Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuálně o obchvatu Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí"

Transkript

1 Aktuálně o obchvatu Je skutečností skloňovanou ve všech pádech všemi občany naší obce obchvat. Na každém kroku se setkávají zástupci obce s dotazy téhož charakteru: bude se vůbec stavět a kdy? Rád bych vás nyní seznámil s nejaktuálnějšími informacemi stran této významné stavby pro život obce. Okresní úřad ve Frýdku-Místku svolal dne 6. března 1998 jednání za účasti kompetentních zástupců Ředitelství dálnic a silnic Ostrava, Správy a údržby silnic Frýdek-Místek, Městského úřadu ve Frýdku-Místku, Obecního úřadu v Dobré a pochopitelně vedoucích referátů Okresního úřadu, které mají v popisu práce podíl na přípravě výstavby obchvatu obce Dobrá. Jednoznačně bylo sděleno, že příprava na samotné zahájení stavby pokračuje dle harmonogramu. Probíhá jednání s vlastníky pozemků i domů, kterých se bezprostředně dotkne stavba rychlostní komunikace. Vzhledem k tomu, že situace s výkupy na katastru obce Dobrá není tak problematická jako je tomu na území Frýdku-Místku, bylo již s předstihem rozhodnuto, že stavba započne v lokalitě nové čerpací stanice NBS a bude postupovat směrem k Frýdku-Místku. Termín zahájení prací který zavisí na vydání stavebního povolení, které bude vydáno až v momentě definitivního zakončení výkupů je stále neměnný: září Obec Dobrá na tomto jednání prezentovala svou schválenou podporu hladkému průběhu při vykupování majetku občanů, to jest Fond pomoci občanům dotčeným stavbou obchvatu. Rovněž se staráme ve spolupráci s městem nalézt adekvátní náhradní bydlení. To se snad, i přes počáteční nedorozumění, podaří. Milan Stypka, starosta Obec má smlouvu pouze s Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí Již samotný název dalšího materiálu má dát odpověď na časté otázky, které se objevují v okamžiku, kdy naši občané projeví zájem nebo jsou nuceni strávit další část svého života v nějakém zařízení zmíněného typu. Občané Dobré tráví stáří v domovech v Třinci, Komorní Lhotce, Frýdku-Místku a Frýdlantě nad Ostravicí. Obec neoplývá takovým množstvím financí, aby dokázala uzavřít smlouvy s několika domovy. Proto byl vybrán pouze jeden z nich Frýdlant.

2 V roce 1997 obec doplácela na pobyt svých občanů právě v tomto zařízení částkou kolem Kč. Slovo doplácela je v uvozovkách z jediného prostého důvodu příbuzní starších spoluobčanů byli pozváni na obecní úřad a byla s nimi prodiskutována možnost podílet se na úhradě výše uvedených neinvestičních nákladů na pobyt jednoho občana ( Kč za rok). V mnoha případech se dohoda zdařila, v některých případech pomohl dokonce samotný občan. Naplnila se tak tolik diskutovaná pravda o své příbuzné by se v prvé řadě měla postarat rodina. Obec se v žádném případě nezbavuje odpovědnosti a vstupuje do dění v okamžiku, kdy potřebný občan nemá nikoho, ani neprodal svůj dům, pole atd. Sociální politika obce tak opět dává o sobě slyšet. Ne, není to chvála sebe samých, ale pouhá připomínk zejména těm z vás, kterým se někdy zdá, že zrovna vámi poukazované vady na kráse naší obce nejsou okamžitě řešeny. Děkuji za pochopení. Milan Stypka, starosta Mohlo by vás zajímat V sobotu 28. března 1998 v 15 hodin začíná jarní část fotbalové soutěže za účasti hráčů TJ Sokol Dobrá. Utkání bude mít slavnostní ráz o poločase budou totiž předány ceny vylosovaným výhercům v souvislosti se sběrem nebezpečných odpadů v květnu loňského roku. V naší základní škole započne své působení lektorka anglického jazyka. Důležitý moment pro všechny žáky, kteří si uvědomují, že čím víc řečí ovládáš, tím víc jsi člověkem. S uvědoměním si býti člověkem a zejména chovat se jako homo sapiens nekoresponduje další zpráva. Díky vandalismu, který zdaleka není vymýcen, byla poškozena blikající dopravní značka před školou. Po odeslání značky příslušné firmě s žádostí o opravu jsme byli upozorněni, že tato bude stát Kč. Pomůže někdo? Velmi aktivní je Sdružení obcí povodí Morávky, známé pod zkratkou SOPM. Stará se o nalezení právní čistoty při několikastranném uzavírání smluv o příspěvku na úhradu pobytu příbuzných v domovech důchodců. Nebylo mu na obtíž, ba naopak tvrdě požadovalo setkání se zástupci ČSAD Frýdek-Místek, a. s. z důvodu zrušení některých spojů bez předchozího upozornění zástupců obcí. Zástupci zmíněné organizace připustili chybu, omluvili se a přislíbili projednání všech dalších změn v předstihu. Někteří návštěvníci obecního úřadu se pozastavují nad skutečností, že za vydání povolení průjezdu přes ocelovou lávku na Skalici musí platit 50 Kč. Uvádíme na pravou míru občané, kterým je z určitých důvodů povolován průjezd, 2

