Ročník: Číslo: 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 4"

Transkript

1 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: Číslo: 4 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou poslední číslo obecního zpravodaje v roce 2015, ve kterém jak doufám naleznete zajímavé informace z naší obce. Patrik Mikulášek, starosta obce Informace o žádostech o dotace Zastupitelstvo obce reagovalo na vypsané dotační tituly a schválilo podání žádostí na následující projekty. 1) Dotace na opravu místní komunikace Švábka a Pindula. Dotační titul byl vypsán Ministerstvem pro místní rozvoj a v současné době se žádost připravuje, aby mohla být podána v termínu, který končí 15. ledna ) Dotace za vybudování chodníku Žďár Petrovice. Dotační titul byl vypsán Státním fondem dopravní infrastruktury. U této dotace je příprava žádosti také rozpracována, ale s ohledem na technické komplikace nebude s největší pravděpodobností podána. Předpokládáme, že SFDI také v roce 2016 vypíše dotační titul, který bude vhodný pro tuto akci. 3) Dotace na druhou fázi modernizace (automatizace) obecní knihovny. Dotační titul byl vypsán Ministerstvem kultury a žádost byla obcí již podána. Podrobnosti k jednotlivým žádostem zveřejníme v obecním zpravodaji v případě, že podané žádosti budou kladně vyřízeny a obecní rozpočet pro rok 2016 bude možné obohatit o získané finanční prostředky. Rekonstrukce místní komunikace Švábka Pindula V předcházejících číslech obecního zpravodaje byly zveřejňovány informace o průběhu příprav rekonstrukce místní komunikace Švábka Pindula. V současné době můžeme říci, že problematika majetkových vztahů u pozemků je vyřešena a obec podala žádost o vydání stavebního povolení, které jak předpokládáme, obdržíme v průběhu měsíce ledna. V průběhu začátku roku bude následovat vypsání veřejné zakázky na zhotovitele této stavby. Věřme, že tato další část proběhne hladce a stavbu bude možné zahájit co nejdříve. Obecní knihovna Zářijové číslo obecního zpravodaje informovalo o záměru zastupitelstva zakoupit předplatné několika časopisů, které rozšíří nabídku naší knihovny. Předložený návrh byl zastupitelstvem schválen a první čísla časopisů EPOCHA, ČTYŘLÍSTEK, RECEPTÁŘ a D-TEST si můžete zapůjčit. Společně s předplatným časopisu D-TEST byl získán přístup do internetové databáze testů, které historicky časopis provedl. Přístup je možný z počítače umístěn v knihovně. Následně došlo k zakoupení několika nových knih (KNIHA ČTYŘLÍSTEK č. 11, 13 a 14 a dále osm dílů DENÍKU Žďárské listy strana 1 z 8

