VERTU Constellation Quest. Referenční příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VERTU Constellation Quest. Referenční příručka"

Transkript

1 VERTU Constellation Quest Referenční příručka

2

3 Obsah Úvod Konvence použité v příručce... 6 Ochrana zdraví a bezpečnost Všeobecné informace... 7 Provozní prostředí... 7 Elektronická zařízení... 7 Bezpečné používání baterie... 8 Bezpečné používání síťové nabíječky... 8 Péče o telefon Všeobecné informace... 9 Baterie... 9 Keramika a safíry... 9 Kůže... 9 Kov Představení telefonu Vertu Přístupové kódy Jak získat pomoc a podporu Začínáme Obsah balení kompletu Vertu Rozmístění prvků na telefonu Vertu přední strana Nastavení telefonu Klávesa Domů Klávesa My Key Vyhrazené klávesy Výběrové klávesy Klávesnice Qwerty Ikony stavového panelu Ikony spodního stavového panelu Příkazy a zvukové indikátory Nastavení telefonu První nastavení telefonu Průvodce spuštěním telefonu Vertu Přenos dat Domovská obrazovka a hodiny Domovská obrazovka Oblast informací Dynamická oblast informací Oblast upozornění Kanály médií Menu...31 Prohlížeč úloh...32 Ovládací panel...32 Nastavení osobních předvoleb a předvoleb pro zaměstnání...33 Zabezpečení Nastavení zabezpečení...34 Zabezpečení telefonu a karty SIM...34 Další bezpečnostní opatření omezení hovorů...36 Správce certifikátů...36 Správa digitálních práv (DRM) pro chráněný obsah...37 Zobrazení a úpravy modulů zabezpečení...38 Zabezpečení prohlížeče...38 Funkce pro hovory a protokol hovorů Uskutečnění hovoru...39 Zrychlená volba...40 Přijetí hovoru...41 Možnosti dostupné během hovoru...42 Hlasová pošta...43 Hovory více účastníků...43 Blokování hovorů...44 Nastavení hovorů...44 Přesměrování hovorů...45 Síť...46 Licence...47 Protokol hovorů...48 Uskutečnění videohovoru...49 Sdílení videa...50 Nastavení sdílení videa...50 Sdílení živého videa nebo videoklipů...50 Přijetí pozvání...51 Kontakty O kontaktech...52 Práce s kontakty...52 Vytvoření nového kontaktu...52 Odesílání podrobností o kontaktu...52 Úprava kontaktu...53 Odstranění kontaktu...54 Skupiny kontaktů...54 Kopírování a duplikace (správa) kontaktů...55 Paměť kontaktů

4 Obsah Čísla služeb Nastavení pro kontakty Zprávy Upozornění na zprávy Složky zpráv Uspořádání zpráv Textové zprávy Multimediální zprávy y Mluvené zprávy a poslech zpráv Prezentace Zprávy služeb Informační služba Nastavení zpráv Nastavení ových účtů Nastavení u Služby Vertu Služba Vertu Concierge Technická podpora společnosti Vertu Vzdálený asistent společnosti Vertu Vertu Select City Brief Stahování Vertu Registrace Kalendář Záznamy v kalendáři Nastavení kalendáře Fotoaparát Nastavení fotoaparátu Práce s pořízenými fotografiemi a videozáznamy Připojení Datová připojení a přístupové body Nastavení sítě Bezdrátová síť LAN Aktivní datová připojení Synchronizace Připojení Bluetooth Režim vzdálené SIM Připojení k počítači...92 Ovi Suite...93 Nastavení sítě...93 Práce s Internetem Internet...94 Síťové cíle...94 Kanály médií...96 Nastavení webu...98 Kancelářské nástroje Aktivní poznámky...99 Kalkulačka...99 Správce souborů Quickoffice Převodník Správce souborů ZIP Prohlížeč souborů PDF Slovník Poznámky Intranet Galerie Hlavní zobrazení galerie Zvukové klipy Odkazy pro streamování Prezentace Skladby Obrázky Videoklipy Zobrazení obrázků a videí Aktivní panel nástrojů Alba Značky Prezentace Úprava obrázků Úprava videí Tisk obrázků Domácí síť Zobrazení a sdílení multimediálních souborů Kopírování multimediálních souborů Domácí synchronizace

