OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘ Í Č Í ANGLIČ TINA III GRAMATIKA A KONVERZACE U Č EBNÍ TEXT PRO DISTANČ NÍ FORMU VZDĚ LÁVÁNÍ MGR. ALENA MOULEOVÁ RNDR. ANNA NEUMANOVÁ ORLOVÁ

2 2

3 Obsah Úvod LEKCE 1 It's a wonderful world! Grammar Reading and Speaking Listening and Speaking Vocabulary Writing Everyday English LEKCE 2 Get happy! Grammar Reading and Speaking Vocabulary and Listening Writing Everyday English LEKCE 3 Telling tales Grammar Writing Vocabulary Reading and Speaking Listening and Writing Everyday English LEKCE 4 Doing the right thing Grammar Writing Reading and Speaking Vocabulary Listening and Speaking Everyday English LEKCE 5 On the move Grammar Reading and Speaking Listening and Vocabulary Everyday English LEKCE 6 I just love it! Grammar I Grammar II Reading and Speaking Vocabulary Listening and Speaking Writing Everyday English

4 7 LEKCE 7 The world of work Grammar I Grammar II Writing Reading and Speaking Vocabulary Listening and Speaking Everyday English LEKCE 8 Just imagine! Grammar I Grammar II Reading and Speaking Vocabulary and Speaking Listening Writing Everyday English

5 Úvod Milí studenti, pokročili jste ve studiu angličtiny dále a nyní máte před sebou třetí část opory. Aby se vám i nadále dobře pracovalo, připravili jsme pro vás tohoto "průvodce". Lekce 1-4 (1. část) pro vás připravila Mgr. Alena Mouleová a lekce 5-8 (2. část) RNDr. Anna Neumanová. Doufám, že bude vaší skutečnou oporou, která vám umožní učit se doma i takové předměty jako anglický jazyk. Studijní opora má název Gramatika a konverzace; ze samotné studijní opory byste se však ani nenaučili gramatiku, ani nezískali dovednost mluvit. Co tedy opora obsahuje? Tato studijní opora je metodickým průvodcem k lekcím 1-8 anglické učebnice New Headway Intermediate (new edition). Tato učebnice je komunikativní, tzn. že gramatický jev není vysvětlen celý najednou v jedné lekci, naopak je často uváděn znovu na jiném místě, v trošku jiném kontextu. Pokud se tedy stane, že něčemu nebudete hned úplně rozumět, porozumíte později, až budete mít informace úplnější. Nenechte se proto odradit pocitem nejistoty, který k jazyku patří! Dále je pravda, že komunikativní učebnice přímo vyžaduje školní třídu, učitele, spolužáky. Pracovat podle této učebnice zcela samostatně by bylo moc náročné na čas i energii. Proto jsem vám vytvořila "průvodce", se kterým se můžete učit i doma. Co k tomu budete potřebovat? Pouze: 1. učebnici Headway Intermediate, Student's book; 2. pracovní sešit k učebnici, tzv. Workbook (je s Klíčem vzadu); 3. kazetu k lekcím 1 až 8; 4. kazetový magnetofon. Tato příručka je udělána tak, abyste si sami, ve vlastním tempu, nezávisle na učiteli nastudovali 8 lekcí učebnice. I tato opora má proto 8 lekcí, které odpovídají lekcím v učebnici. Na začátku každé lekce budete informováni o tom, co a jak dlouho budete studovat v celé lekci, pak si spolu projdeme jednotlivé části. Každá lekce má zpravidla 6 částí (např. gramatika, čtení apod.). Pak se budete držet příručky a jejich pokynů. Budete tedy procházet příručku a zároveň u sebe mít otevřenou učebnici (a někdy připravený magnetofon). Příručka vám bude říkat, co máte dělat, v jakém pořadí, kdy máte kontrolovat řešení v Klíči, dá vám příklady (pokud už nejsou v učebnici) atd. Některé části, hlavně mluvení, si budete doma jen připravovat, až na tutoriálu si ve dvojicích či skupinkách vyzkoušíte, co jste se naučili. V každém případě budeme spolu komunikovat mailem, takže pokud budete mít dotazy, připomínky, nejasnosti atd., vyřešíme je, jakmile budou aktuální. Teď vám přejeme už jen hodně energie a také to, aby se vám s příručkou dobře studovalo. autorky 5

