Stanovisko UNHCR k žadatelům o azyl z Ruské federace v kontextu situace v Čečensku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko UNHCR k žadatelům o azyl z Ruské federace v kontextu situace v Čečensku"

Transkript

1 Stanovisko UNHCR k žadatelům o azyl z Ruské federace v kontextu situace v Čečensku Únor 2003 Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees CP 2500, CH-1211 Ženeva 2, Švýcarsko Webová stránka:

2 Obsah Úvod...3 I. Obecná situace a poslední vývoj...3 II. III. IV. Problematika vnitřního přesídlení a federální politika týkající se vnitřně přesídlených osob (VPO)...9 a) Status nuceného migranta... 9 b) Kompenzace za ztracený majetek a další pomoc c) Svoboda pohybu a svoboda výběru místa pobytu d) Princip dobrovolného návratu do Čečenska e) Čečenské VPO v Ingušsku f) Čečenské VPO v ostatních oblastech severního Kavkazu g) Čečenské VPO v ostatních oblastech Ruské federace Situace etnických Čečenců pocházejících nebo trvale žijících v oblastech Ruské federace mimo Čečensko...25 Důležité cestovní doklady / doklady totožnosti...27 V. Situace neetnických Čečenců opouštějících Čečensko...29 VI. Stanovisko UNHCR k alternativě vnitřního útěku...30 VII. Shrnutí základních informací...31 VIII. Doporučení

3 Úvod 1. Tento dokument je aktualizací předchozího Stanoviska UNHCR k žadatelům o azyl z Čečenska z ledna Přestože obecné principy uvedené v předchozím stanovisku zůstávají i nadále v platnosti, vynořila se vzhledem k pokračujícímu konfliktu v Čečenské republice (Čečensku) 1 v posledních dvou letech a vzhledem k počtu osob hledajících mezinárodní ochranu kvůli současné situaci v Čečensku, potřeba připravit podrobnější dokument o 1) otázce vnitřního přesídlení a 2) identifikaci kategorií osob, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu. I. Obecná situace a poslední vývoj 2. UNHCR nemá v Čečensku svou pobočku, získává však informace od různých organizací, které v Čečensku působí. Všechny tyto zdroje shodně přinášejí zprávy o rozsáhlém a závažném porušování lidských práv a humanitárních zákonů v Čečensku. 3. Abdul-Khakim Sultygov, zmocněnec prezidenta Putina pro lidská práva v Čečensku, potvrdil, že v období od ledna do srpna 2002 zmizelo v této konfliktem zmítané oblasti 284 osob. Uvedl také, že snahy o ukončení porušování práv čečenských civilistů ruskou armádou ztroskotaly a že se připravují nová nařízení Podle posudku expertů Rady Evropy z prosince 20002, se bezpečnostní situace od zajetí rukojmí v moskevském divadle v říjnu 2002 očividně zhoršila. Experti byli svědky pokračujících intenzivních vojenských operací v Čečenské republice. 3 Na počátku listopadu 2002 zahájily ruské ozbrojené síly intenzivní kampaň proti separatistům na celém území Čečenska. Ruský ministr obrany Sergej Ivanov oznámil pozastavení předchozích plánů na snížení vojenské přítomnosti v Čečensku 4. Zprávy 1 Článek 65 Ústavy Ruské federace uvádějící seznam osmdesáti devíti součástí Federace hovoří o Čečenské republice. V našem dokumentu jsou oba termíny, Čečenská republika i Čečensko, vzájemně zaměnitelné. 2 Zpravodajství BBC, Chechen Envoy Confirms Missing Toll, 5. srpna Rada Evropy, Twenty-fourth interim report by the Secretary General on the presence of the Council of Europe s experts in the Office of the Special Representative of the President of the Russian Federation for ensuring Freedoms in the Chechen Republic. Period from 10 November to 4 December 2002, SG/Inf(2002)51, 9. prosince 2002, Human Rights and Civil Rights and Freedoms in the Chechen Republic Period from 10 November to 4 December, 2002, Documents/Information%5Fdocuments/2002/SGInf(2002)51E.asp#TopOfPage. K dnešnímu dni tak Komise ministrů učinila pouze jednou na základě odstavce 1 Deklarace o dodržování závazků z roku 1994, a to generálním tajemníkem 26. června 2000 ve vztahu k situaci v Čečensku (viz Council of Europe Monitor/Inf(2003)1 ze dne 6. února Zpravodajství BBC, Russia pursues New Assault in Chechnya, 4. listopadu 2002, news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ stm. 3

