HESTEGOVINY. Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESTEGOVINY. Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi"

Transkript

1 HESTEGOVINY 1/ Zpravodaj pro zaměstnance společnosti Hestego červen 2008 Den otevřených dveří (strana 3) Zvýšili jsme obrat o 45 procent (strana 5) Změny v konstrukci přinášejí vyšší produktivitu (strana 6) Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi

2 UDÁLOSTI Úvodník Návštěva v Petrohradě Milí spolupracovníci, společnost Hestego zaznamenává již od roku 1995 permanentní růst. Jsem si vědom, že s tímto růstem souvisejí také zvýšené objemy dodávek, požadavky na kvalitu a dodržování termínů, které kladou na Vás na všechny vysoké nároky. Chci Vám všem poděkovat za Vaši obětavost. Současně bych Vás chtěl požádat o pochopení při překonávání všech potíží spjatých se změnami ve fi rmě. Abychom totiž mohli nadále plnit své poslání, službu zákazníkům, obstát v náročné konkurenci, je nezbytné provádět změny ke zefektivnění a zlevnění naší výroby, ve prospěch kvality, plánování a organizování, které zajistí zkracování našich dodacích lhůt. Jedině tak uspokojíme své zákazníky a jedině spokojení zákazníci nás požádají o další služby. To je jediná cesta k zajištění našeho pevného postavení na trhu a zabezpečení kvalitního života pro nás a naše rodiny. Ke kvalitě života patří ovšem kromě hmotného zabezpečení také jistota, že naše fi rma a náš tým je stabilní a nemusí se obávat o svou existenci. Kvalitu života také zásadně ovlivňuje mezilidská komunikace. V zaměstnání trávíme podstatnou část našeho času. Není lhostejné, jak společnou pracovní dobu prožijeme. Udělejme, prosím, všechno pro to, abychom kvalitu svého života povýšili také úrovní našeho vzájemného chování. Určitým vodítkem na této cestě by mohl být i etický kodex, který jsme ve společnosti přijali. Není a nebude to snadná cesta. Vyžaduje to chuť a odvahu každého z nás vycházet si vzájemně vstříc a stát se skutečnou osobností. Osobností není nikdy ten, kdo myslí jenom sám na sebe, ale ten, kdo své zkušenosti dokáže sdílet. Vidím mezi námi mnoho takových silných lidí a vím, že s Vámi budeme úspěšní. Vážím si Vaší práce a těším se na další spolupráci. Přeji Vám osobně i Vašim blízkým mnoho šťastných a pohodových jarních a letních dní!! MIROSLAV OSTRÝ VE DNECH DUBNA 2008 JSME NAVŠTÍVILI RUS KÉHO ZÁSTUPCE PRO PRODEJ NAŠICH PRODUKTŮ V SEVEROZÁPADNÍM REGIONU RUSKA FIRMU ISO TBS (DŘÍVE ZRIMMO) V SANKT PETERBURKU. Firma ISO TBS má mnohaleté zkušenosti s generálními opravami a repasy všech typů strojů. Společnost také vyrábí nové stroje (původního sovětského výrobce fi rmy Sverdlov) v postupně rekonstruovaných prostorách svého výrobního závodu v Petrohradu. My dodáváme teleskopické kryty na nové stroje i na stroje generálko vané a dle dosavadních reakcí zákazníků můžeme soudit, že jsou s nimi velmi spokojeni. V SOBOTU 26. DUBNA 2008 JSME SE VYDALI SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍMI NA SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ DO DÁVNÝCH ČASŮ FARAONŮ A STAROVĚKÉHO EGYPTA. Výstava se konala v Národopisném muzeu (Museum für Völkerkunde) ve Vídni. Expozice v deseti sálech, které byly postupně stále temnější, symbolicky znázorňovala ponořování se do stále hlubší minulosti. Vystaveny byly předměty (šperky, zlaté sandály, kanopy, sochy aj.) z hrobky faraona Tutanchamona a dalších archeologických nalezišť v Egyptě. Po zhlédnutí nádherné výstavy jsme si prohlédli centrum Vídně a poseděli ve vídeňských kavárnách. V průběhu naší návštěvy jsme prezentovali naši fi rmu a naše produkty pro několik zákazníků z petrohradské oblasti. Předsta vili jsme všechny produkty fi rmy HESTEGO včetně obchodního zboží. Mezi zákazníky byli především hlavní mechanici a vedoucí montáží a údržby z místních závodů. Po prezentaci jsme zákazníkům předvedli naše kryty na právě repasovaných i nově montovaných strojích přímo v prostorách ISO TBS. Zákazníci sami poukazovali na to, že technická a řemeslná kvalita našich krytů je mnohem vyšší než u konkurence a díky tomu jsou ochotni akceptovat i vyšší cenu. V průběhu návštěvy jsme detailně proškolili i vlastní prodejce fi rmy ISO TBS, aby mohli lépe reagovat na dotazy zákazníků a tím i zvyšovat dodávané objemy našeho zboží na velmi perspektivní ruský trh. Dále pak budeme prezentovat fi rmu HES- TEGO na ruském trhu na výstavě METALLO- OBRABOTKA v Moskvě v týdnu od 26. do Tato výstava je hlavním místem prezentace a setkání výrobců obráběcích strojů a jejich komponentů na teritoriu celého bývalého Sovětského svazu.! JIŘÍ NEVEČEŘAL Zájezd do Vídně Výstava Tutanchamon a svět faraonů Personální oddělení se na vás těší při dalších společných setkáních!! HANA VOLFÍKOVÁ 2 HESTEGOVINY 1/2008

