Týdeník Církve československé husitské * ročník 82 * 7. července 2002 * cena 6 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdeník Církve československé husitské * ročník 82 * 7. července 2002 * cena 6 Kč"

Transkript

1 ČESKÝ ZÁPAS 28 Týdeník Církve československé husitské * ročník 82 * 7. července 2002 * cena 6 Kč...a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Mt 6, 4b (Mt 6, 1-4) T. G. Masaryk: Čím nám je a býti má Mistr Jan Hus? Skutečnost, že 6. červenec - výroční den upálení Mistra Jana Husa - je státním svátkem, je pro nás už samozřejmostí. Osobnost tohoto významného církevního reformátora však dodnes dělí společnost stejně jako koncem 19. století, kdy po téměř 300 letech bylo povoleno si jeho jméno připomínat. T. G. Masaryk měl 6. července 1895 v Občanském klubu v Kolíně přednášku o Janu Husovi, kterou doplnil a vydal v r Tato studie není příliš známa, proto z ní přinášíme několik zajímavých myšlenek, které přibližují nejen osobnost Mistra Jana Husa, ale i názory budoucího prvního prezidenta našeho státu, kterého mnozí velmi rádi citují, přestože jeho názory ne zcela sdílejí. Jsme národ Husův a rádi se tak zoveme, avšak jsme tím národem Husovým doopravdy a ve skutečnosti? Nejsme. Ještě nejsme. V našem národním usilování je veliký nedostatek vnitřního života, života duchovního; vědomí toho, že náš obrodní program má být pokračováním tradicí reformačních, je slabé. Čím Hus nám je a býti má? Nemůže být nejasno, čím Hus nám byl a je. Předně. Husovo životní dílo byl boj za reformu náboženskou; Hus byl náboženským reformátorem. Toť obsah jeho života a smrti, a proto nám je vzorem náboženské opravdivosti. Kdo se chce dovolávat Husa plným právem a doopravdy, musí se ho dovolávat jako vzoru učitele ve věcech náboženských. Druhé. Budeme se Husa dovolávat pro věc hlavní. Nebudeme tedy věřit v jednotlivostech, co věřil ještě on, neboť v těch věcech jsme nad něho a jeho dobu pokročili; ale budeme se od něho učit stát v poznané pravdě, mít pevné a nezlomné přesvědčení životní, přesvědčení náboženské. Třetí. Od Husa budeme se učit nespoléhat ve věcech náboženských na vnější autoritu Svátek Mistra Jana Husa slaví naše církev už tradičně i na hradě Krakovci církevní, nýbrž na Písmo a na pravý rozum. Čtvrté. Smrt Husova a osudy národa našeho v dobách reformace a protireformace musejí nás poučit, že nikdo na světě nemá práva náboženské přesvědčení znásilňovat. Opravdoví ctitelé Husovi budou pro svobodu náboženskou, pro svobodu přesvědčení. Velikému, příliš velikému procentu českých lidí náboženství je v pravém slova smysle obchodem, jen čarodějným do ut des a ničím jiným V takové náladě italští bandité dávají na modlení, aby se jim podařil lup; italský zloděj podkopávaje se do cizího domu, strká do podkopu obraz Panny Marie, aby se za ním šťastně dostal tam a ven. Lidem těm náboženství je čárami, kterými Bůh anebo jeho některý svatý má být pohnut, nebo přímo donucen k zázraku pro osobu; je-li to, čeho si takový pohan přeje, mravné nebo nemravné, je mu otázkou vedlejší. Kdo náš český život skutečně pozoruje, musil ten český fetišismus poznat a pochopit. Církev dopouští se právě toho hříchu proti duchu, že náboženství od tohoto fetišismu neodlišuje, naopak ten fetišismus všemožně podporuje a sílí Hus musil vystoupit proti zlořádům odpustkovým a proti pověře o krvi Kristově... Není každé náboženství mravní. Tomu rozuměl Hus, a proto jeho úsilí o reformu mravní a ovšem především v církvi in capite et membris. Pravda, o tom našem Husovi názory se rozcházejí; avšak nelitujme toho, je dobré, že názory o něm jsou, a je dobré, že se rozcházejí, poznání a následování Husa tím jen získá. Dva názory dnes stojí proti sobě. Jedni vidí v Husovi a jeho reformě dílo povýtce a hlavně náboženské, druzí dávají Husovi a české reformaci význam národní, národnostní. Je sice těžko pochopitelné, jak lidé, kdo znají život Husův a četli jeho spisy latinské a české, mohou nevidět, že všecko Husovo životní úsilí bylo mravně reformní a náboženské; na druhé straně však je pochopitelné, že tlak národních idejí a citů, tíže národnostního boje novodobého i historiky svádí k tomu, že vidí národnostní ideu ve vší české historii a že zejména význačné události, jako českou reformaci, vykládají národnostně. Jistě oslavy Husovy mají být hlubší, to vyžaduje úcta k našemu reformátorovi, úcta k naší minulosti, úcta k náboženskému přesvědčení.

