Společenská odpovědnost Skupina B. Braun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská odpovědnost 2011. Skupina B. Braun"

Transkript

1 Společenská odpovědnost 2011 Skupina B. Braun

2 Obsah Úvod 5 Skupina B. Braun 7 Trvale udržitelný rozvoj 9 EKONOMICKÝ PILÍŘ Naši klienti zdravotníci Vyrábíme produkty s nadstandardními bezpečnostními prvky 11 Založili jsme pracovní skupinu Bezpečnost personálu 11 Udílíme certifikát Bezpečná nemocnice 12 Naše přidaná hodnota je v kvalitních službách 13 Sdílíme zkušenosti se zdravotníky 15 Zapojujeme se do klinických studií 17 SOCIÁLNÍ PILÍŘ Naše okolí Úsměv pro život 23 Podpora sportu 27 Podpora prevence 29 Podpora kultury 31 Kvalitní zaměstnanci Získali jsme finanční granty na vzdělávací programy z EU 33 Spoluprácujeme se studenty na vysokých školách 33 Podporujeme Centrum inovací 33 Klíčové zaměstnanecké benefity 33 Naši klienti pacienti Žijeme s našimi pacienty na dialyzačních střediscích 19 Spolupracujeme s pacienty se stomií 21 Věnujeme se problematice výživy pacientů 21 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ Životní prostředí Ohleduplná kancelář 34 Environmneální management 35 Stromy pro život 35 Podporujeme společnost přátel přírody čmelák

3 Úvod Úvod Jsme potěšení, že Vám můžeme již podruhé představit naše aktivity v tak trochu jiné výroční zprávě a doufáme, že se Vám bude dobře číst i prohlížet. Podařilo se nám rozšířit aktivity v rámci Úsměvu pro život. Se Zdravotními klauny rozdáváme v českých a nově také ve slovenských nemocnicích Koše plné humoru. Jsme velmi pyšní, že můžeme podporovat Davida Drahonínského při jeho přípravách na paralympiádu v Londýně a také na to, že se nám čím dál tím častěji daří smysluplně podporovat design a kulturu. Ve spolupráci s předními českými odborníky jsme spustili nový projekt Lepší péče. Upozorňujeme na to, že je důležité, aby se lidé nebáli a ptali se svých lékařů na všechny možnosti léčby. Podporujeme osvětové pořady České televize a na stránkách lepsipece.cz provozujeme on-line poradnu. MUDr. Martin Kuncek MUDr. Lubomír Klepáč, MBA Úsměv pro život Snažíme se motivovat zdravotnická zařízení, aby používala produkty s nadstandardními bezpečnostními prvky a chránili tak své zaměstnance i pacienty. Nemocnicím, které plošně tyto produkty zavedou udílíme certifikát Bezpečná nemocnice. Jsme rádi, že jejich počet roste. Zúčastnili jsme se Národní ceny kvality, která se každoročně uděluje v 80 zemích světa, a odnesli si prestižní ocenění Úspěšná firma v rámci modelu Start Plus. Je to pro nás odměna za naše dlouhodobé úsilí o nejvyšší možnou kvalitu výrobků a poskytovaných služeb. podporuje dětské i dospělé pacienty v nemocnicích 4 PharmDr. Jiří Lukeš Ing. Petr Macoun, Ph.D. 5

4 Skupina B. Braun Skupina B. Braun Skupinu B. Braun v České a Slovenské republice tvoří společnosti B. Braun Medical, B. Braun Avitum a Aesculap Akademie, jež vznikly jako dceřiné společnosti nadnárodního koncernu B. Braun, který sídlí v německém Melsungenu. Koncern B. Braun působí na světovém trhu již bezmála dvě století a dnes patří k největším výrobcům špičkových zdravotnických produktů na světě. B. Braun Medical B. Braun Avitum Aesculap Akademie Ve spolupráci se zdravotníky po celém světě jsme vyvinuli nový kónus jehly pro výkon spinální anestezie Na Pražském hradě přebíráme Národní cenu kvality České republiky Amembris vývoj vláken pro dialýzu je podroben nejvyšším možným nárokům na zpracování V České republice a na Slovensku B. Braun Medical dodává již téměř 20 let špičkové zdravotnické materiály, lékařské nástroje, přístroje, zdravotnické technologie a služby. Staráme se o naše klienty prostřednictvím desítek obchodních zástupců a poskytujeme jim v místě pracoviště či v našem opravárenském centru plný záruční i pozáruční servis. Díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje, optimalizovaným vnitřním procesům a důsledné kontrole výroby v nejmodernějších výrobních závodech světa zaručujeme nejvyšší kvalitu a bezpečnost pro zdravotníky i pacienty. B. Braun Avitum provozuje vlastní síť vysoce moderních dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí. V Česku se staráme o více než osm stovek pacientů ve 13 dialyzačních střediscích, na Slovensku o bezmála čtyři stovky v 10 střediscích. Díky silnému a stabilnímu zázemí koncernu B. Braun jsme propojili oblast výzkumu, vývoje a výroby dialyzačních technologií s každodenní praxí. Můžeme si tak být jisti, že se našim klientům dostává skutečně špičkového dialyzačního ošetření, které odráží nejnovější poznatky moderní medicíny. V rámci vzdělávacího mezinárodního institutu Aesculap Akademie ročně v ČR a SR proškolíme zhruba zdravotníků napříč zdravotnickými obory. Vědecká rada složená z předních českých a slovenských lékařů, zástupců oboru ošetřovatelství a managementu zdravotnických zařízení jsou zárukou vysoce kvalitního výběru kurzů a lektorů. Zelená hvězda Společnost B. Braun Medical založila v roce 2000 obchodní řetězec prodejen zdravotnických prostředků Zelená hvězda. V České republice zákazníci využívají 24 prodejen a na Slovensku 11. Součástí konceptu Zelená hvězda je internetový portál, který slouží nejen jako vysoce kvalitní e-shop, ale obsahuje také odborné články, kazuistiky, klinické studie a zejména pak poradnu pro pacienty, kde na telefonické i mailové dotazy odpovídá zkušená sestra. 6 7

