Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2012"

Transkript

1

2 Školní krounský občasník 2 únor/2012 Zprávy z ředitelny V polovině ledna proběhl zápis do I. třídy. K zápisu přišlo v doprovodu rodičů celkem 20 dětí narozených od do nebo těch, kterým byl v r povolen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. K zahájení povinné školní docházky od září 2012 jich bylo přijato 19. První pololetí letošního školního roku máme zdárně za sebou. Z hlediska školních výsledků by se dalo asi nejlépe zhodnotit rčením každý svého štěstí strůjcem. Žáci, kteří pracovali a kteří se snažili, mohou být ve většině případů se svými výsledky a hodnocením spokojeni. Naopak ti, kteří se místo učení věnovali vyrušování, obtěžování spolužáků a vymýšlení lumpáren, splakali nad výdělkem. Právě u nich totiž obvykle došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Věřím, že je to přivede k rozumu a že se ve druhém pololetí jejich práce i přístup ke spolužákům i vyučujícím výrazně zlepší a nebude nutné přijímat další a důraznější opatření. Na druhou stranu všem, kteří v uplynulém období poctivě pracovali nebo se učili, patří obrovský dík. Deváťákům se nezadržitelně blíží jeden z nejdůležitějších okamžiků jejich dosavadního života - přijímací řízení na střední školy. Věřím, že si s pomocí rodičů i učitelů vyberou střední školy zodpovědně a přiměřeně svým schopnostem, budou přijati a v dalším studiu spokojeni. Kromě povinných přijímacích zkoušek na maturitní studijní i učební obory je však letos čekají dvě další důležité změny počet podávaných přihlášek byl snížen na nejvýše 2 a zápisový lístek nemohou, až na výjimky spojené s výsledky odvolacího řízení, vzít zpět. Je proto potřeba s tím počítat. Přeji jim mnoho úspěchů a i kousek tolik potřebného štěstí. Ti, kteří dávali ve škole pozor a popřípadě se ještě doma poctivě učili, se ale určitě nemají čeho bát. Píšu to opakovaně a nedá mi se o tom nezmínit ani v tomto čísle Škrobu - mrzí mne, že každé přilepšení k obědu v podobě mandarinek, kiwi nebo jogurtů je okamžitě spojeno s nepořádkem okolo školy. Cožpak je opravdu tak těžké vyhodit slupky nebo kelímek do koše nebo do popelnice? Doma také vyhazujete odpadky na zahradu? Opravdu je jogurt pro vás tak bezcenný, že se musíte bavit jeho rozpleskáváním o chodník? Prosím, uvědomte si, kolik lidské práce a úsilí stálo, než jste tyto věci dostali v jídelně u okénka na tác. Abych ale jen nehudroval zajímavé je, že s ovocem, které žáci dostávají v rámci celostátního projektu spolufinancovaného z EU Ovoce do škol, se tolik nešeredí. Všem ukázněným dětem za to děkuji.

3 Školní krounský občasník 3 únor/2012 Od prosince v naší škole pracuje nový vyučující slečna Kateřina Odstrčilová, která nastoupila po dobu mateřské dovolené paní Martiny Novákové (té se mimochodem na konci ledna narodila dcera Eliška). Naše škola uspěla s velkým projektem na podporu rozvoje výuky přírodních věd a získala dotaci přesahující 3 mil. korun. Věřím, že jeho realizace umožní pedagogům, ale i žákům, kteří budou mít zájem se něco nového dozvědět, něčemu se přiučit a přijít do bližšího kontaktu s přírodními vědami, se posunout o notný kus dál. Od 1. února platí také změny v klasifikačním řádu školy. Přinášejí především limity nejvyššího možného počtu zameškaných hodin. Při absenci větší než tyto hranice nebude žák moci být za pololetí v příslušném předmětu hodnocen, což v podstatě znamená, že neprospěl. Zejména ti, kteří si rádi častěji zůstávají ze všelijakých důvodů doma, by si měli najít chvilku času a změny si důkladně prostudovat. Jsou uvedeny, stejně jako všechny další důležité informace, na webových stránkách školy Únor 2012 Mgr. Josef Kyncl Omluva: Omlouváme se vedoucí dětského oddělení Městské knihovny v Hlinsku paní Stanislavě Procházkové, že jsme v rozhovoru v minulém čísle Škrobu omylem pozměnili její jméno. Bleskáč (naše interview) Ve čtvrtek 16. února 2012 se vypravili redaktoři Škrobu do Rosic u Chrasti, kde navštívili místní základní školu. Pořídili zde rozhovor s paní ředitelkou Danou Brdíčkovou, prohlédli si prostory školy a vyzpovídali některé místní žáky. Redaktoři Škrobu s paní ředitelkou D. Brdíčkovou Jak dlouho již učíte na této škole a jak dlouho vykonáváte funkci ředitelky? Pracuji zde od loňského roku. Chtěla jste být učitelkou už od mala? Částečně ano. Co Vás k této práci přivedlo a jaké má Vaše práce klady a zápory? Vždy jsem ráda pracovala s dětmi, ukazovala jim nové věci a seznamovala je se zajímavostmi, které se mohly dozvědět. Za klad své práce považuji okamžiky, když vidím na dětech, že projevují zájem, že se rády něco dozvědí, něco nového poznají a potěší je to, co jim učitel připravil. A zápory? V posledních letech přibývá dětí, které si neuvědomují, že škola je jejich základní povinností, a proto nás učitele mrzí, že místo aby se snažily něco

