13. Realistické tendence v české próze 2. pol. 19. stol. historická, venkovská próza, naturalistický román

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. Realistické tendence v české próze 2. pol. 19. stol. historická, venkovská próza, naturalistický román"

Transkript

1 13. Realistické tendence v české próze 2. pol. 19. stol. historická, venkovská próza, naturalistický román Období 80. a 90. let 19. stol., navazuje na počátky uměleckého realismu od 40. let (Havlíček, Němcová). Realismus ve vědě: požadavek pravdy a svobody vědeckého bádání; vliv pozitivismu, boj o pravost Rukopisů, vydání Ottova slovníku naučného; vychází časopis Čas, vědecký časopis Athenaeum vydavatel T.G.Masaryk Osobnosti: T.G.Masaryk filozof a sociolog, estetik Otakar Hostinský, historik Jaroslav Goll, jazykovědec Jan Gebauer, literární historik Jaroslav Vlček Kritický realismus v české próze: tendence sociální i národně osvobozenecké Historický román s výchovnou tendencí národní historická věrnost, typizace; vliv francouzské a ruské literatury Venkovský román znalost venkova, národopisné studie, regionální charakter prózy (návaznost na Hálka) Naturalismus ve společenském románu (dokument doby), záliba v negativních jevech, pesimismus Historická próza povídky, romány, románové kroniky; historická hodnověrnost, ověření událostí. Potvrzení samostatnosti českého národa. Palackého historická koncepce historický pohyb je dán aktivitou celého národa. Národ = celek (ne jedinec) vytváří dějiny. Koncepce Josefa Pekaře dějiny netvoří celý národ, ale významné osobnosti doba volala po následování minulosti - náměty z husitství - snaha o přeměnu společnosti Václav Beneš Třebízský ( ) sympatie k husitství, obvykle psal povídky: V červáncích kalicha, V záři kalicha, Pobělohorské elegie, Pod doškovým střechami Bludné duše - román o selském povstání z doby Josefa II. - soucit s utrpením lidu Alois Jirásek ( ) středoškolský učitel, stál u zrodu samostatného státu, vliv Paleckého koncepce. Témata: období husitství a národního obrození (široké románové kroniky), doba pobělohorská, lidové vzpoury a povstání Nejstarší období dějin: Staré pověsti české ale i novější: o Žižkovi, Kozinovi, Jánošíkovi (čerpal z Kosmase a Dalimila) Husitské období: Mezi proudy - třídílný román, vzrůst společenských rozporů za Václava IV., počátky reformního hnutí, osudy Jana Žižky, vydání Kutnohorského dekretu Proti všem románová triologie, rozkoly v husitském hnutí, rozmach a vrchol husitství, založení Tábora Bratrstvo románová triologie, doznívání husitských válek na Slovensku Husitský král 2 dílný nedokončený román, vláda Jiřího z Poděbrad Z Čech až na konec světa román, mírové poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy, podle cestopisu Václava Šaška z Bířkova Pobělohorské období: Skály román, vzpoura na Čáslavsku Skaláci román, selská vzpoura 1775 na Náchodsku Psohlavci román, protifeudální odboj, povstání Chodů, Kozina, Lomikar Temno román, spektrum společenských typů, nedá se vyčlenit jednotlivý hrdina, období protireformace, pálení českých knih Národní obrození: F.L.Věk - pět dílů, románová kronika, průběh počátků národního obrození. Autentická hlavní postava (osudy od dětství), prostředí Prahy a Dobrušky, historické postavy V.Thám, V.M.Kramerius U nás 4 dílná románová kronika, obrozenecká činnost kněze na vesnici (Hronov) Filosofská historie novela, události předcházející rok Revoluční prvek čeští studenti, neměčtí maloměšťáci (Praha Litomyšl)

