nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N"

Transkript

1 Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru a jeho Písmo nemůže být zrušeno. V Písmu trvá živé věčné Slovo Boží, spolu s ním starodávné podmínky a okolnosti, které mají být překonány. Ježíš dává návod k přechodu od Písma k Duchu, poznání Krista za pomoci Písma izraelského národu vede do věčného života. P. Zdislav 11/2014 R N Ročník XII. Listopad 2014, číslo 11. Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Čechtice. Článkyy vítány. Pro kostely Čechtice, Křivsoudov, Borovnice, Zhoř. Náklady na tisk jsou 5 Kč. Dobrovolné příspěvky dávejte do sbírky. Nám. Dr. Tyrše 64, Čechtice. tel.: Časopis Svatý Jakub 11/2014

2 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Smrt už není dělící čára. Ztratila moc nad těmi, kteří patří Bohu (Henri J. M. Nouwen) Velké tajemství duchovního života - života v Bohu - je, že ho nemusíme očekávat jako něco, co přijde později. Ježíš říká: Přebývejte ve mně, jako já přebývám ve vás. Toto božské přebývání je věčný život. Je to aktivní přítomnost Boha ve středu mého života pohyb Božího Ducha uvnitř nás - která nám dává věčný život. Ale přesto, co život po smrti? Když žijeme ve spojení s Bohem, když patříme do vlastní Boží domácnosti, neexistuje už žádné před a potom. Smrt už není dělící čára. Smrt ztratila moc nad těmi, kteří patří Bohu, protože Bůh je Bůh živých, ne mrtvých. Jakmile jednou okusíme radost a mír, která vycházejí z objetí Boží lásky, poznáme, že všechno je a bude dobré. Nebojte se, říká Ježíš. Překonal jsem moc smrti... přijďte a přebývejte se mnou a vězte, že kde jsem já, tam je váš Bůh. Je-li naším cílem věčný život, není to vzdálený cíl. Je to cíl, kterého můžeme dosáhnout v přítomném okamžiku. Rozumí-li naše srdce této božské pravdě, pak žijeme duchovní život. Přesto však musíme být připraveni. Příprava na smrt je nejdůležitější životní úkol, zvláště když věříme, že smrt není úplným rozložením naší totožnosti, ale cestou k jejímu plnému odhalení. Smrt, jak o ní Ježíš mluví, je momentem, ve kterém naprostá porážka a úplné vítězství jsou jedno. Kříž, na kterém Ježíš umřel, je znamením této jednoty porážky a vítězství. Ježíš mluví o své smrti jako o vyzdvižení. Vyzdvižení na kříž a také vyzdvižení při vzkříšení. Ježíš chce, aby naše smrt byla jako jeho, smrt, kterou nás svět vypudí, ale Bůh nás pozve k sobě domů. Jak se tedy máme připravit na smrt? Tak, že budeme žít každý den s vědomím, že jsme děti Boha, jehož láska je silnější než smrt. Úvahy o posledních dnech našeho života a starosti o ně jsou zbytečné, ale to, že přeměníme každý den v oslavu skutečnosti, že jsme oblíbení synové a dcery Boží, nám umožní prožít naše poslední dny, ať krátké či dlouhé, jako dny zrodu. Bolesti umírání jsou porodní bolesti. Skrze ně opustíme dělohu světa a narodíme se do plnosti Božích dětí. Náš život je krátká příležitost říct ano Boží lásce. Naše smrt je úplný návrat domů k této lásce. (Henri J. M. Nouwen: Tady a teď, Zvon, Praha 1997, 113) Převzato z portálu Pastorace.cz

3 Kronika Křty: Tereza Anna Hájková , Křivsoudov Filip Stanislav Kubálek , Čechtice Adam František Táborský , Čechtice Filip Šimek , Čechtice Listopadová nástěnka Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 7., Spolčo Kuba Slavnost Ježíše Krista Krále Farní rada v 18 hodin 7, Mateřské centrum Jakoubek 9:30 hod. 14, Volná herna 9:30 hod. Každou sobotu Zkouška dětské scholky h.