2 MALÉHO POSEROUTKY), které jak doufám si najdou příznivce především u mladých čtenářů. Na závěr příspěvku věnovaného novinkám v obecní knihovně si dovolím připomenout nové internetové stránky knihovny, které naleznete na Vodní nádrž Žďár (Stávek) Zastupitelstvo obce na svém listopadovém zasedání schválilo kupní smlouvu, na základě, které zakoupilo do majetku obce vodní nádrž Žďár (Stávek). Nádrž byla zakoupena od státního podniku Povodí Moravy. Kupní cena byla stanovena ve výši ,- Kč. K tomuto bodu proběhla v rámci obecního zastupitelstva debata, která se zaměřila na dvě základní otázky. První otázkou bylo, zda nádrž vůbec do majetku obce pořizovat a druhou otázkou byla výše pořizovací ceny. Problematika výše pořizovací ceny se s Povodí Moravy řešila a po krátkém jednání bylo rozhodnuto, že obec akceptuje vyšší tzv. administrativní cenu ve výši ,- Kč, oproti ceně obvyklé stanovené ve výši ,- Kč. Ke konečnému rozhodnutí přispěl fakt, že se jedná o prodej majetku ve vlastnictví státu, který se logicky snaží prodat majetek za co nejvyšší cenu. Po vyřešení otázky výše kupní ceny se řešila druhá otázka a to, zda nádrž zakoupit do majetku obce. Konečné rozhodnutí o nákupu nádrže do majetku obce bylo na základě skutečnosti, že nádrž byla budována občany Žďáru a k naší obci patří. Je plně pochopitelné, že každý z Vás si na výše uvedené rozhodnutí zastupitelstva učiní svůj vlastní názor, ale já osobně budu konečné rozhodnutí o zakoupení nádrže do majetku obce obhajovat. Autobusové čekárny Rozhodnutí o úpravě vzhledu autobusových čekáren bylo zastupitelstvem odloženo na začátek jara Rekonstrukce vodovodního řádu Bohužel se v současné době nemohu vyjádřit k termínu zahájení rekonstrukce vodovodního řadu, která je stále odkládána. Začátkem roku 2016 zašlu dotaz na Vodárenskou akciovou společnost Boskovice, zda se v otázce termínu realizace něco nezměnilo. Samozřejmě platí, že před zahájením stavebních prací budou obyvatelé, kterých se tato akce bezprostředně dotkne, včas informováni. Výměna oken a dveří Hasičská zbrojnice obecní Zastupitelstvo obce na své schůzi, která se konala 21. prosince 2015 schválilo záměr na výměnu oken a vnitřních dveří v budově Hasičské zbrojnice a výměnu oken a vchodových dveří do obecního bytu (bývalé nocovny ČSAD). Na výměnu oken v budově Hasičské zbrojnice podala obec v roce 2015 neúspěšnou žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje. Současně zastupitelstvo přislíbilo, že pokud budou v závěru roku 2015 k dispozici finanční prostředky, tak se do výměny pustí z vlastních zdrojů. Dále bylo rozhodnuto o výměně oken a dveří v obecním bytě, který je v případě chladného počasí problematické vytopit. Nabídky na provedení výměny budou projednány začátkem roku Omezení parkování Listopadové zastupitelstvo schválilo osazení dopravních značek upravující parkování (stání) za budovou obecního úřadu. Tímto krokem, ale nekončí řešení problematiky parkování vozidel kolem obecního úřadu, jedná se o krok první. Zde si dovolím požádat pouze o jedno, dodržujte prosím dopravní značení. Patrik Mikulášek Žďárské listy strana 2 z 8

3 Z činnosti SDH Žďár 12. července letošního roku jsme pořádali již 32. ročník naší pohárové soutěže v požárním útoku na naší návsi. Chtěl bych poděkovat těm, kteří byli nápomocni při této zdařilé akci, všem našim sponzorům a v neposlední řadě také našemu obecnímu úřadu. Rovněž bych chtěl poděkovat našim mužům a ženám za výborné reprezentování našeho sboru. Naše závody jsou zařazeny do seriálu "Velká cena Blanenska". Celý podzim naši členové pracovali na našem novém autě, na jeho dovybavení a údržbě. Pro naši zásahovou jednotku byly zakoupeny nové zásahové helmy, rukavice a boty. Všem našim členům zásahové jednotky bych chtěl také poděkovat za jejich celoroční práci. Znovu se nám podařilo založit družstvo žáků. Budeme je v jejich práci co nejvíce podporovat, držet jim palce a přát hodně úspěchů v hasičské činnosti. Po celý rok navštěvujeme naše členy, kteří oslavili svá životní jubilea. Naši zasloužilí hasiči se zúčastnili setkání Zasloužilých, které se konalo v Knínicích. Také zde zhodnotili celý rok 2015 a stanovili si úkoly na rok příští. Děkujeme našim zasloužilým hasičům za jejich celoživotní práci v našem sboru. I nadále budeme jejich činnost podporovat. Naši členové provedli na podzim sběr železného šrotu po obci. Tímto bych chtěl poděkovat všem občanům za jejich ochotu. Dále byli naši členové nápomocni při zdobení vánočního stromku před obecním úřadem i při jeho rozsvěcování. 19. prosince se,jako již tradičně udilo maso, pro naše občany Co nás čeká v následujícím období: Touto cestou bych chtěl pozvat naše občany na Štěpánskou taneční zábavu a to v sále našeho Dělnického domu ve Žďáře. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina ARCUS. 9. ledna 2016 se bude konat Výroční valná hromada našeho sboru se začátkem v 18:00 hodin v sále Dělnického domu ve Žďáře. Na této valné hromadě zhodnotíme rok 2015 a stanovíme si cíle na příští rok. Naši členové obdrží vyznamenání za jejich práci ve sboru. Poté bude následovat občerstvení a volná zábava. Závěrem mi dovolte, abych popřál našim členům a všem občanům Žďáru do dalšího roku hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zdeněk Musil ml. Vítání občánků Dne 22. listopadu jsme za přítomnosti starosty obce, členek kulturní komise a Českého svazu žen slavnostně přivítali do řad žďárských občanů tři děti narozené v roce 2015 Zdeňka Rozehnala, syna Petry a Zdeňka Rozehnalových, Markétku Musilovou, syna Markéty a Milana Musilových a Ondřeje Pavlů, syna Zuzany a Dominika Pavlů. Dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život. Otvírání knihovny Slavnostním přestřižením pásky a předáním symbolického klíče paní knihovnici Lence Musilové jsme 10. října otevřeli místní knihovnu po kompletní rekonstrukci. Shodou okolností se tak stalo v Týdnu knihoven, který každoročně celostátně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Akce proběhla za podpory Moravské zemské knihovny, která metodicky řídí všechny knihovny v regionu. Moravská zemská knihovna pořádá pro děti i dospělé projekt k 50. výročí vysílání televizního Večerníčku s názvem Haló, haló tady Večerníček. Různé akce probíhají napříč celým rokem My jsme zapojili vyhlášením výtvarné soutěže pro děti na toto téma. Sešlo se nám asi 25 pěkných obrázků, které jsou vystaveny ještě do konce roku v budově OÚ. Vyhodnotit vítěznou práci bylo natolik obtížné, že sladkou odměnu pro vítěze nakonec dostali všichni účastníci. Otevření doprovázel krátký kulturní program a občerstvení pro všechny Žďárské listy strana 3 z 8

