800 druhů ostnokožců tento živočich je svou tělesnou 500 mořských řas 23 druhů mořských savců 6 druhů mořských želv. paroží.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "800 druhů ostnokožců tento živočich je svou tělesnou 500 mořských řas 23 druhů mořských savců 6 druhů mořských želv. paroží."

Transkript

1 O B Č A S N Í K 3. Z Á K L A D N Í Š K O L Y B E R O U N R O Č N Í K I V, Č Í S L O 4 G U L Á Š P O D M O Ř S K Ý R Á J N A Z E M I U V N I T Ř T O H O T O V Y D Á N Í : V E V Ě T V Í C H E U K A L Y P T U 3 Z E M Ě D I V Ů 5 U Č I T E L É Z T R O J K Y T E C H N I K U N E- V E D E M E C H Y T R É T E L E- F O N Y P R O Č E R N Ý K O N T I - NENT O T R O C T V Í D Ř Í- V E A D N E S M É J M É N O J E : E L I Š K A B R T- N I C K Á Každý druh korálu roste jinak, čímž 6 7 vzniká obrovská rozmanitost útesu, nejrůznější vyvýšeniny, roviny, větvičky i paroží. Velký bariérový útes- kdo o ze všech stran a to i uvnitř, rají. Přemnožení těchto hvězdic něm někdy neslyšel? Ale co to neboť živočichové, kteří jej je způsobeno značným úbytkem vlastně je, co o něm vůbec vímeček tvoří, se neustále rozmnožují a přirozených nepřátel larvi- této hvězdice, mezi Tak na úvod je tady krátký souhrn živočichů, kteří zde žijí: které patřily hlavně ryby ploskozubci a malé druhy žraloků. Nepřátelé ubyli i velkým hvězdicím, jsou jimi 360 druhů tvrdých korálů 1/3 měkkých korálů vyskytujících se na světě 4000 druhů ústřic Koráli zde tvoří mnohé rozmanité tvary totiž lastury měkkýšů tritonek, jenž jsou turisty často vyhledávány jako suvenýry. Ale za škůdce by se dali označit i lidé jako takoví, do 1500 druhů mořských hub vytváří nové jedince. Každý moře ročně vypustí tuny draslíku, fosforu, těžkých kovů a 800 druhů ostnokožců tento živočich je svou tělesnou 500 mořských řas 23 druhů mořských savců 6 druhů mořských želv tkání svázán se svým sousedem, což přispívá k jejich celistvosti. Každý druh korálu roste DDT*. Lidé také kácí lesy a tím přispívají k erozím, které způsobují nedostatek světla ve vodách jinak, čímž vzniká obrovská útesů a postupné vymírání Ale teď už k útesu jako takovému. rozmanitost útesu, nejrůznější vyvýšeniny, roviny, větvičky i stovek rostlinných a živočišných druhů. Velký bariérový útes je paroží. Pokud ale chcete vidět velký největším korálovým útesem Tato nádherná podmořská bariérový útes, než bude nějak vůbec. Útes se nachází u severovýchodního pobřeží Austrá- vážněji poškozen, anebo se vám kvůli němu nechce letět lie v Korálovém moři. I když je až do Austálie, můžete navštívit internetovou stránku nazýván útesem, vlastně to ani útes není - je to síť útesů, která má více než km en/help/ maps/ streetview/ na délku a km na šířku, gallery/#!/ocean a Velký bariérový útes si prohlédnout na severu se rozkládá místy pouze 50 kilometrů od pevniny. Nad hladinou je z něj vi- Útes nejvíce ohrožují hvězdice. z pohodlí domova. dět spousta ostrovů a ostrůvků, krajina je ale ve vážném ohrožení. Nejvíce ji ohrožují posled- chlorfenyl)ethan, je aromatická *DDT= 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4- také je to jediná stavba živých tvorů na Zemi, která je vidět i z ní dobou hvězdice trnité, které halogensloučenina (organochlorid). Měsíce. Původní obyvatelé mu se přemnožily a nyní jej rozeží- Je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů. říkali Waga Gaboo. Útes roste Pavla Ž.

2 Stránka 2 S Y M B O L A U S T R A L A N Ů J A K O Š K Ů D C E Jedete na kole v příjemně slunečném ránu, široko připomenout, že tohle číslo se týká jen čtyř nejrozšíře- do cesty, už nic lovcům nebrání v tom, aby ho zabili. vláda. Odezva na četné protesty je skoro vždycky stej- daleko ani živáčka a vy si jízdu užíváte, jak jen to jde. nějších druhů). Vcelku rozdíl, že? Kdyby byl klokan domá- Reflektory klokana oslní a on, dezorientovaný, se ne- ná. Australská vláda, i zemědělci obhajují lov tím, že Nikde žádná otravná auta, ani zástupy lidí jen vy, cím mazlíčkem, na každého Australana by připadli při- může nijak bránit. Lovcům je přitom jedno, jak starého klokan je škůdce, dokonce ho označují za mor anebo úžasný východ slunce a bližně dva klokani. nebo silného klokana zastře- tím, že zabíjením se pouze klokan, který vás právě předhonil a skáče si to do dálky. Nemožné? Ne v Austrálii. Kdo by nevěděl o tak úžasném a zvláštním zvířeti, které je zároveň národním symbolem Austrálie. Klokani nejsou jen velká skákající zvířata. Nedovedou se sice pohybovat normální chůzí, tudíž jsou odsouzení k celoživotnímu poskakování, ale mohou dosahovat vcelku vysoké rychlosti a to klidně 50km/h. Jejich skoky jsou až 10 metrů dlouhé. Také klokaní ocas má svou významnou funkci funguje jako kormidlo. Pro farmáře už není vidina kolonie klokanů tak úžasným zážitkem jako pro turistu. Jak už je vidět na počtu klokanů obývajících Austrálii, tahle zvířata jsou přemnožená a Australané jsou proto nuceni vymýšlet alternativní způsoby, jak jejich počet snížit. Takovou otázku si pokládají hlavně farmáři, kteří v klokanovi vidí pouze škůdce. Živí se totiž tuhou trávou a spásají tak celé pastviny, původně určené třeba pro ovce. Před několika lety proto několik farmářů otrávilo v blízkosti farmy vodu. V Západní Austrálii přišlo tak o život 19 tisíc klokanů a na jedné jediné farmě dokonce 90 tisíc klokanů za pět let. Další způsob, jak se zbavit těchto škůdců vidí mnoho farmářů ve vypalování pastvin. Myslí si totiž, že účinně pohnojí půdu. Takové vypalová- lí. Co je asi nejhorší, klokan je téměř vždycky jen postřelen, tudíž není na místě mrtev a bolestivě umírá několik dalších minut, ne-li hodin. V roce 2002 byla od Ministerstva životního prostřední stanovena kvóta dokonce 7 milionů klokanů, což byla doposud nejvyšší stanovená hodnota. Má to bohužel své následky. Nejen, že je symbol Austrálie tak masově vražděn, ale některé klokaní druhy dokonce zcela mizí, nehledě na to, že se tak narušuje životní prostředí Austrálie. Co se potom stane se zabitými klokany? Jejich maso je vydatné a hojně prodávané, klokaní kůže také nejčastěji se používá k výrobě sportovního náčiní. Možná nakonec není problém v tom, že klokani ničí pastviny, ale jsou za celou věcí opět jen peníze Takové nehumánní vybíjení klokanů samozřej- udržují stavy klokanů. Samozřejmě je nesmyslné nechat klokany rozmnožovat ve velkém, brzy by dokázali vytlačit celé obyvatelstvo Austrálie, ale jistě existuje i jiné řešení, například přemisťování (které ale vyjde vládu draho, proč tedy upouštět od relativně levného zabíjení), než nelidské vyhlazování klokanů, někdy i mláďat. Pokud je totiž zastřelena matka, pravděpodobně u sebe má i svoje mládě. To je po matčině smrti z jejího vaku vytažené lovci a buď zašlápnuté, nebo jen tak pohozené na silnici. Je tohle doopravdy lidské chování? A co vy, jako jedinec můžete udělat? Možností je víc, například nejíst klokaní maso a nenosit věci z jejich kůže a šířit tuhle informaci dál. Snad se jednou podaří prosadit zákaz nehumánního lovu klokanů. I přes to, že klokani jsou vyobrazeni na australských ní snášejí dobře akorát málo výživné trávy, které ovcím mě vyvolává i vlnu odporu a austral- mincích a každý si pod slo- nestačí, ale klokanům ještě ské organizace na vem Austrálie téměř okamžitě vybaví poskakující klokany, v jejich domově už je tak lidé nevnímají. V Austrálii žije přibližně 22 milionů obyvatel. A klokanových spoluobyvatel okolo 50 milionů (ovšem stojí za to ano. Největším tématem je ale odstřel klokanů, který probíhá tak, že profesionální lovci vyrazí za hluboké noci v džípu pročesávat okolní krajinu. Pokud se jim nějaký nešťastný jedinec připlete ochranu zvířat, spolu s obyvateli země, kterým masové zabíjení je proti srsti taky, ostře protestují. Ovšem rozhodující slovo má jako vždycky jen a pouze Káča

