Chceš být VYSOKOŠKOLÁKEM? PRŮVODCE přijímacím řízením na VŠ. + otázky z přijímaček na vysokou školu. aktuální pro rok 2013/2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chceš být VYSOKOŠKOLÁKEM? PRŮVODCE přijímacím řízením na VŠ. + otázky z přijímaček na vysokou školu. aktuální pro rok 2013/2014. www.sokrates."

Transkript

1 Chceš být VYSOKOŠKOLÁKEM? PRŮVODCE přijímacím řízením na VŠ + otázky z přijímaček na vysokou školu aktuální pro rok 2013/2014

2 Chcete se dostat na vysokou školu? Příprava pro přijímací zkoušky na VŠ Nultý ročník ceny kurzů již od Přípravné kurzy na: právnické VŠ lékařské VŠ sociální VŠ fi l o z o fi c ké V Š ekonomické VŠ pedagogické VŠ Národní srovnávací zkoušky Kč veterinární VŠ OSP & TSP technické VŠ Graf úspěšnosti studentů u přijímacích zkoušek Právnické VŠ Sociální VŠ Ekonomické VŠ Lékařské VŠ Filozofi cké VŠ SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL Pedagogické Veterinární OSP & TSP VŠ VŠ přehled bakalářských a magisterských programů a oborů pro akademický rok 2014/15 Technické VŠ SEZNAM SŠ A VOŠ pro školní rok 2014/15 Speciální listopadová čísla UČITELSKÝCH NOVIN: vyjde 6. listopadu Objednávejte na nebo na vyjde 27. listopadu

3 Jazyková škola SOKRATES S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Denní ANGLIČTINA Státní jazyková zkouška Denní NĚMČINA Angličtina Všeobecná Denní ANGLIČTINA + (velká) státnice příprava na VŠ Státní jazyková zkouška Denní NĚMČINA + Němčina Všeobecná příprava na VŠ (velká) státnice Přípravný kurz ke státní ANGLIČTINA pro veřejnost jazykové zkoušce NĚMČINA pro veřejnost Angličtina (vč. zkoušky) ŠPANĚLŠTINA pro veřejnost Přípravný kurz ke státní ITALŠTINA pro veřejnost jazykové zkoušce RUŠTINA pro veřejnost Němčina (vč. zkoušky) FRANCOUZŠTINA Přípravný kurz ke státní pro veřejnost jazykové zkoušce Angličtina Individuální kurzy Přípravný kurz ke státní Firemní výuka jazykové zkoušce Němčina Tlumočení Státní jazyková zkouška Angličtina Základní Překlady (malá) státnice Státní jazyková zkouška Němčina Základní (malá) státnice

4 Pobočky Hodoňovice tel.: AUTOSALON SVOBODA s.r.o. Koncesionář značky Peugeot Nový Jičín tel.: VYZKOUŠEJ SI VÝHRU Od kterého roku prodává společnost AUTOSALON SVOBODA s.r.o., vozy PEUGEOT? Správnou odpověď najdeš na stránkách a tu pošli na adresu do a můžeš vyhrát auto s plnou nádrží na víkend.

5 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ Úvodní slovo ředitele... Vážená studentko, vážený studente, dostává se Vám do rukou publikace Průvodce přijímacím řízením na vysoké školy. V této publikaci, kterou Vám přináší bezplatně společnost SOKRATES ve spolupráci s dalšími partnery, získáte cenné vstupní informace o přijímacím řízení na vysoké školy v následujícím školním roce. Státní maturity, konec několikaletého studia na Vaší střední škole, spolu s přijimacím řízením, máte teprve před sebou. Podobně jako tisíce Vašich starších kolegů, máte ale i Vy šanci, nebýt na tyto klíčové úkoly sami. SOKRATES pro Vás připravil přípravné kurzy a publikace k přijímacímu řízení na všechny typy škol, které Vám pomohou a podstatně zvýší Vaše šance. Pouze SOKRATES Vám garantuje vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ! Tak kvalitní jsou naše kurzy! Dovolte mi několik slov o nás. SOKRATES je instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která se specializuje již šestnáctý patnáctý rok na přípravu studentů pro přijímací zkoušky na vysoké školy v rámci nultých ročníků, resp. připravuje studenty na tzv. Národní srovnávací zkoušky. Zajišťuje také komplexní jazykové služby. V neposlední řadě vytváří přijímací testy a organizuje přijímací řízení pro některé vysoké školy. Malou ochutnávku ze 160 otázek přinášíme v této fyzické podobě, zbytek pak naleznete v elektronické formě na webu Věřím, že Vám tato publikace pomůže správně vybrat vysokou školu a připravit se na přijímací řízení. Přeji Vám mnoho zdaru na Vaší cestě za vzděláním doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. ředitel společnosti ostisokrates pro ČR 5

6 Přípravné kurzy SOKRATES!! Přihláška ke studiu na VŠ A PRŮVODCE PŘIJÍMAČKAMI PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA VŠ A PRŮVODCE PŘIJÍMAČKAMI Staré čínské přísloví říká: I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. To platí, i pokud jde o přijímací zkoušky na vysoké školy. PRVNÍ KROK Proto by první krok studenta měl směřovat k výběru správné školy. Je vhodné vybrat si z nabídky škol nejdříve na internetu. Zde lze doporučit monotematické číslo učitelských novin, které vychází v listopadu nebo např. vzdělávací server kde naleznete kvalitní a přesné informace o všech vysokých a vyšších odborných školách v ČR. DRUHÝ KROK Další fází by mělo být podání přihlášky ke studiu na zvolenou vysokou školu. Na rozdíl od středních škol není počet podávaných přihlášek omezen. Teoreticky si lze podat přihlášky na všechny vysoké školy. Faktem je, že student využívá zpravidla 2-4 přihlášky pro daný akademický (školní) rok. Přihlášku ke studiu na vysoké školy lze podat v zásadě dvěma způsoby: písemně nebo elektronicky. První z uvedených variant se dnes vyskytuje na menším množství škol, ale stále se s ní setkáváme. Elektronická verze přihlášek, která se v poslední době objevuje častěji, v zásadě obsahově odpovídá tradiční písemné, nicméně je jednodušší na správu a vyplňování. Nevýhodou této formy je právě elektronické vyplňování, které při absenci určitého údaje (např. kódy Vaší střední školy) nedovolí postoupit k vyplnění další rubriky. Na rozdíl od písemné verze neexistuje univerzální forma. Přijímací řízení představuje správní řízení, kde vysoká škola vystupuje v pozici státního orgánu, a proto je zpoplatněno. Za přihlášku tradiční papírovou formou zaplatíte v rozmezí Kč, za elektronickou pak o stokorunu méně. Absolvujete-li přijímací zkoušku formou Národních srovnávacích zkoušek, pak nezapomeňte podat standardní přihlášku a navíc se ještě přihlásit ke zkouškám prostřednictvím příslušné webovské stránky provozovatele zkoušek. Zde nesmíte zapomenout zatrhnout (zakliknout) možnost předání výsledku Vaší zkoušky vysoké škole. Z důvodu ochrany Vašich osobních údajů nefunguje zprostředkování výsledků automaticky. Závěrem je zapotřebí připomenout magické datum 28. února 2014, 2013, které představuje poslední možný termín pro zaslání přihlášky (postačí poštovní razítko s tímto dnem). Pozdější termíny umožňují školy zřídka, resp. jedná se o školy, kde je zájem o studium nižší např. technické obory. TŘETÍ KROK Poté co si zvolíte vysokou školu, je nezbytné zjistit si, z čeho jsou přijímací zkoušky, a pak se začít připravovat. Formy přípravy jsou skutečně různé. Na prvním místě zůstává kontinuální příprava ve škole. Proč? Předpokladem pro zahájení studia na vysoké škole je zdárné složení maturity. Takže i ti z vás, kteří se dozví o přijetí na vysokou školu před termínem maturit, ji musí absolvovat. Na druhém místě je příprava formou samostudia. Je vhodné nakoupit, zapůjčit či jinak si obstarat publikace, které se zaměřují na přípravu pro přijímací zkoušky. Publikaci by mělo vydat odborné nakladatelství, autorem by měl být vysokoškolský učitel a určitě by měla obsahovat i vzorové testy. Další variantou přípravy je navštívit přípravný kurz. Ty jsou organizovány různými institucemi, které vykazují odlišnou kvalitu, proto je vhodné zjistit si o instituci reference. 6

