DAŠICKÉ OZVĚNY říjen Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŠICKÉ OZVĚNY říjen 2009 5 Kč"

Transkript

1 DAŠICKÉ OZVĚNY říjen Kč 10 POSVÍCENÍ ZASTUPITELSTVO PROŘEZ STROMŮ a další...

2 o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 k nájemním smlouvám v kasárnách ohledně DPH a pověřuje starostu jejich podpisem. Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada vybrala ze dvou nabídek na investiční akci Sběrný dvůr Dašice nabídku firmy SPF Group, v.o.s. Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí s umístěním vodovodu na pozemku města p. Jelínkem. Rada pověřuje tajemníka vyvěšením záměru prodeje pozemku p.č. 2264/25 o rozloze 136 m 2 v k.ú. Dašice a postupuje další jednání zastupitelstvu. Rada souhlasí s pronájmem prostranství Na ostrově p. Luňáčkovi na posvícení 2010 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada bere na vědomí ukončení nájmu firmy HANA REALITY v bývalých kasárnách. Rada pověřuje tajemníka prošetřením dlouhodobého pobytu cizinců v čp. 517 v souvislosti s ukončením nájmu. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s Aloisem Bubeníčkem na pronájem budovy č. 7, místnosti č. 10 o rozloze 50 m 2 v areálu bývalých kasáren. Rada pověřuje místostarostu dalším jednáním pronájmu skladovacích prostor s p. Eliškou Žákovou. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s firmou JR INTERNATIONAL TRANSPORT s.r.o. Dašice na pronájem haly č. 16 o rozloze 1880 m 2 a venkovních ploch v areálu bývalých kasáren. Rada schvaluje pronájem nebytových prostor budovy č. 10, místnost č. 9 o rozloze 50 m 2 p. Romanu Bačinovi, Černá za Bory a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada pověřuje starostu obnovením vánoční výzdoby v hodnotě 30 tis. bez DPH. Rada souhlasí se Smlouvou o dílo č. 2009/1014/0688 firmy Chládek a Tintěra Pardubice a.s. na rekonstrukci Jungmannovy ulice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada ruší přílohu č. 1 Hodnocení naléhavosti bytové potřeby pro účely sestavování pořadníku. Rada schvaluje vypracování znění zápisu do městské kroniky. Rada se dohodla s p. Havlovcovou na ukončení spolupráce na městské kronice k Rada ukládá místostarostovi oslovit nového kronikáře. Rada vzala na vědomí informace o provozu Městské knihovny Dašice. Rada souhlasí s nabídkou p. Jiřího Marčíka na instalaci kotle Porotherm (37 tis. Kč vč. DPH) v kinosále kasárna Dašice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada ukládá místostarostovi odpovědět na žádost p. Sehnoutka o údržbu veřejné cesty v ul. Jungmannova a osvětlení této cesty. Rada pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s firmou EE Investment a.s. na budovy č. 24, č. 26, č. 27 a manipulační plochu v bývalých kasárnách. Rada schválila nákup rozmetadla zimního posypu pro zimní údržbu chodníků a komunikací ve správě města. Ing. Jan Horský, tajemník MěÚ Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky větší množství pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na tel

3 Z jednání Zastupitelstva města Dašice Na pozvánce s programem zasedání zastupitelstva města Dašice dne 31. srpna byly připraveny pro jednání dva body: 1. Výběr zhotovitele na rekonstrukci budovy čp. 368 Hrdličkova ul. 2. Rozpočtové opatření k rozpočtu města Dašice na rok Ing. Janáková navrhla rozšířit program jednání o bod Jednorázové minimální sociální půjčky. Návrh nebyl schválen s výsledkem hlasování 2 pro návrh, 9 proti návrhu, 4 se zdrželi hlasování. Při kontrole plnění usnesení z minulého jednání se hovořilo i o dopravní obslužnosti, především o lince MHD č. 28, která zajíždí do Zminného. Ohledně této linky probíhají stále jednání, na příští zasedání zastupitelstva budou připraveny aktuální materiály. Starosta informoval, že byl městu nabídnut večerní spoj do Pardubic, na příští zastupitelstvo připraví bod programu. Marcela Čepková připomněla potřebnost spoje z Holic, především pro ty občany, kteří navštěvují zdravotnické středisko. V bodu programu Výběr zhotovitele pro rekonstrukci čp. 368 místostarosta informoval o jednání hodnotící komise. Přihlásilo se 8 zájemců, jeden byl vyřazen. Zastupitelstvo přijalo usnesení: Na základě doporučení hodnotící komise ze dne zastupitelstvo rozhoduje o vyřazení z výběrového řízení na Rekonstrukci kulturního domu v Dašicích uchazeče BVS HK s.r.o. a rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídku podal uchazeč ERMONT spol. s r.o., Tyršova 781, Hlinsko v Čechách. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s firmou ERMONT s.r.o., a to po uplynutí lhůty na podání námitek. Návrh usnesení byl přijat 14 hlasy z 15 přítomných zastupitelů. Dále byl projednán návrh rozpočtových opatření č. 04/2009 k Rozpočtu města Dašice na rok Jednalo se především o přijaté dotace na volby do Evropského parlamentu, přijaté dotace na zaměstnávání nezaměstnaných z Úřadu práce, převody z rozpočtových účtů a nakonec úpravy rozpočtu v závazných ukazatelích v paragrafech Činnost místní správy a Zastupitelé obcí. Návrh usnesení byl předem projednán ve Finančním výboru zastupitelstva, který jej doporučil ke schválení, návrh byl schválen hlasy všech přítomných zastupitelů. Na závěr jednání ještě místostarosta Mgr. Zikmund tlumočil poděkování dašickým hasičům od starosty Sezemic za vzorný zásah při požáru v Lukovně. Ing. Jan Horský Mistři světa z Dašic 3 Vážení čtenáři, velice rád bych se s Vámi podělil o radost, kterou mi udělal Leoš Kříž a můj syn Michal. Nebudu podrobně popisovat celou historii toho, jak se ocitli s družstvem starších žáků SDH Chlumec nad Cidlinou na mezinárodní olympiádě CTIF dětí i dospělých v Ostravě. Omezím se pouze na to, že nikde není dost šikovných dětí, a proto byli Leoš s Michalem osloveni panem Petrem Zborníkem (trenérem zmíněného družstva), zda by se nechtěli olympiády zúčastnit. Oba svolili a začali se poctivě na tuto událost připravovat. Stálo je to oba dost volného času. Od podzimu do jara každotýdenní tréninky v hale v Chlumci, v létě potom soustředění a přípravné závody v naší republice a Rakousku. Protože naše sdělovací prostředky, na rozdíl od zahraničních, nevěnovaly události téměř žádnou pozornost, neměl jsem žádné tušení, o jak velkou událost se jedná. Konečně nastal den D a družstvo odjelo do Ostravy. Michal se potýkal s angínou, ale odjet prostě musel. Děti v Ostravě absolvovaly kromě tréninků také například představení národů, táborovou olympiádu a další akce. Nádherné bylo zahájení Olympiády, nástup národních družstev a zapálení olympijského ohně. Atletický stadion ve Vítkovicích byl zaplněn takřka ze sta procent. Diváci přijeli za svými borci nejenom z blízkého Polska, ale také z Rakouska, Německa, Ruska atd. Vždyť zde bylo zastoupeno téměř pětadvacet zemí světa. Vlastní závod se uskutečnil ve čtvrtek 23. července ráno.