4 zúčastněné. Velkému zájmu se těšily obecní kroniky, které obec archivuje a které byly při této příležitosti vystavené. Rozsvícení vánočního stromu O prvním adventním víkendu se také ve Žďáru rozzářil vánoční strom. Slavnostní rozsvícení zahájil pan starosta, v doprovodném programu jsme tleskali vystoupení dětí z Mateřské školky a adventním písním v podání chrámového sboru z Petrovic. U stromečku se zastavil i Mikuláš s družinou čertů a andělů, vlídně všechny pozdravil a těm nejmenším za přednesenou básničku nebo písničku nadělil sladkou odměnu. Pro návštěvníky bylo připraveno něco na zahřátí svařené víno, čaj a párky z udírny. S Mikulášem přišlo ještě jedno překvapení. K adventní atmosféře u vánočního stromu patří přece sníh, tak i na ten náš se k večeru začaly snášet sněhové vločky. Dlouho sice nevydržely, ale v tento pěkný podvečer byl strom zasněžený Adventní setkání u vánočního stromu se stalo už pěknou tradicí. I to letošní bylo velmi zdařilé. Autorské čtení V nově otevřené knihovně jsme měli příležitost přivítat paní spisovatelku Petru Braunovou. Především pro děti bylo určeno její autorské čtení z pohádkové knížky s vánoční tematikou O chlapci, který spadl z nebe. Paní Braunová píše i knihy pro dospělé, ale, jak sama prozradila, pro děti ji to těší mnohem víc. Její příběhy jsou originální, moderní, plné dětské fantazie. Výňatky z knížky o chlapci Ryelovi četla velmi poutavě, zúčastněné děti dovedla perfektně zapojit, bylo to zajímavé i pro jejich rodiče a prarodiče. Škoda jen malé účasti. Pokud se nám v budoucnu naskytne příležitost podobnou akci zopakovat, určitě všem doporučujeme. Paní spisovatelka s sebou přivezla představit několik titulů ze své tvorby, některé jsme koupili do místní knihovny, tak je přijďte vyzkoušet! Připravujeme: Pochovávání basy Zájezd do divadla Libuše Mikulášková Návštěva Domu přírody Moravského krasu obecní úřad uvažuje o organizaci výletu do Domu přírody Moravského krasu, který byl otevřen letos v září. O přípravě výletu budeme včas informovat. Více informací o si můžete nalézt na Patrik Mikulášek Žďárské listy strana 4 z 8

