HESTEGOVINY. Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HESTEGOVINY. Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi"

Transkript

1 HESTEGOVINY 1/ Zpravodaj pro zaměstnance společnosti Hestego červen 2008 Den otevřených dveří (strana 3) Zvýšili jsme obrat o 45 procent (strana 5) Změny v konstrukci přinášejí vyšší produktivitu (strana 6) Naše fi rma je úspěšná s úspěšnými lidmi

2 UDÁLOSTI Úvodník Návštěva v Petrohradě Milí spolupracovníci, společnost Hestego zaznamenává již od roku 1995 permanentní růst. Jsem si vědom, že s tímto růstem souvisejí také zvýšené objemy dodávek, požadavky na kvalitu a dodržování termínů, které kladou na Vás na všechny vysoké nároky. Chci Vám všem poděkovat za Vaši obětavost. Současně bych Vás chtěl požádat o pochopení při překonávání všech potíží spjatých se změnami ve fi rmě. Abychom totiž mohli nadále plnit své poslání, službu zákazníkům, obstát v náročné konkurenci, je nezbytné provádět změny ke zefektivnění a zlevnění naší výroby, ve prospěch kvality, plánování a organizování, které zajistí zkracování našich dodacích lhůt. Jedině tak uspokojíme své zákazníky a jedině spokojení zákazníci nás požádají o další služby. To je jediná cesta k zajištění našeho pevného postavení na trhu a zabezpečení kvalitního života pro nás a naše rodiny. Ke kvalitě života patří ovšem kromě hmotného zabezpečení také jistota, že naše fi rma a náš tým je stabilní a nemusí se obávat o svou existenci. Kvalitu života také zásadně ovlivňuje mezilidská komunikace. V zaměstnání trávíme podstatnou část našeho času. Není lhostejné, jak společnou pracovní dobu prožijeme. Udělejme, prosím, všechno pro to, abychom kvalitu svého života povýšili také úrovní našeho vzájemného chování. Určitým vodítkem na této cestě by mohl být i etický kodex, který jsme ve společnosti přijali. Není a nebude to snadná cesta. Vyžaduje to chuť a odvahu každého z nás vycházet si vzájemně vstříc a stát se skutečnou osobností. Osobností není nikdy ten, kdo myslí jenom sám na sebe, ale ten, kdo své zkušenosti dokáže sdílet. Vidím mezi námi mnoho takových silných lidí a vím, že s Vámi budeme úspěšní. Vážím si Vaší práce a těším se na další spolupráci. Přeji Vám osobně i Vašim blízkým mnoho šťastných a pohodových jarních a letních dní!! MIROSLAV OSTRÝ VE DNECH DUBNA 2008 JSME NAVŠTÍVILI RUS KÉHO ZÁSTUPCE PRO PRODEJ NAŠICH PRODUKTŮ V SEVEROZÁPADNÍM REGIONU RUSKA FIRMU ISO TBS (DŘÍVE ZRIMMO) V SANKT PETERBURKU. Firma ISO TBS má mnohaleté zkušenosti s generálními opravami a repasy všech typů strojů. Společnost také vyrábí nové stroje (původního sovětského výrobce fi rmy Sverdlov) v postupně rekonstruovaných prostorách svého výrobního závodu v Petrohradu. My dodáváme teleskopické kryty na nové stroje i na stroje generálko vané a dle dosavadních reakcí zákazníků můžeme soudit, že jsou s nimi velmi spokojeni. V SOBOTU 26. DUBNA 2008 JSME SE VYDALI SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍMI NA SPOLEČNÉ PUTOVÁNÍ DO DÁVNÝCH ČASŮ FARAONŮ A STAROVĚKÉHO EGYPTA. Výstava se konala v Národopisném muzeu (Museum für Völkerkunde) ve Vídni. Expozice v deseti sálech, které byly postupně stále temnější, symbolicky znázorňovala ponořování se do stále hlubší minulosti. Vystaveny byly předměty (šperky, zlaté sandály, kanopy, sochy aj.) z hrobky faraona Tutanchamona a dalších archeologických nalezišť v Egyptě. Po zhlédnutí nádherné výstavy jsme si prohlédli centrum Vídně a poseděli ve vídeňských kavárnách. V průběhu naší návštěvy jsme prezentovali naši fi rmu a naše produkty pro několik zákazníků z petrohradské oblasti. Předsta vili jsme všechny produkty fi rmy HESTEGO včetně obchodního zboží. Mezi zákazníky byli především hlavní mechanici a vedoucí montáží a údržby z místních závodů. Po prezentaci jsme zákazníkům předvedli naše kryty na právě repasovaných i nově montovaných strojích přímo v prostorách ISO TBS. Zákazníci sami poukazovali na to, že technická a řemeslná kvalita našich krytů je mnohem vyšší než u konkurence a díky tomu jsou ochotni akceptovat i vyšší cenu. V průběhu návštěvy jsme detailně proškolili i vlastní prodejce fi rmy ISO TBS, aby mohli lépe reagovat na dotazy zákazníků a tím i zvyšovat dodávané objemy našeho zboží na velmi perspektivní ruský trh. Dále pak budeme prezentovat fi rmu HES- TEGO na ruském trhu na výstavě METALLO- OBRABOTKA v Moskvě v týdnu od 26. do Tato výstava je hlavním místem prezentace a setkání výrobců obráběcích strojů a jejich komponentů na teritoriu celého bývalého Sovětského svazu.! JIŘÍ NEVEČEŘAL Zájezd do Vídně Výstava Tutanchamon a svět faraonů Personální oddělení se na vás těší při dalších společných setkáních!! HANA VOLFÍKOVÁ 2 HESTEGOVINY 1/2008

