JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA"

Transkript

1 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické a neurochirurgické operace Klinické rizikové faktory žilní trombózy a plicni embolie a mechanismy jejich účinků Traumata dolních končetin a pánve Maligní nádory Žilní trombóza nebo plieni embolie v anamnéze Pooperační sepse Věk Gravidita a šestinedělí Perorální antikoncepce Hormonální substituční léčba Imobilizace (Economy class syndrom) Srdeční selhání Náhlá cévní mozková příhoda Obezita Chronická zánětlivá střevní onemocnění, Crohnova nemoc Mayův-Thurnerův syndrom (syndrom komprese pánevní žíly) 33 3 Trombofilní stavy - laboratorní a klinická diagnostika Jaroslav Malý Vyšetření nemocného s trombofilním stavem Kdy a jak provést laboratorní vyšetření? Jak vyšetření provést? (Co vyšetřit?) Deficit antitrombinu (AT, dříve antitrombinu III) Výskyt, klinické projevy a laboratorní diagnostika některých trombofilních stavů Deficit proteinu C a S APC rezistence - rezistence na aktivovaný protein C (mutace faktoru V Leiden) Mutace protrombinu Deficit heparin kofaktoru II Porucha fibrinolýzy Syndrom lepivých destiček Antifosfolipidový syndrom (lupus antikoagulans) Mírná hyperhomocysteinemie (MHHcy) Hyperfibrinogenemie a dysfibrinogenemie 52 7

2 JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA Zvýšení faktoru VIII (F VIII) Vysoká hladina faktoru IX (F IX) Vysoká hladina faktoru XI (F XI) Deficit Hagemanova faktoru XII (F XII) HLA (hlavní histo-kompatibiiní systém) 54 4 Patofyziologie akutní plicní embolie Jiří Widimský 55 5 Diagnostika plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý, Pavel Eliáš, Pavel Franc, Otto Lang, Miloslav Roček Klinický obraz, diagnóza - J. Widimský Propočet klinické pravděpodobnosti - J. Widimský EKG - J. Widimský RTG snímek hrudníku - J. Widimský Respirace u akutní plicní embolie - J. Widimský Biomarkery akutní plicní embolie - J. Widimský D-dimery - J. Widimský Echokardiografie u plicní embolie - P. Franc Zobrazení embolu v plicnici Neinvazivní diagnostika a kvantifikace plicní hypertenze Změny velikosti a funkce pravé komory Ultrazvuková diagnostika zdroje embolizace Diferenciální diagnostika Scintigrafie v diagnostice akutní plicní embolie - O. Lang Hemodynamické vyšetření - J. Widimský Úloha výpočetní tomografie v diagnostice plicní embolie - P. Eliáš Poznámky k technice vyšetření CTA CT nálezy u plicní embolie Klinický význam CTA v diagnostice akutní plicní embolie, vztah k ostatním zobrazovacím metodám Začlenění CTA do diagnostických postupů Perspektivy zobrazování PE, role magnetické rezonance Plicní angiografie - M. Roček Souhrn diagnostiky plicní embolie - použití diagnostických algoritmů (směrnice České kardiologické společnosti)-j. Widimský, J. Malý Data získaná z registrů akutní plicní embolie - J. Widimský Diferenciální diagnóza akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý Prognóza Jiří Widimský Diagnóza žilní trombózy Karel Roztočil Anamnéza Klinické známky Vyšetřovací metody Duplexní ultrazvukové vyšetřování žilního systému - K. Roztočil Flebografie v diagnostice žilní trombózy - M. Roček Další diagnostické metody - K. Roztočil 157 8

3 8.4 Diferenciální diagnostika žilní trombózy - K. Roztočil Praktický postup při diagnóze žilní trombózy - K. Roztočil Klinické stavy - K. Roztočil Léčba plicní embolie Jaroslav Malý, Jiří Widimský Podpůrná léčba při akutní masivní plicní embólii - J. Widimský, J. Malý Trombolytická léčba - J. Widimský, J. Malý Indikace trombolytické léčby plicní embolie Dávkování trombolytik Kontraindikace trombolytické léčby Nežádoucí účinky trombolytické léčby Přehled randomizovaných studií trombolytické léčby plicní embolie Antikoagulační léčba - J. Malý Heparin Léčba nízkomolekulárním heparinem Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) Antikoagulační léčba u TEN v onkologii Perorální antikoagulancia (kumariny) Sekundární prevence tromboembolické nemoci (TEN) Obecné komplikace antikoagulační léčby kumariny Nové možnosti farmakologické prevence žilních tromboembolií Přímé inhibitory trombinu Nepřímé inhibitory trombinu Přímé inhibitory faktoru Xa Chirurgická plicní embolektomie Jaroslav Lindner Léčba plicní embolie katetrem Miloslav Roček Chronická tromboembolická plicní hypertenze Pavel Jansa, Jaroslav Linder, Jiří Widimský Chronické důsledky akutní plicní embolie - J. Widimský Patofyziologie Patofyziologie, epidemiologie a diagnostika chronické tromboembolické plicní hypertenze - P. Jansa Epidemiologie a prognóza Diagnostika Řešení chronické tromboembolické plicní hypertenze plicní endarterektomií - J. Lindner Možnosti farmakologické léčby. Kteří pacienti jsou kandidáty farmakologické léčby? - J. Widimský Kavální filtry v prevenci a léčbě plicní embolie Jaroslav Špatenka Léčba žilní trombózy Karel Roztočil, Miloslav Roček, Radovan Malý Trombolytická léčba - K. Roztočil Systémová trombolýza Chirurgická léčba Kavální filtry 290 9

