Pan Kašpar Andrey Bayniyazov, Benjamin Pavel Kremsa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pan Kašpar Andrey Bayniyazov, Benjamin Pavel Kremsa"

Transkript

1 NIKDY prg nikdy nekoncici pribeh.indd :16:30 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

2 Pan Kašpar Andrey Bayniyazov, Benjamin Pavel Kremsa prg nikdy nekoncici pribeh.indd 2 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:32

3 Představa (z něm. Vor-stellung) široké označení pro obsahy či obrazy, které si vědomí staví před sebe jako témata. Ačkoli jsou představy vždy závislé na zkušenostech (vjemech, zážitcích), je pro ně charakteristický aktivní podíl vlastního vědomí nebo dokonce tvořivosti a také určitá celkovost. Na jedné straně je představa určitější než pocit nebo dojem, na druhé straně není ještě vyjádřena slovy a člověk takové vyjádření musí teprve hledat. Představy jsou hlavním nástrojem praktické orientace ve světě, rozhodování a jednání. Fantazie (z řec. fantasma, obraz, vidění, přelud) obrazotvornost, obrazivost, vytváření nových představ. Lidská schopnost, která pracuje s představami jako odrazy dříve vnímaného a projevuje se jejich spojováním do nových celků. Vychází z psychického zpracování zkušenosti jedince, zároveň ji však přesahuje vytvářením nových syntéz. Je předpokladem lidské tvořivosti. Fantazie se kromě jiného projevuje spontánností a tvořivostí, nebo ještě lépe řečeno odvahou tvořit, která je dětem vlastní, zatímco dospělým již často chybí. Specialista na lidské zdroje Libor Šimon píše o zajímavém experimentu. Když se skupiny dětí zeptal, kdo z nich umí kreslit, přihlásily se všechny. Když se na tutéž otázku zeptal skupiny dospělých, nezvedla se ani jedna ruka. Že by všichni dospělí zapomněli kreslit? Pokus pokračoval úkolem, aby každý v časovém limitu 30 vteřin nakreslil svého souseda. Po skončení pokusu se většina dospělých cítila trapně a svému sousedovi se omlouvali. Děti naopak s hrdostí všem ukazovaly své výtvory. Přitom nedostatek či určité vytěsnění fantazie a tvořivosti ze života dospělých může mít mnohem závažnější důsledky. Podle Vojtěcha Franče platí, že pokud lidé přestanou věřit ve schopnost vytvářet své vlastní vize, jsou lehce manipulovatelní. Stávají se závislí na vnějších podnětech, které jejich pasivní představivost stimulují: na filmech, časopisech, počítačových hrách... Tyto technické vymoženosti sice usnadňují život, ale vybírají si svou daň v podobě ubývající schopnosti imaginace. Toho využívají PR a reklamní agentury, které se snaží člověka přesvědčit o tom, co potřebuje, i když to vlastně vůbec nepotřebuje. Vykreslují mu a vnucují jakési umělé sny, o kterých si má myslet, že to jsou jeho vlastní přání, jeho vlastní fantazie. A to jen proto, aby ho učinili nešťastným a závislým na produktech, které potřebují prodat. Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek zdroj: Wikipedie prg nikdy nekoncici pribeh.indd :16:33 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

4 inscenátoři: Zpracovat nám všem dobře známý Nikdy nekončící příběh jako taneční divadlo není úkol jednoduchý. Proto, ačkoliv zůstáváme u zařazení taneční divadlo (jelikož tanec zůstane hlavním vyjadřovacím prostředkem), bude se tu jednat spíše o syntetické divadlo, jehož jednotlivé složky nám pomohou tam, kde by snad pouhý tanec či gesto působily příliš popisně a nepřirozeně. Řekněme tedy taneční divadlo, využívající také projekcí, prvků černého divadla, mluveného slova, konkrétních zvuků, originální hudby... Libreto pro toto taneční divadlo bude zpracováno tak, aby (jak doufáme!) nevymizelo hlavní poselství příběhu v příběhu, tj. zamyšlení nad tím, co vše by se mohlo přihodit, kdyby lidé zapomněli, či snad vědomě odmítli snít. Jak by mohla postupně říše Fantazie zaniknout, jak vše, co ji dříve tvořilo, začalo by pronikat do našeho reálného světa jako odporné lži......svými vrstevníky vysmívaný a šikanovaný chlapec Benjamin se začte do knihy, kterou odcizil v antikvariátu. Prožívá roztodivná dobrodružství při záchraně říše Fantazie s Ateirem, který je, jak se Benjamin domnívá, hlavním hrdinou příběhu a zachráncem Fantazie... Ateir ho však sám nevědomě přivádí až ke zjištění, že tímto hrdinou a zachráncem je, a musí být právě on, malý Benjamin, který tu čte svůj vlastní příběh,...že je tu kniha v knize,...příběh v příběhu, který snad neskončí... prg nikdy nekoncici pribeh.indd :16:34 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