7 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ Zhruba měsíc před termínem přijímacích zkoušek, by vám měla přijít pozvánka k vykonání přijímacích zkoušek. Už jen zcela výjimečně se stane, že místo pozvánky přijde dopis obsahující rozhodnutí o přijetí ke studiu, odůvodněné prominutím přijímacích zkoušek. Nepřijde-li pozvánka ani týden před plánovaným termínem zkoušek, neváhejte zkontaktovat studijní oddělení fakulty (vysoké školy). Vysoké školy zpravidla vyžadují doklad totožnosti. Proto si ověřte, zda váš občanský průkaz je platný. Je-li požadováno ověření složení maturitní zkoušky, pak se tak činí ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Jednoduché pravidlo tedy zní: Vezměte si sebou vše co máte, tedy co je uvedeno v pozvánce na přijímací zkoušku. Při vyplňování dbejte pokynů uvedených na zadání, event. zmíněných pedagogy, kteří budou nad zkouškou dohlížet. Měli by jste znát počet správných odpovědí, zda je jen jedna nebo je uplatňován systém multichoice, tedy že správná je buď jedna, dvě, tři, čtyři, nebo žádná odpověď. Strategie se bude hodit i zde. Lehčí otázky vyplňte dříve. K těžkým se vracejte na závěr. Před odevzdáním pečlivě překontrolujte, zda jste vyplnili všechny kolonky, počet oprav apod. A také zda jste se podepsali. Pak už jen zbývá počkat na rozhodnutí. ČTVRTÝ KROK Tímto krokem je Vaše akceptace rozhodnutí o přijetí na vysokou školu a zápis ke studiu, který probíhá nejčastěji na přelomu srpna a září. V případě, že Vás vysoká škola nepřijala, máte několik dalších variant. První z nich je žádost o přezkum rozhodnutí (odvolání). Doporučujeme nepodceňovat nahlédnutí do přijímacího testu a konfrontaci výsledků s Vašimi odpověďmi. Musíte si uvědomit, že i tvůrci přijímacích testů jsou omylní lidé, kteří často koncipují testy na bázi akreditovaných učebnic, které však také píšou omylní lidé. Navrhujeme, abyste si opsali či jinak zajistili, jak otázky, tak Vaše i správné odpovědi dle dané VŠ (některé fakulty Vám umožní si test také ofotit) a věnovali přinejmenším stejný prostor, který jste věnovali přípravě pro přijímací zkoušky, také vyhledání si sporných otázek v knihovnách či u odborníků. Nepodceňujte žádost o přezkum rozhodnutí o nepřijetí (tzv. odvolání). V žádosti uveďte relevantní prvky, kterými zpochybňujete objektivnost přijímacího řízení. Můžete zpochybnit jak samotné přijímací řízení nebo spíše objektivitu a faktickou správnost přijímacího testu. V takovém případě buďte konkrétní, doložte spornou otázku odpověďmi z kvalitních a renomovaných učebnic či stanovisky odborníků. Nezapomeňte, že na podání žádosti máte v zásadě pouze 30 dnů (viz ustanovení dle 50, odst. 7, zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách). V žádosti uveďte také všechny důvody a doklady, které by Vás mohly zvýhodnit oproti ostatním při jejím posuzování. Uvědomte si, že na většině vysokých škol probíhá přijímání studentů fakticky vícekolově. Děkan zpravidla přijímá další uchazeče cca v srpnu, neboť mnoho Vašich kolegů deklarovalo, že se nemíní studia na VŠ účastnit. Další uchazeči pak mohou být přijati v září, kdy se další Vaši kolegové nedostaví na zápis ke studiu. PÁTÝ KROK KDYŽ VÁS I TAK NEPŘIJMOU..? Nepodceňujte možnost tzv. celoživotního vzdělávání. Název možná zavádí, ale v podstatě se jedná o situaci, kdy v rámci nějakého akreditovaného studijního programu (např. Právo a právní věda ), na který Vás nepřijali, existuje možnost studovat program celoživotního vzdělávání, kde máte obdobné nebo totožné předměty jako při řádném prezenčním studiu, absolvujete stejné zápočty a zkoušky jako v případě VŠ studia. Výuka probíhá většinou v odpoledních hodinách a dle našich vlastních zkušeností je výrazně méně náročná (záleží na typu konkrétní vysoké školy). Jednou z možností jsou i vyšší odborné školy, které se můžou svým zaměřením přibližovat Vašemu programu a jejich předností je praktická odbornost. Vyšší odborné školy často přijímají uchazeče až do

8 Přípravné kurzy SOKRATES!! Chceš být MUDr.? Možnost studovat a stát se lékařem máte na několika fakultách v ČR. Šestiletý magisterský studijní program Všeobecné lékařství poskytuje hned pět lékařských fakult Univerzity Karlovy (tři pražské, plzeňská a královéhradecká) dále Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Palackého univerzity, poměrně nově otevřená Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové (toto studium ovšem probíhá ve společném programu s místní Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy). Na většině fakult lze také studovat pětiletý studijní program Zubní lékařství (MDDr.) Přijímací zkoušky na se na všech všech fakultách se skládají z otázek z biologie, chemie a fyziky. Na vojenské lékařské fakultě budete muset navíc absolvovat tělesné testy a test z cizího jazyka. Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek na lékařské fakulty je poměrně nízká a pohybuje se v průměru okolo 28%. PŘIJÍMACÍ TESTY PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka) 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 1. Adenohypofýza produkuje: a) růstový hormon b) tyroxin c) oxytocin d) parathormon 2. U hladovějícího pacienta poklesla hladina glukosy v krvi na hodnotu 65 mg/dl. Jaká je molární koncentrace glukosy v krvi? (Molární hmotnost glukosy je 180 g/mol.) a) 3,6 mmol/l b) 0,036 mmol/l c) 0,65 mmol/l d) 6,5 mmol/l 3. Plyny a kapaliny označujeme souhrnným názvem tekutiny. Které z následujících tvrzení o tekutinách je nesprávné? a) Ideální plyn je zcela nestlačitelný a dokonale tekutý b) Ideální plyn i ideální kapalina jsou dokonale tekuté c) Ideální plyn je dokonale stlačitelný a dokonale tekutý d) Ideální kapalina je zcela nestlačitelná a dokonale tekutá 4. Uveďte, která z těchto kyselin je nejsilnější: a) H 3 PO 4 c) H 2 CO 3 b) HNO 3 d) H 2 SO 3 Správné odpovědi a další otázky naleznete na 8