4 JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA Lokální trombolýza Lokální a podpůrná léčba Léčebný režim Ambulantní léčba žilní trombózy Ambulantní léčba žilní plicní embolie - R. Malý Katetrová léčba hluboké žilní trombózy dolních končetin - M. Roček Lokální kontinuální trombolýza Mechanická trombektomie Prevence plicní embolie a žilní trombózy Jaroslav Malý, Jiří Widimský Fyzikální metody prevence Farmakologická prevence Prevence tromboembolické choroby v obecné chirurgii a gynekologii Prevence žilní tromboembolie při operacích maligních onemocnění Prevence žilní tromboembolie u větších ortopedických operací Náhrada kyčelního kloubu Elektivní náhrada kolenního kloubu Chirurgická léčba fraktury krčku kosti stehenní Prevence žilní tromboembolie u efektivních neurochirurgických operací Prevence žilní tromboembolie ve vnitřním lékařství a neurologii Skríning rizikových faktorů Posudkové hledisko Jiří Widimský Zvláštnosti léčby a prevence tromboembolie v těhotenství Jaroslav Malý Skupiny těhotných se zvýšeným rizikem Diagnostika Prevence Léčba tromboembolické nemoci v těhotenství Léčba nefrakcionovaným heparinem Léčba nízkomolekulárním heparinem Rizika a zvláštnosti antikoagulační léčby v těhotenství Léčba antifosfolipidového syndromu v těhotenství Léčba nemocných bez klinické manifestace Léčba trombóz při antifosfolipidovém syndromu Léčba trombocytopenie při existenci antifosfolipidových protilátek Léčba antifosfolipidového syndromu v průběhu gravidity Léčba katastrofického antifosfolipidového syndromu Netrombotické plicní embolie Jiří Widimský Tuková plicní embolie Amniová embolie

5 18.3 Vzduchová embolie Paradoxní embolie Septická embolie Nádorové plicní embolie 349 Přehled směrnic 350 Mezinárodní směrnice 350 Směrnice Evropské kardiologické společnosti 350 Směrnice České kardiologické společnosti 350 Přehled studií 351 Literatura

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+.

Dále je uvedena kategorie metodologické kvality, ze které doporučení vychází, je pak označena písmeny A,B,C a C+. Stručný souhrn doporučovaných postupů léčby a prevence žilního tromboembolismu podle The seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy 2004 - jak dál postupovat v naší praxi? Prof.

Více

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ

INTERVENČNÍ A AKUTNÍ INTERVENČNÍ A AKUTNÍ Suppl. B KARDIOLOGIE 2007 ročník 6. SUPPLEMENTUM INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE OBSAH PLICNÍ EMBOLIE OD A DO Z Sdělení přednesená v bloku PS Akutní kardiologie ČKS na XIV. výročním

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii

Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Prevence žilní tromboembolické nemoci v psychiatrii Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Malý

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci

Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Trombofilní stavy významné v patogenezi žilní tromboembolické nemoci Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bakalářská práce Autor: Obor: Lucie Laskavská Ekonomika

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze 26 3.1 Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků 26 3.1.1 Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku.

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku. Obor: Dětské lékařství 1. Charakteristika novorozeneckého období, ošetření a výživa novorozence. Infekce močových cest, akutní a chronická pyelonefritida. Alergická kožní onemocnění, atopický ekzém. 2.

Více

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE

COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP COBATRICE SYLLABUS česká verze 1/2010 COMPETENCY BASED TRAINING IN INTENSIVE CARE MEDICINE IN EUROPE Překlad textu odpovídá obsahově originální verzi COBATRICE

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls20129/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACTILYSE Prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Antikoagulační léčba

Antikoagulační léčba Antikoagulační léčba Malý Jaroslav, II. Interní klinika FN Hradec Králové Matýšková Miloslava, Penka Miroslav, Oddělení klinické hematologie FN Brno 1. Úvod V současnosti je známa celá řada klinických

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

Rejstřík. Vnitřní lékařství. ročníku 2010; 56(1 12)

Rejstřík. Vnitřní lékařství. ročníku 2010; 56(1 12) Vnitřní lékařství Rejstřík ročníku 2010; 56(1 12) Stranový rozsah jednotlivých čísel: 1: 1 90 2: 91 168 3: 169 262 4: 263 362 5: 363 480 6: 481 630 7: 631 780 8: 781 894 9: 895 1012 10: 1013 1106 11: 1107

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Cévní mozkové příhody diagnostika, léčba a prevence Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové

Více

ODBORNÝ PROGRAM. 9.00 Zahájení kongresu otevřením výstavy firem Prohlídka stánků vystavovatelů 9.30 9.45 Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem

ODBORNÝ PROGRAM. 9.00 Zahájení kongresu otevřením výstavy firem Prohlídka stánků vystavovatelů 9.30 9.45 Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek 28. února Donna Anna + Donna Elvira + Zerlina 9.00 Zahájení kongresu otevřením výstavy firem Prohlídka stánků vystavovatelů 9.30 9.45 Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem

Více

Cévní mozkové příhody

Cévní mozkové příhody 1 Cévní mozkové příhody MUDr Petra Reková doc. MUDr Jiří Bauer, CSc 2 Cévní mozkové příhody (CMP) - definice Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskové, někdy i celkové poruchy mozkové funkce cévního

Více