3 AKTUALITY Den otevřených dveří HESTEGO JIŽ TRADIČNĚ POŘÁDÁ KAŽDÝ ROK DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEJEN PRO VŠECHNY ZÁJEMCE, PŘÁTELE, ALE PŘEDEVŠÍM PRO VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY. Tentokrát se uskuteční v neděli 1. června 2008 od 10 hodin v prostorách fi rmy HESTEGO s. r. o. Po ofi ciálním zahájení a úvodním slovu proběhne prezentace a prohlídka fi rmy se zajímavým komentářem průvodce. V vystoupí M. Urbancová se svým novým číslem z moderní gymnastiky. Pro děti bude vyhlášena soutěž v malbě na chodník. Po celý den je pro návštěvníky přichystáno občerstvení. Předpokládané ukončení programu bude ve 14 hodin. Pozvánky najdete také na vývěsce. Těšíme se na všechny zájemce a společné setkání! Den otevřených dveří v roce 2007 Sportovní odpoledne V RÁMCI PÉČE O ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ VÁS HESTEGO SRDEČNĚ ZVE NA SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, KTERÉ SE BUDE KONAT V PÁTEK 25. ČERVENCE 2008 V LETNÍ RESTAURACI U BŘEZÍHO HROCHA VE VYŠKOVĚ. Jedná se o zábavně společenskou akci, na kterou jsou pozváni také vaši rodinní příslušníci. Přijďte si zahrát nohejbal či petanque, poslechnout kapelu Lament, ochutnat pečené selátko a přiťuknout si na zdraví! Nové benefi ty pro vás Pojďte s námi pomáhat! ZNÁTE TEN PŘÍJEMNÝ POCIT, KDYŽ VÍTE, ŽE JSTE POMOHLI NĚKOMU V NOUZI? POJĎTE POMÁHAT S HESTEGEM, POMŮŽETE MNOHEM VÍCE, NEBOŤ KE KAŽDÉMU VAŠEMU PŘÍSPĚVKU PŘIDÁ SPOLEČNOST HESTEGO DALŠÍ ČÁSTKU. V minulém roce jsme podpořili neziskové organizace v celkové částce 45 tis. Kč. Finanční prostředky jsme věnovali Mateřskému centru Radost, Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a Turistickému oddílu mládeže Bučovice. I letos chceme podpořit dobrou věc a pomáhat neziskovým organizovacím, které jsou odkázány na štědrost lidí. Mysleme na to, že i sebemenší pomoc může mít velký význam a že jednou ji můžeme také potřebovat. Pojďme všichni podporovat dobrou věc. V RÁMCI NOVÝCH BENEFITŮ PRO ZAMĚSTNANCE NABÍZÍ HESTEGO MOŽNOST VYUŽÍVÁNÍ BAZÉNU V AQUAPARKU VYŠKOV VE SPORTOVNÍ ULICI Č. 752/5. Kromě klasického plavání máte možnost také využít fi nanční podpory u kolektivních sportů, jako jsou kuželky, fotbal a hokej. O veškerých podrobnostech a pravidlech benefi tů vás budeme ještě informovat. Přesné podmínky podpory budou stanoveny a zveřejněny do konce června

