Návod k použití, montáži a údržbě S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití, montáži a údržbě S-424-01"

Transkript

1 Návod k použití, montáži a údržbě ER E S

2 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport až k Vám účinný ochranný obal. Při jeho dimenzování se omezujeme jen na bezpodmínečně nutné. Všechny použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Kartony jsou z 80 až 100 % ze starého papíru. Dřevěné díly nejsou chemicky ošetřeny. Fólie jsou z polyetylénu (PE), vázací pásky z polypropylénu (PP) a obložení z pěnového polystyrénu (PS) bez freonů. Tyto materiály jsou čisté sloučeniny uhlovodíku a jsou recyklovatelné. Jejich úpravou a znovuzhodnocením šetříte suroviny a snižujete množství odpadu. Adresy středisek pro likvidaci starých spotřebičů obdržíte na Vašem Obecním úřadě. Pomozte, prosím, tímto způsobem k ekologické likvidaci případně k recyklaci. Aby Vám varná deska dlouho přinášela radost, věnujte se, prosím, zejména kapitole 3 a 4 tohoto Návodu k použití. OBSAH 1. Montáž Před vestavbou Vestavba Elektrické připojení Připojení plynu (pro technika) Pozor Přestavba varné zóny s výjimkou varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Tryska pro velký plamen Výměna trysky pro malý plamen Kontrola stability plamene Tabulka trysek Přestavba varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Výměna hlavní trysky Nastavení primárního vzduchu Výměna tryskové destičky Výměna trysek pro malý plamen Kontrola stability plamene Tabulka trysek Ovládání To je Vaše nová varná deska Důležité upozornění pro hořák Wok Ovladač plynové zóny Ovladač plynové zóny Wok Zapalování Pojistka zhasnutí plamene Uzavření přívodu plynu Upozornění Na co musíte dávat pozor Některé rady k hrncům Před prvním vařením Důležitá upozornění Péče, čištění Ošetřování plynové varné desky Čištění Malé nečistoty na sklokeramických plochách Velké nečistoty na sklokeramických plochách Hořáky a kryty hořáků Kryty hořáků varné zóny Wok Podložky pod hrnce

3 1. MONTÁŽ Před vestavbou Tyto vestavné varné desky jsou určeny ke vsazení do výřezu pracovní desky. Připojení spotřebiče smí provést jen koncesovaný elektrikář s oprávněním, neboť pak je zaručeno, že jsou dodrženy zákonné předpisy a podmínky připojení, které jsou stanoveny místními elektrorozvodnými podniky. Rozměry k vestavbě najdete na tomto obrázku. Varné desky neinstalujte, prosím nad neodvětrávané pečicí trouby, chladničky, myčky nádobí a podstavné pračky. Odsavače instalujte podle jejich montážního návodu, avšak s minimálním odstupem 650 mm. U vestavného nábytku musí být umělohmotný povrch případně dýha zpracovány žáruvzdorným lepidlem. Jinak se mohou, zejména na úzkých stranách, zdeformovat nebo uvolnit. Neobroušené hrany výřezu zapečeťte vodotěsným materiálem např. silikonem. Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda místní podmínky připojení (druh a tlak plynu) a podmínky nastavení spotřebiče jsou shodné. Přitom dodržujte zvláštní ustanovení místních plynáren. Hodnoty nastavení tohoto spotřebiče jsou uvedeny na typovém štítku na spodní straně varné desky. Tento spotřebič se nepřipojuje na odtah plynových zplodin. Musí být instalován a připojen podle platných podmínek instalace. Zejména pamatujte na vhodné větrání. 4 Pokud se pod spotřebičem nachází zásuvka, zajistěte, aby v ní nebyly žádné předměty choulostivé na teplo nebo snadno vznětlivé, jako např. spreje nebo krémy na boty. Používejte jen tepelně odolné přihrádky na příbory. Vestavba Použití dřevěných zakončovacích lišt z masivního dřeva na pracovních deskách za vestavnou varnou deskou je přípustné tehdy, když jsou dodrženy minimální odstupy. Použití umělohmotných zakončovacích lišt ke stěně není přípustné. Barevné změny povrchových ploch jsou zapříčiněny působením světla. Varnou desku vsaďte do výřezu a upevněte výztužemi. 5

