Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí"

Transkript

1 Aktuálně o obchvatu Je skutečností skloňovanou ve všech pádech všemi občany naší obce obchvat. Na každém kroku se setkávají zástupci obce s dotazy téhož charakteru: bude se vůbec stavět a kdy? Rád bych vás nyní seznámil s nejaktuálnějšími informacemi stran této významné stavby pro život obce. Okresní úřad ve Frýdku-Místku svolal dne 6. března 1998 jednání za účasti kompetentních zástupců Ředitelství dálnic a silnic Ostrava, Správy a údržby silnic Frýdek-Místek, Městského úřadu ve Frýdku-Místku, Obecního úřadu v Dobré a pochopitelně vedoucích referátů Okresního úřadu, které mají v popisu práce podíl na přípravě výstavby obchvatu obce Dobrá. Jednoznačně bylo sděleno, že příprava na samotné zahájení stavby pokračuje dle harmonogramu. Probíhá jednání s vlastníky pozemků i domů, kterých se bezprostředně dotkne stavba rychlostní komunikace. Vzhledem k tomu, že situace s výkupy na katastru obce Dobrá není tak problematická jako je tomu na území Frýdku-Místku, bylo již s předstihem rozhodnuto, že stavba započne v lokalitě nové čerpací stanice NBS a bude postupovat směrem k Frýdku-Místku. Termín zahájení prací který zavisí na vydání stavebního povolení, které bude vydáno až v momentě definitivního zakončení výkupů je stále neměnný: září Obec Dobrá na tomto jednání prezentovala svou schválenou podporu hladkému průběhu při vykupování majetku občanů, to jest Fond pomoci občanům dotčeným stavbou obchvatu. Rovněž se staráme ve spolupráci s městem nalézt adekvátní náhradní bydlení. To se snad, i přes počáteční nedorozumění, podaří. Milan Stypka, starosta Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí Již samotný název dalšího materiálu má dát odpověď na časté otázky, které se objevují v okamžiku, kdy naši občané projeví zájem nebo jsou nuceni strávit další část svého života v nějakém zařízení zmíněného typu. Občané Dobré tráví stáří v domovech v Třinci, Komorní Lhotce, Frýdku-Místku a Frýdlantě nad Ostravicí. Obec neoplývá takovým množstvím financí, aby dokázala uzavřít smlouvy s několika domovy. Proto byl vybrán pouze jeden z nich Frýdlant.

2 V roce 1997 obec doplácela na pobyt svých občanů právě v tomto zařízení částkou kolem Kč. Slovo doplácela je v uvozovkách z jediného prostého důvodu příbuzní starších spoluobčanů byli pozváni na obecní úřad a byla s nimi prodiskutována možnost podílet se na úhradě výše uvedených neinvestičních nákladů na pobyt jednoho občana ( Kč za rok). V mnoha případech se dohoda zdařila, v některých případech pomohl dokonce samotný občan. Naplnila se tak tolik diskutovaná pravda o své příbuzné by se v prvé řadě měla postarat rodina. Obec se v žádném případě nezbavuje odpovědnosti a vstupuje do dění v okamžiku, kdy potřebný občan nemá nikoho, ani neprodal svůj dům, pole atd. Sociální politika obce tak opět dává o sobě slyšet. Ne, není to chvála sebe samých, ale pouhá připomínk zejména těm z vás, kterým se někdy zdá, že zrovna vámi poukazované vady na kráse naší obce nejsou okamžitě řešeny. Děkuji za pochopení. Milan Stypka, starosta Mohlo by vás zajímat V sobotu 28. března 1998 v 15 hodin začíná jarní část fotbalové soutěže za účasti hráčů TJ Sokol Dobrá. Utkání bude mít slavnostní ráz o poločase budou totiž předány ceny vylosovaným výhercům v souvislosti se sběrem nebezpečných odpadů v květnu loňského roku. V naší základní škole započne své působení lektorka anglického jazyka. Důležitý moment pro všechny žáky, kteří si uvědomují, že čím víc řečí ovládáš, tím víc jsi člověkem. S uvědoměním si býti člověkem a zejména chovat se jako homo sapiens nekoresponduje další zpráva. Díky vandalismu, který zdaleka není vymýcen, byla poškozena blikající dopravní značka před školou. Po odeslání značky příslušné firmě s žádostí o opravu jsme byli upozorněni, že tato bude stát Kč. Pomůže někdo? Velmi aktivní je Sdružení obcí povodí Morávky, známé pod zkratkou SOPM. Stará se o nalezení právní čistoty při několikastranném uzavírání smluv o příspěvku na úhradu pobytu příbuzných v domovech důchodců. Nebylo mu na obtíž, ba naopak tvrdě požadovalo setkání se zástupci ČSAD Frýdek-Místek, a. s. z důvodu zrušení některých spojů bez předchozího upozornění zástupců obcí. Zástupci zmíněné organizace připustili chybu, omluvili se a přislíbili projednání všech dalších změn v předstihu. Někteří návštěvníci obecního úřadu se pozastavují nad skutečností, že za vydání povolení průjezdu přes ocelovou lávku na Skalici musí platit 50 Kč. Uvádíme na pravou míru občané, kterým je z určitých důvodů povolován průjezd, 2