5 Cena vodného a stočného na rok 2016 Předsednictvo Svazku VaK Blansko schválilo na svém zasedání dne cenu vodného a stočného od v obcích, městech a městysech Svazku ve výši 93,44 Kč vč. 15% DPH (81,25 Kč bez DPH) za l pitné vody a odpadní vody. Porovnání ceny za litrů pitné vody a odpadní vody v roce 2015 a 2016 v cenách včetně DPH: Cena s 15% DPH 2015 /Kč/ Cena s 15% DPH 2015 /Kč/ Rozdíl /Kč/ 2016/2015 Nárůst (%) vodné 44,39 46,75 2,36 5,31 stočné 46,38 46,69 0,31 0,67 vodné + stočné 90,77 93,44 2,67 2,94 Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje 120 m3 za rok (průměrná spotřeba na okrese Blansko), zvýšení o 320,- Kč ročně, tj. v průměru o 26,70 Kč měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné. V případě fakturace pouze vodného dochází k nárůstu jen o 283,- Kč ročně (tj. 23,60 Kč za měsíc). Jak uvádí Vas, a.s. ve svém Komentáři k ceně vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko pro rok 2016, cena vodného a stočného pro rok 2016 vychází z Finanční analýzy, jako stěžejního dokumentu, nutného pro získání dotací z Operačního programu životního prostředí (jedná je o dotace z Evropské unie). V ceně vodného a stočného, vycházející z tohoto dokumentu, musí být zakalkulováno: - zajištění samofinancování provozu projektů, na které Svazek dotaci žádá - zajištění samofinancování obnovy veškerého majetku Svazku - vytvoření přiměřeného zisku pro provozovatele při dodržení sociální únosnosti cen po celé období platnosti Finanční analýzy. Cena vodného a stočného musí tedy garantovat skutečnost, že Svazek je schopen zafinancovat investiční i provozní náklady nejen u projektů, na které žádá dotaci, ale ufinancovat také provoz a postupnou obnovu veškerého majetku Svazku (jedná se vlastně o Plán financování obnovy, dále PFO) a to pod podmínkou, že nebude překročena výše tzv. sociálně únosné ceny. Na období roku plánuje Svazek vynaložit v rámci PFO více než 600 mil. Kč pouze na obnovu infrastruktury (v této sumě nejsou zahrnuty nové investice). Z této částky by měly tvořit přes 400 mil. Kč dotace. Bc. Jan Novotný Veřejné osvětlení Jistě jste zaznamenali problémy s fungováním veřejného osvětlení ve spodní části naší obce a ve směru na Petrovice, ke kterým docházelo letos na podzim. Některá světla různě problikávala, pak nějakou dobu nesvítila a opět zase svítila. Zejména v deštivém počasí nebo při mrholení a následných mrazících docházelo k výpadkům v osvětlení, kdy během noci celý úsek opakovaně zhasínal a opětovně se rozsvěcoval, aby pak někdy zůstal úplně vypnutý. Během těchto problémů bylo rovněž nutné tento úsek ručně zapínat a vypínat, neboť automatický systém byl naprosto nespolehlivý, což zvláště ve zmiňovaném počasí nebylo zrovna příjemné. Tyto problémy byly způsobeny již nevyhovující venkovní rozváděčovou skříní, kterážto staršího data a provedení již neposkytuje dostatečnou ochranu před nepřízní počasí, což se projevilo zatíkáním a následnou vlhkostí v citlivém elektrickém zařízení. Tento problém se nakonec podařilo vyřešit ve spolupráci s odbornou firmou následnou opravou, která však uvedený problém odstraní pouze dočasně. Bude tak nezbytné provést výměnu stávajícího rozvaděče za nový, s odpovídajícím krytím, včetně Žďárské listy strana 5 z 8

