Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2012"

Transkript

1

2 Školní krounský občasník 2 únor/2012 Zprávy z ředitelny V polovině ledna proběhl zápis do I. třídy. K zápisu přišlo v doprovodu rodičů celkem 20 dětí narozených od do nebo těch, kterým byl v r povolen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. K zahájení povinné školní docházky od září 2012 jich bylo přijato 19. První pololetí letošního školního roku máme zdárně za sebou. Z hlediska školních výsledků by se dalo asi nejlépe zhodnotit rčením každý svého štěstí strůjcem. Žáci, kteří pracovali a kteří se snažili, mohou být ve většině případů se svými výsledky a hodnocením spokojeni. Naopak ti, kteří se místo učení věnovali vyrušování, obtěžování spolužáků a vymýšlení lumpáren, splakali nad výdělkem. Právě u nich totiž obvykle došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Věřím, že je to přivede k rozumu a že se ve druhém pololetí jejich práce i přístup ke spolužákům i vyučujícím výrazně zlepší a nebude nutné přijímat další a důraznější opatření. Na druhou stranu všem, kteří v uplynulém období poctivě pracovali nebo se učili, patří obrovský dík. Deváťákům se nezadržitelně blíží jeden z nejdůležitějších okamžiků jejich dosavadního života - přijímací řízení na střední školy. Věřím, že si s pomocí rodičů i učitelů vyberou střední školy zodpovědně a přiměřeně svým schopnostem, budou přijati a v dalším studiu spokojeni. Kromě povinných přijímacích zkoušek na maturitní studijní i učební obory je však letos čekají dvě další důležité změny počet podávaných přihlášek byl snížen na nejvýše 2 a zápisový lístek nemohou, až na výjimky spojené s výsledky odvolacího řízení, vzít zpět. Je proto potřeba s tím počítat. Přeji jim mnoho úspěchů a i kousek tolik potřebného štěstí. Ti, kteří dávali ve škole pozor a popřípadě se ještě doma poctivě učili, se ale určitě nemají čeho bát. Píšu to opakovaně a nedá mi se o tom nezmínit ani v tomto čísle Škrobu - mrzí mne, že každé přilepšení k obědu v podobě mandarinek, kiwi nebo jogurtů je okamžitě spojeno s nepořádkem okolo školy. Cožpak je opravdu tak těžké vyhodit slupky nebo kelímek do koše nebo do popelnice? Doma také vyhazujete odpadky na zahradu? Opravdu je jogurt pro vás tak bezcenný, že se musíte bavit jeho rozpleskáváním o chodník? Prosím, uvědomte si, kolik lidské práce a úsilí stálo, než jste tyto věci dostali v jídelně u okénka na tác. Abych ale jen nehudroval zajímavé je, že s ovocem, které žáci dostávají v rámci celostátního projektu spolufinancovaného z EU Ovoce do škol, se tolik nešeredí. Všem ukázněným dětem za to děkuji.

3 Školní krounský občasník 3 únor/2012 Od prosince v naší škole pracuje nový vyučující slečna Kateřina Odstrčilová, která nastoupila po dobu mateřské dovolené paní Martiny Novákové (té se mimochodem na konci ledna narodila dcera Eliška). Naše škola uspěla s velkým projektem na podporu rozvoje výuky přírodních věd a získala dotaci přesahující 3 mil. korun. Věřím, že jeho realizace umožní pedagogům, ale i žákům, kteří budou mít zájem se něco nového dozvědět, něčemu se přiučit a přijít do bližšího kontaktu s přírodními vědami, se posunout o notný kus dál. Od 1. února platí také změny v klasifikačním řádu školy. Přinášejí především limity nejvyššího možného počtu zameškaných hodin. Při absenci větší než tyto hranice nebude žák moci být za pololetí v příslušném předmětu hodnocen, což v podstatě znamená, že neprospěl. Zejména ti, kteří si rádi častěji zůstávají ze všelijakých důvodů doma, by si měli najít chvilku času a změny si důkladně prostudovat. Jsou uvedeny, stejně jako všechny další důležité informace, na webových stránkách školy Únor 2012 Mgr. Josef Kyncl Omluva: Omlouváme se vedoucí dětského oddělení Městské knihovny v Hlinsku paní Stanislavě Procházkové, že jsme v rozhovoru v minulém čísle Škrobu omylem pozměnili její jméno. Bleskáč (naše interview) Ve čtvrtek 16. února 2012 se vypravili redaktoři Škrobu do Rosic u Chrasti, kde navštívili místní základní školu. Pořídili zde rozhovor s paní ředitelkou Danou Brdíčkovou, prohlédli si prostory školy a vyzpovídali některé místní žáky. Redaktoři Škrobu s paní ředitelkou D. Brdíčkovou Jak dlouho již učíte na této škole a jak dlouho vykonáváte funkci ředitelky? Pracuji zde od loňského roku. Chtěla jste být učitelkou už od mala? Částečně ano. Co Vás k této práci přivedlo a jaké má Vaše práce klady a zápory? Vždy jsem ráda pracovala s dětmi, ukazovala jim nové věci a seznamovala je se zajímavostmi, které se mohly dozvědět. Za klad své práce považuji okamžiky, když vidím na dětech, že projevují zájem, že se rády něco dozvědí, něco nového poznají a potěší je to, co jim učitel připravil. A zápory? V posledních letech přibývá dětí, které si neuvědomují, že škola je jejich základní povinností, a proto nás učitele mrzí, že místo aby se snažily něco