9 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ SOKRATES programy přípravných kurzů zahrnující okruhy z biologie, fyziky a chemie, vč. množství testových otázek z minulých let, dosahují úspěšnosti 80 %. V případě nepřijetí na lékařskou fakultu vrací SOKRATES v garančním programu celé školné. Tak kvalitní jsou naše programy!!! Název kurzu Kód: LFP1PA Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: LFB1PA Kód: LFB2SO Kód: LFO1PA Kód: LFO2SO Kód: LFL1PA LFN1PA Plzeň: Slovanské Ekonomická gymnázium, fakulta ZČU, Jiřího Husova z Poděbrad LÉKAŘSKÉ VŠ Pátek ( ( , , každý týden) 15:45-19: hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Sobota ( ( , , každý týden) 10: : 1 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Sobota ( ( , , každý týden) 10: : 1 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% 11% = cena nyní 6299,-Kč 5999,- Kód: LFL2SO LFL1PA Sobota Pátek ( ( , , každý týden) 10: : hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z z Poděbrad SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: LFL2SO Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13 SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč PŘÍPRAVNÉ KURZY 299 Kč Pro samostudium lze využít učebnice z nakladatelství SOKRATES. Ve čtyřech dílech jsou rozebrány testové otázky z biologie, fyziky a chemie z minulých let (několik tisíc otázek), stejně jako jednotlivé okruhy. Cena učebnice je 299 Kč, pro studenty SOKRATES pak pouze 150 Kč. Všechny 4 díly lze zakoupit jen za 799 Kč. NAŠE KNIHY 9

10 Přípravné kurzy SOKRATES!! Chceš být JUDr.? Možnost studovat a stát se se právníkem máte máte na na čtyřech veřejných právnických právnických fakultách fakultách v ČR. Pětiletý v ČR. Pětiletý magisterský magisterský studijní program studijní Právo program a právní Právo věda a právní poskytuje Právnická poskytuje fakulta Právnická Univerzity fakulta Karlovy Univerzity v Praze, Karlovy, Masarykovy Masarykovy univerzity univerzity v Brně, Palackého a univerzity. v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni. Přijímací řízení v Praze, a a Olomouci má a má Plzni formu má Národních formu Národních srovnávacích srovnávacích zkoušek, zkou- zkoušek, kde musíte kde musíte kde absolvovat musíte absolvovat test absolvovat Obecných test Obecných test studijních Obecných studijních předpokladů studijních předpokladů předpokladů (kvantitativní, (kvanti- věda tativní, (kvantitativní, analytické analytické a verbální analytické a verbální myšlení) a myšlení) verbální a Základů a myšlení) Základů společenských a společenských Základů věd společenských (právo, věd (právo, ekono- ekonomie, věd (právo, psychologie, psychologie, ekonomie, sociologie, psychologie, sociologie, filozofie, sociologie, lozofi evropská evropská fi integrace lozofi e, integrace evropská a moderní a integrace moderní dějiny). dějiny). a V moderní Brně V budete Brně dějiny). budete absolvovat V Brně absolvovat budete jen Test absolvovat jen studijních Test studijních jen Test předpokladů studijních předpokladů. a předpokladů. test Úspěšnost Obecných studentů u studentů studijních přijímacích u přijímacích předpokladů. zkoušek na zkoušek právnické Úspěšnost na fakulty právnické studentů je asi fakulty u nejnižší. přijímacích je Po- asi v Plzni Úspěšnost jen hybuje nejnižší. zkoušek se Pohybuje na v právnické průměru se okolo v fakulty průměru 18%. je asi okolo nejnižší. 18%. Pohybuje se v průměru okolo 18%. PŘIJÍMACÍ TESTY PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka) Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1. Při výslechu tří podezřelých z trestného činu se zjistilo toto: Na trestném činu se nemohl podílet nikdo další než A, B, C. C nikdy nepracuje sám. A nikdy nepracuje s C. Je-li A vinen a B nevinen, pak C je vinen. Vyberte pravdivé tvrzení. a) A a B spáchali čin spolu. b) A je vinen. c) C a B jsou vinni, neboť spáchali čin spolu. d) C je určitě nevinen. e) B je v každém případě vinen. 2. Do kruhu je vepsán čtverec. Kolikrát je obsah kruhu větší než obsah čtverce? a -krát b) /2krát c) 2 /3krát d) 2/ -krát e) /4krát 3. Prezident Klaus odmítl jmenovat skupinu justičních čekatelů soudci, protože dle jeho názoru byli příliš mladí. Jakou minimální věkovou hranici vyžaduje zákon ke jmenování soudcem? a) 20 let b) 25 let c) 30 let d) 40 let e) žádná z předchozích možností není správná Správné odpovědi a další otázky naleznete na 10

11 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ SOKRATES programy přípravných kurzů zahrnující okruhy z obecných studijních předpokladů OSP (+ základy TSP) a základů společenských věd, vč. množství testových otázek z minulých let, dosahují úspěšnosti 81%. Navíc bude k výše uvedenému (u varianty VIP) zařazen detailní rozbor problematiky testu studijních předpokladů (TSP). V případě nepřijetí na právnickou fakultu vrací SOKRATES v garančním programu celé školné. Tak kvalitní jsou naše programy!! Název kurzu PRÁVNICKÉ VŠ Kód: PFP1PA Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: PFP2SO Sobota ( ( , , každý týden) 10: : 1 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: PFB1PA Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Kód: PFB2SO Sobota ( ( , , každý týden) 10: : 1 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Kód: PFO1PA Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: PFO2SO Sobota ( ( , , každý týden) 10: : 1 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: PFL1PA PFN1PA Pátek ( ( , , každý týden) Plzeň: 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské Ekonomická gymnázium, fakulta ZČU, Jiřího Husova z Poděbrad SLEVA 15% 11% = cena nyní 6299,-Kč 5999,-Kč Kód: PFL2SO PFL1PA Sobota Pátek ( ( , , každý týden) 10: : hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z z Poděbrad SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: PFL2SO Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13 SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč PŘÍPRAVNÉ KURZY Příprava na VŠ: agentura, fakulta, nebo internet? Přijímací zkoušky na vysoké školy sice proběhnou až za několik měsíců, ale správný čas pro přípravu je už teď. Chcete zvýšit pravděpodobnost, že z vás bude vysokoškolák? Tak na nic nečekejte a zvolte si včas nejlepší způsob přípravy. Pokud jste se vloni na školu nedostali a budete zkoušet štěstí znovu, mohly by vám pomoci tzv. nulté ročníky. Ty sice začínají už od října, ale v některých agenturách i školách se dá přihlásit i v průběhu výuky (pak vám z ceny odpočítají už proběhlé hodiny) nebo pořádají jednosemestrální výuku. Ta startuje od ledna i února. Institut vzdělávání Sokrates nabízí své kurzy v podobě nultých ročníků v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Zlíně. Kurzy si vybíráte podle zaměření fakulty (právnické, lékařské, pedagogické, fi lozofi cké). Můžete také chodit i na stále více žádaný speciální kurz zaměřující se na obecné studijní předpoklady MF DNES 28. listopadu

