Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách"

Transkript

1 Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto zákona povinnost vydat vnitřní předpisy. Nejdůležitějším vnitřním předpisem pak je statut veřejné vysoké školy. Statut veřejné vysoké školy obsahuje ustanovení o poplatcích spojených se studiem. Tyto poplatky budou uvedeny v následujícím přehledu. VŠ a její fakulty za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok (za započatých 6 měsíců) za další studijní program (za rok) přijímací řízení 2014/15 (v ČJ/v AJ) Univerzita Karlova v Praze Katolická teologická fakulta Kč Kč 530 Kč 490 Kč v elektronické podobě Evangelická teologická fakulta Kč Kč 500 Kč Husitská teologická fakulta Kč Kč 500 Kč Právnická fakulta Kč Kč 533 Kč 1. lékařská fakulta Kč - všeobecné lékařství Kč - zubní lékařství Kč - specializace ve Kč - ošetřovatelství 2. lékařská fakulta Kč - všeobecné lékařství Kč - specializace ve Kč- ošetřovatelství 3. lékařská fakulta Kč - všeobecné lékařství Kč - specializace ve Kč- ošetřovatelství Lékařská fakulta v Plzni Kč - všeobecné lékařství, stomatologie Kč - zubní lékařství Lékařská fakulta v Hradci Králové Kč - všeobecné lékařství Kč - zubní lékařství Kč - specializace ve Kč 530 Kč / 20 EUR Kč 530 Kč Kč 530 Kč / 20 EUR Kč 500 Kč Kč 500 Kč 500 Kč - dr. studium

2 Kč ošetřovatelství Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Kč Kč 530 Kč Filozofická fakulta Kč - filologie, anglistika - amerikanistika, překlad., čeština v kom. neslyš., učitelství pro SŠ Kč - ostatní studijní programy Přírodovědecká fakulta Kč - spec. chem.- biol obory, chemie, biochem. KaTA Kč - biologie, geologie Kč - demograf., geograf., ekologie a ochrana prostředí Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Kč fyzika Kč matematika Kč informatika Kč - učitelství Kč - pedagogika, psychologie Kč - ostatní studijní 100 Kč - dr. studium Kč 520 Kč 260 Kč - pro studijní obory povinně dvouoborové Kč 530 Kč - Bc. studium 470 Kč - v elektronické podobě 520 Kč - Mgr. Studium 460 Kč - v elektronické podobě 510 Kč - Dr. Studium 450 Kč - v elektronické podobě Kč 530 Kč / 20 EUR 500 Kč - v elektronické podobě Kč 530 Kč programy Fakulta sociálních věd Kč Kč 500 Kč 450 Kč - v elektronické podobě 350 Kč - konání formou NSZ 450 Kč - konání formou NSZ a její 2. části na FSV Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta humanitních studií Kč - specializace ve Kč TvaS Kč - učitelství Kč - humanit. st.; soc. polit. a soc. práce; historické vědy; filozofie Kč - ekologie a ochrana prostředí Kč - mediální a komunikační studia Kč 530 Kč Kč 530 Kč 400 Kč - v elektronické podobě Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Kč Kč 500 Kč

3 Fakulta rybářství a ochrany vod Kč Kč 500 Kč Filozofická fakulta Kč Kč 500 Kč Pedagogická fakulta Kč Kč 500 Kč Přírodovědecká fakulta Kč Kč 500 Kč Teologická fakulta Kč Kč 500 Kč Zdravotně sociální fakulta Kč Kč 500 Kč Zemědělská fakulta Kč Kč 500 Kč Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Kč Kč 510 Kč 410 Kč - v elektronické podobě Fakulta životního prostředí Kč Kč 520 Kč Fakulta umění a designu Kč Kč 530 Kč Filozofická fakulta Kč Kč 530 Kč 430 Kč - v elektronické podobě Fakulta zdravotnických studií Kč Kč 530 Kč Přírodovědecká fakulta Kč Kč 525 Kč Pedagogická fakulta Kč Kč 530 Kč Fakulta sociálně ekonomická Kč Kč 530 Kč - v elektronické podobě Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Kč 0 Kč Právnická fakulta Kč 0 Kč Lékařská fakulta Kč Kč Přírodovědecká fakulta Kč 0 Kč Filozofická fakulta Kč 0 Kč Pedagogická fakulta Kč 0 Kč Fakulta informatiky Kč 0 Kč Fakulta sociálních studií Kč 0 Kč Fakulta sportovních studií Kč 0 Kč Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Kč Kč 530 Kč Lékařská fakulta Kč Kč 530 Kč Filozofická fakulta Kč Kč 530 Kč Přírodovědecká fakulta Kč Kč 530 Kč Pedagogická fakulta Kč Kč 530 Kč Fakulta tělesné kultury Kč Kč 530 Kč Právnická fakulta Kč Kč 530 Kč