3 Stránka 3 V E V Ě T V Í C H E U K A L Y P T U V Austrálii se, přestože je to nejmenší kontinent, vyskytuje obrovské množství endemitů (druhy zvířat, které se nevyskytují nikde jinde na světě). Z takto rozsáhlého výběru zvířátek jsem si já nakonec vybrala koalu, kterému se zde budu věnovat především (o článek o klokanech totiž již zpracovává Katka Svobodová pod názvem: Symbol Australanů jako škůdce ), a pár méně známých druhů (jako například krokodýla australského, o kterém jsem, možná vinou toho, že doopravdy nejsem největším fandou biologie, předtím slyšela snad jen zmínku). Koala medvídkovitý svým vzhledem připomíná medvěda, přestože je vačnatec. Patří do čeledě koalovitých (je jejím jediným zástupcem). Vyskytuje se na jižním až východním pobřežím, ve vlhkých oblastech i ve vnitrozemí. Jejich původ je nejasný, nalezly se však zkameněliny z doby před 20 mil. lety. Koala váží asi 5-12 kg a měří asi 80 cm. Má doopravdy malý mozek, který se kupodivu zmenšoval (v budoucnosti se u většiny tvorů počítá spíše se zvětšováním). Jejich srst je měkká a hustá, má šedou až hnědou barvu. Na uších má dlouhé bílé chlupy. Na každé končetině má pět prstů a velké ostré drápy. Jako jeden z mála savců má koala otisky prstů. Jak je všeobecně známo, živí se výhradně listy blahovičníku. Díky této stravě je jejich metabolismus velmi pomalý a navíc většinu dne prospí. Koalové byli téměř vyhubeni, neboť se dříve lovili kvůli kožešině, teď jim však spíše vadí znečišťování životního prostředí. V zajetí se dožívá až 18 let. Krokodýl australský (též zvaný krokodýl Johnstonův), je sladkovodní krokodýl, který žije na severu Austrálie. Přestože je to krokodýl, není nebezpečný lidem (vlastně je to spíše obráceně). Měří asi 3 metry. Loví žáby, ryby, a malé ptáky a savce. Ježura australská je savec, který je zástupcem vejcorodých. Přestože je to savec, vykazuje spoustu znaků plazů (vejcorodost). Má dlouhý jazyk, kterým loví mravence a termity; a jak již název napovídá (přece jen, ježek s ježurou jsou si, alespoň co se názvu týče, velmi podobní), má bodliny. Ptakopysk podivný je zástupcem řádu ptakořitných (savci, kteří kladou vejce). Žije na východě Austrálie. Jeho tělo je pokryto hnědou srstí, na nohou má plovací blány a kachní zobák. Má jed, který však není životu nebezpečný, pouze může poznamenat zdraví oběti. Ve volné přírodě se dožívá 16 let, v zajetí pak 6 let. Zdroje: Wikipedie, Slečna C Jako jeden z mála savců má koala otisky prstů.

4 Řešení : 1C 2A 3A 4B 5C S P Ř Í C H U T Í E X O T I K Y Stránka 4 K D O T O V Í, N A P O V Í 1. Klokani žijí hlavně v Austrálii, ale i na jiných místech. Věděli byste, kde klokana nenajdete? A) TASMÁNIE B) NOVÁ GUINEA C) MALAJSIE 2. Na obrázku je ježura australská, do jaké skupiny živočichů patří? A) VEJCORODÍ B) KRTKOVITÍ C) DIKOBRAZOVITÍ 3. Jaký tvor se skrývá na fotografii? A) KOALA B) LYROCHVOST C) PANDA ČERVENÁ 4. Tento pták neumí létat, ale A) PLAVE B) BĚHÁ C) PLACHTÍ 5. Lemuři žijí na jednom ostrově, který patří k Africe. Jak se jmenuje? A) MADADASKAR B) KANÁRSKÉ OSTROVY C) MADAGASKAR Kráter :) Ž I J Í C Í F I L M Nový Zéland - země proslulá svými pohledy do krajiny, vysokými horami a rozmanitou přírodou. Právě tento kraj si režisér Peter Jackson vybral pro natočení Hobita a Pána prstenů od anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Teď, několik měsíců po premiéře prvního dílu Hobita, se může Nový Zéland chlubit i další turistickou atrakcí Hobitínem. Již v knize Hobit aneb Cesta tam a zase zpět nám autor představuje národ malých človíčků. Lidé jim pro jejich malý vzrůst říkají půlčíci. A právě hobiti mají v Tolkienových knihách vždy hlavní role. Zvláštní pozornost je v knize věnována i jejich domovům útulným hobitím norám, které se táhnou po obvodu travnatých kopců. Při natáčení trilogie Pán prstenů byl Hobitín vystavěn z polystyrenu, a proto musel být po natáčení zbourán. Přírodním živlům by jen těžko odolával. Když se začal natáčet Hobit, neočekávaná cesta, byl již plán jasný zachovat malebné údolí i s idealistickou vesničkou. Tentokrát je Hobitín postaven tak, aby vydržel. Můžete tak procházet skrz vesnici plnou fantasie. Dostanete se na místa, která se objevují ve filmu a do děje se dokonale vžijete. Tolkienovým fanouškům je tak kniha ještě bližší. Majkelina Zdroje:

5 Stránka 5 Z E M Ě D I V Ů Nový Zéland má rozmanitý povrch najdeme tu písčité pláže, ale také vysoké hory, ledovce a dozajista i činné sopky. Jsou tu však taky lesy podobající se džungli, nížiny i pahorkatiny. Teče tu čistá voda v potocích a řekách, proto není divem, že moře je pěkně modré. Díky tomu je Nový Zéland jednou z nejčistších oblastí světa. Vulkanické činnosti způsobily, že se Nový Zéland odtrhl od prastarého kontinentu Gondvany a přesunul se na místo, které nám je již známé. Prvními obyvateli byli nejspíše Maorové, kteří sem připluli v 9. století z Východní Polynésie. Maoři ostrovy pojmenovali Aotearoa - Země dlouhého bílého oblaku. Historie První Evropan, který objevil Nový Zéland, byl Abel Tasman. Pojmenoval ho Staten Land, po čase přejmenován na Nieuw Zeeland. Tasman však ostrovy jenom objevil. Jako první se tu vylodil a zmapoval ostrov James Cook v roce Následovalo století válek mezi domorodci a Angličany, tahanice o půdu a odebírání práv Maorům. Od roku 1840 až do roku 1907 byl Nový Zéland britskou kolonií. Roku 1840 založili přistěhovalí obyvatelé město Wellington. Po ukončení krvavých válek zbylo asi jenom maorských obyvatel. Nový Zéland se stal roku 1907 nezávislým státem. Pořád se ale vázal k Británii. Také si začal všímat ostatních států kolem sebe (např. Austrálie, Asie, Polynésie). Tato země se za 130 let vypracovala z primitivní kolonie na kapitalistickou zemi s dobrou životní úrovní. Obyvatelstvo Obyvatelstvo je tu velmi různorodé, najdeme tu Angličany, Holanďany, ale i Asiaty a Polynésany. Oficiálními jazyky jsou angličtina a maorština tu však používá jen pár procent lidí. Fauna a flóra Novozélandská fauna a flóra je unikátní, jelikož se vyvíjela v izolaci po 80 miliónů let. Většinu zvířat, která se tu nachází, najdeme jenom tady. Do příchodů Evropanů tu nebyli savci, teda až na netopýra a na mořské druhy savců. Flóra Lesy se tu dělí na dva druhy jehličnaté a pabukové. V jehličnatém lese najdeme stromy s šišky jako tady u nás, ale většinou se tam vyskytují stromy, které mají místo šišek barevné bobule, těch je tu většina. Tento les je hustý a často neprostupný. Mezi nejvyšší stromy rostoucí tady, patří třeba rimu, dorůstá výšky 60 Novozélandské lesy bývají často bez ptačích obyvatel, moc se jich tu totiž nevyskytuje. Od lidského příchodu bylo vyhubeno přibližně 40% ptactva, málo turistů tu nějakého ptáčka vůbec zahlédne. Mezi úhlavní metrů, nebo strom rata, který dorůstá výšky 30 metrů. Jehličnaté lesy dominují Severnímu ostrovu. Pabukový les svůj název získal díky podobnosti s našimi buky. Tady nenajdeme žádné popínavé nebo plazivé rostliny. Ale naleznout tu můžeme parazitující rostliny (mechy, které obepínají celý strom, houby, lišejníky nebo kapra- Fauna nepřítele, které sem zavlekli lidé, patří převážně všichni savci. Hlavně lasice hranostaj a australský possum. Na Novém Zélandě však ještě nevyhynulo všechno ptactvo. Nejznámějším zástupcem je nelétavý pták kiwi. Dnes ho však spatříme jenom v ZOO, v přírodě je na pokraji vyhynutí. Dalšími ptačími obyvateli jsou třeba papoušci kea nebo diny). Pabukový les dominuje Jižnímu ostrovu. V oblastech, kde je tepleji, roste i palmu nikau (jediná palma navyklá na chladnější počasí), často bývá součástí lesů. papoušci kaka. Je tu i vodomilné ptactvo, mezi, které tu patří kormoráni, ústřičníci nebo volavky. Jinak je to tu s rybami, v horských potocích se tu prohání hejna pstruhů. Na pobřeží se zase dají spatřit kolonie tučňáků a lachtanů. Při pobřeží najdeme i spoustu velryb. Novozélandské prostředí jim umožňuje tu setrvat celý rok. Nový Zéland je jedno z míst, kde se najde spousta zajímavostí a přírodních unikátů. Určitě by stál za Vaše navštívení. Lucie Hrubá

6 Stránka 6 U Č I T E L É Z T R O J K Y ( A F R I K A A A U S T R Á L I E ) Kateřina Schröpferová a Tereza Kasíková: Do jaké africké země byste se chtěly podívat? Schröpferová: Jela bych určitě do země Keňa. Kasíková: Už jsem byla v Africe, konkrétně v Egyptě. Dovolená vs dobrodružství? Obě: DOBRODRUŽSTVÍ Podporujete UNICEF? Obě: Ne Jela byste s nějakou třídou do Afriky? Živý výklad? Schröpferová: Když mi to někdo zaplatí :) A záleží s jakou :) Ivana Flíčková: Oblíbená kulturní památka? Tak asi celkově pyramidy. Chtěla byste učit něco jiného z afrických dějin krom Egypta? No, to bych si asi netroufla, ale kdybych učila, tak bych se to musela nejdříve naučit. Co konkrétně byste chtěla učit? Asi vývoj v Jihoafrické republice. František Krejčí : Oblíbená africká skupina? No zapomněl jsem asi ne. Ale jo,ale nevím, jak se to píše Ossibisa. Myslíte si, že tam je dostačující počet škol? Určitě ne. Miroslava Růžičková: Místo na dovolenou, kde si odpočinout od fyziky? Nikdy bych nejela, já jsem domácí typ. Chtěla byste se podívat do Austrálie? Austrálie? To je moc daleko :) Zdeněk Liehne: Oblíbený africký sport? Strašně obdivuju vytrvalé běžce. Jel byste do Afriky za účelem nějakého sportu? Jel bych do Afriky určitě střílet Dana Horáková: Jaké zvíře si vybavíte z australské nebo africké fauny? Klokan nebo koala. Chtěla byste navštívit nějaký park, vidět nějaká zvířata? Určitě, ale nevím, jak se ty parky jmenují :) V příštím čísle rozhovor s naší šéfredaktorkou Jitkou Bělkovou :) Áda Soukup