3 AKTUALITY Den otevřených dveří HESTEGO JIŽ TRADIČNĚ POŘÁDÁ KAŽDÝ ROK DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NEJEN PRO VŠECHNY ZÁJEMCE, PŘÁTELE, ALE PŘEDEVŠÍM PRO VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY. Tentokrát se uskuteční v neděli 1. června 2008 od 10 hodin v prostorách fi rmy HESTEGO s. r. o. Po ofi ciálním zahájení a úvodním slovu proběhne prezentace a prohlídka fi rmy se zajímavým komentářem průvodce. V vystoupí M. Urbancová se svým novým číslem z moderní gymnastiky. Pro děti bude vyhlášena soutěž v malbě na chodník. Po celý den je pro návštěvníky přichystáno občerstvení. Předpokládané ukončení programu bude ve 14 hodin. Pozvánky najdete také na vývěsce. Těšíme se na všechny zájemce a společné setkání! Den otevřených dveří v roce 2007 Sportovní odpoledne V RÁMCI PÉČE O ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ VÁS HESTEGO SRDEČNĚ ZVE NA SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, KTERÉ SE BUDE KONAT V PÁTEK 25. ČERVENCE 2008 V LETNÍ RESTAURACI U BŘEZÍHO HROCHA VE VYŠKOVĚ. Jedná se o zábavně společenskou akci, na kterou jsou pozváni také vaši rodinní příslušníci. Přijďte si zahrát nohejbal či petanque, poslechnout kapelu Lament, ochutnat pečené selátko a přiťuknout si na zdraví! Nové benefi ty pro vás Pojďte s námi pomáhat! ZNÁTE TEN PŘÍJEMNÝ POCIT, KDYŽ VÍTE, ŽE JSTE POMOHLI NĚKOMU V NOUZI? POJĎTE POMÁHAT S HESTEGEM, POMŮŽETE MNOHEM VÍCE, NEBOŤ KE KAŽDÉMU VAŠEMU PŘÍSPĚVKU PŘIDÁ SPOLEČNOST HESTEGO DALŠÍ ČÁSTKU. V minulém roce jsme podpořili neziskové organizace v celkové částce 45 tis. Kč. Finanční prostředky jsme věnovali Mateřskému centru Radost, Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a Turistickému oddílu mládeže Bučovice. I letos chceme podpořit dobrou věc a pomáhat neziskovým organizovacím, které jsou odkázány na štědrost lidí. Mysleme na to, že i sebemenší pomoc může mít velký význam a že jednou ji můžeme také potřebovat. Pojďme všichni podporovat dobrou věc. V RÁMCI NOVÝCH BENEFITŮ PRO ZAMĚSTNANCE NABÍZÍ HESTEGO MOŽNOST VYUŽÍVÁNÍ BAZÉNU V AQUAPARKU VYŠKOV VE SPORTOVNÍ ULICI Č. 752/5. Kromě klasického plavání máte možnost také využít fi nanční podpory u kolektivních sportů, jako jsou kuželky, fotbal a hokej. O veškerých podrobnostech a pravidlech benefi tů vás budeme ještě informovat. Přesné podmínky podpory budou stanoveny a zveřejněny do konce června

