Business is GREAT. Jste vítáni!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Business is GREAT. Jste vítáni!"

Transkript

1 Business is GREAT Zveme Vás do Spojeného království Jste vítáni! 1 Presentation title - edit in the Master slide

2 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ důvody, proč si pro expanzi podnikání vybrat Spojené království: 1. Šestá největší ekonomika na světě, HDP dosahuje přibl. 2,44 trilionů $. 2. Významná globální destinace pro přímé zahraniční investice. 3. Celosvětově se řadí mezi 7 nejlepších míst z pohledu snadného podnikání. 4. Usiluje o vytvoření nejkonkurenceschopnějšího daňového režimu v G Dbá na zajišťování uceleného režimu podporujícího rozvíjení a využívání duševního vlastnictví. 6. Je hodnoceno jako trh s pátou nejvyšší efektivitou práce na světě. 7. Je celosvětově uznávaným hubem pro digitální technologie, high-tech i regulovaná odvětví. 8. Na špici výzkumu a vývoje inovace, hodnota a růst. 4 Source: UKTI Standing Out July 2013

3 Spojené království se celosvětově řadí mezi 7 nejlepších míst, pokud jde o snadné podnikání Světová banka každoročně sestavuje celosvětový žebříček zemí podle toho, jak snadné je v nich podnikat. Hodnocení za rok 2013 vycházejí z průměrného hodnocení jejich ekonomik podle 10 kritérií: Založení firmy; Získávání stavebních povolení; Zajištění elektrické přípojky; Zapisování nemovitostí do katastrů; Získání úvěru; Ochrana investorů; Odvody daní; Přeshraniční obchodování; Vynucování plnění smluv; Řešení platební neschopnosti. Země Hodnocení z pohledu snadného podnikání, 2013 Spojené království 7 Irsko 15 Německo 20 Nizozemí 31 Francie 34 Španělsko 44 Celosvětově na 7. místě Itálie 73 Zdroj: Doing Business 2013, The World Bank, International Finance Corporation 5

4 Spojené království je hodnoceno jako země, ve které je zahájení podnikání snazší než v mnoha jiných významných evropských ekonomikách Spojené království je hodnoceno jako země, ve které je zahájení podnikání snazší než v mnoha jiných evropských ekonomikách v tabulce napravo je uveden komparativní výčet významných evropských ekonomik. Ve Spojeném království trvá zapsání jen 24 hodin. Všechny nejvýznamnější banky mohou nabídnout bankovní služby pro firmy, k dispozici jsou srovnávací online nástroje. Země Hodnocení z pohledu snadného podnikání, 2013 Spojené království 19 Celosvětově na 19. místě Francie 27 Nizozemí 67 Itálie 84 Německo 106 Španělsko 136 Zdroj: Doing Business 2013, The World Bank, International Finance Corporation 6

5 Pracovní síly a kvalifikace ve Spojeném království 7 Presentation title - edit in the Master slide

6 Image Library - General Flexibilní pracovní předpisy Ve Spojeném království panuje výrazně nižší index rigidity zaměstnávání, než na většině evropských konkurenčních trhů. Ve Spojeném království je tak snazší hledat nové pracovníky. 8

7 Spojené království patří k největším a nejflexibilnějším pracovním trhům v Evropě O Spojeném království je známo, že mezinárodním investorům nabízí to nejlepší, co mohou pracovní trhy v Evropě nabídnout. Patří sem: Počet pracovních sil se řadí k nejvyšším v Evropě; Flexibilní pracovní předpisy; Vysoký podíl účasti pracovních sil; Široká paleta cizích jazyků a angličtiny jako základního jazyka, který je v podnikání globálním jazykem. Index rigidity zaměstnanosti Rigidity of Employment Index (2013) Popis: Index měří, jak obtížné je získat nového zaměstnance, jaká je strnulost omezení týkajících se rozšiřování/nasmlouvání počtu pracovních hodin, a jak náročné/nákladné je propouštění. Měřeno na škále od 0 do 100, vyšší hodnoty označují vyšší míru rigidity. Země Hodnota Spojené království 10 Irsko 10 Německo 28 Itálie 29 Španělsko 31 Nizozemí 42 Francie 56 Zdroj: World Bank Doing Business, fdi Intelligence, from the Financial Times Ltd (2013) 9

8 Spojené království má mezi deseti nejvýznamnějšími evropskými lokalitami druhé nejnižší hodinové mzdové náklady Zdroj: Eurostat Hourly Labour Costs

9 Image Library - General Univerzity ve Spojeném království Spojené království je domovem 4 nejlepších univerzit v Evropě, mezi desítkou nejlepších je 7 univerzit ze Spojeného království: 1 University of Cambridge, UK 2 University College London, UK 3 Imperial College London, UK 4 University of Oxford, UK 5 ETH Zürich, Switzerland 6 University of Edinburgh, UK 7 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland 8 Kings College London, UK 9 Ecole normale superieure, Paris, France 10 University of Bristol, UK 13