2 2 OZVĚNY ČZ 28/02 O hněvu Hospodin je moje síla Pokoj a mír, to je to hlavní, co postrádám mezi lidmi, všichni se na někoho hněváme, ten se nás dotknul tím a tohle nás zamrzelo a něco si budem dlouho pamatovat, pokud jsem mohl vyslechnout žaloby a nářky a stížnosti na druhé lidi, pak většinu z těch obvinění měly na svědomí odlišné názory na události, které se dotýkaly i ostatních, na druhých lidech nám totiž vadí, že jsou jiní a že mají vlastní pohled na život, a to nám kalí mysl a hatí plány a proto se zlobíme a nerozpakujem se vyhrnout rukávy a dát člověku do zubů a pak je to nepřátelství definitivně zpečetěno. Tyhle vztahy mezi lidmi; to je tak složitá záležitost, že si na ní už vylámalo zuby mnoho mudrců a znalců lidských povah a badatelů duše; nakonec i Ježíše Nazaretského nepřibili na kříž za zlé skutky, ale za jeho provokující řeči, podobně nesnáší soused souseda, podřízený nadřízeného, student profesora, manželka svého muže a žák spolužáka, jen si to zkuste probrat a uvidíte, jak těžko se řeší taková nedorozumění, zvláště když na vás je jen polovina dobré snahy a ostatní záleží na té druhé straně. Hledal jsem recept proti hněvu a nesnášenlivosti, a přiznám se, objevil jsem jediný, a tím je společná práce. Při stěhování jsem s kolegou stavěl knihovnu. Dílce nám nešly do sebe a my stáli proti sobě, oba jsme třímali v ruce metr a každý měl jiný názor na věc, přeli jsme se a vztekali jak malí kluci, ale kupodivu, nenávisti ani hněvu v tom nebylo za mák, oběma nám šlo o stejnou věc - postavit knihovnu tak, aby sloužila svému účelu, proč se tedy na druhého zlobit? Snad bychom se to měli učit na školách. Když se dostanem do rozporu s druhými lidmi, pak by mělo být veřejné blaho nadřazeno soukromým výhodám a výsledek společného snažení bychom měli postavit nad osobní názory; jedině tak se ulámou hroty a ukáže se pravdivost Masarykova výroku - Pracovat, to znamená odpírat zlému a důsledně. Mimochodem, tu knihovnu jsme nakonec postavili a pravdu měl kolega, ta dvířka, co zlobila a nešla zavírat, patřila úplně jinam, než jsem si myslel. A jestli bych se za svůj názor do krve pral? Ani se neptejte. A pak, že stěhování není k něčemu dobré, přátelé pokoje a míru, náchylní k užitečnému dílu. Jan Schwarz Každý známe tu radost ze chvíle, kdy jsme pojednou našli něco, co přímo lahodí našemu oku, uchu, co je tak blízké našemu srdci, co vyjadřuje naše mínění a pocity. Zejména, když to přijde zcela nečekaně. Žijeme dlouhá léta života vlastní poznanou a zažitou jistotou, a když někdo druhý zcela totéž vyjádří jako své vlastní vyznání, není možné se k němu nepřipojit a na ně neodpovědět. Odpovídám tedy na slova článku br. patriarchy Jana Schwarze O víře v naší církvi stále živé a ve společenství bratří žité z č. 26 našeho týdeníku. Takto prostě a hluboce vyjádřené otázky víry, která sama je tak prostá, znamenají pro mě určitou vzácnou chvilku zastavení, potěšení a povzbuzení v mnohých zmatcích zbytečných slov současného života i nechutných sporů o jejich tzv. upřesnění a vyjádření. Po téměř půl stoleté službě v církvi je mi jasné, že slova, mnohá a zbytečná, zdůrazňovaná výraznými gesty a vnějšími znaky, ještě nikdy v nikom opravdovou víru nevzbudila a vzbudit nikdy nemohou. Otázka víry je tak prostá a jednoduchá, i když je samozřejmé, že musí být nějak formulována a uvedena v určitý řád. Při tom všem však zůstává otázkou skutků a každodenního žitého života. Jen tato cesta vede k tomu, abychom jako věrní služebníci Páně získávali pro svoji milovanou církev opravdové a obětavé příslušníky. Dovolte, vážení čtenáři, abych jen drobnými vzpomínkami tato svoje slova podepřela. Byla mi dána ta Boží milost, že jsem vyrůstala v upřímně věřící rodině a okolí, kde se ovšem o víře zbytečně nemluvilo, ale Boží láskou žilo. Od první modlitbičky ještě zcela malého dítěte jsem ale věděla, že všechno, co mám, mi dává Pán Bůh a jeho že musím poslouchat a všem pomáhat. Když Jemu věřím, že mi dá ve všech životních chvílích sílu, kterou mi nemůže dát nikdo jiný a s myšlenkou na Něho že vždycky všechno vydržím. Dnes s odstupem dlouhých let mohu potvrdit, co znamená víra života, podepřená skutky oběti a lásky. Bylo mi to dáno poznat velmi brzy. Bylo mi 9 let, kdy už jsem si musela vyzkoušet, co znamená zůstat bez rodičů, co je opravdový hlad, jak se přijímá zpráva, že tatínek v koncentračním táboře zemřel, jak bolí rány SSmanů, jak se pašuje krajíček chleba i pro nemocnou maminku, jaké to je, když musím ležet a mám ochrnuté nohy a mnoho jiných bolestí. To jsem poznala, co znamená síla modlitby a síla opravdové křesťanské lásky a pomoci. I za cenu, že vydali v nebezpečí smrti sebe a své rodiny, byli nositelé křesťanské víry, kteří dítě ukryli, podali něco k jídlu a konali mnoho skutků pravé křesťanské víry a to počínaje od naší fary v Lounech, kde jsme s maminkou po léta války - a pak pochopitelně po celý další život - nacházeli nejpevnější útočiště. Tak jsem již od dětství porozuměla, co to je víra, víra žitá, nikoli jen mluvená. Pak už pro mě bylo více než samozřejmé, že právě takováto víra života se stala mým celoživotním vyznáním a že mě přivedla k tomu, stát se služebnicí Páně ve své milované církvi a právě touto vírou zase druhým po celý život věrně sloužit. Proto dnes, na základě uvedeného článku ČZ mohu shodně se slovy br. patriarchy vyznat, že víra je i mně cestou k Bohu skrze druhého člověka, že víra je silou pro můj život, že víra je mi skálou, že víra je mi dědictvím, že víra, mohu-li si dovolit opakovat slova kazatele Ch. H. Spurgeona, nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, ve smrti živými. Ano, nemůžeme věřit jinak, než touto pravou vírou života lásky a každodenních skutků, jakou věřili naši otcové a zakladatelé naší drahé církve, kteří ji denně ukazovali na svých skutcích, z nichž my všichni dnes žijeme. Milena Beranová Ze zahraniční ekumeny Anglikánská církev ve Velké Británii chce na své nejbližší synodě (v červenci) diskutovat o tom, zda si v budoucnu bude volit své biskupy sama, nebo je bude i nadále jmenovat královna na návrh premiéra. Jsem pro to, aby premiér a královna měli mnohem menší slovo v církevních záležitostech, uvedl biskup Colin Buchanan z Woolwich v rozhovoru pro deník The Guardian. Není vhodné, aby o vedení církve rozhodoval stát. Přál bych si, aby Downing Street a koruna z tohoto rozhodování vypadly, řekl doslova biskup. Pokud se tento návrh prosadí, bude to mít důsledky pro postavení církve v Británii, kde je anglikánská církev stále ještě státním náboženstvím. Ke snížení vlivu státu se přiklánějí i další biskupové této církve. (podle EPD)

