63-41-M/02 Obchodní akademie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "63-41-M/02 Obchodní akademie"

Transkript

1 63-41-M/02 Obchodní akademie 3. Doporučení žáka k zařazení do školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením vydané docházky počítaný z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, přírodopis, fyzika, chemie, dějepis a informatika. Hodnocení: max. 20 bodů 2. Výsledek přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky konané formou testu. Hodnocení: max. 60 bodů bodů. příjímací zkoušku vykonal úspěšně 11 0 bodů. příjímací zkoušku nevykonal, nesplnil kritéria příjímacího řízení 3. Známka z cizího jazyka za 2. pololetí předposledního ročníku povinné školní Hodnocení: klasifikační stupeň 1 5 bodů v ostatních případech 0 bodů Maximálně 5 bodů 4. Účast ve vědomostních soutěžích či olympiádách v posledních dvou letech, (potvrzená školou či Hodnocení: 1 bod Celkový možný počet získaných bodů je 86 bodů. Přijímáni budou uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Uchazeči se zdravotním znevýhodněním budou podle uvedených kritérií posuzováni zvlášť. Podle legislativy lze doplnit třídu maximálně 4 žáky se zdravotním znevýhodněním. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Při rovnosti bodů přednostně přijímáme uchazeče s lepším průměrným prospěchem z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a informatika na vysvědčení za první pololetí posledního ročníku povinné školní V prvním kole přijímacího řízení na obor M/02 Obchodní akademie přijímáme 14 uchazečů.

2 Příloha č. 1 (dle školského zákona č. 561/2004 Sb., 60, odst. 3) na školní rok 2013/2014 pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie Průměr Bodové hodnocení 1,00 1, ,11 1, ,31 1, ,51 1, ,71 1, ,91 2, ,11 2, ,31 2, ,51 2, ,71 2, ,91 3, ,11 3,30 9 3,31 3,50 8 3,51 3,70 7 3,71 3,90 6 3,91 4,10 5 4,11 4,30 4 4,31 4,50 3 4,51 4,70 2 4,71 4,90 1 4,91 5,00 0

3 63-51-J/01 Obchodní škola Uchazeči se zdravotním znevýhodněním budou podle uvedených kritérií posuzováni zvlášť. Podle legislativy lze doplnit třídu maximálně 4 žáky se zdravotním znevýhodněním. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Při rovnosti bodů přednostně přijímáme uchazeče s lepším průměrným prospěchem z předmětů český jazyk, matematika, fyzika a chemie na vysvědčení za první pololetí posledního ročníku povinné školní V prvním kole přijímacího řízení na obor J/01 Obchodní škola přijímáme 14 uchazečů.

4 Obory středního vzdělávání s výučním listem Uchazeči se zdravotním znevýhodněním budou podle uvedených kritérií posuzováni zvlášť. Podle legislativy lze doplnit třídu maximálně 4 žáky se zdravotním znevýhodněním. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Při rovnosti bodů přednostně přijímáme uchazeče s lepším průměrným prospěchem z předmětů český jazyk, matematika, fyzika a chemie na vysvědčení za první pololetí posledního ročníku povinné školní V prvním kole přijímacího řízení na obor: H/01 Výrobce kožedělného zboží přijímáme 7 uchazečů, H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijímáme 8 uchazečů, H/01 Zahradník přijímáme 10 uchazečů, E/01 Zpracovatel přírodních pletiv 10 uchazečů, E/01 Kožedělná výroba přijímáme 5 uchazečů, E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce přijímáme 8 uchazečů, E/01 Zahradnické práce a Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce přijímáme 16 uchazečů, E/01 Strojírenské práce přijímáme 8 uchazečů, E/01 Textilní a oděvní výroba přijímáme 8 uchazečů, E/01 Bižuterní výroba přijímáme 8 uchazečů, E/01 Provozní služby přijímáme 16 uchazečů.

5 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Další podmínky pro přijetí jsou: Při rovnosti bodů přednostně přijímáme uchazeče s lepším průměrným prospěchem z předmětů český jazyk, matematika, fyzika a chemie na vysvědčení za první pololetí posledního ročníku povinné školní V prvním kole přijímacího řízení na obor C/02 Praktická škola dvouletá přijímáme 12 uchazečů.

6 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením. Další podmínky pro přijetí jsou: Při rovnosti bodů přednostně přijímáme uchazeče s lepším průměrným prospěchem z předmětů čtení, psaní (český jazyk) a matematika na vysvědčení za první pololetí posledního ročníku povinné školní V prvním kole přijímacího řízení na obor C/01 Praktická škola jednoletá přijímáme 6 uchazečů.

7 (dle školského zákona č. 561/2004 Sb., 60, odst. 3) Příloha č. 1 Průměr na školní rok 2013/2014 pro obory vzdělání Obchodní škola, Praktická škola jednoletá a dvouletá a obory středního vzdělání s výučním listem Bodové hodnocení Průměr Bodové hodnocení 1,00 1, ,06 3, ,06 1, ,16 3, ,16 1, ,26 3, ,26 1, ,36 3, ,36 1, ,46 3, ,46 1, ,56 3, ,56 1, ,66 3, ,66 1, ,76 3, ,76 1, ,86 3, ,86 1, ,96 4, ,96 2, ,06 4,15 9 2,06 2, ,16 4,25 8 2,16 2, ,26 4,35 7 2,26 2, ,36 4,45 6 2,36 2, ,46 4,55 5 2,46 2, ,56 4,65 4 2,56 2, ,66 4,75 3 2,66 2, ,76 4,85 2 2,76 2, ,86 4,95 1 2,86 2, ,96 5,00 0 2,96 3,05 20