4 KVALITA Kvalita je výsledek týmové práce CO JE TO KVALITA? ZKUSTE SI NYNÍ VZÍT TUŽKU A PAPÍR A NAPSAT BĚHEM DVOU MINUT, CO JE TO KVALITA. Mnozí z vás zjistí, že popsat tento pojem slovy je docela obtížné. Nic si z toho nedělejte. Každý si totiž pod tímto pojmem představí něco jiného. Někdo motocykl Harley Davidson, někdo značkovou zvukovou aparaturu, někdo službu splňující všechna očekávání. Slovo kvalita již má mnoho defi nic. Několik je popsáno dokonce v mezinárodně platných normách ISO. Náklady na odstranění chyby podle fáze, ve které se odhalí A jakou defi nici Vám nabídnu já? Kvalita je, když zákazník, ať už přímý, nebo nepřímý, je spokojený. Tedy, když je na jeho tváři vidět úsměv. A jaký je rozdíl mezi kvalitou a jakostí? Žádný. 1 Marketing MKT VÝV PTT OVS VÝR ZÁK Mohli bychom najít několik úrovní kvality: 1. bezchybné splnění funkcí a specifi kací produktu, Prodej 2. splnění potřeb zákazníka, 3. radost u užití, 4. první tři body, ale levnější, 5. první čtyři body, ale včas, 6. vše předchozí a k tomu splnění potřeb, které zákazník nezná, ale je jimi mile překvapen. Kontrola zkoušení Servis Balení Skladování smyčka kvality Výroba Vývoj Zásobování Konstrukce Technologie příprava výroby Absolutní kvalitu splňuje pouze šestý bod, který zahrnuje požadavky, cenu, čas a překvapení v jednom. Smyčka kvality Následující schéma zobrazuje princip zabezpečování kvality. Na kvalitě se podílí mnoho činitelů a žádný z nich nesmí selhat. Pro vytvoření kvality nestačí pouze správné řemeslné provedení výrobku, ale pokud není výrobek v pravou chvíli nabídnut, zavalí ho konkurence a výrobce přichází o zákazníka. Na vzniku výrobku, tedy i jeho kvalitě se podílejí všichni: vývojáři, konstruktéři, technologové, výrobci, kontroloři, prodejci, manažeři, ale také způsob skladování, zásobování, servis aj. Kvalita se pozná podle toho, že se nevracejí výrobky, ale spokojení zákazníci. Chyba v kvalitě Představme si, že někdo udělá chybu. Kolik stojí její odstranění (viz graf), když ji odhalíme: ještě v marketingu (MKT), při vývoji (VÝV), na prototypu (PTT), při ověřovací sérii (OVS), při výrobě (VÝR), u zákazníka (ZÁK)? Čím později chybu odhalíme, tím větší ztráty nám způsobí. Prevence předchází možnostem vzniku chyb a navíc se vyplatí. Nepodceňujte kontrolu své práce! Úkolem není najít osobu, která chybu provedla, ale odhalit chybu a včas ji napravit!! MARTA VEREŠOVÁ 4 HESTEGOVINY 1/2008

