ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH. Mikulov Hotel Eliška PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH. Mikulov Hotel Eliška 9. 11. 11. 2011 PROGRAM"

Transkript

1 ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH Mikulov Hotel Eliška PROGRAM

2 PROGRAM KONGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE Středa :00 9:00 Registrace, ubytování Hotel Eliška Mikulov 5:00 5:05 Přivítání účastníků kongresu Měšťánková O. Blok č. předsedající: Staňková M., Galský J., Plíšek S. 5:05 5:0 Minulost a budoucnost infekčního lékařství v ČR Beneš J. Infekční klinika. LF UK Praha 5:5 6:00 Budoucnost infektologie Chmelík V. konzultant infekčních nemocí Infekční odd. Nemocnice České Budějovice a.s. 6:00 6:5 Coffee break Blok č. předsedající: Beneš J., Chmelík V. 6:5 6:0 Návrat dětské tuberkulózy? Holčíková A.,Helešic J.,Klapačová L., Svobodová J. Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno Mikrobiologie TBC, Státní zdravotní ústav Brno 6:0 6:45 Spondylodiscitida vyvolaná bakterií E.coli kazuistika 6:45 7:00 Netypická příčina akutního průjmového onemocnění 7:00 7:5 Složitá pseudomonádová infekce kazuistika s několika hádankami Vágnerová I., Molitorová I. Ústav mikrobiologie LF a FN Olomouc Oddělení geriatrie FN Olomouc Rybka A., Plíšek S., Kapla J., Bílá K. Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Chmelík V., Filipová P., Chrdle A. Infekční odd. Nemocnice České Budějovice a.s Program Český kongres o infekčních nemocech

3 7:5 7:0 Infekční endokarditida vyvolaná Bartonella quintana Beneš J., Kulichová J., Kabelková M., Peková S., Sojková N., Hájíčková V. 4, Feuereisl R. 5 Klinika infekčních nemocí. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Chambon s.r.o., laboratoř molekulární diagnostiky, Praha Virologické oddělení, Zdravotní ústav se sídlem v Praze 4 Hygienická stanice hlavního města Prahy 5 Kardiologie s.r.o., FN Na Bulovce, Praha 7 7:0 7:45 Co nového v léčbě hepatitidy B Hobstová J. 7:45 8:00 Novinky firmy Abbott Laboratories v diagnostice virových infekcí Infekční oddělení FN Motol Praha (Bristol-Myers Squibb) Trbušek J. (Abbott) 8 9 8:00 8:0 Přednáška Volksbank 9:00 0:00 Uvítací přípitek Čtvrtek :0 4:00 registrace, ubytování 8:0 9:00 slavnostní zahájení kongresu Blok č. předsedající: Marešová V., Rožnovský L., Chalupa P. 9:00 9:5 Akutní renální selhání u dřevorubce Sagan J., Širůček P., Zelená H., Rožnovský L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 9:5 9:0 Otorea nebo likvorea? Smíšková D., Blechová Z. 9:0 9:45 Horečka z kočičího škrábnutí se vznikem mnohočetných abscesů sleziny 9:45 0:00 Spondylodyscitida: naše poznatky a zkušenosti (přehled pacientů hospitalizovaných na KICH FN Brno v období /007 6/0) 0:00 0:5 Rozpaky nad antibiotickou terapií u starší populace. Kazuistika.. infekční klinika. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Poulová M., Šťastník M. Infekční oddělení Nové Město na Moravě Pýchová M., Bohatá Š. Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU Brno Radiologická klinika FN Brno Dostál V., Štěrbová L. ON Jičín, LDN Interní oddělení Nový Bydžov 0 4 Program Český kongres o infekčních nemocech

