VERTU Constellation Quest. Referenční příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VERTU Constellation Quest. Referenční příručka"

Transkript

1 VERTU Constellation Quest Referenční příručka

2

3 Obsah Úvod Konvence použité v příručce... 6 Ochrana zdraví a bezpečnost Všeobecné informace... 7 Provozní prostředí... 7 Elektronická zařízení... 7 Bezpečné používání baterie... 8 Bezpečné používání síťové nabíječky... 8 Péče o telefon Všeobecné informace... 9 Baterie... 9 Keramika a safíry... 9 Kůže... 9 Kov Představení telefonu Vertu Přístupové kódy Jak získat pomoc a podporu Začínáme Obsah balení kompletu Vertu Rozmístění prvků na telefonu Vertu přední strana Nastavení telefonu Klávesa Domů Klávesa My Key Vyhrazené klávesy Výběrové klávesy Klávesnice Qwerty Ikony stavového panelu Ikony spodního stavového panelu Příkazy a zvukové indikátory Nastavení telefonu První nastavení telefonu Průvodce spuštěním telefonu Vertu Přenos dat Domovská obrazovka a hodiny Domovská obrazovka Oblast informací Dynamická oblast informací Oblast upozornění Kanály médií Menu...31 Prohlížeč úloh...32 Ovládací panel...32 Nastavení osobních předvoleb a předvoleb pro zaměstnání...33 Zabezpečení Nastavení zabezpečení...34 Zabezpečení telefonu a karty SIM...34 Další bezpečnostní opatření omezení hovorů...36 Správce certifikátů...36 Správa digitálních práv (DRM) pro chráněný obsah...37 Zobrazení a úpravy modulů zabezpečení...38 Zabezpečení prohlížeče...38 Funkce pro hovory a protokol hovorů Uskutečnění hovoru...39 Zrychlená volba...40 Přijetí hovoru...41 Možnosti dostupné během hovoru...42 Hlasová pošta...43 Hovory více účastníků...43 Blokování hovorů...44 Nastavení hovorů...44 Přesměrování hovorů...45 Síť...46 Licence...47 Protokol hovorů...48 Uskutečnění videohovoru...49 Sdílení videa...50 Nastavení sdílení videa...50 Sdílení živého videa nebo videoklipů...50 Přijetí pozvání...51 Kontakty O kontaktech...52 Práce s kontakty...52 Vytvoření nového kontaktu...52 Odesílání podrobností o kontaktu...52 Úprava kontaktu...53 Odstranění kontaktu...54 Skupiny kontaktů...54 Kopírování a duplikace (správa) kontaktů...55 Paměť kontaktů

4 Obsah Čísla služeb Nastavení pro kontakty Zprávy Upozornění na zprávy Složky zpráv Uspořádání zpráv Textové zprávy Multimediální zprávy y Mluvené zprávy a poslech zpráv Prezentace Zprávy služeb Informační služba Nastavení zpráv Nastavení ových účtů Nastavení u Služby Vertu Služba Vertu Concierge Technická podpora společnosti Vertu Vzdálený asistent společnosti Vertu Vertu Select City Brief Stahování Vertu Registrace Kalendář Záznamy v kalendáři Nastavení kalendáře Fotoaparát Nastavení fotoaparátu Práce s pořízenými fotografiemi a videozáznamy Připojení Datová připojení a přístupové body Nastavení sítě Bezdrátová síť LAN Aktivní datová připojení Synchronizace Připojení Bluetooth Režim vzdálené SIM Připojení k počítači...92 Ovi Suite...93 Nastavení sítě...93 Práce s Internetem Internet...94 Síťové cíle...94 Kanály médií...96 Nastavení webu...98 Kancelářské nástroje Aktivní poznámky...99 Kalkulačka...99 Správce souborů Quickoffice Převodník Správce souborů ZIP Prohlížeč souborů PDF Slovník Poznámky Intranet Galerie Hlavní zobrazení galerie Zvukové klipy Odkazy pro streamování Prezentace Skladby Obrázky Videoklipy Zobrazení obrázků a videí Aktivní panel nástrojů Alba Značky Prezentace Úprava obrázků Úprava videí Tisk obrázků Domácí síť Zobrazení a sdílení multimediálních souborů Kopírování multimediálních souborů Domácí synchronizace

5 Obsah Média Rádio Hudební přehrávač Hudba Ovi Záznamník Sdílet online RealPlayer Videocentrum Mapy Vítejte v aplikaci Mapy Moje poloha Změna vzhledu mapy Stahování a aktualizace map Používání kompasu Metody zjišťování polohy Vyhledávání míst Oblíbené Synchronizace oblíbených položek Sdílení umístění Cesta autem a pěšky Získávání dopravních a bezpečnostních informací Klávesové zkratky aplikace Mapy Nastavení mapy Zjišťování polohy Zjišťování polohy (GPS) Správce aplikací Správce aplikací Odstranění aplikací a softwaru Osobní nastavení Profily Přizpůsobení domovské obrazovky Změna motivu na displeji Audiomotivy Stolní stojan Příslušenství Baterie Síťová nabíječka Datový kabel Karta SD AV kabel Náhlavní souprava s kabelem Vertu Obecná nastavení příslušenství Údržba Aktualizace softwaru Tisk Tisk Řešení potíží Technické údaje Zástupci Zástupci Záruka a právní informace Omezená záruka výrobce Oznámení SAR RM-582V Oznámení v souvislosti s požadavky organizací FCC/Industry Canada Prohlášení o shodě Vývozní kontroly Upozornění Licence Oznámení o recyklaci v EU Zařízení pro pasivní komunikaci na velmi krátkou vzdálenost Slovník Index

