Do slov má láska odívá se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Do slov má láska odívá se"

Transkript

1 Vyšehrad

2 Do slov má láska odívá se

3

4 Ono no Komači Do slov má láska odívá se Vyšehrad

5 Supported by the Japan Foundation Kniha vychází s laskavým přispěním nadace Copyright Zdenka Švarcová, 2011 Zdeněk Gerych, 2011 ISBN

6 [ 110 ] Do listů slov má báseň odívá se A nakreslím-li slovo žal, jako by z listů kapky rosy nabíral. Anebo ještě spíše, to pro lásku tak dávno ztracenou mé slzy kutálejí se tiše. [ 111 ] O životě v ústraní přemítám Jistě svá úskalí má přebývat v horské vísce osamělé. Že přináší však velký svět jen chmur a strázní bezpočet já v horách měla bych se skvěle! ( 74 )

7 [ 112 ] Noční lov Jak pokojně bych mohla spát, kdybych nemusela do tmy naslouchat, zda jeleni vyvázli a znovu troubit nezačnou, až v lesích pod horou Ogura pochodně lovců dohasnou. [ 113 ] Odloučení Až k nepřestání nekonečně dlouho jsem ani slůvko neslyšela od toho, s nímž bych se vídat měla. A pokradmu v těch dnech a nocích nejistých přišel čas jasných barev podzimních. ( 75 )

8 [ 114 ] Hořkosladká upomínka Nevím, zda jednou pochopíš, že dárek, cos mi kdysi dal, je mi dnes jenom na obtíž. Možná že bez něj, alespoň na pár chvil, zapomněla bych, žes u mě někdy byl! [ 115 ] Mlha nad krajinou Není to smutné pomyšlení? Na okamžik prchavý, kdy člověk už není, a v mlžný opar přemění se, tak lehce do ztracena zelený, k pláním tam v dálce vánkem nesený. ( 76 )

9 [ 116 ] Mořská skica Ač nikdy nevydají zralé ovoce, přesto k nebi rozkvétají tak divoce bělostné hřebeny vln, jež krášlí ušlechtilou skráň to z hlubin vynořil se sám Všech moří pán. [ 117 ] Poslední přání Ne dříve, než k podzimu nakloní se můj čas, ne dříve, než na obtíž všem připadne můj hlas, jistě až potom! Jak listy stromů, když spadnout vzpomenou si, do kouta ať zametou má slova nemohoucí!

10 Jemná a tajemná Ono no Komači Pokusili jsme se o aktuální překlad veršů vzniklých před více než jedenácti stoletími. V nejrůznějších koutech světa tak před námi učinili už mnozí, i když spíš výběrově než uceleně, i po nás ale nepochybně zůstane literární dílo paní Ono no Komači výzvou pro další překladatele, básníky a recitátory. Od doby svého vzniku v druhé polovině 9. století podněcují tyto verše zvídavost, představivost a úvahy nejen jako duchaplná poetická poselství, ale i jako klíč k vytvoření si vlastního obrazu básnířky, jejíž totožnost je doložena právě jen jejími verši. Marné hledání skutečné podoby autorky těchto veršů vedlo ke vzniku mnoha legend, díky kterým ožívá Ono no Komači pověstně krásná šlechtična a básnířka na jevištích tradičního divadla nó, na obrazech slavných malířů, v každoročním průvodu historických postav o Svátku starých dob (Džidai macuri) v Kjótu, v historických inscenacích a v neposlední řadě i v překladech do cizích jazyků. Svazek básní, jejž Zdeněk Gerych výstižně nazval Do slov má láska odívá se, vznikl na základě mého pracovního překladu Sbírky básní Ono no Komači sestavené kolem r a v dalších staletích ( 79 )