4 0:5 0:0 Bezpečnost a imunogenita adjuvantních subjednotkových kandidátních VZV vakcín u starších dospělých očkování proti Herpes zoster 0:0 0:45 Multirezistentní osteomyelitida antibiotická výzva nebo nevyléčitelné onemocnění? 0:45 :00 Selekční tlak antibiotik v praxi, kazuistika :00 :0 Coffee break Chlíbek R., Smetana J. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Vitouš A., Lábusová D., Hanzely Ž., Stejskal F., Aster V. Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s. Tejkalová R. Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny Brno Blok č. 4 předsedající Husa P., Hobstová J. :0 :45 Polyradikuloneuritida u pacienta s akutní hepatitidou E :45 :00 Kazuistika reaktivace chronické hepatitidy B při chemoterapii :00 :5 Prevalence a rizikové faktory hepatitidy C v romské populaci v Brně :5 :0 Lymfogranuloma venereum nová příčina ingvinální lymfadenopatie :0 :45 Neobvyklá manifestace pneumokokové invazivní infekce Chalupa P., Kořínková M., Holub M. Klinika infekčních a tropických nemocí. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Šimková S., Zlámal M. Infekční oddělení, Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha Husa P., Ovesná P. Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno Institut biostatiky a analýz MU Brno Rozsypal H., Zákoucká H., Vaňousová D. Klinika infekčních nemocí. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Džupová O., Rozsypal H., Kabelková M., Beneš J. Klinika infekčních nemocí. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Satelitní sympozium firmy MSD generálního sponzora :45 :05 Boceprevir bezpečnost a účinnost Husa P. FN Brno :05 :0 Aktuální možnosti léčby HIV Snopková S. :0 4:0 Oběd FN Brno 4 4:0 5:00 Prezentace posterů diskuzi řídí Galský J. 5:0 8:00 Doprovodný program Prohlídka zámku, vinařské závody s degustací 9:0 Raut ve sklepě Hotelu Eliška Program Český kongres o infekčních nemocech

5 Pátek.. 0 8:0 :0 registrace, výdej certifikátů Blok č. 5 předsedající: Staňková M., Sedláček D. 8:0 8:45 Antiretrovirová záchranná terapie pro HIV infikované pacienty s multirezistencí 8:45 9:00 Inhibitory vstupu HIV zatím poslední léková skupina vstupující do klinické praxe 9:00 9:5 Kombinovaná antiretrovirová terapie (cart) obsahující darunavir/norvir 800/00mg v jedné denní dávce u léčebně naivních HIV pozitivních nemocných 9:5 9:0 Neurologická manifestace infekce virem HIV kazuistika 9:0 9:45 Transplantace jater a HIV infekce Staňková M. AIDS centrum FN Na Bulovce, Klinika infekčních nemocí. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Jilich D. Klinika infekčních a tropických nemocí,. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Sedláček D., Olbrechtová L., Zjevíková A., Gebouský P., Kolčáková J. Infekční klinika FN a LF UK v Plzni Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové Olbrechtová L., Zjevíková A., Kolčáková J., Zapletalová O. Klinika infekčního lékařství FN Olomouc Aster V., Šperl J., Fraňková S., Machala L., Rozsypal H., Jilich D., Holub M., Staňková M. Klinika infekčních a tropických nemocí,. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s :45 0:00 Progredující hepatopatie v rámci diferenciální diagnostiky u pacienta s HIV/AIDS Havlíčková K., Snopková S., Polák P., Bohatá Š., Holčíková A., Svobodová J. 4, Macháček C. 5, Husa P. Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno 0 0:00 0:5 Kazuistika koinfekce HIV a Mycobacterium africanum 0:5 0:0 Těžší průběh virové hepatitidy u pacienta s ne-hodgkinovým lymfomem v remisi 0:0 :00 Coffee break Radiologická klinika, LF MU a FN Brno Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Klinika dětských infekčních chorob, LF MU a FN Brno 4 Pracoviště mikrobiologické diagnostiky TBC a mykobakterióz, Zdravotní ústav se sídlem v Brně 5 Ústav patologie, LF MU a FN Brno Jilich D., Holub M., Driák P. Klinika infekčních a tropických nemocí,. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Oddělení klinické mikrobiologie FN Na Bulovce, Praha Kovandová A., Kydlíčková J., Braunová J., Virtová S. Infekční klinika FN a LF UK v Plzni Program Český kongres o infekčních nemocech