3 ČZ 28/02 Prof. Dr. Zdeněk Trtík kdysi prohlásil: Základním znakem neporušeného ducha je touha po pravdě. Zatím to však vypadá, že v naší společnosti převažuje vše možné, jenom ne základní otázky zdravého lidství. Odkud, proč, kam jdu? Proč a především kvůli komu a díky komu tady žiji? Touha po pravdě a spravedlnosti se ztrácí a rozplývá v záplavě konzumního, materiálního a účelově pragmatického přístupu k životu. O nepředmětně existencionálním ani nemluvě. Na straně druhé nutno říci, že o tom, co je spravedlivé, pravdivé, nás leckdo může přesvědčovat denně. Například z televizních obrazovek nás přesvědčují, že říkají pravdu. Mnohdy nevíme, kterým politikům máme věřit. Mnohdy jsme zmateni, co pravdou je a co se jako pravda jenom tváří. Co je pravda? Ptá se Karel Čapek v Hovorech s T. G. Masarykem. Co je pravda? Ptá se Pilát při soudu s Ježíšem. Je v tom slyšet nedůvěru, pochybování. Nebo je pravda vědecky vymezený pojem? Je čistá pravda víc než pravdivé hodnocení skutečnosti? A neměli bychom se v církvi, ptát spíše: Kdo má pravdu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Zeptal se Pán Ježíš v jednom sporu s Židy (J 8,46b). Kolikrát by se asi musel takto Ježíš ptát? Pravda se stává pro mnohé nepřijatelná. Naráží na nedůvěru až nenávist. Vidíme, jak se pravda setkává s odporem. Vidíme, jak lidé, kteří pravdou žijí, musí o ni zápasit. Jak si nevzpomenout v této souvislosti na naše slavné předchůdce. Nejen M. Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského, Mistra Jana z Jesenice, Mikuláše Biskupce z Pelhřimova a řadu dalších postav doby husitské na jejich duchovní NAD PÍSMEM Pravda Mt 5,1-12, (Ž 43,3 a Am 8,1-4) Sváteční slovo a lidský zápas. Proč se lidé i dnes tak zdráhají nebo bojí pravdu přijmout? Pravdě přisvědčit? Uznat ji? Pán Ježíš odpovídá: Kdo je u Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste (J 8,47). I proto by měli křesťané mít snahu vrátit slepým zrak a hluchým sluch, bloudícím a bezradným ukázat na cestu. Uzdravovat Božím slovem a být i jinak ochotni pomoci bližnímu. Vzpomínám na jednoho známého, který si myslel, že bude snad nejšťastnějším člověkem, až se mu splní jeho sen a stane se architektem. Povedlo se. V oboru několik let pracoval. Ale stále, jak říkal, mu cosi scházelo a on nevěděl, kde se ty pocity marnosti berou. Vurčité nejistotě takto žil až do doby, než ho přítel zavedl do jednoho sboru naší církve a on pak uvěřil a byl pokřtěn. Dnes je z něho vyrovnaný, radostný člověk, žijící v harmonické rodině. Pravda, o kterou nám jde, nebo by mělo jít, není žádné konstatování politické nebo speciální skutečnosti. Pravda, o kterou nám jde, není žádnou vesmírnou harmonií nebo řádem. Pravda, o kterou jde, není ani vírou v morální principy. Jde o pravdu, na kterou myslel Mojžíš nebo Samuel, Jeremiáš, Izajáš i ostatní proroci. Jde o pravdu, která je svrchovaná, bezpodmínečná a platná za všech okolností a režimů. Tato pravda není žádným shrnutím obecných či abstraktních myšlenek. Tato pravda obepíná celého člověka. Tuto pravdu nemůžeme vlastnit, ani ji držet ve vlastnictví nebo ji rozdávat jako nějakou věc nebo privilegium. Tato pravda by měla mít nás. Této pravdě je možno se jen podrobit. Nechat se jí ovládnout. Tato Pravda, je sám Bůh ve své svrchovanosti, ve svém svobodném milosrdenství. Bůh, který působí místo Ve dnech, kdy si každoročně připomínáme mučednickou smrt mistra Jana Husa bych rád sváteční slovo věnoval pravdě, v tom případě ovšem musím nejdříve představit její nevlastní sestru lež. Ta přece bývá své sestřičce na první pohled často až nápadně podobná. Pravda si prý totiž kdysi při koupání odložila šaty a lež se jich zmocnila; oblékla se do nich a vyšla si drze do světa. Proto se pravda před námi stydlivě skrývá, zatímco lež se v jejich šatech mezi námi promenáduje. Člověk od té doby netouží příliš po pravdě. Stačí mu líbivá lež. Milosrdná lež, která se tváří jako pravda, která je příjemná a všudypřítomná a docela dobře se s ní vyžije. Milosrdná lež netlačí ani nebolí. Milosrdná lež je do pravdy oblečený sen o laciném štěstí. Lež prý později přišla ke klamu a prosila ho, aby jí půjčil masku. Sám ji potřebuji pravil Klam. Lež tedy odešla ke svému otci, ďáblu, a žadonila Otče, opatři mi nějakou masku, jinak ve světě dlouho neobstojím. Dobře, mé dítě, dám ti ji pravil ďábel a naučil ji frázi. Lež je od té doby i líbivá a společensky vyžadovaná fráze, která se nám velice dobře poslouchá. Už Karel Čapek napsal, že pravda je vzácná jako zlato. Zlato přece taky neleží na návsi jako husí trus. Musí se těžce dobývat. Žít v pravdě je stejně náročné a pracné. Ze své síly se k ní probíjíme stěží. Pravda není v naší moci. Pravda stojí nad námi a touží být zjevena. Pravda se nedá zničit ani zabít. Pravda je věčná, proto vítězí, i když na čas poražena bývá. Pravda je tedy, ano, taková Pravda je vlastně Bůh. Bůh, který vposledku zvítězí i v našem srdci. 3 nás. Tato pravda jde za námi. Čeká na nás. Nový zákon nám svědčí o Ježíši jako o cestě, pravdě a životě. Uvěřit Ježíši, znamená poznat pravdu a svobodu. I proto bychom měli nekonvenčním způsobem svému okolí připomínat známé Sedmero pravdy Mistra Jana Husa. Pro ty, kdo pravdu hledají, pro ty, kdo žijí pro Boží království a spravedlnost, má Pán Ježíš nádherné zaslíbení: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Pokud někdo říká, že miluje Boha, a přitom se nezastane svého bližního, je lhářem a pokrytcem (1 J 4,20). Kromě toho, mnoho našich bližních je v situaci, kdy jsou otroky bohů, kteří ve skutečnosti žádnými bohy nejsou (Ga 4,8). Podívejme se třeba dnes na některé workoholiky, které již skoro pohltila totalita peněz. Anebo z jiné stránky řečeno s T. G. Masarykem: Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají, ale nejmíň a nejpovrchněji chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní.. Ano, lhostejnost je jedna z velkých nemocí této doby. Stejně jako podmíněná láska - budu tě mít rád, když... A neuvědomujeme si, že člověk by se měl posuzovat podle lidskosti, ne podle výkonu... Na začátku jsem naznačil konzumní, komerční, charakter naší doby. Ale konzum není neznámá paní s nákupními taškami. Je to také hlad po turistice, hlad po informacích, kráse, hlad po intelektuálních a duchovních hodnotách. Dá se říci, a to je