Stanovisko UNHCR k žadatelům o azyl z Ruské federace v kontextu situace v Čečensku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovisko UNHCR k žadatelům o azyl z Ruské federace v kontextu situace v Čečensku"

Transkript

1 Stanovisko UNHCR k žadatelům o azyl z Ruské federace v kontextu situace v Čečensku Únor 2003 Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees CP 2500, CH-1211 Ženeva 2, Švýcarsko Webová stránka:

2 Obsah Úvod...3 I. Obecná situace a poslední vývoj...3 II. III. IV. Problematika vnitřního přesídlení a federální politika týkající se vnitřně přesídlených osob (VPO)...9 a) Status nuceného migranta... 9 b) Kompenzace za ztracený majetek a další pomoc c) Svoboda pohybu a svoboda výběru místa pobytu d) Princip dobrovolného návratu do Čečenska e) Čečenské VPO v Ingušsku f) Čečenské VPO v ostatních oblastech severního Kavkazu g) Čečenské VPO v ostatních oblastech Ruské federace Situace etnických Čečenců pocházejících nebo trvale žijících v oblastech Ruské federace mimo Čečensko...25 Důležité cestovní doklady / doklady totožnosti...27 V. Situace neetnických Čečenců opouštějících Čečensko...29 VI. Stanovisko UNHCR k alternativě vnitřního útěku...30 VII. Shrnutí základních informací...31 VIII. Doporučení

3 Úvod 1. Tento dokument je aktualizací předchozího Stanoviska UNHCR k žadatelům o azyl z Čečenska z ledna Přestože obecné principy uvedené v předchozím stanovisku zůstávají i nadále v platnosti, vynořila se vzhledem k pokračujícímu konfliktu v Čečenské republice (Čečensku) 1 v posledních dvou letech a vzhledem k počtu osob hledajících mezinárodní ochranu kvůli současné situaci v Čečensku, potřeba připravit podrobnější dokument o 1) otázce vnitřního přesídlení a 2) identifikaci kategorií osob, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu. I. Obecná situace a poslední vývoj 2. UNHCR nemá v Čečensku svou pobočku, získává však informace od různých organizací, které v Čečensku působí. Všechny tyto zdroje shodně přinášejí zprávy o rozsáhlém a závažném porušování lidských práv a humanitárních zákonů v Čečensku. 3. Abdul-Khakim Sultygov, zmocněnec prezidenta Putina pro lidská práva v Čečensku, potvrdil, že v období od ledna do srpna 2002 zmizelo v této konfliktem zmítané oblasti 284 osob. Uvedl také, že snahy o ukončení porušování práv čečenských civilistů ruskou armádou ztroskotaly a že se připravují nová nařízení Podle posudku expertů Rady Evropy z prosince 20002, se bezpečnostní situace od zajetí rukojmí v moskevském divadle v říjnu 2002 očividně zhoršila. Experti byli svědky pokračujících intenzivních vojenských operací v Čečenské republice. 3 Na počátku listopadu 2002 zahájily ruské ozbrojené síly intenzivní kampaň proti separatistům na celém území Čečenska. Ruský ministr obrany Sergej Ivanov oznámil pozastavení předchozích plánů na snížení vojenské přítomnosti v Čečensku 4. Zprávy 1 Článek 65 Ústavy Ruské federace uvádějící seznam osmdesáti devíti součástí Federace hovoří o Čečenské republice. V našem dokumentu jsou oba termíny, Čečenská republika i Čečensko, vzájemně zaměnitelné. 2 Zpravodajství BBC, Chechen Envoy Confirms Missing Toll, 5. srpna Rada Evropy, Twenty-fourth interim report by the Secretary General on the presence of the Council of Europe s experts in the Office of the Special Representative of the President of the Russian Federation for ensuring Freedoms in the Chechen Republic. Period from 10 November to 4 December 2002, SG/Inf(2002)51, 9. prosince 2002, Human Rights and Civil Rights and Freedoms in the Chechen Republic Period from 10 November to 4 December, 2002, Documents/Information%5Fdocuments/2002/SGInf(2002)51E.asp#TopOfPage. K dnešnímu dni tak Komise ministrů učinila pouze jednou na základě odstavce 1 Deklarace o dodržování závazků z roku 1994, a to generálním tajemníkem 26. června 2000 ve vztahu k situaci v Čečensku (viz Council of Europe Monitor/Inf(2003)1 ze dne 6. února Zpravodajství BBC, Russia pursues New Assault in Chechnya, 4. listopadu 2002, news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ stm. 3

4 svědků a mezinárodních organizací z oblasti lidských práv přinášejí podrobný popis případů porušování lidských práv a mezinárodních humanitárních zákonů, včetně mučení, okamžitých poprav, svévolného zatýkání, zmizení, znásilňování, špatného zacházení, rozsáhlého ničení a loupení majetku Ze svých domovů bylo donuceno utéct více než osob většinou do Ingušska, ale i do jiných oblastí Ruské federace a v rámci Čečenska samotného. K 31. prosinci 2002 se v Ingušsku podle UNHCR nacházelo asi vnitřně přesídlených osob (VPO), VPO žilo v samotném Čečensku, v Dagestánu a v ostatních oblastech Ruské federace. 6 V dalších částech bývalého Sovětského svazu a ve střední a západní Evropě žije neznámý počet čečenských žadatelů o azyl a uprchlíků. 7 Více než Čečenců hledajících ochranu se nachází ve střední Asii; nejvíce jich je v Kazachstánu Přestože bezpečnostní situace v Čečensku se v letech 2001 a 2002 několikrát zhoršila, byl ve stejném období zaznamenán i pozitivní vývoj: a) Vleklé válečné operace na frontách se zastavily; b) V období od 1. ledna do 31. prosince 2002 se podle odhadů UNHCR do Čečenska vrátilo na osob. Sem patří asi osob, které se předtím pohybovaly mezi Čečenskem a Ingušskem a které jsou nyní v Čečensku lépe usazené, osob vrátivších se z Ingušska během návratu organizovaného čečenským Výborem pro nucenou migraci, asi spontánně se vrátivších osob z Ingušska a na navrátilců z Dagestánu; c) Vládní pomoc VPO, navrátilcům a sociálně zranitelným osobám v Čečensku se během posledních 12 měsíců zvýšila; byla obnovena výplata 5 Mezi tyto zprávy patří: zprávy Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (United Nations High Commissioner for Human Rights), Amnesty International, Russian Federation, Annual Report 2002, covering period from January to December 2001, 28. května web.amnesty.org, Open and Human Rights Watch, World Report 2003, Russian Federation, 14.ledna 2003, 6 Statistiky OSN o počtu VPO v Ingušsku vycházejí z databáze Dánské rady pro uprchlíky (Danish Refugee Council, DRC). Statistiky UNHCR o Čečensku vycházejí z údajů poskytnutých orgány Ruské federace. V obou těchto republikách je DRC realizačním partnerem UNHCR a WFP (a dalších jiných organizací). Údaje o Dagestánu a jiných republikách federace jsou založeny na odhadech UNHCR. Podrobnější informace naleznete v databázi Norské rady pro uprchlíky (Norwegian Refugee Council), Global IDP Database, Profile of Internal Displacement: Russian Federation, Compilation of the information available in the Global IDP Database of the Norwegian Refugee Council, 28. října 2002, deration%20-october% pdf?openelement. 7 Podle statistik UNHCR žádalo v letech v průmyslových zemích o azyl asi ruských občanů. Počet žadatelů o azyl čečenské národnosti není vyznačen. UNHCR, Asylum Applications Lodged in Industrialized Countries: Levels and Trends, , PGDS, Division of Operational Support, Ženeva, březen Kromě toho bylo asi čečenských uprchlíků zaregistrováno v Gruzii (a získalo zde ochranu) a v Ázerbájdžánu. Více než dvěma stům Čečenců bylo přiznáno postavení uprchlíka na Ukrajině. V Polsku čekalo v říjnu 2001 na vyřízení asi čečenských žadatelů o azyl. 4

