Obsah. A Abdikace B Belgie ústavní systém C Cenzura Č Česká republika... 33

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. A Abdikace... 1. B Belgie ústavní systém... 21. C Cenzura... 29. Č Česká republika... 33"

Transkript

1 Autoři hesel... V Obsah... VII Předmluva... XVII Zvláštní poděkování...xix Seznam zkratek...xxi A Abdikace... 1 Abolice... 1 Acquis communautaire/únie... 2 Advokacie... 3 Agraciace... 8 Aklamace... 8 Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Zhromaždenia... 9 Albánie ústavní systém... 9 Amnestie Andorra ústavní systém Anglo-americký systém miestnej správy Argentinská republika (Argentina) Australský svaz (Austrálie) Azyl B Belgie ústavní systém Bikameralismus Brazílie ústavní systém Brown Oliver et al. v. Board of Education of Topeka et al., 347 US 483 (1954) Bulharsko ústavní systém C Cenzura Cenzus Č Česká republika Česká národní banka Forma vlády Hlavní město Praha Moc výkonná Národnostní menšiny Nejvyšší kontrolní úřad Obecné soudy Parlament Parlament České republiky volby do komor VII

2 Politické strany President republiky Státní symboly České republiky Ústava České republiky bezpečnost Ústava České republiky moc soudní Ústava České republiky státní zastupitelství Ústavní pořádek Ústavní soud Územní samospráva Vláda Volební soudnictví ČR Volební systém Československo Federace Ústavní rozdělení Ústavní soudnictví Ústavní vývoj Čína ústavní systém Členské štáty EÚ (povaha členstva v EÚ) D Daně ústavní význam Dánské království Dánské království ústavní systém Decentralizace Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 ústavní význam Deklarace práv všeobecná ústavní význam Dělba moci Pojetí Vývoj a koncepce Demokracie Přímá Representativní Dítě ústavní pojem Dobrá správa Domovní prohlídka ústavní pojetí Důstojnost ústavní pojem E Estonsko ústavní systém Etnicita Európska centrálna banka Európsky systém centrálnych bánk Európska hospodárska a menová únia Európska investičná banka Európska jednotka pre súdnu spoluprácu (Eurojust) Európsky hospodársky priestor Európsky menový systém Európska mena euro Európska menová jednotka Európsky policajný úrad (Europol) Eurozóna VIII

3 Euthanasie ústavní pojetí Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Evropská unie instituce Dohovor o niektorých spoločných inštitúciach Európských spoločenstiev Európska komisia Evropská rada Evropský parlament Evropský soudní dvůr Predbežná otázka Rada EU Rozhodnutia ESD Účetní dvůr Zlučovacia zmluva (Zmluva o fúzii) Evropská unie právo Primárne právo Publikácia sekundárneho práva EÚ Sekundárne právo Všeobecné právne zásady práva EÚ Evropská unie smlouvy primární právo Evropská unie ústavní povaha Evropské právo Evropský soud pro lidská práva Evropský unijní dohodový systém Medzinárodné dohody EÚ v druhom a treťom pilieri Medzinárodné dohody uzatvorené ES a dohody zaväzujúce ES Pilíře EU Policajná a súdna spolupráca EÚ v trestných veciach F Federace Modely Socialistická Vznik Finská republika (Finsko) Finská republika ústavní systém Forma státu pojetí Forma vládnutí Autoritářská Demokratická Forma vlády Parlamentní Pojetí Presidentská Francie Forma vlády Ústavní rada Ústavní systém Volební systém G Gerrymandering IX

4 H Hlava státu Hlavní město Hmotná nouze Hmotné zabezpečení Hmotné zabezpečení ústavní pojem Ch Charta základních práv EU Chilská republika (Chile) Chorvatsko ústavní systém I Imunita Indemnita Indie ústavní systém Inkompatibilita Interpelace Irsko ústavní systém Island Islandská republika ústavní systém Itálie ústavní systém Izrael J Japonsko ústavní systém Jazyk v soudním užití Jednací řád Jižní Afrika (Jihoafrická republika) K Kanada ústavní systém Kandidátní listina Koalice Komunitárne právo Konanie o nečinnosť inštitúcií ES a ECB Konanie o porušenie Zmluvy Konfederace Konštitucionalizmus EÚ Kontinentálny systém miestnej správy Kontradiktornost Kontrasignace Kontrola ústavnosti Kraj L Legitimita moci Lidská práva Lidská práva historická východiska Lichtenštejnsko ústavní systém Listina základních práv a svobod Listovní tajemství Litva ústavní systém Lotyšsko ústavní systém X