6 kompletního vnitřního elektrického zařízení. Snahou je, aby k tomu došlo co nejdříve a podobné problémy se již neopakovaly. Tímto děkujeme občanům za trpělivost. Bc. Jan Novotný Výše poplatku za komunální odpad v roce 2016 Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo výši poplatků za komunální odpad pro rok Výše poplatků zůstává ve stejné výši jako v letošním roce: - občan do 15 roků včetně 420,- Kč - občan od 16 do 69 roků 470,- Kč - občan od 70 roků včetně 320,- Kč - poplatek na nemovitost určenou k rekreaci (chatu) 470,- Kč Úhrada poplatků v roce 2016 Poplatky za komunální odpad nebo psa je možno uhradit buď v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně na číslo účtu /0800, jako variabilní symbol uveďte č.p.2016 (např ). Dovolujeme si Vás požádat, aby při bezhotovostních platbách byl hrazen samostatně poplatek za odpad a samostatně poplatek za psa, identifikace plateb pro nás bude jednodušší děkujeme. Zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo, že úhradu poplatku za komunální odpad je možné rozdělit na dvě stejné části. Obecně platí, že poplatky je nutné uhradit nejpozději do Poplatek za psy v roce 2016 Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce Tedy 150,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého dalšího. Bc. Jan Novotný Výsadba stromků nádrž pod ČOV obec zakoupila 5 ks stromků (3x švestka, 2x třešeň), které v jarních měsících vysadí u nádrže pod ČOV. Záměrem obce je postupná odměna starých, nemocných nebo suchých stromů za nové. Nasazení autobusu doprava dětí do ZŠ Společnost KORDIS s.r.o. vyhověla naší žádosti o změnu autobusu s větší kapacitou, kterým se dopravují naši školáci do a ze školy ve Sloupě. Tímto bych rád poděkoval odpovědným pracovníků společnosti KORDIS za kladné vyřízení naší žádosti. Na poslední dvoustraně zpravodaje naleznete úvodní dvě strany naší obecní kroniky, která se postupně objeví na internetových stránkách obce. V současné době je zde umístěno několik úvodních stran a celá kronika z roku Věřím, že v brzké době bude tato část stránek rozšířena o další části kroniky. Dále na internetu můžete nalézt prvních cca 20 obrázků z kroniky Spolku pro občanské záležitosti, která byla v minulých letech převedena do elektronické podoby. Na závěr mi dovolte jménem celého zastupitelstva naší obce Vám všem popřát především klidné prožití svátků Vánoc, hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti v nadcházejícím roce Patrik Mikulášek, starosta Žďárské listy strana 6 z 8

7 Žďárské listy strana 7 z 8

8 Žďárské listy strana 8 z 8

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 2 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou druhé číslo obecního

Více

Ročník : 2010 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 12

Ročník : 2010 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 12 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník : 2010 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 12 Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává poslední číslo obecního

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

S úctou a pokorou. VESTECKÝ OBČASNÍK

S úctou a pokorou. VESTECKÝ OBČASNÍK S úctou a pokorou. VESTECKÝ OBČASNÍK ZDARMA 1. ROČNÍK Vydává OBEC VESTEC, Slovo úvodem Jak jsme začali : Životní jubilea : Anna Žilíková 86 Jiřina Navrátilová 83 Hana Vlčková 80 Hana Stará 70 František

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.12.2003 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, vážení příznivci obce Radimovice, blíží se nám konec dalšího roku, roku 2007. Je to právě jeden rok co noví zastupitelé zasedli k jednacímu stolu a je jen na

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1

Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 ŽĎÁRSKÉ LISTY oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník : 2012 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 1 Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává první číslo obecního zpravodaje

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Borotínský zpravodaj

Borotínský zpravodaj Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně foto: Fr. Chlup ml. Borotínský zpravodaj Březen 2013 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové volání

Více

5.12.2011 Zastupitelstvo obce

5.12.2011 Zastupitelstvo obce 5.12.2011 Zastupitelstvo obce VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 Vážení spoluobčané, přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pevného zdraví a úspěchů v roce 2012. Milan Bezděk místostarosta

Více

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 3

Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 3 ŽĎÁRSKÉ LISTY oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník: 2015 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo: 3 Vážení spoluobčané, právě se Vám dostalo do rukou letošní třetí číslo obecního

