OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘ Í Č Í ANGLIČ TINA III GRAMATIKA A KONVERZACE U Č EBNÍ TEXT PRO DISTANČ NÍ FORMU VZDĚ LÁVÁNÍ MGR. ALENA MOULEOVÁ RNDR. ANNA NEUMANOVÁ ORLOVÁ

2 2

3 Obsah Úvod LEKCE 1 It's a wonderful world! Grammar Reading and Speaking Listening and Speaking Vocabulary Writing Everyday English LEKCE 2 Get happy! Grammar Reading and Speaking Vocabulary and Listening Writing Everyday English LEKCE 3 Telling tales Grammar Writing Vocabulary Reading and Speaking Listening and Writing Everyday English LEKCE 4 Doing the right thing Grammar Writing Reading and Speaking Vocabulary Listening and Speaking Everyday English LEKCE 5 On the move Grammar Reading and Speaking Listening and Vocabulary Everyday English LEKCE 6 I just love it! Grammar I Grammar II Reading and Speaking Vocabulary Listening and Speaking Writing Everyday English

4 7 LEKCE 7 The world of work Grammar I Grammar II Writing Reading and Speaking Vocabulary Listening and Speaking Everyday English LEKCE 8 Just imagine! Grammar I Grammar II Reading and Speaking Vocabulary and Speaking Listening Writing Everyday English

5 Úvod Milí studenti, pokročili jste ve studiu angličtiny dále a nyní máte před sebou třetí část opory. Aby se vám i nadále dobře pracovalo, připravili jsme pro vás tohoto "průvodce". Lekce 1-4 (1. část) pro vás připravila Mgr. Alena Mouleová a lekce 5-8 (2. část) RNDr. Anna Neumanová. Doufám, že bude vaší skutečnou oporou, která vám umožní učit se doma i takové předměty jako anglický jazyk. Studijní opora má název Gramatika a konverzace; ze samotné studijní opory byste se však ani nenaučili gramatiku, ani nezískali dovednost mluvit. Co tedy opora obsahuje? Tato studijní opora je metodickým průvodcem k lekcím 1-8 anglické učebnice New Headway Intermediate (new edition). Tato učebnice je komunikativní, tzn. že gramatický jev není vysvětlen celý najednou v jedné lekci, naopak je často uváděn znovu na jiném místě, v trošku jiném kontextu. Pokud se tedy stane, že něčemu nebudete hned úplně rozumět, porozumíte později, až budete mít informace úplnější. Nenechte se proto odradit pocitem nejistoty, který k jazyku patří! Dále je pravda, že komunikativní učebnice přímo vyžaduje školní třídu, učitele, spolužáky. Pracovat podle této učebnice zcela samostatně by bylo moc náročné na čas i energii. Proto jsem vám vytvořila "průvodce", se kterým se můžete učit i doma. Co k tomu budete potřebovat? Pouze: 1. učebnici Headway Intermediate, Student's book; 2. pracovní sešit k učebnici, tzv. Workbook (je s Klíčem vzadu); 3. kazetu k lekcím 1 až 8; 4. kazetový magnetofon. Tato příručka je udělána tak, abyste si sami, ve vlastním tempu, nezávisle na učiteli nastudovali 8 lekcí učebnice. I tato opora má proto 8 lekcí, které odpovídají lekcím v učebnici. Na začátku každé lekce budete informováni o tom, co a jak dlouho budete studovat v celé lekci, pak si spolu projdeme jednotlivé části. Každá lekce má zpravidla 6 částí (např. gramatika, čtení apod.). Pak se budete držet příručky a jejich pokynů. Budete tedy procházet příručku a zároveň u sebe mít otevřenou učebnici (a někdy připravený magnetofon). Příručka vám bude říkat, co máte dělat, v jakém pořadí, kdy máte kontrolovat řešení v Klíči, dá vám příklady (pokud už nejsou v učebnici) atd. Některé části, hlavně mluvení, si budete doma jen připravovat, až na tutoriálu si ve dvojicích či skupinkách vyzkoušíte, co jste se naučili. V každém případě budeme spolu komunikovat mailem, takže pokud budete mít dotazy, připomínky, nejasnosti atd., vyřešíme je, jakmile budou aktuální. Teď vám přejeme už jen hodně energie a také to, aby se vám s příručkou dobře studovalo. autorky 5