4 Zúčastnilo se ho padesát družstev starších žáků. Chlumečtí zahájili soutěž požárním útokem CTIF. Jejich pokus se jim velice podařil a vytvořili nový světový rekord na hranici 39 vteřin. S takovým skvělým výsledkem jsme netrpělivě očekávali druhou disciplínu, štafetu CTIF. Děti ji zaběhly také velice pěkně a obsadily 4. místo. Celkově po součtu obou disciplín zvítězily ve své kategorii a porazily takové favority, jakými byla družstva Rakouska a Ruska. Tak se poprvé v historii České republiky podařilo získat našemu družstvu putovní pohár zvaný VETTER CUP (zájemci si o něm mohou přečíst níže) a odměnu v přepočtu Kč. Zcela úžasné bylo přivítání vítězů v Chlumci. Mistři projížděli na hasičském autě se zapnutou sirénou a majáky městem. Lidé je vítali s transparenty Děti, děkujeme!. Já bych chtěl závěrem poděkovat Petru Zborníkovi za jeho perfektní přípravu družstva a všem jeho členům za předvedený výkon. Oběma našim klukům, Leošovi a Michalovi, bych chtěl popřát, aby úspěšně pokračovali ve své sportovní kariéře a zároveň bych je chtěl upozornit, aby neusnuli na vavřínech. Pavel Ďurišík Od svého založení v roce 1964 vyvinula firma Manfred Vetter s. r. o. & Comp., Zülpich, Německo, mnoho nových produktů pro hasiče, záchranné složky a také pro ochranu životního prostředí, jako jsou např. pneumatické zvedací vaky, těsnící vaky, prostředky pro absorpci oleje, apod. Tyto produkty jsou vyváženy do 100 zemí světa. Prostřednictvím svých velice dobrých kontaktů na hasiče a mezinárodního zaměření se firma Vetter stala v roce 1985 členem CTIF (Mezinárodní komise pro prevenci a hašení požárů). Jako poděkování za celosvětově vynikající spolupráci s hasiči a k podpoře mládeže i mezinárodních soutěží mladých hasičů (vyšší motivace) zadala firma Vetter v roce 1988 respektované umělecké zlatnici Mechthild Baumann z Kolína nad Rýnem zakázku na zhotovení stříbrného poháru ze 4 kg stříbra s možností vygravírovat 30 jmen vítězů. VETTER CUP 4 Aby byla umožněna eventuelní oprava, byl pohár vytvořen z více jednotlivých dílů a poté sešroubován centrálním šroubem. Právě včas k mezinárodní hasičské soutěži roku 1989 ve Varšavě byl putovní Vetter-Pohár v dnešní ceně ca dokončen a mladí hasiči o tento impozantní pohár mohli poprvé bojovat. Pro snížení nákladů na dopravu účastníků soutěže, a to nejen z východních zemí, věnovala firma Vetter navíc ještě pro první tři družstva finanční prémii, která je garantována až do roku 2050 (dnešní kapitálová hodnota ca ). Od roku 1989 se vítězem stalo pětkrát Rakousko, jednou bývalá ČSFR a v roce 2001 v Kuopiu/Finsko i poprvé hrdé Rusko. Druhá místa obsazovala ponejvíce mužstva z Rakouska, zatímco na třetí místa se pomalu probojovávala mužstva z Polska, Portugalska, Čech a Slovenska. (Stav k roku 2005 pozn. překladatele Pavla Miffka.)