4 Fakulta zdravotnických věd Kč Kč 530 Kč Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Kč Kč 500 Kč Fakulta veterinární hygieny a ekologie Kč Kč 500 Kč Farmaceutická fakulta Kč Kč 500 Kč Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Kč Kč 530 Kč Fakulta umění Kč Kč 530 Kč Filozofická fakulta Kč Kč 530 Kč Lékařská fakulta Kč Kč 530 Kč Pedagogická fakulta Kč Kč 530 Kč Přírodovědecká fakulta Kč Kč 530 Kč Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Fakulta informatiky a managementu Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kč Kč 530 Kč 450 Kč - v elektronické podobě 250 Kč v případě SCIO testů 250 Kč v případě zrušení přijímacího řízení Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Kč Kč 530 Kč 450 Kč - v elektronické podobě 250 Kč v případě SCIO testů 250 Kč v případě zrušení přijímacího řízení Fakulta veřejných politik v Opavě Kč Kč 530 Kč 450 Kč - v elektronické podobě 250 Kč v případě SCIO testů 250 Kč v případě zrušení přijímacího řízení

5 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Fakulta strojní Kč Kč architektura a stavitelství Kč Kč Jaderná energetická Kč 500 Kč Kč 500 Kč zařízení Fakulta elektrotechnická Kč Kč 500 Kč Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Kč Kč 500 Kč Fakulta architektury Kč 500 Kč Fakulta dopravní Kč Kč 500 Kč Fakulta biomedicínského inženýrství Kč- ochrana obyvatelstva Kč 500 Kč Kč Fakulta informačních technologií Kč Kč 500 Kč Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie 4000 Kč Kč 400 Kč bakalářské studium 300 Kč magisterské studium Fakulta potravinářské a biochemické technologie 4000 Kč Kč 400 Kč bakalářské studium 300 Kč magisterské studium Fakulta technologie ochrany prostředí 4000 Kč Kč 400 Kč bakalářské studium 300 Kč magisterské studium Fakulta chemicko-inženýrská 4000 Kč Kč 400 Kč bakalářské studium 300 Kč magisterské studium Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Kč Kč 533 Kč Fakulta ekonomická Kč Kč 533 Kč Fakulta elektrotechnická Kč Kč 533 Kč Fakulta filozofická Kč Kč 533 Kč Fakulta pedagogická Kč Kč 533 Kč Fakulta právnická Kč Kč 533 Kč Fakulta strojní Kč Kč 533 Kč Fakulta umění a designu viz ZČU Kč Kč 533 Kč Fakulta zdravotnických studií Kč Kč 533 Kč Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Fakulta mechatroniky, informatiky a

6 mezioborových studií Ekonomická fakulta Fakulta textilní Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta umění a architektury Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Kč Kč 500 Kč Fakulta ekonomicko-správní Kč Kč 500 Kč Fakulta elektrotechniky a informatiky Kč Kč 500 Kč Fakulta filozofická Kč Kč 500 Kč Fakulta chemicko-technologická Kč Kč 500 Kč Fakulta restaurování Kč Kč 500 Kč Fakulta zdravotnických studií Kč Kč 500 Kč Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Kč Kč 550 Kč Fakulta elektrotechniky a komunikačních Kč Kč 550 Kč technologií Fakulta chemická Kč Kč 550 Kč Fakulta informačních technologií Kč Kč 550 Kč Fakulta podnikatelská Kč Kč 550 Kč Fakulta stavební Kč Kč 550 Kč Fakulta strojního inženýrství Kč Kč 550 Kč Fakulta výtvarných umění Kč Kč 550 Kč Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Kč Kč 530 Kč Fakulta metalurgie a materiálového Kč Kč 530 Kč inženýrství Fakulta strojní Kč Kč 530 Kč Ekonomická fakulta Kč Kč 530 Kč Fakulta elektrotechniky a informatiky Kč Kč 530 Kč Fakulta stavební Kč Kč 530 Kč Fakulta bezpečnostního inženýrství Kč Kč 530 Kč Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Kč Kč 390 Kč pokud je přijímací zkouška