4 Školní krounský občasník 4 únor/2012 dozvědět, tak se spíše snaží ty své povinnosti obcházet. Také se v kolektivu dětí stupňuje agrese. To jsou věci, které narušují práci učitele. Jaké předměty vyučujete a který z nich máte nejraději? Já jsem původně učitelka pro první stupeň a tělocvikářka, ale v podstatě už od devadesátých let učím jenom angličtiny, protože se do toho prostě nikdo moc nechtěl pouštět. Takže mým hlavním předmětem v současné době je anglický jazyk a dále vyučuji také informatiku. Z toho vyplývá, že angličtina mě musí bavit, jinak bych ji neučila. Kdy byla vaše škola založena, kolik dětí ji v současné době navštěvuje a kolik máte zaměstnanců? Založena byla v roce 1926, to samozřejmě mluvíme o této budově. Předtím se učilo na různých místech v Rosicích. Letos navštěvuje naši školu 134 žáků, což je málo, a zaměstnanců máme dvacet. Jak vycházíte se svými žáky? Jak s kterými. Ale myslím si, že nakonec se vždy snažím dohodnout se tak, aby děti, pokud se nám něco nelíbí, pokud mají nějaký problém, si ho samy uvědomily a přišly na to, proč tomu tak je. Problémy potom společně vyřešíme. Nabízí škola žákům nějaké zájmové kroužky? Rosice mají takovou zvláštnost, protože tady se školou zároveň funguje ještě takzvaná komunitní škola, která byla založena zhruba před pěti lety. Znamená to, že v současné době u nás pracuje v rámci komunitní školy jedna paní učitelka, jež je samostatně fungujícím subjektem. Pořádá aktivity pro děti, ale i pro dospělé. Cílem je, aby se více provázal život obce se životem školy. Komunitní škola u nás nabízí kroužek matematiky, anglického jazyka, keramiky, karate a zároveň probíhají pravidelné víkendové kurzy, většinou každý měsíc jeden, a ty mají své speciální zaměření, například na keramiku, plstění, malování na hedvábí, floristiku (to znamená práci s přírodním materiálem) a další. Těch rukodělných nabídek je mnoho. Všech akcí se samozřejmě mohou zúčastnit děti i dospělí. Nabízíme také školní dětský pobyt zaměřený třeba na výuku angličtiny. U nás se také konají tréninky místních fotbalistů a volejbalistů, protože naše škola jim jako jediná v obci může poskytnout potřebné zázemí, neboť žádná sokolovna nebo jiný sál v obci nejsou. Slyšeli jsme, že ve vaší škole pracuje žákovský parlament. Můžete nám říci, kolik má členů a co má na starosti? Jak funguje spolupráce mezi vedením školy a žákovským parlamentem? Žákovský parlament se schází jednou za měsíc. Každá třída v něm má jednoho žáka a jednoho člena, který je zástupcem svého kolegy v dané třídě. Děti se se mnou schází a společně řešíme pořádek nebo naopak nepořádek ve škole, navrhují, co by chtěly ve škole změnit, jak by se mohly podílet na jejím zvelebení, jak si uhlídat to, aby se neničil majetek. Samozřejmě, když je to třeba, je k jednání přizván další vyučující nebo zaměstnanec školy. Dále řešíme akce a aktivity, například v současné době má každá třída připravit písemný návrh školního výletu (včetně rozpočtu) a na základě toho, jak to bude vypadat, jim to my učitelé buď schválíme, nebo neschválíme. Děti si tak mohou vyzkoušet, jak je práce

5 Školní krounský občasník 5 únor/2012 na přípravě výletu náročná. A občas řešíme i věci, kdy děti třeba připomínkují stavbu rozvrhu nebo jiné výukové záležitosti. Pracujete ve škole na nějakých speciálních projektech? V současné době u nás probíhá projekt Život nejen ve tmě, kdy někteří učitelé zpracovávají a ověřují materiály pro žáky, kteří mají problémy se zrakem. Buď mají částečnou ztrátu zraku, anebo úplnou ztrátu zraku a to, co učitelé potom vytváří, zkouší aplikovat v normální třídě. Děti v těchto třídách by měly zažít, jak se cítí žák, který nevidí a má se vzdělávat. Do tohoto programu jsme zapojeni nejen my, ale i dalších asi deset škol v Pardubickém kraji. Dále u nás stejně jako u vás běží projekt Evropské unie Peníze do škol, ze kterého máme některé aktivity, a nedávno skončil projekt, kdy učitelé vytvářeli materiály na interaktivní tabuli. Co je podle Vás největší chloubou této školy? Prostředí, ve kterém se škola nachází. Škola je v klidném místě, je stavebně velmi pěkně řešena a předností je i menší počet žáků, protože učitelé mají možnost více se jim věnovat. V současné době získáváme ohlas jako škola, která tady z regionu stahuje žáky, kteří mají nějaké vzdělávací problémy. Tyto děti k nám rodiče rádi přihlašují právě proto, že zde je ve třídách méně dětí a učitelé jim mohou věnovat větší pozornost. Jedna naše paní učitelka má vyhrazen jeden a půl dne na přípravu těchto dětí do klasických hodin. Plánujete v nejbližší době nějaké změny ve vaší škole? Bohužel ano. Máme málo zapsaných žáků, takže budeme muset v příštím roce spojit na prvním stupni dvě třídy. Jednu z tříd budou tedy muset navštěvovat dva ročníky. Další změny se budou týkat personálního obsazení. Budeme se také snažit udržet ty aktivity, které zde máme zavedeny. Připravili redaktoři Škrobu Anketa mezi žáky a zaměstnanci ZŠ Rosice u Chrasti: Co se vám na vaší škole nejvíce líbí či nelíbí? LÍBÍ: 1. třída (celkově) interaktivní tabule, písanka, angličtina, přestávky, matematika, slabikář, psaní NELÍBÍ: Michal Kusý, 3. třída Ester Fričková, 5. třída Veronika Stroukalová, 5. třída třída počítače, ping-pong, můžeme chodit o přestávkách ven počítače

