7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22"

Transkript

1 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk a rozmnožování nahraných nosičů zvuku a obrazu. Charakterem výroby se liší od ostatních odvětví zpracovatelského průmyslu, nebo zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě novin, knih, časopisů, merkantilu, nahraných nosičů zvuku a obrazu,. Vstup zahraničního kapitálu do odvětví, včetně využití investičních pobídek, umožňuje dynamický rozvoj technické a technologické základny, především dynamickou digitalizaci technologických postupů. V důsledku toho dochází ke změnám v zařazení jednotlivých oborů, fůzím tiskařských kapacit s vydavatelskými firmami a k rozvoji nových alternativních médií, především Internetu, tzv. cross medií, MP 3, on line publikování a dalších. Odvětví polygrafického průmyslu je charakteristické značnou investiční náročností a potřebou vysoce kvalifikované pracovní síly. Polygrafický průmysl se v souladu s odvětvovou klasifikací ekonomických činností (OKEČ), která odpovídá mezinárodní klasifikaci NACE Rev. 1, člení na tři obory: 22.1 Vydavatelské činnosti, 22.2 Polygrafický průmysl, 22.3 Rozmnožování nahraných nosičů. Podíly jednotlivých oborů OKEČ 22 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v běžných cenách v roce 2004 ukazuje graf Vydavatelstvi Rozmnožování nahraných nosičů 6 Pozn.: údaje v běžných cenách 22.2 Tisk a činnosti související s tiskem 46 Graf 7.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2004 Z grafu 7.1 lze usoudit, že v roce 2004 se v porovnání s předchozím rokem poměrně výrazně změnily podíly jednotlivých oborů na celkových tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb. Podíl oboru 22.1 vydavatelství klesl o 6 na 46, naproti tomu vzrostl podíl oboru 22.2 tisk a činnosti související s tiskem o 5 na 48 a podíl oboru 22.3 rozmnožování nahraných nosičů o 1 na Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Odvětví polygrafického průmyslu se na zpracovatelském průmyslu ČR v ukazateli tržby za výrobky 137

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU a služby (VV a S) v roce 2004 podílelo, stejně jako v předchozím období, 2,7 a udrželo si třináctou příčku. Ve sledovaném období měl tento ukazatel trvale rostoucí trend. Také objem vytvořené účetní přidané hodnoty v odvětví polygrafického průmyslu se v letech neustále zvyšoval a s podílem 3,1 obsadil v roce 2004, stejně jako v předchozím roce 12. místo. V počtu zaměstnanců bylo odvětví v roce 2004 zastoupeno na celkovém počtu zaměstnanců zpracovatelského průmyslu ČR 3,2, obdobně jako v předchozím roce. Ukazatel měl ve sledovaném období rostoucí tendenci Struktura odvětví podle počtu zaměstnanců v organizacích Strukturu odvětví v roce 2003 podle velikostních skupin ukazuje tabulka 7.1 a graf 7.2. Tabulka 7.1 Produkční charakteristiky v roce 2003 podle velikostních skupin OKEČ 22 (mil. Kč, osob) Více než 1000 Tržby za prodej V a S v b. c ,7 12 2, , , ,6 Účetní přidaná hodnota v b. c , , , ,1 666,9 Počet zaměstnaných osob , , , , , více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet zaměstnaných osob Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 7.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2003 Z tabulky 7.1 a grafu 7.2 vyplývá, že vzhledem k charakteru výroby v odvětví polygrafického průmyslu v ukazateli tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. hrají rozhodující roli společnosti střední velikosti s podílem 29,9 (28,4 v roce 2002), velké podniky s 24,2, malé společnosti s 22,0 následované mikropodniky s 20,5. Společnosti s a více zaměstnanci se na tomto ukazateli podílejí pouze 3,4 (3,5 v roce 2002). Největší část objemu účetní přidané hodnoty rovněž vytváří společnosti střední velikosti s 28,5 a společnosti s zaměstnanci 23,5. V ukazateli počet zaměstnaných osob měly v roce 2003 dominantní postavení mikropodniky s 34,5 (33,3 v roce 2002), následované malými společnostmi s 24, 4 (24,8 v roce 2002) a středními společnostmi s 22,7 (23,9 v roce 2002). Tradičně nejnižší počet zaměstnaných osob vykazují společnosti s a více zaměstnanci, a to 4 rovněž jako v roce

