Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Starostův sloupek Měsícem srpnem vstupujeme do druhé poloviny léta i prázdnin. Mnozí si zaslouženou dovolenou představují především někde u vody. Česká republika, co by vnitrozemský stát, nemá přístup k moři, proto mnoho našich občanů vyjíždí za mořem do zahraničí. Kdo nevyhledává koupaní ve slané vodě, může zůstat doma v Čechách a k vodě vyrazit v tuzemsku. Pamatuji si, jak jsem se svými rodiči u nás v Prachaticích chodíval na Hulák, na Kandlák nebo na přehradu. Od té doby uběhlo více než 30 let. Mnohé se změnilo. Na Kandlák chodí spíše rybáři, milovníci neorganizovaného koupání v přírodě se i dnes dojdou svlažit na přehradu. Hulák by však našinec odtržený v čase asi nepoznal. Vyrostl zde moderní aquapark. Po několika málo letech jeho provozu vyhodnocujeme klady i zápory a přes úskalí finanční krize se průběžně služby v něm nabízené snažíme vylepšovat. Vše je ovšem o penězích, kterých není nikdy nazbyt. Drobné úpravy v řádech deseti nebo statisíců korun lze provést poměrně rychle, a tak krátce po výstavbě se upravily chodníky, beachvolejbalové hřiště, vybavení lehátky a slunečníky a podobně. Právem zamrzí některé provozní nezdary, které celý pohled na toto jinak skvělé koupaliště poskvrní. Dávám za pravdu, že stát přes půl hodiny ve frontě u vstupu ve třicetistupňovém vedru může návštěvníka pěkně nadzvednout. Plánovat plnohodnotné otevření v naší zeměpisné šířce a za nestálého počasí také není jednoduché. Výsledkem pak může být zavřená brána ve chvíli, kdy se na jediný den udělá hezky. To ale také popularitě nepřidá. Kritika v tomto ohledu může být pak oprávněná, a proto o těchto provozních problémech jednala i rada města společně s ředitelem sportovního zařízení, aby se příště těmto nešvarům předešlo. Kritika na studenou vodu na koupališti vyvolala zpracování studie na solární předehřev, jehož rozpočet je však v objemu převyšujícím dva miliony korun. Ty město nemá, nezbývá tedy, než se snažit získat finanční podporu ve formě dotací. V záležitosti veřejného koupaliště tak před námi stojí ještě řada vylepšení, která budeme postupně realizovat. Moc bych si přál, aby provoz tohoto zařízení a služby v něm nabízené dosahovaly kvality, která uspokojí i nejnáročnějšího návštěvníka. Hezký zbytek léta. Martin Malý Z OBSAHU: Prachatická Spravedlnost vládne do 20. srpna v Praze (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Za novými okny si přeji ještě více empatie, říká Michal Čarvaš, předseda představenstva Nemocnice Prachatice a. s. (str. 3) Investiční akce 2011: Co, do kdy a za kolik se v Prachaticích opraví? (str. 4) Klarinetový soubor přivezl ze Slovenska stříbro (str. 5) Běh pro zdraví bude opět součástí Rodinných sportovních her (str. 6) Mezibrány 2011: Prokop, Doležal, Koubek, ale také (str. 7) Papežský legát kardinál Justin Francis Rigali, filadelfský arcibiskup, v čele významných hostů oslav 200. výročí narození sv. J. N. Neumanna Prachatice, Velké náměstí, 18. června 2011 Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník Červen bývá pro město Prachatice, co se kulturních akcí týká, nejplodnějším měsícem. Nejinak tomu bylo i v roce letošním. Velké výstavy se prolínaly se Dny duchovní hudby, nosným tématem všech akcí byl svátek pro naše město nejvýznamnější, a to 200 let od narození prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna. Vyvrcholením předeslaných akcí byla celonárodní pouť ke cti sv. J. N. Neumanna, která se uskutečnila 18. června. Pouť připravilo město Prachatice ve spolupráci s českobudějovickým biskupstvím. Bylo vydáno mnoho propagačních materiálů, publikací, ale i upomínkové předměty soška Jana Nepomuka Neumanna, pamětní medaile, fotografická a životopisná kniha. Naše město navštívily velké osobnosti církevního života a zasedala zde Česká biskupská konference. Mezi nejvýznamnější hosty patřili papežský legát, Jeho Eminence kardinál Justin Rigali, arcibiskup ve Filadelfii, arcibiskup Dominik Duka a kardinál Miloslav Vlk. A o tom, že se jednalo o akci skutečně zdařilou, svědčí účast bezmála tří tisícovek lidí a její přímý přenos v České televizi. Prachatický rodák sv. Jan Nepomuk Neumann dokázal, že má své rodiště rád a je tu stále s námi. Dokázal to nejen tím, že v sobotu 18. června, v den Národní pouti, držel nad Prachaticemi obrovský deštník. Spojoval desítky organizátorů při přípravě i průběhu oslav 200. výročí svého narození. V den pouti byla radost poutníků i místních hmatatelná. Díky všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě a všem, kdo se oslav účastnili. Nelze všechny jmenovat. Dovolím si ale za organizátory z Římskokatolické farnosti poděkovat Městu Prachatice, jeho vedení, radním, odboru kultury, školství a cestovního ruchu, KISu v Prachaticích, Prachatickému muzeu a hospicu sv. Jana N. Neumanna. Za podporu odpoledního programu pro děti děkuji ZŠ Vodňanská za zapůjčení florbalové branky a klubu rodičů Zahrádka o. s. při MŠ Zahradní za zapůjčení teepee, napsala redakci Radničního listu Lenka Hanžlová s odkazem na nebo kde ve fotogalerii lze nalézt kromě titulní fotografie k tomuto článku i další snímky. O pouhý týden později se v Prachaticích uskutečnily Slavnosti solné Zlaté stezky, které měly svůj již XXI. ročník. I zde jsme se setkali s velkým úspěchem, neboť bylo prodáno téměř 7800 kusů vstupenek, což je (pokud nepočítáme loňské Milenium) naprostý rekord. Tématem letošních slavností byl Rožmberský rok, kterému byl uzpůsoben i celý scénář. Hlavními taháky byla účast hudebních skupin Čechomor, Mňága a Žďorp a Extra band revival. Ale i vystoupení kulturních spolků z partnerských měst přinesla některá skutečně velká překvapení. Jedním z nich bylo vystoupení orchestru vážené hudby Orchestra Divertimanto Kastercari ze slunné Itálie, města Terra del Sole, který zahrál skladby Antonína Dvořáka. Dalším milým překvapením byla hudební skupina Sweet Little Chicks ze Zvolena, která zazpívala známé písničky ze šedesátých let. A protože i počasí nám přálo, provázela Slavnosti solné Zlaté stezky klidná, přátelská a pohodová atmosféra. Aby se i další ročník slavností stal pro vás, občany, krásným kulturním zážitkem, byli bychom rádi, kdybyste svými názory přispěli k jeho přípravám. V příštím čísle Radničního listu najdete anketní lístky, které nám pomohou v sestavování programu Slavností solné Zlaté stezky Stanislava Linhová, referentka odboru kultury, školství a cestovního ruchu