12 Přípravné kurzy SOKRATES!! NAŠE KNIHY PŘÍPRAVNÉ KURZY Název kurzu 299 Kč PRÁVNICKÉ VŠ VŠ (VIP) Pátek Pátek + Sobota + Kód: PFP1PSV Kód: PFP1PSV ( ( , , každý každý týden) týden) Pedagogická Kód: PFP1PSV fakulta UK, M. D. Rettigové 4 15:45 19: hod., hod., 13:45 15: hod., hodin hodin, Pedagogická Místo konání fakulta Praha: UK, M. D. Rettigové Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kurz SLEVA probíhá 11% v pátky = cena (říjen-duben) nyní 8099,-Kč každý týden Kód: PFP2SOV 15:45-19:00 Sobota Sobota ( hod. a v soboty , (leden-duben) každý týden) každých ( : dní hod., 13:45-15: , 112 hodin, hod. každý týden) Pedagogická Kód: PFP2SOVfakulta UK, M. D. Rettigové 4 10: hod., 112 hodin, SLEVA 11% = cena nyní 8099,-Kč Sobota ( , každý týden) Kurz probíhá říjen-duben od hodin Pedagogická Kód: PFP2SOVfakulta UK, M. D. Rettigové 4 10:00-13:15 Pátek každý + týden, Sobota hod., 10:00-15:15 hod., 112 hodin, Kód: leden-duben každých 14 dní Místo PFB1PSV konání Praha: ( od , hodin. každý týden) Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kurz probíhá (říjen-prosinec) hod., každý hod., týden :00-13:15 hodin, hod. Pátek a (leden-duben) + Sobota ( každý týden 10:00-15: , každý hod. Kód: PFB1PSV týden) Kód: Místo PFB2SOV Pátek konání Brno: Sobota + Sobota hod., hod., 112 hodin, Místo Stavební konání fakulta Brno: VUT, Veveří 95 ( ( , , každý každý týden) týden) Stavební Kód: PFB1PSV fakulta VUT, Veveří 95 15:45 19:00 10: SLEVA 11% hod., = cena 13:45 15: nyní hodin, 8099,-Kč hod., 112 hodin Pátek Sobota + ( Sobota Kurz probíhá v pátky (říjen-duben) , každý každý týden týden) Kód: PFO1PSV ( : hod., , 112 hodin, každý týden) Místo Kód: PFB2SOV konání Ostrava: 15:45-19: hod. SLEVA 11% hod., a v = cena soboty (leden-duben) nyní 8099,-Kč hod., 112 hodin, VOŠ Místo SOKRATES, konání Brno: Mjr. Nováka 34 každých 14 dní 13:45-15:15 hod. Kurz probíhá říjen-duben od hodin Sobota SLEVA každý ( týden, 15% = leden-duben cena , nyní každých 7699,-Kč každý 14 týden) dní Kód: PFB2SOV 10:00-13:15 od hod., 10:00-15:15 hodin. hod., 112 hodin, Kód: PFO2SOV Sobota Kurz Pátek + Sobota ( , každý Místo Kód: PFO1PSV konání Ostrava: ( probíhá (říjen-prosinec) , každý týden) 10:00-13:15 týden) VOŠ Místo SOKRATES, konání Ostrava: Mjr. Nováka 34 hod. 10: a (leden-duben) hod., 112 každý hodin, týden 10:00-15:15 hod. SLEVA % hod., = cena nyní 7699,-Kč hod., 112 hodin, Pátek + Sobota ( SLEVA 15% , = cena nyní každý 7699,-Kč týden) 15:45 19:00 hod., 13:45 15:15 hod., 112 hodin Kód: PFO1PSV Sobota ( , každý týden) 10: hod., 112 hodin, Kód: PFO2SOV SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč Kurz probíhá v pátky (říjen-duben) každý týden Kurz probíhá říjen-duben od hodin 15:45-19:00 hod. a v soboty (leden-duben) každý týden, leden-duben každých 14 dní každých 14 dní 13:45-15:15 hod. od hodin. Sobota ( , každý týden) 10:00-13:15 hod., 10:00-15:15 hod., 112 hodin, Kód: PFO2SOV SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý týden 10:00-13:15 hod. a (leden-duben) každý týden 10:00-15:15 hod. Pro samostudium lze využít učebnice z nakladatelství SOKRATES. V této publikaci jsou rozebrány např. testové otázky z verbálního, kritického, analytického, symbolického a prostorového myšlení nebo úsudků z minulých let, stejně jako jednotlivé okruhy. Cena učebnice je 299.-Kč, pro studenty SOKRATES pak pouze 150.-Kč. Knihu lze zakoupit spolu s 2. dílem za zvýhodněnou cenu 449.-Kč. 12

13 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ Chceš být PhDr.? PRO OBLAST PSYCHOLOGIE, MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NEBO SOCIÁLNÍ PRÁCE Možnost studovat a stát se psychologem, odborníkem na mezinárodní vztahy nebo sociální práci, máte na tzv. sociálních fakultách. Těmi jsou například Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity nebo Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Přijímací řízení na těchto fakultách probíhá v rámci tzv. Národních srovnávacích zkoušek. Zde musíte absolvovat test Obecných studijních předpokladů a většinou i Základů společenských věd. Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek na sociální fakulty je nízká a pohybuje se v průměru okolo 18%. PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka) Obor Politologie Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 1. Na ostrově Azibi žijí tři druhy kobelunů: kobelun obecný, kobelun velký a kobelun tečkovaný. Samice kobeluna velkého má křídla, samec nikoli. U kobeluna obecného je tomu naopak. Kobeluni tečkovaní nemají křídla vůbec. Kobelun velký a tečkovaný mají (na rozdíl od obecného) červené uši. Zoologická stanice chytila tři kobeluny. Žádný z nich neměl křídla a červené uši současně. Mezi chycenými byly právě dvě samice, které patřily k různým druhům. Vyberte tvrzení, jehož pravdivost logicky vyplývá z uvedených informací. a) Žádný z chycených kobelunů neměl křídla. b) Mezi chycenými kobeluny některý druh chyběl. c) Mezi chycenými byl samec kobeluna tečkovaného. d) Alespoň dva z chycených kobelunů měli červené uši. e) Byl-li mezi chycenými křídlatý kobelun, pak to byl samec. 2. Americký politolog japonského původu Francis Fukuyama se proslavil zejména knihou Konec dějin a poslední člověk. Který z uvedených směrů je Fukuyamovi zcela cizí? a) liberalismus b) neohumanismus c) humanismus d) anarchismus e) žádná z předchozích možností není správná 3. V parlamentních volbách z roku 1925 zvítězili agrárníci. Po krátkém období úřednické vlády sestavil agrárník Antonín Švehla koalici, která se opírala dokonce i o reprezentanty německých politických stran. Naopak zástupci stran socialistických v ní chyběli. Ani tato koalice nevydržela až do konce řádného volebního období. Již v roce 1929 se konaly předčasné volby. Jak se tato koalice nazývala? 13 PŘIJÍMACÍ TESTY