4 svědků a mezinárodních organizací z oblasti lidských práv přinášejí podrobný popis případů porušování lidských práv a mezinárodních humanitárních zákonů, včetně mučení, okamžitých poprav, svévolného zatýkání, zmizení, znásilňování, špatného zacházení, rozsáhlého ničení a loupení majetku Ze svých domovů bylo donuceno utéct více než osob většinou do Ingušska, ale i do jiných oblastí Ruské federace a v rámci Čečenska samotného. K 31. prosinci 2002 se v Ingušsku podle UNHCR nacházelo asi vnitřně přesídlených osob (VPO), VPO žilo v samotném Čečensku, v Dagestánu a v ostatních oblastech Ruské federace. 6 V dalších částech bývalého Sovětského svazu a ve střední a západní Evropě žije neznámý počet čečenských žadatelů o azyl a uprchlíků. 7 Více než Čečenců hledajících ochranu se nachází ve střední Asii; nejvíce jich je v Kazachstánu Přestože bezpečnostní situace v Čečensku se v letech 2001 a 2002 několikrát zhoršila, byl ve stejném období zaznamenán i pozitivní vývoj: a) Vleklé válečné operace na frontách se zastavily; b) V období od 1. ledna do 31. prosince 2002 se podle odhadů UNHCR do Čečenska vrátilo na osob. Sem patří asi osob, které se předtím pohybovaly mezi Čečenskem a Ingušskem a které jsou nyní v Čečensku lépe usazené, osob vrátivších se z Ingušska během návratu organizovaného čečenským Výborem pro nucenou migraci, asi spontánně se vrátivších osob z Ingušska a na navrátilců z Dagestánu; c) Vládní pomoc VPO, navrátilcům a sociálně zranitelným osobám v Čečensku se během posledních 12 měsíců zvýšila; byla obnovena výplata 5 Mezi tyto zprávy patří: zprávy Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (United Nations High Commissioner for Human Rights), Amnesty International, Russian Federation, Annual Report 2002, covering period from January to December 2001, 28. května web.amnesty.org, Open and Human Rights Watch, World Report 2003, Russian Federation, 14.ledna 2003, 6 Statistiky OSN o počtu VPO v Ingušsku vycházejí z databáze Dánské rady pro uprchlíky (Danish Refugee Council, DRC). Statistiky UNHCR o Čečensku vycházejí z údajů poskytnutých orgány Ruské federace. V obou těchto republikách je DRC realizačním partnerem UNHCR a WFP (a dalších jiných organizací). Údaje o Dagestánu a jiných republikách federace jsou založeny na odhadech UNHCR. Podrobnější informace naleznete v databázi Norské rady pro uprchlíky (Norwegian Refugee Council), Global IDP Database, Profile of Internal Displacement: Russian Federation, Compilation of the information available in the Global IDP Database of the Norwegian Refugee Council, 28. října 2002, deration%20-october% pdf?openelement. 7 Podle statistik UNHCR žádalo v letech v průmyslových zemích o azyl asi ruských občanů. Počet žadatelů o azyl čečenské národnosti není vyznačen. UNHCR, Asylum Applications Lodged in Industrialized Countries: Levels and Trends, , PGDS, Division of Operational Support, Ženeva, březen Kromě toho bylo asi čečenských uprchlíků zaregistrováno v Gruzii (a získalo zde ochranu) a v Ázerbájdžánu. Více než dvěma stům Čečenců bylo přiznáno postavení uprchlíka na Ukrajině. V Polsku čekalo v říjnu 2001 na vyřízení asi čečenských žadatelů o azyl. 4