6 1. část Mgr. Alena Mouleová 6

7 LEKCE 1 IT S A WONDERFUL WORLD! TO JE ALE KRÁSNÝ SVĚ T! V této lekci: najdete šest částí, a to: 1. Grammar; 2. Reading and Speaking; 3. Listening and Speaking; 4. Vocabulary; 5. Writing; 6. Everyday English, najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením, se dozvíte, že slovesa "be", "have" a "do" používáme při tvoření slovesných časů, si přečtete zajímavosti o zázracích z oblastí cestování, lékařství, internetu, zemědělství, olympijských her nebo z oblasti vesmíru, se dozvíte, které vynálezy považuje jedna rodina za divy světa, se naučíte několik častých anglických spojení, napíšete odpověď na dopis Kate, si osvojíte výrazy a fráze, které použijete při rozhovoru s kamarády, najdete dva korespondenční úkoly. Klíčová slova této lekce: Tenses, Auxiliary verbs, Short answers, What's in a word?, Social expressions Čas potřebný k prostudování lekce: 1. Grammar 2 hodiny 2. Reading and Speaking 1 hodina 3. Listening and Speaking 1 hodina 4. Vocabulary 1 hodina 5. Writing 1 hodina 6. Everyday English 1 hodina 7

8 1. GRAMMAR, strana 6 Gramatika této lekce se skládá ze dvou částí. Začneme první částí s názvem "What do you know?" a poté navážeme druhou částí s názvem "Making conversation". Ale nyní se podíváme na první část a pomocná slovesa (be, have, do), která používáme při tvoření slovesných časů. Pokud se vám bude zdát gramatická část obsáhlá a dlouhá, dělejte si kratičké pauzy, jak budete potřebovat. Bude se vám pak lépe pracovat :-) WHAT DO YOU KNOW? CO ZNÁTE? Strana 6, TEST YOUR GRAMMAR 1 K větám 3 8 vytvořte otázky ve 2. osobě jednotného čísla. Příklad I was born in London in Where were you born? When were you born? Řešení 2 Napište odpovědi na ty otázky, které se vás týkají. Budeme o nich mluvit na tutoriálu. Strana 6, cvičení 1 Přečtěte si otázky 1-12 v kvízu a odpovězte na ně. Poté si poslechněte nahrávku 1.1 a zkontrolujte odpovědi. Řešení Strana 7, GRAMMAR SPOT 1 Ve kterých kvízových otázkách jsou použity následující časy? přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý (trpný rod), minulý čas prostý, minulý čas průběhový,, minulý čas prostý (trpný rod), předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový. 2 Které slovesné časy používají pomocná slovesa do/does/did pro tvoření záporů a otázek? Které časy používají pomocné sloveso have? Které časy používají pomocné sloveso be? Řešení Nyní pojďme k názorným příkladům. Prostudujte si příklady na straně 134 v bodě 1.1. a potom také příklady v bodech 1.2 (záporné věty s pomocnými slovesy), 1.3 (otázky s pomocnými slovesy) a 1.4 (tzv. krátké odpovědi) na straně Čtěte jen věty v písmu kurzíva, ostatní text klidně vynechávejte. Přeložte věty a zkontrolujte si je podle učebnice: 1. Kde pracuješ? 2. On si teď umývá vlasy. 3. Pracoval v sedmi různých zemích. 4. Oni nemají rádi lyžování. 5. Byl Petr v Číně? 6. Půjdeš s námi? Ano, půjdu. 8

9 PRACTICE Strana 7, cvičení 1 Opravte informace ve větách. Poté si poslechněte nahrávku 1.2 a porovnejte. Opakujte věty a dbejte na správný přízvuk a intonaci. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 7, cvičení 2 Doplňte otázky. Poslechněte si nahrávku 1.3 a zkontrolujte odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 7, cvičení 3 Poslechněte si nahrávku 1.4. Ve všech větách uslyšíte stažený tvar s. Napište, jestli stažený tvar znamená is nebo has. Řešení Na této adrese si procvičte pomocná slovesa: y_int_unit01_1/ Pomocná slovesa si procvičte také v pracovním sešitě. Na stranách 5 7 najdete cvičení 1 6. Odpovědi zkontrolujte podle Klíče v zadní části pracovního sešitu. A nyní je před vámi slibovaná druhá část gramatiky s názvem "Making conversation". Zde si procvičíte použití krátkých odpovědí. MAKING CONVERSATION JAK KONVERZOVAT Strana 8, cvičení 1 Poslechněte si dialog, který se odehrává mezi otcem a dcerou ráno, nahrávku 1.5. Odpovězte anglicky na otázku: Jak se Emma cítí? Odpovězt Řešení Strana 8, cvičení 2 Poslechněte si podobný rozhovor, nahrávku 1.6. Čím se tento rozhovor liší od prvního? Odpovězte opět anglicky. Řešení Strana 8, cvičení 3 Nejprve doplňte rozhovor otce a Emmy. Poslechněte si nahrávku 1.6 a zkontrolujte si odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 8, GRAMMAR SPOT 1 S krátkou odpovědí "Yes, I do" budeme zdvořilejší než s pouhým "Yes" nebo "No". "Did you watch the match last night?" "Yes, I did. It was great!" 2. Odpovězte na otázky v bodě 2 (tentokrát ve vaší učebnici) a použijte krátkou odpověď. Můžete přidat i další informaci. Řešení 9