6 Blok č. 6 předsedající: Plíšek S., Dostál V. :00 :5 Telaprevir zásadní zvýšení účinnosti terapie chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) :5 :0 Diferenciální diagnostika akutní neuroinfekce a akutní disseminované encefalomyelitidy u mladého pacienta Husa P. FN Brno (Janssen) Rumlarová Š., Kapla J., Honegr K., Talábová M., Bílá K. Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové Neurologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 4 :0 :45 Salmonelová sepse s multiorgánovým selháním a ileózním stavem tenkého střeva kazuistika a přehled patofyziologie :45 :00 Stafylokoková sepse s nekrotizující pneumonií s letálním zakončením u 5 letého uživatele opiátů :00 :5 Akutní toxoplazmóza etiologický faktor rozvoje Hodgkinova lymfomu? :5 :0 Je možné rozlišit botulismus od kmenové encefalitidy? :0 :45 Kazuistika Těžký průběh zosterové meningoencefalitidy u 70letého pacienta Polák P., Freibergerová M., Pařízková R., Husa P. Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno Hobstová J. Infekční oddělení FN v Motole, Praha Snopková S., Havlíčková K., Polák P., Janíková A., Štroblová H., Moulis C., Husa P. Klinika infekčních chorob FN a LF MU, Brno Širůček P., Rožnovský L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Tulach M., Hobstová J., Zítová J., Dvořák J. Infekční oddělení FN v Motole, Praha :45 :00 Zakončení kongresu :00 Oběd Maximální délka přednášek včetně diskuze je 5 minut. Změna programu vyhrazena Program Český kongres o infekčních nemocech

7 POSTERY LÉKAŘSKÁ SEKCE Kawasakiho syndrom u čtyřletého chlapce kazuistika Šmahel P., Gebouský P., Rumlarová Š., Rybka A., Plíšek S. Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové P Neuroinfekce u onkologických pacientů Krbková L., Klapačová L., Mikolášek P., Crhová K., Charvátová M., Bednářová J. Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno P Monitoring prevalence Borrelia burgdorferi sensu lato v klíšťatech P na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů Žákovská, A., Nejezchlebová H., Kučerová H., Bartoňková N., Rašovská T., Pechová T., Norek A. Oddělení fyziologie živočichů a imunologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská, 67 Brno, Česká republika Cystická echinokokóza víceorgánové postižení kazuistika Hozáková L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava P4 Dva případy maligní malárie kazuistiky Freibergerová M., Pařízková R., Šnelerová M., Pýchová M., Kubáčková P., Husa P. Klinika infekčních chorob FN Brno Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno P5 Mozkové abscesy způsobené Cladophialophora bantiana cerebrální phaeohyphomykóza kazuistika Pařízková R., Freibergerová M., Husa P., Burget I., Kocmanová I. Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno P6 Program Český kongres o infekčních nemocech

8 Analýza prítomnosti protilátok proti Coxiella burnetii v populácii žien Dorko E., Ostró A., Zákutná Ľ. Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ LF, Košice II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, UPJŠ LF a UN LP, Košice P7 Súčasné možnosti vakcinácie proti tularémii Zákutná Ľ., Dorko E. Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ LF, Košice P8 Zoonózy u detí a mládeže riziká a prevencia Zákutná Ľ., Dorko E. Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ LF, Košice P9 Spektrum dětských onkologických pacientů hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí od 000 do 00 Homola L.,Habanec T., Krbková L., Crhová K., Čapovová I., Helešic J., Holčíková A., Jirsenská Z., Klapačová L., Mikolášek P., Pavelka J., Trnková M., Žarošská E. LF MU Brno, KDIN FN Brno P0 Neočekávaný tumor měkkých tkání u HIV pozitivního pacienta Braunová J., Sedláček D., Kovandová A, Váchal P., Topinka I., Daum O. Infekční klinika FN Plzeň, LF UK v Plzni Klinika ortopedie a traumatologie FN Plzeň Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň, LF UK v Plzni P Akutní hepatitida může nás ještě překvapit? Šupová D., Vitouš A., Blüml A. Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s. Patologicko-anatomické oddělení KNL, a.s. P Posterová sekce Umístění: salonek za restaurací Prostředky pro lepení posterů obdržíte v registraci. Pracovní plochy pro posterová sdělení jsou označeny pořadovým číslem dle odborného programu. Instalace posterů je možná od 4:00. Postery mohou být vyvěšeny po celou dobu kongresu. Diskuse u posterů proběhne ve čtvrtek v čase 4:0 5:00. Program Český kongres o infekčních nemocech