3 7.4. Regionální struktura odvětví Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Regionální strukturu odvětví polygrafického průmyslu v roce 2003, podle územního členění na 14 územně správních celků naznačuje graf 7.3. Tržby za VV a S Účetní přidaná hodnota Zaměstnanci Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Středočeský kraj Hlavní město Praha Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 7.3 Podíly krajů na produkčních charakteristikách v roce 2003 Graf 7.3 potvrzuje známou skutečnost, že rozhodující společnosti odvětví se koncentrují do regionů s dlouholetou výrobní tradicí v polygrafickém průmyslu. Dominantní postavení má hlavní město Praha, kde sídlí nejvíce tiskárenských kapacit. V roce 2003 zde bylo realizováno 44,9 tržeb za prodej VV a S, 44,1 účetní přidané hodnoty a podíl zaměstnanců činil 35. V objemu tržeb za VV a S, účetní přidané hodnotě a počtu zaměstnanců tradičně následují kraje Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Ústecký. Nejnižší podíl na objemu tržeb z VV a S, účetní přidané hodnoty a počtu zaměstnanců dosahují kraje Karlovarský a Liberecký Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Vývoj cenových indexů výrobků v letech dokladuje tabulka 7.2. Po období růstu cen v letech 2000 až 2002 nastal v roce 2003 mírný pokles, který však nepokračoval v následujícím roce. Stejně jako v předchozích letech byl pohyb cen pod úrovní celostátního průměru inflace a je opět nejnižší v technologicky návazných odvětvích založených na zpracování dřeva a papíru. Tento cenový vývoj byl způsoben velkou konkurencí mezi samotnými tiskárnami, přebytkem nabídky výrobních kapacit v odvětví, neustále se zdokonalujícími výstupy z laserových kopírek a tiskáren, ale také zvyšujícím se počtem zpráv zasílaných elektronickou cestou (e mail, SMS). Vývoj cen v odvětví 22.3 není statisticky sledován. 139

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 7.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index () 01/00 02/01 03/02 04/03 SKP ,6 101,5 100,5 101,1 SKP ,6 98,5 98,2 100,6 SKP ,0 0,0 0,0 0,0 SKP ,4 100,3 99,6 101, Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v odvětví polygrafického průmyslu za období ilustrují tabulky 7.3, 7.4, 7.5 a graf 7.4. Detailní rozbor hlavních ekonomických ukazatelů naznačuje následující tendence vývoje polygrafického průmyslu: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v odvětví OKEČ 22 se v b.c. v roce 2004 proti roku 2003 zvýšily o 8,2, na 63,4 mld. Kč. Nejvýznamnější nárůst produkce o 38,8 na více než 4 mld. Kč zaznamenal obor 22.3, především zásluhou zvýšeného zájmu o DVD nosiče, kterých se v roce 2004 prodalo tis. kusů. V tomto množství nejsou započítány přílohy v časopisech a jiných periodikách. Tabulka 7.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b. c. a ve s. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,8 OKEČ , , , , ,8 OKEČ ,3 1 0, , , ,0 OKEČ ,8 54 0, , , ,6 meziroční index (b. c.) x 113,1 101,4 105,3 108,2 kumulovaný index (b.c.) 100,0 113,1 114,7 120,8 130,7 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , ,0 OKEČ , , , , ,9 OKEČ , , , , ,7 OKEČ , , , , ,6 meziroční index (s. c.) x 109,9 102,0 105,3 107,3 kumulovaný index (s. c.) 100,0 109,9 112,1 118,1 126,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Odbyt klasických LP desek v roce 2004 v porovnání s rokem 2003 znovu nepatrně vzrostl a překročil hranici 4,1 mil. kusů; Naproti tomu prodej hudebních nosičů CD od roku 1997, kdy bylo vyrobeno 11 mil. ks a tržby dosáhly téměř 2,9 mld. Kč, trvale klesá. V roce 2004 bylo vyrobeno již jen 3,2 mil. ks a tržby dosáhly 565 mil. Kč. Tento pokles má řadu příčin. Především je to masový rozvoj digitálních technologií včetně DVD audio, SACD včetně hybridních, očekávaný nástup technologie Blue Laser a stále větší počet uživatelů vybavených zařízeními schopnými vytvářet kopie CD a DVD. Důvodem je i rostoucí počet uživatelů internetu, a velmi rozšířené nahrávání dle vlastního výběru, nahrávání ve formátu MP 3, ale také vysoká cena původních nahrávek. Dalším faktorem je přechod uživatelů na formát DVD s audio nahrávkami za nižší ceny než nosiče CD; Nárůst tržeb o 10,4 na 29,9 mld. Kč zaznamenal obor 22.1, a to v důsledku vydávání většího množství titulů, avšak v menších nákladech, což potvrzuje pokles v odvětví 22.2 o 2,1. Ukazatel účetní přidaná hodnota v b.c. zaznamenal v letech 2000 až 2004 v odvětví 22 trvalý růst. 140