7 Fakulta managementu a ekonomiky Kč Kč 390 Kč pokud je přijímací zkouška Fakulta multimediálních komunikací Kč Kč 390 Kč pokud je přijímací zkouška Fakulta aplikované informatiky Kč Kč 390 Kč pokud je přijímací zkouška Fakulta humanitních studií Kč Kč 390 Kč pokud je přijímací zkouška Fakulta logistiky a krizového řízení Kč Kč 390 Kč pokud je přijímací zkouška Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Kč Kč 530 Kč Fakulta mezinárodních vztahů Kč Kč 530 Kč Fakulta podnikohospodářská Kč Kč 530 Kč Fakulta informatiky a statistiky Kč Kč 530 Kč Národohospodářská fakulta Kč Kč 530 Kč Fakulta managementu Kč Kč 530 Kč Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a Kč Kč 500 Kč přírodních zdrojů Provozně ekonomická fakulta Kč Kč 500 Kč Technická fakulta Kč Kč 500 Kč Fakulta životního prostředí Kč Kč 500 Kč Fakulta lesnická a dřevařská Kč Kč 500 Kč Fakulta tropického zemědělství Kč Kč 500 Kč Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Lesnická a dřevařská fakulta Provozně ekonomická fakulta Zahradnická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a

8 mezinárodních studií Akademie múzických umění v Praze Divadelní fakulta Kč Kč 533 Kč 400 Kč - elektronicky Filmová a televizní fakulta Kč Kč 533 Kč 400 Kč elektronicky Hudební a taneční fakulta Kč Kč 533 Kč 400 Kč - elektronicky Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze Janáčkova akademie múzických umění Hudební fakulta Divadelní fakulta Vysoká škola polytechnická Jihlava Kč Kč 450 Kč Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2010 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PŘÍPRAVA S LEHKOSTÍ POZOR! TUTOR SLAVÍ 10 LET! SOUTĚŽTE S NÁMI O 10 10 CEN! PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ U PŘIJÍMACÍCH

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ

Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ mimořádná příloha Studium na VŠ a VOŠ KDE JE BOJ NEJTVRDŠÍ Patnáctka s nejmenšími šancemi na přijetí v roce 2004/2005 Pořadí patnácti fakult podle počtu uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007

Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 Katalog pomaturitního vzdûlávání pro kolní rok 2006/2007 âíslo 1 / Cena 19 Kã Pro maturanty zdarma Maturita je pro studenta jako rozcestí. Chtûli bychom vás seznámit se v emi moïnostmi pomaturitního v

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem 2/2014 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, 4. 7. 11. 2014, PAVILONY G1 a G2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem 1/2015 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA LETŇANY, 27. 28. 1. 2015, hala č. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání

Kvalita škol. a hodnocení. výsledků. vzdělávání. Kvalita škol. hodnocení. výsledků. vzdělávání UNIVERZITA KARLOVA KARLOVA V PRAZE V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ POLITIKY Středisko vzdělávací politiky politiky Malátova 17, 17, 150 150 00 00 Praha Praha 5 5 www.strediskovzdelavacipolitiky.info

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Výběr vysoké školy pomocí metody Barvy života

Výběr vysoké školy pomocí metody Barvy života Výběr vysoké školy pomocí metody Barvy života vypracoval DAP Services a.s. Soukenická 3181/19 Ostrava 702 00 Název dokumentu: Výběr vysoké školy pomocí metody Barvy života Vypracováno pro: jméno příjmení

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více