provizorní kolo SK oficiální trénink běh kvalifikace SL zkušební kolo SK 1.závodní kolo SL běh družstva 4x5km finále SL běh Gundersen 10km finále SL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "provizorní kolo SK oficiální trénink běh kvalifikace SL zkušební kolo SK 1.závodní kolo SL běh družstva 4x5km finále SL běh Gundersen 10km finále SL"

Transkript

1 2009 listopad World Cup 2009 SKI JUMPING NORDIC COMBINED HARRACHOV Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Thursday Friday Saturday Sunday Program uvnitř vydání 19:00 20:00 porada vedoucích SK porada vedoucích SL 10:00 14:00-15:00 15:30 18:00 20:00 oficiální trénink SK, 2 kola HS142 provizorní kolo SK oficiální trénink běh oficiální trénink SL, 2 kola HS 142 kvalifikace SL porada vedoucích SK 11:00 14:30 15:00 16:00 09:00 10:00 13:00 14:00 zkušební kolo SK závodní kolo SK běh družstva 4x5km zkušební kolo SL 1.závodní kolo SL finále SL zkušební kolo SK závodní kolo SK běh Gundersen 10km kvalifikace SL 1.závodní kolo SL finále SL 19:00 20:00 10:00 14:00-15:00 15:30 18:00 20:00 11:00 14:30 15:00 16:00 09:00 10:00 13:00 14:00 Team Captains Meeting NC Team Captains Meeting SJ Official Training, 2 rounds HS142, NC Provisional Round NC Official Training Cross-country Official Training, 2 rounds HS142, SJ Qualification Round SJ Team Captains Meeting NC Trial Round NC Competition Round NC Cross-country Team 4x5km Trial Round SJ First Competition Round SJ Final Round SJ Trial Round NC Competition Round NC Cross-country Gundersen 10km Qualification Round SJ First Competition Round SJ Final Round SJ competition management Race Direktor: Walter Hofer Ulrich Wehling Jiskra Harrachov Otakar Jiroutek CZ , Harrachov 487 Tel Fax: GSM: FIS FIS Assistant RD: Miran Tepes Jarko Laine Secretary Jitka Pánková GSM: Accommodation Lucie Slavíková GSM: FIS FIS Press centrum Lenka Vrátná GSM: Fax: Skiregion.cz Nástup zimy v říjnu To, že v říjnovém čase v našich zeměpisných polohách občas napadne sníh, nebývá zase tak velkou událostí. Pokud jsou to však vydatné srážkové příděly, pak je to událost hodná zaznamenání a publicity. Tato sněhová kalamita, jež přišla přesně v půli měsíce října, napáchala mnoho škod, především na lesním porostu a vyžádala si nemálo hasičských výjezdů ke spadlým stromům na vozovku. Zcela právem byli tímto sněhovým spadem zaskočeni i silničáři. Této povětrnostní události věnujeme několik příspěvků v rámci tohoto vydání HZ. Viz článek o zásazích našich hasičů a také informaci proč komunikace v centru města byla hůře průjezdná, než bývá v zimním období zvykem. Věřme, že dostačený příděl sněhu nebo alespoň dobré povětrnostní podmínky pro výrobu technického sněhu budou v době příprav na závody světového poháru ve skocích a severské kombinaci, které se chystají na prosinec na velkém skokanském můstku.

2 Ze zasedání zastupitelů Veřejné zasedání zastupitelstva města Harrachova se konalo v Základní škole Harrachov dne V úvodních bodech byly jednomyslně schváleny žáležitosti financí (Zpráva o hospodaření k , Rozpočtové změny k , Zřizovací listiny ZŠ a MŠ). Řešila se též tradiční pozemková agenda (zřízení věc. břemene, bezúplatný převod, snížení ceny, směna). K dalším bodům podrobněji: Výstavba DPS (správný název - dům s nájemními byty pro příjmově vymezené osoby) K výstavbě DPS (pracovní název, je potřeba začít používat název správný, tento je zavádějící) podal informace starosta města. Bude nutné, aby se ZM do konce roku rozhodlo, zda s výstavbou začneme, nebo vrátíme dotaci. Nájemné s poplatky v tomto domě by bylo za menší byt ve výši 4.500,-Kč měsíčně a za větší byt ve výši 6.000,-Kč. V případě výstavby by město muselo dofinancovat částku cca 8 mil. Kč. Jsou možné tři způsoby dofinancování. Vzít si na to klasický úvěr, nebo dofinancovat z vlastních zdrojů, nebo půjčku od banky, která by se splácela z nájemného. Závěrem vzalo ZM informace na vědomí. Pronájem celnice, čp. 371 Stručnou informaci o možném pronájmu hlavního objektu bývalé celnice, čp. 371, podal starosta města, p. Tomáš Ploc. Provozovatelem objektu by dle předběžných jednání mohla být společnosti Bonver, je to ta samá společnost, co provozuje v současné době objekt bývalé obřadní síně. V současné době zde pracuje na přípravě smlouvy s nájemcem, s touto smlouvou budou zastupitelé před jejím podpisem seznámeni a bude projednána na příštím zasedání ZM. ZM vzalo informaci na vědomí. Změny Územního plánu Usnesení ZM č. 22/10-1A: ZM schvaluje změnu na str. 3 v bodě d) se v upraveném zadání koeficient zastavěnosti nadzemními objekty mění z původních 15% na 25%. Nově se doplňuje věta: Podíl zeleně v lokalitě bude tvořit min. 50%. Usnesení ZM č. 22/10-1B: Zastupitelstvo Města Harrachov v souladu s 47, odst. 5) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu schvaluje upravené znění zadání č. 10 ÚPSÚ Harrachov označené červen Změna ÚPSÚ Harrachov č. 11 1A) Malá vodní elektrárna Usnesení ZM č. 22/11 1A: Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh fyzických osob Josefa Havlíčka, bytem Tříč 613, Jablonec nad Jizerou a Jana Šlechty, bytem Harrachov, dle 44, odst. d), stavebního zákona pořízení změny č A) ÚPSÚ Harrachov spočívající v obnově malé vodní elektrárny v lokalitě nad pilou na st. p.č. 226, k.ú. Harrachov a okolních přilehlých pozemcích. Nové funkční využití bude plochy výrobní, skladové a technické obsluhy. Náklady související s pořízením této změny hradí žadatel. Na návrh ZM doplněno, že pořízení změny bude vždy hradit žadatel Usnesení ZM č. 22/11-1B: Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh právnické osoby Sportovní areál Harrachov, a.s., Harrachov 324, IČ.: , dle 44, odst. d), stavebního zákona pořízení změny č B) ÚPSÚ Harrachov, spočívající ve zřízení cvičné lyžařské louky na ppč. 1018/46 a části ppč 1018/1, k.ú. Harrachov v sousedství stávajícího lyžařského vleku Doplik. Nové funkční využití bude sportovní plochy. Náklady související s pořízením změny hradí žadatel. Usnesení ZM č. 22/11 1C: Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh občanského sdružení SKP Harrachov, Harrachov poštovní schránka 14, IČ.: , pořízení změny č. 11-1C) ÚPSÚ Harrachov spočívající v úpravě a rozšíření biatonového areálu na ppč. 1023/16, 1307, 1023/19, 1023/21, 1023/18, části 1023/1 a st.pč. 770, vše kú Harrachov. Nové funkční využití bude sportovní plochy. Náklady související s pořízením změny hradí žadatel. Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh Města Harrachov, dle 44, odst. d), stavebního zákona pořízení změny č. 11-1D) ÚPSÚ Harrachov spočívající ve změně funkčního využití st.pč. 466 a části ppč. 1103/1 ze sportovní plochy na smíšené území s převahou neobytných aktivit. Náklady související s pořízením změny hradí pořizovatel. Strategický plán Usnesení: ZM schvaluje návrh komise pro tvorbu nového územního plánu. ZM pověřuje radu města, vyzváním p. Houdka, aby do 14 dnů dopracoval materiál SPER dle připomínek komise. Různé Návštěvní řád KRNAP Usnesení: ZM pověřuje tajemníka úřadu ke zveřejnění návštěvního řádu a mapových podkladů (stará i nová mapa) na stránkách města a na úřední desce. Připomínky k návštěvnímu řádu se mohou podávat do Usnesení: ZM pověřuje starostu města jednáním na KRNAPu ve věci projednání připomínek k návrhu návštěvního řádu a nařízení o poplatcích za vjezd a setrvání motorovými vozidly a obytnými přívěsy na území KRNAP. Dotace z KÚ LBK na umělé osvětlení nájezdu můstků Usnesení: ZM přijímá od LB kraje částku ,-Kč na rekonstrukci umělého osvětlení velkých skokanských můstků. Informace k dopisu soužití s paní Hezinovou Zastupitel p. Václav Tondr seznámil přítomné s dopisem, který byl za obyvatele bytů v čp. 473 podepsán paní Líbalovou a panem Tejčem. Obsahem dopisu byla stížnost na problematické soužití v tomto domě s paní Hezinovou a jejím synem, který bydlí ve společných prostorách domu, kde si vaří a kde i kouří. Ke stavu této věci podal informace místostarosta JUDr. Vodseďálek, který byl zároveň ZM pověřen, aby autorům dopisu odpověděl. Celé znění zápisu lze stáhnout z webových stránek města, je také k dispozici (včetně zvukového záznamu) na sekretariátu harrachovské radnice. SKISERVIS PLOC spol. s r.o. Příjme prodavače/čku/ do sportovní prodejny v centru Harrachova. Info na tel.: Příjme lyžařské instruktory na zimní sezonu , přihlášky na Info: Tel.: (A. Nováková) Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 2

