VÁNOČNÍ VYDÁNÍ ZŠ Žerotínova 5. vydání Prosinec 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÁNOČNÍ VYDÁNÍ ZŠ Žerotínova 5. vydání Prosinec 2006"

Transkript

1 VÁNOČNÍ VYDÁNÍ ZŠ Žerotínova 5. vydání Prosinec 2006

2 OBSAH ČÍSLA: I.Vánoční zvyky a tradice 1. Křesťanské tradice 2. Cesta do betléma 3. Vánoční omalovánka II.Umíme si pomáhat! 1. Adopce afrických dětí na dálku III.O čem se mluví? 1. Horolezci 2. Powerball 3. Inteligentní klíč IV.Něco z počítačových her 1. Tony Hawk's Pro Skater 4 2. Need for Speed: Carbon V.AUTOKATALOG 1. Volkswagen Golf VI.Vtipy a zábava VII.Peer a prevence 2

3 I. Vánoční zvyky a tradice V České republice se setkáváme s množstvím křesťanských tradic. Některé z nich možná sami znáte - v tomto textu však zcela jistě objevíte i rituály či souvislosti, které dosud neznáte. Jedním z křesťanských svátků jsou i Vánoce, o kterých je tento článek. Vánoce Křesťanské Vánoce nahradily předkřesťanský svátek zimního slunovratu. Slavení Vánoc bylo vždy spojeno s množstvím nenáboženských zvyků magické povahy: Kdo se na Štědrý den postil, viděl zlaté prasátko. Štědrovečerní stůl byl svátečně upraven a obložen symboly hojnosti a ochrany (chléb, jablka, ořechy, med aj.). S Vánoci je spojeno vánoční jmelí. I dnes panuje tradice, že když se pod jmelím sejde chlapec a děvče, mohou se políbit. Křesťanské koledy se vázaly k Novému roku, respektive k Vánocům, ale většinou se přednášely na den sv. Štěpána ( ). Koledování bylo původně zvykem univerzitních studentů, pak žáků městských škol (chodili s rektorem po domech), posléze škol hlavních a normálních a nakonec venkovské chasy. Koleda byla přáním zdaru pro příští rok. Stavění jesliček je tradicí poměrně mladou. Předobrazem betlémů jsou gotické skříňky s voskovými figurkami nebo sicilské biblické scény. Na českém venkově se betlémy rozšířily počátkem 19. století a rychle zdomácněly. Vánoční stromek, jeden z nejhezčích a nejpoetičtějších symbolů Vánoc, je velmi mladým prvkem. První zprávy o něm v Evropě máme až z počátku 19. století. Užití stromků nebo větví však u nás mělo poměrně dlouhou tradici. Na Valašsku zavěšovali nad stůl jehličnatý stromek, jinde zdobili světnici či stůl chvojím. Vánoce končí v neděli, v den Křtu Páně, která následuje po slavnosti Zjevení Páně (6. ledna). Tou se připomíná příchod mudrců od východu (Tří králů) do Betléma. Svátek Tří králů odjakživa doprovázelo mnoho lidových zvyků. Ve střední Evropě je časté žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen Tří králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat Kristus žehnej tomuto domu. 3

