Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013"

Transkript

1 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

2 Obsah A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 6 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ... 7 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ... 8 E.1 Přehled o prospěchu a absenci za 2.pololetí - školní rok 2012/ E.2 Přehled výsledků maturitních zkoušek ve školním roce 2012/ E.3 Zpráva o prospěchu a absenci za VOŠ E.4 Přehled výsledků absolutoria ve školním roce 2012/ F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍMI PARTNERY

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, sídlo, právní forma, IČO, IZO, číslo účtu Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Bezručova 17, Karlovy Vary tel škola s právní subjektivitou způsob hospodaření: příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství školy: číslo účtu školy: /0100 KB Zřizovatel školy Na základě 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v souladu s 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích se k 30. červnu 2001 na základě Usnesení zastupitelstva č. ZK 24/01 stal zřizovatel školy Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary. Údaje o vedení školy Ředitel školy Zástupce ředitele školy Zástupce ředitele školy Mgr. Pavel Bartoš Ing. Lenka Pokludová Mgr. Martin Capek Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě Rada Karlovarského kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svým usnesením č. RK 430/06/05 ze dne 9. června 2005 zřídila školské rady s účinností od 1. září Školskou radu při střední škole ve složení Ing. Martin Hanzl Ing. Ivan Žikeš MUDr. Stanislav Kubín Ing. Norbert Tošovský Mgr. Jana Bartošová Ing. Sylva Houdková Školská rada při VOŠ byla zrušena se souhlasem zřizovatele k

4 Charakteristika školy Škola byla založena v roce 1919, tehdy jako německá. Školní budova v Bezručově ulici byla postavena v roce V roce 1937 vznikla i česká obchodní akademie, tehdy první česká odborná škola v regionu. V roce 1958 byl ve druhé budově ve Šmeralově ulici zřízen obor cestovní ruch a v roce 1964 přibyla i jazyková škola. Datum zahájení činnosti školy se datuje od Od byla zařazena do sítě škol Vyšší odborná škola cestovního ruchu, denní forma vzdělávání a od i dálková forma. Po celou dobu existence zaujímala významné místo ve výchovně vzdělávací soustavě karlovarského regionu. Od byl zapsán do školského rejstříku obor vzdělání Cestovní ruch. Škola patří mezi střední odborné školy ekonomického zaměření, přesto jsou absolventi úspěšní v přijímacím řízení i na vysoké školy s humanitním zaměřením (pedagogické, filozofické a právnické fakulty). Absolventi pokračují ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách, přes 52 % maturantů školního roku 2012/2013 pokračuje ve studiu na VŠ (Univerzita Karlova v Praze, Západočeská univerzitě v Plzni a v Chebu, Vysoké škole ekonomické v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n/labem, Univerzitě Palackého v Olomouci, Technické univerzitě v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzitě v Praze, Škoda auto VŠ Mladá Boleslav, Bankovní institut, Technická univerzita Liberec, ale i na VŠ v zahraničí v Birminghanu a Zwikau.) Také ostatní absolventi nachází uplatnění na domácím i zahraničním trhu práce. Škola spolupracuje s celou řadou podniků a institucí v oblasti cestovního ruchu z celé republiky, které nabízejí na základě dlouhodobých praxí uplatnění absolventům VOŠ v odborných profesích. K má škola 402 žáků a studentů, z toho 319 dívek. Ročník Třídy ročníku Obor vzdělání Forma studia Počet žáků M/02 denní M/02 denní M/02 denní M/02 denní M/02 denní M/02 denní M/02 denní M/02 denní M/02 denní N/01 denní N/01 dálková N/01 denní N/01 denní N/01 dálková 12 4

5 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Přehled oborů vzdělání vyučovaných na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary v souladu se zápisem ve školském rejstříku ve školním roce 2012/2013: Střední odborná škola Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou: Obor vzdělání Název Forma studia Délka studia M/02 Obchodní akademie denní 4 roky M/02 Cestovní ruch denní 4 roky M/02 Ekonomické lyceum denní 4 roky Vyšší odborná škola Studijní obory zakončené absolutoriem Obor vzdělání Název Forma studia Délka studia N/001 Cestovní ruch dálková 4 roky N/01 Cestovní ruch denní 3 roky N/01 Cestovní ruch dálková 4 roky 5