5 penzí a platů a v létě 2002 začala být čečenskými úřady poskytována pomoc na rekonstrukci omezeného počtu individuálních domů; d) Vzniklo asi 16 dočasných ubytovacích středisek (DUS) v Grozném (8), Argunu (3), Gudermesu (2), Sernovodsku (2) a v městě Assinovskaja (1), kde je ubytováno celkem osob / rodin (k lednu 2003); e) Počet soudů a jmenovaných soudců v roce 2002 stále rostl; 9 f) Čečenské úřady pro vnitřní záležitosti, které byly přímo podřízeny ruskému federálnímu ministerstvu vnitra, spadají nyní pod nedávno ustavené čečenské ministerstvo vnitra; g) Bylo dosaženo pokroku při navracení administrativních funkcí místním orgánům čečenského ministerstva vnitra. Vnitřně přesídleným osobám bez dokumentů, navrátilcům s dočasnými doklady totožnosti a místním obyvatelům Čečenska jsou vystavovány doklady totožnosti; h) 27. března 2002 vydal velitel spojených sil v oblasti severního Kavkazu příkaz č. 80, O opatřeních pro zvýšení úsilí místních orgánů, populace a ruských policejních orgánů v boji proti porušování zákonů a zvýšení zodpovědnosti pracovníků za porušování práva a pořádku během zvláštních operací a dalších opatření realizovaných na území Čečenské republiky, mající zabránit porušováním práv civilistů během čistících operací; 10 i) Úřadu zvláštního zmocněnce prezidenta Ruské federace pro zajišťování lidských práv a základních svobod v Čečensku se dařilo konsolidovat počet individuálních stížností týkajících se porušování lidských a postupovat je kompetentním soudním orgánům; 11 9 I přes tuto pozitivní tendenci uvedla Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva, že práce soudů není efektivní a že lidé žijící v určitých oblastech mají velké potíže při získávání přístupu k soudu musí překonávat velké vzdálenosti, pojíždět řadou kontrolních stanovišť známých svou praxí vymáhání úplatků. Obyvatelé Čečenska také uvádějí, že soudci nechtějí posuzovat žaloby proti příslušníkům vojenských sil. ; Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva (International Helsinki Federation for Human Rights), Adequate Security Conditions Do Not Exist in Chechnya to Allow the Return of Displaced Citizens A Pattern of Increasing Disappearances Bordering on Genocide, 23. července 2002, 10 Příkaz č. 80 stanovuje (kromě jiných opatření), že během čistících operací mají být přítomni vedoucí místní správy, zástupci církve a rady starších i vojenští prokurátoři; vojáci jsou povinni při domovních prohlídkách prokázat svou totožnost a neměli by používat masky není-li to nutné z operačních důvodů. Byla však hlášena řada případů, kdy příkaz č. 80 nebyl dodržen. Mezinárodní společnost Memorial a ruské nevládní organizace citovaly několik z mnoha incidentů z května 2002, kdy byl příkaz č. 80 velitele OGV úmyslně přezírán. Viz také odstavec 7b. 11 Podle informační zprávy Úřadu zvláštního zmocněnce z listopadu 2001 bylo vojenskými prokurátory v Čečensku k dnešnímu dni vyšetřováno celkem 106 trestných činů týkajících se zločinů spáchaných na civilistech armádními příslušníky. V 52 případech bylo vyšetřování ukončeno a 35 případů bylo následně postoupeno vojenskému soudu; 17 obvinění bylo zamítnuto. Z 35 případů postoupených vojenskému soudu se 10 týkalo vraždy, 1 znásilnění, 12 krádeže a 11 různých trestných činů. K dnešnímu dni vojenské soudy usvědčily 17 příslušníků armády z trestných činů proti čečenským civilistům. Podle tvrzení Memorialu chybějí další informace o trestech chybějí. Středisko pro lidská práva Memorial, dopis vedoucímu úřady zvláštního prezidentského zmocněnce pro ochranu lidských 5

6 j) V Čečensku fungují, i když v omezeném rozsahu, mechanismy právního poradenství prostřednictvím místních nevládních organizací a prostřednictvím Kolegia nezávislých advokátů; k) V Čečensku působí v prostorách Úřadu Zvláštního zmocněnce prezidenta Ruské federace pro zajišťování lidských a občanských práv a svobod v Čečensku pozorovatelé Rady Evropy (ve městě Znamenskoje). 7. Přes tento pozitivní vývoj v Čečensku stále existují některé závažné bezpečnostní problémy a v oblasti osobní bezpečnosti se objevila i nová rizika: a) Ruská federace neprodloužila mandát Pomocné skupiny OBSE, který vypršel 31. prosince OBSE odmítla omezení svého mandátu požadované ruskou federální vládou, podle kterého se OBSE měla soustředit pouze na humanitární pomoc. Původní mandát OBSE z roku 1995 stanovoval, že mise zároveň s poskytováním humanitární pomoci povede prostřednictvím kulatých stolů dialog a vyjednávání ve snaze nastolit ustavit příměří a eliminovat zdroje napětí. Zavírání mise OBSE bylo zahájeno v lednu 2003 a podle vydaného prohlášení má být dokončeno do 21. března 2003; 12 b) V oblastech oficiálně pod kontrolou ruských federálních sil zesílily partizánské aktivity. 27. prosince 2002 zničili sebevražední atentátníci ve vojenském vozidle ústředí čečenské administrativy v Grozném. Při tomto útoku zahynulo 72 osob. Vládní vojenské operace v civilních oblastech, kde se podle předpokladů měli ukrývat partyzáni, vedl k novým populačním přesunům jak v rámci Čečenska, tak směrem do Ingušska. Mezi tyto operace patří čištění vesnic ústící pravidelně v obvinění ze svévolného zadržování mužů vojenského věku a rabování domů. Vojenské aktivity v jižním Čečensku, v oblastech které nejsou pod kontrolou federálních sil, vedly k novým obětem a dalšímu přesídlování obyvatelstva. Organizace hájící lidská práva obviňují ruské jednotky z úmyslného ignorování příkazu č. 80 velitele OGV (viz odstavec 6h) během čistek prosince 2002 přijal Evropský soud pro lidská práva šest případů týkajících se údajných zločinů spáchaných federálními silami práv na území Čečenské republiky J. P.Puzanovu, , 12 Viz: OBSE, Chairman regrets end of OSCE mandate in Chechnya, tisková zpráva, 3. ledna 2003, 13 Středisko pro lidská práva Memorial popisuje čistící operaci v oblasti Grozného v květnu 2002: O vojenské operaci nebyla informována ani oblastní, ani vesnická správa. Vojáci vtrhli do domů, chovali se ohavně a bezdůvodně používali násilí proti mužům i ženám. Nikdo z vojáků neprokázal svou totožnost, ani nevysvětlil účel operace. Vesnická správa, oblastní velitelská správa ani oblastní veřejný prokurátor neobdrželi žádný seznam zadržených. Žádný z těchto úřadů nevěděl nic o zatýkání v Krasnostěpnovském. Obrněná vozidla zapojená do akce neměla žádnou poznávací značku. Středisko pro lidská práva Memorial, Several examples of the many occasions in May 2002 where order No. 80 of the OGV(s) Commander has been deliberately flouted, tamtéž, 6. června 2002, 6