3 platí úhradu (zpoplatnění) výkonu, který je spojen s vydáním výše uvedeného povolení. Vybrané peníze budou účelově využity na obnovu mostovky. V uplynulém roce se v obci narodilo 22 dětí, současně jsme se rozloučili s 27 občany. Obecní úřad uvedl do manželského života 28 snoubenců. V rámci připravované několikamilionové investice na katastru obce se rýsuje reálná možnost získání prostředků na vybudování světelného signalizačního zařízení, tolik potřebného pro zvýšení bezpečnosti dětí i starších spoluobčanů. Ale nezakřikněme to. Zaměstnanci Obecního úřadu v Dobré si dovolují poděkovat paní Olze Uhrové za více než dvacetiletou spolehlivou práci na zdejším obecním úřadě. Do dalšího životního období ji všichni přejeme hlavně zdraví, pohodu a stálý, ničím nenahraditelný úsměv. Děkujeme Ti, Olinko. Hasiči bilancují (Z výroční zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 1997.) V roce 1997 došlo na území obce ke třem požárům, u kterých zasahovala jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Byl to požár lesního porostu v lokalitě Malá sosnina, v červenci požár hospodářského stavení u frýdeckého hřbitova, kde byla poprvé použita i nedávno zakoupená dýchací technika, a v listopadu požár velkoobjemového kontejneru u zastávky Dobrá Skotňa. Jednotka rovněž zasahovala u velkého požáru družstevního seníku v Dobraticích. Všechny tyto výjezdy byly provedeny vozidlem CAS-32 na podvozku Tatra, který obec zakoupila v roce Tato cisterna byla ve značně zanedbaném stavu a jednotka na ní v zimních měsících provedla rozsáhlé opravy. Byl proveden kompletní nástřik karoserie i podvozku, a to z vlastních prostředků a svépomocí. Cena takto vykonané práce byla vyčíslena na Kč, které nemusely být hrazeny z prostředků obce. Výjezdová technika se v roce 1997 zúčastnila dvou taktických požárních cvičení a to v Dobraticích a Nošovicích. Samostatnou kapitolu této zprávy tvoří katastrofální červencové povodně, které postihly i naši obec. V pátek 4. července začíná hustě pršet a silný déšť trvá nepřetržitě 5 dní a nocí. Za toto období bylo na Lysé hoře naměřeno neuvěřitelných 586 mm srážek. Hladiny řek a potoků prudce stoupají a v obci se v pondělí 7. července začíná objevovat spodní voda. Jednotce je vyhlášen poplach a trvá po celý následující týden. Spodní voda zasahuje stále více objektů. Zatopené sklepy má policejní stanice, prodejna Renta, nákupní středisko, restaurace Oráč i Obecník, základní škola i školka. U zastávky Dobrá střed a ve Staré dědině má sklepy pod vodou většina rodinných domků. Výjezdová jednotka má nepřetržitou službu a provádí čerpací práce dle pokynů starosty obce. Kritickou se stává situace v noci z 8. na 9. července, kdy přehrady Morávka 3