6 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2012/2013 zajišťovalo výuku na škole celkem 40 pedagogických pracovníků. Pedagogický sbor je stabilizován, jeho průměrný věk činí 48,25 let. Ke konci školního roku byl rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost s 2 pedagogy. Členění pracovníků podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem let let let let a více let celkem Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem let let let let a více let Celkem Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské inženýrské Celkem

7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Střední odborná škola Ve školním roce 2012/2013 bylo vypsáno jedno kolo přijímacího řízení pro obory zakončené maturitní zkouškou. Přijímací zkoušky proběhly ve dnech Zkoušky se konaly z testů připravených firmou SCIO s.r.o. Jednalo se o testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Pro obor vzdělání Obchodní akademie bylo stanoveno 30 volných míst, celkem podaných přihlášek bylo 68, pro obor vzdělání Cestovní ruch pak 30 volných míst a podáno bylo 109 podaných přihlášek. Odevzdáním zápisového lístku potvrdilo úmysl stát se žákem školy v oboru Obchodní akademie celkem 29 uchazečů a v oboru Cestovní ruch 28 uchazečů. Vyšší odborná škola Na vyšší odborné škole ve školním roce 2012/2013 byla vypsána dvě kola přijímacího řízení pro obor Cestovní ruch zakončený absolutoriem. Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli přijati na základě výsledků u maturitní zkoušky. Pro obor Cestovní ruch bylo v 1. kole přijímacího řízení podáno 86 přihlášek. V denní formě vzdělávání bylo přijato 52 studentů, v dálkové formě bylo přijato 34 studentů. Ve druhém kole bylo podáno 32 přihlášek k dennímu studiu, přijato bylo 32 uchazečů, nastoupilo 30. V dálkové formě vzdělávání bylo podáno 14 přihlášek, přijato bylo 10 studentů, nastoupilo 7. 7

8 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ E.1 Přehled o prospěchu a absenci za 2.pololetí - školní rok 2012/2013 Třída Obor vzdělání Počet žáků Hodnocení Snížená známka z chování V P 5 N 2 3 Průměrný prospěch Průměrná absence na žáka Celkem z toho neomluvená 1. A M/ A M/ A M/ B M/ A M/ B M/ B M/ C M/ B M/ C M/ Celkem ,58 Typ školy SŠ Počet žáků celkem 262 Počet žáků studujících s vyznamenáním 40 Počet propadajících žáků 1 Počet žáků opakujících ročník 1 Počet žáků s ukončeným studiem z prospěchových důvodů 4 Počet žáků vyloučených ze studia z důvodů chování 0 Průměrný počet zameškaných hodin žáka za rok 75,557 8

9 E2. Přehled o maturitních zkouškách Třída 4. A Obchodní akademie počet žáků celkem 29 Období: jarní počet žáků 27, prospělo 25 společné části MZ a profilová MZ praktická zkouška z odborných předmětů Předmět stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5 ČJL ANJ NEJ MAT EKO UCE POP Řádný a opravný termín Třída 4. A počet žáků 4 (2x řádný, 2x opravný) Období: podzim společné části MZ a profilová MZ praktická zkouška z odborných předmětů Předmět stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5 ČJL ANJ 1 1 NEJ MAT EKO 2 UCE 1 1 POP 1 1 Třída 4. B Cestovní ruch počet žáků celkem 29 Období: jarní počet žáků 29, prospělo 28 společné části MZ a profilová MZ Předmět stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5 ČJL ANJ 6 3 NEJ RUJ MAT 1 ZOEP UCE MPO Opravný termín Třída 4. B počet žáků 1 Období: podzim společné části MZ Předmět stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5 NEJ 1 9

10 Třída 4. C Ekonomické lyceum počet žáků celkem 20 Období: jarní počet žáků 20, prospělo 18 společné části MZ a profilová MZ Předmět stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5 ČJL ANJ NEJ 2 2 MAT EKO UCE ZSV MPO POP Opravný termín Třída 4. C počet žáků 2 Období: podzim společné části MZ Předmět stupeň 1 stupeň 2 stupeň 3 stupeň 4 stupeň 5 MAT 1 1 Výsledek maturitní zkoušky celkem Třída Obor vzdělání Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli 4.A M/ B M/ C M/ Typ školy SŠ Počet žáků celkem 78 Počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním 12 Počet žáků, kteří prospěli 64 Počet žáků, kteří neprospěli 2 Počet žáků opakujících zkoušku 5 10