7 na čečenských civilistech v letech Soudu bylo podáno více než 120 podobných případů; 14 c) Na konci listopadu 2002 byla zavražděna Malika Umazheva, bývalá hlavní představitelka administrativy v Alkhan-Kala. Umazheva v minulosti tvrdě kritizovala porušování lidských práv ruskými vojsky v její vesnici a spolupracovala s obhájci lidských práv na dokumentaci těchto případů. Tyto aktivity vedly k jejímu odvolání z pozice v čečenské administrativě a získaly jí osobní zlobu vysoce postavených vojenských představitelů, včetně generála Anatolije Kvašina, velitele generálního štábu ruských ozbrojených sil. 15 Malika Umazheva byla zastřelena maskovanými vojáky; d) Na základě Akčního repatriačního plánu z května 2002 podepsaného ingušskými a čečenskými úřady (viz níže, odstavec 33) demontovaly čečenské úřady dva stanové tábory ve Znamenském (severní Čečensko), ve kterých bylo ubytováno na osob. Většina VPO byla přesídlena do DUS v Grozném, někteří našli ubytování u hostitelských rodin v okolí Znamenského či jinde; e) Situace v DUS zůstává nejistá; úroveň hygienických zařízení je nepřijatelná (latríny nacházející se mimo budovy), je jich málo a po zavírací hodině nejsou přístupné; asi 38% rodin VPO žijících v DUS žilo původně v budovách, které jsou nyní zničeny (není pravděpodobné, že by byly v dohledné době opraveny), ostatní čekají na stavební materiál na opravu svých domů; f) Po zajetí rukojmích v moskevském divadle v říjnu 2002 došlo k zintenzívnění vojenských aktivit a čistících operací v Čečensku, které vedly k novému přesídlení. Podle odhadů UNHCR bylo v období od 1. ledna do 30. listopadu 2002 z Čečenska do Ingušska nově vyhnáno asi osob. Po summitu EU-Rusko, konaném 11. listopadu 2002, přijal Evropský parlament rezoluci, ve které sice uznává právo státu chránit své obyvatelstvo proti terorismu, ale zároveň vyzývá Rusko, aby zajistilo adekvátnost protiteroristických opatření a jejich plný soulad s právním pořádkem, zejména ve vztahu k právům nevinných civilistů a aby realizovalo všechny vojenské operace v Čečensku ukázněně a zejména dodržovalo výnos č. 80 volající po plném respektování práv civilního obyvatelstva. 16 g) První vysoký ruský důstojník souzený za zločiny proti civilistům v Čečensku, plukovník Juruj Budanov, byl nedávno vojenským soudem 14 Rada Evropy, Addendum to the twenty-fifth Interim Report by the Secretary General on the presence of Council of Europe s Experts in the Office of the Special Representative of the President of the Russian Federation for ensuring Human Rights and Civil Rights and Freedoms in the Chechen Republic. Další informace generálního tajemníka viz SG/Inf(2003)2 Addendum, 24. ledna 2003, Information%5Fdocuments/2003/SGINF(2003)2AddE.asp#TopOfPage. 15 Tamtéž. 16 Evropský parlament, Resolution on the outcome of the EU-Russia summit of 11 November 2002, (2002)0563, Provisional Edition, Strasbourg, 21. listopadu

8 prohlášen za duševně chorého. Lékaři mu podle zpravodajství agentury Interfax citující soudní úředníky (Reuters, 16. prosince 2002) nařídili léčení. Během líčení plukovník Budanov přiznal, že při výslechu zavraždil 18-letou Khedu Kungalovou. Podle soudní zprávy byla dívka před svou smrtí znásilněna. Rozhodnutí soudu bylo ruskými aktivisty z oblasti lidských práv tvrdě kritizováno. Na základě pravděpodobně procedurálních pochybení nařídil Nejvyšší soud Ruské federace 28. února 2003 ve věci plukovníka Budanova nové líčení; h) Po návštěvě mise Parlamentního shromáždění Rady Evropy (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE) v Ingušsku a Čečensku upozornil zpravodaj lord Judd na tiskové konferenci v Moskvě (24. ledna 2003), že referendum o přijetí Ústavy Čečenskou republikou plánované na březen 2003 je časově nevhodné kvůli bezpečnostní situaci v republice i kvůli nedostatečnému politickému konsensu a úrovni informací o návrhu ústavy mezi Čečenci v Čečensku a Ingušsku. 17 Po své návštěvě v Čečensku 12. února 2003 pan Alavaro Gil-Robles, Komisař Rady Evropy pro lidská práva, uvedl, že konání referenda je začátkem. 18 Pan Alvaro Gil-Robles současně vyjádřil své přesvědčení, že porušování práv civilistů armádou nesmí zůstat nepotrestáno: Není možné bojovat proti zločinu kriminálními metodami. Není možné bojovat proti terorismu porušováním principů a právního pořádku. 19 i) Podle zpráv povstaleckých skupin vzrostl počet případů zavražděných čečenských civilních správců a úřady hlásily případy zabití ruských civilistů čečenskými bojovníky v Grozném. 20 Mnozí pozorovatelé mají pocit, že shromažďování informací o útocích je obtížné, neboť Čečenci nechtějí hovořit o porušování práv čečenskými bojovníky v obavě z odvety; j) Podle UNSECOORD pozastavilo ministerstvo civilní obrany a výjimečných situací své aktivity v oblasti odstraňování min kvůli bezpečnostním rizikům; počet hlášených minových výbuchů roste, zejména mezi navrátilci; k) Bezpečnostní incidenty v Ingušsku, Dagestánu, Severní Osetii-Alanii (Vladikavkaz) a Karačajevsku-Čerkésii vyvolaly obavy z rozšíření partyzánských aktivit i do sousedních republik; Federal News Service, tisková konference lorda Judda, vedoucího mise PACE v Čečensku, 24. ledna 2003, 18 St. Petersburg Times, 18. února AFP, 12. února Generální tajemník Rady Evropy, Nineteenth interim report by the Secretary General on the presence of the Council of Europe s experts in the Office of the Special Representative of the President of the Russian Federation for ensuring Human Rights and Civil Rights and Freedoms in the Chechen Republic. Period from 10 to 30 April, 2002SG/Inf(2002)23, 17. ledna 2002, odst. 10, Secretary%5Fgeneral/Documents/Information_documents/2002/SGInf(2002)23E.asp#TopOfPage. 21 Viz odstavce

9 l) Několik set čečenských navrátilců odešlo poté, co je bezpečnostní problémy, šikanování, ale i nedostatečná ubytovací kapacita a chybějící infrastruktura donutily znovu se vrátit do Ingušska; m) Jelikož soudci nečečenské národnosti Čečensko opustili, je počet soudních pracovníků v Čečensku příliš nízký na to, aby byla zajištěna efektivní realizace soudního řízení. Vyšetřování jednotlivých žalob maří také střety jurisdikcí úřadů civilních a vojenských prokurátorů; n) Přístupu ke službám humanitárních organizací i samotnému vstupu humanitárních organizací do Čečenska brání bezpečnostní problémy, restriktivní vydávání povolení pro výkon a monitoring humanitárních projektů nevládním organizacím, procedury na kontrolních stanovištích i nevydávání povolení pro užívání komunikačních radiových frekvencí; o) Bezpečnostní situace humanitárních pracovníků se zhoršila. V listopadu 2000 unsesly ozbrojené osoby nákladní vůz Mezinárodního červeného kříže. V lednu 2001 byl unesen ředitel holandského programu MSF (po téměř měsíc trvajícím zadržování byl nakonec propuštěn). 23. července 2002 byla unesena zástupkyně místní nevládní organizace Družba v Čečensku Nina Davidovič. 12. srpna 2002 byl v Dagestánu unesen Arjan Erkel, vedoucí mise švýcarského MSF v Ruské federaci. Paní Davidovič byla osvobozena 7. ledna 2003 během speciální bezpečnostní operace, ale je stále nezvěstná, 4. listopadu 2002 byli v Čečensku uneseni dva řidiči Mezinárodního červeného kříže; o tři dny později se bezpečnostním silám podařila oba řidiče osvobodit a únosci byli zadrženi. II. Problematika vnitřního přesídlení a federální politika týkající se vnitřně přesídlených osob (VPO) 8. Následující odstavce se podrobněji věnují situaci osob vyhnaných čečenským konfliktem do jiných oblastí Ruské federace, kterou je třeba zohlednit při posuzování alternativy vnitřního přesídlení. a) Status nuceného migranta 9. V ruské právní terminologii neexistuje termín vnitřně přesídlená osoba. Federální zákon O nucených migrantech z roku 1995 však stanoví podobný status pro násilně přesídlené osoby. Podle 1 tohoto zákona: je nuceným migrantem občan Ruské federace, který byl donucen opustit místo svého trvalého bydliště kvůli násilí páchanému na něm nebo na jeho rodinných příslušnících nebo kvůli jiným formám pronásledování či kvůli reálnému nebezpečí pronásledování z důvodu jeho rasy, národnosti, náboženství nebo příslušnosti k určité sociální skupině či 9