4 Vestavná varná deska musí být instalována tak, aby ovládací prvky byly vpředu. Připojení plynu (pro technika) Tyto vestavné varné desky odpovídají třídě spotřebičů 3. Nastavení druhu plynu ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Přípojné kolínko s přiloženým těsněním našroubujte na plynovou přípojku spotřebiče. Elektrické připojení 6 Při elektrickém připojování desky je nutné počítat s instalací odpojovacího zařízení s odstupem kontaktů min. 3 mm, které umožní všepólové odpojení od sítě. Vhodnými odpojovacími zařízeními jsou LS spínač a jističe. Použitý kabel připojení k síti musí být min. typ HO5VV-F, resp. HO5VVH2-F. Průřez: 3G 1 mm 2. Pokud byl připojovací kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem pouze autorizovaným servisem. Pokud je spotřebič připojen zástrčkou, musí být zástrčka přístupná také po montáži spotřebiče. Spotřebič odpovídá typu Y z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru! Pouze spotřebiče tohoto typu smějí být jednou stranou instalovány k vedlejším vysokým skřínkám. CE: Spotřebič odpovídá následujícím směrnicím EU: - 72/23/EWG - směrnice k nízkému napětí - 89/336/EWG - EMV - směrnice - 90/396/EWG - směrnice pro plynové spotřebiče. Při dodržení platných předpisů musí být připojení varné zóny k plynu provedeno přes předřazený uzavírací kohout. Tento kohout musí být stále snadno přístupný. Připojení na zemní plyn se provede přímo na přípojku R ½ - vnější závit. Připojení na tekutý plyn (propan-butan) se provede vřazením těsného připojovacího dílu s trubkou 8 1 mm. Při plánování dbejte na polohu přípojek přívodu plynu. Připojka plynu musí mít uzavírací zařízení a být přístupná. Doporučujeme bezpečnostní plynovou zásuvku v levé vedlejší skříňce. 7

5 Pak můžete plynotěsně připojit 0,80 m dlouhou bezpečnostní plynovou hadici dle DIN 3383 přímo na připojovací hrdlo varné desky. Maximální přípustná délka je 2,5 m. Tuto bezpečnostní plynovou hadici položte tak, aby nebyla vedena horkými zónami nebo nemohla přijít do styku s horkými díly spotřebiče. Přestavba varných zón (s výjimkou varné zóny Wok) na jiný druh plynu (pro technika) Výměnné trysky si vyžádejte u servisu (viz seznam na třetí stránce obálky) nebo u specializovaného prodejce. Varná deska musí být před nastavením odpojena od elektrického proudu. Druh plynu nastavený ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Pozor Musí být vedena tak, aby probíhala volně a nepřišla do kontaktu s pohyblivými díly kuchyňských elementů (např. zásuvkou). Pojistky nebo hlavní vypínač zapněte teprve po vestavbě spotřebiče. Spotřebič musí být zabudován do nábytku podle tohoto návodu k použití a montáži. Tryska pro velký plamen Odstraňte kryt hořáku a trysku (1) vyšroubujte a vyměňte za odpovídající podle tabulky trysek. Uvědomte si, prosím, že nepřebíráme záruky za přímé nebo nepřímé škody, které byly zapříčiněny chybným připojením nebo nesprávnou vestavbou. Při opravách je nutno v každém případě spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nikdy spotřebič neotvírejte, v případě potřeby volejte autorizovaný servis. Výměna trysky pro malý plamen Sundejte rošty a kryty hořáku. Uvolněte upevňovací šrouby hlavy hořáku (2) a sundejte hlavu hořáku. Zvláště věnujte pozornost těsnosti připojení! Připojení plynu musí být provedeno jen oprávněným technikem při dodržení předpisů DVGW-TRGI 1986/96 resp (Německo) resp. ÖVGW směrnice G 1 (Rakousko). Mimoto je nutné dodržet místní policejní předpisy, předpisy místních plynárenských podniků, příp. regionálně platná nařízení pro plynové spotřebiče. Upozornění: U varných desek s hořákem Wok, uvolnění hořáku viz str Tím je zajištěno dodržování zákonných předpisů a podmínek připojení místních plynárenských podniků. Stáhněte knoflík z osy ovladače Rám se skleněnou plochou odejměte směrem nahoru a trysku pro malý plamen (1) vyměňte podle tabulky trysek. 9