5 EKONOMIKA Zvýšili jsme obrat o 45 procent EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA POSLEDNÍ ROKY HOVOŘÍ V NÁŠ PROSPĚCH. V ROCE 2007 SE NAŠÍ FIRMĚ PODAŘILO VE VŠECH VÝZNAMNÝCH UKAZATELÍCH SPLNIT PLÁNOVANÉ HODNOTY, DOKONCE NĚKTERÉ Z NICH I PŘEKROČIT. Tyto výsledky z loň ského roku společně s úspěšnou historií společnosti od roku 1995 umožnily sestavit a přijmout opět velmi ambiciózní fi nanční plán i pro rok Plán letošního roku po čítá s nárůstem obratu o více než 50 % oproti roku 2007, založeném především na rozšíření spolupráce s našimi nejvýznamněj šími odběrateli. Růst společnosti nejlépe dokumentuje graf vývoje obratu od roku Podle grafu jsme v roce 2007 zvýšili obrat o zhruba 45 %, což je velice příznivý výsledek. Uspokojení stále se zvyšující poptávky po našich výrobcích a službách nicméně vyžaduje také neustálé rozšiřování výrobních kapacit. V roce 2008 tyto investice přesáhnou částku 50 mil. Kč. Z nejvýznamnějších investic se jedná o nákup nového laserového zařízení, dvou ohraňovacích lisů, regálového zakladače a odsávacího zařízení. Společnost zakoupila v průmyslové zóně Nouzka II pozemek. Rozhodnutí o termínu a rozsahu výstavby rozšiřujících kapacit bude učiněno s ohledem na vývoj poptávky v dalším období. Významné investice jsou směřovány i do personální oblasti, zejména do systému vzdělávání pracovníků.! DUŠAN HRABAL Vývoj obratu v letech 2000 až plán Počet zaměstnanců v roce leden 229 Roustoucí zájem o naše výrobky SPOLEČNOST HESTEGO ZAZNAMENALA OD SVÉHO ZALOŽENÍ RYCHLÝ EKONOMICKÝ RŮST. OD ROKU 1995 ROSTLA PRŮMĚRNÝM ROČNÍM TEMPEM 25 %. Současně s růstem společnosti provádí mnoho změn ve výrobě, organizaci práce, logistice a řízení kvality. I když v uplynulém roce vzrostly výkony zaměstnanců až o 50 %, stále převyšují poptávky zákazníků stávající možnosti. Některé nové potenciální zákazníky zejména v oblasti výroby kovových skříní a kapotování jsme nemohli z kapacitních důvodů obsloužit, proto považujeme za důležité naše činnosti neustále optimalizovat THP výroba celkový počet zaměstnaců Zájem našich zákazníků dokládají následující příklady. Stává se pravidlem, že zákazník na své stroje, které posílá do zahraničí, koupí naše teleskopické kryty i za cenu vyšších nákladů jen proto, aby měl jistotu, že nebude muset se svými partnery v Brazílii, Číně, USA řešit komplikované reklamace. Podobně společnost SIEMENS, které dodáváme rozvaděčové skříně, oceňuje naši schopnost rychle reagovat na jejich požadavky. V hodnocení dodavatelů za duben 2008 jsme dosáhli u SIEMENS vynikajícího hodnocení: spolehlivost dodávek 98 %, dodržování požadovaných termínů 98 %, schopnost dodávat 99 %. Tyto a mnoho dalších příkladů svědčí nejen o zájmu zákazníků, ale i o skvělé práci všech našich zaměstnanců!! MIROSLAV OSTRÝ únor březen duben 5