5 Obsah Média Rádio Hudební přehrávač Hudba Ovi Záznamník Sdílet online RealPlayer Videocentrum Mapy Vítejte v aplikaci Mapy Moje poloha Změna vzhledu mapy Stahování a aktualizace map Používání kompasu Metody zjišťování polohy Vyhledávání míst Oblíbené Synchronizace oblíbených položek Sdílení umístění Cesta autem a pěšky Získávání dopravních a bezpečnostních informací Klávesové zkratky aplikace Mapy Nastavení mapy Zjišťování polohy Zjišťování polohy (GPS) Správce aplikací Správce aplikací Odstranění aplikací a softwaru Osobní nastavení Profily Přizpůsobení domovské obrazovky Změna motivu na displeji Audiomotivy Stolní stojan Příslušenství Baterie Síťová nabíječka Datový kabel Karta SD AV kabel Náhlavní souprava s kabelem Vertu Obecná nastavení příslušenství Údržba Aktualizace softwaru Tisk Tisk Řešení potíží Technické údaje Zástupci Zástupci Záruka a právní informace Omezená záruka výrobce Oznámení SAR RM-582V Oznámení v souvislosti s požadavky organizací FCC/Industry Canada Prohlášení o shodě Vývozní kontroly Upozornění Licence Oznámení o recyklaci v EU Zařízení pro pasivní komunikaci na velmi krátkou vzdálenost Slovník Index

6 Úvod Úvod Toto bezdrátové zařízení je schváleno pro použití v sítích EGSM 900 MHz, GSM 850/ 1800/1900 MHz a WCDMA v pásmu I, II, V a VI. Další informace o sítích získáte od poskytovatele služeb. K použití zařízení je nutné mít k dispozici službu od poskytovatele bezdrátových služeb. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; použití jiných funkcí může vyžadovat zvláštní ujednání s poskytovatelem služeb. Síťové služby zahrnují přenos dat. Informace o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích vám poskytne váš poskytovatel služeb. Ten vám může vysvětlit, které poplatky budou uplatněny. Váš poskytovatel služeb si mohl vyžádat, aby určité funkce byly ve vašem zařízení vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, neobjeví se tyto funkce v nabídce zařízení. Zařízení může také obsahovat přizpůsobené položky, jako jsou názvy a pořadí nabídek nebo ikony. Chcete-li používat jakékoli funkce tohoto zařízení, s výjimkou budíku, musí být zařízení zapnuto. Při používání funkcí tohoto zařízení dodržujte veškeré zákony a respektujte všechny místní zvyky, soukromí a zákonná práva druhých, včetně autorských práv. Některé obrázky, hudební melodie a jiný obsah mohou být chráněny autorskými právy, které neumožňují jejich kopírování, změny nebo přenos. Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Toto zařízení používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. Pomocí tohoto zařízení můžete přistupovat k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud v určitém softwaru DRM dojde k selhání ochrany obsahu, vlastníci obsahu mohou požadovat zrušení přístupu softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM. Zrušení přístupu může také bránit obnovení obsahu chráněného technologií DRM, který se již nachází v zařízení. Zrušení přístupu softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného dalšími typy technologií DRM ani použití obsahu, jenž není chráněn technologiemi DRM. Ze všech důležitých informací uložených v zařízení si pořizujte záložní kopie nebo opisy. Konvence použité v příručce Menu VAROVÁNÍ: Označuje důležité informace týkající se bezpečnosti. DŮLEŽITÉ: Označuje důležité informace, které se netýkají bezpečnosti. POZNÁMKA: Označuje body, které je potřebné si při používání telefonu Vertu uvědomit. TIP: Představuje užitečné informace, jako je rychlé získání přístupu k funkci. Představuje text, který se zobrazuje na displeji telefonu Vertu, například Na výchozí obrazovce vyberte možnost Menu. Copyright Vertu Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, přenos, šíření a ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vertu jsou zakázány. Společnost Vertu dodržuje zásadu nepřetržitého vývoje. Proto si společnost Vertu vyhrazuje právo na změny a vylepšení všech výrobků, popsaných v tomto dokumentu, bez předchozího upozornění. Společnost Vertu nebude za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů a za žádné jakkoli vzniklé zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé škody. Obsah tohoto dokumentu je poskytován tak, jak je. S výjimkou požadavků podle příslušného zákona nejsou ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti a obsahu tohoto dokumentu poskytovány žádné záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost Vertu si vyhrazuje právo kdykoli změnit tento dokument nebo zrušit jeho platnost bez předchozího upozornění. Dostupnost jednotlivých produktů v různých oblastech se může lišit. Obraťte se na službu Vertu Concierge. Vertu a logo V jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky. Ostatní zmíněné názvy výrobků a společností mohou být ochranné známky či registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 6

