7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22"

Transkript

1 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk a rozmnožování nahraných nosičů zvuku a obrazu. Charakterem výroby se liší od ostatních odvětví zpracovatelského průmyslu, nebo zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě novin, knih, časopisů, merkantilu, nahraných nosičů zvuku a obrazu,. Vstup zahraničního kapitálu do odvětví, včetně využití investičních pobídek, umožňuje dynamický rozvoj technické a technologické základny, především dynamickou digitalizaci technologických postupů. V důsledku toho dochází ke změnám v zařazení jednotlivých oborů, fůzím tiskařských kapacit s vydavatelskými firmami a k rozvoji nových alternativních médií, především Internetu, tzv. cross medií, MP 3, on line publikování a dalších. Odvětví polygrafického průmyslu je charakteristické značnou investiční náročností a potřebou vysoce kvalifikované pracovní síly. Polygrafický průmysl se v souladu s odvětvovou klasifikací ekonomických činností (OKEČ), která odpovídá mezinárodní klasifikaci NACE Rev. 1, člení na tři obory: 22.1 Vydavatelské činnosti, 22.2 Polygrafický průmysl, 22.3 Rozmnožování nahraných nosičů. Podíly jednotlivých oborů OKEČ 22 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v běžných cenách v roce 2004 ukazuje graf Vydavatelstvi Rozmnožování nahraných nosičů 6 Pozn.: údaje v běžných cenách 22.2 Tisk a činnosti související s tiskem 46 Graf 7.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2004 Z grafu 7.1 lze usoudit, že v roce 2004 se v porovnání s předchozím rokem poměrně výrazně změnily podíly jednotlivých oborů na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. Podíl oboru 22.1 vydavatelství klesl o 6 na 46, naproti tomu vzrostl podíl oboru 22.2 tisk a činnosti související s tiskem o 5 na 48 a podíl oboru 22.3 rozmnožování nahraných nosičů o 1 na Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Odvětví polygrafického průmyslu se na zpracovatelském průmyslu ČR v ukazateli tržby za výrobky 137

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU a služby (VV a S) v roce 2004 podílelo, stejně jako v předchozím období, 2,7 a udrželo si třináctou příčku. Ve sledovaném období měl tento ukazatel trvale rostoucí trend. Také objem vytvořené účetní přidané hodnoty v odvětví polygrafického průmyslu se v letech neustále zvyšoval a s podílem 3,1 obsadil v roce 2004, stejně jako v předchozím roce 12. místo. V počtu zaměstnanců bylo odvětví v roce 2004 zastoupeno na celkovém počtu zaměstnanců zpracovatelského průmyslu ČR 3,2, obdobně jako v předchozím roce. Ukazatel měl ve sledovaném období rostoucí tendenci Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Strukturu odvětví v roce 2003 podle velikostních skupin ukazuje tabulka 7.1 a graf 7.2. Tabulka 7.1 Produkční charakteristiky v roce 2003 podle velikostních skupin OKEČ 22 (mil. Kč, osob) Více než 1000 Tržby za prodej V a S v b. c ,7 12 2, , , ,6 Účetní přidaná hodnota v b. c , , , ,1 666,9 Počet zaměstnaných osob , , , , , více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 7.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2003 Z tabulky 7.1 a grafu 7.2 vyplývá, že vzhledem k charakteru výroby v odvětví polygrafického průmyslu v ukazateli tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. hrají rozhodující roli společnosti střední velikosti s podílem 29,9 (28,4 v roce 2002), velké podniky s 24,2, malé společnosti s 22,0 následované mikropodniky s 20,5. Společnosti s a více zaměstnanci se na tomto ukazateli podílejí pouze 3,4 (3,5 v roce 2002). Největší část objemu účetní přidané hodnoty rovněž vytváří společnosti střední velikosti s 28,5 a společnosti s zaměstnanci 23,5. V ukazateli počet zaměstnaných osob měly v roce 2003 dominantní postavení mikropodniky s 34,5 (33,3 v roce 2002), následované malými společnostmi s 24, 4 (24,8 v roce 2002) a středními společnostmi s 22,7 (23,9 v roce 2002). Tradičně nejnižší počet zaměstnaných osob vykazují společnosti s a více zaměstnanci, a to 4 rovněž jako v roce