7 Stránka 7 T E C H N I K U N E V E D E M E Afrika je kontinent známý domorodými obyvateli. Mnoho z nich žije v chudobě. Techniku? Nevedeme! Existují však jiné věci, kterými se tyto kmeny chlubí. tohoto kmene se zdobívají malováním hlínou a mělkými zářezy v kůži. Surmové také vyrábí mírně alkoholický nápoj z kukuřice - borde. Je tak hustý, že jej častokrát jedí jako jídlo Masajové Kmen vysokých štíhlých černochů kolonizátoři Afriky se jich báli podobně jako šelem a dravé zvěře. Stejně jako jiní afričtí domorodí bojovníci si i Masajové natírají vlasy černou hlínou smíšenou s máslem. Méně obvyklá je již ženská obřízka, kterou masajští muži považují za pojistku proti nevěře. Pygmejové Často přezdívané trpaslíci pralesa jsou kmeny sběračů a lovců. Nepěstují žádné plodiny ani nechovají dobytek. Proto se velmi často stěhují za potravou. Staví si jen skromná obydlí. Postavit dům tak trvá pouze hodinu. Křováci I Křováci jsou malého vzrůstu. Jsou typickými lovci a sběrači. V období dešťů obohacují svůj jídelníček o kořínky a výhonky rostlin. Sami si neříkají Křováci, nýbrž Sanové. V jejich domorodém jazyce se toto slovo překládá jako lidé. Mursiové Prvním kmenem, který mě na první pohled zaujal, jsou Mursiové. Žijí na území Etiopie. Je zvykem, že vdané ženy si do rozříznutého rtu, nebo ušního lalůčku vkládají ozdobné talířky z terakotové hlíny Surmové Podobní Mursiům jsou i Surmové. Stejně jako oni si vkládají do rtů talířky, které jsou však v jejich případě mnohem zdobnější. Muži Himbové Na první pohled mě překvapilo zdobení tohoto národa. Vlasy vyztužené kravím trusem, čelenka z kozí kůže, pokožka natřená prachem z rozdrceného okrového kamene a tradiční africké náhrdelníky Tento kmen najdete v polopoušti, kterou domorodí obyvatelé nazývají rudá země. Majkelina Zdroje:http: cs.wikipedia.org worldnaturephoto.com Žijící lidé pravěku-petr Jahoda

8 Stránka 8 N O M Á D I O P R A V D U V Í T E, K D O J S O U? Pod slovem nomád se vám pravděpodobně vybaví obrázek zachumlance ve voze taženém velbloudy, táhnoucího se nějakou nekonečně dlouhou pouští, neboť nomády máme povětšinou spojené s písečnými pouštěmi. Avšak to není tak úplně pravda, protože nomádi jsou pouhé synonymum pro kočovníky komunity lidí, kteří neustále putují z jednoho místa na druhé. Proto by byla velká chyba myslet si, že se jedná pouze o obyvatele Egypta apod. Obrázek istanbulské kočovné rodiny v tradičním oblečení Vám může posloužit jako důkaz (žádná poušť, žádný Egypt..). Přestože nomádů díky neustále se rozvíjejícím technologiím a průmyslu znatelně ubývá, stále ještě nejsou přežitkem minulosti. Dokonce se odhaduje (sami jistě uznáte, že ani v dnešní době není možné zjistit přesný počet neustále se stěhujících nomádů), že na celé Zemi žije okolo milionů kočovníků. Nomádské kmeny se převážně vyskytují v Asii a Africe a můžeme je rozdělit do tří typů, podle způsobu jejich života. Na lovce sběrače, kočovné honáky a potulné obchodníky. Asi si teď myslíte, že v moderní Evropě je naprosto vyloučeno, abyste potkali nějaké kočovníky? Omyl! Pravděpodobně jste jich viděli i stát několik na sobě. Tedy pokud jste někdy navštívili cirkus. I tito lidé totiž žijí kočovným životem a můžeme je tak řadit mezi kočovníky. Zdroje: blogs.bootsnall.com/ Slečna W nomads/category/centralasia/kyrgyzstan Ko%C4%8Dovnictv%C3%AD S V Í T Á P R O C H U D É O B Y V A T E L E V A F R I C E N O V Ý Z A Č Á T E K? O Africe se toho ví hodně. Například víme, že africký kontinent patřil k největším koloniím, víme také, že se zde nachází jedinečná flóra a fauna. Například se až do nedávna stále nevědělo přesné místo pramene řeky Nilu. Další věc, která k tomuto kontinentu neodmyslitelně patří, je bída, utrpení, dětská práce, drogy, export ovoce a ropy, špatné životní podmínky, špatná hygiena a další věci. Pokud se podíváme do dějin samotného lidstva, uvidíme povětšinou seznam katastrof a válek, které většinou skončí zle. Abych se odpoutal od nudného uvažování a psaní již známých pravd, kterými nás krmí média. Přesunu se tedy k organizacím, které se angažují v pomoci těmto lidem. K nejznámějším humanitárním organizacím patří například ADRA, Člověk v tísni, nebo také UNICEF. ADRA- Nemusím snad ani naznačovat, že se jedná o celosvětovou organizaci. Organizace, jako taková byla založena v USA a její celý název zní: Adventist Development and Relief Agency. Z názvu se dá usoudit, že její zakladatelé byli adventisté. Dnes působí celkem ve 125 zemích a je zřejmé, že se nebude jednat o malou organizaci. V České republice patří k třem největším organizacím svého druhu. Jejich probíhající projekty se týkají nejen Afriky, ale i dalších zemí, které se v poslední době ocitli v špatných situacích. Adra se věnovala, nebo ještě věnuje projektům v Bangladéši, Barmě, Bosně a Hercegovině a dalších místech, které se mohou ocitnout v situacích, které samotná vláda nevyřeší. Momentálně se ADRA věnuje obětem sucha a to v státech: Džibutsko, Etiopie, Eritrea, Keňa, Somálsko, Uganda. Pokud se jedná o sucho, je opravdu velmi, velmi závažné. Jelikož se zvyšují i celosvětové ceny potravin, obyvatelstvo zde trpí podvýživou. Tolik tedy o významné organizaci jménem ADRA, nyní se přesunu k další z uvedených organizací