5 Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Pouze vynikající kvalita a trvalé zlepšování našich výrobků, služeb, systémů a procesů může zajistit, že budeme schopni plnit požadavky našich klientů. Sdílení odborných znalostí, Sharing Expertise, je příslib celého koncernu B. Braun, který nás povzbuzuje k tomu, abychom se podělili o své znalosti nejen v rámci naší organizace, ale také s našimi zákazníky, pacienty, dodavateli a dalšími cílovými skupinami, se kterými spolupracujeme. Sestrou roku v kategorii Výzkum a vzdělávání se stala naše Jitka Pancířová, globální manažerka kvality certifikovaných středisek B. Braun Avitum (třetí zprava) Naše úsilí v oblasti udržitelného rozvoje potvrzují také získané ISO certifikáty a ocenění Sázíme stromy v okolí našich dialyzačních středisek ve spolupráci se společností přátel přírody čmelák Certifikáty kvality Díky neustálému zlepšování klíčových ukazatelů udržitelnosti jsme držiteli řady certifikátů kvality v oblasti obchodu i poskytování zdravotní péče. Konkrétně se jedná o ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO (Systém enviromentálního managementu) a (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále jsme splnili podmínky pro získání certifikátu Správná dialyzační praxe. Etický kodex S našimi klienty, obchodními partnery a zástupci veřejné správy vytváříme dlouhodobá partnerství, která jsou založená na transparentním a důvěryhodném vztahu. Ve svých vnitřních předpisech proto máme Směrnici o etických pravidlech, neboli etický kodex. Naši zaměstnanci jsou povinni zajistit, aby všechny produktové prezentace byly pravdivé, vyvážené a jednoznačné. Nesmí uvádět takové informace, které mohou vyvolat klamnou představu o našich produktech či negativně popisovat produkty konkurence s cílem ji poškodit. Naši zaměstnanci Úspěšné fungování Skupiny B. Braun je založeno na kvalitních zaměstnancích. Jsme si toho plně vědomi a proto se snažíme o maximální vyvážení pracovního i osobního života. Našim zaměstnancům nabízíme širokou škálu odborného vzdělávání, příjemné pracovní prostředí a benefitní systém, ze kterého může každý čerpat na aktivity dle svých zájmů a preferencí. Naši partneři v oblasti společenské odpovědnosti Abychom pomáhali tam, kde je třeba a způsobem, který bude mít dlouhodobý a udržitelný efekt, spolupracujeme na společensky prospěšných aktivitách s neziskovými a odbornými společnostmi. Podporujeme dlouhodobě nemocné dětské i dospělé pacienty s občanským sdružením Zdravotní klaun, sázíme stromy v okolí našich dialyzačních středisek ve spolupráci se Společností přátel přírody Čmelák, s neziskovou organizací HealthCare Institut vyhlašujeme Nejusměvavější nemocnici roku a každoročně podporujeme mnoha aktivitami Světový den ledvin, na kterých spolupracujeme s Českou nadací pro nemoci ledvin. 8 9

6 Naši klienti - zdravotníci Naši klienti - zdravotníci Mezi naše klienty - zdravotníky řadíme jak komplexní zdravotnická zařízení, která používají naše výrobky a služby, tak jednotlivé lékaře a zdravotní sestry, se kterými si denodenně vyměňujeme znalosti a zkušenosti. Našim cílem je, aby vývoj našich produktů a služeb plně kopíroval potřeby zdravotníků i pacientů a stále se zvyšovala jejich kvalita a bezpečnost. Venofix Safety Vyrábíme produkty s nadstandardními bezpečnostními prvky B. Braun v roce 2011 investoval do vědy a výzkumu více než 150 miliónů EUR. Velká část finančních prostředků každoročně jde do vývoje stále dokonalejších bezpečnostních prvků, které eliminují zdravotní rizika ošetřujícího personálu i pacientů. Naši zákazníci z celého světa nás odměnili svým vysokým zájmem o produkty s bezpečnostními prvky tak, že jsme loni mohli oslavit prodej jedné miliardy bezpečnostních intravenózních katetrů (Vasofix Safety a Introcan Safety). Zdravotnická zařízení tak výrazně zvýšila ochranu svých pracovníků před bodnými poraněními, která způsobují přenos nebezpečných infekcí, jako jsou hepatitida typu B a C a virus HIV. Založili jsme pracovní skupinu Bezpečnost personálu Zajistit bezpečí personálu ve zdravotnických zařízeních je jedním z významných úkolů nejen samotných pracovníků, ale i řídicích složek. Naléhavost tohoto tématu vedla k založení pracovní skupiny Aesculap Akademie, která byla zřízena za podpory České asociace sester. Jejím úkolem je především mapovat situaci v našem zdravotnictví, definovat potřeby dnešní praxe a také přispět ke standardizaci pracovních postupů a podmínek, včetně jejich rozšiřování do povědomí zdravotnických pracovníků. V průběhu roku 2010 jsme udělali výzkum mezi zdravotnickým personálem (1055 respondentů z 5 fakultních nemocnic), výsledky výzkumu publikujeme v odborných časopisech a prezentujeme je na významných kongresech, konferencích Novinky v a produktech seminářích. s bezpečnostními prvky V roce 2011 jsme na český a slovenský trh uvedli například první skutečně antimikrobiální operační rukavice (Gammex PF AMT) na světě, které bezpečně eliminují viry, bakterie i plísně a účinkují i při kontaminaci vnitřku rukavice s krví. Dále jsme vyvinuli a uvedli na trh tzv. ready to use antibiotika (Amikacin, Tobramycin ), která maximálně sníží riziko chybného podání léčiva nebo automatické směšovací zařízení (Melseptomat ), které přesně naředí dezinfekční přípravky na požadovanou koncentraci. bezpečnostní venepunkční souprava s křidélky pro krátkodobou infuzní terapii 10 11