6 Školní krounský občasník 6 únor/ třída (celkově) boxy, které jsme vyhráli, interaktivní tabule, pingpong, pěkná děvčata Tereza Novotná, 6. třída přestávky, hodiny volna Zdena Jakoubková, 6. zeměpis, přestávky, třída volno Michal Bendík, 6. třída tělesná výchova Filip Orel, 6. třída prostředí, informatika, tělesná výchova Martina Chmelíková, 9. interaktivní tabule třída Michaela Dostálová, 9. třída počítače, p. uč. na český jazyk venkovní omítka, celá škola, dveře, p. školník p. uč. Helena Boušková celkový duch budovy, knihovna p. uč. Eva Martincová kolektiv, důvěra hlučnost, vulgarita p. zástupkyně Marcela Kohoutová menší kolektiv, rozumíme si REPORTÁŽ Z CESTY DO ZŠ ROSICE Ve čtvrtek 16. února jsme se brzo ráno vydali s naším časopisem do Základní školy v Rosicích. V Krouně jsme nastoupili s panem učitelem do autobusu a odtud odjeli do Skutče. Po příjezdu následoval krátký rozchod a čekání na autobus, který měl zpoždění. Nikdo z nás v Rosicích ještě nebyl, takže jsme měli obavy, abychom školu našli. Naštěstí před námi šel jeden žák, který mířil také do školy, a tak jsme se vydali za ním. Když jsme dorazili do školy, paní ředitelka nás zavedla do knihovny, kde jsme s ní pořídili rozhovor. Rozhovor s ní byl moc příjemný, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o jejich škole. O přestávkách jsme se podívali do některých tříd a udělali se žáky anketu. Ptali jsme se na to, co se jim nejvíce líbí na jejich škole. Skoro všichni žáci, kterých jsme se ptali, na otázku odpověděli, dokonce i někteří učitelé. Po celé škole nás provázely dvě moc milé žákyně z páté třídy. Nejvíce nás zaujal ping-pongový stůl na chodbě a na zdi obtisknuté ruce žáků tříd, které už vyšly. Škola se nám celkově líbila, ale docela nás zamrzelo to, že se k nám někteří žáci nechovali moc hezky a měli na nás narážky. V 10:45 hodin jsme se museli rozloučit a opustit školu, abychom stihli autobus. Autobusem jsme jeli do Chrasti a odtud dalším autobusem

7 Školní krounský občasník 7 únor/2012 do Skutče. Ve Skutči jsme měli opět rozchod, který trval zhruba hodinu. Do Krouny jsme přijeli kolem čtvrt na dvě. Byli jsme rádi, že jsme nikde nezapadli a dojeli v pořádku domů, protože počasí bylo opravdu škaredé. Michaela Sklenářová ZE ŽIVOTA ŠKOLY Jednoho podzimního deštivého dne jsme se skoro všichni z druhého stupně vydali do AFI Palace v Pardubicích. Ráno, chvilku po zvonění, nám přijel autobus, kterým jsme vyrazili do Pardubic. Cesta rychle ubíhala a my jsme si při ní užili spoustu legrace. D. Nováková a M. Lehká v AFI Palace V Pardubicích jsme byli za chvilku. Vystoupili jsme přímo před AFI Palace, spočítali se a chvilku čekali, než nastane otevírací doba. Potom pro nás přišel pán a pustil nás dovnitř. V tu chvíli jsme se všichni rozprchli po obchodech. Zhruba za hodinu jsme si dali sraz před eskalátory vedoucími do kina, ale než přišla paní učitelka Pejchová s panem učitelem Schmiedem, ještě jsme se na nich stihli chvíli povozit. Když učitelé dorazili, šli jsme si koupit něco dobrého na zub, aby se nám lépe dívalo na film. Děj druhé části Harryho Pottera a Relikvie smrti byl velmi napínavý. Naštěstí všechno dobře dopadlo a kouzelnický svět byl zachráněn od zlého lorda Voldemorta a jeho stoupenců. Po skončení filmu jsme se sbalili a šli k autobusu. Zpáteční cesta byla spíše o chlubení, protože všichni ukazovali, co si koupili. Při cestě domů jsme vyložili Otraďáky a pokračovali v jízdě. Domů jsme se velmi těšili, abychom povyprávěli o zážitcích a pocitech, které jsme prožili. Lucie Drahošová