nadějné, že i postmoderní člověk hladoví po jisté pravdě, která ovšem není u něho nebo pro něho konkretizována a vyhraněna. Některé skutečnosti nejsou zřejmé na první pohled. Jako například nazírání věcí. Představa nesmrtelnosti se až někdy trapně podo- Dokončení na str. 8 Rabidranáth Thákur kdysi pravil Voda v loďce se třpytí, voda v moři je tmavá. Malá pravda se sděluje jasnými slovy, veliká pravda hlubokým tichem. Snad proto je svět kolem nás stále hlučnější. Snad proto čas od času všichni utíkáme do tišin svého nitra. A tak jenom ten, kdo se dokáže plně soustředit a ztišit, uslyší v tom tichu svého srdce nový hlas, hlas pravdy. A třeba porozumí i verši básníka Aloise Volkmana Pravda vítězí, ale ne bez zápasu. Co s celým národem fanoušků, chybí-li mužstvo? Pokusme se tedy ztišit i v této sváteční chvíli. Aučme se jako dobří hospodáři užívat svěřených darů tohoto světa a jako pilní žáci školy pozemské naslouchat pravdě, přátelé zápasníci a dědicové mistra Jana Husa. Jan Schwarz (Sváteční slovo 7. července)

4 4 TÉMA TÝDNE ČZ 28/02 NAPLNIT SOUČASNÉ SNAŽENÍ MRAVNÍ I POZNÁNÍ VĚDECKÉ DUCHEM KRISTOVÝM Před 85. lety začal svět uznávat Čechy a Slováky Václav Klofáč vítá legionáře Bitva u Zborova Na jaře 1917 měla ruská armáda zahájit v souladu s taktikou spojenců velkou ofenzívu na východní frontě. Za tímto účelem také byla ruská armáda zásobena dodávkami válečného materiálu od spojenců. Bohužel díky revoluci v Rusku a s ní související rozklad východní fronty vlivem rozkladné agitace bolševiků musela být ofenzíva odložena na léto. Hlavní úder měl být veden ve směru Tarnopol-Lvov divizemi jihozápadní fronty. Byla však obava ze spolehlivosti ruských jednotek rozložených většinou bolševickou agitací, ruští vojáci se vzdávali boje a odcházeli ve velkém množství z fronty domů. Bylo rozhodnuto, že útok povedou úderné útvary, které se dobrovolně přihlásí, aby svým příkladem strhly ostatní. Mezi tyto jednotky se tehdy přihlásila i Československá střelecká brigáda, která v rámci ruského vojska existovala v síle 3 pluků, a byla složena jak z krajanů, žijících před první světovou válkou v Rusku, tak i z bývalých zajatců rakousko-uherské armády - Čechů, kteří se rozhodli bojovat proti Rakousku za samostatnost Československa a demokracii, za Československou republiku. Československá střelecká brigáda se skládala ze tří pluků: 1.střelecký pluk "Mistra Jana Husa" - vznikl ze slavné průzkumné jednotky "Česká družina" v únoru roku Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!" T.G. Masaryk Veřejností nepovšimnuto zůstalo 2. července významné 85. výročí bitvy u Zborova - malého městečka poblíž ukrajinské Tarnopole. Výsledek bitvy měl obrovský politický ohlas nejen u ruské veřejnosti a vojenských částí, ale i v zahraničí. Zborovské vítězství nejenže podpořilo myšlenku Československého zahraničního odboje, čímž do rukou československých politických představitelů (T.G. Masaryka, E.Beneše a M.R.Štefánika) dalo pádný argument pro uznání nároků Čechů a Slováků na svobodný společný stát, ale podpořilo i rychlé tvoření Československého vojska ve Francii a Itálii. U Zborova tehdy 2.července 1917 poprvé od dob bitvy na Bílé Hoře 8. listopadu1620, tedy po téměř třech stech letech, bojovalo samostatné české vojsko jako celek, pod svými prapory a za svobodu své vlasti, která byla ve svazku Habsburské rakousko-uherské říše. Protože mezi zakládajícími členy naší církve bylo mnoho legionářů, neměli bychom na toto významné výročí zapomínat. Kdybychom měli parafrázovat výrok T.G.Masaryka, museli bychom pravdivě dodat: Bez samostatného Československa by naše církev neexistovala. Tehdy legionáři ukázali svůj vztah k historii tím, že vojenské dobrovolnické jednotky nazývali jmény Jana Husa, Jana Žižky, Jana Roháče z Dubé, Jiřího z Poděbrad... Tím nám kromě své statečnosti mohou být dodnes příkladem. 2.střelecký pluk "Jiřího z Poděbrad" - vznikl v květnu střelecký pluk "Jana Žižky z Trocnova" - vznikl v březnu Početní stav brigády se pohyboval kolem 3500 mužů, 1.pluk měl tři prapory, ostatní dva pouze po dvou praporech. Nastálá bitva měla být prvním společným vystoupením brigády, která zde poprvé měla bojovat jako organický celek. Do té doby jednotlivé části bojovaly odděleně a věnovaly se povětšinou výzvědné činnosti po vzoru slavné České družiny, jež dala brigádě základ. Proti Československé střelecké brigádě stály 37.pěší brigáda 19.pěší divize, tvořené rakouskými pluky č.35 (plzeňský) a č.75. (jindřichohradecký), pod velením polního podmaršálka Edvarda Boltze. Dále zde stál i rakouský pěší pluk č.86, 32.divize. Obě tyto divize tvořily IX.sbor 2.rakouské armády. Rakouské jednotky znaly zborovský terén velmi dobře, protože ho držely již od léta Navíc postavení rakouské armády byla výborně opevněna, byla zde spousta kulometných hnízd. Rakušané měli velmi dobře vybudovaný zákopový systém linie i s podzemními úkryty. Místy byly zákopy až 3 m hluboké. Zákopy byly kromě kulometných hnízd a zkušených hlídek dále chráněny i hustým systémem protipěchotních překážek s ostnatým drátem, dále i minami a nastraženými granáty. Nejvíce opevněno bylo obranné postavení tzv.mogila. Obě divize v úseku byly velmi dobře vycvičeny a průběžným výcvikem byly na útok v oblasti výborně připraveny. I s přisunutými zálohami zde proti Československé brigádě stálo asi mužů rakouské armády s více než čtyřnásobkem děl, než měla k dispozici ruská jednotka, která Československou. brigádu podporovala. Rakušané měli i velké množství kulometů a značnou převahu i v dalším válečném materiálu. V pondělí v 5.15 h byla ruským dělostřelectvem zahájena palba na rakouská postavení, která však v případě první obranné linie nebyla výrazně úspěšná. Československá střelecká brigáda však prolomila frontu nepřítele a úspěšně, navzdory očekáváním a plánům ruského velení, pronikla až za třetí obrannou linii nepřátelských pozic, čímž postoupila o více než 4 km, někde až 5,5km. V průběhu skvělého útoku zajali Čechoslováci kolem nepřátel včetně 62 důstojníků (Čechoslováci zajali nepřátel, jako jich bylo samých), zmocnili se 20 nepřátelských polních děl a velkého počtu potřebných kulometů, pušek, granátů, střeliva a dalšího vojenského materiálu. Vlastní ztráty Čechoslováků činily 167 mužů padlých v přímém boji včetně 5 důstojníků, 17 mužů zemřelo následkem těžkých smrtelných zranění, 11 mužů bylo nezvěstných pravděpodobně padlých. Raněno bylo kolem tisíce československých dobrovolníků.

