ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI."

Transkript

1 ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LIGHT UP THE PARTY - LEMOND STAR VI. 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., T. G. Masaryka 282/57, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: , DIČ: CZ (dále jen organizátor ). Pořadatelem soutěže je společnost FOR INTERNET, s.r.o., Kodaňská 25, Praha 10, (dále jen pořadatel ). 2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá na území České republiky od do ve 4 klubových kolech a jednom kole finálovém. V každém z kol probíhá soutěž v několika klubech v České republice. Podrobný rozvrh herních kol: Každé kolo začíná vyhlášením na dílčí Lemond party během pátečního nebo sobotního večera daného týdne. Hlasovat je možné od pondělka týdne následujícího v tomto schématu: Semifinálová klubová kola : 1. kolo: - Morava Disco, Karlovy Vary - Znojemka club 2000, Třebíč konání akce: semifinálové kolo na webu: kolo: - Disco Merklín, Merklín okr. Klatovy konání akce: semifinálové kolo na webu: kolo: - Maxim, České Budějovice - Škuner music club, Děčín konání akce: semifinálové kolo na webu: kolo: - Cityclub Rožnov, Rožnov pod Radhoštěm - El Magico, Praha 4 konání akce: semifinálové kolo na webu:

2 Finálové kolo: Vyhlášení finalistů - v týdnu od PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která se v souladu s těmito pravidly zaregistruje na některé ze zapojených akcí v klubech u Lemond promotýmu), nebo osoba, která se zapojí do on-line hlasování (soutěž pro hlasující) na jednom z elektronických míst. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi soutěže, jejich rodinní příslušníci a dále osoby, které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých. 4. MECHANISMUS SOUTĚŽE Seznam všech akcí, kde je možné se zaregistrovat do části soutěže o Lemond star, bude uveřejněn na stránce Přihlášení do části soutěže o Lemond star je možné pouze na jednotlivých akcích v klubech u přítomného Lemond promotýmu. Na místě pak proběhne i hlasování, z něhož vzejdou vítězové daného party kola: vždy 1 kluk a 1 jedna dívka, kteří získají v hlasování nejvíce hlasů. Oba vítězové obdrží přímo na místě semifinálovou výhru a zároveň postupují do finále. V případě, že se výherce na opakovanou výzvu nedostaví k převzetí výhry, výhra a postup do finále přecházejí na dalšího soutěžícího v pořadí. Po skončení každé akce bude možné vždy po dobu jednoho týdne posílat oběma semifinalistům on-line hlasy. Toto hlasování probíhá na stránkách v sekci Galerie a hlasování a současně také na Facebooku na https://www.facebook.com/lemond.cz/app_ , a to vždy od nejbližšího následujícího pondělí (0.01 hod.) do neděle (23.59 hod.). Registrace na webu vyžaduje vyplnění ové adresy. Od do proběhne na uvedených webových stránkách a ve facebookové aplikaci finále soutěže o Lemond star. V tomto období bude možné posílat hlasy všem finalistům. V části soutěže o Lemond star vyhrávají dva soutěžící: jeden kluk a jedna holka, kteří získají nejvíc hlasů (součet z obou fází on-line hlasování). PRINCIP HLASOVÁNÍ A SOUTĚŽ PRO HLASUJÍCÍ: V průběhu obou fází on-line hlasování, semifinálového i finálového, je možné se účastnit soutěže i jako hlasující. Zaregistrovaný návštěvník stránek nebo facebookové aplikace, který v průběhu on-line hlasování naplní následující pravidla, má příležitost vyhrát cenu pro hlasujícího. Každému hlasujícímu se zobrazí vždy tři fotografie z termokamery a jedna běžná fotografie pořízené na akci. Úkolem je kliknout na jedinou náležitou fotografii pořízenou