6 1. část Mgr. Alena Mouleová 6

7 LEKCE 1 IT S A WONDERFUL WORLD! TO JE ALE KRÁSNÝ SVĚ T! V této lekci: najdete šest částí, a to: 1. Grammar; 2. Reading and Speaking; 3. Listening and Speaking; 4. Vocabulary; 5. Writing; 6. Everyday English, najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením, se dozvíte, že slovesa "be", "have" a "do" používáme při tvoření slovesných časů, si přečtete zajímavosti o zázracích z oblastí cestování, lékařství, internetu, zemědělství, olympijských her nebo z oblasti vesmíru, se dozvíte, které vynálezy považuje jedna rodina za divy světa, se naučíte několik častých anglických spojení, napíšete odpověď na dopis Kate, si osvojíte výrazy a fráze, které použijete při rozhovoru s kamarády, najdete dva korespondenční úkoly. Klíčová slova této lekce: Tenses, Auxiliary verbs, Short answers, What's in a word?, Social expressions Čas potřebný k prostudování lekce: 1. Grammar 2 hodiny 2. Reading and Speaking 1 hodina 3. Listening and Speaking 1 hodina 4. Vocabulary 1 hodina 5. Writing 1 hodina 6. Everyday English 1 hodina 7

8 1. GRAMMAR, strana 6 Gramatika této lekce se skládá ze dvou částí. Začneme první částí s názvem "What do you know?" a poté navážeme druhou částí s názvem "Making conversation". Ale nyní se podíváme na první část a pomocná slovesa (be, have, do), která používáme při tvoření slovesných časů. Pokud se vám bude zdát gramatická část obsáhlá a dlouhá, dělejte si kratičké pauzy, jak budete potřebovat. Bude se vám pak lépe pracovat :-) WHAT DO YOU KNOW? CO ZNÁTE? Strana 6, TEST YOUR GRAMMAR 1 K větám 3 8 vytvořte otázky ve 2. osobě jednotného čísla. Příklad I was born in London in Where were you born? When were you born? Řešení 2 Napište odpovědi na ty otázky, které se vás týkají. Budeme o nich mluvit na tutoriálu. Strana 6, cvičení 1 Přečtěte si otázky 1-12 v kvízu a odpovězte na ně. Poté si poslechněte nahrávku 1.1 a zkontrolujte odpovědi. Řešení Strana 7, GRAMMAR SPOT 1 Ve kterých kvízových otázkách jsou použity následující časy? přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý (trpný rod), minulý čas prostý, minulý čas průběhový,, minulý čas prostý (trpný rod), předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový. 2 Které slovesné časy používají pomocná slovesa do/does/did pro tvoření záporů a otázek? Které časy používají pomocné sloveso have? Které časy používají pomocné sloveso be? Řešení Nyní pojďme k názorným příkladům. Prostudujte si příklady na straně 134 v bodě 1.1. a potom také příklady v bodech 1.2 (záporné věty s pomocnými slovesy), 1.3 (otázky s pomocnými slovesy) a 1.4 (tzv. krátké odpovědi) na straně Čtěte jen věty v písmu kurzíva, ostatní text klidně vynechávejte. Přeložte věty a zkontrolujte si je podle učebnice: 1. Kde pracuješ? 2. On si teď umývá vlasy. 3. Pracoval v sedmi různých zemích. 4. Oni nemají rádi lyžování. 5. Byl Petr v Číně? 6. Půjdeš s námi? Ano, půjdu. 8

9 PRACTICE Strana 7, cvičení 1 Opravte informace ve větách. Poté si poslechněte nahrávku 1.2 a porovnejte. Opakujte věty a dbejte na správný přízvuk a intonaci. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 7, cvičení 2 Doplňte otázky. Poslechněte si nahrávku 1.3 a zkontrolujte odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 7, cvičení 3 Poslechněte si nahrávku 1.4. Ve všech větách uslyšíte stažený tvar s. Napište, jestli stažený tvar znamená is nebo has. Řešení Na této adrese si procvičte pomocná slovesa: y_int_unit01_1/ Pomocná slovesa si procvičte také v pracovním sešitě. Na stranách 5 7 najdete cvičení 1 6. Odpovědi zkontrolujte podle Klíče v zadní části pracovního sešitu. A nyní je před vámi slibovaná druhá část gramatiky s názvem "Making conversation". Zde si procvičíte použití krátkých odpovědí. MAKING CONVERSATION JAK KONVERZOVAT Strana 8, cvičení 1 Poslechněte si dialog, který se odehrává mezi otcem a dcerou ráno, nahrávku 1.5. Odpovězte anglicky na otázku: Jak se Emma cítí? Odpovězt Řešení Strana 8, cvičení 2 Poslechněte si podobný rozhovor, nahrávku 1.6. Čím se tento rozhovor liší od prvního? Odpovězte opět anglicky. Řešení Strana 8, cvičení 3 Nejprve doplňte rozhovor otce a Emmy. Poslechněte si nahrávku 1.6 a zkontrolujte si odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 8, GRAMMAR SPOT 1 S krátkou odpovědí "Yes, I do" budeme zdvořilejší než s pouhým "Yes" nebo "No". "Did you watch the match last night?" "Yes, I did. It was great!" 2. Odpovězte na otázky v bodě 2 (tentokrát ve vaší učebnici) a použijte krátkou odpověď. Můžete přidat i další informaci. Řešení 9