3 7.4. Regionální struktura odvětví Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Regionální strukturu odvětví polygrafického průmyslu v roce 2003, podle územního členění na 14 územně správních celků naznačuje graf 7.3. Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 7.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce 2003 Graf 7.3 potvrzuje známou skutečnost, že rozhodující společnosti odvětví se koncentrují do regionů s dlouholetou výrobní tradicí v polygrafickém průmyslu. Dominantní postavení má hlavní město Praha, kde sídlí nejvíce tiskárenských kapacit. V roce 2003 zde bylo realizováno 44,9 tržeb za prodej VV a S, 44,1 účetní přidané hodnoty a podíl zaměstnanců činil 35. V objemu tržeb za VV a S, účetní přidané hodnotě a počtu zaměstnanců tradičně následují kraje Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Ústecký. Nejnižší podíl na objemu tržeb z VV a S, účetní přidané hodnoty a počtu zaměstnanců dosahují kraje Karlovarský a Liberecký Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Vývoj cenových indexů výrobků v letech dokladuje tabulka 7.2. Po období růstu cen v letech 2000 až 2002 nastal v roce 2003 mírný pokles, který však nepokračoval v následujícím roce. Stejně jako v předchozích letech byl pohyb cen pod úrovní celostátního průměru inflace a je opět nejnižší v technologicky návazných odvětvích založených na zpracování dřeva a papíru. Tento cenový vývoj byl způsoben velkou konkurencí mezi samotnými tiskárnami, přebytkem nabídky výrobních kapacit v odvětví, neustále se zdokonalujícími výstupy z laserových kopírek a tiskáren, ale také zvyšujícím se počtem zpráv zasílaných elektronickou cestou (e mail, SMS). Vývoj cen v odvětví 22.3 není statisticky sledován. 139

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 7.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index () 01/00 02/01 03/02 04/03 SKP ,6 101,5 100,5 101,1 SKP ,6 98,5 98,2 100,6 SKP ,0 0,0 0,0 0,0 SKP ,4 100,3 99,6 101, Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v odvětví polygrafického průmyslu za období ilustrují tabulky 7.3, 7.4, 7.5 a graf 7.4. Detailní rozbor hlavních ekonomických ukazatelů naznačuje následující tendence vývoje polygrafického průmyslu: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v odvětví OKEČ 22 se v b.c. v roce 2004 proti roku 2003 zvýšily o 8,2, na 63,4 mld. Kč. Nejvýznamnější nárůst produkce o 38,8 na více než 4 mld. Kč zaznamenal obor 22.3, především zásluhou zvýšeného zájmu o DVD nosiče, kterých se v roce 2004 prodalo tis. kusů. V tomto množství nejsou započítány přílohy v časopisech a jiných periodikách. Tabulka 7.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b. c. a ve s. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,8 OKEČ , , , , ,8 OKEČ ,3 1 0, , , ,0 OKEČ ,8 54 0, , , ,6 meziroční index (b. c.) x 113,1 101,4 105,3 108,2 kumulovaný index (b.c.) 100,0 113,1 114,7 120,8 130,7 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,9 OKEČ , , , , ,7 OKEČ , , , , ,6 meziroční index (s. c.) x 109,9 102,0 105,3 107,3 kumulovaný index (s. c.) 100,0 109,9 112,1 118,1 126,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Odbyt klasických LP desek v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 znovu nepatrně vzrostl a překročil hranici 4,1 mil. kusů; Naproti tomu prodej hudebních nosičů CD od roku 1997, kdy bylo vyrobeno 11 mil. ks a tržby dosáhly téměř 2,9 mld. Kč, trvale klesá. V roce 2004 bylo vyrobeno již jen 3,2 mil. ks a tržby dosáhly 565 mil. Kč. Tento pokles má řadu příčin. Především je to masový rozvoj digitálních technologií včetně DVD audio, SACD včetně hybridních, očekávaný nástup technologie Blue Laser a stále větší počet uživatelů vybavených zařízeními schopnými vytvářet kopie CD a DVD. Důvodem je i rostoucí počet uživatelů internetu, a velmi rozšířené nahrávání dle vlastního výběru, nahrávání ve formátu MP 3, ale také vysoká cena původních nahrávek. Dalším faktorem je přechod uživatelů na formát DVD s audio nahrávkami za nižší ceny než nosiče CD; Nárůst tržeb o 10,4 na 29,9 mld. Kč zaznamenal obor 22.1, a to v důsledku vydávání většího množství titulů, avšak v menších nákladech, což potvrzuje pokles v odvětví 22.2 o 2,1. Ukazatel účetní přidaná hodnota v b.c. zaznamenal v letech 2000 až 2004 v odvětví 22 trvalý růst. 140