5 Letní tábor Pavlátka 2009 Letos na začátku července proběhl opět letní tábor na Pavlátce u Nového Města nad Metují. Tento areál nám plně vyhovuje pro svoje hezké okolí, ubytování, výbornou stravu, ochotný a vstřícný personál, a proto se na toto místo rádi vracíme. Letos bylo na táboře 85 dětí, které tam strávily 12 dní plných her, soutěží a sportu. Mezi nejlepší táborové akce patřily tradičně kánoe a rafty a splutí Metuje. Letošním překvapením bylo vystoupení šermířského divadla Zubři, ukázka výcviku psů, vystoupení modelářů s RC modely kamionů a noční prohlídka zámku Nové Město nad Metují. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám finančně i materiálně pomohli kvalitně zabezpečit tábor. Děkujeme městu Dašice a firmě Kataforesis CZ za sponzorování dopravy dětí na tábor, firmě Viva Gelato za nanuky, firmě Daýs Menu z Hostovic za dopravu zavazadel a materiálu, firmě Colorset za kovové hlavolamy a manželům Fialovým za finanční dar. Poděkování patří i všem rodičům, kteří nám poskytli i sebemenší dárky, pekáče buchet a koláčů anebo se za námi jen přijeli podívat. Děkujeme. Majka a Petr Vaškovi První zářijovou neděli strávila velká skupina lidí v dašickém parku. K místním dobrovolným hasičům přijeli po objednání na pomoc dva profesionální hasiči s vysokozdvižnou plošinou, která umí dosáhnout až do 30 m. Ovládající umí plošinu dostat až do vzdálenosti 15 m stranou mimo auto, čehož bylo také hojně využíváno. Od půl deváté ráno do půl sedmé večer jsme se věnovali vyřezávání suchých větví v našem zanedbaném parku. Stromy tam jsou nahusto a táhnou se za sluncem. Mnohé z nich jsou již za zenitem a koruny jim více či méně prosychají. Řekla bych, že toto byl první z nutných zásahů. Stihl se naštěstí dříve, než padající větve někoho zranily. Při pohledu na místě se ukázaly být perníkovými i větve, které zespodu vypadaly zdravě. Neděle v parku 5 Prořezávání suchých větví kus po kuse, strom po stromu byla velmi pracná činnost, kde se nedalo obejít bez výdobytků hasičské techniky, která přiblížila ruce s motorovou pilou na potřebnou vzdálenost. Začalo se u hasičské zbrojnice, tamější čtveřice stromů zabrala skoro tři hodiny činnosti první pracovní skupiny. Dorazivší plošina je na podvozku Tatra a je ji radost pozorovat při práci. Nejprve se Tatra zaparkuje na místo a vysune 4 talíře k zabezpečení lepší stability. Řidič vyskočí na korbu, zasedne na židličku a začne pracovat s ramenem, na jehož konci je plošina s pracovní posádkou třech lidí. Poté, co se dostane plošina zhruba tam, kde je třeba, předává spodní centrum ovládání nahoru. Tam na pultíku dvěma joysticky

6 manipuluje profesionální hasič jemněji, s lepším přehledem. Rameno je vícekloubové a na fotkách můžete vidět, jak to vypadalo při práci. Věnovali jsme se hlavně bezpečnostním řezům, prořezu proschlých větví. A vícekrát jsme museli aplikovat další pravidlo, které nám kladla ing. Fišarová z Agentury ochrany přírody a krajiny na srdce držet typický habitus stromu. Z tohoto důvodu šly někdy dolů i větve, které akutně proschlé nebyly. Celodenní práce se účastnila početná skupina hasičů, která zabezpečovala jak střídající se pracující osádky nahoře, tak odklízení větví dole a ochranu okolí před zraněním. Vůbec si nedokážu představit práci tohoto druhu bez vysílaček, které jsme k upřesnění, co ještě kde zkrátit, používali. Druhá posádka nastoupila do práce na bříze, z níž před pár dny spadla ztrouchnivělá větev v cca průměru 15 cm a přitom ta větev byla ozeleněná a zvenčí vypadala relativně zdravě. Tam to šlo docela rychle, podařilo se shodit i pár proschlých větví z okolních stromů. Velký zásah vyžadovala olše poblíž vstupu na cestu parkem od školy. V poledne hasičský guláš posílil účastníky a šlo se na druhou část, práci ze školního dvora. Tam to trvalo opravdu dlouho, než se podařilo odstranit proschlé větve z několika stromů. Byly k vidění eskamotérské kousky jak nastrčit plošinu, aby se dostala tam, kam je třeba. Také byly po částech zkracovány větve, které ohrožovaly pádem nízkou budovu a přístřešek na kola na dvoře školy. Bylo vidět, jak jsou hasičské manželky zběhlé v postarání se o občerstvení pracujících aktérů, po jejich svačině se jenom zaprášilo. 6 Děkuji tímto pracujícím hasičům za provedenou práci. Jsou to šikovní a ochotní chlapi. Byla radost s nimi spolupracovat a odvedli velký kus práce. Ač šlo o celodenní činnost, ošetřena byla pouze jedna strana parku, kde to bylo akutně potřeba. Ostatní záležitosti snesou odkladu a budou směrovány na zimní období. Ing. Alena Janáková