5 Ateir Alexey Yurakov, Yusra Pavel Novotný a Maria Gornalova prg nikdy nekoncici pribeh.indd 5 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:35

6 Nikdy nekončící příběh Fantastické taneční divadlo o dvanácti obrazech, prologu a epilogu Režie a choreografie: David Stránský Hudba: Gabriela Vermelho Libreto: Alena Pešková Scéna a kostýmy: Pavel Knolle Asistent choreografie: Hana Turečková Hudební příprava: Elena Nagyová Projekce: Pavel Hejret premiéry 22. a 30. dubna 2011 od hodin v Šaldově divadle Přestávka po sedmém obraze Inspice: Elena Nagyová prg nikdy nekoncici pribeh.indd 6 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:36

7 Postavy a obsazení Pan Kašpar, majitel antikvariátu Benjamin, chlapec z reality Ateir, hrdina z Fantazie Císařovna Fantazie Cyprián, nejvyšší lékař Felix, přítel v nouzi Yusra, pavoučice: Andrey Bayniyazov Pavel Kremsa Alexey Yurakov Karolína Miková Vladimír Kamenev Jaroslav Kolář Pavel Novotný, Maria Gornalova / Jana Schweitzerová Stařečci Veronika Fišerová, Marika Hanousková Nicota Šárka Brodazcová, Nikola Bohuňovská, Jana Schweitzerová / Kateřina Šatná, Veronika Šlapanská Šišmálové dětské taneční role Stařec z hory Osudu Andrey Bayniyazov Další roztodivné bytosti Fantazie, herci v černém sólisté a členové baletu DFXŠ Hudbu nahráli orchestr DFXŠ, dirigent Martin Doubravský Antonín Šturma: Šturma: elektrická kytara, basová kytara, klavír Aleš Hejcman: Hejcman: klarinet Adriana Voráčková, Marek Elznic Elznic:: violoncella Mio Sakamoto: Sakamoto: klavír Gabriela Vermelho: Vermelho: zpěv, mluvené slovo, housle, kvinton, klavír, ukulele, struhadlo na brambory Martin Kalivoda, Jakub Hlinický, Jiří Vyorálek: Vyorálek: mluvené slovo Hudební režie: Gabriela Vermelho Zvuková režie: Miloš Vondráček Mix zvuku: Tomáš Krupka speciální dík Františku Dvořákovi, Davidu Dvořákovi a Karlu Albrechtovi prg nikdy nekoncici pribeh.indd 7 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:40

8 Ateir Alexey Yurakov, Felix Jaroslav Kolář prg nikdy nekoncici pribeh.indd :16:43 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

9 PROLOG: Jsme v antikvariátu pana Kašpara... Starý pan antikvář si právě čte jednu knihu se zvláštním znakem na deskách, když přibíhá chlapec Benjamin. Chtěl se tu původně jen ukrýt před spolužáky, kteří ho pronásledovali, ale teď fascinovaně pozoruje všechny ty knihy kolem. Nejvíc ho zaujme právě ta, kterou čte pan Kašpar... V tom zazvoní telefon antikvář musí na chvilku odejít. Benjamin neodolá, bere ze stolu knihu... Na půdě školy, kde má svůj tajný úkryt, otevírá knihu a začíná číst... o čem se to tu píše? O chlapci Benjaminovi, který si půjčil v antikvariátu knihu a čte jí na školní půdě?... Podivné... tak dál! 1. OBRAZ: Perleťová síň Císařovnina sídla A jsme již opravdu v knize?...ano, vždyť... Obyvatelé říše Fantazie zaplnili palác Císařovny. Mají obavy, vládkyně je už delší čas velmi nemocná. Přichází lékař Cyprián, který všechny uklidňuje: Císařovna žije. Je ale slabá, křehká a neustále ji obklopuje hrozná Nicota... Kdo bude ten, který se vydá na strastiplnou cestu a pokusí se Císařovnu i celou říši zachránit? Vyvoleného hrdinu musí označit Znak Fantazie, který má Cyprián v rukou ten samý je na deskách Benjaminovy knihy! K údivu všech Znak vybere obyčejného chlapce Ateira. Zdá se, že osud celé říše je v jeho rukou. 2. OBRAZ: Půda školy Benjamin na chvíli přestal číst... Představuje si, že on sám je tím vyvoleným zachráncem, neohroženě bojuje se všemi nepřáteli, když v tom se lekne stínu na půdě!... Benjamin se zlobí sám na sebe. Takhle by se Ateir nikdy nebál... Proto se ani Benjamin bát nebude! Bere knihu a čte OBRAZ: Bažiny Zoufalství a prastará želva Po dlouhém putování došel Ateir až ke strašným Bažinám Zoufalství. Hledá zde prastarou želvu Moriu. Netuší, že jeho stopu mezitím zvětřil Gomer veliký vlk, strážce bažin, který se vydává za ním... Ateir konečně spatří Moriu, jejíž obrovský krunýř připomíná horu a želva vynoří svou obrovskou hlavu z močálu. Jak mám zachránit Císařovnu? Moria má ale důležitější starosti, než otázky takového malého tvorečka. Nakonec pomalu a neochotně odpovídá: Císařovna musí dostat nové jméno. Ale od koho? Jak? Kdy? Kde? Prastará želva už ale neodpoví a její hlava mizí v bažině. Ateir musí dál... Gomer nakonec ztrácí jeho stopu. 4. OBRAZ: Pavoučice Yusra Hrdinu čeká další překážka. Přichází na území, kde vládne ohavná pavoučice Yusra. Ateir je lapen do její sítě a obludná pavoučice ho už už chce bodnout jedovatým ostnem, když tu se zjeví Felix, přítel v nouzi. Trhá pavoučici sítě, ale ta ho stačí poranit. Ateir v poslední chvíli vytahuje Znak Fantazie, jehož záře zlou pavoučici oslepí a zažene Ateir pomáhá raněnému Felixovi. Oba po těžkém boji usínají... prg nikdy nekoncici pribeh.indd :16:45 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