5 Tabulka 7.4 Účetní přidaná hodnota v b. c. a ve s. c. v letech Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,4 OKEČ , , , , ,5 OKEČ ,0 538, ,8 850, ,6 OKEČ , , , , ,5 meziroční index (b. c.) x1 03,9 115,1 112,6 108,3 kumulovaný index (b. c.) 100,0 103,9 119,6 134,7 145,9 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , ,3 OKEČ , , , , ,4 OKEČ ,0 4 57,5 861,9 627, ,6 OKEČ , , , , ,3 meziroční index (s. c.) x 98,1 107,4 109,2 106,7 kumulovaný index (s. c.) 100,0 98,1 105,4 115,1 122,8 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 7.5 Počet zaměstnaných osob v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 95,4 106,2 102,4 101,0 kumulovaný index 100,0 95,4 101,3 103,7 104,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Největšího přírůstku dosáhl tento ukazatel v roce 2002 (+15,1 ), v roce 2004 to bylo 8,3. Nejvyšší nárůst přidané hodnoty v roce 2004 vykázal obor 22.3 (181,3 ); Počet zaměstnanců v odvětví OKEČ 22 v letech postupně rostl (+4,7 ). Pouze v roce 2001 byl zaznamenán pokles počtu zaměstnanců proti předchozímu roku, a to o 4,6. Výrazný nárůst počtu zaměstnanců nastal v roce 2002 Rozhodující měrou se na něm podílel obor 22.2, kde se počet zaměstnanců zvýšil o osob. Trend pokračoval i v dalších letech, jako důsledek uvádění nových tiskárenských kapacit do provozu. Naopak, trvalý pokles v počtu zaměstnanců pokračoval v oboru Za uplynulých pět let se snížil osob. Počet zaměstnanců roste i v oboru 22.3 a za sledované období činil přírůstek 1332 zaměstnanců. Hlavním důvodem je uvádění nových kapacit do provozu. Tyto jsou určeny především pro výrobu nosičů záznamu formátu DVD a DVD audio. Tendence vývoje v oblasti produkčních ukazatelů (náklady celkem a osobní náklady, v běžných cenách) jsou patrné z tabulek 7.6 a 7.7. Náklady celkem v běžných cenách se v roce 2004 zvýšily proti roku 2003 o 5,8. Největší měrou se na tomto růstu podílel obor 22.3 (o 21,2 ) a obor 22.2 (o 4,8 ). Celkové náklady v odvětví rostou díky zvyšování tržeb z rozšířené výroby, růstu cen vstupních surovin a energií a v neposlední řadě zásluhou růstu osobních nákladů, což potvrzuje tabulka 7. Osobní náklady v roce 2004 vzrostly proti roku 2003 o 8,2. Nejvíce se na tomto nárůstu podílel obor 22.3 (o 36,5 ), dále obor 22.1 (o 10,0 ). 141

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 22 Tržby za VV a S OKEČ 22 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S ZP * Účetní přidaná hodnota OKEČ 22 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 7.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tabulka 7.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,4 OKEČ , , , , ,9 OKEČ , , , , ,6 OKEČ , , , , ,9 meziroční index (b. c.) x 119,1 95,6 101,2 105,8 kumulovaný index (b. c.) 100,0 119,1 113,9 115,3 122,0 * předběžná hodnota Tabulka 7.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,2 OKEČ , , , , ,5 OKEČ ,6 287,1 348,9 364,8 498,0 OKEČ , , , , ,7 meziroční index (b. c.) x 108,7 107,6 105,0 108,2 kumulovaný index (b. c.) 100,0 108,7 116,9 122,8 132,9 * předběžná hodnota 142