8 Školní krounský občasník 8 únor/2012 V sobotu 3. prosince 2011 se konalo každoroční rozsvícení vánočního stromečku. Na úvod zarecitovaly a zazpívaly koledy děti ze školní družiny. Velmi hezké a milé vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Skalová. Poté následoval vánoční jarmark, kde si mohli návštěvníci koupit vánoční dekorace, keramiku, adventní věnce, svícny a další výrobky. Samozřejmě bylo připraveno také občerstvení jako například teplý čaj a trdelník. Sama za sebe mohu říct, že toto předvánoční setkání bylo moc hezké a návštěvníci z něj odcházeli spokojeni. Kateřina Machová Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se žáci druhého stupně vydali na varhanní koncert do evangelického kostela. Po příchodu do kostela nás přivítal pan varhaník, který žáky seznámil s dobou baroka. Pohovořil také o několika významných českých skladatelích tohoto období a poté zahrál jejich nejznámější skladby. Přednáška byla doplněna fotografiemi barokních památek. Většina žáků byla s koncertem spokojena a po jeho skončení se všichni opět vydali na cestu do školy. Simona Pešková V pondělí 5. prosince jsme se my, deváťáci, rozhodli, že se jako každý rok, převlečeme za čerty, Mikuláše a anděly a trochu postrašíme děti. První hodina byla věnována převlékání, líčení a vymýšlení způsobů, jak děti nejlépe postrašit. Druhou hodinu konečně započala naše cesta do tříd za zlobivými dětmi. Děti ale byly překvapivě hodné, jak nám sdělili kantoři. Čertům to ale nedalo a každého, kdo jim přišel do cesty, začernili. Čerti na návštěvě v jedné ze tříd

9 Školní krounský občasník 9 únor/2012 Třetí hodinu se Mikuláš, anděl a několik čertů vydali do školky, kde už čekali malí předškoláci. Čerti je malinko postrašili, děti přeříkaly předem připravené básničky nebo zazpívaly písničky a anděl jim za odměnu rozdal sladkosti. Po návratu do školy se čerti a andělé v čele s Mikulášem vydali do vyšších ročníků. Mládež se nebála a čerty přivítala jako příjemné zpestření nudného dne. Pátou hodinu následovalo převlékání zpátky do civilu. Myslím, že to byl hezky strávený den. Iveta Sodomková V pátek 16. prosince se u nás v přístavbě konal vánoční koncert, kde vystupovaly děti z hlinecké základní umělecké školy. Na začátku nás přivítala a poté celý koncert moderovala ředitelka ZUŠ paní Mgr. Zdeňka Venzarová. Nejdříve žákům vysvětlila pravidla, podle kterých by se měli na koncertě vážné hudby chovat. Pak uváděla jednotlivé účinkující a doplňovala vše informacemi o hudebních nástrojích. Postupně jsme tak zhlédli a vyslechli flétnový soubor ZUŠ, sólové skladby hrané na pozoun, trubku, kytary, akordeon a dále také duety klarinetů a akordeonů. Pořad vyvrcholil vystoupením smyčcového orchestru, který pod vedením pana učitele Ondřeje Kozderky zahrál skladby některých našich autorů a koncert zakončil několika známými českými koledami. Celé vystoupení bylo velice milé a příjemné. Koncert se nám velice líbil. Krásně jsme se u něj odreagovali. Jarmila Šubecová V pondělí 13. února jsme se po sedmé hodině sešli s paní učitelkou Urbanovou, Broulíkovou a paní Balounovou před budovou školy. Batohy a lyže jsme naložili do auta, které nám je odvezlo do Daňkovic. Společně jsme došli na autobusovou zastávku a autobusem jeli až do Svratky, kde jsme hned přestoupili Lyžařský výcvik 2012 do autobusu, který nás odvezl do Sněžného. Odtud jsme vyrazili pěšky do Daňkovic. Ubytovat jsme se stihli ještě před obědem. Hned odpoledne jsme vyrazili na lyže.