6 Kontrola stability plamene Tabulka trysek Poté nasaďte rám se skleněnou plochou a hlavu hořáku našroubujte. Knoflík nasaďte na osu ovladače. Nalepovacím štítkem pro náhradní trysky přelepte nálepku nastavení z výroby. Po přestavbě hořáku zkontrolujte, zda plamen stále stabilně hoří. Přitom otočte několikrát rychle kohoutem při zapáleném hořáku z velkého nastavení na malé. Plamen nesmí zhasnout. Používejte jen označené trysky! Přestavba varné zóny Wok na jiný druh plynu (pro technika) Výměnné trysky si vyžádejte u servisu (viz seznam na třetí stránce obálky) nebo u specializovaného prodejce. Varná deska musí být před nastavením odpojena od elektrického proudu. Druh plynu nastavený ve výrobě viz spodní strana varné desky vedle přípojky plynu. Sundejte rošty, malý kryt hořáku (2), velký kryt hořáku (3), kroužek hořáku - (4) a dolní díl pro velký kryt hořáku (5). Poloha jmen. jmen. Zatížení Zemní Zemní Propan Propan hořáku tepelné příkon malé trysky plyn plyn + butan + butan zatížení Propan H/E LL 50 mbar 28-30/37 zemní + butan 20 mbar 20 mbar mbar plyn Hs Hi Šroubovákem vyšroubujte 3 upevňovací šrouby (6). Z osy ovladače sundejte knoflík. Rám se skleněnou plochou odejměte směrem nahoru. vzadu velký 1,1 kw 1,1 kw 0,30 kw vpravo 1,0 kw 81 g/h malý vpředu velký vlevo 1,9 kw 1,9 kw 038 kw + vpravo 1,75 kw 138 g/h malý vzadu velký 2,8 kw 2,8 kw 0,60 kw vlevo 2,55 kw 203 g/h malý Jmenovitý příkon tekutého plynu (propan-butan) 13,3 kw 968 g/h Výměna hlavní trysky Vyšroubujte směrem doleva hlavní trysku z usazení trysky vidlicovým klíčem SW 10. Současně přidržujte v protisměru vidlicovým klíčem SW 13. Našroubujte novou hlavní trysku. Přitom znovu přidržujte v protisměru usazovanou trysku vidlicovým klíčem

7 Nastavení primárního vzduchu Výměna tryskové destičky Výměna trysek pro malý plamen Uvolněte uzavírací šroub (1) a pouzdro na vzduchovou směs (2) posuňte na rozměr uváděný v tabulce pro trysky. Uzavírací šroub (1) znovu dotáhněte. Vyšroubujte šroub (3) vidlicovým klíčem SW 8 z dílu (2). Přitom přidržujte klíčem SW 12 v protisměru. Poté vyšroubujte díl (2) vidlicovým klíčem SW 12 z dílu (1), přitom přidržujte vidlicovým klíčem SW 12 v protisměru. Tryskovou destičku (4) z dílu (1) vyjměte a nasaďte tryskovou destičku s odpovídajícím číslem podle tabulky trysek. Nastavte oba vzduchové otvory (6) otočením vzduchového pouzdra (5) na 2 mm. Uvolněte zástrčku (1) z mikrospínače (2). Malým šroubovákem vyšroubujte obě trysky pro malý plamen umístěné v přívodu plynu. Kontrola stability plamene Tabulka trysek Poté všechny díly v opačném pořadí pevně zašroubujte a přezkoušejte těsnost tak, že uvedete hořák do provozu bez položené sklokeramické plochy (zapalte zápalkou). Plynovou varnou desku znovu složte v obráceném pořadí. Nálepku s nastavením z výroby přelepte nálepkou náhradních trysek. Po přestavbě hořáku zkontrolujte, zda plamen stále stabilně hoří. Za tím účelem několikrát rychle otočte ovladačem při zapáleném hořáku z maximálního na minimální plamen. Plamen nesmí zhasnout. Používejte jen označené trysky! zemní zemní propan + propan + plyn plyn butan butan H/E LL G 20 G 25 G 30/31 G 30/31 20 mbar 20 mbar 50 mbar 28-30/37 mbar Hlavní tryska Trysková destička (hlavní tryska pro Č.6 Č.34 Č.7 Č.7 vnitřní hořák) Trysky pro malý plamen 74,36 88,40 64,20 72,23 Odstup X pro pouzdro na vzduchovou směs 10 mm 5 mm 7 mm 9 mm Trysky vytáhněte špičatými kleštěmi. Trysky uvedené v tabulce pro trysky nasaďte a zašroubujte. 3 = tryska pro malý plamen s menším průměrem vrtání 4 = tryska pro malý plamen s větším průměrem vrtání Jmenovité tepelné zatížení (zemní plyn) Hs - Hi Jmenovitý příkon (propan-butan) Zatížení malého plamene 5,6 kw - 5,0 kw 5,6 kw g/h 0,19 kw 12 13