10 politickému názoru po nepřátelské kampani vedené proti jednotlivcům nebo skupinám osob či rozsáhlém porušování veřejného pořádku V důsledku čečenského konfliktu v letech byl status nuceného migranta přiznán asi vnitřně přesídlených osob (většinou ruského původu) v 79 administrativních částech Ruské federace. Status nuceného migranta má především usnadnit integraci přesídlených osob v jejich novém místě pobytu výplatou zvláštních podpor, poskytováním pomoci při hledání ubytování a zaměstnání, prostřednictvím půjček a dalších podpor Na počátku roku 2000 bylo z Čečenska vyhnáno na osob. Jen velmi málo osob přesídlených v rámci současného konfliktu však získalo status nuceného migranta. Přestože přesné informace nejsou k dispozici, vládní statistiky naznačují, že v období od 30. září do 31. prosince 2002 získalo status nuceného migranta osob. Kvůli dlouho trvajícím procedurám však toto číslo zahrnuje také osoby vnitřně přesídlené během konfliktu v letech , které získaly status nuceného migranta až relativně nedávno. 12. Podle informací, které má UNHCR k dispozici od místních nevládních organizací a svých realizačních partnerů, byla většina žádostí o přiznání statusu nuceného migranta založených na údajném špatném zacházení ze strany federálních sil, ztrátě majetku a/nebo rozsáhlém porušováním veřejného pořádku kompetentními migračními orgány zamítnuta s odůvodněním, že probíhající protiteroristická kampaň realizovaná ruskou vládou není z definice rozsáhlým porušováním veřejného pořádku a že ani federální síly provádějící takovou operaci nemohou být považovány za dopouštějící se porušování veřejného pořádku. Většina VPO, které získaly status nuceného migranta, uváděla obavu z pronásledování islámskými fundamentalisty a ne federálními silami. 13. Proceduru přiznání statusu nuceného migranta vykonávají teritoriální orgány Federální migrační služby 24 (FMS) spadající pod příslušné ministerstvo vnitra a oficiální politika v této oblasti na federální úrovni byla jasně deklarována. Organizace hájící lidská práva a místní nevládní organizace poukazují na rozdíl v zacházení s VPO z předchozího konfliktu (většinou ruské národnosti), jimž byl status nuceného migranta všeobecně přiznáván, a mezi VPO ze současného konfliktu (z nichž je 22 Podle bodu 2 tohoto paragrafu platí dále, že (...) jako nucený migrant bude uznán (...) občan Ruské federace, který byl donucen opustit místo svého trvalého pobytu v části Ruské federace a přesídil na území jiného subjektu federace. Z tohoto důvodu osoby přesídlené uvnitř Čečenska (asi ) nemohou podle současné legislativy získat status nuceného migranta. 23 Status nuceného migranta nevylučuje dobrovolný návrat do místa bývalého trvalého bydliště. Paragraf 7.2(5) zákona o nucených migrantech stanovuje pro místní výkonné orgány povinnost poskytnout nucenému migrantovi na jeho žádost pomoc při návratu do místa jeho bývalého pobytu. 24 Federální ministerstvo federálních záležitostí, národní a migrační politiky vzniklo na základě prezidentského dekretu č. 867 ze dne 17. května 2000 a mělo nahradit bývalou Federální migrační službu. Dalším ministerským dekretem z 16. října bylo toto ministerstvo zrušeno a jeho funkce v oblasti realizace federální migrační politiky byly převedeny na ministerstvo vnitra. 10

11 většina čečenské národnosti). Tito druzí neuspěli se svými žádostmi o status nuceného migranta poukazujícími na masivní destrukci civilní infrastruktury a soukromého majetku i na obecně panující nejistou bezpečnostní situaci VPO, které získaly status nuceného migranta v období od října 1999 do prosince 2002, získaly tento status v 79 oblastech Ruské federace. Přestože oficiální statistiky neobsahují rozdělení podle národnosti, většinu těchto osob tvoří (podle informací dostupných UNHCR) etničtí Rusové. Podle statistik Ministerstva federace, národní a migrační politiky Ruské federace získalo v období od 1. října 1999 do 31. prosince 2002 v Ingušsku status nuceného migranta jen 89 VPO. Většina ze osob z Čečenska, které získaly status nuceného migranta v období od října 1999 do prosince 2000, se usadila v oblastech, kde je jen málo VPO čečenské národnosti: osob ve Stavropolské oblasti, 689 v Tambovské oblasti, 635 v Saratovské oblasti a 995 v Krasnodarské oblasti. Skutečnost, že většina VPO, kterým se podařilo získat status nuceného migranta, není čečenské národnosti, byla uznána v dopise Ministerstva federace, národní a migrační politiky Ruské federace náměstkovi ruské dumy V. Igrunovi. 26 UNHCR však ví i o etnických Čečencích, kteří získali status nuceného migranta z výše uvedených důvodů (obava z pronásledování islámskými fundamentalisty nebo skupinami Wahabi ). b) Kompenzace za ztracený majetek a další pomoc 15. Ze statutu nuceného migranta vyplývá nárok na specifickou podporu a půjčku v oblasti integrace bez ohledu na stav majetku v místě původního bydliště. V souladu se zákonem o nucených migrantech z roku 1995 stanovuje rezoluce č. 845 vlády Ruské federace z 8. listopadu 2000 postup pro ubytovávání nucených migrantů. 11. října 2002 byl přijat dpolňující zákon, příkaz č. 971 ministerstva vnitra Ruské federace, stanovující dotace na stavbu a pořízení si obydlí nucenými migranty. Oba tyto zákony se týkají pouze osob se statutem nuceného migranta a nejsou tedy dostupné drtivé většině osob vyhnaných současným konfliktem. 16. V případě obětí konfliktu z let přijala vláda doplňující opatření pro kompenzaci za ztracený majetek. V rezoluci Ruské federace č. 510 z 30. dubna 1997 stanovila vláda proceduru kompenzace za ztracený majetek v případě osob, které Čečensko opustily v období od 12. prosince 1994 do 23. listopadu 1996 a které nemají v úmyslu se vrátit. Přístup ke kompenzacím podle této rezoluce je podmíněn objektivními skutečnostmi (doklad o zničeném majetku a doklad potvrzující pobyt v Čečensku) a nezávisí na přiznání statutu nuceného migranta O restriktivní praxi při udělování statusu nuceného migranta osobám vyhnaným současným čečenským konfliktem více v dokumentu Světlany Gannuškinové, Středisko pro lidská práva Memorial, The internally displaced persons from Chechnya in the Russian Federation, str , Moskva, 2002, 26 Tamtéž, str Více o restriktivní administrativní praxi při výplatě kompenzací za ztracený majetek vnitřně přesídleným osobám z konfliktu z roku a o souvisejícím rozhodnutí Nejvyššího soudu Ruské federace viz Olga Plikina, místní nevládní organizace Víra a naděje, Overview of the legal status of 11