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Koncertní prosinec ŽPS

Koncertní prosinec ŽPS Koncertní prosinec ŽPS Ženský pěvecký sbor v prosinci nezahálel. 7.1 2. jsme přijaly pozvání zábřežského sboru Slavice. Společně jsme vystupovaly na prvním adventním koncertu v galerii Tunklův dvorec v

Více

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané,

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané, - 1 - ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010 Z obsahu Slovo starosty Aktivity OS Leonardo 105 let SDH Poděkování hasičům Další informace z MČ Inzerce Zpravodaj Městské Slovo starosty... Vážení občané, předem než začnu

Více

Odřepeský zpravodaj č. 1 23.12.2011

Odřepeský zpravodaj č. 1 23.12.2011 - ODŘEPESKÝ ZPRAVODAJ - ročník 1 / číslo 1 rok 2011 INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem zastupitelů naší obce a jménem pracovníků obecního úřadu popřál klidné

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBEC ČASY ZPRAVODAJ OBCE ČASY 6. Ročník * číslo 2 * 26. srpna 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, ve svém úvodním slově starosty se zmíním o Vašem nezájmu o dění v obci, Vašem nezájmu o činnost

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Sestry a bratři, vážení hosté, S blížícím se koncem roku, ve kterém náš sbor slaví 115 let od svého založení, jsme se sešli, abychom vyhodnotili naši práci

Více

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007

Zpravodaj. obce Lesonice 1 / 2007 Zpravodaj obce Lesonice 1 / 2007 ÚVODNÍ SLOVO S novým rokem byla zahájena plesová sezóna v obci. Jako každý rok se pořádaly ples myslivecký, školní a koncem měsíce února bude masopustní ples spojený s

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003

V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 V Ř E S K O V Á K prosinec 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je to neuvěřitelné, ale dostává se vám do rukou již dvanácté, poslední letošní číslo našeho Vřeskováka. Blíží se čas vánočních svátků a

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 7 Datum: 19. října 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ivana Hlavinková,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis č. 141 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 19.11.2015 v budově OÚ

Zápis č. 141 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 19.11.2015 v budově OÚ Zápis č. 141 ze zasedání ZO Zálší konaného dne 19.11.2015 v budově OÚ Přítomni: Ing. Lásko Josef, Ing. Lásková Hana, Bc. Bresto Lenka, Peterka Vladislav, Fikejzová Lenka, Müller Vladimír, Hranička Miloš

Více

L e d e n v pranostikách:

L e d e n v pranostikách: 1/2011 L e d e n v pranostikách: Lednová zima, i na peci je zima. Leden studený, duben zelený. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Naši předkové věnovali počasí velkou pozornost. mnohaletých pozorování

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011.

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. BRÁZDIMSKÉ Noviny prosinec 2011 ZE ŽIVOTA V OBCI Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. Dne 10.12.2011 pro vás členové zastupitelstva připravili

Více

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010

slovo starosty 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin Členové zastupitelstva města Opočna 2006 2010 20. září 2010 zvláštní vydání Opočenských novin slovo starosty SPOLEČNOU CESTOU Milí Opočeňáci, rád využívám tento prostor ve zvláštním vydání Opočenských novin, abych se trochu víc rozepsal o tom, co

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 16.4.2015

Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 16.4.2015 Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 16.4.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Koukal Antonín, Vrbka Roman, Ing. Mastný Martin, Škorpík Milan, Vejmělková

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Zápis. Účast: 8 členů zastupitelstva, viz presenční listina. Určení zapisovatele: Ing. Markéta Gabrlíková. pro 7 proti 0 zdržel se 1.

Zápis. Účast: 8 členů zastupitelstva, viz presenční listina. Určení zapisovatele: Ing. Markéta Gabrlíková. pro 7 proti 0 zdržel se 1. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 14. prosince 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast: 8 členů zastupitelstva,

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

Zápis z jednání správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina, 16. srpna 2012 v Nových Sadech

Zápis z jednání správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina, 16. srpna 2012 v Nových Sadech Zápis z jednání správní rady Svazku obcí Drahanská vrchovina, 16. srpna 2012 v Nových Sadech Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Halas, D. Křížová, J. Šteflíček, Z. Chromý, J. Pořízek, Z. Preis, K. Ševčíková,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST L i s t o p a d 2 0 1 5 Obecní úřad informuje - Kompostéry V měsíci říjnu (19. 10. 2015), bylo dodáno 180 ks kompostérů. Tyto byly pořízeny v rámci dotace na akci Separace bioodpadů