10 5. OBRAZ: Půda školy Zvonění školního zvonku. Benjamin zvedá hlavu od knihy a zrychleně oddechuje... snad se bál o Ateira, který jen tak tak unikl pavoučici... snad ho vyděsil zvonek... ale Benjamin se přece nebojí! Jen se musí na ta další dobrodružství trochu posilnit... zakousne se do svačiny a čte dál OBRAZ: Stařečci Ateir a Felix se pomalu probouzejí ze spánku... Chlapec vysvětluje své poslání, když v tom... kde se vzali, tu se vzali, jsou tu stařeček se stařenkou a neustále se o něčem dohadují... jakmile spatří Ateira, ženou se k němu, oba mu musí něco moc důležitého vysvětlit. Stařenka předvádí roztodivná kouzla a vaří magické lektvary. Stařeček zase přináší dalekohled a ukazuje cestu k tajemnému Orákulu, před kterým stojí Magické brány. Tam sídlí Jalála, která by mohla poradit, od koho má Císařovna dostat nové jméno. Ateir neváhá ani vteřinu musí ihned vyrazit! 7. OBRAZ: Magické brány Mladý hrdina se blíží k obrovským branám Orákula. Přepadá ho strach, když vidí dvě obrovské, kamenné postavy, které střeží první bránu. Díky své odvaze a s pomocí Znaku Fantazie však všechno překoná... je jen trochu zmatený, zdálo se mu, jakoby v jedné z bran viděl nějakého chlapce, který čte knihu... Sám neví, co to vlastně mělo znamenat, ale brány jsou zdolány a nyní se snad dozví od Jalály, jak zachrání Fantazii. Jalála je pouhý šepot, který nelze vidět. Ateir se od ní dovídá, že musí do říše Fantazie přivést někoho z říše lidí ten dá jméno Císařovně a tím zachrání Fantazii... A jak ho mám přivést?... A koho? ptá se Ateir. Na jeviště se však nezadržitelně plíží Nicota, která nejprve pohltí Jalálu a sápe se i po Ateirovi. Vše už je téměř ztraceno, když tu se objeví Felix! Ateir je zachráněn... vzdaluje se Nicotě... prozatím OBRAZ: Půda školy Školní půda potemněla, ozve se hrom venku zuří bouřka. Benjamin se ale nebojí. Zachumlá se do všech dek, co najde, a čte dál. 9. OBRAZ: Říše Šišmálů Bouře zuří i ve Fantazii. Zesláblý Ateir už nemá sílu udržet se s Felixem pohromadě. Silný vítr oba přátele odtrhne. Ateir padá a omdlévá. Když se bouře utiší, začínají ze všech koutů vylézat legrační lidičkové Šišmálové, kteří se pořád smějí... všemu a všem. Když spatří probouzejícího se Ateira, hned po něm začnou s hlasitým smíchem lézt a Ateir se najednou taky musí smát, všechno mu přijde směšné. Je tak bezstarostný, že dokonce nechává Šišmály, aby si hráli se Znakem. Ti ho po chvíli, když už se ho nabažili, odhodí. Ateir to ale nevnímá, jen se stále směje, jakoby na všechno zapomněl, na své poslání, na Císařovnu... Nevšimne si tak ani Nicoty, která se opět přiblížila, pohltila všechny Šišmály, a blíží se ke Znaku... Nééé!!! prg nikdy nekoncici pribeh.indd :16:46 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