5 ČZ 28/02 To byl jen jeden z příkladů statečného působení našich legionářů v Rusku. Znalci historie by ještě mohli připomenout anabázi spojenou s návratem těchto statečných mužů do vlasti i jejich pozdější pronásledování v době okupace i po skončení druhé světové války. Osud jednoho z významných legionářů by nám měl být výstrahou. Jan Syrový Jan Syrový se narodil 24. ledna 1888 v Třebíči. Vystudoval stavitelství na průmyslové škole v Brně a po maturitě v roce 1906 nastoupil jako jednoroční dobrovolník do rakousko-uherské armády. V roce 1914 vstoupil mezi prvními do českého vojenského útvaru v ruské armádě, tzv. České družiny. Proslavil se průzkumnou činností v týlu nepřítele, za což byl několikrát povýšen a vyznamenán. Jako podporučík se v roce 1917 podílel na plánu ofenzívy u Zborova, těsně před zahájením útoku 2. července 1917 byl však zraněn střepinou granátu a přišel o pravé oko. I přes své zranění se brzy vrátil na frontu a od dubna 1918 velel 2. střeleckému pluku československých legií v Rusku. Když bolševická vláda porušila dohodu o odjezdu legionářů a pokusila se je odzbrojit, legionáři se proti tomu postavili a do svého čela si vybrali právě Jana Syrového. Ten byl v srpnu 1918 povýšen na generálmajora a od října 1918 do ledna 1919 se stal navíc velitelem všech protibolševických vojsk na Sibiři. Rusko opustil v dubnu 1920 a v červnu se vrátil do vlasti. Během služby v legiích obdržel mnoho československých i spojeneckých vyznamenání. Když generál Syrový přijel 20. června 1920 do Prahy, čekalo ho nadšené uvítání. V srpnu 1920 se stal zemským vojenským velitelem v Čechách, 1. ledna 1926 se stal Generál Jan Syrový s předsedou vlády Vlastimilem Tusarem Legionáře vítaly po návratu do nové republiky tisíce lidí 5 jako vůbec první československý důstojník náčelníkem Hlavního štábu československé branné moci. Již v březnu 1926 byl jmenován ministrem obrany v úřednické vládě Jana Černého a v říjnu se vrátil zpět na Hlavní štáb. V prosinci 1927 ve věku 39 let dosáhl hodnosti armádního generála. Ve funkci náčelníka Hlavního štábu prohloubil kontakty s Francií, Jugoslávií a Rumunskem a snažil se také o navázání spolupráce s Polskem. Jan Syrový se během let stal především morální autoritou a symbolem československé armády. Díky své podobnosti s Janem Žižkou byl populární i v široké veřejnosti, přičemž právě tato popularita ho vynesla do čela úřednické vlády jmenované 23. září 1938, v níž současně působil jako ministr obrany. Jeho vláda tentýž den vyhlásila všeobecnou mobilizaci a připravovala se na obranu země. V době okupace zajistil, aby z podpůrného legionářského fondu byly převedeny značné finanční částky ve prospěch odboje a na podporu pronásledovaných osob. Po vypuknutí povstání v Praze v květnu 1945 nabídl svoji pomoc, ale byl odmítnut. Krátce po osvobození byl zatčen, bezdůvodně označen za významného kolaboranta a postaven před Národní soud. Ten ho v dubnu 1947 uznal vinným, odsoudil na 20 let vězení a zbavil vojenské hodnosti. Jan Syrový při výkonu trestu vystřídal řadu věznic určených pro těžké zločince, kde zažil mnoho ponižování. Teprve v roce 1960 po amnestii mohl vězení opustit. Přestože zůstal bez prostředků, jen obtížně sháněl zaměstnání a nakonec pracoval jako noční hlídač. Teprve v roce 1967 mu přiznali alespoň částečný důchod. Zemřel 17. října 1970 v Praze. Vzhledem k tomu, že proces s generálem Janem Syrovým byl zpolitizovaný a některá obvinění dosti problematická, podal ministr spravedlnosti v roce 1995 ve prospěch Jana Syrového stížnost pro porušení zákona. Nejvyšší soud však v červnu téhož roku tuto stížnost zamítl, protože podle jeho názoru nelze rozhodnutí Národního soudu dodatečně přezkoumávat. Současný právní řád tak rehabilitaci Jana Syrového znemožnil.je smutné, že neumíme zabránit tomu, aby vlast takto odměňovala své hrdiny. Závěrem citát z dopisu československého dobrovolníka Nováka, psaný matce v předvečer bitvy u Zborova: Drahá, zlatá mamičko! Jsem český voják, revolucionář. Je nás celý pluk. Zítra, brzo zrána udeříme na vojska proradného císaře, probijeme se k Vám na Moravu, do Čech a přineseme Vám svobodu. My zvítězíme! Bude-li třeba, padneme všichni, jako naši předkové u Hvězdy na Bílé Hoře. Snad se tento statečný voják dočkal lepšího osudu než jeho velitel. Připravila: Helena Bastlová

6 6 AKTUÁLNĚ ČZ 28/02 Vyznání na konci cesty Když z našeho středu je Dárcem života odvolána lidská bytost, kterou jsem měl možnost ve zcela konkrétních mezilidských vztazích osobně poznat, není v tomto smutném okamžiku vůbec podstatné, jakými úřady, funkcemi či hodnostmi tento náš spolubližní ve svém přísně limitovaném lidství procházel. Zůstává nám totiž aktuální vzpomínka na člověka, který byl majestátem smrti osvobozen od všech často tak úsměvně osnovaných a vpravdě podivných vazeb, jimiž je determinováno naše bytí, neboť platí osvojená moudrost: do života vstupujeme nazí a nazí také z tohoto života odcházíme. Obsah tohoto poznání jsem si v plnosti uvědomil ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl o tak trochu neočekávaném odchodu věrného služebníka Vzkříšeného a Oslaveného Syna Božího br. ThDr. Luďka F. Beneše, faráře naší církve v Čelákovicích (narozen v Košicích l ), kterého