Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce"

Transkript

1 Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214

2 Obsah Využití inovací Vývoj objemu a struktury exportu a cen dosahovaných na mezinárodních trzích Vývoj mezd a produktivity práce Investice do strojů a zařízení, růst lidského kapitálu Vytváření inovací Výdaje na výzkum, vývoj, inovace, zaměstnanost v sektoru VaV, struktura výdajů na VaV Patenty a granty Závěry a doporučení 2

3 Dochází v české ekonomice k procesu přijímání či absorpce inovací a pokud ano, v jaké intenzitě? 3

4 Vývoz příběh úspěchu mld. dolarů Zahraniční obchod ČR v mld. US dolarů Růst vývozu naznačuje, že došlo k produktovým inovacím Značná část exportu ale umožněna přímým majetkovým propojením Vývoz Dovoz Díky liberalizaci ZO došlo k hlubší dělbě práce a to vede k rozšíření ZO i bez inovací Nestala se ale ČR pouhou montovnou? Pramen: OECD 4

5 Změna struktury vývozu 2% 16% 12% 8% 4% % mld. Kč Hi-tech na celkovém vývozu zboží z ČR Hi-tech na celkovém dovozu zboží do ČR Pramen: ČSÚ Bilance obchodu s hi-tech zbožím Lze vyčlenit tzv. hi-tech vývoz/dovoz (např. automobily do něho nepatří) Růst hi-tech vývozu i dovozu podstatně rychlejší než růst ZO V posledních letech se ČR stala čistým vývozcem hi-tech zboží, podíl hi-tech na dovozu i vývozu vysoký v evropském srovnání (Rakousko i Německo cca 13 %) Zaměstnanost v hi-tech oborech však nevykazovala trendový růst Většina přebytku v oboru výpočetní techniky pochybnosti o relevanci ukazatele? 5

6 Růst cen exportu a struktura ZO % Inflace cen exportu v eurech (markách) kumulativně od roku 1991 v % 1 Česká republika Německo Vyšší růst cen exportu v zahraniční měně dokládá schopnost českých výrobců zvyšovat kvalitu produkce Dosažený růst cen exportu v cizí měně v průměru vyšší než v ostatních transformujících zemích Pramen: EUROSTAT, OECD a výpočty autora Obchodní bilance v mld. Kč Paliva Chemikálie Tržní výrobky Stroje Průmyslové výrobky Proces inovací potvrzován i specializací zahraničního obchodu strojírenství jako projevená komparativní výhoda české ekonomiky Strojírenství velký absorbátor inovací 6

7 Růst mezd a produktivity práce EUR ročně USD v paritě kupní síly 6 Komparace českých a německých mezd Produktivita na odpracovanou hodinu německé mzdy české mzdy Od roku 1992 dochází k trendovému růstu reálné mzdy, který by bez inovací nebyl možný Mzdy v eurech rostly výrazně rychleji než v Německu (ale začínaly na velmi nízké úrovni pouze na 1/15 (!) německých) Česká republika Německo Polsko Produktivita roste, ale mezera vůči Německu se výrazněji nezmenšuje

8 Absorpce inovací fixní kapitál Přírůstek fixního kapitálu mezi (v %, stálé ceny, čistá zásoba) Celkový fixní kapitál 43% Obydlí 16% Ostatní stavby a infrastruktura 33% Dopravní zařízení 259% Ostatní zařízení a stroje 158% Software 215% Technologické zlepšení ztělesněné: A) v kapitálovém vybavení B) ve schopnostech a dovednostech pracovníků (lidský kapitál) Zařízení, software a stroje mimo dopr. prostředků (mld. euro, ceny r. 25, čistá zásoba) ČR Rakousko Prudký růst zásoby kapitálu v oblasti dopravních zařízení, strojů a softwaru Růst objemu zařízení vyšší než např. v Rakousku, stále však nedosahuje rakouské úrovně z roku 1993 Pramen: EUROSTAT a výpočty autora 8

9 Absorpce inovací lidský kapitál Slovensko Polsko Rakousko Maďarsko Německo Česká republika EU 15 Podíl vysokoškoláků na populaci letých v % Předpokladem pro absorpci inovací je dostatečný lidský kapitál Podíl VŠ již dosahuje např. rakouské úrovně 4 % Podíl studentů technických a přírodních věd (v %) technické vědy přírodní vědy technické + přírodní ALE: problematika struktury a kvality terciárního vzdělávání Technické a přírodní vědy versus humanitní a společenské vědy, chybějící praxe, atd. 9

10 Dochází kromě absorpce inovací i také k tvorbě nových a vlastních inovací? 1

11 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Objem výdajů na VaV v mezinárodním srovnání Objem výdajů dlouhodobě podprůměrný V r. 212 však již nedaleko od průměru EU28 I některé staré země EU mají dlouhodobě nižší podíl (Itálie, Lucembursko, Španělsko) 11 Finsko Kypr Švédsko Dánsko Německo Rakousko Spojené státy Slovinsko Francie Belgie Estonsko EU28 Nizozemí Velká Británie Irsko Norsko ČR Portugalsko Lucembursko Španělsko Itálie Maďarsko Litva Polsko Chorvatsko Malta Slovensko Řecko Lotyšsko Bulharsko Rumunsko Podíl výdajů na výzkum a vývoj v % HDP (průměr ) Průměr EU28