10 Strana 8, cvičení 5 Poslouchejte otázky z nahrávky 1.7. Dávejte na ně krátké odpovědi. Příklad Is it hot today? Yes, it is./no, it isn t. Řešení PRACTISE Strana 9, cvičení 1 Spojte otázky ve sloupci A s odpověďmi ve sloupci B a C. Poté si poslechněte nahrávku 1.8 a zkontrolujte řešení. Přepis nahrávky najdete na straně 120. Strana 9, cvičení 2 K otázkám spojeným s průzkumem třídy přidejte dalších šest otázek. Na tutoriálu si budete moci vyzkoušet jak otázky, tak odpovědi na ně. V pracovním sešite si používání krátkých odpovědí můžete procvičit na straně 8, ve cvičení 7. Na závěr gramatické části si ověřte správné tvoření otázek na této internetové adrese: y_hwy_unit01_2/ Shrnutí Když budete umět používat pomocná slovesa, budete umět tvořit tázací i záporné věty v různých časech. Pomocná slovesa využijete i v tzv. krátkých odpovědích. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR) část: Test your grammar, strana 6, cvičení 1 2. Where were you born? When were you born? 3. Where do you live? 4. How many brothers and sisters have you got? 5. Why are you studying English? 6. How long have you been studying English? 7. Which countries have you been to? 8. When did you go to Canada? část: What do you know?, strana 6, cvičení 1 1. b 7. b 2. a 8. five 3. walking on the moon 9. c 4. b 10. b 5. meat 11. because he was in prison for 27 years 6. World Wide Web 12. b 10

11 Strana 7, Grammar Spot 1. Přítomný čas prostý (2) does... take, (3) that's, (4) is, (5) doesn't... eat, (6) does... stand for Minulý čas prostý (1) did... start, (3) said, (11) didn't... become, was Předpřítomný čas prostý (8) has...won Přítomný čas průběhový (4) are flying Minulý čas průběhový (3) was... doing. (9) was...doing Předpřítomný čas průběhový (12) have... been sending trpný rod - přítomný čas prostý (10) is spoken trpný rod - minulý čas prostý (7) were... invented, (9) was assassinated 2. Do/does/did - pro tvoření otázky a záporu v přítomném a minulém čase prostém. Have - pro tvoření předpřítomného času prostého a průběhového. Be - pro tvoření tzv. průběhových tvarů u všech časů a pro tvoření trpného rodu u všech časů. Strana 7, cvičení 3 1. is 4. has 7. is 2. is 5. has 8. has 3. is 6. is Strana 8, cvičení 1 Emma doesn t feel well. Maybe she is bored with her father s questions. She gives short answers, which sounds rude. Strana 8, cvičení 2 Emma s voice sounds nicer, she uses short answers. This sounds more friendly and polite than only yes or no. Grammar Spot, strana 8, cvičení 2 Yes, I have. My sister s 23, and my brother s 18. No, it isn t. It is warm. Yes, I am. I need a relaxing holiday. No, I didn t. I stayed at home and watched television. No, I haven t. But I ve been to Tokyo twice. Strana 8, cvičení 5 1. Is it hot today? Yes, it is. No, it isn t. 2. Is it raining? Yes, it is./no, it isn t. 3. Are you wearing trainers? Yes, I am. /No, I m not. 4. Do you usually come to class by bus? Yes, I do/ No, I don t. 5. Are you going out tonight? Yes, I am./no, I m not. 6. Did you have a good day yesterday? Yes, I did./no, I didn t. 7. Have you got a dictionary? Yes, I have./no, I haven t. 8. Have you got any pets? Yes, I have./no, I haven t. 11