4 KVALITA Kvalita je výsledek týmové práce CO JE TO KVALITA? ZKUSTE SI NYNÍ VZÍT TUŽKU A PAPÍR A NAPSAT BĚHEM DVOU MINUT, CO JE TO KVALITA. Mnozí z vás zjistí, že popsat tento pojem slovy je docela obtížné. Nic si z toho nedělejte. Každý si totiž pod tímto pojmem představí něco jiného. Někdo motocykl Harley Davidson, někdo značkovou zvukovou aparaturu, někdo službu splňující všechna očekávání. Slovo kvalita již má mnoho defi nic. Několik je popsáno dokonce v mezinárodně platných normách ISO. Náklady na odstranění chyby podle fáze, ve které se odhalí A jakou defi nici Vám nabídnu já? Kvalita je, když zákazník, ať už přímý, nebo nepřímý, je spokojený. Tedy, když je na jeho tváři vidět úsměv. A jaký je rozdíl mezi kvalitou a jakostí? Žádný. 1 Marketing MKT VÝV PTT OVS VÝR ZÁK Mohli bychom najít několik úrovní kvality: 1. bezchybné splnění funkcí a specifi kací produktu, Prodej 2. splnění potřeb zákazníka, 3. radost u užití, 4. první tři body, ale levnější, 5. první čtyři body, ale včas, 6. vše předchozí a k tomu splnění potřeb, které zákazník nezná, ale je jimi mile překvapen. Kontrola zkoušení Servis Balení Skladování smyčka kvality Výroba Vývoj Zásobování Konstrukce Technologie příprava výroby Absolutní kvalitu splňuje pouze šestý bod, který zahrnuje požadavky, cenu, čas a překvapení v jednom. Smyčka kvality Následující schéma zobrazuje princip zabezpečování kvality. Na kvalitě se podílí mnoho činitelů a žádný z nich nesmí selhat. Pro vytvoření kvality nestačí pouze správné řemeslné provedení výrobku, ale pokud není výrobek v pravou chvíli nabídnut, zavalí ho konkurence a výrobce přichází o zákazníka. Na vzniku výrobku, tedy i jeho kvalitě se podílejí všichni: vývojáři, konstruktéři, technologové, výrobci, kontroloři, prodejci, manažeři, ale také způsob skladování, zásobování, servis aj. Kvalita se pozná podle toho, že se nevracejí výrobky, ale spokojení zákazníci. Chyba v kvalitě Představme si, že někdo udělá chybu. Kolik stojí její odstranění (viz graf), když ji odhalíme: ještě v marketingu (MKT), při vývoji (VÝV), na prototypu (PTT), při ověřovací sérii (OVS), při výrobě (VÝR), u zákazníka (ZÁK)? Čím později chybu odhalíme, tím větší ztráty nám způsobí. Prevence předchází možnostem vzniku chyb a navíc se vyplatí. Nepodceňujte kontrolu své práce! Úkolem není najít osobu, která chybu provedla, ale odhalit chybu a včas ji napravit!! MARTA VEREŠOVÁ 4 HESTEGOVINY 1/2008

