ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH. Mikulov Hotel Eliška PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH. Mikulov Hotel Eliška 9. 11. 11. 2011 PROGRAM"

Transkript

1 ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH Mikulov Hotel Eliška PROGRAM

2 PROGRAM KONGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE Středa :00 9:00 Registrace, ubytování Hotel Eliška Mikulov 5:00 5:05 Přivítání účastníků kongresu Měšťánková O. Blok č. předsedající: Staňková M., Galský J., Plíšek S. 5:05 5:0 Minulost a budoucnost infekčního lékařství v ČR Beneš J. Infekční klinika. LF UK Praha 5:5 6:00 Budoucnost infektologie Chmelík V. konzultant infekčních nemocí Infekční odd. Nemocnice České Budějovice a.s. 6:00 6:5 Coffee break Blok č. předsedající: Beneš J., Chmelík V. 6:5 6:0 Návrat dětské tuberkulózy? Holčíková A.,Helešic J.,Klapačová L., Svobodová J. Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno Mikrobiologie TBC, Státní zdravotní ústav Brno 6:0 6:45 Spondylodiscitida vyvolaná bakterií E.coli kazuistika 6:45 7:00 Netypická příčina akutního průjmového onemocnění 7:00 7:5 Složitá pseudomonádová infekce kazuistika s několika hádankami Vágnerová I., Molitorová I. Ústav mikrobiologie LF a FN Olomouc Oddělení geriatrie FN Olomouc Rybka A., Plíšek S., Kapla J., Bílá K. Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Chmelík V., Filipová P., Chrdle A. Infekční odd. Nemocnice České Budějovice a.s Program Český kongres o infekčních nemocech

3 7:5 7:0 Infekční endokarditida vyvolaná Bartonella quintana Beneš J., Kulichová J., Kabelková M., Peková S., Sojková N., Hájíčková V. 4, Feuereisl R. 5 Klinika infekčních nemocí. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Chambon s.r.o., laboratoř molekulární diagnostiky, Praha Virologické oddělení, Zdravotní ústav se sídlem v Praze 4 Hygienická stanice hlavního města Prahy 5 Kardiologie s.r.o., FN Na Bulovce, Praha 7 7:0 7:45 Co nového v léčbě hepatitidy B Hobstová J. 7:45 8:00 Novinky firmy Abbott Laboratories v diagnostice virových infekcí Infekční oddělení FN Motol Praha (Bristol-Myers Squibb) Trbušek J. (Abbott) 8 9 8:00 8:0 Přednáška Volksbank 9:00 0:00 Uvítací přípitek Čtvrtek :0 4:00 registrace, ubytování 8:0 9:00 slavnostní zahájení kongresu Blok č. předsedající: Marešová V., Rožnovský L., Chalupa P. 9:00 9:5 Akutní renální selhání u dřevorubce Sagan J., Širůček P., Zelená H., Rožnovský L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 9:5 9:0 Otorea nebo likvorea? Smíšková D., Blechová Z. 9:0 9:45 Horečka z kočičího škrábnutí se vznikem mnohočetných abscesů sleziny 9:45 0:00 Spondylodyscitida: naše poznatky a zkušenosti (přehled pacientů hospitalizovaných na KICH FN Brno v období /007 6/0) 0:00 0:5 Rozpaky nad antibiotickou terapií u starší populace. Kazuistika.. infekční klinika. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Poulová M., Šťastník M. Infekční oddělení Nové Město na Moravě Pýchová M., Bohatá Š. Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU Brno Radiologická klinika FN Brno Dostál V., Štěrbová L. ON Jičín, LDN Interní oddělení Nový Bydžov 0 4 Program Český kongres o infekčních nemocech