9 Stránka 9 ČLOVĚK V TÍSNI Podle názvu se dá jednoduše usoudit, že tato organizace je ČESKÁ! Původně byli zakladatelé Člověka v tísni váleční zpravodajové, kteří se nespokojili jen se zprávami, a proto začali do těchto míst vozit pomoc, ať už peněžní, či humanitární. Během své existence se Člověk v tísni rozvinul v jednu z největších organizací ve střední Evropě, což vyústilo v rozšíření pomoci, kterou bude organizace rozdávat. Rozdělení těchto příspěvků je následující: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce tato část se týká především přírodních katastrof a válečných krizí, Program sociální integrace toto odvětví se zabývá sociálního vzestupu chudých, či ohrožených rodin pomáhá organizace poradenskými a vzdělávacími službami, Podpora lidských práv podpora disidentů a občanské společnosti v nesvobodných zemích. Toto odvětví bylo základní filosofií této organizace. UNICEF Základní poslání této světové organizace je pomoc dětem. Založena byla v roce 1946 s jiným názvem: Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children s Emergency Fund). V té době byla samozřejmě určena pro pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou. V roce 1953 se UNICEF trvale připojil k Organizaci spojených národů se specializací pomoc dětem při svět o v ý c h k a t a s t r o f á c h. K nejznámějším projektům této velké organizace patří Adopce panenek. Jde o projekt, při kterém si rodina či jednotlivec pořídí panenku, za získané peníze UNICEF očkuje proti šesti nejzávažnějším a nejčastějším chorobám, které mohou postihnout d ě t i v rozvojových zemích: spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, t u b e r k u l ó z a, dětská obrna. Můj názor na tyto organizace je prostý a jednoduchý: je to potřebné a důležité, ale má to svá negativa. Pokud přispějete peníze, nemáte 100% záruku, že dojdou na místo, kterému jste chtěli pomoci. Ovšem i tento faktor se během let odstraňuje a příspěvky potřebným by se mohly třeba předávat osobně, ovšem to je jen teorie. Tomáš Bobok G E N O C I D A V E 2 0. S T O L E T Í V A F R I C E Rwandská genocida: 6. dubna 1994 se uprostřed malého státu jménem Rwanda, udála jedna z nejhorších novodobých genocid vůbec. O co šlo? Nenávist mezi dvěma kmeny vyvrcholila ve válku. První kmen byli Tutsiové, těch bylo sice jen pouze 14% obyvatelstva, ale vládli už od 16. století, až do roku Naproti tomu druhý kmen Hutuové, měl v zemi drtivou většinu (85%) a vládli od roku 1961 až po současnost. Platila sice mírová smlouva z roku 1993, ale napětí v zemi sílilo. Kolem prezidenta Juvénala Habyarimana začala vznikat radikální skupina, která chtěla vyřešit otázku národů ve Rwandě provždy. Začínají vznikat seznamy, které obsahují jména Tutsiů, téměř jako seznamy německého vůdce Adolfa Hitlera. Hutuové se začínají vyzbrojovat mačetami a samopaly. Reakce Američanů? Nechceme se angažovat. Nejpravděpodobnější důvod nečinn o s t i, b y l a a k c e v somálském Magadíší, kde zemřelo 18 amerických vojáků. Vše začíná v noci 6. dubna, kdy je sestřeleno letadlo s prezidentem. Dále dochází k vraždě předsedkyně vlády a její ochranky osmnácti Belgičanů. Kvůli tomu Belgie stáhne všechny své vojáky a zůstane pouze hrstka amerických vojáků a pouze 450 afrických vojáků. Mezitím Hutuové vraždí každého, kdo má v občanském průkazu napsáno Tutsi, nebo-li příslušník kmenu Tutsiů. Jedinou věc, kterou podniknou Američané, je záchrana vlastních vojáků. Ti ale na vlastní pěst zachraňují některé Tutsie. Válka trvá více než 3 měsíce, dokud nezakročí vojáci z Ugandy. Celkový počet mrtvých se vyšplhal na jeden milion. Roman Pohl

10 Stránka 10 C H Y T R É T E L E F O N Y P R O Č E R N Ý K O N T I N E N T Na nedávném kongresu v rozvojových zemích to má jednoduché ovládání. v Barceloně byla představena bude první smartphone, a Pro chudší lidi v těchto zemích novinka, která obohatí mobilní trh. Mozilla OS. Tedy pro vysvětlenou: Oblíbená firma, která vyvinula velmi to bude vítané zpestře- ní a možnost být přes internet v kontaktu s celým světem. Z prvních testů OS Mozzila populární prohlížeč Firefox, převažují pozitivní hodlá vyvinout své technologie i na poli mobilních telefonů. Přístroje sice budou od čínských výrobců jako ZTE, ale operační systém budou mít od oranžové lišky, jak se Mozille přezdívá. Jejich dojmy. I přes špatný procesor, malý displej se dá říct, že telefon běžel celkem plynule a aplikace jako multitasking ( ovládání telefonu hlasem) jsou jen příjemné zpestření. hlavním úkolem není konkurovat telefonním softwaro- Dá se říct, že náročné uživatele uspokojit nemohou, ale vým obrům jako Apple, Android nebo Windows, ale proto je tomu uzpůsoben. Je smartphonové začátečníky rozhodně ano. především telefony dostat levný (zhruba tři a půl tisíce, na trh do Afriky nebo Jižní Ameriky. Pro mnoho lidí což je třeba pětkát méně levnější než iphone 5) a také Roman Pohl Specifikace ZTE Open: rozměry a hmotnost: ,5 mm displej: 3,5'', kapacitní TFT LCD, , 165 DPI sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (7,2 5,76 Mb/ s) konektivita: microusb, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, GPS paměť: uživatelská 512 MB, operační 256 MB RAM, baterie: mah procesor: Qualcomm MSM7225A (1 Cortex-A5, MHz, 45nm) operační systém: Firefox OS fotoaparát: 3MPx ( ), video R A L L Y E D A K A R Mnozí z vás určitě o rallye Dakar slyšelo, ale o co se vlastně jedná? Rallye Dakar se pořádá od roku Jezdí se každoročně a jedná se o závod upravených offroad speciálů (aut, nákladních automobilů a motorek) napříč africkou pouští. Dříve se startovalo v Paříži, ale start byl přesunut na různá místa a i trať se mnohokrát změnila. Od roku 2008 se závody pořádají v Jižní Americe (Argentina, Chile a později Peru) kvůli hrozbě teroristických útoků na africké půdě (pozn. autora: mapa znázorňuje původní trasu závodu). V jakých kategoriích se závodí? Závody se jezdí v těchto třech kategoriích, a to: Automobily: Jedná se o speciály upravené na dálkové závody pouští, takže s sebou musí vozit náhradní pneumatiky, nádrže s benzínem či naftou, nářadí a spoustu dalších důležitých věcí. Tyto speciály vyrábí různé firmy, třeba Mini, Mitsubishi, Volkswagen a jiné. Vítězi v této kategorii jsou většinou Francouzi například: Stéphane Peterhansel. Motorky: Stroj, hojně využívaný je od značky KTM, která na trhu patří mezi nejlepší výrobce dálkových terénních motocyklů. Mezi jezdce v této kategorii patří třeba Španěl Coma či Francouz Despres. Nákladní vozidla: Používají se nákladní automobily, které mají nákladní prostor oddělený od kabiny a jsou spolu uloženy na podvozku. V těchto vozidlech se vozí spoustu náčiní a věcí a třeba přídavného paliva. Tyto vozy jsou ze všech nejtěžší, takže mají nejvyšší výkon motoru, pohybuje se okolo 800 koňských sil. Při počátcích rallye Dakar byly využívány hlavně značky Fiat, Mercedes a DAF. Teď se používá třeba i Tatra, Kamaz, MAN nebo Iveco. V této kategorii jezdil i Čech Karel Loprais, který má na kontě 6 vyhraných závodů. Igi