5 M Maďarsko ústavní systém Mandát Marbury v. Madison, 5 U. S. 137 (1803) Mexiko ústavní systém Mezinárodní smlouva jako pojem Milost Mimořádné opravné prostředky Ministerstvo Mladistvý Moc soudní obecně Moldavsko ústavní systém Monako ústavní systém Monarchie Monarchie dualistická Montesquieu Charles ústavněprávní význam More Thomas ústavněprávní význam Mučení zákaz N Nacionalismus Národ ústavní význam Národnostní menšiny Nebezpečí trestního stíhání ústavní základ Nedotknutelnost osoby Německo Spolkový stát Ústavní soudní pravomoc Ústavní systém Nerozumnost ústavní obsah Neslučitelnost Nezávislost Nizozemsko ústavní systém Norské království ústavní systém Norsko ústavní orgány Nucená práce zákaz O Občanství Evropské unie Obec Obviněný obžalovaný Odepření výpovědi ústavní základ Odlišná stanoviska srovnávací pohled Odpovědnost ústavní Odpovědnost veřejné moci ústavní pojetí Ochrana lidského plodu ústavní rozsah Ochrana zdraví Okolnosti vylučující protiprávnost Ombudsman Osoba blízká ústavní základ Osobní práva zaměstnanců ústavní základ Osobnost v ústavní funkci XI

6 P Pluralismus ústavní význam Podpis osoby ústavní význam Politické strany Funkce při formování veřejné moci Pojem, ústavní povaha Ústavní základy Polská republika ústavní systém Portugalsko ústavní systém Povinnosti občanů pojetí Právní stát ústavní význam Právo na náhradu škody Právo na práci Právo na soudní ochranu Právo na spravedlivý proces Doktrína ÚS ČR Jako právo Právo na spravedlnost Právo na vzdělání Právo na život Právo petiční Právo sdružovací Právo shromažďovací Právo volební pojem, obsah, principy Právomoci ES/EÚ Princíp proporcionality Princíp subsidiarity a proporcionality Prohlášení nezávislosti (Declaration of Independence) Promulgace Proporcionalita Průtahy v řízení Přirozené právo ústavní doktrína R Rakousko Spolkový stát Ústavní soudní pravomoc Ústavní systém Ratifikace Res iudicata Revoluce Rodiče ústavní pojem Rodičovství ústavní pojem Rodina ústavní pojem Rousseau Jean-Jacques ústavněprávní význam Rovnoprávnost ústavní princip Rovnost účastníků řízení Rozhodnutí Evropské unie Ahmed Ali Yusuf a Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise (rozsudek ESD Soudu prvního stupně z ) Alexander Dory (rozsudek ESD z ) XII

7 Brasserie du Pêcheur a Factortame (rozsudek ESD z ) CILFIT (rozsudek ESD) Erich Stauder v. Město Ulm (rozhodnutí 29/69) Francovich (rozsudek ESD) Gerhard Köbler (rozsudek z ) Gözütok a Brügge (rozsudek ESD z ) Hoechst AG v. Komise (rozhodnutí 46/87 a 227/88) Internationale Handelsgeselschaft (rozsudek ESD) Jégo-Quéré (rozsudek ESD z ) Kühne a Heitz (rozsudek ESD z ) Les Verts (rozsudek ESD z ) Liselotte Hauer (rozsudek ESD z ) Liselotte Hauer v. Porýní-Falc (rozhodnutí 44/79) Micheletti (rozsudek ESD ze ) Omega (rozsudek ESD z ) Rámcové rozhodnutí o trestněprávní ochraně životního prostředí (rozsudek ESD z ) Rosmarie Kapferer (rozsudek ESD z ) Simmenthal (rozsudek ESD z ) Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd. v. Grogan (rozhodnutí C 159/90) Tanja Kreil (rozsudek ESD z ) Traghetti del Mediterraneo (rozsudek ESD z ) Van Gend en Loos v. Nizozemská celní správa (rozhodnutí 26/62) Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Marbury v. Madison Rozhodnutí Solange I (BVerfGE 37, 271) Rozhodnutí Solange II (BVerfGE 73, 339) Rumunsko ústavní systém Rusko ústavní systém Ř Řecká republika (Řecko) S Samospráva typy San Marino ústavní systém Sankce v ústavním právu Skupiny vlivu Slovenská republika ústavný systém Slovinsko ústavní systém Soudnictví ústavní principy Spojené státy americké ústavní systém Společenství národů (The Commonwealth of Nations) Spolková republika Německo ústavní federativní stát Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ Spolupráca EÚ v oblasti súdnictva a vnútorných vecí Spravedlivá odměna ústavní pojem Správní soudnictví ústavní pojem Srbsko ústavní systém Stát Národní Pojem XIII