6 VÝROBA A KONSTRUKCE Neustálá inovace je cestou k úspěchu VÝROBA JE ZAMĚŘENA PŘEVÁŽNĚ NA TELESKO PICKÉ KRYTY PRO OBRÁBĚCÍ STROJE VYBAVE NÉ STÍ RACÍMI SYSTÉMY S NOSNÝMI LIŠTAMI Z NEREZO VÉHO PLECHU NEBO TAŽENÝCH PRO FILŮ, ZAJI Š ŤU JÍCÍ VYNIKAJÍCÍ TĚSNÍCÍ A STÍRACÍ VLASTNOSTI. VÝRO BNÍ STRATEGIE JE ZALOŽENA NA NEPŘETRŽITÉ INO VACI A PŘIPRAVENOSTI VYJÍT ZÁKAZNÍKŮM VSTŘÍC V ZA KÁZ KOVÉ MALOSÉRIOVÉ I VELKOSÉRIOVÉ VÝROBĚ. V letošním roce jsme úspěšně zahájili i přes konstrukčně a technologicky náročný proces projekt výroby velkých nerezových krytů, čímž jsme vytvořili předpoklad pro získání dalších lukrativních zakázek. Pro urychlení a zefektivnění výroby malých a středních krytů jsme sestavili výrobní linky, které byly zprovozněny a Další dvě linky jsou v plánu k Pro velké kryty bude linka sestavena a uvedena do provozu V rámci záruky kvality se teleskopické kryty tes tují na vysoce výkonném zkušebním zařízení. První velký kryt byl vyroben ve společnosti HESTEGO pro firmu ŠKODA Plzeň Hestego nabízí také technologické řešení pro účely kooperační výroby fi rmám s příbuzným programem. Zajišťuje výrobu dílců z kovových materiálů, provádí plošné dělení tabulí na CNC laserových strojích, ohýbání plechů na ohraňovacích CNC lisech, svařování TIG, MIG, Změny v konstrukci přinášejí vyšší produktivitu bodování a různé zámečnické práce. Povrchová úprava se provádí v moderní práškové lakovně vybavené špičkovou technologií. Záruka kvality je také daná odborně vyškolenou obsluhou s praxí.! HELENA DOLEŽELOVÁ PODLE NAŠICH VÝZNAMNÝCH ZÁKAZNÍKŮ JSOU KRYTY NAŠÍ KONSTRUKCE DLOUHODOBĚ POVAŽOVÁNY ZA KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ A ŘADÍME SE KE ŠPIČCE V OBORU. TUTO POZICI SI CHCEME I NADÁLE UDRŽET. PROTOŽE TLAK KONKURENCE A RYCHLÝ RŮST OBJEMU VÝROBY KLADOU NÁROKY NA SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ A ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY VÝROBY, HLEDALI JSME I V KONSTRUKCI CESTY, JAK TOHO DOSÁHNOUT PŘI ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ KVALITY VÝROBKŮ. Použité konstrukční řešení a kvalita výrobní dokumentace velkou měrou určují i náklady a produktivitu výroby. Stanovili jsme si tedy cíl usnadnit výrobu změnami konstrukce a zajistit kvalitnější výrobní dokumentaci na dílně. K dosažení tohoto cíle je třeba nejen změnit pracovní postupy a nástroje, ale i způsob myšlení při vlastní konstrukční práci. Je před námi ještě kus práce, avšak řada věcí již v praxi přináší prospěch. Pro zjednodušení výroby jsme dokončili standardizaci některých skupin dílců, které jsou důsledně používány na nových i starších krytech. Konstrukce krytů a postupy výroby byly revidovány s ohledem na snížení nákladů a pracnost výroby, zvýšení kapacity, produktivity i bezpečnosti práce. U nových výkresů je kladen důraz na přehlednost, větší názornost a jednotné zpracování. Staré dokumentace jsou doplňovány, aktualizovány či zcela přepracovány, aby více odpovídaly současným požadavkům. Díky kontrole, přípravě, aktualizaci a kompletaci výkresové dokumentace pro jednotlivé zakázky se odstranily zbytečné prostoje a chyby ve výrobě. Připravované pracovní návodky pro standardní operace (svařování, bodování, nýtování aj.) a montáž standardizovaných dílců přinesou další zpřehlednění dokumentace a usnadní zaškolení stávajících i nových zaměstnanců. Všechny tyto činnosti a změny (společně s dalšími úkoly konstrukce např. v oblasti vývoje) zvyšují nároky na kapacity konstrukce. Jistě bychom je nemohli zajistit bez zvyšování produktivity práce v konstrukci, k němuž nejvýrazněji přispěl přechod na plně parametrický 3D CAD systém Solid Edge. Ten nám společně s novými postupy práce umožňuje lépe využít již navržených krytů a konstrukčních uzlů při konstrukci nových výrobků, rychlejší reakci na požadavky zákazníka ve fázi návrhu a požadavky výroby na změnu, rovněž i lepší zastupitelnost pracovníků konstrukce, snížení nákladů na údržbu a rozvoj CAD systému.! TOMÁŠ CHVÁTIL 6 HESTEGOVINY 1/2008