12 2. READING AND SPEAKING, strana 10 Wonders of the Modern World Zázraky moderního světa V této části si rozšíříte slovní zásobu týkající se objevů a vynálezů a také budete umět mluvit na toto téma na tutoriálu. Strana 10, cvičení 1 Přiřaďte k tématu ve sloupci A dvě položky ze sloupce B. Řešení Strana 10, cvičení 2 Přečtěte si článek na straně Doplňte do bílých rámečků 1 6 v textu témata ze sloupce A. Řešení Strana 10, cvičení 3 Přečtěte si text ještě jednou a písemně odpovězte na otázky 1-8. Řešení Procvičte si na uvedené adrese slovní zásobu na téma "Wonders of the Modern World": hwy_int_unit01_3/ Korespondenční úkol č. 1 Strana 10, cvičení 4 V tomto cvičení je několik otázek k diskusi. Zamyslete se nad nimi a připravte pro každou odpověď, se kterou seznámíte ostatní na tutoriálu. Dále si z článku vyberte dvě témata, která vás zaujala. Budete o nich mluvit na tutoriálu. Můžete např. hovořit o prodlužující se délce života, o tom, co k tomu přispívá apod. Jsou to náročná témata, mluvte v krátkých větách, dávejte si hlavně pozor na pořadí podmět přísudek. Oba úkoly mi nejprve zašlete ke kontrole. Zázraky světa zajímavé téma, co myslíte? Doufám, že jste se dozvěděli zajímavé informace o zázracích světa, o tom, jak technologie ovlivňují a mění náš svět. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING) Strana 10, cvičení 1 International travel: airlines, abroad Medical science: health care, penicillin The Internet: online, website Agriculture: corn, famine Space travel: solar system, galaxies The Olympic Games: competition, drug abuse Strana 10, cvičení 2 1. The Internet 2. Space travel 3. Medical science. 4. International travel 5. The Olympic Games 6. Agriculture 12

13 Strana 10, cvičení 3 1. The way we live and work. There will be more interactivity between the user and the website. We will be able to give instructions using speech. 2. Space probes have been to Mars, Saturn, Jupiter and the Sun. 3. Average life expectancy has risen sharply. 4. The number of people in aeroplanes at any one moment. 5. Good things: a competition in which every country takes part, coming together in peace and friendship. Bad things: commercialization, greed and drug abuse. 6. Farmers grow food that feeds the world but politicians don t seem capable of making decisions that will prevent famine. 7. We haven t used nuclear weapons to destroy the world million: yearly rise in the number of people who use the Internet. a few hundred: number of web pages in : Neil Armstrong walked on the moon millions of people: have benefited from aspirin 47: average life expectancy worldwide in 1900 four: number of years between Olympic Games. 1709: whole villages in France died of hunger. 50: number of years we have had nuclear weapons. 3. LISTENING AND SPEAKING, strana 12 My wonders Moje divy světa Technika dělá náš život pohodlný, to je jasné. Většinou ani nepátráme po tom, jak věci fungují. A asi málo z nás přemýšlí o nevýhodách, které technické vynálezy s sebou přináší. V této části si poslechnete, které vynálezy považuje jedna rodina za "divy" světa. Strana 12, cvičení 1 V nahrávce 1.9 uslyšíte tři členy jedné rodiny diskutovat o tom, jaké věci považují za zázraky moderního světa. Poslouchejte dvakrát a doplňte tabulku pod obrázkem v učebnici. Řešení Strana 12, cvičení 2 Které z následujících vynálezů považujete za nejdůležitější? Seřaďte je podle důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 8 (nejméně důležitý). Rozšiřte seznam o dalších 5 vynálezů. Na tutoriálu budeme o těchto vynálezech diskutovat. Cvičili jste poslechové dovednosti. Víte, že myčka, mobilní telefon a internet jsou vynálezy, které si zaslouží pojmenování zázraky světa. Myslím si, že ovlivňují náš život, ať chceme nebo ne. A určitě je to dobře. 13