3 Velkou a malou hraniční budovu získala harrachovská radnice loni v září bezplatně. Mezi zastupiteli tehdy panovaly obavy, zda to zbytečně nezatíží městský rozpočet. Od teď by z pronájmů celnice mělo do městského rozpočtu přijít milion korun ročně. Myslím, že převzetí od Úřadu pro zastupování státu nebylo špatnou věcí, pochlubil se starosta Harrachova Tomáš Ploc. Zatímco menší pohraniční budova svého nájemce v podobě freeshopu našla brzy, hledání odpovídajícího nájemce pro velký objekt bylo složité. Bývalá celnice je provozně náročná a potřebuje rekonstrukci. Nájemce má v plánu rekonstrukci budovy v rozsahu sedmi či osmi milionů, což bude postupně umořováno Nové uplatnění budovy celnice Krátké zprávy jednou dvacetinou za každý rok, vysvětluje Ploc. Právě dvacet let by měla trvat smlouva s nájemcem, který je fyzickou osobou. Provozovat se tam bude směnárna a kasino Bonver, které nyní sídlí v bývalé obřadní síni, informoval starosta. Jedna malá místnost z celého rozsáhlého areálu nadále zůstává v nájmu celníků. Ti celý areál obývali až do 1. ledna 2008, kdy Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru. Bývalé celnice bezplatně získali také v Hrádku nad Nisou či Dětřichovicích. Obce si majetek musí ponechat minimálně 10 let. Teprve poté je možný prodej. Upraveno z mfd Zrušení H-Bonus klubu Na přelomu měsíců října a listopadu se uskutečnily pracovní schůzky zástupců města, Sportovního areálu a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (především ubytovatelů) ve městě. Nejpodstatnějším námětem a závěrem těchto schůzek je zrušení neformálního (na základě tehdejší gentlemanské dohody ) H- bonus klubu (HBK) a jeho převedení do právní a smluvní podoby, kde by se podnikatelé v cestovním ruchu na území Harrachova společně radili, dohadovali a podíleli na organizaci a financování společných projektů podporujících cestovní ruch v Harrachově. Vše se děje z iniciativy harrachovského Sportovního areálu. V novém typu sdružení bude jistě dán prostor ke společné diskuzi nad rozšířením vícero druhu slev pro zapojené subjekty, resp. jeho hosty. Více informací o vznikajícím Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově bude přinášet v dalších vydáních HZ. Zdarma do Nisy ČSAD Semily ve spolupráci s OC NISA Liberec pořádá pravidelné bezplatné přepravy zákazníků za nákupy do největšího obchodního centra na severu Čech - OC NISA Liberec ze Semil, Železného Brodu, Turnova, Rokytnice n. Jiz., Harrachova, Desné a Tanvaldu. Poznámka: Z přepravy je vyloučena mládež bez doprovodu dospělých a osoby pod vlivem alkoholu. Trasa: Rokytnice n. Jiz. - Harrachov - Desná- Tanvald - Liberec Přeprava ve dnech: každou sobotu do a navíc ve dnech , , a sdělíme na tel.: nebo si vyžádejte mailem leták na O zdravotních účincích tohoto tance se dočtete na Kalamita ohrožovala provoz Na katastrofický stav komunikací, jenž nastal v mezi říjnem, zaviněný v tuto dobu nečekanými sněhovými příděly, nemohla samospráva našeho města z většinové části ovlivnit. Důvod byl jednoduchý. Dotčené silnice III. třídy městu nepatří, jejich vlastníkem je Liberecký kraj a správu i údržbu na těchto komunikacích provádí Krajská správa silnic. Jedná se o komunikace: od Karolíny po autobusové nádraží, od autobusového nádraží k Sport hotelu, od Habova mostu na Mýtiny a o obchvat. Krajská správa silnic v inkriminované době neuzavřela smlouvy na zimní údržbu se subdodavateli a prováděla ji v tomto období sama. (Ze zákona mají povinnost vyjet do 12-ti hodin po ukončení spadu sněhu). Chyba tedy nevznikla na straně vedení města. Na druhou stranu si občané a návštěvníci tohoto horského střediska mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak by Harrachov vypadal, kdyby zimní údržba byla prováděna tzv. způsobem Bílý Harrachov. Nepříznivý stav komunikací si v tom čase vyžádal i minimálně dvě lehčí dopravní nehody, které se udály shodou okolností na mostě přes Kamenici, tedy na rozhraní Nového Světa a Harrachova. Tam zpět Rokytnice n. Jiz., po zastávkách 13:00 hod 21:10 hod Rokytnice n. Jiz., host. 13:05 hod 21:00 hod Jablonec n. Jiz., nám. 13:10 hod 20:55 hod Harrachov, aut. nádr, st. 1 13:30 hod 20:40 hod Harrachov, sklárna 13:35 hod 20:35 hod Kořenov, Příchovice, motorest 13:45 hod 20:25 hod Desná, centrum 13:55 hod 20:15 hod Tanvald, aut. st. 14:05 hod 20:10 hod Liberec, OC Nisa 14:55 hod 19:25 hod Břišní tanec v Harrachově Od budou probíhat v učebně ZŠ Harrachov kurzy břišních tanců pro začátečnice - holčičky od 5-ti let a ženy do 99-ti let. Máte možnost přijít si vyzkoušet jen jednu hodinu a nebo získat slevu 100 Kč v případě nákupu balíku 10-ti lekcí. Více informací Ičko nejlepší v kraji V letních měsících tohoto roku se uskutečnila soutěž s názvem Image a Profi Informační centrum 2009, kterou vyhlásila Asociace turistických informačních center. Na internetovém portálu Deníku mohli návštěvníci hlasovat, které dané IC jim poskytlo nejprofesionálnější služby a které působilo nejlépe (vzhledem a atmosférou). V obou těchto kritériích suverénně bodovalo v rámci Libereckého kraje naše harrachovské Ičko z radnice. Výsledky lze porovnat na Blahopřejeme a jen tak dále!!! Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 3