5 EKONOMIKA Zvýšili jsme obrat o 45 procent EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA POSLEDNÍ ROKY HOVOŘÍ V NÁŠ PROSPĚCH. V ROCE 2007 SE NAŠÍ FIRMĚ PODAŘILO VE VŠECH VÝZNAMNÝCH UKAZATELÍCH SPLNIT PLÁNOVANÉ HODNOTY, DOKONCE NĚKTERÉ Z NICH I PŘEKROČIT. Tyto výsledky z loň ského roku společně s úspěšnou historií společnosti od roku 1995 umožnily sestavit a přijmout opět velmi ambiciózní fi nanční plán i pro rok Plán letošního roku po čítá s nárůstem obratu o více než 50 % oproti roku 2007, založeném především na rozšíření spolupráce s našimi nejvýznamněj šími odběrateli. Růst společnosti nejlépe dokumentuje graf vývoje obratu od roku Podle grafu jsme v roce 2007 zvýšili obrat o zhruba 45 %, což je velice příznivý výsledek. Uspokojení stále se zvyšující poptávky po našich výrobcích a službách nicméně vyžaduje také neustálé rozšiřování výrobních kapacit. V roce 2008 tyto investice přesáhnou částku 50 mil. Kč. Z nejvýznamnějších investic se jedná o nákup nového laserového zařízení, dvou ohraňovacích lisů, regálového zakladače a odsávacího zařízení. Společnost zakoupila v průmyslové zóně Nouzka II pozemek. Rozhodnutí o termínu a rozsahu výstavby rozšiřujících kapacit bude učiněno s ohledem na vývoj poptávky v dalším období. Významné investice jsou směřovány i do personální oblasti, zejména do systému vzdělávání pracovníků.! DUŠAN HRABAL Vývoj obratu v letech 2000 až plán Počet zaměstnanců v roce leden 229 Roustoucí zájem o naše výrobky SPOLEČNOST HESTEGO ZAZNAMENALA OD SVÉHO ZALOŽENÍ RYCHLÝ EKONOMICKÝ RŮST. OD ROKU 1995 ROSTLA PRŮMĚRNÝM ROČNÍM TEMPEM 25 %. Současně s růstem společnosti provádí mnoho změn ve výrobě, organizaci práce, logistice a řízení kvality. I když v uplynulém roce vzrostly výkony zaměstnanců až o 50 %, stále převyšují poptávky zákazníků stávající možnosti. Některé nové potenciální zákazníky zejména v oblasti výroby kovových skříní a kapotování jsme nemohli z kapacitních důvodů obsloužit, proto považujeme za důležité naše činnosti neustále optimalizovat THP výroba celkový počet zaměstnaců Zájem našich zákazníků dokládají následující příklady. Stává se pravidlem, že zákazník na své stroje, které posílá do zahraničí, koupí naše teleskopické kryty i za cenu vyšších nákladů jen proto, aby měl jistotu, že nebude muset se svými partnery v Brazílii, Číně, USA řešit komplikované reklamace. Podobně společnost SIEMENS, které dodáváme rozvaděčové skříně, oceňuje naši schopnost rychle reagovat na jejich požadavky. V hodnocení dodavatelů za duben 2008 jsme dosáhli u SIEMENS vynikajícího hodnocení: spolehlivost dodávek 98 %, dodržování požadovaných termínů 98 %, schopnost dodávat 99 %. Tyto a mnoho dalších příkladů svědčí nejen o zájmu zákazníků, ale i o skvělé práci všech našich zaměstnanců!! MIROSLAV OSTRÝ únor březen duben 5