11 E.3 Zpráva o prospěchu a absenci za VOŠ Zpráva o prospěchu a absenci za zimní období školního roku 2012/13 za VOŠ Obor N/01 1.VOŠa 1.VOŠb 2.VOŠds 2. VOŠa 2. VOŠb 3. VOŠa 3.VOŠb 4.VOŠds Počet studentů: Prospěch s vyznamenáním prospěli celkem z toho v mimořádném klasifikačním období neprospěli neklasifikováni v mimořádném klasifikačním období průměrný prospěch 1,94 2,05 1,86 1,87 1,91 1,84 2,06 1,42 Počet zameškaných hodin Krátkodobá absence Dlouhodobá absence Celkem z toho neomluvená % absence omluvené 12,51 16,28 11,62 14,92 16,53 20,90 17,49 15,17 % absence neomluvené Zpráva o prospěchu a absenci za letní období školního roku 2012/13 za VOŠ Obor N/01 1.VOŠa 1.VOŠb 2.VOŠds 2.VOŠa 2. VOŠb 4.VOŠds Počet studentů: Prospěch s vyznamenáním prospěli celkem z toho v mimořádném klasifikačním období Neprospěli neklasifikováni průměrný prospěch 1,96 2,03 1,92 1,93 1,91 1,49 Krátkodobá absence Dlouhodobá absence Celkem z toho neomluvená % absence omluvené 16,39 16,50 11,46 14,48 14,50 12,85 % absence neomluvené V letním období školního roku 2012/2013 zpráva o prospěchu a absenci zahrnuje pouze 1. a 2. ročníky VOŠ. Studenti 3. ročníků denní formy vzdělávání vykonávají dlouhodobou souvislou praxi. 11

12 Typ školy VOŠ Počet studentů celkem 104 Počet studentů studujících s vyznamenáním 30 Počet neklasifikovaných studentů 9 Počet neprospívajících studentů 0 Počet studentů vyloučených v průběhu studia 1 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta 60,20 Studenti 3. ročníku v letním období vykonávají dlouhodobou souvislou praxi. E.4 Přehled výsledků absolutoria ve školním roce 2012/2013 Studijní skupiny: 3. VOŠa, 3.VOŠb, 4.VOŠds Období: řádné od do Počet studentů celkem: 50 Denní a dálková forma řádný termín Mužů Žen Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem Předmět Známka Průměr výborně velmi dobře dobře nevyhověl Odborné předměty ,88 Cizí jazyk ,73 Absolventská práce a její obhajoba ,32 Studijní skupiny: 3. VOŠa, 3.VOŠb, 4.VOŠds Období: náhradní a opravný Počet studentů celkem: 7 Denní forma náhradní a opravný termín Mužů Žen Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem Předmět Známka Průměr výborně velmi dobře dobře nevyhověl Odborné předměty ,67 Cizí jazyk ,33 Absolventská práce a její obhajoba ,50 12

13 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2012/13 Výroční hodnocení studijní obory SŠ vyšší odborné školy studijní obory MZ řádný a opravný Ukončování studia VOŠ absolutoria řádný termín VOŠ Absolutoria opravný a náhradní termín Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikováno Celkem Vykazují se pouze 1. a 2. ročníky VOŠ denní formy včetně 2. a 4. ročníku dálkové formy. Studenti 3. ročníků denní formy vzdělávání vykonávají v letním období místo výuky souvislou dlouhodobou praxi. 13

