provizorní kolo SK oficiální trénink běh kvalifikace SL zkušební kolo SK 1.závodní kolo SL běh družstva 4x5km finále SL běh Gundersen 10km finále SL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "provizorní kolo SK oficiální trénink běh kvalifikace SL zkušební kolo SK 1.závodní kolo SL běh družstva 4x5km finále SL běh Gundersen 10km finále SL"

Transkript

1 2009 listopad World Cup 2009 SKI JUMPING NORDIC COMBINED HARRACHOV Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Thursday Friday Saturday Sunday Program uvnitř vydání 19:00 20:00 porada vedoucích SK porada vedoucích SL 10:00 14:00-15:00 15:30 18:00 20:00 oficiální trénink SK, 2 kola HS142 provizorní kolo SK oficiální trénink běh oficiální trénink SL, 2 kola HS 142 kvalifikace SL porada vedoucích SK 11:00 14:30 15:00 16:00 09:00 10:00 13:00 14:00 zkušební kolo SK závodní kolo SK běh družstva 4x5km zkušební kolo SL 1.závodní kolo SL finále SL zkušební kolo SK závodní kolo SK běh Gundersen 10km kvalifikace SL 1.závodní kolo SL finále SL 19:00 20:00 10:00 14:00-15:00 15:30 18:00 20:00 11:00 14:30 15:00 16:00 09:00 10:00 13:00 14:00 Team Captains Meeting NC Team Captains Meeting SJ Official Training, 2 rounds HS142, NC Provisional Round NC Official Training Cross-country Official Training, 2 rounds HS142, SJ Qualification Round SJ Team Captains Meeting NC Trial Round NC Competition Round NC Cross-country Team 4x5km Trial Round SJ First Competition Round SJ Final Round SJ Trial Round NC Competition Round NC Cross-country Gundersen 10km Qualification Round SJ First Competition Round SJ Final Round SJ competition management Race Direktor: Walter Hofer Ulrich Wehling Jiskra Harrachov Otakar Jiroutek CZ , Harrachov 487 Tel Fax: GSM: FIS FIS Assistant RD: Miran Tepes Jarko Laine Secretary Jitka Pánková GSM: Accommodation Lucie Slavíková GSM: FIS FIS Press centrum Lenka Vrátná GSM: Fax: Skiregion.cz Nástup zimy v říjnu To, že v říjnovém čase v našich zeměpisných polohách občas napadne sníh, nebývá zase tak velkou událostí. Pokud jsou to však vydatné srážkové příděly, pak je to událost hodná zaznamenání a publicity. Tato sněhová kalamita, jež přišla přesně v půli měsíce října, napáchala mnoho škod, především na lesním porostu a vyžádala si nemálo hasičských výjezdů ke spadlým stromům na vozovku. Zcela právem byli tímto sněhovým spadem zaskočeni i silničáři. Této povětrnostní události věnujeme několik příspěvků v rámci tohoto vydání HZ. Viz článek o zásazích našich hasičů a také informaci proč komunikace v centru města byla hůře průjezdná, než bývá v zimním období zvykem. Věřme, že dostačený příděl sněhu nebo alespoň dobré povětrnostní podmínky pro výrobu technického sněhu budou v době příprav na závody světového poháru ve skocích a severské kombinaci, které se chystají na prosinec na velkém skokanském můstku.

2 Ze zasedání zastupitelů Veřejné zasedání zastupitelstva města Harrachova se konalo v Základní škole Harrachov dne V úvodních bodech byly jednomyslně schváleny žáležitosti financí (Zpráva o hospodaření k , Rozpočtové změny k , Zřizovací listiny ZŠ a MŠ). Řešila se též tradiční pozemková agenda (zřízení věc. břemene, bezúplatný převod, snížení ceny, směna). K dalším bodům podrobněji: Výstavba DPS (správný název - dům s nájemními byty pro příjmově vymezené osoby) K výstavbě DPS (pracovní název, je potřeba začít používat název správný, tento je zavádějící) podal informace starosta města. Bude nutné, aby se ZM do konce roku rozhodlo, zda s výstavbou začneme, nebo vrátíme dotaci. Nájemné s poplatky v tomto domě by bylo za menší byt ve výši 4.500,-Kč měsíčně a za větší byt ve výši 6.000,-Kč. V případě výstavby by město muselo dofinancovat částku cca 8 mil. Kč. Jsou možné tři způsoby dofinancování. Vzít si na to klasický úvěr, nebo dofinancovat z vlastních zdrojů, nebo půjčku od banky, která by se splácela z nájemného. Závěrem vzalo ZM informace na vědomí. Pronájem celnice, čp. 371 Stručnou informaci o možném pronájmu hlavního objektu bývalé celnice, čp. 371, podal starosta města, p. Tomáš Ploc. Provozovatelem objektu by dle předběžných jednání mohla být společnosti Bonver, je to ta samá společnost, co provozuje v současné době objekt bývalé obřadní síně. V současné době zde pracuje na přípravě smlouvy s nájemcem, s touto smlouvou budou zastupitelé před jejím podpisem seznámeni a bude projednána na příštím zasedání ZM. ZM vzalo informaci na vědomí. Změny Územního plánu Usnesení ZM č. 22/10-1A: ZM schvaluje změnu na str. 3 v bodě d) se v upraveném zadání koeficient zastavěnosti nadzemními objekty mění z původních 15% na 25%. Nově se doplňuje věta: Podíl zeleně v lokalitě bude tvořit min. 50%. Usnesení ZM č. 22/10-1B: Zastupitelstvo Města Harrachov v souladu s 47, odst. 5) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu schvaluje upravené znění zadání č. 10 ÚPSÚ Harrachov označené červen Změna ÚPSÚ Harrachov č. 11 1A) Malá vodní elektrárna Usnesení ZM č. 22/11 1A: Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh fyzických osob Josefa Havlíčka, bytem Tříč 613, Jablonec nad Jizerou a Jana Šlechty, bytem Harrachov, dle 44, odst. d), stavebního zákona pořízení změny č A) ÚPSÚ Harrachov spočívající v obnově malé vodní elektrárny v lokalitě nad pilou na st. p.č. 226, k.ú. Harrachov a okolních přilehlých pozemcích. Nové funkční využití bude plochy výrobní, skladové a technické obsluhy. Náklady související s pořízením této změny hradí žadatel. Na návrh ZM doplněno, že pořízení změny bude vždy hradit žadatel Usnesení ZM č. 22/11-1B: Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh právnické osoby Sportovní areál Harrachov, a.s., Harrachov 324, IČ.: , dle 44, odst. d), stavebního zákona pořízení změny č B) ÚPSÚ Harrachov, spočívající ve zřízení cvičné lyžařské louky na ppč. 1018/46 a části ppč 1018/1, k.ú. Harrachov v sousedství stávajícího lyžařského vleku Doplik. Nové funkční využití bude sportovní plochy. Náklady související s pořízením změny hradí žadatel. Usnesení ZM č. 22/11 1C: Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh občanského sdružení SKP Harrachov, Harrachov poštovní schránka 14, IČ.: , pořízení změny č. 11-1C) ÚPSÚ Harrachov spočívající v úpravě a rozšíření biatonového areálu na ppč. 1023/16, 1307, 1023/19, 1023/21, 1023/18, části 1023/1 a st.pč. 770, vše kú Harrachov. Nové funkční využití bude sportovní plochy. Náklady související s pořízením změny hradí žadatel. Zastupitelstvo Města Harrachov schvaluje na návrh Města Harrachov, dle 44, odst. d), stavebního zákona pořízení změny č. 11-1D) ÚPSÚ Harrachov spočívající ve změně funkčního využití st.pč. 466 a části ppč. 1103/1 ze sportovní plochy na smíšené území s převahou neobytných aktivit. Náklady související s pořízením změny hradí pořizovatel. Strategický plán Usnesení: ZM schvaluje návrh komise pro tvorbu nového územního plánu. ZM pověřuje radu města, vyzváním p. Houdka, aby do 14 dnů dopracoval materiál SPER dle připomínek komise. Různé Návštěvní řád KRNAP Usnesení: ZM pověřuje tajemníka úřadu ke zveřejnění návštěvního řádu a mapových podkladů (stará i nová mapa) na stránkách města a na úřední desce. Připomínky k návštěvnímu řádu se mohou podávat do Usnesení: ZM pověřuje starostu města jednáním na KRNAPu ve věci projednání připomínek k návrhu návštěvního řádu a nařízení o poplatcích za vjezd a setrvání motorovými vozidly a obytnými přívěsy na území KRNAP. Dotace z KÚ LBK na umělé osvětlení nájezdu můstků Usnesení: ZM přijímá od LB kraje částku ,-Kč na rekonstrukci umělého osvětlení velkých skokanských můstků. Informace k dopisu soužití s paní Hezinovou Zastupitel p. Václav Tondr seznámil přítomné s dopisem, který byl za obyvatele bytů v čp. 473 podepsán paní Líbalovou a panem Tejčem. Obsahem dopisu byla stížnost na problematické soužití v tomto domě s paní Hezinovou a jejím synem, který bydlí ve společných prostorách domu, kde si vaří a kde i kouří. Ke stavu této věci podal informace místostarosta JUDr. Vodseďálek, který byl zároveň ZM pověřen, aby autorům dopisu odpověděl. Celé znění zápisu lze stáhnout z webových stránek města, je také k dispozici (včetně zvukového záznamu) na sekretariátu harrachovské radnice. SKISERVIS PLOC spol. s r.o. Příjme prodavače/čku/ do sportovní prodejny v centru Harrachova. Info na tel.: Příjme lyžařské instruktory na zimní sezonu , přihlášky na Info: Tel.: (A. Nováková) Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 2

