HESTEGOVINY. Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESTEGOVINY. Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi"

Transkript

1 HESTEGOVINY 1/ Zpravodaj pro zaměstnance společnosti Hestego červen 2008 Den otevřených dveří (strana 3) Zvýšili jsme obrat o 45 procent (strana 5) Změny v konstrukci přinášejí vyšší produktivitu (strana 6) Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi

2 UDÁLOSTI Úvodník Návštěva v Petrohradě Milí spolupracovníci, společnost Hestego zaznamenává již od roku 1995 permanentní růst. Jsem si vědom, že s tímto růstem souvisejí také zvýšené objemy dodávek, požadavky na kvalitu a dodržování termínů, které kladou na Vás na všechny vysoké nároky. Chci Vám všem poděkovat za Vaši obětavost. Současně bych Vás chtěl požádat o pochopení při překonávání všech potíží spjatých se změnami ve fi rmě. Abychom totiž mohli nadále plnit své poslání, službu zákazníkům, obstát v náročné konkurenci, je nezbytné provádět změny ke zefektivnění a zlevnění naší výroby, ve prospěch kvality, plánování a organizování, které zajistí zkracování našich dodacích lhůt. Jedině tak uspokojíme své zákazníky a jedině spokojení zákazníci nás požádají o další služby. To je jediná cesta k zajištění našeho pevného postavení na trhu a zabezpečení kvalitního života pro nás a naše rodiny. Ke kvalitě života patří ovšem kromě hmotného zabezpečení také jistota, že naše fi rma a náš tým je stabilní a nemusí se obávat o svou existenci. Kvalitu života také zásadně ovlivňuje mezilidská komunikace. V zaměstnání trávíme podstatnou část našeho času. Není lhostejné, jak společnou pracovní dobu prožijeme. Udělejme, prosím, všechno pro to, abychom kvalitu svého života povýšili také úrovní našeho vzájemného chování. Určitým vodítkem na této cestě by mohl být i etický kodex, který jsme ve společnosti přijali. Není a nebude to snadná cesta. Vyžaduje to chuť a odvahu každého z nás vycházet si vzájemně vstříc a stát se skutečnou osobností. Osobností není nikdy ten, kdo myslí jenom sám na sebe, ale ten, kdo své zkušenosti dokáže sdílet. Vidím mezi námi mnoho takových silných lidí a vím, že s Vámi budeme úspěšní. Vážím si Vaší práce a těším se na další spolupráci. Přeji Vám osobně i Vašim blízkým mnoho šťastných a pohodových jarních a letních dní!! MIROSLAV OSTRÝ VE DNECH DUBNA 2008 JSME NAVŠTÍVILI RUS KÉHO ZÁSTUPCE PRO PRODEJ NAŠICH PRODUKTŮ V SEVEROZÁPADNÍM REGIONU RUSKA FIRMU ISO TBS (DŘÍVE ZRIMMO) V SANKT PETERBURKU. Firma ISO TBS má mnohaleté zkušenosti s generálními opravami a repasy všech typů strojů. Společnost také vyrábí nové stroje (původního sovětského výrobce fi rmy Sverdlov) v postupně rekonstruovaných prostorách svého výrobního závodu v Petrohradu. My dodáváme teleskopické kryty na nové stroje i na stroje generálko vané a dle dosavadních reakcí zákazníků můžeme soudit, že jsou s nimi velmi spokojeni. V SOBOTU 26. DUBNA 2008 JSME SE VYDALI SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍMI NA SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ DO DÁVNÝCH ČASŮ FARAONŮ A STAROVĚKÉHO EGYPTA. Výstava se konala v Národopisném muzeu (Museum für Völkerkunde) ve Vídni. Expozice v deseti sálech, které byly postupně stále temnější, symbolicky znázorňovala ponořování se do stále hlubší minulosti. Vystaveny byly předměty (šperky, zlaté sandály, kanopy, sochy aj.) z hrobky faraona Tutanchamona a dalších archeologických nalezišť v Egyptě. Po zhlédnutí nádherné výstavy jsme si prohlédli centrum Vídně a poseděli ve vídeňských kavárnách. V průběhu naší návštěvy jsme prezentovali naši fi rmu a naše produkty pro několik zákazníků z petrohradské oblasti. Předsta vili jsme všechny produkty fi rmy HESTEGO včetně obchodního zboží. Mezi zákazníky byli především hlavní mechanici a vedoucí montáží a údržby z místních závodů. Po prezentaci jsme zákazníkům předvedli naše kryty na právě repasovaných i nově montovaných strojích přímo v prostorách ISO TBS. Zákazníci sami poukazovali na to, že technická a řemeslná kvalita našich krytů je mnohem vyšší než u konkurence a díky tomu jsou ochotni akceptovat i vyšší cenu. V průběhu návštěvy jsme detailně proškolili i vlastní prodejce fi rmy ISO TBS, aby mohli lépe reagovat na dotazy zákazníků a tím i zvyšovat dodávané objemy našeho zboží na velmi perspektivní ruský trh. Dále pak budeme prezentovat fi rmu HES- TEGO na ruském trhu na výstavě METALLO- OBRABOTKA v Moskvě v týdnu od 26. do Tato výstava je hlavním místem prezentace a setkání výrobců obráběcích strojů a jejich komponentů na teritoriu celého bývalého Sovětského svazu.! JIŘÍ NEVEČEŘAL Zájezd do Vídně Výstava Tutanchamon a svět faraonů Personální oddělení se na vás těší při dalších společných setkáních!! HANA VOLFÍKOVÁ 2 HESTEGOVINY 1/2008