11 Stránka 11 D O V O L E N Á V A F R I C E A N E B N E J O B L Í B E N Ě J Š Í D E S T I N A C E Afrika je druhý největší a druhý nejlidnatější kontinent na světě. Má 53 států, největší je Sudán a nejmenší je souostroví Seychely. Nejlidnatějším městem je Káhira, což je hlavní město Egypta. Egyptu se budeme víc věnovat v následující části, jelikož patří mezi oblíbené destinace. Podnebí v Africe je tropické až subtropické. Víc než třetinu povrchu pokrývá poušť Sahara. Největší hora je Kilimandžáro a nejdelší řeka Nil. I když je v Africe mnoho zemí, kam můžeme jet na dovolenou já jsem si vybrala tři, které mě nejvíc zajímají a jednou bych se tam chtěla určitě podívat. Bude to Egypt, Madagaskar a Tunisko. 1. Egypt Egypt jedna z nejoblíbenějších destinací. Nachází se na severovýchodě Afriky. Když se řekne Egypt, asi každý z nás si jako první vybaví obrovské pyramidy nebo sfingu. Egyptská civilizace je známá také svými chrámy a monumentálními hrobkami. Známými příklady jsou Džoserova stupňovitá pyramida, Velká Sfinga v Gíze a chrám Abú Simbel. Turisty rovněž láká pestrobarevný podvodní svět Rudého moře. Přímořská letoviska jako například Hurghada, Šarm aš - Šajch či Taba navštíví ročně několik miliónů turistů. Umění v Egyptě je různorodé. V egyptském hlavním městě se rovněž nachází káhirská opera. Ale známá je taky Káhirská ZOO v Gize. Lákavá je i plavba po řece Nil. 2. Madagaskar Madagaskar je čtvrtým největším ostrovem na světě. I když má krásné pláže a bohatou přírodu, cestovní ruch je ještě velmi málo rozvinutý. Hlavní město je Antananarivo, také známe pod svým zkráceným názvem Tana. Největší hora je Maromokotro. Zaručená místa, kam se při návštěvě Madagaskaru podívat, jsou deštný prales v národním parku Ranomafana, kde můžete pozorovat různá zvířata, nebo jít na noční safari a vidět zvířata, která ožívají jen v noci. 3. Tunisko Tunisko je stát v severní Africe. Hlavní město Tunis. Známým pohořím je Dorsale, které je pokračováním pohoří Atlas. Tunisko je velmi bohaté na památky. Tady jsou ty nejznámější. Medína - tj. Staré město. Tuniská Medina má kolem 700 památníků, paláců, mešit a medres (školy islámu). Muzeum Bardo je nejznámější muzeum v Africe. Dále Sidi bou Said. Je to malá vesnička, která je pokládána za předměstskou část Tunisu. Nebo Bulla Regia, což je jedna z nejcennějších lokalit archeologů. Proslavila se zejména svými podzemními vilami. Pavlisková Diana O T R O C T V Í D Ř Í V E A D N E S Myslím, že v Evropě je názor na otroctví vcelku jednoznačný. Už malým dětem se vysvětluje, že je to něco špatného. Proto mě osobně tak často zaráží, že stále existuje a naše západní společnost ho podporuje. Ó ano, vidím vaše šokované výrazy:,,ale otroctví je přeci zrušeno! Jaktože existuje, co to povídáš? Aha! Co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale kdo dělal mikrovlnku, kterou máte v kuchyni, kdo vyrobil vaše auto, povlečení...? Za to, že máte iphona zaplatil zdravím jakýsi dělník v Číně (a jako majitelku tohoto skvělého mobilu mě to samozřejmě rmoutí). Například při výrobě iphone 5 byli dělníci jasně srozuměni s tím, že spletou-li se byť jen o milimetr, mají padáka. Pravda je ta, že právě teď je někde v Asii rodina, jejíž jediné příjmy pocházejí z otročiny v chemičce odpadu, továrně na hračky na Tchaj-wanu, nebo z tavení PVC. Možná, že tohle je ale ten důvod, proč s tím nic neděláme že z toho mají příjmy. Já si stejně myslím, že vzhledem k podmínkám, mzdám, které nejsou ani minimální a věčnému každodennímu nátlaku na jejich zdraví, se jedná o otročinu. Zvláště uvědomíte-li si, že tam pracují už i malé děti. Ovšem, co s tím MY můžeme dělat? Přestat kupovat jejich výrobky? To by ekonomika zkrachovala. A malý Čing by neměl na těch 10 g rýže. Nechce se mi ale líbit, že bychom se zkrátka měli smířit s tím, že v některých asijských oblastech lidé umírají okolo 40 let buď na přepracování, nebo zdravotní problémy. Když je něco špatně, neměli bychom nad tím jen tak mávat rukou, že se to vyřeší samo. Proto doufám, že jednou se snad i asijští dělníci dočkají nějakých vlastních práv a vhodných podmínek k žití. Julka x)

12 ŘEŠENÍ: 1) HLADOMOR 2) MUSLIM 3) PIRÁTSTVÍ 4) KÁHIRA 5) EGYPT 6) SERENGETI 7) KADDÁFÍ 8) HANZELKA 9) MADAGASKAR 10) CASABLANCA 11) NIL 12) SAVANA 13) PYRAMIDY S P Ř Í C H U T Í E X O T I K Y Stránka 12 L U Š T Í M E S A F R I K O U 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 1) Označení pro hromadné vymírání obyvatelstva na určitém území v důsledku dlouhodobého hladovění 2) Člověk vyznávající islám 3) Kriminální způsob obživy především Somálců v oblasti Perského zálivu 4) Hlavní město Egypta 5) Země faraónů 6) Nejslavnější národní park v Africe 7) Sesazený libyjský diktátor 8) Významný český cestovatel (Zikmund a...) 9) Největší africký ostrov 10) Velký marocký přístav 11) Nejdelší řeka Afriky 12) Označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí 13) Stavby v Gíze czmelisekcz