3 Velkou a malou hraniční budovu získala harrachovská radnice loni v září bezplatně. Mezi zastupiteli tehdy panovaly obavy, zda to zbytečně nezatíží městský rozpočet. Od teď by z pronájmů celnice mělo do městského rozpočtu přijít milion korun ročně. Myslím, že převzetí od Úřadu pro zastupování státu nebylo špatnou věcí, pochlubil se starosta Harrachova Tomáš Ploc. Zatímco menší pohraniční budova svého nájemce v podobě freeshopu našla brzy, hledání odpovídajícího nájemce pro velký objekt bylo složité. Bývalá celnice je provozně náročná a potřebuje rekonstrukci. Nájemce má v plánu rekonstrukci budovy v rozsahu sedmi či osmi milionů, což bude postupně umořováno Nové uplatnění budovy celnice Krátké zprávy jednou dvacetinou za každý rok, vysvětluje Ploc. Právě dvacet let by měla trvat smlouva s nájemcem, který je fyzickou osobou. Provozovat se tam bude směnárna a kasino Bonver, které nyní sídlí v bývalé obřadní síni, informoval starosta. Jedna malá místnost z celého rozsáhlého areálu nadále zůstává v nájmu celníků. Ti celý areál obývali až do 1. ledna 2008, kdy Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru. Bývalé celnice bezplatně získali také v Hrádku nad Nisou či Dětřichovicích. Obce si majetek musí ponechat minimálně 10 let. Teprve poté je možný prodej. Upraveno z mfd Zrušení H-Bonus klubu Na přelomu měsíců října a listopadu se uskutečnily pracovní schůzky zástupců města, Sportovního areálu a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (především ubytovatelů) ve městě. Nejpodstatnějším námětem a závěrem těchto schůzek je zrušení neformálního (na základě tehdejší gentlemanské dohody ) H- bonus klubu (HBK) a jeho převedení do právní a smluvní podoby, kde by se podnikatelé v cestovním ruchu na území Harrachova společně radili, dohadovali a podíleli na organizaci a financování společných projektů podporujících cestovní ruch v Harrachově. Vše se děje z iniciativy harrachovského Sportovního areálu. V novém typu sdružení bude jistě dán prostor ke společné diskuzi nad rozšířením vícero druhu slev pro zapojené subjekty, resp. jeho hosty. Více informací o vznikajícím Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově bude přinášet v dalších vydáních HZ. Zdarma do Nisy ČSAD Semily ve spolupráci s OC NISA Liberec pořádá pravidelné bezplatné přepravy zákazníků za nákupy do největšího obchodního centra na severu Čech - OC NISA Liberec ze Semil, Železného Brodu, Turnova, Rokytnice n. Jiz., Harrachova, Desné a Tanvaldu. Poznámka: Z přepravy je vyloučena mládež bez doprovodu dospělých a osoby pod vlivem alkoholu. Trasa: Rokytnice n. Jiz. - Harrachov - Desná- Tanvald - Liberec Přeprava ve dnech: každou sobotu do a navíc ve dnech , , a sdělíme na tel.: nebo si vyžádejte mailem leták na O zdravotních účincích tohoto tance se dočtete na Kalamita ohrožovala provoz Na katastrofický stav komunikací, jenž nastal v mezi říjnem, zaviněný v tuto dobu nečekanými sněhovými příděly, nemohla samospráva našeho města z většinové části ovlivnit. Důvod byl jednoduchý. Dotčené silnice III. třídy městu nepatří, jejich vlastníkem je Liberecký kraj a správu i údržbu na těchto komunikacích provádí Krajská správa silnic. Jedná se o komunikace: od Karolíny po autobusové nádraží, od autobusového nádraží k Sport hotelu, od Habova mostu na Mýtiny a o obchvat. Krajská správa silnic v inkriminované době neuzavřela smlouvy na zimní údržbu se subdodavateli a prováděla ji v tomto období sama. (Ze zákona mají povinnost vyjet do 12-ti hodin po ukončení spadu sněhu). Chyba tedy nevznikla na straně vedení města. Na druhou stranu si občané a návštěvníci tohoto horského střediska mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak by Harrachov vypadal, kdyby zimní údržba byla prováděna tzv. způsobem Bílý Harrachov. Nepříznivý stav komunikací si v tom čase vyžádal i minimálně dvě lehčí dopravní nehody, které se udály shodou okolností na mostě přes Kamenici, tedy na rozhraní Nového Světa a Harrachova. Tam zpět Rokytnice n. Jiz., po zastávkách 13:00 hod 21:10 hod Rokytnice n. Jiz., host. 13:05 hod 21:00 hod Jablonec n. Jiz., nám. 13:10 hod 20:55 hod Harrachov, aut. nádr, st. 1 13:30 hod 20:40 hod Harrachov, sklárna 13:35 hod 20:35 hod Kořenov, Příchovice, motorest 13:45 hod 20:25 hod Desná, centrum 13:55 hod 20:15 hod Tanvald, aut. st. 14:05 hod 20:10 hod Liberec, OC Nisa 14:55 hod 19:25 hod Břišní tanec v Harrachově Od budou probíhat v učebně ZŠ Harrachov kurzy břišních tanců pro začátečnice - holčičky od 5-ti let a ženy do 99-ti let. Máte možnost přijít si vyzkoušet jen jednu hodinu a nebo získat slevu 100 Kč v případě nákupu balíku 10-ti lekcí. Více informací Ičko nejlepší v kraji V letních měsících tohoto roku se uskutečnila soutěž s názvem Image a Profi Informační centrum 2009, kterou vyhlásila Asociace turistických informačních center. Na internetovém portálu Deníku mohli návštěvníci hlasovat, které dané IC jim poskytlo nejprofesionálnější služby a které působilo nejlépe (vzhledem a atmosférou). V obou těchto kritériích suverénně bodovalo v rámci Libereckého kraje naše harrachovské Ičko z radnice. Výsledky lze porovnat na Blahopřejeme a jen tak dále!!! Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 3

