Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí"

Transkript

1 Aktuálně o obchvatu Je skutečností skloňovanou ve všech pádech všemi občany naší obce obchvat. Na každém kroku se setkávají zástupci obce s dotazy téhož charakteru: bude se vůbec stavět a kdy? Rád bych vás nyní seznámil s nejaktuálnějšími informacemi stran této významné stavby pro život obce. Okresní úřad ve Frýdku-Místku svolal dne 6. března 1998 jednání za účasti kompetentních zástupců Ředitelství dálnic a silnic Ostrava, Správy a údržby silnic Frýdek-Místek, Městského úřadu ve Frýdku-Místku, Obecního úřadu v Dobré a pochopitelně vedoucích referátů Okresního úřadu, které mají v popisu práce podíl na přípravě výstavby obchvatu obce Dobrá. Jednoznačně bylo sděleno, že příprava na samotné zahájení stavby pokračuje dle harmonogramu. Probíhá jednání s vlastníky pozemků i domů, kterých se bezprostředně dotkne stavba rychlostní komunikace. Vzhledem k tomu, že situace s výkupy na katastru obce Dobrá není tak problematická jako je tomu na území Frýdku-Místku, bylo již s předstihem rozhodnuto, že stavba započne v lokalitě nové čerpací stanice NBS a bude postupovat směrem k Frýdku-Místku. Termín zahájení prací který zavisí na vydání stavebního povolení, které bude vydáno až v momentě definitivního zakončení výkupů je stále neměnný: září Obec Dobrá na tomto jednání prezentovala svou schválenou podporu hladkému průběhu při vykupování majetku občanů, to jest Fond pomoci občanům dotčeným stavbou obchvatu. Rovněž se staráme ve spolupráci s městem nalézt adekvátní náhradní bydlení. To se snad, i přes počáteční nedorozumění, podaří. Milan Stypka, starosta Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí Již samotný název dalšího materiálu má dát odpověď na časté otázky, které se objevují v okamžiku, kdy naši občané projeví zájem nebo jsou nuceni strávit další část svého života v nějakém zařízení zmíněného typu. Občané Dobré tráví stáří v domovech v Třinci, Komorní Lhotce, Frýdku-Místku a Frýdlantě nad Ostravicí. Obec neoplývá takovým množstvím financí, aby dokázala uzavřít smlouvy s několika domovy. Proto byl vybrán pouze jeden z nich Frýdlant.

2 V roce 1997 obec doplácela na pobyt svých občanů právě v tomto zařízení částkou kolem Kč. Slovo doplácela je v uvozovkách z jediného prostého důvodu příbuzní starších spoluobčanů byli pozváni na obecní úřad a byla s nimi prodiskutována možnost podílet se na úhradě výše uvedených neinvestičních nákladů na pobyt jednoho občana ( Kč za rok). V mnoha případech se dohoda zdařila, v některých případech pomohl dokonce samotný občan. Naplnila se tak tolik diskutovaná pravda o své příbuzné by se v prvé řadě měla postarat rodina. Obec se v žádném případě nezbavuje odpovědnosti a vstupuje do dění v okamžiku, kdy potřebný občan nemá nikoho, ani neprodal svůj dům, pole atd. Sociální politika obce tak opět dává o sobě slyšet. Ne, není to chvála sebe samých, ale pouhá připomínk zejména těm z vás, kterým se někdy zdá, že zrovna vámi poukazované vady na kráse naší obce nejsou okamžitě řešeny. Děkuji za pochopení. Milan Stypka, starosta Mohlo by vás zajímat V sobotu 28. března 1998 v 15 hodin začíná jarní část fotbalové soutěže za účasti hráčů TJ Sokol Dobrá. Utkání bude mít slavnostní ráz o poločase budou totiž předány ceny vylosovaným výhercům v souvislosti se sběrem nebezpečných odpadů v květnu loňského roku. V naší základní škole započne své působení lektorka anglického jazyka. Důležitý moment pro všechny žáky, kteří si uvědomují, že čím víc řečí ovládáš, tím víc jsi člověkem. S uvědoměním si býti člověkem a zejména chovat se jako homo sapiens nekoresponduje další zpráva. Díky vandalismu, který zdaleka není vymýcen, byla poškozena blikající dopravní značka před školou. Po odeslání značky příslušné firmě s žádostí o opravu jsme byli upozorněni, že tato bude stát Kč. Pomůže někdo? Velmi aktivní je Sdružení obcí povodí Morávky, známé pod zkratkou SOPM. Stará se o nalezení právní čistoty při několikastranném uzavírání smluv o příspěvku na úhradu pobytu příbuzných v domovech důchodců. Nebylo mu na obtíž, ba naopak tvrdě požadovalo setkání se zástupci ČSAD Frýdek-Místek, a. s. z důvodu zrušení některých spojů bez předchozího upozornění zástupců obcí. Zástupci zmíněné organizace připustili chybu, omluvili se a přislíbili projednání všech dalších změn v předstihu. Někteří návštěvníci obecního úřadu se pozastavují nad skutečností, že za vydání povolení průjezdu přes ocelovou lávku na Skalici musí platit 50 Kč. Uvádíme na pravou míru občané, kterým je z určitých důvodů povolován průjezd, 2