7 Ochrana zdraví a bezpečnost Ochrana zdraví a bezpečnost VAROVÁNÍ: Přečtěte si následující jednoduché pokyny. Nedodržování těchto pravidel může být nebezpečné nebo nezákonné. Všeobecné informace Nepokoušejte se rozebrat telefon ani jakékoli jeho příslušenství. Telefon Vertu a jeho příslušenství by měl opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Nedotýkejte se telefonu, baterie ani síťové nabíječky mokrýma rukama. Telefon Vertu a veškeré části a příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Karta SIM a jiné malé části mohou představovat nebezpečí udušení. Používejte pouze baterie a příslušenství, které společnost Vertu schválila k používání s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoli jiných typů může vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky a navíc může být nebezpečné. Obzvláště používání neschválených nabíječek nebo baterií může představovat riziko požáru, výbuchu, vytečení baterií nebo jiné nebezpečí. Informace o dostupnosti schváleného příslušenství vám poskytne váš prodejce. Baterie a síťová nabíječka, které jsou součástí balení, jsou určeny pouze k použití s tímto telefonem Vertu. Nepoužívejte tuto baterii ani nabíječku s žádným jiným zařízením. Před připojením telefonu Vertu k jinému zařízení si přečtěte podpůrnou dokumentaci, abyste ověřili, zda je druhé zařízení kompatibilní. Provozní prostředí Dodržujte všechny místní bezpečnostní předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení vozidel. Před uskutečněním nebo přijetím hovoru opusťte silnici a zaparkujte. Chcete-li přijmout nebo uskutečnit hovor, nezastavujte na zpevněné krajnici dálnice, s výjimkou nouzových případů. Pokud používáte integrované zařízení handsfree, zkontrolujte, zda je telefon pevně umístěn v držáku. Nepokládejte telefon na sedadlo spolujezdce ani na jiné místo, které by při nárazu nebo náhlém zastavení mohl opustit. Instalaci zařízení do vozidla by měl provádět pouze kvalifikovaný technik. Nesprávná instalace nebo obsluha telefonu mohou být nebezpečné. Další informace získáte od výrobce nebo dodavatele vozidla. Airbagy vozidla se nafukují velkou silou. Nad airbag ani do oblasti, do které se nafoukne, neumisťujte žádné předměty včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Vypněte telefon Vertu při doplňovaní pohonných hmot. Nemanipulujte s telefonem Vertu při práci se stroji. Vypněte telefon Vertu při vstupu do nemocnice nebo zdravotnického zařízení. Použití telefonu může ovlivnit činnost technického vybavení. Vypněte telefon Vertu při cestování letadlem. Telefonní signál může rušit systémy v letadle. Splnění tohoto doporučení je právně závazné. Vypněte telefon Vertu v jakémkoli zařízení, kde použití telefonů zakazují vyvěšená upozornění. Vždy dodržujte směrnice budovy regulující používání telefonů. Vypněte telefon Vertu v oblastech, kde probíhá odstřelování, a dodržujte všechny poskytnuté směrnice a předpisy. Vypněte telefon Vertu v oblastech s potenciálně výbušnými plyny, jako jsou sklady pohonných hmot nebo zařízení pro nástřik barev. Udržujte telefon Vertu v dostatečné vzdálenosti od pohonných hmot a chemických látek. Elektronická zařízení Pokud nosíte kardiostimulátor nebo se nacházíte ve společnosti osoby, která jej používá, měli byste si uvědomovat riziko, že použití mobilního telefonu může způsobit rušení činnosti kardiostimulátoru. Chcete-li získat další informace, měli byste se obrátit na lékaře nebo výrobce kardiostimulátoru. Pokud máte podezření, že dochází k rušení kardiostimulátoru, ihned telefon vypněte. Osoby s kardiostimulátory by měly udržovat zapnutý telefon ve vzdálenosti více než 15 cm od kardiostimulátoru. Osoby s kardiostimulátory by neměly nosit telefon v náprsní kapse. Osoby s kardiostimulátory by měly při telefonování používat ucho na druhé straně těla, než mají umístěn kardiostimulátor, aby co nejvíce snížily riziko rušení. Použití mobilního telefonu může rušit některá naslouchadla. Pokud k tomu dojde, obraťte se na poskytovatele služeb nebo na lékaře. Použití mobilního telefonu může rušit funkce nedostatečně stíněných zdravotnických zařízení. Poraďte se s lékařem nebo výrobcem zařízení, abyste se ujistili, že používáte bezpečné postupy. Použití mobilního telefonu může rušit funkce nedostatečně stíněných elektronických systémů v motorovém vozidle. Mezi příklady patří airbagy a systémy vstřikování paliva. Měli byste se obrátit na výrobce vozidla nebo systému a ověřit, zda je systém řádně stíněn. Myslete na to, že příliš vysoká intenzita hluku ve sluchátkách může způsobit ztrátu sluchu. Před používáním sluchátek proto vždy zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na příjemnou úroveň. 7

