Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných"

Transkript

1 SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce: International ART CAMPUS Prague, s.r.o. Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Russian University of Cooperation, Moskva Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce

2 Vědecká rada konference Doc. Mgr. Petr Kaňka, rektor International ART CAMPUS Prague, s.r.o. PhDr. Peter Horváth, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., prorektor VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava Prof. Dr. Elena Pevtsova, DrSc., prorektorka Russian University of Cooperation, Moskva Prof. Dr. Anna Gordeeva, DrSc., Russian University of Cooperation, Moskva MUDr. Miroslav Doležal, jednatel International ART CAMPUS Prague, s.r.o. Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave Doc. PhDr. Karel Preuss, CSc., International ART CAMPUS Prague, s.r.o. Ing. Oldřich Knaifl, CSc., International ART CAMPUS Prague, s.r.o. Jazyk konference: český, slovenský, anglický

3 ZAMĚŘENÍ KONFERENCE Konference je věnována otázkám managementu zdravotních a sociálních služeb, sociální práci, problematice ekonomického a organizačního zajištění subjektů, které v této sféře působí. Zahrnuta je především problematika poskytování sociálních a zdravotních služeb ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů. Konference nabízí tři tematické sekce: 1. Společenský kontext a úloha managementu v řízení sociálních a zdravotních služeb ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů 2. Formy pomoci osobám v procesu integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných 3. Součinnost zainteresovaných subjektů veřejné správy a neziskových organizací ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů

4 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 9. dubna registrace účastníků zahájení konference vystoupení pozvaných řečníků oběd jednání v tematicky zaměřených sekcích diskusní fórum a závěr konference

5 Místo konání konference: International ART CAMPUS Prague, s.r.o., Na Pankráci 420/54, Praha 4 - Nusle Závazná přihláška je uvedena v další příloze. Vyplněnou přihlášku pošlete do 20. března 2015 na ovou adresu: Prosíme autory příspěvků, aby vyplnili požadované informace a akceptovali téma konference. Na základě názvu a anotace příspěvku bude sestaven program jednání. Text příspěvků, který bude na konferenci presentován, bude následně zveřejněn v recenzovaném sborníku na CD ROM. Požadavky a vzor úpravy příspěvku naleznete dále. Příspěvky upravené podle vzoru prosíme zaslat do 20. března 2015; případně je lze předat v elektronické verzi při registraci na konferenci. Vložné činí 500,- Kč nebo 20,- EUR. Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi Organizátoři

6 FORMÁT A STRUKTURA PŘÍSPĚVKU PRO SBORNÍK Příspěvek zašlete do 20. března 2015 na adresu: nebo odevzdejte v elektronické podobě během registrace. Pouze formát A4, maximální délka příspěvku 7 stran, včetně obrázků, tabulek, grafů a literatury, dolní a horní okraj: 1,5 Abstrakt cm, levý a pravý okraj: 1,5 cm) Pořadí: 1. řádek název příspěvku v češtině (velká písmena, Times New Roman, velikost 14, tučně, zarovnání uprostřed), název příspěvku v angličtině (Times New Roman, velikost 14, řez písma obyčejný, zarovnání uprostřed), vynechat řádek, jméno autora (Times New Roman, velikost 12, kurzíva, zarovnání uprostřed), mezi jmény více autorů dejte čárku Názvy kapitol tučně, zarovnání vlevo, podkapitoly, písmo tučně, zarovnání vlevo, vynechat řádek mezi jednotlivými kapitolami Jednotlivé kapitoly musí být očíslovány, maximálně 3 úrovně Písmo textu, včetně abstraktu: Times New Roman, velikost 12, jednoduché řádkování Neužívejte záhlaví a zápatí, stránky nečíslujte V češtině i angličtině, maximální počet řádků: 15; za anglickou verzi odpovídá autor příspěvku Klíčová slova V češtině i angličtině, maximálně 6 slovních spojení; za anglickou verzi odpovídá autor příspěvku Tabulky Pouze jasné a přehledné tabulky Název tabulky umístěte nad tabulkou vlevo Tabulky číslujte arabskými číslicemi Uvedený zdroj (Times New Roman 11), umístěný pod obrázkem popište kurzívou Ilustrace