14 Přípravné kurzy SOKRATES!! a) panská koalice b) rudozelená koalice c) lidová koalice d) široká koalice e) žádná z předchozích možností není správná Správné odpovědi a další otázky naleznete na SOKRATES programy přípravných kurzů zahrnující okruhy z obecných studijních předpokladů OSP (+ základy TSP) a základů společenských věd, vč. množství testových otázek z minulých let, dosahují úspěšnosti 80%. Navíc bude k výše uvedenému (u varianty VIP) zařazen detailní rozbor problematiky testu studijních předpokladů (TSP). V případě nepřijetí na sociální fakultu vrací SOKRATES v garančním programu celé školné. Tak kvalitní jsou naše programy!! PŘÍPRAVNÉ KURZY Název kurzu Kód: SFP1PA Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: SFP2SO Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: SFB1PA Kód: SFB2SO Kód: SFO1PA Kód: SFO2SO Kód: SFL1PA SFN1PA Plzeň: Slovanské Ekonomická gymnázium, fakulta ZČU, Jiřího Husova z Poděbrad SOCIÁLNÍ VŠ Pátek ( , každý týden) Pátek ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 15: 45-19: 00 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Sobota ( , každý týden) Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 10: 00-13: 15 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pátek ( , každý týden) Pátek ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 15: 45-19: 00 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Sobota ( , každý týden) Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 10: 00-13: 15 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Sobota ( ( , , každý týden) 10: : 1 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% 11% = cena nyní 6299,-Kč 5999,-Kč Kód: SFL2SO SFL1PA Sobota Pátek ( ( , , každý týden) 10: : hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z z Poděbrad SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: SFL2SO Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13 SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč 14

15 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ Název kurzu 299 Kč SOCIÁLNÍ VŠ VŠ (VIP) Pátek Pátek + Sobota + ( , každý Kód: SFP1PSV Kód: SFP1PSV ( týden) , , každý každý týden) týden) Pedagogická Kód: SFP1PSV fakulta UK, M. D. Rettigové 4 15:45 19: hod., hod., 13:45 15: hod., hodin hodin, Pedagogická Místo konání fakulta Praha: UK, M. D. Rettigové SLEVA 11% = cena nyní 8099,-Kč Kód: Pedagogická SFP2SOV fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kurz Sobota probíhá v pátky (říjen-duben) každý týden 15:45-19:00 ( Sobota ( hod , a v soboty , (leden-duben) každý týden) každý týden) Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 každých dní hod., 13:45-15: hodin, hod. Kód: SFP2SOV SLEVA 11% = cena nyní 8099,-Kč Sobota Pátek ( Kurz probíhá + Sobota , každý týden) říjen-duben od hodin Pedagogická Kód: SFP2SOV SFB1PSVfakulta UK, M. D. Rettigové 4 10:00-13:15 ( hod., každý týden, leden-duben , 10:00-15:15 hod., každých týden) 112 hodin, Místo 14 dní Místo konání konání Praha: Brno: od hod., hodin hod., 112 hodin, Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý týden 10:00-13:15 hod. Pátek a (leden-duben) + Sobota ( každý týden 10:00-15: , každý hod. Kód: SFB2SOV SFB1PSV týden) Pátek Sobota + Sobota hod., hod., 112 hodin, ( ( , , každý každý týden) týden) 10: hod., 112 ho din, Kód: SFB1PSV 15:45 19:00 SLEVA 11% hod., = cena 13:45 15:15 nyní 8099,-Kč hod., 112 hodin Pátek Sobota + ( Sobota Kurz probíhá v pátky (říjen-duben) , každý každý týden týden) Kód: SFO1PSV ( : hod., , 112 hodin, každý týden) Místo Kód: SFB2SOV konání Ostrava: 15:45-19: hod. SLEVA 11% hod., a v = cena soboty (leden-duben) nyní 8099,-Kč hod., 112 hodin, VOŠ Místo SOKRATES, konání Brno: Mjr. Nováka 34 každých 14 dní 13:45-15:15 hod. Kurz probíhá říjen-duben od hodin Sobota SLEVA každý ( týden, 15% = leden-duben cena , nyní každých 7699,-Kč každý 14 týden) dní Kód: SFB2SOV 10:00-13:15 Sobota od hod., 10:00-15:15 hodin. hod., 112 hodin, Kód: Místo SFO2SOV konání Brno: ( Pátek + Sobota , ( každý , týden) Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý týden 10:00-13:15 každý VOŠ Kód: SOKRATES, SFO1PSV 10: Mjr. Nováka 34 týden) hod., 112 hodin, hod. SLEVA a (leden-duben) % hod., = cena každý nyní týden 7699,-Kč 10:00-15:15 hod. hod., 112 hodin, Pátek + Sobota ( SLEVA 15% , = cena nyní každý 7699,-Kč týden) 15:45 19:00 hod., 13:45 15:15 hod., 112 hodin Kód: SFO1PSV Sobota ( , každý týden) 10: hod., 112 hodin, Kód: SFO2SOV SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč Kurz probíhá v pátky (říjen-duben) každý týden Kurz probíhá říjen-duben od hodin 15:45-19:00 hod. a v soboty (leden-duben) každý týden, leden-duben každých 14 dní každých 14 dní 13:45-15:15 hod. od hodin. Sobota ( , každý týden) 10:00-13:15 hod., 10:00-15:15 hod., 112 hodin, Kód: SFO2SOV SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý týden 10:00-13:15 hod. a (leden-duben) každý týden 10:00-15:15 hod. Pro samostudium lze využít učebnice z nakladatelství SOKRATES. V této publikaci jsou rozebrány např. testové otázky z psychologie, sociologie, fi lozofi e, politologie, moderních dějin, práva a ekonomie z minulých let, stejně jako jednotlivé okruhy. Cena učebnice je 299,-Kč, pro studenty SOKRATES pak pouze 150.-Kč. Knihu lze zakoupit spolu s 1. dílem za zvýhodněnou cenu 449.-Kč. NAŠE KNIHY PŘÍPRAVNÉ KURZY 15

16 Přípravné kurzy SOKRATES!! Chceš být Mgr.? Z FILOZOFICKÉ NEBO PEDAGOGICKÉ FAKULTY Možnost studovat a stát se absolventem široké škály oborů filozofických a pedagogických fakult máte na téměř každé veřejné vysoké škole. Filozofickou i pedagogickou fakultu má Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Palackého univerzita nebo Západočeská univerzita. Přijímací řízení na těchto fakultách zpravidla probíhá formou obecného a specializovaného testu, dle zaměření oboru. Obecným testem je většinou test Obecných studijních předpokladů nebo Test studijních předpokladů. Specializovaný test odpovídá oborovému zaměření studia (společenské vědy). Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek na fi lozofi cké a pedagogické fakulty je poměrně vysoká a pohybuje se v průměru okolo 38%. PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka) Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy 1. Která skupina slov označuje pouze umělecké směry: a) historismus, pozitivismus, surrealismus b) expresionismus, secese, dadaismus c) impresionismus, kubismus, cynismus d) fauvismus, kanibalismus, l art brute 2. Výraz septem artes liberales označuje a) sedm svobodných umění, tj. trivium a kvadrivium b) sedm svobodných umění, tj. teologii, fi losofi i, matematiku, astronomii, historii, rétoriku, logiku c) sedm způsobů, jak přistihnout protivníka při lži (fi gura středověké rétoriky) d) systém artéských studní v Sinajské poušti 3. Který z uvedených dramatiků nenapsal drama na motiv Antigona : a) Bertold Brecht b) William Shakespeare c) Jean Anouilh d) Milan Uhde Správné odpovědi a další otázky naleznete na SOKRATES programy přípravných kurzů zahrnující okruhy z obecných studijních předpokladů OSP (+ základy TSP) a základů společenských věd, vč. množství testových otázek z minulých let, dosahují úspěšnosti 89%. Navíc bude k výše uvedenému (u varianty VIP) zařazen detailní rozbor problematiky testu studijních předpokladů (TSP). V případě nepřijetí na fi lozofi cké nebo pedagogické fakulty vrací SOKRATES v garančním programu celé školné. Tak kvalitní jsou naše programy!! 16