8 2. OVLÁDÁNÍ To je Vaše nová varná deska 1. Úsporný hořák 1,1 kw 2. Normální hořák 1,9 kw 3. Silný hořák 2,8 kw 4. Hořák Wok 5,6 kw 5. Ovladače plynových zón Ovladač plynové varné zóny Tímto ovadačem nastavujete výkon plynového hořáku. Malý plamen = nejnižší výkon Velký plamen = nejvyšší výkon Důležité upozornění pro hořák Wok Položte hlavu hořáku 5 na tělo hořáku 7 a kryt hořáku 3 na hlavu hořáku 5 tak, aby ochranný výčnělek proti přetočení a ochranný kolíček proti přetočení 1 vždy ležely ve vybrání resp. ve vývrtu. Hlava hořáku 5 resp. kryty hořáku 2 a 3 musí být přesně složeny, neboť jinak není zaručena bezchybná funkčnost a mohlo by dojít k poškození spotřebiče. Ovladač plynové varné zóny Wok Popis nastavení: Vypnuto Největší plamen Velký plamen Malý plamen Nejmenší plamen Přívod plynu je uzavřen Velký plamen vnějšího a vnitřního okruhu hořáku Malý plamen vnějšího okruhu, velký plamen vnitřního okruhu hořáku. Velký plamen vnitřního okruhu hořáku Malý plamen vnitřního okruhu hořáku Nastavujte takto: K uvedení do varu ponechte nastavení Velký plamen resp. Největší plamen. K pokračování vaření můžete plynule nastavovat mezi polohou Velký plamen resp. Největší plamen a Malý plamen. Je třeba dbát na to, aby při rychlé regulaci na malý plamen plameny nezhasly

9 K regulaci ze silného plamene na slabý plamen otočte ovládacím knoflíkem doleva na požadované nastavení. K regulaci ze slabého plamene na silný plamen otočte ovladačem varných zón doprava na požadované nastavení. Přitom mějte na hořáku postavený hrnec. Uzavření přívodu plynu Upozornění Přívod plynu se uzavře otočením ovládacího knoflíku do výchozí polohy. Používání plynového spotřebiče má za následek tvorbu tepla a vlhkosti v místě instalace. Zapalování Nejdříve otočte stisknutým ovládacím knoflíkem příslušného hořáku doleva (proti směru hodinových ručiček) na Velký plamen, resp. Největší plamen. Pojistka zhasnutí plamene - knoflík pevně stiskněte; teprve potom proudí z hořáku plyn a jiskrou dojde k bezpečnému zapálení. Dbejte na dobré větrání kuchyně: Nechte otevřené přirozené větrací otvory nebo si pořiďte mechanické odvětrávací zařízení (např. odsavač par). Intenzivní a dlouhodobé používání spotřebiče si může vyžádat přídavné větrání, např. otevření okna nebo účinné větrání, např. vyšším stupněm výkonu mechanického odvětrávacího zařízení (např. odsavače par). Pojistka zhasnutí plamene Ovládací knoflík netiskněte déle než 15 sekund. Pokud se hořák po uplynutí těchto 15 sekund nezapálil, nedržte již knoflík stisknutý a před každým novým pokusem o zapálení otevřete dveře nebo vyčkejte nejméně 1 minutu. Po uskutečněném zapálení musíte ovládací knoflík ještě několik sekund (cca 6-7) držet stisknutý, aby přívod plynu zůstal samočinně otevřený (pak je tepelné čidlo dostatečně zahřáté). Pustíte-li knoflík příliš brzy, plamen opět zhasne. Každá varná zóna je jištěna! To znamená: Pokud plamen zhasne (např. v důsledku přetečení), pak plyn neproudí