6 Úvod Úvod Toto bezdrátové zařízení je schváleno pro použití v sítích EGSM 900 MHz, GSM 850/ 1800/1900 MHz a WCDMA v pásmu I, II, V a VI. Další informace o sítích získáte od poskytovatele služeb. K použití zařízení je nutné mít k dispozici službu od poskytovatele bezdrátových služeb. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; použití jiných funkcí může vyžadovat zvláštní ujednání s poskytovatelem služeb. Síťové služby zahrnují přenos dat. Informace o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích vám poskytne váš poskytovatel služeb. Ten vám může vysvětlit, které poplatky budou uplatněny. Váš poskytovatel služeb si mohl vyžádat, aby určité funkce byly ve vašem zařízení vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, neobjeví se tyto funkce v nabídce zařízení. Zařízení může také obsahovat přizpůsobené položky, jako jsou názvy a pořadí nabídek nebo ikony. Chcete-li používat jakékoli funkce tohoto zařízení, s výjimkou budíku, musí být zařízení zapnuto. Při používání funkcí tohoto zařízení dodržujte veškeré zákony a respektujte všechny místní zvyky, soukromí a zákonná práva druhých, včetně autorských práv. Některé obrázky, hudební melodie a jiný obsah mohou být chráněny autorskými právy, které neumožňují jejich kopírování, změny nebo přenos. Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Toto zařízení používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. Pomocí tohoto zařízení můžete přistupovat k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud v určitém softwaru DRM dojde k selhání ochrany obsahu, vlastníci obsahu mohou požadovat zrušení přístupu softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM. Zrušení přístupu může také bránit obnovení obsahu chráněného technologií DRM, který se již nachází v zařízení. Zrušení přístupu softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného dalšími typy technologií DRM ani použití obsahu, jenž není chráněn technologiemi DRM. Ze všech důležitých informací uložených v zařízení si pořizujte záložní kopie nebo opisy. Konvence použité v příručce Menu VAROVÁNÍ: Označuje důležité informace týkající se bezpečnosti. DŮLEŽITÉ: Označuje důležité informace, které se netýkají bezpečnosti. POZNÁMKA: Označuje body, které je potřebné si při používání telefonu Vertu uvědomit. TIP: Představuje užitečné informace, jako je rychlé získání přístupu k funkci. Představuje text, který se zobrazuje na displeji telefonu Vertu, například Na výchozí obrazovce vyberte možnost Menu. Copyright Vertu Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, přenos, šíření a ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vertu jsou zakázány. Společnost Vertu dodržuje zásadu nepřetržitého vývoje. Proto si společnost Vertu vyhrazuje právo na změny a vylepšení všech výrobků, popsaných v tomto dokumentu, bez předchozího upozornění. Společnost Vertu nebude za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů a za žádné jakkoli vzniklé zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé škody. Obsah tohoto dokumentu je poskytován tak, jak je. S výjimkou požadavků podle příslušného zákona nejsou ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti a obsahu tohoto dokumentu poskytovány žádné záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Vertu si vyhrazuje právo kdykoli změnit tento dokument nebo zrušit jeho platnost bez předchozího upozornění. Dostupnost jednotlivých produktů v různých oblastech se může lišit. Obraťte se na službu Vertu Concierge. Vertu a logo V jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky. Ostatní zmíněné názvy výrobků a společností mohou být ochranné známky či registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 6