8 Pojmové znaky Různá pojetí Unitární Vývoj států Státní hranice Státní občanství Státní služba ústavní pojem Státní území Střet zájmů Suverenita ústavní význam Svědek Svoboda Svoboda myšlení Svoboda projevu Svoboda tisku Svoboda tvorby Svoboda vyznání Svobodná soutěž politických sil ústavní pojem Š Španělské království (Španělsko) Švédské království (Švédsko) Švédské království ústavní systém Švýcarská konfederace (Švýcarsko) T Trest Trest smrti ústavní pojetí Trestní řízení Trestný čin U Ukrajina ústavní systém Úradný vestník EÚ (skr. Ú. v. EÚ) Úřední jazyky EU Ústava Historické modely Interpretace Ochrana Pojem Předmět úpravy Ústavně konformní výklad Ústavní pořádek Ústavní právo Ústavní soudnictví pojem Ústavní stížnost Ústavní zákon Ústavodárná moc Ústnost jednání Uzavírací klauzule Územní členění pojetí XIV

9 V Vatikán ústavní systém Vazba, resp. jiné omezení svobody Velezrada Velká Británie Human Rights Act Velká Británie ústavní systém Veřejnost jednání Veřejný ochránce práv Většina zásada Vina jako ústavněprávní pojem Vlastnictví ústavní pojem Vlastnictví v Listině Volby Výkon trestu odnětí svobody Výkonná moc ústavní pojetí Vyvlastnění ústavní pojem Vztah ústavního práva a mezinárodního práva veřejného Z Zadržení Zásada inštitucionálnej rovnováhy Zásada projednací Zatčení Zbierka rozhodnutí Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa (fr. skratka Rec, angl. ECR) Způsobilost mít práva Ž Ženy ústavní pojem XV

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA

2.10.2012 ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM ÚSTAVA ÚSTAVNÍ RÁMEC PRÁVNÍHO ŘÁDU LIDSKÁ PRÁVA PRÁVO EVROPSKÉ UNIE JUDr. Tomáš Pezl Katedra ústavního práva FPR ZČU ÚSTAVA základní právní dokument státu formální základ veřejné moci zakládá zásady dělby moci

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora

DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Miloš Závora METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní teritoriální studia DIPLOMOVÁ PRÁCE Listina základních práv Evropské unie, její obsah, dopady a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Vládní systémy v demokracii Liberálně-konzervativní akademie 28/29 Struktura přednášky Dělba moci úvodní poznámky Parlamentarismus Prezidencialismus Poloprezidencialismus Direktoriální režim Federace,

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Ústavní pořádek České republiky. Právo a právní předpisy

Ústavní pořádek České republiky. Právo a právní předpisy Ústavní pořádek České republiky Ústavní pořádek České republiky tvoří - Ústava České republiky, - Listina základních práv a svobod, - ústavní zákony přijaté podle Ústavy České republiky, - ústavní zákony

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se české republiky

evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se české republiky Brno International Business School evropský soud pro lidská práva a jeho vybraná rozhodnutí týkající se české republiky Irena Marková KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci

Více

Sjednocující se Evropa a lidská práva

Sjednocující se Evropa a lidská práva APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003 JOSEF BLAHOŽ Sjednocující se Evropa a lidská práva 1. Vytváření evropské doktriny lidských a občanských práv Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv (1948) a počátek sjednocovacího

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Terminologie Dříve - právo ES = komunitární právo = právo býv. 1.

Terminologie Dříve - právo ES = komunitární právo = právo býv. 1. Část I. 1 Terminologie Dříve - právo ES = komunitární právo = právo býv. 1. pilíře EU snaha zdůraznit jeho specifické vlastnosti EU = produkt práva právo integrační nástroj Evropská unie používá 2 metody

Více

Středoevropská studia

Středoevropská studia Středoevropská studia I. Politologie, veřejná správa a regionalistika Blok A - Politologie 1. Politika jako předmět zájmu politické vědy Hlavní teoretické přístupy k politice, vznik, vývoj, členění a metody

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-3 /1 EVROPSKÁ INTEGRACE A BEZPEČNOST HISTORICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571;

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

2) Nástroje a mechanismy neoficiální diplomacie Př. Mírová komise, civilní pozorovatelé, nenásilné kampaně, svědectví významných osobností

2) Nástroje a mechanismy neoficiální diplomacie Př. Mírová komise, civilní pozorovatelé, nenásilné kampaně, svědectví významných osobností Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): aneta = vědní disciplína, která se zabývá vztahy mezi subjekty mezinárodních vztahů (samostatný stát, unie, federace států, mezinárodní

Více

Státověda Mgr. Daniell Mgr. a Sarah Chochol Daniell ová a Sarah Chochol

Státověda Mgr. Daniell Mgr. a Sarah Chochol Daniell ová a Sarah Chochol Státověda Mgr. Daniella Sarah Chocholová Pojem státu a okolnost vzniku Ţivelně vzniklý, v průběhu dějin se postupně dotvářející institut (útvar) Stát vzniká v takové fázi vytváření společnosti, v níţ jiţ

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Služba cizinecké policie

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Služba cizinecké policie BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Služba cizinecké policie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký

Více