4 Ťap, ťap. Oslík šlape pomalu a těžce. Je už unavený. Josef kráčí vedle něho a drží uzdu. Snáší se soumrak. Byl to dlouhý den a dlouhá cesta - ale konečně jsou tu střechy betlémských domků. Josef shledával to všechno asi trochu podivným. Je to sice podivuhodné, ale také podivné. Snad zalétaly jeho myšlenky k oné noci - už je to několik měsíců - kdy k němu mluvil ve snu anděl a řekl mu, že jeho manželka Marie čeká syna. Tenkrát dostávali synové jména po svém otci nebo dědovi. Ale anděl řekl: "Ne." Syn, kterého posílá Bůh Marii, se má jmenovat Ježíš (to znamená "Spasitel"). On totiž, jak pravil anděl, "spasí svůj lid od jeho hříchů". Také Panna Maria měla návštěvu. Jednou v noci přišel k jejímu lůžku anděl Gabriel, jeden z Božích poslů, a řekl mu, že jeho manželka Marie čeká syna. Tenkrát dostávali synové jména po svém otci nebo dědovi. Ale anděl řekl: "Ne." Syn, kterého posílá Bůh Marii, se má jmenovat Ježíš (to znamená "Spasitel"). On totiž, jak pravil anděl, "spasí svůj lid od jeho hříchů". Také Panna Maria měla návštěvu. Jednou v noci přišel k jejímu lůžku anděl Gabriel, jeden z Božích poslů. "Neboj se," řekl jí Gabriel. "Bůh tě má velmi rád. Budeš mít syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Syn Nejvyššího. Bude navěky kralovat nad Izraelem a jeho království nebude mít konce." Oslík klopýtl o kámen. Josef pohlédl úzkostlivě na Marii. Vděčně se na něho usmála. Už budou brzy u cíle. Opravdu, myslel si Josef, neměla se vydávat na tuhle cestu. Dítě se co nevidět narodí. Ale vláda nařídila, aby se každý odebral do svého rodiště. Obyvatelstvo mělo být takto spočítáno a zapsáno kvůli placení daní. A tak byli zde. V Betlémě bylo rušno, byla v něm spousta lidí. Naši cestující potřebovali někde přespat a v noclehárně nebyla ani jediná místnost. Každý kout byl obsazen návštěvníky, kteří přišli k zápisu. Nakonec byli Maria s Josefem šťastní, když nalezli prázdný chlívek. Oslík se mohl konečně zastavit. Maria a Josef, ale nepochybně i osel, mohli požít hlt polévky. A bylo tam ještě něco. Ve světle malinké lampičky našla Panna Maria prázdné dřevěné jesle, staré, opotřebované, ale důkladné a silné. Spolu s Josefem je naplnili nejčistší slámou, a pak už neměli co dělat. Hluk města pomalu utichal. Jen Maria a Josef byli vzhůru a čekali a drželi se ve tmě za ruce, zatímco dobytčata ve vedlejších chlévech přežvykovala a odfrkovala. Bůh a jeho andělé bděli nad potemnělým chlévem. Byl to Štědrý večer. Vlčková Lenka 9.A 4

5 5 Bartozel, Heger - 9.A

6 II.Umíme si pomáhat! Jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je zprostředkovat přístup ke vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou. Dítě nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale "adoptivní rodič" z Evropy (což může být jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma) mu hradí školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Zasíláním finanční částky na tyto výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Peníze se neposílají rodině dítěte, ale přímo škole, případně organizátorům v místě. "Adoptivní rodina" je pravidelně informována o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat fotografie, dopisovat si, poslat dítěti dárek a v rámci možností ho případně i navštívit. Pro dítě v Guineji se jedná o příspěvek 460,- Kč měsíčně. Minimální období, na které je dítě možno adoptovat, je 12 měsíců. Jak se zapojit? "Adoptováním" dítěte výběrem z databáze na stránkách nebo pomocí s organizováním tohoto projektu v ČR. V České republice má už mnoho rodin takto adoptované dítě. Děti v Africe jsou rády za jakoukoliv pomoc. Ukažte to doma rodičům, protože si myslím, že určitě rádi pomůžou a vy také. Jaké to je mít nevlastního adoptovaného brášku nebo sestru z Afriky? Brzy to můžete vědět i vy. Ve středu 13. prosince 2006 se na naší škole uskutečnila přednáška na téma BANG BABY (adopce na dálku). Přednášel pan František Tomanec z valašskomeziříčské CHARITY. 6

