Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»"

Transkript

1 «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014

2 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF 49,8% Dovoz 67,8% Vývoz 32,2% 1,9% Růst obratu zboží RF a EU v r ,4 mld. dolarů USA 2

3 Multilaterarní spolupráce Rusko jako spojovácí članek EU Realizace iniciativy Ruské federace о zřízení jednotného hospodářského prostoru od Lisabonu po Vladivostok Ruská federace navrhuje vytvořit pásmo volného obchodu mezi zeměmi EU a Celní unií 3

4 Multilaterarní spolupráce Euroasijská hospodářská unie (EAHU) 29.května r Prezidenti Ruska, Běloruska a Kazachstánu podepsali dohodu o zřízení Euroasijské hospodářské unie. 170 mln. obyvatel 20 mln. km 2-15% celkové plochy Země Smlouva nabude platnosti 1.ledna r a předpokláda bezcelní pohyb zboží, bezvízový přesun lidí a bezbariérové přesuny kapitálu. Do konce r plánují vstup do EAHU také Arménie a Kyrgyzstán 4

5 Ruská federace 6. největší vnitřní trh ve světě Vysoce kvalivikovaná pracovní sila napomáhá rozvoji technologií, vyzkumů a služeb V žebříčku Světové banky Doing Business 2014 se Rusko polepšilo o 19 pozic (92. místo) Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu HDP Ruska k r bude činit 3,2 trilionů dolarů USA 5

6 Ruská federace V současné době existují programy zaměřené na rozvoj a modernizaci energetiky, systému odborného vzdělávání a přípravy, podporu prioritních odvětvích (automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, stavebnictví, a tak dál) Rusko je obrovský, rychle se rozvíjející a perspektivní trh. Většina velkých mezinárodních značek již má své zastoupení v Rusku včetné české Škody, která patří k nejoblíbenějším automobilovým značkam Obchodní zastupitelstvi Ruska v Čechach 6

7 Statistika zahraničního obchodu Ruská federace rovněž patří mezi přední zahraničně-obchodní partnery České republiky (5. místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2013) Zdroj: ČSU mld. dolarů USA Roky Obrat zboží 13,13 8,02 10,36 13,32 13,97 13,88 tempo růstu, % 154,5 61,1% 129,1% 128,6% 104,9% 99,3% Vývoz Ruska 9,14 5,40 6,82 8,10 7,93 7,94 tempo růstu, % 162,4 59,1% 126,3% 118,8% 97,9% 100,0% Dovoz Ruska 3,99 2,62 3,54 5,22 6,03 5,94 tempo růstu, % 138,9 65,7% 135,0% 147,6% 115,5% 98,2% Bilance 5,15 2,78 3,26 2,87 1,90 2,00 Česká republika je jedním z důležitých a spolehlivých partnerů Ruské federace (19. místo podle obratu zboží na základě výsledků roku 2013) Obchodní zastupitelstvi Ruska v Čechach 7

8 Česká republika je významným obchodním partnerem Ruské federace Podle ruské statistiky, obrat zboží Ruské federace a České republiky se srovná s analogickým ukazatelem co se týče zahraničního obchodu Ruska s Indií a Španělskem, přičemž český vývoz značně přesahuje dodávky z Indie Indie 3,1 Dovoz Ruska Španelsko 4,9 Česko 5,3 Vývoz Ruska Česko 6,0 Španelsko 6,0 Indie 6,9 Indie Česko Španelsko Indie 10,0 Obrat zboží Španelsko 10,9 Česko 11,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 8

9 Rusko je významným dovozcem českých výrobků Podle Českého statistického úřadu, český vývoz do Ruska značně přesahuje souhrnný objem českého vývozu do USA a Číny mld. dolarů USA 9

10 Statistika zahraničního obchodu Složení importu Ruska z Česka na základě výsledků za r podle nomenklatury SITC Průmyslové spotřební zboží 8.7% Chemikálie a příbuzné výrobky 7,7% Potravinářské výrobky 1.4% Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 10.1% Ostatní 0.5% Stroje a dopravní prostředky 71% 10

11 Rusko je významným dovozcem českých výrobků Podle Českého statistického úřadu, český vývoz strojů, zařízení a dopravních prostředků do Ruska mnohokrát přesahuje české dodávky stejné produkce do Číny a USA mld. dolarů USA Čína USA Rusko 11

12 Investiční spolupráce Rusko a Evropská unie úzce spoluprácují i v oblasti investic Víc než 60% ruských zahraničních investic směrovány do evropských států 80 mld. dolarů USA do ruské ekonomiky 288 mld. dolarů USA Evropské společnosti hlavní investoři do ruské ekonomiky Evropský byznys je reprezentovan ve všech oblastech ruského hospodářství. Evropské společnosti spoluprácují na projektech výstavby plynovodů Nord Stream a South Stream. Rusko je spolehlivým dodavatelem energetických zdrojů na evropský trh. Podíl ruského plynu dováženého do EU činí 24% celkového objemu, ropy 27%. 12