10 Strana 8, cvičení 5 Poslouchejte otázky z nahrávky 1.7. Dávejte na ně krátké odpovědi. Příklad Is it hot today? Yes, it is./no, it isn t. Řešení PRACTISE Strana 9, cvičení 1 Spojte otázky ve sloupci A s odpověďmi ve sloupci B a C. Poté si poslechněte nahrávku 1.8 a zkontrolujte řešení. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 9, cvičení 2 K otázkám spojeným s průzkumem třídy přidejte dalších šest otázek. Na tutoriálu si budete moci vyzkoušet jak otázky, tak odpovědi na ně. V pracovním sešite si používání krátkých odpovědí můžete procvičit na straně 8, ve cvičení 7. Na závěr gramatické části si ověřte správné tvoření otázek na této internetové adrese: y_hwy_unit01_2/ Shrnutí Když budete umět používat pomocná slovesa, budete umět tvořit tázací i záporné věty v různých časech. Pomocná slovesa využijete i v tzv. krátkých odpovědích. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR) část: Test your grammar, strana 6, cvičení 1 2. Where were you born? When were you born? 3. Where do you live? 4. How many brothers and sisters have you got? 5. Why are you studying English? 6. How long have you been studying English? 7. Which countries have you been to? 8. When did you go to Canada? část: What do you know?, strana 6, cvičení 1 1. b 7. b 2. a 8. five 3. walking on the moon 9. c 4. b 10. b 5. meat 11. because he was in prison for 27 years 6. World Wide Web 12. b 10

11 Strana 7, Grammar Spot 1. Přítomný čas prostý (2) does... take, (3) that's, (4) is, (5) doesn't... eat, (6) does... stand for Minulý čas prostý (1) did... start, (3) said, (11) didn't... become, was Předpřítomný čas prostý (8) has...won Přítomný čas průběhový (4) are flying Minulý čas průběhový (3) was... doing. (9) was...doing Předpřítomný čas průběhový (12) have... been sending trpný rod - přítomný čas prostý (10) is spoken trpný rod - minulý čas prostý (7) were... invented, (9) was assassinated 2. Do/does/did - pro tvoření otázky a záporu v přítomném a minulém čase prostém. Have - pro tvoření předpřítomného času prostého a průběhového. Be - pro tvoření tzv. průběhových tvarů u všech časů a pro tvoření trpného rodu u všech časů. Strana 7, cvičení 3 1. is 4. has 7. is 2. is 5. has 8. has 3. is 6. is Strana 8, cvičení 1 Emma doesn t feel well. Maybe she is bored with her father s questions. She gives short answers, which sounds rude. Strana 8, cvičení 2 Emma s voice sounds nicer, she uses short answers. This sounds more friendly and polite than only yes or no. Grammar Spot, strana 8, cvičení 2 Yes, I have. My sister s 23, and my brother s 18. No, it isn t. It is warm. Yes, I am. I need a relaxing holiday. No, I didn t. I stayed at home and watched television. No, I haven t. But I ve been to Tokyo twice. Strana 8, cvičení 5 1. Is it hot today? Yes, it is. No, it isn t. 2. Is it raining? Yes, it is./no, it isn t. 3. Are you wearing trainers? Yes, I am. /No, I m not. 4. Do you usually come to class by bus? Yes, I do/ No, I don t. 5. Are you going out tonight? Yes, I am./no, I m not. 6. Did you have a good day yesterday? Yes, I did./no, I didn t. 7. Have you got a dictionary? Yes, I have./no, I haven t. 8. Have you got any pets? Yes, I have./no, I haven t. 11