4 Lyžování na jeden skipas SKIREGION.CZ Již několikátou sezonu sdružuje lyžařská střediska na rozmezí západních Krkonoš a Jizerských hor, tedy Harrachov, Rokytnici nad Jizerou, Paseky, Rejdice a Příchovice SKIREGION.CZ, což z této lokality činí největší lyžařskou oblasti v České republice. Ve všech uvedených areálech lze jezdit na jeden lístek. SKIREGION.CZ nabízí výběr bodových a vícedenních časových jízdenek, které jsou platné ve všech lyžařských areálech. Pouze jednodenní lístky jsou ponechány v cenových úrovních podle atraktivity jednotlivého střediska. SKIREGION.CZ nabízí v součtu nejvíce lanových drah a lyžařských vleků v České republice (6 lanových drah a 36 vleků). Celková délka sjezdových tratí v celém SKIREGIONu činí 40,5 km a přepravní kapacita lanovek a vleků je os./h. Samozřejmostí je přibližně 200 km upravovaných běžeckých tratí od malých okruhů v obcích až po hřebenové partie. Celoročně jsou v provozu webové stránky jsou také vydávány prezentační tištěné prospekty s ceníky pro příslušnou sezonu. V těchto obou mediích lze ze stran poskytovatelů služeb (ubytování, stravování atd.) využít možnosti inzertní prezentace. Podrobnosti k tomuto lze získat na uvedených webových stránkách. Výzva starosty města Určeno pro všechny, kteří podnikají v Harrachově v cestovním ruchu. Všichni ubytovatelé, restauratéři a poskytovatelé různých dalších druhů služeb. Vážená paní, Vážený pane, jistě i Vám je známa okolnost, že dopravní situace v období hlavní sezóny v Harrachově bývá značně neutěšená. Hlavním důvodem je vysoká koncentrace návštěvníků v určitých obdobích zimní sezóny, která vede až ke kolapsům dopravy. Důvodů je více, ale tím hlavním je volný neregulovaný pohyb všech vozidel po celém městě, který je hustý, ale celkem plynulý, pokud však nenarazí na překážku. A pokud se tak stane, je zaděláno na počátek dopravního kolapsu. Překážky na komunikacích se silným provozem jsou v průjezdném profilu stojící vozidla hostů, autobusy, nákladní vozidla. Co můžeme v krátké době vyřešit? Omezit možnost vzniku stojící překážky, jednáním s dopravci a zásobovači, aby se tito pohybovali a zastavovali po městě mimo dopravní špičku (dopravní špičkou se považuje čas od 9:00 do 17:00 hod.). Vůbec nejlepší by bylo zásobovat tehdy, když se okolo nepohybují žádní hosté, turisté. Každé středisko i město, které chce mít nabídku služeb a klienty na vysoké úrovni realizuje zásobování neviditelným způsobem, tj. tak, že se hosté s technickým provozem zásobování vůbec nepotkávají. A to by měl být náš cíl v zimě i v létě, nejen v zimě z důvodu dopravních kolapsů. Touto cestou Vás tedy vyzývám, začněte, prosím, jednat se svými dodavateli o způsobu zásobování tak, aby se zásobovací vozidla nepotkávala s našimi, Vašimi hosty, tj. aby zásobování probíhalo nejlépe v době, kdy jsou hosté na pokojích nebo v posteli. Letošní cyklobusy - absolutní rekord Tomáš Ploc - starosta města Krkonoše svazek měst a obcí rekapituluje uplynulou letní sezonu. Z pravidelných setkání pracovníků více než dvou desítek krkonošských informačních center a jimi prezentovaných postřehů, resp. statistik počtu návštěvníků přicházejících do íček, velkého zájmu o česky psané propagační materiály a hlavně z obsazenosti turistických cyklobusů lze objektivně vyhodnotit, ve srovnání s předchozími lety, letní sezonu jako nadprůměrnou v návštěvnosti českých klientů. Absolutní rekord zaznamenala veřejná služba krkonošské cyklobusy. Letos v létě najely celkem km, zastavily na 138 zastávkách a ve 41 obcích regionu. Přepraveno bylo dosud rekordních téměř čtyřicet tisíc pasažérů (39 720) a více než čtyři a půl tisíce (resp ) jízdních kol. Největší nárůst cestujících zaznamenala linka Trutnov - Úpice (5 838 pasažérů). Nejvíce vytížený jezdil autobus v srpnu. Nejnižší zájem o jízdu je letos zaznamenán v červnu. Do linky cyklobusu na tzv. páteřní trase nastupovalo nejvíce pasažérů v ranních hodinách, ve směru ze západu na východ Krkonoš. Turisté i se svými bicykly cestují velmi často směrem ke Sněžce - nejvyšší hoře ČR. Opačným směrem je vytíženost linky nižší, přesto se během letošního léta svezlo více zájemců než v uplynulých letech. Doposud největší zájem o cyklobusy projevili cykloturisté a turisté v roce Porovnání statistik z roku 2006 a 2009 ukazuje nárůst cestujících o a navýšení o 408 jízdních kol, uvedla M. Chaloupská, koordinátorka projektu Krkonoše svazku měst a obcí. Do projektu Krkonošských cyklobusů jsou zapojeny tři dopravní společnosti ČSAD Semily, OSNADO Trutnov a KAD Vrchlabí. Partnery jsou Královéhradecký a Liberecký kraj, město Trutnov a turistické oblasti Podzvičinsko a Jestřebí hory. (dp) Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 4