9 PROGRAM KONGRESU SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ Čtvrtek Blok č. 9:00 9:5 Specifika oš. péče o HIV+ pacienty a statist. údaje AIDS centra v Plzni s. Andrea Březovská DiS, s. Gabriela Jaklová FN Plzeň, infekční klinika S 9:5 9:0 Porody u HIV pozitivních matek s. Ludmila Bendová 9:0 9:45 Latentní syfilis u pacienta s HIV+ Bc. Jana Roznerová 9:45 0:00 Ošetřovatelská péče u pacienta s nově zjištěnou HIV+ 0:00 0:5 Kazuistika pacienta s toxoplazmózou mozku 0:5 :00 Coffee break AIDS centrum, FN Na Bulovce, Praha, infekční klinika FN Brno, Klinika infekčních chorob s. Martina Tomanová FN Brno, Klinika infekčních chorob Mgr. Marcela Štanglová, Bc. Vladimíra Přitasilová Nemocnice a.s. České Budějovice, infekční oddělení S S S4 S5 Blok č. :00 :5 Problematika akutních virových hepatitid s. Dana Barešová FN Na Bulovce, Praha, Infekční klinika, odd. hepatitid :5 :0 Virová hepatitida A s. Simona Minárová, s. Andrea Golková :0 :45 Oš. péče o pacienta s diagnozou VHB :45 :00 Hepatitida C a péče o pacienta s HCV :00 :5 Znalosti veřejnosti o hepatitidě C Bc. Lucie Šindelářová FN Ostrava, Klinika infekčního lékařství Bc. Dana Polívková, s. Radka Zahradníková FN Plzeň, infekční klinika s. Zdenka Malá Nemocnice Břeclav p.o. infekční odd. Nemocnice Břeclav p.o. infekční odd. :5 :0 Post-antibiotická kolitida Doc. MUDr. Jiří Beneš :0 :0 Oběd. LF FN Na Bulovce, Praha S6 S7 S8 S9 S0 S Program Český kongres o infekčních nemocech

10 Blok č. :0 :45 Intenz. oš. péče o pacienta s infekcí Clostridium diff. :45 4:00 Intenz. oš. péče u pacientky s onem. Clostridii diff. 4:00 4:5 Zvyšování bezpečnosti personálu 4:5 4:0 Odběr krve běžný výkon? s. Iveta Prokopová Bc. Ivana Říhová FN Brno, Klinika infekčních chorob s. Z. Holečková FN Hradec Králové, Klinika infekčních chorob JIP s. Drahoslava Švábenská FN Brno, Klinika infekčních chorob NsP Havířov S S S4 S5 Pátek.. 0 Blok č. 4 8:0 8:45 Očkování proti TBC proč bylo zrušeno? 8:45 9:00 Návrat dětské TBC z pohledu lékaře 9:00 9:5 Úloha sestry ve zlepšení kvality života dětí po prodělané meningitidě 9:5 9:0 Intenzivní oš. péče u pacienta s neuroboreliózou 9:0 0:00 Coffee break Bc. Jana Šíblová FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí MUDr. A. Holčíková DIK FN Brno Mgr. Jana Špačková FN Brno Mgr. Alena Machová ZSF JU České Budějovice s. P. Marešová FN Hradec Králové S6 S7 S8 S9 Blok č. 5 0:00 0:5 Oš. péče u nemocného s KMEC Bc. Marcela Nechutná, Renata Skřivánková DiS FN Plzeň, Infekční klinika S0 0:5 0:0 Intenz. oš. péče u pacienta s dg. Generalizovaný tetanus 0:0 0:45 Přehled onemocnění pandemickou chřipkou 0:45 :00 Aktuální problematika provozu infekčního oddělení diskuse :0 :0 Oběd s. Renata Chudá FN Brno, Klinika infekčních chorob Bc. Lenka Kovačíková, s. R. Jiroutová Pardubická krajská nemocnice a.s., infekční oddělení S S Za účast v obou dnech obdrží ZPNL 8 kreditních bodů. V případě jednodenní účasti obdrží 4 kreditní body. Aktivní účast je ohodnocena 0 kreditními body. Program Český kongres o infekčních nemocech