4 Lyžování na jeden skipas SKIREGION.CZ Již několikátou sezonu sdružuje lyžařská střediska na rozmezí západních Krkonoš a Jizerských hor, tedy Harrachov, Rokytnici nad Jizerou, Paseky, Rejdice a Příchovice SKIREGION.CZ, což z této lokality činí největší lyžařskou oblasti v České republice. Ve všech uvedených areálech lze jezdit na jeden lístek. SKIREGION.CZ nabízí výběr bodových a vícedenních časových jízdenek, které jsou platné ve všech lyžařských areálech. Pouze jednodenní lístky jsou ponechány v cenových úrovních podle atraktivity jednotlivého střediska. SKIREGION.CZ nabízí v součtu nejvíce lanových drah a lyžařských vleků v České republice (6 lanových drah a 36 vleků). Celková délka sjezdových tratí v celém SKIREGIONu činí 40,5 km a přepravní kapacita lanovek a vleků je os./h. Samozřejmostí je přibližně 200 km upravovaných běžeckých tratí od malých okruhů v obcích až po hřebenové partie. Celoročně jsou v provozu webové stránky jsou také vydávány prezentační tištěné prospekty s ceníky pro příslušnou sezonu. V těchto obou mediích lze ze stran poskytovatelů služeb (ubytování, stravování atd.) využít možnosti inzertní prezentace. Podrobnosti k tomuto lze získat na uvedených webových stránkách. Výzva starosty města Určeno pro všechny, kteří podnikají v Harrachově v cestovním ruchu. Všichni ubytovatelé, restauratéři a poskytovatelé různých dalších druhů služeb. Vážená paní, Vážený pane, jistě i Vám je známa okolnost, že dopravní situace v období hlavní sezóny v Harrachově bývá značně neutěšená. Hlavním důvodem je vysoká koncentrace návštěvníků v určitých obdobích zimní sezóny, která vede až ke kolapsům dopravy. Důvodů je více, ale tím hlavním je volný neregulovaný pohyb všech vozidel po celém městě, který je hustý, ale celkem plynulý, pokud však nenarazí na překážku. A pokud se tak stane, je zaděláno na počátek dopravního kolapsu. Překážky na komunikacích se silným provozem jsou v průjezdném profilu stojící vozidla hostů, autobusy, nákladní vozidla. Co můžeme v krátké době vyřešit? Omezit možnost vzniku stojící překážky, jednáním s dopravci a zásobovači, aby se tito pohybovali a zastavovali po městě mimo dopravní špičku (dopravní špičkou se považuje čas od 9:00 do 17:00 hod.). Vůbec nejlepší by bylo zásobovat tehdy, když se okolo nepohybují žádní hosté, turisté. Každé středisko i město, které chce mít nabídku služeb a klienty na vysoké úrovni realizuje zásobování neviditelným způsobem, tj. tak, že se hosté s technickým provozem zásobování vůbec nepotkávají. A to by měl být náš cíl v zimě i v létě, nejen v zimě z důvodu dopravních kolapsů. Touto cestou Vás tedy vyzývám, začněte, prosím, jednat se svými dodavateli o způsobu zásobování tak, aby se zásobovací vozidla nepotkávala s našimi, Vašimi hosty, tj. aby zásobování probíhalo nejlépe v době, kdy jsou hosté na pokojích nebo v posteli. Letošní cyklobusy - absolutní rekord Tomáš Ploc - starosta města Krkonoše svazek měst a obcí rekapituluje uplynulou letní sezonu. Z pravidelných setkání pracovníků více než dvou desítek krkonošských informačních center a jimi prezentovaných postřehů, resp. statistik počtu návštěvníků přicházejících do íček, velkého zájmu o česky psané propagační materiály a hlavně z obsazenosti turistických cyklobusů lze objektivně vyhodnotit, ve srovnání s předchozími lety, letní sezonu jako nadprůměrnou v návštěvnosti českých klientů. Absolutní rekord zaznamenala veřejná služba krkonošské cyklobusy. Letos v létě najely celkem km, zastavily na 138 zastávkách a ve 41 obcích regionu. Přepraveno bylo dosud rekordních téměř čtyřicet tisíc pasažérů (39 720) a více než čtyři a půl tisíce (resp ) jízdních kol. Největší nárůst cestujících zaznamenala linka Trutnov - Úpice (5 838 pasažérů). Nejvíce vytížený jezdil autobus v srpnu. Nejnižší zájem o jízdu je letos zaznamenán v červnu. Do linky cyklobusu na tzv. páteřní trase nastupovalo nejvíce pasažérů v ranních hodinách, ve směru ze západu na východ Krkonoš. Turisté i se svými bicykly cestují velmi často směrem ke Sněžce - nejvyšší hoře ČR. Opačným směrem je vytíženost linky nižší, přesto se během letošního léta svezlo více zájemců než v uplynulých letech. Doposud největší zájem o cyklobusy projevili cykloturisté a turisté v roce Porovnání statistik z roku 2006 a 2009 ukazuje nárůst cestujících o a navýšení o 408 jízdních kol, uvedla M. Chaloupská, koordinátorka projektu Krkonoše svazku měst a obcí. Do projektu Krkonošských cyklobusů jsou zapojeny tři dopravní společnosti ČSAD Semily, OSNADO Trutnov a KAD Vrchlabí. Partnery jsou Královéhradecký a Liberecký kraj, město Trutnov a turistické oblasti Podzvičinsko a Jestřebí hory. (dp) Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 4