3 AKTUALITY Den otevřených dveří HESTEGO JIŽ TRADIČNĚ POŘÁDÁ KAŽDÝ ROK DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEJEN PRO VŠECHNY ZÁJEMCE, PŘÁTELE, ALE PŘEDEVŠÍM PRO VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY. Tentokrát se uskuteční v neděli 1. června 2008 od 10 hodin v prostorách fi rmy HESTEGO s. r. o. Po ofi ciálním zahájení a úvodním slovu proběhne prezentace a prohlídka fi rmy se zajímavým komentářem průvodce. V vystoupí M. Urbancová se svým novým číslem z moderní gymnastiky. Pro děti bude vyhlášena soutěž v malbě na chodník. Po celý den je pro návštěvníky přichystáno občerstvení. Předpokládané ukončení programu bude ve 14 hodin. Pozvánky najdete také na vývěsce. Těšíme se na všechny zájemce a společné setkání! Den otevřených dveří v roce 2007 Sportovní odpoledne V RÁMCI PÉČE O ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ VÁS HESTEGO SRDEČNĚ ZVE NA SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, KTERÉ SE BUDE KONAT V PÁTEK 25. ČERVENCE 2008 V LETNÍ RESTAURACI U BŘEZÍHO HROCHA VE VYŠKOVĚ. Jedná se o zábavně společenskou akci, na kterou jsou pozváni také vaši rodinní příslušníci. Přijďte si zahrát nohejbal či petanque, poslechnout kapelu Lament, ochutnat pečené selátko a přiťuknout si na zdraví! Nové benefi ty pro vás Pojďte s námi pomáhat! ZNÁTE TEN PŘÍJEMNÝ POCIT, KDYŽ VÍTE, ŽE JSTE POMOHLI NĚKOMU V NOUZI? POJĎTE POMÁHAT S HESTEGEM, POMŮŽETE MNOHEM VÍCE, NEBOŤ KE KAŽDÉMU VAŠEMU PŘÍSPĚVKU PŘIDÁ SPOLEČNOST HESTEGO DALŠÍ ČÁSTKU. V minulém roce jsme podpořili neziskové organizace v celkové částce 45 tis. Kč. Finanční prostředky jsme věnovali Mateřskému centru Radost, Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a Turistickému oddílu mládeže Bučovice. I letos chceme podpořit dobrou věc a pomáhat neziskovým organizovacím, které jsou odkázány na štědrost lidí. Mysleme na to, že i sebemenší pomoc může mít velký význam a že jednou ji můžeme také potřebovat. Pojďme všichni podporovat dobrou věc. V RÁMCI NOVÝCH BENEFITŮ PRO ZAMĚSTNANCE NABÍZÍ HESTEGO MOŽNOST VYUŽÍVÁNÍ BAZÉNU V AQUAPARKU VYŠKOV VE SPORTOVNÍ ULICI Č. 752/5. Kromě klasického plavání máte možnost také využít fi nanční podpory u kolektivních sportů, jako jsou kuželky, fotbal a hokej. O veškerých podrobnostech a pravidlech benefi tů vás budeme ještě informovat. Přesné podmínky podpory budou stanoveny a zveřejněny do konce června