12 2. READING AND SPEAKING, strana 10 Wonders of the Modern World Zázraky moderního světa V této části si rozšíříte slovní zásobu týkající se objevů a vynálezů a také budete umět mluvit na toto téma na tutoriálu. Strana 10, cvičení 1 Přiřaďte k tématu ve sloupci A dvě položky ze sloupce B. Řešení Strana 10, cvičení 2 Přečtěte si článek na straně Doplňte do bílých rámečků 1 6 v textu témata ze sloupce A. Řešení Strana 10, cvičení 3 Přečtěte si text ještě jednou a písemně odpovězte na otázky 1-8. Řešení Procvičte si na uvedené adrese slovní zásobu na téma "Wonders of the Modern World": hwy_int_unit01_3/ Korespondenční úkol č. 1 Strana 10, cvičení 4 V tomto cvičení je několik otázek k diskusi. Zamyslete se nad nimi a připravte pro každou odpověď, se kterou seznámíte ostatní na tutoriálu. Dále si z článku vyberte dvě témata, která vás zaujala. Budete o nich mluvit na tutoriálu. Můžete např. hovořit o prodlužující se délce života, o tom, co k tomu přispívá apod. Jsou to náročná témata, mluvte v krátkých větách, dávejte si hlavně pozor na pořadí podmět přísudek. Oba úkoly mi nejprve zašlete ke kontrole. Zázraky světa zajímavé téma, co myslíte? Doufám, že jste se dozvěděli zajímavé informace o zázracích světa, o tom, jak technologie ovlivňují a mění náš svět. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING) Strana 10, cvičení 1 International travel: airlines, abroad Medical science: health care, penicillin The Internet: online, website Agriculture: corn, famine Space travel: solar system, galaxies The Olympic Games: competition, drug abuse Strana 10, cvičení 2 1. The Internet 2. Space travel 3. Medical science. 4. International travel 5. The Olympic Games 6. Agriculture 12

13 Strana 10, cvičení 3 1. The way we live and work. There will be more interactivity between the user and the website. We will be able to give instructions using speech. 2. Space probes have been to Mars, Saturn, Jupiter and the Sun. 3. Average life expectancy has risen sharply. 4. The number of people in aeroplanes at any one moment. 5. Good things: a competition in which every country takes part, coming together in peace and friendship. Bad things: commercialization, greed and drug abuse. 6. Farmers grow food that feeds the world but politicians don t seem capable of making decisions that will prevent famine. 7. We haven t used nuclear weapons to destroy the world million: yearly rise in the number of people who use the Internet. a few hundred: number of web pages in : Neil Armstrong walked on the moon millions of people: have benefited from aspirin 47: average life expectancy worldwide in 1900 four: number of years between Olympic Games. 1709: whole villages in France died of hunger. 50: number of years we have had nuclear weapons. 3. LISTENING AND SPEAKING, strana 12 My wonders Moje divy světa Technika dělá náš život pohodlný, to je jasné. Většinou ani nepátráme po tom, jak věci fungují. A asi málo z nás přemýšlí o nevýhodách, které technické vynálezy s sebou přináší. V této části si poslechnete, které vynálezy považuje jedna rodina za "divy" světa. Strana 12, cvičení 1 V nahrávce 1.9 uslyšíte tři členy jedné rodiny diskutovat o tom, jaké věci považují za zázraky moderního světa. Poslouchejte dvakrát a doplňte tabulku pod obrázkem v učebnici. Řešení Strana 12, cvičení 2 Které z následujících vynálezů považujete za nejdůležitější? Seřaďte je podle důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 8 (nejméně důležitý). Rozšiřte seznam o dalších 5 vynálezů. Na tutoriálu budeme o těchto vynálezech diskutovat. Cvičili jste poslechové dovednosti. Víte, že myčka, mobilní telefon a internet jsou vynálezy, které si zaslouží pojmenování zázraky světa. Myslím si, že ovlivňují náš život, ať chceme nebo ne. A určitě je to dobře. 13