2 Zikmund Winter ( ) Archivář, historik.působil v Rakovníku.Psal především povídky, vybírá si jiné období než Jirásek -15. a 16. stol. Historiccké studie - pravdivý obraz společenských typů postav. Vynikající psycholog (studie rozvrácených duší, dokonalá povahokresba), mistr krátkých próz historických a humoristických. Věnoval se více postavám (psychologii), městské prostředí, individuální osudy. Výrazové prostředky -archaismy, historismy, dialogy, monology - komplikovaný text. Rakovnické obrázky, Pražské obrázky Mistr Kampanus - román, příběh českého vědce, básníka a rektora UK - skutečná postava, ve snaze zachovat univerzitu dělá spoustu ústupků. Venkovská próza Především romány, obraz vesnice i s jejími nedostatky, snaha hledat řešení. Autoři si vybírají prostředí, které dobře znají; návrat k ideálům křesťanství, charakteristika postav i prostředí Karel Václav Rais ( ) narozen v Podkrkonoší, zobrazuje bídu a těžký život venkovanů. Výminkáři - povídky, generační problém, majetkový konflikt Rodiče a děti povídky, vztahy mezi rodiči a dětmi Zapadlí vlastenci román, Podkrkonoší, období národního obrození, mezilidské vztahy, obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické inteligence (učitelé, kněží, národní spory na česko-německém rozhranní Západ - román, Českomoravská vysočina, vesnice 2. pol. 19. stol. (autorova současnost), oslava ušlechtilosti a lidské dobroty, úsilí zmírnit bídu lidí Kalibův zločin román, naturalistický pohled, majetný sedlák se stane obětí ženských intrik dohnán k vraždě Tereza Nováková ( ) narozena v Praze, národopisné studie, monografické romány (děj se týká jedné postavy, jejího vývoje), autentická předloha Jiří Šmatlán román, příběh tkalce - hledá lepší život na venkově; popisován jeho vývoj: od náboženské víry přes čtenářskou vášeň až k sociálně demokratickým názorům o spravedlnosti pro chudé; dokumentární realismus a kritika společnosti Děti čistého živého román, tragický příběh příslušníků sekty abrahamitů Na Librově gruntě román, východočeská vesnice v pol. 19. stol., útlak roboty, daní Historické romány z venkova Jan Jílek román, osudy českobratrského emigranta, věrnost víře Drašar román, doba národního obrození, tragický příběh kněze a obrozenského literáta Michla Městské prostředí Maloměstský román - osud dcery Karla Havlíčka Zdeňky Antal Stašek ( ) vlastním jménem Antonín Zeman, otec I.Olbrachta. Blouznivci našich hor povídkový cyklus, život v podkrkonoší, hledání spravedlnosti a štěstí, spriritismus V temných vírech - román, život dělníků, počátky dělnického hnutí. O ševci Matoušovi a jeho přátelích - obraz 40.let 19.stol., sen o lepším životě, boj proti kapitalismu Jan Herben ( ) zakladatel časopisu Čas Do třetího a čtvrtého pokolení románová kronika, moravské Slovácko, život 3 generací rodiny Hrabcovi Jindřich Šimon Baar ( ) katolický kněz Paní komisařka, Osmačtyřicátníci, Lůsy - románová trilogie (prostředí Chodska ve 40.letech 19.stol) Jan Cimbura - autobiografický román, idealizace sedláka

3 Městská próza Ignát Herrmann ( ) novinář (Národní listy, literárně-humoristický časopis Švanda dudák); popisnost, nadějovost, sentimentalismus Otec Kondelík a ženich Vejvara román U snědeného krámu román s autobiografickými rysy, prostředí drobné pražské buržoazie (zištnost, dravost), postava slabého a osamoceného člověka neschopného odporovat Naturalismus Prostředí ovlivňuje vývoj jedinc (darwinismus), lidský osud je převážně určen vlivem prostředí a genetického, nebo pudového základu. Určité osobní zaujetí pro postavy - autor projevuje určitý soucit. Postupy - popis, vyprávění, drsnost syrovost, tragické osudy. J.K.Šlejhar prostředí podkrkonoší, slabé postavy nedokáží vzdorovat okolnostem Dojmy z přírody a společnosti, Kuře melancholik povídky Karel Matěj Čapek Chod ( ) psychologická próza Kašpar Lén mstitel - román,dělnické prostředí, tragický příběh vraha mstitele, zedníka Léna Turbína - román, podnikatelské prostředí - bankrot továrníka a životní ztroskotání jeho dcery Antonín Vondrejc, Jindrové - romány