12 17. Federální vláda oznámila svůj úmysl vybudovat podobné mechanismy (finanční kompenzace) i pro oběti současného konfliktu, které Čečensko natrvalo opustily. Do dnešního dne však nebyl žádný takový kompenzační systém realizován. Ruské ministerstvo pro obnovu Čečenské republiky stanovilo mechanismus pro poskytování stavebního materiálu postiženým osobám uvnitř Čečenska. V roce 2002 získalo v rámci tohoto systému pomoc několik stovek rodin v Čečensku. Podle federálních orgánů je uvolňování prostředků z federálního rozpočtu pro tento program bržděno přísnými kontrolními procedurami pro převod prostředků a jejich výplatu přijímající republikou. V lednu 2002 vyjádřilo Parlamentární shromáždění Rady Evropy své znepokojení týkající se skutečnosti, že až 70% humanitární pomoci se nedostává k těm, kterým je adresována. 28 Ruská media přinášela také zprávy o odhalených případech zpronevěry: Internetové noviny strana.ru uvedly, že podle federálních policejních orgánů byly v roce 2001 zpronevěřeny prostředky určené na rekonstrukci Čečenska. Federální inspektoři dosud prokázali promarnění asi 91,3 miliónů rublů (3 milióny USD), často prostřednictvím výplat kompenzace zemřelým obyvatelům nebo mrtvým duším. I když federálním orgánům se někdy podaří dostat pachatele před soud, podle strana.ru se jim nedaří zabránit v pokračování této praxe neboť s pokračující válkou je v Čečensku stále dostatek mrtvých duší Výše zmiňované systémy ruské federální vlády spojují poskytnutí pomoci nebo výplatu kompenzace s objektivními kritérii (získání statutu nuceného migranta nebo doklad o zničeném majetku). Téměř žádné přesídlené osobě se nepodařilo úspěšně prokázat zodpovědnost státu podle ruského Federálního občanského zákoníku a získat u soudu plnou kompenzaci za zničený majetek nebo morální újmu V listopadu 2002 byla novelizována rezoluce ruské federální vlády č. 163 ze dne 3. března 2001 o poskytování vládní pomoci VPO v Čečensku a jiných oblastech.. 31 Rezoluce obsahuje rozpočtová opatření pro nákup a distribuci potravin a internally displaced persons in the northern Caucasus, Pjatigorsk, říjen 2001, a Světlana Gannuškina, Středisko pro lidská práva Memorial, The internally displaced persons from Chechnya in the Russian Federation, Moskva 2002, str , Moskva, Rada Evropy, Conflict in the Chechen Republic, Parlamentární shromáždění, Rezoluce 1270 (2002), 23. ledna 2002, 29 Norská rada pro uprchlíky, Reported diversion of aid, Globální databáze vnitřně přesídlených osob (Global IDP Database), Ruská federace ( ) 30 UNHCR ví jen o jediném kladně vyřízeném soudním případu (rozhodnutí Leninského krajského soudu Stavropolského kraje z 22. března 2001) v případě týkajícím se oběti čečenského konfliktu z let , kde bylo ruskému federálnímu ministerstvu obrany a ruskému federálnímu ministerstvu vnitra soudem nařízeno vyplatit žalobci kompenzaci za morální i za majetkovou újmu. 31 Rezoluce č. 163, O financování výdajů na podporu a potravinovou pomoc občanům, kteří dočasně opustili místo svého trvalého pobytu na území Čečenské republiky a kteří žijí v dočasném ubytovacích zařízeních na území Ruské federace, a také o pokrývání výdajů na přepravu občanů a jejich majetku do jejich místa pobytu na území Čečenské republiky v roce

13 chleba VPO, nájem a údržbu ubytování v DUS, přepravu VPO a jejich majetku zpět do Čečenska a hotovostní příspěvky (20 RUR na osobu denně) pro osoby vracející se do Čečenska po 1. listopadu 2002 a pronajímající si soukromé ubytování. Poslední ustanovení (hotovostní příspěvek) představuje výraznou pomoc při pronajímání soukromého ubytování a/nebo poskytování náhrady hostitelským rodinám. 32 Může však být vnímáno také jako navádění VPO k návratu do Čečenska, jelikož takovéto hotovostní příspěvky nejsou předpokládány pro VPO žijící u hostitelských rodin v Ingušsku (kde v takovém soukromém ubytování žije na VPO 33 ) a jiných místech. Pomoc poskytovaná v rámci rezoluce č. 163 je dostupná také jenom těm VPO, kteří jsou registrováni jak u místní migrační služby (formulář č. 7), tak u pasové a vízové služby (PVS) místních orgánů ministerstva vnitra (registrace pobytu). Podle odhadů UNHCR možná až VPO v Ingušsku nemá ani formulář č. 7, ani registraci pobytu u PVS. Dosud také není jasné, zda i v roce 2003 bude prozatímní rozpočet pokrývat náklady pokračujícího pronájmu DUS v Ingušsku. c) Svoboda pohybu a svoboda výběru místa pobytu 20. Ruská Ústava v článku 27 uvádí, že: (1) Každý, kdo legálně pobývá na území Ruské federace, má právo na svobodu pohybu a na výběr místa pobytu. (2) Každý má právo svobodně opustit hranice Ruské federace. Občané Ruské federace mají právo svobodně se do Ruské federace vrátit. 21. Ve světle carských restrikcí v oblasti pohybu osob v říši a propiskového režimu během sovětské éry považovala ruská vláda v roce 1993 za nutné vydat zákon o svobodě pohybu. 34 Základním konceptem tohoto federálního zákona je ustavit systém registrace v místě dočasného pobytu (tzv. dočasná registrace ) nebo v místě trvalého pobytu (tzv. trvalá registrace ), prostřednictvím kterého občané mísntím orgánům oznamují adresu svého dočasného/trvalého pobytu - oproti bývalému systému propisek, který umožňoval policejním orgánům schvalovat (nebo odmítat) občanům dočasný nebo trvalý pobyt v dané lokalitě. 22. Přestože federální legislativa oficiálně požadavky propiskového systému zrušila, mnohé místní orgány federace stále aplikují restriktivní místní nařízení nebo administrativní praxi. 35 V tomto kontextu částečně selhaly státní orgány zodpovědné 32 Je také hlavní novelou původní rezoluce z března K 15. únoru 2003, databáze Dánského výboru pro uprchlíky. 34 Viz federální zákon Ruské federace č. 5242/1, Zákon Ruské federace o svobodě pohybu, výběru místa dočasného a trvalého pobytu na území Ruské federace, 25. června Viz dokument UNHCR, Background Paper on Freedom of Movement and the Right to Choose Place of Residence in Russia: Rulings of the Constitutional Court, Legislation and Practice, Moskva, březen 2000; analýza režimu propisky ve světle mezinárodních závazků států viz Rada Evropy, Parlamentní shromáždění, The Propiska System Applied to Migrants, Asylum-seekers and Refugees in Council of Europe Member States: Effects and Remedies, 12. října 2001, WorkingDocs/doc01/EDOC9262.htm; zpráva o ilegálních a 13

14 za kontrolu legálnosti administrativních aktů (např.ústavní soud Ruské federace, Komisař Ruské federace pro lidská práva nebo Ombudsman) a efektivní korigování porušování federální legislativy v oblasti svobody pohybu, které se dopouštějí různé součásti federace. Ve své zvláštní zprávě z října 2000 O ústavním právu na svobodu pohybu a svobodu výběru místa dočasného/trvalého pobytu v Ruské federaci. Ombudsman Ruské federace lituje toho, že k porušování ústavního práva na svobodu pohybu a svobodu výběru místa dočasného/trvalého pobytu vládními orgány dochází nejen kvůli tomu, že nařízení částí Ruské federace jsou v rozporu s federální legislativou v této oblasti, ale také kvůli nezákonným postupům při implementaci zákonů; 36 což je, ze své podstaty, hůře zdokumentovatelné a tedy hůře soudně napadnutelné. 23. V důsledku tohoto nedokonalého přechodu od propiskového systému k systému registračnímu si místní úřady v Ruské federaci zachovaly možnost stanovovat metody realizace registračního systému, kterou aplikují někdy restriktivním způsobem. To je zejména případ oblastí snažících se chránit místní pracovní trh, kontrolovat vnitřní migrační pohyby nebo bránit usazování ekonomicky nebo politicky nežádoucích migrantů. To má dopad na čečenské VPO, jejichž možnosti legálně pobývat (tj. s potřebnou registrací pobytu) mimo území Čečenska a Ingušska jsou stále vážně omezovány. d) Princip dobrovolného návratu do Čečenska 24. UNHCR a další mezinárodní organizace zdůrazňují princip dobrovolného návratu do Čečenska. UNHCR obecně stanovuje principy dobrovolného návratu následujícím způsobem: kromě vyjádření souhlasu musí být VPO řádně informovány o podmínkách po návratu a musí jim být nabídnuta reálná alternativa návratu. Ruská federální vláda prohlásila, že respektuje potřebu zachovat dobrovolný charakter návratu VPO do Čečenska. Od událostí z konce roku 1999 a počátku roku 2000, kdy byly do Čečenska ve vlakových vagónech (v nichž žily) násilně vráceny stovky VPO žijících v Ingušsku, nedošlo k případům násilného navracení VPO do Čečenska. restriktivních místních nařízeních v Moskvě, Krasnodarsku, Volgogradu a Ingušsku, kontrola legálnosti (nebo nedostatečná kontrola) místními soudy a celková kontrola Nejvyšším soudem Ruské federace viz Jekatěrina Rudova, The Judicial Practice of the Supreme Court of the Russian Federation relating to the Protection of Citizens Right to Freedom of Movement, zpráva na setkání Expert Round-table on Freedom of Movement in the CIS,organizovaném společně UNHCR a Radou Evropy v Moskvě, říjen Ombudsman, Russian Federation On the Constitutional Right to Liberty of Movement and Freedom to Choose a Place of Sojourn and Residence in the Russian Federation, říjen