3 platí úhradu (zpoplatnění) výkonu, který je spojen s vydáním výše uvedeného povolení. Vybrané peníze budou účelově využity na obnovu mostovky. V uplynulém roce se v obci narodilo 22 dětí, současně jsme se rozloučili s 27 občany. Obecní úřad uvedl do manželského života 28 snoubenců. V rámci připravované několikamilionové investice na katastru obce se rýsuje reálná možnost získání prostředků na vybudování světelného signalizačního zařízení, tolik potřebného pro zvýšení bezpečnosti dětí i starších spoluobčanů. Ale nezakřikněme to. Zaměstnanci Obecního úřadu v Dobré si dovolují poděkovat paní Olze Uhrové za více než dvacetiletou spolehlivou práci na zdejším obecním úřadě. Do dalšího životního období ji všichni přejeme hlavně zdraví, pohodu a stálý, ničím nenahraditelný úsměv. Děkujeme Ti, Olinko. Hasiči bilancují (Z výroční zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 1997.) V roce 1997 došlo na území obce ke třem požárům, u kterých zasahovala jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Byl to požár lesního porostu v lokalitě Malá sosnina, v červenci požár hospodářského stavení u frýdeckého hřbitova, kde byla poprvé použita i nedávno zakoupená dýchací technika, a v listopadu požár velkoobjemového kontejneru u zastávky Dobrá Skotňa. Jednotka rovněž zasahovala u velkého požáru družstevního seníku v Dobraticích. Všechny tyto výjezdy byly provedeny vozidlem CAS-32 na podvozku Tatra, který obec zakoupila v roce Tato cisterna byla ve značně zanedbaném stavu a jednotka na ní v zimních měsících provedla rozsáhlé opravy. Byl proveden kompletní nástřik karoserie i podvozku, a to z vlastních prostředků a svépomocí. Cena takto vykonané práce byla vyčíslena na Kč, které nemusely být hrazeny z prostředků obce. Výjezdová technika se v roce 1997 zúčastnila dvou taktických požárních cvičení a to v Dobraticích a Nošovicích. Samostatnou kapitolu této zprávy tvoří katastrofální červencové povodně, které postihly i naši obec. V pátek 4. července začíná hustě pršet a silný déšť trvá nepřetržitě 5 dní a nocí. Za toto období bylo na Lysé hoře naměřeno neuvěřitelných 586 mm srážek. Hladiny řek a potoků prudce stoupají a v obci se v pondělí 7. července začíná objevovat spodní voda. Jednotce je vyhlášen poplach a trvá po celý následující týden. Spodní voda zasahuje stále více objektů. Zatopené sklepy má policejní stanice, prodejna Renta, nákupní středisko, restaurace Oráč i Obecník, základní škola i školka. U zastávky Dobrá střed a ve Staré dědině má sklepy pod vodou většina rodinných domků. Výjezdová jednotka má nepřetržitou službu a provádí čerpací práce dle pokynů starosty obce. Kritickou se stává situace v noci z 8. na 9. července, kdy přehrady Morávka 3