11 Stařečci Marika Hanousková a Veronika Fišerová prg nikdy nekoncici pribeh.indd 11 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:47

12 Šišmálové, Ateir Alexey Yurakov prg nikdy nekoncici pribeh.indd 12 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:48

13 10. OBRAZ: Benjamin v říši Fantazie...to vykřikl Benjamin, který se najednou ocitá v říši Fantazie, kde všechno znehybnělo. Jak zachránit Znak před Nicotou? Dostává nápad běží zpátky na půdu ke své knize, a ze všech sil volá Felixe... Vyšlo to! Felix přilétá, bere Znak a odnáší ho pryč. V tu chvíli se věci dávají opět do pohybu. Nicota hmátla po znaku, ale marně, Ateir se pomalu probouzí z oblouznění Šišmály a s hrůzou zjišťuje, že nemá Znak. Jak ho jenom mohl ztratit...??? 11. OBRAZ: Přízračné město Vybledlé ulice... Průvod lidí hypnoticky tančí v podivném rytmu. Je to tanec, který nekončí, dokud člověk nepadne vysílením. Poté je pohlcen Nicotou, která všem tanečníkům udává tempo a láká je k ještě zběsilejšímu tanci. I Ateir je nakažen. Ví, že tohle přesně Nicota chce, ale nedokáže přestat... Nicota si s ním pohrává, Ateir z posledních sil odráží její útoky. Bez Znaku Fantazie to nedokáže... Náhle však cosi padá z nebe je to Znak! Nicota sice na chvíli mizí, ale Ateir je smutný. Ví, že neuspěl. Nicota už pronikla do všech koutů Fantazie. Musí se vrátit k Císařovně, a přiznat svou porážku. Císařovna zemře a říše Fantazie zanikne 12. OBRAZ: Perleťová síň Císařovnina sídla Pusto, šeď a beznaděj, tak vypadají komnaty Císařovny... Ona sama je tak slabá, téměř celá zahalena Nicotou. Ateir přistupuje, a s pláčem přiznává, že neuspěl. Ne, svůj úkol jsi splnil... Císařovna se unaveně usmívá. Dítě člověka, malý chlapec byl celou dobu s tebou, prožíval s tebou tvá dobrodružství, a ty jsi ho přivedl až sem. Ateir se rozhlíží: Kde je? Je velmi blízko, slyší nás.,,tak proč nepřijde? Ano, proč nepřijde, ptá se Benjamin. A najednou mu je vše jasné tím, kdo musí dát Císařovně jméno, tím zachráncem je on sám! Ale jaké, jaké jméno?... moje máma měla krásné jméno... všechny mámy mají krásná jména... ano... Mamííí! EPILOG: Tma a ticho... Benjamin: Co je to? Císařovna: To je Nic. Benjamin: Tedy všechno bylo marné, přišel jsem pozdě? Císařovna: Ne, ne. Podívej, co mám. Poslední zrnko písku, které zbylo z celé Fantazie. Ale z toho zrnka písku ty můžeš znovu vystavět celou Fantazii. Benjamin: Ale jak? Císařovna: Stačí mít přání, Benjamine... ano, tisíc přání... čím víc, tím líp! prg nikdy nekoncici pribeh.indd :16:50 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

14 Gabriela Vermelho Zpěvačka, hráčka na kvinton a herečka Gabriela Vermelho se řadí mezi nejvšestrannější a nejpozoruhodnější osobnosti naší hudební a divadelní scény. Schopnost zvládnout stylově čistě hudbu klasickou, jazzovou, folklórní, world music či všechny tyto elementy citlivě a inspirativním způsobem zpracovat, navíc instrumentálně i pěvecky, z ní činí umělkyni v jednoznačné disciplíně nezařaditelnou. Tyto složky se například zhodnotily v roce 2005, kdy za roli čarodějky Evy v muzikálu Balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v režii Vladimíra Morávka obdržela cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Pódiové zkušenosti získávala již během studií na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a na Ostravské univerzitě, kde absolvovala obor housle. Stala se vyhledávanou a uznávanou hráčkou v mnoha seskupeních a orchestrech, v současné době je členkou Talichova komorního orchestru. O její pěvecké multifunkčnosti a talentu svědčí jak úspěšná spolupráce s Orchestrem Gustava Broma, tak například se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, s nímž pod taktovkou Vladimíra Válka provedla sopránový part v jazzovém Requiem Ladislava Simona. Účinkuje či účinkovala v inscenacích divadla Husa na provázku (Balada pro banditu, Velice modrý pták), dále v představeních muzikálového divadla Milenium, Ta Fantastika či ve Středočeském divadle Kladno, kde se zároveň podílela na realizaci scénické hudby ke hře Ondina. Vytvořila a spoluinterpretovala hudbu k dokumentárnímu filmu Uloupené mateřství od režisérky Libuše Rudinské (2009), k tanečnímu představení skupiny ME-SA, které nese název Echoes a k představení Havran pro divadelně-taneční skupinu Veselé skoky. V roce 2010 vytvořila hudbu pro baletní představení Jessie a Morgiana. Je leaderem a spolutvůrcem repertoáru hudebních skupin Maraca a Zimbova. V hudebním projektu Ewave spojila své tvůrčí síly se skladatelem Petrem Wajsarem a se smyčcovým Epoque Quartetem. Quartetem prg nikdy nekoncici pribeh.indd 14 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:51