15 25. Ruská federální vláda současně stále trvá na svém oficiálním stanovisku, že VPO by se měly vrátit do Čečenska. Na podporu tohoto stanoviska ruská federální vláda uvádí, že federální síly kontrolují většinu čečenského území, že čečenské VPO by se měly zúčastnit rekonstrukce a správy republiky a že VPO jsou v hostitelských oblastech destabilizujícím faktorem. V případě VPO ubytovaných ve stanových táborech v Ingušsku začaly federální a místní orgány od roku 2002 vyjadřovat svou silnou obavu z možných zdravotních a požárních rizika. Z tohoto důvodu začaly úřady (přestože oficiálně zastávají podmínku dobrovolnosti návratu) realizovat aktivní politiku navádění VPO k návratu do Čečenska. Takovou politiku sleduje zejména Ingušská republika, kde se nachází většina VPO. 26. Nátlak činěný na VPO v Ingušsku a jinde podněcující tyto osoby k návratu do Čečenska výrazně vzrostl pro moskevském incidentu se zajetím rukojmích v říjnu Krize rukojmích byla pro úřady velmi trapná jelikož ukázala, že čečenští bojovníci se mohou v zemi volně pohybovat a že mohou v hlavním městě připravit a realizovat složitou teroristickou operaci. Úřady přijaly následně řadu opatření, včetně rozsáhlé prohlídky celé Moskvy při hledání možných spolupachatelů a zatýkání podezřelých, dočasného zastavení snižování počtu vojsk v Čečensku ministerstvem obrany a rozhodnutí uzavřít stanové tábory VPO v Ingušsku, které úřady podezřívaly z přechovávání některých militantů a z toho, že slouží jako náborová základna čečenských bojovníků. 27. Organizace Human Rights Watch tvrdí, že ruské úřady vykonávají na čečenské VPO v ingušských táborech nátlak, aby je donutily k odchodu: Každý den navštíví na třicet zástupců ústředí a Federální bezpečnostní služby (FBS) všechny velké stanové tábory v Ingušsku, obejdou je stan od stanu a vysvětlují jejich obyvatelům výhody přestěhování se do Čečenska a nevýhody dalšího pobytu v Ingušsku. Na rodiny je vykonáván stálý tlak, aby podepsaly formuláře dobrovolného návratu přinášené úředníky ústředí a těm, kteří podepíší, je slibována pětiměsíční humanitární pomoc V některých případech úředníci vyhrožovali osobám zdráhajícím se odejít zatčením na základě falešného obvinění z přechovávání drog nebo zbraní Na konci října vybudovaly ruské federální jednotky stálé základny u všech hlavních stanových táborů a vybavily je ozbrojenou posádkou s těžkými zbraněmi října 2002 zajalo asi 50 ozbrojených Čečenců vedených Movsarem Barajevem v moskevském divadle na 700 rukojmích. V noci ze 26. na 27. října zaútočily na divadlo elitní jednotky Federální bezpečnostní služby (FBS) Alfa a Vympel za použití omamného plynu. Během útoku zahynulo 41 teroristů včetně 19 žen. Podle úřadu moskevského prokurátora zahynulo 129 rukojmích, 118 z nich na otravu plynem. Čečenský vojenský velitel Šamil Basajev se otevřeně přihlásil k přípravě této operace. 38 Human Rights Watch, Into Harm s Way: Forced Return of Displaced People to Chechnya, Sv. 15, č. 1(D), Human Rights Watch Publications, Leden 2003, 15

16 e) Čečenské VPO v Ingušsku 28. Ingušsko a Čečensko spolu sousedí a Ingušská republika velkoryse hostí velké množství VPO. Po přílivu VPO v letech do oblasti s místní populací čítající osob však byla místní infrastruktura Ingušské republiky (jedné z nejchudších součástí Ruské federace) přetížena k prasknutí. K 31. prosinci 2002 žilo v Ingušsku na VPO. 39 Asi 55% těchto osob žije v hostitelských rodinách, 27% žije v dočasných osadách (bývalá zemědělská družstva, opuštěné továrny a jiná privatizovaná zařízení struktury sloužící jako ubytovny, kde ruská federální vláda hradí majitelům náklady na elektřinu a plyn) a 18% ve stanových táborech. Místní sociální infrastruktura je přílivem VPO přetížena a většina VPO má jen omezený přístup (pokud vůbec nějaký) ke zdravotnickým službám a do škol. V táborech a osadách je široce rozšířena tuberkulóza. 40 UNHCR společně s WHO zavedlo systém zdravotní péče pro zvláště zranitelné případy (např. oběti mučení); tyto případy jsou postupovány zdravotnickým zařízením mimo Ingušsko, kterému chybí v této oblasti dostatečná kapacita. Humanitární pomoc mezinárodních organizací bránící zhoršení základních životních podmínek pokračuje. 29. Vzhledem k přetíženosti Ingušska se Federální migrační služba (FMS) v roce 1999 a 2000 pokusila přesídlit některé VPO do jiných oblastí federace. Několik set rodin tedy bylo dobrovolně přemístěno do existujících středisek dočasného ubytování 41 v Tambovské a Saratovské oblasti, FMS platila náklady na přepravu (železniční jízdenky). Na konci listopadu 2002 žilo v různých střediscích dočasného ubytování Federální migrační služby ještě 573 osob (především v Tambovské, Saratovské a Moskevské oblasti). FMS měla původně v úmyslu přesídlit do středního Ruska více VPO, ale tento projekt nebyl tak úspěšný, jak federální orgány očekávaly. Za prvé, ve většině z dotyčných oblastí nežije žádná větší čečenská komunita a oblasti samotné nebyly nadšené z perspektivy poskytování ubytování Čečencům. Za druhé, Čečenci sami si přáli zůstat blíže svým domovům v Čečensku a zdráhali se cestovat dál než do Ingušska do oblastí, kde nejsou vítáni. 30. S postupem doby a s rostoucím napětím mezi místní populací a čečenskými VPO se počet spontánních návratů VPO zvýšil kvůli vyhošťování přesídlených osob hostitelskými rodinami, ke kterému často dochází poté, co rodiny přesídlených osob vyčerpají své finanční zdroje. UNHCR a nevládní organizace se s takovýmto vyhošťováním setkávají denně. UNHCR se snaží zajišťovat pro vystěhované rodiny v co nejvyšším rozsahu alternativní ubytování ve stanových táborech, které jsou z nedostatku jiných možností alternativou návratu do Čečenska. 39 Zdroj: databáze Dánské Rady pro uprchlíky. 40 Podle WHO bylo v říjnu 2001 mezi VPO v Ingušsku asi registrovaných případů tuberkulózy. 41 Tato dočasná ubytovací střediska byla původně vybudována na počátku a v polovině devadesátých let pro ubytování nucených migrantů (především ruské národnosti) přesídlených do Ruska z ostatních republik bývalého Sovětského svazu. 16