4 KVALITA Kvalita je výsledek týmové práce CO JE TO KVALITA? ZKUSTE SI NYNÍ VZÍT TUŽKU A PAPÍR A NAPSAT BĚHEM DVOU MINUT, CO JE TO KVALITA. Mnozí z vás zjistí, že popsat tento pojem slovy je docela obtížné. Nic si z toho nedělejte. Každý si totiž pod tímto pojmem představí něco jiného. Někdo motocykl Harley Davidson, někdo značkovou zvukovou aparaturu, někdo službu splňující všechna očekávání. Slovo kvalita již má mnoho defi nic. Několik je popsáno dokonce v mezinárodně platných normách ISO. Náklady na odstranění chyby podle fáze, ve které se odhalí A jakou defi nici Vám nabídnu já? Kvalita je, když zákazník, ať už přímý, nebo nepřímý, je spokojený. Tedy, když je na jeho tváři vidět úsměv. A jaký je rozdíl mezi kvalitou a jakostí? Žádný. 1 Marketing MKT VÝV PTT OVS VÝR ZÁK Mohli bychom najít několik úrovní kvality: 1. bezchybné splnění funkcí a specifi kací produktu, Prodej 2. splnění potřeb zákazníka, 3. radost u užití, 4. první tři body, ale levnější, 5. první čtyři body, ale včas, 6. vše předchozí a k tomu splnění potřeb, které zákazník nezná, ale je jimi mile překvapen. Kontrola zkoušení Servis Balení Skladování smyčka kvality Výroba Vývoj Zásobování Konstrukce Technologie příprava výroby Absolutní kvalitu splňuje pouze šestý bod, který zahrnuje požadavky, cenu, čas a překvapení v jednom. Smyčka kvality Následující schéma zobrazuje princip zabezpečování kvality. Na kvalitě se podílí mnoho činitelů a žádný z nich nesmí selhat. Pro vytvoření kvality nestačí pouze správné řemeslné provedení výrobku, ale pokud není výrobek v pravou chvíli nabídnut, zavalí ho konkurence a výrobce přichází o zákazníka. Na vzniku výrobku, tedy i jeho kvalitě se podílejí všichni: vývojáři, konstruktéři, technologové, výrobci, kontroloři, prodejci, manažeři, ale také způsob skladování, zásobování, servis aj. Kvalita se pozná podle toho, že se nevracejí výrobky, ale spokojení zákazníci. Chyba v kvalitě Představme si, že někdo udělá chybu. Kolik stojí její odstranění (viz graf), když ji odhalíme: ještě v marketingu (MKT), při vývoji (VÝV), na prototypu (PTT), při ověřovací sérii (OVS), při výrobě (VÝR), u zákazníka (ZÁK)? Čím později chybu odhalíme, tím větší ztráty nám způsobí. Prevence předchází možnostem vzniku chyb a navíc se vyplatí. Nepodceňujte kontrolu své práce! Úkolem není najít osobu, která chybu provedla, ale odhalit chybu a včas ji napravit!! MARTA VEREŠOVÁ 4 HESTEGOVINY 1/2008