4 a Šance již nemohou regulovat odtok vody a ta přetéká volně horním přepadem. Hladina řeky u doberské lávky dosahuje její úrovně a začíná přetékat i přes ni. Nedlouho poté se lávka hroutí. V celém okrese je vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu a začíná evakuace obyvatel. Je evakuována obec Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí. V Dobré je evakuována jen rodina Čajánkova, jejíž dům se ocitá pod vodou. Tělocvična v základní škole je připravována pro případné ubytování evakuovaných obyvatel z Dobré i okolí. Na řece Ostravici v Místku je naměřena hladina 540 cm, což je zdaleka nejvyšší údaj za posledních 100 let. V následujících hodinách povodňová vlna opadá a situace se začíná uklidňovat. Ovšem čerpací práce trvají až do pondělí 14. července, kdy jsou již všechny objekty bez vody. Jako posila byla na tyto čerpací práce povolána jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice, které patří poděkování za účinnou pomoc. Při povodních odpracovala jednotka našeho sboru na 600 hodin. Chtěl bych poděkovat zejména Zdeňku Řízkovi, Michalu Baranovi, Radku Hrabcovi a Láďovi Materovi ml., kteří odpracovali nejvíce hodin. Celkem se zúčastnilo 12 členů výjezdové jednotky a hlásili se i občané Dobré, kteří chtěli pomoci. Mé poděkování patří i panu Chválkovi z restaurace Oráč, který po celou dobu povodní poskytoval zdarma jednotce snídaně. A na závěr rekapitulace. V okrese Frýdek-Místek bylo během povodní strženo 29 mostů a lávek, utonuli 4 lidé. Na celé Moravě zahynulo 49 lidí a škody na majetku se odhadují na 60 miliard Kč. Je dobré si tato hrůzná čísla občas připomenout. Jiří Březina, velitel Sboru dobrovolných hasičů O včelách a včelařích Písnička o medu Proč je ten med tak sladký? Je ti to, děvče, divná věc! Je v něm jak ohnice, lípa a spadky a žádný laskavec. Jenže ta každá kapička malá ze srdce květu vytryskla, a než ji včelka tobě dala, na ústa si je přitiskla, jazýčkem drobným chtivě sála, celou ji, celou vylíbala! Tak nějak netradičně jsem začal to naše včelařské vyprávění uvedením básně vášnivého včelaře, básníka našeho kraje, hlavně člověka velmi laskavého, pana profesora Bohumila Pavloka. Před léty se kontaktoval s naší organizací; je to vzpomínka k jeho 75. narozeninám, které oslavil vloni v listopadu. Potěšila-li vás, jsem tomu velmi rád. 4