7 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Produktivita práce a osobní náklady Vývoj podílových ukazatelů ve sledovaném období ukazují tabulky 7.8 a 7.9 a graf 7.5. Tabulka 7.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b. c. a ve s. c. v letech (tis. Kč/pracovníka) b. c * OKEČ ,2 426,3 466,6 567,8 666,1 OKEČ ,2 318,9 334,8 358,1 344,5 OKEČ ,8 358,5 567,9 464,1 644,1 OKEČ ,2 365,1 395,8 435,3 467,0 meziroční index (b. c.) x 108,9 108,4 110,0 107,3 kumulovaný index (b. c.) 100,0 108,9 118,1 129,9 139,3 (tis. Kč/pracovníka) s. c * OKEČ ,2 413,1 402,7 468,9 535,3 OKEČ ,2 295,1 304,0 318,9 303,9 OKEČ ,8 304,4 456,3 342,4 534,3 OKEČ ,2 344,6 348,7 371,9 392,9 meziroční index (s. c.) x 102,8 101,2 106,7 105,6 kumulovaný index (s. c.) 100,0 102,8 104,0 110,9 117,2 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 7.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech ( ) * OKEČ ,609 0,687 0,642 0,536 0,525 OKEČ ,597 0,569 0,566 0,563 0,601 OKEČ ,446 0,533 0,325 0,429 0,323 OKEČ 22 0,598 0,625 0,584 0,545 0,544 * předběžná hodnota * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 22 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 22 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota Graf 7.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Z tabulek vyplývá, že produktivita práce z účetní přidané hodnoty v běžných cenách v letech 2001 až 2004 postupně rostla. Maximálního přírůstku dosáhla v roce 2003, a to o 10, zatímco v roce 2004 bylo tempo růstu pomalejší (7,3 ). Ve srovnání se státy EU je však produktivita v ČR výrazně nižší. Z porovnání subjektů v ČR nad 100 zaměstnanců je zřejmé, že výše dosahované produktivity práce z účetní přidané hodnoty na zaměstnance je u českých firem výrazně nižší než u firem pod zahraniční kontrolou. 143

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Pro zajištění růstu produktivity je důležitá především špičková kvalita konečného výrobku a dodržování specifických podmínek stanovených odběratelem. Přednost při zadávání zakázek dostávají firmy, které jsou držiteli ISO norem kvality a řízení. Ve vývoji ukazatele podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v odvětví OKEČ 22 nastalo zlepšení, nebo od roku 2001 postupně klesá. Výkyvy v oboru 22.3 a v oboru 22.2 jsou důsledkem uvádění nových kapacit do provozu a zaváděním progresivní, plně automatizované výroby, což pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost odvětví. V odvětví bylo ve sledovaném období prohlášeno celkem 36 konkurzů, nejvíce v roce 2000, a to 13. V roce 2004 byl pouze jeden. Likvidací v odvětví polygrafického průmyslu bylo za sledované období vyhlášeno celkem 30, z toho nejvíce v letech 2001 a 2002 po 9 likvidacích, nejméně pak v roce likvidace. Tyto skutečnosti potvrzují relativní stabilitu polygrafických firem Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj zahraničního obchodu s výrobky odvětví polygrafického průmyslu (v b.c.) v letech dokumentuje tabulka Tabulka 7.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b. c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , ,4 SKP , ,6 9 2, ,6 14 4,5 SKP 22.3 x x x x x SKP , , , , ,9 meziroční index x 124,0 108,4 129,9 105,6 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , ,8 SKP ,2 7 2, , , ,6 SKP 22.3 x x x x x SKP , , , , ,4 meziroční index x 120,8 106,2 116,3 122,1 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , ,9 677,8 69,8 641,4 SKP , , , , ,9 SKP 22.3 x x x x x SKP ,6 861, , ,4 9,5 Pramen: ČSÚ Zahraniční obchod s výrobky SKP 22 vykazoval v letech trvalý růst vývozu. Jeho celkový objem v roce 2004 dosáhl 20,5 mld. Kč. Pro polygrafický průmysl je charakteristický i vysoký dovoz, který v roce 2004 dosáhl 19,6 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2003 vzrostl o 22,1, zatímco nejnižší meziroční přírůstek ve vývozu činil pouze 5,6. To mělo za následek snížení salda zahraničního obchodu v roce 2004 na necelou miliardu korun. Exportní výkonnost v členění dle SKP měla ve sledovaném období trvale rostoucí tendenci. V roce 2000 dosáhla 15,3, v roce 2004 to však bylo již 22,1. 144