8 Ochrana zdraví a bezpečnost Bezpečné používání baterie Pokud u baterie zjistíte jakoukoli abnormalitu, jako je zápach, změna barvy nebo zahřívání při použití, nabíjení či skladování, přestaňte ji používat. Nepoužívejte telefon Vertu s poškozenou baterií. Chraňte baterii před zkratem. K náhodnému zkratu může dojít, pokud kovový předmět způsobí přímé propojení pólů + a baterie. Nedotýkejte se pólů baterie. Nenechávejte baterii v extrémně chladných nebo teplých oblastech. Neskladujte telefon Vertu na přímých zdrojích tepla, jako jsou radiátory, ani v jejich blízkosti. Tím byste mohli způsobit přehřátí a explozi baterie. Nikdy nenamáčejte baterii do vody nebo jakékoli jiné kapaliny. Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít. Baterie obsahuje látky, které mohou být škodlivé, pokud jsou spolknuty nebo se dostanou do kontaktu s nechráněnou pokožkou. V případě, že z baterie unikne elektrolyt, jakkoli je to nepravděpodobné, dbejte na to, aby zůstal v dostatečné vzdálenosti od očí a pokožky. Zasáhne-li elektrolyt oči nebo pokožku, důkladně oči vypláchněte, resp. pokožku omyjte čistou vodou a poraďte se s lékařem. Nelikvidujte baterii vhozením do ohně. Nelikvidujte baterii vhozením do kontejneru s běžným odpadem. Baterie obsahuje toxické chemické látky a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem. Další informace získáte na místních úřadech. Bezpečné používání síťové nabíječky Nepoužívejte poškozenou nebo opotřebenou nabíječku. Při použití poškozené nebo opotřebené nabíječky by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo požáru. Kabel nabíječky neohýbejte ani nerolujte. Chcete-li vyjmout zástrčku nabíječky z elektrické zásuvky, netahejte za připojený kabel. Držte kabel přímo za zástrčku, vyvarujete se tak poškození kabelu. Pokud připojujete zástrčku do zdroje napájení nebo ji od něj odpojujete, nedotýkejte se vývodů zástrčky. Nikdy nenabíjejte telefon Vertu, pokud je místo spojení vlhké nebo mokré. Nabíječky se mohou používat jen v suchu. Jsou-li vlhké nebo mokré, nesmějí se používat. Nepokládejte na nabíječku těžké předměty. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje napájení. 8