3 platí úhradu (zpoplatnění) výkonu, který je spojen s vydáním výše uvedeného povolení. Vybrané peníze budou účelově využity na obnovu mostovky. V uplynulém roce se v obci narodilo 22 dětí, současně jsme se rozloučili s 27 občany. Obecní úřad uvedl do manželského života 28 snoubenců. V rámci připravované několikamilionové investice na katastru obce se rýsuje reálná možnost získání prostředků na vybudování světelného signalizačního zařízení, tolik potřebného pro zvýšení bezpečnosti dětí i starších spoluobčanů. Ale nezakřikněme to. Zaměstnanci Obecního úřadu v Dobré si dovolují poděkovat paní Olze Uhrové za více než dvacetiletou spolehlivou práci na zdejším obecním úřadě. Do dalšího životního období ji všichni přejeme hlavně zdraví, pohodu a stálý, ničím nenahraditelný úsměv. Děkujeme Ti, Olinko. Hasiči bilancují (Z výroční zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 1997.) V roce 1997 došlo na území obce ke třem požárům, u kterých zasahovala jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Byl to požár lesního porostu v lokalitě Malá sosnina, v červenci požár hospodářského stavení u frýdeckého hřbitova, kde byla poprvé použita i nedávno zakoupená dýchací technika, a v listopadu požár velkoobjemového kontejneru u zastávky Dobrá Skotňa. Jednotka rovněž zasahovala u velkého požáru družstevního seníku v Dobraticích. Všechny tyto výjezdy byly provedeny vozidlem CAS-32 na podvozku Tatra, který obec zakoupila v roce Tato cisterna byla ve značně zanedbaném stavu a jednotka na ní v zimních měsících provedla rozsáhlé opravy. Byl proveden kompletní nástřik karoserie i podvozku, a to z vlastních prostředků a svépomocí. Cena takto vykonané práce byla vyčíslena na Kč, které nemusely být hrazeny z prostředků obce. Výjezdová technika se v roce 1997 zúčastnila dvou taktických požárních cvičení a to v Dobraticích a Nošovicích. Samostatnou kapitolu této zprávy tvoří katastrofální červencové povodně, které postihly i naši obec. V pátek 4. července začíná hustě pršet a silný déšť trvá nepřetržitě 5 dní a nocí. Za toto období bylo na Lysé hoře naměřeno neuvěřitelných 586 mm srážek. Hladiny řek a potoků prudce stoupají a v obci se v pondělí 7. července začíná objevovat spodní voda. Jednotce je vyhlášen poplach a trvá po celý následující týden. Spodní voda zasahuje stále více objektů. Zatopené sklepy má policejní stanice, prodejna Renta, nákupní středisko, restaurace Oráč i Obecník, základní škola i školka. U zastávky Dobrá střed a ve Staré dědině má sklepy pod vodou většina rodinných domků. Výjezdová jednotka má nepřetržitou službu a provádí čerpací práce dle pokynů starosty obce. Kritickou se stává situace v noci z 8. na 9. července, kdy přehrady Morávka 3