5 Tabulka 7.4 Účetní přidaná hodnota v b. c. a ve s. c. v letech Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,4 OKEČ , , , , ,5 OKEČ ,0 538, ,8 850, ,6 OKEČ , , , , ,5 meziroční index (b. c.) x1 03,9 115,1 112,6 108,3 kumulovaný index (b. c.) 100,0 103,9 119,6 134,7 145,9 (mil. Kč) s. c * OKEČ , , , , ,3 OKEČ , , , , ,4 OKEČ ,0 4 57,5 861,9 627, ,6 OKEČ , , , , ,3 meziroční index (s. c.) x 98,1 107,4 109,2 106,7 kumulovaný index (s. c.) 100,0 98,1 105,4 115,1 122,8 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 7.5 Počet zaměstnaných osob v letech (osoby) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 95,4 106,2 102,4 101,0 kumulovaný index 100,0 95,4 101,3 103,7 104,7 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Největšího přírůstku dosáhl tento ukazatel v roce 2002 (+15,1 ), v roce 2004 to bylo 8,3. Nejvyšší nárůst přidané hodnoty v roce 2004 vykázal obor 22.3 (181,3 ); Počet zaměstnanců v odvětví OKEČ 22 v letech postupně rostl (+4,7 ). Pouze v roce 2001 byl zaznamenán pokles počtu zaměstnanců proti předchozímu roku, a to o 4,6. Výrazný nárůst počtu zaměstnanců nastal v roce 2002 Rozhodující měrou se na něm podílel obor 22.2, kde se počet zaměstnanců zvýšil o osob. Trend pokračoval i v dalších letech, jako důsledek uvádění nových tiskárenských kapacit do provozu. Naopak, trvalý pokles v počtu zaměstnanců pokračoval v oboru Za uplynulých pět let se snížil osob. Počet zaměstnanců roste i v oboru 22.3 a za sledované období činil přírůstek 1332 zaměstnanců. Hlavním důvodem je uvádění nových kapacit do provozu. Tyto jsou určeny především pro výrobu nosičů záznamu formátu DVD a DVD audio. Tendence vývoje v oblasti produkčních ukazatelů (náklady celkem a osobní náklady, v běžných cenách) jsou patrné z tabulek 7.6 a 7.7. Náklady celkem v běžných cenách se v roce 2004 zvýšily proti roku 2003 o 5,8. Největší měrou se na tomto růstu podílel obor 22.3 (o 21,2 ) a obor 22.2 (o 4,8 ). Celkové náklady v odvětví rostou díky zvyšování tržeb z rozšířené výroby, růstu cen vstupních surovin a energií a v neposlední řadě zásluhou růstu osobních nákladů, což potvrzuje tabulka 7. Osobní náklady v roce 2004 vzrostly proti roku 2003 o 8,2. Nejvíce se na tomto nárůstu podílel obor 22.3 (o 36,5 ), dále obor 22.1 (o 10,0 ). 141