7 Posvícenské radování 2009 v Dašicích Že se vše podařilo, je zásluhou především organizátorů jednotlivých akcí a jejich pomocníků, a proto si zaslouží naše poděkování. Největší starost, jako obvykle, dala příprava výstavy ovoce, zeleniny a květin děkujeme panu Miroslavu Zemanovi a jeho spolupracovníkům. Děkujeme Šárce a Jirkovi Jelínkovým a jejich spolupracovníkům a pomocníkům za přípravu a organizaci soutěže v páce, taneční zábavy se skupinou PIHY, country bálu se skupinou VESLO i hudebního odpoledne s Josefem Sochorem. Děkujeme Ladě Morávkové a jejím pomocníkům za přípravu a organizaci volejbalového turnaje dvojic a kuličkované. Děkujeme Robertu Šůrovi a jeho pomocníkům za přípravu a organizaci nohejbalového turnaje dvojic, Janu Foldynovi a Václavu Touškovi za přípravu a organizaci obou turnajů ve stolním tenise, Jirkovi Horovi st., Rosťovi Vinařovi a funkcionářům fotbalového oddílu za organizaci fotbalového utkání starších pánů a ostatních zápasů v průběhu posvícení. Děkujeme Petru Zemanovi a jeho spolupracovníkům za přípravu a zabezpečení promítání a diskotéky pro děti. Děkujeme všem našim hasičům za zabezpečení akcí na náměstí T.G.M., průvod, ukázky hasičské techniky (i historické) a ukázky hasičského útoku komentované Pavlem Ďurišíkem ml. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zabezpečení všech dalších plánovaných akcí biskupské bohoslužby v Dašicích, požehnání sochy a mše svaté ve Zminném, prohlídky kostela, vystoupení dechového orchestru Sebránecká, losování tomboly, a tak dále. Prostě všem, kteří se na zábavě pro spoluobčany jakýmkoliv způsobem aktivně podíleli. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří i všem sponzorům, bez jejichž nezištné pomoci si posvícenské radování, ale zejména jednotlivé akce a soutěže již nedokážeme ani představit. Největším sponzorem posvícení bylo samozřejmě samotné město Dašice. Velkým množstvím cen do všech soutěží přispěl Finish v.o.s. Dašice i Magnet Pardubice, finanční částku organizátorům poskytla paní Sochová papírnictví, do jednotlivých soutěží přispěli zejména hodnotnými cenami Šárka a Jirka Jelínkovi Terasa Na Ostrově, SDH Dašice, SK Sparta Dašice, Petr Zeman-Sportklub a mnoha drobnostmi i řada dalších spoluobčanů. Věřím, že jednotliví organizátoři Vás v těchto Dašických ozvěnách se svými akcemi a jejich průběhem seznámí podrobněji. Já se s nimi se všemi těším na spolupráci při přípravě a zabezpečení posvícení v roce Jan Foldyna Posvícenský nohejbalový turnaj V sobotu 12. září se uskutečnil na hřišti v Dašicích Tradiční nohejbalový turnaj dvojic. Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic. Vítězem se stala dvojice TOMCAR (Bidlo, Bidlo), na druhém místě Vingl team (Chmelař, Šafařík) a na třetím místě tým s názvem Slávie (Šafář, Šturma). Po slavnostním vyhlášení a předání hodnotných cen všem dvojicím byl turnaj zakončen v zahrádce restaurace Na hřišti, samozřejmě při pivku. Chtěl bych poděkovat všem týmům za účast, městu Dašice 7 a sponzorům za hodnotné ceny a p. Hubálkovi za občerstvení. Věřím, že se i napřesrok sejdeme u tohoto zajímavého a v Dašicích tak tradičního sportu. Robert Šůra

8 Posvícenská kopaná Pátek Tradiční posvícenské fotbalové utkání starších pánů (hráči nad 35 let) Dašice : Moravany 5:2 (2:1) Cabicar, Pulpit, Borovec, J. Hora, M. Hora, Čermák, R. Vinař, Morávek, Schejbal, Turek, Pavlas, Matalík, Koubek, Krpata, Brunovský. Branky: Koubek, Matalík, Brunovský, Schejbal, J. Hora Sobota starší žáci SK Sparta Dašice : FK Horní Jelení 0:3 (0:0) Obst, Vlasák, Buchtele M., Vinař A., Štěpánek, Endr, Jeřábek, Šprta, Špulák, Novotný, Růžička, Krajíček, Žídková dorost SK Sparta Dašice : Bukovka 6:1 (3:0) Sestava: brankář: Skala, obrana: Buchtele M., Dlesk, Padlič, Demeter, záloha: Vyhnálek, Cabicar, D.Buchtele, Zušťák, útok: Vajer, Kučera, střídal: Racek, Borovec, trenéři: R. Vinař, P. Čermák. Na posvícenský zápas přijelo mužstvo Bukovky, které bylo od první minuty posunuto do role outsidera. Domácí se prezentovali pěknou kombinační hrou a svého soupeře jasně přehráli. Logickým vyústěním byly góly do sítě soupeře, o které se postaral D. Buchtele, Cabicar, Zušťák, Demeter, Vyhnálek a Borovec. O promarněných šancích ani nemluvě. Zápas se líbil, bylo na co koukat. Pochvala všem. muži Na hřišti železné Sparty Dašice se uskutečnilo mistrovské utkání III. třídy Holicko mezi domácími a hostujícím Sokolem Mnětice. Sestava domácích: trenér Sir Alex J. Hora, asistent Vlasta Petržela Brunovský, golman J. Metelka, obrana P. Čermák, J. Šibal, I. Morávek, J. Šmejda, záloha O. Šmejda, M. Král, O. Vajer, J. Špaček, útok P. Šmejda, K. Paus, střídali D. Šafařík, J. Zamastil, L. Křížek, v záloze J. Šafář. Úvod zápasu již tradičně odstartovaly neproměněné šance domácích hráčů. V páté minutě se v pokutovém území několika kličkami uvolnil P. Šmejda, ale nedokázal zakončit. V desáté minutě nedokázal ve vyložené šanci na malém vápně míč do odkryté branky dopravit Paus. A tak přišel trest v podobě rychle nakopnutého balonu na útočníka Mnětic, který se s ním nemazlil a střelou v pokutovém území nedal brankáři Metelkovi šanci. V tuto dobu se obraz hry zúžil na nakopávání balónů napříč hrací plochou, tak není divu, že leckterý divák přemýšlel, jestli se místo fotbalu nemá raději zhoupnout na místních posvícenských atrakcích. První poločas tak skončil 0:1 pro hosty. Do druhé půle šli domácí s vírou, že nepříznivý stav otočí. Pěknými střelami ze střední vzdálenosti se prezentoval O. Vajer. V tuto dobu byli již na hrací ploše střídající Šafařík a jak se později ukázalo, muž zápasu Zamastil. Hosté v této fázi zápasu nevystřelili na branku a tak přišla odpověď domácích. Po nakrátko zahraném rohu si míč vzal P. Šmejda a zavezl ho do pokutového území, kde byl jasně faulován hostujícím M. Turkem. Rozhodčí po právu nařídil pokutový kop. K němu se postavil O. Vajer a nekompromisně po zemi zařídil vyrovnání 1:1. Obraz hry přesto nijak nefascinoval. Po několika marných pokusech ohrozit bránu se míč dostal na kopny J. Zamastila a ten o tyč dopravil míč za brankovou čáru. 2:1 pro domácí. Za zmínku stojí ještě šance D. Šafaříka, který se po vybojovaném míči řítil sám na jednoho obránce, a to s Králem a O. Šmejdou, ale slibnou šanci zazdil. V nervózním koncovce dokázala domácí obrana nakonec odolat a tak konečný výsledek 2:1 pro Spartu. Výsledek dobrý, ale obraz hry zlepšit! Rosťa Vinař 8