7 RELAXACE SPLNIT POVINNOSTI, RELAXOVAT A JEŠTĚ SE POBAVIT VŠE V JEDNOM. NĚKDY JE TO DOSLOVA HRAVÝ ÚKOL, JINDY OVŠEM ZCELA NESPLNITELNÝ CÍL. MÁME PRO VÁS NÁVOD, JAK SE NEJEN DOKONALE VYPOŘÁDAT S ČESKOU STÁTNÍ NORMOU VYCHÁZEJÍCÍ Z EVROPSKÉ NORMY INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU, ALE I UPLATNIT JI V ZAHRANIČÍ, VYCHUTNAT VŠE S NÍ SPJATÉ A PŘITOM SI POŘÁDNĚ ODPOČINOUT. Dokonalé splynutí s environmentem podle ČSN EN ISO zdolání vrcholu Klak. Po obědě se před námi otevřelo malebné údolí Vrchteplé s výhledy na Strážovské vrchy. Vrchteplý Corgoň v hospůdce nás osmělil a zeptali jsme se na cestu do Čičman. Nie je možné, od tial iba do Bodine, pravila paní hospodská. S dalším Corgoňem přišel plán na uzavření okruhu kolem skal po hřebeni Pyskatej Kačky. Pokračovali jsme k bivaku pod hustými smrky na úbočí Okrúhlej hory. Snažili jsme se o trvale udržitelnou spotřebu potravin, nicméně nacpali jsme si pořádně břicha krůtou a vše zalili čajíkem se slivovicí (1:1). Dobrou noc. Tak kudy do Čičman? Svátek práce jsme strávili namačkáni v autobuse s cílovou stanicí Bytča (SK). Vzduch byl nasycen vůní deště a spolucestujících z dalekého východu. O to více jsme si vychutnali první kontakt s divočinou kousek za městysem a vesnicí plné vztyčených Májí, o jejichž přesném významu jsme vedli vášnivé spory (tedy shodli jsme se nakonec na tom, že Mája je symbolem environmentální plodnosti). Pak už nás čekal rozevřený klín Sulovského skalního města, osvětlený zapadajícím sluncem. Slepencové homole se pomalu nořily do šera a my jsme hledali převis na dnešní noc. Podařilo se. Mohutný masiv Obří brány nám poskytl jistotu, pěkné ohniště a měkoučký, listím vystlaný plácek na přespání. Zásadním úkolem výpravy bylo ovšem včasné rozpoznání problémů s prostředím (dle ISO 14001), a to v nejhlubší noci, kdy nám začalo pršet na hlavu a kousek od bivaku začal výt šílený kojot. Další riziko environmentu si uvědomil k ránu Vašek, zabalený do spacáku určeném pro přežití v 3 C (Hypernova 195 Kč). Možnost přežití se skutečně potvrdila Dopoledne jsme ve skalním centru Sulova spatřili Gotickou bránu. Vypadala skutečně jako ve všech příručkách a na internetu, akorát se všude motalo plno výletníků, ztracených dětí a hledajících rodičů. Za silnicí a potokem jsme se ponořili zpět do divočiny (environmentu) a cpali jsme se šťavelem a ochutnávali jiné environmentální pochoutky. Musím ještě zaznamenat hrubý přestupek proti normám znečišťování a zacházení s nebezpečnými látkami utrmáceni jsme sedli na lávku a do ekosystému potoka jsme namočili nohy. Vodním proudem lezl mlok, černými nožičkami se opíral o slepencové valouny, které sem kdysi spadly ze skal nad námi. Teď čeřily hladinu potoka do slunečních odlesků. Prostě pohoda Další cíl naší výpravy se teprve rodil, vypadalo to na cestu do Čičman nebo na Třetí, kritický den jsme šetřili energii pochodem po vrstevnici (kozími cestičkami) až do sedla pod Kečkou. Od rána jsme potkali jedinou turistku z Polska. Hřebenovka nám dávala pořádně zabrat a my jsme si vychutnali polední slunění. Na jihozápadě se nám otevřely krásné výhledy na Malou Fatru s ještě bílými vrcholky. Večer nás čekala Obří brána, chladná noc a návrat do civilizace kolem Hlbockého vodopádu. Dokonalé splynutí s environmentem se podařilo tedy alespoň na 4 dny. Zdraví! JARDA K., PEPI K., VAŠE K. HESTEGO DESIGNERS ENVIRONMENTAL TEAM Výhled na Malou Fatru 7