10 3. NA CO MUSÍTE DÁVAT POZOR Některé rady k hrncům Upozornění k vaření na varné zóně Wok 18 Stavte správný hrnec na správnou varnou zónu. Hrnec (dno hrnce) musí být vždy tak velký, že plamen zcela pokrývá dno a nesahá mimo dno hrnce. Jen tak je plamen plně využit. Ušetříte energii, čas a peníze, když použijete hrnec správné velikosti na správnou varnou zónu. Dbejte na to, abyste hrnce postavili vždy na střed plynové varné zóny. Doporučené Minimální průměry hrnců průměry hrnců Úsporný hořák mm 100 mm Normální hořák mm 120 mm Silný hořák mm 160 mm Hořák Wok Pro rošt mm 140 mm Pro pomocný rošt < 140 mm Průměr dna hrnce resp. pánve nesmí být větší než 28 cm. U větších hrnců nebo pánví mohou horké plynové zplodiny, které proudí pod dnem hrnců ven, poškodit pracovní desku nebo zeď, která není pokryta žáruvzdorným obkladem. U hrnců s průměrem dna menším než 14 cm používejte, prosím, pomocný rošt, aby tyto hrnce mohly bezpečně stát. Nastavte v tomto případě ovládací knoflík vždy na úsek mezi slabým a nejslabším plamenem. Při vaření s Wok používejte nasazovací kroužek pro Wok. Před prvním vařením Důležitá upozornění Zapněte varné zóny po sobě bez hrnců na tři minuty na nejvyšší stupeň. Tím se odstraní pach novosti Vaše sklokeramická varná deska je velmi odolná a při správném zacházení splňuje všechny nároky v domácnosti. Dříve než použijete varnou desku poprvé, přečtěte si následující upozornění: Tento spotřebič je určen jen k použití v domácnosti. Používejte spotřebič jen k přípravě jídel. Nepoužívejte varnou desku jako odkládací nebo pracovní plochu. Vyhněte se tomu, abyste stavěli na zapnuté hořáky prázdné smaltované hrnce. Jejich dno by se mohlo poškodit a při posunutí by mohlo poškodit povrch varné desky. Rovněž hrnce a pánve s okraji a žebry mohou varnou desku poškodit Zrnka písku - např. od čištěné zeleniny - mohou způsobit poškrábání desky. Dbejte na to, aby na varnou desku nespadly tvrdé nebo špičaté předměty - např. kořenky. Mohly by ji poškodit. Nepoužívejte spotřebič k vyhřívání místností. Objeví-li se na sklokeramické varné desce trhliny, pukliny, nebo praskliny, musíte ihned spotřebič vyřadit z provozu. Vypněte pojistky, uzavřete přívod plynu. Na varné desce nesmíte připravovat jídla v hliníkových foliích nebo v nádobách z umělé hmoty. Tento materiál se taví. Připálený cukr nebo jídla obsahující cukr ihned odstraňte skleněnou škrabkou; jinak může dojít k poškození. Povrch topných a varných spotřebičů se při provozu zahřívá. Malé děti k nim zásadně nepouštějte. Nebezpečí popálení je zvlášť velké u všech dílů hořáků a podložek pod hrnce. 19