14 ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING) Strana 12, cvičení 1 What is the wonder? Sam: dishwasher Kelly: mobile phone Peter: the Internet and What is good about it? Sam: It's marvellous, every time you use a cup, a plate etc. you just fill it up, turn it on, and it is clean. Kelly: You can call, text friends or they can call and text you. If you need a lift or if you re staying late at school you can let your parents know. Peter: It has changed the world and business. Most business is done through . Are there any problems? Sam: It doesn't tidy the rest of the house. Kelly: People use them too much. When people shout into the phone in a public place, it is annoying. It's also dangerous to use them when driving. Teachers go mad if they ring in the class. Peter: You are glued to your computer. People will forget how to communicate face to face. 4. VOCABULARY, strana 12 What s in a word? - Co je obsaženo ve slově? Znáte slovní druhy v češtině a nyní si je krátce procvičíte v angličtině. Strana 12, cvičení 1 Věty 1-4 obsahují nesmyslné slovo uggy. V každé větě určete, zda je uggy sloveso, přídavné jméno, podstatné jméno nebo příslovce. Poté do vět doplňte slova passionately, skidded, hectic a popcorn. Řešení Strana 12, cvičení 2 V každé skupině slov se tři rýmují a jedno je odlišné. Podtrhněte slovo, které se nerýmuje. Poslechněte si nahrávku 1.10 a zkontrolujte odpovědi. Opakujte a dbejte na správnou výslovnost. Strana 13, cvičení 4 Nyní budete tvořit slova pomocí přípon. Vyberte příponu z nabídky a doplňte do vět 1-5. Řešení Strana 13, cvičení 5 Spojte slovo ve sloupci A se slovem ve sloupci B. Vzniknou tak spojení, která jsou v angličtině velmi častá. Řešení Slovní zásobu této části si procvičte v pracovním sešitě na straně 9 10, ve cvičeních Odpovědi zkontrolujte podle Klíče. 14

15 Naučili jste se novou slovní zásobu odvozováním pomocí přípon. Spojovali jste slovíčka a vznikla další slovní zásoba, kterou jistě použijete i později. Sami víte, že bez slovní zásoby se nemluví dobře. Proto se učte nová slovíčka, aby vaše konverzace byla plynulá a bohatá na slovní zásobu. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY) Strana 12, cvičení 1 1. Podstatné jméno popcorn 2. Sloveso v minulém čase skidded 3. Příslovce passionately 4. Přídavné jméno hectic Strana 12, cvičení 2 1. food 2. read (present) 3. said 4. phone 5. bear 6. work Strana 13, cvičení 4 1. actor 2. active 3. action 4. Acting 5. activities Strana 13, cvičení 5 strong coffee film star fall in love full-time job drive carefully try on a jumper 5. WRITING, strana 103 Correcting mistakes Opravování chyb S přáteli si nejen povídáte, ale také píšete. V této části si přečtete dopis a budete opravovat chyby. Strana 103, cvičení 1 Podívejte se na dopis, který jedna studentka napsala své kamarádce. Její učitelka dopis opravila a použila symboly, které vidíte v dopise. Napravo jsou symboly vysvětleny. Přečtěte si dopis a opravte označené chyby. Řešení Strana 103, cvičení 2 Odpovězte na otázky 1 5. Řešení Korespondenční úkol č. 2 Strana 103, cvičení 4 Napište odpověď na dopis ze cvičení 1 v rozsahu slov. Práci zašlete ke kontrole na moji ovou adresu, kterou jste dostali na začátku kurzu. 15

16 ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING) Strana 103, cvičení 1 Dear Stephanie, How are you? I m very well. I came to Dublin three weeks ago to study at a language school. I want to learn English because it is an important language. I m staying with an Irish family. They ve got two sons and a daughter. Mr Kendall is a teacher, and Mrs Kendall works in a hospital. The Irish are very kind, but they speak quickly! I study in the morning. My teacher s name is Ann. She told me that my English is OK, but I make a lot of mistakes. Ann doesn t give us too much homework, so in the afternoons I always go sightseeing. Dublin is much bigger than my town. I like painting very much, and I m very interested in modern art, so I visit galleries and museums. I ve met a girl called Jane. She comes from Spain and (she) goes to Trinity College. Last night we went to the cinema, but the film wasn t very exciting. Would you like to visit me? Why don t you come for a weekend? I d love to see you. Write to me soon Love, Kati Strana 103, cvičení 2 1. Kati is in Dublin. She is staying with the Kendalls. 2. Because she is studying English at a language school. 3. She studies in the morning and goes sightseeing in the afternoon each day. 4. She goes sightseeing and she visits galleries or museums in her free time. 5. Kati has met Martina. 6. EVERYDAY ENGLISH, strana 13 Social expressions - Společenské výrazy Určitě máte přátele. Někteří máte možná přátele v zahraničí a občas se s nimi setkáváte. Zajdete si někam "sednout" a aby byla vaše konverzace správná, podíváme se na základní fráze, které vám pomohou správně a plynule vést rozhovor. Strana 13, cvičení 1 Když si povídáte s přáteli, používáte hodně "ustálených" výrazů, například "nápodobně". Některé z nich se naučíte v tomto cvičení. Spojte výrazy ve sloupcích A a B. Poslechněte si nahrávku 1.12 a zkontrolujte odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 121. Strana 13, cvičení 2 Poslechněte si věty z nahrávky Odpovídejte pomocí vět ze sloupce B ve cvičení 1. V jedné odpovědi budete muset změnit zájmeno. Řešení 16