5 Nyní bych chtěl něco říci, jak se nám včelařům dařilo v uplynulém roce. Za moc to nestálo. Svolané brigády na údržbu našeho areálu spláchla voda. Odměnou za práci včelaře a za obdržená žihadla, je med. Včelař, který měl silná včelstva a dobré podmínky, získal tak polovinu výnosu z průměru jiných let. Hodně však bylo těch, kteří nevytočili nic nebo jen málo pro sebe. Stavy včelstev se v minulém roce opět snížily, v základní organizaci Dobrá je o 66 včelstev a 8 včelařů méně. Ministerstvo zemědělství si uvědomuje důležitou opylovací činnost včel, která je nezastupitelná a včelařům je poskytována finanční dotace. Poděkování včelařů patří také obecnímu úřadu, který přispívá finančně na ozdravná opatření v potírání parazitního onemocnění včel. Akciová společnost Včelpo s účasti ÚV ČSV a včelařů, podstatně zvyšuje v tomto roce výkupní ceny medu. Tento obrat by mohl být pro větší včelaře zajímavý. Cena másla a medu byly vždy na stejné úrovni (i když vyprodukovat 1 kg másla je jednodušší) a v obchodní síti tomu tak asi bude. Bohužel, náklady na veškerou činnost rostou. Je tu jen přece něco hezkého. Začíná nám pomalu jaro. Včelky navzdory všem prognózám zatím dobře vyzimovaly. Je tu nová naděje. Rozkvétají sněženky, podběl, děvětsil a jíva (tu jim neničte!), včelky již nosí pyl a zázrak se děje, začíná nový život a my včelaři jako každoročně se těšíme na štědrý včelařský rok. Ať se vám daří! Konrád Špok, jednatel základní organizace Českého svazu včelařů Pomozte nám chránit naši krásnou přírodu Není pochyb o tom, že každá roční doba je krásná a má své nevystihlé půvaby. Jsou proto lidé, kteří se budou přít, je-li krásnější ta nebo ona. Jaro musí zahájit svou práci již na podzim. Všude rozestaví tajné hlídky v říši rostlinné i živočišné zavřít život do slupek, pupenců, do nitra živočišných těl, opatřit jej zásobou potravy nebo obalit tukem, pak pohroužit do spánku podobnému téměř smrti a až přijde jeho čas, vyrazit do útoku k zápasu o vládu se zimou. Jaro je sám život, ba ještě mnohem víc: je projevem a důkazem nesmrtelnosti živé hmoty. Proto je jaro nejkrásnější roční dobou. Obyčejně lidé prostí, ale bystří ukládali své postřehy z dlouholetého pozorování přírody do pranostik, které jsou krásné a byly i spolehlivé, dokud člověk příliš nezasahoval do přírody. Březen obyčejně ukáže vlídnější tvář, slunce znatelně přihřívá. V druhé polovině dubna dochází k tání na severu a ledové kry, které plují oceánem, se rozpouštějí a způsobují prudké ochlazování, které se projeví v našich krajích příchodem ledových mužů a po nich předává svou vládu opatrně létu. A že jaro už své tajné zvědy vyslalo, můžeme vidět i slyšet. Skřivánek již prozpěvuje, špačci opravují své domovy, devětsil již zvědavě zvedá své hlavičky. Zajíci brzy přivedou na svět své potomky, srny jsou plné (jak říkáme v myslivecké mluvě) a srncům roste paroží. Toto všechno musí vidět myslivec, aby věděl, jak chránit a pomáhat přírodě. Letošní zima zvěř příliš netrápila a snad již nenastane doba zlá, což by mohlo mít i těžké následky. 5

6 To, co se nyní děje se zvěří, vyžaduje zvýšené nároky na spotřebu tělesné energie, která je zimou již dosti vyčerpána a pokud bychom i nyní zvěř vhodně nepřikrmovali, mohlo by dojít ke zhoršení kondice zvěře a tím také k úhynům. Průměrně ročně spotřebuje zvěř v naší honitbě asi 20 q jaderného krmiva, množství sena, kaštanů, žaludů, jeřabin, sušené letniny a dužnatého krmiva a také sůl. Práce v honitbě je dost po celý rok a každý z nás to dělá z lásky k přírodě, jinak by to ani dělat nemohl. Ročně je usmrceno auty množství srnčí zvěře, zajíců a ježků, a přece by mnohdy stačilo tak málo, za tmy ztlumit dálková světla aut a snížit rychlost hlavně v místech přechodu lesa na pole. Tyto ztráty jsou vyšší než průběžné odstřely zvěře slabé čili nevhodné pro další chov. Zvěř potřebuje klid celoročně, ale hlavně v jarním období, kdy rodí mláďata, sedí na vejcích. Ale také tím, že nemá klidu a musí přecházet a měnit svá stanoviště, spotřebovává tělesnou energii na toto a na růst, tělesný vývoj, vývin paroží se již pak nedostává. Zákon zakazuje pouštění volně psů do polí a lesů, vjíždění do lesů auty, koly, koňmi a přesto je velmi málo těch, kdo tyto zákony respektují. A co pytláctví? Jeho kořeny jsou historické, ale nyní již nejde o pytlačení z bídy a vášně, ale o hlad po penězích. Současným pytlákům nejde o trofej, nýbrž o zvěřinu. Z pozůstatků po jejich činnosti prováděné z automobilů vidíme, že mnohdy vyřezávají ze zvěře jen nejchutnější části a ostatní ponechávají na místě. Na okrajích lesů a potoků jsou skladiště odpadů, a jak je to snadné sice méně pohodlné dát umělé hmoty do kontejnerů v obci, taktéž i sklo a ostatní do sběrných surovin. Prosím vás o pomoc chránit naši přírodu, pokud ji člověk nezničí úplně! 6 Bohumír Maráček, myslivecký hospodář Mysliveckého sdružení Vrchy Dobrá Pazderna.

