Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015"

Transkript

1 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost... 3 Průměrná mzda... 5 Obrat zahraničního obchodu... 5 Kurzy měn... 7 Úrokové sazby

2 Příliv přímých zahraničních investic V listopadu 2014 byl zaznamenán příliv kapitálu ve všech kategoriích investic zohledněných v rámci zahraničních investic v Polsku. Závazky rezidentů z titulu přímých investic vzrostly o 266 mil. EUR. Vliv na tuto hodnotu měly reinvestice zisků ve výši 505 mil. EUR a příliv prostředků zvyšující vlastní kapitál polských společností (136 mil. EUR). Odliv prostředků ve formě dluhových nástrojů činil 375 mil. EUR. Tabulka č. 1: Příliv přímých zahraničních investic do Polska v letech (v mil. EUR) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zdroj: NBP, předběžné údaje Polské přímé zahraniční investice V listopadu 2014 saldo polských přímých zahraničních investic bylo kladné a dosáhlo 367 mil. EUR, tzn. že došlo ke zvýšení aktiv rezidentů z tohoto titulu především v podobě dluhových nástrojů. Zároveň polské subjekty snížily hodnotu svých aktiv v podobě portfoliových investic o 73 mil. EUR (především vlivem prodeje podílových cenných papírů). Tabulka č. 2: Polské přímé investice v zahraničí v letech (v mil. EUR) Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zdroj: NBP, předběžné údaje Inflace Spotřebitelské ceny za zboží a služby podle předběžných odhadů v prosinci 2014 oproti předchozímu měsíci klesly o 0,3 %. Největší vliv na index spotřebitelských cen zboží a služeb měly v tomto období nižší ceny spojené s dopravou (o 2,4 %) a také ceny oděvů a obuvi (o 1,1 %), které snížily tento ukazatel o 0,21 p.b. a 0,05 p.b. Tabulka č. 3: Růst inflace v % v letech Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Oproti stejnému měsíci 2012 předchozího roku 4,1 4,3 3,9 4,0 3,6 4,3 4,0-0,3 3,8 3,4 2,8 2,4 Oproti předchozímu měsíci 0,7 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2-0,5 3,8 0,1 0,4 0,1 0,1 Oproti stejnému měsíci 2013 předchozího roku 0,1 0,0 0,2 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 Oproti předchozímu měsíci 0,1 0,0 0,2 0,4-0,1 0,0 0,3-0,3 0,1 0,2-0,2 0,1 Oproti stejnému měsíci 2014 předchozího roku 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3-0,2-0,3-0,3-0,6-0,8-1,0 Oproti předchozímu měsíci 0,1 0,1 0,1 0,0-0,1 0,0-0,2-0,4 0,0 0,0-0,2-0,3 2

3 Průmyslová produkce Podle předběžných údajů průmyslová produkce ve stálých cenách (v podnicích s počtem zaměstnanců více než 9 osob) byla v prosinci 2014 o 8,4 % vyšší než ve stejném měsíci loňského roku (kdy dosáhla růstu o 6,7 %) a o 2,3 % nižší než v listopadu Sezónně očištěná průmyslová produkce vzrostla o 5,3 % oproti stejnému měsíci předchozího roku a v porovnání s listopadem 2014 vzrostla o 2,3 %. Oproti prosinci 2013 pokles průmyslové produkce byl zaznamenán ve 26 (ze 34) odvětví, mj. ve výrobě počítačů, elektronických a optických výrobků o 30,0 %, strojů a zařízení o 27,9 %, elektrických zařízení o 20,1 %, nábytku o 19,0 %, motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 15,9 %, kovových výrobků o 12,6 % a kovů 12,1 %. K poklesu průmyslové produkce došlo v 8 odvětvích, mj. ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení o 15,9 %, farmaceutických výrobků o 12,9 %, oděvů o 2,4 %, chemikálií a chemických výrobků o 1,9 %. Graf č. 1: Průmyslová produkce v měsíčních intervalech v období Zdroj: Polský Hlavní statistický úřad Podle předběžných údajů stavebně-montážní výroba (ve stálých cenách), včetně prací investičního charakteru a rekonstrukcí realizovaných na území Polska stavebními podniky s počtem zaměstnanců přes 9 osob, byla v prosinci letošního roku o 5,0 % vyšší než před rokem (kdy byl zaznamenán její růst o 5,8 %) a o 29,7 % vyšší v porovnání s listopadem Sezónně očištěná stavebně-montážní výroba vzrostla o 5,4 % oproti prosinci 2013 a o 1,0 % oproti listopadu Nezaměstnanost V prosinci 2014 byl zaznamenán růst počtu nezaměstnaných a míry nezaměstnanosti v porovnání s listopadem Naproti tomu byl zaznamenán pokles počtu nově registrovaných nezaměstnaných a míry nezaměstnanosti oproti stejnému období roku Větší počet osob než před měsícem a oproti stejnému období předchozího roku byl nově přihlášen do evidence. Více 3