10 Spojené království je v EU hodnoceno jako nejlepší místo schopné přitahovat kvalifikované pracovníky ze zahraničí Atraktivita podnikatelského prostředí v dané zemi pro zahraniční vysoce kvalifikované pracovníky, 2011 Tato tabulka ukazuje, že Spojené království je hodnoceno jako nejlepší místo v EU podle schopnosti přitáhnout kvalifikované pracovníky, celosvětově se umísťuje na 6. místě. Ve srovnání s ostatními zeměmi v Evropě je Spojené království vysoce konkurenceschopné. Pořadí Ekonomika Průměrné hodnocení respondentů, max. hodnota 10 1 Švýcarsko USA Singapur Austrálie Katar Spojené království Nizozemí Irsko Francie Německo Španělsko Itálie 2.82 Zdroj: IMD International Business School

11 Daňový systém ve Spojeném království 15 Presentation title - edit in the Master slide

12 Image Library - General Vláda Spojeného království usiluje o vytvoření nejkonkurenceschopnějšího daňového režimu v rámci G20

13 Standardní sazba daně z příjmu právnických osob je ve Spojeném království ve výši 21% Standardní sazba daně z příjmu právnických osob je ve Spojeném království ve výši 21%.Konkrétní sazby daně jsou uvedeny v tabulce níže: Daň z příjmu právnických osob ve Spojeném království 2013/14 Malé podniky sazba 20% Zisk ( ) Úprava daně Hlavní sazba 21% Zdroj: HM Revenue & Customs a více Hlavní sazba daně z příjmu právnických osob ve Spojeném království je ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi konkurenceschopná: Hlavní sazby daně Země z příjmu právnických osob Francie 33,33 % Německo 29,58 % Španělsko 30 % Itálie 31,4 % Nizozemí 25 % Spojené království 21 % Zdroj: KPMG 2014, UKTI Tax Information Sheet Hlavní sazba daně z příjmu právnických osob bude v dubnu 2015 snížena o další 1 procento, bude tak na úrovni 20 procent společné nejnižší úrovni v rámci G20. 17

14 Podpora výzkumu a vývoje 18 Presentation title - edit in the Master slide

15 Podpora výzkumu a vývoje Daňové kredity na vědu a výzkum Daňové kredity na vědu a výzkum mohou využít velké podniky i malé a střední (SME) podniky, které do vědy a výzkumu investují. Daňové kredity na vědu a výzkum pro velké podniky Velké podniky mohou získat buď slevu na dani tzv. Super Tax Deduction, nebo nový daňový kredit tzv. above the line (ATL) R&D tax credit. Daňové kredity na vědu a výzkum pro malé a středně velké podniky Kromě standardního 100 % snížení mají malé a středně velké podniky možnost dále snížit svůj zdanitelný příjem o 125 % aktuálních způsobilých výdajů na výzkum a vývoj. Zdroj: UKTI,

16 Infrastruktura ve Spojeném království 21 Presentation title - edit in the Master slide

17 Ve Spojeném království je vybudována jedna z nejlepších ICT infrastruktur na světě Ve Spojeném království je vybudována jedna z nejlepších ICT infrastruktur na světě, která splňuje klíčové požadavky mezinárodních společností včetně: Široké dostupnosti Wi-Fi Ve Spojeném království se nachází druhý nejvyšší počet ověřených veřejných Wi-Fi hotspotů na světě. Londýn patří celosvětově k místům s nejvyšším počtem Wi-Fi hotspotů, má jich více než Poskytování zabezpečených serverů Ve Spojeném království je umístěno nejvyšší množství zabezpečených serverů v Evropě a druhé nejvyšší na světě, více jich je pouze v USA. Vyspělé prostředí pro e-business Spojené království patří k předním zemím na světě z pohledu IT prostředí, má náskok před ostatními hlavními evropskými ekonomikami. Široká dostupnost vysokorychlostního internetu Penetrace technologií využívajících vysokorychlostní internet dosáhla v červenci 2013 ve Spojeném království 34,4 %, toto procento je výrazně vyšší než je průměr v OECD. 22

18 Do roku 2015 bude mít Spojené Království mezi nejvýznamnějšími evropskými zeměmi nejrychlejší vysokorychlostní internet 23 Presentation title - edit in the Master slide

19 Doprava ve Spojeném království Díky integrovanému systému letišť, přístavů i železničních a silničních tras si podniky ve Spojeném království mohou vybrat optimální způsob přesunu lidí i zboží mezi nejdůležitějšími městy a místy ve Spojeném království i v zahraničí. Letecká přeprava Největší letecký přepravní systém v Evropě, 201 milionů cestujících a čtyři nejrušnější mezinárodní letecké trasy. Silniční přeprava Vyspělý systém pro silniční dopravu, celkem kilometrů silnic. Železniční přeprava Privatizovaná železniční síť spojující všechna místa po celé zemi a díky spojení Eurostar a tunelem pod lamanšským kanálem s klíčovými místy v Evropě. Lodní přeprava Největší přístavy a lodní průmysl v Evropě, po celé zemi více než 120 přístavů, každý rok přes ně projde 490 milionů tun nákladu. 25