9 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Penetrace v členění dle SKP 22 má ve sledovaném období klesající trend. V roce 2000 dosáhla 75,5, zatímco v roce 2004 již jen 68, Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální strukturu zahraničního obchodu s výrobky polygrafického průmyslu (vývoz a dovoz) ukazuje graf 7.6. Vývozní teritoria v roce 2004 Nizozemsko 2 Polsko 2 Rakousko 4 V. Británie 7 Slovensko 7 Rusko 1 Ma arsko 1 Ostatní 8 Německo 68 Dovozní teritoria v roce 2004 V. Británie 3 Rakousko 4 Slovensko 8 Itálie 3 Francie 3 Polsko 3 Nizozemsko 2 Others 8 Německo 66 Graf 7.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2004 SKP 22 Teritoriální rozdělení obchodní výměny, v porovnání s předchozím rokem, zaznamenalo pouze malé změny. Tradičně největším partnerem České republiky je SRN, do které v roce 2004 směřovalo 68 vývozu. Podíl však v porovnání s rokem 2003 klesl o 7. Dalším významným obchodním partnerem je Slovenská republika s podílem 7 a Velká Británie rovněž se 7. Její podíl vzrostl o 4 proti předchozímu roku a Rakousko s podílem 4 zaznamenalo nárůst o 2. V oblasti dovozu je tradičně SRN největším dovozcem do ČR s 66 (pokles podílu proti roku 2003 o 5 ), Slovenská republika s 8 (nárůst proti roku 2003 o 2 ) a Rakousko se 4. Z uvedeného výčtu je patrné, že obchodní vazby ČR se státy Evropské unie se úspěšně rozvíjejí. 145

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tuzemská spotřeba Tuzemská spotřeba výrobků Vývoj tuzemské spotřeby výrobků SKP charakterizuje tabulka Tabulka 7.11 Tuzemská spotřeba v b. c. výrobků SKP 22 v letech (mil. Kč) b. c SKP , , , , ,3 SKP , , , , ,3 SKP ,0 47 8, , , ,6 meziroční index (b. c.) x 109,2 99,2 115,0 113,2 kumulovaný index (b. c.) 100,0 109,2 108,4 124,7 141,1, pozn. změna metodiky výpočtu Tuzemská spotřeba (v b.c.) výrobků SKP 22 za sledované období, s výjimkou roku 2002, stále rostla. V roce 2004 to bylo oproti roku 2003 o 13,2, především díky nárůstu spotřeby ve vydavatelských činnostech o 18,5,. Také u oboru 22.2 vykazovala ve sledovaném období trvalý nárůst Investice V odvětví polygrafického průmyslu byla v roce 2004 schválena jedna investiční pobídka na rozšíření finálních polygrafických prací při výrobě katalogů Přímé zahraniční investice Stav přímých zahraničních investic do odvětví polygrafického průmyslu naznačuje tabulka 7.12 a graf 7.7. V odvětví polygrafického průmyslu v roce 2003 činily přímé zahraniční investice 8,3 mld. Kč. Pozitivně lze hodnotit, že české polygrafické firmy investovaly v zahraničí v roce 2002 prostředky ve výši 985 mil. Kč, a v roce 2003 ve výši 153 mil. Kč. Tabulka 7.12 Přímé zahraniční investice OKEČ 22 (v mil. CZK) k k k k Stav zahraničních investic v ČR 8 125, , , ,1 Stav tuzemských investic v zahraničí 2,2 86,7 984,9 153,2 Pramen: ČNB 146