7 Oddíl Junáka informuje Program I. oddílu JUNÁK Dobrá na leden až červen Leden 30. večerní hra v orientaci, Dobrá. Únor skautská praxe morseovka, uzlování, určování azimutů. 22. skautská besídka ve Starém Městě, Sokol, 15 hodin. Březen oddílový pobyt na chatě Barnoška (Trávný). Skautská praxe základy první pomoci, morseovka s praporky. Duben skautská praxe ohně a ohniště, pochodové značky, signalizace pažemi, turistické značky, balení batohů, stany a teepee, stopy zvěře. 25. výprava na Lysou horu. Květen skautská teorie historie skautingu, skautský zákon, skautská stezka, heslo, slib a zásada, skautské vzdávání pocty, skautský stisk ruky atd. Skautské dny v Dobré. 23. výprava do Slezských Beskyd. Červen 6. výprava na Slavíč. 20. výprava na Smrk. Opakování skautské praxe a teorie. Příprava na letní tábor a samozřejmě hry. Další informace. Registrační poplatek na rok 1998 je 120 Kč, měl být do konce února odevzdán vůdci oddílu. Případné další výpravy nebo společné akce s 2. oddílem skautů Frýdek- Místek budou včas sděleny. Každou středu v době od 17 do 18 hodin půjčuje Jestřáb v klubovně knihy z naší střediskové knihovny ve Frýdku-Místku. Většina z těchto knih není ani ve veřejných knihovnách. Využívejte této nové možnosti! Za 1. oddíl JUNÁK Dobrá Frenk Martin Szturc Z naší školy Dne 23. února 1998 se uskutečnil na Základní škole v Dobré 1. ročník turnaje o přeborníka přebornici školy žáků 2. stupně ve stolním tenisu. V kategorii chlapců soutěžilo 14 žáků a v kategorii dívek 4 žákyně. Turnaj v kategorii chlapců se hrál vyřazovacím způsobem na dvě porážky. V kategorii dívek každá s každou. Prvním přeborníkem školy se stal žák 9. C třídy Jiří Hrčka a první přebornicí školy žákyně 9. B třídy Radka Chowanioková. Třem prvním v obou kategoriích byly předány sladké odměny a diplomy. Richard Žabka 7

8 Malé maturity v Základní škole Dobrá První duben je dnem, kdy nás známí určitě nachytají aprílem. Ale žáci 9. ročníku Základní školy v Dobré ten den na apríla nebudou mít ani pomyšlení. Ten den budou skládat malé maturity. Žáci, kteří se sami rozhodli této akce zúčastnit, si nyní již pilně opakují znalosti z jazyka českého, matematiky a jednoho libovolně zvoleného předmětu (dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie nebo anglického či německého jazyka). Prvního dubna pak prožije svůj malý maturitní den celkem 37 žáků. Vyzdobené místnosti, vážné zkušební komise, tréma zkoušených, otázky známé i neznámé, nápověda, fotograf, hosté, zajímavý program pro chvíle oddechu, menší občerstvení a na závěr vyhodnocení znalostí zkoušených žáků. Prostě vše, co patří k opravdové maturitě. Nezapomnělo se ani na maturitní tablo. Pro všechny žáky příprava na tento den je vlastně přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Proto jim všem přejeme zdárné zvládnutí nejen malé maturity, ale především hodně úspěchů při opravdových přijímacích zkouškách v prvním dubnovém týdnu. Mgr. Anna Bůžková Šmoulové vítají budoucí prvňáčky Ve středu 4. února 1998 se konal od 13 do 17 hodin na Základní škole Dobrá zápis budoucích prvňáčků. Stalo se již tradicí, že si své malé budoucí spolužáky vítají sami žáci 8. ročníků. Tento způsob je zcela určitě oboustranně prospěšný. Malé děti ztrácejí snadněji strach, ostych a velké děti zažívají pocit zodpovědnosti. Letos provázeli prvňáčky na jejich první cestě po škole šmoulové. Pomáhali svým malým kamarádům s plněním jednoduchých úkolů a podíleli se s paními učitelkami na jejich vyhodnocení. Mgr. Eva Novosadová Děti z Dobré poezie baví svědčí o tom jejich zájem o soutěž v recitaci a uměleckém přednesu, kterou uspořádala naše škola v únoru. Přihlásilo se do ní dvaatřicet žáků ročníku. Z tohoto školního kola vybrala porota 7 nejlepších, kteří postoupili do vyššího obvodního kola. Zde již byla konkurence silná. Vždyť se na naši školu sjelo 38 nejlepších recitátorů z okolních škol Morávky, Raškovic, Dolních Domaslavic, Komorní Lhotky, Nošovic a Hnojníka. A jak obstáli naši chlapci a děvčata? Velmi úspěšně. I když mnohým se zachvěl hlas nebo zrudnul obličej, zaznamenali jsme úspěch téměř ve všech věkových kategoriích. 8