7 Ochrana zdraví a bezpečnost Ochrana zdraví a bezpečnost VAROVÁNÍ: Přečtěte si následující jednoduché pokyny. Nedodržování těchto pravidel může být nebezpečné nebo nezákonné. Všeobecné informace Nepokoušejte se rozebrat telefon ani jakékoli jeho příslušenství. Telefon Vertu a jeho příslušenství by měl opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Nedotýkejte se telefonu, baterie ani síťové nabíječky mokrýma rukama. Telefon Vertu a veškeré části a příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Karta SIM a jiné malé části mohou představovat nebezpečí udušení. Používejte pouze baterie a příslušenství, které společnost Vertu schválila k používání s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoli jiných typů může vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky a navíc může být nebezpečné. Obzvláště používání neschválených nabíječek nebo baterií může představovat riziko požáru, výbuchu, vytečení baterií nebo jiné nebezpečí. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství vám poskytne váš prodejce. Baterie a síťová nabíječka, které jsou součástí balení, jsou určeny pouze k použití s tímto telefonem Vertu. Nepoužívejte tuto baterii ani nabíječku s žádným jiným zařízením. Před připojením telefonu Vertu k jinému zařízení si přečtěte podpůrnou dokumentaci, abyste ověřili, zda je druhé zařízení kompatibilní. Provozní prostředí Dodržujte všechny místní bezpečnostní předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení vozidel. Před uskutečněním nebo přijetím hovoru opusťte silnici a zaparkujte. Chcete-li přijmout nebo uskutečnit hovor, nezastavujte na zpevněné krajnici dálnice, s výjimkou nouzových případů. Pokud používáte integrované zařízení handsfree, zkontrolujte, zda je telefon pevně umístěn v držáku. Nepokládejte telefon na sedadlo spolujezdce ani na jiné místo, které by při nárazu nebo náhlém zastavení mohl opustit. Instalaci zařízení do vozidla by měl provádět pouze kvalifikovaný technik. Nesprávná instalace nebo obsluha telefonu mohou být nebezpečné. Další informace získáte od výrobce nebo dodavatele vozidla. Airbagy vozidla se nafukují velkou silou. Nad airbag ani do oblasti, do které se nafoukne, neumisťujte žádné předměty včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Vypněte telefon Vertu při doplňovaní pohonných hmot. Nemanipulujte s telefonem Vertu při práci se stroji. Vypněte telefon Vertu při vstupu do nemocnice nebo zdravotnického zařízení. Použití telefonu může ovlivnit činnost technického vybavení. Vypněte telefon Vertu při cestování letadlem. Telefonní signál může rušit systémy v letadle. Splnění tohoto doporučení je právně závazné. Vypněte telefon Vertu v jakémkoli zařízení, kde použití telefonů zakazují vyvěšená upozornění. Vždy dodržujte směrnice budovy regulující používání telefonů. Vypněte telefon Vertu v oblastech, kde probíhá odstřelování, a dodržujte všechny poskytnuté směrnice a předpisy. Vypněte telefon Vertu v oblastech s potenciálně výbušnými plyny, jako jsou sklady pohonných hmot nebo zařízení pro nástřik barev. Udržujte telefon Vertu v dostatečné vzdálenosti od pohonných hmot a chemických látek. Elektronická zařízení Pokud nosíte kardiostimulátor nebo se nacházíte ve společnosti osoby, která jej používá, měli byste si uvědomovat riziko, že použití mobilního telefonu může způsobit rušení činnosti kardiostimulátoru. Chcete-li získat další informace, měli byste se obrátit na lékaře nebo výrobce kardiostimulátoru. Pokud máte podezření, že dochází k rušení kardiostimulátoru, ihned telefon vypněte. Osoby s kardiostimulátory by měly udržovat zapnutý telefon ve vzdálenosti více než 15 cm od kardiostimulátoru. Osoby s kardiostimulátory by neměly nosit telefon v náprsní kapse. Osoby s kardiostimulátory by měly při telefonování používat ucho na druhé straně těla, než mají umístěn kardiostimulátor, aby co nejvíce snížily riziko rušení. Použití mobilního telefonu může rušit některá naslouchadla. Pokud k tomu dojde, obraťte se na poskytovatele služeb nebo na lékaře. Použití mobilního telefonu může rušit funkce nedostatečně stíněných zdravotnických zařízení. Poraďte se s lékařem nebo výrobcem zařízení, abyste se ujistili, že používáte bezpečné postupy. Použití mobilního telefonu může rušit funkce nedostatečně stíněných elektronických systémů v motorovém vozidle. Mezi příklady patří airbagy a systémy vstřikování paliva. Měli byste se obrátit na výrobce vozidla nebo systému a ověřit, zda je systém řádně stíněn. Myslete na to, že příliš vysoká intenzita hluku ve sluchátkách může způsobit ztrátu sluchu. Před používáním sluchátek proto vždy zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na příjemnou úroveň. 7

8 Ochrana zdraví a bezpečnost Bezpečné používání baterie Pokud u baterie zjistíte jakoukoli abnormalitu, jako je zápach, změna barvy nebo zahřívání při použití, nabíjení či skladování, přestaňte ji používat. Nepoužívejte telefon Vertu s poškozenou baterií. Chraňte baterii před zkratem. K náhodnému zkratu může dojít, pokud kovový předmět způsobí přímé propojení pólů + a baterie. Nedotýkejte se pólů baterie. Nenechávejte baterii v extrémně chladných nebo teplých oblastech. Neskladujte telefon Vertu na přímých zdrojích tepla, jako jsou radiátory, ani v jejich blízkosti. Tím byste mohli způsobit přehřátí a explozi baterie. Nikdy nenamáčejte baterii do vody nebo jakékoli jiné kapaliny. Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít. Baterie obsahuje látky, které mohou být škodlivé, pokud jsou spolknuty nebo se dostanou do kontaktu s nechráněnou pokožkou. V případě, že z baterie unikne elektrolyt, jakkoli je to nepravděpodobné, dbejte na to, aby zůstal v dostatečné vzdálenosti od očí a pokožky. Zasáhne-li elektrolyt oči nebo pokožku, důkladně oči vypláchněte, resp. pokožku omyjte čistou vodou a poraďte se s lékařem. Nelikvidujte baterii vhozením do ohně. Nelikvidujte baterii vhozením do kontejneru s běžným odpadem. Baterie obsahuje toxické chemické látky a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem. Další informace získáte na místních úřadech. Bezpečné používání síťové nabíječky Nepoužívejte poškozenou nebo opotřebenou nabíječku. Při použití poškozené nebo opotřebené nabíječky by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo požáru. Kabel nabíječky neohýbejte ani nerolujte. Chcete-li vyjmout zástrčku nabíječky z elektrické zásuvky, netahejte za připojený kabel. Držte kabel přímo za zástrčku, vyvarujete se tak poškození kabelu. Pokud připojujete zástrčku do zdroje napájení nebo ji od něj odpojujete, nedotýkejte se vývodů zástrčky. Nikdy nenabíjejte telefon Vertu, pokud je místo spojení vlhké nebo mokré. Nabíječky se mohou používat jen v suchu. Jsou-li vlhké nebo mokré, nesmějí se používat. Nepokládejte na nabíječku těžké předměty. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení. 8