17 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ Název kurzu FILOZOFICKÉ VŠ Kód: FFP1PA Pátek ( , každý týden) Pátek ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 15: 45-19: 00 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: FFP2SO Sobota ( , každý týden) Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 10: 00-13: 15 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: FFB1PA Pátek ( , každý týden) Pátek ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 15: 45-19: 00 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Kód: FFB2SO Sobota ( , každý týden) Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč 10: 00-13: 15 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Kód: FFO1PA Pátek ( ( , , každý týden) 15: : 0 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: FFO2SO Sobota ( ( , , každý týden) 10: : 1 hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: FFL1PA FFN1PA Pátek ( ( , , každý týden) Plzeň: 15: : hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské Ekonomická gymnázium, fakulta ZČU, Jiřího Husova z Poděbrad SLEVA 15% 11% = cena nyní 6299,-Kč 5999,-Kč Kód: FFL2SO FFL1PA Sobota Pátek ( ( , , každý týden) 10: : hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z z Poděbrad SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: FFL2SO Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské Název kurzu gymnázium, Jiřího z Poděbrad FILOZOFICKÉ 13 FILOZOFICKÉ SLEVA 15% = VŠ cena (VIP) VŠ nyní (VIP) 5999,-Kč Pátek + Sobota ( , každý týden) Kód: FFP1PSV Kód: FFP1PSV 15:45 19:00 Pátek hod., + Sobota 13:45 15:15 hod., 112 hodin, Místo Název konání kurzu Praha: Kurz probíhá ( FILOZOFICKÉ v pátky (říjen-duben) , VŠ každý (VIP) týden) Pedagogická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 15:45-19: hod. a v hod., soboty (leden-duben) hod., 112 hodin, M. D. Rettigové 4 každých Pátek 14 dní + 13:45-15:15 Sobota ( hod , každý Kód: FFP1PSV týden) Místo Kód: FFP2SOV konání Praha: Sobota ( hod., , každý hod., týden) Sobota 112 hodin, Kód: Pedagogická Místo FFP2SOV konání fakulta Praha: UK, M. D. Rettigové 10:00-13:15 4 hod., 10:00-15:15 hod., 112 hodin, ( , každý týden) Místo Pedagogická konání fakulta Praha: UK, Kurz probíhá 10: SLEVA (říjen-prosinec) 11% hod., = cena 112 každý nyní hodin, 8099,-Kč týden 8999,- 10:00-13:15 Kč hod. Pedagogická M. D. Rettigové fakulta 4 UK, M. D. Rettigové a (leden-duben) 4 každý týden 10:00-15:15 hod. Sobota ( , každý týden) Pátek + 10: Sobota ( hod., 112 hodin, , každý týden) Kód: FFP2SOV SLEVA 11% = cena nyní 8099,-Kč Místo Kód: FFB1PSV konání Praha: 15:45 19:00 Pátek hod., + Sobota 13:45 15:15 hod., 112 hodin, Kód: FFB1PSV Kurz probíhá od hodin Místo Pedagogická Místo konání konání fakulta Brno: Brno: UK, M. D. Rettigové Kurz 4 probíhá ( v pátky (říjen-duben) , každý týden) 15:45-19: každý hod. týden, a v hod., leden-duben soboty (leden-duben) každých hod., dní hodin, každých od dní 13:45-15:15 hodin. hod. Sobota Pátek ( Sobota , ( každý , týden) každý Kód: FFB2SOV FFB1PSV Sobota týden) Kód: FFB2SOV 10:00-13:15 hod., 10:00-15:15 hod., 112 hodin, ( hod., , každý hod., týden) 112 hodin, 95 Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý týden 10:00-13:15 hod. hod., 112 hodin, 8999,- Kč a (leden-duben) SLEVA 11% každý = týden cena 10:00-15:15 nyní 8099,-Kč hod. Pátek + Sobota Sobota ( ( , , každý každý týden) 15:45 19:00 Pátek hod., + Sobota 13:45 15:15 hod., 112 hodin, hod., 112 hodin, Kód: Kód: FFO1PSV FFO1PSV FFB2SOV SLEVA ( SLEVA 15% = 11% cena = nyní , cena 7699,-Kč nyní každý 8099,-Kč týden) Místo Místo konání konání Ostrava: Ostrava: Brno: Kurz probíhá Kurz probíhá v pátky hod., (říjen-duben) od každý hod., týden 112 hodin, VOŠ Stavební VOŠ SOKRATES, SOKRATES, fakulta Mjr. VUT, Mjr. Nováka Nováka Veveří :45-19:00 každý hod. týden, a v leden-duben soboty (leden-duben) každých 14 dní každých SLEVA od dní 15% 13:45-15:15 = cena hodin. hod. nyní 7699,-Kč Sobota Sobota Pátek ( Sobota , ( každý , týden) každý Kód: FFO2SOV FFO1PSV 10:00-13:15 ( týden) hod., 10:00-15: , hod., každý 112 hodin, týden) SLEVA 10: % = cena hod., nyní ,-Kč hodin, 8999,- hod., 112 Kč hodin, 34 Kurz probíhá SLEVA (říjen-prosinec) 15% = cena každý nyní 7699,-Kč týden 10:00-13:15 hod. a (leden-duben) SLEVA 15% každý = týden cena 10:00-15:15 nyní 7699,-Kč hod. PŘÍPRAVNÉ KURZY 17