4 0:5 0:0 Bezpečnost a imunogenita adjuvantních subjednotkových kandidátních VZV vakcín u starších dospělých očkování proti Herpes zoster 0:0 0:45 Multirezistentní osteomyelitida antibiotická výzva nebo nevyléčitelné onemocnění? 0:45 :00 Selekční tlak antibiotik v praxi, kazuistika :00 :0 Coffee break Chlíbek R., Smetana J. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Vitouš A., Lábusová D., Hanzely Ž., Stejskal F., Aster V. Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s. Tejkalová R. Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny Brno Blok č. 4 předsedající Husa P., Hobstová J. :0 :45 Polyradikuloneuritida u pacienta s akutní hepatitidou E :45 :00 Kazuistika reaktivace chronické hepatitidy B při chemoterapii :00 :5 Prevalence a rizikové faktory hepatitidy C v romské populaci v Brně :5 :0 Lymfogranuloma venereum nová příčina ingvinální lymfadenopatie :0 :45 Neobvyklá manifestace pneumokokové invazivní infekce Chalupa P., Kořínková M., Holub M. Klinika infekčních a tropických nemocí. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Šimková S., Zlámal M. Infekční oddělení, Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha Husa P., Ovesná P. Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno Institut biostatiky a analýz MU Brno Rozsypal H., Zákoucká H., Vaňousová D. Klinika infekčních nemocí. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Džupová O., Rozsypal H., Kabelková M., Beneš J. Klinika infekčních nemocí. LF UK, FN Na Bulovce, Praha Satelitní sympozium firmy MSD generálního sponzora :45 :05 Boceprevir bezpečnost a účinnost Husa P. FN Brno :05 :0 Aktuální možnosti léčby HIV Snopková S. :0 4:0 Oběd FN Brno 4 4:0 5:00 Prezentace posterů diskuzi řídí Galský J. 5:0 8:00 Doprovodný program Prohlídka zámku, vinařské závody s degustací 9:0 Raut ve sklepě Hotelu Eliška Program Český kongres o infekčních nemocech

5 Pátek.. 0 8:0 :0 registrace, výdej certifikátů Blok č. 5 předsedající: Staňková M., Sedláček D. 8:0 8:45 Antiretrovirová záchranná terapie pro HIV infikované pacienty s multirezistencí 8:45 9:00 Inhibitory vstupu HIV zatím poslední léková skupina vstupující do klinické praxe 9:00 9:5 Kombinovaná antiretrovirová terapie (cart) obsahující darunavir/norvir 800/00mg v jedné denní dávce u léčebně naivních HIV pozitivních nemocných 9:5 9:0 Neurologická manifestace infekce virem HIV kazuistika 9:0 9:45 Transplantace jater a HIV infekce Staňková M. AIDS centrum FN Na Bulovce, Klinika infekčních nemocí. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Jilich D. Klinika infekčních a tropických nemocí,. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Sedláček D., Olbrechtová L., Zjevíková A., Gebouský P., Kolčáková J. Infekční klinika FN a LF UK v Plzni Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové Olbrechtová L., Zjevíková A., Kolčáková J., Zapletalová O. Klinika infekčního lékařství FN Olomouc Aster V., Šperl J., Fraňková S., Machala L., Rozsypal H., Jilich D., Holub M., Staňková M. Klinika infekčních a tropických nemocí,. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s :45 0:00 Progredující hepatopatie v rámci diferenciální diagnostiky u pacienta s HIV/AIDS Havlíčková K., Snopková S., Polák P., Bohatá Š., Holčíková A., Svobodová J. 4, Macháček C. 5, Husa P. Klinika infekčních chorob, LF MU a FN Brno 0 0:00 0:5 Kazuistika koinfekce HIV a Mycobacterium africanum 0:5 0:0 Těžší průběh virové hepatitidy u pacienta s ne-hodgkinovým lymfomem v remisi 0:0 :00 Coffee break Radiologická klinika, LF MU a FN Brno Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Klinika dětských infekčních chorob, LF MU a FN Brno 4 Pracoviště mikrobiologické diagnostiky TBC a mykobakterióz, Zdravotní ústav se sídlem v Brně 5 Ústav patologie, LF MU a FN Brno Jilich D., Holub M., Driák P. Klinika infekčních a tropických nemocí,. LF UK a FN Na Bulovce, Praha Oddělení klinické mikrobiologie FN Na Bulovce, Praha Kovandová A., Kydlíčková J., Braunová J., Virtová S. Infekční klinika FN a LF UK v Plzni Program Český kongres o infekčních nemocech