9 Posuďte sami: V 1. kategorii 2. místo Lukáš Gurník ve 3. kategorii 1. místo Svatava Juřicová 3. místo Šárka Kreissová ve 4. kategorii 1. místo Petra Stypková 2. místo Eliška Podoláková 3. místo Kristýna Brodová A kdo bude hájit barvy naší školy v okresním kole? Lukáš Gurník, Svatava Juřicová, Petra Stypková. Všem blahopřejeme a v okresním klání držíme palce! Mgr. Dana Šponarová Koukej, jak ten čas letí, každému letí, kdo by se bál Ano, letí nám čas, utíká den za dnem. Vždyť za chvíli už budou velké prázdniny. Ale školní rok ještě neskončil, a tak vás seznámíme, co nás ještě čeká. Blíží se datum 13. března, kdy se uskuteční velký rej masek maškarní karneval Všechny děti naší školky se sejdou v tělocvičně základní školy na karnevalovém plese. Maminky, babičky, ale i tety už určitě mají pro svou ratolest, vnučku, neteř připravenou masku, aby se všem mohly představit. Už se těšíme na čerty, vodníky, princezny a jiné masky, jak se budou procházet, tančit, ale i soutěžit. Vždy bývalo veselo a bylo vidět radost v dětských tvářích. Měsíc březen uběhne jako voda a čekají nás svátky jara Velikonoce. Tyto jsou i svátkem v mateřské škole. Děti přinesou vyfouklá vajíčka, která budou zdobit. Z papíru si vystřihnou košíčky, zajíčky a jiné jarní ozdoby na velikonoční stůl. Paní učitelky budou mít plné ruce práce, aby se vše podařilo a všichni měli radost z vydařeného díla. Kytičku nesu, celá se třesu, to je začátek básně pro maminky, kdy děti přijdou svým vystoupením poděkovat všem maminkám, babičkám, tetám, vlastně všem matkám k jejich svátku Dni matek. Krátkou říkankou, tanečkem, malou pozorností mohou vyjádřit svůj dík. Za všechnu lásku, starost, ale i trpělivost. A už tu máme měsíc červen a děti oslaví svůj svátek. Aby jej mohly dobře oslavit, 9

10 k tomu je zapotřebí hodně ochotných rukou. Vždyť toto radostné odpoledne se uskuteční na zahradě mateřské školy. Ale je opravdu těžké dopředu určit termín, když nevíme, co nám řekne počasí. Děti si mohou zahrát různé soutěže, odměnou jim bude nějaká ta sladkost, vydovádět se na houpací gumové opici nebo domečku. Zakončení tohoto radostného odpoledne Dětského dne si opečou párek u táboráku. Úplnou tečkou za akcemi tohoto školního roku je školní výlet všech dětí, učitelek i zaměstnanců mateřské školy. Kam to bude letos? Necháme se překvapit! Zdeňka Boková, učitelka mateřské školy Když se řekne knihovna Od roku 1993 zřizuje a financuje místní knihovnu obec. Knihovna i nadále plní střediskovou funkci, a to pro dalších sedm knihoven Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice. Co se vlastně skrývá za pojmem středisková knihovna? Na základě smlouvy mezi obecním úřadem a knihovnou přispívají jednotlivé obecní úřady určitou finanční částkou na provoz své knihovny. Místní knihovna Dobrá pak nakupuje knihy a časopisy, které katalogizuje a obaluje, vyplácí mzdy a metodicky řídí jednotlivé knihovny. Naše knihovna nejen půjčuje knihy, ale také spolupracuje se základní a mateřskou školou i školami v okolí. Pořádáme besedy o spisovatelích, knihách či připravujeme knihovnické lekce a různé soutěže. V březnu a dubnu budeme myslet i na dospělé obyvatele a uspořádáme besedy o Kanadě a následně na téma Pověsti a legendy Moravy a Slezska. Přesné datum besed bude předem zveřejněno na plakátech. Všem milovníkům knih oznamujeme, že od 6. dubna opět budeme prodávat vyřazené knihy za 2 Kč, a to až do vyprodání. Prodej bude probíhat vždy během půjčovní doby v knihovně. Půjčovní doba Místní knihovny Dobrá: pondělí úterý čtvrtek Ďurica Stejskalová 10