18 Přípravné kurzy SOKRATES!! PŘÍPRAVNÉ KURZY Název kurzu Kód: DFP1PA Pátek Sobota ( ( , , každý každý týden) týden) Kód: FFO2SOV 15: 10: : 00 hod., hodin, 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč Kód: VOŠ SOKRATES, DFP2SO Kurz probíhá říjen-duben od hodin Mjr. Nováka 34 Sobota každý týden, ( leden-duben , každých každý 14 dní týden) 10: od : 15 hod., hodin. 96 hodin, 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: DFB1PA Pátek ( , každý týden) 15: 45-19: 00 hod., 96 hodin, 6999,-Kč Stavební Název fakulta kurzu VUT, Veveří 95 PEDAGOGICKÉ VŠ Kód: DFB2SO Kód: DFP1PA Sobota Pátek ( ( , , každý každý týden) týden) 10: : hod., 96 hodin, 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kód: DFO1PA Pátek ( , každý týden) Místo Kód: DFP2SO konání Ostrava: 15: Sobota 45-19: ( hod., 96 hodin, , 6999,-Kč každý týden) VOŠ Místo SOKRATES, konání Praha: Mjr. Nováka 34 SLEVA % hod., = cena 96 hodin, nyní 5999,-Kč 6999,-Kč Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 SLEVA 11% cena nyní 6299,-Kč Kód: DFO2SO Sobota ( , každý týden) Místo Kód: DFB1PA konání Ostrava: 10: Pátek 00-13: ( hod., , hodin, 6999,-Kč každý týden) VOŠ Místo SOKRATES, konání Brno: Mjr. Nováka 34 SLEVA % hod., = cena 96 nyní hodin, 5999,-Kč 6999,-Kč SLEVA 11% cena nyní 6299,-Kč Kód: DFL1PA Pátek ( , každý týden) Místo Kód: DFB2SO konání Olomouc: 15: Sobota 45-19: ( hod., 96 hodin, , 6999,-Kč každý týden) Slovanské Místo konání gymnázium, Brno: Jiřího z Poděbrad 13 SLEVA % hod., = cena 96 hodin, nyní 5999,-Kč 6999,-Kč SLEVA 11% cena nyní 6299,-Kč Kód: DFL2SO Sobota ( , každý týden) Místo Kód: DFO1PA konání Olomouc: 10: Pátek 00-13: ( hod., , hodin, 6999,-Kč každý týden) Slovanské Místo konání gymnázium, Ostrava: Jiřího z Poděbrad 13 SLEVA % hod., = cena 96 nyní hodin, 5999,-Kč 6999,-Kč SLEVA 15% cena nyní 5999,-Kč Kód: DFO2SO Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: DFN1PA Pátek ( , každý týden) Místo konání Plzeň: hod., 96 hodin, 6999,-Kč Ekonomická fakulta ZČU, Husova 11 Kód: DFL1PA Pátek ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13 SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč Kód: DFL2SO Slovanské gymnázium, Jiřího z Poděbrad 13 PŘÍPRAVA: nenechte nic náhodě Pro některé školáky je právě začínající školní rok tím posledním na střední škole Studenti nejvyššího ročníku se budou následujících deset měsíců připravovat nejen na maturitu, ale také přemýšlet, co dál. Mnozí se rozhodnou pro vysokou školu a budou chtít být na přijímačky připraveni. Už Pro nyní některé se mohou školáky středoškoláci je právě začínající hlásit školní do kurů, rok které tím posledním je připraví na na střední přijímačky škole Studenti na vysokou. nejvyššího Nulté ročníky ročníku i se jednoleté budou následujících přípravné kurzy deset z oborů měsíců práv, připravovat pedagogiky, nejen ekonomie, na maturitu, medicíny ale nebo také sociálních přemýšlet, studií co dál. Mnozí se rozhodnou pro vysokou školu a budou chtít být na přijímačky připraveni. Už nyní se mohou středoškoláci hlásit do kurů, které je připraví na přijímačky na vysokou. Nulté ročníky i jednoleté přípravné kurzy z oborů práv, pedagogiky, ekonomie, medicíny nebo sociálních studií PŘÍPRAVA: nenechte nic náhodě PEDAGOGICKÉ FILOZOFICKÉ VŠ VŠ(VIP) Sobota ( , každý týden) hod., 96 hodin, 6999,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 5999,-Kč připravila organizace Sokrates. Kurzy se konají v sedmi městech, nečastěji v Praze, Brně a Olomouci, příprava na ekonomické a pedagogické fakulty i v Ostravě a na práva ve Zlíně. Probíhají většinou od konce října do konce dubna. Studenti si mohou vybrat ze základních nebo pokročilých připravila kurzů, za organizace které zaplatí Sokrates až Kurzy 4000 se korun konají podle v počtu sedmi hodin, městech, nebo nečastěji se mohou v Praze, účastnit Brně obou a úrovní Olomouci, zároveň příprava v takzvaném na ekonomické balíku a pedagogické fakulty i v Ostravě a na práva ve Zlíně. Probíhají Lidové většinou noviny od 6. září konce 2011 října do konce dubna. Studenti si mohou vybrat ze základních nebo pokročilých kurzů, za které zaplatí 3000 až 4000 korun podle počtu hodin, nebo se mohou účastnit obou úrovní zároveň v takzvaném balíku Lidové noviny 6. září

19 GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA VŠ Název kurzu PEDAGOGICKÉ VŠ VŠ (VIP) Pátek Pátek + Sobota + ( , každý Kód: DFP1PSV Kód: DFP1PSV ( týden) , , každý každý týden) týden) Pedagogická Kód: DFP1PSV fakulta UK, M. D. Rettigové 4 15:45 19: hod., hod., 13:45 15: hod., hodin hodin, Pedagogická Místo konání fakulta Praha: UK, M. D. Rettigové SLEVA 11% = cena nyní 8099,-Kč Kód: Pedagogická DFP2SOV fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kurz Sobota probíhá v pátky (říjen-duben) každý týden 15:45-19:00 ( Sobota ( hod , a v soboty , (leden-duben) každý týden) každý týden) Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 každých dní hod., 13:45-15: hodin, hod. Kód: DFP2SOV SLEVA 11% = cena nyní 8099,-Kč Sobota Pátek ( Kurz probíhá + Sobota , každý týden) říjen-duben od hodin Pedagogická Kód: DFP2SOV DFB1PSVfakulta UK, M. D. Rettigové 4 10:00-13:15 ( hod., každý týden, leden-duben , 10:00-15:15 hod., každých týden) 112 hodin, Místo 14 dní Místo konání konání Praha: Brno: od hod., hodin hod., 112 hodin, Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4 Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý týden 10:00-13:15 hod. Pátek a (leden-duben) + Sobota ( každý týden 10:00-15: , každý hod. Kód: DFB2SOV DFB1PSV Sobota týden) Pátek ( Sobota hod., , každý hod., týden) 112 hodin, ( , hod., 112 hodin, každý týden) Kód: DFB1PSV 15:45 19:00 SLEVA 11% hod., = cena 13:45 15:15 nyní 8099,-Kč hod., 112 hodin Pátek + Sobota Kód: DFO1PSV ( Sobota ( , , každý týden) Kurz probíhá v pátky (říjen-duben) každý každý týden týden) hod., hodin, hod., 112 hodin, VOŠ Kód: SOKRATES, DFB2SOV Mjr. Nováka 34 15:45-19:00 hod. a v soboty (leden-duben) SLEVA 11% = cena nyní 8099,-Kč každých SLEVA 14 Kurz probíhá 15% dní 13:45-15:15 = říjen-duben cena nyní hod. od 7699,-Kč hodin Sobota Sobota každý ( týden, leden-duben , každých každý 14 týden) dní Kód: DFB2SOV DFO2SOV 10:00-13:15 ( od hod., 10:00-15: , hodin. hod., 112 hodin, každý týden) Ostrava: Pátek + Sobota hod., ( hodin, Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý , týden 10:00-13:15 každý Kód: DFO1PSV SLEVA týden) 15% = cena nyní 7699,-Kč hod. a (leden-duben) každý týden 10:00-15:15 hod hod., hod., 112 hodin, Pátek + Sobota ( SLEVA 15% , = cena nyní každý 7699,-Kč týden) 15:45 19:00 hod., 13:45 15:15 hod., 112 hodin Kód: DFO1PSV Sobota ( , každý týden) hod., 112 hodin, Kód: DFO2SOV SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč Kurz probíhá v pátky (říjen-duben) každý týden Kurz probíhá říjen-duben od hodin 15:45-19:00 hod. a v soboty (leden-duben) každý týden, leden-duben každých 14 dní každých 14 dní 13:45-15:15 hod. od hodin. Sobota ( , každý týden) 10:00-13:15 hod., 10:00-15:15 hod., 112 hodin, Kód: DFO2SOV SLEVA 15% = cena nyní 7699,-Kč Kurz probíhá (říjen-prosinec) každý týden 10:00-13:15 hod. a (leden-duben) každý týden 10:00-15:15 hod. PŘÍPRAVNÉ KURZY 299 Kč Pro samostudium lze využít učebnice z nakladatelství SOKRATES. V této publikaci jsou rozebrány např. testové otázky z psychologie, sociologie, práva, ekonomie z minulých let, stejně jako jednotlivé okruhy. Cena učebnice je 299 Kč, pro studenty SOKRATES pak pouze 150 Kč. Knihu lze zakoupit spolu s 2. dílem za zvýhodněnou cenu pouze za 449 Kč. NAŠE KNIHY 19