7 Naši klienti - Naši zdravotníci klienti Udílíme certifikát bezpečnosti a kvality Bezpečná nemocnice Bezpečnost zdravotnického personálu a efektivní léčba pacientů Při manipulaci se zdravotnickými prostředky, jako jsou například intravenózní kanyly či infuzní sety, podstupují zdravotníci riziko bodného poranění a případného následného infikování virem HIV, hepatitidou B a C či dalšími infekčními chorobami. V řadě zemí EU je používání zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky stanoveno zákonem, v České republice taková povinnost prozatím uzákoněná není. Udílením certifikátu Bezpečná nemocnice motivujeme zdravotnická zařízení k tomu, aby aktivně přistupovala k maximální ochraně svých zaměstnanců a pacientů používáním zdravotnických prostředků s bezpečnostními prvky. Naše přidaná hodnota je v kvalitních službách Zdravotnickým zařízením dodáváme vysoce kvalitní a bezpečné produkty. Jejich nákupem však naše služby teprve začínají. Na všechny naše produkty poskytujeme záruční i pozáruční servis, a to buď přímo na místě nebo v našem pražském servisním centru. Pomáháme zdravotníkům i v údržbě operačních nástrojů tak, aby jejich životnost byla co nejdelší. Nemocnice Strakonice U zastaralých prostředků bez bezpečnostních prvků tato poranění nejsou přes veškerou opatrnost bohužel nijak výjimečná. Pro daného pracovníka to může znamenat vážné zdravotní, psychické i sociální problémy, pro nemocnici pak ztrátu dlouhodobě budované prestiže. Proto jsme se rozhodli jít cestou prevence a použitím bezpečnostních prvků zmíněná rizika snížit na minimum, vysvětluje důvody celoplošného zavedení bezpečných produktů MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva Nemocnice Strakonice. Nemocnice Hořovice Používání nejmodernějších bezpečnostních zdravotnických prostředků je současně dokladem kvality poskytované péče a zájmu o pacienty i zaměstnance. Získání tohoto certifikátu je pro Nemocnici Hořovice věcí prestiže a pro pacienty signálem dodržování zvýšených bezpečnostních standardů, říká Ing. Pavel Staňa, ředitel Nemocnice Hořovice. Nemocnice Písek Od roku 2007, kdy jsme začali zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky postupně zavádět, jsme zaznamenali rapidní úbytek poranění zdravotníků o kontaminovanou jehlu či periferní kanylu. Zatímco v roce 2007 se zranilo více než 40 zdravotníků, v roce 2010 počet zranění klesl na devět. Od začátku roku 2011, kdy již používáme bezpečnostní jehly a kanyly ze 100 procent, neevidujeme zranění žádné, uvádí MUDr. Jiří Holan, MBA, ředitel Nemocnice Písek. Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach Ochrana našich pacientov a zdravotníkov pred poraneniami a nebezpečnými vírusovými nákazami je pre nás mimoriadne dôležitá. Moderné zdravotnícke pomôcky s bezpečnostnými prvkami považujem v nemocnici, ktorá chce poskytovať kvalitné služby, za samozřejmost, hovorí MUDr. Tomáš Sieber, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VOÚ. Servisní centrum Naši zákazníci si mohou být jistí, že v případě problému či pravidelné údržby jakéhokoli produktu, mají v České i Slovenské republice autorizovanou servisní podporu napříč celým portfoliem. Díky pražskému servisnímu centru mohou naši zákazníci využívat veškerých výhod specifických produktů, jakým jsou například modulární řešení pro infuzní terapii B. Braun Space. Servisní technici zajišťují implementaci veškerých nastavení dle konkrétních přání jednotlivých zákazníků a starají se o přístroje po celou dobu jejich životnosti. Tato úzká spolupráce zároveň přispívá k dalšímu vývoji našich produktů. Systém péče o chirurgické nástroje Nemocnicím dokážeme sestavit komplexní systém péče o chirurgické nástroje, který výrazně prodlouží jejich životnost a zároveň zajistí jejich stoprocentní funkčnost během operace. Tímto systémem přispíváme ke snížení nákladů, stresového zatížení operačních týmů i minimalizaci hygienického rizika. Kontejnerový systém Aesculap Každá staniční sestra na operačním sále občas řeší podobný problém, jak sestavit síto s operačními nástroji, jak je do něj bezpečně uložit či jaký použít sterilizační obal. Vyvinuli jsme unikátní Kontejnerový systém Aesculap, který zajistí optimální rozložení a zafixování operačních nástrojů. Kontejnerové systémy tak přispívají k bezpečnějšímu a přehlednějšímu uložení nástrojového vybavení a zároveň se významně prodlužuje jejich životnost

8 Naši klienti - zdravotníci Sdílím e zkušenosti se zdravotníky Aesculap Akademie, patřící do Skupiny B. Braun, v roce 2011 uspořádala v ČR a SR vzdělávací kurzy pro více než 11 tisíc zdravotníků. Lékaři, zdravotní sestry a další zdravotnický personál mají na těchto kurzech jedinečnou možnost nejen získat nové znalosti, ale také sdílet své zkušenosti s ostatními zdravotníky. Aesculap Akademie působí ve 40 zemích světa, šíření nových myšlenek, zkušeností a metod se tedy odehrává i na mezinárodní úrovni téměř v reálném čase. Neuroendoskopická operativa komorového systému ve FN Ostrava Mezinárodní kurz pro zahraniční spondylochirurgy, Krajská nemocnice Liberec Kongres Anestezie za mimořádných podmínek ve spolupráci s ÚVN Role nelékařských povolání v léčbě pacientů s onkologickým onemocněním, Hradec Králové Uvádíme stručný výběr nejzajímavějších vzdělávacích aktivit, které uspořádala Aesculap Akademie v roce 2011: Cervical Spine Course prestižní mezinárodní kurz pro zahraniční spondylochirurgy, tedy lékaře zabývající se problematikou operativy páteře Neuroendoskopická operativa komorového systému součástí mezinárodního workshopu pro lékaře z oboru neuroendskopie je skutečná operace hydrocefalu a operace mozku ve Fakultní nemocnici Ostrava Kurzy regionální anestezie anesteziologové mají šanci si na kurzech vyzkoušet vyhledávání nervových pletení na figurantce či na kadaveru Anestezie za mimořádných podmínek třídenní kongres konaný ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí byl zaměřen na multi-oborovou problematiku míšního traumatu, nitrohrudních a nitrobřišních katastrof a asfyxie Péče o nemocné eliminačními metodami certifikovaný kurz Ministerstvem zdravotnictví pro všeobecné sestry hrazený z prostředků EU (kromě hl. m. Prahy) Bezpečné podání intravenózních léčiv kurzy jsou zaměřeny především na rizika při podávání léčiv, praktickému sestavování bezpečné infuzní linky a na lékové formy s vysokou bezpečností, tzv. Ready to use Sympozium intenzivní péče mezinárodní sympozium pro nelékařské zdravotnické pracovníky pod záštitou Fakultní nemocnice Ostrava a Ostravské univerzity Jihlavská konference porodních asistentek unikátní akreditovaná konference pro porodní asistentky z celé republiky Laparoskopický kurz unikátní nácvik laparoskopické operace na umělém torzu lidského těla ve vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové v úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové Periferní žilní kanylace a intravenózní terapie součástí praktického kurzu pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře jsou také ukázky správné dezinfekce rukou a prevence nozokomiálních nákaz Novinkou v roce 2011 je start dvouletého cyklu Konference a semináře pro nelékařské obory pořádaného Aesculap Akademií ve spolupráci a pod záštitou České asociace sester v rámci projektu MZ ČR v koordinaci s IPVZ. Konference se konají po celé ČR a jsou zaměřené na onkologická, kardiovaskulární a cerebrovaskulární témata a na péči o seniory a nutrici