2 Ve Valdštejnské jízdárně Senátu Parlamentu České republiky v Praze se od 19. května do 20. srpna koná výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami pořádaná Národním památkovým ústavem. Výstava připomíná 400 let od úmrtí Petra Voka, posledního mužského potomka rodu Rožmberků, zemřelého v Třeboni 6. listopadu Rožmberkové patřili mezi nejvlivnější české šlechtické rody, od poloviny 13. století zastávali nejvyšší funkce na dvorech českých králů a říšských císařů. Jejich sídlem byl původně hrad Rožmberk ve stejnojmenné jihočeské obci, roku 1302 se jejich rezidencí stal Český Krumlov. Poslední z Rožmberků Petr Vok od roku 1602 sídlil na zámku v Třeboni. Do Rožmberského panství postupně patřila většina území jižních Čech. Rožmberkové představovali rodovou větev Vítkovců, zakladatelem rodu byl Vítek III., syn Vítka I. z Prčice. Hrad Rožmberk, coby rodové sídlo, založil okolo roku 1250 Vok I. z Rožmberka, údajně skvělý rytíř. S tím souvisí středověká rytířská kultura, obdivující ideál rytíře jezdce. Ozbrojený jezdec na koni byl často zobrazován malíři i sochaři, objevoval se na pečetidlech či mincích. Často byl typizovaným zobrazením panovníka. Znakem rodu byla ve stříbrném poli červená pětilistá růže se zlatým semeníkem, později doplněná o zelené okvětní lístky. Vokovým synem byl Jindřich I. z R o ž m b e r k a. J a k o d a l š í významné osobnosti rodu lze také zmínit Petra I. z Rožmberka, Oldřicha I. z Rožmberka, Jindřicha III. z Rožmberka, Oldřicha II. z Rožmberka, Jana II. z Rožmberka zvaného Pokojný, Voka II. z Rožmberka, Jošta III. z Rožmberka, Viléma z Rožmberka. Rod Radniční list Prachatická Spravedlnost vládne do 20. srpna v Praze Spravedlnost se vydala do Prahy Foto V. Malina uzavírá Per Vok z Rožmberka, který pro zadlužení prodal zámek v Českém Krumlově císaři Rudolfu II. Habsburskému. Prachatice patřily Rožmberkům v letech 1444 až 1457, následně Oldřich II. z Rožmberka město prodal bratrům Prokopovi a Janovi z Rabštejna. Město Rožmberkům patřilo také v letech , poté jej Petr Vok prodal císaři Rudolfu II. Habsburskému. Ve městě lze spatřit mnoho atributů odkazujících k Rožmberkům. Nepřehlédnutelná a obecně nejznámější je malba zmíněného Rožmberského jezdce na čelní stěně Dolní (Písecké) brány. Atika brány nese v nikách malované pětilisté růže. Kruhový medailon s malbou rožmberského jezdce se nachází na parapetní části čelního arkýře Bozkovského domu č. p. 184 na Velkém náměstí. Malované rožmberské růže zdobí také např. fasádu domu č. p. 134 v Horní a zamířila do Valdštejnské jízdárny. Foto A. Jurčo ulici s typickou renesanční atikou. Málo vnímaný je tesaný heraldický květ pětilisté růže ve vrcholu masivního renesančního kamenného bosovaného portálu domu č. p. 61 v ulici Křišťanova. Husův dům č. p. 71 (městská knihovna) u nároží nese v omítce nad oknem v přízemí na straně do Husovy ulice tenkou linkou vyrytého jezdce na koni. Vstupní renesanční kamenný portál knihovny zdobí ornamentální plastická výzdoba např. růžicemi. Město Prachatice na výstavu zapůjčilo originál sochy Spravedlnosti z městské kašny, který od roku 2004 doplňuje vstupní mazhauz Staré radnice. Socha byla dokončena roku 1583 kameníkem Janem Pilštnycerem z Českého Krumlova za honorář 24 kop grošů, a to podle návrhu Ondřeje Vlacha Torniaka pocházejícího ze švýcarského Bondu. Na svém původním místě na kašně stála až do roku 1903, kdy byla nahrazena mramorovou bustou císaře Josefa II. odstraněnou v roce Socha Spravedlnosti se na své místo následně vrátila roku Tmavošedá dioritová socha sestává z podstavce, na kterém stojí ženská postava výšky zhruba 163 cm personifikující obezřetnost, statečnost, mírnost a sílu a nestrannost, jejímiž atributy jsou meč a váhy. Ty odkazují na důležité ideály tehdejší městské samosprávy. Podstavec zdobí vytesaná rožmberská růže, pod kterou je nápis Anno dni 1583, dále znak města tvořený lvem a dvěma zkříženými klíči nad ním, rožmberský erb a druhá rožmberská růže. Prachatické muzeum poskytlo části původních chrámových lavic z kostela sv. Jakuba Většího pocházející z roku Provedeny jsou z borového dřeva zdobeného řezbami. Čela lavic nesou znak Rožmberků (pětilistou růži), znak Gutštejnů (paroží), znak města Prachatice, znak Českého království (lva) a kartuši s letopočtem Postranice lavic zdobí řezba ukřižovaného Ježíše Krista vyrůstajícího z hlavy jelena, okřídleného lva (sv. Marek Evangelista) a anděla, jednoocasého lva držícího v tlapách dva klíče, žen s křídly (sfingy), dvou kohoutů a motivu lidské hlavy. Římskokatolická farnost Prachatice a Prachatické muzeum zapůjčily lipové dřevořezby sv. Jakuba z Fefrů, sv. Anny z Fefrů a sv. Jana Křtitele z Fefrů. Dřevořezby pocházejí z období let a tvořily výplň střední části zřejmě hlavního oltáře umístěného koncem 15. století v kostele sv. Anny na Libínském Sedle. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Město Prachatice zahájilo opravu chodníku okolo domu čp v ulici Jánská. Jedná se o opravu povrchu, kdy dojde k vybourání starých betonů a položení zámkové dlažby. Dodavatelem stavby je na základě výběrového srpen 2011 Osadní výbor Libínské Sedlo dává prostor názorům občanů Osadní výbor Libínské Sedlo, Perlovce a Volovice má od 3. března 2011 pozměněné složení. Jeho předsedou nadále zůstal Jan Machala, novými členy výboru byli zvoleni Ing. Václav Sitter a Ing. Eliška Weysserová. Snahou členů výboru je dát větší možnost občanům jednotlivých osad uplatňovat jejich náměty a připomínky a zapojit se aktivně do rozhodování v rámci obcí. Komunikace s občany v osadách probíhá jak tradičně formou osobního kontaktu, tak nově prostřednictvím e mailu. Osadní výbor nabídl všem občanům možnost zasílání zápisů ze zasedání osadního výboru formou e mailu a řada z nich tento operativní způsob komunikace nyní využívá. Zápisy a jiné důležité informace jsou i nadále umisťovány také na vývěsky v obcích. Přínosem zlepšení vzájemné informovanosti mezi osadním výborem a občany je mj. i větší zapojení občanů do dobrovolných prací v obcích (nová výsadba u autobusové zastávky, údržba okolí kostela a cyklostezky). První schůze osadního výboru v novém složení se uskutečnila 4. dubna V návaznosti na informaci Městského úřadu Prachatice o přidělených finančních prostředcích pro letošní rok osadní výbor projednal řadu námětů a požadavků na opravy komunikací, údržbu majetku apod. Z podnětu některých občanů vyplynul i námět možného spojení Libínského Sedla a přilehlých osad se Záblatím a tím získání většího objemu finančních prostředků pro nutné investice v našich osadách. Tento námět však nezískal mezi občany většinovou podporu. Na společném jednání osadního výboru se zástupci města, které se konalo 16. června 2011, byly vybrány prioritní požadavky občanů týkající se investic finančních prostředků na letošní rok, a to především na opravy komunikací. Po sestavení rozpočtu na tyto opravy bude jednáno o výběru dalších ze vznesených námětů, které budou financovány ze zbylých prostředků. Osadní výbor se schází pravidelně jednou za měsíc a dává prostor všem občanům, kteří mají co říci k činnosti výboru a jeho aktivitám v rámci obcí. Snahou výboru je zejména respektovat názory občanů a prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků investovaných v našich osadách u městského úřadu. Dobré sousedské vztahy jsou u nás již tradičně utužovány také organizováním řady soutěží a zábavných akcí. Letošní turnaj v nohejbalu Fefr Cup se bude konat 23. července 2011 v duchu utkání mezi místními rodinami. Již tradičně bude součástí oslav i koncert v kostele sv. Anny a nebude chybět ani večerní pouťová veselice s hudbou. Všichni jsou srdečně zváni. Jan Machala, Ing. Eliška Weysserová členové osadního výboru Oprava chodníku v Jánské ulici možná skončí dřív řízení Stavební firma HUKO, náklady na opravu zhruba 218 tisíc korun. Termín dokončení podle uzavřené smlouvy je 31. srpna 2011, ale předpokládá se, že akce bude ukončena dříve. Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD strana druhá