Stvořitel odvolal z trápení, bolestí a soužení pozemských dnů. Proto jsem odložil všechny ty chronologicky precizně uspořádané kádrové materiály, které i my musíme v institucionalizovaném úřadu církve o každém z nás zachovávat. Není totiž v této chvíli podstatné, jakými cestami byl formován kněžský, pastýřský i učitelský úřad našeho bratra Luďka, pro slova rozloučení nemusíme listovat mnohdy již zažloutlými stránkami Dosti slov V dnešní mediální slovní potopě (či spíš průjmu?) zaplavující nás z obrazovky, novin, knižních pultů, mailů, mobilů, internetů atd., už ani nemluvíme o devalvaci slova. Už jen bolestně cítíme jeho téměř bezcennost. Už jen málokdo z těch, kdo se slovem pracuje ví, že řečeno s básníkem: slovo se z věčnosti klová a roste (a hyne), jak s ním zacházíme. Váha, cena, význam, poselství a dopad řečového dění jsou nulové. Ti, kdo píšou, čtou, mluví spolu, či jen naslouchají, dobře vědí, že rychleji a rychleji bere za své jednoznačný význam slov. Interpretace téhož mohou být různé. Z jednoho stroze znějícího paragrafu vyčtou tři právníci tři různé výstupy. A kdo by nezakusil, jak lze diplomaticky vybroušenou mluvou poslat někoho přesto do (háje). A vzpomínáte si ještě na slova ztracená v hlubinách času třeba jinoch, panna, tkadlec Nebo třeba hřích. Místo něho říkáme spíš jeho profesního životopisu. Spíše jde nyní o to poděkovat Hospodinu za celý život br. faráře, za všechny ty chvilky osobních kontaktů, rozhovorů i vážných disputací, ve kterých se zhodnocovala jeho podnětná historicko-teologická erudice. Měl jsem mnoholetou příležitost, abych v rámci pravidelných setkání duchovních kolínského okrsku mohl ocenit vroucí vztah br. Dr. Beneše k té církvi, která se i pro mě stala reálným duchovním domovem. Vážil jsem si jeho biblicky propracovaných promluv, mám stále k dispozici i mnohé odborně fundované postřehy, jimiž br. Luděk dokázal s jistou ironickou nadsázkou komentovat dění v naší církvi. A i když jsme se v nazírání určitých otázek a v následném hledání adekvátních odpovědí někdy neshodli, myslím si, že jsme se vždy rozcházeli jako kolegové, kteří usilují o poznání a prožívání stejných hodnot, jejichž kvalitativní dimenze není - díky Bohu - určována lidskou reflexí, nýbrž jen a jen Boží svatostí a láskou. Mohu tedy dosvědčit, že náš spolubratr v Kristově milosti skutečně vroucně miloval svou církev a pokud zažíval chvíle pokušení či různorodost projevů skutečného zla, vyznával spolu se starozákonním žalmistou: Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. ( Ž 34, 5 ) A tak alespoň touto nedokonalou formou chyba, omyl, nedostatek. Hluboký existenciální rozměr hříchu se vytratil. Pojem hříchu jako projevu porušených vazeb důvěry k Bohu a lásky k lidem nám už nic neříká. Asi proto, že souvisí s lítostí, přiznáním viny, vyznáním hříchů a odpuštěním Božím i lidským. Není to téma k meditacím na dovolenou? Na dovolené si přece aspoň občas uhlídáte prostor pro ticho a samotu. A nebojte se přitom ani sami sebe ani Pánaboha. Že chcete veselejší dovolenou? No jasně, já také. Až se vám tedy odlehčí nejen od břemen zavazadel ale i břemen hříchů, z nichž největší je nedostatek času pro druhé i pro sebe, pak dávejte ve společnosti k lepšímu třeba tohle: Ve Velké Británii oprášili v čase ekonomického útlumu starý osvědčený recept: uptitling, neboli navyšování titulů. Čekám, kdy to přijde k nám. O co jde? Tak třeba recepčnímu se bude říkat šéf verbální telekomunikace. Uklizečka bude asistentka technické sanitace. Popelář je odpadkolog. Sekretářka je manažerka dodávek kávy atd. Zkuste si o dovolené s děkuji bratru faráři Dr. Luďku Benešovi za jeho celoživotní křesťanskou péči o svěřené stádečko Božího lidu a ve své přímluvné modlitbě prosím Nebeského Otce, aby s všeobjímající láskou, božskou trpělivostí i nebeskou shovívavostí četl v knize života br. Luďka a jestliže to bude Jeho vůle, nechť zesnulý bratr farář obdrží korunu věčného života. Neboť jistě platí jemná alegorie, kterou v intencích slov Janova evangelia 21, 9 definuje biskup Evangelické církve a.v. Herwig Sturm v jedné ze svých promluv tajemství nabízeného daru vzkříšení: po temné noci smrti přichází oheň, ryba a chléb. Karel Bican biskup pražský přáteli uptitling jen tak pro zábavu. To se nasmějete! Abyste věděli, tak já v tuto chvíli nediktuji sestře tajemnici článek do ČZ, ale nejprve jsem si vzala místo a s pomocí své řídící pracovnice pro doplňování inventáře jsme uvedli manipulací do provozu počítač, aby toto řečové dění odmailoval do střediska jiných řečových dění Promiňte mi, ale prohlašuji (vydávám prohlášení), že asi už blbnu... Nebo? Tohle slovo uptitling nemá. Dávejte si pozor, abyste po návratu z dovolené, vy, kteří myjete okna, nebyli v rámci uptitlingu už vylepšovači optické iluminace. Ach Bože, co je člověk, že se k němu znáš? Bude ti stačit, až se setkáme, když ti řeknu pouze: odpusť, jsem člověk hříšný? Ještě, že v teologii ve slovu o Bohu je základním a nejpřesvědčivějším vypovídajícím postojem čin! Čin z poslušnosti a důvěry k Bohu. Ten tichý, sebeobětovný, ztělesněný Kristem a občas někdy i námi křesťany. S pozdravem: Dosti slov Jana Šilerová