5 Čtyřkolka již slouží V pátek byl pro harrachovské hasiče velkým dnem. Nejenom že zdolávali velký požár lesního porostu na vrchu Plešivec, zároveň před tímto zásahem v dopoledních hodinách převzali od zástupce dodavatele nového motorizovaného pomocníka terénní čtyřkolku Arctic Cat 700 H1 EFI TRV 4x4 EFT. Pořízení tohoto čtyřkolového vozidla městem Harrachov je spolufinancováno z prostředků Evropské unie, konkrétně v rámci operačního programu česko-polské spolupráce. Jde o projekt řízený polskou obcí Piechowice nesoucí poněkud krkolomný název Tvoření integrovaných polsko-českých struktur spolupráce v oblasti předcházení a odstraňování následků živelných pohrom v přeshraničním pásmu. Celkové náklady na její pořízení (včetně veškerého příslušenství) činí téměř 490.tis Kč. O úhradu 90% nákladů (85% EU a 5% státní rozpočet ČR) požádá město Harrachov prostřednictvím vedoucího partnera v měsíci prosinci tohoto roku dle harmonogramu. Ještě než se stačila tato čtyřkolka, patřící oficiálně do kategorie motocyklů, zabydlet v garáži hasičské zbrojnice již den poté byla nasazena u zmíněného požáru lesa na Plešivci. Bez problémů dokázala zvládnout jízdu v těžko dostupných místech (naši kluci se pomocí ní dostali jen několik málo metrů k místu požáru, což s ostatní technikou nebylo možné), pomohla také při transportu hasičské stříkačky PS 12 z místa nasazení zpět do útrob automobilu Avia. Využita byla též při odstraňování spadlých stromů v důsledku sněhové kalamity v půlce října. Tato čtyřkolka v barvě červené je opatřena modrým majákem a je evidována jako plnohodnotné zásahové vozidlo Integrovaného záchranného systému. V rámci pořizovací ceny byla dodána společně s navijákem, dále nákladním přívěsovým vozíkem a pro zimní období bude vybavena sněžnými pásy i saněmi. Tento typ zásahového hasičského vozidla v našich podmínkách je zatím spíše unikátem, mnohé však nasvědčuje tomu, že do budoucna takovýchto strojů bude v hasičských zbrojnicích, zvláště těch v horských oblastech, jistě přibývat. (ms) První sníh zaměstnal hasiče Opravdu nečekaný nástup zimy v polovině měsíce října naplno zaměstnal harrachovské dobrovolné hasiče. Díky vydatným sněhovým srážkám došlo k mnoha pádům stromů do vozovek silničních komunikací. Celkem byli naši hasiči povoláni k osmi výjezdům během třech dnů. Ve všech případech se jednalo o technickou pomoc spočívající v rozřezání a odklizení spadlých stromů tak, aby dotčené komunikace mohly být zcela průjezdné. (ms) Přehled zásahů Datum a čas (vyhlášení poplachu návrat na základnu) Lokalita O co šlo (15:12-16:17 hod) Harrachov - Zákoutí 1 spadlý modřín na místní komunikaci (19:00-19:35) Dolní Rokytnice 1 spadlý strom na komunikaci I/14 v úseku Mýto-Vilémov (05:08-06:45) Harrachov, Dolní Rokytnice Několik spadlých stromů na komunikaci I/14 v úseku Mýto-Vilémov (17:34-18:16) Harrachov Spadlé stromy na silničním obchvatu Harrachova a v Anenském údolí (19:17-19:35) Harrachov Jeden spadlý modřín na komunikaci v Rýžovišti (03:27-04:30) Harrachov Spadlý strom na komunikaci I/10 u pily Janov a tři spadlé stromy na obchvatu města (06:40-07:00) Harrachov Dva spadlé stromy na komunikaci v Rýžovišti (12:55-13:15) Harrachov Čtyři spadlé stromy na obchvatu města. Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 5

6 Dětský karneval 2009 V sobotu se uskutečnil další dětský karneval. Protože harrachovské kino je mimo provoz, hledala jsem jiné vhodné prostory, kde je parket, prostor pro DJ, dostatek míst k sezení, zázemí pro účinkující, parkovací plocha a samozřejmě možnost občerstvení pro přítomné atd. Vstřícní byli v hotelu Lovecká Mumlava, kde se tato akce pro místní děti konala. Petr Dostalík (DJ), Lucie Remerová (soutěže), Martin Soukup, Jana Hladíková, Vlaďka Polyáková, Petr Bališ, Jarmila Zamlarová, Veronika Pospíšilová, Alena Benešová, Gábina Čermáková, Sylva Votočková a Jarda Votoček. Jarda v masce doktora, Sylva v masce zdravotní sestřičky a Alena v masce čarodějnice tvořili opravdu kvalifikovaný tým pro výběr nejlepších masek! S výzdobou sálu před zahájením karnevalu pomáhal ještě Aleš Pospíšil, Michal Janek a personál hotelu. Personálu hotelu v čele s panem Králem děkuji za královský přístup k malým i velkým návštěvníkům akce. Velké díky patří Krakonošovi a jeho skupině pan Michael Beneš Krakonoš, Lenka Konvalinková Anče, Zdeněk Konvalinka Kuba, Vladimír Rezek Trautenberk, za pohádkové pohlazení dětských (i dospělých) dušiček. Narovnat tombolu, vyzdobit sál, připravit občerstvení a ve hodin mohl začít KARNEVAL. Každoročně na děti čekalo občerstvení, bohatá tombola a soutěže. Letos jsem pro ně mohla díky velkému finančnímu přispění města zorganizovat i další bohatý program. Protože jsme z hor, přála jsem si, aby se stalo tradicí, že karneval zahájí Krakonoš se svojí družinou. A oni skutečně rádi a velice ochotně přikývli. A tak, když děti přišly a usadily se, upoutala jejich pozornost hudba z Krkonošských pohádek a ze dveří je přišel přivítat Krakonoš, Anče, Kuba a Trautenberk. Pozdravili děti, promluvili s nimi, vyfotili se a Anče přihlížejícím dětem rozdávala bonbóny. Poté následovala první část Balónkové show. Herci Divadla Ve- Tři dětem předvedli 15minutové představení a po něm dětem u svého stolu po celou dobu karnevalu vyráběli různé figurky z balónků. Mezitím DJ děti lákal na parket, na kterém se střídaly tanečky se soutěžemi, za které děti dostávaly sladkosti. Dalším bodem programu byl kouzelník v obleku Klauna, jehož vystoupení provázel dětský smích a ohromující potlesk. Děti už byly nažhavené na ceny, které vyhrály v tombole. I letos si děti koupily tři losy všechny výherní - a tombola byla opravdu pestrá a bohatá. A opět se tančilo a soutěžilo až do vyhlášení nejlepších masek. V druhé části balónkové show se děti naučily tvořit zvířátka a pomalu se protancovaly až do svých domovů. Výzdoba sálu je samozřejmě nezbytná, aby dotvořila slavnostní, karnevalovou atmosféru. Girlandy každoročně kupuji. Letos mě napadlo zapojit děti, aby se tak na karneval více těšily, naladily, dostaly ho do povědomí, a tak jsem vymyslela akci VY- ZDOBME SI KARNEVAL. Děti ze Základní školy Harrachov v rámci výtvarné výchovy s paní ředitelkou Mgr. Bervicovou vyráběly různé ozdoby a girlandy a musím je pochválit. Byly zajímavé, různých tvarů, barev, jednoznačně mnohem krásnější než kupované! Ráda bych poděkovala všem, kteří mi v den karnevalu pomáhali a věnovali svoji volnou sobotu dětem: Náklady na nákup tomboly, občerstvení a platbu účinkujících herců jsou skutečně vysoké, proto by nebylo možné uspořádat takto bohatý karneval bez finančních a věcných darů. Proto další poděkování patří sponzorům. Jsem opravdu ráda, že v době, kdy je pojem finanční krize skloňován na každém rohu, tak vůči dětem nikdo nezůstává chladný a díky bohatě otevřené náruči sponzorů a za velkého finančního přispění města se jejich oči mohly smát a srdce radovat. Radka Bališová Zamlarová Partneři: Město Harrachov, Hotel Harrachovka, Král Richard - Lovecká Mumlava, Neubert Ivan, Ploc Tomáš SKISERVIS PLOC s.r.o., Janková Kateřina, Konvalinková Renata, Vacková Jaroslava, Čermáková Libuše, Haas Petr a Moravcová Šárka, Moravcová Marcela, Fremr Vratislav, Bališ Petr, SPORT MĚLNÍK, Dostalíková Sylvie, p. Žemba, Čermáková Gábina, manželé Benešovi Penzion Krakonoš, Kaffe Z, Lahoda Marek - BLUE CAFÉ, manželé Ulrichovi Penzion 7, Střelcová Sonja, Novotná Hana - Krámek Pod lipami, U Aminy obchod s nápoji a hračky Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 6