11 průběžně opisované, posléze vydávané tiskem. Použili jsme vydání z roku 1958, jehož editorem byl Kubota Ucuho ( ), básník a literární historik. Soubor sto šestnácti krátkých pětiverší (tanka) a jedné delší skladby (čóka) připisovaných převážně Ono no Komači opatřil úvodním výkladem a poznámkami k jednotlivým tankám. Kromě Ono no Komači se ve výběru objevují vždy jen jednou autoři Óšikóči no Micune ( ), opat Hendžó (Jošimune no Munesada, ), Abe no Kijojuki ( ), starší sestra Ono no Komači a vnučka Ono no Komači. V úvodu k jedné z nejslavnějších básní Ono no Komači (č. 38) je jmenovitě zmíněn básník a dvořan Funja no Jasuhide (? po r. 902) básnířka v pěti jinotajných verších odmítla jeho pozvání na cestu do provincie, kde se ujímal úřadu guvernéra. Zatímco aristokraté starého Japonska měli svá, dnes už historická, jména, ženy byly pojmenovávány pomocí odkazů na místa, odkud pocházely, na úřady, které zastávaly, na čtvrti a budovy, kde bydlely, apod. Kubota Ucuho říká, že Ono (dnes běžné příjmení) mohlo být v případě Ono no Komači odkazem buď k místnímu jménu v provincii Ómi (oblast u jezera Biwa) nebo staré rodové jméno. Pozdější badatelé (Jošida Sei iči, Komačija Teruhiko, Katagiri Jóiči aj.) se přiklánějí k druhé z těchto možností. Domnívají se, že básnířčiným příbuzným, nebo dokonce otcem, ( 80 )

12 mohl být dvořan Ono no Takamura ( ), uznávaný autor čínských básní kanši. Komači znamená doslova malá čtvrť (okrsek) nebo malá (dívka) ze čtvrti. V rozsáhlém areálu císařského paláce, kde se případná Takamurova dcera, sestra nebo jinak s ním spřízněná žena mohly pohybovat, byly pavilony obývané ženami nazývány mači. Odtud pramení domněnka, že básnířka mohla bydlet přímo v paláci a zastávat tam nějakou funkci. Není však vyloučeno, že žila v šlechtickém sídle mimo palác nebo že v paláci pobývala jen kratší dobu. Většina badatelů se shoduje v názoru, že Ono no Komači byla činná přibližně v letech O půl století později zhodnotil její básnickou tvorbu Ki no Curajuki (868? 945?), dvořan a významný básník, kterého císař Daigo ( ) ustanovil hlavním pořadatelem první císařské antologie japonské poezie waka, Sbírky starých a současných básní (Kokinwakašú). Curajukiho předmluva k této sbírce je považována za základní text japonské poetiky. Autor v ní mimo jiné charakterizuje tvorbu pěti básníků a jedné básnířky předchozího období. Celá skupina vstoupila do dějin japonské literatury jako Šest básnických géniů (rokkasen). Onou geniální ženou je Ono no Komači a Curajuki o ní píše: Je to básnířka navazující na styl své dávné předchůdkyně, princezny Sotóri. Je tklivá, nikoli důrazná. Přirovnal bych její výraz k duševní trýzni ušlechtilé ženy. Že není ( 81 )

13 důrazná, to přece patří k ženské poezii. Do sbírky Kokinwakašú bylo k různým tématům (roční doby, putování, láska, meditace apod.) přiřazeno osmnáct pětiverší Ono no Komači. Už v roce 1896 se český čtenář mohl s paní Komači setkat v Písni za vlahé noci, povídce, již Julius Zeyer ( ) vydal v době takzvané japonské horečky u J. Otty v Obnovených obrazech. V eseji Japonské motivy v díle Julia Zeyera o tom podrobně píše Antonín Líman. Zeyer dal básnířce podobu přízraku: [ ] kisaki (císařovna) vzpřímila se pod baldachýnem a pozvedla ruku jako na přivítanou a tázala se:,kdo jsi?,óno-nokómač, odpověděla vidina a sklopila zrak. Jako bzučení včel rozléhalo se šeptání kvetoucí zahradou, každý opakoval to jméno slavné kdys po celé zemi. Další setkání s Ono no Komači na české půdě na sebe nedalo dlouho čekat. Básník a spisovatel Emanuel z Lešehradu ( ) nabídl své překlady staré japonské poezie Bohuslavovi Martinů a díky tomu mohlo v r vzniknout Nipponari Sedm písní pro ženský hlas, dvě z nich jsou zhudebněním textů Ono no Komači. Jde o upravené překlady z němčiny, které bychom dnes jenom stěží dokázali identifikovat s japonskými originály. To ale neplatí o básni Sen publikované poprvé v r v oblíbené sbírce Verše psané na vodu. Přeložil ji Bohumil Mathesius ( ) na základě pracovního překladu Vlasty Hilské ( ): ( 82 )