8 INZERCE Volná pracovní místa KONSTRUKTÉR PLECHO VÝCH VÝROBKŮ Pracovní náplň: samostatná konstrukce teleskopických krytů pro obráběcí stroje samostatná konstrukce jiných výrobků převážně z plechu pro kooperační výrobu tvorba výkresové dokumentace VŠ strojní nebo SPŠ strojní + praxe 4 roky v konstrukci ve strojírenství praxe s prací v parametrickém 3D CAD programu (znalost Solid Edge případně Solid Works výhodouw) praxe s konstrukcí plechových výrobků výhodou uživatelská znalost práce na PC, v produktech MS Offi ce a prostředí Windows alespoň pasivní znalost angličtiny, němčiny nebo ruštiny (porozumění textu) samostatnost při řešení úkolů a schopnost týmové spolupráce vysoké pracovní nasazení a fl exibilita řidičský průkaz sk. B OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY vyučen zručnost Popis pracovní činnosti: navěšování komponentů zvedání těžkých břemen ÚDRŽBÁŘ (údržba strojů a zařízení) vyučen v oboru elektro PC uživatelsky znalost vyhlášky č. 50 praxe min. 3 roky SVÁŘEČ vyučení v oboru kovo nebo příbuzný svářečský průkaz výhodou znalost výkresové dokumentace výhodou praxe ve svařování CENAŘ-TECHNOLOG SŠ nebo výuční list znalost technologie výroby a zpracování plechových dílců znalost normování práce PC uživatelsky praxe nejméně 3 roky Krátkodobé bri gády OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY krátkodobé bri gády v ob do bí prázd nin i po prázdninách pro studenty starší 18 let a důchodce Popis pracovní činnosti: navěšování komponentů, balení SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME: zaměstnání na trvalý pracovní poměr práci v seriozní, dynamicky se rozvíjející české fi rmě příjemné pracovní prostředí a dobré technické zázemí možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu zaškolení na danou pozici a následný rozvoj osobnosti a pracovních dovedností samostatnou a kreativní práci zázemí a stabilitu prosperující české společnosti práci v mladém kolektivu stravenky 5 týdnů dovolené možnost uzavření penzijního a životního pojištění V případě zájmu o některou z nabízených pozic nám prosím pošlete strukturovaný životopis. HESTEGO s.r.o., Na Nouzce 7, Vyškov, kontaktní osoba: Svatava Rysová, tel , fax: , HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti Hestego s. r. o. Číslo 1/2008 vyšlo 31. května Odpovědná redaktorka: Hana Volfíková. Své náměty a články posílejte na adresu: HESTEGO s.r.o., Na Nouzce 7, Vyškov, tel.: , fax: ,

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

Continental Automotive Czech republic s.r.o.

Continental Automotive Czech republic s.r.o. Continental Automotive Czech republic s.r.o. 1. Analytik výroby Výuční list elektro 2. SMT operátor Výuční list elektro 3. Výrobní dělník Základní 4. Skladový operátor Výuční list + VZV oprávnění 5. Test

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

Profil Společnosti. Historie

Profil Společnosti. Historie Kasper kovo Historie 1992 založení společnosti 1996 změna obchodní strategie - zaměření se na zakázkovou výrobu strojů a zařízení 1999 instalace laseru na řezání plechu, certifikace společnosti dle normy

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE

Spolehlivý partner v oblasti zpracování plechu ORGANIZACE KASPER KOVO ORGANIZACE Historie 1992 založení firmy v Úpici 1996 zaměření se na zpracování plechu ve spolupráci s evropskými firmami 1999 instalace prvního laseru 2001 přestěhování do nového areálu v Trutnově

Více

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS

představení společnosti MK - MONT ILLUMINATIONS český výrobce vánoční a světelné dekorace www.mkmont.cz český výrobce vánoční a světelné dekorace MK mont illuminations s.r.o. Průmyslová 6 (průmyslová zóna Verne) 431 51 Klášterec nad Ohří www.mkmont.cz

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Ze saského Arnsdorfu, ležícího nedaleko Drážďan, dodává společnost KIRCHHOFF & LEHR precizní za studena válcované profily do celého světa.

Ze saského Arnsdorfu, ležícího nedaleko Drážďan, dodává společnost KIRCHHOFF & LEHR precizní za studena válcované profily do celého světa. Ze saského Arnsdorfu, ležícího nedaleko Drážďan, dodává společnost KIRCHHOFF & LEHR precizní za studena válcované profily do celého světa. O společnosti 9000 m 2 výrobní plochy Rodinná firma KIRCHHOFF

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY

REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY 2009, Design: Bob Jezerský (bjez@graphicgarden.cz), Foto: Ivan Šamaj (arfa@volny.cz) NEW 2009 NEW 2009 PL PRAHA OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK BRNO OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK ČESKÝ TĚŠÍN STARÉ MĚSTO SK Česká republika

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh Zahraniční kancelář OM MPO v Petrohradě připravuje prezentaci českých společností z oboru strojírenství za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: Výstaviště

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s.