4 a Šance již nemohou regulovat odtok vody a ta přetéká volně horním přepadem. Hladina řeky u doberské lávky dosahuje její úrovně a začíná přetékat i přes ni. Nedlouho poté se lávka hroutí. V celém okrese je vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu a začíná evakuace obyvatel. Je evakuována obec Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí. V Dobré je evakuována jen rodina Čajánkova, jejíž dům se ocitá pod vodou. Tělocvična v základní škole je připravována pro případné ubytování evakuovaných obyvatel z Dobré i okolí. Na řece Ostravici v Místku je naměřena hladina 540 cm, což je zdaleka nejvyšší údaj za posledních 100 let. V následujících hodinách povodňová vlna opadá a situace se začíná uklidňovat. Ovšem čerpací práce trvají až do pondělí 14. července, kdy jsou již všechny objekty bez vody. Jako posila byla na tyto čerpací práce povolána jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice, které patří poděkování za účinnou pomoc. Při povodních odpracovala jednotka našeho sboru na 600 hodin. Chtěl bych poděkovat zejména Zdeňku Řízkovi, Michalu Baranovi, Radku Hrabcovi a Láďovi Materovi ml., kteří odpracovali nejvíce hodin. Celkem se zúčastnilo 12 členů výjezdové jednotky a hlásili se i občané Dobré, kteří chtěli pomoci. Mé poděkování patří i panu Chválkovi z restaurace Oráč, který po celou dobu povodní poskytoval zdarma jednotce snídaně. A na závěr rekapitulace. V okrese Frýdek-Místek bylo během povodní strženo 29 mostů a lávek, utonuli 4 lidé. Na celé Moravě zahynulo 49 lidí a škody na majetku se odhadují na 60 miliard Kč. Je dobré si tato hrůzná čísla občas připomenout. Jiří Březina, velitel Sboru dobrovolných hasičů O včelách a včelařích Písnička o medu Proč je ten med tak sladký? Je ti to, děvče, divná věc! Je v něm jak ohnice, lípa a spadky a žádný laskavec. Jenže ta každá kapička malá ze srdce květu vytryskla, a než ji včelka tobě dala, na ústa si je přitiskla, jazýčkem drobným chtivě sála, celou ji, celou vylíbala! Tak nějak netradičně jsem začal to naše včelařské vyprávění uvedením básně vášnivého včelaře, básníka našeho kraje, hlavně člověka velmi laskavého, pana profesora Bohumila Pavloka. Před léty se kontaktoval s naší organizací; je to vzpomínka k jeho 75. narozeninám, které oslavil vloni v listopadu. Potěšila-li vás, jsem tomu velmi rád. 4

5 Nyní bych chtěl něco říci, jak se nám včelařům dařilo v uplynulém roce. Za moc to nestálo. Svolané brigády na údržbu našeho areálu spláchla voda. Odměnou za práci včelaře a za obdržená žihadla, je med. Včelař, který měl silná včelstva a dobré podmínky, získal tak polovinu výnosu z průměru jiných let. Hodně však bylo těch, kteří nevytočili nic nebo jen málo pro sebe. Stavy včelstev se v minulém roce opět snížily, v základní organizaci Dobrá je o 66 včelstev a 8 včelařů méně. Ministerstvo zemědělství si uvědomuje důležitou opylovací činnost včel, která je nezastupitelná a včelařům je poskytována finanční dotace. Poděkování včelařů patří také obecnímu úřadu, který přispívá finančně na ozdravná opatření v potírání parazitního onemocnění včel. Akciová společnost Včelpo s účasti ÚV ČSV a včelařů, podstatně zvyšuje v tomto roce výkupní ceny medu. Tento obrat by mohl být pro větší včelaře zajímavý. Cena másla a medu byly vždy na stejné úrovni (i když vyprodukovat 1 kg másla je jednodušší) a v obchodní síti tomu tak asi bude. Bohužel, náklady na veškerou činnost rostou. Je tu jen přece něco hezkého. Začíná nám pomalu jaro. Včelky navzdory všem prognózám zatím dobře vyzimovaly. Je tu nová naděje. Rozkvétají sněženky, podběl, děvětsil a jíva (tu jim neničte!), včelky již nosí pyl a zázrak se děje, začíná nový život a my včelaři jako každoročně se těšíme na štědrý včelařský rok. Ať se vám daří! Konrád Špok, jednatel základní organizace Českého svazu včelařů Pomozte nám chránit naši krásnou přírodu Není pochyb o tom, že každá roční doba je krásná a má své nevystihlé půvaby. Jsou proto lidé, kteří se budou přít, je-li krásnější ta nebo ona. Jaro musí zahájit svou práci již na podzim. Všude rozestaví tajné hlídky v říši rostlinné i živočišné zavřít život do slupek, pupenců, do nitra živočišných těl, opatřit jej zásobou potravy nebo obalit tukem, pak pohroužit do spánku podobnému téměř smrti a až přijde jeho čas, vyrazit do útoku k zápasu o vládu se zimou. Jaro je sám život, ba ještě mnohem víc: je projevem a důkazem nesmrtelnosti živé hmoty. Proto je jaro nejkrásnější roční dobou. Obyčejně lidé prostí, ale bystří ukládali své postřehy z dlouholetého pozorování přírody do pranostik, které jsou krásné a byly i spolehlivé, dokud člověk příliš nezasahoval do přírody. Březen obyčejně ukáže vlídnější tvář, slunce znatelně přihřívá. V druhé polovině dubna dochází k tání na severu a ledové kry, které plují oceánem, se rozpouštějí a způsobují prudké ochlazování, které se projeví v našich krajích příchodem ledových mužů a po nich předává svou vládu opatrně létu. A že jaro už své tajné zvědy vyslalo, můžeme vidět i slyšet. Skřivánek již prozpěvuje, špačci opravují své domovy, devětsil již zvědavě zvedá své hlavičky. Zajíci brzy přivedou na svět své potomky, srny jsou plné (jak říkáme v myslivecké mluvě) a srncům roste paroží. Toto všechno musí vidět myslivec, aby věděl, jak chránit a pomáhat přírodě. Letošní zima zvěř příliš netrápila a snad již nenastane doba zlá, což by mohlo mít i těžké následky. 5