14 Na tebe tolik jsem myslila ve spánku tvou jsem podobu zřela: kdybych tak znala, že je to sen což bych se probudit chtěla?! (V tomto svazku č. 16, Když o něm zdálo se mi ) Během dalších let se sporadicky objevovaly překlady jednotlivých básní Ono no Komači například v antologii Bledý měsíc k ránu (1994), nebo Sto básní (1997). Usoudili jsme, že jediná žena z šesti básnických géniů 9. století si zaslouží překlad kompletní. Legendy dopřávají slavné básnířce dlouhý život sto let. I kdyby skutečně žila tak dlouho, vzniku Sbírky básní Ono no Komači kolem roku 1000 by se dožít nemohla. Víme, že sestavování sbírek bylo v té době samo o sobě svébytným uměním, nabízí se proto úvaha, zda pořadí básní v této sbírce zvolila autorka sama, nebo se v něm spíše odráží určitý záměr sestavovatele, případně sestavovatelů. Pokud nějaký záměr, například pokus seřadit básně tak, aby tvořily příběh, byl, je velmi těžké jej po tisíci letech s jistotou rozpoznat. Ponecháme-li však stranou otázku, zda je řazení autorské nebo editorské, zbývá se zamyslet, jak působí a čím nás zaujmou jednotlivé básně i jejich sled. Přitom je třeba mít na zřeteli, že lidé v 9. století žili rychleji; dospívali, vyzrávali a umírali dříve než my. Ono no Komači mohla mít v dvaceti pěti letech ( 83 )

15 zkušenosti a světonázor dnešní čtyřicetileté zralé ženy. Na vysoký věk v několika básních naráží. Jestli jí ale ve chvíli vzniku takové básně bylo čtyřicet, šedesát nebo i více let, o tom můžeme pouze spekulovat. Z pohledu stárnutí působí nicméně řetězec jejích pětiverší jako skladba doprovázející příběh života starší ženy. Uprostřed prohlubujícího se smutku probleskují jiskry (jednotlivá pětiverší) naděje, vtipu, milé vzpomínky, ba i frivolnosti. Není to, jak bylo od 10. století zvykem, řazení podle tematického modelu, kde po básních čtvera ročních dob následují básně loučení, putování, díkůvzdání a po nich třeba básně milostné v pořadí od prvotního vzplanutí po konečné naplnění či nenaplnění. Naopak, tanky ve Sbírce básní Ono no Komači oscilují mezi jarem a podzimem, dnem a nocí, vírou a pochybností. Je zřejmé, že k celkem věrohodnému vřazení období života Ono no Komači do druhé poloviny 9. století přispěla i ověřitelná jména mužů, historických osobností, s nimiž si vyměňovala básně, s nimiž se znala a stýkala. Mezi partnery nebylo zvykem za bílého dne si povídat, držet se za ruce a dívat se přitom jeden druhému do očí. Dáma seděla za zástěnou, již jenom vzácně poodhrnula. Muž seděl na polštáři prostřeném na dřevěné podlaze ochozu. Přicházel za tmy, odcházel před rozbřeskem. Brzy poté poslal po poslíčkovi báseň. Jen se znalostí těchto dobových zvyklostí jsme schopni docenit funkci a význam básní ( 84 )

16 waka jako mocného média utvářejícího, posilujícího, oslabujícího i ničícího mezilidské, především však partnerské, vztahy. Pravděpodobnost selhání takové komunikace nevhodná formulace, pozdní reakce, nedorozumění kvůli nepochopení textu atp. byla vysoká. K tomu všudypřítomné cizí oko (josome), povídavost a zvědavost poslíčků, slídění, pomluva, závist, žárlivost Na druhé straně však to byl způsob soužití naplňující vrchovatě dramatickou dimenzi lidského života, jejíž naplňování si člověk podvědomě i vědomě také přeje. Pokud se ovšem představy až příliš dramaticky nerozejdou se skutečností. Verše Ono no Komači svědčí o příliš mnoha zklamáních a rozčarováních. V básních se však předpokládaná žitá dramata rozplynou v dimenzi poetické, pro člověka též nezbytné. Básně tanka, které nám paní Ono no Komači zanechala, skýtají čtenáři, především díky své nadčasovosti, prostor pro textem zprostředkovanou zkušenost napínavého vnitřního boje, v němž síla ducha pomáhá zapudit tíživé představy přibývající s věkem. To se však týká jen části básní v této sbírce. Velkou skupinu tvoří pětiverší umožňující nám proniknout do typicky japonské poetiky snu, která je u paní Komači nerozlučně spjatá s básněmi milostnými a také s řadou pověr, například s tou, že šaty oblečené naruby přilákají milovanou osobu do snů. Zapamatovaný, vyprávěný, verši opředený sen se stává pomy- ( 85 )