3 termokamerou, která patří k běžné fotografii tj. poznat, která ze tří fotografií z termokamery zobrazuje téhož soutěžícího jako fotografie běžná. Toto musí hlasující provést správně minimálně 3x, aby mohl pro soutěžící Lemond Star hlasovat. Hlasovat poté může maximálně 10x denně (tj. může rozdat 10 hlasů za tři správná spojení denně), a to buď v záložce FB aplikace, nebo na webu Lemond Star. Hlasující, který vyhoví těmto pravidlům, bude zařazen do databáze hlasujících, kteří mají šanci na výhru ceny pro hlasující (popis ceny níže). Celkový počet udělených hlasů soutěžících, kteří splnili podmínky semifinálové soutěže, rozdělíme číslem 4 (počet výher plus jedna), čímž získáme proměnnou stanovující, kolikátý hlas v pořadí se stává výherním. V případě výsledku s desetinným číslem vždy zaokrouhlujeme proměnnou směrem dolů. (Například: jestliže v soutěži bylo uděleno 99 hlasů, výherními se stávají ty z nich, které se umístily jako 24., 48. a 72. V pořadí). Stejný postup platí i v případě finálového kola, kde bylo vloženo celkem 10 výher: Celkový počet soutěžních hlasů soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, rozdělíme číslem 11 (počet výher plus jedna), čímž získáme proměnnou stanovující, kolikátý soutěžní hlas v pořadí se stává výherním. V případě výsledku s desetinným číslem vždy zaokrouhlujeme proměnnou směrem dolů. (Například: jestliže v soutěži bylo uděleno 100 hlasů, výherními se stávají ty z nich, které se umístily jako 9., 18., 27. ad. až 90. v pořadí). Hlasující mají možnost zvýšit svou šanci na výhru dvojnásobně, jestliže budou sdílet výsledek svého hlasování na své FB zdi (do databáze hlasujících jsou totiž vloženi opakovaně, což zvyšuje jejich šanci ocitnout se na algoritmem stanoveném místě v pořadí). 5. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ Do soutěže bylo vloženo 56 cen: Vítězové jednotlivých party kol (tedy soutěžící, kteří získají nejvíc hlasů v hlasování přímo v klubech), získávají ihned na místě konání Lemond Light up the Party přehrávač ipod Shuffle v Lemond barvách (14 ks pro všechna kola současně). Hlavní cenou pro finalisty (2 soutěžící, kteří v on-line hlasování získají největší počet hlasů) je ipad Mini (16 GB), jeden pro finalistu a jeden pro finalistku soutěže. Ceny pro hlasujícího: Tři hlasující vyhrávají v každém z týdenních kol Lemond Set (2x 0,5 l lahev Becherovky Lemond celkem 12x, 3 sety pro každé semifinálové kolo); a v závěrečném kole sluchátka Sony (10x). Výhercem cen se může soutěžící stát pouze jednou za celou dobu trvání soutěže, a to s výhradou, že se nestal výhercem v ročnících předchozích, přičemž toto omezení se týká soutěžících i hlasujících. V případě shodných výsledků získává výhru ten soutěžící, který svého výsledku dosáhl jako první. Oznámení o výhře bude soutěžícím zasláno elektronickou formou na uvedený při registraci. Pokud soutěžící neodpoví na výzvu do 10 pracovních dní, výhru získává další soutěžící v pořadí. Výhry budou výhercům zaslány na poštovní adresu v České republice nejpozději do 1 měsíce od skončení soutěže.

4 Organizátor nenese odpovědnost za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím České pošty. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu, nárok výherce na získání této výhry zaniká. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry výherci (převzetí výhry výhercem). 6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi soutěže až do odvolání, nejméně však na dobu 2 let, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů ve formátu jméno, příjmení nebo přezdívka, ová adresa a fotografie soutěžícího, sdělených organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Finalisté soutěže dávají organizátorovi souhlas s použitím jejich soutěžních fotografií, konkrétně s jejich zveřejněním na stránkách a v aplikaci na https://www.facebook.com/lemond.cz/app_ , a to pouze v době hlasování. Účastník bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže. 7. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE V případě, že soutěžící vyhraje, dává organizátorovi soutěže souhlas ke zveřejnění svého jména, příjmení a k pořízení a zveřejnění obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit její pravidla anebo podmínky či soutěž bez udání důvodu pozastavit či zrušit. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry, případně jednání, které je v rozporu se soutěžními pravidly.

5 Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora soutěže než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Účastí v soutěži se všichni soutěžící a jejich zákonní zástupci zavazují dodržovat pravidla soutěže. Tato pravidla jsou k nahlédnutí na a ve Facebookové aplikaci na https://www.facebook.com/lemond.cz/app_

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky

Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Úplná pravidla Soutěže o členskou Elite Card a letenky Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o členskou Elite Card a letenky (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN

Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Statut a pravidla soutěže Staň se tváří PEN Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Staň se tváří PEN (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Kozel slaví 140. výročí a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE I. Pořadatel vědomostní soutěže Společnost Mabest dále jen ( Pořadatel ) se sídlem Štítného 6, Praha 3, 130 00, zastoupená Gabrielou Klimentovou, IČ: 27437779, DIČ:

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE I. Pořadatel vědomostní soutěže Společnost Mabest dále jen ( Pořadatel ) se sídlem Štítného 6, Praha 3, 130 00, zastoupená Gabrielou Klimentovou, IČ: 27437779, DIČ:

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více