4 Školní krounský občasník 4 únor/2012 dozvědět, tak se spíše snaží ty své povinnosti obcházet. Také se v kolektivu dětí stupňuje agrese. To jsou věci, které narušují práci učitele. Jaké předměty vyučujete a který z nich máte nejraději? Já jsem původně učitelka pro první stupeň a tělocvikářka, ale v podstatě už od devadesátých let učím jenom angličtiny, protože se do toho prostě nikdo moc nechtěl pouštět. Takže mým hlavním předmětem v současné době je anglický jazyk a dále vyučuji také informatiku. Z toho vyplývá, že angličtina mě musí bavit, jinak bych ji neučila. Kdy byla vaše škola založena, kolik dětí ji v současné době navštěvuje a kolik máte zaměstnanců? Založena byla v roce 1926, to samozřejmě mluvíme o této budově. Předtím se učilo na různých místech v Rosicích. Letos navštěvuje naši školu 134 žáků, což je málo, a zaměstnanců máme dvacet. Jak vycházíte se svými žáky? Jak s kterými. Ale myslím si, že nakonec se vždy snažím dohodnout se tak, aby děti, pokud se nám něco nelíbí, pokud mají nějaký problém, si ho samy uvědomily a přišly na to, proč tomu tak je. Problémy potom společně vyřešíme. Nabízí škola žákům nějaké zájmové kroužky? Rosice mají takovou zvláštnost, protože tady se školou zároveň funguje ještě takzvaná komunitní škola, která byla založena zhruba před pěti lety. Znamená to, že v současné době u nás pracuje v rámci komunitní školy jedna paní učitelka, jež je samostatně fungujícím subjektem. Pořádá aktivity pro děti, ale i pro dospělé. Cílem je, aby se více provázal život obce se životem školy. Komunitní škola u nás nabízí kroužek matematiky, anglického jazyka, keramiky, karate a zároveň probíhají pravidelné víkendové kurzy, většinou každý měsíc jeden, a ty mají své speciální zaměření, například na keramiku, plstění, malování na hedvábí, floristiku (to znamená práci s přírodním materiálem) a další. Těch rukodělných nabídek je mnoho. Všech akcí se samozřejmě mohou zúčastnit děti i dospělí. Nabízíme také školní dětský pobyt zaměřený třeba na výuku angličtiny. U nás se také konají tréninky místních fotbalistů a volejbalistů, protože naše škola jim jako jediná v obci může poskytnout potřebné zázemí, neboť žádná sokolovna nebo jiný sál v obci nejsou. Slyšeli jsme, že ve vaší škole pracuje žákovský parlament. Můžete nám říci, kolik má členů a co má na starosti? Jak funguje spolupráce mezi vedením školy a žákovským parlamentem? Žákovský parlament se schází jednou za měsíc. Každá třída v něm má jednoho žáka a jednoho člena, který je zástupcem svého kolegy v dané třídě. Děti se se mnou schází a společně řešíme pořádek nebo naopak nepořádek ve škole, navrhují, co by chtěly ve škole změnit, jak by se mohly podílet na jejím zvelebení, jak si uhlídat to, aby se neničil majetek. Samozřejmě, když je to třeba, je k jednání přizván další vyučující nebo zaměstnanec školy. Dále řešíme akce a aktivity, například v současné době má každá třída připravit písemný návrh školního výletu (včetně rozpočtu) a na základě toho, jak to bude vypadat, jim to my učitelé buď schválíme, nebo neschválíme. Děti si tak mohou vyzkoušet, jak je práce