5 Čtyřkolka již slouží V pátek byl pro harrachovské hasiče velkým dnem. Nejenom že zdolávali velký požár lesního porostu na vrchu Plešivec, zároveň před tímto zásahem v dopoledních hodinách převzali od zástupce dodavatele nového motorizovaného pomocníka terénní čtyřkolku Arctic Cat 700 H1 EFI TRV 4x4 EFT. Pořízení tohoto čtyřkolového vozidla městem Harrachov je spolufinancováno z prostředků Evropské unie, konkrétně v rámci operačního programu česko-polské spolupráce. Jde o projekt řízený polskou obcí Piechowice nesoucí poněkud krkolomný název Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu. Celkové náklady na její pořízení (včetně veškerého příslušenství) činí téměř 490.tis Kč. O úhradu 90% nákladů (85% EU a 5% státní rozpočet ČR) požádá město Harrachov prostřednictvím vedoucího partnera v měsíci prosinci tohoto roku dle harmonogramu. Ještě než se stačila tato čtyřkolka, patřící oficiálně do kategorie motocyklů, zabydlet v garáži hasičské zbrojnice již den poté byla nasazena u zmíněného požáru lesa na Plešivci. Bez problémů dokázala zvládnout jízdu v těžko dostupných místech (naši kluci se pomocí ní dostali jen několik málo metrů k místu požáru, což s ostatní technikou nebylo možné), pomohla také při transportu hasičské stříkačky PS 12 z místa nasazení zpět do útrob automobilu Avia. Využita byla též při odstraňování spadlých stromů v důsledku sněhové kalamity v půlce října. Tato čtyřkolka v barvě červené je opatřena modrým majákem a je evidována jako plnohodnotné zásahové vozidlo Integrovaného záchranného systému. V rámci pořizovací ceny byla dodána společně s navijákem, dále nákladním přívěsovým vozíkem a pro zimní období bude vybavena sněžnými pásy i saněmi. Tento typ zásahového hasičského vozidla v našich podmínkách je zatím spíše unikátem, mnohé však nasvědčuje tomu, že do budoucna takovýchto strojů bude v hasičských zbrojnicích, zvláště těch v horských oblastech, jistě přibývat. (ms) První sníh zaměstnal hasiče Opravdu nečekaný nástup zimy v polovině měsíce října naplno zaměstnal harrachovské dobrovolné hasiče. Díky vydatným sněhovým srážkám došlo k mnoha pádům stromů do vozovek silničních komunikací. Celkem byli naši hasiči povoláni k osmi výjezdům během třech dnů. Ve všech případech se jednalo o technickou pomoc spočívající v rozřezání a odklizení spadlých stromů tak, aby dotčené komunikace mohly být zcela průjezdné. (ms) Přehled zásahů Datum a čas (vyhlášení poplachu návrat na základnu) Lokalita O co šlo (15:12-16:17 hod) Harrachov - Zákoutí 1 spadlý modřín na místní komunikaci (19:00-19:35) Dolní Rokytnice 1 spadlý strom na komunikaci I/14 v úseku Mýto-Vilémov (05:08-06:45) Harrachov, Dolní Rokytnice Několik spadlých stromů na komunikaci I/14 v úseku Mýto-Vilémov (17:34-18:16) Harrachov Spadlé stromy na silničním obchvatu Harrachova a v Anenském údolí (19:17-19:35) Harrachov Jeden spadlý modřín na komunikaci v Rýžovišti (03:27-04:30) Harrachov Spadlý strom na komunikaci I/10 u pily Janov a tři spadlé stromy na obchvatu města (06:40-07:00) Harrachov Dva spadlé stromy na komunikaci v Rýžovišti (12:55-13:15) Harrachov Čtyři spadlé stromy na obchvatu města. Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 5

6 Dětský karneval 2009 V sobotu se uskutečnil další dětský karneval. Protože harrachovské kino je mimo provoz, hledala jsem jiné vhodné prostory, kde je parket, prostor pro DJ, dostatek míst k sezení, zázemí pro účinkující, parkovací plocha a samozřejmě možnost občerstvení pro přítomné atd. Vstřícní byli v hotelu Lovecká Mumlava, kde se tato akce pro místní děti konala. Petr Dostalík (DJ), Lucie Remerová (soutěže), Martin Soukup, Jana Hladíková, Vlaďka Polyáková, Petr Bališ, Jarmila Zamlarová, Veronika Pospíšilová, Alena Benešová, Gábina Čermáková, Sylva Votočková a Jarda Votoček. Jarda v masce doktora, Sylva v masce zdravotní sestřičky a Alena v masce čarodějnice tvořili opravdu kvalifikovaný tým pro výběr nejlepších masek! S výzdobou sálu před zahájením karnevalu pomáhal ještě Aleš Pospíšil, Michal Janek a personál hotelu. Personálu hotelu v čele s panem Králem děkuji za královský přístup k malým i velkým návštěvníkům akce. Velké díky patří Krakonošovi a jeho skupině pan Michael Beneš Krakonoš, Lenka Konvalinková Anče, Zdeněk Konvalinka Kuba, Vladimír Rezek Trautenberk, za pohádkové pohlazení dětských (i dospělých) dušiček. Narovnat tombolu, vyzdobit sál, připravit občerstvení a ve hodin mohl začít KARNEVAL. Každoročně na děti čekalo občerstvení, bohatá tombola a soutěže. Letos jsem pro ně mohla díky velkému finančnímu přispění města zorganizovat i další bohatý program. Protože jsme z hor, přála jsem si, aby se stalo tradicí, že karneval zahájí Krakonoš se svojí družinou. A oni skutečně rádi a velice ochotně přikývli. A tak, když děti přišly a usadily se, upoutala jejich pozornost hudba z Krkonošských pohádek a ze dveří je přišel přivítat Krakonoš, Anče, Kuba a Trautenberk. Pozdravili děti, promluvili s nimi, vyfotili se a Anče přihlížejícím dětem rozdávala bonbóny. Poté následovala první část Balónkové show. Herci Divadla Ve- Tři dětem předvedli 15minutové představení a po něm dětem u svého stolu po celou dobu karnevalu vyráběli různé figurky z balónků. Mezitím DJ děti lákal na parket, na kterém se střídaly tanečky se soutěžemi, za které děti dostávaly sladkosti. Dalším bodem programu byl kouzelník v obleku Klauna, jehož vystoupení provázel dětský smích a ohromující potlesk. Děti už byly nažhavené na ceny, které vyhrály v tombole. I letos si děti koupily tři losy všechny výherní - a tombola byla opravdu pestrá a bohatá. A opět se tančilo a soutěžilo až do vyhlášení nejlepších masek. V druhé části balónkové show se děti naučily tvořit zvířátka a pomalu se protancovaly až do svých domovů. Výzdoba sálu je samozřejmě nezbytná, aby dotvořila slavnostní, karnevalovou atmosféru. Girlandy každoročně kupuji. Letos mě napadlo zapojit děti, aby se tak na karneval více těšily, naladily, dostaly ho do povědomí, a tak jsem vymyslela akci VY- ZDOBME SI KARNEVAL. Děti ze Základní školy Harrachov v rámci výtvarné výchovy s paní ředitelkou Mgr. Bervicovou vyráběly různé ozdoby a girlandy a musím je pochválit. Byly zajímavé, různých tvarů, barev, jednoznačně mnohem krásnější než kupované! Ráda bych poděkovala všem, kteří mi v den karnevalu pomáhali a věnovali svoji volnou sobotu dětem: Náklady na nákup tomboly, občerstvení a platbu účinkujících herců jsou skutečně vysoké, proto by nebylo možné uspořádat takto bohatý karneval bez finančních a věcných darů. Proto další poděkování patří sponzorům. Jsem opravdu ráda, že v době, kdy je pojem finanční krize skloňován na každém rohu, tak vůči dětem nikdo nezůstává chladný a díky bohatě otevřené náruči sponzorů a za velkého finančního přispění města se jejich oči mohly smát a srdce radovat. Radka Bališová Zamlarová Partneři: Město Harrachov, Hotel Harrachovka, Král Richard - Lovecká Mumlava, Neubert Ivan, Ploc Tomáš SKISERVIS PLOC s.r.o., Janková Kateřina, Konvalinková Renata, Vacková Jaroslava, Čermáková Libuše, Haas Petr a Moravcová Šárka, Moravcová Marcela, Fremr Vratislav, Bališ Petr, SPORT MĚLNÍK, Dostalíková Sylvie, p. Žemba, Čermáková Gábina, manželé Benešovi Penzion Krakonoš, Kaffe Z, Lahoda Marek - BLUE CAFÉ, manželé Ulrichovi Penzion 7, Střelcová Sonja, Novotná Hana - Krámek Pod lipami, U Aminy obchod s nápoji a hračky Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 6