10 Školní krounský občasník 10 únor/2012 Úterý: Dopoledne a odpoledne jsme byli lyžovat, večer se našel čas i na nějaké ty soutěže. Středa: Ten den nebylo nejlepší počasí, na pokojích nám skoro celý den nešel proud, proto jsme se po obědě vydali na procházku do Sněžného, kde jsme zašli do cukrárny na čaj a něco dobrého na zub. Čtvrtek: Celý den chumelilo, proto jsme lyžovali jen krátce a čas jsme využili hraním stolního tenisu, který nás moc bavil. Večer bylo vyhodnocení soutěží. Pátek: Sbalili jsme si věci, uklidili pokoje a následovala cesta pěšky do Sněžného, poté autobusem do Svratky a odtud jsme jeli na lyžích až do Čachnova. Protože se počasí zhoršilo, docela jsme uvítali, když nás pan starosta odvozil autem do Krouny, kde na nás už čekali rodiče. Myslím, že se lyžařský výcvik každému líbil a všichni máme spoustu nových zážitků. A vzhledem k tomu, že některé třídy před námi nemohly lyžovat, protože nebyl sníh, tak nám určitě přálo i štěstí, protože letos jsme lyže díky bohaté sněhové nadílce opravdu využili. Simona Pešková OTÁZKY NA TĚLO Michaela Sklenářová, žákyně IX. třídy Kolik je Ti let a kde ses narodila? Je mi 15 let a narodila jsem se v Poličce. Čím bys chtěla být, až budeš dospělá? Chtěla bych být úspěšnou interiérovou designérkou nebo pracovat ve zdravotnictví jako zubní technik. Chodíš ráda do školy? Jak kdy. Musím přiznat, že někdy se mi tam jít opravdu nechce. Jsi pilný žák? Myslím, že ano. Jak hodně ve škole zlobíš? To nevím, ale myslím si, že nezlobím. Měla jsi někdy sníženou známku Ne, nikdy. z chování? Jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět Výtvarná výchova a informatika. na ZŠ? Jaký předmět nesnášíš? Chemii, protože nemám ráda všelijaké vzorce, a přírodopis, protože je teď dost těžký. Kdo je Tvým životním vzorem? Nemám žádný vzor. Které lidi ze svého okolí máš ráda? Hlavně rodinu a přátele. Jaký je Tvůj největší zážitek během školní docházky? Těch je opravdu hodně, ale největší zážitky mám z výletů do zahraničí. Které země jsi ve svém životě Slovensko, Rakousko, Německo, navštívila? Chorvatsko a Francii.

11 Školní krounský občasník 11 únor/2012 Tvůj oblíbený zpěvák, zpěvačka či skupina? Tvá oblíbená osobnost z televizní obrazovky, film? Tvůj oblíbený politik? Ze zpěváků mám nejradši Davida Deyla a ze skupin to je kapela Škwor. Mám ráda i další jako je třeba Harlej, Komunální odpad, Alkehol atd. Je jich opravdu mnoho. Osobností mám ráda hodně. Jednou z nich je třeba Johny Depp. A oblíbených filmů mám ještě víc, ale žádný není nejoblíbenější. Žádný. Politiky nemám ráda a ani se o politiku moc nezajímám. Co sleduješ nejčastěji v televizi? Hodně sleduji kriminálky nebo romantické filmy a seriály. Myslíš si, že máš v životě štěstí? Někdy ano a někdy ne. Teď si myslím, že ho mám. Čeho se nejvíc bojíš? Pavouků. Na co se nejvíc těšíš? Na to, až budu mít dům, rodinu a dobré zaměstnání. Máš nějaké tajné přání? Ano, mám. Co Tě dokáže nejvíc rozčílit? Třeba když v písemce něco napíšu dobře a pak to škrtnu nebo když to vím správně, ale do písemky to nenapíšu, protože si myslím, že to je špatně. Jaké roční období máš nejraději? Stoprocentně léto. Jaké máš koníčky? Ruční práce, malování, jízdu na kole, bruslení, badminton, tenis a počítač. Jak odpočíváš? Odpočívám tak, že si lehnu k televizi. ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA ANEB VÍTE, ŽE Připravila redakce Škrobu Nové notebooky a chytré telefony jsou rok od roku výkonnější, což má neblahý dopad na jejich výdrž. Vědci proto stále hledají nové způsoby, jak tyto přístroje

12 Školní krounský občasník 12 únor/2012 efektivně napájet. Například ve společnosti Sony vyrobili akumulátory, jejichž základem jsou staré noviny a použité obaly z vlnité lepenky. Podle připravila Jana Pokorná V Indii se objevil nový druh onemocnění tuberkulózou, na který nepomáhá žádný z léků, jež jsou k dispozici. Odborníci v Bombaji nový druh choroby nazývají TDR (Totally Drug Resistant, v překladu zcela odolný vůči lékům). Indové zaznamenali rostoucí počet nemocných, u nichž neúčinkují žádné léky. Poprvé o novém druhu TBC lékaři informovali 21. prosince poté, co se od října snažili bez úspěchu vyléčit čtyři pacienty. O pár dní později napsal list Times of India, že případů je v jediné nemocnici Hindudža v Bombaji už nejméně dvanáct. Server Wired upozornil, že tuberkulóza je již tak jedním z největších zabijáků na světě. Jen v předloňském roce byla příčinou smrti 1,7 miliónu lidí. Dalších 7,7 miliónu se jí ve stejném období nakazilo. Léčba TBC je náročná a trvá několik měsíců. V minulosti již byly identifikovány případy odolnosti bakterií vyvolávajících tuberkulózu vůči lékům pro jednotlivé fáze léčby. Tyto druhy tuberkulózy se podle toho označují MDR či XBR. Těchto variant bylo zaznamenáno několik desítek tisíc a Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v letošním roce jimi budou nakaženy dva milióny lidí. Varianta XBR byla poprvé zaznamenána v roce 2006 a od té doby se rozšířila do 69 zemí. Tuberkulóza TDR představuje ovšem riziko zcela nových rozměrů. Podle serveru připravila Lucie Drahošová Foto: fotobanka Profimedia VĚDCI NAŠLI V OCEÁNU POZŮSTATKY PRADÁVNÉHO KONTINENTU GONGWANA Vědci při zkoumání v Indickém oceánu asi 1600 kilometrů západně od pobřeží Austrálie našli dva ostrovy. Jsou velké asi jako Skotsko. Fosilie, které kameny u těchto ostrovů obsahují, dokazují, že kdysi byly nad, či těsně pod mořskou hladinou. Nyní jsou ostrovy v hloubce 1600 metrů.