6 Blok č. 6 předsedající: Plíšek S., Dostál V. :00 :5 Telaprevir zásadní zvýšení účinnosti terapie chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) :5 :0 Diferenciální diagnostika akutní neuroinfekce a akutní disseminované encefalomyelitidy u mladého pacienta Husa P. FN Brno (Janssen) Rumlarová Š., Kapla J., Honegr K., Talábová M., Bílá K. Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové Neurologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Radiologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 4 :0 :45 Salmonelová sepse s multiorgánovým selháním a ileózním stavem tenkého střeva kazuistika a přehled patofyziologie :45 :00 Stafylokoková sepse s nekrotizující pneumonií s letálním zakončením u 5 letého uživatele opiátů :00 :5 Akutní toxoplazmóza etiologický faktor rozvoje Hodgkinova lymfomu? :5 :0 Je možné rozlišit botulismus od kmenové encefalitidy? :0 :45 Kazuistika Těžký průběh zosterové meningoencefalitidy u 70letého pacienta Polák P., Freibergerová M., Pařízková R., Husa P. Klinika infekčních chorob FN a LF MU Brno Hobstová J. Infekční oddělení FN v Motole, Praha Snopková S., Havlíčková K., Polák P., Janíková A., Štroblová H., Moulis C., Husa P. Klinika infekčních chorob FN a LF MU, Brno Širůček P., Rožnovský L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava Tulach M., Hobstová J., Zítová J., Dvořák J. Infekční oddělení FN v Motole, Praha :45 :00 Zakončení kongresu :00 Oběd Maximální délka přednášek včetně diskuze je 5 minut. Změna programu vyhrazena Program Český kongres o infekčních nemocech

7 POSTERY LÉKAŘSKÁ SEKCE Kawasakiho syndrom u čtyřletého chlapce kazuistika Šmahel P., Gebouský P., Rumlarová Š., Rybka A., Plíšek S. Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové P Neuroinfekce u onkologických pacientů Krbková L., Klapačová L., Mikolášek P., Crhová K., Charvátová M., Bednářová J. Klinika dětských infekčních nemocí LF MU a FN Brno Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno P Monitoring prevalence Borrelia burgdorferi sensu lato v klíšťatech P na dvou lokalitách v Brně, testování repelentů Žákovská, A., Nejezchlebová H., Kučerová H., Bartoňková N., Rašovská T., Pechová T., Norek A. Oddělení fyziologie živočichů a imunologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská, 67 Brno, Česká republika Cystická echinokokóza víceorgánové postižení kazuistika Hozáková L. Klinika infekčního lékařství FN Ostrava P4 Dva případy maligní malárie kazuistiky Freibergerová M., Pařízková R., Šnelerová M., Pýchová M., Kubáčková P., Husa P. Klinika infekčních chorob FN Brno Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno P5 Mozkové abscesy způsobené Cladophialophora bantiana cerebrální phaeohyphomykóza kazuistika Pařízková R., Freibergerová M., Husa P., Burget I., Kocmanová I. Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno P6 Program Český kongres o infekčních nemocech

8 Analýza prítomnosti protilátok proti Coxiella burnetii v populácii žien Dorko E., Ostró A., Zákutná Ľ. Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ LF, Košice II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, UPJŠ LF a UN LP, Košice P7 Súčasné možnosti vakcinácie proti tularémii Zákutná Ľ., Dorko E. Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ LF, Košice P8 Zoonózy u detí a mládeže riziká a prevencia Zákutná Ľ., Dorko E. Ústav verejného zdravotníctva, UPJŠ LF, Košice P9 Spektrum dětských onkologických pacientů hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí od 000 do 00 Homola L.,Habanec T., Krbková L., Crhová K., Čapovová I., Helešic J., Holčíková A., Jirsenská Z., Klapačová L., Mikolášek P., Pavelka J., Trnková M., Žarošská E. LF MU Brno, KDIN FN Brno P0 Neočekávaný tumor měkkých tkání u HIV pozitivního pacienta Braunová J., Sedláček D., Kovandová A, Váchal P., Topinka I., Daum O. Infekční klinika FN Plzeň, LF UK v Plzni Klinika ortopedie a traumatologie FN Plzeň Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň, LF UK v Plzni P Akutní hepatitida může nás ještě překvapit? Šupová D., Vitouš A., Blüml A. Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s. Patologicko-anatomické oddělení KNL, a.s. P Posterová sekce Umístění: salonek za restaurací Prostředky pro lepení posterů obdržíte v registraci. Pracovní plochy pro posterová sdělení jsou označeny pořadovým číslem dle odborného programu. Instalace posterů je možná od 4:00. Postery mohou být vyvěšeny po celou dobu kongresu. Diskuse u posterů proběhne ve čtvrtek v čase 4:0 5:00. Program Český kongres o infekčních nemocech