14 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů K hlavním cílům preventivní strategie je navození správného klimatu ve škole a potírání sebemenšího náznaku šikany. Metodik prevence byl v uplynulém školním roce v pravidelném kontaktu s třídními kolektivy, poskytoval poradenskou pomoc rodičům, žákům v oblastech rizikového chování, zneužívání návykových látek. Důraz kladl na spolupráci se všemi vyučujícími a výchovnou poradkyní. Ve školním roce se ve škole uskutečnilo několik přednášek, proběhly i akce mimo školu, které organizovali odborníci na drogovou problematiku i za účasti populárních osobností:. - přednáška na téma Mezilidské vztahy pro 2. ročníky říjen přednáška s českou socioložkou dr. Šiklovou pro 3. ročníky na téma komunikace ve společnosti, soužití generací, feminismus, rovné příležitosti mužů a žen říjen Krajská hygiena přednáška pro 2. ročníky Hrou proti AIDS říjen přednáška na téma Drogy pro 1. a 2. ročníky březen přednáška na téma AIDS pro 2. ročníky březen beseda s MUDr. Uzlem Rizika sexu duben 2013 Kromě projevů šikany se škola zaměřila i na formování zdravého životního stylu. Ať už jde o prevenci různých závislostí, prevenci vzniku poruch příjmu potravy, rizikového sexuálního chování nebo otázky týkající se životního prostředí. Zde metodik úzce spolupracuje s metodikem EVVO. Výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně je zaměřena na konzultace při výběru vysokých škol žákům maturitních ročníků, na možnosti studia v zahraničí. Byla poskytnuta metodická pomoc při podávání přihlášek na VŠ v klasické či elektronické podobě, pravidelně byly předávány propagační materiály zaslané jednotlivými vysokými školami, jazykovými školami či institucemi. Pozornost byla věnována i žákům v 1. ročnících v souvislosti s přechodem ze ZŠ na SŠ. Pro žáky maturitních tříd byly hromadně objednány UN s přehledem všech studijních oborů VŠ a zároveň proběhly prezentace zástupců VŠ. 14

15 I v uplynulém školním roce proběhly osvědčené akce jako např: - cyklus přednášek pro 1. ročníky pořádané Městskou policií Karlovy Vary - přednáška pro dívky v 1. ročnících S tebou o tobě září přednáška pro 4. ročníky o možnosti studia na University College Birmingham duben výstava Škola 2012 říjen Den otevřených dveří leden 2013 K dalším aktivitám VP patří organizace Vánoční akademie, distribuce časopisu Student in, který přináší informace o studentském životě a o jednotlivých VŠ u nás i v zahraničí, spolupráce s Úřadem práce, a PPP K. Vary. VP zpracovává statistiku přijatých žáků na VŠ, VOŠ. V příštích letech bude VP pravidelně docházet na schůzky školní samosprávy. Environmentální výchova Ekologické vzdělávání na naší škole klade důraz na: zajištění základní ekologické gramotnosti rozvíjení schopnosti ekologicky myslet formování ekologické etiky (hierarchie životních hodnot založená na úctě k životu, zdraví, na lásce k přírodě, na vzájemném porozumění a ohleduplnosti) objektivní informování žáků o stavu a vývoji ŽP z hlediska udržitelného rozvoje a vedení je k vytváření vlastních názorů a postojů propojování poznatků a zkušenosti z různých oborů a uplatňování těchto poznatků při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi naučit žáky vnímat místo, kde žijí a cítit zodpovědnost za změny, které tu probíhají postupnou ekologizaci školy a jejího okolí, zmenšování ekologické stopy školy Škola na úseku environmentální výchovy spolupracuje s těmito organizacemi: Pedagogické centrum, Magistrát města Karlovy Vary, odboru ŽP (pí. Hájková), Krajský úřad Karlovarského kraje, odboru školství, Klub ekologické výchovy, vedeného Dr. Kvasničkovou, Společnost trvale udržitelného života, ekologické sdružení M.R.K.E.V., Ekocentrum v Karlových Varech, Český svaz biozemědělců, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká společnost AIDS, Správa lázeňských parků a lesů, Střední zdravotnická škola, Městská knihovna v Karlových Varech, Knihovna Čapkovská, OHS Karlovy Vary, Záchranná služba, Policie v K. Varech Dlouhodobé ekologické projekty třídění odpadů: plasty, sklo, plastová víčka, papír, plechovky z nápojových automatů, použité baterie připravit podmínky k výchově k třídění bioodpadu péče o květiny v budově školy péče o zeleň v okolí školy výchovné působení žáků naší školy na mladší žáky ze ZŠ, ale i spolupráce se SŠ, pokračovat v projektu Energie, zpracovat projekt Bioodpady 15