4 a Šance již nemohou regulovat odtok vody a ta přetéká volně horním přepadem. Hladina řeky u doberské lávky dosahuje její úrovně a začíná přetékat i přes ni. Nedlouho poté se lávka hroutí. V celém okrese je vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu a začíná evakuace obyvatel. Je evakuována obec Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí. V Dobré je evakuována jen rodina Čajánkova, jejíž dům se ocitá pod vodou. Tělocvična v základní škole je připravována pro případné ubytování evakuovaných obyvatel z Dobré i okolí. Na řece Ostravici v Místku je naměřena hladina 540 cm, což je zdaleka nejvyšší údaj za posledních 100 let. V následujících hodinách povodňová vlna opadá a situace se začíná uklidňovat. Ovšem čerpací práce trvají až do pondělí 14. července, kdy jsou již všechny objekty bez vody. Jako posila byla na tyto čerpací práce povolána jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice, které patří poděkování za účinnou pomoc. Při povodních odpracovala jednotka našeho sboru na 600 hodin. Chtěl bych poděkovat zejména Zdeňku Řízkovi, Michalu Baranovi, Radku Hrabcovi a Láďovi Materovi ml., kteří odpracovali nejvíce hodin. Celkem se zúčastnilo 12 členů výjezdové jednotky a hlásili se i občané Dobré, kteří chtěli pomoci. Mé poděkování patří i panu Chválkovi z restaurace Oráč, který po celou dobu povodní poskytoval zdarma jednotce snídaně. A na závěr rekapitulace. V okrese Frýdek-Místek bylo během povodní strženo 29 mostů a lávek, utonuli 4 lidé. Na celé Moravě zahynulo 49 lidí a škody na majetku se odhadují na 60 miliard Kč. Je dobré si tato hrůzná čísla občas připomenout. Jiří Březina, velitel Sboru dobrovolných hasičů O včelách a včelařích Písnička o medu Proč je ten med tak sladký? Je ti to, děvče, divná věc! Je v něm jak ohnice, lípa a spadky a žádný laskavec. Jenže ta každá kapička malá ze srdce květu vytryskla, a než ji včelka tobě dala, na ústa si je přitiskla, jazýčkem drobným chtivě sála, celou ji, celou vylíbala! Tak nějak netradičně jsem začal to naše včelařské vyprávění uvedením básně vášnivého včelaře, básníka našeho kraje, hlavně člověka velmi laskavého, pana profesora Bohumila Pavloka. Před léty se kontaktoval s naší organizací; je to vzpomínka k jeho 75. narozeninám, které oslavil vloni v listopadu. Potěšila-li vás, jsem tomu velmi rád. 4