5 penzí a platů a v létě 2002 začala být čečenskými úřady poskytována pomoc na rekonstrukci omezeného počtu individuálních domů; d) Vzniklo asi 16 dočasných ubytovacích středisek (DUS) v Grozném (8), Argunu (3), Gudermesu (2), Sernovodsku (2) a v městě Assinovskaja (1), kde je ubytováno celkem osob / rodin (k lednu 2003); e) Počet soudů a jmenovaných soudců v roce 2002 stále rostl; 9 f) Čečenské úřady pro vnitřní záležitosti, které byly přímo podřízeny ruskému federálnímu ministerstvu vnitra, spadají nyní pod nedávno ustavené čečenské ministerstvo vnitra; g) Bylo dosaženo pokroku při navracení administrativních funkcí místním orgánům čečenského ministerstva vnitra. Vnitřně přesídleným osobám bez dokumentů, navrátilcům s dočasnými doklady totožnosti a místním obyvatelům Čečenska jsou vystavovány doklady totožnosti; h) 27. března 2002 vydal velitel spojených sil v oblasti severního Kavkazu příkaz č. 80, O opatřeních pro zvýšení úsilí místních orgánů, populace a ruských policejních orgánů v boji proti porušování zákonů a zvýšení zodpovědnosti pracovníků za porušování práva a pořádku během zvláštních operací a dalších opatření realizovaných na území Čečenské republiky, mající zabránit porušováním práv civilistů během čistících operací; 10 i) Úřadu zvláštního zmocněnce prezidenta Ruské federace pro zajišťování lidských práv a základních svobod v Čečensku se dařilo konsolidovat počet individuálních stížností týkajících se porušování lidských a postupovat je kompetentním soudním orgánům; 11 9 I přes tuto pozitivní tendenci uvedla Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva, že práce soudů není efektivní a že lidé žijící v určitých oblastech mají velké potíže při získávání přístupu k soudu musí překonávat velké vzdálenosti, pojíždět řadou kontrolních stanovišť známých svou praxí vymáhání úplatků. Obyvatelé Čečenska také uvádějí, že soudci nechtějí posuzovat žaloby proti příslušníkům vojenských sil. ; Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva (International Helsinki Federation for Human Rights), Adequate Security Conditions Do Not Exist in Chechnya to Allow the Return of Displaced Citizens A Pattern of Increasing Disappearances Bordering on Genocide, 23. července 2002, 10 Příkaz č. 80 stanovuje (kromě jiných opatření), že během čistících operací mají být přítomni vedoucí místní správy, zástupci církve a rady starších i vojenští prokurátoři; vojáci jsou povinni při domovních prohlídkách prokázat svou totožnost a neměli by používat masky není-li to nutné z operačních důvodů. Byla však hlášena řada případů, kdy příkaz č. 80 nebyl dodržen. Mezinárodní společnost Memorial a ruské nevládní organizace citovaly několik z mnoha incidentů z května 2002, kdy byl příkaz č. 80 velitele OGV úmyslně přezírán. Viz také odstavec 7b. 11 Podle informační zprávy Úřadu zvláštního zmocněnce z listopadu 2001 bylo vojenskými prokurátory v Čečensku k dnešnímu dni vyšetřováno celkem 106 trestných činů týkajících se zločinů spáchaných na civilistech armádními příslušníky. V 52 případech bylo vyšetřování ukončeno a 35 případů bylo následně postoupeno vojenskému soudu; 17 obvinění bylo zamítnuto. Z 35 případů postoupených vojenskému soudu se 10 týkalo vraždy, 1 znásilnění, 12 krádeže a 11 různých trestných činů. K dnešnímu dni vojenské soudy usvědčily 17 příslušníků armády z trestných činů proti čečenským civilistům. Podle tvrzení Memorialu chybějí další informace o trestech chybějí. Středisko pro lidská práva Memorial, dopis vedoucímu úřady zvláštního prezidentského zmocněnce pro ochranu lidských 5

6 j) V Čečensku fungují, i když v omezeném rozsahu, mechanismy právního poradenství prostřednictvím místních nevládních organizací a prostřednictvím Kolegia nezávislých advokátů; k) V Čečensku působí v prostorách Úřadu Zvláštního zmocněnce prezidenta Ruské federace pro zajišťování lidských a občanských práv a svobod v Čečensku pozorovatelé Rady Evropy (ve městě Znamenskoje). 7. Přes tento pozitivní vývoj v Čečensku stále existují některé závažné bezpečnostní problémy a v oblasti osobní bezpečnosti se objevila i nová rizika: a) Ruská federace neprodloužila mandát Pomocné skupiny OBSE, který vypršel 31. prosince OBSE odmítla omezení svého mandátu požadované ruskou federální vládou, podle kterého se OBSE měla soustředit pouze na humanitární pomoc. Původní mandát OBSE z roku 1995 stanovoval, že mise zároveň s poskytováním humanitární pomoci povede prostřednictvím kulatých stolů dialog a vyjednávání ve snaze nastolit ustavit příměří a eliminovat zdroje napětí. Zavírání mise OBSE bylo zahájeno v lednu 2003 a podle vydaného prohlášení má být dokončeno do 21. března 2003; 12 b) V oblastech oficiálně pod kontrolou ruských federálních sil zesílily partizánské aktivity. 27. prosince 2002 zničili sebevražední atentátníci ve vojenském vozidle ústředí čečenské administrativy v Grozném. Při tomto útoku zahynulo 72 osob. Vládní vojenské operace v civilních oblastech, kde se podle předpokladů měli ukrývat partyzáni, vedl k novým populačním přesunům jak v rámci Čečenska, tak směrem do Ingušska. Mezi tyto operace patří čištění vesnic ústící pravidelně v obvinění ze svévolného zadržování mužů vojenského věku a rabování domů. Vojenské aktivity v jižním Čečensku, v oblastech které nejsou pod kontrolou federálních sil, vedly k novým obětem a dalšímu přesídlování obyvatelstva. Organizace hájící lidská práva obviňují ruské jednotky z úmyslného ignorování příkazu č. 80 velitele OGV (viz odstavec 6h) během čistek prosince 2002 přijal Evropský soud pro lidská práva šest případů týkajících se údajných zločinů spáchaných federálními silami práv na území Čečenské republiky J. P.Puzanovu, , 12 Viz: OBSE, Chairman regrets end of OSCE mandate in Chechnya, tisková zpráva, 3. ledna 2003, 13 Středisko pro lidská práva Memorial popisuje čistící operaci v oblasti Grozného v květnu 2002: O vojenské operaci nebyla informována ani oblastní, ani vesnická správa. Vojáci vtrhli do domů, chovali se ohavně a bezdůvodně používali násilí proti mužům i ženám. Nikdo z vojáků neprokázal svou totožnost, ani nevysvětlil účel operace. Vesnická správa, oblastní velitelská správa ani oblastní veřejný prokurátor neobdrželi žádný seznam zadržených. Žádný z těchto úřadů nevěděl nic o zatýkání v Krasnostěpnovském. Obrněná vozidla zapojená do akce neměla žádnou poznávací značku. Středisko pro lidská práva Memorial, Several examples of the many occasions in May 2002 where order No. 80 of the OGV(s) Commander has been deliberately flouted, tamtéž, 6. června 2002, 6