9 PROGRAM KONGRESU SEKCE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ Čtvrtek Blok č. 9:00 9:5 Specifika oš. péče o HIV+ pacienty a statist. údaje AIDS centra v Plzni s. Andrea Březovská DiS, s. Gabriela Jaklová FN Plzeň, infekční klinika S 9:5 9:0 Porody u HIV pozitivních matek s. Ludmila Bendová 9:0 9:45 Latentní syfilis u pacienta s HIV+ Bc. Jana Roznerová 9:45 0:00 Ošetřovatelská péče u pacienta s nově zjištěnou HIV+ 0:00 0:5 Kazuistika pacienta s toxoplazmózou mozku 0:5 :00 Coffee break AIDS centrum, FN Na Bulovce, Praha, infekční klinika FN Brno, Klinika infekčních chorob s. Martina Tomanová FN Brno, Klinika infekčních chorob Mgr. Marcela Štanglová, Bc. Vladimíra Přitasilová Nemocnice a.s. České Budějovice, infekční oddělení S S S4 S5 Blok č. :00 :5 Problematika akutních virových hepatitid s. Dana Barešová FN Na Bulovce, Praha, Infekční klinika, odd. hepatitid :5 :0 Virová hepatitida A s. Simona Minárová, s. Andrea Golková :0 :45 Oš. péče o pacienta s diagnozou VHB :45 :00 Hepatitida C a péče o pacienta s HCV :00 :5 Znalosti veřejnosti o hepatitidě C Bc. Lucie Šindelářová FN Ostrava, Klinika infekčního lékařství Bc. Dana Polívková, s. Radka Zahradníková FN Plzeň, infekční klinika s. Zdenka Malá Nemocnice Břeclav p.o. infekční odd. Nemocnice Břeclav p.o. infekční odd. :5 :0 Post-antibiotická kolitida Doc. MUDr. Jiří Beneš :0 :0 Oběd. LF FN Na Bulovce, Praha S6 S7 S8 S9 S0 S Program Český kongres o infekčních nemocech

10 Blok č. :0 :45 Intenz. oš. péče o pacienta s infekcí Clostridium diff. :45 4:00 Intenz. oš. péče u pacientky s onem. Clostridii diff. 4:00 4:5 Zvyšování bezpečnosti personálu 4:5 4:0 Odběr krve běžný výkon? s. Iveta Prokopová Bc. Ivana Říhová FN Brno, Klinika infekčních chorob s. Z. Holečková FN Hradec Králové, Klinika infekčních chorob JIP s. Drahoslava Švábenská FN Brno, Klinika infekčních chorob NsP Havířov S S S4 S5 Pátek.. 0 Blok č. 4 8:0 8:45 Očkování proti TBC proč bylo zrušeno? 8:45 9:00 Návrat dětské TBC z pohledu lékaře 9:00 9:5 Úloha sestry ve zlepšení kvality života dětí po prodělané meningitidě 9:5 9:0 Intenzivní oš. péče u pacienta s neuroboreliózou 9:0 0:00 Coffee break Bc. Jana Šíblová FN Brno, Klinika dětských infekčních nemocí MUDr. A. Holčíková DIK FN Brno Mgr. Jana Špačková FN Brno Mgr. Alena Machová ZSF JU České Budějovice s. P. Marešová FN Hradec Králové S6 S7 S8 S9 Blok č. 5 0:00 0:5 Oš. péče u nemocného s KMEC Bc. Marcela Nechutná, Renata Skřivánková DiS FN Plzeň, Infekční klinika S0 0:5 0:0 Intenz. oš. péče u pacienta s dg. Generalizovaný tetanus 0:0 0:45 Přehled onemocnění pandemickou chřipkou 0:45 :00 Aktuální problematika provozu infekčního oddělení diskuse :0 :0 Oběd s. Renata Chudá FN Brno, Klinika infekčních chorob Bc. Lenka Kovačíková, s. R. Jiroutová Pardubická krajská nemocnice a.s., infekční oddělení S S Za účast v obou dnech obdrží ZPNL 8 kreditních bodů. V případě jednodenní účasti obdrží 4 kreditní body. Aktivní účast je ohodnocena 0 kreditními body. Program Český kongres o infekčních nemocech