9 Pan biskup O dašické posvícenské neděli byl zaplněn kostel, který zde stojí již 300 let. Církevní obřad zde vedl významný host biskup královéhradecký pan Dominik Duka. Měl jsem tu možnost s ním na městském úřadě promlouvat společně s naším panem farářem, s panem starostou a místostarostou Dašic, s panem starostou a místostarostou Sezemic a dalšími hosty. Setkání to bylo velice milé! Je povznášející být pospolu s moudrým člověkem, kterým pan biskup bezesporu je! Jeho slova o lidské vzájemnosti a ochotě nejen naslouchat bližním, ale také jim dokázat pomoci, byla povzbudivá. Pan biskup se také rozhovořil o pomoci královéhradecké diecéze chudým lidem v jednom indickém státě. Jejich mise se snaží zabezpečit vzdělávání indickým dětem z nejchudších poměrů. Škoda jen, že to bylo setkání tak krátké! Pan biskup musel z našeho městečka odjet za dalšími svými povinnostmi. Když se s námi pak loučil i náš pan farář, bylo z jeho slov patrné, o co by nám lidem mělo především jít. O umění naslouchat druhému, o tole- Foto z požehnání sochy Panny Marie ve Zminném ranci k názorům druhého o schopnosti se domluvit a směřovat ke všeobecnému prospěchu. Měl tím na mysli především prospěch lidí žijících v našem okolí, v našem městě a samozřejmě i jinde. V jakém kontrastu byla tato slova našeho pana faráře ke slovům našich vrcholných politiků! V poslední době jsme svědky spíše osobního napadání, měnění názorů tak, jak se to zrovna hodí, útoků proti těm, kteří mají jiný názor a horlivé kritiky všeho, s čím přichází druhá strana. Co je v těch slovech ješitnosti, samolibosti a pýchy! Velká škoda, že podobného způsobu jednání jsme také někdy svědky i v komunální politice! Jaroslav Lohynský Posvícenské turnaje ve stolním tenise Již první turnaj, který proběhl ve Sportklubu (kině) v sobotu 12. září od 9 hodin - neregistrovaných hráčů, předčil všechna očekávání pořadatelů a více než o třetinu překonal dosud největší účast soutěžících z loňského roku. Takže pořadatelé museli urychleně dovézt další ping-pongový stůl, aby se turnaj stihnul odehrát v rozumném čase. Celkem 18 soutěžících bylo rozlosováno do třech skupin po šesti hráčích, kteří bojovali každý s každým. Stejně jako vloni některé sportovní rodiny vyslaly do soutěže více svých zástupců. Rekordmany se stali Jirouškové: Libor st., Libor ml. a Jakub a Šmejdové: Jiří st., Jiří ml. a Ondřej. Z Uherska dorazili Jelínkové Josef a Milan. Ženy 9

10 reprezentovala Lenka Kaplanová i se svým Martinem Žídkem. Z jednotlivých skupin pak postoupili vítězové Milan Jelínek, Milan Novák a Jiří Šmejda st. společně s druhými Michalem Padličem, Liborem Jirouškem st. a Jiřím Dubinou do skupiny, ve které opět systémem každý s každým bojovali o 1. až 6. místo. Třetí ze základních skupin Josef Jelínek, Martin Žídek a Vojtěch Krátký společně se čtvrtými Jiřím Šmejdou ml., Lukášem Kučerou a Jakubem Jirouškem pak utvořili skupinu, kde každý s každým bojoval o 7. až 12. místo. Ze základních skupin nepostoupili a obsadili tak společné 13. místo pátí ve skupinách Karel Kohoutek, Jakub Skala a Jaroslav Růžička. Na dalších společných 14. místech skončili šestí ze skupin Lenka Kaplanová, Ondřej Šmejda a Libor Jiroušek ml.. Takže na 15. až 18. místě neskončil nikdo.všichni se umístili do 14. místa. Po urputných bojích ve skupině o 7. až 12. místo skončil 12. Lukáš Kučera, 11. Martin Žídek, 10. Jakub Jiroušek, 9. Vojtěch Krátký, 8. Šmejda Jiří ml. a tuto skupinu vyhrál a 7. místo obsadil Josef Jelínek. Ve skupině o celkové vítězství byla k vidění řada velmi vyrovnaných zápasů. Bohužel, po jediném zápase z časových důvodů musel skončit Libor Jiroušek st., který hned poté připravoval a komentoval více než profesionálně posvícenskou páku, takže pouze a jen z tohoto důvodu obsadil konečné 6. místo. Pátý skončil Jiří Dubina a čtvrtý Šmejda Jiří st. Vítězem turnaje neregistrovaných, pohár, zlatou medaili a věcnou cenu vybojoval Milan Jelínek. Stříbrnou medaili za 2. místo a věcnou cenu získal Milan Novák a bronzový s věcnou cenou skončil Michal Padlič. Ceny si odnesli i další soutěžící. Pro pořadatele byl loňský i letošní ročník příjemným varováním - bude nutné připravit další minimálně jeden stůl a podívat se po odpovídajících prostorech. Sláva vítězům a čest všem, kteří se sportovního zápolení zúčastnili. Po skončení turnaje neregistrovaných a půlhodinové přestávce byl zahájen otevřený turnaj o Putovní pohár Colorsetu. Již sedmý ročník měl odpovědět na otázku, zda-li tentokrát získá pohár do ročního držení někdo z minulých vítězů nebo poznáme již v pořadí sedmého vítěze. Hrálo se nejspravedlivějším způsobem každý s každým. Pátý skončil Josef Jelínek a čtvrté místo obsadil Michal Padlič. Všechny zápasy vyhrál, a proto i zaslouženě získal Putovní pohár Colorsetu, pamětní pohár, zlatou medaili a věcnou cenu Jan Foldyna. S jednou jedinou porážkou stříbrnou medaili a věcnou cenu získal Václav Toušek. Bronzový skončil Milan Novák. Všichni soutěžící získali věcné ceny. I když téměř po celodenním sportovním maratónu unaveni, ale šťastni a spokojeni se většina soutěžících rozloučila se slovy příští rok na viděnou. Sportu zdar a stolnímu tenisu zvláště. Jan Foldyna 10