3 Radniční list PŘEDSTAVUJEME: Za novými okny nemocnice si přeji ještě více empatie Ing. Michal Čarvaš předseda představenstva Nemocnice Prachatice a. s. Datum a místo narození: 22. listopadu 1978 v Ivančicích Rodinný stav: ženatý Děti: dcery Lucie (*2007) a Jana (*2011) Dosažené vzdělání: Základní škola v Ivančicích, Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích (maturita v roce 1997), Vysoká škola ekonomická v Praze, obor mezinárodní obchod (státnice v r. 2002) Dosavadní kariéra: Souběžně se studiem vysoké školy a po jejím dokončení zhruba deset let působil v tiskárně Helma v Praze (z postu vedoucího výroby to rychle dotáhl až na pozici ředitele a jednatele společnosti). Od června 2009 člen představenstva akciové společnosti Jihočeské nemocnice (holding, který sdružuje všechny nemocnice zřízené a vlastněné Jihočeským krajem). Poté, co skončilo funkční období ing. Bohumilu Ondřichovi, ujal se vedení prachatické nemocnice od 1. října 2010 je předsedou představenstva Nemocnice Prachatice a. s. Koníčky: sport, hudba, víno Hodí se vám zkušenosti získané ve výrobní firmě? Existují shody v řízení výrobního závodu a nemocnice? Společných věcí se najde určitě hodně. Je to o řízení velkého počtu lidí, o tom, že se musí seřídit i jednotlivé činnosti, které na sebe navazují. U obou je typická určitá soutěživost oddělení. Ať to je tiskárna s knihárnou, nebo v nemocnicích tradičně chirurgie s internou. Jedná se o každodenní střety, se kterými musí člověk počítat a snažit se lidi motivovat, aby hledali společné zájmy, aby táhli za podnik nebo za špitál jako za celek a nehledali konflikty mezi sebou, protože musí pochopit, že pouze když budou spolupracovat a budou hledat způsob, jak ulehčit práci nejen sobě, ale zjednodušit ji i těm druhým nebo jim vyjít vstříc. Pak se může dostavit pozitivní efekt a mohou se pohnout k cíli. Rozhádanost jistě nepůsobí příznivě na veřejnost, ať se jedná o fabriku, nemocnici nebo radnici. Občas můžeme zaslechnout, že centrální krajská nemocnice v Českých Budějovicích nemá zájem, aby v Prachaticích fungovalo to či ono oddělení. Jak vnímáte takové názory jako ředitel nemocnice v Prachaticích, který sedí ve vedení holdingu jihočeských nemocnic. Naopak si myslím, že spolupráce s krajskou nemocnicí funguje velmi dobře. V poslední době intenzivně spolupracujeme na oddělení ARO a taktéž ve vzdělávání mladých lékařů. Jako součást vedení Nemocnice České Budějovice vím, že není zájem cokoliv v Prachaticích zavírat. V otázce redukce lůžek mě zrovna dnes čeká v Budějovicích jednání, kde budeme řešit restrukturalizaci péče a rušení některých lůžkových stanic v jednotlivých nemocnicích. Musíme čelit tlaku zdravotních pojišťoven na rušení lůžek, který často opírají o docela nesmyslnou položku obložnost, to je procento obsazení lůžek pacientem z celkového fondu lůžek. Se vzestupem medicíny se zkracuje průměrná ošetřovací doba, tím se samozřejmě počet lůžek, který je potřeba, pomalinku snižuje. Lidé opouštějí nemocnice dřív domů, není potřeba tak dlouhá hospitalizace. Snahou pojišťoven je lůžka rušit z ekonomických důvodů. Nicméně pojišťovny už dávno neplatí podle obložnosti, ale podle výkonu, podle diagnóz. V uvozovkách řečeno, pojišťovně je jedno, jestli mám na dětském oddělení 20 lůžek, 25 nebo 30. Pojišťovna platí pouze za svého pojištěnce, který tam leží. Proti tomu jsou zase odborné společnosti, které požadují určité počty lůžek, někdy třeba nesmyslné nebo nadhodnocené, pro organizace, jako jsou menší nemocnice typu prachatické. Takové tendence jdou dost proti sobě a je složité v nich manévrovat. To je jen příklad, čemu musíme čelit. Pro nás je klíčové, aby naše oddělení byla akreditovaná a mohli jsme na nich vzdělávat mladé lékaře a připravovat je k atestaci. I v nich je budoucnost nemocnice. Jak tedy konkrétně vidíte budoucnost prachatické nemocnice? Prachatická nemocnice má v rámci kraje své místo. Má poměrně velkou spádovou oblast zhruba se dvaapadesáti tisíci obyvateli, které obhospodařuje ve čtyřech základních oborech dětské, gynekologie s porodnicí, chirurgie, interna a k tomu ARO s centrální JIP. Tento typ akutní péče by zde měl být a zůstane zachován. K tomu samozřejmě LDN a ambulantní provoz. V tuto chvíli nevidím obor nebo oddělení, kde bychom měli rušit péči, naopak chceme stávající udržet, včetně ortopedických výkonů, a zkvalitňovat poskytovanou péči. Určitě se mnou budete souhlasit, že je důležité, jak prachatickou nemocnici vnímá veřejnost. Byl tady určitý komunikační problém, kvůli kterému nemocnice nebyla vnímána úplně pozitivně. Měl jsem takové ohlasy i od zaměstnanců. Mojí snahou je rozhýbat jednak komunikaci uvnitř mezi odděleními i komunikaci navenek. V tomto nám pomohla například série článků v Prachatickém deníku, kde jsme se snažili představit jednotlivá oddělení. Osvěta by měla přispět k tomu, aby naše nemocnice byla vnímána jako určitá rodinná nemocnice s příjemným prostředím nejen z hlediska toho, že to tady bude opravené a hezčí, i na chirurgii bude sociální zázemí na pokojích, a tak dál a že pacienti se tu budou cítit lépe. Snažíme se, aby personál s pacienty uměl lépe komunikovat, aby uměl být empatický, aby se dokázal vcítit do pocitů pacientů a uměl s nimi lépe komunikovat. Od začátku letošního roku probíhá série různých školení na tato témata. Vzdělávání, na které se nám podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu, pojednává o emoční inteligenci, zvládání stresu, řízení, managementu lidí, zahrnuje také kurzy koučingu, vnitrofiremní kultury a další. Na školeních se vystřídají úplně všichni zaměstnanci. Člověk může absolvovat bezpočet školení, ale pokud v něm empatie není, stejně ji těžko získá. Přesto věříte v jejich přínos? Lidi samozřejmě nepřevychováte, pokud v nich empatie není. Mají ale možnost na školeních získat informace, zamyslet se nad nimi i nad svými postoji. Lektor jim ukáže další varianty. Využití poznatků ze školení pak je na každém konkrétním člověku, aby je uplatnil v soukromém i v pracovním životě, vůči kolegům i vůči pacientům. Je to práce s lidmi a myslím si, že v prachatické nemocnici máme kvalitní a příjemný personál. Dokládá to i zpětná vazba. V poslední době dostáváme dost pochval a poděkování za péči, což je samozřejmě příjemné. Jak postupují v prachatické nemocnici zásadní stavební úpravy? Takzvaná ekologizace, což je snížení energetické náročnosti centrální budovy, je dotována z peněz Evropské unie přes Státní fond životního prostředí. Přehoupla se do druhé půle své realizace. Začali jsme na konci května a završit bychom ji měli na konci prázdnin. Měníme okna ve všech budovách nemocnice, jak pacientům v lůžkových, tak i v ambulantních prostorách, v laboratořích, na rentgenu, prostě kompletně všude včetně kuchyně. Touto etapou zůstaly v celém areálu nedotčeny pouze ubytovna a panelák, který spadá městu. Všechny ostatní budovy dostávají nová okna a k tomu zvenku budovy zateplujeme. Zateplujeme taktéž střechy. Přínosem budou výrazné úspory v topení v zimních měsících. Kolik tohle vše bude stát? Jaký je vlastní podíl nemocnice? Tato akce vychází asi na 23 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, s daní kolem 29 milionů. Máme dohodnuto kofinancování s Jihočeským krajem, coby vlastníkem prachatické nemocnice, že uhradí patnáctiprocentní podíl spoluúčasti a neuznatelné náklady. To znamená, že nemocnici to nebude stát finanční prostředky. Větší část peněz přijde ze Státního fondu životního prostředí, zbytek od Jihočeského kraje. Když jsme se pustili do takové akce, vylepšíme také například chodníčky okolo budov nebo balkony. Po dvaceti letech jsou v dezolátním stavu, na některých rostly břízky. Takové úpravy, a je jich tady hodně, nejsou součástí dotace, takže je provádíme sólo a z našich peněz, stejně jako například žaluzie. Chceme, aby byl celý objekt pokud možno hotový a nemuselo se do něj znovu sahat. Co úpravy, o kterých jste hovořil, přinášejí do provozu nemocnice? Chápou pacienti a personál, že musí přetrpět randál, aby získali příjemnější prostředí? Asi největší komplikace přinesla výměna oken. V duchu hry škatule, škatule, hejbejte se jsme vždycky přestěhovali celou stanici do volného patra na hlavní budově. Jinak to z provozních důvodů nešlo. V místech, kde provoz nelze omezit ani přerušit, třeba u rentgenu nebo v laboratořích, jsme rozdělili úsek na dvě části, které se dělaly odděleně. Harmonogram výměny oken byl opravdu hodně ostrý. Podařilo se ho splnit bez jakéhokoliv posunu, což je dobrý výsledek stavební firmy i malířů, kteří stíhali po řemeslnících malovat. Chtěl bych poděkovat i našim pracovnicím v úklidu. Během dvou měsíců tady nechaly ruce. Z vnitřních prací máme nejhorší za sebou. Dodělávání zateplováku, střechy a fasády pacienty tolik omezovat nebudou. Samozřejmě je nepříjemné, když leží a za okny jim poskakují řemeslníci po lešení a zavrtávají hmoždinky do panelu. Myslím si, že pacienti tohle chápou a vidí to jako krok k lepšímu. Nesetkal jsem se v tomhle směru se stížnostmi. Poprosil bych je, aby tolerovali zvýšený hluk a prach, zvětšený nepořádek ještě přes léto a do začátku podzimu. Snažíme se, aby se jich stavební práce dotkly co nejmíň, ale víme, co znamená, když se bourá panel Výsledný efekt bude pro pacienty velmi příjemným přínosem, bude to výrazný posun ve službách a v prostředí, které budou mít k dispozici. Chtěl bych je požádat o vstřícnost i ve vztahu k nemocnici a k lékařům. Stejně jako po lékařích chci určitou dávku empatie, bylo by fajn, aby s ní také pacienti přistupovali k lékařům. Jsou to taky lidi, mají svoje problémy jako každý a spousta střetů a nedorozumění se dá odbourat pozitivním přístupem. To ale samozřejmě platí bez ohledu na stavební práce Vyptával se Václav Malina. strana třetí srpen 2011