17 31. V roce 2000 vyjednalo UNHCR s federální vládou výstavbu dalších stanových táborů pro ubytování nově přicházejících VPO i VPO ubytovaných ve vzdálených, nebezpečných nebo nezdravých dočasných osadách. Federální vláda před svým souhlasem dlouho trvala na tom, že takové tábory by měly být vybudovány v Čečensku. Přestože UNHCR a nevládní organizace se snaží aktivně řešit problémy v oblasti ubytování a daří se jim nahrazovat poškozené stany, vláda se obecně zdráhá umožnit výstavbu další stanové kapacity v Ingušsku. UNHCR se obává, že v blízké budoucnosti nebudou mít VPO vystěhované z hostitelských rodin nebo ze spontánních osad jinou reálnou alternativu než návrat do Čečenska, nelegální pobyt (bez registrace) v jiné oblasti federace anebo podání žádosti o azyl jinde Federální úřady učinily různé pokusy podnítit návrat VPO z Ingušska do Čečenska. 17. prosince 1999, podle nařízení č. 110, dala Federální migrační služba dagestánské oblastní migrační službě ve Stavropolu, Ingušsku a Severní Osetii-Alanii pokyn ukončit registraci všech nově přícházejících VPO podle formuláře 43 č. 7 a začít podporovat jejich návrat do místa původu v Čečensku nebo, alternativně, do jiných bezpečných oblastí v Čečensku ledna 2000 vydalo ingušské ministerstvo civilní obrany a mimořádných situací instrukci, podle které má být vnitřně přesídleným osobám přicházejícím z oblastí pod kontrolou federálních úřadů odmítnuta veškerá podpora, na kterou měly nárok na území svého současného pobytu Zákaz registrace nových příchozích stanovený příkazem č. 110 byl v Ingušsku realizován s různou přísností, poté byl v praxi ignorován a nakonec byl znovu vyhlášen. Byla vydána série podobných federálních příkazů a nařízení, která byla v terénu okamžitě následována pověstmi a obavami VPO o možných následcích. 46 Tato nejistota je charakteristická pro federální politiku v oblasti registrace VPO a přispívá tak k obecné nejistotě situace těchto osob. V dubnu 2001 zastavil ingušský oblastní orgán ministerstva federálních věcí, národnostní a migrační politiky registraci (formulář č. 7) všech nově příchozích VPO. Bez registrace migračních úřadů nemají VPO přístup k vládní pomoci, včetně ubytování ve vládou spravovaných táborech a 42 K tomu se často přičleňuje ještě špatná finanční situace mnoha VPO, které vyčerpaly své úspory a nemohou se přestěhovat jinam či si hledat náhradní nájemní ubytování. 43 Formulář č. 7 je vydáván v souladu s instrukcí Federální migrační služby č. 19 ze dne 31. března 1997 (vnitřní instrukce). Je využíván migračními úřady majícími na starost ubytování a péči o VPO pro statistické účely a pro plánování a poskytování humanitární pomoci. Formulář č. 7 není dokladem totožnosti a nenahrazuje doklad totožnosti požadovaný pro účely registrace dočasného/trvalého pobytu místními orgány. 44 Bezpečné oblasti v Čečensku jsou v příkazu č. 110 vyjmenovány následovně: Šelikovský okres (všechna města a vesnice), Naurský okres (všechna města a vesnice), Nadterečnijský okres (všechna města a vesnice), okres Groznyj (Tolstoj-jurt, Vinogradnoje, Ksen-Jurt, Gorjači Istočnik), okres Gudermes (Gudermes, Engles-Jurt, Suvorov-Jurt), Šalinský okres (Argun, Šali), okres Achkoj-Martan (Achkoj Martan, Sernovodsk, Assinovskaja, Samaški, Katyr-Jurt, Valerik, Čelmuga). 45 Ministerský pokyn se výslovně zmiňuje o Naurském, Šelikovském a Nadterečnijském okrese i o Assinovskej a Sernovodsku, jelikož tam jsou pro VPO připravena ubytovací místa. 46 Viz např. příkaz Federální migrační služby č. 15 z 25. února 2000 adresovaný oblastním migračním službám oblastí hraničících s Čečenskem (Dagestán, Stavropol, Ingušsko a Severní Osetie-Alania) o pozastavení registrace VPO (formulář č. 7) k 1. březnu 2000 a o podpoře jejich návratu do Čečenska. 17

18 potravin. Podle odhadů UNHCR se v Ingušsku momentálně nachází na VPO, které nevlastní formulář č (Viz také odstavec 38 týkající se posledního vývoje ve vztahu k formuláři č. 7 a registraci dočasného pobytu v Ingušsku). 34. Mezi poslední události na severním Kavkaze patří rezignace ingušského prezidenta Auševa v prosinci 2001, zvolení prezidenta Zjazikova v dubnu 2002, podpis 15-bodového Akčního plánu návratu 48 v květnu 2002 stanovující návrat VPO z Ingušska do Čečenska, nové rozmístění federálních sil v Ingušsku a rostoucí kontrolu VPO federálními silami uvnitř Ingušska. To naznačuje určitý model jednání, podle kterého jsou federální a místní orgány rozhodnuty urychlit návrat VPO do Čečenska. Po krizi rukojmích v Moskvě v říjnu 2002 tlak na návrat těchto osob ještě vzrostl. 35. Většina ustanovení Akčního plánu návratu z května 2002 se týká budování další přijímací kapacity v dočasných ubytovacích střediscích v Čečensku a poskytování stavebního materiálu pro svépomocné opravy domů zajišťující hladký přesun z DUS do původních domovů. UNHCR uznává potřebu zajistit navrátilcům v Čečensku ubytování, ale obává se, že se tato přijímací střediska mohou pro VPO změnit v místo pobytu na dobu neurčitou. Vytváření bezpečných podmínek v Čečensku (svěřené Federální bezpečnostní službě, FBS) se předpokládá, ale není zatím realizováno. 36. UNHCR zaznamenalo, že pátý bod Akčního plánu stanovuje ukončení poskytování humanitární pomoci v Ingušsku těm VPO, které získávají státní příspěvky (tj. penzi nebo příspěvek na dítě) uvnitř Čečenska. To by se mohlo rovnat opatření omezujícímu svobodné rozhodování VPO o tom, zda setrvat v Ingušsku nebo zda se vrátit. Bod 14 předpokládá, že s postupujícím návratem VPO do Čečenska budou uzavírány dočasné ubytovací osady" v Ingušsku. 37. Po podpisu Akčního plánu zahájili zástupci čečenské administrativy, ingušské migrační služby a Federální migrační služby mezi VPO ve stanových táborech v Ingušsku intenzivní kampaň. K 31. prosinci 2002 se za asistence čečenské administrativy ze stanových táborů do Čečenska organizovaně vrátilo VPO. 38. Současně s realizací Akčního plánu návratu byla zintenzívněna kontrola legálnosti dočasného pobytu VPO místními ingušskými orgány. Vnitřně přesídleným osobám, které chtějí registrovat svůj dočasný pobyt u pasové a vízové služby (PVS) místních orgánů ministerstva vnitra, je standardně odmítána registrace pokud nevlastní formulář č. 7 vydaný místní migrační službou. Jelikož o formuláři č. 7 hovoří jen vnitřní instrukce Federální migrační služby z roku 1997 a nepatří normálně mezi dokumenty vyžadované jindy federální legislativou pro registraci 47 Podle databáze DRC se k 30. září 2002 v Ingušsku fyzicky nacházelo VPO; podle oficiálních vládních statistik v Ingušsku k 18. říjnu 2002 žilo asi VPO vlastnících formulář č Akční plán podepsaný 29. května 2002 ministrem Elaginem a prezidentským zplnomocněncem Kazantsevem a kontrasignovaný prezidentem Ingušské republiky Zjazikovem a vedoucím administrativy Čečenské republiky Kadyrovem. 18