5 Nyní bych chtěl něco říci, jak se nám včelařům dařilo v uplynulém roce. Za moc to nestálo. Svolané brigády na údržbu našeho areálu spláchla voda. Odměnou za práci včelaře a za obdržená žihadla, je med. Včelař, který měl silná včelstva a dobré podmínky, získal tak polovinu výnosu z průměru jiných let. Hodně však bylo těch, kteří nevytočili nic nebo jen málo pro sebe. Stavy včelstev se v minulém roce opět snížily, v základní organizaci Dobrá je o 66 včelstev a 8 včelařů méně. Ministerstvo zemědělství si uvědomuje důležitou opylovací činnost včel, která je nezastupitelná a včelařům je poskytována finanční dotace. Poděkování včelařů patří také obecnímu úřadu, který přispívá finančně na ozdravná opatření v potírání parazitního onemocnění včel. Akciová společnost Včelpo s účasti ÚV ČSV a včelařů, podstatně zvyšuje v tomto roce výkupní ceny medu. Tento obrat by mohl být pro větší včelaře zajímavý. Cena másla a medu byly vždy na stejné úrovni (i když vyprodukovat 1 kg másla je jednodušší) a v obchodní síti tomu tak asi bude. Bohužel, náklady na veškerou činnost rostou. Je tu jen přece něco hezkého. Začíná nám pomalu jaro. Včelky navzdory všem prognózám zatím dobře vyzimovaly. Je tu nová naděje. Rozkvétají sněženky, podběl, děvětsil a jíva (tu jim neničte!), včelky již nosí pyl a zázrak se děje, začíná nový život a my včelaři jako každoročně se těšíme na štědrý včelařský rok. Ať se vám daří! Konrád Špok, jednatel základní organizace Českého svazu včelařů Pomozte nám chránit naši krásnou přírodu Není pochyb o tom, že každá roční doba je krásná a má své nevystihlé půvaby. Jsou proto lidé, kteří se budou přít, je-li krásnější ta nebo ona. Jaro musí zahájit svou práci již na podzim. Všude rozestaví tajné hlídky v říši rostlinné i živočišné zavřít život do slupek, pupenců, do nitra živočišných těl, opatřit jej zásobou potravy nebo obalit tukem, pak pohroužit do spánku podobnému téměř smrti a až přijde jeho čas, vyrazit do útoku k zápasu o vládu se zimou. Jaro je sám život, ba ještě mnohem víc: je projevem a důkazem nesmrtelnosti živé hmoty. Proto je jaro nejkrásnější roční dobou. Obyčejně lidé prostí, ale bystří ukládali své postřehy z dlouholetého pozorování přírody do pranostik, které jsou krásné a byly i spolehlivé, dokud člověk příliš nezasahoval do přírody. Březen obyčejně ukáže vlídnější tvář, slunce znatelně přihřívá. V druhé polovině dubna dochází k tání na severu a ledové kry, které plují oceánem, se rozpouštějí a způsobují prudké ochlazování, které se projeví v našich krajích příchodem ledových mužů a po nich předává svou vládu opatrně létu. A že jaro už své tajné zvědy vyslalo, můžeme vidět i slyšet. Skřivánek již prozpěvuje, špačci opravují své domovy, devětsil již zvědavě zvedá své hlavičky. Zajíci brzy přivedou na svět své potomky, srny jsou plné (jak říkáme v myslivecké mluvě) a srncům roste paroží. Toto všechno musí vidět myslivec, aby věděl, jak chránit a pomáhat přírodě. Letošní zima zvěř příliš netrápila a snad již nenastane doba zlá, což by mohlo mít i těžké následky. 5

6 To, co se nyní děje se zvěří, vyžaduje zvýšené nároky na spotřebu tělesné energie, která je zimou již dosti vyčerpána a pokud bychom i nyní zvěř vhodně nepřikrmovali, mohlo by dojít ke zhoršení kondice zvěře a tím také k úhynům. Průměrně ročně spotřebuje zvěř v naší honitbě asi 20 q jaderného krmiva, množství sena, kaštanů, žaludů, jeřabin, sušené letniny a dužnatého krmiva a také sůl. Práce v honitbě je dost po celý rok a každý z nás to dělá z lásky k přírodě, jinak by to ani dělat nemohl. Ročně je usmrceno auty množství srnčí zvěře, zajíců a ježků, a přece by mnohdy stačilo tak málo, za tmy ztlumit dálková světla aut a snížit rychlost hlavně v místech přechodu lesa na pole. Tyto ztráty jsou vyšší než průběžné odstřely zvěře slabé čili nevhodné pro další chov. Zvěř potřebuje klid celoročně, ale hlavně v jarním období, kdy rodí mláďata, sedí na vejcích. Ale také tím, že nemá klidu a musí přecházet a měnit svá stanoviště, spotřebovává tělesnou energii na toto a na růst, tělesný vývoj, vývin paroží se již pak nedostává. Zákon zakazuje pouštění volně psů do polí a lesů, vjíždění do lesů auty, koly, koňmi a přesto je velmi málo těch, kdo tyto zákony respektují. A co pytláctví? Jeho kořeny jsou historické, ale nyní již nejde o pytlačení z bídy a vášně, ale o hlad po penězích. Současným pytlákům nejde o trofej, nýbrž o zvěřinu. Z pozůstatků po jejich činnosti prováděné z automobilů vidíme, že mnohdy vyřezávají ze zvěře jen nejchutnější části a ostatní ponechávají na místě. Na okrajích lesů a potoků jsou skladiště odpadů, a jak je to snadné sice méně pohodlné dát umělé hmoty do kontejnerů v obci, taktéž i sklo a ostatní do sběrných surovin. Prosím vás o pomoc chránit naši přírodu, pokud ji člověk nezničí úplně! 6 Bohumír Maráček, myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Vrchy Dobrá Pazderna.