6 VÝROBA A KONSTRUKCE Neustálá inovace je cestou k úspěchu VÝROBA JE ZAMĚŘENA PŘEVÁŽNĚ NA TELESKO PICKÉ KRYTY PRO OBRÁBĚCÍ STROJE VYBAVE NÉ STÍ RACÍMI SYSTÉMY S NOSNÝMI LIŠTAMI Z NEREZO VÉHO PLECHU NEBO TAŽENÝCH PRO FILŮ, ZAJI Š ŤU JÍCÍ VYNIKAJÍCÍ TĚSNÍCÍ A STÍRACÍ VLASTNOSTI. VÝRO BNÍ STRATEGIE JE ZALOŽENA NA NEPŘETRŽITÉ INO VACI A PŘIPRAVENOSTI VYJÍT ZÁKAZNÍKŮM VSTŘÍC V ZA KÁZ KOVÉ MALOSÉRIOVÉ I VELKOSÉRIOVÉ VÝROBĚ. V letošním roce jsme úspěšně zahájili i přes konstrukčně a technologicky náročný proces projekt výroby velkých nerezových krytů, čímž jsme vytvořili předpoklad pro získání dalších lukrativních zakázek. Pro urychlení a zefektivnění výroby malých a středních krytů jsme sestavili výrobní linky, které byly zprovozněny a Další dvě linky jsou v plánu k Pro velké kryty bude linka sestavena a uvedena do provozu V rámci záruky kvality se teleskopické kryty tes tují na vysoce výkonném zkušebním zařízení. První velký kryt byl vyroben ve společnosti HESTEGO pro firmu ŠKODA Plzeň Hestego nabízí také technologické řešení pro účely kooperační výroby fi rmám s příbuzným programem. Zajišťuje výrobu dílců z kovových materiálů, provádí plošné dělení tabulí na CNC laserových strojích, ohýbání plechů na ohraňovacích CNC lisech, svařování TIG, MIG, Změny v konstrukci přinášejí vyšší produktivitu bodování a různé zámečnické práce. Povrchová úprava se provádí v moderní práškové lakovně vybavené špičkovou technologií. Záruka kvality je také daná odborně vyškolenou obsluhou s praxí.! HELENA DOLEŽELOVÁ PODLE NAŠICH VÝZNAMNÝCH ZÁKAZNÍKŮ JSOU KRYTY NAŠÍ KONSTRUKCE DLOUHODOBĚ POVAŽOVÁNY ZA KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ A ŘADÍME SE KE ŠPIČCE V OBORU. TUTO POZICI SI CHCEME I NADÁLE UDRŽET. PROTOŽE TLAK KONKURENCE A RYCHLÝ RŮST OBJEMU VÝROBY KLADOU NÁROKY NA SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ A ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY VÝROBY, HLEDALI JSME I V KONSTRUKCI CESTY, JAK TOHO DOSÁHNOUT PŘI ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ KVALITY VÝROBKŮ. Použité konstrukční řešení a kvalita výrobní dokumentace velkou měrou určují i náklady a produktivitu výroby. Stanovili jsme si tedy cíl usnadnit výrobu změnami konstrukce a zajistit kvalitnější výrobní dokumentaci na dílně. K dosažení tohoto cíle je třeba nejen změnit pracovní postupy a nástroje, ale i způsob myšlení při vlastní konstrukční práci. Je před námi ještě kus práce, avšak řada věcí již v praxi přináší prospěch. Pro zjednodušení výroby jsme dokončili standardizaci některých skupin dílců, které jsou důsledně používány na nových i starších krytech. Konstrukce krytů a postupy výroby byly revidovány s ohledem na snížení nákladů a pracnost výroby, zvýšení kapacity, produktivity i bezpečnosti práce. U nových výkresů je kladen důraz na přehlednost, větší názornost a jednotné zpracování. Staré dokumentace jsou doplňovány, aktualizovány či zcela přepracovány, aby více odpovídaly současným požadavkům. Díky kontrole, přípravě, aktualizaci a kompletaci výkresové dokumentace pro jednotlivé zakázky se odstranily zbytečné prostoje a chyby ve výrobě. Připravované pracovní návodky pro standardní operace (svařování, bodování, nýtování aj.) a montáž standardizovaných dílců přinesou další zpřehlednění dokumentace a usnadní zaškolení stávajících i nových zaměstnanců. Všechny tyto činnosti a změny (společně s dalšími úkoly konstrukce např. v oblasti vývoje) zvyšují nároky na kapacity konstrukce. Jistě bychom je nemohli zajistit bez zvyšování produktivity práce v konstrukci, k němuž nejvýrazněji přispěl přechod na plně parametrický 3D CAD systém Solid Edge. Ten nám společně s novými postupy práce umožňuje lépe využít již navržených krytů a konstrukčních uzlů při konstrukci nových výrobků, rychlejší reakci na požadavky zákazníka ve fázi návrhu a požadavky výroby na změnu, rovněž i lepší zastupitelnost pracovníků konstrukce, snížení nákladů na údržbu a rozvoj CAD systému.! TOMÁŠ CHVÁTIL 6 HESTEGOVINY 1/2008