15 David Stránský Od svých osmi let se věnuje tanci. I přes prvotní zaměření a vyučení v oboru pekař nakonec úspěšně absolvoval Taneční konzervatoř Praha v oboru moderní a lidový tanec. Hned po studiích se stal členem Pražského komorního baletu. Od roku 2005 přešel do souboru Laterny magiky, kde působí stále. Od roku 2008 se stal opět členem Baletu Praha Pražského komorního baletu již pod vedením Lucie Holánkové. Tančil v choreografiích předních českých i světových umělců P. Šmoka (Záskok, Zjasněná noc, Sinfonieta, Golem, Stabat mater, Svatby) J. Kyliána (Šest tanců), Ch. Bruce (Sen seržanta Erlyho), L. Vaculíka (Sen noci svatojanské, Don Juan, Slovanské dvojzpěvy, Edit Piaf ), P. Zusky (Sonáta, Mariin sen), B. Taylora, R. Northa, J. Kodeta, P. Delacroixe, V. Kuneše, J. Bubeníčka a dalších. Choreografii se věnuje již od dob studií na Taneční konzervatoři, kde spolu s Tomášem Rychetským vytvořil choreografie Extáze, Vlasy, Kdysi, Alterego, Šťastná sedma. Později oba založili TODAnce comany o.k. a představili choreografie Pozitivní?, Čtyři a Nanopicture. V roce 2005 byl v širší nominaci na Cenu Thálie za výkon v představení Time of pain (chor. B. Roznos) a v roce 2006 byl nominován na Cenu Thálie za roli Puka v baletu Sen noci svatojánské (chor. L. Vaculík). Od roku 2007 působí jako pedagog na Taneční konzervatoři hl. města Prahy. Choreografie Nikdy nekončící příběh je jeho čtvrtým a největším samostatným projektem po choreografii Za oponou (2009), Chyť mě a Bjerkely Březový háj (2008). Je šťastně ženat a otcem dvou krásných synů Filipa (5) a Adama (3). Pavel Knolle Narodil se v Novém Boru. V roce 1985 absolvoval Taneční konzervatoř v Praze. Většinu své taneční kariéry působil jako sólista Laterny magiky v Praze. Za duet Les Bras de Mer získal v roce 2002 cenu Tanečního sdružení ČR a byl nominován na cenu Thálie. Jako host tančil v Národním divadle Praha a Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Společně s Davidem Slobašpyckým založil v roce 1989 Pražský festivalový balet. V roce 2010 se stal šéfem tanečního souboru Laterny magiky. Několik let se paralelně věnuje návrhům kostýmů a výprav, např. v inscenacích Pole orná, válečná a zorná (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava), Konec starých časů (Divadlo F. X. Šaldy, Liberec), Carmina Burana (Jihočeské divadlo, České Budějovice), Argonauti a Rendez-vous (Laterna Magika, Praha) a Balady (ND Brno), Za oponou (Pražský komorní balet). prg nikdy nekoncici pribeh.indd 15 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá :16:55

16 TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE Light designer: Pavel Hejret Svítí: Jakub Murín Vedoucí zvukař: Miloš Vondráček Zvukař: Zdena Ottlová Jevištní mistr: Jan Kocourek Vedoucí rekvizit: Danuše Klosová Rekvizity: Zuzana Borodinová Vlásenky: Iva Šebelíková Vedoucí výroby scénických kostýmů: Taťána Hrustinczová Scénu vyrobily dílny DFXŠ pod vedením Vojtěcha Michla Návrh titulní strany programu Jitka Kotíková 2011 náklad: ks ředitel: Martin Otava šéf baletu: Alena Pešková grafická úprava: Pavel Dušek fotografie: Karel Kubát Zřizovatelem Divadla F. X. Šaldy je statutární město Liberec. Umělecká činnost divadla se uskutečňuje za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR. cena 23 Kč prg nikdy nekoncici pribeh.indd :17:03 Výtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková černá

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2.