9 Naši klienti - zdravotníci Zapojujeme se do klinických studií Provádění klinických studií je nepostradatelnou součástí vývoje léčiv a zdravotnických prostředků. Od zahájení první studie v České republice v roce 2005 jsme se zapojili téměř do desítky klinických studií napříč zdravotnickými obory a výsledky sdílíme s kolegy z koncernu, kteří poznatky využívají při vývoji a inovacích našich produktů. V roce 2011 jsem se podíleli na dvou studiích. B. Braun Space GlucoseControl bezpečně a spolehlivě optimalizuje úroveň hladin glykemie u kriticky nemocných pacientů 16 Účast České republiky na mezinárodní studii se systémem Space GlucoseControl U řady kriticky nemocných pacientů dochází k porušení metabolismu glukózy. Hovoříme o tzv. stresovém diabetu. Nejnovější klinické studie prokázaly, že těsná kontrola glykémie snižuje nemocnost a úmrtnost u některých skupin kriticky nemocných. Její dosažení však není snadné. Koncern B. Braun vyvinul systém Space GlucoseControl (SGC), který napomáhá optimálnímu vedení inzulinové léčby u pacientů se stresovým diabetem. Po úspěšném testování v několika klinických studiích byl systém SGC schválen pro použití v klinické praxi v rámci Evropské unie. S cílem získat podklady pro další vývoj systému SGC jsme zorganizovali mezinárodní neintervenční klinickou studii pod názvem Hodnocení kontroly glykemie u pacientů v intenzivní péči s použitím systému Space GlucoseControl. Studie byla zahájena v dubnu 2011 a měla by být dokončena v první polovině roku 2012.Účastní se jí celkem 20 center v devíti evropských zemích. z nichž každé zařadí do studie minimálně 50 pacientů. Za Českou republiku do projektu vstoupila čtyři centra. Jsou to Fakultní nemocnice Motol, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Plzeň a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Výsledky klinické studie v České republice budou využity při vývoji nové generace centrálních žilních katétrů s antimikrobiální úpravou Použití centrálních žilních katetrů v intenzivní péči je spojeno s rizikem infekčních komplikací, které v nezanedbatelné míře přispívají k nemocnosti a úmrtnosti především pacientů jednotek intenzivní péče. V roce 2003 uvedl B. Braun na evropský trh potažený centrální žilní katetr Certofix protect. Katetr je vyrobený z polyuretanu, na jehož vnější i vnitřní povrch je navázána chemická látka s antimikrobiálními vlastnostmi blízká polyhexanidu. Abychom prokázali bezpečnost a účinnost nového potaženého katetru Certofix protect jsme zorganizovali v letech klinickou studii, která porovnávala potažený katetr Certofix protect se standardním katetrem Certofix. Studie se zúčastnila Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno. V průběhu tří let bylo do studie zařazeno celkem 680 pacientů jednotek intenzivní péče. Výsledky klinické studie prokázaly významně nižší výskyt infekce krevního oběhu při použití potaženého katetru Certofix protect v porovnání se standardním katetrem Certofix. Poznatky získané v klinické studii budou využity při vývoji nové generace centrálních žilních katetrů B. Braun. 17

10 Naši klienti - pacienti Naši klienti - pacienti Největší skupinu našich pacientů tvoří lidé s nemocnými ledvinami, kteří chodí do nefrologických ambulancí či dialyzačních středisek B. Braun Avitum. S těmito lidmi trávíme mnoho času a snažíme se jim věnovat i mimo ordinace či dialyzační sál. Spolupracujeme také s pacienty, kteří mají umělý vývod a svým přístupem se snažíme o to, aby se co nejrychleji vrátili do normálního života. Od loňského roku jsme také členem Asociace výrobců klinické výživy. Lázeňský dům Slavkov u Brna nabízí klientům ubytování v kombinaci s lázeňskou či zdravotní péčí a také rekondiční pobyty pro stomické pacienty. Pacienti se svým ošetřujícím personálem vysazují vzrostlé stromy u Dialyzačního střediska Šaľa 18 B. Braun Avitum, Slavkov u Brna, pacienti při dialyzačním ošetření Žijeme s našimi pacienty na dialyzačních střediscích Pacientům s nemocnými ledvinami, kteří zahájí dialyzační léčbu, se radikálně změní život. Zpravidla třikrát týdně dochází na pětihodinové ošetření na lůžku. Při léčbě se snažíme o maximální citlivost a respekt k soukromí pacientů a jejich sebeúctě a přihlížíme k jejich individuálním potřebám. Náš přístup si ověřujeme pravidelnými průzkumy spokojenosti pacientů.pomáháme pacientům vrátit se do optimálního fyzického, psychického a sociálního stavu a celkově společně pracujeme na zlepšení kvality jejich života. Moravskoslezské Beskydy Pustevny a Radhošť Relaxace v pivních lázních Str. 10 Jídelníčkem proti rakovině Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které posilují imunitní systém Str. 13 Hobby V říjnu se pusťte do sázení ovocných stromů a keřů, dobře se uchytí Str. 21 Komunikujeme se svými pacienty Nejen pacienti, ale i jejich příbuzní či známí se chtějí dozvědět o nemoci více, chtějí znát zkušenosti ostatních se stejnými problémy. Proto jsme podpořili vznik komunitního webu kde mohou mezi sebou diskutovat jednotliví návštěvníci a zároveň se v rámci poradny mohou ptát lékařů, sester, pacientů, ale třeba i právníků či sexuologů. Každé dva měsíce také vydáváme časopis Dialog, kde se naši pacienti dozvědí novinky v léčbě, přečtou si rozhovory se zajímavými lidmi a najdou zde i prostor k odreagování a inspiraci. Časopis nejen pro 5 dialyzované pacienty Šel jsem však vytrvale 2011 Lidé kolem nás Rozhovor s muzikantem a kapelníkem v Čechách asi nejpopulárnější cikánské kapely Romano Stilo Františkem Rigem Str. 4 Rozhovor s páterem Františkem Líznou Společnost B. Braun získala Národní cenu kvality Fotoreportáž na str. 20 Být či nebýt, kouřit či nekouřit Každý, kdo dokázal přestat kouřit, vyhrál. Str. 9 ISSN Časopis nejen pro 6 dialyzované pacienty Navštivte s námi Vánocní trhy ve Vídni a Dráždanech ISSN Pomáháme našim pacientům cestovat Prostřednictvím projektu Prázdninové dialýzy zorganizujeme našim pacientům léčbu i mimo jejich bydliště. Mají tak jistotu, že kdekoli v České republice i po celém světě získají stejně kvalitní léčbu a nemusí se o nic starat, veškerou komunikaci s daným dialyzačním střediskem zařídíme my. Sázíme společně stromy v okolí dialyzačních středisek Stromy sázíme za aktivní, dobrovolné účasti pacientů a personálu našich dialyzačních středisek. Sázíme již vzrostlé stromy, skladba je tvořena z původních česko - slovenských druhů dřevin. Výsledek je hned a dobře vidět, vzrostlý strom má výrazný vliv na volnou krajinu a vytváří tak předpoklad pro trvale udržitelnou pomoc přírodě i krajině v místě, kde je dialyzační středisko umístěno. Námi vysazované stromy pocházejí z lesních bio-školek, provozované občanským sdružením čmelák společnost přátel přírody, čímž pomáháme k financování činnosti bioškolek, které slouží k environmentální výchově dětí a vzdělávání dospělých. 19