5 EKONOMIKA Zvýšili jsme obrat o 45 procent EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA POSLEDNÍ ROKY HOVOŘÍ V NÁŠ PROSPĚCH. V ROCE 2007 SE NAŠÍ FIRMĚ PODAŘILO VE VŠECH VÝZNAMNÝCH UKAZATELÍCH SPLNIT PLÁNOVANÉ HODNOTY, DOKONCE NĚKTERÉ Z NICH I PŘEKROČIT. Tyto výsledky z loň ského roku společně s úspěšnou historií společnosti od roku 1995 umožnily sestavit a přijmout opět velmi ambiciózní fi nanční plán i pro rok Plán letošního roku po čítá s nárůstem obratu o více než 50 % oproti roku 2007, založeném především na rozšíření spolupráce s našimi nejvýznamněj šími odběrateli. Růst společnosti nejlépe dokumentuje graf vývoje obratu od roku Podle grafu jsme v roce 2007 zvýšili obrat o zhruba 45 %, což je velice příznivý výsledek. Uspokojení stále se zvyšující poptávky po našich výrobcích a službách nicméně vyžaduje také neustálé rozšiřování výrobních kapacit. V roce 2008 tyto investice přesáhnou částku 50 mil. Kč. Z nejvýznamnějších investic se jedná o nákup nového laserového zařízení, dvou ohraňovacích lisů, regálového zakladače a odsávacího zařízení. Společnost zakoupila v průmyslové zóně Nouzka II pozemek. Rozhodnutí o termínu a rozsahu výstavby rozšiřujících kapacit bude učiněno s ohledem na vývoj poptávky v dalším období. Významné investice jsou směřovány i do personální oblasti, zejména do systému vzdělávání pracovníků.! DUŠAN HRABAL Vývoj obratu v letech 2000 až plán Počet zaměstnanců v roce leden 229 Roustoucí zájem o naše výrobky SPOLEČNOST HESTEGO ZAZNAMENALA OD SVÉHO ZALOŽENÍ RYCHLÝ EKONOMICKÝ RŮST. OD ROKU 1995 ROSTLA PRŮMĚRNÝM ROČNÍM TEMPEM 25 %. Současně s růstem společnosti provádí mnoho změn ve výrobě, organizaci práce, logistice a řízení kvality. I když v uplynulém roce vzrostly výkony zaměstnanců až o 50 %, stále převyšují poptávky zákazníků stávající možnosti. Některé nové potenciální zákazníky zejména v oblasti výroby kovových skříní a kapotování jsme nemohli z kapacitních důvodů obsloužit, proto považujeme za důležité naše činnosti neustále optimalizovat THP výroba celkový počet zaměstnaců Zájem našich zákazníků dokládají následující příklady. Stává se pravidlem, že zákazník na své stroje, které posílá do zahraničí, koupí naše teleskopické kryty i za cenu vyšších nákladů jen proto, aby měl jistotu, že nebude muset se svými partnery v Brazílii, Číně, USA řešit komplikované reklamace. Podobně společnost SIEMENS, které dodáváme rozvaděčové skříně, oceňuje naši schopnost rychle reagovat na jejich požadavky. V hodnocení dodavatelů za duben 2008 jsme dosáhli u SIEMENS vynikajícího hodnocení: spolehlivost dodávek 98 %, dodržování požadovaných termínů 98 %, schopnost dodávat 99 %. Tyto a mnoho dalších příkladů svědčí nejen o zájmu zákazníků, ale i o skvělé práci všech našich zaměstnanců!! MIROSLAV OSTRÝ únor březen duben 5