7 Oddíl Junáka informuje Program I. oddílu JUNÁK Dobrá na leden až červen Leden 30. večerní hra v orientaci, Dobrá. Únor skautská praxe morseovka, uzlování, určování azimutů. 22. skautská besídka ve Starém Městě, Sokol, 15 hodin. Březen oddílový pobyt na chatě Barnoška (Trávný). Skautská praxe základy první pomoci, morseovka s praporky. Duben skautská praxe ohně a ohniště, pochodové značky, signalizace pažemi, turistické značky, balení batohů, stany a teepee, stopy zvěře. 25. výprava na Lysou horu. Květen skautská teorie historie skautingu, skautský zákon, skautská stezka, heslo, slib a zásada, skautské vzdávání pocty, skautský stisk ruky atd. Skautské dny v Dobré. 23. výprava do Slezských Beskyd. Červen 6. výprava na Slavíč. 20. výprava na Smrk. Opakování skautské praxe a teorie. Příprava na letní tábor a samozřejmě hry. Další informace. Registrační poplatek na rok 1998 je 120 Kč, měl být do konce února odevzdán vůdci oddílu. Případné další výpravy nebo společné akce s 2. oddílem skautů Frýdek- Místek budou včas sděleny. Každou středu v době od 17 do 18 hodin půjčuje Jestřáb v klubovně knihy z naší střediskové knihovny ve Frýdku-Místku. Většina z těchto knih není ani ve veřejných knihovnách. Využívejte této nové možnosti! Za 1. oddíl JUNÁK Dobrá Frenk Martin Szturc Z naší školy Dne 23. února 1998 se uskutečnil na Základní škole v Dobré 1. ročník turnaje o přeborníka přebornici školy žáků 2. stupně ve stolním tenisu. V kategorii chlapců soutěžilo 14 žáků a v kategorii dívek 4 žákyně. Turnaj v kategorii chlapců se hrál vyřazovacím způsobem na dvě porážky. V kategorii dívek každá s každou. Prvním přeborníkem školy se stal žák 9. C třídy Jiří Hrčka a první přebornicí školy žákyně 9. B třídy Radka Chowanioková. Třem prvním v obou kategoriích byly předány sladké odměny a diplomy. Richard Žabka 7

8 Malé maturity v Základní škole Dobrá První duben je dnem, kdy nás známí určitě nachytají aprílem. Ale žáci 9. ročníku Základní školy v Dobré ten den na apríla nebudou mít ani pomyšlení. Ten den budou skládat malé maturity. Žáci, kteří se sami rozhodli této akce zúčastnit, si nyní již pilně opakují znalosti z jazyka českého, matematiky a jednoho libovolně zvoleného předmětu (dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie nebo anglického či německého jazyka). Prvního dubna pak prožije svůj malý maturitní den celkem 37 žáků. Vyzdobené místnosti, vážné zkušební komise, tréma zkoušených, otázky známé i neznámé, nápověda, fotograf, hosté, zajímavý program pro chvíle oddechu, menší občerstvení a na závěr vyhodnocení znalostí zkoušených žáků. Prostě vše, co patří k opravdové maturitě. Nezapomnělo se ani na maturitní tablo. Pro všechny žáky příprava na tento den je vlastně přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Proto jim všem přejeme zdárné zvládnutí nejen malé maturity, ale především hodně úspěchů při opravdových přijímacích zkouškách v prvním dubnovém týdnu. Mgr. Anna Bůžková Šmoulové vítají budoucí prvňáčky Ve středu 4. února 1998 se konal od 13 do 17 hodin na Základní škole Dobrá zápis budoucích prvňáčků. Stalo se již tradicí, že si své malé budoucí spolužáky vítají sami žáci 8. ročníků. Tento způsob je zcela určitě oboustranně prospěšný. Malé děti ztrácejí snadněji strach, ostych a velké děti zažívají pocit zodpovědnosti. Letos provázeli prvňáčky na jejich první cestě po škole šmoulové. Pomáhali svým malým kamarádům s plněním jednoduchých úkolů a podíleli se s paními učitelkami na jejich vyhodnocení. Mgr. Eva Novosadová Děti z Dobré poezie baví svědčí o tom jejich zájem o soutěž v recitaci a uměleckém přednesu, kterou uspořádala naše škola v únoru. Přihlásilo se do ní dvaatřicet žáků ročníku. Z tohoto školního kola vybrala porota 7 nejlepších, kteří postoupili do vyššího obvodního kola. Zde již byla konkurence silná. Vždyť se na naši školu sjelo 38 nejlepších recitátorů z okolních škol Morávky, Raškovic, Dolních Domaslavic, Komorní Lhotky, Nošovic a Hnojníka. A jak obstáli naši chlapci a děvčata? Velmi úspěšně. I když mnohým se zachvěl hlas nebo zrudnul obličej, zaznamenali jsme úspěch téměř ve všech věkových kategoriích. 8