13 Stránka 13 M É J M É N O J E : E L I Š K A B R T N I C K Á Ahojky :) Je tu další číslo Guláše a s ním přichází i další umělec. Už jste někdy přemýšleli o tom, jaké by bylo létat. Se svými zkušenostmi se mi tentokrát svěřila Eliška Brtnická Prosím, přibližte našim čtenářům, čím se zabýváte.? Zabývám se především divadelním žánrem zvaným nový cirkus. Jedná se o inscenace, které používají cirkusové disciplíny jako hlavní vyjadřovací prostředek. Zjednodušeně řečeno jde o divadlo, v němž herci jsou zároveň artisté. Může jít o různé druhy akrobacie, žonglování nebo například i klaunérii. Já osobně se zabývám jednak pozemní a v z d u š n o u a k r o b a c i í (akrobacie na visuté hrazdě, šále, laně), ale také výukou akrobacie, choreografií a vlastní tvorbou inscenací. Založila jsem skupinu Cirkus Mlejn, která vytváří své autorské inscenace a experimentuje s různými přístupy k tvorbě z hlediska režie a dramaturgie. Někdy se inspirujeme textem, jindy obrazy nebo hudbou nebo jen tak nějakou obyčejnou každodenní situací a z improvizací na zkouškách pak různými způsoby sestavujeme přibližně hodinový divadelní kus. Momentálně máme na repertoáru 4 inscenace, každou úplně, ale úplně jinou, což plyne právě z těch našich experimentů. Jak jste se dostala k akrobacii? Já jsem byla už od mala dost v pohybu, tak mě naši dali asi ve čtyřech letech na gymnastiku, aby ode mě měli taky chvíli pokoj. Později jsem začala dělat a k r o b a t i c k ý rokenrol, u kterého jsem vydržela deset let. A pak nějak kolem těch mých jednadvaceti mi nabídl jeden můj kamarád, herec Jakub Škrdla, ať se s ním učím na visuté hrazdě a že pak spolu uděláme představení. On, kromě toho, že hraje klasickou činohru v Horáckém divadle v Jihlavě, tak má svoje malé experimentální divadlo T.E.J.P. Tam si vybíjí všechny svoje nápady a uskutečňuje svoje vlastní projekty, občas právě i novocirkusové. A to se mi tenkrát líbilo akrobatit a nemuset přitom soutěžit, nemuset dělat povinné prvky v povinném čase. Přijde vám to nebezpečné? Nebezpečné to být může, ale když nejste cvok, děláte to bezpečně. Když se učím něco nového, mám pod sebou tlustou duchnu, třeba i lidi, kteří mě chytají, záchranný pás atd.. Když si myslím, že na tenhle trik ještě nemám dost síly a techniky, tak ho zatím ani n e z k o u š í m. Pak při představení je to už v š e c h n o najisto. Samozřejmě, že se může kdykoli cokoli stát, ale to se může i doma u sporáku (což se mi stává pravidelně na rozdíl od akrobacie). Je to ale hodně v hlavě, jednak se musím soustředit na trik/ pohyb, který právě dělám, a jednak v tu chvíli vím, že ho umím a nesmím nechat mozek myslet na to, že se může něco stát. Dá se v dnešní době akrobacií živit? To je složitá otázka. Já jsem zároveň zaměstnaná v KD Mlejn jako dramaturg, takže nemůžu říct, že se živím jenom akrobacií. Zároveň je rozdíl živit se tvorbou a hraním inscenací nového cirkusu a učením a živit se akrobatickými vystoupeními třeba pro komerční účely (vystoupení na večírcích úspěšných firem, natáčení reklam apod..). Prvním zmíněným způsobem to zrovna zatím dost dobře nejde, druhým to jde, ale je to trochu otrava. Já dělám obojí. Pracovat v oblasti umění znamená většinou dělat několik různých věcí na různých místech, občas je těch kšeftů víc, občas míň. Je něco, co bys nedokázala? Tak toho je hodně. Asi bych nikdy nedokázala skočit base-jump, takový ten seskok volným pádem z okraje nějaké skály nebo budovy. Člověk chvilku letí a hned otvírá padák, ale třeba o ty skály se může pěkně omlátit a vůbec.. Pak bych taky asi nedokázala dělat nějakou takovou tu normální práci, to by mě možná zabilo dřív než takovej base jumping...

14 Stránka 14 Je nějaké číslo, které byste dobrá škola. Začala jsem v KD Mlejn ve Stodůlkách. nikdy neudělala? hodně číst a vznikla tam i Jezdíme ale i všude možně Ani nevím, obvykle je to tak, že časem se člověk dopracovává k tomu, o čem si dřív myslel, že tohle fakt nedá a najednou se k tomu vrátí po nějakém čase a nějak to najednou jde. Každopádně ale nedělám vystoupení ve velkých výškách bez jištění dobrá parta spolužáků. Jaký byl váš největší trapas na škole/ při vystoupení? Tak to mě napadá jeden vtipný trapas. Já jsem v jednom představení hrála s takovou velkou maskou na hlavě, která po republice a po různých festivalech jako je Letní Letná, Cirkuff, Fun Fatale a další. Máte nějakou profesní úchylku? Jo, myslím, že ne jen jednu. Nejvýraznější je asi zkoumá- měla jen malin- ní různých kovových před- ký dírky na oči. mětů (háků, tyčí, lanek, svo- (třeba 20m), to se mi zdá zbytečné. Pak mě ještě přemlouvají kolegyně, ať se pověsím za vlasy (mám je prej na tuhle disciplínu ideální), ale zatím odolávám...:) Jaké máte vzpomínky na Když jsem odcházela na konci jedné vážné scény do portálu (který byl samozřejmě černý), tak jsem šla mírně špatným směrem a to úplně přímo do zdi (která byla taky černá). Do tý jsem totálně nabourala tou maskou a vrávorala tam jak v temným lese, pak jsem se ještě několik dlouhých sekund zmateně rozhlížela, než jsem rek), kolem kterých někde projdu. To zní asi divně, ale souvisí to s tím, že si (jako skoro každý vzdušný akrobat) věsím svoje nářadí sama a k tomu mám různé věcičky: karabiny, smyce, kladky, různé kovové doplňky a tak. No a když takhle něco vidím, hned si říkám třeba: to by se možná hodilo, něco takovýho jsme posledně potřebovali, dalo by se to vzpříčit mezi ty úchyty a pak už by se to tak netočilo.. Nemluvě o tom, že spíš když už člověk vyrazí za kulturou, aby zkoušel také méně známé věci a nechodil jen na zaručené hvězdy, o kterých se píše na titulních stranách. A když se divákovi nějaké představení třeba vůbec nelíbí, aby to bral taky jako přínos, jako zážitek a zážitek nemusí být dobrý, hlavně, když je intenzivní. Majkelina Zdroje: základku? našla ten východ. Diváci se v každém prostoru mě nejvíc Na základce jsem chodila do třídy s rozšířenou hudební výchovou a to bylo úplně super, hlavně asi díky učitelce, kterou jsme měli, jmenovala se Věra Velcová. Teď, když si na to vzpomenu, mám pocit, že jsme se snad ani neučili, bylo to hrozně zábavný. Já jsem vlastně na základce byla jen do páté třídy, pak jsem šla na víceletý gympl a to byla tvrdá změna. Ale musím říct, že to byla mohli strhat smíchy a já, když jsem zalezla dozadu a představila si, jak to mohlo vypadat, tak jsem propukla taky ve smích, což bylo dost slyšet a na to diváci přidali další vlnu smíchu. Takhle se ten smích zacyklil a trvalo pěknou chvíli, než se to uklidnilo. Kde vás můžeme vidět? S Cirkusem Mlejn hrajeme pravidelně tak 2-3x měsíčně zajímá strop. Jakmile je někde minimálně 6m výška a nedej Bože nějaký hák na stropě, už tam vidím zavěšenou šálu naposled mě takhle zaujal strop na Masarykovým nádraží, ten je moc pěknej.. Co byste chtěla na závěr vzkázat našim čtenářům? Asi aby se nebáli netradičních forem umění. Nemyslím zrovna jen nový cirkus, ale REDAKCE: Bergerová Anna Marie VIII. A Slečna W., Bobok Tomáš VIII. B - Tomáš Bobok, Červenková Michaela VIII. B - Majkelina, Hrubá Lucie VII. C - Lucie Hrubá, Jungmann Igor VIII. A Igi, Kopecká Martina VIII. A Slečna C., Králová Tereza IX. A - Kráter :), Melichar Karel IX.A - czmelisekcz, Pavlisková Diana IX. C Pavlisková Diana, Pohl Roman VIII. A Roman Pohl, Svobodová Kateřina IX. C Káča, Soukup Adam VIII. B Adam Soukup, Šimůnková Julie IX. B Julka x), Žerníčková Pavla IX. C Pavla Ž. VYDÁNO:

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie.

Název: Oceánie. Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na orientaci na mapě v kontinentu Austrálie, Oceánie. Název: Oceánie Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 7. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 7. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 7. přednáška Biogeografie Obecná charakteristika Svérázné rostlinstvo a zvířena převládají starobylé druhy, které se jinde ve světě vyskytují velmi vzácně příčinou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování

Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Šablona č. 01.30 Přírodopis Savci opakování Anotace: Opakování učiva o savcích. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Pracovní list je vhodný k opakování učiva o savcích. Speciální vzdělávací

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na získávání znalostí o objevování přírodního bohatství Afriky a o cestách objevitelů.

Stručná anotace: Výukový materiál je zaměřen na získávání znalostí o objevování přírodního bohatství Afriky a o cestách objevitelů. Název: Objevné cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8 M A L T A V A L L E T T A 107 120-124_etiopie6.indd 120 8.7.2008 15:35:30 E T I O P I E N eokoukané zážitky Pokud rádi fotografujete, můžete spojit příjemné s užitečným odpočinek v jedinečném prostředí

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Trojské trumfy. pražským školám SAVANY A STEPI. Didaktický balíček č. 8. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Trojské trumfy. pražským školám SAVANY A STEPI. Didaktický balíček č. 8. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Didaktický balíček č. 8 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 SAVANY A STEPI A B? doplňte domácí úkol napište?! nápověda

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Klokan dama obývá pobřežní oblasti v jižní a západní Austrálii, žije i na některých okolních ostrovech. Patří

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Jak se točí se zvířaty?

Jak se točí se zvířaty? Jak se točí se zvířaty? Dne 18. 6. 2013 navštívili žáci školy, kteří docházejí na předmět mediální výchova, kameramana a majitele televizního studia Lemuria pana Jiřího Bálka. Ze školy jsme to k němu domů

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Zeměpis 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plazi Jméno a příjmení: Tomáš Vyhnal Třída: 5 Školní rok: 2013/14 Garant / konzultant:mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 31. 3. 2014 1 ČESTNÉ

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Název materiálu: Vačnatci

Název materiálu: Vačnatci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

ročník 7. č. 15 název

ročník 7. č. 15 název č. 15 název Krajinná sféra Země anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech a oceánech, charakterizují podnebné pásy a rozlišují půdní obal a biosféru. Testovou i zábavnou formou

Více

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE

PRÁCE S MAPOU AFRIKY ZAJÍMAVOSTI, ČÍSELNÉ ÚDAJE Materiál pro domácí VY_03_Z6E_52 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Živočišná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.13 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY

SRÍ LANKA POBYTOVÉ ZÁJEZDY Strana 1 Středozápadní pobřeží Nejznámější letovisko severně od Colomba, které je také centrem rybolovu vč. dražeb ryb na pláži. Waikkal Malé letovisko umístěné severně od Colomba je vhodné pro klidnou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Zeměpis. 7. ročník. 1. Rozdělení světa - Pevniny a oceány. - Státy a jejich hranice

Zeměpis. 7. ročník. 1. Rozdělení světa - Pevniny a oceány. - Státy a jejich hranice Zeměpis 7. ročník Žák správně používá, rozlišuje pojmy kontinent a světadíl, rozpozná okrajová a vnitřní moře. Dokáže porovnat rozlohy jednotlivých světadílů a kontinentů. 1. Rozdělení světa - Pevniny

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Historie Afrika - kolébka lidstva nález nejstarších kosterních pozůstatků přímého předchůdce člověka

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI01 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 6. 6. 2012 Ročník: 7.ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar.

Ceuta Atlas. Káhira Suez. Asuánská přehrada. Súdán. pirátství. Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro. Zambezi. Madagaskar. Ceuta Atlas Káhira Suez Asuánská přehrada Súdán pirátství Serengeti Ngoro Ngoro Kilimanžáro Zambezi Madagaskar Kapské Město Atlas je pohoří v severozápadní Africe táhnoucí se v délce 2 400 km přes Maroko,

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE UNICEF Autor práce: Frederika Slezáková, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Věra Vitáková Školní rok: 2010/2011 Úvod Jako téma absoloventské

Více

AUSTRÁLIE ZEMĚ PROTINOŽCŮ

AUSTRÁLIE ZEMĚ PROTINOŽCŮ AUSTRÁLIE ZEMĚ PROTINOŽCŮ VY_52_INOVACE_ 132 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. Poloha: jižní polokoule, okolo obr. Kozoroha Rozloha: 7 686 850 km² Yorský poloostrov

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Nabídka cestopisných besed a promítání

Nabídka cestopisných besed a promítání Nabídka cestopisných besed a promítání Cestovatelé 1 Irian Jaya Papua Nová Guinea život mezi kanibaly 2 Další besedy: 1. Sulawesi Celebes 3 2. Bali ostrov Bohů 4 3. Lombok větší bratr Bali 4 4. Borneo

Více

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ - Afrika (vegetace, zvířata) Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08

Jižní Asie. Název: Mgr. Věra Sklenářová. Autor: VY_32_inovace_Z78_08 Název: Oblast: Autor: Číslo: Stručná anotace: Jižní Asie Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_08 Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci pomocí atlasu vyhledají

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

katalog fotografií 700 x 1000 mm www.bwindiorphans.org www.bwindiorphans.org Bwindi Orphans o.s. Hlinky 116, 603 00 Brno

katalog fotografií 700 x 1000 mm www.bwindiorphans.org www.bwindiorphans.org Bwindi Orphans o.s. Hlinky 116, 603 00 Brno katalog fotografií 700 x 1000 mm Bwindi Orphans o.s. Hlinky 116, 603 00 Brno pobočka a poštovní adresa Podstránská 114, 627 00 Brno tel.: 548 531 627 (9-16 hod.) info@bwindiorphans.org www.bwindiorphans.org

Více