6 VÝROBA A KONSTRUKCE Neustálá inovace je cestou k úspěchu VÝROBA JE ZAMĚŘENA PŘEVÁŽNĚ NA TELESKO PICKÉ KRYTY PRO OBRÁBĚCÍ STROJE VYBAVE NÉ STÍ RACÍMI SYSTÉMY S NOSNÝMI LIŠTAMI Z NEREZO VÉHO PLECHU NEBO TAŽENÝCH PRO FILŮ, ZAJI Š ŤU JÍCÍ VYNIKAJÍCÍ TĚSNÍCÍ A STÍRACÍ VLASTNOSTI. VÝRO BNÍ STRATEGIE JE ZALOŽENA NA NEPŘETRŽITÉ INO VACI A PŘIPRAVENOSTI VYJÍT ZÁKAZNÍKŮM VSTŘÍC V ZA KÁZ KOVÉ MALOSÉRIOVÉ I VELKOSÉRIOVÉ VÝROBĚ. V letošním roce jsme úspěšně zahájili i přes konstrukčně a technologicky náročný proces projekt výroby velkých nerezových krytů, čímž jsme vytvořili předpoklad pro získání dalších lukrativních zakázek. Pro urychlení a zefektivnění výroby malých a středních krytů jsme sestavili výrobní linky, které byly zprovozněny a Další dvě linky jsou v plánu k Pro velké kryty bude linka sestavena a uvedena do provozu V rámci záruky kvality se teleskopické kryty tes tují na vysoce výkonném zkušebním zařízení. První velký kryt byl vyroben ve společnosti HESTEGO pro firmu ŠKODA Plzeň Hestego nabízí také technologické řešení pro účely kooperační výroby fi rmám s příbuzným programem. Zajišťuje výrobu dílců z kovových materiálů, provádí plošné dělení tabulí na CNC laserových strojích, ohýbání plechů na ohraňovacích CNC lisech, svařování TIG, MIG, Změny v konstrukci přinášejí vyšší produktivitu bodování a různé zámečnické práce. Povrchová úprava se provádí v moderní práškové lakovně vybavené špičkovou technologií. Záruka kvality je také daná odborně vyškolenou obsluhou s praxí.! HELENA DOLEŽELOVÁ PODLE NAŠICH VÝZNAMNÝCH ZÁKAZNÍKŮ JSOU KRYTY NAŠÍ KONSTRUKCE DLOUHODOBĚ POVAŽOVÁNY ZA KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ A ŘADÍME SE KE ŠPIČCE V OBORU. TUTO POZICI SI CHCEME I NADÁLE UDRŽET. PROTOŽE TLAK KONKURENCE A RYCHLÝ RŮST OBJEMU VÝROBY KLADOU NÁROKY NA SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ A ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY VÝROBY, HLEDALI JSME I V KONSTRUKCI CESTY, JAK TOHO DOSÁHNOUT PŘI ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ KVALITY VÝROBKŮ. Použité konstrukční řešení a kvalita výrobní dokumentace velkou měrou určují i náklady a produktivitu výroby. Stanovili jsme si tedy cíl usnadnit výrobu změnami konstrukce a zajistit kvalitnější výrobní dokumentaci na dílně. K dosažení tohoto cíle je třeba nejen změnit pracovní postupy a nástroje, ale i způsob myšlení při vlastní konstrukční práci. Je před námi ještě kus práce, avšak řada věcí již v praxi přináší prospěch. Pro zjednodušení výroby jsme dokončili standardizaci některých skupin dílců, které jsou důsledně používány na nových i starších krytech. Konstrukce krytů a postupy výroby byly revidovány s ohledem na snížení nákladů a pracnost výroby, zvýšení kapacity, produktivity i bezpečnosti práce. U nových výkresů je kladen důraz na přehlednost, větší názornost a jednotné zpracování. Staré dokumentace jsou doplňovány, aktualizovány či zcela přepracovány, aby více odpovídaly současným požadavkům. Díky kontrole, přípravě, aktualizaci a kompletaci výkresové dokumentace pro jednotlivé zakázky se odstranily zbytečné prostoje a chyby ve výrobě. Připravované pracovní návodky pro standardní operace (svařování, bodování, nýtování aj.) a montáž standardizovaných dílců přinesou další zpřehlednění dokumentace a usnadní zaškolení stávajících i nových zaměstnanců. Všechny tyto činnosti a změny (společně s dalšími úkoly konstrukce např. v oblasti vývoje) zvyšují nároky na kapacity konstrukce. Jistě bychom je nemohli zajistit bez zvyšování produktivity práce v konstrukci, k němuž nejvýrazněji přispěl přechod na plně parametrický 3D CAD systém Solid Edge. Ten nám společně s novými postupy práce umožňuje lépe využít již navržených krytů a konstrukčních uzlů při konstrukci nových výrobků, rychlejší reakci na požadavky zákazníka ve fázi návrhu a požadavky výroby na změnu, rovněž i lepší zastupitelnost pracovníků konstrukce, snížení nákladů na údržbu a rozvoj CAD systému.! TOMÁŠ CHVÁTIL 6 HESTEGOVINY 1/2008