7 na čečenských civilistech v letech Soudu bylo podáno více než 120 podobných případů; 14 c) Na konci listopadu 2002 byla zavražděna Malika Umazheva, bývalá hlavní představitelka administrativy v Alkhan-Kala. Umazheva v minulosti tvrdě kritizovala porušování lidských práv ruskými vojsky v její vesnici a spolupracovala s obhájci lidských práv na dokumentaci těchto případů. Tyto aktivity vedly k jejímu odvolání z pozice v čečenské administrativě a získaly jí osobní zlobu vysoce postavených vojenských představitelů, včetně generála Anatolije Kvašina, velitele generálního štábu ruských ozbrojených sil. 15 Malika Umazheva byla zastřelena maskovanými vojáky; d) Na základě Akčního repatriačního plánu z května 2002 podepsaného ingušskými a čečenskými úřady (viz níže, odstavec 33) demontovaly čečenské úřady dva stanové tábory ve Znamenském (severní Čečensko), ve kterých bylo ubytováno na osob. Většina VPO byla přesídlena do DUS v Grozném, někteří našli ubytování u hostitelských rodin v okolí Znamenského či jinde; e) Situace v DUS zůstává nejistá; úroveň hygienických zařízení je nepřijatelná (latríny nacházející se mimo budovy), je jich málo a po zavírací hodině nejsou přístupné; asi 38% rodin VPO žijících v DUS žilo původně v budovách, které jsou nyní zničeny (není pravděpodobné, že by byly v dohledné době opraveny), ostatní čekají na stavební materiál na opravu svých domů; f) Po zajetí rukojmích v moskevském divadle v říjnu 2002 došlo k zintenzívnění vojenských aktivit a čistících operací v Čečensku, které vedly k novému přesídlení. Podle odhadů UNHCR bylo v období od 1. ledna do 30. listopadu 2002 z Čečenska do Ingušska nově vyhnáno asi osob. Po summitu EU-Rusko, konaném 11. listopadu 2002, přijal Evropský parlament rezoluci, ve které sice uznává právo státu chránit své obyvatelstvo proti terorismu, ale zároveň vyzývá Rusko, aby zajistilo adekvátnost protiteroristických opatření a jejich plný soulad s právním pořádkem, zejména ve vztahu k právům nevinných civilistů a aby realizovalo všechny vojenské operace v Čečensku ukázněně a zejména dodržovalo výnos č. 80 volající po plném respektování práv civilního obyvatelstva. 16 g) První vysoký ruský důstojník souzený za zločiny proti civilistům v Čečensku, plukovník Juruj Budanov, byl nedávno vojenským soudem 14 Rada Evropy, Addendum to the twenty-fifth Interim Report by the Secretary General on the presence of Council of Europe s Experts in the Office of the Special Representative of the President of the Russian Federation for ensuring Human Rights and Civil Rights and Freedoms in the Chechen Republic. Další informace generálního tajemníka viz SG/Inf(2003)2 Addendum, 24. ledna 2003, Information%5Fdocuments/2003/SGINF(2003)2AddE.asp#TopOfPage. 15 Tamtéž. 16 Evropský parlament, Resolution on the outcome of the EU-Russia summit of 11 November 2002, (2002)0563, Provisional Edition, Strasbourg, 21. listopadu