5 Školní krounský občasník 5 únor/2012 na přípravě výletu náročná. A občas řešíme i věci, kdy děti třeba připomínkují stavbu rozvrhu nebo jiné výukové záležitosti. Pracujete ve škole na nějakých speciálních projektech? V současné době u nás probíhá projekt Život nejen ve tmě, kdy někteří učitelé zpracovávají a ověřují materiály pro žáky, kteří mají problémy se zrakem. Buď mají částečnou ztrátu zraku, anebo úplnou ztrátu zraku a to, co učitelé potom vytváří, zkouší aplikovat v normální třídě. Děti v těchto třídách by měly zažít, jak se cítí žák, který nevidí a má se vzdělávat. Do tohoto programu jsme zapojeni nejen my, ale i dalších asi deset škol v Pardubickém kraji. Dále u nás stejně jako u vás běží projekt Evropské unie Peníze do škol, ze kterého máme některé aktivity, a nedávno skončil projekt, kdy učitelé vytvářeli materiály na interaktivní tabuli. Co je podle Vás největší chloubou této školy? Prostředí, ve kterém se škola nachází. Škola je v klidném místě, je stavebně velmi pěkně řešena a předností je i menší počet žáků, protože učitelé mají možnost více se jim věnovat. V současné době získáváme ohlas jako škola, která tady z regionu stahuje žáky, kteří mají nějaké vzdělávací problémy. Tyto děti k nám rodiče rádi přihlašují právě proto, že zde je ve třídách méně dětí a učitelé jim mohou věnovat větší pozornost. Jedna naše paní učitelka má vyhrazen jeden a půl dne na přípravu těchto dětí do klasických hodin. Plánujete v nejbližší době nějaké změny ve vaší škole? Bohužel ano. Máme málo zapsaných žáků, takže budeme muset v příštím roce spojit na prvním stupni dvě třídy. Jednu z tříd budou tedy muset navštěvovat dva ročníky. Další změny se budou týkat personálního obsazení. Budeme se také snažit udržet ty aktivity, které zde máme zavedeny. Připravili redaktoři Škrobu Anketa mezi žáky a zaměstnanci ZŠ Rosice u Chrasti: Co se vám na vaší škole nejvíce líbí či nelíbí? LÍBÍ: 1. třída (celkově) interaktivní tabule, písanka, angličtina, přestávky, matematika, slabikář, psaní NELÍBÍ: Michal Kusý, 3. třída Ester Fričková, 5. třída Veronika Stroukalová, 5. třída třída počítače, ping-pong, můžeme chodit o přestávkách ven počítače

6 Školní krounský občasník 6 únor/ třída (celkově) boxy, které jsme vyhráli, interaktivní tabule, pingpong, pěkná děvčata Tereza Novotná, 6. třída přestávky, hodiny volna Zdena Jakoubková, 6. zeměpis, přestávky, třída volno Michal Bendík, 6. třída tělesná výchova Filip Orel, 6. třída prostředí, informatika, tělesná výchova Martina Chmelíková, 9. interaktivní tabule třída Michaela Dostálová, 9. třída počítače, p. uč. na český jazyk venkovní omítka, celá škola, dveře, p. školník p. uč. Helena Boušková celkový duch budovy, knihovna p. uč. Eva Martincová kolektiv, důvěra hlučnost, vulgarita p. zástupkyně Marcela Kohoutová menší kolektiv, rozumíme si REPORTÁŽ Z CESTY DO ZŠ ROSICE Ve čtvrtek 16. února jsme se brzo ráno vydali s naším časopisem do Základní školy v Rosicích. V Krouně jsme nastoupili s panem učitelem do autobusu a odtud odjeli do Skutče. Po příjezdu následoval krátký rozchod a čekání na autobus, který měl zpoždění. Nikdo z nás v Rosicích ještě nebyl, takže jsme měli obavy, abychom školu našli. Naštěstí před námi šel jeden žák, který mířil také do školy, a tak jsme se vydali za ním. Když jsme dorazili do školy, paní ředitelka nás zavedla do knihovny, kde jsme s ní pořídili rozhovor. Rozhovor s ní byl moc příjemný, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí o jejich škole. O přestávkách jsme se podívali do některých tříd a udělali se žáky anketu. Ptali jsme se na to, co se jim nejvíce líbí na jejich škole. Skoro všichni žáci, kterých jsme se ptali, na otázku odpověděli, dokonce i někteří učitelé. Po celé škole nás provázely dvě moc milé žákyně z páté třídy. Nejvíce nás zaujal ping-pongový stůl na chodbě a na zdi obtisknuté ruce žáků tříd, které už vyšly. Škola se nám celkově líbila, ale docela nás zamrzelo to, že se k nám někteří žáci nechovali moc hezky a měli na nás narážky. V 10:45 hodin jsme se museli rozloučit a opustit školu, abychom stihli autobus. Autobusem jsme jeli do Chrasti a odtud dalším autobusem