6 To, co se nyní děje se zvěří, vyžaduje zvýšené nároky na spotřebu tělesné energie, která je zimou již dosti vyčerpána a pokud bychom i nyní zvěř vhodně nepřikrmovali, mohlo by dojít ke zhoršení kondice zvěře a tím také k úhynům. Průměrně ročně spotřebuje zvěř v naší honitbě asi 20 q jaderného krmiva, množství sena, kaštanů, žaludů, jeřabin, sušené letniny a dužnatého krmiva a také sůl. Práce v honitbě je dost po celý rok a každý z nás to dělá z lásky k přírodě, jinak by to ani dělat nemohl. Ročně je usmrceno auty množství srnčí zvěře, zajíců a ježků, a přece by mnohdy stačilo tak málo, za tmy ztlumit dálková světla aut a snížit rychlost hlavně v místech přechodu lesa na pole. Tyto ztráty jsou vyšší než průběžné odstřely zvěře slabé čili nevhodné pro další chov. Zvěř potřebuje klid celoročně, ale hlavně v jarním období, kdy rodí mláďata, sedí na vejcích. Ale také tím, že nemá klidu a musí přecházet a měnit svá stanoviště, spotřebovává tělesnou energii na toto a na růst, tělesný vývoj, vývin paroží se již pak nedostává. Zákon zakazuje pouštění volně psů do polí a lesů, vjíždění do lesů auty, koly, koňmi a přesto je velmi málo těch, kdo tyto zákony respektují. A co pytláctví? Jeho kořeny jsou historické, ale nyní již nejde o pytlačení z bídy a vášně, ale o hlad po penězích. Současným pytlákům nejde o trofej, nýbrž o zvěřinu. Z pozůstatků po jejich činnosti prováděné z automobilů vidíme, že mnohdy vyřezávají ze zvěře jen nejchutnější části a ostatní ponechávají na místě. Na okrajích lesů a potoků jsou skladiště odpadů, a jak je to snadné sice méně pohodlné dát umělé hmoty do kontejnerů v obci, taktéž i sklo a ostatní do sběrných surovin. Prosím vás o pomoc chránit naši přírodu, pokud ji člověk nezničí úplně! 6 Bohumír Maráček, myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Vrchy Dobrá Pazderna.

