NENÍ-LI VZKŘÍŠENÍ, MARNÁ JE NAŠE VÍRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NENÍ-LI VZKŘÍŠENÍ, MARNÁ JE NAŠE VÍRA"

Transkript

1 NENÍ-LI VZKŘÍŠENÍ, MARNÁ JE NAŠE VÍRA Milí farníci, všimli jste si, že se nám blíží náš velký svátek? Opravdu! Zanedlouho totiž každý z nás oslaví největší zázrak svého života své vlastní vykoupení. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak je neuvěřitelné, že sám Bůh obětoval svého Syna, abychom my mohli v klidu žít? Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své bližní. Tohle nás Ježíš učil a tohle také do krajnosti dokázal. Rodiče učí své děti, že za každý špatný skutek následuje trest. A je to tak správně. Boží logika je ale naprosto převrácená člověk udělá něco špatného, co si zaslouží trest. Ale Otcova láska nedovolí, aby se nám stalo něco, co nás od něj odloučí. Proto nechá svého vlastního Syna, který se nikdy ničím neprovinil, aby všechny naše tresty vzal na sebe. A my díky Jeho oběti máme své jisté místo v nebi. Nevěříte? Vždyť Ježíš sám řekl, že odchází, aby nám přípravil místa u Otce. Nikde v Bibli se nedočtete, že bychom měli připravená svá místa v pekle. V nebi ano. Tak moc si Bůh přeje mít nás u sebe. A udělá pro to cokoliv... 1

2 MÁME NOVÉ MINISTRANTY Jistě jste zaznamenali, že od začátku března viditelně přibylo našich rytířů oltářního stolu. Do našeho společenství ministrantů se totiž zapojili další dva odvážní kluci, kteří se nebojí postavit se do jednoho presbytáře s naším otcem Ondřejem. Jsou to Jindřišek Kobza a Matyášek Vala, dva prvňáčci. I když jsou nepoměrně mladší, než většina jejich kolegů, jde jim to ministrování velmi dobře. Pod dohledem našeho Františka se zaučují do všech potřebných dovedností a znalostí. A věřte,že je toho opravdu hodně, co musí takový ministrant znát! Snad první, které naše nové ministranty ocenily, byly naše slečny ze Světýlka. Oba hrdiny v sakristii odměnily sladkostmi a nadšeným potleskem. A tak chceme vyzvat vás všechny, kteří se nebojíte zkusit si, jak těžké a přitom záslužné je asistovat při mši svaté, abyste se nebáli a přišli před kteroukoliv bohoslužbou do sakristie. Ničeho se nebojte, náš František se o vás postará :-) OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Před nějakou dobou otec Ondřej ohlašoval, že naše farnost už přes rok vlastní krásný obraz Božího Milosrdenství, před kterým se každé první úterý v měsíci modlíme Korunku k Božímu Milosrdenství. Obraz nebyl zarámovaný, proto jsme hledali ochotné farníky, kteří by na jeho zarámování přispěli. Po měsíci už vám můžeme prozradit, že i když stále ještě nemáme celou potřebnou částku, svěřili jsme obraz odborníkům z Podivína, aby jej připravili 2