9 Péče o telefon Péče o telefon Produkty Vertu jsou vyrobeny z nejušlechtilejších materiálů. Chcete-li je uchovat v dokonalém stavu, měli byste o ně pečovat. Na poškození telefonu Vertu, způsobená zanedbáním těchto pokynů, se nevztahuje záruka. Všeobecné informace Používejte telefon Vertu k účelům, pro něž je určen. Nesprávné použití může ovlivnit výkon telefonu. Používejte pouze baterie a příslušenství schválené společností Vertu, vyvarujete se tak nevratného poškození telefonu Vertu. Baterie a síťová nabíječka, které jsou součástí balení, jsou určeny pouze k použití s tímto telefonem Vertu. Nepoužívejte tuto baterii ani nabíječku s žádným jiným zařízením. Mohlo by dojít k trvalému poškození zařízení, baterie nebo nabíječky. Používejte pouze baterie a příslušenství, které společnost Vertu schválila k používání s tímto konkrétním modelem. Před připojením telefonu Vertu k jinému zařízení si přečtěte podpůrnou dokumentaci, abyste ověřili, zda je druhé zařízení kompatibilní. Telefon Vertu a veškeré části a příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Zabraňte styku telefonu, baterie nebo příslušenství Vertu s kapalinami nebo vlhkostí. Pokud k tomu přeci jen dojde, před sejmutím zadního krytu telefon Vertu pečlivě osušte měkkou savou tkaninou. Vyjměte baterii a nechejte všechny součásti pomalu uschnout. Nepoužívejte tepelné zdroje. Nepoužívejte ani neskladujte telefon Vertu na prašných nebo znečistěných místech. Nepoužívejte ani neskladujte telefon Vertu na příliš teplých nebo příliš chladných místech. Pokud to není naprosto nezbytné, telefon Vertu neotvírejte. Než vrátíte zadní kryt na své místo, ujistěte se, že je vnitřek telefonu i těsnění na zadním krytu suché a čisté, a že se v něm nenacházejí cizí předměty. Vyvarujte se nesprávného použití a hrubého zacházení s telefonem Vertu. Nenanášejte na telefon Vertu barvu ani jiné podobné látky. Výkon telefonu Vertu může být ovlivněn rušením. To je normální jev. Jakmile se přesunete do dostatečné vzdálenosti od zdroje rušení, telefon by měl pracovat jako obvykle. Pokud telefon Vertu nebo cokoli z příslušenství správně nefunguje, poraďte se s prodejcem. Prodejce vám může poskytnout odbornou pomoc, kterou požadujete. Nepokoušejte se telefon Vertu rozebírat. Servis telefonu by měl provádět pouze technik oprávněný společností Vertu. K čištění telefonu Vertu používejte pouze měkkou čistou tkaninu. Nepoužívejte chemické látky, čisticí prostředky, brusné látky ani žádné kapaliny. K čištění objektivu fotoaparátu použijte vatový tampon. Baterie Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce a ke zdroji napájení déle, než je nezbytné. Bude docházet k opakovanému krátkodobému nabíjení, které sníží výkon baterie a zkrátí její životnost. Jakmile je baterie nabitá, nabíječku odpojte. Nenechávejte baterii v extrémně chladných nebo teplých oblastech. Mohlo by to ovlivnit výkon a životnost baterie. Zařízení s horkou nebo studenou baterií nemusí být dočasně funkční. Baterie poskytuje optimální výkon za pokojové teploty v rozsahu od +15 C do +25 C. Baterii vyjímejte pouze v případě, že je telefon vypnutý. Keramika a safíry Keramika a safíry jsou velmi tvrdé materiály, ale jsou také křehké a tvrdší materiály nebo předměty je mohou poškrábat. Mohou se také poškodit při pádu. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s tvrdými materiály, jako jsou šperky s diamanty, pilníčky na nehty, brusné materiály a krystaly nerostů. Nepouštějte telefon Vertu na tvrdé povrchy ani s ním o takové povrchy neklepejte. Vyvarujte se opakovanému tření telefonem Vertu o tvrdé povrchy. Kůže Všechny kožené výrobky Vertu vyrábějí špičkoví mistři uměleckých řemesel. Každé kožené pouzdro je unikát a má své přirozené odlišnosti, které je třeba chápat jako součást charakteru jemné kůže. Každý kožený výrobek lze poškodit a je třeba o něj pečovat. Nevystavujte telefon Vertu vodě a vysoké vlhkosti. Nepouštějte telefon Vertu na tvrdé povrchy ani s ním o takové povrchy neklepejte a netřete. Nevystavujte telefon Vertu extrémním teplotám. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s mastnými látkami, make-upy a rozpouštědly. 9