9 Péče o telefon Péče o telefon Produkty Vertu jsou vyrobeny z nejušlechtilejších materiálů. Chcete-li je uchovat v dokonalém stavu, měli byste o ně pečovat. Na poškození telefonu Vertu, způsobená zanedbáním těchto pokynů, se nevztahuje záruka. Všeobecné informace Používejte telefon Vertu k účelům, pro něž je určen. Nesprávné použití může ovlivnit výkon telefonu. Používejte pouze baterie a příslušenství schválené společností Vertu, vyvarujete se tak nevratného poškození telefonu Vertu. Baterie a síťová nabíječka, které jsou součástí balení, jsou určeny pouze k použití s tímto telefonem Vertu. Nepoužívejte tuto baterii ani nabíječku s žádným jiným zařízením. Mohlo by dojít k trvalému poškození zařízení, baterie nebo nabíječky. Používejte pouze baterie a příslušenství, které společnost Vertu schválila k používání s tímto konkrétním modelem. Před připojením telefonu Vertu k jinému zařízení si přečtěte podpůrnou dokumentaci, abyste ověřili, zda je druhé zařízení kompatibilní. Telefon Vertu a veškeré části a příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Zabraňte styku telefonu, baterie nebo příslušenství Vertu s kapalinami nebo vlhkostí. Pokud k tomu přeci jen dojde, před sejmutím zadního krytu telefon Vertu pečlivě osušte měkkou savou tkaninou. Vyjměte baterii a nechejte všechny součásti pomalu uschnout. Nepoužívejte tepelné zdroje. Nepoužívejte ani neskladujte telefon Vertu na prašných nebo znečistěných místech. Nepoužívejte ani neskladujte telefon Vertu na příliš teplých nebo příliš chladných místech. Pokud to není naprosto nezbytné, telefon Vertu neotvírejte. Než vrátíte zadní kryt na své místo, ujistěte se, že je vnitřek telefonu i těsnění na zadním krytu suché a čisté, a že se v něm nenacházejí cizí předměty. Vyvarujte se nesprávného použití a hrubého zacházení s telefonem Vertu. Nenanášejte na telefon Vertu barvu ani jiné podobné látky. Výkon telefonu Vertu může být ovlivněn rušením. To je normální jev. Jakmile se přesunete do dostatečné vzdálenosti od zdroje rušení, telefon by měl pracovat jako obvykle. Pokud telefon Vertu nebo cokoli z příslušenství správně nefunguje, poraďte se s prodejcem. Prodejce vám může poskytnout odbornou pomoc, kterou požadujete. Nepokoušejte se telefon Vertu rozebírat. Servis telefonu by měl provádět pouze technik oprávněný společností Vertu. K čištění telefonu Vertu používejte pouze měkkou čistou tkaninu. Nepoužívejte chemické látky, čisticí prostředky, brusné látky ani žádné kapaliny. K čištění objektivu fotoaparátu použijte vatový tampon. Baterie Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce a ke zdroji napájení déle, než je nezbytné. Bude docházet k opakovanému krátkodobému nabíjení, které sníží výkon baterie a zkrátí její životnost. Jakmile je baterie nabitá, nabíječku odpojte. Nenechávejte baterii v extrémně chladných nebo teplých oblastech. Mohlo by to ovlivnit výkon a životnost baterie. Zařízení s horkou nebo studenou baterií nemusí být dočasně funkční. Baterie poskytuje optimální výkon za pokojové teploty v rozsahu od +15 C do +25 C. Baterii vyjímejte pouze v případě, že je telefon vypnutý. Keramika a safíry Keramika a safíry jsou velmi tvrdé materiály, ale jsou také křehké a tvrdší materiály nebo předměty je mohou poškrábat. Mohou se také poškodit při pádu. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s tvrdými materiály, jako jsou šperky s diamanty, pilníčky na nehty, brusné materiály a krystaly nerostů. Nepouštějte telefon Vertu na tvrdé povrchy ani s ním o takové povrchy neklepejte. Vyvarujte se opakovanému tření telefonem Vertu o tvrdé povrchy. Kůže Všechny kožené výrobky Vertu vyrábějí špičkoví mistři uměleckých řemesel. Každé kožené pouzdro je unikát a má své přirozené odlišnosti, které je třeba chápat jako součást charakteru jemné kůže. Každý kožený výrobek lze poškodit a je třeba o něj pečovat. Nevystavujte telefon Vertu vodě a vysoké vlhkosti. Nepouštějte telefon Vertu na tvrdé povrchy ani s ním o takové povrchy neklepejte a netřete. Nevystavujte telefon Vertu extrémním teplotám. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s mastnými látkami, make-upy a rozpouštědly. 9