3 k zarámování. Zároveň ještě prosíme vás ostatní, kteří by mohli postrádat nějakou tu korunu a mohli na obraz přispět, aby se určitě přihlásili. Podaří-li se nám sehnat potřebnou sumu, mohl by být obraz na neděli Božího Milosrdenství (což je druhá neděle velikonoční) posvěcen a slavnostně zavěšen v našem kostelíku. Kdo zná sílu této modlitby, bude s tímto záměrem souhlasit. SVATÝ TÝDEN V NAŠICH FARNOSTECH Už se stalo tradicí, že Velikonoční svátky slaví naše tři farnosti Bořetice, Vrbice a Kobylí dohromady. Máme tak možnost nejen potkat a popovídat si se starými známými, které jsme již dlouho neviděli, ale také třeba poznat život v našich sousedních farnostech. Jistě si vzpomínáte na neobvyklou atmosféru ve všech farnostech v Kobylí nás loni zaujal maličký kostelíček osvícený svícemi, na Vrbici jsme se všichni zaposlouchali do krásných melodií a zpěvu scholy Kamínek. Zároveň ale nelze opomenout ještě jeden důležitý aspekt těchto společných oslav jako jedno společenství máme příležitost děkovat a chválit Boha za všechno dobré, co se v našich farnostech podařilo, a také prosit za všechno, co nutně potřebuje uzdravení. Ať už v každé farnosti zvlášť, nebo ve všech navzájem. V letošním roce budou velikonoční svátky vypadat následovně: Zelený čtvrtek Kobylí Velký pátek Vrbice Bílá sobota Bořetice Snad si z letošních Velikonoc opět odneseme nějaké povzbuzení a inspiraci od našich sousedů a prožijeme radostné svátky vzkříšení. I když bude asi těžké překonat nejdůležitější poznatek našich babiček z loňského roku. Tak, bylo to krásné, ale stejně se nejlíp sedí v našich lavicích... :-) BLAHOŘEČENÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. V sobotu tomu bude šest let, co zemřel papež Jan Pavel II. Když jeho nástupce Benedikt XVI. oznámil, že 1. května 2011 bude Jan Pavel II. blahořečený, málokoho to překvapilo. Vždyť tento nám velmi blízký nástupce svatého Petra 3

4 byl svatý už za svého života. Už od minulého týdne zdobí boční oltář našeho kostelíka veký obraz Jana Pavla II., který nám má připomínat tuto velkou událost. Zároveň jsme do našich lavic rozdali modlitby za obdržení milosti Božího služebníka Jana Pavla II., kterou s církevním schválením sestavill kardinál Camillo Ruini, generální Vikář Jeho Svatosti pro Římskou diecézi. Krátký životopis svatého otce Jana Pavla II. Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích, městečku vzdáleném asi padesát kilometrů od polského Krakova. Brzy mu zemřela matka a po studiích na gymnáziu se s otcem přestěhoval do Krakova, aby zde navštěvoval přednášky na filozofické fakultě. Poté, co se nacisté zmocnili Polska, uzavřeli roku 1939 také Jagellonskou univerzitu. Mladý Karol jde proto pracovat jako pomocný dělník do kamenolomu v Zakrzówku a později do chemické továrny Solvay, aby si vydělal na živobytí a vyhnul se totálnímu nasazení v Říši. 18. února 1941 mu umírá také otec. Rok nato začíná Karol navštěvovat tajné kurzy teologie a po válce, 1. listopadu 1946, je vysvěcen na kněze. Teologická studia a formaci dokončuje v Římě doktorátem z teologie a v létě roku 1948 se vrací do Polska, aby započal svou kněžskou službu. Po několika letech výuky v krakovském kněžském semináři a na teologické fakultě v Lublinu je roku 1958 vysvěcen na pomocného biskupa své diecéze. Aktivně se účastní prací II. vatikánského koncilu a v lednu 1964 jej papež Pavel VI. v pouhých čtyřiačtyřiceti letech jmenuje arcibiskupem. Roku 1967 je pak jmenován kardinálem. Dne 16. října 1978 jej kardinálové v konkláve zvolili papežem. Vybírá si jméno Jan Pavel II. a 22. října začíná slavnostně jeho služba coby 263. nástupce apoštola Petra. Jeho pontifikát byl v dějinách církve jedním z nejdelších, trval téměř sedmadvacet let. Jan Pavel II. byl charizmatický papež, schopný shromáždit nesmírné zástupy lidí a konverzovat se stejnou citlivostí a pozorností jak s nuznými, tak s mocnými. Byl to papež, který dobře věděl, jaké je jeho poslání vykládal je jako 4