11 ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH Mikulov Hotel Eliška Generální partner kongresu Hlavní partneři kongresu Partneři Zdravé rozhodnutí

Odborný program. Lékařská sekce

Odborný program. Lékařská sekce Odborný program Čtvrtek 3. září 2009 Lékařská sekce 13,00-13,20 Z a h á j e n í s y m p ó z i a 13,20-13,30 Úvod k odbornému programu Sedláček F. Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 1.

Více

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 6 Čtvrtek 6. 10. 2016 14:00 14:30 Káva na uvítanou 6. - 8. 10. 2016, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 14:30 16:00 Satelitní sympozium Pfizer PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Šárka Rumlarová Centrum pro očkování a cestovní medicínu Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Pacienti s diabetem v ČR 825 400 diabetiků

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 6.9.2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 6.9.2013 s výhradou dalších změn a úprav) Kongres se koná pod záštitou Děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc. Ředitele Fakultní nemocnice Brno, MUDr. Romana Krause, MBA ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS Clarion Congress Hotel čtvrtek, 6. 4. 2017 10.15 Zahájení 10.20 11.35 BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech 204 XVIII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech Plzeň, 8. 20. červen 204 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň www.sil204.cz Program generální partneři hlavní partneři vystavovatelé XVIII. česko-slovenský

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

KOMPLETNÍ PRACOVNÍ VERZE PROGRAMU (aktualizace s výhradou dalších změn a úprav)

KOMPLETNÍ PRACOVNÍ VERZE PROGRAMU (aktualizace s výhradou dalších změn a úprav) KOMPLETNÍ PRACOVNÍ VERZE PROGRAMU (aktualizace 15. 8. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Středa 25. září 09.00 12.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy (foyer Kongresového sálu, Bílý

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Návrh. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne

Návrh. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o stanovení dispenzární péče o pacienta, u kterého bylo stanoveno povinné léčení po ukončení léčby nebo izolace, odborná způsobilost lékaře dispenzární péče, druh, četnosti a

Více

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn)

PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) PROGRAM KONGRESU (s výhradou dalších změn) SPOLEČNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍCH SESTER SATELITNÍ SYMPOSIA FIREM PROGRAM SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 17.00 21.00 17.00 22.00 Registrace Středa 6. června

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

XIV. česko-slovenský kongres

XIV. česko-slovenský kongres NOVÉ LOGO ctverečky zustaly jako v puvodnim navrhu, jsou jen o% mensi v mensim provedni se nebudu slevat XIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech 8. - 11. června, Pec pod Sněžkou, Hotel Horizont

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER a V. PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 12. listopadu 2016 Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov Registrace: 08:00 09:00 hodin Trvání akce: 09:00 16:00 hodin

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Pandemie HIV/AIDS se zaměřením na zdraví žen

Pandemie HIV/AIDS se zaměřením na zdraví žen Pandemie HIV/AIDS se zaměřením na zdraví žen Zjevíková A. Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava 7. celostátní konference Sekce infekčního lékařství v gynekologii a porodnictví, Praha 23. 1. 2016 Izolace