7 RELAXACE SPLNIT POVINNOSTI, RELAXOVAT A JEŠTĚ SE POBAVIT VŠE V JEDNOM. NĚKDY JE TO DOSLOVA HRAVÝ ÚKOL, JINDY OVŠEM ZCELA NESPLNITELNÝ CÍL. MÁME PRO VÁS NÁVOD, JAK SE NEJEN DOKONALE VYPOŘÁDAT S ČESKOU STÁTNÍ NORMOU VYCHÁZEJÍCÍ Z EVROPSKÉ NORMY INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU, ALE I UPLATNIT JI V ZAHRANIČÍ, VYCHUTNAT VŠE S NÍ SPJATÉ A PŘITOM SI POŘÁDNĚ ODPOČINOUT. Dokonalé splynutí s environmentem podle ČSN EN ISO zdolání vrcholu Klak. Po obědě se před námi otevřelo malebné údolí Vrchteplé s výhledy na Strážovské vrchy. Vrchteplý Corgoň v hospůdce nás osmělil a zeptali jsme se na cestu do Čičman. Nie je možné, od tial iba do Bodine, pravila paní hospodská. S dalším Corgoňem přišel plán na uzavření okruhu kolem skal po hřebeni Pyskatej Kačky. Pokračovali jsme k bivaku pod hustými smrky na úbočí Okrúhlej hory. Snažili jsme se o trvale udržitelnou spotřebu potravin, nicméně nacpali jsme si pořádně břicha krůtou a vše zalili čajíkem se slivovicí (1:1). Dobrou noc. Tak kudy do Čičman? Svátek práce jsme strávili namačkáni v autobuse s cílovou stanicí Bytča (SK). Vzduch byl nasycen vůní deště a spolucestujících z dalekého východu. O to více jsme si vychutnali první kontakt s divočinou kousek za městysem a vesnicí plné vztyčených Májí, o jejichž přesném významu jsme vedli vášnivé spory (tedy shodli jsme se nakonec na tom, že Mája je symbolem environmentální plodnosti). Pak už nás čekal rozevřený klín Sulovského skalního města, osvětlený zapadajícím sluncem. Slepencové homole se pomalu nořily do šera a my jsme hledali převis na dnešní noc. Podařilo se. Mohutný masiv Obří brány nám poskytl jistotu, pěkné ohniště a měkoučký, listím vystlaný plácek na přespání. Zásadním úkolem výpravy bylo ovšem včasné rozpoznání problémů s prostředím (dle ISO 14001), a to v nejhlubší noci, kdy nám začalo pršet na hlavu a kousek od bivaku začal výt šílený kojot. Další riziko environmentu si uvědomil k ránu Vašek, zabalený do spacáku určeném pro přežití v 3 C (Hypernova 195 Kč). Možnost přežití se skutečně potvrdila Dopoledne jsme ve skalním centru Sulova spatřili Gotickou bránu. Vypadala skutečně jako ve všech příručkách a na internetu, akorát se všude motalo plno výletníků, ztracených dětí a hledajících rodičů. Za silnicí a potokem jsme se ponořili zpět do divočiny (environmentu) a cpali jsme se šťavelem a ochutnávali jiné environmentální pochoutky. Musím ještě zaznamenat hrubý přestupek proti normám znečišťování a zacházení s nebezpečnými látkami utrmáceni jsme sedli na lávku a do ekosystému potoka jsme namočili nohy. Vodním proudem lezl mlok, černými nožičkami se opíral o slepencové valouny, které sem kdysi spadly ze skal nad námi. Teď čeřily hladinu potoka do slunečních odlesků. Prostě pohoda Další cíl naší výpravy se teprve rodil, vypadalo to na cestu do Čičman nebo na Třetí, kritický den jsme šetřili energii pochodem po vrstevnici (kozími cestičkami) až do sedla pod Kečkou. Od rána jsme potkali jedinou turistku z Polska. Hřebenovka nám dávala pořádně zabrat a my jsme si vychutnali polední slunění. Na jihozápadě se nám otevřely krásné výhledy na Malou Fatru s ještě bílými vrcholky. Večer nás čekala Obří brána, chladná noc a návrat do civilizace kolem Hlbockého vodopádu. Dokonalé splynutí s environmentem se podařilo tedy alespoň na 4 dny. Zdraví! JARDA K., PEPI K., VAŠE K. HESTEGO DESIGNERS ENVIRONMENTAL TEAM Výhled na Malou Fatru 7