5 úlohu apoštolského poutníka, který je rozhodnut vyprávět každému o radosti z toho, že poznal Ježíše Krista a setkal se s ním. Jan Pavel II. zemřel ve Vatikánu 2. dubna 2005, přesně ve 21 hodin 37 minut, v pozdní sobotní večer, kdy již začal den Páně, o prvních nešporách svátku Božího milosrdenství. Již následujícího 28. dubna Svatý otec Benedikt XVI. udělil dispens od prodlevy pěti let po úmrtí člověka, než může začít proces blahořečení. Jan Pavel II. bude prohlášen za blahoslaveného 1. května 2011, na neděli Božího milosrdenství. NAŠE DĚTI NAVŠTÍVILY NEMOCNÉ FARNÍKY U příležitosti Světového dne nemocných se naše děti na svátek svatého Valentýna vypravily potěšit a podarovat naše nemocné farníky. Věřte, že tento den jsme byli svědky mnoha malých zázraků... Děti se sešly už ráno na faře, aby pečlivě připravily všechny dárečky, které pak nemocným rozdávaly nové číslo Farních Listů, letáčky o plánovaných opravách kostela, poselství svatého otce ke dni nemocných, přáníčko s fotkou a modlitbou za nemocné a knihy pro povzbuzení duše, které nám věnoval nejmenovaný dárce. :-) Od všech nemocných se nám dostalo velmi vlídného přijetí. Společně s nimi jsme se pomodlili za dar zdraví i za celou naši farnost, zazpívali jsme si mariánské písničky a popovídali si o starostech i radostech stáří. Babičky a dědečkové nám ukázali, jak bydlí, naučili nás staré modlitby a podarovali nás spoustou sladkostí. Byli jsme svědky vděčných úsměvů a slz štěstí. Děti jen nevěřícně kroutily hlavami, jak velkou cenu má pro naše nemocné obyčejná návštěva a pozornost a jak i přes svá trápení spoléhají na sílu modlitby. Domů jsme se rozcházeli s krásným pocitem v srdci, že jsme udělali spoustu dobrých skutků. Co nejdříve musíme tuto akci zopakovat! shodli se nemocní i děti. :-) V úterý , při dětské mši svaté děti povyprávěly otci Ondřejovi a všem farníkům své zážitky a po mši svaté zakončily tuto akci velkou Pizza Party na faře, kterou pro ně za odměnu připravila naše mládež. Všem moc děkujeme. Fotky si můžete prohlédnout a objednat na nástěnkách pod kůrem. 5

6 PRÁCE JAK NA KOSTELE Den 26. únor 2011 je zapsán už navždycky do historie na půdě našeho kostela. A to doslova. Opravdu tam kluci napsali, že v tento slavný den byl proveden historický úklid půdy. Tomáš Langer, Pavel Kuchyňka, Drahoš Buchta, Laďa Cichra, Tomáš Bukovský a Honza Michal tak to jsou jména mladých hasičů hrdinů naší doby. Přidám k nim ještě další Maruška Kuchyňková, Jirka Kuchyňka, Jara Michal z řad střední generace. A pak ještě pan Václav Pazderka, který všechen ten nepořádek, který jsme vytěžili, odvezl na patřičná místa. Za nejhorší se dal označit úsek klenby presbytáře, kde byl odstraněn asi dvaceticentimetrový nános netopýřího guána. Nejdřív hasiči osvobodili prostor nad oltářem a pak už postupovali směrem k lodi. Z druhé strany od věže jim šli naproti pánové s vysavačem, kteří vysávali komplet celou klenbu místo vedle místa. Uprostřed začali svoji práci na odklízení nánosu všeho druhu zbylí pracanti. Věž komplet vzal útokem sólista Jirka Kuchyňka. Tam byl taky slušný nános prachu, peří a pro změnu holubího trusu. Všeho toho bylo víc jak 30 pytlů, se kterými běhali kluci po úzkém točitém schodišti dolů a tam je skládali jeden vedle druhého na vlečku a prokládali kusovým odpadem z plechu, dřeva apod. Teď už je půda připravená na vstup dělníků a kontrol všeho druhu ty souvisejí s připravovanou opravou střechy. Byli jsme totiž opakovaně vyzýváni pracovníkem firmy Pyrus, která provedla průzkum dřevěných konstrukcí, k odstranění všech nečistot, především guána z prostor půdy. Tyto nečistoty trámům opravdu velmi škodí. Jsme moc rádi, že nám hasiči vyšli tak ochotně vstříc a v rámci svého cvičení obětavě pracovali na všech špatně přístupných místech půdy, kam by leckdo neměl odvahu ani vkročit. Těžkou práci nám hodně nadlehčoval humor, s jakým 6