11 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Přímé zahraniční investice OKEČ 22 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 22 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 7.7 Tuzemské a zahraniční investice 7.8. Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost Vývoj v odvětví českého polygrafického průmyslu je úzce spojen s trendy, které jsou charakteristické pro rozvoj polygrafie v Evropě a ve světě. Provázanost našeho polygrafického průmyslu se zahraničím je dána otevřeností odvětví vůči světu, ekonomickou výhodností zapojení do mezinárodního obchodu a v neposlední řadě také přejímáním technologického vývoje, který přináší změny v polygrafickém průmyslu ve všech vyspělých zemích. Vstupem České republiky do Evropské unie padly poslední překážky, které ještě bránily českým polygrafickým firmám v zapojení se do zahraničního obchodu. Jeho charakter se v rámci EU změnil z vývozu a dovozu na dodání a pořízení zboží. Vstup českého polygrafického průmyslu do EU však zostřil konkurenci, která vytlačuje neefektivní výrobce z trhu. Charakter evropského polygrafického průmyslu se postupně mění. Ještě nedávno představoval soubor dílčích národních průmyslů a nikoliv integrované evropské odvětví. K uzavření průmyslu do národních hranic přispívala struktura odvětví, pro niž je typická existence velkého počtu malých firem. Vážnou překážkou byly do značné míry také jazykové bariéry. V posledních letech se situace rychle mění. Jako první se zapojily do mezinárodního obchodu s polygrafickými produkty velké podniky polygrafického průmyslu, vybavené moderními technologiemi. Technické vybavení velkých tiskáren je na srovnatelné úrovni s jejich konkurenty v nejvyspělejších zemích. Relevantním trhem se pro špičkové české tiskárny stala celá Evropa, přičemž dominantním partnerem je pro naše firmy Německo. Dřívější velké rozdíly v produktivitě práce odvětví mezi ČR a většinou zemí EU se postupně snižují. V posledním období se české firmy zásluhou masivních investic rychle přibližují úrovni západoevropských, což platí zejména pro velké a střední podniky polygrafického průmyslu. Pozice polygrafie v rámci zpracovatelského průmyslu není z ekonomického hlediska zvláš významná. To platí jak pro Českou republiku, tak pro další země v EU. V ukazatelích tržby za vlastní výrobky a služby, účetní přidaná hodnota a počet zaměstnanců se odvětví podílí na zpracovatelském průmyslu hodnotami okolo 2,5. V ostatních zemích EU je situace obdobná. Role polygrafického průmyslu a polygrafie v širším smyslu slova přitom nespočívá v soutěžení s dalšími průmyslovými odvětvími o vyšší podíl na tržbách, ale ve vytváření podmínek pro celkový rozvoj ekonomiky, která zpětně pozitivně působí na růst v samotném oboru polygrafie. Významný je také podíl tištěných produktů na rozvoji kulturní úrovně v dané zemi. Vývoj exportu do zemí EU dokumentuje tabulka 7.13 Export ze zemí CEFTA do EU zaznamenal v období let nejnižší nárůst v roce 2003 (o 16,9 ), hodnotově vyjádřeno 107,7 mil EUR proti předchozímu roku. V tomto období se rovněž nejvíce snížil meziroční přírůstek exportu z ČR v roce 2003, a to na 19,1 (o 71,6 mil. EUR). Přesto byl tento přírůstek oproti navýšení vývozu ze zemí CEFTA vyšší a ČR si zlepšilo své postavení ve vývozu do EU oproti jiným zemím CEFTA. 147