7 Zazpívej si u vánočního stromu!! Všechny, kteří chtějí zpívat nebo hrát (nebo obojí) při rozsvěcení vánočního stromu v neděli (popř. i na školním vánočním koncertě), zvu, aby přišli v neděli ve 13 hodin do školy na krátkou zkoušku (sraz ve 13:00 PŘESNĚ!!! u vchodu). Ke třem notoricky známým koledám nacvičíme doprovod a naučíme se krásný lehký spirituál V jeslích dítě spinká, který (na klávesové nástroje a kytary) doprovodí školní kapela a kdo z vás bude chtít Všichni nemusí zpívat všechno! Hlavně přijďte, ať zažijeme to předvánoční souznění. Vemte s sebou nástroje, na které umíte aspoň trochu hrát. Lucka Remerová Slet bubeníků Odpolední zkoušku na koncert Sletu bubeníků na Smržovce dvacítka harrachovských dětí letos navštívila už podruhé. Tentokrát však nejeli jen muzikanti z hudebního kroužku, ale kdo chtěl a zase jsme si pěkně zahráli. Děkujeme MÚ Harrachov za příspěvek na autobus. (rem) Ze slohových prací žáků harrachovského pracoviště Integrované střední školy Ostrov /popis/ Jméno tohoto ostrova neznám,je možné, že ani žádné nemá, jelikož je pustý a daleko od civilizace. Jeho fauna a flóra je však velmi pestrá a překypuje všemi barvami a rozmanitými tvary. A přestože jsem se po plážích tohoto ostrova procházel pouze jednou, nikdy na něj nezapomenu stejně jako na jeho polohu na námořní mapě, kterou kapitán našeho malého škuneru vyznačil křížkem. Tento úchvatný kousek světa se nachází zhruba mezi Evropu a Amerikou, ovšem přesnou polohu prozrazovat nebudu. Naše loď zakotvila v zátoce na severní straně ostrova. Sluncem prozářenou pláž lemovanou stíny palem oživila skupinka malých opiček přetahujících se o kokosy spadlé ze zmíněných palem. Čím více jsme postupovali do hloubi ostrova, měnila se tato pláž v džungli plnou jedovatých hadů, pavouků a další nebezpečné zvěře. Prosekávajíce se stále více do středu ostrova, jsme si málem ani nevšimli zelené pláně, schované za hradbou tújí a břečťanu, po které se proháněly stovky kusů divoké zvěře připomínající evropské kozy. Při pohledu vlevo se nám naskytl pohled na modravé jezírko, jehož hladinu čeřil malý vodopád stékající odkudsi z vysokých skal.v jeho čiré vodě se proháněla hejna menších neonových rybek vyskakujících nad hladinu. Úžasné ticho a klid narušovaly jen zvuky neznámých zvířat stojících v šeru hustého porostu. V tomto ráji jsme se rozhodli strávit noc. Na břehu jezírka jsme založili tábor, nachytali pár ryb, nanosili dřevo a s klidem v duši jsme usedli okolo planoucího ohně. Padla tma a chystajíce se ke spánku jsme zaregistrovali pomalé a klidné kroky zvířectva. Bylo je slyšet obcházet náš malý tábor a funění doplněné o praskot větviček v nás vyvolávalo přirozený respekt. Naštěstí díky ohni stvoření nenašla odvahu vynořit se ze stínů lesa. Ráno jsme ihned vyrazili směrem k zátoce, kde kotvila naše loď. Čas byl neúprosný. Blížila se tropická bouře. Tento krásný kousek světa se mám nechtělo opouštět.zanechali jsme ho v původním stavu, krásný a neposkvrněný dnešní moderní dobou. Doufám, že až se příště vrátím, najdu ostrov v jeho původní kráse. Pustý ostrov /popis/ Ostrov, okolo kterého projíždíme na výletní lodi, leží zhruba uprostřed Tichého oceánu. Na první pohled je zřejmé, že se ho ještě nedotkla lidská ruka. Je malý a téměř plochý, jen uprostřed se tyčí útes připomínající dračí zub. Kolem ostrova se rozprostírá písčitoštěrková pláž, která ve třpytu slunce vypadá jako by byla zlatá. Za pláží je hustý, zelený porost, z něhož se ozývají zvuky rozličných druhů zvířat, kterých musí být ostrov plný. Ve vodě kolem ostrova pluje nepřeberné množství ryb, medúz a jiných vodních živočichů. Na pláži leží spousta mořských želv, které si v písku vyhrabávají díry, aby měly kam snést vejce a dát tím tak základ pro další generaci těchto stvoření. Opodál na stromech, nejspíše palmách, posedávají různobarevní ptáci a svým zpěvem doplňují až s podivuhodnou rytmikou šum oceánu. Z tohoto lahodného souzvuku vzniká symfonie, která člověkem projede až do morku kostí a zanechá v něm pocit lehkosti a radosti. Kolem Dračího zubu, jak jsem nazval kopec v samém srdci ostrova, krouží ohromný orel, který nejspíše shání potravu pro své mladé. Ostrov je také pokryt barevnými květy orchidejí a jiných květin. Z určitého úhlu to vypadá, jako by zelení ostrova prostupovala duha. Příroda je mocná čarodějka a s tímto ostrovem musela mít dost práce, než ho stvořila. Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 7