11 Posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin Proběhla ve dnech září 2009 v prostorách sálu na Radnici. I přes letošní nepřízeň počasí (extrémní sucho) se podařilo sehnat od dašických i přespolních pěstitelů dostatek exponátů. Výstava byla doplněna drobným prodejem výpěstků, suchých vazeb, ovoce,... Celkem se přišlo podívat na výstavu cca 750 návštěvníků, což je víc, než tomu bylo loni. Na návštěvnosti se také podepsalo pohodové a příjemné počasí, které vylákalo dašické občany a jejich návštěvy ven. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na samotné přípravě akce podíleli, pomáhali nejen přímo, fyzicky, ale také pomocí sponzorských příspěvků. Poděkování patří všem, kteří své výpěstky věnovali Dětskému centru Veská. Za ZO ČZS Miroslav Zeman Posvícenský volejbalový turnaj a kuličkovaná 11 Stejně jako v loňském roce i letos sluníčko Posvícení v Dašicích přálo. Sportovních akcí v době sobotního dopoledne proběhlo hned několik, což zřejmě ovlivnilo nižší účast bojovníků a bojovnic na volejbalovém turnaji. Přesto všichni volejbalisté hráli jako o život. Ve finále byl každý účastník odměněn podle svých zásluh a já doufám, že k obecné spokojenosti. I když ceny byly lákavé, nebyly tím nejpádnějším důvodem, proč jsme si šli honit triko po antuce. Vydaná energie, společné zážitky a obyčejná radost ze hry to jsou ta pravá lákadla pro každého sportovce. Zároveň s volejbalovým turnajem proběhla na hřišti ZŠ Dašice i kuličkovaná. Letos si mohly děti poprvé vyzkoušet dvě nové superjamky, které jsme získali částečně za peníze vybrané na letošních čarodějnicích a částečně jako sponzorský dar od šikovného zhotovitele tohoto skvělého dílka pana Jirouta z Kostěnic. Tímto mu také děkujeme. Menší i větší cvrnkalové si užili napětí i legraci a jejich snaha o co nejpřesnější trefu byla podporována drobnými odměnami. Na příští rok už máme sluníčko na Posvícení objednané, a tak neváhejte a zastavte se na některé z akcí SK Sparta Dašice, kterou finančně podporuje MěÚ Dašice. Lada Morávková

12 Vážení klienti, rok 2010 a další budou pro nás všechny náročné na naše peněženky. Zdraží se téměř všechny věci každodenní potřeby. Proto jsem pro Vás připravil bonusový program umožňující uspořit každému až několik tisíc korun za rok na platbách za různá pojištění, která využívá každá rodina nebo jsou povinná ze zákona. Například na povinném pojištění vozidel Vám mohu, při splnění určitých podmínek, nabídnout až 50 % bonus za bezeškodní průběh (převádí se celý bonus od předešlé pojišťovny) a k tomu pojištění vozíku nebo mopedu zdarma. (Při změně pojišťovny vrací původní pojišťovna již zaplacené nespotřebované pojistné.) Při roční platbě ještě 7% sleva CELKEM 70% Roční platba za Vaše vozidlo může být třeba jen dle následující tabulky: osobní automobil do 1000 ccm 1125,- nad 1000 do 1250 ccm 1375,- nad 1250 do 1350 ccm 1525,- nad 1350 do 1650 ccm 2100,- nad 1650 do 1850 ccm 2325,- nad 1850 do 2000 ccm 3200,- nad 2000 do 2500 ccm 3450,- nad ,- povinné ručení nákladní automobil do 3500 kg 3950,- nad 3500 do kg 6000,- nad kg 9100,- Chcete vědět kolik ušetříte konkrétně Vy za Váš automobil? Co pro to můžete udělat? V ČEM JE PROBLÉM? 1. zjistěte si následující údaje k Vašemu vozidlu a) typ vozidla (osobní, nákladní) b) rok výroby vozidla c) rok narození pojistníka, nebo máte vozidlo na podnikání? d) objem válců u osobního vozidla, nebo celková hmotnost u nákladního vozidla e) region dle obecního úřadu 2. zjištěné údaje mi zavolejte nebo pošlete formou SMS zprávy na telefon nebo mi pošlete mail na níže uvedenou adresu. 3. Já Vám vypočítám konkrétní platbu na Vaše vozidlo a tu Vám odešlu. Když budete s nabídkou spokojeni, tak si můžete dohodnout schůzku buď u Vás doma nebo u mne v kanceláři v Dašicích. Takto Vám pomohu vyhodnotit i další Vaše programy spoření, pojištění a úvěry. Kancelář DAŠICE: Halíř Jiří 28. října Dašice tel mail: Po posvícení hurá do tělocvičny...ano, už jsme se těšily na naše,, steptáče s Ladou Morávkovou. O prázdninách jsem okusila s kamarádkami totiž různá, více či méně zdařilá cvičení v blízkém i vzdáleném okolí, ba i na Šumavě na cvičebním pobytu. Udělala jsem si tento závěr: V Dašicích máme za malý peníz (120 Kč roční poplatek Sportovnímu klubu Sparta, který nás zaštiťuje) velmi kvalitní, všestranné cvičení pro dívky a ženy každého věku. Začátek aerobní, pak 12 posilovací a na závěr protahovací cviky. Vystřídají se velké balony, malé balónky owerbally, posilovací gumičky, činky, bedýnky-stepy. Přitom jinde běžně cvičitelky vybírají Kč za jednu hodinu. Jsem vděčná, že tato možnost v Dašicích je, a proto se dobrovolně a s radostí chodíme potit pondělky v hodin a středy v 19 hodin do tělocvičny a vyplavovat něco endorfinů, hormonů dobré nálady. Eva Růžičková