7 RELAXACE SPLNIT POVINNOSTI, RELAXOVAT A JEŠTĚ SE POBAVIT VŠE V JEDNOM. NĚKDY JE TO DOSLOVA HRAVÝ ÚKOL, JINDY OVŠEM ZCELA NESPLNITELNÝ CÍL. MÁME PRO VÁS NÁVOD, JAK SE NEJEN DOKONALE VYPOŘÁDAT S ČESKOU STÁTNÍ NORMOU VYCHÁZEJÍCÍ Z EVROPSKÉ NORMY INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU, ALE I UPLATNIT JI V ZAHRANIČÍ, VYCHUTNAT VŠE S NÍ SPJATÉ A PŘITOM SI POŘÁDNĚ ODPOČINOUT. Dokonalé splynutí s environmentem podle ČSN EN ISO zdolání vrcholu Klak. Po obědě se před námi otevřelo malebné údolí Vrchteplé s výhledy na Strážovské vrchy. Vrchteplý Corgoň v hospůdce nás osmělil a zeptali jsme se na cestu do Čičman. Nie je možné, od tial iba do Bodine, pravila paní hospodská. S dalším Corgoňem přišel plán na uzavření okruhu kolem skal po hřebeni Pyskatej Kačky. Pokračovali jsme k bivaku pod hustými smrky na úbočí Okrúhlej hory. Snažili jsme se o trvale udržitelnou spotřebu potravin, nicméně nacpali jsme si pořádně břicha krůtou a vše zalili čajíkem se slivovicí (1:1). Dobrou noc. Tak kudy do Čičman? Svátek práce jsme strávili namačkáni v autobuse s cílovou stanicí Bytča (SK). Vzduch byl nasycen vůní deště a spolucestujících z dalekého východu. O to více jsme si vychutnali první kontakt s divočinou kousek za městysem a vesnicí plné vztyčených Májí, o jejichž přesném významu jsme vedli vášnivé spory (tedy shodli jsme se nakonec na tom, že Mája je symbolem environmentální plodnosti). Pak už nás čekal rozevřený klín Sulovského skalního města, osvětlený zapadajícím sluncem. Slepencové homole se pomalu nořily do šera a my jsme hledali převis na dnešní noc. Podařilo se. Mohutný masiv Obří brány nám poskytl jistotu, pěkné ohniště a měkoučký, listím vystlaný plácek na přespání. Zásadním úkolem výpravy bylo ovšem včasné rozpoznání problémů s prostředím (dle ISO 14001), a to v nejhlubší noci, kdy nám začalo pršet na hlavu a kousek od bivaku začal výt šílený kojot. Další riziko environmentu si uvědomil k ránu Vašek, zabalený do spacáku určeném pro přežití v 3 C (Hypernova 195 Kč). Možnost přežití se skutečně potvrdila Dopoledne jsme ve skalním centru Sulova spatřili Gotickou bránu. Vypadala skutečně jako ve všech příručkách a na internetu, akorát se všude motalo plno výletníků, ztracených dětí a hledajících rodičů. Za silnicí a potokem jsme se ponořili zpět do divočiny (environmentu) a cpali jsme se šťavelem a ochutnávali jiné environmentální pochoutky. Musím ještě zaznamenat hrubý přestupek proti normám znečišťování a zacházení s nebezpečnými látkami utrmáceni jsme sedli na lávku a do ekosystému potoka jsme namočili nohy. Vodním proudem lezl mlok, černými nožičkami se opíral o slepencové valouny, které sem kdysi spadly ze skal nad námi. Teď čeřily hladinu potoka do slunečních odlesků. Prostě pohoda Další cíl naší výpravy se teprve rodil, vypadalo to na cestu do Čičman nebo na Třetí, kritický den jsme šetřili energii pochodem po vrstevnici (kozími cestičkami) až do sedla pod Kečkou. Od rána jsme potkali jedinou turistku z Polska. Hřebenovka nám dávala pořádně zabrat a my jsme si vychutnali polední slunění. Na jihozápadě se nám otevřely krásné výhledy na Malou Fatru s ještě bílými vrcholky. Večer nás čekala Obří brána, chladná noc a návrat do civilizace kolem Hlbockého vodopádu. Dokonalé splynutí s environmentem se podařilo tedy alespoň na 4 dny. Zdraví! JARDA K., PEPI K., VAŠE K. HESTEGO DESIGNERS ENVIRONMENTAL TEAM Výhled na Malou Fatru 7