11 20 Přehřáté tuky nebo oleje se mohou vznítit. Připravujete-li jídla na tuku nebo oleji - např. hranolky, buďte v blízkosti. Větrací otvory v žádném případě nezakrývejte např. utěrkou. Varnou zónu zapalte tehdy, když jsou všechny díly hořáku správně složeny. Nikdy nenechte plynovou varnou zónu hořet bez postaveného varného nádobí. Nikdy neflambujte pod odsavačem par. Plameny by mohly odsavač zapálit. Přípojné kabely elektrických spotřebičů se nesmějí dostat do kontaktu s plamenem hořáku nebo horkými díly spotřebiče. Taví se. Došlo by k poškození plynové varné desky a kabelové izolace. Při závadách vypněte spotřebič z el. sítě a uzavřete přívod plynu. Tlakové hrnce mějte stále pod dohledem, než dosáhnou správného tlaku. Varnou zónu zapněte nejdříve na nejvyšší stupeň a poté plamen včas stáhněte. Tento plynový spotřebič není vhodný pro vestavbu do auta a není to ani přípustné. Pokud kontaktujete náš servis (viz seznam na třetí stránce obálky) uveďte, prosím, E - číslo a FD-číslo. 4. PÉČE, ČIŠTĚNÍ Ošetřování plynové varné desky Čištění Při správném ošetřování zůstane Vaše varná deska dlouho hezká a bude se Vám snadno čistit. K údržbě skleněných dílů nebo oceli používejte houbu a mýdlový roztok (nebo běžné prostředky, které jsou v obchodech) ale jen tehdy, když je spotřebič zcela chladný. Vyleštěte je čistou suchou utěrkou, nebo lépe kouskem kůže. Na smalt nepoužívejte tekutiny obsahující kyseliny (citrónovou šťávu, ocet atd.). Ovládací prvky můžete sundat tak, že je vytáhnete nahoru. Nepoužívejte nikdy kleště nebo páku. Důležité je očistit varnou desku po každém použití. Používejte jen doporučené čisticí prostředky. Nepoužívejte k čištění parní čističe. Nečistoty na horké varné desce lze snadno odstranit přiloženou skleněnou škrabkou. Varnou desku poté důkladně očistěte, neboť i malé nečistoty se při dalším zapnutí varné desky připálí. Vhodné čisticí prostředky pro sklokeramické plochy: Čisticí prostředky Obdržíte v těchto centrech: Skleněné škrabky Obchody s domácími potřebami Obchody s elektrospotřebiči Obchody s kuchyňskými potřebami Zákaznický servis Náhradní čepele Obchody s domácími potřebami Drogérie Obchody s malířskými potřebami Zákaznický servis AKO mléko, Drogérie Aktivní čisticí prostředky Obchody s domácími potřebami pro sklokeramiku CERA CLEAN, Obchody s elektrospotřebiči Čisticí prostředky dr.bekmanna, Supermarkety Frisch Aktiv, Obchody s potravinami CERAN Sidol, Stahl-fix, Obchodní domy Čisticí prostředky pro varné desky, WECO, ZEKOL, Cera-fix, Hakasil 21

12 Malé nečistoty na sklokeramických plochách Velké nečistoty na sklokeramických plochách Nevhodné čisticí prostředky: V žádném případě nepoužívejte drhnoucí houby nebo drhnoucí čisticí prostředky. Nesmíte používat chemicky agresivní čisticí prostředky, jako jsou spreje na trouby nebo odstraňovače skvrn Malé nečistoty na sklokeramických dílech odstraňte vlhkou utěrkou nebo teplým mycím roztokem. Zbytky mycího prostředku omyjte studenou vodu, poté plochu vytřete dobře do sucha. Skvrny od vody odstraníte octem, případně citrónem nebo prostředkem rozpouštějícím vápník. Pokud se některý tento čisticí prostředek dostal na rám, ihned jej otřete mokrou utěrkou, jinak vzniknou matné skvrny Odolné nečistoty a škraloupy odstraníte nejlépe skleněnou škrabkou. Pozor při manipulaci, nebezpečí poranění. Hořáky a kryty hořáků Kryty hořáků varné zóny Wok S čištěním začnete vždy až tehdy, když hořák po použití vychladl na normální teplotu, tzn. lze se jej dotknout holou rukou. Čištění provádějte normální horkou mycí vodou a běžným mycím prostředkem a použitím měkké houby a normální utěrky. Při silném znečištění doporučujeme namočit odnímatelné díly hořáku před vlastním mytím nejdříve do teplé vody. Zbytky po vaření na varné desce neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Kryty hořáků nemyjte v myčce na nádobí. Po vyčištění povrchové plochy spotřebiče dbejte na to, aby kryty hořáků byly znovu správně položeny, neboť jinak nedojde k elektrickému zapálení. Hořáky a kryty hořáku musí být před nasazením úplně suché. Čistěte kryty hořáků teprve tehdy, až vychladnou na normální teplotu, tj. když se jich lze dotknout holou rukou. Čištění provádějte normální horkou vodou a běžným mycím prostředkem s použitím měkké houby a normální utěrky. Při značném znečištění doporučujeme odnímatelné díly hořáku před čištěním nejprve namočit do teplé vody. Zbytky po vaření na varné desce raději neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Kryty hořáků nemyjte v myčce nádobí. Po vyčištění povrchové plochy spotřebiče dbejte na to, aby kryty hořáků byly znovu správně položeny, neboť jinak elektrické zapalování nebude funkční. Hořáky a kryty hořáků musí být před nasazením úplně suché