7 kluci přistupovali k jak říkali hledání pokladu. No, nějaké poklady se snad i našly, například to guáno samo (jako hnojivo) a pak nějaký zajímavý kovový střep. Taky nalezený zápis o vybudování střechy datovaný do roku 1921 nekoresponduje se zápisem ve stavebně historickém průzkumu p. Marečka, kde se uvádí rok Je to pro nás záhada. Svatá Anna při nás opět stála, a tak jsme bez úrazu a jiných úhon zvládli práci, kterou jsme si nikdo dopředu neuměli představit. Dá se bez přehánění mluvit o extrémních podmínkách. Všem zúčastněným patří upřímné Pán Bůh zaplať. Peníze za práci nikdo nedostal, zato klobásek na faře chutnal o to víc. Zapsala, vyfotila a k ruce byla Marie Michalová POSLEDNÍ MECHECHE PŘED POSTNÍ DOBOU Opět po roce jsme se v úterý 8. 3., před popeleční středou, sešli s dětmi na faře a na speciální dětské mši svaté, při které jsme zakončili liturgické mezidobí. Pozvání na tuto dětskou mši svatou přijaly i naše největší sportovní legendy hokejista JAROMÍR JÁGR, rychlobruslařka MARTINA SÁBLÍKOVÁ a fotbalista RONALDO, kteří se s námi podělli o radosti i strasti vrcholového sportu. Sdělili nám pár důležitých poselství o odříkání a umění se rozdělit do nadcházející postní doby a rozdali dětem zlaté medaile. Také nás naučili jedno moc důležité motto, které nás bude provázet po celou postní dobu: MODLITBA, PŮST, ALMUŽNA, Z TOHO PÁN BŮH RADOST MÁ. Děti dostaly za úkol po celou dobu postní sbírat tyto dobré skutky, a dělat tak Pánu Bohu samou radost. Uvidíme, jak jim to půjde, ostatně vše se ukáže na naší nástěnce v kostele... :-) Po mši svaté jsme se s dětmi sešli opět na faře, kde nám naše mládež připravila pár dobrot a a skvělou večeři. Užili jsme si pořádné oslavy. Obrovský dík patří Adéle Barvíkové, Filipu Paštikovi, Katce Dufkové a Zuzce Hiklové, kteří pomáhali s přípravou tohoto programu. Díky!!! 7

8 VYZNÁNÍ VÍRY Co byste odpověděli, kdyby se vás někdo zeptal, v co věříte? V Boha? No dobře, ale co dál? V jakého Boha? Odkud ho známe? Jak víme, že existuje? Co pro nás udělal? Co můžeme udělat my pro něj? Asi tou nejjednodušší a přitom nejvýstižnější odpovědí na každou takovou otázku by měla být modlitba Vyznání víry. Každou neděli se ji modlíme při mši svaté, ale monotónost a kolektivní recitace nás možná odvádějí od skutečného významu slov této překrásné a významné modlitby. Pak se často stává, že kdykoliv se máme pomodlit tuto modlitbu mimo mši svatou, tak se zakoktáme už v prvních větách a těžko lovíme v paměti pokračování. Jistě si pamatujete na doby, kdy se v našem kostelíku vyznání víry zpívalo. A když se pak náhodou stalo, že nepřijel varhaník, tak jediný, kdo byl schopný odříkat krédo až do konce, byl pan farář. Přitom by stačilo se tuto modlitbu pomodlit i párkrát o samotě. Vyznání víry, neboli Credo (krédo) je nejstarší formulace křesťanské víry. V době, kdy vznikala první církev, bylo nutné definovat, v co přesně křesťané věří, aby se tak mohli definovat a hájit před jinými náboženstvími. Když si představíme, v jakých podmínkách křesťanství vznikalo a že bylo dlouhou dobu považováno za sektu, nijak nás tato potřeba nepřekvapí. Slovo credo znamená latinsky věřím, a protože je počátečním slovem celého vyznání, stalo se i jeho názvem. V naší církvi používáme vyznání dvoje. Nejstarší úplný text Creda, tzv. apoštolské vyznání víry, pochází ze 4. století a je shrnutím obsahu víry apoštolské doby. Je kratší a dnes se modlí převážně mimo mše svaté, při růženci a při různých pobožnostech. Velice brzy po jeho zformulování se však objevily různé nejasnosti a spolu s nimi i spory a kontroverze o některé věroučné pravdy. O nich pak bylo potřeba mluvit ve vyznání víry šířeji a jasněji. Tak se dospělo ke druhému, tzv. nicejsko-cařihradskému vyznání víry. Jedná se o zpřesněný a rozšířený text apoštolského vyznání víry, který se převážně vyznává při mších svatých. Poprvé bylo upraveno na koncilu v Nicei (r. 325) a podruhé na koncilu v Cařihradě (r. 381). Obě dvě vyznání můžeme rozdělit do tří velkých oddílů Otec, Syn, a Duch Svatý a církev. Každé slovo v obou vyznáních je pečlivě 8