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU * * Počet zaměstnaných osob OKEČ 22 Tržby za VV a S OKEČ 22 Počet zaměstnaných osob ZP Tržby za VV a S ZP * Účetní přidaná hodnota OKEČ 22 Účetní přidaná hodnota ZP * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Graf 7.4 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tabulka 7.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,4 OKEČ , , , , ,9 OKEČ , , , , ,6 OKEČ , , , , ,9 meziroční index (b. c.) x 119,1 95,6 101,2 105,8 kumulovaný index (b. c.) 100,0 119,1 113,9 115,3 122,0 * předběžná hodnota Tabulka 7.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) b. c * OKEČ , , , , ,2 OKEČ , , , , ,5 OKEČ ,6 287,1 348,9 364,8 498,0 OKEČ , , , , ,7 meziroční index (b. c.) x 108,7 107,6 105,0 108,2 kumulovaný index (b. c.) 100,0 108,7 116,9 122,8 132,9 * předběžná hodnota 142

7 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Produktivita práce a osobní náklady Vývoj podílových ukazatelů ve sledovaném období ukazují tabulky 7.8 a 7.9 a graf 7.5. Tabulka 7.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b. c. a ve s. c. v letech (tis. Kč/pracovníka) b. c * OKEČ ,2 426,3 466,6 567,8 666,1 OKEČ ,2 318,9 334,8 358,1 344,5 OKEČ ,8 358,5 567,9 464,1 644,1 OKEČ ,2 365,1 395,8 435,3 467,0 meziroční index (b. c.) x 108,9 108,4 110,0 107,3 kumulovaný index (b. c.) 100,0 108,9 118,1 129,9 139,3 (tis. Kč/pracovníka) s. c * OKEČ ,2 413,1 402,7 468,9 535,3 OKEČ ,2 295,1 304,0 318,9 303,9 OKEČ ,8 304,4 456,3 342,4 534,3 OKEČ ,2 344,6 348,7 371,9 392,9 meziroční index (s. c.) x 102,8 101,2 106,7 105,6 kumulovaný index (s. c.) 100,0 102,8 104,0 110,9 117,2 * předběžná hodnota, stálé ceny roku 2000 Tabulka 7.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech ( ) * OKEČ ,609 0,687 0,642 0,536 0,525 OKEČ ,597 0,569 0,566 0,563 0,601 OKEČ ,446 0,533 0,325 0,429 0,323 OKEČ 22 0,598 0,625 0,584 0,545 0,544 * předběžná hodnota * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 22 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 22 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Pozn.: produktivita práce z účetní PH ve s.c. roku 2000, podíl osobních nákladů na účetní PH v b.c. * předběžná hodnota Graf 7.5 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Z tabulek vyplývá, že produktivita práce z účetní přidané hodnoty v běžných cenách v letech 2001 až 2004 postupně rostla. Maximálního přírůstku dosáhla v roce 2003, a to o 10, zatímco v roce 2004 bylo tempo růstu pomalejší (7,3 ). Ve srovnání se státy EU je však produktivita v ČR výrazně nižší. Z porovnání subjektů v ČR nad 100 zaměstnanců je zřejmé, že výše dosahované produktivity práce z účetní přidané hodnoty na zaměstnance je u českých firem výrazně nižší než u firem pod zahraniční kontrolou. 143