12 Zaměstnanost ve VaV 2,3 1,8 1,3, Podíl výdajů na VaV v % HDP Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji (v tisících) + 7 % Podíl výdajů na VaV na HDP v posledních letech výrazně vzrostl Část nárůstu lze vysvětlit přílivem evropských fondů, část daňovými modifikacemi Nárůst zaměstnanosti v oblasti výzkumu a vývoje značný Otázka efektivnosti výdajů na VaV: nárůst prostředků a zaměstnanosti se nemusí mechanicky projevit

13 Problematická efektivnost výdajů Počty patentů pro domácí přihlašovatele ??? Počet patentů poměrně malý, ale zdá se, že se prosazuje rostoucí trend Velká Británie Počet grantů udělených Evropskou radou pro výzkum (ERC) v letech Německo Francie Nizozemí Švýcarsko Španělsko Itálie Belgie Švédsko Rakousko Dánsko Finsko Irsko Portugalsko Řecko Maďarsko 4 granty =,2 % z celkového počtu!!! Norsko Polsko ČR Kypr Prosazení se na evropské grantové scéně např. u ERC dokonce velmi špatné 13

14 Struktura výdajů na VaV 1% 8% 6% 4% 2% Sektory provádění VaV vysokoškolský vládní podnikatelský Markantní je nárůst role vysokých škol Nadpoloviční většina investic dlouhodobě realizována firmami % Firemní investice v mld. Kč veřejné podniky domácí soukromé soukromé pod zahraniční kontrolou Ve firemním VaV hrají nejdůležitější roli soukromé firmy pod zahraniční kontrolou Teorie montovny tak nejspíše není relevantní 14

15 Závěry V ČR po celou dobu od transformace docházelo k úspěšné absorpci inovací, oproti ostatním CEEC vynikáme např. nadprůměrnou úspěšností na mezinárodních trzích (růst objemu, změna struktury i růst dosažených cen v cizích měnách) Absorpce inovací umožněna jak růstem specifické kapitálové zásoby, tak i růstem lidského kapitálu Úspěšnost a efektivnost v tvorbě vlastních inovací prostřednictvím VaV je však méně zřejmá, znatelné zvýšení výdajů a zaměstnanosti (+ 7 %) ve VaV zatím bez odpovídajícího efektu Kvantifikovatelné výstupy (např. patenty, mezinárodní granty) spíše podprůměrné 15

16 Doporučení Hospodářská politika by se měla snažit vytvořit prostředí, které by bylo nápomocné pro tvorbu inovací na tržním základě, ale nijak by je nezvýhodňovalo oproti jiným ekonomickým aktivitám. Investiční pobídky a dotace zaměřené na aplikovaný výzkum vedou k misalokaci zdrojů. Mají-li firmy aplikovaný výzkum provádět, musejí mít jistotu, že v případě úspěchu jim nebudou nadprůměrné výnosy omezovány ad hoc státními zásahy nebo obecně vysokým zdaněním zisků. Vzhledem k silně průmyslové struktuře ekonomiky je pokračování a prohlubování inovací nutnou podmínkou pro úspěšný vývoj ekonomiky. 16

17 Děkuji za pozornost Vladimír Tomšík

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

České školství v mezinárodním srovnání

České školství v mezinárodním srovnání České školství v mezinárodním srovnání Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace Education at a Glance 2014 OECD zveřejňuje 9. 9. 2014 v 11:00 publikaci Education at a Glance,

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Předběžný návrh (První fáze přípravy operačního programu) 21. 3. 2013 1 Obsah 1. Úvod... 5 2. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené

Více

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru...

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru... 2013 Obsah 1/ Manažerské shrnutí... 1 2/ Úvod... 3 3/ Pozice v rámci EU z hlediska podniků a uživatelů internetu... 4 3.1 Souhrn dosavadního vývoje a identifikace překážek rozvoje... 4 4/ Velikost české

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 12 vydání 12 / ročník 2006 / 15. 6. 2006

Více

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005. Stručný souhrn OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Czech Věda, technika a průmysl v zemích OECD: Stav v roce 2005 Přehled v českém jazyce Stručný souhrn Pokračuje dlouhodobé směřování k

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE PUBLIKACE OECD EDUCATION AT A GLANCE 2012 OBSAH: ÚVOD... 5 STRUČNĚ O PUBLIKACI EDUCATION AT A GLANCE... 6 OBSAH PUBLIKACE EDUCATION AT A GLANCE 2011... 8 INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU, DOVEDNOSTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DALŠÍ KARIÉRU... 9 KAPITOLA A

Více

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Zpracování analýz výzkumu a vývoje pro podnikatelské subjekty část A: Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií Závěrečná zpráva připravila společnost Červen 2013 Dílo je součástí projektu

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 1801-1578 19 vydání 19 / ročník 2008 / 15.10.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Aktuální vyhlídky

Více