11 Naši klienti - pacienti Spolupracujeme s pacienty se stomií Několik tisíc lidí po celém světě musí každý rok v důsledku onemocnění nebo úrazu podstoupit operaci, kdy jim je trvale založena stomie, neboli umělý vývod. Jako výrobci vysoce kvalitních produktů se osobním a dlouhodobým přístupem snažíme pacientům pomoci a motivovat je k tomu, aby se se stomií vyrovnali a pokračovali v aktivním životě v co největší míře. Jsme generálním partnerem komunitního webu kde mají stomičtí pacienti, jejich rodiny a přátelé možnost získat mnoho užitečných informací, sdílet své zkušenosti s ostatními nebo přímo klást konkrétní dotazy erudovaným odborníkům. Naleznou zde také praktický přehled kontaktů na stomické sestry ve svém regionu. Aktivně spolupracujeme s lékaři, stomickými sestrami a s dobrovolnými sdruženími stomiků ILCO a SLOVILCO a podporujeme vydávání časopisu Stomické listy. Urostomie Příručka pro pacienty Kolostomie Příručka pro pacienty Ileostomie Příručka pro pacienty Věnujeme se problematice výživy pacientů Jsme aktivním členem Asociace výrobců klinické výživy (AVKV), která sdružuje společnosti s vlastním výzkumem, jež vyvíjí a poskytují produkty k dosažení optimálního výsledku léčby pacienta prostřednictvím specializovaných nutričních řešení. V roce 2011 jsme v rámci AVKV vyhlásili grant na podporu aktivit, které prokazatelně snižují malnutrici, neboli podvýživu, u hospitalizovaných pacientů v České republice. Vítězem se stal projekt s názvem Význam individualizované nutriční péče v onkologické ambulanci podaný Pracovní skupinou nutriční péče v onkologii České Onkologické Společnosti (PSNPO) a na jeho realizaci získal 305 tisíc korun. Flexima Active Nejnovější stomická pomůcka z úspěšné řady Flexima 20 S pacienty aktivně komunikují také zástupci Zelené hvězdy, kteří poskytují poradenství nad konkrétními výrobky a zajišťují jejich distribuci v potřebný čas až do domu. Pokud mají pacienti jakýkoli problém, mohou se také obrátit na zelenou linku Zelené hvězdy, kde jim zkušená zdravotní sestra obratem poradí. Žít plnohodnotně Rozhovor s Pavlem Kremlem o zákeřné nemoci Strana 4 Plané bylinky propašujte na jaře do kuchyně, kopřivami nacpěte mrazák Strana 20 Irigace - výplach střeva přes kolostomii Strana 8 Přehled stomických pomůcek Strana 12 B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně Stomické listy Aktivní rekreace pro stomiky Strana

12 Naše okolí Naše okolí Podporujeme zejména aktivity, které úzce souvisí se zdravotnictvím, jsou to tedy činnosti, kterým rozumíme a dokážeme být našemu okolí kvalitním partnerem i rádcem. Naším hlavním charitativním projektem je Úsměv pro život, který podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Aktivně se angažujeme také v oblasti prevence, kde cílíme na širokou veřejnost a snažíme se, aby lidé zdravotním komplikacím předcházeli. Úsměv pro život Charitativní projekt Úsměv pro život oslavil v roce 2011 své 2. narozeniny. Tento projekt financujeme nejen z vlastních finančních prostředků, ale zapojujeme do něj své klienty, zaměstnance i širší veřejnost

13 Oblastní nemocnice Jičín, Ing. Dana Kracíková, ředitelka Pro pacienty jsme i přes veškerou snahu stále jen bílé pláště. Naproti tomu klauni vnesou na oddělení barvy, smích a humor, čímž nemocné alespoň na chvíli vytrhnou z každodenní rutiny, a to je doslova k nezaplacení. Naše okolí Koš plný humoru Úsměv pro život podporuje občanské sdružení Zdravotní klaun a na základě této spolupráce vznikl společný projekt Koš plný humoru. Zdravotní klauni rozdávají dlouhodobě nemocným pacientům dárkové koše, které obsahují knihy, DVD, křížovky, společenské hry a podobně. Při rozdávání se vyškolení pracovníci s pacienty baví a snaží se je rozptýlit a dodat novou sílu do mnohdy těžké léčby. V loňském roce jsme nově spustili projekt i na Slovensku, kde spolupracujeme s občanským sdružením Červený nos. Celkem jsem rozdali již přes 1500 Košů plných humoru. Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Onkologická klinika, Zdeňka Dlouhá, vrchní sestra Z mého pohledu se jednalo o velice zdařilou akci, nálada na pracovišti byla zřetelně lehčí, veselejší, pacienti se alespoň na chvíli odreagovali od strachu, určitého napětí a úzkosti, které je samozřejmě při onkologickém onemocnění stále doprovází. Byli potěšeni skutečností, že někdo,,zvenku o ně jeví zájem. Tento projekt má jednoznačně smysl a pacientům pomáhá. Fakultní nemocnice Motol, Oddělení ambulantního podávání cytostatik, MUDr. Pěva Vraštilová, vedoucí lékařka Je to výborný nápad, který má smysl. Naši pacienti zažívají nejdříve psychický šok z diagnózy zhoubného nádoru, následuje strach z budoucnosti, starost o rodinu, existenční starosti a u všech potom strasti spojené s dlouhodobou léčbou. Je skvělé, že v přítomnosti klaunů slyšíme na našem oddělení upřímný smích. Masarykův onkologický ústav, Zuzana Joukalová Bylo to jedním slovem skvostné. Zdravotní klauni dokázali během chvíle navázat kontakt s pacientem i našim personálem. Zkrátka a dobře, bavili se všichni. Po jejich návštěvě jste mohli vidět pacienty s klaunskými nosy, s knížkou v ruce nebo luštící oblíbené křížovky. A všichni jedním dechem dodávali, že tak dobře se už dlouho nepobavili. Univerzitna nemocnice Bratislava, Oddělení klinické onkologie, Helena Szászová, vedoucí sestra Návštěva klaunů přinesla pacientům neopakovatelný humor a smích. I personal měl velkou radost z usměvavých pacientů a již teď se těšíme na další setkání. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie, MUDr. Eugen Kubala, zástupce přednosty Cokoliv, co může odpoutat myšlenky pacientů od nemoci a přimět je přemýšlet nad něčím jiným, je velkou pomocí na jejich cestě za uzdravením. A když jim pomůžeme se usmívat, mají z části vyhráno