Více

informační měsíčník zdarma Ráječkovský zpravodaj ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ

informační měsíčník zdarma Ráječkovský zpravodaj ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ SILVESTR 2012 str. 6 Rozsvícení vánočního stromu str. 3 informační měsíčník zdarma ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 TEL./FAX:

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 20. ročník listopad 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. listopadu 2014 Usnesením č. 45/2014 zastupitelé schválili zvolení jednoho místostarosty. Usnesením č. 46/2014 zastupitelé obce Zahrádky

Více

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE Ročník 14 číslo 2 listopad 2014 Ohlédnutí za čtyřletým obdobím Pojďte se s námi poohlédnout za čtyřletým obdobím 2010-2014 Zastupitelstva obce Sobčice ve složení: J. Horník, M. Krejčová,

Více

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války

Vzpomínkovému setkání občanů při příležitosti 70. výročí osvobození naší země a ukončení 2.sv.války Vážení občané, Zpravodaj č.2 Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 27.4.2015 V příštích májových dnech si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové války. Byl to nejstrašnější konflikt v dosavadních dějinách

Více

ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ ... Číslo 10/2008, vychází do 30. 11. 2008 Ročník ... SLOVO ÚVODEM

ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ ... Číslo 10/2008, vychází do 30. 11. 2008 Ročník ... SLOVO ÚVODEM ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ...... Číslo 10/2008, vychází do 30. 11. 2008 Ročník (listopad 2008) III. www.sonov.cz...... SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři zpravodaje. Máme tu listopad a s ním první sněhovou nadílku. Také

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2006 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Slovo starosty 1.2. Sdělení OÚ 1.3. Poplatek za odvoz popelnic 1.4. Poplatek ze psů

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19 ZPRAVODAJ Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19 Je tu podzim, deštivý stejně jako byl konec léta, a tichý díky uzavírce na komunikaci a tím pádem malému dopravnímu provozu. Čekají nás dlouhé noci a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima.

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima. 3/2013 13. ročník Je-li na podzim mnoho hub, nečekej brzo zimy. Napadne-li na podzim sníh na listí, nebude tuhá zima. Podzim býval ještě nedávno časem pasáčků a pasaček. Děvčata i chlapci pásávali husy,

Více

Informace obecního úřadu

Informace obecního úřadu 2/2013 Informace obecního úřadu Obecní zastupitelstvo v lednu projednávalo především přípravu rozpočtu na letošní rok 2013. Největším výdajem budou plánované náklady na rekonstrukci cesty nad školkou v

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

XXXI. ročník silvestrovského běhu Moravická desítka 31. 12. 2013

XXXI. ročník silvestrovského běhu Moravická desítka 31. 12. 2013 - - 4/2013 18. 1. 2014 Společenský ples Srdečně zvou pořadatelé MŠ a ZŠ s obcí Vánoční besídka pro seniory XXXI. ročník silvestrovského běhu Moravická desítka 31. 12. 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

Úvodník: Vánoční rozjímání

Úvodník: Vánoční rozjímání RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁVY RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV - DOBRÉ POČTENÍ! Úvodník: Vánoční rozjímání Vánoce jsou svátky, kdy si ženy nasazují vysokou laťku nejpečlivěji uklidit, nejvíce napéci,

Více

Ročník : 2009 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 7

Ročník : 2009 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 7 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník : 2009 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 7 Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává letošní třetí číslo obecního

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Život v Částkově. Starostovo okénko. Vážení spoluobčané,

Život v Částkově. Starostovo okénko. Vážení spoluobčané, Život v Částkově V Y D Á V Á O B E C Č Á S T K O V 2 / 2014 Vážení spoluobčané, Starostovo okénko U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : Tradiční hodování 2 Chrámový sbor v místní kapli Obecní kulturní

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 3. prosince 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města, tajemnice Bc. M. Šubrtová

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 08/2015 dne 02. 12. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 08/2015 dne 2. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více