7 III. O čem se mluví? Horolezci, Horolezkyně, Horolezčata Od září letošního roku začal na naší škole fungovat horolezecký kroužek. Mohli se do něj přihlásit všichni žáci od třetí do deváté třídy. Netvrdím, že zájemců byly mraky, ale počet, který se přihlásil, je dostačující. Scházíme se pravidelně každou středu od tří do pěti hodin. Od tří do čtyř se rozcvičíme v posilovně naší školy a pak se přesuneme na Šafařku, kde máme na hodinu pronajatou lezeckou stěnu. V listopadu jsme se dokonce zúčastnili prvních závodů. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách v několika kategoriích. Pizzu pro vítěze nikdo z nás nezískal, avšak držíme se hesla: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Doufám, že nás elán a radost z lezení neopustí a na jaře se konečně dostaneme na skutečné skály do přírody. Milan Knápek vedoucí kroužku 7

8 Powerball ideální dárek pro každého! Hledáte perfektní dárek pro rodiče, kamarády, sourozence nebo kolegy? Chcete někoho obdarovat netradičním, ale velice atraktivním a zajímavým dárkem? Pokud znáte Powerball, tak máte po starostech. O čem že se to bavíme? Powerball je, jako většina podobných zařízení, velmi jednoduchý a přitom geniálně vymyšlený vypadá jako malý plastový míček velikosti tenisáku, ale dokáže protáhnout a posilovat svaly Vašich rukou stejně jako celá sada činek! Stejně jako množství dnes běžně používaných věcí (alobal, suchý zip) byl vyvinut v NASA pro potřeby kosmických letů jako posilovací pomůcka pro kosmonauty ve stavu beztíže. Proti Vašim svalům působí silou, kterou bere ze svého rotačního pohybu konec konců ve stavu beztíže ani nic jiného použít nelze. Jak to vlastně funguje? Když napíšu, že Powerball je ruční gyroskop, mnoho Vám to asi neřekne. Ale jestli znáte autíčko na setrvačník, tak máme vyhráno v Powerballu je podobný setrvačník, který se po počátečním roztočení vydrží otáčet velmi dlouho. Jenže k čemu je to dobré? Roztočený setrvačník má tu zvláštní vlastnost, že se snaží zachovávat v prostoru stále stejný směr. Pokud s ním tedy budete chtít otočit do strany, bude Vám klást odpor. Čím rychleji se setrvačník otáčí, tím je odpor větší. Stejný odpor např. drží dětskou káču, aby nespadla. Jenže samotný setrvačník nestačí. Sice byste ho mohli roztočit a pak s ním cvičit, dokud by se nepřestal otáčet, ale nebylo by příliš příjemné, znovu a znovu ho roztáčet každých pár minut. Proto je setrvačník uložen v prstenci, který se také může otáčet ve vnějším obalu, ovšem kolmo na otáčení samotného setrvačníku. 8

9 Pokud tedy Powerball roztočíte a mírně nakloníte, začne se vlivem působení setrvačníku otáčet i vnitřní prstenec. A tomuto otáčení prstence již můžete pomocí správnými pohyby zápěstí a dokonce ho urychlovat. Co všechno se s tím dá dělat? Jak je z principu činnosti zřejmé, Powerball je nutné udržovat v otáčení krouživými pohyby zápěstí, přičemž klade odpor svalům Vaší ruky. Je tak ideální na rozhýbání nebo procvičování svalů na zápěstí. Nebo můžete zápěstí nechat pevné a pohybovat rukou v lokti nebo rameni odpor Powerballu se tak přenáší na svaly lokte nebo ramene. Nebo můžete Powerball chytit pouze prsty a ne celou dlaní nejvíc tak budou namáhány svaly na prstech a Powerball tak může nahradit i oblíbený mačkací kroužek používaný např. horolezci. A věřte tomu, že dá Vašim svalům zabrat pořádně pokud nemáte trénované paže, tak se po chvíli rychlého točení pořádně zapotíte výrobce uvádí, že Powerball dokáže vyvinout odpor až 18 kg! Můžete tak posilovat dle libosti a s takovou náročností, jakou si zvolíte. Pomalé otáčky setrvačníku působí jen mírný odpor svalům, jsou tak ideální pro relaxaci nebo protažení po obtížné práci. Ideální, pokud pracujete převážně na počítači, je dobré se čas od času chvilku s Powerballem protáhnout. Pravidelné cvičení by mělo podstatně snížit riziko zánětu šlach a podobných onemocnění z častého psaní na klávesnici. Výrobce uvádí i použití pro rehabilitaci končetin např. po úrazu pomalými pohyby setrvačníku můžete vrátit prstům nebo zápěstí ztracenou pohyblivost a opět rozcvičit svaly. K dostání je i Powerball s počítadlem otáček pak jde o ideální nástroj pro soutěže a různá klání kromě otáček měří počítadlo i silové indexy tedy průměrné otáčky za určitý čas. K většině základních modelů lze počítadlo snadno doplnit i později. Některé Powerbally mají také diodové podsvícení s intenzitou úměrnou otáčkám setrvačníku, takže lze na první pohled odhadnout, jak rychle se točí. A vrcholem těchto stylových modelů je Powerball Techno řada diod na setrvačníku dokáže po roztočení ukázat formou svítícího běžícího textu maximální dosažené otáčky! A pokud by Vám to nestačilo, je tu profesionální celokovový zrcadlově lesklý Powerball Metal nejen že je větší a těžší, takže dokáže Vaše svaly prověřit až k jejich maximu, ale je balen ve skutečně luxusním dárkovém plastovém boxu. 9