4 srpen 2011 Radniční list Investiční akce 2011: Co, do kdy a za kolik se v Prachaticích opraví? 1) ZŠ Vodňanská 287, Prachatice oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Vodňanská 287, Prachatice prochází v letošním roce opravami vad a modernizací obálky budovy. Předmětem oprav je obvodový plášť budovy, především výměna oken a zateplení stěn budovy. Součástí akce je i zateplení půdy. Realizace byla zahájena a dokončena má být dle smluvních podmínek Celkové stavební náklady na akci vzešlé z výběrového řízení činí 10,2 milionu korun. Město po realizaci akce obdrží dotaci z programu Zelená úsporám ve výši 6,5 milionu korun. Až se žáci ZŠ Vodňanská vrátí do lavic, mohli by spočítat, kolik desek bylo třeba k zateplení školní budovy... Foto Václav Malina 2) Oprava zděného bytového domu Ševčíkova 538, 539, Prachatice Bytové domy č. p. 538, 539 v Ševčíkově ulici mají již z předchozích let vyměněná okna a v současnosti se na jejich modernizaci pokračuje aplikací zateplovacího systému stěn a střechy včetně úprav navazujících konstrukcí (zábradlí balkonů, věšáky, antény apod.). S letošní etapou oprav se začalo a termín dokončení dle smlouvy o dílo je Celkové stavební náklady na akci vzešlé z výběrového řízení činí 4,1 milionu korun. Celá akce je plně hrazena z rozpočtu města Prachatice. Oprava je realizována tak, aby mohlo být v případě otevření nové výzvy zažádáno o dotaci z programu Zelená úsporám. 3) Národní 1007 Panelový dům Národní 1007 navazuje na loňskou realizaci Národní 1002, 1003 a bude další v pořadí s modernizací obálky budovy. Předmětem oprav bude obvodový plášť budovy, výměna oken a výměna balkonů. Realizace byla zahájena a dokončena má být dle smluvních podmínek Celkové stavební náklady na akci vzešlé z jednacího řízení bez uveřejnění provedeného na základě uplatnění opce z otevřeného výběrového řízení, které proběhlo v loňském roce, činí 11,9 milionu korun. Město na akci zažádalo o dotaci z programu Zelená úsporám, o poskytnutí dotace by mělo být rozhodnuto do září ) Rekonstrukce Družstevní ulice v Prachaticích Pravděpodobně nejnáročnější rekonstrukcí komunikace doprovázenou rekonstrukcí inženýrských sítí v Prachaticích pro rok 2011 je rekonstrukce Družstevní ulice. Tepelné hospodářství zde provádí rekonstrukci teplovodu včetně nové přípojky do MŠ Zahradní. Do domu č. p. 92 v Družstevní ulici, kde sídlí GE Money bank, Městská správa domů a bytů (MSDB) současně opravovala přípojky a vstup. Tyto opravy jsou organizovány tak, aby mohl být provoz všech institucí v ulici po dobu rekonstrukce nepřerušen. Město Prachatice je investorem rekonstrukce povrchů komunikací, vodovodu a kanalizace. Pro zařízení staveniště bude využíváno parkoviště u křižovatky ulic Pod hradbami a Slámova. Po dokončení stavby dostane parkoviště nový asfaltový povrch. Hlavním úskalím realizace jsou neznámá vedení některých inženýrských sítí (především stará kanalizace a vodovod). Oproti původní dokumentaci došlo z podnětu investora k záměně materiálu na zádlažbu chodníků a místo původně plánované betonové dlažby bude použita kamenná mozaika. Realizace byla zahájena v květnu a dokončení je naplánováno na Celkové stavební náklady na rekonstrukci Družstevní ulice bez souběžných oprav MSDB a Tepelného hospodářství Prachatice vzešly z výběrového řízení vypsaného v březnu Jsou vyčísleny na 4,2 milionu korun. Tato částka bude navýšena o cenový rozdíl mezi betonovou a kamennou dlažbou. Celá akce je plně hrazena z rozpočtu města Prachatice. 5) Rekonstrukce ulice U Hvězdárny v Prachaticích Rekonstrukce ulice U Hvězdárny je v letošním roce druhá v pořadí, po již zahájené rekonstrukci Družstevní ulice, v oblasti rekonstrukcí komunikací. Zjednodušené podlimitní výběrové řízení bylo ukončeno podpisem smlouvy s vítězným uchazečem V rámci této akce bude provedena rekonstrukce vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a povrchů komunikací. Realizace bude zahájena v červenci (předání staveniště bylo zahájeno ) a dokončení je dle nabídky zhotovitele za 61 kalendářních dní, nejpozději do Celkové stavební náklady na rekonstrukci ulice U Hvězdárny vzešly ze zjednodušeného podlimitního výběrového řízení vypsaného v květnu Jsou vyčísleny na 2,8 milionu korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu města Prachatice. 6) Rekonstrukce Lázeňské ulice v Prachaticích Rekonstrukce veřejných komunikací v Prachaticích budou v letošním roce završeny na podzim rekonstrukcí ulice Lázeňská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Ševčíkova a Zlatá stezka. Předmětem rekonstrukce je povrch komunikace včetně chodníků, vodovodu, kanalizace a opěrných zdí. Ještě v průběhu realizace je možné spojit záměr města se záměry vlastníků staveb v ulici a realizovat nové či opravit stávající přípojky. Po dokončení stavby je zde po dobu záruky (požadováno je pět let) stavební uzávěra na stavby, které by vyvolaly zásah do nově vybudované komunikace. Realizace by měla být zahájena na začátku září a dokončení je naplánováno na Výsledek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení bude znám do konce srpna. Na přelomu července a srpna budeme rovněž vědět, zda bude schválena dotace, nebo budou náklady spojené s touto akcí plně hrazeny z rozpočtu města. 7) Rekonstrukce tenisových kurtů, Prachatice Rekonstrukce tenisových kurtů plánovaná původně na jaro bude nakonec po komplikovaném výběru zhotovitele realizodvána po sezoně. Rekonstrukce zahrnuje čtyři kurty a týká se plošné drenáže a povrchů, což znamená celkovou výměnu tohoto souvrství. Realizace bude zahájena a dokončena má být dle smluvních podmínek Celkové stavební náklady na akci vzešlé z výběrového řízení činí 1,1 milionu korun. Tato investice je plně v režii města Prachatice za přispění Tělovýchovné jednoty tenisový klub Prachatice, o. s., která na rekonstrukci poskytla dar 0,4 milionu korun. 8) Městský stadion Prachatice veřejné WC V areálu stadionu jsou již delší dobu problémy se zázemím ve smyslu důstojných WC pro veřejnost. Tento problém by měl být odstraněn realizací novostavby veřejného WC vedle vstupní brány do areálu. Vzhledem k využívání stadionu především v letních měsících bylo rozhodnuto o letní variantě, tedy nezateplené stavbě, která bude v provozu od jara do podzimu. Realizace byla zahájena v červnu a dokončena má být dle smluvních podmínek za 92 kalendářních dní, tedy v polovině září Celkové stavební náklady na akci Městský stadion veřejné WC vzešlé z výběrového řízení činí 1,1 milionu korun. Tato investice je plně v režii města Prachatice. 9) Oprava hřbitovní zdi Od bude na místním hřbitově v Prachaticích probíhat oprava části hřbitovní zdi. Jedná se o část zdi od schodů v úrovni pietní síně směrem ke vstupu na hřbitov z parkoviště, vč. zdi pod kostelem. Práce bude provádět firma RENO Šumava, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Pokud bude nutné v průběhu stavby odstranit desky umístěné ve výklencích zdi, bude tuto činnost provádět dodavatelská firma s největší opatrností, deska bude sejmuta, bezpečně uložena a v co nejkratším termínu opět nainstalována. Práce na opravě zdi budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození hrobových míst a zařízení. V případě potřeby je možné kontaktovat zástupce dodavatelské firmy p. Zdeňka Haranta na tel Oprava této části hřbitovní zdi bude dokončena nejpozději do konce září. Náklady na rekonstrukci této části zdi činí , Kč, z dotace programu na podporu obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2011 bude hrazena částka 585 tisíc korun a z rozpočtu města , Kč. 10) Hřbitov Prachatice urnový háj: Rekonstrukce povrchu chodníků Po opravách cest na hřbitově v Prachaticích dojde k opravám povrchů chodníků v urnovém háji. Vzhledem k rozsahu prací a nutnosti zpřístupnění urnového háje je projekt rozdělen do devíti etap. Akce bude akce probíhat postupně po jednotlivých etapách v závislosti na schválených finančních prostředcích v rozpočtu města. V roce 2011 budou realizovány první tři etapy. Bude se jednat o hlavní chodník mezi schody u pietní síně a schody u vchodu na hřbitov z Vodňanské ulice a navazující chodníky v této spodní části urnového háje. V současné době byla uzavřena s dodavatelem, kterým je na základě výběrového řízení Stavební firma HUKO s. r. o., smlouva na realizaci. Celkové náklady činí Kč vč. DPH, v roce 2011 budou náklady na první tři etapy činit , Kč. Předpokládaný termín zahájení je začátkem srpna t. r., realizace zhruba dva měsíce. Dokončení celé akce se předpokládá do roku ) Výměna náplní ČOV CINIS a výměna střešní krytiny na předfiltru skládka TKO Libínské Sedlo V areálu skládky tuhého komunálního odpadu na Libínském Sedle bylo potřeba vyměnit náplně čistírny odpadních vod CINIS a střešní krytinu na jejím předfiltru. Tyto práce byly plánovány již v minulém roce, avšak z nedostatku finančních prostředků je bylo nutné odložit. Realizace proběhla v červnu Pokračování na str. 5 strana čtvrtá

5 Investiční akce 2011: dokončení Radniční list Celkové stavební náklady na akci Výměna náplní ČOV CINIS a výměna střešní krytiny na předfiltru skládka TKO Libínské Sedlo vzešlé z výběrového řízení činily 547 tisíc korun. Tato investice je plně hrazena z rozpočtu města Prachatice z fondu skládky. 12) Oprava fasády domu čp. 116 v Poštovní ulici v Prachaticích Poslední dva roky se opravovaly fasády na domech v Poštovní ulici systematicky po jižní straně od východu k západu. V roce 2011 se dočká i stošestnáctka. Projekt na opravu fasády domu čp. 116 je sice již z roku 2001, ale návrh zpracovaný ve spolupráci s památkáři je stále aktuální. Mimo oprav omítek budou vyměněna vrata, vstupní dveře do prodejny i výkladec. Truhlářské práce jsou zajišťovány MSDB souběžně jako samostatná akce, kterou nelze zařadit do programu regenerace. Realizace opravy fasády má být zahájena v červenci a dokončena dle smluvních podmínek do Celkové stavební náklady na zednickou část opravy fasády mimo truhlářských prací vzešlé z výběrového řízení činí 276 tisíc korun. Tato akce je hrazena částečně z rozpočtu města, částečně z Programu regenerace MPR Prachatice. 13) Oprava fasády domu čp. 95 v Dlouhé ulici v Prachaticích Oprava uliční fasády čp. 95 v Dlouhé ulici je dalším krokem na cestě postupné rekonstrukce. Již byl opraven krov a střecha i některé vnitřní konstrukce. Proběhly restaurátorský a stavebně historický průzkum. Letos v letních měsících (od července do září) dojde k odkryvu a rekonstrukci starší sgrafitové fasády. Celkové stavební náklady vzešlé z výběrového řízení činí 392 tisíc korun. Tato akce je hrazena částečně z rozpočtu města Prachatice a částečně z Programu regenerace městské památkové rezervace Prachatice. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Ve Fondu rozvoje bydlení zbývá ještě skoro milion korun Na půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení vyčleněné v rozpočtu města pro letošní rok v současnosti ještě zbývá 900 tisíc korun, o které si při splnění podmínek stanovených vyhláškou města č. 1/2004 mohou zažádat případní zájemci. Prostředky je možno použít na opravy bytových domů, vestavby a nástavby bytových domů za účelem získání nových bytů v objektech města a jsou určeny pro fyzické osoby. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je stanovena do 18. srpna. V případě nezájmu veřejnosti o využití tohoto poměrně výhodného zdroje finančních prostředků nelze vzhledem k časovým termínům očekávat vyhlášení dalšího kola v tomto roce Bližší informace je možné získat na finančním odboru městského úřadu, tel Ing. Karel Pašek, tajemník MěÚ Krajský grant podpořil pohybovou aktivitu na Krumlovské Na jaře letošního roku se uskutečnilo několik schůzek ohledně komunikace s cílovou skupinou prachatických Romů. Jednalo se o zaměstnávání, dodržování pořádku, bydlení nebo o vzdělávání. Na základě podnětu místostarosty města Roberta Zemana zaměstnanci úřadu a občanské sdružení Lungo Drom Prachatice zpracovali projekt Krumlovská 39 AB na podporu volnočasových aktivit v rámci výzvy Jihočeského kraje. Projekt byl schválen a podpořen finanční částkou. Při veřejném projednání o využití prostoru před domem bylo rozhodnuto, že do zahrady před bytový dům Krumlovská 39 bude nainstalován stůl na stolní tenis, který umožní pohybovou aktivitu lidem z domu a blízkého okolí. Za pomoci Technických služeb města Prachatice, členů občanského sdružení Lungo Drom Prachatice, manželů Hrůzových a samotných obyvatel domu byl stůl nainstalován a 14. července 2011 zde proběhla i první sportovní aktivita v rámci Prázdninového pasu Romské odpoledne na Krumlovské. Hanka RH+ Oblastní hospodářská komora chystá vzdělávací semináře Oblastní hospodářská komora Prachatice se úspěšně zapojila do programu LEADER , jehož realizátorem je Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. V červnu 2011 byl projekt OHK Prachatice s názvem Cyklus vzdělávacích seminářů vybrán k realizaci v rámci 6. výzvy. Podpora v tomto projektu je zaměřena na vzdělávání hospodářských subjektů formou účetních seminářů. Plánovaných vzdělávacích akcí se mohou zúčastnit členské i nečlenské firmy Jihočeské hospodářské komory, a to bez poplatku. Vzhledem k tomu, že akce musí být realizovány na území MAS Blanský les Netolicko o. p. s., uskuteční se všechny v prostorách Městského úřadu Netolice. Semináře v rámci projektu: 16. listopadu 2011 DPH v příkladech 7. prosince 2011 Daňové aktuality 13. ledna 2012 Daň z příjmů 19. ledna 2012 DPH 21. února 2012 Závěrka, vyplňování daňových přiznání Radka Dvořáková, ředitelka Oblastní hospodářské komory Prachatice Klarinetový soubor přivezl stříbro Klarinetový soubor Prachatice se ve dnech 7. až 11. července 2011 zúčastnil třetího Mezinárodního mládežnického hudebního festivalu v Bratislavě. Z konkurence hudebních souborů a orchestrů z Evropy a Asie si přivezl stříbrné pásmo v kategorii souborů s volnou instrumentací. Umístil se tak za chorvatským souborem Orkestar Ferdo Livadič, který získal zlatou příčku. Na třetím místě se umístil vokálně-instrumentální soubor z Ruska. Odborná pětičlenná porota byla složena z hudebníků a profesorů z různých států světa (Dánska, Velké Británie, Francie, Japonska a Slovenska). Vedle soutěžního vystoupení, které bylo složeno ze skladeb různých stylů a žánrů, si prachatický klarinetový soubor zahrál na dvou společných koncertech ve Františkánském kostele a Klariské koncertní síni v centru slovenského hlavního města. Program byl repertoárově upraven pro toto prostředí. Návštěvníci a posluchači koncertů vyslechli skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, F. Jančíka, J. Arcadelta aj. Současně dostal Klarinetový soubor Prachatice šanci zúčastnit se festivalů v Estonsku a Belgii, byly navázány přátelské kontakty. Děkujeme městu Prachatice, s jehož pomocí prostřednictvím příspěvku Grant 2011 bylo možné úspěšnou cestu do Bratislavy uskutečnit a prezentovat nejen hudební aktivity v zahraničí, ale samotné město Prachatice. Mgr. Jan Hovorka, Infocentrum sbírá hlasy Informační centrum Prachatice se uchází o hlasy v anketě o nejlepší informační centrum v regionu. Vyhlašovatelem soutěže Informační centrum 2011 je společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. ve spolupráci s Asociací informačních turistických center ČR. Hlasovat v soutěži může do 31. srpna 2011 každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, a to prostřednictvím hlasovacích modulů umístěných na stránkách infocentra u jednotlivých krajů. Každý hlasující, který odevzdá hlas, jak je uvedeno u každého seznamu infocenter v daném kraji (jižní Čechy jich mají 50), uděluje zvolenému informačnímu centru jeden hlas. Vítězem v rámci každého z krajů se stane nominované informační centrum s nejvyšším počtem platných hlasů. (vam) Madeta opravdu skončí Starosta Martin Malý a místostarosta Robert Zeman se majitele společnosti Madeta dotazovali, zda v prachatickém závodě skutečně bude k 31. březnu 2012 ukončen provoz. Ten bohužel již avizovaný záměr potvrdil. Oceňuji přístup pana Teplého k pracovníkům, kdy opakovaně deklaroval nabídky práce v jiných provozech firmy s možností zajištění bytů a autobusové linky, která by zaměstnance z Prachatic vozila za prací. Každý den se nevidí taková snaha postarat se o zaměstnance a vnímat je jako lidi, ne pouze jako nákladovou položku, komentoval jednání místostarosta Robert Zeman. (vam) strana pátá srpen 2011