17 slnou skutečností. Dochází v něm k setkáním, která jsou jinak kvůli vnějším nepříznivým okolnostem nepředstavitelná, ovšem snícími jsou prožívána velmi intenzivně. Snové básně jsou básněmi s tajemstvím právě proto, že hranice mezi jume (snem) a ucucu (skutečností) je vnímána jako velmi nezřetelná, a tudíž i plynule překročitelná. V pořadí poslední snové básni (č. 109) vyjadřuje Ono no Komači pocit hluboké životní nejistoty zcela jednoznačně: Je tento svět doopravdy, / anebo se nám jenom zdá? / Nedozví se, kdo se ptá, / zda skutečný je, či pouhý sen, / když je, a přitom není zároveň! Zasvěcený čtenář japonské poezie již ví, že pětiverší tanka má celkem 31 slabik rozdělených do veršů podle vzorce Dodržet tuto stručnou formu a neztratit přitom nic z obsahu je v překladu ve většině případů nemožné. Ve staré japonštině se však tato forma dala naplnit poměrně hutným obsahem pomocí specifických jazykových i mimojazykových prostředků. Především zde již v době Ono no Komači byla už více než třísetletá tradice poezie waka, počítáme-li i období ústně tradovaných písní (uta). Postupně vznikal kánon této poezie s řadou ustálených básnických přívlastků, opakovaně používaných stejných dvou- a víceznačných homonym, asociativně spojovaných spřízněných slov, gramaticky polyfunkčních slov atd. Postupně se ustálil také počet poetických místních jmen i takzvaných sezónních slov zastupu- ( 86 )

18 jících některou z ročních dob. To všechno jsou výrazové prostředky nesoucí jeden nebo více smluvených významů, kterým každý dávno rozumí, což umožňuje text zestručnit. Záleží pak jen na vynalézavosti a jazykovém nadání básníka, jak tyto ustálené výrazy propojí s optimálně výstižnými výrazovými prostředky neotřelými, aby mohl, také jen stručně, formulovat významná poselství vycházející z jeho nitra. Překladatel však nemůže předpokládat, že je každý jeho potenciální čtenář znalcem kánonu japonské poezie waka. Ví, že slovo hana musí přeložit jako třešňový květ nebo třešňové květy (a už toto je obtížná volba), a pokud to kontext vyžaduje, musí ještě nějak naznačit, že jde o symbol smrti. (Že jde o symbol jara, český čtenář pochopí. Ale co čtenář v rovníkové Africe?) Stručnost japonské tanky tak bere v překladu za své. Měsíc, rosa, květy, ptáci, rudnoucí listy javorů, vítr, bouře, déšť a sníh skýtaly dávným básníkům nejen podívanou, ale i vůně a zvuky. Vnímali přírodu všemi smysly, pozorovali nebe i proměny rostlin, naslouchali hlasům ptáků a zvířat, vciťovali se do života přírody, ztotožňovali se s ním. Proto je poezie waka bohatá na básnické obrazy, v nichž je tak často přírodní úkaz vyjádřením stavu lidské mysli, v nichž prchavá rosa znamená nestálost lidského života a slova jsou listy opadávající se stromů. Zdenka Švarcová ( 87 )

19 Obsah Vyznání / 7 Na kvetoucí strom se dívám / 9 Když připadlo mi, že se rozmyslel... / 9 Muži, jenž kolem prošel, jako bych byla jen vzduch / 10 Odpověď / 10 Z očí do očí kdybychom mohli se dívat / 11 Sběrači kořenů / 11 Než spustíš svůj smutný zpěv / 12 Ne že bych vám nechtěla rozumět / 12 Kam zmizela jsi, chůvo moje milá? / 13 Podzimní úplněk na horách / 14 Jinou noc / 14 Do samého rána jsem marně doufala, že přijde řeč na věci podstatné, a teď abych se bránila nařčení, že jsem se celou noc pro něco trápila! / 15 Odpověď pana Óšikóči no Micuneho / 15 Můj vytrvalý ctitel pro mě se trápí potají / 16 Tomu, kdo ztratil rozum a za mnou slídí / 16 Když o něm zdálo se mi / 18 Smutno ti bude, až budeš mé řádky číst! Vděčně, tvá / 19 ( 89 )