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Pro zajištění růstu produktivity je důležitá především špičková kvalita konečného výrobku a dodržování specifických podmínek stanovených odběratelem. Přednost při zadávání zakázek dostávají firmy, které jsou držiteli ISO norem kvality a řízení. Ve vývoji ukazatele podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v odvětví OKEČ 22 nastalo zlepšení, nebo od roku 2001 postupně klesá. Výkyvy v oboru 22.3 a v oboru 22.2 jsou důsledkem uvádění nových kapacit do provozu a zaváděním progresivní, plně automatizované výroby, což pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost odvětví. V odvětví bylo ve sledovaném období prohlášeno celkem 36 konkurzů, nejvíce v roce 2000, a to 13. V roce 2004 byl pouze jeden. Likvidací v odvětví polygrafického průmyslu bylo za sledované období vyhlášeno celkem 30, z toho nejvíce v letech 2001 a 2002 po 9 likvidacích, nejméně pak v roce likvidace. Tyto skutečnosti potvrzují relativní stabilitu polygrafických firem Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj zahraničního obchodu s výrobky odvětví polygrafického průmyslu (v b.c.) v letech dokumentuje tabulka Tabulka 7.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b. c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , ,4 SKP , ,6 9 2, ,6 14 4,5 SKP 22.3 x x x x x SKP , , , , ,9 meziroční index x 124,0 108,4 129,9 105,6 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , ,8 SKP ,2 7 2, , , ,6 SKP 22.3 x x x x x SKP , , , , ,4 meziroční index x 120,8 106,2 116,3 122,1 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , ,9 677,8 69,8 641,4 SKP , , , , ,9 SKP 22.3 x x x x x SKP ,6 861, , ,4 9,5 Pramen: ČSÚ Zahraniční obchod s výrobky SKP 22 vykazoval v letech trvalý růst vývozu. Jeho celkový objem v roce 2004 dosáhl 20,5 mld. Kč. Pro polygrafický průmysl je charakteristický i vysoký dovoz, který v roce 2004 dosáhl 19,6 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2003 vzrostl o 22,1, zatímco nejnižší meziroční přírůstek ve vývozu činil pouze 5,6. To mělo za následek snížení salda zahraničního obchodu v roce 2004 na necelou miliardu korun. Exportní výkonnost v členění dle SKP měla ve sledovaném období trvale rostoucí tendenci. V roce 2000 dosáhla 15,3, v roce 2004 to však bylo již 22,1. 144

9 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Penetrace v členění dle SKP 22 má ve sledovaném období klesající trend. V roce 2000 dosáhla 75,5, zatímco v roce 2004 již jen 68, Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální strukturu zahraničního obchodu s výrobky polygrafického průmyslu (vývoz a dovoz) ukazuje graf 7.6. Vývozní teritoria v roce 2004 Nizozemsko 2 Polsko 2 Rakousko 4 V. Británie 7 Slovensko 7 Rusko 1 Ma arsko 1 Ostatní 8 Německo 68 Dovozní teritoria v roce 2004 V. Británie 3 Rakousko 4 Slovensko 8 Itálie 3 Francie 3 Polsko 3 Nizozemsko 2 Others 8 Německo 66 Graf 7.6 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2004 SKP 22 Teritoriální rozdělení obchodní výměny, v porovnání s předchozím rokem, zaznamenalo pouze malé změny. Tradičně největším partnerem České republiky je SRN, do které v roce 2004 směřovalo 68 vývozu. Podíl však v porovnání s rokem 2003 klesl o 7. Dalším významným obchodním partnerem je Slovenská republika s podílem 7 a Velká Británie rovněž se 7. Její podíl vzrostl o 4 proti předchozímu roku a Rakousko s podílem 4 zaznamenalo nárůst o 2. V oblasti dovozu je tradičně SRN největším dovozcem do ČR s 66 (pokles podílu proti roku 2003 o 5 ), Slovenská republika s 8 (nárůst proti roku 2003 o 2 ) a Rakousko se 4. Z uvedeného výčtu je patrné, že obchodní vazby ČR se státy Evropské unie se úspěšně rozvíjejí. 145