6 srpen 2011 Radniční list Rada seniorů vysadila před klubovnou šeřík Rada seniorů jednala i o prázdninách. A nejen to. Vysadila symbolicky šeřík. Rada seniorů města Prachatice jednala na počátku prázdnin v Klubu vojenských důchodců, v Rožmberské ulici. Na programu byla diskuze s MVDr. Marií Peřinkovou, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice, na téma Životní prostředí v Prachaticích, aktivity od minulého jednání a příprava Dne seniorů, příštího jednání a také výsadba zeleně. Marie Peřinková se zaměřila ve svém vystoupení zejména na přiblížení odboru, jednotlivých oddělení, na problematiku odpadů, na ekologii, zeleň, aktivity odboru a poskytování informací. Několik výzev z jednání směřuje také ke čtenářům Radničního listu: Výzva volat na číslo 156 městské policie v případě černých skládek (tč. nejvíce u prodejny Lidl). Černé skládky stojí město přibližně 100 tisíc korun ročně odstraňování odpadů, oprava kontejneru např. po vyhoření zhruba tři tisíce, nákup nového 10 tisíc korun. Výzva vandalstvím ohrožené lokality Vodňanská, Primátorská oznámit vandalství Výzva zapojení se do ankety o největšího stromového sympaťáka města Prachatice a do soutěže Kvetoucí město kvetoucí Prachatice Výzva zasílání návrhů na výsadby stromů, zeleně ve městě (pro případ ukládání náhradní výsadby) Den seniorů 2011 v Prachaticích počítá se zapojením všech seniorů našeho města. Na programu budou i vystoupení dětí, dětských kolektivů. Den seniorů připadá na 1. října 2011, ale v Prachaticích se bude slavit 11. října (úterý) 2011 od 14 hodin v sále Národního domu. Na závěr pracovního jednání vysadili členové Rady seniorů města Prachatice před klubovnou Klubu vojenských důchodců šeřík (Syringa vulgaris). Hanka RH+ Běh pro zdraví bude opět součástí Rodinných sportovních her Běh pro zdraví a Rodinné sportovní hry se uskuteční v pátek 2. září od hodin v areálu Domu dětí a mládeže a v bezprostředním okolí. Zdravé město Prachatice a jeho partneři DDM Prachatice a ZŠ Zlatá stezka 240 pro vás připravují zajímavý program na celé odpoledne. Rodinná družstva mohou soutěžit ve sportovních disciplinách, pro jednotlivce je připravena trasa Běhu pro zdraví (lze běžet, jít nebo na čemkoliv na lidský pohon jet), můžete si nechat změřit krevní tlak, cukr nebo vyčistit brýle. Přijďte udělat něco pro své zdraví. Je jedno jak a s čím přijdete (zda na kole, pěšky, s hůlkami, na bruslích či s pejskem ), podstatné je zúčastnit se. Nejde o závody! Přijďte si zasoutěžit, odpočinout, pobavit se. Dozvědět se cosi o svém zdraví. Akce je součástí projektu Prachatickou branou k MA21. Domu dětí a mládeže v Prachaticích, pořadateli Rodinných sportovních her, nejde jen o sportování dětí, ale především celých rodin. Chceme ukázat všem účastníkům a divákům jednu z možností příjemného strávení volného času. Zároveň nabídnout tuto nenáročnou formu sportování. Pravidla RSH jsou jednoduchá: chceme, aby soutěžila celá rodina, podmínkou je sestavit rodinné družstvo minimálně jeden dospělý a jedno dítě (děti v jakémkoli věku). každou disciplinu absolvují všichni, mohou samostatně, štafetově nebo v týmu rodinu mohou tvořit i příbuzní přihlásit se můžete rovnou v místě konání akce. V letošním roce jsme vybrali disciplíny: Běh pro zdraví, přechod kladiny, kop na branku, přeskok švihadla, přenesení míčku, hod na pyramidu z kostek. Uvedené discipliny je možné absolvovat v libovolném pořadí. Výkon na jednotlivých stanovištích bude pořadateli zaznamenán na kartičku a vyhodnocen. Na všechny aktivní účastníky čeká drobná odměna. Celá akce je financována z Programu podpory práce s dětmi a mládeže Jihočeského kraje pro rok Mgr. Miroslav Pileček, DDM Prachatice Marie Peřinková, koordinátorka projektu, MěÚ Klub dárců krve je otevřen všem zájemcům Klub dárců krve při Oblastním spolku Českého červeného kříže Prachatice sdružuje všechny, kdo mají zájem o myšlenku bezpříspěvkového dárcovství krve (BDK). Schůzky věnují členové klubu problematice BDK, propagaci dárcovství a organizaci charitativních akcí ve prospěch dárců krve. Členem klubu se může stát každý, kdo by aspoň malou pomocí rád přispěl svým bližním; bližší informace rádi poskytneme na e mailu cervenykriz.eu, tel. čísle nebo osobně v sídle OS ČČK PT (Nemocniční 204, PT, každou středu od 8 do 16 hodin). Zuzana Furišová Rozkvetlá okna soutěží i letos Až do 30. září 2011 se můžete hlásit do soutěže Kvetoucí Prachatice Kvetoucí domov. Pravidla se nemění, na vaše fotografie či náměty čekáme i o prázdninách. Zapojit se mohou opravdu všichni. Stačí zavolat na telefon , případně napsat mail a my vám rádi sdělíme vše potřebné. Zároveň můžete vyplňovat anketní lístky a vybírat stromového sympaťáka města Prachatice Lístky jsou k dispozici v knihovně, v informačním centru, na podatelně MěÚ nebo vyplňte přímo na pod logem Zdravého města. Soutěž i anketa jsou zařazeny do projektu Prachatickou branou k MA21 podpořeného z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Připravujeme opravdu zajímavé ceny. Marie Peřinková, koordinátorka projektu Domov seniorů Mistra Křišťana získal certifikát kvality s pěti hvězdami Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek předal u příležitosti zakončení projektu Značka kvality v sociálních službách v pražském Domově sociální péče Hagibor certifikáty kvality prvním českým domovům pro seniory. Systém Značka kvality v sociálních službách, jehož realizace probíhala od září 2009, byl vyvinut Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Hartmann Rico společně s odborníky na problematiku péče o seniory a oblast kvality z řady odborných institucí a organizací. Pro jeho výslednou podobu, tzn. hodnocení 284 kritérií v pěti základních oblastech (ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče), byl zásadní rozsáhlý dotazníkový průzkum provedený mezi seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, v domech s pečovatelskou službou i domácnostech. Nastavení hodnot pro vlastní certifikaci bylo následně pilotně ověřeno ve 12 pobytových zařízeních sociálních služeb s kapacitou 10 až 400 lůžek v šesti krajích ČR. Proces externí certifikace, jehož výslednou podobou je přidělování hvězd na základě dosaženého bodového hodnocení, byl úspěšně dokončen v prvních pěti zařízeních. Právě jejich zástupcům Jaromír Drábek předal certifikáty a zlaté tabulky s příslušným počtem hvězd, uvedl šéfredaktor časopisu Sociální služby Zdeněk Kašpárek s tím, že maximálního počtu pěti hvězd dosáhl Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. Gratulujeme. Prezident APSS ČR Jiří Horecký uvedl, že cílem projektu je napomoci orientaci seniorů a jejich blízkých v otázce úrovně poskytovaných sociálních služeb a motivovat management jednotlivých zařízení ke zvyšování jejich kvality. Jeho základními atributy jsou transparentnost, dobrovolnost (certifikace není povinná), finanční přístupnost (systém je neziskový, certifikované subjekty hradí pouze samotné náklady na certifikaci) a především hodnocení jednotlivých zařízení pohledem uživatelů sociálních služeb, což projekt činí v České republice zatím ojedinělým. V současné době má o certifikaci zájem dalších šest desítek pobytových zařízení sociálních služeb v ČR. Do budoucna se uvažuje o modifikaci systému i pro další typy sociálních služeb. Václav Malina strana šestá