17 Na této internetové adrese si můžete výrazy z této části procvičit. hwy_int_unit01_4/ Na závěr si vyplňte cvičení na gramatiku, která v lekci nebyla. Znalost předložek se hodí vždycky, takže cvičení 14 na straně 11 (pracovní sešit) určitě vyřešte. Výslovnost vám nemůžu v průběhu studia kontrolovat, o to větší pozornost jí věnujte prosím sami. Se cvičením 12 na straně 10 natrénujte správný slovní přízvuk (velký puntík značí hlavní přízvuk, dávejte při vyslovování na slabiku větší důraz). Strana 13, cvičení 3 Vyberte si 2 rozhovory ze cvičení 1 a rozpracujte je podle vzoru ve cvičení 3. Napište rozhovor, ve kterém se role A a B vystřídají minimálně 4x. Na tutoriálu si budete tyto rozhovory procvičovat. Umíte říct, že jste se opozdili, jak se cítíte, umíte si domluvit schůzku s přáteli, umíte něco pochválit a mnohem více. Věřím, že až budete mít příležitost, tak toho využijete, např. při rozhovoru se svými známými. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH) Strana 13, cvičení 2 1. That sounds like a good idea. The break will do you good. 2. I m sorry. I can t make it then. What about a bit later? 3. Never mind. You re here now. Come in and sit down. 4. Really? I don t know what he sees in her. 5. Mind your own business! Shrnutí lekce: Zopakovali jste si pomocná slovesa, která používáme pro tvoření přítomných, minulých nebo předpřítomných časů. Seznámili jste se s vynálezy z různých oblastí, např. z cestování, lékařství, internetu nebo zemědělství. Procvičili jste si porozumění mluvenému jazyku a víte, jaké výhody nebo nevýhody má myčka, mobilní telefon nebo internet a . Naučili jste se tvořit nová podstatná a přídavná jména pomocí přípon. Opravovali jste gramatické chyby v dopise a také jste napsali svůj vlastní. Umíte použít fráze vhodné do rozhovoru s přáteli. Splnili jste dva korespondenční úkoly. 17

18 LEKCE 2 GET HAPPY! BUĎ ŠŤ ASTNÝ! V této lekci: najdete pět částí, a to: 1. Grammar; 2. Reading and Speaking; 3. Vocabulary and Listening; 4. Writing; 5. Everyday English, najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením, se naučíte správně používat stavová slovesa, se dozvíte o lidech, kteří se převlékají za klauny a smíchem léčí děti v nemocnicích, se naučíte novou slovní zásobu na téma "Sport a volný čas", se naučíte, jak správně začít a ukončit dopis, si procvičíte správné čtení číslovek, cen apod, najdete dva korespondenční úkoly. Klíčová slova této lekce: Present tenses, Simple or continuous?, Passive, Sport, Numbers and dates Čas potřebný k prostudování lekce: 1. Grammar 2 hodiny 2. Reading and Speaking 1 hodina 3. Vocabulary and Listening 1 hodina 4. Writing 1 hodina 5. Everyday English 1 hodina 18