10 Mami, kup mi Powerball Hlavně jde o extrémně návykovou záležitost jak jednou Powerball roztočíte, už se ho nezbavíte a budete s ním točit pořád a všude, každou volnou chvíli. Malé rozměry a rozumná váha umožňují mít Powerball stále u sebe a točit s ním třeba cestou do školy, o polední pauze nebo při čekání ve frontě u pokladny kina. Ve světe existují již dlouho Powerball ligy a soutěže, na stránkách naleznete aktuální žebříček s ukázkovými fotografiemi a někde i videosekvencemi dosažených maximálních otáček. Naleznete tam i množství dalších materiálů, prezentace svítících i dalších stylových modelů a spoustu informací o Powerballu. Současným držitelem světového rekordu je Řek Akis Kritsinelis dokázal roztočit Powerball na neuvěřitelných otáček za minutu, což přesahuje odpor 18 kg (a dokonce to překračuje i maximální provozní otáčky výrobcem stanovené na !). Co tedy říci závěrem pokud chcete pro sebe nebo někoho jiného praktické, stylové a geniálně vymyšlené zařízení, používající kosmické technologie 21. století, je Powerball přesně to pravé. Powerball můžete zakoupit v internetovém obchodě Michael Kutáč 9.C Koleda, koleda Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad sem s ní na ledu. Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli. Co mám smutný dělati, musím jinou žebrati. Koledu mi dejte, jen se mi nesmějte. Koledu mi dali, přece se mi smáli. 10

11 Před koncem roku připravila americká firma Generals Motors (GM) speciální klíč s LCD displejem, který bude nabízen k některým americkým pickupům. Jeho anténka komunikuje s vozidlem, takže si třeba od televize můžete zkontrolovat stav tlaku pneumatik. Jenže to není všechno. Na displeji se zobrazuje také stav paliva v nádrži, stav najetých kilometrů a samozřejmě, zda-li je vůz zamčen. Také je možné tímto klíčem dopředu přeladit rádio. Cena tohoto klíče je 150 dolarů (asi 3300 Kč). GM tento klíč poprvé prezentovalo již v roce 2004 u vozu Chevrolet Malibu, ale tehdy to ještě byl koncepční systém. Nyní jej GM nabídne zákazníkům a ti, kteří se bojí o životnost, mohou spokojeně spát. Automobilka totiž testovala klíč proti vniknutí vody, prachu, písku apod. A pokud už dojde k poškození nebo ztrátě, za sto dolarů je možné celý systém jednoduše vymontovat. Zatím bude nový klíč k dispozici pouze v USA. Další výrobci chtějí podobné klíče nabídnout také, ale jejich podmínkou je třeba i možnost ovládání okének či u velkých pickupů možnost zapnutí klimatizace. Volvo od příštího roku nabídne pro vrcholný model S80 nový klíč, který bude monitorovat tep srdce řidiče a upozorní majitele i na to, že do automobilu někdo neoprávněně vnikl. Bartozel Marek 9.A 11