14 Naše okolí Podporujeme Davida Drahonínského a držíme mu palce, aby obhájil zlato z lukostřelby i na paraolympiáde v Londýně Nejusměvavější nemocnice roku 2011 Pod hlavičkou Úsměvu pro život jsme vyhlásili již druhý ročník soutěže o Nejusměvavější nemocnici roku. Snažíme se tak motivovat zdravotnická zařízení, aby při své léčbě nezapomínali také na úsměv. Na soutěži spolupracujeme s neziskovou organizací HealthCare Institute. Nejusměvavějšími nemocnicemi roku 2011 jsou Fakultní nemocnice Hradec Králové v kategorii fakultní nemocnice a Swiss Med Clinic Planá v kategorii krajské a městské nemocnice. Infuzní přístroje dětem, které se s vážnou chorobou již narodili Sofie Diessnerová (6 měsíců) a Matyáš Zaremba (4 roky) mají něco společného, chybí jim část střeva a musí být celý život napojeni na infuzní přístroje. B. Braun vyrábí jedny z nejmenších a nejlehčích infuzních přístrojů pro domácí použití na světě. Sofii jsme darovali přístroje Perfusor a Infusomat v hodnotě přesahující 100 tisíc korun a Matyášovi nejnovější model infuzní pumpy Infusomat Space, který stojí bezmála 70 tisíc korun. Spolupráce s Městskou částí Prahy 8 Bezmála čtyři stovky filtračních polomasek REFIL jsme věnovali Městské části Prahy 8. Ta je bude rozdávat do některých škol a do domova seniorů Slunečnice. Také jsme společně podpořili sociální firmu Jůnův statek, která zaměstnává osoby s duševním postižením. František Vojík z divize Hospital Care předává rodině Diessnerových infuzní přístroje Bezmála čtyři stovky filtračních polomasek REFIL jsme věnovali Městské části Prahy 8 Podpora sportu Podporujeme sportovní kluby i jednotlivce. Věříme, že aktivní pohyb je přirozenou součástí zdravého životního stylu a naším cílem je umožnit i handicapovaným zapojit se do sportovních aktivit. David Drahonínský bude na paralympiádě v Londýně bojovat o zlato Davidovi se před 13 lety kompletně změnil život. Vrátil se z tréninku bojového umění taekwon-do, šel si lehnout a vzbudil se až v nemocnici mezi operacemi. V náměsíčnosti vypadl z třetího patra, zlomil si poslední krční obratel a nenávratně tak poškodil míchu. Od té doby, jak sám s nadhledem říká, má módní doplněk se čtyřmi kolečky. O čtyři roky později již David reprezentuje Českou republiku v lukostřelbě a v létě 2012 pojede bojovat do Londýna o zlato. Jsme pyšní na to, že Davida můžeme v jeho tvrdé dřině podporovat. Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných ČSTV Klub dialyzovaných a transplantovaných sportovců vznikl při Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Praha - Homolka. Hlavní činností Klubu je tvorba a propagace rehabilitačních programů pro osoby léčené umělou ledvinou či žijící s transplantovanou ledvinou a organizování letních a zimních sportovních her pro dialyzované a transplantované z České republiky i zahraničí. Sportovci Klubu se pravidelně zúčastňují i celoevropských a mezinárodních sportovních her, kde byly jejich výkony v minulých letech odměněny řadou medailí. Klub je členem Svazu vnitřně postižených sportovců ČR a členem mezinárodních federací WTGF a ETDSF, místopředsedou Klubu je Lukáš Svoboda, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum Praha - Homolka

15 Světový den ledvin 10. březen 2011 Chraňte své ledviny, pomůžete svému srdci Podpora prevence Naše okolí Šíříme osvětu a podporujeme edukační programy pro širokou veřejnost i lékařské a nelékařské pracovníky ve zdravotnictví. Mobilní ambulance v areálu sídla Skupiny B. Braun Kampaň na Světový den ledvin 2011 přilákala k preventivnímu vyšetření lidí Vítězná fotostory v soutěži Na hygienu rukou s vtipem v podání Nemocnice Jihlava, Novorozenecká JIP Poškozené ledviny vysoce zvyšují riziko kardiovaskulárního onemocnění - tento fakt je však velmi často přehlížený. Světový den ledvin 2011 svým heslem Chraňte své ledviny, pomůžete svému srdci vyzývá všechny s ohroženými ledvinami, aby si při návštěvě lékaře nechali vyšetřit také své srdce! Světový den ledvin Druhý čtvrtek v březnu patří Světovému dni ledvin. V tento den máme na našich dialyzačních střediscích den otevřených dveří a každému zájemci uděláme preventivní vyšetření. Zároveň podporujeme Českou nadaci pro nemoci ledvin, se kterou spolupracujeme zejména na propagaci prevence. V roce 2011 jsme na podporu Světového dne ledvin uspořádali pět tiskových konferencí, naši lékaři z dialyzačních středisek poskytovali rozhovory a dopovídali na dotazy v on-line rozhovorech na našich nejčtenějších zpravodajských serverech. K preventivnímu vyšetření jsme přilákali rekordních lidí s tím, že téměř 20 procent bylo objednáno na podrobné nefrologické vyšetření. Světový den hygieny rukou Nesprávně prováděná hygiena rukou je jednou z příčin rozšiřování nozokomiálních nákaz, které jsou všudypřítomným strašákem zdravotnických zařízení po celém světě. U příležitosti Světového dne hygieny rukou jsme vyhlásili soutěž pro zdravotnická zařízení po celé České republice s cílem zaujmout širokou i odbornou veřejnost netradičním pojetím hygieny rukou. Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích Fotostory a Video, předmětem nebylo nic jiného, než ztvárnění, jak pojímají hygienu na na svých pracovištích. Zvítězili Novorozenecká jednotka intenzivní péče Nemocnice Jihlava a Masarykova nemocnice Ústí nad Labem. Podporujeme edukační pořady České televize Léčba inkontinence, kloubních poranění či předcházení podvýživě pacientů. To jsou témata osvětových pořadů České televize, které jsme v loňském roce podpořili. Přední čeští odborníci v nich vyzývají diváky, aby se za svá onemocnění nestyděli nebo se zbytečně netrápili a zeptali se svých lékařů na všechny možnosti léčby. Toto sponzorství nás inspirovalo ke spuštění on-line projektu Lepší péče, kde témata rozšiřujeme a návštěvníci stránek mohou v poradně své problémy s danými odborníky konzultovat. MUDr. Vladimír Vojanec Prevence onemocnění ledvin Vítězné video Masarykovy nemocnice v soutěži Na hygienu rukou s vtipem Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Zeptejte se na léčbu inkontinence 28 29

