Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spektrum poskytované péče v MěN Hořice"

Transkript

1 Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům MěN Hořice, které jsou uvedeny na webových stránkách nemocnice. Aktualizace tohoto dokumentu je prováděna v souladu se směrnicí Řízená dokumentace, nejméně však jednou za dva roky. 1. LDN lůžková část stanice A, B, C Primář MěN MUDr. Egon Procházka, specializovaná způsobilost v oboru chirurgie Hlavní sestra MěN Soňa Kerelová Lůžková kapacita: 120 lůžek Celková lůžková kapacita je 111 lůžek standardní následné péče a 9 lůžek sociální péče. Lůžková část nemocnice je členěna na tři stanice - A, B, C Časové vymezení poskytované péče Následná péče na LDN i na sociálních lůžkách je poskytována 24 hod. denně, v pracovní době je zajišťována kmenovými sestrami jednotlivých stanic a lékaři LDN. V mimopracovní době tj. od hod hod. (všední den) a od 7.00 hod hod. následujícího dne (sobota, neděle, svátky) je péče zajišťována plně kvalifikovaným službu konajícím lékařem, který současně zabezpečuje i nepřetržitý provoz chirurgické ambulance Personální obsazení stanic: Stanice A: Lékař: MUDr. Petr Adámek (po,út, čt, pá) specializovaná způsobilost v oboru interní lékařství MUDr. Jiří Šťovíček (stř) specializovaná způsobilost v oboru chirurgie Staniční sestra: Lenka Poláková Celkový počet sester: 8 Celkový počet ošetřovatelek: 4 Stanice B: Lékař: MUDr. Jana Němečková specializovaná způsobilost v oboru neurologie Staniční sestra: Hana Lejsková Celkový počet sester: 8 Celkový počet ošetřovatelek: 4 Stanice C: Lékař: Doc.MUDr. Ladislav Vykouřil, CSc. specializovaná způsobilost v oboru chirurgie Staniční sestra: Romana Toušková Celkový počet sester: zdravot. asistent Celkový počet ošetřovatelek: 5

2 Související profese: Nutriční terapeut: Olga Sytařová Fyzioterapeut: Hana Voňková, Zdeňka Babáková Všeobecná sestra specializovaná na sociální problematiku: Květoslava Záveská 1.3. Rozsah poskytované péče Lůžkové zařízení MěN Hořice je zařízení následné péče zaměřené na specializovanou problematiku oboru gerontologie a geriatrie, včetně terapie chronických ran různé etiologie. Poskytuje následnou péči všem stabilizovaným dlouhodobě nemocným (velmi často polymorbidním), převážně s onemocněními interními, chirurgickými a neurologickými, popřípadě onkologickým nemocným v (pre)terminálním stadiu onemocnění Základní charakteristika pacientů Pro přijímání pacientů neexistují žádná rajónní omezení a jen velmi malá omezení diagnostická. Nový kolektiv lékařů s rozšířeným odborným působením umožňuje přijímat prakticky všechny nemocné indikované k následné péči, pokud nevyžadují arteficiální plicní ventilaci, a to především: - pacienty se závažným postižením po centrálních mozkových příhodách - pacienty s neurodegenerativními onemocněními a po kraniotraumatech včetně nemocných ve vigilním komatu - stavy pokročilé povšechné aterosklerosy,senilní, ale i ostatních druhů demencí - pacienty onkologicky nemocné, často v terminální fázi nemoci - pacienty po úrazech,traumatologických,hrudních i břišních operacích - pacienty po akutních infarktech myokardu, s pokročilejšími stadii chronického srdečního selhání a chronické obstrukční plicní nemoci - pacienty po odeznění akutních fází nejrůznějších infekčních komplikací Po poradě s hygienickou službou hospitalizujeme i nemocné s pozitivním nálezem MRSA (druh resistentní nemocniční infekce), kteří jsou jinak prakticky neumístitelní Návaznost péče na služby jiných oddělení V prostorách MěN Hořice jsou dostupná zobrazovací RTG a UZ pracoviště (obě privátní) a laboratorní vyšetření (OKB MěN Hořice). V mimopracovní době je dostupnost zobrazovacích, endoskopických a jiných specializovaných diagnostických a terapeutických metod, oborových konsiliárních služeb a širokého spektra laboratorních vyšetření zajištěna jednotlivými pracovišti a odborníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové a Oblastní nemocnice Jičín a.s. Všeobecná sestra se sociálním zaměřením je zodpovědná za řešení sociální problematiky hospitalizovaných pacientů v širším slova smyslu, mimo jiné i za kontakt se zařízeními sociální péče s případným umístěním našich nemocných do těchto zařízení po předchozí domluvě a se souhlasem všech zainteresovaných.