10 Péče o telefon Kov Kovové části výrobků Vertu mají náročnou povrchovou úpravu a mají-li si zachovat svůj vzhled, je potřeba o ně pečovat. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s chemickými látkami, jako jsou rozpouštědla, zásadité a kyselé roztoky, nápoje obsahující kolu a slaná voda. Pokud dojde ke kontaktu s takovou látkou, otřete telefon co nejdříve čistou měkkou tkaninou. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s ostrými předměty. Nepouštějte telefon Vertu na tvrdé povrchy, ani s ním o takové povrchy neklepejte. Nepoužívejte na telefon Vertu leštidla na kovy. Punc Pokud vlastníte zlatý telefon Vertu, je na něm vyražen punc jako důkaz pravosti kovu, z něhož je přístroj vyroben. Drahý kov je důkladně testován, aby čistota slitiny odpovídala ryzosti podle značky, kterou podle evropské úmluvy přiděluje Švýcarský puncovní úřad. Punc se skládá z několika značek, z nichž každá má vlastní význam. Nachází se vedle loga Vertu na zadním krytu telefonu. Značka ryzosti se skládá z pěti následujících částí: Sériové číslo. Ochranná značka Vertu. Běžná kontrolní značka označující ryzost podle evropské úmluvy 750 g Au na 1000 g slitiny (18karátové zlato). Známka ryzosti (čistoty) AU750 (18karátové zlato). Hlava bernardýna značka Švýcarského puncovního úřadu. 10

11 Představení telefonu Vertu Představení telefonu Vertu Oblast upozornění, která zobrazuje informace o posledních zprávách, ech a zmeškaných hovorech. Zásluhou rychlého přístupu ke službě Vertu City Brief naleznete rychle informace o svém městě nebo neznámých městech. Tlačítko Concierge poskytuje přístup ke službě Concierge a technické podpoře. Obě služby jsou dostupné na zavolání nebo prostřednictvím u. Služba Concierge uspokojí všechny potřeby vašeho životního stylu a technická podpora se postará o případné technické problémy týkající se telefonu. Na domovské obrazovce se zobrazují novinkové kanály a informační kanály služby Vertu Select, které vás informují o nejnovějších zprávách a událostech. Systém A-GPS s mapami celého světa a navigačním softwarem vám pomůže najít cestu do neznámých lokalit. Tento telefon Vertu obsahuje 5megapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním, přehrávač médií a FM rádio. Osobní data, včetně fotografií a hudby, můžete ukládat do paměti o kapacitě 40 GB (8 + 32). Nový telefon Vertu je inteligentní telefon s mnoha funkcemi, vybavený klávesnicí typu QWERTY a displejem VGA s vysokým rozlišením pixelů. Telefon obsahuje ový program podobný ovým programům pro stolní počítače, vysoce funkční webový prohlížeč a schopnost souběžného zpracování více úloh. Zásluhou této flexibility představuje nejen ideální nástroj pro práci, ale je také velmi dobře použitelný pro správu osobních informací. Hodiny s mnoha funkcemi, které automaticky zobrazují místní čas a při cestě do jiné časového pásma zobrazí také čas ve vašem výchozím umístění. Přesný čas se udržuje automaticky pomocí funkce síťového času. Analogové hodiny zobrazují schůzky a budíky, abyste měli přehled o své správě času. Přístupové kódy Další informace o přístupových kódech a zabezpečení naleznete v části Nastavení zabezpečení na straně 34 nebo se můžete obrátit na technickou podporu společnosti Vertu. Osobní identifikační číslo (kód PIN) tento kód chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) se obvykle dodává společně s kartou SIM. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován a pro jeho odblokování je vyžadován kód PUK. Kód UPIN Tento kód může být poskytován s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze karty SIM a je podporována mobilními telefony 3G. Kód PIN2 Tento kód (4 až 8 číslic) se dodává s některými kartami SIM a je vyžadován pro přístup k některým funkcím přístroje. Zamykací kód (nazývá se také bezpečnostní kód) zamykací kód, který chrání přístroj před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je Můžete vytvořit a měnit kód a nastavit přístroj, aby kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo mimo přístroj. Jestliže kód zapomenete a přístroj je zablokován, obraťte se na technickou podporu. Tato pomoc může být zpoplatněna a může dojít k vymazání veškerých osobních dat v přístroji. Další informace získáte od společnosti Vertu. 11