4 Mateřské centrum Jakoubek Již dvakrát v tomto školním roce proběhlo setkání mateřského centra na faře. Opět jsme mezi námi přivítaly nové maminky s jejich dětmi. Velmi nás to těší. První setkání proběhlo v podzimním duchu. Děti mohly slyšet a vidět příběh o babičce Růžence, která sklízela podzimní úrodu. Samy si pak vytvořily barevné jablíčko pomocí temper. Koncem října za námi přijela lektorka Jana z ekocentra Čapí hnízdo a zapojila děti do různých aktivit, které se týkají života ve městě. Asi nejhezčím okamžikem pro děti bylo setkání s živým králíkem a s možností si ho pohladit. Bylo to velmi příjemné a dynamické dopoledne. Na co se můžete těšit v listopadu? od 9:30 hod. Pohádka Hrnečku vař! vede Kateřina Veletová od 9:30 hod. - Ekocentrum Čapí hnízdo V lese Také srdečně zveme maminky na VOLNOU HERNU od 9:30 hod , Několik fotografií z MC Jakoubek je ke shlédnutí na farním webu. L. Kasperová

5 Putování pod Hůrou V sobotu 18. října 2014 se za krásného počasí uskutečnilo tradiční, už třinácté putování, tentokrát s názvem Putování pod Hůrou. Sešlo se nás padesát poutníků. Zahájení bylo ve zdislavickém kostele sv. Petra a Pavla při mši svaté, kterou sloužil otec Mgr. Marcel Timko. Ten nám potom ještě poskytl poutavý výklad při prohlídce zdislavické kostnice. Většina z nás byla překvapena rozsahem této zajímavosti. Na hřbitově jsme si modlitbou připomněli nesmyslnost válek a prosili za jejich oběti. Prošli jsme kolem bývalého mlýna Peklo a pekelského rybníka. Následně jsme se rozdělili na zdatné a méně zdatné. Ti první absolvovali výstup na Javornickou hůru s výškou 583 m n. m. Později jsme se všichni sešli v Javorníku u kapličky sv. Ludmily. Ve vsi jsme byli pozváni na čaj nebo kafe. Děkujeme, paní Nevařilová! Při další cestě se nám naskytl krásný pohled na celý Trhový Štěpánov. Navštívili jsme židovský hřbitov, je rozsáhlý a udržovaný. Následovalo zastavení ve Chlumu ve zbrusu nové kapli zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Pak už zbývalo jen pohoštění v pěkných prostorách Úřadu městyse Zdislavice. Za jídlo, pití a spoustu dobrot děkujeme miřetickým ženám a vlašimské charitě. Fotografie z putování si můžete prohlédnout na stránkách farnosti. Z. Veselý

6 Slavnost Všech svatých Ve 4. století se na Východě začal slavit společný svátek všech mučedníků. V syrském obřadu se slavil ve velikonoční době (13.5.) a v byzantském obřadu první neděli po Seslání Ducha svatého. Můžeme si ale připomenout, že do této doby se označení mučedník (martyr) vztahovalo nejen na ty, kteří přímo prolili za víru krev, ale i na ty, kteří trpěli ve vězení nebo ve vyhnanství, byť se vrátili a zemřeli pokojně. Teprve od 4. století byli ti, kteří nezemřeli mučednickou smrtí označeni za vyznavače (confessores). V Římě se slavnost všech mučedníků začala slavit jako výroční den posvěcení (Bonifácem IV.) římského Pantheonu, který byl původně chrámem všech olympských bohů. Chrám byl zasvěcen Panně Marii a všem mučedníkům. Papež Řehoř III. ( ) v bazilice sv. Petra určil jednu oratoř památce Spasitele, jeho Matky, apoštolů, vyznavačů, mučedníků a všem v Pánu zemřelým. To je považováno za základ pro společný svátek. Slavení všech svatých (martyr i confessores) se objevilo v 8. století i v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků. Dnem slavení se stal 1. listopad možná prý proto, že u Keltů šlo zároveň o začátek nového roku. Skutečnost je spíše ta, že v IX. stol. nebyl 13. květen v Římě vhodný pro velké náboženské manifestace vzhledem k tomu, že bylo období přede žněmi, kdy se již projevoval nedostatek potravin. Papež Řehoř IV. ( ) za těchto souvislostí přeložil oslavu ze 13. května na 1. listopad. K rozšíření svátku v listopadu napomohla potom návštěva tohoto papeže u krále Filipa Zbožného ve Francii kolem r Oslava těch, kteří dosáhli Božího království i následná připomínka všech věrných zemřelých v období nastávajícího vegetačního klidu nás vybízí k zamyšlení nad údělem ve věčnosti. Zároveň si připomínáme vzory těch, kteří nás předešli ve spojení s Kristem, od nichž se můžeme učit, následovat jejich příklad a také je prosit o pomoc. Autor: Jan Chlumský

7 Liturgický kalendář listopad 1. Všech svatých Slavnost 2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 3. Sv. Martina de Porres, řeholníka 4. Sv. Karla Boromejského, biskupa Památka 9. Posvěcení lateránské baziliky Svátek 10. Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Památka 11. Sv. Martina, biskupa Památka 12. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka Památka 13. Sv. Anežky České, panny Památka 15. Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 16. Sv. Markéty Skotské sv. Gertrudy Veliké, panny 17. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice Památka Posvěcení římských bazilik svatých 18. apoštolů Petra a Pavla 21. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Památka 22. Sv. Cecílie, panny a mučednice Památka 23. Sv. Klementa I., papeže a mučedníka Sv. Kolumbána, opata V královéhradecké diecézi: Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze Slavnost 24. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků Památka 25. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 30. Sv. Ondřeje, apoštola Svátek Poslední (34.) neděle v liturgickém mezidobí: Ježíše Slavnost Krista Krále

8 Omalovánka pro děti - Sv. Martin

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil papež Benedikt XVI. Rok víry. Jeho oslava začala 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu,

Více

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky.