Rusko AO ARMATURY Group a.s. Oficiální zástupce ARMATURY Group a.s. Česká republika ARMATURY Group a.s. Provozovna a vedení společnosti Nádražní 129, 747 22 Dolní Benešov tel.: +420/553 680 111 fax: +420/553 680 333 e-mail: agroup@agroup.cz Provozovna a sídlo společnosti

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001 Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, červen 2007 PAVLÍNEK s.r.o. E-mail: obchod@pavlinek.cz

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

More than quality. *

More than quality. * More than quality. * Od té doby, kdy jsme v roce 1958 jako první na světě dodali zákazníkům vozíkovou pec, jsme vázáni kvalitou našich výrobků. Nepřetržitý proces inovací položil základ prodejního úspěchu

Více

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01

NC Line s.r.o. Suchdol nad Odrou 233, 742 01 OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO LISU obsluha a seřízení CNC ohraňovacího lisu výroba součástek na strojích ohýbání výrobků z tenkých plechů kontrola výrobků měřícími přístroji znalost čtení výkresové dokumentace

Více

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk...

Obsah. Již 25 let šetříme náklady na tisk... Obsah Editorial 3 Vítejte u firmy ABEL 5 Vyrábíme tonerové kazety 7 Vyrábíme inkoustové kazety 9 Měříme to, co jiní jen tuší 11 Váš obchodník a asistentka 13 Přinášíme víc než jen úsporu nákladů na tisk

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

DURA. zpravodaj ŘÍJEN 2014. Vážení spolupracovníci. ve výrobě okolo 50 nástrojů. Startem projektu Audi Q7 a B9

DURA. zpravodaj ŘÍJEN 2014. Vážení spolupracovníci. ve výrobě okolo 50 nástrojů. Startem projektu Audi Q7 a B9 DURA zpravodaj ŘÍJEN 2014 Vážení spolupracovníci. ve výrobě okolo 50 nástrojů. Startem projektu Audi Q7 a B9 Období dovolené je za námi a pomalu se blíží konec dojde k navýšení počtu nástrojů na 160. Tato

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Servis pracovních oděvů

Servis pracovních oděvů Servis pracovních oděvů Svěřte péči o své pracovní oděvy odborníkům Společnost Lindström je jednou z předních evropských fi rem poskytujících servis textilních výrobků. Jsme globálním partnerem fi rem

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930

Katalog 2014 / 2015. Katalog 2014 / 2015. Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura. Software a služby 01.2014 / T930 Katalog 2014 / 2015 Rozváděče Rozvod proudu Klimatizace IT infrastruktura 01.2014 / T930 Software a služby RITTAL Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy Tel.: (+420) 234 099 000 Fax: (+420)

Více

Mnohem rychleji. Pusťme se do práce na rychlé návratnosti investic do vašeho stroje společně. - vezměte to hned od začátku za správný konec

Mnohem rychleji. Pusťme se do práce na rychlé návratnosti investic do vašeho stroje společně. - vezměte to hned od začátku za správný konec Investice do strojního vybavení - vezměte to hned od začátku za správný konec Pusťme se do práce na rychlé návratnosti investic do vašeho stroje společně. Mnohem rychleji. 12 minut vám může ušetřit 12

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Standardizace a kontinuální zlepšování v logistice Konference Logistika 18.3.2015 Připravila: Jitka Tejnorová DMC management consulting s.r.o., All

Více

Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné.

Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné. Anesta s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Tvoříme z neviditelného viditelné. OBSAH Seznam zákazníků/ popis zakázky... 3 Kdy byla spolupráce dokončena?...

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce

PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce PROJEKT OPEN DOOR Profesní jazykové kurzy pro podniky a instituce Autor a koordinátor: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň Partneři i projektu Hospodářská komora Plzeň ZČU v Plzni Projekt OPEN DOOR je spolufinancován

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004

Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 Pololetní zpráva za 1.pololetí roku 2004 ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Předkládá:

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Český výrobek se světovými parametry

Český výrobek se světovými parametry Český výrobek se světovými parametry Výroba, prodej.. kování je vyráběno a montováno v České republice. Expedováno ze skladů v Praze, Brně, Plzni, Dobrušce, Bratislavě a z mnoha dalších značkových prodejen

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení!

Všechny naše výrobky jsou v neutrálním balení! O nás Společnost abix, s.r.o. Slovenská republika byla založena v roce 2006 a předmětem jejího podnikání je výroba a prodej spotřebního materiálu pro tisková zařízení. Dnes patří společnost k předním výrobcům

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor veřejných zakázek a právních služeb Č. j.: 61621/14/7300-40175-050225 Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková Tel.: 29685 4416 E-mail:

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více