13 Podložky pod hrnce Podložky pod hrnce čistěte až tehdy, když vychladnou na normální teplotu, tj. můžete se jich dotknout holou rukou. Při čištění můžete podložky odejmout. Čištění provádějte normální horkou vodou a běžným mycím prostředkem s použitím měkké houby nebo normální utěrky. Nepoužívejte nikdy ostré nebo drhnoucí čisticí prostředky. Zbytky po vaření na varné desce neseškrabujte. Čištění pomocí leptavých chemikálií by bylo škodlivé stejně jako čištění kyselinami nebo ředidly laku. Drhnoucí houba na hrnce nebo skelný papír poničí povrchovou plochu stejně jako drhnoucí písek nebo skelná vata. Podložky pod hrnce nemyjte v myčce nádobí. Podložky pod hrnce musí být před nasazením úplně suché. 24

Návod k použití S-414-01

Návod k použití S-414-01 Návod k použití ET 510501E S-414-01 2 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Náš vysoce hodnotný výrobek vyžaduje pro dlouhý transport až k Vám účinný

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU MOD. G4-G6-G9 ED 05/98 PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM PECE DO PROVOZU JE NUTNÉ, ABY SI PRACOVNÍK OBSLUHUJÍCÍ PEC PŘEČETL CELOU TUTO PŘÍRUČKU A POROZUMĚL JEJÍMU OBSAHU ZAKOUPENÝ MODEL MOD.: G4 O G6 O G9 O Výrobní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se záv ěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se záv ěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX NO 18/08 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, pečlivě zkonstruovaný výrobek,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm)

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) CZ AKT 352 STRUČNÝ NÁVOD CZ SK 1 3 1. Odstranitelné mřížky 2. Středně rychlý hořák DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) 3. Rychlý hořák 4. Ovladač středně rychlého hořáku 5. Ovladač rychlého hořáku SYMBOLY

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Plynová varná deska TE 1016

NÁVOD K OBSLUZE. Plynová varná deska TE 1016 NÁVOD K OBSLUZE Plynová varná deska TE 1016 2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna)

FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Návod na údržbu FAVORIT Si-line - Systémová bezpečnost KF (pro plastová okna) Druckstand: 0403/SF/?? Všechny zavírací plechy a excentrické zavírací čepy mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY AS9.1AL -B72BL-B77BL LIB30069

NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY AS9.1AL -B72BL-B77BL LIB30069 NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ VARNÉ DESKY AS9.1AL -B72BL-B77BL LIB30069 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na typovém štítku a datum prodeje, který najdete na Vašem

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod k použití TK 76K572

Návod k použití TK 76K572 Návod k použití TK 76K572 SM-302-01 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení spotřebiče do provozu...8 Příprava nápojů...10 Informace

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

Návod k montáži. Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU... LC/ LP

Návod k montáži. Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU... LC/ LP Návod k montáži Kombinované vestavné chladničky s mrazničkou CZ 191212 7085634-00 IC.../ ICB.../ ICU...... LC/ LP Všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Přeprava spotřebiče...

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Správná údržba je také důležitým předpokladem pro zachování příslušné záruky.

Správná údržba je také důležitým předpokladem pro zachování příslušné záruky. Vážený zákazníku, koupil jste si kvalitní výrobek značky KEUCO. Při správné údržbě se budete z doplňků, armatur, koupelnového nábytku a zrcadlových skříněk dlouho těšit. Správná údržba je také důležitým

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Pokyny pro používání, instalaci a připojení CZ Pokyny pro používání, instalaci a připojení Kombinovaná a plynová varná deska Kombinovaná a plynová varná deska Vážený zákazníku! Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro používání v domácnostech.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Pokyny pro používání, instalaci a připojení CZ Pokyny pro používání, instalaci a připojení Kombinovaná a plynová varná deska Kombinovaná a plynová varná deska Vážený zákazníku! Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro používání v domácnostech.

Více