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tuzemská spotřeba Tuzemská spotřeba výrobků Vývoj tuzemské spotřeby výrobků SKP charakterizuje tabulka Tabulka 7.11 Tuzemská spotřeba v b. c. výrobků SKP 22 v letech (mil. Kč) b. c SKP , , , , ,3 SKP , , , , ,3 SKP ,0 47 8, , , ,6 meziroční index (b. c.) x 109,2 99,2 115,0 113,2 kumulovaný index (b. c.) 100,0 109,2 108,4 124,7 141,1, pozn. změna metodiky výpočtu Tuzemská spotřeba (v b.c.) výrobků SKP 22 za sledované období, s výjimkou roku 2002, stále rostla. V roce 2004 to bylo oproti roku 2003 o 13,2, především díky nárůstu spotřeby ve vydavatelských činnostech o 18,5,. Také u oboru 22.2 vykazovala ve sledovaném období trvalý nárůst Investice V odvětví polygrafického průmyslu byla v roce 2004 schválena jedna investiční pobídka na rozšíření finálních polygrafických prací při výrobě katalogů Přímé zahraniční investice Stav přímých zahraničních investic do odvětví polygrafického průmyslu naznačuje tabulka 7.12 a graf 7.7. V odvětví polygrafického průmyslu v roce 2003 činily přímé zahraniční investice 8,3 mld. Kč. Pozitivně lze hodnotit, že české polygrafické firmy investovaly v zahraničí v roce 2002 prostředky ve výši 985 mil. Kč, a v roce 2003 ve výši 153 mil. Kč. Tabulka 7.12 Přímé zahraniční investice OKEČ 22 (v mil. CZK) k k k k Stav zahraničních investic v ČR 8 125, , , ,1 Stav tuzemských investic v zahraničí 2,2 86,7 984,9 153,2 Pramen: ČNB 146

11 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů Přímé zahraniční investice OKEČ 22 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 22 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 7.7 Tuzemské a zahraniční investice 7.8. Mezinárodní srovnání a konkurenceschopnost Vývoj v odvětví českého polygrafického průmyslu je úzce spojen s trendy, které jsou charakteristické pro rozvoj polygrafie v Evropě a ve světě. Provázanost našeho polygrafického průmyslu se zahraničím je dána otevřeností odvětví vůči světu, ekonomickou výhodností zapojení do mezinárodního obchodu a v neposlední řadě také přejímáním technologického vývoje, který přináší změny v polygrafickém průmyslu ve všech vyspělých zemích. Vstupem České republiky do Evropské unie padly poslední překážky, které ještě bránily českým polygrafickým firmám v zapojení se do zahraničního obchodu. Jeho charakter se v rámci EU změnil z vývozu a dovozu na dodání a pořízení zboží. Vstup českého polygrafického průmyslu do EU však zostřil konkurenci, která vytlačuje neefektivní výrobce z trhu. Charakter evropského polygrafického průmyslu se postupně mění. Ještě nedávno představoval soubor dílčích národních průmyslů a nikoliv integrované evropské odvětví. K uzavření průmyslu do národních hranic přispívala struktura odvětví, pro niž je typická existence velkého počtu malých firem. Vážnou překážkou byly do značné míry také jazykové bariéry. V posledních letech se situace rychle mění. Jako první se zapojily do mezinárodního obchodu s polygrafickými produkty velké podniky polygrafického průmyslu, vybavené moderními technologiemi. Technické vybavení velkých tiskáren je na srovnatelné úrovni s jejich konkurenty v nejvyspělejších zemích. Relevantním trhem se pro špičkové české tiskárny stala celá Evropa, přičemž dominantním partnerem je pro naše firmy Německo. Dřívější velké rozdíly v produktivitě práce odvětví mezi ČR a většinou zemí EU se postupně snižují. V posledním období se české firmy zásluhou masivních investic rychle přibližují úrovni západoevropských, což platí zejména pro velké a střední podniky polygrafického průmyslu. Pozice polygrafie v rámci zpracovatelského průmyslu není z ekonomického hlediska zvláš významná. To platí jak pro Českou republiku, tak pro další země v EU. V ukazatelích tržby za vlastní výrobky a služby, účetní přidaná hodnota a počet zaměstnanců se odvětví podílí na zpracovatelském průmyslu hodnotami okolo 2,5. V ostatních zemích EU je situace obdobná. Role polygrafického průmyslu a polygrafie v širším smyslu slova přitom nespočívá v soutěžení s dalšími průmyslovými odvětvími o vyšší podíl na tržbách, ale ve vytváření podmínek pro celkový rozvoj ekonomiky, která zpětně pozitivně působí na růst v samotném oboru polygrafie. Významný je také podíl tištěných produktů na rozvoji kulturní úrovně v dané zemi. Vývoj exportu do zemí EU dokumentuje tabulka 7.13 Export ze zemí CEFTA do EU zaznamenal v období let nejnižší nárůst v roce 2003 (o 16,9 ), hodnotově vyjádřeno 107,7 mil EUR proti předchozímu roku. V tomto období se rovněž nejvíce snížil meziroční přírůstek exportu z ČR v roce 2003, a to na 19,1 (o 71,6 mil. EUR). Přesto byl tento přírůstek oproti navýšení vývozu ze zemí CEFTA vyšší a ČR si zlepšilo své postavení ve vývozu do EU oproti jiným zemím CEFTA. 147