19 1. GRAMMAR, strana 14 What makes people happy? Co dokáže lidi rozveselit? Přítomný čas prostý a průběhový již znáte, procvičili jste si je ve 2. lekci Headway Pre-intermediate. Nicméně si tvary a užití stručně připomeneme. Co bude ovšem pro vás nové jsou stavová slovesa. Řekneme si, která to jsou a jak je správně používat. Strana 14, TEST YOUR GRAMMAR Podívejte se na dvojice vět. Která je správná a proč? Řešení Strana 14, cvičení 1 Ke štěstí potřebuje každý z nás něco jiného. Podívejte se na seznam toho, co lidé mohou potřebovat ke štěstí, a seřaďte jednotlivé příklady podle důležitosti, od 1 (velmi důležité) po 5 (nedůležité). Strana 14, cvičení 2 Které období v životě je nejšťastnější? Když jsou lidé mladí nebo staří? Proč? Připravte si anglické odpovědi pro náš tutoriál. Strana 15, cvičení 3 Přečtěte si text o muži jménem Sidney Fisk a přitom poslouchejte nahrávku 2.1. Pak odpovězte písemně na otázky 1-3. Řešení Strana 15, GRAMMAR SPOT 1 Najděte v textu na straně 15 tato slova: usually, often, rarely, never. Jaký slovní druh to je? 2 V jakém čase je většina sloves v textu? Proč? 3 Najděte v textu příklad přítomného času průběhového v rodě činném a příklad přítomného času prostého v rodě trpném. Které pomocné sloveso je použito v trpném rodě? 4 Doplňte otázky a odpovědi v učebnici správnými pomocnými slovesy. Řešení Na straně si zopakujete tvary a užití přítomného času prostého a průběhového. 2.1 Present Simple - Přítomný čas prostý Ve 2. lekci Headway Pre-intermediate jste se tento čas učili tvořit. Zodpovězte proto kontrolní otázky: 1) Na jakou koncovku si musíte pamatovat, když tento čas tvoříte, zejména ve 3. osobě j.č.? 2) Jak krátce odpovíte na otázku "Do you learn every day?" 3) A co užití? Pokuste se z následujících příkladů vyvodit pravidla: 1. She drinks ten cups of coffee every day! 2. Some birds fly south in winter. 3. I prefer coffee to tea. 19

20 Odpověď na otázku 1: Je to něco, co v češtině nemáme, a proto to dělá někdy potíže. Ano, správně. Ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme ke slovesu koncovku s. Odpověď na otázku 2: Kladná odpověď: "Yes, I do", záporná odpověď: "No I don t." Odpověď na otázku 3: Pravidlo 1 - Děj, který se pravidelně opakuje (zkrátka neprobíhá zrovna nyní). Pravidlo 2 - Zákonitosti nebo fakta, která jsou vždy pravdivá. Pravidlo 3 - Stav, který platí po delší dobu. (Příklady si ukážeme.) Mezi nejčastější příslovce, která používáme s přítomným časem prostým, patří: never nikdy rarely zřídkakdy sometimes někdy often často usually obvykle always vždy Přečtěte si tyto věty a odvoďte umístění příslovcí ve větě. Proč je v první větě příslovce mezi podmětem a slovesem a ve druhé až na konci věty? 1. I usually start school at He phones me every night. Odpovědí na tuto otázku je velmi jednoduché pravidlo. Jednoslovné příslovce vkládáme mezi podmět a sloveso (přísudek), víceslovná příslovce dáváme na konec věty. V obou případech můžete dát příslovce na začátek věty, ale jen pro zdůraznění. Usually I start school at Every night he phones me. U záporných vět jednoslovná příslovce stojí za pomocným slovesem. I don t usually get up early. A nyní si podobným způsobem zopakujeme přítomný čas průběhový. 2.2 Present Continuous Přítomný čas průběhový Podívejte se na tabulku na straně 136 v bodě 2.2 a zopakujte si tvar přítomného průběhového času. Zodpovězte kontrolní otázky: 1) Jak se tvoří otázka u přítomného času průběhového? 2) Jak se tvoří zápor u přítomného času průběhového? 3) Jak krátce odpovíte na otázku "Are you watching TV?" 4) A kdy se tento čas používá? Pokuste se z příkladů vyvodit pravidla. 1. Don t turn the TV off. I m watching it. 2. I m having lunch with Glenda tomorrow. Odpověď na otázku 1: Otázka se tvoří přehozením podmětu a slovesa be. "Are you working now?" 20