20 Přípravné kurzy SOKRATES!! Chceš být Ing.? EKONOMIE NA VŠE, VŠB NEBO IES FSV Možnost studovat a stát se ekonomem máte hned na několika fakultách Vysoké školy ekonomické, dále na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské, Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně nebo Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zatímco přijímací zkoušky do Brna jsou zcela v intencích Testu studijních předpokladů, u ostatních fakult budete absolvovat test z matematiky, event. obecných studijních předpokladů a také jazykový test. Úspěšnost studentů u přijímacích zkoušek na ekonomické fakulty se pohybuje v průměru okolo 32%. PŘIJÍMACÍ TESTY PŘIJÍMACÍ TEST (ukázka) Podnikohospodářská fakulta VŠE Matematika 1. V osudí je 5 bílých a 7 černých koulí. Kolika způsoby lze vytáhnout 4 koule, mají-li být alespoň 2 bílé? a) 180 b) 225 c) 285 d) 35 e) Žádná z předchozích možností není správná. 2. Množina všech kladných reálných čísel, pro která platí, je rovna množině: a) b) c) d) e) Žádná z předchozích možností není správná. Anglický jazyk 3. An old man has down by a car. a) been knocking b) knocking c) knocked d) been knocked Správné odpovědi a další otázky naleznete na 20

PRŮVODCE. přijímacím řízením na VŠ. www.sokrates.cz. aktuální pro rok 2012/2013. + otázky z přijímaček na vysokou školu

PRŮVODCE. přijímacím řízením na VŠ. www.sokrates.cz. aktuální pro rok 2012/2013. + otázky z přijímaček na vysokou školu PRŮVODCE přijímacím řízením na VŠ aktuální pro rok 2012/2013 + otázky z přijímaček na vysokou školu www.sokrates.cz Chcete se dostat na vysokou školu? Příprava pro přijímací zkoušky na VŠ Nultý ročník

Více

PRŮVODCE přijímacím řízením na VŠ. www.sokrates.cz. aktuální pro rok 2014/2015. + otázky z přijímaček na vysokou školu

PRŮVODCE přijímacím řízením na VŠ. www.sokrates.cz. aktuální pro rok 2014/2015. + otázky z přijímaček na vysokou školu PRŮVODCE přijímacím řízením na VŠ + otázky z přijímaček na vysokou školu aktuální pro rok 2014/2015 www.sokrates.cz 100 Chcete se dostat na vysokou školu? Příprava pro přijímací ceny kurzů již od 1 999

Více

Lidové noviny, 10.května 2011

Lidové noviny, 10.května 2011 NAPSALI O NÁS I LOGIKU MŮŽETE NATRÉNOVAT Vysoké školy stále častěji u uchazečů testují hlavně předpoklady ke studiu. A i na takové přijímací zkoušky se ovšem studenti mohou připravit ve speciálních kurzech.

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 3 ročník 4 září 2005 8 Studentův průvodce Několik rad při výběru kurzu 9 Kolik jazyků umíš Soutěžní anketa Vyhrajte jízdenku do

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011

INFORMACE. Úřad práce Karviná. o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Úřad práce Karviná Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o studijních a učebních oborech na středních školách v okrese Karviná pro školní rok 2010/2011 Publikace je určena na pomoc

Více

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice

Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513. Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: +420 221 900 513 Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření projektu REFLEX v České republice Září 2007 Obsah 1 Úvod do problematiky... 4 1.1 Účast na projektu REFLEX...

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

Nechte se přijmout před podáním přihlášky

Nechte se přijmout před podáním přihlášky Oficiální bulletin společnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět leden 2014 Nepřehlédněte Zvyšte své šance na přijetí... 2 Fakulty s NSZ a uzávěrky přihlášek... 3 Chyby v přijímačkách a jak se

Více

mapa vysokých škol v Čr

mapa vysokých škol v Čr číslo 15/2012 n 29 Kč Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 84 prezentací VŠ 49 prezentací VOŠ jak vyplnit přihlášku na vš vyzkoušejte vzorové testy Partner čísla: BONUSY v tomto čísle: n Jak si vybrat

Více

školou báňskou nebo pražské Vysoké školy chemicko-technologické

školou báňskou nebo pražské Vysoké školy chemicko-technologické vzdělávání II/III obsah editor Přílohu připravil Vlastimil Poliačik Výsledky maturit nemají významný vliv pro přijetí na vysoké školy IV V Univerzity nejsou jazykové školy VI VII Anketa: Jaká je jazyková

Více

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

SlaVíme 16 let. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 22 / duben 2014 n 35 Kč SlaVíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 25 prezentací VŠ 47 prezentací VOŠ StatuS Studenta 2014 Jak Se dostat na ekonomické fakulty BOnuSy v tomto čísle: n Jak

Více

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 25 / duben 2015 n 35 Kč slavíme 17 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 33 prezentací VŠ 51 prezentací VOŠ duben: kam na vysokou školu status studenta po maturitě BONUSY v tomto čísle: n Úspěšné

Více

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy

Agentura VIKA Jazyková škola A N FR IT ŠP RUŠ NOR denní pomaturitní studium 2008/2009 odpolední a večerní kurzy individuální a firemní kurzy KVĚTEN SRPEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Učíme se u televize Denní pomaturitní studium VŠ A VOŠ Přípravné kurzy na vysokou Dálkové studium na MZLU PRÁCE Hon na letní brigády» KURZY Na maturitu není nikdy

Více

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

" programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů #

 programu % Informatika 1. '1 Obecná informatika 2. : Programování $ 3. 6% % 4$ 4 Správa počítačových!. systémů # 8 Nově i v SR ! " # $$%& %&' " ()**+++% $$%& %&' (, - ". ( ' /. 0 (, 0 (, - " Obory bakalářského $! studijního " programu # Fyzika 1. '1 Obecná fyzika 2. Fyzika zaměřená

Více

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007. V přípravných kurzech hrajeme první housle!

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007. V přípravných kurzech hrajeme první housle! Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007 V přípravných kurzech hrajeme první housle! Zvyšte svoje šance na přijetí na VŠ! Úspěšnost studentů, kteří prošli přípravnými kurzy u Tutoru: Ekonomické

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 1 ročník 5 únor 2006 6 Zkoušky z angličtiny IELTS versus TOEFL 10 Anglicky už od školky Výuka cizích jazyků u dětí 13 Půl roku

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Akademie LIDOVÉ NOVINY

Akademie LIDOVÉ NOVINY Akademie PÁTEK 17. ÚNORA 2012 Jakáje Na vysoké školy se loni dostaly tři čtvrtiny uchazečů Strana III LIDOVÉ NOVINY Hodnocení škol a fakult Přehledy utříděné podle oborů Strany IV až X V čem vyniká vybraná

Více