8 prohlášen za duševně chorého. Lékaři mu podle zpravodajství agentury Interfax citující soudní úředníky (Reuters, 16. prosince 2002) nařídili léčení. Během líčení plukovník Budanov přiznal, že při výslechu zavraždil 18-letou Khedu Kungalovou. Podle soudní zprávy byla dívka před svou smrtí znásilněna. Rozhodnutí soudu bylo ruskými aktivisty z oblasti lidských práv tvrdě kritizováno. Na základě pravděpodobně procedurálních pochybení nařídil Nejvyšší soud Ruské federace 28. února 2003 ve věci plukovníka Budanova nové líčení; h) Po návštěvě mise Parlamentního shromáždění Rady Evropy (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) v Ingušsku a Čečensku upozornil zpravodaj lord Judd na tiskové konferenci v Moskvě (24. ledna 2003), že referendum o přijetí Ústavy Čečenskou republikou plánované na březen 2003 je časově nevhodné kvůli bezpečnostní situaci v republice i kvůli nedostatečnému politickému konsensu a úrovni informací o návrhu ústavy mezi Čečenci v Čečensku a Ingušsku. 17 Po své návštěvě v Čečensku 12. února 2003 pan Alavaro Gil-Robles, Komisař Rady Evropy pro lidská práva, uvedl, že konání referenda je začátkem. 18 Pan Alvaro Gil-Robles současně vyjádřil své přesvědčení, že porušování práv civilistů armádou nesmí zůstat nepotrestáno: Není možné bojovat proti zločinu kriminálními metodami. Není možné bojovat proti terorismu porušováním principů a právního pořádku. 19 i) Podle zpráv povstaleckých skupin vzrostl počet případů zavražděných čečenských civilních správců a úřady hlásily případy zabití ruských civilistů čečenskými bojovníky v Grozném. 20 Mnozí pozorovatelé mají pocit, že shromažďování informací o útocích je obtížné, neboť Čečenci nechtějí hovořit o porušování práv čečenskými bojovníky v obavě z odvety; j) Podle UNSECOORD pozastavilo ministerstvo civilní obrany a výjimečných situací své aktivity v oblasti odstraňování min kvůli bezpečnostním rizikům; počet hlášených minových výbuchů roste, zejména mezi navrátilci; k) Bezpečnostní incidenty v Ingušsku, Dagestánu, Severní Osetii-Alanii (Vladikavkaz) a Karačajevsku-Čerkésii vyvolaly obavy z rozšíření partyzánských aktivit i do sousedních republik; Federal News Service, tisková konference lorda Judda, vedoucího mise PACE v Čečensku, 24. ledna 2003, 18 St. Petersburg Times, 18. února AFP, 12. února Generální tajemník Rady Evropy, Nineteenth interim report by the Secretary General on the presence of the Council of Europe s experts in the Office of the Special Representative of the President of the Russian Federation for ensuring Human Rights and Civil Rights and Freedoms in the Chechen Republic. Period from 10 to 30 April, 2002SG/Inf(2002)23, 17. ledna 2002, odst. 10, Secretary%5Fgeneral/Documents/Information_documents/2002/SGInf(2002)23E.asp#TopOfPage. 21 Viz odstavce

9 l) Několik set čečenských navrátilců odešlo poté, co je bezpečnostní problémy, šikanování, ale i nedostatečná ubytovací kapacita a chybějící infrastruktura donutily znovu se vrátit do Ingušska; m) Jelikož soudci nečečenské národnosti Čečensko opustili, je počet soudních pracovníků v Čečensku příliš nízký na to, aby byla zajištěna efektivní realizace soudního řízení. Vyšetřování jednotlivých žalob maří také střety jurisdikcí úřadů civilních a vojenských prokurátorů; n) Přístupu ke službám humanitárních organizací i samotnému vstupu humanitárních organizací do Čečenska brání bezpečnostní problémy, restriktivní vydávání povolení pro výkon a monitoring humanitárních projektů nevládním organizacím, procedury na kontrolních stanovištích i nevydávání povolení pro užívání komunikačních radiových frekvencí; o) Bezpečnostní situace humanitárních pracovníků se zhoršila. V listopadu 2000 unsesly ozbrojené osoby nákladní vůz Mezinárodního červeného kříže. V lednu 2001 byl unesen ředitel holandského programu MSF (po téměř měsíc trvajícím zadržování byl nakonec propuštěn). 23. července 2002 byla unesena zástupkyně místní nevládní organizace Družba v Čečensku Nina Davidovič. 12. srpna 2002 byl v Dagestánu unesen Arjan Erkel, vedoucí mise švýcarského MSF v Ruské federaci. Paní Davidovič byla osvobozena 7. ledna 2003 během speciální bezpečnostní operace, ale je stále nezvěstná, 4. listopadu 2002 byli v Čečensku uneseni dva řidiči Mezinárodního červeného kříže; o tři dny později se bezpečnostním silám podařila oba řidiče osvobodit a únosci byli zadrženi. II. Problematika vnitřního přesídlení a federální politika týkající se vnitřně přesídlených osob (VPO) 8. Následující odstavce se podrobněji věnují situaci osob vyhnaných čečenským konfliktem do jiných oblastí Ruské federace, kterou je třeba zohlednit při posuzování alternativy vnitřního přesídlení. a) Status nuceného migranta 9. V ruské právní terminologii neexistuje termín vnitřně přesídlená osoba. Federální zákon O nucených migrantech z roku 1995 však stanoví podobný status pro násilně přesídlené osoby. Podle 1 tohoto zákona: je nuceným migrantem občan Ruské federace, který byl donucen opustit místo svého trvalého bydliště kvůli násilí páchanému na něm nebo na jeho rodinných příslušnících nebo kvůli jiným formám pronásledování či kvůli reálnému nebezpečí pronásledování z důvodu jeho rasy, národnosti, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině či 9