7 Zazpívej si u vánočního stromu!! Všechny, kteří chtějí zpívat nebo hrát (nebo obojí) při rozsvěcení vánočního stromu v neděli (popř. i na školním vánočním koncertě), zvu, aby přišli v neděli ve 13 hodin do školy na krátkou zkoušku (sraz ve 13:00 PŘESNĚ!!! u vchodu). Ke třem notoricky známým koledám nacvičíme doprovod a naučíme se krásný lehký spirituál V jeslích dítě spinká, který (na klávesové nástroje a kytary) doprovodí školní kapela a kdo z vás bude chtít Všichni nemusí zpívat všechno! Hlavně přijďte, ať zažijeme to předvánoční souznění. Vemte s sebou nástroje, na které umíte aspoň trochu hrát. Lucka Remerová Slet bubeníků Odpolední zkoušku na koncert Sletu bubeníků na Smržovce dvacítka harrachovských dětí letos navštívila už podruhé. Tentokrát však nejeli jen muzikanti z hudebního kroužku, ale kdo chtěl a zase jsme si pěkně zahráli. Děkujeme MÚ Harrachov za příspěvek na autobus. (rem) Ze slohových prací žáků harrachovského pracoviště Integrované střední školy Ostrov /popis/ Jméno tohoto ostrova neznám,je možné, že ani žádné nemá, jelikož je pustý a daleko od civilizace. Jeho fauna a flóra je však velmi pestrá a překypuje všemi barvami a rozmanitými tvary. A přestože jsem se po plážích tohoto ostrova procházel pouze jednou, nikdy na něj nezapomenu stejně jako na jeho polohu na námořní mapě, kterou kapitán našeho malého škuneru vyznačil křížkem. Tento úchvatný kousek světa se nachází zhruba mezi Evropu a Amerikou, ovšem přesnou polohu prozrazovat nebudu. Naše loď zakotvila v zátoce na severní straně ostrova. Sluncem prozářenou pláž lemovanou stíny palem oživila skupinka malých opiček přetahujících se o kokosy spadlé ze zmíněných palem. Čím více jsme postupovali do hloubi ostrova, měnila se tato pláž v džungli plnou jedovatých hadů, pavouků a další nebezpečné zvěře. Prosekávajíce se stále více do středu ostrova, jsme si málem ani nevšimli zelené pláně, schované za hradbou tújí a břečťanu, po které se proháněly stovky kusů divoké zvěře připomínající evropské kozy. Při pohledu vlevo se nám naskytl pohled na modravé jezírko, jehož hladinu čeřil malý vodopád stékající odkudsi z vysokých skal.v jeho čiré vodě se proháněla hejna menších neonových rybek vyskakujících nad hladinu. Úžasné ticho a klid narušovaly jen zvuky neznámých zvířat stojících v šeru hustého porostu. V tomto ráji jsme se rozhodli strávit noc. Na břehu jezírka jsme založili tábor, nachytali pár ryb, nanosili dřevo a s klidem v duši jsme usedli okolo planoucího ohně. Padla tma a chystajíce se ke spánku jsme zaregistrovali pomalé a klidné kroky zvířectva. Bylo je slyšet obcházet náš malý tábor a funění doplněné o praskot větviček v nás vyvolávalo přirozený respekt. Naštěstí díky ohni stvoření nenašla odvahu vynořit se ze stínů lesa. Ráno jsme ihned vyrazili směrem k zátoce, kde kotvila naše loď. Čas byl neúprosný. Blížila se tropická bouře. Tento krásný kousek světa se mám nechtělo opouštět.zanechali jsme ho v původním stavu, krásný a neposkvrněný dnešní moderní dobou. Doufám, že až se příště vrátím, najdu ostrov v jeho původní kráse. Pustý ostrov /popis/ Ostrov, okolo kterého projíždíme na výletní lodi, leží zhruba uprostřed Tichého oceánu. Na první pohled je zřejmé, že se ho ještě nedotkla lidská ruka. Je malý a téměř plochý, jen uprostřed se tyčí útes připomínající dračí zub. Kolem ostrova se rozprostírá písčitoštěrková pláž, která ve třpytu slunce vypadá jako by byla zlatá. Za pláží je hustý, zelený porost, z něhož se ozývají zvuky rozličných druhů zvířat, kterých musí být ostrov plný. Ve vodě kolem ostrova pluje nepřeberné množství ryb, medúz a jiných vodních živočichů. Na pláži leží spousta mořských želv, které si v písku vyhrabávají díry, aby měly kam snést vejce a dát tím tak základ pro další generaci těchto stvoření. Opodál na stromech, nejspíše palmách, posedávají různobarevní ptáci a svým zpěvem doplňují až s podivuhodnou rytmikou šum oceánu. Z tohoto lahodného souzvuku vzniká symfonie, která člověkem projede až do morku kostí a zanechá v něm pocit lehkosti a radosti. Kolem Dračího zubu, jak jsem nazval kopec v samém srdci ostrova, krouží ohromný orel, který nejspíše shání potravu pro své mladé. Ostrov je také pokryt barevnými květy orchidejí a jiných květin. Z určitého úhlu to vypadá, jako by zelení ostrova prostupovala duha. Příroda je mocná čarodějka a s tímto ostrovem musela mít dost práce, než ho stvořila. Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 7