11 Sdružení zdravotně postižených informuje V místní smíšené organizaci bylo v roce 1997 registrováno 91 členů, z toho 42 členů tělesně postižených, 44 vnitřně postižených, 3 sluchově postižení, 1 zrakově postižený i 1 člen vozíčkář. A bohuže 6 našich členů zemřelo. Organizace má 9členný výbor, z toho místopředsedkyně výboru paní Věrka Filipcová je činná v okresním výboru svazu vnitřně postižených. Rekondičních pobytů za uplynulý rok se zúčastnilo 12 členů. Družstvo kuželkářů se tradičně zúčastňuje turnaje, který pořádá organizace Frýdlant nad Ostravicí a obhájilo prvenství z roku Za krásného počasí jsme uskutečnili zájezd do lázní Klimkovice, navštívili jsme zámek Hradec nad Moravicí, zámek Raduň, příjemnou procházkou nám bylo arboretum u Opavy a poslední zastávka byla v Hrabyni. Hezký prožitý den jsme zakončili večeří v místní restauraci Na Špici u pana Carbola. Část členů sdružení si vychutnala plackové hody, které každoročně pořádá základní organizace postižených na Pražmě. Všem, kteří se takto rozhodli, vřele doporučuji, aby sledovali vývěsní skříňku a plackové hody si nenechali příště ujít. Okresní výbor tělesně postižených pořádá každoročně výroční členskou schůzi spojenou s výstavou kronik. Tuto akci navštívilo 5 členů, kteří se dobře pobavili a také zatančili. V naší organizaci je také družstvo šachistů, které se pravidelně účastní turnaje pořádaném okresním výborem tělesně postižených. Je to družstvo s více než dobrým bodovým průměrem a obsadilo 6. místo. K velmi vydařeným akcím minulého roku patřilo mikulášské posezení, které jsme uspořádali pro náš kolektiv rovněž v restauraci Na Špici. Do dětských let nás na chvíli přenesli Mikuláš s čertem a k všeobecné spokojenosti přispěla i výborná večeře. O dobrou náladu se nám postaral pan František Biolek, který nám zahrál a zazpíval. V prvním pololetí roku 1998 připravujeme: Pátek 3. dubna výroční členská schůze, 15 hodin, pohostinství Na Špici, sobota 23. května turnaj v kuželkách, Frýdlant nad Ostravicí, pátek 5. června zájezd. Dále bychom chtěli upozornit nejen členy sdružení zdravotně postižených, ale všechny občany důchodového věku, na poskytované služby i bezplatné v centru sociální pomoci a služeb Svazu důchodců České republiky, pobočka Frýdek-Místek, Hotelový dům Permon, Pionýrů č. 1758, 6. poschodí poradna, tel Bližší informace ve vývěsní skříňce. Na závěr nám zůstala milá povinnost, abychom poděkovali všem sponzorům, kteří na nás v minulém roce nezapomněli. Z celého srdce děkujeme obecnímu úřadu za peněžitý dar zaplacení autobusu na zájezd a příslib, že tomu tak bude i v tomto roce, váženému panu Carbolovi za ochotu a vstřícnost, s jakou nás už léta přijímá ve svém pohostinství. Dále patří naše poděkování pekařství paní Hranické za poskytnuté výborné výrobky na pohoštění i do tomboly. S ovocem na nás vždy v hojné míře pamatuje paní Slávka Poláková, za což jí patří náš vřelý dík. Do tomboly nám opětovně přispěli manželé Carbolovi, paní magistra RNDr. Věra Růžičková, paní Vlasta Mintělová, paní Marcela Dužíková a pan Jan Matera. Bezplatné zajišťování pozvánek a plakátů nám vždy ochotně obsatrává pan Zdeněk Černoch. Všem patří naše uznání a poděkování. Eliška Biolková 11