7 Oddíl Junáka informuje Program I. oddílu JUNÁK Dobrá na leden až červen Leden 30. večerní hra v orientaci, Dobrá. Únor skautská praxe morseovka, uzlování, určování azimutů. 22. skautská besídka ve Starém Městě, Sokol, 15 hodin. Březen oddílový pobyt na chatě Barnoška (Trávný). Skautská praxe základy první pomoci, morseovka s praporky. Duben skautská praxe ohně a ohniště, pochodové značky, signalizace pažemi, turistické značky, balení batohů, stany a teepee, stopy zvěře. 25. výprava na Lysou horu. Květen skautská teorie historie skautingu, skautský zákon, skautská stezka, heslo, slib a zásada, skautské vzdávání pocty, skautský stisk ruky atd. Skautské dny v Dobré. 23. výprava do Slezských Beskyd. Červen 6. výprava na Slavíč. 20. výprava na Smrk. Opakování skautské praxe a teorie. Příprava na letní tábor a samozřejmě hry. Další informace. Registrační poplatek na rok 1998 je 120 Kč, měl být do konce února odevzdán vůdci oddílu. Případné další výpravy nebo společné akce s 2. oddílem skautů Frýdek- Místek budou včas sděleny. Každou středu v době od 17 do 18 hodin půjčuje Jestřáb v klubovně knihy z naší střediskové knihovny ve Frýdku-Místku. Většina z těchto knih není ani ve veřejných knihovnách. Využívejte této nové možnosti! Za 1. oddíl JUNÁK Dobrá Frenk Martin Szturc Z naší školy Dne 23. února 1998 se uskutečnil na Základní škole v Dobré 1. ročník turnaje o přeborníka přebornici školy žáků 2. stupně ve stolním tenisu. V kategorii chlapců soutěžilo 14 žáků a v kategorii dívek 4 žákyně. Turnaj v kategorii chlapců se hrál vyřazovacím způsobem na dvě porážky. V kategorii dívek každá s každou. Prvním přeborníkem školy se stal žák 9. C třídy Jiří Hrčka a první přebornicí školy žákyně 9. B třídy Radka Chowanioková. Třem prvním v obou kategoriích byly předány sladké odměny a diplomy. Richard Žabka 7

8 Malé maturity v Základní škole Dobrá První duben je dnem, kdy nás známí určitě nachytají aprílem. Ale žáci 9. ročníku Základní školy v Dobré ten den na apríla nebudou mít ani pomyšlení. Ten den budou skládat malé maturity. Žáci, kteří se sami rozhodli této akce zúčastnit, si nyní již pilně opakují znalosti z jazyka českého, matematiky a jednoho libovolně zvoleného předmětu (dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie nebo anglického či německého jazyka). Prvního dubna pak prožije svůj malý maturitní den celkem 37 žáků. Vyzdobené místnosti, vážné zkušební komise, tréma zkoušených, otázky známé i neznámé, nápověda, fotograf, hosté, zajímavý program pro chvíle oddechu, menší občerstvení a na závěr vyhodnocení znalostí zkoušených žáků. Prostě vše, co patří k opravdové maturitě. Nezapomnělo se ani na maturitní tablo. Pro všechny žáky příprava na tento den je vlastně přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Proto jim všem přejeme zdárné zvládnutí nejen malé maturity, ale především hodně úspěchů při opravdových přijímacích zkouškách v prvním dubnovém týdnu. Mgr. Anna Bůžková Šmoulové vítají budoucí prvňáčky Ve středu 4. února 1998 se konal od 13 do 17 hodin na Základní škole Dobrá zápis budoucích prvňáčků. Stalo se již tradicí, že si své malé budoucí spolužáky vítají sami žáci 8. ročníků. Tento způsob je zcela určitě oboustranně prospěšný. Malé děti ztrácejí snadněji strach, ostych a velké děti zažívají pocit zodpovědnosti. Letos provázeli prvňáčky na jejich první cestě po škole šmoulové. Pomáhali svým malým kamarádům s plněním jednoduchých úkolů a podíleli se s paními učitelkami na jejich vyhodnocení. Mgr. Eva Novosadová Děti z Dobré poezie baví svědčí o tom jejich zájem o soutěž v recitaci a uměleckém přednesu, kterou uspořádala naše škola v únoru. Přihlásilo se do ní dvaatřicet žáků ročníku. Z tohoto školního kola vybrala porota 7 nejlepších, kteří postoupili do vyššího obvodního kola. Zde již byla konkurence silná. Vždyť se na naši školu sjelo 38 nejlepších recitátorů z okolních škol Morávky, Raškovic, Dolních Domaslavic, Komorní Lhotky, Nošovic a Hnojníka. A jak obstáli naši chlapci a děvčata? Velmi úspěšně. I když mnohým se zachvěl hlas nebo zrudnul obličej, zaznamenali jsme úspěch téměř ve všech věkových kategoriích. 8