10 politickému názoru po nepřátelské kampani vedené proti jednotlivcům nebo skupinám osob či rozsáhlém porušování veřejného pořádku V důsledku čečenského konfliktu v letech byl status nuceného migranta přiznán asi vnitřně přesídlených osob (většinou ruského původu) v 79 administrativních částech Ruské federace. Status nuceného migranta má především usnadnit integraci přesídlených osob v jejich novém místě pobytu výplatou zvláštních podpor, poskytováním pomoci při hledání ubytování a zaměstnání, prostřednictvím půjček a dalších podpor Na počátku roku 2000 bylo z Čečenska vyhnáno na osob. Jen velmi málo osob přesídlených v rámci současného konfliktu však získalo status nuceného migranta. Přestože přesné informace nejsou k dispozici, vládní statistiky naznačují, že v období od 30. září do 31. prosince 2002 získalo status nuceného migranta osob. Kvůli dlouho trvajícím procedurám však toto číslo zahrnuje také osoby vnitřně přesídlené během konfliktu v letech , které získaly status nuceného migranta až relativně nedávno. 12. Podle informací, které má UNHCR k dispozici od místních nevládních organizací a svých realizačních partnerů, byla většina žádostí o přiznání statusu nuceného migranta založených na údajném špatném zacházení ze strany federálních sil, ztrátě majetku a/nebo rozsáhlém porušováním veřejného pořádku kompetentními migračními orgány zamítnuta s odůvodněním, že probíhající protiteroristická kampaň realizovaná ruskou vládou není z definice rozsáhlým porušováním veřejného pořádku a že ani federální síly provádějící takovou operaci nemohou být považovány za dopouštějící se porušování veřejného pořádku. Většina VPO, které získaly status nuceného migranta, uváděla obavu z pronásledování islámskými fundamentalisty a ne federálními silami. 13. Proceduru přiznání statusu nuceného migranta vykonávají teritoriální orgány Federální migrační služby 24 (FMS) spadající pod příslušné ministerstvo vnitra a oficiální politika v této oblasti na federální úrovni byla jasně deklarována. Organizace hájící lidská práva a místní nevládní organizace poukazují na rozdíl v zacházení s VPO z předchozího konfliktu (většinou ruské národnosti), jimž byl status nuceného migranta všeobecně přiznáván, a mezi VPO ze současného konfliktu (z nichž je 22 Podle bodu 2 tohoto paragrafu platí dále, že (...) jako nucený migrant bude uznán (...) občan Ruské federace, který byl donucen opustit místo svého trvalého pobytu v části Ruské federace a přesídil na území jiného subjektu federace. Z tohoto důvodu osoby přesídlené uvnitř Čečenska (asi ) nemohou podle současné legislativy získat status nuceného migranta. 23 Status nuceného migranta nevylučuje dobrovolný návrat do místa bývalého trvalého bydliště. Paragraf 7.2(5) zákona o nucených migrantech stanovuje pro místní výkonné orgány povinnost poskytnout nucenému migrantovi na jeho žádost pomoc při návratu do místa jeho bývalého pobytu. 24 Federální ministerstvo federálních záležitostí, národní a migrační politiky vzniklo na základě prezidentského dekretu č. 867 ze dne 17. května 2000 a mělo nahradit bývalou Federální migrační službu. Dalším ministerským dekretem z 16. října bylo toto ministerstvo zrušeno a jeho funkce v oblasti realizace federální migrační politiky byly převedeny na ministerstvo vnitra. 10