13 Školní krounský občasník 13 únor/2012 Je to velký objev, který nám snad objasní, jak se Gondwana rozlomila na dnešní Austrálii, Antarktidu a Indii, řekla geofyzička Joanne Whittakerová. To se stalo před 80 až 130 milióny lety. Vědci tušili, že pozůstatky se budou nacházet někde ve východní části Indického oceánu. Oblast je ale nejméně prozkoumanou částí světa vůbec. Gondwana byla jedním z prakontinentů, byla součástí velekontinentu Pannotie. Postupně se od něj odtrhly Laurentie (část dnešní Severní Ameriky), Baltika, (kontinent později zanikl a stal se součástí více kontinentů) a Siberie (území dnešní Sibiře). Kontinenty se dál rozpadaly a formovaly se nové. Podle serveru připravila Simona Pešková Foto (3. březen srpen 1922) Alexander Graham Bell se narodil 3. března 1847 ve skotském Edinburghu. Bell se proslavil jako vynálezce telefonu. V Londýně studoval medicínu. Už tehdy se věnoval pokusům v akustice, možná i proto, že jeho otec Alexander Melville Bell byl učitelem dětí s vadami sluchu. Jeho matka Eliza Bell (Elisa Grace Symonds) byla skoro hluchá. V roce 1871 se rodina vystěhovala přes Kanadu do Bostonu v USA. Roku 1873 se Bell stal profesorem na univerzitě v Bostonu. Alexander Graham Bell vlastně nezamýšlel vynalézt telefon. Původně chtěl vyvinout násobný telegraf - přístroj, který by umožnil najednou přenést více zpráv. Tento přístroj pojmenoval harmonický telegraf. Alexander Graham Bell představil svůj telefon na stoleté výstavě ve Philadelphii (Centennial Exhibition). Telefon se stal hlavním exponátem výstavy uspořádané k 100. výročí podepsání Deklarace nezávislosti. Alexandr Graham Bell zemřel Foto: cs.wikipedia.org a Podle připravila Simona Pešková

14 Školní krounský občasník 14 únor/2012 LETEM SVĚTEM ANEB CESTOVNÍ HOREČKA Hádej, o jakou kulturní zajímavost se jedná Zřícenina hradu v Železných horách se nachází na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 m n. m. nad městem Třemošnice, jihozápadně od města Chrudim. Zřícenina leží při hranici Národní přírodní rezervace Kaňkovy hory a je součástí CHKO Železné hory. Původní hrad byl postaven rodem Ronovců, a to buď Jindřichem ze Žitavy, nebo jeho synem Smilem, který se zval právě podle hradu. O zřícenině hradu se vypravuje, že se zde nacházela tajná chodba. Právě touto chodbou utekly tři dcery tamního rytíře, když hrad dobyl nepřítel. Schovaly se u lidu, který žil pod hradem. Zřícenina hradu má tvar pravidelného trojúhelníku o rozměrech metrů. Východní část byla opatřena bránou s přístupovou cestou a byla chráněna mohutným příkopem s valem. Příkop se táhl i pod jihozápadní stranou. Severní strana byla chráněna Lovětínskou roklí. Každoročně se zde pořádají folkové a rockové festivaly. Pokud jste poznali, o jaké kulturní zajímavosti je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou na kousek papíru a do 15. března zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Podle serveru converter.cz připravila Michaela Lehká Foto: converter.cz

15 Školní krounský občasník 15 únor/2012 KULTURNÍ OKÉNKO KDO JE TO? Tento muž se narodil v Praze. Pracuje jako sportovní redaktor, spisovatel a televizní scénárista. V letech byl sportovním redaktorem v časopisu Stadion, pak se stal spisovatelem na volné noze. Napsal řadu povídek do různých antologií, jiné z žánru sci-fi uveřejnil v povídkové knize Pavilón J. Byl velmi činným scénáristou pro Československou televizi, kde uplatnil desítky scénářů. Je autorem řady písničkových textů, básniček, fejetonů i pohádek. Psal také do dětských časopisů Mateřídouška a Sluníčko. Jeho nejznámějšími knihami jsou čtyři díly Pachatelů dobrých skutků. Z televizních děl ho proslavily hlavně pohádky, například Taneček přes dvě pekla nebo Žáku Kašíku, nežeň se. Pokud jste poznali, o jaké osobnosti je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou na kousek papíru a do 15. března zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Podle článku serveru připravila Helena Pražanová Foto: cs.wikipedia.org Š K R O B D O P O R U Č U J E S V Ý M Č T E N Á Ř Ů M V další a také závěrečné části strhující upíří ságy se Edward Cullen a Bella Swan rozhodnou uspořádat svatbu. Po svatbě se vydají na líbánky do Ria de Janeira, kde se naplno oddají své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi, brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Zažije tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení a ztrát. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost

16 Školní krounský občasník 16 únor/2012 tohoto rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako červená nit, na níž visí osudy obou kmenů upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky. REŽIE: Bill Condon HRAJÍ: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie Grace, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Kellan Lutz, Nikki Reed, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Billy Burke a další ČESKÁ PREMIÉRA: Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický / USA, 2012 Podle serveru připravila Jana Pokorná Foto: C. S. Lewis: Letopisy Narnie (komplet) Tato kniha je soubor všech sedmi dílů. Vypráví o době od vzniku Narnie až po její zánik. Narnii stvořil lev Aslan a také ji nechal zaniknout v temnotě. Narnie zanikla, ale všechna hodná zvířata a všichni hodní lidé, kteří umřeli, byli někdy v Narnii a nepřestali v ni věřit, odešli do Aslanovy říše. Nakladatel: Fragment Formát: 680 stran, 152 x 228 mm, česky, vázaná Překladatel: Veronika Volhejnová Rok vydání: 2011 Zdroj a foto: Připravila Helena Pražanová NIGHTWORK - TEPLÁKY ANEB KROKY FRANTIŠKA SOUKUPA Skupina Nightwork vznikla v Praze v roce Je to česká skupina a údajně byla založena jako záminka k záškoláctví. Tato skupina hraje různé žánry, patří mezi ně alternativa, dance music, world music, funk, pop a pop rock. V roce 2009 se stala skokanem roku v anketě Zlatý slavík, kdy postoupila z 94. místa na 11. místo. V roce 2010 byla ve stejné anketě na 3.

17 Školní krounský občasník 17 únor/2012 místě. Kapela nazpívala v roce 2006 soundtrack k filmu Prachy dělaj člověka a k filmu Panic je na nic. A v roce 2010 titulní píseň s názvem Slunce v duši k filmu Ženy v pokušení. V roce 2007 vydala svoje první CD s názvem Respectmaja a o rok později další s názvem Respectmaja reedition. Jejich doposud poslední CD s názvem Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa vydali v roce Složení kapely: Vydaná CD: Jan Maxián piáno František Soukup zpěv, tanec Jakub Prachař - kytara 2007 Respectmaja 2008 Respectmaja reedition Vojtěch Dyk zpěv Jakub Antl baskytara Ondřej Sluka - bicí 2010 Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa CD Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa obsahuje tyto skladby: 1. Intro 7. Španělská 2. Dyktátor 3. Drevosústruhár 8. Slunce v duši 9. Shut The Fuck Up 4. Andělská dívka 10. Tepláky 5. Kladivo 6. Der Wunderbaum 11. Válka atomů 12. Thepláky (Remix by DJ Mario) Zdroj: Foto: Připravila Michaela Sklenářová Škrob doporučuje: ČASOPIS SVĚT FILMU Jak už název napovídá, tento časopis se zabývá filmy. Najdete zde informace k filmům zahraničním, ale i českým. Není nouze o zajímavé obrázky. Uprostřed je plakát k filmu, který je v časopisu recenzován. Najdeme zde také profily známých herců a hereček a nebyl by to pořádný časopis,

18 Školní krounský občasník 18 únor/2012 kdyby zde nebyl i nějaký ten drb ze světa šoubyznysu. V každém čísle je také rozhovor. Počet stran: Formát: 210 x 297 mm Rok vzniku: 2010 Šéfredaktor: Oldřich Widman Vydavatelství: Magicworks s.r.o. Běžná cena: 44 Kč/vydání TIP NA VÝLET TAJEMNÉ HRADY OKOLO KDYNĚ Připravila: Iveta Sodomková Foto: holmessherlock.blog.cz Kopce nad Kdyní ukrývají zříceniny starých středověkých hradů, které střežily obchodní stezky a odkud přepadali čeští loupeživí rytíři sousední Bavorsko. Když se podíváte na mapu, určitě vám bude nápadné, že nad západočeským městečkem Kdyně se to zříceninami starých hradů jen hemží. Důvod je jednoduchý. Samotná hranice u Všerub nemá horský charakter a tohle byly první kopce ve vnitrozemí, které bylo možné bránit. Zřícených hradů je tu šest, tři zajímavé propojuje značená turistická trasa. Pokud použijete vlak, nezbývá vám nic jiného než vyšplhat od města nahoru do kopců, ale pokud pojedete autem, můžete zaparkovat na malém parkovišti na rozcestí, kterému se říká Vejpřahy. Cesta odtud vede po hřebenech. Z této křižovatky se můžete vydat po zelené na rozhlednu a turistickou chatu na kopci Koráb (cca 2 km). Rozhled je tu hezký. Opačným směrem odtud vycházejí dvě značky. Okružní červeně značená trasa a běžná červená značka. Ta vás okolo hájovny uprostřed ovocných sadů dovede na úpatí kopce, na jehož vrcholu stojí zbytky hradu Nový Herštejn. Zřícenina je to docela rozlehlá a zarostlá chráněným bukovým lesem. Když místní šlechta tento hrádek opustila, postavila si další o pár kilometrů dál. Jmenuje se Rýzmberk, je zachovalejší, věž slouží jako