20 Eurostar je vysokorychlostní železniční spojení propojující Londýn s Paříží a Bruselem 27 Presentation title - edit in the Master slide

21 Spolupráce s organizací na podporu obchodu a investic UKTI 28 Presentation title - edit in the Master slide

22 Spolupráce s organizací UTKI Váš odrazový můstek ke globálnímu růstu Organizace UK Trade & Investment je specializovaná vládní organizace podporující: Zahraniční společnosti, které se snaží začít podnikat nebo rozšířit své podnikání ve Spojeném království a Britské společnosti při působení na zahraničních trzích. Organizace UK Trade & Investment poskytuje plně integrované poradenství a prostřednictvím sítě svých odborných týmů po celém světě i nejnovější poznatky v oblasti business intelligence. Organizace UK Trade & Investment úzce spolupracuje s investičními agenturami a agenturami pro ekonomický rozvoj v Anglii, Skotsku, Walesu i Severním Irsku s cílem pomáhat zahraničním společnostem při maximálním dosahování jejich podnikatelských cílů ve Spojeném království. 29

23 Spolupráce s organizací UTKI Váš odrazový můstek ke globálnímu růstu Jak vám můžeme pomoci Organizace UK Trade & Investment (UKTI) vám poskytne cílenou profesionální podporu při umísťování a rozšiřování vašeho podnikání ve Spojeném království. Organizace UKTI a naši regionální partneři vám nabízejí zdarma a při zachování důvěrnosti na míru připravovanou podporu v následujících oblastech: Zkontaktování s centry excelence (např. univerzitami); Informace týkající se daní, regulačních opatření a podnikatelského plánování; Informace o finančních pobídkách; Informace o náboru a udržování zaměstnanců a školících programech; Pomoc s vyřizováním imigračních formalit. Vyhledávání lokalit a nemovitostí Návštěvy ve Spojeném království Budování hlavních kontaktů Následná péče Maximalizace vašeho globálního potenciálu 30

24 Máte zájem o rozšíření svého podnikání do Spojeného království? Kontaktujte nás na:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací Podklad pro přípravu nové NP VaVaI 2012 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Postavení sektoru služeb ve Velká Británii

Postavení sektoru služeb ve Velká Británii Postavení sektoru služeb ve Velká Británii Odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR červen 2007 Velká Británie 1. Význam služeb v národní ekonomice Velké Británie

Více

Vítr do plachet Vašeho byznysu!

Vítr do plachet Vašeho byznysu! Czech Accelerator 2011 2014 Vítr do plachet Vašeho byznysu! Obsah I. Úvod o projektu 3 CzechAccelerator v číslech 8 II. Řekli o projektu 10 III. Informace o inkubátorech 12 CzechAccelerator v USA Silicon

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce

Více

PROGRAM PODPORY PODNIKÁNÍ PROJEKT SMECA

PROGRAM PODPORY PODNIKÁNÍ PROJEKT SMECA PROGRAM PODPORY PODNIKÁNÍ PROJEKT SMECA 1 Výzkumné a technologické nástroje /Je nutné doplnit čísla stran podle skutečnosti/ ZÁKLADNÍ INFORMACE SOUČASNÉ EVROPSKÉ STANOVY A SMĚRNICE VLIV NA MALÉ A STŘEDNÍ

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

STUDIE ANALÝZA POTŘEBNOSTI A MOŽNOSTI ZAVEDENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STUDIE ANALÝZA POTŘEBNOSTI A MOŽNOSTI ZAVEDENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE STUDIE ANALÝZA POTŘEBNOSTI A MOŽNOSTI ZAVEDENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Daňové ráje a jejich využití Tax havens and their uses Kateřina Týmlová Plzeň 2014 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

2008-2009. Konkurenční schopnost České republiky SOUBOR INDIKÁTORŮ. Kvalita lidských zdrojů

2008-2009. Konkurenční schopnost České republiky SOUBOR INDIKÁTORŮ. Kvalita lidských zdrojů Konkurenční schopnost České republiky Kvalita lidských zdrojů 2008-2009 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu SOUBOR INDIKÁTORŮ Konkurenční schopnost České republiky

Více

STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY

STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY J.Voříšek, O.Novotný a kol. září 2010 ICT a konkurenceschopnost ČR Stránka 1 OBSAH A.1 ÚVOD... 3 A.2 RÁMEC ŘÍZENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání

Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání Podkladový materiál k vědeckopopularizační konferenci Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání Termín konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Dům umění města Brna

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region Petr Čírtek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více