4 Jazykověda a její vývoj, slovníky a jejich typy =lingvistika-věda o jazyce a jeho používání. 1) hláskosloví - o zvukové složce jazykové komunikace, tvořené v mluvních orgánech. a) fonetika - nauka o činnosti mluvních orgánů, o způsobech tvoření hlásek, obměnách artikulace b) fonologie - nauka o systému a funkci fonémů (minimální zvukový prvek schopný rozlišovat významové jednotky). např. pere - bere. -ortoepie - poučení o správné, spisovné, kultivované češtině -ortofonie - závazná pravidla spisovného znění češtiny -ortografie - zásady užívání písmen při psaní 2) gramatika a) morfematika - nauka o nejmenší části slova (morfém) b) morfologie - nauka o tvarosloví (slovních druzích) c) syntax - nauka o skladbě vět a souvětí 3) lexikologie - nauka o slovní zásobě 4) sémantika - nauka o významu slov 5) slovotvorba - o tvoření slov 6) stylistika - o způsobu výběru a využití jazykových prostředků v jazykových projevech 7)dialektologie - zabývá se studiem nářečí jazykověda diachronní - studium vývoje jazyka synchronní - studium stavu jazyka Slovníky -uspořádání a zpracování slovní zásoby 1) překladové - (dvou i více jazyčné) 2) výkladové - vysvětlují význam slova stejným jazykem a) naučné - výklad významu slova+širší poučení -všech oborů - (Ottův slovník naučný) -specializované - (ekonomická encyklopedie) b) jazykové - výklad významu slova+původ, výslovnost, mluvnické poučení, užití 3) speciální a) historické b) etymologické c) nářeční d) cizích slov e) frazeologické f) terminologické g) autorské h) slangové i) věcné a synonymické j) frekvenční k) ortografické l) retrográdní m) vlastních jmen n) obrazové

5

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/11_Literatura 17. 19. století Téma: Historická próza 19. století Číslo projektu:

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu. Český jazyk a literatura Zkratka předmětu.

1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu. Český jazyk a literatura Zkratka předmětu. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Maturita Český jazyk

Maturita Český jazyk Maturita Český jazyk také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Maturita Literatura e-kniha Maturita Společenské vědy e-kniha Maturita Němčina e-kniha Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. Učební osnova předmětu Název studijního Český jazyk a literatura předmětu Zkratka

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

9. Realismus. Francie

9. Realismus. Francie 9. Realismus Dobové pozadí Realismus není jenom pouhým směrem, ale jedná se o tendenci, kterou pozorujeme jiţ od starověku, ve výtvarném umění dokonce od pravěku. Většině tvůrců literárních nebo výtvarných

Více

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy JAZYK Žák vysvětlí základní jazykovědné a stylistické termíny, užívá je v praxi rozliší podoby a útvary

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Marie Sochrová Český jazyk v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová Odpovědná

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČTYŘLETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura RVP G. Je povinným

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Literární komunikace Ročník: 1. ročník, kvinta, projekty ZÁKLADY LITERÁRÁNÍ VĚDY rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým

Více

11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech

11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech 11. Rozvoj realizmu v české literatuře od 1. pol. 19. stol. A v 60. a 70 letech Konec 50. let, nástup mladé generace proti historičnosti-literatura má opustit historické tradice a poznat soudobý národní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracován dle RVP G) V čase a prostoru se neztratíme 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 5 Velikost školy 6 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více