Boží děti. protože je. pro něho. farnosti: sbírky. Slovo kněze Boží děti to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti Řím 8,16 Boha nejlepšího Otce ukazuje nám Pán Ježíš v podobenství o marnotratném sy- nu, který se vždy se stará o svého syna, i když

Více

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl

ríjen 10/2013 Rozhovor Slovo kněze www.farnostcechtice.cz ThLic. Ing. David Seifert, Th.D. Svatý Michael Archanděl Slovo kněze Svatý Michael Archanděl Michael se překládá jako Kdo jako Bůh. Svátkem Michaela archanděla se oslavuje jeho zjevení. Čtvrté zjevení spočívá v hierarchii samotných andělů. První hierarchie se

Více

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI

JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI LISTOPAD 2006 11 ROČNÍK V. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Měsíčník farnosti Horní Lhota. Vydává farní úřad Horní Lhota pro potřebu svých farníků

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 10 ročník XXVI neděle 17. května 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Lenka Hrdličková Cimbálová muzika Paléska doprovodila

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Listopad-Prosinec 2009 - Číslo 6/37/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM odpočinutí věčné, dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč

D O T E K. Informace pro farnost Vlašim. Náklady na tištěné číslo 8 Kč D O T E K Informace pro farnost Vlašim Září 2014 Náklady na tištěné číslo 8 Kč V naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI

FARNÍ ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ROČNÍK 19 ČERVEN 2014 ČÍSLO 6 FARNÍ LIST SPOLEČENSTVÍ PŘI KOSTELÍCH NAROZENÍ PANNY MARIE V MICHLI A SV. FRANTIŠKA Z ASSISI V KRČI ÚVODNÍ SLOVO Milí farníci, texty evangelia, které se za poslední dny četly

Více

ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM

ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM V Lipníku n. Bečvou 20. května 2012 List farností: Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Týn nad Bečvou ABYCHOM VE VŠEM BYLI VEDENI DUCHEM SVATÝM Milí farníci, pomalu ale jistě se blíží léto, doba dovolených a cestování.

Více

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové

Zpravodaj. Říjen 2014. farnosti sv. Václava na Smíchově. Panny Marie Růžencové 10 Říjen 2014 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Panny Marie Růžencové Měsíc říjen je měsícem Královny svatého růžence. Ačkoli modlitba svatého růžence se stala oblíbenou i jako určitá náhrada

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009

číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 21 ročník XX Neděle 22. listopadu 2009 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Zástupci našeho regionu Mgr. Karel Jankovič, člen Rady města

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 104 Seslání Ducha svatého 2014 Bože, sešli nám shůry Ducha svatého a dej, ať v Jeho síle a světle

Více

FARNÍ ZPRAVODAJ. duben 2015 ročník 18

FARNÍ ZPRAVODAJ. duben 2015 ročník 18 FARNÍ ZPRAVODAJ duben 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice,

Více

kostela sv. Ignáce v Praze

kostela sv. Ignáce v Praze Zpravodaj kostela sv. Ignáce v Praze Ročník 22 Listopad 2014 Očistec nebo reinkarnace? Průzkumy ukazují, že v převtělování věří mnoho Evropanů. Křesťanský náhled za oponu smrti je vnímám jako krutý. Učení

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.7/12 ČERVENEC 2012

FARNÍ LIST KAPLICKA č.7/12 ČERVENEC 2012 FARNÍ LIST KAPLICKA č.7/12 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Omlenice Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Malonty Blansko Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě ČERVENEC

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele

Program bohoslužeb o velikonočních svátcích ve farním a klášterním kostele Farní listy Velikonoce 2015 Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Jan 11,25 Milí farníci, Úvodník vstupujeme do posvátného času Svatého týdne a Velikonoc. Možná nás napadne

Více

(v neděli 26. října 2003)

(v neděli 26. října 2003) S l o v o k e s l a v n o s t i p o s v ě c e n í k o s t e l a s v a t é h o B a r t o l o m ě j e (v neděli 26. října 2003) Lidé dnes obvykle přicházejí do chrámů, aby si stavbu prohlédli, obdivovali

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více