9 Posuďte sami: V 1. kategorii 2. místo Lukáš Gurník ve 3. kategorii 1. místo Svatava Juřicová 3. místo Šárka Kreissová ve 4. kategorii 1. místo Petra Stypková 2. místo Eliška Podoláková 3. místo Kristýna Brodová A kdo bude hájit barvy naší školy v okresním kole? Lukáš Gurník, Svatava Juřicová, Petra Stypková. Všem blahopřejeme a v okresním klání držíme palce! Mgr. Dana Šponarová Koukej, jak ten čas letí, každému letí, kdo by se bál Ano, letí nám čas, utíká den za dnem. Vždyť za chvíli už budou velké prázdniny. Ale školní rok ještě neskončil, a tak vás seznámíme, co nás ještě čeká. Blíží se datum 13. března, kdy se uskuteční velký rej masek maškarní karneval Všechny děti naší školky se sejdou v tělocvičně základní školy na karnevalovém plese. Maminky, babičky, ale i tety už určitě mají pro svou ratolest, vnučku, neteř připravenou masku, aby se všem mohly představit. Už se těšíme na čerty, vodníky, princezny a jiné masky, jak se budou procházet, tančit, ale i soutěžit. Vždy bývalo veselo a bylo vidět radost v dětských tvářích. Měsíc březen uběhne jako voda a čekají nás svátky jara Velikonoce. Tyto jsou i svátkem v mateřské škole. Děti přinesou vyfouklá vajíčka, která budou zdobit. Z papíru si vystřihnou košíčky, zajíčky a jiné jarní ozdoby na velikonoční stůl. Paní učitelky budou mít plné ruce práce, aby se vše podařilo a všichni měli radost z vydařeného díla. Kytičku nesu, celá se třesu, to je začátek básně pro maminky, kdy děti přijdou svým vystoupením poděkovat všem maminkám, babičkám, tetám, vlastně všem matkám k jejich svátku Dni matek. Krátkou říkankou, tanečkem, malou pozorností mohou vyjádřit svůj dík. Za všechnu lásku, starost, ale i trpělivost. A už tu máme měsíc červen a děti oslaví svůj svátek. Aby jej mohly dobře oslavit, 9

10 k tomu je zapotřebí hodně ochotných rukou. Vždyť toto radostné odpoledne se uskuteční na zahradě mateřské školy. Ale je opravdu těžké dopředu určit termín, když nevíme, co nám řekne počasí. Děti si mohou zahrát různé soutěže, odměnou jim bude nějaká ta sladkost, vydovádět se na houpací gumové opici nebo domečku. Zakončení tohoto radostného odpoledne Dětského dne si opečou párek u táboráku. Úplnou tečkou za akcemi tohoto školního roku je školní výlet všech dětí, učitelek i zaměstnanců mateřské školy. Kam to bude letos? Necháme se překvapit! Zdeňka Boková, učitelka mateřské školy Když se řekne knihovna Od roku 1993 zřizuje a financuje místní knihovnu obec. Knihovna i nadále plní střediskovou funkci, a to pro dalších sedm knihoven Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice. Co se vlastně skrývá za pojmem středisková knihovna? Na základě smlouvy mezi obecním úřadem a knihovnou přispívají jednotlivé obecní úřady určitou finanční částkou na provoz své knihovny. Místní knihovna Dobrá pak nakupuje knihy a časopisy, které katalogizuje a obaluje, vyplácí mzdy a metodicky řídí jednotlivé knihovny. Naše knihovna nejen půjčuje knihy, ale také spolupracuje se základní a mateřskou školou i školami v okolí. Pořádáme besedy o spisovatelích, knihách či připravujeme knihovnické lekce a různé soutěže. V březnu a dubnu budeme myslet i na dospělé obyvatele a uspořádáme besedy o Kanadě a následně na téma Pověsti a legendy Moravy a Slezska. Přesné datum besed bude předem zveřejněno na plakátech. Všem milovníkům knih oznamujeme, že od 6. dubna opět budeme prodávat vyřazené knihy za 2 Kč, a to až do vyprodání. Prodej bude probíhat vždy během půjčovní doby v knihovně. Půjčovní doba Místní knihovny Dobrá: pondělí úterý čtvrtek Ďurica Stejskalová 10