8 INZERCE Volná pracovní místa KONSTRUKTÉR PLECHO VÝCH VÝROBKŮ Pracovní náplň: samostatná konstrukce teleskopických krytů pro obráběcí stroje samostatná konstrukce jiných výrobků převážně z plechu pro kooperační výrobu tvorba výkresové dokumentace VŠ strojní nebo SPŠ strojní + praxe 4 roky v konstrukci ve strojírenství praxe s prací v parametrickém 3D CAD programu (znalost Solid Edge případně Solid Works výhodouw) praxe s konstrukcí plechových výrobků výhodou uživatelská znalost práce na PC, v produktech MS Offi ce a prostředí Windows alespoň pasivní znalost angličtiny, němčiny nebo ruštiny (porozumění textu) samostatnost při řešení úkolů a schopnost týmové spolupráce vysoké pracovní nasazení a fl exibilita řidičský průkaz sk. B OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY vyučen zručnost Popis pracovní činnosti: navěšování komponentů zvedání těžkých břemen ÚDRŽBÁŘ (údržba strojů a zařízení) vyučen v oboru elektro PC uživatelsky znalost vyhlášky č. 50 praxe min. 3 roky SVÁŘEČ vyučení v oboru kovo nebo příbuzný svářečský průkaz výhodou znalost výkresové dokumentace výhodou praxe ve svařování CENAŘ-TECHNOLOG SŠ nebo výuční list znalost technologie výroby a zpracování plechových dílců znalost normování práce PC uživatelsky praxe nejméně 3 roky Krátkodobé bri gády OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY krátkodobé bri gády v ob do bí prázd nin i po prázdninách pro studenty starší 18 let a důchodce Popis pracovní činnosti: navěšování komponentů, balení SVÝM ZAMĚSTNANCŮM NABÍZÍME: zaměstnání na trvalý pracovní poměr práci v seriozní, dynamicky se rozvíjející české fi rmě příjemné pracovní prostředí a dobré technické zázemí možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu zaškolení na danou pozici a následný rozvoj osobnosti a pracovních dovedností samostatnou a kreativní práci zázemí a stabilitu prosperující české společnosti práci v mladém kolektivu stravenky 5 týdnů dovolené možnost uzavření penzijního a životního pojištění V případě zájmu o některou z nabízených pozic nám prosím pošlete strukturovaný životopis. HESTEGO s.r.o., Na Nouzce 7, Vyškov, kontaktní osoba: Svatava Rysová, tel , fax: , HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti Hestego s. r. o. Číslo 1/2008 vyšlo 31. května Odpovědná redaktorka: Hana Volfíková. Své náměty a články posílejte na adresu: HESTEGO s.r.o., Na Nouzce 7, Vyškov, tel.: , fax: ,

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře Journal č.2 únor 212 Dům v oboře Montáž čiřiče a koagulační nádrže Elektrárna Počerady Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ,, AQUA-STEEL 2 3 Zaměstnanecké benefity kultura Exkurze SLOVO JEDNATELE Vážení

Více

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky.