7 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v červnu 2011* Jan Pechoušek Lukáš Brabec Adam Leffler Pavla Bürgerová Martin Šulc Kamila Bauerová Ester Vaněčková * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas Přibylo celkem sedm prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Kurzy pro seniory i pro mladé Seniorská občanská společnost, o. s. Prachatice (SOS) zařazuje do svého vzdělávacího programu od nového školního roku následující kurzy: němčina začátečníci, pokročilí, konverzace angličtina začátečníci, pokročilí, konverzace (každý z uvedených stupňů kurzu probíhá v deseti lekcích jednou týdně) počítače začátečníci, pokročilí, speciální (každý z uvedených stupňů kurzu se koná v pěti lekcích v průběhu jednoho týdne). Do kurzů se mohou hlásit i mladší občané od 18 let, členové SOS. Přihlášky přijímá Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Prachatice, SNP 559. Ing. Čestmír Jiran Šťastné stáří očima dětí Prachatické děti se zapojily do 2. ročníku celostátní soutěže Šťastné stáří očima dětí. Smyslem soutěže je prolamovat mezigenerační bariéry. Novinkou letošního roku bylo zapojení předškoláků do soutěže. Loni byla výstava v Domově seniorů Mistra Křišťana, v letošním roce bude také v Prachaticích v říjnu v domu s pečovatelskou službou. I vy můžete ovlivnit výsledky na www. stastne stari.cz Hanka RH+ Podzim na Dřípatce Na podzim připravujeme oslavy 20 let činnosti Centra ekologické výchovy Dřípatka. Akce k tomuto výročí budou následující: otevření zrekonstruované laboratoře v budově Dřípatky výstava Houby Prachaticka určená široké veřejnosti ve spolupráci s přáteli z A Rocha Den otevřených dveří pracovní den na 1. školní přírodní rezervaci u Zdenic. Ing. Silvie Janošťáková, DiS., vedoucí Stanice zájmových činností CEV Dřípatka Potrubí v bazénu prohlédnou kamery V Prachaticích je momentálně ke koupání k dispozici pouze veřejné koupaliště Hulák. Bude otevřeno i při menší nepřízni počasí. Krytý bazén je vypuštěný, po kamerovém zjištění stavu poškození nátokového a odtokového potrubí v obou bazénech bude určen způsob sanace. Výše zmiňované potrubí je v provozu bez údržby od otevření bazénu, tj. od 28. října Jeho oprava (vyčištění, vyfrézování...) umožní lepší cirkulaci vody v obou bazénech a tím i snadnější dosažení požadovaných kvalit vody. Pokud všechno bude probíhat bez větších komplikací, neměla by cena přesáhnout 300 tisíc korun. Jaroslav Černý, ředitel Sportovního zařízení Prachatice Novinka na www stránkách: Klikněte si na Hulák Město Prachatice umístilo na své webové stránky piktogram, který okamžitě ukáže všem návštěvníkům, jestli je veřejné koupaliště Hulák momentálně otevřeno. Po kliknutí na obrázek naleznete podrobnější informace o provozu. Odkaz je umístěn v pravém sloupci pod kalendářem akcí. Věříme, že tato informace pomůže návštěvníkům i občanům Prachatic při rozhodování zda koupaliště navštíví. Co prozradí náramky? Rozlišovací náramky nahrazují od 1. července 2011 dosavadní vstupenky na veřejném koupališti Hulák. BARVA NÁRAMKU DOBA PLATNOSTI ČAS ZELENÁ celodenní celý den ŽLUTÁ dopolední POUZE do hod. ORANŽOVÁ odpolední od hod. do konce MODRÁ večerní od hod. do konce ŠEDÁ hodinové 1 hodina Rozlišovací náramek: je dokladem o zaplaceném vstupném v daném dni (každý náramek bude označen datem) musí návštěvník nosit na ruce po celou dobu pobytu v areálu koupaliště, bez náramku bude pobyt v areálu odepřen je zároveň vrácenkou při eventuelním opuštění areálu a následném návratu v zaplacené době pobytu je vydáván za zálohu 50, Kč (tzn. záloha 50, Kč ke každému vstupnému) bude návštěvníkovi odebrán v pokladně při ukončení pobytu a záloha mu bude vrácena v případě ztráty náramku vám záloha vrácena nebude. (dar) Mezibrány 2011: Prokop, Doležal, Koubek, ale také Pátý ročník hudebního open air festivalu MEZIBRÁNY 2011se v Prachaticích uskuteční 27. srpna od 13 hodin v areálu Parkán. Vystoupí Michal Prokop, Miloš DODO Doležal, Satisfucktion, Václav Koubek, Prague Conspiracy, Latin Wave, BUD, Lokomotiva Planet, Toy Toy Masakr, Scorzonera, The Trust a další... Vstupenka na místě bude stát 250 Kč, v předprodeji 150 Kč. Doprovodné programy: : počtvrté se ve Sklepích Staré radnice představí talentovaní prachatičtí výtvarníci. Vstup volný. Otevřeno: denně hod (20.00): Večer elektronické hudby vol. III (19.00): Večer alternativní hudby (na akádách Staré radnice) (19.00): Mladé prachatické hudební skupiny (na arkádách Staré radnice) (15.00): Sportovní den turnaje v beach volejbale a nohejbale pro všechny (koupaliště Hulák) Více informací na a na plakátech. (KIS) Komunitní plánování, jak ho ještě neznáte I když dotazníky pro širokou veřejnost jsou vybrány a vaše názory jsou napsány, pojďte s námi plánovat, malovat, psát a povídat si o městu Prachatice, sociálních službách a zdravotnictví, bariérách 31. srpna 2011 do zasedací místnosti Nové radnice a Zimní zahrady na Velké náměstí 3, I. poschodí od do hodin. Vezměte s sebou dobré nápady. Věk není omezen, očekáváme mezigenerační setkání. Těší se na vás realizační tým KPSS na ORP Prachatice. Hanka RH+ Radostné přátelství zakončilo pololetí u potůčku Pěvecký sbor Radostné přátelství kromě běžných letošních vystoupení v naší organizaci Svazu důchodců i v jiných organizacích ve městě opět vystupoval na výstavě Hobby v Českých Budějovicích. Hned další měsíc nás čekalo 17. června vystoupení na Seniorské písni opět v Českých Budějovicích. Pásmo Hašlerových písniček se líbilo, i když jsme nebyli sami, kdo měl v programu nestárnoucí písničky tohoto skladatele. Úspěch měly i prachatický taneční Country klub a nevidomé sestry Šímovy, které jsme vzali s sebou. Mozartova skladba Ave Maria v jejich podání sklidila obrovský úspěch právě tak jako píseň Život je krásný. U příležitosti Slavností Zlaté stezky náš sbor vystoupil 25. června ve Štěpánčině parku. Pololetí letošního roku jsme jako vždy uzavřeli společným posezením u potůčku pod Lázněmi spojeným s opékáním vuřtů. Počasí nám přálo a do večera zněly naše písničky za doprovodu harmoniky. Když jsme se rozcházeli, na obloze už svítily hvězdičky a šlo se nám domů zvesela. Jarmila Kadlecová Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIII., číslo 8, uzávěrka 15. července Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá srpen 2011

8 Kulturní a společenský servis na srpen 2011 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne do Robert Vano: Výběr z Platinové kolekce Fotograf mužských aktů, módy, v jeho tvorbě najdete portréty, květinová zátiší, krajiny Prodejní galerie stálá expozice. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA do 30. září Tomáš Záborec: Dřevomalba VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA po pá so ne AREÁL NA PARKÁNĚ (20.00) JazZÍKAspol Ticho léčí nemocné, ale hudba prospívá každému: JazZÍKAspol nabízí nejúčinnější jazzovou terapii. Vstupné 50 Kč (19.00) Rozpustilý kabaret Komediálně laděné scénky o zvířátkách s písničkami v podání skoro pražského Liduščina divadla. Vstupné 40 Kč (20.00) Čankišou Koncert nabitý energií a divokými rytmy. Fůze různých etnických vlivů na rockovém základě, bohatá sbírka exotických nástrojů. Vstupné 50 Kč (19.00) Africké pohádky Divadelní představení pro děti a rodiče v podání Divadla Fígl Praha. Poetické pásmo pěti bajek z rovníkové Afriky. Vstupné 40 Kč (13.00) Mezibrány 2011 Pátý ročník tradičního hudebního open air festivalu. Michal Prokop, Miloš DODO Doležal, Satisfucktion, Václav Koubek, Prague Conspiracy, Latin Wave, BUD, Lokomotiva Planet, Toy Toy Masakr, Scorzonera, The Trust a další... Vstupné na místě 250 Kč, v předprodeji 150 Kč. Více informací na a plakátech (o doprovodném programu čtěte na str. 7). INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel e mail: po pá so ne KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA tel Otevřeno: út pá so ne LETNÍ KINO (21.00) Voda pro slony Romantické drama USA s titulky (21.00) Rio Animovaná komedie USA, český dabing (21.00) Princ a pruďas Komedie/dobrodružný film USA s titulky (21.00) Čertova nevěsta Filmová pohádka ČR (21.00) Rychle a zběsile 5 Akční, thriller USA s titulky (21.00) V peřině Muzikálový pohádkový příběh ČR (21.00) Lidice Drama ČR, Polsko (21.00) Harry Potter a relikvie smrti 2. Dobrodružný, drama, fantasy film V. Británie, USA s českým dabingem (21.00) Transformers 3 Akční scifi USA, český dabing. MĚSTSKÁ KNIHOVNA tel (ředitelna) e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Výstava Portus Prachatice Bezpečný přístav dětí a rodin Výstava ve výstavních prostorách potrvá do Výstava Romano suno Výstava v klubovně MěK potrvá do Literární kavárna autorské čtení z knihy Příběhy ze Zlaté stezky spisovatele 0ndřeje Fibicha (od hod. v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice) Prázdninová výpůjční doba všech oddělení MěK po út st čt pá so zavřeno ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Fotografická výstava k životnímu jubileu Václava Pancera Fotografovat se dá všechno, ale chtělo by to umět. Slavnostní setkání s fotografem, p. Václavem Pancerem od hodin v Zimní zahradě. PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: e mail: Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 16 hod. Výstavy, Velké náměstí 13 do Životní pouť svatého J. N. Neumanna (nová stálá expozice) do Poslední sbohem renesančního velmože Petr Vok z Rožmberka a vpád Pasovských Zlatá stezka 255 do Počátky lesního hospodářství na Šumavě Výstava k Mezinárodnímu roku lesů do Krásy jižních Čech z ptačí perspektivy Fotografická výstava MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU tel , Otevřeno od úterý do neděle do Život je jen náhoda Netradičně výtvarně zpracovaná výstava o avantgardním hudebním skladateli, kterého znají celé generace díky zlidovělým písním Osvobozeného divadla. Komentované prohlídky Úterý až pátek v hodin možnost komentované prohlídky. V případě zájmu o jiný čas nutno telefonicky objednat. Pro skupiny dětí a rodiny s dětmi možnost netradiční prohlídky s loutkou loutka se stává průvodcem a prozradí mnohé o muzeu i něco o sobě. Minimálně 10 návštěvníků ve skupině. Kontakt: tel.: ČAJOVNA U HRUŠKY Tel (20.00) Tvar bez formy Obvykle alternativně rocková mladá prachatická kapela s českými symbolickými texty předvede v čajovně netypický koncert v poklidném duchu do Výstava poznenáhlu aneb výstava, na které budou za vámi obrazy přicházet postupně Tak jako přicházejí hosté do čajovny jeden po druhém, budou i obrazy přibývat jeden po druhém. Co host, to jiná osobnost, co obraz, to jiný příběh. Budete li chtít, můžete si ho sami převyprávět (19.00) Nepál Dolpo třítýdenní trek po stopách sněžného levharta (Peter Mathiansen), putování reáliemi slavného filmu Himalaya caravana Erica Valli, návrat ke kořenům soužití člověka s přírodou, kdy čas určuje rychlost vanoucího větru MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz Zájezd na květinovou výstavu do Čimelic Odjezd z Malého nám. v 7.30 hodin, možný nástup v Netolicích (u nádraží ČSD). Cena zájezdu 135 Kč, nezahrnuje vstupné a pojištění. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Zájezd: Žďárské vrchy