12 IV. Něco z počítačových her Tony Hawk's Pro Skater 4 Při spuštění hry vás čeká skvělé intro, kde se představí všichni základní jezdci. Co nás jako první udeří do očí, je nabídka nejrůznějších herních módů. Pravda, od minula se takřka nic nezměnilo, ale přesto lehká rekapitulace neuškodí. Základem je dvouminutová série, v níž v časovém limitu musíte najet co nejvíce bodů. K dispozici je i volná jízda, kde si bez časového limitu můžete projíždět zpřístupněné úrovně a trénovat si techniku či rozšiřovat repertoár triků. Zde je vidět jasné zlepšení oproti předchůdcům, kteří přinášeli vždy jen časově omezenou možnost ježdění. Triků je obrovské množství a dají se na sebe neuvěřitelně vázat pomocí revertů, kdy i při dopadu můžete plynule navázat a mnohokrát zvýšit počet vydělaných bodíků. Jakub Sagáčik a David Holec 9.A 12

13 Need for Speed: Carbon Nejoblíbenější závodní série současnosti vstupuje do své další fáze. Je velkou otázkou, zda poskytne dostatek inovací oproti starším dílům. Tvůrci se opět soustředili spíše na serepetičky okolo, než na skutečná vylepšení v zájmu hratelnosti. A tak jsme zase jednou svědky velice podivného příběhu, který se snaží působit kriminálně, ale nakonec z něj vzejde vyprávění spíše pro školou povinné. Hlavní hrdina se vrací do Palmont City jako psanec a pozitivní uvítání ho zde ani omylem nečeká. Jde o to, že v průběhu kariéry se na vás budou lepit další závodníci s požadavkem, abyste je vzali do svých řad. Pokud tak učiníte, získáte určitou posádku, z níž si vždy na závod můžete vybrat jednoho borce. Klady a zápory: + Slušná arkádová hratelnost + Závody v kaňonech - Minimum změn - Nudné policejní honičky NOVINKA Mobilní telefon bez jakýchkoli kláves je to vůbec možné? Ano, díky malému triku. Velice působivě jej předvedla americká firma Synaptics. Černě se lesknoucí přístroj se způsobem ovládání zásadně odlišuje od současných mobilů především tím, že jeho veškerou obsluhu zprostředkuje dotykový displej. Ten má zároveň rozumět i gestům. Například aplikace se na tomto multifunkčním přístroji zavírají tak, že uživatel nakreslí prstem na monitoru symbol X. Chcete-li odeslat zprávu, jenom ji prstem vysunete ven z displeje. A pro přijmutí hovoru stačí přiložit přístroj k tváři, což integrovaný senzor pochopí jako úmysl telefonovat. Zamilovaní jistě uvítají možnost posílat polibky prostřednictvím SMS stačí přitisknout rty na displej. 13

14 V.AUTOKATALOG AUTOKATALOG Milý čtenáři Rozhodli jsme se, že vám pravidelně v každém čísle našeho časopisu budeme přinášet informace o náhodně vybraném modelu jakékoli automobilové značky Budeme se vám snažit nabídnout vše, co o daném modelu zjistíme. Od motoru až po výfuk Nebudeme se zdržovat a hned se na jeden vůz podíváme: VOLKSWAGEN GOLF Tento model Volksburské značky vládne automobilovému trhu více jak 20 let. Golfu se vyrobilo od roku 1974 již 5 generací a po světě jich jezdí více než 22 milionů. Posuďte sami, jak se golf za tu dobu změnil: Dnešní generace Golfu se nabízí asi v šesti stupních výbavy a s jedenácti motory ve výkonovém rozmezí od 59 do 184 Kw. Nejlevnější golf pořídíte od Kč a naopak nejdražší a zároveň nejvýkonnější verze R32 je k mání za Kč Golf prošel i nárazovými testy Euro NCAP s výbornými 5 hvězdami: Golf je neustálým trhákem na automobilovém trhu a nejpozději do 2 let bychom se mohli i my dočkat další, ještě lepší 6. generace Autoři článku: D.Smetana a M.Fojtů 14