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ prodana program.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

františka xavera šaldy

františka xavera šaldy františka xavera šaldy m marna opatrnost.indd 1 5.11.2008 11:30:3 MARNÁ OPATRNOST MARNÁ OPATRNOST ANEB ŠPATNĚ HLÍDANÁ DCERA Balet Marná opatrnost, v originále uváděný pod titulem La Fille mal gardée, má

Více

P. I. Čajkovskij balet LOUSKÁČEK SEN DÍTĚTE NAŠEHO VĚKU

P. I. Čajkovskij balet LOUSKÁČEK SEN DÍTĚTE NAŠEHO VĚKU P. I. Čajkovskij balet LOUSKÁČEK SEN DÍTĚTE NAŠEHO VĚKU PREMIÉRY 19. 10. A 27. 10. 2012 P. I. Čajkovskij LOUSKÁČEK KAROLÍNA MIKOVÁ ANDREY BAYNIYAZOV MARIA GORNALOVA ALEXEY YURAKOV JANA SCHWEITZEROVÁ LOUSKÁČEK

Více

ČERVEN 2015. Výstavy. Tanec Praha

ČERVEN 2015. Výstavy. Tanec Praha ČERVEN 2015 Výstavy Tanec Praha VÝSTAVY Černý koně / Nejmladší česká malba 10. 6. 27. 9. 2015 Adam Gallery se rozhodla svojí další výstavou představit nejsoučasnější a nejmladší zástupce malířských tendencí

Více

TOMÁŠ DIANIŠKA. Tento snímek visí v životní velikosti nad krbem v liberecké vile pana T. D.

TOMÁŠ DIANIŠKA. Tento snímek visí v životní velikosti nad krbem v liberecké vile pana T. D. Tomáš Dianiška Premiéra 25. 2. 2014 dianiška je buh program.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá 21.2.2014 8:02:48

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Jaroslav Beneš se narodil 5. června 1897 v Praze. Po maturitě na gymnáziu studoval techniku, kterou však nedokončil. V roce 1919 se nechal zapsat na

Jaroslav Beneš se narodil 5. června 1897 v Praze. Po maturitě na gymnáziu studoval techniku, kterou však nedokončil. V roce 1919 se nechal zapsat na Jaroslav Beneš se narodil 5. června 1897 v Praze. Po maturitě na gymnáziu studoval techniku, kterou však nedokončil. V roce 1919 se nechal zapsat na pražskou konzervatoř jako mimořádný posluchač skladby

Více

Úvodem. Životní pout ˇ Haralda Kreutzberga

Úvodem. Životní pout ˇ Haralda Kreutzberga D a n i e l Z á b o j Úvodem Příběh našeho představení je inspirován osobností Haralda Kreutzberga a jeho pozoruhodným uměleckým životem. Daniel Záboj autor námětu, režie a choreografie si nevzal za cíl

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

františka xavera šaldy Léo Delibes

františka xavera šaldy Léo Delibes františka xavera šaldy Coppélia Léo Delibes lia prg.indd 1 12.5.2006 10:02:4 COPPÉLIA Léo Delibes a jeho Coppélia B a l e t, jehož libreto vzniklo podle povídky Der Sandmann E. T. A. Hoffmanna, byl poprvé

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo. Newsletter Baletu Národního divadla 30 DUBEN 2014 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Vážení přátelé, konec března pro nás byl nečekaně

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Adolphe Charles Adam GISELLE

Adolphe Charles Adam GISELLE Adolphe Charles Adam GISELLE Giselle Michaela Gupfinger, Vévoda Albert Vladimir Gončarov Giselle Chiaki Honda, Vévoda Albert Róbert Király Adolphe Charles Adam GISELLE romantický balet Sezóna 2015 / 2016

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ředitel ND akad. arch. Daniel Dvořák umělecký šéf baletu ND Petr Zuska TISKOVÁ ZPRÁVA RAYMONDA Obnovená premiéra: 23. 4. 2006 v Národním divadle

ředitel ND akad. arch. Daniel Dvořák umělecký šéf baletu ND Petr Zuska TISKOVÁ ZPRÁVA RAYMONDA Obnovená premiéra: 23. 4. 2006 v Národním divadle ředitel ND akad. arch. Daniel Dvořák umělecký šéf baletu ND Petr Zuska TISKOVÁ ZPRÁVA RAYMONDA Obnovená premiéra: 23. 4. 2006 v Národním divadle 1 OBSAH: O inscenaci str. 3 Dar dětem Palatajkov str. 4