7 Odpovídající kvalita ilustrace (300 dpi), odpovídající kontrast, pouze elektronický formát (.jpg nebo.tiff) Ilustrace číslujte arabskými číslicemi v souladu s textem Každá ilustrace musí mít číslo, popisek (Times New Roman 12) a uvedený zdroj (Times New Roman 11), umístěný pod obrázkem kurzívou Citace Literatura Citace autorů v závorkách v textu viz (Keller 2011, s. 52); v zápatí (poznámky pod čarou) uvádějte pouze poznámky k textu a internetové odkazy Všechny publikace musí být řazeny abecedně podle jména autorů, v případě více publikací od stejného autora, řaďte chronologicky od nejnovější po nestarší vydání jednotlivých publikací Pro formát výčtu publikací užívejte obecné normy: a) monografické publikace SLAVÍK, M.; MILLER, I. Materiální didaktické prostředky. Praha : ČZU v Praze, s. ISBN b) příspěvek do monografické publikace PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti. In Zadlužení fenomén současnosti. Praha : SVSES, 2012, s ISBN c) příspěvek do časopisu KOŤA, J. Konformita versus deviace ve školské prostředí. Pedagogika, 2005, roč. LV, č. 4, s ISSN PAVELKOVÁ, J. Reverse face of sustainable development. Natura, 2008, vol. 45, no. 2, p ISSN d) příspěvek ve sborníku PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany. In Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, s ISBN e) internetové strany [ ] Na konci příspěvku kontakt na autora Tituly, jméno, příjemní Instituce

8 Adresa instituce Příklad: Abstrakt Text abstraktu NÁZEV PŘÍSPĚVKU TITLE OF PAPER IN ENGLISH Autor1, Autor 2 (jméno a příjmení) Project lifecycle 6 Klíčová slova Slovní spojení 1, slovní spojení 2, slovní spojení (max. 6) 5 1 Abstract Text of the abstract in English 4 2 Key words Key word 1, key word 2 (max. 6) 1 NÁZEV KAPITOLY 1.1 Kapitola úroveň dva Kapitola úroveň tři 3 Obrázek 1: Cyklus projektového řízení Zdroj: Evropská komise, 2002

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010.

POZVÁNKA. 6. mezinárodní konferenci. Crisis management. Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou. 16. a 17. června 2010. POZVÁNKA na 6. mezinárodní konferenci Crisis management Bezpečnost světa a domoviny, pořádanou 16. a 17. června 2010. Konference se koná pod záštitou rektora velitele Univerzity obrany, náměstka generálního

Více

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenského leadershipu Katedra taktiky Kounicova 65, 662 10 Brno Tel.: 973 442 229, FAX: 973 443311, E-mail: dana.kristalova@unob.cz Vážení, Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Revize platná od 1.10.2010

Revize platná od 1.10.2010 1 Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací posluchačů Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Revize platná od 1.10.2010 V souladu s pravidly

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Pokyny pro žáky k psaní odborných prací

Pokyny pro žáky k psaní odborných prací Pokyny pro žáky k psaní odborných prací Součástí středoškolského a vysokoškolského vzdělávání je dnes i publikační činnost žáků a studentů. Při psaní jakékoliv odborné práce (např. ročníkové, seminární,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného)

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného) ce Mezinárodní konferen h surovin ýc n st ro e n jů ro zd í n vá Využí 15. - 17. dubna 2015 HOTEL STUDÁNKA Letovisko Studánka 505 516 01 Rychnov nad Kněžnou Česká republika www.hotelstudanka.cz ORGANIZÁTOŘI

Více

Úvodní stránka s logem fakulty

Úvodní stránka s logem fakulty Úvodní stránka s logem fakulty ABSTRAKT Abstrakt je stručné vyjádření obsahu textu, které kopíruje strukturu práce. Jeho cílem je podat potencionálnímu čtenáři práce představu o obsahu práce, na jejímž

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více