9 Posuďte sami: V 1. kategorii 2. místo Lukáš Gurník ve 3. kategorii 1. místo Svatava Juřicová 3. místo Šárka Kreissová ve 4. kategorii 1. místo Petra Stypková 2. místo Eliška Podoláková 3. místo Kristýna Brodová A kdo bude hájit barvy naší školy v okresním kole? Lukáš Gurník, Svatava Juřicová, Petra Stypková. Všem blahopřejeme a v okresním klání držíme palce! Mgr. Dana Šponarová Koukej, jak ten čas letí, každému letí, kdo by se bál Ano, letí nám čas, utíká den za dnem. Vždyť za chvíli už budou velké prázdniny. Ale školní rok ještě neskončil, a tak vás seznámíme, co nás ještě čeká. Blíží se datum 13. března, kdy se uskuteční velký rej masek maškarní karneval Všechny děti naší školky se sejdou v tělocvičně základní školy na karnevalovém plese. Maminky, babičky, ale i tety už určitě mají pro svou ratolest, vnučku, neteř připravenou masku, aby se všem mohly představit. Už se těšíme na čerty, vodníky, princezny a jiné masky, jak se budou procházet, tančit, ale i soutěžit. Vždy bývalo veselo a bylo vidět radost v dětských tvářích. Měsíc březen uběhne jako voda a čekají nás svátky jara Velikonoce. Tyto jsou i svátkem v mateřské škole. Děti přinesou vyfouklá vajíčka, která budou zdobit. Z papíru si vystřihnou košíčky, zajíčky a jiné jarní ozdoby na velikonoční stůl. Paní učitelky budou mít plné ruce práce, aby se vše podařilo a všichni měli radost z vydařeného díla. Kytičku nesu, celá se třesu, to je začátek básně pro maminky, kdy děti přijdou svým vystoupením poděkovat všem maminkám, babičkám, tetám, vlastně všem matkám k jejich svátku Dni matek. Krátkou říkankou, tanečkem, malou pozorností mohou vyjádřit svůj dík. Za všechnu lásku, starost, ale i trpělivost. A už tu máme měsíc červen a děti oslaví svůj svátek. Aby jej mohly dobře oslavit, 9

10 k tomu je zapotřebí hodně ochotných rukou. Vždyť toto radostné odpoledne se uskuteční na zahradě mateřské školy. Ale je opravdu těžké dopředu určit termín, když nevíme, co nám řekne počasí. Děti si mohou zahrát různé soutěže, odměnou jim bude nějaká ta sladkost, vydovádět se na houpací gumové opici nebo domečku. Zakončení tohoto radostného odpoledne Dětského dne si opečou párek u táboráku. Úplnou tečkou za akcemi tohoto školního roku je školní výlet všech dětí, učitelek i zaměstnanců mateřské školy. Kam to bude letos? Necháme se překvapit! Zdeňka Boková, učitelka mateřské školy Když se řekne knihovna Od roku 1993 zřizuje a financuje místní knihovnu obec. Knihovna i nadále plní střediskovou funkci, a to pro dalších sedm knihoven Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice. Co se vlastně skrývá za pojmem středisková knihovna? Na základě smlouvy mezi obecním úřadem a knihovnou přispívají jednotlivé obecní úřady určitou finanční částkou na provoz své knihovny. Místní knihovna Dobrá pak nakupuje knihy a časopisy, které katalogizuje a obaluje, vyplácí mzdy a metodicky řídí jednotlivé knihovny. Naše knihovna nejen půjčuje knihy, ale také spolupracuje se základní a mateřskou školou i školami v okolí. Pořádáme besedy o spisovatelích, knihách či připravujeme knihovnické lekce a různé soutěže. V březnu a dubnu budeme myslet i na dospělé obyvatele a uspořádáme besedy o Kanadě a následně na téma Pověsti a legendy Moravy a Slezska. Přesné datum besed bude předem zveřejněno na plakátech. Všem milovníkům knih oznamujeme, že od 6. dubna opět budeme prodávat vyřazené knihy za 2 Kč, a to až do vyprodání. Prodej bude probíhat vždy během půjčovní doby v knihovně. Půjčovní doba Místní knihovny Dobrá: pondělí úterý čtvrtek Ďurica Stejskalová 10