13 Zvláštní ekonomické zóny V Rusku mohou vytvářet ZEZ čtyř typů: Průmyslově-výrobní Technicko-implementační Turisticko-rekreační Přístavní 13

14 Zvláštní ekonomické zóny Daňové úlevy Zvláštní správní režim (režim jednoho okna) Kvalifikovaný personál Transparentní legislativa a řízení Až 30% snížení investičníc h nákladů Volný celní režim (DPH a celní poplatky 0%) Zvláštní daňový režim (redukce daně ze zisku, nejsou daně z nemovitosti, pozemků a dopravních prostředků) Všechna potřebná infrastruktura (plyn, voda, elektřína, kancelářské prostory) 14

15 Investiční spolupráce Kumulovaný objem českých investic v Rusku na konci roku 2013 činil 1,40 miliardy amerických dolarů, z toho 158,6 milionů tvořily přímé investice Kumulovaný objem ruských investic do české ekonomiky na konci roku 2013 činil 309 milionů amerických dolarů, z toho 40,2 milionů tvořily přímé investice 15

16 Spolupráce v oblasti jaderné energetiky Uvádění do provozu prvního bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská-2 (MIR.1200) naplánováno na r. 2014, druhého bloku na r Pří stavbě jaderných elektráren se používá vybavení českych firem napřiklad jako Škoda JS, Sigma Group, MSA, Kabex, ARAKO a další Navzdory zrušení tendru na výstavbu 3. a 4. bloků JE Temelín Ruská federace neplánuje se vzdávat spolupráce s Českou republikou v jaderné energetice a očekává, ze Česká republika se v dohledné době vrátí k otázce realizace tohoto projektu za přímé účasti Ruska, k čemu existují všechny podklady 16

17 Spolupráce v oblasti energetiky Energetické dialog Rusko - EU 24. února r v Bruselu bylo podepsáno Memorandum O mechanismu předcházení a překonávání mimořádných situací ve sféře energetiky v rámci Energetického dialogu Rusko - EU. Целью Меморандума является определение совместных мер по предупреждению и оперативному реагированию в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанных с поставками и спросом на энергетические материалы и продукты. 17

18 Podnikatelské sdružení Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost a podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví Rusko-Česká smíšená obchodní komora Hlavním cílem Komory je civilizovaným způsobem představovat a hájit zájmy ruských investorů, působících na trhu Česka, intergace ruského podnikání do české podnikatelské společnost Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zemí SNS www. czechinno.cz Sdružení právnických osob CzechInno vzniklo jako reakce na postkrizový hospodářský vývoj, který v současnosti klade velký důraz na znalostní ekonomiku, inovace a inovační procesy. 18

19 Mezivládní komise listopadu roku 2012 se vе městě Kazaň konalo 8. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickouspolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou Na podzim roku 2014 naplánováné 9. Zasedání Mezivládní komise (v Praze) V rámci Mezivládní komise působí: Skupina pro hospodářskou spolupráci a investice; Skupina pro vědecké a technické spolupráci; Skupina pro spolupráci v oblasti dopravy; Konzultační pracovní skupina; Skupina pro spolupráci v oblasti průmyslu; Skupina pro spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody; Skupina pro spolupráci v oblasti jaderné energie; Skupina pro spolupráci v oblasti energetiky; Skupina pro vojensko-technické spolupráci; Skupina pro spolupráci v oblasti zemědělství; Skupina pro spolupráci v oblasti cestovního ruchu. 19

20 Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice Sibiřské náměstí, Praha 6 Tel.: Fax: Web: News: twitter.com/rustradecz Děkuji za pozornost!

BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi

BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi Obsah Ekonomická charakteristika země Celní unie BY-KZ-RF Bilaterální hospodářské vztahy Podnikatelské a investiční prostředí Perspektivní obory Asistence

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 26. 3.2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU DÁNSKO ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU Oficiální název státu (v českém i místním úředním jazyku) Česky: Dánské království Dánsky: Kongeriget Danmark Anglicky: Kingdom of Denmark Rozloha Vlastní Dánsko:

Více

Export do Kazachstánu. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Astaně 2012. František Trojáček

Export do Kazachstánu. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Astaně 2012. František Trojáček Export do Kazachstánu manuál pro exportéry Zastupitelský úřad ČR v Astaně 2012 František Trojáček Úvodník autora atraktivnost Kazachstánu Kazachstán je zemí, která se v mnohém vymyká středoasijským měřítkům.

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708

_02 _03 _05 _05 _05 _06 _06 _0708 česká exportní banka czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export bank czech export ank czech export bank czech

Více

Nové formy podpory exportu v ČR

Nové formy podpory exportu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Nové formy podpory exportu v ČR Bakalářská práce Autor: Adéla Popelková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

Souhrnná teritoriální informace Kapverdy

Souhrnná teritoriální informace Kapverdy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BUDOUCNOST ČESKÉHO EXPORTU Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade Ostrava, 29. 5. 2015 www.czechtrade.cz 1. Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i

Více