14 ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING) Strana 12, cvičení 1 What is the wonder? Sam: dishwasher Kelly: mobile phone Peter: the Internet and What is good about it? Sam: It's marvellous, every time you use a cup, a plate etc. you just fill it up, turn it on, and it is clean. Kelly: You can call, text friends or they can call and text you. If you need a lift or if you re staying late at school you can let your parents know. Peter: It has changed the world and business. Most business is done through . Are there any problems? Sam: It doesn't tidy the rest of the house. Kelly: People use them too much. When people shout into the phone in a public place, it is annoying. It's also dangerous to use them when driving. Teachers go mad if they ring in the class. Peter: You are glued to your computer. People will forget how to communicate face to face. 4. VOCABULARY, strana 12 What s in a word? - Co je obsaženo ve slově? Znáte slovní druhy v češtině a nyní si je krátce procvičíte v angličtině. Strana 12, cvičení 1 Věty 1-4 obsahují nesmyslné slovo uggy. V každé větě určete, zda je uggy sloveso, přídavné jméno, podstatné jméno nebo příslovce. Poté do vět doplňte slova passionately, skidded, hectic a popcorn. Řešení Strana 12, cvičení 2 V každé skupině slov se tři rýmují a jedno je odlišné. Podtrhněte slovo, které se nerýmuje. Poslechněte si nahrávku 1.10 a zkontrolujte odpovědi. Opakujte a dbejte na správnou výslovnost. Strana 13, cvičení 4 Nyní budete tvořit slova pomocí přípon. Vyberte příponu z nabídky a doplňte do vět 1-5. Řešení Strana 13, cvičení 5 Spojte slovo ve sloupci A se slovem ve sloupci B. Vzniknou tak spojení, která jsou v angličtině velmi častá. Řešení Slovní zásobu této části si procvičte v pracovním sešitě na straně 9 10, ve cvičeních Odpovědi zkontrolujte podle Klíče. 14

15 Naučili jste se novou slovní zásobu odvozováním pomocí přípon. Spojovali jste slovíčka a vznikla další slovní zásoba, kterou jistě použijete i později. Sami víte, že bez slovní zásoby se nemluví dobře. Proto se učte nová slovíčka, aby vaše konverzace byla plynulá a bohatá na slovní zásobu. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY) Strana 12, cvičení 1 1. Podstatné jméno popcorn 2. Sloveso v minulém čase skidded 3. Příslovce passionately 4. Přídavné jméno hectic Strana 12, cvičení 2 1. food 2. read (present) 3. said 4. phone 5. bear 6. work Strana 13, cvičení 4 1. actor 2. active 3. action 4. Acting 5. activities Strana 13, cvičení 5 strong coffee film star fall in love full-time job drive carefully try on a jumper 5. WRITING, strana 103 Correcting mistakes Opravování chyb S přáteli si nejen povídáte, ale také píšete. V této části si přečtete dopis a budete opravovat chyby. Strana 103, cvičení 1 Podívejte se na dopis, který jedna studentka napsala své kamarádce. Její učitelka dopis opravila a použila symboly, které vidíte v dopise. Napravo jsou symboly vysvětleny. Přečtěte si dopis a opravte označené chyby. Řešení Strana 103, cvičení 2 Odpovězte na otázky 1 5. Řešení Korespondenční úkol č. 2 Strana 103, cvičení 4 Napište odpověď na dopis ze cvičení 1 v rozsahu slov. Práci zašlete ke kontrole na moji ovou adresu, kterou jste dostali na začátku kurzu. 15

16 ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (WRITING) Strana 103, cvičení 1 Dear Stephanie, How are you? I m very well. I came to Dublin three weeks ago to study at a language school. I want to learn English because it is an important language. I m staying with an Irish family. They ve got two sons and a daughter. Mr Kendall is a teacher, and Mrs Kendall works in a hospital. The Irish are very kind, but they speak quickly! I study in the morning. My teacher s name is Ann. She told me that my English is OK, but I make a lot of mistakes. Ann doesn t give us too much homework, so in the afternoons I always go sightseeing. Dublin is much bigger than my town. I like painting very much, and I m very interested in modern art, so I visit galleries and museums. I ve met a girl called Jane. She comes from Spain and (she) goes to Trinity College. Last night we went to the cinema, but the film wasn t very exciting. Would you like to visit me? Why don t you come for a weekend? I d love to see you. Write to me soon Love, Kati Strana 103, cvičení 2 1. Kati is in Dublin. She is staying with the Kendalls. 2. Because she is studying English at a language school. 3. She studies in the morning and goes sightseeing in the afternoon each day. 4. She goes sightseeing and she visits galleries or museums in her free time. 5. Kati has met Martina. 6. EVERYDAY ENGLISH, strana 13 Social expressions - Společenské výrazy Určitě máte přátele. Někteří máte možná přátele v zahraničí a občas se s nimi setkáváte. Zajdete si někam "sednout" a aby byla vaše konverzace správná, podíváme se na základní fráze, které vám pomohou správně a plynule vést rozhovor. Strana 13, cvičení 1 Když si povídáte s přáteli, používáte hodně "ustálených" výrazů, například "nápodobně". Některé z nich se naučíte v tomto cvičení. Spojte výrazy ve sloupcích A a B. Poslechněte si nahrávku 1.12 a zkontrolujte odpovědi. Přepis nahrávky najdete na straně 121. Strana 13, cvičení 2 Poslechněte si věty z nahrávky Odpovídejte pomocí vět ze sloupce B ve cvičení 1. V jedné odpovědi budete muset změnit zájmeno. Řešení 16