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

Čtyři světla pasýře Šimona

Čtyři světla pasýře Šimona Čtyři světla pasýře Šimona Vánoční hra s písněmi na téma: Cesta k jeslim Úvod Obsah Jedne tmavé noci se pastýřský chlapec Simon vydá hledat ztracenou ovečku.pro jeho soucit a dobrotu rozdá cestou potřebným

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo. Newsletter Baletu Národního divadla 24 PROSINEC 2013 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Vážení a milí přátelé Baletu, nastává nám

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Letní taneční workshop

Letní taneční workshop Taneční centrum Praha - konzervatoř obecně prospěšná společnost Letní taneční workshop retrospektiva 1994-2009 aktualizováno 27. listopadu 2009 Letní taneční workshop 1994 2009 Cílem je spolupráce vybraných

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Absolventský projekt Světlo k inscenaci PLÁŇKA Autor

Více

Motýli/ Entechemie: Milada Vyhnálková, Ondřej Dvořák, Daniel Ondráček, Michaela Foitová, Juraj Háder, Barbora Nesvadbová, Tereza Slavkovská

Motýli/ Entechemie: Milada Vyhnálková, Ondřej Dvořák, Daniel Ondráček, Michaela Foitová, Juraj Háder, Barbora Nesvadbová, Tereza Slavkovská Oxana Smilková Absolutní štěstí mouchy aneb poslední mystifikace Salvadora Dalí studio Marta Premiéra: 12. 10. 2014 Režie: Oxana Smilková Dramaturgie: Oxana Smilková, Dagmar Haladová Výprava, light design:

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015

Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 Newsletter Repetice Závěrečný víkend MHF Český Krumlov 2015 V Zahradě Kooperativy se tančilo argentinské tango Závěrečný festivalový týden byl ve znamení vskutku letního počasí. První ze tří doslova žhavých

Více

Ludwig Minkus DON QUIJOTE. Sezóna 2009 / 2010. Provozovatel: Statutární město Ústí nad Labem

Ludwig Minkus DON QUIJOTE. Sezóna 2009 / 2010. Provozovatel: Statutární město Ústí nad Labem TITULKA PRÁZDNÁ STRÁNKA Ludwig Minkus DON QUIJOTE Sezóna 2009 / 2010 Provozovatel: Statutární město Ústí nad Labem Ředitel divadla: Tomáš Šimerda Šéf baletu: Vladimír Nečas Premiéra: 22. 1. 2010 v Severočeském

Více

Newsletter Baletu Národního divadla

Newsletter Baletu Národního divadla f Newsletter Baletu Národního divadla 33 KVĚTEN 2014 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Vážení a milí přátelé, máme tu poslední

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

Balet Praha Junior Seznam repertoáru 2013-14

Balet Praha Junior Seznam repertoáru 2013-14 Balet Praha Junior Seznam repertoáru 2013-14 1) Dialogy beze slov Chasin / Honička 4:52 hudba: D. Albarn&M. Nyman premiéra: 4. 9. 2011, Nová scéna Národního divadla v Praze Allegretto v modrém 8:02 hudba:

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

80. léta v české populární hudbě

80. léta v české populární hudbě 80. léta v české populární hudbě Pop, disco Michal David, Kroky Františka Janečka Situace ve společnosti: stále přetrvává období normalizace, 2 proudy hudbě oficiální (nemají problémy s komunistickým režimem,

Více

www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz

www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz www.all4bands.cz www.facebook.com/all4bands objednavky@all4bands.cz Rejstřík 01 ŽIJEME TVOJI HUDBOU Kontakt 02 O All 4 Bands 03 Nahrávání 04 Videoklipy 08 Booking 10 Propagace 12 Další služby 14 Pronájem

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

ÚNOR - BŘEZEN. Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská 475), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80).

ÚNOR - BŘEZEN. Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská 475), pokladna kina (Brněnská 152), muzeum (Jungmannova 80). Mlýnská 152, 666 01 Tišnov tel.: 549 410 082 sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz GPS: 49 20'51.948"N, 16 25'15.168"E ÚNOR - BŘEZEN Předprodejová místa pro koncerty a divadla: TIC Tišnov (Brněnská

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Duben 4 / 2014. Co nás v dubnu čeká a co nás nemine? Obsah: Newsletter Knihovna HAMU. Stopy v písku. Luboš Ogoun. Seminář David Popper.