9 vybráno a ke každému z nich existuje bezpočet teologických pojednání s odůvodněním, proč bylo vybráno zrovna toto označení. Srovnejme si obě vyznání přesně: APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, Všeho viditelného i neviditelného. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen 9

10 BIŘMOVÁNÍ Ještě máme všichni v živé paměti 22. květen 2010, kdy 24 našich biřmovanců přijalo v našem kostelíku z rukou otce biskupa pečeť darů Ducha Svatého, a stali se tak dospělými křesťany. Na tento den se pod dohledem Františka Mrázka a Veroniky Novákové intenzivně připravovali více než rok. Příprava dávno skončila, biřmování už je minulostí. Přesto jistě potěší, že všechny tyto pobiřmované i nadále vídáme v našem kostelíku a někteří z nich se aktivně podílí na životě farnosti. Ještě více ale potěší, že se naši pobiřmovaní shodli, že chtějí v setkáváních pokračovat i nadále. A tak jednou do měsíce se schází skupinka biřmovaců střídavě na faře u nás, na Vrbici i v Kobylí, dále se vzdělávají a užívají si krásného společenství, do kterého jsou zváni všichni, kteří tuto svátost již jednou přijali. Pokud váháte, zda můžete přijít i vy, pak určitě říkáme ANO!!! :-) Jen přijďte, ať je vám kolik chce let, ať jste odkudkoliv a i když jste biřmování přijali jž dávno. Setkání jsou vždy předem ohlášena v ohláškách. Nejbližší setkání nás čeká v sobotu v na naší faře v Bořeticích. Do té doby by ale bylo dobré oprášit si své znalosti o této vzácné a zvláštní svátosti. České slovo biřmovat je zlidovělá forma latinského výrazu firmare. Confirmatio, biřmování, znamená posílení, utvrzení. Katechismy nazývají biřmování svátost křesťanské dospělosti. Tomu významu dobře odpovídá způsob, jakým se svátost udílí v latinském obřadu, tj. zpravidla ve věku dospívání. Jiná praxe je v církvích východních. Pomazání olejem, jak se tam svátost nazývá, se koná hned při křtu. I dnes je obtížné vysvětlit smysl a důležitost biřmování širokým vrstvám. Staří kazatelé rádi mluvívali o odvodech do vojska Kristova. V moderní době, kdy vojenská přirovnání nejsou v oblibě, se raději hovoří o svátosti katolické akce, laického apoštolátu. 10