10 Péče o telefon Kov Kovové části výrobků Vertu mají náročnou povrchovou úpravu a mají-li si zachovat svůj vzhled, je potřeba o ně pečovat. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s chemickými látkami, jako jsou rozpouštědla, zásadité a kyselé roztoky, nápoje obsahující kolu a slaná voda. Pokud dojde ke kontaktu s takovou látkou, otřete telefon co nejdříve čistou měkkou tkaninou. Zabraňte kontaktu telefonu Vertu s ostrými předměty. Nepouštějte telefon Vertu na tvrdé povrchy, ani s ním o takové povrchy neklepejte. Nepoužívejte na telefon Vertu leštidla na kovy. Punc Pokud vlastníte zlatý telefon Vertu, je na něm vyražen punc jako důkaz pravosti kovu, z něhož je přístroj vyroben. Drahý kov je důkladně testován, aby čistota slitiny odpovídala ryzosti podle značky, kterou podle evropské úmluvy přiděluje Švýcarský puncovní úřad. Punc se skládá z několika značek, z nichž každá má vlastní význam. Nachází se vedle loga Vertu na zadním krytu telefonu. Značka ryzosti se skládá z pěti následujících částí: Sériové číslo. Ochranná značka Vertu. Běžná kontrolní značka označující ryzost podle evropské úmluvy 750 g Au na 1000 g slitiny (18karátové zlato). Známka ryzosti (čistoty) AU750 (18karátové zlato). Hlava bernardýna značka Švýcarského puncovního úřadu. 10

11 Představení telefonu Vertu Představení telefonu Vertu Oblast upozornění, která zobrazuje informace o posledních zprávách, ech a zmeškaných hovorech. Zásluhou rychlého přístupu ke službě Vertu City Brief naleznete rychle informace o svém městě nebo neznámých městech. Tlačítko Concierge poskytuje přístup ke službě Concierge a technické podpoře. Obě služby jsou dostupné na zavolání nebo prostřednictvím u. Služba Concierge uspokojí všechny potřeby vašeho životního stylu a technická podpora se postará o případné technické problémy týkající se telefonu. Na domovské obrazovce se zobrazují novinkové kanály a informační kanály služby Vertu Select, které vás informují o nejnovějších zprávách a událostech. Systém A-GPS s mapami celého světa a navigačním softwarem vám pomůže najít cestu do neznámých lokalit. Tento telefon Vertu obsahuje 5megapixelový fotoaparát s automatickým zaostřováním, přehrávač médií a FM rádio. Osobní data, včetně fotografií a hudby, můžete ukládat do paměti o kapacitě 40 GB (8 + 32). Nový telefon Vertu je inteligentní telefon s mnoha funkcemi, vybavený klávesnicí typu QWERTY a displejem VGA s vysokým rozlišením pixelů. Telefon obsahuje ový program podobný ovým programům pro stolní počítače, vysoce funkční webový prohlížeč a schopnost souběžného zpracování více úloh. Zásluhou této flexibility představuje nejen ideální nástroj pro práci, ale je také velmi dobře použitelný pro správu osobních informací. Hodiny s mnoha funkcemi, které automaticky zobrazují místní čas a při cestě do jiné časového pásma zobrazí také čas ve vašem výchozím umístění. Přesný čas se udržuje automaticky pomocí funkce síťového času. Analogové hodiny zobrazují schůzky a budíky, abyste měli přehled o své správě času. Přístupové kódy Další informace o přístupových kódech a zabezpečení naleznete v části Nastavení zabezpečení na straně 34 nebo se můžete obrátit na technickou podporu společnosti Vertu. Osobní identifikační číslo (kód PIN) tento kód chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN (4 až 8 číslic) se obvykle dodává společně s kartou SIM. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován a pro jeho odblokování je vyžadován kód PUK. Kód UPIN Tento kód může být poskytován s kartou USIM. Karta USIM je zdokonalená verze karty SIM a je podporována mobilními telefony 3G. Kód PIN2 Tento kód (4 až 8 číslic) se dodává s některými kartami SIM a je vyžadován pro přístup k některým funkcím přístroje. Zamykací kód (nazývá se také bezpečnostní kód) zamykací kód, který chrání přístroj před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je Můžete vytvořit a měnit kód a nastavit přístroj, aby kód vyžadoval. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo mimo přístroj. Jestliže kód zapomenete a přístroj je zablokován, obraťte se na technickou podporu. Tato pomoc může být zpoplatněna a může dojít k vymazání veškerých osobních dat v přístroji. Další informace získáte od společnosti Vertu. 11