17 Na této internetové adrese si můžete výrazy z této části procvičit. hwy_int_unit01_4/ Na závěr si vyplňte cvičení na gramatiku, která v lekci nebyla. Znalost předložek se hodí vždycky, takže cvičení 14 na straně 11 (pracovní sešit) určitě vyřešte. Výslovnost vám nemůžu v průběhu studia kontrolovat, o to větší pozornost jí věnujte prosím sami. Se cvičením 12 na straně 10 natrénujte správný slovní přízvuk (velký puntík značí hlavní přízvuk, dávejte při vyslovování na slabiku větší důraz). Strana 13, cvičení 3 Vyberte si 2 rozhovory ze cvičení 1 a rozpracujte je podle vzoru ve cvičení 3. Napište rozhovor, ve kterém se role A a B vystřídají minimálně 4x. Na tutoriálu si budete tyto rozhovory procvičovat. Umíte říct, že jste se opozdili, jak se cítíte, umíte si domluvit schůzku s přáteli, umíte něco pochválit a mnohem více. Věřím, že až budete mít příležitost, tak toho využijete, např. při rozhovoru se svými známými. ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH) Strana 13, cvičení 2 1. That sounds like a good idea. The break will do you good. 2. I m sorry. I can t make it then. What about a bit later? 3. Never mind. You re here now. Come in and sit down. 4. Really? I don t know what he sees in her. 5. Mind your own business! Shrnutí lekce: Zopakovali jste si pomocná slovesa, která používáme pro tvoření přítomných, minulých nebo předpřítomných časů. Seznámili jste se s vynálezy z různých oblastí, např. z cestování, lékařství, internetu nebo zemědělství. Procvičili jste si porozumění mluvenému jazyku a víte, jaké výhody nebo nevýhody má myčka, mobilní telefon nebo internet a . Naučili jste se tvořit nová podstatná a přídavná jména pomocí přípon. Opravovali jste gramatické chyby v dopise a také jste napsali svůj vlastní. Umíte použít fráze vhodné do rozhovoru s přáteli. Splnili jste dva korespondenční úkoly. 17

18 LEKCE 2 GET HAPPY! BUĎ ŠŤ ASTNÝ! V této lekci: najdete pět částí, a to: 1. Grammar; 2. Reading and Speaking; 3. Vocabulary and Listening; 4. Writing; 5. Everyday English, najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením, se naučíte správně používat stavová slovesa, se dozvíte o lidech, kteří se převlékají za klauny a smíchem léčí děti v nemocnicích, se naučíte novou slovní zásobu na téma "Sport a volný čas", se naučíte, jak správně začít a ukončit dopis, si procvičíte správné čtení číslovek, cen apod, najdete dva korespondenční úkoly. Klíčová slova této lekce: Present tenses, Simple or continuous?, Passive, Sport, Numbers and dates Čas potřebný k prostudování lekce: 1. Grammar 2 hodiny 2. Reading and Speaking 1 hodina 3. Vocabulary and Listening 1 hodina 4. Writing 1 hodina 5. Everyday English 1 hodina 18