11 Předpokládá se totiž právem, že dospělý, zralý křesťan je ochoten víru bránit, pro ni pracovat a ji rozšiřovat. V pokoncilové době, kdy, jak se říká, zazněla hodina laiků, je jistě dobré a užitečné tyto důvody hlouběji propracovávat a rozvádět. Zůstaňme při stručné a přitom mnohoznačné definici katechismu: svátost křesťanské dospělosti. Už svatý Pavel mluví o křesťanech, kteří jsou ve víře maličcí, s kterými může mluvit jen jako s malými dětmi v křesťanské víře (2 Kor 3, 1), jiní jsou už jakoby mladíci. Všem pak přeje, aby dospěli do věku Kristovy plnosti (Ef 4, 13). Toto rozlišení křesťanů do tří období dokonalosti, které je docela prosté a spontánní, nezdá se všem docela přirozené. I mezi církevními Otci se najdou takoví, kteří chtěli vidět obrácení křesťana dokonáno už při křtu. Až překvapuje, jak málo proto mluví o svátosti pokání. Cesta ke ctnosti je dlouhá a namáhavá, je to růst tak pozvolný, že ho ani nepozorujeme. A přece jen je potřeba stále růst, stále postupovat kupředu. I sama víra nás učí, že se Boží slovo podobá zasetému semeni (srov. Lk 8, 5 násl.). I to, které padlo do úrodné půdy, a vydá časem stonásobný užitek, potřebuje dobu růstu a zrání. I náboženský život má svůj vývoj. Když opadne první nadšení nebo zakolísá spontánní zvyková zbožnost, začnou tížit povinnosti víry. Objeví se, že prostředí je nepřátelské, že čistota a ctnost je obtížná. Rozpor mezi křesťanskými ideály a zkaženou skutečností nabývá tak hrozivých rozměrů, že vydává v nebezpečí i víru. V této krizi dospívání v nadpřirozeném životě potřebujeme nutně pomocnou ruku. Kristus a církev nám ji podává ve formě svátosti utvrzení ve víře, posile k životnímu boji a k růstu k duchovní dospělosti do věku Kristovy plnosti. V kapličce určené k biřmování, která bývala ve starém chrámu svatého Petra v Římě, byl nápis : Zde ruka nejvyššího Pastýře znamená ty ovečky, které nebeská voda očistila od vší viny. Vy, kteří jste se z vodní vlny zrodili, pojďte tedy sem, kam vás volá nebeský Duch a rozdává s božskou štědrostí své dary! Jestlipak vás už někdy napadlo, že kdykoliv sedíme pohromadě a nasloucháme evangeliu Pána Ježíše, že to se vlastně podobáme apoštolům? Že jsme takovým hloučkem apoštolů a učedníků a věrných žen, který doprovázel Pána Ježíše. Pán je jednou něžně nazval maličkým stádečkem. A řekl jim, aby se nebáli, když je jich jen málo mezi tolika nevěřícími. On bude stále s nimi, on jim pošle svého Ducha. Co Pán Ježíš tenkrát slíbil, to také splnil. Z té malé skupiny několika věrných vyrostla světová církev a přežila všechny mocné veleříše, co jich za ta dvě tisíciletí bylo. A teď pozor: Ten slib Pána Ježíše platí i nám! Platí i stádečku 11

12 věrných, co tu dnes jsme. Jako apoštolům seslal v den Letnic svatého Ducha slavnostním způsobem, tak chce, abychom i my prožili své letnice při slavnosti biřmování. Jako své věrné sílil ve všech dobách, tak bude i s každým z nás po celý náš život pokud si zachováme vůli žít jako křesťané. Apoštolové se na přijetí Ducha svatého horlivě připravovali. Scházeli se ke společné modlitbě, vypravovali si o Pánu Ježíši, těšili se na slíbeného Ducha Utěšitele. My, jak se tu dnes scházíme v našem hloučku pobiřmovaných, děláme to také tak. Nechme ve svém životě působit všechny ty dary, jichž se nám při biřmování dostalo. Žijme jako křesťané... Marek Eben (*1957), syn Šárky Ebenové a skladatele Petra Ebena, bratr svých bratrů Kryštofa a Davida, manžel Markéty Fišerové. Oblíbený herec, moderátor, skladatel a písničkář. Hraje na kytaru, balalajku, banjo, kolejnici, pilník, dřevěné obložení studia a na piano. Je mimo jiné příznivcem mnohých dobrodružství (krtečkových), medvídka (Pú), plovárny (na ČT), pokladu (Anežky České) a Varů (Karlových). Držitel zrcadel (TýTý). Křesťan. Humorista. Introvert. Přečtěte si jeho krásné svědectví. Jak jste se seznámil a pánem Bohem? Moji rodiče nás představili. Měl na vaši víru vliv konkrétní zážitek, nebo se utvářela postupně? Obávám se, že víra není něco, co byste vybudovali v mládí a pak už se nemuseli starat a ono to drželo jako skála. V životě přijde spousta situací, kdy se člověk musí osvědčit a kdy taky pochybuje a trápí se. Ale připadá mi to logické. Se vším, co má cenu, se člověk trápí, nic není zadarmo. Ale když třeba onemocněla moje žena a já za ní chodil do špitálu, byl jsem opravdu rád, že jsme byli na jedné lodi, 12