16 Ve školním roce proběhla řada úspěšných akcí, mnoho z nich bylo i mediálně publikováno, což přispívá ke zvýšení prestiže školy (Karlovarské radniční listy, časopis o přírodě a ekologii IRIS, týdeník 5+2 dny Karlovarsko). Informace o akcích a fotografie z akcí jsou uveřejňovány na webových stránkách školy. Akce v rámci EVVO byly zaměřeny na: - Světový den zdraví duben Chceme čisté město duben Evropský týden mobility září Světový den výživy říjen Světový den vody březen 2013 Dále proběhla návštěva Recyplastu, Ekofarmy Kozodoj, Čistírny a úpravny odpadních vod, Psího útulku, ve spolupráci se Správou lázeňských parků byl proveden úklid parků, prohlídka Dendrologické stezky, převzetí patronátu nad parčíkem u Železného pramene v blízkosti školy. Škola se zapojila do projektu příhraniční spolupráce Cíl3 ČR- Svobodný stát Bavorsko. V rámci akce Chceme čisté město se škola mezi SŠ umístila na 1. místě a získala od Magistrátu peněžitý dar. 16

17 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem Pedagogičtí pracovníci Výchovný poradce 1-1 Školní metodik prevence ICT koordinátor Koordinátor ŠVP 2-2 DVPP Pedagog Poznámka Studium pro získání kvalifikačních předpokladů MŠMT závěrečný tutoriál Bartošová školení hodnotitelů zkoušek z českého jazyka pro účely získání trvalého pobytu Bayerová Němcová Váňová Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha Odborné vzdělávání Diblíková Bednářová KÚ Karlovarského kraje Bartošová J. Právo, rizikové chování a návykové látky Bayerová KÚ, Ruský Dům v M. Llázních, Ministerstvo školství Moskvy Rajtrová Rozvíjející aktivity v procesu učení Drdová NIDV Diblíková Finanční gramotnost Macháčková Setkání koordinátorů EVVO Chyšková 13. ročník konference o cestovním ruchu Diblíková Cestovní ruch v 21. století Krajská konference pro školní preventisty Bayerová 4. ročník mezinárodní vědecké konference Diblíková Hotelnictví a turismus a vzdělávání Seminář EU peníze SŠ Váňová Bartoš Vyučující cizích jazyků působí jako soudní tlumočníci a překladatelé z jazyka ruského, německého, anglického, španělského a litevského. 17

18 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Aktivity školy Žáci všech ročníků se podle svých zájmů zapojují i do mimoškolních aktivit. Již několik let škola úzce spolupracuje s Občanský sdružením Život dětem. Škola se zapojuje v celostátní veřejné sbírce pod názvem Srdíčkový den. Ve spolupráci s Českou společností AIDS- pomoc a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu se žáci již několik let dne 1. prosince účastní osvětové a informační kampaně Červená stužka. Žáci ze dvou tříd jsou zapojeni do akce Adopce na dálku a finančně podporují dva příjemce sbírky, jednu dívku z Indie a jednoho chlapce z Keni. Úzkou spolupráci navázala škola s magistrátem města Karlovy Vary zejména na úseku péče o životní prostředí. Výsledky školy ve sportovních akcích Škola se ve školním roce 2012/2013 zapojila do Středoškolské olympiády. V průběhu roku se hoši i dívky zúčastnili celkem 15 disciplín. Ve třech disciplínách se probojovali do okresního a následně i krajského kola. Chlapci následně v mezistátním kole Futsalu obsadili 1. místo. Celkově se škola umístila v rámci Olympiády na 4. místě. Škola organizovala 3 disciplíny. Další školní akce Každým rokem absolvují žáci podle plánu exkurzí řadu návštěv výrobních podniků, seznamují se s provozem hotelového a lázeňského zařízení, s fungováním peněžních ústavů zejména v regionu Karlovarského kraje. Kromě těchto exkurzí škola pro žáky zajistila celou řadu dalších akcí: - testování VEKTOR pro žáky 1. a 4. ročníků říjen účast na TOURFILMU říjen výstava J. Lady Galerie umění K. Vary prosinec divadelní představení Bílá nemoc listopad Planeta Země, Madagaskar, Příběh pradávné lemurie duben návštěva Krajské knihovny určená 1. ročníkům listopad lyžařský kurz 3. A a 3. C leden přednáška na téma Finanční gramotnost 1. ročník březen soutěže: školní kola olympiád v českém jazyce anglickém, ruském, německém, francouzském jazyce, olympiáda v zeměpisu Piškvorky říjen 2012 MDDAL Znojmo leden 2013 Veletrh Fiktivních firem v Sokolově únor 2013 Matematický klokan březen 2013 Celostátní matematická soutěž středních škol Soutěž v grafických disciplínách - zapojení se do akcí: Mezinárodní den boje proti AIDS listopad pořádání poznávacího zájezdu do Francie březen