12 Představení telefonu Vertu Osobní odblokovací klíč (kód PUK) a kód PUK2 tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN nebo kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány s kartou SIM, požádejte o ně poskytovatele služeb sítě, jehož kartu SIM v přístroji používáte. Kód UPUK tento kód (8 číslic) je vyžadován při změně zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, obraťte se na poskytovatele služeb sítě, jehož kartu USIM v přístroji používáte. Číslo IMEI Mezinárodní identifikační číslo mobilního zařízení (číslo IMEI) toto číslo (15 nebo 17 číslic) se používá k identifikaci platných přístrojů v síti GSM. Umožňuje zablokovat přístup do sítě z odcizených nebo ztracených telefonů. Číslo IMEI svého telefonu naleznete v prostoru pro baterii pod baterií. Sériové číslo telefonu je vyraženo na krytu baterie. Jak získat pomoc a podporu Chcete-li se dozvědět více informací o používání telefonu nebo si nejste jisti, jak by měl telefon pracovat, můžete získat pomoc několika způsoby. Obraťte se na technickou podporu. Pomocí klávesy Concierge můžete zavolat nebo poslat technické podpoře společnosti Vertu. Obraťte se na službu Vertu Concierge, kde vám pomohou s libovolným problémem. Služba Concierge nabízí funkce osobní a komplexní pomoci prostřednictvím telefonní a ové podpory. Použijte možnost Nápověda v přístroji nebo tuto uživatelskou příručku. Použijte průvodce nastavením dostupné v telefonu. Průvodce zpřístupníte výběrem možnosti Menu > Ovlád. panel > Prův. nast. a pomohou vám s registrací a instalací u. Pokud se vám nedaří potíže vyřešit, proveďte některý z následujících kroků: Restartujte přístroj: vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii na místo a přístroj zapněte. Obnovte původní nastavení od výrobce. Aktualizujte software přístroje. (viz Aktualizace softwaru na straně 141.) Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na službu Vertu Concierge nebo na prodejce výrobků společnosti Vertu. Před odesláním přístroje zpět z libovolného důvodu vždy zazálohujte data, která jsou v něm uložena. Nápověda v přístroji Telefon Vertu je vybaven vnitřním systémem nápovědy, který vám usnadní používání telefonu. 1. K většině funkcí je k dispozici místní nápověda, kterou zpřístupníte výběrem možnosti Volby > Nápověda. Představuje nejrychlejší cestu k získání okamžité pomoci. 2. Lze také zpřístupnit úplnou nápovědu výběrem možnosti Menu > Nápověda > Nápověda. Tato nápověda obsahuje funkci vyhledávání, kterou zpřístupníte výběrem možnosti Volby > Hledat. 3. Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, vyberte možnost Volby > Zvětšit velikost písma nebo Zmenšit velikost písma. 4. Na konci textu nápovědy naleznete odkazy na příbuzná témata. Po volbě podtrženého slova se zobrazí stručné vysvětlení. Texty nápovědy používají následující indikátory: Odkaz na příbuzné téma nápovědy. Odkaz na probíranou aplikaci. Chcete-li z textu nápovědy přepnout do aplikace otevřené na pozadí, vyberte možnost Volby > Ukázat otevř. aplikace a požadovaná aplikace se zobrazí. Karta SD Vyjímatelná karta SD je v telefonu Vertu běžně předinstalována. Karta obsahuje referenční příručku ve formátu PDF v podporovaných jazycích a doplňkový software. 12

13 Začínáme Začínáme Obsah balení kompletu Vertu 1 Telefon Vertu Constellation Quest RM-582V 2 Baterie: BP-4LV (Li-lon) 1 Síťová nabíječka s konektorem mikro USB (pro více oblastí) AC31 1 Stereofonní náhlavní souprava V Collection s kabelem 1 AV kabel CA-163V 1 Lešticí utěrka 2 Datové kabely mikro USB / USB (pro datové připojení a nabíječku) CA101V 1 Paměťová karta 32 GB Rozmístění prvků na telefonu Vertu přední strana V závislosti na místních předpisech se obsah balení může mírně lišit. 13

14 Začínáme Rozmístění prvků na telefonu Vertu zadní strana Telefon Vertu pohled zleva a zprava Pohled shora 14

15 Klávesy Č. popisku Klávesy 1 Mikrofon 2 Klávesa Volat 3 Menu 4 Kalendář 5 Klávesa Levá výběrová 6 Klávesa Domů 7 Sluchátko 8 My Key 9 Klávesa Pravá výběrová 10 Kontakty 11 El. pošta 12 Klávesa Konec 13 Klávesa Středová výběrová 14 Navigační klávesy (čtyřstranné) 15 Klávesnice QWERTY 16 Fotoaparát 17 Uvolnění D-kroužku pro zadní kryt 18 Sekundární mikrofon 19 Blesk / Svítilna 20 Reproduktor 21 Klávesa služby Vertu Concierge 22 Port USB 23 Zvýšení hlasitosti 24 Snížení hlasitosti 25 Místo upevnění poutka 26 Zámek klávesnice 27 Audiozdířka 3,5 mm 28 Klávesa pro zapnutí a vypnutí Nastavení telefonu Začínáme Vložení karty SIM a baterie VAROVÁNÍ: Před manipulací s baterií telefon vždy vypněte a odpojte nabíječku. VAROVÁNÍ: Kartu SIM udržujte mimo dosah malých dětí. DŮLEŽITÉ: Karta SIM a její kontakty se snadno poškodí. Při vkládání do telefonu, vyjímání z telefonu i jiné manipulaci zacházejte s kartou SIM vždy opatrně. Odstranění zadního krytu Otočte telefon Vertu zadní stranou k sobě a nehtem zvedněte horní polovinu D-kroužku. D-kroužek podržte mezi palcem a ukazováčkem a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček o čtvrtinu otáčky, dokud kryt neodskočí. Zadní kryt jemně zdvihněte podle obrázku. 15