19 1. GRAMMAR, strana 14 What makes people happy? Co dokáže lidi rozveselit? Přítomný čas prostý a průběhový již znáte, procvičili jste si je ve 2. lekci Headway Pre-intermediate. Nicméně si tvary a užití stručně připomeneme. Co bude ovšem pro vás nové jsou stavová slovesa. Řekneme si, která to jsou a jak je správně používat. Strana 14, TEST YOUR GRAMMAR Podívejte se na dvojice vět. Která je správná a proč? Řešení Strana 14, cvičení 1 Ke štěstí potřebuje každý z nás něco jiného. Podívejte se na seznam toho, co lidé mohou potřebovat ke štěstí, a seřaďte jednotlivé příklady podle důležitosti, od 1 (velmi důležité) po 5 (nedůležité). Strana 14, cvičení 2 Které období v životě je nejšťastnější? Když jsou lidé mladí nebo staří? Proč? Připravte si anglické odpovědi pro náš tutoriál. Strana 15, cvičení 3 Přečtěte si text o muži jménem Sidney Fisk a přitom poslouchejte nahrávku 2.1. Pak odpovězte písemně na otázky 1-3. Řešení Strana 15, GRAMMAR SPOT 1 Najděte v textu na straně 15 tato slova: usually, often, rarely, never. Jaký slovní druh to je? 2 V jakém čase je většina sloves v textu? Proč? 3 Najděte v textu příklad přítomného času průběhového v rodě činném a příklad přítomného času prostého v rodě trpném. Které pomocné sloveso je použito v trpném rodě? 4 Doplňte otázky a odpovědi v učebnici správnými pomocnými slovesy. Řešení Na straně si zopakujete tvary a užití přítomného času prostého a průběhového. 2.1 Present Simple - Přítomný čas prostý Ve 2. lekci Headway Pre-intermediate jste se tento čas učili tvořit. Zodpovězte proto kontrolní otázky: 1) Na jakou koncovku si musíte pamatovat, když tento čas tvoříte, zejména ve 3. osobě j.č.? 2) Jak krátce odpovíte na otázku "Do you learn every day?" 3) A co užití? Pokuste se z následujících příkladů vyvodit pravidla: 1. She drinks ten cups of coffee every day! 2. Some birds fly south in winter. 3. I prefer coffee to tea. 19

20 Odpověď na otázku 1: Je to něco, co v češtině nemáme, a proto to dělá někdy potíže. Ano, správně. Ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme ke slovesu koncovku s. Odpověď na otázku 2: Kladná odpověď: "Yes, I do", záporná odpověď: "No I don t." Odpověď na otázku 3: Pravidlo 1 - Děj, který se pravidelně opakuje (zkrátka neprobíhá zrovna nyní). Pravidlo 2 - Zákonitosti nebo fakta, která jsou vždy pravdivá. Pravidlo 3 - Stav, který platí po delší dobu. (Příklady si ukážeme.) Mezi nejčastější příslovce, která používáme s přítomným časem prostým, patří: never nikdy rarely zřídkakdy sometimes někdy often často usually obvykle always vždy Přečtěte si tyto věty a odvoďte umístění příslovcí ve větě. Proč je v první větě příslovce mezi podmětem a slovesem a ve druhé až na konci věty? 1. I usually start school at He phones me every night. Odpovědí na tuto otázku je velmi jednoduché pravidlo. Jednoslovné příslovce vkládáme mezi podmět a sloveso (přísudek), víceslovná příslovce dáváme na konec věty. V obou případech můžete dát příslovce na začátek věty, ale jen pro zdůraznění. Usually I start school at Every night he phones me. U záporných vět jednoslovná příslovce stojí za pomocným slovesem. I don t usually get up early. A nyní si podobným způsobem zopakujeme přítomný čas průběhový. 2.2 Present Continuous Přítomný čas průběhový Podívejte se na tabulku na straně 136 v bodě 2.2 a zopakujte si tvar přítomného průběhového času. Zodpovězte kontrolní otázky: 1) Jak se tvoří otázka u přítomného času průběhového? 2) Jak se tvoří zápor u přítomného času průběhového? 3) Jak krátce odpovíte na otázku "Are you watching TV?" 4) A kdy se tento čas používá? Pokuste se z příkladů vyvodit pravidla. 1. Don t turn the TV off. I m watching it. 2. I m having lunch with Glenda tomorrow. Odpověď na otázku 1: Otázka se tvoří přehozením podmětu a slovesa be. "Are you working now?" 20

