jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem:"

Transkript

1 [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Ústav pedagogických věd, Město Šluknov Hnutí R Praha a Hnutie R Spiš, Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk, PO, Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov, PO jsi dovolují pozvat Vás na 22. mezinárodní vědeckou konferenci InteRRa 22 a 42. setkání Hnutí spolupracujících škol R s názvem: ROMOVÉ, ŠKOLSTVÍ A INTERETNICKÉ VZTAHY V ČR, SR, PR, CHORVATSKU (OBECNĚ A VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU) V EDUKAČNÍCH, SOCIÁLNÍCH CH A ZDRAVOTNICKÝCH SOUVISLOSTECH (ANDRAGOGICKÝ A PEDAGOGICKÝ ROZMĚR), která se bude konat ve dnech října 2013 Šluknovský zámek ve Šluknově Spolupracující organizace: Fundacja PROM, Wroclaw, Polská republika, Asociace andragogů v Chorvatsku, KU PF Ružomberok, katedra sociální práce, UP FF Olomouc, katedra sociologie a andragogiky, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, MěÚ Rumburk, MěÚ Varnsdorf, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Agentura pro sociální začleňování, romské organizace a aktivisté, Úřad práce Rumburk, Vědečtí garanti konference: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., ředitel, Ústav pedagogických věd UTV FHS Zlín Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Ústav pedagogických věd UTV FHS Zlín Doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., KU Ružomberok, katedra sociální práce, Doc. PhDr. Hristo Kyuchukov, DrSc., Svobodná univerzita Berlín a Vysoká škola sv. Alžběty v Bratislavě Místo konání: Šluknovský zámek Místo konání: Šluknovský zámek ve Šluknově

2 [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 Filozofie konference: Základní myšlenkou mezinárodní vědecké konference je nalézat, analyzovat a diskutovat otázky školství v pedagogických a andragogických souvislostech. Téma konference předkládáme univerzitám, základním školám, středním školám a dalším odborníkům v oblasti pedagogiky, sociální práce a zdravotnictví v ČR, SR, Pl, Chorvatsku, ev. v dalších zemích Evropy. Konference je široce koncipovaná a zahrnuje tyto otázky: edukační (školy a Romové), sociální (otázky zaměstnanosti, rekvalifikace) i zdravotnické aspekty spolupráce práce a vztahů mezi majoritou a romskými komunitami. Tyto vztahy, často velmi napjaté, jsme se rozhodli zkoumat právě ve Šluknovském výběžku, ve kterém se v nedávné době napětí kumulovalo až ke vzájemné nenávisti. Napětí se kumuluje i v jiných městech, a proto se chceme v konferenci zamyslet nad podstatou tohoto jevu a nad možnostmi, jak toto napětí ve společnosti řešit. Protože škola má velké možnosti ovlivňovat u svých žáků i jejich rodičů interetnické vztahy, bude situace ve školství i veřejném životě ve vztahu k romské národnostní menšině jednou z priorit mezinárodní vědecké konference. Jednací jazyk: český, slovenský, polský, chorvatský, romský, anglický Výstup z konference: Prezentované příspěvky budou publikovány v recenzované publikaci z příspěvků s ISBN (na CD, resp. v printové podobě). Podmínkou zařazení příspěvku do sborníku je kladný recenzní posudek recenzenta sborníku a aktivní prezentace příspěvku na konferenci.

3 [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 POKYNY PRO PŘIHLÁŠENÍ Přihlášku zašlete nejpozději do : Datum zaslání příspěvku v el. podobě na kontaktní osobu Bc. Lucie Marčoková: do Kontaktní osoba pro zasílání přihlášek a příspěvků i další komunikaci: Bc. Lucie Marčoková, tel mobil : Kontaktní osoba pro další dotazy a komunikaci: Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Účastnický poplatek: Výše poplatku: 1250,- Kč (studenti, kteří se prokážou potvrzením o studiu: 850,- Kč). Platbu zašlete do ( včetně). Konferenční poplatek uhraďte na číslo účtu: kód banky 0600 (GE Money Bank) Prosím uveďte do poznámky pro příjemce : jméno, příjmení a datum narození plátce Úhrada konferenčního poplatku ze zahraničí: IBAN : CZ SWIFT (BIT) AGBACZPP NÁZEV PŘÍJEMCE : GE MONEY BANK, NÁM.MÍRU 119, ŠLUKNOV Na základě závazné přihlášky Vám bude v den konání konference vydán doklad o zaplacení. Účastnický poplatek je určen k pokrytí organizačního zabezpečení, nákladů na vydání sborníku a zajištění společenského večera, občerstvení a obědů v obou dnech konference. Členové organizačního výboru Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., Mgr. Vladimír Šamša, Mgr. Monika Kadlecová, Mgr. Jana Vlastníková, Bc. Marcela Postlerová, Bc. Lucie Marčoková, Mgr. Richard Čonka Těšíme se na společnou práci i setkání

4 [MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE INTERRA 22 A SETKÁNÍ HNUTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL R ] 25. října 2013 ZÁVAZNÁ Přihláška Jméno a příjmení (včetně titulů): Místo a rok nar. (pro potřeby vypsání certifikátu) Instituce: Telefon, fax: Mám zájem o přednesení příspěvku: ANO NE Zájem o sekci: Název příspěvku: (v ČJ + AJ) Stručný abstrakt příspěvku (v Čj) I. Romové a školství II. Romové a interetnické vztahy III. Romové, sociální práce a zdravotnictví IV. Romové a kultura Mám zájem zúčastnit se společenského večera: ANO NE Jiné nároky na stravování: Vyplněnou závaznou přihlášku pošlete prosím nejpozději do na ovou adresu:

5 POKYNY PRO PSANÍ PŘÍSPĚVKU NÁZEV PŘÍSPĚVKU Times New Roman, velikost 14, tučné, zarovnání na střed) Jméno a příjmení autora příspěvku (Times New Roman, velikost 12, kurzíva, zarovnání na střed). 1. NÁZEV KAPITOLY (Times New Roman, velikost 12, kurzíva, zarovnání do bloku). Text příspěvku (Times New Roman, velikost 12, obyčejně, odsazení prvního řádku o 1,25 cm, zarovnání do bloku). Odkazy na literaturu v textu, v závorce: (M.Příjmení, rok vydání, případně číslo strany). V případě uvedení zdroje citací nepoužívejte odkazy pod čárou. Tabulku, obrazy, grafy, schéma vytvořené editorem, zařaďte do textu. Písmo v tabulkách s velikostí 10b. 1.1 Název podkapitoly (Times New Roman, velikost 12, tučně, zarovnání do bloku). Text příspěvku (Times New Raman, velikost 12, obyčejně, odsazení od prvního řádku o 1,25 cm, zarovnaní do bloku). LITERATURA : Do záznamu literatury uveďte jen ty prameny, na které se v textu odvoláváte (Times New Roman, velikost 12, obyčejně, zarovnání do bloku). BUCKLEY,R.,CAPLE,J Trénink a školení. Brno: Computer Press, ISBN DENCIOVÁ,E Súčasné smerovanie rozvoja miestnej kultúry z hľadiska kultúrnej andragogiky. In Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácia. Bratislava : ISBN PRUSÁKOVÁ, V Základy andragogiky I. Bratislava : Gerlach Print, s. ISBN

6 Kontakt Jméno, Příjmení, titul autora Název pracoviště Adresa pracoviště NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ČESKÉM JAZYKU ( Times New Roman, velikost 12, tučně, zarovnání do bloku) Klíčová slova: (Times New Roman, velikost 12, tučně, zarovnání do bloku) klíčové slovo, klíčové slovo, klíčové slovo. (Times New Roman, velikost 12,obyčejně, zarovnání do bloku). Abstrakt: (Times New Roman, velikost 12, tučně, zarovnání do bloku) Text abstraktu. (Times New Roman, velikost 12, obyčejně, odsazení prvního řádku o 1,25 cm, zarovníní do bloku. NÁZEV PŘÍSPEVKU V ANGLICKÉM JAZYKU (Times New Roman, velikost 12, tučně, zarovnání do bloku.) Key Words: (Times New Roman, velikost 12, tučně, zarovnání do bloku) key word, key word, key word. (Times New Roman, velikost 12, obyčejně, zarovnání so bloku). Abstrakt: ( Times New Roman, velikost 12, tučně, zarovnání do bloku) Text. (Times New Roman, velikost 12, obyčejně, odsazení od prvního řádku o 1,25 cm, zarovnání do bloku).

7 Rámcový program konference: Šluknovský zámek, město Šluknov Čtvrtek 24. října :00 9:30 Registrace účastníků konference 9:30 10:30 Slavnostní zahájení konference, proslov starostky města Mgr. Evy Džumanové a Doc. PhDr. Mgr. Jaroslava Balvína, CSc. Plenární příspěvky k všeobecným otázkám konference 10:30 12:00 Dopolední program - referáty 12:00 12:15 Přestávka 12:15 13:30 Referáty 13:30-15:00 Oběd 15:00 19:00 Odpolední program práce v sekcích 20:00 23:00 Společenský večer Pátek 25. Října :30 9:00 Shromáždění účastníků 9:00 12:00 Prohlídky organizací 12:00 14:00 Závěrečné plénum konference, vystoupení vedoucích sekcí 14:00 Slavnostní zakončení konference 14:30 Oběd Přesný program konference obdrží přihlášení účastníci před konáním konference. Plenární příspěvky: Mgr. Eva Džumanová interetnické soužití ve Šluknovském výběžku Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. InteRRa 22 a její význam pro řešení interních vztahů ve společnosti Mgr. Monika Kadlecová, Mgr. Vladimír Šamša Romové a školství ve Šluknovském výběžku

8 Členové organizačního výboru Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Mgr. Jakub Hladík, Ph.D., Mgr. Vladimír Šamša, Mgr. Monika Kadlecová, Mgr. Jana Vlastníková, Bc. Marcela Postlerová, Bc. Lucie Marčoková, Mgr. Richard Čonka Těšíme se na společnou práci i setkání

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010.

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010. POZVÁNKA na 6. mezinárodní konferenci Crisis management Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou 16. a 17. června 2010. Konference se koná pod záštitou rektora velitele Univerzity obrany, náměstka generálního

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenského leadershipu Katedra taktiky Kounicova 65, 662 10 Brno Tel.: 973 442 229, FAX: 973 443311, E-mail: dana.kristalova@unob.cz Vážení, Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného)

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného) ce Mezinárodní konferen h surovin ýc n st ro e n jů ro zd í n vá Využí 15. - 17. dubna 2015 HOTEL STUDÁNKA Letovisko Studánka 505 516 01 Rychnov nad Kněžnou Česká republika www.hotelstudanka.cz ORGANIZÁTOŘI

Více

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÉ PRAXI

NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÉ PRAXI Krajská nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně Profesní odborová unie zdravotnických pracovníků Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd Katolícka univerzita v Ružomberku,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více