12 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 7.13 Vývoj exportu do zemí EU v letech výrobků SKP 22 (tis. EUR, ) z CEFTA meziroční index x 120,2 138,1 116,9 z toho z ČR meziroční index x 121,0 157,3 119,1 Pramen: EUROSTAT 7.9. Shrnutí a perspektivy odvětví Harmonizace české legislativy s normami EU byla v odvětví polygrafického průmyslu byla dokončena. Současné období je charakteristické úzkou spoluprací českých subjektů s partnery v EU. Týká se to zejména velkých podniků polygrafického průmyslu, jejichž převážná část má zahraniční majitele. K rozvoji polygrafického průmyslu v ČR přispěla významně v uplynulých 15 letech skutečnost, že většina firem z tohoto odvětví byla v devadesátých letech rychle a úspěšně zprivatizována většinou západním kapitálem. Vytvořila se klasická struktura odvětví, jak ji známe z nejvyspělejších zemí. Několik velkých firem vyrábí na průmyslové bázi značnou část tištěných produktů, jako jsou knihy, publikace, časopisy, reklamní tiskoviny apod. Jsou úzce propojeny se zahraničními odběrateli, nebo národní rámec trhu je pro ně příliš těsný. Středně velké firmy jsou schopny, částečně i formou kooperace, vyrobit všechny běžné polygrafické produkty a zákazníky mají po celém území státu a často i v zahraničí. Některé z těchto firem se soustře ují na vybrané segmenty trhu, které vyžadují specifické technologické vybavení. Malé a mikro firmy v odvětví, které mají většinou charakter živnosti, se zaměřují na obvyklou polygrafickou produkci a zásobují zákazníky na regionální a lokální úrovni. Specifickou skupinu v rámci polygrafického průmyslu tvoří novinové tiskárny. Všichni významní vydavatelé novinových titulů si v průběhu posledních let vybudovali vlastní tiskárenské kapacity mnohdy vybavené nejmodernějšími technologiemi. Noviny v České republice v poslední dekádě zcela změnily svou tvář. Jsou tištěny na výkonných ofsetových rotačkách, které vyžadují krátké přípravné časy a umožňují rychlé vytištění celého nákladu. Pod tlakem zadavatelů reklamy začal v novinách převládat plněbarvový tisk. Polygrafické stroje, zařízení a systémy procházejí rychlým technickým a technologickým vývojem. Firmám v českém polygrafickém průmyslu se daří kopírovat tento vývoj nejen v souladu s nejnovějšími trendy, ale také na ně pohotově reagovat v investiční oblasti. V uplynulém roce pokračovaly instalace nových kotoučových i archových tiskových strojů v českých tiskárnách. Dominantním trendem v polygrafickém průmyslu na všech vyspělých trzích, Českou republiku nevyjímaje, je digitalizace polygrafického výrobního procesu. Projevuje se nejvíc v oblasti přípravy tisku. Technologie Computer to Plate (CtP) umožňuje přípravu tiskových forem pomocí přímého laserového osvitu tiskových desek. Technologie CtP výrazně zvyšuje kvalitu tisku a zrychluje jeho přípravu. Navíc má pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. Podniky v českém polygrafickém průmyslu zachytily v tomto směru nástup nových technologií a novinové a další velké tiskárny jsou již z velké části vybaveny výkonnými zařízeními CtP. Podobně jako v ostatních vyspělých zemích, rovněž v ČR rychle pronikají systémy CtP do středních a menších tiskáren. Další dominantní tendencí je v moderní polygrafické výrobě propojování tří hlavních fází polygrafického výrobního procesu, tj. přípravy tisku (pre press), samotného tisku na tiskovém stroji (press) a dokončujícího zpracování (post press). Spojování všech těchto fází polygrafické výroby do jednoho celku se děje na základě jednotných datových standardů s jejichž pomocí jsou řízeny všechny polygrafické stroje, zařízení a systémy. Aplikace jednotných standardů povede v blízké budoucnosti v podnicích polygrafického průmyslu v ČR k využití automatizovaných systémů řízení. 148