19 Odborná praxe studentů VOŠ Nedílnou součástí vzdělávacího programu vyšší odborné školy cestovního ruchu je odborná praktická příprava studentů, která je realizována v 1. až 3. ročníku denní formy vzdělávání. U dálkové formy vzdělávání je průběžně zařazována odborná praxe studentů na pracovištích podniků cestovního ruchu. Dlouhodobá letní exkurze V prvním ročníku VOŠ v denní formě vzdělávání je každoročně zařazována sedmidenní dlouhodobá letní exkurze (letní škola). Ve školním roce 2012/2013 byla organizována u 1. VOŠa v termínu od , u 1. VOŠb v termínu od Poznávací provozní praxe Ve 2. ročníku VOŠ v termínu od do absolvovalo 35 studentů denní formy studia odbornou provozní praxi v podnicích cestovního ruchu. Cílem této praxe bylo seznámit se s provozními podmínkami zařízení CR a praktikovat na vybraných pracovištích. Jednalo se o hotely včetně lázeňských hotelů (14 studentů), cestovní kanceláře a cestovní agentury (7 studentů), infocentra, městská kulturní střediska (12 studentů), zámky a hrady (2 studenti). V dálkové formě vzdělávání studenti 2. ročníku absolvovali v souladu se vzdělávacím programem odbornou praxi v rozsahu 20 dní. Studentům, kteří jsou zaměstnáni v oboru, byla uznána odborná činnost v podnicích cestovního ruchu vykonaná na základě pracovně právního vztahu. Dlouhodobá souvislá praxe Dlouhodobou souvislou odbornou praxí v provozu podniků CR završilo studium 42 studentů 3. ročníku VOŠ. Dlouhodobá souvislá praxe se konala v termínu od do Jedenáct studentů v průběhu 16týdenní praxe získalo dovednosti a zkušenosti ve dvou různých podnicích cestovního ruchu. Se všemi podniky byly řádně uzavřeny smlouvy o praxích, které vymezují obsah, rozsah, cíl a náplň praxe včetně práv a povinností smluvních stran. Cílem a posláním odborné praxe je seznámení studentů s marketingem a managementem podniku cestovního ruchu a jeho postavení na trhu. Studenti se seznamují s pracovními metodami a postupy při zajišťování a realizaci služeb klientů cestovního ruchu. Odborná praxe probíhá ve formě konkrétní odborné činnosti studenta na pracovišti, kde ze strany podniku jsou na něho kladeny pracovní úkoly a příslušná odpovědnost za jejich kvalitní plnění. Zahraniční stáže v hotelu se účastnily 3 studentky ve Španělsku. Počet studentů celkem 42 Přehled dlouhodobé souvislé praxe studentů 3.VOŠa Druhy zařízení cestovního ruchu Hotely, LD a penziony CK, CA Infocentra, městské úřady a muzea Dopravní společnost Přehled exkurzí, přednášek a akcí studentů VOŠ Akce studentů Termín Počet žáků Místo konání průvodcování Cheb září 2.VOŠa,b Cheb 19