21 Odpověď na otázku 2: Zápor se tvoří pomocí not, které se dává k slovesu be. "You are not (aren t) working now." Odpověď na otázku 3: Ano, můžete odpovědět kladně: "Yes, I am" i záporně: "No I am not", pokud se na televizi zrovna nedíváte. Odpověď na otázku 4: Pravidlo 1 - Děj, který probíhá právě teď. Pravidlo 2 - Plánovaný děj pro nejbližší budoucnost. Nyní si přečtěte o pravopisných změnách při tvoření obou časů v bodech 2.1 a 2.2 (str ) pod názvem Spelling. Já se pak na něco zeptám, abych zjistila, co jste si zopakovali. Kontrolní otázky: 1) Uveďte 2 slovesa s pravopisnou změnou -Y v -I ve 3. osobě j.č. Proč k této změně dochází? 2) Uveďte 2 slovesa, u kterých se ve 3. osobě j. č. přidává koncovka ES, a zdůvodněte proč. 3) Uveďte 2 slovesa, u kterých se zdvojuje poslední souhláska v přítomném čase průběhovém (v tvaru zakončeném na -ing). Proč dochází ke zdvojení? Odpovědi: 1) Např. carry carries, worry worries. Ke změně dochází, jestliže před Y je souhláska. 2) Např. kiss kisses, wash washes. K této změně dochází u sloves, která končí na ss, -sh, -ch, -x, -o. 3) Např. stop stopping, get getting. Ke zdvojení dochází u krátkých jednoslabičných sloves, kdy mezi 2 souhláskami je 1 samohláska. Až si prostudujete pravopisné změny, v pracovním sešitě vypracujte cvičení 5 na straně 14. Strana 15, cvičení 4 Doplňte otázky o Sidneym a reagujte na ně krátkou odpovědí podle textu. Poslechněte si nahrávku 2.2 a zkontrolujte otázky a krátké odpovědi na ně. Řešení PRACTICE Strana 16, cvičení 1 Poslechněte si nahrávku 2.3 o Jeffovi Normanovi, který má poněkud netradiční životní styl a práci. Ale proč má vlastně svou práci rád? Poslechněte nahrávku a odpovězte anglicky. Řešení Strana 16, cvičení 2 Doplňte věty 1 10 v souladu s tím, co říkal Jeff. Poslechněte si potom nahrávku 2.4 a zkontrolujte řešení. Řešení Strana 16, cvičení 3 Vyplňte tabulku o Sidney Fiskovi a Jeffovi Normanovi. Možná se budete muset vrátit zpět k článku o Sidneym a k poslechové části o Jeffovi. Po vyplnění tabulky srovnejte 21

22 život Sidneyho a Jeffa. Co mají společného? Kdo z nich je šťastnější? Celý tento úkol zkontrolujeme na tutoriálu. Přítomné časy si dále procvičte v pracovním sešite na straně ve cvičeních 1-4. Správné řešení najdete v Klíči pracovního sešitu. Zopakovali jste si jednotlivé časy zvlášť. Je ale důležité je umět správně rozlišit nejen co se týká tvaru, ale také užití. A to si procvičíme v následujících cvičeních, které najdete v učebnici na straně 17 pod názvem "What do you do?" WHAT DO YOU DO? - CO DĚLÁTE? Strana 17, cvičení 1-2 Čtěte a poslouchejte nahrávku 2.5, ve které uslyšíte rozhovor dvou lidí. Baví se o své práci. Tento dialog společně s dalšími (ze cvičení 2) zahrajete na tutoriálu s vašimi údaji. Strana 17, GRAMMAR SPOT 1 Většina sloves se používá v prostém i v průběhovém tvaru. Taková slovesa nazýváme dějová, protože vyjadřují aktivity a činnosti. She usually drives to work, but today she isn t driving. She s walking. 2 Některá slovesa se nepoužívají v průběhovém tvaru. Taková slovesa nazýváme stavová, protože vyjadřují stavy. I like black coffee. 3 Sedm sloves v rámečku v bodě 3 se nepoužívá v přítomném průběhovém tvaru. Podtrhněte je. Řešení Na straně 136 v bodě 2.3 se budeme věnovat stavovým slovesům podrobněji. 2.3 State verbs Stavová slovesa Víte, že stavová slovesa jsou taková, která se nepoužívají v průběhových tvarech a vyjadřují stavy. Patří sem: 1. slovesa vyjadřující duševní pochody Příklad I believe you. Do you understand? I know his face, but I forget his name. Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of thinking and opinions) 2. slovesa vyjadřující citové vztahy Příklad I like black coffee. Do you want to go out? Další příklady sloves jsou uvedeny v bodu 2.3 (verbs of emotions and feelings) 22

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week.

I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay at home for another week. P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-10 Z á k l a d o v ý t e x t : ear Mrs. Nash, I m sending my homework. I m still ill and I m going to stay

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více