9 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 27. června 2011 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje pronájem části pozemkové parcely číslo 271/1 o výměře cca 50 m 2, k. ú. Staré Prachatice, využití jako zahrada, za cenu 1, Kč/m 2 / rok, min. 100, Kč/rok. A) schvaluje jako zástupce vlastníka umístění vjezdu po části parcely vedené ve zjednodušené evidenci číslo 159 (KN 168/2), k. ú. Kahov k budoucímu rekreačnímu objektu na stavební parcele číslo 58, k. ú. Kahov. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. B) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části parcely vedené ve zjednodušené evidenci číslo 159 (KN 168/2) o výměře cca 95 m 2, k. ú. Kahov, za účelem možnosti přístupu, za cenu 150, Kč/m 2. schvaluje pronájem části pozemkové parcely číslo 830/1 o výměře 184 m 2, k. ú. Prachatice dle přílohy od , za účelem možnosti přístupu k provozovně, za cenu 1, Kč/m 2 /rok. schvaluje pronájem části pozemkové parcely číslo 943/1 a 943/4 o výměře cca 1260 m 2 ( A ), k. ú. Prachatice, na zřízení zahrady, za cenu 1, Kč/m 2 /rok. schvaluje pronájem části pozemkové parcely číslo 271/1 o výměře cca 200 m 2, k. ú. Staré Prachatice, za účelem zřízení zahrady, za cenu 1, Kč/m 2 /rok. schvaluje pronájem nebytového prostoru garáže o výměře 30 m 2 v čp. 160, ul. Neumannova, Prachatice, za cenu 400, Kč/m 2 /rok. schvaluje pronájem objektu občerstvení na pozemkové parcele číslo 1510/22 k. ú. Prachatice na vrcholu Libína za cenu 1500, Kč/rok za podmínek, že rozhledna bude provozována celoročně a objekt občerstvení bude otevřen v měsících červen, červenec, srpen, září každý den, v ostatních měsících roku o víkendu a o svátcích, otevírací doba objektu s občerstvením bude totožná s otevírací dobou Lanového parku Libín. schvaluje pronájem nebytového prostoru Věžní čp. 54, Prachatice, místnost (23,60 m 2 ; 11,16 m 2 ), 2 WC (1,82 m 2 ; 3,20 m 2 ) a ostatní (14,96 m 2 ), celkem 54,74 m 2 pro společnost Akademie adrenalinových zážitků s. r. o., Blažejovice 8, Zbytiny, za účelem zřízení kanceláře, od , za cenu 800, Kč/m 2 /rok. a) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parcela číslo 929/10 k. ú. Prachatice o rozměrech cca 35 m 3 m pro parkování vozidel vlastníků bytů přilehlých bytových domů čp. 415, 416, Sokolovská ul., Prachatice, za cenu 20, Kč/m 2 /rok. b) schvaluje provedení terénních úprav na náklady žadatele pro vybudování odstavných stání pro parkování vozidel vlastníků bytů čp. 415, 416 Sokolovská ul., Prachatice na pozemku parcela číslo 929/10 k. ú. Prachatice (navážka zeminy, která se zhutní a zpevní kameny, překryje geotextilií a frézovaným recyklátem živičné směsi) schvaluje prodej kontejneru na AKU baterie evid. č. 866, společnosti Technické služby Prachatice, s. r. o. za cenu 1000, Kč. a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem umístění, provozování, údržby, oprav a rekonstrukce zemního kabelového vedení NN a pilíře na pozemkové parcele číslo 628/138, k. ú. Prachatice, na stavbu Prachatice parc. č. 628/138 zázemí sportoviště, kabelová přípojka dle Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni za cenu 2500, Kč + DPH v sazbě platné. b) schvaluje jako zástupce vlastníka stavbu Prachatice parc. č. 628/138 zázemí sportoviště, kabelová přípojka. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. a) schvaluje jako zástupce vlastníka sousedních parcel stavbu nově budovaného rodinnému domu na pozemku parcela číslo 815/25, k. ú. Prachatice. b) schvaluje jako zástupce vlastníka úpravu chodníku na pozemkové parcele číslo 815/57 k. ú. Prachatice pro zřízení vjezdu a připojení k místní komunikaci nově budovaného rodinnému domu na pozemku parcela číslo 815/25, k. ú. Prachatice. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje jako zástupce vlastníka změnu technologie vytápění objektu MŠ Zahradní ul. 96, Prachatice z plynové kotelny na CZT. schvaluje na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128//2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení ZM č. 28/2010 II. kapitola, bod a) a bod c) ze dne rozpočtová opatření č. 71 až č. 73. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 26, 1+3/standard, v čp. 1001, ul. Budovatelská v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+3/ standard, v čp. 1001, ul. Budovatelská v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 32, 1+3/standard, v čp. 1008, ul. Národní v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 29, 1+3/standard, v čp. 1008, ul. Národní v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 27, 1+3/standard, v čp. 1008, ul. Národní v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 16, 1+3/standard, v čp. 769, ul. Italská v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+3/standard, ul. Česká čp. 679, Prachatice schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+2/ standard, v čp. 118, ul. Poštovní v Prachaticích. schvaluje s účinností od uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší obytné buňky č.1, ul. Nádražní v Prachaticích, s panem Karlem Jedličkou na dobu 6 měsíců. Smlouva bude uzavřena za podmínky, že pan Jedlička uzavře s MSDB Prachatice s. r. o. dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář v termínu nejpozději do V případě obnovení užívání buňky uzavírání smlouvy o poskytnutí přístřeší vždy na dobu určitou. bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice za rok schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, hospodářský výsledek příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice za rok 2010 dle předloženého návrhu. schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hospodářské výsledky příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Prachatice a příděly jednotlivým fondům dle předloženého návrhu. schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hospodářské výsledky příspěvkové organizace Městská knihovna Prachatice za rok 2010 a příděly jednotlivým fondům dle předloženého návrhu. zřizuje v souladu s 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů školské rady pro funkční období takto: ke dni při Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 ke dni při Základní škole Prachatice, Národní 1018, a při Základní škole Prachatice, Vodňanská 287 jmenuje v souladu s 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů členy do školských rad za zřizovatele takto: 1. členy školské rady při Základní škole Prachatice, Národní 1018: Mgr. Růženu Štemberkovou a Jiřího Šobra 2. členy školské rady při Základní škole Prachatice, Vodňanská 287: Mgr. Lenku Vojtovou a Lucii Pavlíkovou, DiS. 3. člena školské rady při Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240: Bc. Andreu Tajanovskou, DiS. bere na vědomí výsledky voleb 2/3 členů a náhradníků školských rad zřizovaných městem Prachatice za pedagogické pracovníky a za oprávněné osoby v pořadí uvedeném v jednotlivých protokolech o konání voleb do školských rad (viz příloha č. 2) schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hospodářské výsledky školských příspěvkových organizací za rok 2010 a příděly jednotlivým fondům dle předloženého návrhu. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Prachaticko za rok 2010 doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Zprávu kontrolní komise Dobrovolného svazku obcí Prachaticko za rok 2010 jmenuje členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek na veřejnou podlimitní zakázku Rekonstrukce místní komunikace v ulici Lázeňská v Prachaticích. Členové: Ing. Bc. Robert Zeman, Ing. Jan Toncar, Václav Rosa, Bc. Ivana Jeřábková, Jan Plánek, Mgr. Alexandr Zikmund; náhradníci: Ing. Martin Malý, Mgr. Michal Roháček, Zdeněk Kollar, Zdeněk Rubeš, Bc. Jaromír Markytán schvaluje termín dokončení zakázky do schvaluje přidělení bytu zvláštního určení 1+1 (č. 28), v DPS SNP 559, Prachatice schvaluje přidělení bytu zvláštního určení 1+0 (č.11), v DPS Skalka 1120, Prachatice Ludmile Jiráňové schvaluje zařazení žadatelů Josefa Pospíšila a Marie Pospíšilové, oba trvale bytem Vodňanská 205, Prachatice, do pořadníku čekatelů o přidělení bytu zvláštního určení v DPS schvaluje náhradníka na přidělení bytu zvláštního určení 1+0 (č.11), v DPS Skalka 1120, Prachatice Zdeňce Slámové, trvale bytem Na Sadech 414, Prachatice. bere na vědomí podnět na zrušení kamerového místa Městské policie Prachatice v Lázeňské ulici podnět na zřízení (převedení) kamerového místa v lokalitě bývalých Kasáren po vyřešení osvětlení v této lokalitě srpen 2011 příloha I