16 Začínáme Vložení karty SIM DŮLEŽITÉ: Před vložením nebo vyjmutím karty USIM/SIM telefon vždy vypněte. Držák karty SIM zasuňte zcela zpět do těla telefonu. Vysuňte přihrádku karty SIM směrem vzad. Vložte kartu SIM do přihrádky karty SIM a zároveň ověřte, zda je zkosený roh umístěn vpravo dole a oblast se zlatými kontakty směřuje nahoru. Vložení paměťové karty DŮLEŽITÉ: Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty telefon vždy vypněte. Paměťovou kartu vložte do slotu těsně nad přihrádkou karty SIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů. Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty. 16

17 Začínáme Kartu zcela zasuňte, aby zapadla do správné polohy. Paměťovou kartu lze vytáhnout jejím zatlačením hlouběji do slotu, čímž se uvolní a poté snadno vytáhne. Uzavření zadního krytu Dva jazýčky na spodní části zadního krytu vložte do příslušných otvorů v těle telefonu. Sklopte zadní kryt do původní polohy a lehce stiskněte, dokud nezaklapne na své místo. Kryt by se měl pevně uzavřít pomocí velmi mírného tlaku. Vložení baterie POZNÁMKA: Před opětovným vložením baterie zkontrolujte, zda jsou karta SIM a paměťová karta správně usazeny. Obraťte baterii tak, aby tři kontakty směřovaly dolů. Natočte baterii tak, aby její kontakty byly vyrovnány s kontakty v přihrádce telefonu, a vložte ji do těla telefonu. 17

18 Začínáme Zapnutí telefonu Vertu Chcete-li telefon Vertu zapnout, stiskněte a přidržte klávesu Pro zapnutí a vypnutí (na níže uvedeném obrázku). Zámek klávesnice Klávesa pro zapnutí a vypnutí Po dodání telefonu Vertu bude možná nutné dobít baterii. Telefon lze dobít připojením k nabíječce nebo počítači pomocí kabelu s konektorem mikro USB. Následující seznam obsahuje možnosti, které se zobrazí po stisknutí klávesy pro zapnutí a vypnutí: Možnosti Popis Vypnout Výběrem této možnosti vypnete telefon Zamknout klávesnici Uzamkne se klávesnice Obecné Aktivuje se profil Obecný Tichý Aktivuje se profil Tichý Jednání Aktivuje se profil Schůzka Venku Aktivuje se profil Schůzka Pager Aktivuje se profil Schůzka Offline Telefon přejde do režimu offline, v kterém se nebudete moci připojit k síti Zamknout telefon Telefon se uzamkne Aktivovat úsporu Telefon se přepne do režimu úspory energie energie Uzamknutí a odemknutí klávesnice Chcete-li předejít nechtěnému použití kláves, můžete klávesnici telefonu Vertu zamknout. Posunutím zámku klávesnice (na výše uvedeném obrázku) dojde k uzamknutí klávesnice. Dalším posunutím klávesnici uvolníte. Je-li klávesnice uzamknutá, zobrazí se ikona klíče. Při přijetí příchozího hovoru dojde automaticky k dočasnému odemknutí klávesnice. Po ukončení hovoru se klávesnice vrátí do uzamknutého stavu. TIP: Klávesnici můžete zamknout rovněž stisknutím klávesy Levá výběrová a poté klávesy Pravá výběrová. Automatická ochrana kláves Můžete nastavit automatické uzamykání klávesnice funkcí ochrany kláves, pokud není telefon po nastavenou dobu používán. Postup nastavení automatické ochrany kláves: 1. Na domovské obrazovce vyberte možnost Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a karta SIM > Prodl. aut. zámku kláves. 2. Stiskněte klávesu Středová výběrová a zadejte dobu v minutách jako prodlevu automatického zámku nebo vyberte možnost Žádny, pokud tuto funkci nechcete používat. Další informace o zabezpečení telefonu naleznete v části Nastavení zabezpečení na straně