7 Školní krounský občasník 7 únor/2012 do Skutče. Ve Skutči jsme měli opět rozchod, který trval zhruba hodinu. Do Krouny jsme přijeli kolem čtvrt na dvě. Byli jsme rádi, že jsme nikde nezapadli a dojeli v pořádku domů, protože počasí bylo opravdu škaredé. Michaela Sklenářová ZE ŽIVOTA ŠKOLY Jednoho podzimního deštivého dne jsme se skoro všichni z druhého stupně vydali do AFI Palace v Pardubicích. Ráno, chvilku po zvonění, nám přijel autobus, kterým jsme vyrazili do Pardubic. Cesta rychle ubíhala a my jsme si při ní užili spoustu legrace. D. Nováková a M. Lehká v AFI Palace V Pardubicích jsme byli za chvilku. Vystoupili jsme přímo před AFI Palace, spočítali se a chvilku čekali, než nastane otevírací doba. Potom pro nás přišel pán a pustil nás dovnitř. V tu chvíli jsme se všichni rozprchli po obchodech. Zhruba za hodinu jsme si dali sraz před eskalátory vedoucími do kina, ale než přišla paní učitelka Pejchová s panem učitelem Schmiedem, ještě jsme se na nich stihli chvíli povozit. Když učitelé dorazili, šli jsme si koupit něco dobrého na zub, aby se nám lépe dívalo na film. Děj druhé části Harryho Pottera a Relikvie smrti byl velmi napínavý. Naštěstí všechno dobře dopadlo a kouzelnický svět byl zachráněn od zlého lorda Voldemorta a jeho stoupenců. Po skončení filmu jsme se sbalili a šli k autobusu. Zpáteční cesta byla spíše o chlubení, protože všichni ukazovali, co si koupili. Při cestě domů jsme vyložili Otraďáky a pokračovali v jízdě. Domů jsme se velmi těšili, abychom povyprávěli o zážitcích a pocitech, které jsme prožili. Lucie Drahošová

8 Školní krounský občasník 8 únor/2012 V sobotu 3. prosince 2011 se konalo každoroční rozsvícení vánočního stromečku. Na úvod zarecitovaly a zazpívaly koledy děti ze školní družiny. Velmi hezké a milé vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Skalová. Poté následoval vánoční jarmark, kde si mohli návštěvníci koupit vánoční dekorace, keramiku, adventní věnce, svícny a další výrobky. Samozřejmě bylo připraveno také občerstvení jako například teplý čaj a trdelník. Sama za sebe mohu říct, že toto předvánoční setkání bylo moc hezké a návštěvníci z něj odcházeli spokojeni. Kateřina Machová Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se žáci druhého stupně vydali na varhanní koncert do evangelického kostela. Po příchodu do kostela nás přivítal pan varhaník, který žáky seznámil s dobou baroka. Pohovořil také o několika významných českých skladatelích tohoto období a poté zahrál jejich nejznámější skladby. Přednáška byla doplněna fotografiemi barokních památek. Většina žáků byla s koncertem spokojena a po jeho skončení se všichni opět vydali na cestu do školy. Simona Pešková V pondělí 5. prosince jsme se my, deváťáci, rozhodli, že se jako každý rok, převlečeme za čerty, Mikuláše a anděly a trochu postrašíme děti. První hodina byla věnována převlékání, líčení a vymýšlení způsobů, jak děti nejlépe postrašit. Druhou hodinu konečně započala naše cesta do tříd za zlobivými dětmi. Děti ale byly překvapivě hodné, jak nám sdělili kantoři. Čertům to ale nedalo a každého, kdo jim přišel do cesty, začernili. Čerti na návštěvě v jedné ze tříd

9 Školní krounský občasník 9 únor/2012 Třetí hodinu se Mikuláš, anděl a několik čertů vydali do školky, kde už čekali malí předškoláci. Čerti je malinko postrašili, děti přeříkaly předem připravené básničky nebo zazpívaly písničky a anděl jim za odměnu rozdal sladkosti. Po návratu do školy se čerti a andělé v čele s Mikulášem vydali do vyšších ročníků. Mládež se nebála a čerty přivítala jako příjemné zpestření nudného dne. Pátou hodinu následovalo převlékání zpátky do civilu. Myslím, že to byl hezky strávený den. Iveta Sodomková V pátek 16. prosince se u nás v přístavbě konal vánoční koncert, kde vystupovaly děti z hlinecké základní umělecké školy. Na začátku nás přivítala a poté celý koncert moderovala ředitelka ZUŠ paní Mgr. Zdeňka Venzarová. Nejdříve žákům vysvětlila pravidla, podle kterých by se měli na koncertě vážné hudby chovat. Pak uváděla jednotlivé účinkující a doplňovala vše informacemi o hudebních nástrojích. Postupně jsme tak zhlédli a vyslechli flétnový soubor ZUŠ, sólové skladby hrané na pozoun, trubku, kytary, akordeon a dále také duety klarinetů a akordeonů. Pořad vyvrcholil vystoupením smyčcového orchestru, který pod vedením pana učitele Ondřeje Kozderky zahrál skladby některých našich autorů a koncert zakončil několika známými českými koledami. Celé vystoupení bylo velice milé a příjemné. Koncert se nám velice líbil. Krásně jsme se u něj odreagovali. Jarmila Šubecová V pondělí 13. února jsme se po sedmé hodině sešli s paní učitelkou Urbanovou, Broulíkovou a paní Balounovou před budovou školy. Batohy a lyže jsme naložili do auta, které nám je odvezlo do Daňkovic. Společně jsme došli na autobusovou zastávku a autobusem jeli až do Svratky, kde jsme hned přestoupili Lyžařský výcvik 2012 do autobusu, který nás odvezl do Sněžného. Odtud jsme vyrazili pěšky do Daňkovic. Ubytovat jsme se stihli ještě před obědem. Hned odpoledne jsme vyrazili na lyže.