19 Školní krounský občasník 19 únor/2012 rozhledna a najdete tu i občerstvení. Mezi oběma hrady leží hezká lesní studánka a také starobylé hradiště a tábořiště husitských vojsk Příkopy. Pokud parkujete pod Korábem, vraťte se od Rýzmberka do vsi Podzámčí a odtud po okružní červené trase přes vrchol Kravař na parkoviště. Cestou budete překvapeni rozhledy do hlubokého údolí pod vámi. Můžete také sestoupat dolů k velkému koupališti v Kojeticích nebo se podívat do Kdyně. V okolních vesnicích je i několik malých koupališť například Úžlebec a Němčice. Foto: Michaela Sklenářová JAZYKOVÝ KOUTEK Znáte svůj mateřský jazyk? Co je to: KOLBIŠTĚ Vyberte z následujících možností: a) stopa po kolech vozů b) místo konání rytířských her c) parkoviště pro jízdní kola Co to znamená: Vyberte z následujících možností: a) Ten má ale odvahu. b) Ten ale vypadá. c) Ten ale páchne kouřem. Řešení naleznete na straně 31. TEN MÁ ALE KURÁŽ

20 Školní krounský občasník 20 únor/2012 POZNÁTE FILMOVÉ HLÁŠKY? V listopadovém čísle Škrobu jsme zveřejnili další hádanku z oblasti českého filmu. Připravili jsme pro vás úkol, při jehož řešení jste měli poznat, ze kterého díla jsme vybrali známé filmové hlášky. Pokud jste při hledání řešení nebyli úspěšní, můžeme vám prozradit, že oním filmem byla velmi oblíbená česká komedie S tebou mě baví svět režisérky Marie Poledňákové. Abyste se s filmem lépe seznámili, přinášíme jeho stručnou charakteristiku. Každoroční pánská jízda tří otců se vlivem razantního zásahu manželek stává něčím jako mateřskou školou v zimní přírodě. Ukáže se, že v jistých situacích jsou otcové lepšími mámami nežli mámy samé, což platí hlavně tehdy, když mámy nejsou v dohledu. Jejich výchovné metody jsou velmi svérázné a vyvolávají plno zmatků a úsměvných situací... Připravil Petr Schmied Zdroj: csfd.cz; foto: Do únorového čísla Škrobu jsme vybrali ukázku ze scénáře populárního filmu, tentokrát od režiséra Jiřího Stracha. Uhodnete jeho název? Řešení se dozvíte v příštím čísle. Panna Maria: Ježíšku, kam letíš? Co snídaně? Ježíšek: Jdu si hrát s Jidášem! Panna Maria: Aha. Ale ne, že se zas vrátíš s brekem! (Abatyše právě utrhla nebeské kvítí.) Petronel: (na abatyši) Jedeš?! Dáš tu kytku zpátky?! Abatyše: Já jsem ctihodná abatyše Magdalena, já do ráje patřím. Petronel: (čte z notýsku) V dětství kradla bonbony a lkala! Čert Uriáš: Lhala, ty trumbero! Bůh: Pane Bože! Co to zase provádíte? Panna Maria: Neber svoje jméno do úst nadarmo. Připravil Petr Schmied Zdroj: hlaskyzfilmu.cz Perličky ze žákovských knížek Při tělocviku kopnul do míče!

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

VŠEZNÁLEK Mikulášská nadílka Kvíz Kalendárium Povídka Vtipy

VŠEZNÁLEK Mikulášská nadílka Kvíz Kalendárium Povídka Vtipy Časopis Základní školy Staré Město / Ročník 2014-2015 / číslo 4 prosinec VŠEZNÁLEK Mikulášská nadílka Kvíz Kalendárium Povídka Vtipy Obsah / Úvodník 2...Úvodník 3...Kalendárium 4...Významné dny 5...Školní

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

PŘÍLOHY KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ PRACOVNÍ LISTY: Pracovní list č. 1 Materiál pro učitele věty k rozstřihání. Pracovní list č.

PŘÍLOHY KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ PRACOVNÍ LISTY: Pracovní list č. 1 Materiál pro učitele věty k rozstřihání. Pracovní list č. PŘÍLOHY KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ PRACOVNÍ LISTY: Pracovní list č. 1 Materiál pro učitele věty k rozstřihání Pracovní list č. 2 Křížovka Pracovní list č. 3 Text O Červené kšiltovce Pracovní list č. 1 Před

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 Obsah: Slovo ředitele školy. Tochováček má narozeniny. Co se do prosincového čísla nevešlo, co se stalo za 5 měsíců

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.

ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd. Štědrý den u nás doma O. Polcar Už od rána jsme s mojí sestřičkou Zuzankou čekali na Ježíška. Maminka řekla, že musíme počkat do večera. Celý den jsme byli oba hodní.

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------- ZŠ SVATÉ ZDISLAVY V KOPŘIVNICI VYDÁVÁ ŠKOLNÍ ČASOPIS PRO ROK 2010/11 Smajlík 3. číslo Zdraví dravíme vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 67 Obsah: Slovo ředitele školy. Dopravní hřiště, školní výlet, vyhodnocení sběru, bludiště a omalovánky. Červen 2014

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více