15 VI. Vtipy a zábava OBTÍŽNÉ VSTÁVÁNÍ Vstávej, Františku, už je bílý den, budí chlapce o Vánocích babička. Franta mrzutě povídá: No a? Sníh už je přes dva týdny. TRADIČNÍ VĚC U nás doma je pod stromečkem jedna a tatáž věc, ale každý, fakt každý Vánoce, říká spolužákům Vašek. Co, prosím tě? Stojan. ZMĚNA MYŠLENÍ Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes? Před 15 lety člověk přemýšlel: Budou dárky, nebudou dárky? Dneska přemýšlí: Bude na dárky, nebude na dárky? BALENÍ DÁRKU Počkej, nechoď sem! křičí na manželku z ložnice pan Hanák. Já ti ještě musím zabalit ty náušnice...! ZBYTEČNÝ PŮST Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl? stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou! KONEC SVĚTA Ti věštci měli pravdu, že roku 2006 bude konec světa! s hrůzou zjistil vánoční kapr pod paličkou. 15

16 No, a na Neviditelném psu jsem si přečetl tento text: Santa Claus začínal mít pocit, že nestíhá. Čtyři jeho elfové byli nastydlí a tři, co zůstali zdraví, nestačili vyrábět hračky. Navíc paní Santa Clausová oznámila, že přijde na návštěvu maminka. Což Santu ještě víc napružilo. Zašel se tedy podívat do stáje, co dělají losové a zjistil, že tři jsou březí a zrovna rodí a dva přeskočili plot a jsou Bůh ví kde. Další stres. Začal aspoň nakládat saně, jenže jedna lyžina praskla a pytel hraček spadnul a hračky se vysypaly. Naštvaný Santa se vrátil domů, aby si nalil šálek čaje a do něho nalil sirup. Když ale otevřel skřínku, zjistil, že jeden z elfů někam uklidil sirup a není co pít. Jak byl naštvaný, Santa upustil šálek a ten se rozprsknul po podlaze v kuchyni na tisíc kusů. Šel tedy pro smeták a ukázalo se, že myši ožraly jeho chlupatou část. V téhle chvíli u dveří zadrnčel zvonek a vzteklý Santa šel otevřít. Otevřel a na prahu stál andělíček s velkým vánočním stromečkem. Andělíček vesele zvolal: Šťastné a veselé, Santo! To je dneska hezky, že? Mám pro tebe krásný stromeček. Kam chceš, abych ho postavil?" A tak vznikla hezká tradice andělíčka napíchnutého na špičku vánočního stromečku. 16

17 SUDOKU Jak správně řešit sudoku? Vše co musíte v sudoku udělat je vyplnit prázdné čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a každé mřížce o rozměru 3x3 byly obsaženy číslice od 1 do 9!! (na těchto místech se nesmí víckrát opakovat) lehká středně těžká Kotrlová Eva 9.C Najdi 10 rozdílů 17

18 Garfield a jeho příběhy Kutáč Michael 9.C 18

19 VII.Peer a prevence Prevence Ne, neděste se! Nebudu vás zatěžovat řečmi o drogách, alkoholu a jiných návykových látkách. I když i o tom je prevence, ale právě nejen o tom. Primární prevence je i o tom, že by vám mohla pomoci překonat potíže a problémy, které se mohou v průběhu školní docházky vyskytnout. Někdy totiž stačí jen pouhá rada či doporučení a problém najednou už není tak velký, jak z počátku vypadal. Můžete se na mě obrátit jak vy, žáci, tak i vaši rodiče. Konzultační hodiny jsou každou středu od 14 do 15 hodin. Lépe je však si schůzku předem domluvit a to kdykoli i v jiných odpoledních hodinách. Milan Knápek Školní metodik prevence Krásné Vánoce a vše nejlepší do nového roku Vám přeje REDAKCE ČASOPISU TŘÍDA 9.A p.u. Kajabová Lenka p.u. Papež Michal 19

20 20

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích číslo 18, vydáno pro vnitřní potřebu - 2.

Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích číslo 18, vydáno pro vnitřní potřebu - 2. Oddílový časopis 6.koedukovaného oddílu Junáka - svazu skautů a skautek ČR v Kateřinicích číslo 18, vydáno pro vnitřní potřebu - 2.prosince 2001, nákladem 50 výtisků 2.12. - 1989 třetí obnovení činnosti

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Impuls. První UMTS v Česku. Rozhovor se skupinou Chinaski. Mobilní ježíšek. S běžkami na stopě. zdarma pro zákazníky T-Mobile.

Impuls. První UMTS v Česku. Rozhovor se skupinou Chinaski. Mobilní ježíšek. S běžkami na stopě. zdarma pro zákazníky T-Mobile. Impuls 4 05 První UMTS v Česku Rozhovor se skupinou Chinaski Mobilní ježíšek zdarma pro zákazníky T-Mobile S běžkami na stopě Rallye Dakar Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, zajímalo by mě, zda a jak

Více

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření

Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích Moudré spoření Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Novinka Investiční fondy Rozhovor: Petr Janda Olympic už jiný nebude! Vyznejte se ve svých penězích

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Prodej bytů odstartován Co byste měli vědět, pokud je váš byt či dům určen k prodeji

Více

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE 9. 12. 2009 X. ročník číslo 4 POZDRAV MINISTRA VNITRA MARTINA PECINY MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MEPA V NAŠÍ ŠKOLE POMÁHÁM NA VLASTNÍ PĚST SLOVO REDAKCE aneb jaké si je uděláme, takové budou... Milí čtenáři! V

Více

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky Jarní hypotéky 2011: Nižší úroky, lepší podmínky MAGAZÍN. ČÍSLO 1 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK STAVEBNÍ SPOŘENÍ NA JAŘE

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

mercedes-benz třídy s není místo pro kompromisy

mercedes-benz třídy s není místo pro kompromisy HOFFMANN & ŽI ŽÁK 01 13 mercedes-benz třídy s není místo pro kompromisy Hi-tecH Novinky na léto SERVIS Hoffmann a ŽiŽák Novinka FLEXIservis mění zavedené zvyklosti mercedes-benz třídy cla: designový skvost

Více

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD

Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Č. 112 02/2009 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Září, říjen, listopad, prosinec, leden i únor Cože? To už jsou i listy kalendáře měsíce odvozeného od ledu za námi? Ano, je to vskutku

Více

Cesta je otevřená pro každého. Exkluzívnírozhovor se zlatou olympijskou medailistkou pro BSF magazín. Kateřina Neumannová: magazín 2014

Cesta je otevřená pro každého. Exkluzívnírozhovor se zlatou olympijskou medailistkou pro BSF magazín. Kateřina Neumannová: magazín 2014 magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Kateřina Neumannová: Cesta je otevřená pro každého. Exkluzívnírozhovor se zlatou olympijskou medailistkou pro BSF magazín FinBob

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem

ÚVODNÍ SLOVO. Záleží ti na něm? 2 Lercháč časopis se skrytým talentem 5/2008 ročník II. Záleží ti na něm? ÚVODNÍ SLOVO Nikoho nemám, nikdo mě nemá rád, cítím se sám, jsem sám. Snad každý z nás během svého života dospěje na čas do jakéhosi tragického bodu, kdy se vše zdá

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009. www.kiamotors.cz. Kia koncept N o 3

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009. www.kiamotors.cz. Kia koncept N o 3 MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2 2009 www.kiamotors.cz Kia koncept N o 3 KIA ÚVODNÍK Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou předprázdninové číslo našeho čtvrtletníku. Přichází v období, kdy značka

Více

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com 1 2014 XXIII. ROÈNÍK Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTEN NÍ SYSTÉM ROOMER

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

zima 2014 06 Krásné motocykly s nádechem nostalgie Velká zemědělská Agrotec Začalo to třemi kilogramy brambor

zima 2014 06 Krásné motocykly s nádechem nostalgie Velká zemědělská Agrotec Začalo to třemi kilogramy brambor zima 2014 06 07 18 Velká zemědělská Agrotec Krásné motocykly s nádechem nostalgie Začalo to třemi kilogramy brambor Svět kolem nás vidíme ve skutečnosti obráceně. Brzy po narození vidíme svět vzhůru nohama.