19 dočasného pobytu, je možné tento požadavek zpochybnit. Místní nevládní organizace pokoušející se napadnout legálnost takovýchto požadavků však u soudů neuspěly. 49 Kromě jiných problémů nemohou VPO bez registrace dočasného pobytu v Ingušsku v současnosti oficiálně registrovat narození svých dětí v Ingušsku. Vnitřně přesídleným osobám nevlastnícím formulář č. 7 bylo nedávno soukromými vlastníky odmítnuto ubytování v dočasném středisku na základě tvrzení, že Federální migrační služba jim proplácí náklady na elektřinu a plyn pouze za VPO vlastnící formulář č V září 2002 došlo k prvnímu vážnému střetu federálních sil a čečenských bojovníků na ingušské půdě. Během povstaleckého útoku asi sto osmdesáti bojovníků z gruzínské Pankiské soutěsky do Ingušska 26. září 2002 byla poblíž vesnice Galaši v jižním Ingušsku sestřelena vojenská helikoptéra. Po tomto incidentu následovaly několikadenní boje v okolních horských lesích. Galaští vesničané i několik set čečenských VPO žijících v této oblasti bylo donuceno uprchnout do střední a severní části Ingušska. I když ruské úřady předpokládají, že čečenští bojovníci kteří přežili uprchli do Čečenska a do Pankiské soutěsky, o některých si tyto úřady myslí, že se jim podařilo nalézt útočiště v jiných částech Ingušska V důsledku moskevského teroristického útoku v říjnu 2002 federální orgány opět zdůraznily své odhodlání uzavřít všechny stanové tábory v Ingušsku. 51 Federální migrační služba požádala v listopadu 2002 mezinárodní a nevládní organizace (včetně UNHCR), aby zastavily opravy a nahrazování poškozených stanů. Od 30. listopadu do 2. prosince 2002 úřady zcela demontovaly stanový tábor Imam poblíž vesnice Aki- Jurt (malgobecký okres), ve kterém bylo ubytováno na VPO. Podle odhadů UNHCR se asi polovina z nich vrátila do Čečenska, kde našla ubytování u hostitelských rodin nebo ve střediscích dočasného ubytování. Zbytek zůstal v Ingušsku ve svépomocí postavených vepřovicových domech na místě bývalého tábora, v dočasných osadách nebo u hostitelských rodin v malgobeckém okrese či jinde v Ingušsku. Organizace spojených národů (prostřednictvím zmocněnce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti), UNHCR a Evropská unie vyjádřily své znepokojení a pochybnosti o dobrovolném charakteru návratů, jelikož stanový tábor Imam v Aki-Jurtu byl demontován bez toho, že by VPO bylo vládou nabídnuto alternativní ubytování v Ingušsku či jinde. 41. Nakonec, po organizovaném návratu některých vnitřně přesídlených osob úřady do Čečenska, vláda souhlasila s tím, že UNHCR postaví v Ingušsku stany pro ubytování některých bývalých obyvatel aki-jurtského tábora, kteří zůstali v Ingušsku. Při chystaném zavírání zbývajících stanových táborů po zimě 2002/2003 a 49 Podle zpráv místních nevládních organizací místní soudy (přetížené) tyto žaloby buď nevyřizují nebo je prostě odmítají registrovat. 50 Podrobnější informace viz: World Food Programme, Emergency Report no. 39, Russian Federation (Caucasus), 27. září 2002, a Washington Post, Russian Troops, Rebels Clash in Fierce Battle Near Chechnya, 27. září 2002, 51 Záběry národní televise ukazující rodiny vnitřně přesídlených osob v ingušských stanových táborech vyjadřující morální podporu osobám, které zajaly rukojmí, měly velmi negativní dopad na veřejné mínění. 19

20 plánovaném organizovaném návratu obyvatel tábora do Čečenska se UNHCR na konci prosince 2002 podařilo získat souhlas federálních i ingušských migračních služeb pro rozmístění dodatečných stanových jednotek v alternativních lokalitách vybraných ingušskými úřady. V únoru 2003 však ingušská vláda nařídila zastavení budování dočasných a/nebo mobilních ubytovacích jednotek (včetně stanů UNHCR) humanitárními agenturami do doby, než bude rozhodnuto, zda tyto ubytovací jednotky splňují technické požadavky místních stavebních předpisů. f) Čečenské VPO v ostatních oblastech severního Kavkazu 42. Pro účely posouzení alternativy vnitřního přesídlení do oblastí severního Kavkazu mimo Čečensko je třeba rozlišovat mezi oblastmi, kde je většina obyvatelstva neslovanského původu a muslimského vyznání (Dagestán, Kabardino- Balkárie a Karačajo-Čerkésie), a oblastmi, kde většinu obyvatelstva tvoří Slované a vyznavači křesťanské víry (Severní Osetie-Alanija, Stavropolský a Krasnodarský kraj). 43. Republika Dagestán, Kabardino-Balkárie a Karačajo-Čerkésie jsou multietnické republiky pravidelně zažívající napětí mezi různými etnickými komunitami. Současný čečenský konflikt se rozhořel po infiltraci čečenských povstaleckých skupin do Dagestánu následováné vojenskou konfrontací s dagestánskými silami a federálními vojsky. Dagestán v současnosti hostí asi VPO. Od počátku konfliktu využívali čečenští bojovníci hornaté oblasti Dagestánu (sousedícího s Čečenskem) jako svou základnu. Dagestán se zdráhá přijímat jakékoliv další VPO z Čečenska. 52 V květnu 2002 vybuchla při vojenské přehlídce ve městě Kaspijsk silná nálož, která zabila 45 osob. Úřady z tohoto útoku obvinily čečenského povstaleckého velitele Rappaniho Kalilova. 44. Situace v Kabardino-Balkarské a Karačajo-Čerkéské republice je charakterizována etnickým napětím a politickou rivalitou mezi dvěma hlavními národnostmi (Kabardinové versus Balkaři a Karačajové versus Čerkésové). Hlavním zájmem obou republik je udržet rovnováhu mezi jejich příslušnými součástmi. Tato rovnováha je zvláště křehká v Karačajo-Čerkésii, kde 24. března 2001 došlo ve vesnici Agidehabl k teroristickému útoku. Federální úřady z incidentu obvinily čečenské bojovníky. Kabardino-Balkárie je Ombudsmanem Ruské federace pravidelně uváděna jako místo, kde dochází k porušování Ústavy i federální legislativy v oblasti svobody pohybu a svobody výběru místa dočasného/trvalého 52 Další informace o nerespektování federální legislativy o nucených migrantech a svobodě pohybu v Dagestánu a dalších severokavkazských republikách viz V. Golovach, právní poradce, Appealing Against Actions of Officials on Criminal, Civil and Administrative Offences in Problems of Victims of Warfare in the Chechen Republic: Mechanism for the Execution of Court Judgements and Implementation of Prosecution Response Measures, Středisko pro lidská práva Memorial, Moskva, 2001, 20

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Preambule Úmluvy o právním postavení uprchlíků Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 Otázky a odpovědi Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 OSN usiluje "zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat... základních práv a svobod".

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 11. 7. 2013 2013/0106(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-25 Návrh stanoviska Nathalie Griesbeck (PE513.286v01-00) Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

ESTA - elektronický systém cestovní registrace

ESTA - elektronický systém cestovní registrace ESTA - elektronický systém cestovní registrace (veškeré údaje jsou povinné, s výjimkou údajů označených jako nepovinné) Informace o žadateli Jméno a příjmení : Jste známý/á pod nějakými jinými jmény nebo

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu

Ecoles européennes. Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS. Schváleno Nejvyšší radou na schůzi dne 23., 24. a 25. října 2006 v Bruselu Ecoles européennes Bureau du Secrétaire général Administration Comptabilité Réf. : 2006-D-94-cs-5 Orig. : EN Verze: CS Úprava nařízení týkajících se náhrad cestovních výloh v souvislosti s úkoly, které

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění P8_TA-PROV(2015)0176 Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Poštovní adresa E-mailová adresa. Č. telefonu Č.faxu

Poštovní adresa E-mailová adresa. Č. telefonu Č.faxu Návrh na uznání kvalifikace pro výkon regulované profese I. OSOBNÍ ÚDAJE (čitelně vyplnit např. tiskacím písmem černým nebo modrým ) Pan, paní ( nepotřebné škrtnout) 1. Příjmení užívané v současnosti 2.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi Evropský soud pro lidská práva Otázky a Odpovědi Otázky a Odpovědi Co je Evropský soud pro lidská práva? Otázky a odpovědi byly vypracovány kanceláří Soudu. Předkládaný dokument nezavazuje Soud. Je určen

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS Commission internationale de juristes - Comisión Internacional de Juristas " dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU

IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFIKACE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO DOPLŇOVÁNÍ PERSONÁLU OCHRANY OBYVATELSTVA PŘI MEZINÁRODNÍM OZBROJENÉM KONFLIKTU IDENTIFICATION HUMAN RESOURCES TO OBTAINING POPULATION PROTECTION PERSONAL IN THE EVENT

Více

Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30.

Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30. Odpověď ministra zahraničí Ruské federace Sergeje Lavrova na otázku ruských médií ohledně ukrajinské krize, Dušanbe, 30. července, 2014 Otázka: Minsk nabídl platformou pro jednání mezi ukrajinskými stranami.

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 75/2005-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více