13 dívali se na to stejným pohledem, a tudíž spoustu věcí vůbec nemuseli řešit a mohli je prostě svěřit do povolanějších rukou. Máte nějakou oblíbenou postavu či úryvek z Bible? Těch by bylo. Třeba hned apoštol Petr. Toho mám rád, takový impulzivní pruďas, který se okamžitě pro všechno nadchne: stany pro Mojžíše a Eliáše by hned stavěl, pak stejně impulzivně v rozhodující chvíli třikrát zapře a potom se rozpláče. Tenhle moment mě vždycky dojímal. A taky to, že na něm Bůh svou církev stejně postaví. Na člověku, který takhle selhal. To my lidi bychom ho stoprocentně neprolustrovali, ten by neprošel. Je vám bližší jásavé křesťanství, nebo inklinujete spíše k typu, který Tomáš Halík označuje jako plaché křesťanství? Jednoznačně k tomu plachému. On ten život od začátku do konce není halelujá, jsou tam právě i ty Getsemanské zahrady. Může člověk ve vaší situaci zajít do kostela a v klidu si v něm prožít bohoslužbu nebo v tichu jen tak meditovat? Úplně klidně. Je to daleko snazší, než jít nakupovat do Tesca. Tam se může stát, že koupíte máslo a sýr, ale pětkrát se mezitím podepíšete a dvakrát vyfotíte. V kostele jsem se třeba ještě nikdy nefotil. Jednou jste se označil za jakéhosi křesťanského špeha v showbyznysu. Dá se ale vůbec v dnešních médiích či showbyznysu mluvit o víře a říct o ní něco podstatného? Určitě. Já bych to zase tak tragicky neviděl. Zrovna loňská vánoční televizní skladba programu, třeba ČT2, se mi zdála výborná. Tam se dá najít tolik krásných věcí, a to i čistě náboženských. Ale u nás se musí opatrně lidi jsou hrozně hákliví už na terminologii, někdy je lepší věci opsat, než jim to servírovat natvrdo. Má podle vás Bůh smysl pro humor? Vždycky, když se dívám na přírodopisné filmy a vidím všechna ta neuvěřitelná zvířata a rostliny, říkám si, že Bůh musí mít smysl pro humor, když něco takového vytvořil. Ale myslím, že to bude úplně jiný druh humoru. Rozhodně si nepředstavuji Hospodina jako veselého chlapíka, který 13

14 bude společenství svatých bavit svými bonmoty. Mám pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali pro pobyt na této zemi, aby se dal lépe vydržet. Stejně jako dostanete chinin, když jedete do tropů. Přijdete-li ovšem někam, kde není malárie, chinin už nepotřebujete. Já si představuji, že v tom ideálním stavu, na věčnosti, bude místo humoru radost. Taková ta velká, uchvacující radost, jakou zažijete v životě jen několikrát... Tato radost v sobě nenese nic humorného, protože vyvěrá z absolutně kladných skutečností, humor je naproti tomu většinou reflexe na bídu tohoto světa. Jaký smysl má v životě člověka utrpení? Na utrpení je k vzteku, že když se děje, vážně se nedoberete toho, proč. Ale moje zkušenost je, že když to člověk vydrží, většinou v tom smysl najde, ale nikdy ne v té první chvíli. Možná, že někdy to zjistíte až na věčnosti tedy, pokud to utrpení spočívá v tom, že vás zabijou, tak určitě. Ale když se dívám zpátky na to, čím jsme s Markétou prošli, asi bych to měnit nechtěl. Protože se dostanete k věcem, na které byste si jinak nikdy nesáhli. Máte osobní vztah k sv. Anežce České? Máte jiné oblíbené světce? To víte, že k Anežce po deseti letech jí zasvěceném seriálu osobní vztah mám. Věru, že bychom dnes nějakou takovou potřebovali. A z jiných světců mám rád sv. Josefa pro tu víru a poslušnost a taky proto, jak se držel zpátky. Jakým způsobem komunikujete s Bohem při vašem velkém pracovním vytížení? Komunikuju, jak se dá. Při téhle profesi je to spíš na střelné modlitby než na pořádnou meditaci, bohužel. Ale zase si říkám, že občas se dá posloužit i na obrazovce, snažím se o to. Myslíte si, že vám Hospodin za cílovou čárou řekne: Vítej, Marku, v Božím království byla to dobrá práce? O tom silně pochybuju, já bych byl šťastný, kdyby řekl: Ty pacholku, napařil bych ti pěkný flastr, ale máš štěstí, že se za tebe přimluvil táta. OPRAVA STŘECHY NAŠEHO KOSTELÍČKA Už v příštím čísle našich Farních Listů se dozvíte všechny důležité informace o plánovaných opravách naší střechy a především o možnostech, jakým se do oprav budete moci zapojit i vy. Těšte se, už se na tom pilně pracuje! :-) 14