11 většina čečenské národnosti). Tito druzí neuspěli se svými žádostmi o status nuceného migranta poukazujícími na masivní destrukci civilní infrastruktury a soukromého majetku i na obecně panující nejistou bezpečnostní situaci VPO, které získaly status nuceného migranta v období od října 1999 do prosince 2002, získaly tento status v 79 oblastech Ruské federace. Přestože oficiální statistiky neobsahují rozdělení podle národnosti, většinu těchto osob tvoří (podle informací dostupných UNHCR) etničtí Rusové. Podle statistik Ministerstva federace, národní a migrační politiky Ruské federace získalo v období od 1. října 1999 do 31. prosince 2002 v Ingušsku status nuceného migranta jen 89 VPO. Většina ze osob z Čečenska, které získaly status nuceného migranta v období od října 1999 do prosince 2000, se usadila v oblastech, kde je jen málo VPO čečenské národnosti: osob ve Stavropolské oblasti, 689 v Tambovské oblasti, 635 v Saratovské oblasti a 995 v Krasnodarské oblasti. Skutečnost, že většina VPO, kterým se podařilo získat status nuceného migranta, není čečenské národnosti, byla uznána v dopise Ministerstva federace, národní a migrační politiky Ruské federace náměstkovi ruské dumy V. Igrunovi. 26 UNHCR však ví i o etnických Čečencích, kteří získali status nuceného migranta z výše uvedených důvodů (obava z pronásledování islámskými fundamentalisty nebo skupinami Wahabi ). b) Kompenzace za ztracený majetek a další pomoc 15. Ze statutu nuceného migranta vyplývá nárok na specifickou podporu a půjčku v oblasti integrace bez ohledu na stav majetku v místě původního bydliště. V souladu se zákonem o nucených migrantech z roku 1995 stanovuje rezoluce č. 845 vlády Ruské federace z 8. listopadu 2000 postup pro ubytovávání nucených migrantů. 11. října 2002 byl přijat dpolňující zákon, příkaz č. 971 ministerstva vnitra Ruské federace, stanovující dotace na stavbu a pořízení si obydlí nucenými migranty. Oba tyto zákony se týkají pouze osob se statutem nuceného migranta a nejsou tedy dostupné drtivé většině osob vyhnaných současným konfliktem. 16. V případě obětí konfliktu z let přijala vláda doplňující opatření pro kompenzaci za ztracený majetek. V rezoluci Ruské federace č. 510 z 30. dubna 1997 stanovila vláda proceduru kompenzace za ztracený majetek v případě osob, které Čečensko opustily v období od 12. prosince 1994 do 23. listopadu 1996 a které nemají v úmyslu se vrátit. Přístup ke kompenzacím podle této rezoluce je podmíněn objektivními skutečnostmi (doklad o zničeném majetku a doklad potvrzující pobyt v Čečensku) a nezávisí na přiznání statutu nuceného migranta O restriktivní praxi při udělování statusu nuceného migranta osobám vyhnaným současným čečenským konfliktem více v dokumentu Světlany Gannuškinové, Středisko pro lidská práva Memorial, The internally displaced persons from Chechnya in the Russian Federation, str , Moskva, 2002, 26 Tamtéž, str Více o restriktivní administrativní praxi při výplatě kompenzací za ztracený majetek vnitřně přesídleným osobám z konfliktu z roku a o souvisejícím rozhodnutí Nejvyššího soudu Ruské federace viz Olga Plikina, místní nevládní organizace Víra a naděje, Overview of the legal status of 11

12 17. Federální vláda oznámila svůj úmysl vybudovat podobné mechanismy (finanční kompenzace) i pro oběti současného konfliktu, které Čečensko natrvalo opustily. Do dnešního dne však nebyl žádný takový kompenzační systém realizován. Ruské ministerstvo pro obnovu Čečenské republiky stanovilo mechanismus pro poskytování stavebního materiálu postiženým osobám uvnitř Čečenska. V roce 2002 získalo v rámci tohoto systému pomoc několik stovek rodin v Čečensku. Podle federálních orgánů je uvolňování prostředků z federálního rozpočtu pro tento program bržděno přísnými kontrolními procedurami pro převod prostředků a jejich výplatu přijímající republikou. V lednu 2002 vyjádřilo Parlamentární shromáždění Rady Evropy své znepokojení týkající se skutečnosti, že až 70% humanitární pomoci se nedostává k těm, kterým je adresována. 28 Ruská media přinášela také zprávy o odhalených případech zpronevěry: Internetové noviny strana.ru uvedly, že podle federálních policejních orgánů byly v roce 2001 zpronevěřeny prostředky určené na rekonstrukci Čečenska. Federální inspektoři dosud prokázali promarnění asi 91,3 miliónů rublů (3 milióny USD), často prostřednictvím výplat kompenzace zemřelým obyvatelům nebo mrtvým duším. I když federálním orgánům se někdy podaří dostat pachatele před soud, podle strana.ru se jim nedaří zabránit v pokračování této praxe neboť s pokračující válkou je v Čečensku stále dostatek mrtvých duší Výše zmiňované systémy ruské federální vlády spojují poskytnutí pomoci nebo výplatu kompenzace s objektivními kritérii (získání statutu nuceného migranta nebo doklad o zničeném majetku). Téměř žádné přesídlené osobě se nepodařilo úspěšně prokázat zodpovědnost státu podle ruského Federálního občanského zákoníku a získat u soudu plnou kompenzaci za zničený majetek nebo morální újmu V listopadu 2002 byla novelizována rezoluce ruské federální vlády č. 163 ze dne 3. března 2001 o poskytování vládní pomoci VPO v Čečensku a jiných oblastech.. 31 Rezoluce obsahuje rozpočtová opatření pro nákup a distribuci potravin a internally displaced persons in the northern Caucasus, Pjatigorsk, říjen 2001, a Světlana Gannuškina, Středisko pro lidská práva Memorial, The internally displaced persons from Chechnya in the Russian Federation, Moskva 2002, str , Moskva, Rada Evropy, Conflict in the Chechen Republic, Parlamentární shromáždění, Rezoluce 1270 (2002), 23. ledna 2002, 29 Norská rada pro uprchlíky, Reported diversion of aid, Globální databáze vnitřně přesídlených osob (Global IDP Database), Ruská federace ( ) 30 UNHCR ví jen o jediném kladně vyřízeném soudním případu (rozhodnutí Leninského krajského soudu Stavropolského kraje z 22. března 2001) v případě týkajícím se oběti čečenského konfliktu z let , kde bylo ruskému federálnímu ministerstvu obrany a ruskému federálnímu ministerstvu vnitra soudem nařízeno vyplatit žalobci kompenzaci za morální i za majetkovou újmu. 31 Rezoluce č. 163, O financování výdajů na podporu a potravinovou pomoc občanům, kteří dočasně opustili místo svého trvalého pobytu na území Čečenské republiky a kteří žijí v dočasném ubytovacích zařízeních na území Ruské federace, a také o pokrývání výdajů na přepravu občanů a jejich majetku do jejich místa pobytu na území Čečenské republiky v roce