11 Sdružení zdravotně postižených informuje V místní smíšené organizaci bylo v roce 1997 registrováno 91 členů, z toho 42 členů tělesně postižených, 44 vnitřně postižených, 3 sluchově postižení, 1 zrakově postižený i 1 člen vozíčkář. A bohuže 6 našich členů zemřelo. Organizace má 9členný výbor, z toho místopředsedkyně výboru paní Věrka Filipcová je činná v okresním výboru svazu vnitřně postižených. Rekondičních pobytů za uplynulý rok se zúčastnilo 12 členů. Družstvo kuželkářů se tradičně zúčastňuje turnaje, který pořádá organizace Frýdlant nad Ostravicí a obhájilo prvenství z roku Za krásného počasí jsme uskutečnili zájezd do lázní Klimkovice, navštívili jsme zámek Hradec nad Moravicí, zámek Raduň, příjemnou procházkou nám bylo arboretum u Opavy a poslední zastávka byla v Hrabyni. Hezký prožitý den jsme zakončili večeří v místní restauraci Na Špici u pana Carbola. Část členů sdružení si vychutnala plackové hody, které každoročně pořádá základní organizace postižených na Pražmě. Všem, kteří se takto rozhodli, vřele doporučuji, aby sledovali vývěsní skříňku a plackové hody si nenechali příště ujít. Okresní výbor tělesně postižených pořádá každoročně výroční členskou schůzi spojenou s výstavou kronik. Tuto akci navštívilo 5 členů, kteří se dobře pobavili a také zatančili. V naší organizaci je také družstvo šachistů, které se pravidelně účastní turnaje pořádaném okresním výborem tělesně postižených. Je to družstvo s více než dobrým bodovým průměrem a obsadilo 6. místo. K velmi vydařeným akcím minulého roku patřilo mikulášské posezení, které jsme uspořádali pro náš kolektiv rovněž v restauraci Na Špici. Do dětských let nás na chvíli přenesli Mikuláš s čertem a k všeobecné spokojenosti přispěla i výborná večeře. O dobrou náladu se nám postaral pan František Biolek, který nám zahrál a zazpíval. V prvním pololetí roku 1998 připravujeme: Pátek 3. dubna výroční členská schůze, 15 hodin, pohostinství Na Špici, sobota 23. května turnaj v kuželkách, Frýdlant nad Ostravicí, pátek 5. června zájezd. Dále bychom chtěli upozornit nejen členy sdružení zdravotně postižených, ale všechny občany důchodového věku, na poskytované služby i bezplatné v centru sociální pomoci a služeb Svazu důchodců České republiky, pobočka Frýdek-Místek, Hotelový dům Permon, Pionýrů č. 1758, 6. poschodí poradna, tel Bližší informace ve vývěsní skříňce. Na závěr nám zůstala milá povinnost, abychom poděkovali všem sponzorům, kteří na nás v minulém roce nezapomněli. Z celého srdce děkujeme obecnímu úřadu za peněžitý dar zaplacení autobusu na zájezd a příslib, že tomu tak bude i v tomto roce, váženému panu Carbolovi za ochotu a vstřícnost, s jakou nás už léta přijímá ve svém pohostinství. Dále patří naše poděkování pekařství paní Hranické za poskytnuté výborné výrobky na pohoštění i do tomboly. S ovocem na nás vždy v hojné míře pamatuje paní Slávka Poláková, za což jí patří náš vřelý dík. Do tomboly nám opětovně přispěli manželé Carbolovi, paní magistra RNDr. Věra Růžičková, paní Vlasta Mintělová, paní Marcela Dužíková a pan Jan Matera. Bezplatné zajišťování pozvánek a plakátů nám vždy ochotně obsatrává pan Zdeněk Černoch. Všem patří naše uznání a poděkování. Eliška Biolková 11