4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI www.zvvz.cz 4Březen 2008 Projektoví manažeři se starají o klíčové zakázky. Pracovníci, kteří mají na starosti

Více

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013 www.kovosvit.cz TÉMA AZOV POZVÁNKA NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE SPOLEČNOSTI SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY

Více

Journal. č.1. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. září 2011

Journal. č.1. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. září 2011 Journal č.1 září 2011 Zimní stadion Jičín smontovaná nosná konstrukce z dřevěných lepených prvků. Dodávku a montáž realizovala na jaře roku 2011 firma KASPER CZ za spolupráce KASPER KOVO AQUA-STEEL, která

Více

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008

ARMATURÁ. Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600. Informa ní magazín. ÍSLO 14 / Duben 2008 ARMATURÁ Informa ní magazín ÍSLO 14 / Duben 2008 Vyrobili jsme dvanáctitunové klapky DN 2600 Obsah kontakty Speciální kulové kohouty str. 4 nové svařovny v plném provozu str. 6 Brýlové šoupátko DN 2200

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj

STROBOinfo. Uvnitř tohoto vydání: Slovo generálního ředitele. Změny v představenstvu společnosti. Firemní zpravodaj STROBOinfo Firemní zpravodaj Číslo 2-3 www.strobo.cz Srpen 2008 Vychází 4x ročně Firemní zpravodaj společnosti Strojírny Bohdalice, a.s. Výtisk je neprodejný a je dostupný na www.strobo.cz nebo www.bohdalice.cz

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 3 / 2008 ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ str. 3 Kyslík do magnitogorských hutí požene ČKD str. 10 Inovační podniky startují z Vysočan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Česká kvalita na světové úrovni

Česká kvalita na světové úrovni HESTEGOVINYčerven2 2 013 Česká kvalita na světové úrovni Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Milé kolegyně, milí kolegové, U V N I T Ř Č T Ě T E Úspěch v celostátní soutěži Noví kolegové v posledních

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce

Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP Zástupci MOTOR JIKOV a odborů se dohodli na podmínkách spolupráce BŘEZEN, DUBEN 2010 signál. Je ale otázkou, jak se bude situace vyvíjet v následujících měsících a zda

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI 2 www.zvvz.cz Listopad 2007 GROUP. 2 Divize Výroba se otevírá externím odběratelům. První vlaštovkou by měla být

Více

HESTEGOVINYbřezen. Vdechujeme plechu život. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Vyhodnocení dotazníků spokojenosti s rokem 2013

HESTEGOVINYbřezen. Vdechujeme plechu život. Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO. Vyhodnocení dotazníků spokojenosti s rokem 2013 HESTEGOVINYbřezen 2 014 Vdechujeme plechu život 1 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO Vážení a milí kolegové, rok 2014 je v HESTEGU ve znamení změn, změn k lepšímu. Takovým typem změny je určitě

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

50 let. Kovosvitské slévárny. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013. www.kovosvit.

50 let. Kovosvitské slévárny. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery červenec / 2013 www.kovosvit.cz FOTOSOUTĚŽ AKCE TÉMA Malý kovosviťák v akci KOVÁK FEST 50 LET SLÉVÁRNY strana 2 strana

Více

www.juta.cz Firemní zpravodaj

www.juta.cz Firemní zpravodaj www.juta.cz Firemní zpravodaj jaro 2014 www.juta.cz Jiří Hlavatý ze společnosti Juta se stal Podnikatelem roku 2013. Jeho tradiční královédvorská textilka vyrobila například izolaci v olympijské hale v

Více

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5

Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 News ZÁŘÍ Let s Make Your Business Better Svezte se na vlně úspěchu - úspěšné projekty APS/SCM kolem nás TATRAVAGÓNKA pokračuje v úspěšné inovaci systému řízení čtěte na straně 5 Očima zákazníka Pohled

Více