8 Příští sezonu okres? V sezoně 2009 Krajského poháru dorostu mladí hráči nohejbalového klubu Harrachova dokázali, že jejich tréninkové dření nepřišlo nadarmo. V uplynulém ročníku se jim podařilo zcela ovládnout Pohár Libereckého kraje mládežnických týmů. Není to sice takový úspěch, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale každopádně si zaslouží dostat palec nahoru. Prioritou pro následující roky bude vyzkoušet okresní přebor 18+, tzn. dospělých jedinců. Všichni nadějně doufají, že s nimi bude soucítit někdo zhůry a v přihlášce jim podá pomocnou ruku. Členskou základnu by podle jejich představ tvořilo pět stálých hráčů z okruhu dorostenců + minimálně jeden proměnlivý starší zkušenější matador, který by týmu dopomohl a doplnil tak do počtu šest. Cílem tohoto jejich snažení je zahrát si s výkonnostně lepšími hráči a zlepšit si tak úroveň herního stylu. Konkurence bude kvalitní, ne však nezdolná. S některými týmy/hráči se už harrachovští setkali a většinou vzešli vítězně. To by v tom byl čert, aby nevydřeli alespoň střed tabulky. Nutno však připomenout, že velkou slabostí klubu je absence trenéra, který by s kluky probíral jednotlivé situace a pomáhal jim zlepšovat se, a to zejména po stránce technické. Najde se někdo takový? Upraveno ze stránek NKH V sobotu 24. října 2009 bylo v Harrachově ve Skicentru zahájeno 20. Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2009, SVĚTLÁ FIDE OPEN 2009 a NÁRODNÍ OPEN Pořadatelem Mistrovství Čech mládeže, HARRACHOV FIDE OPENu a Národního OPENu byl z pověření Šachového svazu České republiky Šachový klub Světlá nad Sázavou. Všechny turnaje se uskutečnily v prostorných sálech Hotelu Skicentrum. V mistrovských kategoriích hrálo celkem 206 hráčů a hráček, z toho 62 v H16, 64 v H14 a 80 v H12. Ve FIDE OPENu hrálo 54 hráčů a hráček. V Národním openu startovalo 68 účastníků. Celkem tedy k šachovnicím zasedlo 328 příznivců královské hry. Včetně doprovodů se akce účastnilo přes 500 účastníků. Pro účastníky turnajů a jejich doprovody pořadatelé připravili nejen tematické přednášky, ale i další bohatý šachový i nešachový doprovodný program: simultánky s IM, bleskový turnaj, soutěž v hádání tahů, dva společenské večery s oblíbenou šachovou skupinou Český Slavoj, výlet lanovou dráhou z Harrachova na Čertovu Horu a to zdarma, prohlídku velkých skokanských můstků, návštěvu muzea skla, exkurzy do sklárny a pivovaru Novosad, návštěvu Hornického muzea, tradiční fotbalový turnaj a další zajímavé akce. Pro rodiče účastníků a další šachisty, kteří se nemohli zúčastnit Mistrovství Čech osobně, připravili pořadatelé on-line přenos ze tří šachovnic. Mladí šachisté bojovali v Harrachově (z webu pořadatelů, foto: J. Coufalová) Tonda zase skáče!!! Třicátého září uspořádal Ski klub 2009 na libereckém můstku K120 s umělou hmotou mezinárodní letní mistrovství ČR ve skoku na lyžích. Závodů se zúčastnilo 56 skokanů z Polska, Slovinska, Ruska, Kazachstánu, Slovenska a Česka. Toto mezinárodní mistrovství vyhrál Roman Koudelka, 2. G. Mietus (POL), 3. Janda Jakub, 4. Hájek Antonín, 5. Cikl Martin, 6. Hlava Lukáš (všichni CZE), 7. Damjan Jerny (SLO), 8. Kubacki (POL). Máme radost z toho, že se Tonda Hájek po těžkém úrazu znovu vrátil na můstek a hned získal bronzovou medaili. Přejeme mu, aby se co nejrychleji vrátil mezi naši špičku a bojoval i o účast na ZOH v Kanadě. Dorostenci měli své mistrovství ČR na můstku K 90. Letním mistrem se stal Háček Vítek (SKI Harrachov). 6. Ploc Martin a 14. Gryczuk Kr. (oba též SKI Harr.) V rámci MČR se tedy na třetím místě umístil Antonín Hájek, 4. Martin Cikl, 5. Lukáš Hlava, 8. Mirek Dvořák, 10. Tomáš Slavík všichni odchovanci z Harrachova. Nestartoval Ondra Vaculík, jenž je zraněn. Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 8 Blahopřejeme Wolfgang Slavík

9 Městské kino JAS Tanvald DOLBY STEREO 3D - CINEMA Program na Listopad 2009 pátek od 19 h. Giacomo Puccini: Tosca Záznam přenosu z Metropolitní opery v New Yorku. Vstupné: 300 Kč u budovy radnice. sobota od 19 h. Noc oživlých mrtvol /3D Cinema/ Americký horor. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži nepřístupný. pondělí od 19 h. Gamer Americký akční thriller. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži nepřístupný. středa od 19 h. Sin Nombre Mexicko americké drama. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Přístupné od 12 let. pátek od 19 h. Protektor Nový český film z období německé okupace. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Přístupné od 12 let. sobota od 17 h. Monstra vs. Vetřelci /3D Cinema/ Americký animovaný rodinný film. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění. Vstupné: 105 Kč, Mládeži přístupný. AHOJ maminky s dětmi od 0 do 7 let! Přijďte mezi nás do tělocvičny ZŠ Harrachov každé pondělí od 15,30 do 17,00 hod. Poplatek za maminku s dítětem činí 250,- Kč/rok. Přijďte se podívat, první hodina je nezávazná a je zdarma. Nezapomeňte přezůvky! Informace Renata Konvalinková Káťa Ulrichová pondělí od 19 h. Štvanec IRA Britský thriller. V hlavní roli B.Kingsley. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži nepřístupný. středa od 19 h. Miloš Forman: Co tě nezabije Nový český dokument o světoznámém režisérovi. Vstupné: 70, 73, 75 Kč, Mládeži přístupný. pátek od 17 h., sobota od 17 h. Vzhůru do oblak /3D Cinema/ Americký rodinný animovaný film. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění. Vstupné: 130 Kč, Mládeži přístupný. Pokračování programu na další straně:

10 Další akce v kině Jas: v 19,30 h. B U R Z A DĚTSKÉHO OŠACENÍ A OBUVI DOPLŇKŮ Dne: od 14.00h h Kde: Penzion 7, Harrachov, Na setkání s Vámi se těší Kateřina Ulrichová (tel.: ) Alena Benešová (tel.: ) Nové knihy a DVD v Městské knihovně Kriminální romány Larsson S. Muži, kteří nenávidí ženy Larsson S. Dívka, která si hrála s ohněm Válečné romány Kessler L. Vlčí smečka Davies P. Velšanka Společenský román Gavalda A. Člověk není nikdy úplně šťastný Historický román O Banyon C. Dcera Egypta Napínavé romány Patterson J. Sedmé nebe Duffy S. Vina a lež Johansenová I. Na útěku Historická detektivka Vondruška V. Znamení Jidáš Humoristický román Krugová C. Dáš si ráno kávu, nebo čaj? Dobrodružný román Alpstenová E. Prameny touhy Romány pro ženy Quick A. Počestné lži Monyová S. Hříšný kanec Collins J. Ženatí milenci Thrillery McDermidová V. Temné struny Cornwellová P. Kniha mrtvých Povídky Viewegh M. Povídky o lásce Soukupová P. Zmizet Horor Němec M. T.M.A. Cestopis Nogol T. Na sever za ženichem a nevěstou Vzpomínky Krytinář J. Dívám se vzhůru Romány pro dívky McCombie K. Moje trhlá rodinka Brácha je superstar Knihy pro děti Sýkora P. Pat a Mat dokážou všechno Osbornová M. Dobrodružství mezi dinosaury Dobrodružství s tajemným rytířem Hegerová V. Mami, tati, chceme pejska DVD Noc v muzeu 2 ( komedie) Koralína (animovaný) Tel.: Nejlepší česká TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY PRAHA uvádí svůj zcela nový, podzimní galaprogram s názvem CIRKUS HANKY PANKY. Pražská travesti skupina přiváží velkou cirkusovou travesti show, během níž uvidíte hvězdy hudebního a filmového nebe v podání slečen Stefany, Dolores, Priscilly a mistra Alexe. Tentokrát Vám ve svém zbrusu novém programu představí hvězdy jako jsou Lenka Filipová,skupina Boney M, Eva a Vašek, Helena Vondráčková, Alla Pugacheva, Liza Minelli, Hana Hegerová, Daniel Nekonečný, Hana Zagorová, Mariah Carrey a podíváme se i na velký karneval do Ria de Janeira. Výpravná kostýmová show, která se těší oblibě v řadě měst po celé republice příjíždí i do Vašeho města. Více informací naleznete na internetových stránkách: Vstupné: 190 Kč Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 10