20 Odpověď / 19 Osamělá / 20 Povzdech nad jeho srdcem nestálým / 20 Ptám se, zda klasy vysypané nevěští, co s námi dvěma se stane / 21 Jemu posílám / 21 Neodbytnému nápadníkovi, jenž dochází bez ustání, leč bez naděje na setkání / 22 Požár za temné noci / 22 Noc a den / 23 A učím já se od rybáře / 23 Odmítnutý milenec / 24 Dárek na rozloučenou / 24 Úpěnlivá prosba / 25 Na námět z ostrova Ide / 25 Milenci, jenž na mne už dávno zapomněl / 26 Odpověď / 26 Naříkám nad údělem svým / 27 Pouť do kláštera Na skále / 28 Záhy jsem dostala tuto odpověď: / 28 Opuštěná / 30 Posteskl si jeden vzácný dvořan, že jsem na něj zapomněla / 31 Pozvání / 31 Takováto kouzla se slovy umí pan Abe no Kijojuki: / 32 Neodpustila jsem si tuto odpověď: / 32 Rada milenci, jenž, zdá se, na mne zanevřel / 33 Nezvaní hosté / 33 ( 90 )

21 Stmívání v horách / 34 Milostné hrátky / 34 Otázka určená vysoko postavenému dvořanovi, jemuž obava ze skandálu v císařském paláci brání v tom, aby mě navštívil jinak než tajně, v nuzném přestrojení / 35 Se stvolem kosatce jemu posílám, pátého dne pátého měsíce, jenž je svátkem chlapců i mužných ctností / 36 Bez konce / 36 Tomu, kdo kdesi daleko přebývá / 37 Když za mnou nepřišel jsi potají / 37 Miluji, a přesto sama jsem... / 38 Stará borovice / 38 Nastal čas / 39 Zklamání / 39 Překvapená / 40 Sama za jarního deště / 40 Psáno ve větrném počasí, nad ránem, kdy zemřel Čtvrtý princ... / 42 Tomu, kdo mi vzkázal: Zapomeň na mne, umírám. / 42 Vězte, že nesnadno to psaní píši vám, jež nyní posílám / 43 Neopětovaný cit / 43 Jarní obrázek / 44 Vážné starosti / 44 Uprchlé jaro / 45 Po dlouhém odloučení / 45 ( 91 )

22 Sdílený úděl / 46 Jak zapomenout mám? / 46 Tvrdíš, že udivuji tě víc než kdysi / 47 Světská elegance / 47 Psáno pro bolestnou chvíli, kdy nás opouští milovaná bytost, a mluví se o tom, že se jako jeřáb z rákosových plání vznese a ve výšinách oblačných navždycky rozplyne se / 48 Z paláce přikázali mi, ať o dešti báseň složím v tomto prosluněném dni / 50 Když zalévání, jež nezná míru, záhon chryzantém vyplavilo / 51 Tajná setkání / 51 Odpověď posílám v listu přivázaném ke klasům trávy ozdobnice / 52 Odpověď tomu, kdo se ptá, jaké to je snášet posměch, že dostala jsem se do řečí / 54 Muži, o němž povídá se, že je v lásce nestálý / 55 Bolestné poznání / 55 Milenci odmítnutému ne tak zcela / 56 Daleko do Mičinoku posílají tě, a mně nezbývá než se ptát, kdy na cestu se musíš dát / 56 Když úzkost v srdci mám a bezradná si připadám / 57 Jak jen to bylo ráno za svítání? / 57 Co netušila jsem / 58 Když zemřel, koho jsem vídávala / 58 Splněný sen / 59 Do daleké provincie posílám / 59 ( 92 )

23 Lidská neomalenost / 60 Bojím se, bojím / 60 Pochybnosti o sobě samé / 61 Další otázky / 61 Tomu, kdo o mě ztratil zájem / 62 Výhody dlouhého života / 62 Marná snaha / 63 Pohřební hranice / 63 Smutný nápěv / 64 Na rozbřesk když čekám dlouze / 64 Zrádné slzy / 66 Podzimní vítr vzdul se zas / 66 Strastiplná noční vycházka / 67 Když procitla jsem / 67 Přítelkyně z hory zvané Čekání / 68 Nezdařený útěk / 68 Známky podzimu / 69 Navečer podzimu se ptám / 69 Měsíc na ranním nebi / 70 Horský pramen / 70 Proměna / 71 Jarní zvědavost / 71 Příchod podzimu / 72 Naléhavá prosba / 72 Uzda, jež strhává mě zpět / 73 Otázka nad otázky / 73 Do listů slov má báseň odívá se / 74 O životě v ústraní přemítám / 74 Noční lov / 75 ( 93 )