12 Sportovní pozvánka Tak jak zimní měsíce postupně přecházejí do těch teplejších letních, přenáší se postupně aktivita sportovců z uzavřených objektů na otevřená sportoviště. Přestože mistrovské soutěže šachistů ani stolních tenistů nejsou ukončeny, dá se už nyní odhadnout jejich úspěšnost. Mužstvo stolního tenisu nemá moc široký kádr a také výkonnost jednotlivých hráčů není vyrovnaná. I proto vyšší cíl než ten loňský, udržet se v nejsilnější ze čtyř okresních soutěží, nelze stanovit. Jestli se ho podaří dosáhnout, zatím nevíme, ale deváté místo ze dvanácti účastníků dává slušnou naději. Snahou vedení oddílu je vstoupit do té příští sezóny v silnější sestavě a případně přihlásit ostatní hráče v rámci B mužstva. Šachisté, jako nováček oblastní soutěže, dlouho držel první místo v tabulce. Nebylo se čemu divit, neboť posílení kádru bylo nutností, abychom dlouholetou tradici sestupu nováčka hned v prvním roce účinkování nenaplnili. Posílení bylo však tak radikální, že z toho nakonec málem byl postup do divize. Uvidíme, jak se podaří získané zkušenosti využít příští rok. Lahůdkou pro všechny příznivce sportu určitě bude na dveře klepající jarní polovina mistrovských soutěží v kopané. Naši muži měli na podzim mimořádně těžké vylosování. Přesto se jim podařilo dostat se na druhé místo v tabulce hned za Frenštát. Jde o to, že všech pět prvních mužstev v tabulce hostíme u nás v Dobré. A to je obrovská šance potvrdit naše ambice na postup do župního přeboru. Už v prvním kole 28. března od 15 hodin hostíme silný celek Petřvaldu n. M. srdečně zveme a věříme v mimořádnou podporu diváků. Za čtrnáct dní pak uvítáme Hodslavice a na pouť 25. dubna bonbónek celek z Polanky a hned na to 2. května favority z Frenštátu pod Radhoštěm! Po tomto šestém kole může být o mnohém jasno. Budeme rádi, když nám pomůže úspěšně zakončit tuto sérii každý, kdo nebude mít v tyto volné dny zrovna nic důležitějšího na práci. Naše pozvání ale nesmí pominout zahájení utkání obou mládežnických mužstev. Dorostenci se utkají 11. dubna doma s Chlebovicemi, žáci o týden později jedou do Šenova a doma je uvidíme 25. dubna v předzápase mužů, a to proti Řepištím. Zvláště na jejich výkony jsme všichni zvědaví, protože pod novou trenérskou dvojicí absolvovali na naše poměry velmi náročnou zimní přípravu. Od příští sezóny nás budou jistě mile překvapovat svými výsledky, třebaže svým věkovým průměrem patří spíše do kategorie mladších žáků. Ing. Ladislav Březina, předseda TJ Sokol Dobrá Doberský občasník vydává Obecní úřad v Dobré č. p Číslo 1/98. Vyšlo 20. března Šéfredaktor: Mgr. Eva Nováková, zástupce šéfredaktora: Milan Stypka. Grafické zpracování: Beatris Čeladná, tisk: ŠOT Frýdek-Místek. Cena výtisku: zdarma.

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky R O K 2 0 0 7 Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky Obsah: 1.Činnost obecního úřadu a další obecné dění a) rozpočet b) změna člena zastupitelstva c) činnost VPP + nová zahradní technika d) Odpady

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace

Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013. Pokračuje realizace informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVI, únor, březen 2013 Pokračuje realizace investičních projektů obce Areál zdraví I víceúčelová hala, příjezdová komunikace a parkoviště, Relaxační

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma

ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma Vážení spoluobčané, máme u konce měsíc duben a co pro nás bylo v tomto měsíci důležité? V současné době nás kromě politických událostí ve státě asi bude nejvíce zajímat oblast financí, kdy právě začíná

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více