11 Prodej Prodám úplně novou ultrazvukovou čističku, dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky a podobné drobné předměty. Český návod, jen 490 Kč. Tel.: Prodám krásný mobil Nokia 6070, barevný displej, mnoho funkcí, stříbrný, fotoaparát/kamera, MP3, FM rádio, s nabíječkou, v perf. stavu, jen 990 Kč. I na dobírku. Tel.: Prodám hvězdářský dalekohled, zvětšení 32x, ostrý a kontrastní obraz, kompas pro snadnou orientaci, hliníkový stativ, úplně nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Lze zaslat i na dobírku. Tel.: Prodám gauč plus dvě křesla v zachovaném stavu. Prohlídka možná po dohodě. Tel: Provádíme PROFI čištění koberců, mytí oken, úklidy apartmánů, bytů, kanceláří tel , Prodám byt v Tanvaldu, Na Výšině, 3+1 (75 m²), po celkové rekonstrukci, po rekonstrukci,nová kuchyň na míru i s aut. pračkou, koupelna, plovoucí podlahy, Tel.číslo: , Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, 2 ks bílé a hnědé, částečně prosklené, PC 7 a 15 tis. Kč, nyní 4800 Kč a 8800 Kč. Dále různá plastová okna. Vše nové, přebytky ze stavby. Přivezu zdarma. Tel.: Prodám PB bombu 10kg včetně náplně za 650,-Kč + varná deska zdarma. Dále nabízím k prodeji držák na klasickou TV, úhlopříčka cm, za cenu 600,- Kč. Tel.: Koupě Koupím garáž v Harrachově, tel.: KOUPÍM DRUŽSTEVNÍ BYT: zadlužený, s exekucí, nebo s jinou právní vadou Koupím rodinný dům nebo chalupu v Harrachově. Kontakt. tel , inzerce Pronájmy nemovitostí - nabídka Nabízím pronájem malého bytu pro jednu až dvě osoby v Kořenově. Cena nájmu je 3.500/měs., 2. měsíční kauce. tel , Dlouhodobě pronajmu byt 5+1 v Harrachově. Tel: , Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 ve Vilémově. Informace tel: Pronajmu levně byt v Kořenově k trvalému bydlení. Tel.: Pronajmu garáž v Harrachově, u autokempu, dlouhodobě. Tel.: Pronajmu byt 1+1 kompletně zařízený včetně spotřebičů v Dolním Kořenově u lanového centra. Info. tel Prodám byt 1+1 v Harrachově, střed města, klidné místo, ve zděném domě, vlastní plynové topení. Číslo tel.: , po 18. hodině. Pronajmu garsonku v Liberci. Vhodné pro studenta. Informace na tel. čísle: Pronájem prostor o rozloze 64m² k podnikání v č.p.112 (u hotelu Karolína). Tel.: Pronajmu zařízený byt 3+1 (68 m/2) v Harrachově v blízkosti autobusové zastávky Sklárna, nejraději rodině a dlouhodobě. Tel.: po 18. hodině SKP Harrachov nabízí do pronájmu objekt pro stánkový prodej na hraničním přechodu v Harrachově. Pronájem možný ihned! Informace na tel. čísle: Pronájmy nemovitostí poptávka Hledám pronájem menšího bytu, dlouhodobě, Tel.: Nabídka práce Na zimní sezónu přijmeme: paní na úklid pensionu učitele lyžování pracovníky do půjčovny vlekaře Kontakt: JPK Harrachov, pension Rotunda, tel.: , Společenská kronika V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc listopad 2009 Zwieger Josef let Horáčková Blažena let Svobodová Gerlinda.. 84 let Novotný Jiří let Hnyková Anna let Hanč Jaroslav let Novotný Josef let Michálková Blanka let Starové Josef let Šebestová Axana let Hnyková Viera let Slavík Horst let Slavík Wolfgang let Menglerová Hana let Mráček Miroslav let Küfhaberová Libuše.. 82 let Klaban Václav let Blahopřejeme Nabídka služeb Nabízíme mandlování prádla na penzionu Milada v Harrachově, cena za kg 20,-Kč. Telefon Různé- ztráta fotoaparátu Dne se v časných ranních hodinách ztratil německému návštěvníku Harrachova fotoaparát zn. LUMEX FZ 18 s příslušenstvím. Stalo se tak v prodejně potravin naproti České spořitelně. Nešťastný majitel, alespoň prosí o možné vrácení paměťové karty (obsahuje velké množství foto), když ne celého aparátu. Děkujeme. Kontaktní adresa: Falk Richter, Wilsdruffe Ring 31, Dresden, tel: Telefon: Harrachovský zpravodaj 2009/listopad 11

12 Internetové stránky Vašeho hotelu, pensionu nebo apartmánů ZDARMA Nabízíme vytvoření internetové presentace Vašeho hotelu, pensionu nebo apartmánů ZDARMA. Jedná se o jednotný program, který umožňuje velice snadné vytvoření internetových stránek a jejich následnou administraci. Design je unifikovaný a je možnost výběru ze tří variant. Jedinou podmínkou je presentace na informačním portálu Při registraci obdržíte ZDARMA: 1) Internetové stránky 2) Administrační program 3) Základní optimalizaci Vašich stránek pro vyhledávače (Google, Seznam, Yahoo..) Jedinou podmínkou užívání webu ZDARMA, je presentace daného objektu na informačním portálu Více informací: Web Zdarma je součástí informačního portálu Provozovatel: Robert Schäfer, Harrachov 162, Mobil: Lyžařská škola B+B Harrachov nabízí práci pro zimní sezonu Instruktor/cvičitel lyžování a pracovník do recepce LŠ Ubytování zajištěno! Pro zájemce připravujeme kurs pod záštitou ČSLŠ Instruktor lyžování v term Tel: , , ARTEMISA s.r.o. velkosklad nápojů Nově otevřena pobočka v Harrachově za výhodné ceny nabízí: Lihoviny, Víno (láhve-stáčené), Sekt (také dětský), Pivo (láhvové-sudové-nealko), Nealkoholické nápoje, Cigarety, Kávačaj, Čokoláda-cukrovinky, Chips-Arašídy, Ostatní prodej Akční ceny na vybrané zboží. Nákup přímo do auta. Otevřeno: denně 8-20 hod, Harrachov 112 (Tipsport), Tel.: , Mobil: Těšíme se na vaši návštěvu! Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Redakční radu řídí Josef Bartoš. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa cz, Tel. : ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o.