24 Odloučení / 75 Hořkosladká upomínka / 76 Mlha nad krajinou / 76 Mořská skica / 78 Poslední přání / 78 Jemná a tajemná Ono no Komači (Zdenka Švorcová) / 79

25 EDI CE ver še SVAZEK (30) Ono no Komači Do slov má láska odívá se Z japonských originálů přeložila a doslov napsala Zdenka Švarcová, přebásnil Zdeněk Gerych Ilustrace na obálce, s. 5, 29, 41, 65, 77 Národní galerie v Praze; s. 17 Západočeské muzeum v Plzni; s. 53 Národní muzeum Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur Typografie Vladimír Verner Vydalo nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., v Praze roku 2011 jako svou 986. publikaci Vydání první. AA 1,05. Stran 96 Redakčně zpracovala Blanka Koutská Odpovědná redaktorka Marie Válková Vytiskla tiskárna Ekon, Jihlava Doporučená cena 188 Kč Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., Praha 3, Víta Nejedlého ISBN

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium, Brno, Elgartova 3. GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. Programu Subjekt: Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. Programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 21 Název výzvy: Žádost o fin.

Více

Jan Skácel. Metličky V Y Š E H R A D

Jan Skácel. Metličky V Y Š E H R A D Vyšehrad Jan Skácel Metličky Jan Skácel Metličky V Y Š E H R A D Copyright Jan Skácel, 2011, c/o Aura Pont, s. r. o. Praha Illustrations Helena Konstantinová, 2011 ISBN 978-80-7429-162-3 Maličko pospíš,

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 19. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_32_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie

Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov. Název pracovního listu: William Shakespeare Romeo a Julie Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Název učebního materiálu: Pracovní listy k rozboru ukázek literárních děl pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Římská lyrika GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN Římská lyrika Tematická oblast Antika Datum vytvoření 12. 7. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První ročník gymnázia DUM slouží k procvičení a zopakování učiva o římských básnících na

Více

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT Obsah I. TEREZÍN Sedala sama za zavřenými dveřmi a psala / 9 Spolužačce / 10 Nemocné zvíře / 11 Znění / 14 Ošetřovatelka / 15 Na dvoře stojí lidé jeden za druhým / 16 Ráno / 17 Žena / 19 J. - Dnes e všemu

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20.

Člověk v demokratické společnosti Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Světová literatura 20. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0565 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_50_E. Hemingway Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Název školy Autor Mgr. Šárka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Vypracoval(a), Mgr.Petr Papica,7.9. 2012. Ověřeno (datum) 8.10.2012

Vypracoval(a), Mgr.Petr Papica,7.9. 2012. Ověřeno (datum) 8.10.2012 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení VY_12_INOVACE_Pap2 materiálu

Více

J. Wolker Těžká hodina

J. Wolker Těžká hodina Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0805 Název učebního materiálu: Komplexní jazykový a literární rozbor uměleckých textů - pracovní

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz.

Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz. Nahraďte podtržené přívlastky vedlejšími větami přívlastkovými: Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí ze svého rodného kraje. Viděli jsme zajímavý přírodní úkaz. Pozorovali jsme včely přelétávající z květu

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Nezvalova poezie uzenin

Nezvalova poezie uzenin Nezvalova poezie uzenin Kdyby vás nebylo, dělníci, ( ) Člověk by neměl ani groš a nebyly by masné krámy. 1 V padesátých letech napsal Josef Hiršal pro pobavení svých přátel několik básní parodujících sloh

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Deník ze španěl. Petr Kučera. Z českého originálu Deník ze Španěl. Odpovědná redaktorka Jana Pátková. Grafická úprava Jana Pátková

Deník ze španěl. Petr Kučera. Z českého originálu Deník ze Španěl. Odpovědná redaktorka Jana Pátková. Grafická úprava Jana Pátková 2 Deník ze španěl Petr Kučera Z českého originálu Deník ze Španěl Odpovědná redaktorka Jana Pátková Grafická úprava Jana Pátková Vydalo nakladatelství Anna Pátková Santini 13. 6. 2015 eknihysantini.cz

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0637 Šablona III/2 č. materiálu VY_32_INOVACE_82 Jméno autora Mgr. Jana Machová Vzdělávací oblast

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více