12 Sportovní pozvánka Tak jak zimní měsíce postupně přecházejí do těch teplejších letních, přenáší se postupně aktivita sportovců z uzavřených objektů na otevřená sportoviště. Přestože mistrovské soutěže šachistů ani stolních tenistů nejsou ukončeny, dá se už nyní odhadnout jejich úspěšnost. Mužstvo stolního tenisu nemá moc široký kádr a také výkonnost jednotlivých hráčů není vyrovnaná. I proto vyšší cíl než ten loňský, udržet se v nejsilnější ze čtyř okresních soutěží, nelze stanovit. Jestli se ho podaří dosáhnout, zatím nevíme, ale deváté místo ze dvanácti účastníků dává slušnou naději. Snahou vedení oddílu je vstoupit do té příští sezóny v silnější sestavě a případně přihlásit ostatní hráče v rámci B mužstva. Šachisté, jako nováček oblastní soutěže, dlouho držel první místo v tabulce. Nebylo se čemu divit, neboť posílení kádru bylo nutností, abychom dlouholetou tradici sestupu nováčka hned v prvním roce účinkování nenaplnili. Posílení bylo však tak radikální, že z toho nakonec málem byl postup do divize. Uvidíme, jak se podaří získané zkušenosti využít příští rok. Lahůdkou pro všechny příznivce sportu určitě bude na dveře klepající jarní polovina mistrovských soutěží v kopané. Naši muži měli na podzim mimořádně těžké vylosování. Přesto se jim podařilo dostat se na druhé místo v tabulce hned za Frenštát. Jde o to, že všech pět prvních mužstev v tabulce hostíme u nás v Dobré. A to je obrovská šance potvrdit naše ambice na postup do župního přeboru. Už v prvním kole 28. března od 15 hodin hostíme silný celek Petřvaldu n. M. srdečně zveme a věříme v mimořádnou podporu diváků. Za čtrnáct dní pak uvítáme Hodslavice a na pouť 25. dubna bonbónek celek z Polanky a hned na to 2. května favority z Frenštátu pod Radhoštěm! Po tomto šestém kole může být o mnohém jasno. Budeme rádi, když nám pomůže úspěšně zakončit tuto sérii každý, kdo nebude mít v tyto volné dny zrovna nic důležitějšího na práci. Naše pozvání ale nesmí pominout zahájení utkání obou mládežnických mužstev. Dorostenci se utkají 11. dubna doma s Chlebovicemi, žáci o týden později jedou do Šenova a doma je uvidíme 25. dubna v předzápase mužů, a to proti Řepištím. Zvláště na jejich výkony jsme všichni zvědaví, protože pod novou trenérskou dvojicí absolvovali na naše poměry velmi náročnou zimní přípravu. Od příští sezóny nás budou jistě mile překvapovat svými výsledky, třebaže svým věkovým průměrem patří spíše do kategorie mladších žáků. Ing. Ladislav Březina, předseda TJ Sokol Dobrá Doberský občasník vydává Obecní úřad v Dobré č. p Číslo 1/98. Vyšlo 20. března Šéfredaktor: Mgr. Eva Nováková, zástupce šéfredaktora: Milan Stypka. Grafické zpracování: Beatris Čeladná, tisk: ŠOT Frýdek-Místek. Cena výtisku: zdarma.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec

Výroční schůze: SK Starý Plzenec. Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Výroční schůze: SK Starý Plzenec Milan Froněk, Jaroslav Voráček, Tomáš Děkanovský 24. ledna 2015 Starý Plzenec Program schůze Zahájení a přivítání hostů Výbor klubu Zpráva o hospodaření Plánované investiční

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

PROGRAM PROSINEC 2008

PROGRAM PROSINEC 2008 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006. Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 16. 6. 2006 Region Severní Morava (okresy Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Vsetín) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více