3 2. Gynekologická ambulance 2.1. Časové vymezení poskytované péče Ordinační doba - Hořice: Pondělí hod. Úterý hod. (poradna pro těhotné) Středa hod. (kromě první středy v měsíci) Čtvrtek hod. Pátek hod. Ordinační doba - Ostroměř: Pondělí hod. Ordinační doba - Miletín: Úterý hod Personální obsazení oddělení Lékař: MUDr. Blanka Komancová specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví Sestra: Ludmila Janečková, Marie Čapková, Ludmila Jandová 2.3. Rozsah poskytované péče: - Preventivní kontroly - Odběr cytologického stěru v rámci prevence rakoviny čípku děložního - Léčba inkontinentních žen - Konzultace a léčba klimakteria: hormonální substituční léčba, přírodní preparáty, denzitometrie, preventivní mamografie - Péče o neplodné páry: základní vyšetření, spermiogram, spolupráce s centry pro léčbu neplodnosti - Antikoncepce: široká škála od tablet, náplastí, injekcí nebo nitroděložního tělíska - Poskytované služby v oblasti porodnictví - Těhotenská poradna: vyšetření v prenatální poradně je souborem doporučených diagnostických postupů, jejich zhodnocení a při výskytu patologického stavu stanovení optimální terapeutické strategie. Ultrazvukové vyšetření a ke konci těhotenství kardiotokografické vyšetření Základní charakteristika pacientů: Pro vyšetření pacientů opět neexistují žádná rajónní omezen a jen velmi malá omezení diagnostická Návaznost péče na služby jiných oddělení: Oddělení Městské nemocnice Hořice, odborné ambulance v Hořicích, klinická pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové, oddělení Oblastní nemocnice Jičín dle dostupnosti termínů a akuity stavu. MěN Hořice: RTG, laboratorní vyšetření ON Jičín: CT, UZ FN H. Králové: mamografie, Gynekologická klinika, specializovaná laboratorní vyšetření Poliklinika Jičín, II. Poliklinika H. Králové : mamografie

4 3. Interní ambulance 3.1. Časové vymezení poskytované péče Ordinační doba: Pondělí Pátek hod Personální obsazení oddělení Lékař: MUDr. Ladislav Havlas specializovaná způsobilost v oboru interní lékařství Sestra: Alena Voženílková 3.3. Rozsah poskytované péče Interní ambulance provádí odborná interní vyšetření na doporučení ošetřujících praktických lékařů nebo jiných odborných ambulancí a sleduje v rámci pravidelných kontrol chronicky nemocné v širokém spektru interních onemocnění, především pacienty s vysokým tlakem a chronickou ischemickou chorobou srdeční,ale i metabolickými a endokrinními poruchami Většina vyšetření je na objednání, resp. v pravidelných termínech. Provádí i neodkladná vyšetření u pacientů s akutními zdravotními obtížemi bez objednání. Vedle běžného vyšetření s určením ekg se dle potřeby provádí zátěžové vyšetření tělesné výkonnosti pacienta (ergometrie). Lékař interní ambulance úzce spolupracuje s dalšími ošetřujícími lékaři ambulantními specialisty, lékaři ON Jičín i FN HK Základní charakteristika pacientů: Pro vyšetření pacientů neexistují žádná rajónní omezení a jen velmi malá omezení diagnostická Návaznost péče na služby jiných oddělení: Oddělení Městské nemocnice Hořice, klinická pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové, oddělení Oblastní nemocnice a odborné ambulance v Hořicích, H. Králové a Jičíně dle dostupnosti termínů a akuity stavu. MěN Hořice: UZ, RTG, zátěžové EKG, laboratorní vyšetření ambulance - diabetologická, neurologická, urologická, chirurgická FN Hradec Králové: I. interní klinika kardioechogr.vyšetření, monitorace EKG, zátěžové EKG, endokrinologická poradna, kardiostim. centrum, angiologická ambulance ON Jičín: monitorace EKG - kardiolog. ambulance interního odd., endokrinologická poradna, angiologická ambulance. Poliklinika Jičín: cévní UZ (neodkladná vyšetření), kardioechogr. vyšetření, monitorace EKG Lázně Bělohrad: cévní UZ (plánovaná vyšetření)