4 osob než v listopadu 2014 a v prosinci 2013 bylo vyřazených z evidence pracovních úřadů. Počet pracovních nabídek na pracovních úřadech koncem prosince 2014 v porovnání s předchozím měsícem klesl, ale vzrostl oproti prosinci Počet nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce koncem prosince 2014 činil 1.825,2 tis. osob (z toho 939,6 tis. tvořily ženy) a byl vyšší než před měsícem o 25,4 tis. osob (tj. o 1,4 %). Počet nezaměstnaných klesl meziročně o 332,7 tis. osob, tj. o 15,4 % (ve stejném období 2013 byl zaznamenán růst o 41,9 tis. osob). V porovnání s listopadem 2014 růst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán ve 14 vojvodstvích, z toho nejvíce ve Varmijsko-mazurském (o 3,9 %), Západopomořském (o 3,0 %), Podkarpatském (o 2,6 %), Kujavsko-pomořském a Opolském (po 2,4 %).Ve Slezském a Dolnoslezském vojvodství došlo k poklesu nezaměstnaných (o 0,3 % a 0,2 %). V porovnání s prosincem 2013 počet nezaměstnaných klesl ve všech vojvodstvích, z toho nejvíce v Lubušském (o 21,2 %), Dolnoslezském (o 20,8 %), Velkopolském (o 19,6 %), Opolském (o 18,0 %), Lodžském (o 16,8 %) a Svatokřížském (o 16,3 %). Tabulka č. 4: Míra registrované nezaměstnanosti v letech (v %) Rok / měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,2 13,5 13,3 12,9 12,6 12,4 12,3 12,4 12,4 12,5 12,9 13, ,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13, ,0 13,9 13,5 13,0 12,5 12,0 11,9 11,7 11,5 11,3 11,4 11,5 Graf č. 2: Míra nezaměstnanosti v letech

5 Tabulka č. 5: Počet registrovaných nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti - stav ke konci prosince 2014 VOJVODSTVÍ Míra nezaměstnanosti (%) Počet registrovaných nezaměstnaných (v tis. osob) Dolnoslezské 10,6 121,6 Kujavsko-pomořské 15,7 127,1 Lublinské 12,7 116,9 Lubušské 12,8 47,1 Lodžské 11,9 126,2 Malopolské 9,9 139,0 Mazovské 9,8 249,8 Opolské 11,9 42,4 Podkarpatské 14,8 137,9 Podleské 13,1 60,4 Pomořské 11,3 96,8 Slezské 9,6 175,7 Svatokřížské 14,2 75,4 Varmijsko-mazurské 18,9 98,1 Velkopolské 7,8 116,4 Západopomořanské 15,7 127,1 Průměrná mzda Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikovém sektoru v prosinci 2014 činila 4.379,26 PLN a hrubá mzda bez odměn ze zisku dosáhla 4.378,45 PLN. Tabulka č. 6: Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikovém sektoru v letech (v PLN) Rok / Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Obrat zahraničního obchodu V období leden listopad 2014 export v běžných cenách činil ,4 mil. PLN a import ,3 mil. PLN. V porovnání se stejným obdobím roku 2013 export vzrostl o 4,9 % a import vzrostl o 5,1 %. Záporné saldo dosáhlo ,9 mil. PLN (oproti ,2 mil. PLN ve stejném období roku 2013). Export vyjádřený v amerických dolarech činil ,4 mil. USD a import ,8 mil. USD (objem exportu vzrostl meziročně o 6,5 % a objem importu o 6,7 %). Záporné saldo dosáhlo 2.340,4 mil. USD (ve stejném období loňského roku činilo ,2 mil. USD). Export vyjádřený v euro činil ,8 mil. EUR a import ,4 mil. EUR (objem exportu vzrostl o 4,8 % a importu vzrostl o 5,0 %). Záporné saldo činilo ,6 mil. EUR oproti ,6 5