10 Školní krounský občasník 10 únor/2012 Úterý: Dopoledne a odpoledne jsme byli lyžovat, večer se našel čas i na nějaké ty soutěže. Středa: Ten den nebylo nejlepší počasí, na pokojích nám skoro celý den nešel proud, proto jsme se po obědě vydali na procházku do Sněžného, kde jsme zašli do cukrárny na čaj a něco dobrého na zub. Čtvrtek: Celý den chumelilo, proto jsme lyžovali jen krátce a čas jsme využili hraním stolního tenisu, který nás moc bavil. Večer bylo vyhodnocení soutěží. Pátek: Sbalili jsme si věci, uklidili pokoje a následovala cesta pěšky do Sněžného, poté autobusem do Svratky a odtud jsme jeli na lyžích až do Čachnova. Protože se počasí zhoršilo, docela jsme uvítali, když nás pan starosta odvozil autem do Krouny, kde na nás už čekali rodiče. Myslím, že se lyžařský výcvik každému líbil a všichni máme spoustu nových zážitků. A vzhledem k tomu, že některé třídy před námi nemohly lyžovat, protože nebyl sníh, tak nám určitě přálo i štěstí, protože letos jsme lyže díky bohaté sněhové nadílce opravdu využili. Simona Pešková OTÁZKY NA TĚLO Michaela Sklenářová, žákyně IX. třídy Kolik je Ti let a kde ses narodila? Je mi 15 let a narodila jsem se v Poličce. Čím bys chtěla být, až budeš dospělá? Chtěla bych být úspěšnou interiérovou designérkou nebo pracovat ve zdravotnictví jako zubní technik. Chodíš ráda do školy? Jak kdy. Musím přiznat, že někdy se mi tam jít opravdu nechce. Jsi pilný žák? Myslím, že ano. Jak hodně ve škole zlobíš? To nevím, ale myslím si, že nezlobím. Měla jsi někdy sníženou známku Ne, nikdy. z chování? Jaký je Tvůj nejoblíbenější předmět Výtvarná výchova a informatika. na ZŠ? Jaký předmět nesnášíš? Chemii, protože nemám ráda všelijaké vzorce, a přírodopis, protože je teď dost těžký. Kdo je Tvým životním vzorem? Nemám žádný vzor. Které lidi ze svého okolí máš ráda? Hlavně rodinu a přátele. Jaký je Tvůj největší zážitek během školní docházky? Těch je opravdu hodně, ale největší zážitky mám z výletů do zahraničí. Které země jsi ve svém životě Slovensko, Rakousko, Německo, navštívila? Chorvatsko a Francii.

11 Školní krounský občasník 11 únor/2012 Tvůj oblíbený zpěvák, zpěvačka či skupina? Tvá oblíbená osobnost z televizní obrazovky, film? Tvůj oblíbený politik? Ze zpěváků mám nejradši Davida Deyla a ze skupin to je kapela Škwor. Mám ráda i další jako je třeba Harlej, Komunální odpad, Alkehol atd. Je jich opravdu mnoho. Osobností mám ráda hodně. Jednou z nich je třeba Johny Depp. A oblíbených filmů mám ještě víc, ale žádný není nejoblíbenější. Žádný. Politiky nemám ráda a ani se o politiku moc nezajímám. Co sleduješ nejčastěji v televizi? Hodně sleduji kriminálky nebo romantické filmy a seriály. Myslíš si, že máš v životě štěstí? Někdy ano a někdy ne. Teď si myslím, že ho mám. Čeho se nejvíc bojíš? Pavouků. Na co se nejvíc těšíš? Na to, až budu mít dům, rodinu a dobré zaměstnání. Máš nějaké tajné přání? Ano, mám. Co Tě dokáže nejvíc rozčílit? Třeba když v písemce něco napíšu dobře a pak to škrtnu nebo když to vím správně, ale do písemky to nenapíšu, protože si myslím, že to je špatně. Jaké roční období máš nejraději? Stoprocentně léto. Jaké máš koníčky? Ruční práce, malování, jízdu na kole, bruslení, badminton, tenis a počítač. Jak odpočíváš? Odpočívám tak, že si lehnu k televizi. ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZE SVĚTA ANEB VÍTE, ŽE Připravila redakce Škrobu Nové notebooky a chytré telefony jsou rok od roku výkonnější, což má neblahý dopad na jejich výdrž. Vědci proto stále hledají nové způsoby, jak tyto přístroje

