ŽÁDOST O CERTIFIKÁT DLE EN ISO 9712 (státem neregulovaná oblast) ŽÁDOST O CERTIFIKACI DLE Směrnice 97/23/EG (PED) (regulovaná oblast)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O CERTIFIKÁT DLE EN ISO 9712 (státem neregulovaná oblast) ŽÁDOST O CERTIFIKACI DLE Směrnice 97/23/EG (PED) (regulovaná oblast)"

Transkript

1 Strana 1 z 3 Büro Campus Deutz, Siegburger Str. 229c, Köln Amtsgericht Siegburg HRB 3952 USt.-Id: DE Geschäftsführung: Markus-Friedrich Hagen. Christian Kockler Bankverbindung (D): Dresdner Bank AG, Troisdorf BLZ KTO Bank 1 Saar BLZ KTO ŽÁDOST O CERTIFIKÁT DLE EN ISO 9712 (státem neregulovaná oblast) ŽÁDOST O CERTIFIKACI DLE Směrnice 97/23/EG (PED) (regulovaná oblast) Žádám o: 1. certifikaci prodloužení rozšíření recertifikaci 1. Žadatel Titul: 2. Zaměstnavatel Název firmy: Jméno, příjmení Datum narození Místo narození: Bydliště: Ulice, č.p., město, PSČ Ulice: Město, PSČ: Kontaktní osoba / funkce: Oddělení: Telefon: Telefon: Fax: 3. Poplatek za certifikaci hradí: 4. Fakturační adresa: (Prosím vyplňte, pokud se odlišuje od adresy zaměstnavatele) žadatel zaměstnavatel OSVČ (přiložte kopii živnostenského listu a uveďte Vaše IČO a DIČ) IČO: Název firmy: Ulice: Město, PSČ: DIČ:... Kontaktní osoba / funkce: Oddělení: Telefon: Fax: Formblatt: FBA _CZ, Stand: März 2009

2 Strana 2 z 3 Jméno žadatele: 5. První certifikace / rozšíření dle EN ISO 9712 (údaje o školení a zkoušce) 1) Metoda Stupeň Sektor 2) Zkušební středisko Číslo zkoušky Datum zkoušky EN ISO ) PED 3) 1) žádá-li se o certifikaci ve stupni 2, je třeba také uvést údaje o školení a zkoušce ve stupni 1. Žadatel o certifikát stupeň 3 uvede údaje o zkoušce BASIC + metoda + stupeň 2. 2) 1 Odlitky (pc), 2 výkovky (pf), 3 svary (pw), 4 trubky (pt), 5 tvářené výrobky (pwp), 6 výroba a zpracování kovů (Im) ( ), 7 provozní zařízení a konstrukce celků (Ipv) (3+4+ 5), 9 servisní služby pro technická zařízení a stavební celky (Is) ( ). 3) příslušnou kolonku zakřížkujte; PED = regulovaná oblast (možné, pokud zkouška byla vykonána v sektorech 3, 7 nebo 9. Týká se metod RT, PT, UT, MT. 6. Doby praxe při první certifikaci (pro neregulovanou oblast) Údaje o defektoskopických činnostech bezprostředně před před podáním žádosti (uveďte dobu v měsících) Metoda Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Metoda Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 7. Prodloužení / Recertifikace stávající certifikace (prosím vyplňte, příp. zakřížkujte potřebné) Metoda Stupeň Sektor Datum vystavení (viz bod 5) certifikátu Číslo certifikátu Prodloužení Recertifikace s / bez přípravného školení EN ISO 9712 PED Formblatt: FBA _CZ, Stand: März 2009

3 Strana 3 z 3 Jméno žadatele: 8. Doba praxe při prodloužení / recertifikaci k datu podání žádosti Nepřetržitá činnost bez podstatného přerušení (bod EN ISO 9712) 9. Potvrzení o oční způsobilosti Potvrzuji, že platné potvrzení o oční způsobilosti je založeno u zaměstnavatele (EN ISO 9712, bod 7.4) 10. Potvrzení zaměstnavatele Data uvedená pod body 5. až 9. potvrzuje odpovědný vedoucí žadatele. Zaměstnavatel se zavazuje, že bude informovat certifikační orgán o změně pracovních podmínek příp. ukončení pracovního poměru. Jméno / funkce Datum Podpis / razítko 11. Dodatečná praxe v oblasti tlakových zařízení (Tlaková směrnice 97/23 EG) Tímto potvrzujme, že žadatel prováděl více než 60 pracovních dnů NDT činnosti v oblasti tlakových zařízení v časovém rozmezí 12 měsíců. Pokud se žádá o více metod, je třeba doložit minimálně 15 dnů praxe pro každou z nich. Tato praxe musí být vykonána v období 5 let před podáním žádosti. Tyto údaje potvrdí: Prosím zaškrtněte: Název firmy Adresa (Ulice, č.p., PSČ, Místo) Výrobce tlakových zařízení Provozovatel TZ Autorizovaný orgán pro TZ Jméno odpovědné osoby Datum / Podpis 12. Certifikát *) (přílohy) Žádám také o vystavení průkazu. Za tím účelem přikládám: List přílohy s podpisem žadatele, příp. s razítkem a podpisem zaměstnavatele Fotografii v pasovém formátu (4,5 x 3,5 cm) *) Certifikát je možné obdržet ve formě dokumentu A4 a / nebo ve formě průkazu 13. Prohlášení Svým podpisem potvrzuji, že údaje v této žádosti jsou pravdivé, a že znám pravidla profesní etiky SETOR Cert (dále jen SC) (viz Programové prohlášení) a že jsem schopen je dodržovat. Tímto zplnomocňuji SC vyžádat si informace, které jsou zapotřebí k ověření údajů, potřebných pro certifikaci. Zavazuji se oznámit SC následující skutečnosti: a) některé údaje na certifikátu jsou chybné, b) nesplňuji již předpoklady pro certifikaci, c)některé údaje je třeba změnit. Jsem si vědom toho, že uvedení falešných údajů v žádosti, nesprávné použití certifikátu, zneužití loga SC, nebo porušení etických principů SC, opravňuje certifikační orgán k odebrání certifikátu, který je jeho majetkem. Jsem si vědom, že certifikát pro metodu RT bez dalšího neopravňuje k provádění vlastních prozařovacích prací a zavazuji se, že budu dbát příslušných zákonných ustanovení. Beru na vědomí, že ke zrušení platnosti certifikátu dojde automaticky v případě mého úmrtí a dále pokud nepožádám před ukončením jeho platnosti o prodloužení. Pokud budou vzneseny výtky, nebo reklamace proti vystavenému certifikátu, budu bezprostředně SC informovat. Prohlašuji, že SC neodpovídá za případné důsledky, které vyplynou z mé činnosti. Souhlasíms tím, že moje data budou uložena v elektronické podobě a že budou zveřejněna na seznamu certifikovaných osob. Místo, datum Podpis žadatele (certifikované osoby) Formblatt: FBA _CZ, Stand: März 2009

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů

Příloha 1. Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů Příloha 1 k výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz Vzor formuláře Žádost o udělení práv k využívání rádiových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na vědomí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130

společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 Obchodní podmínky společnosti MusicJet s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10 IČ: 241 391 81130 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více