11 Sdružení zdravotně postižených informuje V místní smíšené organizaci bylo v roce 1997 registrováno 91 členů, z toho 42 členů tělesně postižených, 44 vnitřně postižených, 3 sluchově postižení, 1 zrakově postižený i 1 člen vozíčkář. A bohuže 6 našich členů zemřelo. Organizace má 9členný výbor, z toho místopředsedkyně výboru paní Věrka Filipcová je činná v okresním výboru svazu vnitřně postižených. Rekondičních pobytů za uplynulý rok se zúčastnilo 12 členů. Družstvo kuželkářů se tradičně zúčastňuje turnaje, který pořádá organizace Frýdlant nad Ostravicí a obhájilo prvenství z roku Za krásného počasí jsme uskutečnili zájezd do lázní Klimkovice, navštívili jsme zámek Hradec nad Moravicí, zámek Raduň, příjemnou procházkou nám bylo arboretum u Opavy a poslední zastávka byla v Hrabyni. Hezký prožitý den jsme zakončili večeří v místní restauraci Na Špici u pana Carbola. Část členů sdružení si vychutnala plackové hody, které každoročně pořádá základní organizace postižených na Pražmě. Všem, kteří se takto rozhodli, vřele doporučuji, aby sledovali vývěsní skříňku a plackové hody si nenechali příště ujít. Okresní výbor tělesně postižených pořádá každoročně výroční členskou schůzi spojenou s výstavou kronik. Tuto akci navštívilo 5 členů, kteří se dobře pobavili a také zatančili. V naší organizaci je také družstvo šachistů, které se pravidelně účastní turnaje pořádaném okresním výborem tělesně postižených. Je to družstvo s více než dobrým bodovým průměrem a obsadilo 6. místo. K velmi vydařeným akcím minulého roku patřilo mikulášské posezení, které jsme uspořádali pro náš kolektiv rovněž v restauraci Na Špici. Do dětských let nás na chvíli přenesli Mikuláš s čertem a k všeobecné spokojenosti přispěla i výborná večeře. O dobrou náladu se nám postaral pan František Biolek, který nám zahrál a zazpíval. V prvním pololetí roku 1998 připravujeme: Pátek 3. dubna výroční členská schůze, 15 hodin, pohostinství Na Špici, sobota 23. května turnaj v kuželkách, Frýdlant nad Ostravicí, pátek 5. června zájezd. Dále bychom chtěli upozornit nejen členy sdružení zdravotně postižených, ale všechny občany důchodového věku, na poskytované služby i bezplatné v centru sociální pomoci a služeb Svazu důchodců České republiky, pobočka Frýdek-Místek, Hotelový dům Permon, Pionýrů č. 1758, 6. poschodí poradna, tel Bližší informace ve vývěsní skříňce. Na závěr nám zůstala milá povinnost, abychom poděkovali všem sponzorům, kteří na nás v minulém roce nezapomněli. Z celého srdce děkujeme obecnímu úřadu za peněžitý dar zaplacení autobusu na zájezd a příslib, že tomu tak bude i v tomto roce, váženému panu Carbolovi za ochotu a vstřícnost, s jakou nás už léta přijímá ve svém pohostinství. Dále patří naše poděkování pekařství paní Hranické za poskytnuté výborné výrobky na pohoštění i do tomboly. S ovocem na nás vždy v hojné míře pamatuje paní Slávka Poláková, za což jí patří náš vřelý dík. Do tomboly nám opětovně přispěli manželé Carbolovi, paní magistra RNDr. Věra Růžičková, paní Vlasta Mintělová, paní Marcela Dužíková a pan Jan Matera. Bezplatné zajišťování pozvánek a plakátů nám vždy ochotně obsatrává pan Zdeněk Černoch. Všem patří naše uznání a poděkování. Eliška Biolková 11