12 Školní krounský občasník 12 únor/2012 efektivně napájet. Například ve společnosti Sony vyrobili akumulátory, jejichž základem jsou staré noviny a použité obaly z vlnité lepenky. Podle připravila Jana Pokorná V Indii se objevil nový druh onemocnění tuberkulózou, na který nepomáhá žádný z léků, jež jsou k dispozici. Odborníci v Bombaji nový druh choroby nazývají TDR (Totally Drug Resistant, v překladu zcela odolný vůči lékům). Indové zaznamenali rostoucí počet nemocných, u nichž neúčinkují žádné léky. Poprvé o novém druhu TBC lékaři informovali 21. prosince poté, co se od října snažili bez úspěchu vyléčit čtyři pacienty. O pár dní později napsal list Times of India, že případů je v jediné nemocnici Hindudža v Bombaji už nejméně dvanáct. Server Wired upozornil, že tuberkulóza je již tak jedním z největších zabijáků na světě. Jen v předloňském roce byla příčinou smrti 1,7 miliónu lidí. Dalších 7,7 miliónu se jí ve stejném období nakazilo. Léčba TBC je náročná a trvá několik měsíců. V minulosti již byly identifikovány případy odolnosti bakterií vyvolávajících tuberkulózu vůči lékům pro jednotlivé fáze léčby. Tyto druhy tuberkulózy se podle toho označují MDR či XBR. Těchto variant bylo zaznamenáno několik desítek tisíc a Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v letošním roce jimi budou nakaženy dva milióny lidí. Varianta XBR byla poprvé zaznamenána v roce 2006 a od té doby se rozšířila do 69 zemí. Tuberkulóza TDR představuje ovšem riziko zcela nových rozměrů. Podle serveru připravila Lucie Drahošová Foto: fotobanka Profimedia VĚDCI NAŠLI V OCEÁNU POZŮSTATKY PRADÁVNÉHO KONTINENTU GONGWANA Vědci při zkoumání v Indickém oceánu asi 1600 kilometrů západně od pobřeží Austrálie našli dva ostrovy. Jsou velké asi jako Skotsko. Fosilie, které kameny u těchto ostrovů obsahují, dokazují, že kdysi byly nad, či těsně pod mořskou hladinou. Nyní jsou ostrovy v hloubce 1600 metrů.

13 Školní krounský občasník 13 únor/2012 Je to velký objev, který nám snad objasní, jak se Gondwana rozlomila na dnešní Austrálii, Antarktidu a Indii, řekla geofyzička Joanne Whittakerová. To se stalo před 80 až 130 milióny lety. Vědci tušili, že pozůstatky se budou nacházet někde ve východní části Indického oceánu. Oblast je ale nejméně prozkoumanou částí světa vůbec. Gondwana byla jedním z prakontinentů, byla součástí velekontinentu Pannotie. Postupně se od něj odtrhly Laurentie (část dnešní Severní Ameriky), Baltika, (kontinent později zanikl a stal se součástí více kontinentů) a Siberie (území dnešní Sibiře). Kontinenty se dál rozpadaly a formovaly se nové. Podle serveru připravila Simona Pešková Foto (3. březen srpen 1922) Alexander Graham Bell se narodil 3. března 1847 ve skotském Edinburghu. Bell se proslavil jako vynálezce telefonu. V Londýně studoval medicínu. Už tehdy se věnoval pokusům v akustice, možná i proto, že jeho otec Alexander Melville Bell byl učitelem dětí s vadami sluchu. Jeho matka Eliza Bell (Elisa Grace Symonds) byla skoro hluchá. V roce 1871 se rodina vystěhovala přes Kanadu do Bostonu v USA. Roku 1873 se Bell stal profesorem na univerzitě v Bostonu. Alexander Graham Bell vlastně nezamýšlel vynalézt telefon. Původně chtěl vyvinout násobný telegraf - přístroj, který by umožnil najednou přenést více zpráv. Tento přístroj pojmenoval harmonický telegraf. Alexander Graham Bell představil svůj telefon na stoleté výstavě ve Philadelphii (Centennial Exhibition). Telefon se stal hlavním exponátem výstavy uspořádané k 100. výročí podepsání Deklarace nezávislosti. Alexandr Graham Bell zemřel Foto: cs.wikipedia.org a Podle připravila Simona Pešková