6 mil. EUR ve stejném období Pasivní saldo bylo zaznamenáno s rozvojovými zeměmi a dosáhlo ,1 mil. PLN ( ,9 mil. USD, ,0 mil. EUR) a také se zeměmi střední a východní Evropy: ,7 mil. PLN ( ,3 mil. USD, ,3 mil. EUR). Aktivní saldo se projevilo v obchodní výměně s rozvinutými zeměmi ve výši ,9 mil. PLN (35.982,8 mil. USD, ,7 mil. EUR), z toho se zeměmi EU saldo dosáhlo úrovně ,9 mil. PLN (36.226,1 mld. USD, ,9 mld. EUR). Podíl rozvinutých zemí na celkovém exportu činil 83,9 % (z toho EU 77,1 %) a na importu 65,4 % (z toho EU 58,6 %) oproti podílu na exportu 82,0 % (z toho EU 75,2 %) a podílu na importu 66,0 % (z toho EU 58,5 %) ve stejném období předchozího roku. Podíl Německa na exportu byl vyšší než ve stejném období roku 2013 o 0,9 p.b. a činil 26,1 %, podíl Německa na importu dosáhl stejné úrovně jako před rokem a činil 21,8 %. Aktivní saldo činilo ,5 mil. PLN (8.230,4 mil. USD, 6.098,0 mil. EUR) oproti ,8 mil. PLN (6.206,0 mil. USD, 4.665,7 mil. EUR) ve stejném období předchozího roku. Podíl Ruska na exportu klesl v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 1,0 p.b. a dosáhl 4,3 %, podíl Ruska na importu klesl o 1,4 p.b. a činil 10,7 %. Pasivní saldo činilo ,2 mld. PLN ( ,0 mil. USD, ,8 mil. EUR) oproti ,6 mil. PLN ( ,2 mil. USD, ,8 mil. EUR) ve stejném období loňského roku. Tabulka č. 7: Obrat zahraničního obchodu dle důležitějších zemí v období leden listopad 2014 I-XI I-XI 2013 = 100 I-XI ZEMĚ v mil. PLN v mil. USD v mil. EUR PLN USD EUR Podíl v % EKSPORT 1. Německo , , ,5 108,7 110,3 108,7 25,2 26,1 2 Velká Británie 39889, ,2 9543,6 101,6 103,1 101,7 6,5 6,3 3. Česká republika 39519, ,6 9453,8 106,5 108,0 106,4 6,2 6,3 4. Francie 35354, ,8 8457,1 104,5 106,1 104,5 5,6 5,6 5. Itálie 28513,6 9204,8 6819,4 109,5 111,1 109,4 4,3 4,5 6. Rusko 27329,3 8825,6 6539,3 86,4 88,1 86,5 5,3 4,3 7. Nizozemsko 26025,5 8393,4 6226,4 109,9 111,4 109,9 3,9 4,1 8. Švédsko 17916,8 5783,6 4286,1 109,5 111,1 109,4 2,7 2,8 9. Maďarsko 16813,8 5421,8 4022,1 109,1 110,6 109,1 2,6 2,7 10. Slovensko 15964,6 5150,6 3819,3 100,9 102,4 100,9 2,6 2,5 IMPORT 1. Německo , , ,5 105,4 107,0 105,4 21,8 21,8 2. Rusko 68145, , ,1 92,7 94,7 92,7 12,1 10,7 3. Čína 66219, , ,2 117,2 118,9 117,2 9,3 10,4 4. Itálie 34920, ,2 8352,3 108,7 110,3 108,7 5,3 5,5 5. Nizozemsko 23878,2 7704,9 5711,8 102,3 103,7 102,3 3,9 3,8 6. Francie 23781,7 7686,6 5689,3 102,7 104,4 102,7 3,8 3,7 7. Česká republika 22711,8 7320,5 5433,0 102,2 103,6 102,1 3,7 3,6 8. Velká Británie 16295,7 5260,5 3898,7 102,4 104,0 102,5 2,6 2,6 9. Belgie 15559,1 5024,7 3722,5 111,3 113,0 111,3 2,3 2,4 10. USA 15542,4 5008,2 3716,6 96,5 98,2 96,4 2,7 2,4 6