7 ČZ 28/02 Z NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ 7 Kaunicovy koleje - místo zármutku a smutných vzpomínek Za německé okupace zde byly popraveny pod obrazem knížete Václava stovky českých vlastenců, další stovky zde byly uvězněny. Po osvobození v roce 1945 konala v těchto místech naše církev každý rok tryznu na památku umučených a popravených. V padesátých letech za totality jí to bylo zakázáno. Teprve v roce 1990 společně s Českým svazem bojovníků za svobodu v Brně začaly se znovu konat smuteční vzpomínky spojené s ekumenickými bohoslužbami. I letos byl přítomen vzácný host, superintendent Evangelické církve z Essenu, Klaus Gillert. Při ekumenické bohoslužbě oslovil přítomné: 13. červen let po vyhlazení Lidic. Od roku 1991 se na tomto místě skoro každý rok účastním tohoto smutečního aktu. Jsem smutný. Jsem plný smutku. Jsem plný studu. Stydím se. A proto již léta prosím za odpuštění. Protože život jednotlivce, církví, národů je plný viny, proto nás Pán Ježíš v modlitbě Otče náš hned po prosbě o denní chléb učil prosit o odpuštění. Ale on také při tom poukázal na vzájemnost odpuštění: jako i my odpouštíme našim viníkům. Jestliže Bůh odpouští, jak čteme u proroků, pak nechce již myslit na naši vinu. Nikde však není psáno, že chce naši vinu zapomenout. Člověk, který ztrácí svou paměť, který všechno zapomněl, neztratil jenom sám sebe, svůj celý dosavadní život s jeho vztahy, ztratil také lidi svého okolí, manžela, manželku, otce, matku, přítele. Kdyby Bůh zapomněl, kdyby zapomněl i naši vinu, pak by neexistoval! Ale on nic nezapomíná, jen nechce již na naši vinu vzpomínat. To znamená, jak víme z naší zkušenosti, že nechce na určité věci a události myslit. Je to nanejvýš obtížný proces, o který Bůh po celou věčnost znovu a znovu usiluje. Aby se mu to podařilo, rozvinul svoji strategii. Hesla Jednoty bratrské přišla k nám asi před třemistypadesáti léty. Heslo pro den mých jedenasedmdesátých narozenin, je to přesně před deseti dny, rozvíjí takovou strategii. Slunko rozezpívalo chrám svatého Mikuláše Co se dozvěděl malý princ pana Exupéryho o jediném květu své růže Zpěv je ten nejkrásnější rozhovor mezi lidmi. Už jen melodie staví pevné mosty od člověka k člověku. Je k tomu ovšem zapotřebí nejen pozorně naslouchat, ale především mít dokořán otevřené srdce. Proto dospělí tak málo zpívají. Ale děti dokážou rozezpívat svět. Ty z pěveckého sboru Slunko už zpívaly po celé Evropě; od Amsterodamu, přes Brusel, Paříž, Norimberk, Benátky, Vídeň až po Michalovce, Katovice a třeba i rodnou Třebíč. Tentokrát roztleskaly nadšené obecenstvo v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. V neděli 23. června ve 14 h se pod vedením sbormistryně Heleny Noskové rozezněl pod klenbou barokního kostela naší církve zpěv písně z Lounského graduálu A na zemi upokojení který už po staletí připomíná všem lidem dobré vůle, čeho je mezi námi nejvíce zapotřebí. Sled písní duchovních, z gotiky i baroka, završilo radostné Händlovo Hallelujah, po němž rozvibroval prostor chrámu zvuk bicích nástrojů a bezvadně provedených spirituálů. Benefiční koncert Slunka přinesl posluchačům výjimečný zážitek. Hudba a zpěv se tajuplně snoubily s místem konání, vždyť právě pod klenbou kostela se lidská duše probouzí k novému životu. Také zde, u svatého Mikuláše, obdarovávaly třebíčské děti zpěvem nejen své posluchače, ale samy si z těch tónů i láskyplných a radostných slov zase přispořily do budoucnosti nejvzácnější poklad, který On bude soudit pronárody... i překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. (Iz 2, 4) Pluh jako znamení setby, vinařský nůž jako znamení sklizně, ukazují nám Boha jako Boha míru, který chce, abychom my lidé žili navzájem v pokoji, a tak také mohli vést dobrý život. Je proto velmi důležité, abychom si dnes připomněli tu hrůzu před šedesáti léty. Nesmíme zapomenout. Jestliže však existuje odpuštění, existuje také jen jedna cesta do budoucna, cesta k míru, cesta k životu. Jiří Bednařík je utkán z květů nejkrásnějších melodií. Ukázalo se tak, že tajemství hudby je blízce příbuzné s tajemstvím jediného květu růže na vzdálené hvězdě malého prince z nesmrtelné pohádky pana Exu-péryho Co je důležité, je očím neviditelné. A pro ten čas, který malý princ své růži věnoval, byla ta růže tak důležitá. A pro ten čas v hudbě a zpěvu prožitý, jsou hudba a zpěv tak důležité. Jenom poslouchejte, přátelé písniček nesmrtelných. Na závěr skvělého vystoupení poděkoval Slunku i bratr patriarcha Jan Schwarz, který připomněl dobu svého farářování v Třebíči a dodal, že je vždycky rád u toho, když jeho krajané úspěšně dobývají matičku Prahu. Takže, Praho! na slyšenou zase někdy u svatého Mikuláše. (red)