19 Začínáme Klávesa Domů Klávesa My Key Klávesa Domů je umístěna v levé horní části telefonu. Jedním stisknutím klávesy Domů se odkudkoli vrátíte na obrazovku Domovská obrazovka. Klávesa Domů bliká několika různými způsoby v závislosti na stavu telefonu. Indikátor Blikající bílé světlo Blikající zelené světlo Stálé zelené světlo Blikající červené světlo Blikající modré světlo Dvojitě blikající červené světlo Vysvětlení Telefon je zapnutý, ale neaktivní Probíhá nabíjení baterie Baterie je plně nabitá Baterie je téměř vybitá a je třeba ji dobít Došlo k události, jako je nová zpráva, zmeškaný hovor či Hlasový hovor je ztlumený My Key je klávesa, kterou může uživatel nakonfigurovat pro rychlý přístup až ke čtyřem vybraným aplikacím. Klávesa My Key je umístěna v pravé horní části telefonu. Postup nastavení klávesy My Key: 1. Provádíte-li nastavení klávesy My Key poprvé, zobrazí se stisknutím klávesy My Key čtyři pole, v nichž můžete zvolit aplikace, které chcete do daného pole přidat. 2. Stiskněte klávesu Středová výběrová na umístění aplikace, vyberte v seznamu aplikaci a poté stiskněte klávesu pro možnost OK. 3. Lze také zvolit možnost Žádná pro kteroukoli ze čtyř voleb nebo prostě aktivovat jen jednu. Postup výběru aplikace pomocí klávesy My Key: 1. Stisknutím klávesy My Key zobrazte rozbalovací menu. 2. Pomocí navigačních kláves nahoru a dolů přecházejte mezi ikonami a stisknutím klávesy Středová výběrová otevřete požadovanou aplikaci. Funkci My Key zpřístupníte výběrem možnosti Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > My Key. 19

20 Začínáme Vyhrazené klávesy Klávesy Menu, Kalendář, Kontakty a El. pošta jsou ve výchozím nastavení vyhrazeny. Tyto vyhrazené klávesy nabízejí rychlý přístup k určitým aplikacím a úkolům. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace nebo úloha. Klávesy reagují odlišným způsobem na krátké a dlouhé stisknutí. V následující tabulce jsou uvedena výchozí nastavení vyhrazených kláves: Vyhrazené klávesy Některé klávesy může nakonfigurovat uživatel. Chcete-li nakonfigurovat klávesu, vyberte možnost Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční klávesa. Výběrové klávesy Číslo klávesy (viz strana 15) Klávesy Levá výběrová a Pravá výběrová umožňují volit možnosti zobrazené ve spodní části displeje přímo nad příslušnou klávesou Zvolit. Klávesy nastavení hlasitosti Krátké stisknutí otevře Dlouhé stisknutí otevře 3 Menu Spouštění aplikací 4 Kalendář Novou schůzku 10 Kontakty Nový kontakt 11 El. pošta Nový Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat stisknutím kláves nastavení hlasitosti na pravé straně telefonu. Viz níže zobrazené klávesy, + (zvýšení hlasitosti) a - (snížení hlasitosti). Klávesnice Qwerty Telefon Vertu používá klávesnici typu qwerty. Použitý jazyk softwaru lze v případě potřeby změnit. Vyberte možnost Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > Jazyk a poté možnosti Jazyk telefonu a Jazyk psaní. Psaní textu pomocí klávesnice Interpunkční znaménka můžete vložit stisknutím odpovídající klávesy nebo kombinace kláves. Přepínání mezi různými velikostmi znaků zajistíte stisknutím klávesy Shift. Chcete-li vložit číslice nebo znaky natisknuté na vrcholu kláves, stiskněte a přidržte odpovídající klávesu nebo stiskněte a přidržte funkční klávesu a stiskněte odpovídající klávesu. Chcete-li odemknout klávesnici v režimu číslic, stiskněte dvakrát funkční klávesu. Chcete-li smazat znak, stiskněte klávesu Backspace. Chcete-li smazat několik znaků, stiskněte a přidržte klávesu Backspace. Chcete-li vložit znaky nebo symboly, které nejsou na klávesnici zobrazeny, stiskněte klávesu Sym, kterou zobrazíte dvě obrazovky se speciálními znaky. Chcete-li kopírovat text, stiskněte a přidržte klávesu Shift a navigační klávesou zvýrazněte slovo, slovní spojení nebo řádek textu, který chcete kopírovat. Stiskněte klávesy Ctrl + C. Chcete-li vložit text do dokumentu, přesuňte se na požadované místo a stiskněte klávesy Ctrl + V. Chcete-li změnit jazyk psaní, stiskněte klávesy Shift + Sym nebo případně, pokud používáte klávesnici pro psaní textu, vyberte možnost Volby > Možnosti vkládání > Jazyk psaní a z dostupných možností zvolte jazyk. Chcete-li aktivovat prediktivní zadávání textu, vyberte možnost Volby > Možnosti vkládání > Aktivovat predikci. Chcete-li provést nastavení pro automatické dokončování slov, úroveň oprav chyb v textu a shody čísel, vyberte možnost Volby > Možnosti vkládání > Nastavení. 20

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 2.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Nokia E5 00 - Uživatelská příručka. 1.1. vydání

Nokia E5 00 - Uživatelská příručka. 1.1. vydání Nokia E5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Nokia E72 - Uživatelská příručka. 5.1. vydání

Nokia E72 - Uživatelská příručka. 5.1. vydání Nokia E72 - Uživatelská příručka 5.1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-530 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Návod k použití. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Návod k použití jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené jsou

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více