16 Naše okolí Podpora kultury Může se zdát, že společnost, která vyrábí zdravotnickou techniku a materiály, bude mít k designu a architektuře daleko. To se však v případě rodinné firmy B. Braun nedá říct kvalitní design prostupuje celou společností, od architektury až po zdravotnickou techniku. Navigační systém OrthoPilot, který slouží lékařům k přesnému provedení náročných operací, získal jednu z nejprestižnějších světových cen za design: if Product Design Award 2008 v kategorii Medicine and Healthcare. Snaha o funkčnost a krásu se promítla i do strategického rozhodnutí v oblasti firemní architektury: představitelé společnosti se již před desítkami let rozhodli, že nechtějí stavět po celém světě stejné budovy, které budou narušovat regionální architekturu. V lékařské kavárně Café B. Braun se může i široká veřejnost seznámit s umělecky naaranžovanými produkty B. Braun Podpořili jsme závěrečný koncert mezinárodního hudebního festivalu Rozhlasový podzim v čele s dirigentem Vronským Architektka Eva Jiřičná v Café B. Braun Kulturní adventní brunch spojený s výstavou obrazů Café B. Braun bodovalo v soutěži Grand Prix architektů 2011 V České republice se můžeme pochlubit lékařskou kavárnou Café B. Braun, která byla rovněž vytvořena na základě filozofie firmy a ve spolupráci s architektkou Evou Jiřičnou. Ve vysoce moderním interiéru, kterému dominují skleněné schody na kovovém závěsu, se může i široká veřejnost seznámit s umělecky naaranžovanými produkty B. Braun. Například takový titanový kloub se svým dokonalým designem je uměleckým dílem hodným výstavy. Jsme rádi, že se můžeme pochlubit čestným uznáním za interiér v soutěži Grand Prix architektů Rozhlasový podzim ve znamení Úsměvu pro život Podpořili jsme závěrečný koncert mezinárodního hudebního festivalu Rozhlasový podzim a ve spolupráci s Českým rozhlasem jsme získali bezmála 80 tisíc korun pro Úsměv pro život. Z každé prodané vstupenky Český rozhlas věnoval 25% na projekt Koš plný humoru a Skupina B. Braun pak vybranou částku zdvojnásobila. Dražba obrazu ve prospěch Úsměvu pro život Na programu kulturního adventního brunche, který jsme podpořili, byla také výstava obrazů. Na závěr pořadatelé vydražili obraz Zimní krajina významného české malíře Jaroslava Panušky. Výtěžek z této dražby společně s jednoprocentním objemem všech prodaných obrazů byl poukázán na konto Úsměvu pro život. Celkem 34 tisíc korun jsme použili na financování projektu Koš plný humoru

17 Kvalitní zaměstnanci Kvalitní zaměstnanci - klíč k úspěchu Náš tým tvoří z velké většiny obchodní zástupci, kteří napřímo jednají s našimi klienty a zdravotníci na dialyzačních střediscích. Z toho je zřejmé, že zaměstnanci jsou v naší dennodenní činnosti opravdu klíčoví. Proto se snažíme o vyváženost pracovního a osobního života a nabízíme jim mnoho nefinančních benefitů. Kompletní vedení Skupiny B. Braun předává Tomáši Feltovi cenu za nejlepší nápad do Centra inovací CENTRUM INOVACÍ Jeden z kurzů podporovaný Evropskou unií Den dětí pro naše zaměstnance a jejich ratolesti š ť á v u d e j t e n á p a d ů m Získali jsme finanční granty na vzdělávací programy z EU Rozvoj kvalifikace a zlepšení adaptability Na tento program pro zaměstnance společnosti B. Braun Medical, jsme získali přes 2,4 miliónů korun z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním cílem je zvýšit úroveň prodejních dovedností obchodníků, zdokonalení prezentačních dovedností našich lektorů a zvýšit úroveň osobních znalostí a dovedností servisních techniků. Bridge2Comm II Naši lékaři, sestry, management dialyzačních středisek a rehabilitační pracovníci mohou díky Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost čerpat 7 miliónů korun na kurzy z nejrůznějších oblastí. Obsah kurzů přispěje k posílení komunikačních kompetencí, marketingových a manažerských dovedností, zvládání stresových situací a k celkovému vytváření pozitivní image naší společnosti B. Braun Avitum. Spoluprácujeme se studenty na vysokých školách Zapojení studentů do firemních projektů Podpora při zpracování bakalářské či diplomové práce Stáže pro tuzemské i zahraniční studenty Účast na prezentačních akcích pro studenty s cílem přiblížit jim Skupinu B. Braun jako možného zaměstnavatele Podporujeme Centrum inovací Loni do Centra inovací přispělo 27 zaměstnanců se svými zlepšovacími nápady. Výhercem se stal Tomáš Felt z IT sekce s nápadem využití QR kódů, které tvoří černé a bílé bloky. Z těchto bloků jsou vytvořeny obrazce ve tvaru čtverce, které po naskenování rozpozná čtečka QR kódů. Obrazec tak nese textovou zprávu, kontaktní informace nebo odkaz na naše webové stránky. Kódy budeme využívat při marketingových kampaních. Klíčové zaměstnanecké benefity Pět týdnů dovolené Benefitní systém: možnost využití příspěvku zaměstnavatele dle vlastního uvážení na sport, kulturu, jazykové vzdělávání, zdravotní péči či cestování Široké spektrum vzdělávání Kariérní rozvoj: možnost zapojení do lokálních i mezinárodních projektů Výhodné stravování: příspěvek na stravování formou stravenek nebo možnost stravování v místě zaměstnavatele Každoroční očkování proti chřipce zdarma Společenské a sportovní akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky 32 33

18 Životní prostředí Životní prostředí Odpovědný přístup k životnímu prostředí centrálně stanovuje mateřská společnost B. Braun Melsungen. Výroba, která šetří životní prostředí a přírodní zdroje, je již několik let zakotvená ve směrnicích společnosti a je součástí politiky životního prostředí B. Braun. Díky smysluplnému výběru a šetrnému použití prověřených surovin a rovněž díky výrobě v souladu s GMP (Good Manufacturing Practice), mají naše výrobky a služby důvěru mezi odběrateli i uživateli. Zelené sedmero 1. Tiskni s rozumem Papíry nejsou vrby, nepotřebují znát všechna tajemství. 2. Preferuj nebalenou vodu, zajdi si pro ni se džbánkem Voda je jako pivo, lepší točená nežli lahvová. 3. Třiď odpad, má to smysl! Na barvě záleží... Dej odpadu druhou šanci. 4. Pusť si klimatizaci nebo otevři okno Protiklady se sice přitahují, ale tyto dva rozhodně ne. 5. Vypni monitor i počítač I oni se potřebují po práci vyspat. 6. Zhasínej Elektrárny naši další podporu nepotřebují. 7. Jezdi úsporně A občas nech auto doma... Ohleduplná kancelář V rámci projektu Green Year, aneb buďme zelení nejen logem, jsme i letos v našich kancelářích dodržovali tzv. zelené sedmero a vyhlásili jsme zaměstnaneckou soutěž o nejlepší zelený zlepšovák. Vyhrál nápad kolegy Jakuba Hauznera z IT sekce, který navrhl zavedení tiskáren s technologií tuhého inkoustu. Ten je šetrný k životnímu prostředí - nezatěžuje jej totiž zbytečným odpadem. Unikátní technologie umožňuje tisk i na méně kvalitní, recyklované, strukturované či vysokogramážní papíry, stejně tak jako na obálky nebo samolepky. Kvalita tisku přitom zůstává od první až po poslední stránku na té nejvyšší úrovni. Environmentální management Jsme držiteli certifikátu EN ISO 14001:2004 Systémy environmentálního managementu. Zavedli jsme a nadále rozvíjíme integrovaný systém řízení, jehož součástí je systém řízení kvality a systém ochrany životního prostředí. Zejména na našich dialyzačních střediscích dbáme odbornou likvidaci odpadů. Interní audity systému ochrany životního prostředí provádíme jednou ročně, nejméně jednou za tři roky podstupujeme externí audit dle EN ISO 14001:2004 prováděný německou certifikační společností Environmental and Quality Standards Certification GmbH. Každoročně také zpracováváme Koncepci životního prostředí a odpadového hospodářství, která obsahuje základní informace o vlivech a dopadech společnosti na životní prostředí a definuje cíle a plány v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme společnost přátel přírody čmelák Naši pacienti s našimi zaměstnanci lékaři, zdravotními sestřičkami a dalšími kolegy společně se zástupci Čmeláka sází vzrostlé stromy v blízkosti dialyzačních středisek B. Braun Avitum. Stromy pro život Podporujeme iniciativu společnosti Office Depot Stromy pro život. Za každých 50 prodaných balíků papíru PAPIRIUS nebo OFFICE DEPOT je vysazený strom. Office Depot je dodavatelem Skupiny B. Braun. Kromě recyklovaného papíru odebíráme také další tzv. zelené produkty jako např. nástěnky, bločky či tabule