12 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 7.13 Vývoj exportu do zemí EU v letech výrobků SKP 22 (tis. EUR, ) z CEFTA meziroční index x 120,2 138,1 116,9 z toho z ČR meziroční index x 121,0 157,3 119,1 Pramen: EUROSTAT 7.9. Shrnutí a perspektivy odvětví Harmonizace české legislativy s normami EU byla v odvětví polygrafického průmyslu byla dokončena. Současné období je charakteristické úzkou spoluprací českých subjektů s partnery v EU. Týká se to zejména velkých podniků polygrafického průmyslu, jejichž převážná část má zahraniční majitele. K rozvoji polygrafického průmyslu v ČR přispěla významně v uplynulých 15 letech skutečnost, že většina firem z tohoto odvětví byla v devadesátých letech rychle a úspěšně zprivatizována většinou západním kapitálem. Vytvořila se klasická struktura odvětví, jak ji známe z nejvyspělejších zemí. Několik velkých firem vyrábí na průmyslové bázi značnou část tištěných produktů, jako jsou knihy, publikace, časopisy, reklamní tiskoviny apod. Jsou úzce propojeny se zahraničními odběrateli, nebo národní rámec trhu je pro ně příliš těsný. Středně velké firmy jsou schopny, částečně i formou kooperace, vyrobit všechny běžné polygrafické produkty a zákazníky mají po celém území státu a často i v zahraničí. Některé z těchto firem se soustře ují na vybrané segmenty trhu, které vyžadují specifické technologické vybavení. Malé a mikro firmy v odvětví, které mají většinou charakter živnosti, se zaměřují na obvyklou polygrafickou produkci a zásobují zákazníky na regionální a lokální úrovni. Specifickou skupinu v rámci polygrafického průmyslu tvoří novinové tiskárny. Všichni významní vydavatelé novinových titulů si v průběhu posledních let vybudovali vlastní tiskárenské kapacity mnohdy vybavené nejmodernějšími technologiemi. Noviny v České republice v poslední dekádě zcela změnily svou tvář. Jsou tištěny na výkonných ofsetových rotačkách, které vyžadují krátké přípravné časy a umožňují rychlé vytištění celého nákladu. Pod tlakem zadavatelů reklamy začal v novinách převládat plněbarvový tisk. Polygrafické stroje, zařízení a systémy procházejí rychlým technickým a technologickým vývojem. Firmám v českém polygrafickém průmyslu se daří kopírovat tento vývoj nejen v souladu s nejnovějšími trendy, ale také na ně pohotově reagovat v investiční oblasti. V uplynulém roce pokračovaly instalace nových kotoučových i archových tiskových strojů v českých tiskárnách. Dominantním trendem v polygrafickém průmyslu na všech vyspělých trzích, Českou republiku nevyjímaje, je digitalizace polygrafického výrobního procesu. Projevuje se nejvíc v oblasti přípravy tisku. Technologie Computer to Plate (CtP) umožňuje přípravu tiskových forem pomocí přímého laserového osvitu tiskových desek. Technologie CtP výrazně zvyšuje kvalitu tisku a zrychluje jeho přípravu. Navíc má pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. Podniky v českém polygrafickém průmyslu zachytily v tomto směru nástup nových technologií a novinové a další velké tiskárny jsou již z velké části vybaveny výkonnými zařízeními CtP. Podobně jako v ostatních vyspělých zemích, rovněž v ČR rychle pronikají systémy CtP do středních a menších tiskáren. Další dominantní tendencí je v moderní polygrafické výrobě propojování tří hlavních fází polygrafického výrobního procesu, tj. přípravy tisku (pre press), samotného tisku na tiskovém stroji (press) a dokončujícího zpracování (post press). Spojování všech těchto fází polygrafické výroby do jednoho celku se děje na základě jednotných datových standardů s jejichž pomocí jsou řízeny všechny polygrafické stroje, zařízení a systémy. Aplikace jednotných standardů povede v blízké budoucnosti v podnicích polygrafického průmyslu v ČR k využití automatizovaných systémů řízení. 148

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 5. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ Výroba chemických látek a chemických přípravků 8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 8.1 Charakteristika odvětví Chemický průmysl CZ-NACE 20 má v rámci zpracovatelských odvětví

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15.

Tisková zpráva. Q2 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží. Výsledky GfK TEMAX Czech Republic za druhé čtvrtletí 2015. 15. Tisková zpráva. Srpen 20 Q2 20: Růst trhu technického spotřebního zboží. srpen 20 Zdeněk Bárta Consumer Choices Director CZ&SK Tel. +420 296 555 660 Fax +420 251 8 744 zdenek.barta@gfk.com Výsledky GfK

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 2008 2 PA N O R A M A P O T R AV I N Á Ř S K É H O P R Ů M Y S L U 2 0 0 6 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2007 vypracoval pod gescí odboru potravinářské

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer

Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka 25 let svobodného podnikání Prague Twenty, Praha, 13. listopadu 2014 Obsah Růst vybraných ekonomik

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

VS/2008/0495 SI2.513044

VS/2008/0495 SI2.513044 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 2009 v Balatongyörök Diskuse u kulatého stolu: Výměna informací o zkušenostech jednotlivých zemí a oborů s národní energetickou politikou, vizí budoucnosti,

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com

Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu. Studie www.paseka5p.com Trendy ve vývoji podílů tiskových technik v polygrafickém průmyslu Studie www.paseka5p.com Struktura tiskových technik dle ISO 12637 1 platné od roku 2006 Průmyslové tiskové techniky 2010 Zaměření průmyslových

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Praha 2014 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Praha 2014 2 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2013 vypracoval pod

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Analýza přímých investic v oblasti služeb

Analýza přímých investic v oblasti služeb Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009 1 Úvod... 3 2 Přímé zahraniční investice...4 3 Analýza PZI a PI... 6 3.1 Objem a struktura

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více