Duben 4 / 2014. Co nás v dubnu čeká a co nás nemine? Obsah: Newsletter Knihovna HAMU. Stopy v písku. Luboš Ogoun. Seminář David Popper. Newsletter Knihovna HAMU Taneční oddělení a Kyliánova videotéka Duben 4 / 2014 Co nás v dubnu čeká a co nás nemine? Obsah: Stopy v písku Luboš Ogoun 2 V dubnu toho na Vás čeká opět hodně. Znovu k Vám zavítají

Více

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF

III. Současný AUTOR HUDBY ZUŠ DIPLOM - OCENĚNÍ KAT. DISCIPL. NÁZEV SKLADBY CHOREOGRAF KAT. Dětské KOMÁŘI I. taneční hry Zora Breczková nefolklór. II. Dětské CO DOBRÉHO DO BŘICHA lidové tan.hry Marcela Látalová a tance lidová-komáři se ženili Zdeněk Král-Pšt úprava lidových písní Květa Hurťáková

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

KAROLÍNA MIKOVÁ ALEXEY YURAKOV MARIA GORNALOVA

KAROLÍNA MIKOVÁ ALEXEY YURAKOV MARIA GORNALOVA Alena Pešková Premiéry 27. 9. a 5. 10. 2013 klimt programm.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková žlutávýtažková žlutávýtažková černá 25.9.2013 10:30:43

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo. Newsletter Baletu Národního divadla 57 ŘÍJEN 2015 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Milí přátelé, máme na výběr. A netýká se to

Více

ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O. - PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY

ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O. - PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY ČASOPIS PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ ZŠ V O. - PORUBĚ, I. SEKANINY ÚŽASNÝ PRVNÍ STUPEŇ SEKANINKY AHOJ, KAMARÁDI! Vánoce, Vánoce přicházejí Jakpak se těšíte? Já opravdu moc!!!! A aby vám předvánoční čas lépe ubíhal,

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pořadatelů a dramaturgů divadel, kulturních domů a sálů repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

Hubert Krejčí Student a volavka

Hubert Krejčí Student a volavka Hubert Krejčí Student a volavka (Divadelní etuda podle čínské pohádky) OSOBY Slepec, poutník Vesničan Flétnista (houslista) Hráč na bicí TEMPO Adagio REKVIZITY Slepecká hůl a zavazadlo; deštník pro Vesničana

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 4 2 0 P E O P L E v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 o b s a h +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 4 2 0 P E O P L E v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 o b s a h +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 7777III7III7II?II777$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7$$$$$7777?????++====~~~~~~~~~~~=========+++++++?????????????????IIIIIIII77777777777IIIIIIII??????????????? 7$77II??IIIII77II777$$$$$7$$$$$$$$$$$$$$$$$7$$7$$$$$$7$777III??++===~~~~~~~~~=~====++++++++?????????????IIIIIIIIIIIIII7777777777777777777I?????????++????

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE

ŘEDITEL ND. Příloha č. 1 - Organizační schéma ND GARANČNÍ RADA ND. OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Příloha č. 1 - Organizační schéma ND ŘEDITEL ND GARANČNÍ RADA ND OPERA ND a SO ČINOHRA BALET SPRÁVNÍ SEKCE TECHNICKO PROVOZNÍ SPRÁVA VÝROBA KANCELÁŘ ŘEDITELE Organizační schéma Sekce ředitele ND ŘEDITEL

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.

Newsletter Baletu Národního divadla. Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo. Newsletter Baletu Národního divadla 43 PROSINEC 2014 Kontakt: Balet Národního divadla, Anenské nám. 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz, balet@narodni-divadlo.cz Vážení přátelé, otevíráte poslední číslo

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

CENY ALFRÉDA RADOKA 2008

CENY ALFRÉDA RADOKA 2008 CENY ALFRÉDA RADOKA 2008 Tisková zpráva Místo konání tiskové konference: Institut umění - Divadelní ústav 24. února 2009 Ceny Alfréda Radoka Základní fakta: Ceny Alfréda Radoka uděluje každoročně Nadační

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím objednávku na e-mail: skoly@dk-akord.cz nebo poštou na korespondenční

Více

JUNIORFEST. Číslo 3 sobota 20. 9. 2008 OBSAH: Co se dosud událo na Juniorfestu nového?

JUNIORFEST. Číslo 3 sobota 20. 9. 2008 OBSAH: Co se dosud událo na Juniorfestu nového? JUNIORFEST Číslo 3 sobota 20. 9. 2008 OBSAH: Co se dosud událo na Juniorfestu nového? Promítání filmů pro ZŠ a středoškoláky Velká filmová rallye Vernisáž výstavy Stanislava Fišera Rozhovory s Bárou Štěpánovou

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Expresionistická balada z české vesnice

Expresionistická balada z české vesnice Ředitel ND: akad. arch. Daniel Dvořák Šéf činohry ND: Michal Dočekal Tisková zpráva Fráňa Šrámek ZVONY Premiéra 15. a 16. června 2006 v Národním divadle Fráňa Šrámek (1877-1952) ZVONY Expresionistická

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více