8 Příští sezonu okres? V sezoně 2009 Krajského poháru dorostu mladí hráči nohejbalového klubu Harrachova dokázali, že jejich tréninkové dření nepřišlo nadarmo. V uplynulém ročníku se jim podařilo zcela ovládnout Pohár Libereckého kraje mládežnických týmů. Není to sice takový úspěch, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale každopádně si zaslouží dostat palec nahoru. Prioritou pro následující roky bude vyzkoušet okresní přebor 18+, tzn. dospělých jedinců. Všichni nadějně doufají, že s nimi bude soucítit někdo zhůry a v přihlášce jim podá pomocnou ruku. Členskou základnu by podle jejich představ tvořilo pět stálých hráčů z okruhu dorostenců + minimálně jeden proměnlivý starší zkušenější matador, který by týmu dopomohl a doplnil tak do počtu šest. Cílem tohoto jejich snažení je zahrát si s výkonnostně lepšími hráči a zlepšit si tak úroveň herního stylu. Konkurence bude kvalitní, ne však nezdolná. S některými týmy/hráči se už harrachovští setkali a většinou vzešli vítězně. To by v tom byl čert, aby nevydřeli alespoň střed tabulky. Nutno však připomenout, že velkou slabostí klubu je absence trenéra, který by s kluky probíral jednotlivé situace a pomáhal jim zlepšovat se, a to zejména po stránce technické. Najde se někdo takový? Upraveno ze stránek NKH V sobotu 24. října 2009 bylo v Harrachově ve Skicentru zahájeno 20. Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2009, SVĚTLÁ FIDE OPEN 2009 a NÁRODNÍ OPEN Pořadatelem Mistrovství Čech mládeže, HARRACHOV FIDE OPENu a Národního OPENu byl z pověření Šachového svazu České republiky Šachový klub Světlá nad Sázavou. Všechny turnaje se uskutečnily v prostorných sálech Hotelu Skicentrum. V mistrovských kategoriích hrálo celkem 206 hráčů a hráček, z toho 62 v H16, 64 v H14 a 80 v H12. Ve FIDE OPENu hrálo 54 hráčů a hráček. V Národním openu startovalo 68 účastníků. Celkem tedy k šachovnicím zasedlo 328 příznivců královské hry. Včetně doprovodů se akce účastnilo přes 500 účastníků. Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili nejen tematické přednášky, ale i další bohatý šachový i nešachový doprovodný program: simultánky s IM, bleskový turnaj, soutěž v hádání tahů, dva společenské večery s oblíbenou šachovou skupinou Český Slavoj, výlet lanovou dráhou z Harrachova na Čertovu Horu a to zdarma, prohlídku velkých skokanských můstků, návštěvu muzea skla, exkurzy do sklárny a pivovaru Novosad, návštěvu Hornického muzea, tradiční fotbalový turnaj a další zajímavé akce. Pro rodiče účastníků a další šachisty, kteří se nemohli zúčastnit Mistrovství Čech osobně, připravili pořadatelé on-line přenos ze tří šachovnic. Mladí šachisté bojovali v Harrachově (z webu pořadatelů, foto: J. Coufalová) Tonda zase skáče!!! Třicátého září uspořádal Ski klub 2009 na libereckém můstku K120 s umělou hmotou mezinárodní letní mistrovství ČR ve skoku na lyžích. Závodů se zúčastnilo 56 skokanů z Polska, Slovinska, Ruska, Kazachstánu, Slovenska a Česka. Toto mezinárodní mistrovství vyhrál Roman Koudelka, 2. G. Mietus (POL), 3. Janda Jakub, 4. Hájek Antonín, 5. Cikl Martin, 6. Hlava Lukáš (všichni CZE), 7. Damjan Jerny (SLO), 8. Kubacki (POL). Máme radost z toho, že se Tonda Hájek po těžkém úrazu znovu vrátil na můstek a hned získal bronzovou medaili. Přejeme mu, aby se co nejrychleji vrátil mezi naši špičku a bojoval i o účast na ZOH v Kanadě. Dorostenci měli své mistrovství ČR na můstku K 90. Letním mistrem se stal Háček Vítek (SKI Harrachov). 6. Ploc Martin a 14. Gryczuk Kr. (oba též SKI Harr.) V rámci MČR se tedy na třetím místě umístil Antonín Hájek, 4. Martin Cikl, 5. Lukáš Hlava, 8. Mirek Dvořák, 10. Tomáš Slavík všichni odchovanci z Harrachova. Nestartoval Ondra Vaculík, jenž je zraněn. Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 8 Blahopřejeme Wolfgang Slavík

9 Městské kino JAS Tanvald DOLBY STEREO 3D - CINEMA Program na Listopad 2009 pátek od 19 h. Giacomo Puccini: Tosca Záznam přenosu z Metropolitní opery v New Yorku. Vstupné: 300 Kč u budovy radnice. sobota od 19 h. Noc oživlých mrtvol /3D Cinema/ Americký horor. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži nepřístupný. pondělí od 19 h. Gamer Americký akční thriller. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži nepřístupný. středa od 19 h. Sin Nombre Mexicko americké drama. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Přístupné od 12 let. pátek od 19 h. Protektor Nový český film z období německé okupace. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Přístupné od 12 let. sobota od 17 h. Monstra vs. Vetřelci /3D Cinema/ Americký animovaný rodinný film. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění. Vstupné: 105 Kč, Mládeži přístupný. AHOJ maminky s dětmi od 0 do 7 let! Přijďte mezi nás do tělocvičny ZŠ Harrachov každé pondělí od 15,30 do 17,00 hod. Poplatek za maminku s dítětem činí 250,- Kč/rok. Přijďte se podívat, první hodina je nezávazná a je zdarma. Nezapomeňte přezůvky! Informace Renata Konvalinková Káťa Ulrichová pondělí od 19 h. Štvanec IRA Britský thriller. V hlavní roli B.Kingsley. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži nepřístupný. středa od 19 h. Miloš Forman: Co tě nezabije Nový český dokument o světoznámém režisérovi. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži přístupný. pátek od 17 h., sobota od 17 h. Vzhůru do oblak /3D Cinema/ Americký rodinný animovaný film. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění. Vstupné: 130 Kč, Mládeži přístupný. Pokračování programu na další straně:

10 Další akce v kině Jas: v 19,30 h. B U R Z A DĚTSKÉHO OŠACENÍ A OBUVI DOPLŇKŮ Dne: od 14.00h h Kde: Penzion 7, Harrachov, Na setkání s Vámi se těší Kateřina Ulrichová (tel.: ) Alena Benešová (tel.: ) Nové knihy a DVD v Městské knihovně Kriminální romány Larsson S. Muži, kteří nenávidí ženy Larsson S. Dívka, která si hrála s ohněm Válečné romány Kessler L. Vlčí smečka Davies P. Velšanka Společenský román Gavalda A. Člověk není nikdy úplně šťastný Historický román O Banyon C. Dcera Egypta Napínavé romány Patterson J. Sedmé nebe Duffy S. Vina a lež Johansenová I. Na útěku Historická detektivka Vondruška V. Znamení Jidáš Humoristický román Krugová C. Dáš si ráno kávu, nebo čaj? Dobrodružný román Alpstenová E. Prameny touhy Romány pro ženy Quick A. Počestné lži Monyová S. Hříšný kanec Collins J. Ženatí milenci Thrillery McDermidová V. Temné struny Cornwellová P. Kniha mrtvých Povídky Viewegh M. Povídky o lásce Soukupová P. Zmizet Horor Němec M. T.M.A. Cestopis Nogol T. Na sever za ženichem a nevěstou Vzpomínky Krytinář J. Dívám se vzhůru Romány pro dívky McCombie K. Moje trhlá rodinka Brácha je superstar Knihy pro děti Sýkora P. Pat a Mat dokážou všechno Osbornová M. Dobrodružství mezi dinosaury Dobrodružství s tajemným rytířem Hegerová V. Mami, tati, chceme pejska DVD Noc v muzeu 2 ( komedie) Koralína (animovaný) Tel.: Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA uvádí svůj zcela nový, podzimní galaprogram s názvem CIRKUS HANKY PANKY. Pražská travesti skupina přiváží velkou cirkusovou travesti show, během níž uvidíte hvězdy hudebního a filmového nebe v podání slečen Stefany, Dolores, Priscilly a mistra Alexe. Tentokrát Vám ve svém zbrusu novém programu představí hvězdy jako jsou Lenka Filipová,skupina Boney M, Eva a Vašek, Helena Vondráčková, Alla Pugacheva, Liza Minelli, Hana Hegerová, Daniel Nekonečný, Hana Zagorová, Mariah Carrey a podíváme se i na velký karneval do Ria de Janeira. Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě v řadě měst po celé republice příjíždí i do Vašeho města. Více informací naleznete na internetových stránkách: Vstupné: 190 Kč Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 10

11 Prodej Prodám úplně novou ultrazvukovou čističku, dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky a podobné drobné předměty. Český návod, jen 490 Kč. Tel.: Prodám krásný mobil Nokia 6070, barevný displej, mnoho funkcí, stříbrný, fotoaparát/kamera, MP3, FM rádio, s nabíječkou, v perf. stavu, jen 990 Kč. I na dobírku. Tel.: Prodám hvězdářský dalekohled, zvětšení 32x, ostrý a kontrastní obraz, kompas pro snadnou orientaci, hliníkový stativ, úplně nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Lze zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám gauč plus dvě křesla v zachovaném stavu. Prohlídka možná po dohodě. Tel: Provádíme PROFI čištění koberců, mytí oken, úklidy apartmánů, bytů, kanceláří tel , Prodám byt v Tanvaldu, Na Výšině, 3+1 (75 m²), po celkové rekonstrukci, po rekonstrukci,nová kuchyň na míru i s aut. pračkou, koupelna, plovoucí podlahy, Tel.číslo: , Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, 2 ks bílé a hnědé, částečně prosklené, PC 7 a 15 tis. Kč, nyní 4800 Kč a 8800 Kč. Dále různá plastová okna. Vše nové, přebytky ze stavby. Přivezu zdarma. Tel.: Prodám PB bombu 10kg včetně náplně za 650,-Kč + varná deska zdarma. Dále nabízím k prodeji držák na klasickou TV, úhlopříčka cm, za cenu 600,- Kč. Tel.: Koupě Koupím garáž v Harrachově, tel.: KOUPÍM DRUŽSTEVNÍ BYT: zadlužený, s exekucí, nebo s jinou právní vadou Koupím rodinný dům nebo chalupu v Harrachově. Kontakt. tel , inzerce Pronájmy nemovitostí - nabídka Nabízím pronájem malého bytu pro jednu až dvě osoby v Kořenově. Cena nájmu je 3.500/měs., 2. měsíční kauce. tel , Dlouhodobě pronajmu byt 5+1 v Harrachově. Tel: , Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 ve Vilémově. Informace tel: Pronajmu levně byt v Kořenově k trvalému bydlení. Tel.: Pronajmu garáž v Harrachově, u autokempu, dlouhodobě. Tel.: Pronajmu byt 1+1 kompletně zařízený včetně spotřebičů v Dolním Kořenově u lanového centra. Info. tel Prodám byt 1+1 v Harrachově, střed města, klidné místo, ve zděném domě, vlastní plynové topení. Číslo tel.: , po 18. hodině. Pronajmu garsonku v Liberci. Vhodné pro studenta. Informace na tel. čísle: Pronájem prostor o rozloze 64m² k podnikání v č.p.112 (u hotelu Karolína). Tel.: Pronajmu zařízený byt 3+1 (68 m/2) v Harrachově v blízkosti autobusové zastávky Sklárna, nejraději rodině a dlouhodobě. Tel.: po 18. hodině SKP Harrachov nabízí do pronájmu objekt pro stánkový prodej na hraničním přechodu v Harrachově. Pronájem možný ihned! Informace na tel. čísle: Pronájmy nemovitostí poptávka Hledám pronájem menšího bytu, dlouhodobě, Tel.: Nabídka práce Na zimní sezónu přijmeme: paní na úklid pensionu učitele lyžování pracovníky do půjčovny vlekaře Kontakt: JPK Harrachov, pension Rotunda, tel.: , Společenská kronika V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc listopad 2009 Zwieger Josef let Horáčková Blažena let Svobodová Gerlinda.. 84 let Novotný Jiří let Hnyková Anna let Hanč Jaroslav let Novotný Josef let Michálková Blanka let Starové Josef let Šebestová Axana let Hnyková Viera let Slavík Horst let Slavík Wolfgang let Menglerová Hana let Mráček Miroslav let Küfhaberová Libuše.. 82 let Klaban Václav let Blahopřejeme Nabídka služeb Nabízíme mandlování prádla na penzionu Milada v Harrachově, cena za kg 20,-Kč. Telefon Různé- ztráta fotoaparátu Dne se v časných ranních hodinách ztratil německému návštěvníku Harrachova fotoaparát zn. LUMEX FZ 18 s příslušenstvím. Stalo se tak v prodejně potravin naproti České spořitelně. Nešťastný majitel, alespoň prosí o možné vrácení paměťové karty (obsahuje velké množství foto), když ne celého aparátu. Děkujeme. Kontaktní adresa: Falk Richter, Wilsdruffe Ring 31, Dresden, tel: Telefon: Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 11