13 World Cup 2009 SKI JUMPING NORDIC COMBINED HARRACHOV Čtvrtek Thursday 19:00 Světový porada vedoucích SK pohár 19:00 Team Captains 2009 Meeting NC 20:00 porada vedoucích SL 20:00 Team Captains Meeting SJ Pátek Friday 10:00 oficiální trénink SK, 2 kola HS142 10:00 Official Training, 2 rounds HS142, NC provizorní kolo SK Provisional Round NC Časový harmonogram 14:00-15:00 oficiální trénink běh 14:00-15:00 Official Training Cross-country 15:30 oficiální trénink SL, 2 kola HS :30 Official Training, 2 rounds HS142, SJ 18:00 kvalifikace SL 18:00 Qualification Round SJ 20:00 porada vedoucích SK Čtvrtek :00 Team Captains Meeting NC Sobota : porada vedoucích SK Sobota 11:00 zkušební kolo SK Saturday 11:00 20:00 zkušební porada vedoucích kolo SK SL 11:00 závodní Trial Round kolo NC SK závodní kolo SK 14:30 běh Competition družstva 4x5 Round km NC 15:00 zkušební kolo SL 14:30 běh družstva 4x5km 14:30 Cross-country Team 4x5km Pátek :00 1. závodní kolo SL 15:00 zkušební kolo SL 15:00 Trial Round SJ 10:00 oficiální trénink SK, 2 kola HS142 16:00 1.závodní kolo SL 16:00 First Competition Round SJ provizorní kolo SK finále SL Final Round SJ 14:00 15:00 oficiální trénink běh Neděle :30 oficiální trénink SL, 2 kola SL 09:00 zkušební kolo SK Neděle Sunday 18:00 kvalifikace SL 10:00 závodní kolo SK 09:00 zkušební kolo SK 09:00 Trial Round NC 20:00 porada vedoucích běh Gundersen 10km 10:00 závodní kolo SK 10:00 Competition Round NC 13:00 kvalifikace SL běh Gundersen 10km Cross-country Gundersen 10km 14:00 1. závodní kolo SL 13:00 kvalifikace SL 13:00 Qualification Round SJ finále SL 14:00 1.závodní kolo SL 14:00 First Competition Round SJ finále SL Final Round SJ Návrh časového programu SP skok a SK Harrachov 2009 Ceny vstupného competition Světový pohár ve management skoku a v severské kombinaci na můstku HS 142 ve dnech v Harrachově Race Direktor: Walter Hofer FIS Assistant RD: Miran Tepes FIS Pátek Ulrich Wehling FIS Permanentka Jarko Laine 2009 FIS děti do 15 let a studenti vstup na kvalifikaci na stání 500, Kč zdarma tribuna sedadlo 900, Kč Jiskra Harrachov jednotné vstupné 100, Kč Secretary Press centrum Otakar Jiroutek Jitka Pánková VIP vstupenka Lenka Vrátná Sobota jednodenní a tribuna, CZ , Harrachov 487 GSM: GSM: závod za umělého osvětlení občerstvení 2500, Kč. Tel na 481 stání , 305Kč Fax: tribuna, občerstvení Fax: +420 tribuna sedadlo , Kč 4000, Kč. Accommodation Informace GSM: Lucie Slavíková Děti do 15 let (do 120 cm výšky) a ZTP vstup Neděle státní 300, Kč GSM: zdarma. Ceny jsou uváděny včetně DPH. tribuna sedadlo 500, Kč Zakoupená vstupenka je platná pro závod ve skoku a severské kombinaci. Skiregion.cz

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.1.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů Omluveni : p.karel Mňuk Ověřovatelé zápisu :

Více

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend

Manuál pro uživatele akce Harrachov za polovinu HappyWeekend Manuál pro uživatele akce za polovinu HappyWeekend Zakoupení návštěvnického poukazu na akci za polovinu HappyWeekend opravňuje uživatele využít vyznačené služby se slevami. Platí přitom: 1) Návštěvnický

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 6 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.mňuk, p.rösler Ověřovatelé

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015

Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Usnesení Rady města Harrachova ze dne 09. 03. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni:

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Open přebor HZS ČR mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR mistrovství ČHSF v obřím slalomu 30. - 31. 1. 2017 Skiareál Rokytnice nad Jizerou Pořádá: SK pražských hasičů z.s., HZS hl.m. Prahy, Spartak Rokytnice n.j a.s., ČHSF OPEN PŘEBOR HZS

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 20. října 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Webkamera: zde. Www:

Webkamera: zde. Www: SKIPARK Filipovice se nachází přímo v srdci chráněné krajinné oblasti v malebném podhůří Jeseníků, pouze jednu zastávku skibusu od úpatí lyžařského areálu Červenohorského sedlo, přímo u hlavní cesty ve

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 9. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 26. dubna 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 5. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,30 hod Přítomni: 7, M. Počekajlová až od 18,10 hod. Hosté: Ilona Janušková, Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář,

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 7. listopadu 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov

USNESENÍ z 29. schůze Rady města Harrachov Usnesení z 29. schůze Rady města Harrachov konané dne 15. 06. 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Čech, Ladislav Kyncl, Ing. Stanislav Slavík, Václav Tondr, Eva Zbrojová Omluveni: - Zapsala: Lenka Stehlíková

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý od hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni:

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý od hod na obecním úřadě Přítomni: Omluveni: Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo v úterý 9.2.2016 od 18.30 hod na obecním úřadě Přítomni: H. Růžičková, Bc. J. Špidlen, J. Nesvadba, V. Růžička, L. Waldmann,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ, KONANÉHO DNE 10.6.2009 OD 15 HOD. VE VELKÉ ZASEDACÍ SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU ================================================================== 1. PROJEKT

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl finanční výbor obce Č.j.: 815/2016/Poř ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZE DNE 6.9.2016 Přítomno: Omluveni: Hosté: Občanů: 12 zastupitelů Ing. Alena Lopatková Ing. Michal Stibůrek, Ing. Libor Rajdl

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ

ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ REZIDENCE U ZÁMKU REZIDENCE U ZÁMKU, HORNÍ NÁMĚSTÍ 50, VSETÍN ATRAKTIVNÍ BYTY A NEBYTOVÉ PROSTORY VE VSETÍNĚ K PRODEJI DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ INVESTOR: NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o. VÝHRADNÍ PRODEJCE: AENTURA

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ HARRACHOV ZAJÍMAVÁ MÍSTA V HARRACHOVĚ INTERESSANTE MÖGLICHKEITEN IN HARRACHOV HARRACHOV INTERESTING PLACES CIEKAWE MIEJSCA W HARRACHOVIE INTERESSANTE PLAATSEN IN HARRACHOV TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2016

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2016 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 15.1.2016 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více