Více

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013

ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 XVIII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2013 ZHODNOCENÍ XVIII. POSTGRADUÁLNÍHO DIABETOLOGICKÉHO SEMINÁŘE BRNO 2013 Vážené dámy, vážení pánové, ve dnech 22. 23. března 2013 proběhl v brněnském

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

XVI. Minářův den PROGRAM. Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni

XVI. Minářův den PROGRAM. Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni XVI. Minářův den Šafránkův pavilon Lékařské fakulty UK v Plzni 23. 5. 2014 www.minaruvden2014.cz PROGRAM ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ + SESTERSKÁ SEKCE velká posluchárna 09:00 09:10 Zahájení Doc. MUDr. Kasal

Více

Úrazy páteře a posttraumatické stavy

Úrazy páteře a posttraumatické stavy Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádají III. multioborové sympozium na téma: Úrazy páteře a posttraumatické stavy Lázně Bělohrad / 22. 23. září 2016 PROGRAM www.mppromotion.cz Blok

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

M E Z I K R A J O V Ý S E M I N Á Ř

M E Z I K R A J O V Ý S E M I N Á Ř SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP pořádá M E Z I K R A J O V Ý S E M I N Á Ř epidemiologů KHS kraje Královéhradeckého, Pardubického Ústeckého, Libereckého a HS hlavního města Prahy organizuje

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o.

Sborník přednášek. II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress. I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. Sborník přednášek II. ročník OLOMOUC KAZUISTICKÁ 3. listopadu 2011, NH Olomouc Congress I. interní klinika LF UP a FN Olomouc SOLEN, s. r. o. ISBN 978-80-87327-73-9 II. ročník 2 PROGRAM 8.30 9.00 Zahájení

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP

XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP XVII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY VII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP 25. 26. dubna 2013 Výukové centrum Lékařské fakulty UK Hradec Králové Odborný program Čtvrtek 25. dubna 2013

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

XVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2012. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity.

XVII. postgraduální diabetologický seminář Brno 2012. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity. 9. 10. března 2012 Pořádaný pod záštitou ČDS Akce je ohodnocena 8 kredity Zhodnocení FakultnÌ nemocnice u svatè Anny v BrnÏ DiabetologickÈ centrum II. internì klinika, p ednosta prof. MUDr. Miroslav SouËek,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Očkovací kalendář v dospělosti CHLÍBEK ROMAN K A T E D R A E P I D E M I O L O G I E F A K U L T A V O J E N S K É H O Z D R A V O T N I C T V Í U O H R A D E C K R Á L O V É 2 0 1 4 Očkování dospělých

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXIX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou společností

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP ve spolupráci s Národním Tkáňovým Centrem pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Akce má charakter postgraduálního

Více

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin ODBORNÝ PROGRAM 20. - 21. 11. 2014 BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

13. KARDIOLOGICKÝ DEN

13. KARDIOLOGICKÝ DEN 13. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 20. října 2016 Ústí nad Labem Pořádá: KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice v

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Problematika pohlavních chorob, jejich nárůst a (ne)dostatečná prevence

Problematika pohlavních chorob, jejich nárůst a (ne)dostatečná prevence Problematika pohlavních chorob, jejich nárůst a (ne)dostatečná prevence Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA Přednostka Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Předsedkyně České akademie

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16 Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 28.5.2009 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK

Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Postgraduální studium v oboru jaké jsou možnosti? Pavel Michálek, KARIM 1.LF a VFN Praha. University of East Anglia, Norwich, UK Ph.D. studium Kapesní průvodce inteligentního mladého lékaře vlastním osudem

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

kař profylaxe malárie a cestovních ch jmů MUDr. Igor Karen praktický lékal Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii

kař profylaxe malárie a cestovních ch jmů MUDr. Igor Karen praktický lékal Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Očkování v ordinaci praktického lékal kaře, profylaxe malárie a cestovních ch průjm jmů MUDr. Igor Karen praktický lékal kař Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Nový Doporučený postup

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC- 08 Pracovní list Odběry krve na mikrobiologii a sérologii

Více