10 Radniční list informaci o pilotní náplni do informačního panelu z oblasti registrovaných sociálních služeb pověřuje Komisi sociální a prevence kriminality k vytipování vhodných míst pro umístění informačního panelu bere na vědomí informaci o projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice doporučuje poskytnout informaci o zahájení projektu zastupitelstvu města na nejbližším jednání schvaluje umístění webových kamer na Libíně schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce webových kamer na základě smluvního vztahu mezi městem Prachatice a MUDr. Markem Matouškem, DiS., Vimperk 1. Máje 116 schvaluje zajištění konektivity a elektrické energie na provoz v rozsahu uzavřené smlouvy schvaluje s platností od Organizační řád Městského úřadu s tím, že příloha č. 1 bude průběžně aktualizována dle usnesení Rady města Prachatice ( 102 odst. 2 písm. j) zákona č.128/200 Sb., o obcích, v platném znění). bere na vědomí informaci o uzavření smluvního dodatku č.1smlouvy o dílo č. 018/180311/INV z na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce Družstevní ulice Prachatice revokuje usnesení č. 537/2011 ze dne 30. května 2011 schvaluje výjimku ze směrnice č. 5/2011 Zásady pro zadávání veřejných zakázek městem Prachatice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 018/180311/INV z na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce Družstevní ulice Prachatice s dodavatelem STRABAG a. s., Vodňanská 333, Prachatice, IČ Řada A 26. září (19.00) J. Borgeson, A. Long, D. Singer: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách Divadlo v Dlouhé Praha Překlad: Jiří Josek, režie: Jan Borna a kolektiv, hudba: Jan Vondráček. Život a dílo Williama Shakespeara se od jeho smrti v roce 1616 staly cílem mnoha kritických debat a neshod. Dotazy začínají prvotní otázkou, zda Shakespeare opravdu existoval, a vrcholí tím, jak starý byl vlastně Hamlet. Protože dnes lidé nemají čas se těmito otázkami zabývat, tři herci sehrají všech 37 her a 154 sonetů velkého dramatika pouze ve 120 minutách, a jestli vám to připadá nemožné, přijďte se podívat. Američtí autoři scénáře a zároveň představitelé všech rolí Jess Borgeson, Adam Long a Daniel Singer uvedli tuto hru v premiéře 9. června 1987 v Kalifornii, evropskou premiéru měla v březnu 1992 v londýnském West Endu, od té doby je s úspěchem hrána po celé Evropě. 20. října (19.00) Hospodská Divadelní spolek FRÍDA BRNO, scénář a režie: Dodo Gombár. Je malým komorním panoptikem lidských charakterů, typů a rozličných figurek. Jevištním orlojem fragmentů, směšně smutných epizodek, písniček a mluveného slova. Všechny tyto postavy navzájem spojuje místo, kam přicházejí uložit a osvěžit svoje unavená těla a bolavé duše. Navzdory tomu, že se některé postavy navzájem nikdy nepotkají, jsou v podstatě všichni členy jedné hospodské rodiny. Výjimečnost inscenace spočívá v tom, že dlouhou škálu postav ztvárňují jen dva herci. Hrají: Kamil Mikulčík, Radim Novák a Martin Trnavský. 15. listopadu (19.00) N. Koljada: Slepice Činohra Jihočeského divadla, režie: Michal Lang. Komedie, 1. místo v divácké anketě Jihočeské Thálie. Dvě herečky, kterým už doba, kdy mohly hrát Julie, dávno uplynula, se jako rozzuřené tygřice vrhnou na mladou kolegyni. Neváhají ji vytáhnout v noci z postele, protože jim bere nejen role, ale i muže a přízeň šéfa činohry. Na ten tanec ta slepice nikdy nezapomene! A s rušením nočního klidu si v takovouhle chvíli rozhodně hlavu lámat nebudou! 30. listopadu (19.00) M. Gübelová: Druhý břeh Studio DVA Praha, režie: Ladislav Smoček. Tragikomedie o touhách naplněných i nenaplněných, o svobodě, pravdě, lásce i smrti. Zlom režimu přináší mnohá dobrodružství. Žena účtuje sama se sebou. Musela během svého života učinit řadu osudových rozhodnutí. Bohatý zážitek citů a rozumu. Slzy i smích. Jak je (ne)snadné se rozhodnout!? Co má v životě smysl? Na to člověk někdy přijde až příliš pozdě. Hrají: Tereza Gübelová, Zuzana Bydžovská, Eva Holubová, Vladimír Javorský. Řada B 29. září (19.00) C. S. Forester: Africká královna Agentura AP-prosper Praha, režie: Viktorie Čermáková. Těžko by se hledal nesourodější pár, než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká královna kdeco, a jediné, po čem touží, je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny, která následovala svého bratra na jeho misii do střední Afriky, netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele. Nezáviděníhodná situace, překážejí si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný názor na pití alkoholu, zpěv náboženských písní, na to, jak se postavit Divadelní předplatné Podzim 2011 německé hrozbě, i na to, co je nebo není vlasteneckou povinností. Přesto spolu nakonec dokážou projet nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání i útoky komárů a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku. Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže, odehrávající se v Africe uprostřed první světové války, baví čtenáře i diváky už řadu let, a přesto neztrácí nic ze své působivosti. Hrají: Linda Rybová, Hynek Čermák, Philips Schenker. 26. října (19.00) J. Baron: Návštěvy u pana Greena Režie: Vladimír Michálek. Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je dvě generace a co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují se tajemství. Jeff Baron patří mezi nejvíce inscenované dramatiky na světě v posledním desetiletí, s více než 300 inscenacemi ve 22 jazycích a 38 zemích. Jeho nejznámější hra, Návštěvy u pana Greena (Visiting Mr. Green) měla premiéru v New Yorku, v hlavní roli s držitelem Oscara Eli Wallachem a hrála se 400krát. Byla navržena na Drama League Award (New York), ACE (Buenos Aires), Molierovu cenu (Paříž) a získala ceny za nejlepší hru v Řecku, Izraeli, Uruguayi, Turecku, Chile a Německu a cenu Kulturpreis Europa. Hrají: Matěj Hádek, Stanislav Zindulka. 16. listopadu (19.00) Y. Reza: Bůh masakru Činohra Jihočeského divadla, režie a scéna: Tomáš Svoboda. Nejnovější komedie Yasminy Rezy Bůh masakru vyniká přednostmi tradiční francouzské konverzačky, její ambicí je ale mnohem víc než jen pobavit. Prostřednictvím originální zápletky dva manželské páry se scházejí, aby srovnaly konflikt, který vznikl tím, že se jejich synové (11 let) poprali a jeden vyrazil druhému dva zuby provokuje k zamyšlení nad blazeovanou povýšeností dospělého rozumu, jen zdánlivě se opírajícího o kultivovanost civilizované společnosti. Je neuvěřitelné, kam až zavede vážené rodičovské páry řešení banální klukovské půtky! Yasmina Reza je jednou z nejpopulárnějších francouzských dramatiček, nositelkou prestižní Molierovy ceny, její nejznámější komedie Obraz byla přeložena do 35 jazyků, i ostatní hry jsou uváděny po celém světě. Píše i filmové scénáře a věnuje se prozaické tvorbě. Její poslední román kritika označila slovy: Je to něco mezi Molierem a Woody Allenem. 16. prosince (19.00) J. Tatte: Každý den šťastný den! Divadlo A. Dvořáka Příbram Česká premiéra komedie estonského herce, dramatika a slavného písničkáře Jaana Tätta nabízí svéráznou léčbu manželské nudy. Experiment s bigamií přináší řadu překvapivých a absurdních situací, které vyplazují jazyk na konvenční morálku, vytoužené štěstí však nepřinášejí. Spíš zvětšují zmatek a vedou ke krachu. Naštěstí nekončí jako tragedie, ale jako fraška, která se vysmívá kýčovitým představám o lásce. Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lapčíková, Zbigniew Kalina. Časový rozpis prodeje: Od 29. srpna do 9. září 2011 předprodej předplatného pro stávající předplatitele. Od 12. do 16. září 2011 předprodej pro nové předplatitele. Od 19. do 23. září 2011 volný prodej vstupenek dalším zájemcům. Předplatenky budou od 29. srpna do 16. září 2011prodávány denně, od pondělí do pátku, od do hodin v pokladně Městského divadla. (KIS) srpen 2011 příloha II

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011) Starostův sloupek Přichází rok 2011. Další rok, kdy mají obce a města opět o něco hlouběji do kasy. Ale ani podnikatelé v možná doznívající

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Bitva o radnici připomene konec války. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 4 (duben 2015) Starostův sloupek M ě s t o v l a s t n í poměrně rozsáhlý majetek. Z nemovitostí je to celá řada pozemků, lesů, infrastrukturních staveb a

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009)

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Starostův sloupek Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl hodnotící zprávu našich Kulturních a informačních služeb, která se zabývala,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města Radniční list Měsíčník Města Prachatice VI. ročník, číslo 8 (srpen 2004) Starostův sloupek Jednoznačným nešvarem letošní turistické sezóny v Prachaticích je vedle rozmarného počasí a občasných přívalových

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Měsíc pro neziskový sektor začíná. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 10 (říjen 2012) Starostův sloupek Dlouhé stíny, ranní mlhy a přízemní mrazíky jsou neklamným znamením nastupujícího podzimu a neodvratně se blížícího

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) Starostův sloupek Nevím, jak vypadalo slavnostní předání Národního domu k užívání sokoly 15. srpna 1903, ale myslím si, že to byla nádhera. Je

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 11 (listopad 2006) Starostův sloupek Předpokládám, že se asi občané po nedávno konaných komunálních volbách budou nově zvolených zastupitelů dotazovat, co

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic

Radniční list. Starostův sloupek. Štít odvezli divadelníci z Jihlavy za Drahouška Annu, Štítek putuje díky čertíkovi do Českých Budějovic V. ročník, číslo 4 (duben 2003) Starostův sloupek S přicházejícím jarem začíná období realizace mnoha úkolů, které jsme si předsevzali na rok 2003. Řídit chod města je nekonečný proces. Bylo by naivní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Tradiční slavnosti nabídnou znovu novinky. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 6 (červen 2013) Starostův sloupek Obecně bývá červen důležitý především pro všechny školáky. Než si na jeho konci převezmou vysvědčení, mohou

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Zahájení letní sezony: Méně čepic, spokojenější bikeři. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Zahájení letní sezony: Méně čepic, spokojenější bikeři. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 6 (červen 2003) Starostův sloupek Jak se bude vyvíjet financování měst a obcí v České Republice? Jaké jsou finanční výhledy Města Prachatice? Nehrozí propady výnosů některých daní? To

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Trasy pro běžkaře i sjezdovky čekají na sníh. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 1 (leden 2015) Starostův sloupek Jako většina měst naší země přicházejí Prachatice do nadcházejícího roku s novým návrhem rozpočtu. I když na

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více