20 Mariánské Lázně září 3.VOŠa,b Mariánské Lázně TOURFILM Účast všech studentů Thermal Karlovy Vary TOURFILM Organizační výpomoc Thermal Karlovy Vary Průvodcování říjen 2. VOŠa,b PRU Horní Blatná Průvodcování říjen 2. VOŠa,b PRU Andělská Hora, Kyselka Průvodcování v RUJ říjen 1. VOŠa,b RUJ Karlovy Vary Exkurze do koncentračního tábora Bamberg říjen vybraní studenti SRN Exkurze s Becherovka říjen 2. VOŠa,b KA1 K. Vary Průvodcování říjen 1.VOŠb TCR Karlovy Vary Průvodcování v ANJ listopad 2. VOŠa,b KA Praha Průvodcování listopad 2. VOŠa,b PRU Loket Přednáška generála Chromce: Mnichovská dohoda listopad VOŠ skupina MVZ škola Přednáška Mgr. Skořepy: Průvodcovské desatero listopad 2. VOŠ, 3. VOŠ PRU škola Exkurze Czech Tourism prosinec 1.VOŠb Praha Přednáška Ing. Klingory: Nové trendy v hotelovém průmyslu prosinec 2. VOŠa,b HOT škola Exkurze do Becherovky prosinec 3.VOŠa K.Vary Přednáška Mgr. Skořepy: Náboženský fundamentalismus březen 1.VOŠa,b MVZ škola Přednáška Mgr. Körfera: Průvodce CR březen 2.VOŠa,b PRU škola Exkurze hotel Kolonáda březen 1.VOŠa K. Vary Beseda s generálním konzulem Ruské federace březen 1. a 2.VOŠ škola Průvodcování duben 2. VOŠa,b Chyše Exkurze Praha Židovské město duben 1. a 2.VOŠ Praha Průvodcování duben 2.VOŠa,b PRU Kadaň Přednáška Ing. Klingory: Etika podnikání v hotelnictví duben 1. VOŠ, 2. VOŠ škola Exkurze duben 2.VOŠa,b letiště Karlovy Vary Zahraniční exkurze květen 2. VOŠa, 2. VOŠb Rumunsko Exkurze květen 2.VOŠa Plzeň Přednáška Bc. Račka: Horská průvodcovská činnost květen 2.VOŠa,b PRU škola Průvodcování v ANJ květen 1. VOŠ a, b Karlovy Vary Průvodcování květen 2.VOŠa,b PRU Horní Blatná 20

21 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 nebyla realizována na Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky žádná akce ČŠI. Ostatní kontroly Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary provedla kontrolu na úseku sociálního zabezpečení. Bylo kontrolováno období do Kontrola proběhla bez závad a nápravných opatření. 21

22 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/13 Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy k k v tis. Kč činnost činnost hlavní doplňková hlavní doplňková 1. Náklady celkem , , , ,97 2. Výnosy celkem , , , ,00 3. Hospodářský výsledek před zdaněním , , , ,03 Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace k Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele celkem ,00 z toho: rekonstrukce budovy. oprava střechy vč. krovu a fasády ,00 2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem ,87 toho: běžné provozní výdaje ,00 MČR v grafických předmětech ,00 na mzdy a odvody ,00 SCIO testy 9 700,00 operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ,87 3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu ,63 zřizovatele celkem z toho: ÚZ ,00 ÚZ ,00 ÚZ ,63 4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů ,00 z toho: projekt Comenius ,00 Přehled přijatých darů za období školního roku Sponzor - dárce Účel daru částka Občanské sdružení Život dětem, Praha učební pomůcky 2 039,-- Renstav s.r.o.,sokolov knihy ,-- EURO-TREND Audit, a.s. Praha MČR v grafických předmětech 3 000,-- Česká spořitelna, a.s. MČR v grafických předmětech 5 000,-- Renstav s.r.o., Sokolov MČR v grafických předmětech ,-- Ing. Sylva Houdková, K.Vary chladnička 3 000,-- ČSOB, a.s. 15 ks PC, monitory, licence ,-- Občanské sdružení při OA pingpongové stoly, židle ,-- 22

23 K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Škola se zapojila do programu Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy rozhodla o poskytnutí grantu. Škola uzavřela grantovou smlouvu a společně s dalšími 4 školami (SRN, Polsko, Turecko a Španělsko).. Ve školním roce 2012/2013 se uskutečnila dvě setkání zapojených škol a to v Turecku, Německu. Závěrečné setkání a vyhodnocení se uskutečnilo na naší škole. Přidělený grant ve výši byl vyčerpán v plné výši. Byla odeslána a již schválena závěrečná zpráva. V současné době je Projekt přihlášen do národní soutěže o Pečeť kvality. 23

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 23/24 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 Charakteristika školy... 5 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 2013-2014 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Anglo-německá obchodní akademie VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. zák. v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb. zák.

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Strana 1 (celkem 47) OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více