8 8 RÝMAŘOV. Náboženská obec děkuje touto cestou firmě AQUA stop z Bruntálu, vedené bratrem Zbyňkem Sokolem, za provedení kvalitní práce na novém schodišti s bezbariérovým vstupem do našeho kostela v Rýmařově. Celá akce byla pro naši obec finančně náročná a bez přispění diecézní rady v Olomouci, městského úřadu v Rýmařově, bratra Sokola a darů příslušníků náboženské obce, by nebylo možno tuto opravu provést. Bůh ať žehná všem, kteří přispěli. Za radu starších: duchovní Alfred Heger Výzva Členové a příznivci Společnosti Jana Jesenia, železnorudští kurzisté zesnulého náčelníka Milana Matyáše mají příležitost k setkání v Domečku v Trhových Svinech (kapacita 10 lůžek + karimatky na zemi). Začátek je v neděli 18. srpna, končíme v sobotu 24. srpna. Předběžně potvrďte svou účast telefonicky na telefonním čísle (0634) , mobil Závazné přihlášky posílejte přímo vedoucímu domečku br. Karlu Filipovi. Po kontaktu s vámi přikročíme k dalším organizačním krokům. Opět vás budeme informovat prostřednictvím Českého zápasu Vladimír Červený (duchovní správce) Věra Jeřábková (organizační vedoucí) Pouť na Sázavě Po roce vás opět srdečně zveme na pouť na Sázavě, která se uskuteční na zahradě a v klášterním kostele Sázavského kláštera. Dopolední program (9 12 h) vyvrcholí po průvodu ze sboru naší církve na Sázavě, kde se sejdeme do 9.30 h, bohoslužbami na zahradě Sázavského kláštera v h. Liturgii povede pražský biskup br. Karel Bican a kázáním poslouží královéhradecký biskup bratr Štěpán Klásek. Odpolední program začne ve 14 h (modlitební skupina, kterou povede br. Milan Krchňák, v kryptě, diskusní pod vedením br. Dr. Radka Hobzy na zahradě, koncert duchovní hudby v klášterním kostele). V h vystoupí hudební skupina CK Vocal. V 18 h se mohou návštěvníci poutě zúčastnit ještě staroslověnské liturgie v klášterním kostele, kázáním zde poslouží brněnský biskup br. Dr. Petr Šandera. Během dne si můžete prohlédnout také památník staroslovanského písemnictví. V případě nepříznivého počasí se program pouti bude odehrávat v klášterním kostele Sázavského kláštera. Podrobný program byl uveden v minulém čísle Českého zápasu. (ht) Z CÍRKVE PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO. Rada starších srdečně zve na benefiční koncerty: h - Festival sborů Církve československé husitské husitské h -Sbor Vyšší dívčí škola (Leedse / Velká Británie) h - Chlapecký chrámový sbor h - Chrámový chór Hendriks Holm (Dánsko) h - Sbor Bel Canto (USA) h - Koncert školy Reigate h - Haberdashers Askes škola h - Dívčí sbor Croham Hurst h - Koncert mladých - Sutton h - Dívčí sbor St. Philomenas h - Sbor Plurale Tantum (Holandsko) h- Chrámový sbor St. Mary h - Sbor Sine Nomine Bližší informace na tel. (02) (rst) Festival duchovní hudby Festivalu duchovní hudby, jehož třetí ročník se koná 6. července od 18 h v chrámu sv. Mikuláše se zúčastní: * Komorní pěvecký sbor Christi, Úvaly Církev československá husitská sbormistr Dr. Vítězslav Pokorný * Pěvecký sbor Církve československé husitské, Chrudim sbormistr Jindřich Fanta * Pěvecký sbor Církve adventistů sedmého dne, Praha Smíchov sbormistr Jan Hušek * Pěvecký soubor Vienala, Markovce, Slovenská republika * Dětský pěvecký sbor Doubrava sbormistryně Mgr. Kateřina Palová * Pěvecký sbor Homunculi, Jílové u Prahy Církev československá husitská sbormistr Tomáš Svoboda * Pěvecký sbor Jakoubka ze Stříbra, Příbram Církev československá husitská sbormistryně Mgr. Hana Tonzarová Pořadatelem je Kulturní rada ve spolupráci s VIII. a V. odborem ÚÚR CČSH. (jv) Pravda ČZ 28/02 Dokončení ze str. 3 bá reklamnímu šotu. Ostatně: Není Kristus jen reklamním panelem některých církví nebo náboženských spolků? Pokud není pro křesťana Ježíš skutečnou cestou, pravdou i životem, pak se může stát, že zabloudíme. Pokud si někdo myslí, že už stačí, že byl pokřtěný, a o víru neprosí každý den, nebo si na Krista a na bližní vzpomene jednou za týden v neděli, pak je to velice málo. Pokud by si někteří věřící, sebe nevyjímaje, nastavili pravdivé zrcadlo, zjistili by, že o lásce k bližnímu pouze mluví. Anebo na straně druhé čeří pouze hladinu svého uspokojení. Co je to vlastně uspokojení? To je zavřená mysl, zavřené srdce. Bez růstu. Jedna z moudrých myšlenek říká, že v životě člověka není žádný okamžik dospělosti, neboť člověk vlastně dospívá celý svůj život, pokud o něco nepřestal usilovat. Jak již bylo podotknuto; velkým úsilím a úkolem dneška by měla být snaha oslovit naše bližní - ale dejme tomu - i ty vzdálenější. Aby i oni mohli ochutnat a poznat lásku, radost, pokoj, trpělivost a laskavost. Dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání, kéž je v plné košatosti dána prostřednictvím naší církve těm, kdo hledají, tápají, ale i těm, kdo jsou na okraji. Ovoce Božího Ducha hledali i mnozí v generaci zakladatelů Československé církve. Církev v době vzniku byla pro ně přístavem, ve kterém mohli kotvit srdcem roztouženým po pravdě, lásce a všem světlém. V naplněné naději. Jejich víra, nadšení a touha po hledání pravdy, nám může být ukazatelem i dnes. Amen. Jaroslav Hajna Kázání z knihy kázání Čtení sváteční, která vyjde během prázdnin v edici Blahoslav Poděkování Bratr farář Jiří Kostelecký, který nedávno oslavil významné životní jubileum, obdržel mnoho blahopřání a milých dopisů. Jeho zdravotní stav je však takový, že není v jeho silách na dopisy odpovídat. Děkuje tedy touto cestou všem, kteří si na něj vzpomněli, a vyprošuje pro ně Boží požehnání. (red) ČESKÝ ZÁPAS - týdeník Církve československé husitské Vydává Ústřední rada CČSH, šéfredaktorka: Dr. Helena Noemi Bastlová, grafik: Jan Rohlíček Adresa: Wuchterlova 5, Praha 6, tel.: (02) fax: (02) , Tiskne: OMIKRON - NV s.r.o., Modřišice 77, Turnov MK ČR E 127 Distribuce: A.L.L. production spol. s. r.o., Poděbradská 24, Praha 9, tel.: (02) ISSN

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více