15 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V neděli oslaví naše farnost velikou událost naši třeťáčci poprvé přistoupí ke svatému přijímání a zvláštním způsobem se tak setkají s eucharistickým Kristem. Všichni jim na tuto dobrodružnou cestu vyprošujme Boží požehnání a ochranu Panny Marie. V příštím čísle Farních Listů se navíc těšte na rozhovor s nimi! :-) MINISTRANTSKÉ DNY V OLOMOUCI Všechny naše ministranty zveme na dvoudenní výlet do Olomouce ve dnech Čeká nás výlet na Svatý kopeček, procházka městem, návštěva kláštera a beseda s bratry kapucíny, procházka městem a druhý den velké setkání ministrantů v bohosloveckém konviktu, kde si pro nás bohoslovci připravili spoustu soutěží a velkou bojovou hru. Podrobné informace najdete na plakátech, přihlášky jsou připraveny v sakristii. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V sobotu se v Brně opět sejde mládež z celé diecéze na pozvání otce biskupa. Tradičně nebudou chybět přednášky, mše svatá a další program. A tradičně nebude chybět ani naše mladá generace! Sraz mládežníků je v sobotu ráno v 6.30 na vlakové zastávce. Máme před sebou opět bojový úkol! :-) PRVNÍ VELKÁ DĚ KANÁDA V sobotu se v areálu kolem kostela sv. Václava v Hustopečích uskuteční první setkání dětí z našeho děkanátu. Zvány jsou všechny děti třídy náboženství. O podrobnostech vás budeme včas informovat, ale už teď vám prozradíme, že program bude opravdu nabitý a přijdou si v něm na své nejen děti, ale i rodiče! Navíc naše farníčata budou mít na Děckanádě svůj velký bojový úkol. :-) Už teď se těšte, bude to fakt jízda! 15

16 OBSAH Není-li vzkříšení, marná je naše víra...1 Téma měsíce: Být milován zevnitř...1 CO SE DĚJE Máme nové ministranty...2 Obraz Božího Milosrdenství...2 Svatý týden v našich farnostech...3 Blahořečení svatého otce Jana Pavla II...3 OHLÉDNUTÍ Naše děti navštívily nemocné...5 Práce jak na kostele...6 Poslední mecheche před postní dobou...7 UČÍCÍ SE CÍRKEV Vyznání víry...8 CO DĚLAT, KDYŽ Biřmování...10 ROZHOVOR Marek Eben...12 POZVÁNKY...14 Oprava střechy našeho kostelíčka První svaté přijímání Radostné prožití svátků našeho vykoupení přeje všem farníkům otec Ondřej Ministrantské dny v Olomouci Diecézní setkání mládeže První Velká Dě kanáda 16

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

7/2009. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. listopadu 2009 slavnost Všech svatých. Modlitba ze slavnosti Všech svatých

7/2009. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. listopadu 2009 slavnost Všech svatých. Modlitba ze slavnosti Všech svatých dobroučské farnosti neděle 1. listopadu 2009 slavnost Všech svatých 7/2009 Modlitba ze slavnosti Všech svatých Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více