13 Ať chceme nebo ne, máme tu podzim a já Vám nabízím možnost, jak strávit prodlužující se večery v příjemné atmosféře. Dašická knihovna má pro Vás ve svých prostorách nachystáno cca různých knižních titulů pro děti i dospělé, 30 druhů různých časopisů (populárně-naučné, společenské, odborné, dětské, pro mládež, ). Stačí jen se stavit a přesvědčit se. Teď v říjnu jsme nakoupili např.: Beletrie a populárně-naučná literatura pro dospělé E. Burton-Phillipsová Mé syny zničil heroin H. Pawlowská Když sob se ženou snídá N. Robertsová Srdce oceánu I. Frühlingová Příběhy modelek A. Carrington Valérie C. Cooksová Tilly Trotterová S. Brown Milenec ze snů D. Čermáková Génius Zdeněk Svěrák P. Kosatík Člověk má dělat to, nač má sílu Říjen v knihovně V. Vondruška Znamení Jidáš E. McBain Velký šéf N. Amrein Doktorka Kateřina Beletrie a populárně-naučná literatura pro děti a mládež M. Kubátová Hajadla aneb Pohádky lesního ticha J. Havel, V. Faltová Barbánek J. Somper Vampiráti. Mořští démoni T. Brezina Klub záhad se superlupou J. Flanagan Hraničářův učeň. Kniha pátá. T. Brezina Klub Tygrů s detektivní lupou Angličtina pro děti. Zábavné rýmovačky. Přijďte, těším se na Vaši i zcela nezávaznou návštěvu Městské knihovny v Dašicích. Lenka Havlovcová, knihovnice Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů 13 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení na pozemcích, které vlastníte nebo užíváte. Okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1. října do 15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby: nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m u holých vodičů; 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého, izolovaného i kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku; v ochranném pásmu vedení vysokého napětí; tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů a ovocných stromů byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení; u lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení a 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku; v ochranném pásmu vedení 110 kv, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m. Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN ed. 2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Děkujeme Vám za spolupráci. ČEZ Distribuce, a.s.

14 Výstava Zahrada Východních Čech Ve dnech října 2009 se uskuteční 11. oblastní zahrádkářská výstava pod názvem Zahrada Východních Čech ve výstavním areálu v Častolovicích. Otevřena bude od 8 do 18 hod. Pro návštěvníky bude připraveno nejen nové perspektivní ovoce ze třech ovocnářských výzkumných ústavů, ale i samostatná kolekce jablek, které pěstovali naší předkové. Také i květinové dekorace budou velmi bohaté. Jiřiny a jiřinky představí specializovaná organizace ČZS Dagla, begonie z Pardubic a chryzantémy z Hlinska upoutají každého diváka. Novinkou bude kolekce afrických fialek od specializované organizace ČZS SAINTPAULIA a květiny z dovozu z Holandska. Zelenina bude zastoupena samostatnými kolekcemi velkovýrobců, dále pak dvanácti odrůd česneku, paprik a dalších specialit. Nepřehlédnutelná bude i kolekce bylinek z botanické zahrady UK Hradce Králové, samostatná výstavka hub, ukázka pěstování včel a překrásná kolekce sukulentů a kaktusů. Po celou dobu výstavy bude otevřena odborná poradna, do oblíbené soutěže o nejlepší misku ovoce se může každý přihlásit dva dny před výstavou. Tak jako každý rok, tak i letos bude po celou dobu výstavy doprovodný kulturní pořad, odborné přednášky a besedy. Pořadatelé nezapomněli ani na stánkový prodej všeho, co každý potřebuje ke své zálibě na zahrádce. Bohaté občerstvení jistě ovlivní i dobrou náladu každého návštěvníka. Bližší informace na tel a na Josef Helmich, Častolovice Potřebujete jet na pohotovost? Lékařskou pohotovost už nenajdete ani poblíž pardubické nemocnice ani v objektu bývalého archívu Ministerstva vnitra ČR, kde byla od ledna Zdá se, že této instituci není souzeno mít stabilní sídlo. Ze Zborovského náměstí se odstěhovala od na Dubinu, na adresu Erno Košťála Špatně se to hledá, sídlí v budově, kde je penzion pro důchodce a také tam má úřadovnu městská policie. Před budovou stojí autobus 8, případně 88 (zastávka Dubina, penzion). Pracovní doba pohotovosti je omezená, každý den od 10 do 22 hodin. Není však vyloučeno, že se bude pracovní doba ještě krátit. Pokud potřebujete aktuální informaci, přímý telefon do ordinace je V provozu 24 hodin denně je linka pro odkladné stavy ZZS PAK (Zdravotnická záchranná stanice Pardubického kraje) s číslem V případně ohrožení života volejte přímo tísňovou linku 155. Poplatek 90 Kč zaplatíte na pohotovosti a pokud budete potřebovat další odborné vyšetření v nemocnici, zaplatíte tam dalších 90 Kč, protože to nejsou stejné instituce. V nemocnici tvrdili, že je možné se nechat ošetřit přímo v nemocnici, tedy s jedním poplatkem. A taky pokud Vám jsou předepsány léky, stejně musíte zase do nemocnice, kde je otevřena pohotovostní lékárna. Takže se Vám ten víkendový zdravotní problém prodraží. Ing. Alena Janáková

