Odborný program. Lékařská sekce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný program. Lékařská sekce"

Transkript

1 Odborný program Čtvrtek 3. září 2009 Lékařská sekce 13,00-13,20 Z a h á j e n í s y m p ó z i a 13,20-13,30 Úvod k odbornému programu Sedláček F. Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 1. přednáškový blok Studie - proces, výsledky, hodnocení Předsedající: Husa P., Galský J. 13,45-14,10 1. Medicína založená na důkazech Galský J. Infekční oddělení, Mělník 14,10-14,25 2. Etické principy vědeckých studií a současná legislativa Holub M. III. klinika infekčních a tropických nemocí, 1. LF UK a FN Na Bulovce 14,25-14,40 3. Klinické studie - práce etických komisí Plíšek S. Klinika infekčních nemocí, FN a LF UK Hradec Králové 14,40-14,50 4. Bioekvivalenční a farmakokinetické studie - týmová práce Dyrhonová M. Infekční oddělení, Mělník 14,50-15,05 5. Nejdůležitější současné klinické studie týkající se léčby chronické hepatitidy B a C Husa P. 15,05-15,15 6. Ministerská konference Mikrobiální hrozba bezpečnosti pacientů v Evropě, Praha, dubna 2009 v rámci předsednictví ČR v Evropské unii Dostál V. Nemocnice Nový Bydţov, LDN 15,15-15,30 Diskuze 15,30-16,00 Hodnocení posterů Roţnovský L., Dostál V

2 Odborný program Pátek 4. září 2009 Lékařská sekce 08,30 Z a h á j e n í 1. přednáškový blok Kazuistiky I Předsedající: Štruncová V., Kümpel P. 08,30-08,40 1. Touha po kráse není bez rizika Ambroţová H., Beneš J., Dţupová O., Manďáková Z. Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha 08,40-08,50 2. Stafylokokový a streptokokový syndrom toxického šoku - kazuistiky Fialová K., Dţupová O. Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha 08,50-09,00 3. Abscedující periartritída intervertebrálního kloubu L2-3 jako příčina febrilií u 14letého chlapce Halamíčková Z., Sedláček F. Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 09,00-09,10 4. Dítě s tuberkulózní infekcí CNS Holčíková A., Ţarošská E. Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno LF MN Brno 09,10-09,20 5. Tuberkulózní meningitida - diagnostická úskalí a komplikace 1 Kulichová J., 1,2 David J., 1 Tomíčková D., 1,2 Rozsypal H., 1,2 Holub M. 1 Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, FN Na Bulovce, Praha 2 UK v Praze, 1. LF, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha 09,20-09,30 6. Komplikace v průběhu varicelly Jirsenská Z., Bartošová D., Klapačová L. KDIN FN Brno 09,30-10,00 Diskuze 10,00-10,40 Coffee break 2. přednáškový blok Předsedající: Marešová V., Plíšek S. 10,40-10,50 7. Naše zkušenosti s terapií Baraclude (entecavir) Kleinerová J. Infekční oddělení Prostějov 10,50-11,05 8. Kawasakiho syndrom - možná příčina krční lymfonoditidy v dětském věku Jelínková H., Bártová I., Shejbalová H. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a.s. 11,05-11,15 9. Salmonelóza u imunokompromitovaného pacienta Kotulová J., Kapla J. Klinika infekčních nemocí, FN a LF UK Hradec Králové