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl, který zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ekonomicko-statistická analýza odvětví zpracovatelského průmyslu Economically-statistical analysis of the manufacturing industry branches

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Zemědělská produkce v milionech Kč

Zemědělská produkce v milionech Kč Zemědělství ČR v porovnání s některými státy EU (23 28) Ve středu 2. 6. 21 zveřejnil ČSÚ zprávu Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu, ve které je řada zajímavých údajů. Po doplnění

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 2002 Praha 2003 Zpracovaly: sekce průmyslu a stavebnictví a sekce paliv, energetiky a hutnictví MPO, odbor potravinářské výroby MZe, VÚZE Redaktor:

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví.

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví. Obsah Úvod... 6 1 Struktura světového pojistného trhu... 7 2 Vývoj na světových trzích v posledním desetiletí... 11 2.1 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V LETECH 1998-2007... 12 2.2 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V ROCE 2007, POROVNÁNÍ

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Rozvoj globální ekonomiky je úzce spojen

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek 9. Metodické vysvětlivky 11

OBSAH. Seznam použitých zkratek 9. Metodické vysvětlivky 11 OBSAH Obsah Seznam použitých zkratek 9 Metodické vysvětlivky 11 I. Zpracovatelský průmysl (sekce C) 13 I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu 13 I.2 Struktura zpracovatelského průmyslu podle CZ-NACE

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót. Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Situace v českém mlékárenství před ukončením mléčných kvót Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský České mlékárenství je již 10 let integrální součástí mlékárenství EU. Z pohledu své velikosti

Více

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok 23. 2. 2015 Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok Nedostatečně pestrá nabídka zboží v tuzemsku a příznivější vývoj cen v zahraničí, to jsou dva hlavní důvody, proč

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Satelitní účet cestovního ruchu ČR Konference VŠE 17.9.2009 Cestovní ruch České republiky, současný stav perspektivy dalšího rozvoje Satelitní účet cestovního ruchu ČR Stav v roce 2009 Historie Období 1998-2001 Období 2002-2004 Období 2005-2006

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008

Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2008 Praha 2009 Za MPO zpracovaly: Sekce strategie a ekonomiky průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní, Sekce podnikání Externí spolupráce:

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více