21 Odpověď na otázku 2: Zápor se tvoří pomocí not, které se dává k slovesu be. "You are not (aren t) working now." Odpověď na otázku 3: Ano, můžete odpovědět kladně: "Yes, I am" i záporně: "No I am not", pokud se na televizi zrovna nedíváte. Odpověď na otázku 4: Pravidlo 1 - Děj, který probíhá právě teď. Pravidlo 2 - Plánovaný děj pro nejbližší budoucnost. Nyní si přečtěte o pravopisných změnách při tvoření obou časů v bodech 2.1 a 2.2 (str ) pod názvem Spelling. Já se pak na něco zeptám, abych zjistila, co jste si zopakovali. Kontrolní otázky: 1) Uveďte 2 slovesa s pravopisnou změnou -Y v -I ve 3. osobě j.č. Proč k této změně dochází? 2) Uveďte 2 slovesa, u kterých se ve 3. osobě j. č. přidává koncovka ES, a zdůvodněte proč. 3) Uveďte 2 slovesa, u kterých se zdvojuje poslední souhláska v přítomném čase průběhovém (v tvaru zakončeném na -ing). Proč dochází ke zdvojení? Odpovědi: 1) Např. carry carries, worry worries. Ke změně dochází, jestliže před Y je souhláska. 2) Např. kiss kisses, wash washes. K této změně dochází u sloves, která končí na ss, -sh, -ch, -x, -o. 3) Např. stop stopping, get getting. Ke zdvojení dochází u krátkých jednoslabičných sloves, kdy mezi 2 souhláskami je 1 samohláska. Až si prostudujete pravopisné změny, v pracovním sešitě vypracujte cvičení 5 na straně 14. Strana 15, cvičení 4 Doplňte otázky o Sidneym a reagujte na ně krátkou odpovědí podle textu. Poslechněte si nahrávku 2.2 a zkontrolujte otázky a krátké odpovědi na ně. Řešení PRACTICE Strana 16, cvičení 1 Poslechněte si nahrávku 2.3 o Jeffovi Normanovi, který má poněkud netradiční životní styl a práci. Ale proč má vlastně svou práci rád? Poslechněte nahrávku a odpovězte anglicky. Řešení Strana 16, cvičení 2 Doplňte věty 1 10 v souladu s tím, co říkal Jeff. Poslechněte si potom nahrávku 2.4 a zkontrolujte řešení. Řešení Strana 16, cvičení 3 Vyplňte tabulku o Sidney Fiskovi a Jeffovi Normanovi. Možná se budete muset vrátit zpět k článku o Sidneym a k poslechové části o Jeffovi. Po vyplnění tabulky srovnejte 21

22 život Sidneyho a Jeffa. Co mají společného? Kdo z nich je šťastnější? Celý tento úkol zkontrolujeme na tutoriálu. Přítomné časy si dále procvičte v pracovním sešite na straně ve cvičeních 1-4. Správné řešení najdete v Klíči pracovního sešitu. Zopakovali jste si jednotlivé časy zvlášť. Je ale důležité je umět správně rozlišit nejen co se týká tvaru, ale také užití. A to si procvičíme v následujících cvičeních, které najdete v učebnici na straně 17 pod názvem "What do you do?" WHAT DO YOU DO? - CO DĚLÁTE? Strana 17, cvičení 1-2 Čtěte a poslouchejte nahrávku 2.5, ve které uslyšíte rozhovor dvou lidí. Baví se o své práci. Tento dialog společně s dalšími (ze cvičení 2) zahrajete na tutoriálu s vašimi údaji. Strana 17, GRAMMAR SPOT 1 Většina sloves se používá v prostém i v průběhovém tvaru. Taková slovesa nazýváme dějová, protože vyjadřují aktivity a činnosti. She usually drives to work, but today she isn t driving. She s walking. 2 Některá slovesa se nepoužívají v průběhovém tvaru. Taková slovesa nazýváme stavová, protože vyjadřují stavy. I like black coffee. 3 Sedm sloves v rámečku v bodě 3 se nepoužívá v přítomném průběhovém tvaru. Podtrhněte je. Řešení Na straně 136 v bodě 2.3 se budeme věnovat stavovým slovesům podrobněji. 2.3 State verbs Stavová slovesa Víte, že stavová slovesa jsou taková, která se nepoužívají v průběhových tvarech a vyjadřují stavy. Patří sem: 1. slovesa vyjadřující duševní pochody Příklad I believe you. Do you understand? I know his face, but I forget his name. Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of thinking and opinions) 2. slovesa vyjadřující citové vztahy Příklad I like black coffee. Do you want to go out? Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of emotions and feelings) 22

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese. Markéta Poštulková

Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese. Markéta Poštulková Odborná angličtina pro nelékařské zdravotnické profese Markéta Poštulková OBSAH Úvod... 3 1 ZNAKY ODBORNÉHO TEXTU... 4 2 VÝSLOVNOST... 6 3 SLOVNÍ ZÁSOBA, SLOVNÍKY, USTÁLENÁ SPOJENÍ... 10 3.1 Slovní zásoba...

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky

Emily A. Grosvenor. Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Edika Brno 2013 Angličtina za 24 dnů Intenzivní kurz pro samouky Emily A. Grosvenor Překlad: Vilém Jungman Odborná korektura: Christopher

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November?

soap operas. a lot in November. watch soap operas? rain a lot in November? Přehled gramatiky 1 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový (strany 8-9) Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý používáme, když mluvíme o: činnostech, které se pravidelně opakují (zvyky, obyčeje).

Více