15 Ještě k novému školnímu roku na ZŠ Dašice Tímto článkem se ještě vracím k zahájení nového školního roku Dle ustálených seznamů má naše škola k celkem 206 žáků. Je to o více než polovinu méně než v osmdesátých letech minulého století, kdy ve školním roce chodilo na Základní školu v Dašicích celkem 444 žáků. Z toho pro zajímavost uvádím, že ve třídách bylo v pěti případech více než 30 dětí (v VI.A a VI.B bylo například po 35 dětech!). V současné době vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanoví nejvyšší počet žáků ve třídě na 30. Zřizovatel školy dle školského zákona může povolit výjimku do 4 žáků, tudíž v současné době na 34. Naší školy se to však v současnosti netýká. Zajímavý je také přehled žáků podle toho, pod který obecní či městský úřad spadají: Obecní (městský) úřad Počet žáků Dašice 138 Moravany 3 Slepotice 1 Kostěnice 22 Pardubice VIII (Hostovice) 9 Úhřetická Lhota 22 Lány u Dašic 11 Celkem 206 V tomto školním roce máme ve škole deset tříd. Jaké je rozložení žáků v jednotlivých třídách, je zřejmé z následující tabulky: Označení třídy Počet chlapců Počet dívek Celkem I.A II.A III.A IV.A IV.B V.A Celkem I. stupeň VI.A VII.A VIII.A IX.A Celkem II. stupeň Celkem na škole Informuje Mgr. Jaroslav Lohynský, ředitel školy V tajence se skrývalo jméno a příjmení básníka a překladatele, který se v roce 1890 oženil s dcerou dašického továrníka Anastázií Vosáhlovou. Na svatbu do Dašic přijel i jeho přítel, básník Jaroslav Vrchlický. Jaroslav Lohynský Minulá doplňovačka 6 K U P 10 P 2 P K O 9 S O D 3 E 5 A T P Á 11 T R P K K Č 7 Ů L D P K A R E L K U Č E R A A K E L Á A Č E V A D N Z N V I K E Á I Í E T L K D K S E E Y L N T 15

16 Doplňovačka V tajence se skrývá jméno a příjmení vzácného hosta, který o posvícenské neděli vedl bohoslužbu v dašickém kostele. Tento kostel byl vysvěcen právě před tři sta lety Budova, ve které hrají herci 2. Sportovkyně Barbora Špotáková hází.. 3. Barva na naší státní vlajce 4. Je náplní plnícího pera 5. Latinsky čítat, počítat, vypočítat (též přeneseně číslo ) 6. Tělesně postižený člověk 7. Řemeslné náčiní kováře 8. Čtvrtý měsíc v roce 9. Myslet 10. Rostlina, kterou pozná i slepý 11. Dopravní prostředek Přeji příjemnou chvilku při luštění! Jaroslav Lohynský společenská rubrika Narodili se srpna Natálie Vojtěchová 12. srpna Matyáš Vích 13. srpna Simona Švecová 15. srpna Tadeáš Rác 17. srpna Nataly Janková 4. září Bára Sotonová 6. září Anna Vlasta Zimanová V říjnu slaví narozeniny 3. října Ing. Karel Vrbický Dašice 18. října Karel Neruda Dašice 18. října Pavel Starý Dašice 31. října Dagmar Valská Dašice Pfiejeme v em jubilantûm hodnû zdraví, osobní pohody a radosti ze Ïivota! Opustili nás září Jozef Mihalik 19. září Ludmila Baťová Dašické ozvěny, měsíčník vydávaný pod evidenčním číslem MK ČR E 12579, vydává: Město Dašice, Komenského 25, Dašice, IČO , šéfredaktorka: Lenka Havlovcová, redakční rada: Ing. J. Foldyna, Ing. J. Horský, Ing. A. Janáková, Mgr. J. Lohynský, grafická úprava: Radka Pátková, tisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., Husovo náměstí 54, Sezemice, 16 vydání číslo: 9/2009, vychází: v Dašicích , ceník inzerce: 1 strana: 320 Kč, 1/2 strany: 160 Kč, 1/4 strany: 80 Kč, příjem objednávek inzerce a příspěvků: Městská knihovna v Dašicích, Sadová 440, tel.: , nebo podatelna Městského úřadu Dašice, tel.: , fax: , cena výtisku: 5 Kč.

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

DAŠICKÉ OZVĚNY září 2009 5 Kč

DAŠICKÉ OZVĚNY září 2009 5 Kč DAŠICKÉ OZVĚNY září 2009 5 Kč 9 posvícení nový školní rok a další... o čem se jednalo na radnici Výběr z nejdůležitějších usnesení schůzí rady města: Rada pověřila starostu podpisem nájemní smlouvy s firmou

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více