11 ČESKÝ KONGRES O INFEKČNÍCH NEMOCECH Mikulov Hotel Eliška Generální partner kongresu Hlavní partneři kongresu Partneři Zdravé rozhodnutí

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Mikrobiologický ústav LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Odd. klinické mikrobiologie, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 02. Identifikace stafylokoků metodou MALDI-TOF MS 2 Petráš P. Machová I., Pantůček R. 2, Šedo O. 3, Švec P. 4 NRL pro stafylokoky, CEM, SZÚ, Praha, 2 Oddělení genetiky a molekulární biologie, ÚEB, PřF

Více

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen? ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních svačin (mazání chlebů a zdobení

Více

SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP. pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015

SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP. pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015 POZNÁMKY: SPOLEČNOST PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII ČLS JEP pořádá MEZIKRAJSKÝ SEMINÁŘ EPIDEMIOLOGŮ 2015 organizuje protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje ve dnech 20. 22. května 2015 Černý

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

5. celostátní konference

5. celostátní konference 5. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Téma: Infekční komplikace v gynekologii, porodnictví a břišní chirurgii 8. listopad 2014 Kongresové centrum Clarion

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ INFORMACE 19. 22. 5. 2010 / Olomouc IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ v tradici kongresu pediatrů a dětských sester XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie 2 Prezident kongresu Pořadatelé

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Program BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice Kazuistický kongres BUDĚJOVICE KAZUSITICKÉ je společnou akcí Jihočeských nemocnic a.s. a Zdravotně sociální fakulty JU určenou

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

13. 15. března 2008 HARRACHOV HOTEL SVORNOST F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a X. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T 1 3. 1 5. 3. 2 0 0 8 V Ě D E C K Ý P R O G R A

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 19. 21. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV HOTEL SVORNOST 9. 2. 3. 2009 VĚDECKÝ PROGRAM Fakultní nemocnice Hradec Králové Neurologická klinika XI. NEURO-SKI HARRACHOV

Více

Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná

Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK. Společenský dům Lázně Darkov, Karviná Celostátní konference s mezinárodní účastí 8. ROČNÍK Společenský dům Lázně Darkov, Karviná 6.- 8.2.2008 PROGRAM Program konference Slezské dny preventivní medicíny 6. 2. 2008 Středa 8,00 hod Prezentace

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 31. května 3. června 2006 20 důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Program BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice LÉKAŘI SEKCE CHIRURGICKÝCH OBORŮ Předsedající: Pták P., Shonová O. 1.) Cysta urachu vzácná příčina horečnatých stavů a bolestí

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. Sekce infekčních nemocí

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. Sekce infekčních nemocí 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP PROGRAMOVÝ SBORNÍK Téma: Infekce v graviditě Mezioborová spolupráce 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702,

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015.

7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM. Program. www.chirurgieplzen2015. 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 15. 16. 6. 2015 PARKHOTEL PLZEŇ - KONGRESOVÉ CENTRUM Program www.chirurgieplzen2015.cz generální partner hlavní partneři partneři Ždánská 987, 68501

Více