5 4. Chirurgická ambulance 4.1. Časové vymezení poskytované péče Ordinační doba : nepřetržitý provoz (24 hodin) 4.2. Personální obsazení oddělení Lékař: MUDr. Zdeněk Rufer (Po - Pá) odborná způsobilost v oboru chirurgie MUDr. Chrzová Aloisie (Út) specializovaná způsobilost v oboru chirurgie Sestra: Drahomíra Modráčková, Zdena Kotyková, Jana Petráková 4.3. Rozsah poskytované péče: Pohotovostní služba Chirurgická ambulance poskytuje péči pacientům s chirurgickými onemocněními a úrazy. Podstatnou odlišností proti ostatním ambulancím je nepřetržitý provoz. Pohotovostní péče je poskytována 24 hodin denně. Po celou dobu je přítomen kvalifikovaný lékař - chirurg a zdravotní sestra. Tato pohotovostní služba je určena pro náhlé změny zdravotního stavu, onemocnění chirurgického charakteru a úrazy. Ostatní služby v běžné pracovní době V pracovní době ( hod.) chirurgická ambulance poskytuje další služby ve formě plánovaných ošetření, kontrolních vyšetření, plánovaných chirurgických výkonů a zákroků. V rámci chirurgické ambulance je začleněno gastroskopické pracoviště, kde provádíme konzultace a gastroskopická vyšetření trávicího traktu, a dále ordinace plastického chirurga, která poskytuje poradenství a provádí plastické výkony. Drobné chirurgické výkony a výkony plastické chirurgie provádíme na malém chirurgickém sále umístěném u ambulance (pokud možno po předchozím objednání). Vzhledem k tomu, že chirurgická ambulance je jediným pracovištěm v regionu Hořicka s přítomností lékaře ve službě nepřetržitě 24 hodin denně, jsme schopni zajistit ve spolupráci s ZZS KHK i ošetření a transport pacientů s jinými než chirurgickými onemocněními Základní charakteristika pacientů: Pro vyšetření pacientů neexistují žádná rajónní omezení a jen velmi malá omezení diagnostická Návaznost péče na služby jiných oddělení: Oddělení Městské nemocnice Hořice, klinická pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové, oddělení Oblastní nemocnice a odborné ambulance v Hořicích, H. Králové a Jičíně dle dostupnosti termínů a akuity stavu. MěN Hořice: UZ, RTG, laboratorní vyšetření ON Jičín: UZ,CT, RTG, endoskopie, konsiliární chirurgická vyšetření u spádových pacientů FN Hradec Králové:UZ, RTG, CT, MRI, endoskopie, angiografie, konsiliární chirurgická, ortopedická, traumatologická vyšetření u spádových i nespádových pacientů.

6 5. Oddělení klinické biochemie 5.1. Časové vymezení poskytované péče: Provozní doba: Pondělí - Pátek hod. Sobota, neděle hod. Příjem biologického materiálu: hod. - bude zpracováno týž den hod. bude zpracováno následující pracovní den (neplatí pro statim. vzorky) Odběrové centrum: hod. pouze v pracovní dny 5.2. Personální obsazení oddělení Vedoucí oddělení: RNDr. Dagmar Korábová Lékař: MUDr. Josef Mraček Vedoucí laborant: Mgr. Michal Kráčmar Počet laborantek: Rozsah poskytované péče: Základní služby: - základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, stolice na OK) - specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů a nádorových markerů) - základní hematologická vyšetření Další služby: - konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie - logistické služby související s laboratorním vyšetřením (dopravu výsledkových listů, výdej laboratorních žádanek) - komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečná ochrana a vhodné zpracování v laboratorním informačním systému. Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky a na seminářích pořádaných laboratoří. Konzultace se provádějí především v oblastech: - správného odběru vzorku a jeho následného transportu do laboratoře - vyšetření prováděných přímo v laboratoři MěN Hořice Základní charakteristika pacientů: Pro vyšetření pacientů neexistují rajonní omezení a jen velmi malá omezení diagnostická Návaznost péče na služby jiných oddělení: Laboratoř zajišťuje příjem a následné zaslání vzorků ke zpracování do externích laboratoří využívá služeb komplexu laboratoří Fakultní nemocnice Hradec Králové (přehled vyšetření a laboratoří Oblastní nemocnice Jičín (přehled vyšetření Tento dokument nabývá účinnosti dne: verze č. 01

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov příspěvková organizace I. P. Pavlova 9 794

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2004. Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 200 14.7.1997 4 Lékařský úsek 4.1 Lůžkový fond Vývoj lůžkového fondu (akutní péče) ON Strakonice (1990-2004) 650 600 550 603 590 595 559 542 500 450 470 440 440 400 350 389 347 333 332 327 321 330 323 300 250 200 31.12.1990

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace 12 13 Základní ukazatele

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2007 Fakultní nemocnice Na Bulovce O B S A H 1) Základní údaje a předmět činnosti 2) Úvodní slovo ředitele 3) Vedení nemocnice v roce 2007 4) Organizační struktura nemocnice 5) Léčebná péče

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více