12 Sportovní pozvánka Tak jak zimní měsíce postupně přecházejí do těch teplejších letních, přenáší se postupně aktivita sportovců z uzavřených objektů na otevřená sportoviště. Přestože mistrovské soutěže šachistů ani stolních tenistů nejsou ukončeny, dá se už nyní odhadnout jejich úspěšnost. Mužstvo stolního tenisu nemá moc široký kádr a také výkonnost jednotlivých hráčů není vyrovnaná. I proto vyšší cíl než ten loňský, udržet se v nejsilnější ze čtyř okresních soutěží, nelze stanovit. Jestli se ho podaří dosáhnout, zatím nevíme, ale deváté místo ze dvanácti účastníků dává slušnou naději. Snahou vedení oddílu je vstoupit do té příští sezóny v silnější sestavě a případně přihlásit ostatní hráče v rámci B mužstva. Šachisté, jako nováček oblastní soutěže, dlouho držel první místo v tabulce. Nebylo se čemu divit, neboť posílení kádru bylo nutností, abychom dlouholetou tradici sestupu nováčka hned v prvním roce účinkování nenaplnili. Posílení bylo však tak radikální, že z toho nakonec málem byl postup do divize. Uvidíme, jak se podaří získané zkušenosti využít příští rok. Lahůdkou pro všechny příznivce sportu určitě bude na dveře klepající jarní polovina mistrovských soutěží v kopané. Naši muži měli na podzim mimořádně těžké vylosování. Přesto se jim podařilo dostat se na druhé místo v tabulce hned za Frenštát. Jde o to, že všech pět prvních mužstev v tabulce hostíme u nás v Dobré. A to je obrovská šance potvrdit naše ambice na postup do župního přeboru. Už v prvním kole 28. března od 15 hodin hostíme silný celek Petřvaldu n. M. srdečně zveme a věříme v mimořádnou podporu diváků. Za čtrnáct dní pak uvítáme Hodslavice a na pouť 25. dubna bonbónek celek z Polanky a hned na to 2. května favority z Frenštátu pod Radhoštěm! Po tomto šestém kole může být o mnohém jasno. Budeme rádi, když nám pomůže úspěšně zakončit tuto sérii každý, kdo nebude mít v tyto volné dny zrovna nic důležitějšího na práci. Naše pozvání ale nesmí pominout zahájení utkání obou mládežnických mužstev. Dorostenci se utkají 11. dubna doma s Chlebovicemi, žáci o týden později jedou do Šenova a doma je uvidíme 25. dubna v předzápase mužů, a to proti Řepištím. Zvláště na jejich výkony jsme všichni zvědaví, protože pod novou trenérskou dvojicí absolvovali na naše poměry velmi náročnou zimní přípravu. Od příští sezóny nás budou jistě mile překvapovat svými výsledky, třebaže svým věkovým průměrem patří spíše do kategorie mladších žáků. Ing. Ladislav Březina, předseda TJ Sokol Dobrá Doberský občasník vydává Obecní úřad v Dobré č. p Číslo 1/98. Vyšlo 20. března Šéfredaktor: Mgr. Eva Nováková, zástupce šéfredaktora: Milan Stypka. Grafické zpracování: Beatris Čeladná, tisk: ŠOT Frýdek-Místek. Cena výtisku: zdarma.

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30

Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena 5,- ČTVRTEK 11. srpna 2016 Hlavní utkání KRAJSKÝ PŘEBOR 17:30 FC IRP Český Těšín Rozhodčí utkání KRAJSKÉHO

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2016 Motto: Učíme se pro život Obsah : Dívčí odpoledne....1 Veselé zoubky......2 Další den s keramikou......3 Regionální

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice , Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mikulčice 2013 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti

13:15 Fulnek. 15:30 SO Bruntál. Dnes na našem hřišti 1 Slosovatelný program k mistrovským utkáním TJ Sokol Kobeřice ve fotbalové sezóně 2016-2017 Cena: 5 Kč Neděle 2.října 2016 Krajská soutěž dorostu 13:15 Fulnek Hlavní utkání - KRAJSKÝ PŘEBOR Šujan Stanislav

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou poslední číslo obecního

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Leden 2014. Únor 2014. Březen 2014

Leden 2014. Únor 2014. Březen 2014 Leden 2014 To bylo těšení na vánoce a už jsou za námi. Všichni jsme dostali nějaký dárek. Někteří byli navštívit své rodiny. Uteklo to velice rychle a je tady nový rok 2014. Přejeme si, aby byl příjemný

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256

Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice č. II./02/2016 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ičo: 00576093 MK ČR E 22256 SHRNUTÍ MIMOŘÁDNÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB V

Více

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava

21) 25.5. 2008 (s Janou) Ostrava Stará Bělá Paskov Oprechtice Krmelín Stará Bělá Ostrava Cyklotrasy (2008) 1) 25.2. 2008 Ostrava Proskovice Stará Ves nad Ondřejnicí Brušperk Krmelín Oprechtice Nová Bělá Stará Bělá Ostrava (30 km, průměr 26,4 km/h) 2) 26.2. 2008 Hukvaldy Fryčovice Staříč Oprechtice

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových

Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových Od 3. kola STIMAX CUPu v Chomutově uplynulo jen 14 dní a letošní seriál dospěl v sobotu 10. září 2016 do velkého finále, které rozhodlo o celkových výsledcích již 3. ročníku této soutěže. Na atletickém

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více