12 Internetové stránky Vašeho hotelu, pensionu nebo apartmánů ZDARMA Nabízíme vytvoření internetové presentace Vašeho hotelu, pensionu nebo apartmánů ZDARMA. Jedná se o jednotný program, který umožňuje velice snadné vytvoření internetových stránek a jejich následnou administraci. Design je unifikovaný a je možnost výběru ze tří variant. Jedinou podmínkou je presentace na informačním portálu Při registraci obdržíte ZDARMA: 1) Internetové stránky 2) Administrační program 3) Základní optimalizaci Vašich stránek pro vyhledávače (Google, Seznam, Yahoo..) Jedinou podmínkou užívání webu ZDARMA, je presentace daného objektu na informačním portálu Více informací: Web Zdarma je součástí informačního portálu Provozovatel: Robert Schäfer, Harrachov 162, Mobil: Lyžařská škola B+B Harrachov nabízí práci pro zimní sezonu Instruktor/cvičitel lyžování a pracovník do recepce LŠ Ubytování zajištěno! Pro zájemce připravujeme kurs pod záštitou ČSLŠ Instruktor lyžování v term Tel: , , ARTEMISA s.r.o. velkosklad nápojů Nově otevřena pobočka v Harrachově za výhodné ceny nabízí: Lihoviny, Víno (láhve-stáčené), Sekt (také dětský), Pivo (láhvové-sudové-nealko), Nealkoholické nápoje, Cigarety, Kávačaj, Čokoláda-cukrovinky, Chips-Arašídy, Ostatní prodej Akční ceny na vybrané zboží. Nákup přímo do auta. Otevřeno: denně 8-20 hod, Harrachov 112 (Tipsport), Tel.: , Mobil: Těšíme se na vaši návštěvu! Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Redakční radu řídí Josef Bartoš. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa cz, Tel. : ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o.

13 World Cup 2009 SKI JUMPING NORDIC COMBINED HARRACHOV Čtvrtek Thursday 19:00 Světový porada vedoucích SK pohár 19:00 Team Captains 2009 Meeting NC 20:00 porada vedoucích SL 20:00 Team Captains Meeting SJ Pátek Friday 10:00 oficiální trénink SK, 2 kola HS142 10:00 Official Training, 2 rounds HS142, NC provizorní kolo SK Provisional Round NC Časový harmonogram 14:00-15:00 oficiální trénink běh 14:00-15:00 Official Training Cross-country 15:30 oficiální trénink SL, 2 kola HS :30 Official Training, 2 rounds HS142, SJ 18:00 kvalifikace SL 18:00 Qualification Round SJ 20:00 porada vedoucích SK Čtvrtek :00 Team Captains Meeting NC Sobota : porada vedoucích SK Sobota 11:00 zkušební kolo SK Saturday 11:00 20:00 zkušební porada vedoucích kolo SK SL 11:00 závodní Trial Round kolo NC SK závodní kolo SK 14:30 běh Competition družstva 4x5 Round km NC 15:00 zkušební kolo SL 14:30 běh družstva 4x5km 14:30 Cross-country Team 4x5km Pátek :00 1. závodní kolo SL 15:00 zkušební kolo SL 15:00 Trial Round SJ 10:00 oficiální trénink SK, 2 kola HS142 16:00 1.závodní kolo SL 16:00 First Competition Round SJ provizorní kolo SK finále SL Final Round SJ 14:00 15:00 oficiální trénink běh Neděle :30 oficiální trénink SL, 2 kola SL 09:00 zkušební kolo SK Neděle Sunday 18:00 kvalifikace SL 10:00 závodní kolo SK 09:00 zkušební kolo SK 09:00 Trial Round NC 20:00 porada vedoucích běh Gundersen 10km 10:00 závodní kolo SK 10:00 Competition Round NC 13:00 kvalifikace SL běh Gundersen 10km Cross-country Gundersen 10km 14:00 1. závodní kolo SL 13:00 kvalifikace SL 13:00 Qualification Round SJ finále SL 14:00 1.závodní kolo SL 14:00 First Competition Round SJ finále SL Final Round SJ Návrh časového programu SP skok a SK Harrachov 2009 Ceny vstupného competition Světový pohár ve management skoku a v severské kombinaci na můstku HS 142 ve dnech v Harrachově Race Direktor: Walter Hofer FIS Assistant RD: Miran Tepes FIS Pátek Ulrich Wehling FIS Permanentka Jarko Laine 2009 FIS děti do 15 let a studenti vstup na kvalifikaci na stání 500, Kč zdarma tribuna sedadlo 900, Kč Jiskra Harrachov jednotné vstupné 100, Kč Secretary Press centrum Otakar Jiroutek Jitka Pánková VIP vstupenka Lenka Vrátná Sobota jednodenní a tribuna, CZ , Harrachov 487 GSM: GSM: závod za umělého osvětlení občerstvení 2500, Kč. Tel na 481 stání , 305Kč Fax: tribuna, občerstvení Fax: +420 tribuna sedadlo , Kč 4000, Kč. Accommodation Informace GSM: Lucie Slavíková Děti do 15 let (do 120 cm výšky) a ZTP vstup Neděle státní 300, Kč GSM: zdarma. Ceny jsou uváděny včetně DPH. tribuna sedadlo 500, Kč Zakoupená vstupenka je platná pro závod ve skoku a severské kombinaci. Skiregion.cz

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend Manuál pro uživatele akce za polovinu HappyWeekend Zakoupení návštěvnického poukazu na akci za polovinu HappyWeekend opravňuje uživatele využít vyznačené služby se slevami. Platí přitom: 1) Návštěvnický

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 6 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.mňuk, p.rösler Ověřovatelé

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů Omluveni : p.mňuk Ověřovatelé zápisu : p.václav

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ HARRACHOV ZAJÍMAVÁ MÍSTA V HARRACHOVĚ INTERESSANTE MÖGLICHKEITEN IN HARRACHOV HARRACHOV INTERESTING PLACES CIEKAWE MIEJSCA W HARRACHOVIE INTERESSANTE PLAATSEN IN HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 2.9.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 2.9.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 2.9.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.mňuk Ověřovatelé zápisu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 Logo 10. EYOWF 2011 putuje k odsouhlasení k Evropskému olympijskému výboru Náměstek hejtmana Petr Doležal dnes předal ceny vítězkám soutěže o návrh loga 10. Evropského

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů, p.rösler od 15.40 hod. Omluveni : p.hanzlík

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více