3 11,15-11, Toxoplazmóza - kazuistiky nemocných s pozitivitou DNA Toxoplasma gondii metodou PCR ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 1 Prášil P., 2 Plíšková L., 3 Čermáková Z. 1 Klinika infekčních nemocí 2 Ústav klinické biochemie a diagnostiky 3 Ústav klinické mikrobiologie, FN a LF UK Hradec Králové 11,25-11, Importovaná infekce s gynekologickou komplikací - kazuistika Kračmarová R., 1 Ryšková L., Krausová J., Plíšek S. Klinika infekčních nemocí 1 Ústav klinické mikrobiologie, FN a LF UK Hradec Králové 11,35-11, Heerfordtův syndrom - diferenciální diagnostika parotitidy, kazuistika 1 Petroušová L., 2 Kraft O. 1 Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava 2 Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava 11,45-12,10 Diskuze 12,10-12,20 Slavnostní předání Kredbovy ceny 12,20-13,20 O b ě d 13,20-14,15 Sympózium firmy Schering Plough 14,15-14,30 Coffee break 3. přednáškový blok Kazuistiky II Předsedající: Chmelík V., Holub M. 14,30-15, Hlavní přednáška Infekční komplikace biologické léčby. 3 kazuistiky a úvod do problematiky Chmelík V. Infekční oddělení České Budějovice 15,30-15,40 Diskuze 15,40-16,10 Coffee break 4. přednáškový blok Předsedající: Holčíková A., Honegr K., 16,10-16, Patofyziologie nervového postižení u HCV infekce Polák P., Husa P. KICH a LF MU Brno 16,20-16, Abscedující flegmóna tváře a krku mykotické etiologie 1 Polívková S., 1 Dţupová O., 3 Vojáčková N., 2 Smíšková D., 1 Beneš J. ¹ 3. lékařská fakulta, UK, Klinika infekčních nemocí, Praha ² 2. lékařská fakulta, UK, Klinika infekčních nemocí, Praha ³ Dermatovenerologická klinika, FN Bulovka, Praha 16,30-16, Neočekávaná infekce u gravidní ženy 1 Sedláček D., 1 Štruncová V., 2 Bergerová T., 2 Švecová M., 3 Pelnář P., 2 Hrabák J. 1 Infekční klinika 2 Mikrobiologický ústav 3 ARK LFUK a FN Plzeň

4 16,40-16, Syndrom toxického šoku v souvislosti s piercingem Poulová M., Šťastník M. Infekční oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 16,50-17, Hyposmie po očkování proti klíšťové encefalitidě - kazuistika 1,2 Vodička J., 2 Jelínková H., 3 Švestková E., 4 Nykodýmová P. 1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice 3 Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice, a.s. 4 Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s. 17,00-17, Listerióza - kazustika klinicky závažného případu 1 Wasserbauerová Š., 1 Halamíčková Z., 1 Teterová H., 1 Sedláček F., 2 Geier. P. 1 Infekční oddělení, Pardubické krajské nemocnice a.s. 2 Neurologická klinika, Pardubické krajské nemocnice a.s. 17,10-17,30 Diskuze

5 Odborný program Sobota 5. září 2009 Lékařská sekce 08,30 Z a h á j e n í 1. přednáškový blok Virostatika Předsedající: Staňková M., Sedláček D. 08,30-08,50 1. Hlavní přednáška Pandemie HIV/AIDS Staňková M. AIDS centrum FN Na Bulovce, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF UK Praha 8,50-09,10 2. Toxicita a lékové interakce antiretrovirotik Rozsypal H. III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UKv Praze a FN Na Bulovce, AIDS centrum Praha 09,10-09,20 3. Novinky v léčbě infekce HIV/AIDS v roce 2009 Sedláček D., Štruncová V., Matoušková D., Braunová J. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 09,20-09,30 4. Proaterogenní stav u HIV infekce Snopková S., 1 M. Matýšková M., 1 Čech Z., Povolná K., Husa P., 1 Penka M. 1 OKH LF MU a FN Brno 09,30-09,40 5. Léčba hepatitidy C u HIV/HCV koinfikovaných pacientů z AIDS-centra Praha Aster V., Rozsypal H., Machala L., Staňková M. III. klinika infekčních a tropických nemocí, 1.L.F.U.K. Praha, FN Na Bulovce, Praha 09,40-09,50 6. Toxoplasmóza mozku jako fatální komplikace dosud nediagnostikované infekce HIV 1 Kapla J., 1 Plíšek S., 1 Hermanová Z., 1 Prášil P., 2 Staňková M., 2 Helcl M. 1 Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN Hradec Králové, 2 Infekční klinika, FN Na Bulovce 09,50-10,00 Diskuze 10,00-10,20 Coffee break 2. přednáškový blok Předsedající: Rozsypal H., Snopková S. 10,20-10,30 7. Atypická mykobakterióza u HIV+ pacienta Braunová J., Sedláček D., Matoušková D., 1 Mukenšnabl P., 2 Chudáček Z. Infekční klinika, FN Plzeň, AIDS Centrum Plzeň 1 Šiklův patologicko-anatomický ústav 2 Radiodiagnostické oddělení 10,30-10,40 8. Rabdomyolýza u akutního retrovirového syndromu Povolná K., Snopková S., Husa P.