8 INZERCE Volná pracovní místa KONSTRUKTÉR PLECHO VÝCH VÝROBKŮ Pracovní náplň: samostatná konstrukce teleskopických krytů pro obráběcí stroje samostatná konstrukce jiných výrobků převážně z plechu pro kooperační výrobu tvorba výkresové dokumentace VŠ strojní nebo SPŠ strojní + praxe 4 roky v konstrukci ve strojírenství praxe s prací v parametrickém 3D CAD programu (znalost Solid Edge případně Solid Works výhodouw) praxe s konstrukcí plechových výrobků výhodou uživatelská znalost práce na PC, v produktech MS Offi ce a prostředí Windows alespoň pasivní znalost angličtiny, němčiny nebo ruštiny (porozumění textu) samostatnost při řešení úkolů a schopnost týmové spolupráce vysoké pracovní nasazení a fl exibilita řidičský průkaz sk. B OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY vyučen zručnost Popis pracovní činnosti: navěšování komponentů zvedání těžkých břemen ÚDRŽBÁŘ (údržba strojů a zařízení) vyučen v oboru elektro PC uživatelsky znalost vyhlášky č. 50 praxe min. 3 roky SVÁŘEČ vyučení v oboru kovo nebo příbuzný svářečský průkaz výhodou znalost výkresové dokumentace výhodou praxe ve svařování CENAŘ-TECHNOLOG SŠ nebo výuční list znalost technologie výroby a zpracování plechových dílců znalost normování práce PC uživatelsky praxe nejméně 3 roky Krátkodobé bri gády OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY krátkodobé bri gády v ob do bí prázd nin i po prázdninách pro studenty starší 18 let a důchodce Popis pracovní činnosti: navěšování komponentů, balení SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME: zaměstnání na trvalý pracovní poměr práci v seriozní, dynamicky se rozvíjející české fi rmě příjemné pracovní prostředí a dobré technické zázemí možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu zaškolení na danou pozici a následný rozvoj osobnosti a pracovních dovedností samostatnou a kreativní práci zázemí a stabilitu prosperující české společnosti práci v mladém kolektivu stravenky 5 týdnů dovolené možnost uzavření penzijního a životního pojištění V případě zájmu o některou z nabízených pozic nám prosím pošlete strukturovaný životopis. HESTEGO s.r.o., Na Nouzce 7, Vyškov, kontaktní osoba: Svatava Rysová, tel , fax: , HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti Hestego s. r. o. Číslo 1/2008 vyšlo 31. května Odpovědná redaktorka: Hana Volfíková. Své náměty a články posílejte na adresu: HESTEGO s.r.o., Na Nouzce 7, Vyškov, tel.: , fax: ,

strojírenská výroba radiátory konvektory

strojírenská výroba radiátory konvektory strojírenská výroba radiátory konvektory PROFIL SPOLEČNOSTI BOKI Industries a.s. strojírenská výroba radiátory konvektory Společnost BOKI Industries a.s. (do roku 2014 pod názvem Frigera Metal, a.s.) patří

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Teleskopické pružiny. www.hestego.cz

Teleskopické pružiny. www.hestego.cz Teleskopické pružiny DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat: 01 100 035105 HESTEGO s. r. o. Na Nouzce 7, CZ 682 01 Vyškov tel. +420 517 321 011 fax +420 517 321 010 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz Teleskopické

Více

NABÍDKA PRÁCE HR trainee program

NABÍDKA PRÁCE HR trainee program HR trainee program Popis pozice Tréninková pozice v oblasti řízení lidských zdrojů a výcvik k HR-manažerskému postu Stínování činností personálního ředitele společnosti, spolupráce na zajištění personálních

Více

katalog zakázkové výroby Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Katalog je v platnosti od 1. 8. 2008.

katalog zakázkové výroby Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Katalog je v platnosti od 1. 8. 2008. katalog zakázkové výroby Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Katalog je v platnosti od 1. 8. 2008. KOVOVÉ DÍLY zpracování plechu kovové regály lakování OHRAŇOVACÍ LIS FORMETAL Zajišťujeme výrobu dílců

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1

Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Jsme tým, který je připraven splnit Vaše požadavky a předčit Vaše očekávání Sídlo: LOO s.r.o. Krakovská 583/9 Nové město 110 00 Praha 1 Provozovna: Průmyslová zóna 1314 Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

PEGAS NONWOVENS. Investiční den s Patrií. 24. dubna 2012

PEGAS NONWOVENS. Investiční den s Patrií. 24. dubna 2012 PEGAS NONWOVENS Investiční den s Patrií Upozornění Tento dokument byl zpracován společností PEGAS NONWOVENS SA (dále jen Společnost ) výhradně pro použití při této prezentaci. Jakákoliv výhledová prohlášení

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS

PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS. Petra, marketing, DNS PŘÍPADOVÁ STUDIE ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI FIREMNÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE POUŽITÉ ŘEŠENÍ: DELL SOFTWARE A SLUŽBY IT AWACS Petra, marketing, DNS www.dns.cz/pripadovestudie PROFIL DISTRIBUTORA DNS a.s. www.dns.cz

Více

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice:

Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: Aktuálně nabízíme tyto volné pozice: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: CELÁ ČR V případě, že Vás některá z nabízených pozic zaujala NEVÁHEJTE a KONTAKTUJTE naší HR Konzultantku Marii Szekerešovou na tel.: +420 773 220

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

NAJA. NAJA trade, spol. s r.o., Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, mobil.: 777 220 250, email: naja@naja.cz

NAJA. NAJA trade, spol. s r.o., Krátká 713/8, 682 01 Vyškov, mobil.: 777 220 250, email: naja@naja.cz 1 2 NAJA - Zpracování kovového odpadu - Likvidace autovraků - Stavebniny - Prodej písku, drtí, uhlí, dříví - Recyklace stav. sutě, odvoz, přistavení kontejnerů - Linde GAS NAJA trade, spol. s r.o., Krátká

Více

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o.

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o. ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ T-parket s.r.o. INFORMACE O ANALÝZE Datum realizace dotazníku: 19.8.-7.9.2010 Forma dotazování: Telefonicky Zkoumané období: 2009-2010 Počet zákazníků celkem: 87 Počet oslovených

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

HRACÍ PLOCHA: VAŠE KONSTRUKČNÍ FANTAZIE

HRACÍ PLOCHA: VAŠE KONSTRUKČNÍ FANTAZIE WWW.ALVARIS.EU HRACÍ PLOCHA: VAŠE KONSTRUKČNÍ FANTAZIE STRATEGIE KONSTRUUJTE S OFENZÍVNÍM SYSTÉMEM Přehled, načasování, pružné převzetí přihrávky, rychlá změna pozice. To čím se liší Alváris od ostatních

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Continental Automotive Czech republic s.r.o.

Continental Automotive Czech republic s.r.o. Continental Automotive Czech republic s.r.o. 1. Analytik výroby Výuční list elektro 2. SMT operátor Výuční list elektro 3. Výrobní dělník Základní 4. Skladový operátor Výuční list + VZV oprávnění 5. Test

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Josef Řepka

ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Josef Řepka ANALÝZA SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Josef Řepka Skříň vestavěná Skříně klasické Kuchyň a skříň vestavená Skříně,komodu,poličky Skříně vestavěné 2 kuchyně,skříně vestavěné - pro 2 byty Skříně vestavěné Kuchyň

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E.

Přehledový katalog stroje. PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Přehledový katalog stroje PRAECISA série PSC GREEN DRIVE Elektrohydraulické ohraňovací lisy G.A.D.E. Vlastnosti a charakteristika ohraňovacích lisů série PSC GREEN DRIVE Ohraňovací lisy G.A.D.E. PRAECISA

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS český výrobce vánoční a světelné dekorace www.mkmont.cz český výrobce vánoční a světelné dekorace MK mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 (průmyslová zóna Verne) 431 51 Klášterec nad Ohří www.mkmont.cz

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930 Katalog 2014 / 2015 Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura 01.2014 / T930 Software a služby RITTAL Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420)

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY 2009, Design: Bob Jezerský (bjez@graphicgarden.cz), Foto: Ivan Šamaj (arfa@volny.cz) NEW 2009 NEW 2009 PL PRAHA OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK ČESKÝ TĚŠÍN STARÉ MĚSTO SK Česká republika

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII.

10 DŮVODŮ PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. PROČ KONICA MINOLTA NAŠÍM CÍLEM JE POMÁHAT VAŠEMU PODNIKÁNÍ. KLADEME DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, EFEKTIVITU, BEZPEČNOST A EKOLOGII. 1. JSME SOUČÁSTÍ SILNÉ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI zastoupení v 171 zemích celého

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Komplexní nabídka pro kuchyňské provozy a Housekeeping

Komplexní nabídka pro kuchyňské provozy a Housekeeping Komplexní nabídka pro kuchyňské provozy a Housekeeping Profesionální systém v zákulisí Víme, co potřebujete Splníme požadavky Vašich zákazníků Vaši hosté dnes kladou stále vyšší nároky na rozsah a celkovou

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01 OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU obsluha a seřízení CNC ohraňovacího lisu výroba součástek na strojích ohýbání výrobků z tenkých plechů kontrola výrobků měřícími přístroji znalost čtení výkresové dokumentace

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ Víte, že v oblasti retailu (obchodu a stravování)

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více