14 Školní krounský občasník 14 únor/2012 LETEM SVĚTEM ANEB CESTOVNÍ HOREČKA Hádej, o jakou kulturní zajímavost se jedná Zřícenina hradu v Železných horách se nachází na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 m n. m. nad městem Třemošnice, jihozápadně od města Chrudim. Zřícenina leží při hranici Národní přírodní rezervace Kaňkovy hory a je součástí CHKO Železné hory. Původní hrad byl postaven rodem Ronovců, a to buď Jindřichem ze Žitavy, nebo jeho synem Smilem, který se zval právě podle hradu. O zřícenině hradu se vypravuje, že se zde nacházela tajná chodba. Právě touto chodbou utekly tři dcery tamního rytíře, když hrad dobyl nepřítel. Schovaly se u lidu, který žil pod hradem. Zřícenina hradu má tvar pravidelného trojúhelníku o rozměrech metrů. Východní část byla opatřena bránou s přístupovou cestou a byla chráněna mohutným příkopem s valem. Příkop se táhl i pod jihozápadní stranou. Severní strana byla chráněna Lovětínskou roklí. Každoročně se zde pořádají folkové a rockové festivaly. Pokud jste poznali, o jaké kulturní zajímavosti je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou na kousek papíru a do 15. března zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Podle serveru converter.cz připravila Michaela Lehká Foto: converter.cz

15 Školní krounský občasník 15 únor/2012 KULTURNÍ OKÉNKO KDO JE TO? Tento muž se narodil v Praze. Pracuje jako sportovní redaktor, spisovatel a televizní scénárista. V letech byl sportovním redaktorem v časopisu Stadion, pak se stal spisovatelem na volné noze. Napsal řadu povídek do různých antologií, jiné z žánru sci-fi uveřejnil v povídkové knize Pavilón J. Byl velmi činným scénáristou pro Československou televizi, kde uplatnil desítky scénářů. Je autorem řady písničkových textů, básniček, fejetonů i pohádek. Psal také do dětských časopisů Mateřídouška a Sluníčko. Jeho nejznámějšími knihami jsou čtyři díly Pachatelů dobrých skutků. Z televizních děl ho proslavily hlavně pohádky, například Taneček přes dvě pekla nebo Žáku Kašíku, nežeň se. Pokud jste poznali, o jaké osobnosti je řeč, napište svoji odpověď spolu se jménem a třídou na kousek papíru a do 15. března zaneste panu učiteli Schmiedovi. Ze správných odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny. Podle článku serveru připravila Helena Pražanová Foto: cs.wikipedia.org Š K R O B D O P O R U Č U J E S V Ý M Č T E N Á Ř Ů M V další a také závěrečné části strhující upíří ságy se Edward Cullen a Bella Swan rozhodnou uspořádat svatbu. Po svatbě se vydají na líbánky do Ria de Janeira, kde se naplno oddají své lásce. Jejich štěstí ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi, brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však znamená fatální hrozbu. Zažije tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení a ztrát. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost

16 Školní krounský občasník 16 únor/2012 tohoto rozhodnutí se vine celým Belliným příběhem jako červená nit, na níž visí osudy obou kmenů upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne, dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky. REŽIE: Bill Condon HRAJÍ: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Maggie Grace, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Kellan Lutz, Nikki Reed, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Billy Burke a další ČESKÁ PREMIÉRA: Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický / USA, 2012 Podle serveru připravila Jana Pokorná Foto: C. S. Lewis: Letopisy Narnie (komplet) Tato kniha je soubor všech sedmi dílů. Vypráví o době od vzniku Narnie až po její zánik. Narnii stvořil lev Aslan a také ji nechal zaniknout v temnotě. Narnie zanikla, ale všechna hodná zvířata a všichni hodní lidé, kteří umřeli, byli někdy v Narnii a nepřestali v ni věřit, odešli do Aslanovy říše. Nakladatel: Fragment Formát: 680 stran, 152 x 228 mm, česky, vázaná Překladatel: Veronika Volhejnová Rok vydání: 2011 Zdroj a foto: Připravila Helena Pražanová NIGHTWORK - TEPLÁKY ANEB KROKY FRANTIŠKA SOUKUPA Skupina Nightwork vznikla v Praze v roce Je to česká skupina a údajně byla založena jako záminka k záškoláctví. Tato skupina hraje různé žánry, patří mezi ně alternativa, dance music, world music, funk, pop a pop rock. V roce 2009 se stala skokanem roku v anketě Zlatý slavík, kdy postoupila z 94. místa na 11. místo. V roce 2010 byla ve stejné anketě na 3.