6 10,40-10,50 9. Kaposiho sarkom u muže infikovaného HIV bez laboratorních známek imunodeficitu Rozsypal H. III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a FN Na Bulovce, AIDS Centrum Praha 10,50-11, Ložiskový útvar jater nejasné etiologie u HIV- pozitivního pacienta Snopková S., 1 Bohatá Š., 1 Neubauer J., Povolná K., Husa P. 1 Radiodiagnostická klinika, LF MU a FN Brno 11,00-11, Non-hodginský lymfom při hlubokém imunodeficitu v důsledku infekce HIV Snopková S., 1 Vášová I., 1 Šálek D., Povolná K., Husa P. 1 II. hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno 11,10-11, Akutní virová hepatitída typu A u HIV pozitivních pacientů (kasuistika 4 hospitalizovaných osob s touto diagnózou) Jilich D. Klinika infekčních, tropických a parazitárních infekcí, FN Na Bulovce, Praha III. klinika infekčních a tropických nemocí, 1. LF, UK v Praze a FN Na Bulovce. AIDS centrum Praha 11,20-11, Exogenní Cushingův syndrom jako nežádoucí účinek inhalační léčby flutikasonem podávané společně s lopinavirem a ritonavirem Jilich D., Machala L., Kreze A., Rozsypal H., Staňková M. Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha 11,30-11, Život na houpačce aneb polymorbidita HIV+ pacienta 1 Zjevíková A., 1 Kolčáková J., 1 Olbrechtová L., 2 Šmehlík P. 1 Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava 2 Oční klinika, FN Ostrava 11,40-12,00 Diskuze 12,00-12,10 Uzavření a zhodnocení Českého kongresu o infekčních nemocech Pardubice 2009 Galský J. Infekční oddělení, Mělník 12,10-13,10 Oběd

ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH. Mikulov Hotel Eliška 9. 11. 11. 2011 PROGRAM

ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH. Mikulov Hotel Eliška 9. 11. 11. 2011 PROGRAM ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH Mikulov Hotel Eliška 9... 0 PROGRAM PROGRAM KONGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE Středa 9.. 0 4:00 9:00 Registrace, ubytování Hotel Eliška Mikulov 5:00 5:05 Přivítání účastníků kongresu

Více

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 02. Identifikace stafylokoků metodou MALDI-TOF MS 2 Petráš P. Machová I., Pantůček R. 2, Šedo O. 3, Švec P. 4 NRL pro stafylokoky, CEM, SZÚ, Praha, 2 Oddělení genetiky a molekulární biologie, ÚEB, PřF

Více

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen? ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních svačin (mazání chlebů a zdobení

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

5. celostátní konference

5. celostátní konference 5. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Téma: Infekční komplikace v gynekologii, porodnictví a břišní chirurgii 8. listopad 2014 Kongresové centrum Clarion

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München

1. Neoadjuvant therapy current approach (20 min.) Lorenzen Sylvie, Ärztin bei Klinikum rechts der Isar, München ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 7. května 2014 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (KS Zenit, 3. poschodí) Pondělí 19. května 09.00 09.15 Zahájení prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA, rektor

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a X. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 1 3. 1 5. 3. 2 0 0 8 V Ě D E C K Ý P R O G R A

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM.

Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Skladba Informačního bulletinu KMIL 2004/1 VER 2 OPRAVENA ZÁMĚNA SCHŮZE VÝBORU SEM Z JINÉHO DATA A DATUM NADPISŮ V PROGRAMU SLM. Třeboň 04 Zvykli jsme si zahajovat nový rok Třeboní. Je to už takový rituál

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně XX. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 21. - 22. června 2012 Hotel SANTON, Brno Program Odborný

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno

Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O. Nabídka vzdělávacích aktivit FN Brno 2007 Personální odbor FN Brno Oddělení výchovy a vzdělávání Vážení přátelé, předkládám Vám Nabídku vzdělávacích aktivit FN

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Program kongresu www.spinalni-kongres.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI KONGRESŮ KONFERENCÍ SYMPOZIÍ

Více

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015

REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 TŘEB ŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2015 7. 9. ledna, Třeboň I Konferenční centrum Lázně Aurora Programový sborník (Vydán s partnerskou podporou firmy AbbVie) Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP,

Více

SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP. pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015

SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP. pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015 POZNÁMKY: SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015 organizuje protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje ve dnech 20. 22. května 2015 Černý

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz

Bolesti zad PROGRAM. Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 MEDICAL & PHARMA PROMOTION. www.mppromotion.cz Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají multioborové sympozium na téma: Bolesti zad Lázně Bělohrad / 11. 12. září 2014 PROGRAM MEDICAL & PHARMA PROMOTION www.mppromotion.cz Čtvrtek

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více