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2014 ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 25. června 2015 2 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika je zemí

Více

Hostis 3. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv

Hostis 3. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv Hostis 3 Ročník I 2008 Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv OBSAH: Hlava UNHCR přijíždí do Gruzie; naléhá na dárce, aby pomohli... 3 Uprchlíci:

Více

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika je zemí s pluralitní parlamentní demokracií. Zákonodárná moc je dána dvoukomorovému parlamentu, který tvoří poslanecká

Více

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7

EVANGELICKÁ AKADEMIE. Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 EVANGELICKÁ AKADEMIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Praha 4 - Spořilov, Hrusická 2537/7 UPRCHLICKÉ ŽENY V ČESKÉ REPUBLICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název pracoviště: Organizace pro pomoc uprchlíkům Vypracovala:

Více

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA. Zpráva o stavu lidských práv za rok 2008: Česká republika

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA. Zpráva o stavu lidských práv za rok 2008: Česká republika Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA Zpráva o stavu lidských práv za rok 2008: Česká republika 25. února 2009 Česká republika je parlamentní demokracií s

Více

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Uprchlíkem v Česku. Azylová politika, žadatelé o azyl, děti jako uprchlíci... www.migraceonline.

Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Uprchlíkem v Česku. Azylová politika, žadatelé o azyl, děti jako uprchlíci... www.migraceonline. Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Uprchlíkem v Česku Azylová politika, žadatelé o azyl, děti jako uprchlíci... www.migraceonline.cz OBSAH Uprchlíci ve světě a v Česku... 2 Vývoj azylové politiky

Více

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2011: ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2011: ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2011: ČESKÁ REPUBLIKA 24. května 2012 ČESKÁ REPUBLIKA 2 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika

Více

Zpráva za Českou republiku k otázce dodržování lidských práv za rok 2006

Zpráva za Českou republiku k otázce dodržování lidských práv za rok 2006 Zpráva za Českou republiku k otázce dodržování lidských práv za rok 2006 Zprávy o dodržování lidských práv ve světě Vydal Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

DĚTŠTÍ VOJÁCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ. Martina ROPKOVÁ. Bakalářská práce

DĚTŠTÍ VOJÁCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ. Martina ROPKOVÁ. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Martina ROPKOVÁ DĚTŠTÍ VOJÁCI Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Opršal Olomouc 2008 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl. Materiál UNHCR z roku 1997

Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl. Materiál UNHCR z roku 1997 Směrnice politiky a postupů při jednání s dětmi bez doprovodu žádajícími o azyl Materiál UNHCR z roku 1997 SHRNUTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. MEZINÁRODNÍ STANDARTY 3. DEFINICE 3.1 Dítě bez doprovodu 3.2 Dítě doprovázené

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2013: ČESKÁ REPUBLIKA 27. února 2014 Celé znění zprávy zprávy Country Reports on

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Zpráva o dodržování lidských práv za rok 2009: Česká republika

Zpráva o dodržování lidských práv za rok 2009: Česká republika Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Zpráva o dodržování lidských práv za rok 2009: Česká republika 11. března 2010 Česká republika je zemí s pluralitní parlamentní demokracií, která

Více

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A N A L Ý Z A POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Gabriela Kopuletá Organizace pro pomoc uprchlíkům 2009 Tato analýza vznikla v rámci projektu Na startu, podpořený

Více

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 Rasismus v České republice Gwendolyn Albert Pavla Redlová I. Shrnutí V roce 2008 se prohlubovaly negativní trendy, které jsme zaznamenali ve Stínových zprávách z let 2006 a 2007.

Více

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace Ministerstvo vnitra ČR Praha 2010 Publikace

Více

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON

INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI IZRAEL. Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva. Překlad: Agentura PYLON INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe IZRAEL Autoři: Leslie Sebba Menachem Horovitz Ruth Geva Překlad: Agentura PYLON Tento text nemá charakter

Více

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...6 I. OBECNÁ ČÁST...7 1. ÚVOD...7 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV...8 3. MEZINÁRODNÍ

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY NÁRODNÍ STRATEGIE BOJE PROTI OBCHODOVÁNÍ S LIDMI (PRO OBDOBÍ LET 2008 2011) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. ledna 2008 č. 67 k Národní

Více

Aktuální otázky lidských práv

Aktuální otázky lidských práv www.centrumlidskaprava.cz 12. číslo, IV. ročník, prosinec 2012 Aktuální otázky lidských práv Vážené dámy a pánové, vítáme vás v novém roce novým číslem Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Azs 36/2010-274 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr.

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více