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

nejprodávanější časopis o mobilech vyhrajte mobil Alcatel

nejprodávanější časopis o mobilech vyhrajte mobil Alcatel nejprodávanější časopis o mobilech vyhrajte mobil Alcatel 3 2001 III 22 Kč 33 Sk vyšlo 22. března 2001 Testy mobilů Sony CMD-J5 Philips Azalis 238 Siemens Gigaset 100 Anketu Nejlepší mobil 2001 jsme se

Více

Z oblohy se sypou hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli. Zvěstuje anděl maličký, ať splní se vše, co jste si přáli.

Z oblohy se sypou hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli. Zvěstuje anděl maličký, ať splní se vše, co jste si přáli. Z oblohy se sypou hvězdičky, slyšet jsou koledy z dáli. Zvěstuje anděl maličký, ať splní se vše, co jste si přáli. Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí redaktoři školního časopisu Milí čtenáři, Jak jistě

Více

AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14

AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14 Obsah AKCE PROBĚHLÉ 3 AKCE PŘIPRAVOVANÉ 4 ZPRÁVY, SDĚLENÍ A INFORMACE 5 ZAJÍMAVÉ TIPY A ODKAZY 6 HRAČKY, POMŮCKY, NÁPADY 10 PŘÍBĚHY Z RODIN 14 CO VÁS MŮŽE ZAJÍMAT 16 PLACENÁ INZERCE 20 PODĚKOVÁNÍ 21 1

Více

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Dalším profesorem, kterého jsem si vybral k rozhovoru, je Pavel Kirschner. Když jsem za ním přišel do kabinetu (II/6), abych ho požádal o rozhovor, ihned souhlasil.

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Čtvrtek 7. 1. / 3. ročník / S 1 / 2010 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK

Čtvrtek 7. 1. / 3. ročník / S 1 / 2010 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.domansky.cz Čtvrtek 7. 1. / 3. ročník / S 1 / 2010 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.nasregion.cz Bašť, Bořanovice, Brnky, Březiněves, Čakovice, Čakovičky, Ďáblice, Dolínek, Dolní Chabry,

Více

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA...

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně

Více

Nejatraktivnější oblast z priorit IBM je analýza a práce s daty označovaná zkratkou BAO, říká ředitel IBM ČR Vladek Šlezingr.

Nejatraktivnější oblast z priorit IBM je analýza a práce s daty označovaná zkratkou BAO, říká ředitel IBM ČR Vladek Šlezingr. ITyTWEET: Již za několik dní budeme znát nejkrásnější dívku IT. Možná, že právě Vy díky ní vyhrajete nový iphone5! Finsko: země tisíců jezer ajťáckýma očima Lifestylový měsíčník pro IT odborníky leden/2013

Více

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB

salesiánský Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti, jistě by měl televizní stanici, říká P. Leoš Ryška, SDB salesiánský - salesiáni dona 1 2006 áni dona boska - - - sa - - s Bono o Bonovi Desatero ukázněnosti Jak vedeme naše děti k víře a boska - -sales Maskův memoriál pošesté Kdyby žil Don Bosco v současnosti,

Více

Magazín 2014 2015. Ivan Lendl: Český golf jde dopředu, ale na hvězdu si ještě musí počkat. Budoucnost Motola Parta a atmosféra, ale i investice

Magazín 2014 2015. Ivan Lendl: Český golf jde dopředu, ale na hvězdu si ještě musí počkat. Budoucnost Motola Parta a atmosféra, ale i investice Budoucnost Motola Parta a atmosféra, ale i investice Magazín 2014 2015 TCDM Bavíme děti golfem Motol očima Kamila Piláta Ivan Lendl: Český golf jde dopředu, ale na hvězdu si ještě musí počkat jamek Par

Více