17 Školní krounský občasník 17 únor/2012 místě. Kapela nazpívala v roce 2006 soundtrack k filmu Prachy dělaj člověka a k filmu Panic je na nic. A v roce 2010 titulní píseň s názvem Slunce v duši k filmu Ženy v pokušení. V roce 2007 vydala svoje první CD s názvem Respectmaja a o rok později další s názvem Respectmaja reedition. Jejich doposud poslední CD s názvem Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa vydali v roce Složení kapely: Vydaná CD: Jan Maxián piáno František Soukup zpěv, tanec Jakub Prachař - kytara 2007 Respectmaja 2008 Respectmaja reedition Vojtěch Dyk zpěv Jakub Antl baskytara Ondřej Sluka - bicí 2010 Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa CD Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa obsahuje tyto skladby: 1. Intro 7. Španělská 2. Dyktátor 3. Drevosústruhár 8. Slunce v duši 9. Shut The Fuck Up 4. Andělská dívka 10. Tepláky 5. Kladivo 6. Der Wunderbaum 11. Válka atomů 12. Thepláky (Remix by DJ Mario) Zdroj: Foto: Připravila Michaela Sklenářová Škrob doporučuje: ČASOPIS SVĚT FILMU Jak už název napovídá, tento časopis se zabývá filmy. Najdete zde informace k filmům zahraničním, ale i českým. Není nouze o zajímavé obrázky. Uprostřed je plakát k filmu, který je v časopisu recenzován. Najdeme zde také profily známých herců a hereček a nebyl by to pořádný časopis,

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2011

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2011 Školní krounský občasník 2 únor/2011 Zprávy z ředitelny Máme za sebou první pololetí tohoto školního roku. Zhodnotit jeho výsledky však není jednoduché. I nadále pokračuje, a navíc se dále prohlubuje trend,

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole.

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2012

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2012 Školní krounský občasník 2 květen/2012 Zprávy z ředitelny Školní rok se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Využijte, děti, zbývající čas k dohnání učiva a vylepšení prospěchu, protože i ve škole platí,

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 březen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 březen/2010 Školní krounský občasník 2 březen/2010 Zprávy z ředitelny V polovině ledna proběhl zápis do I. třídy. K zápisu přišlo v doprovodu rodičů celkem 21 dětí narozených od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004 nebo těch,

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2013

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2013 Školní krounský občasník 2 květen/2013 Zprávy z ředitelny S příchodem jara a léta začalo období zvýšených aktivit dětí. Dávejte na sebe pozor, ať už při pohybu na kole, při sportování, s teplejším počasím

Více

Bleskáč (naše interview)

Bleskáč (naše interview) Školní krounský ob asník 2 duben/2007 Zprávy z ředitelny Výsledky našich žáků ve vzdělávání dělají v celkovém pohledu celé škole, mně osobně, a věřím, že i všem občanům obce, radost. Výborně reprezentovali

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Naši milí věrní čtenáři,

Naši milí věrní čtenáři, občasný občasník 34 BŘEZEN 2012 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

A je tu podzim. září říjen 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem A je tu podzim září říjen 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Po prázdninové pauze Vás opět vítáme u dalšího vydání Clicku. V naší redakci se tentokrát

Více

PŘEDPLAŤ SI novou DUBNOVOU BOOMBU JEN ZA 15,- Kč

PŘEDPLAŤ SI novou DUBNOVOU BOOMBU JEN ZA 15,- Kč Možná tomu nebudete věřit, ale na konci ledna uběhlo prvních pět měsíců školního roku 2012/2013. No, pět měsíců. Nevím, jak vám, ale mně přišlo, že to bylo o hodně míň, protože díky vánoční besídce utekl

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Upozornění ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ KRONIKA Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to, o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám. Dával bych význam

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. září říjen 2014. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. září říjen 2014. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Oslavy 55. výročí otevření ZŠ Bratrství Čechů a Slováků září říjen 2014 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Jen tak na okraj Milí čtenáři, ráda bych Vás za celou redakci přivítala

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

Studentský časopis Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově Číslo obsahuje:

Studentský časopis Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově Číslo obsahuje: Studentský časopis Obchodní akademie a Hotelové školy v Turnově Číslo obsahuje: Hlavní téma: zlo, Aktuality drogy, násilí, Recenze sebevraždy, magie Magické recepty Lyžařský kurz Rozhovor Akce OSE a mnoho

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více