7 V období leden listopad Ukrajina byla 14. největším obchodním partnerem Polska z hlediska exportu (před rokem 8. místo) a 21. nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti importu (před rokem také 21. místo). Podíl Ukrajiny na exportu klesl oproti stejnému období loňského roku o 0,9 p.b. a dosáhl 1,9 %, kdežto podíl Ukrajiny na importu zůstal na stejné úrovni a činil 1,0 %. Kladné saldo činilo 5.482,9 mil. PLN (1.759,4 mil. USD, 1.311,8 mil. EUR) oproti ,5 mil. PLN (3.270,8 mil. USD, 2.471,8 mil. EUR) ve stejném období předchozího roku. V období leden-listopad 2014 mezi hlavními obchodními partnery Polska byl zaznamenán růst exportu do Nizozemska, Itálie, Švédska, Maďarska, Německa, České republiky, Francie, Velké Británie, Slovenska a importu z Číny, Belgie, Itálie, Německa, Francie, Velké Británie, Nizozemska a České republiky. Pokles exportu byl zaznamenán s Ruskem a pokles importu s Ruskem a USA. Obrat s první desítkou největších obchodních partnerů Polska činil 65,2 % exportu (oproti 64,9 % ve stejném období 2013) a 66,9 % importu (oproti 67,5 % ve stejném období 2013). Tabulka č. 8: Obrat zahraničního obchodu v období leden - listopad 2014 Export Obrat I-XI 2014 v mil. PLN v mil. USD v mil. EUR I-XI 2013 = 100 PLN USD EUR , , ,8 104,9 106,5 104,8 Import , , ,4 105,1 106,7 105,0 Saldo -7171,9-2340,4-1723,6 X X X Kurzy měn Podle Polské národní banky koncem ledna 2015 kurz polské měny vůči dolaru činil 3,72 PLN/USD a vůči euro 4,21 PLN/EUR. Tabulka č. 9: Průměrné měsíční měnové kurzy v letech Rok / měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII USD 3,114 3,110 3,206 3,182 3,215 3,251 3,269 3,177 3,170 3,070 3,100 3,012 1 EUR 4,137 4,173 4,158 4,141 4,176 4,286 4,276 4,229 4,240 4,191 4,188 4, USD 3,065 3,061 3,038 3,029 3,041 3,042 3,059 3,196 3,247 3,315 3,378 3,439 1 EUR 4,178 4,179 4,197 4,184 4,179 4,137 3,145 4,193 4,190 4,205 4,211 4,223 Prameny: NBP 7

8 Úrokové sazby Polská Rada pro měnovou politiku ( Rada Polityki Pieniężnej NBP ) rozhodla na lednovém zasedání o ponechání úrokových sazeb beze změny. Tabulka č. 10: Základní úrokové sazby NBP Úrokové sazby Úrokování Platí od: Referenční sazba 2,00% Lombardní sazba 3,00% Depozitní sazba NBP 1,00% Diskontní sazba 2,25% Míra povinné rezervy - z vkladů ve zlotých a v cizí měně, z prostředků získaných z emisí cenných papírů Prameny: NBP 3,50% Stav k 4.únoru

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Opatrný optimismus OECD tento týden zlepšila oproti poslední predikci z listopadu 2014 svůj odhad ekonomického růstu řady klíčových ekonomik. Největšího

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Zpomalování čínské ekonomiky Tento týden zveřejněný růst čínské ekonomiky za první čtvrtletí letošního roku analytiky ani trhy příliš nepřekvapil. Konsenzus

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (37. týden 8. až 12 září 2014) TÉMA TÝDNE Yes or no? That s the question K řadě rizik ohrožujících křehké oživení evropské ekonomiky se příští týden může

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Renault Leasing CZ, s.r.o.

Renault Leasing CZ, s.r.o. Renault Leasing CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Profil společnosti...4. Úvodní slovo jednatelů...6 Zpráva o činnosti společnosti...8 Zpráva auditora...16 Finanční část...18 Rozvaha...22 Výkaz zisku

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (22. týden 25. až 29. května 2015) ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Potvrzeno: česká ekonomika nabrala na tempu Dnes zveřejněné údaje o růstu

Více