19 Tento materiál s certifikátem FSC je vytištěn na recyklovaný papír pocházející z odpovědných zdrojů. Společenská odpovědnost Skupiny B. Braun, 2011 Vedoucí projektu Lucie Kocourková B. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 CZ Praha 4 Tel Fax

Skupina B. Braun. v roce 2011

Skupina B. Braun. v roce 2011 Skupina B. Braun v roce 2011 Podporujeme Davida Drahonínského. 2 Obsah Úvod 5 Skupina B. Braun 6 Klíčové momenty roku 2011 10 Trvale udržitelný rozvoj 13 EKONOMICKÝ PILÍŘ SOCIÁLNÍ PILÍŘ Naše okolí 26-35

Více

Skupina B. Braun. Lepší péče. Společenská odpovědnost. www.lepsipece.cz. www.usmevprozivot.cz. www.bbraun.cz. www.stomici.cz. www.zelenahvezda.

Skupina B. Braun. Lepší péče. Společenská odpovědnost. www.lepsipece.cz. www.usmevprozivot.cz. www.bbraun.cz. www.stomici.cz. www.zelenahvezda. www.zelenahvezda.cz Skupina B. Braun Lepší péče www.lepsipece.cz Společenská odpovědnost www.usmevprozivot.cz www.bbraun.cz www.stomici.cz www.ledviny.cz Obsah Sídlo skupiny B. Braun Úvod 5 O společnosti

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů.

B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. B. Braun Avitum Zlepšujeme nejen zdraví, ale i kvalitu života pacientů. Onemocnění ledvin Renální insuficience (ledvinná nedostatečnost) může mít celou řadu příčin a také se projevovat širokým spektrem

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com

Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com Smíme Vám prozradit naše obchodní tajemství? www.delta-cz.com DELTA Už tři desetiletí děláme totéž. Nejprve přemýšlíme. Budoucnost není pokračováním přítomnosti, ale realizací představ. Objevovat souvislosti,

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC

SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC Česká asociace sester pořádá ve spolupráci s IPVZ 5. podzimní konferenci Prezidia ČAS SOUČASNÁ LEGISLATIVA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ, ZÁSADNÍ VÝZNAM PRO BEZPEČÍ NEMOCNIC 22. - 23. 11. 2012 Hotel DUO, Praha

Více

Sledování nesterilních injekčních jehel Úkol 3.3. Jelikož studujeme na Střední zdravotnické škole ve Vsetíně, zvolily jsme si sledování výroby, třídění a následného zpracování injekčních jehel. Mnoho lidí

Více

Skupina B. Braun. Společenská odpovědnost. Safety Concept. Úsměv pro život. Green Year. Aesculap Akademie. Prázdninové dialýzy.

Skupina B. Braun. Společenská odpovědnost. Safety Concept. Úsměv pro život. Green Year. Aesculap Akademie. Prázdninové dialýzy. Skupina B. Braun Společenská odpovědnost Safety Concept Úsměv pro život Green Year Aesculap Akademie Prázdninové dialýzy Trainee programs Sharing Expertise DEHP free Obsah Úvod... 5 O společnosti... 6

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Katalog 2015/2016. Know-how a pokrok pro váš úspěch. Léčba Ochrana Péče Hygiena

Katalog 2015/2016. Know-how a pokrok pro váš úspěch. Léčba Ochrana Péče Hygiena Katalog 2015/2016 Know-how a pokrok pro váš úspěch. Léčba Ochrana Péče Hygiena Vítejte na webu společnosti MaiMed Výroba a prodej zdravotnických prostředků a hygienických výrobků je věc důvěry. Pro naše

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

BEZPEČÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH

BEZPEČÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH BEZPEČÍ NA OPERAČNÍCH SÁLECH MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL ČESKO-SLOVENSKÝ CELOSTÁTNÍ KONGRES OLOMOUCKÉ DNY - V.ROČNÍK, NH Hotels, Olomouc, 28.-29.4.2011 PREMISA Pacientovi na

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Jak se stát vyhledávaným zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním postižením

Jak se stát vyhledávaným zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním postižením Jak se stát vyhledávaným zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Markéta Sirotková 13. března 2010 Obsah prezentace Představení holdingu Santé Santé Network s.r.o. Informační technologie

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most

Prevence. Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sportovní 3302, 434 01 Most Prevence Žadatel projektu: Asistenční centrum a.s. IČO: 63144883 Sídlo: Sportovní 3302, 434 01 Most Zaměření projektu Cílem předkládaného projektu je reagovat na změny, které byly provedeny v RVP ZV a

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Vzdělávání sester s EU

Vzdělávání sester s EU Vzdělávání sester s EU Luděk Hajský, B. Braun Avitum Praha, 3 December 2009 Obsah sdělení fondy EU projekt B. Braun Avitum Bridge2Comm další možnosti podpory z fondů EU B. Braun Avitum Luděk Hajský Vzdělávání

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Musí existovat důvody, proč nás partneři montují!

Musí existovat důvody, proč nás partneři montují! Musí existovat důvody, proč nás partneři montují! Vážení přátelé, úspěch Jablotronu je od prvopočátku spojen se spoluprací s montážními partnery. Jejich zkušenosti z instalací, z řešení požadavků zákazníků

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost.

Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou činnost. Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou Unikátní dobročinná a sportovně osvětová kampaň 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO

Více

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více