12 Představení telefonu Vertu Osobní odblokovací klíč (kód PUK) a kód PUK2 tyto kódy (8 číslic) jsou vyžadovány při změně zablokovaného kódu PIN nebo kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány s kartou SIM, požádejte o ně poskytovatele služeb sítě, jehož kartu SIM v přístroji používáte. Kód UPUK tento kód (8 číslic) je vyžadován při změně zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou USIM, obraťte se na poskytovatele služeb sítě, jehož kartu USIM v přístroji používáte. Číslo IMEI Mezinárodní identifikační číslo mobilního zařízení (číslo IMEI) toto číslo (15 nebo 17 číslic) se používá k identifikaci platných přístrojů v síti GSM. Umožňuje zablokovat přístup do sítě z odcizených nebo ztracených telefonů. Číslo IMEI svého telefonu naleznete v prostoru pro baterii pod baterií. Sériové číslo telefonu je vyraženo na krytu baterie. Jak získat pomoc a podporu Chcete-li se dozvědět více informací o používání telefonu nebo si nejste jisti, jak by měl telefon pracovat, můžete získat pomoc několika způsoby. Obraťte se na technickou podporu. Pomocí klávesy Concierge můžete zavolat nebo poslat technické podpoře společnosti Vertu. Obraťte se na službu Vertu Concierge, kde vám pomohou s libovolným problémem. Služba Concierge nabízí funkce osobní a komplexní pomoci prostřednictvím telefonní a ové podpory. Použijte možnost Nápověda v přístroji nebo tuto uživatelskou příručku. Použijte průvodce nastavením dostupné v telefonu. Průvodce zpřístupníte výběrem možnosti Menu > Ovlád. panel > Prův. nast. a pomohou vám s registrací a instalací u. Pokud se vám nedaří potíže vyřešit, proveďte některý z následujících kroků: Restartujte přístroj: vypněte přístroj a vyjměte baterii. Přibližně po minutě vraťte baterii na místo a přístroj zapněte. Obnovte původní nastavení od výrobce. Aktualizujte software přístroje. (viz Aktualizace softwaru na straně 141.) Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na službu Vertu Concierge nebo na prodejce výrobků společnosti Vertu. Před odesláním přístroje zpět z libovolného důvodu vždy zazálohujte data, která jsou v něm uložena. Nápověda v přístroji Telefon Vertu je vybaven vnitřním systémem nápovědy, který vám usnadní používání telefonu. 1. K většině funkcí je k dispozici místní nápověda, kterou zpřístupníte výběrem možnosti Volby > Nápověda. Představuje nejrychlejší cestu k získání okamžité pomoci. 2. Lze také zpřístupnit úplnou nápovědu výběrem možnosti Menu > Nápověda > Nápověda. Tato nápověda obsahuje funkci vyhledávání, kterou zpřístupníte výběrem možnosti Volby > Hledat. 3. Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, vyberte možnost Volby > Zvětšit velikost písma nebo Zmenšit velikost písma. 4. Na konci textu nápovědy naleznete odkazy na příbuzná témata. Po volbě podtrženého slova se zobrazí stručné vysvětlení. Texty nápovědy používají následující indikátory: Odkaz na příbuzné téma nápovědy. Odkaz na probíranou aplikaci. Chcete-li z textu nápovědy přepnout do aplikace otevřené na pozadí, vyberte možnost Volby > Ukázat otevř. aplikace a požadovaná aplikace se zobrazí. Karta SD Vyjímatelná karta SD je v telefonu Vertu běžně předinstalována. Karta obsahuje referenční příručku ve formátu PDF v podporovaných jazycích a doplňkový software. 12

13 Začínáme Začínáme Obsah balení kompletu Vertu 1 Telefon Vertu Constellation Quest RM-582V 2 Baterie: BP-4LV (Li-lon) 1 Síťová nabíječka s konektorem mikro USB (pro více oblastí) AC31 1 Stereofonní náhlavní souprava V Collection s kabelem 1 AV kabel CA-163V 1 Lešticí utěrka 2 Datové kabely mikro USB / USB (pro datové připojení a nabíječku) CA101V 1 Paměťová karta 32 GB Rozmístění prvků na telefonu Vertu přední strana V závislosti na místních předpisech se obsah balení může mírně lišit. 13

14 Začínáme Rozmístění prvků na telefonu Vertu zadní strana Telefon Vertu pohled zleva a zprava Pohled shora 14

15 Klávesy Č. popisku Klávesy 1 Mikrofon 2 Klávesa Volat 3 Menu 4 Kalendář 5 Klávesa Levá výběrová 6 Klávesa Domů 7 Sluchátko 8 My Key 9 Klávesa Pravá výběrová 10 Kontakty 11 El. pošta 12 Klávesa Konec 13 Klávesa Středová výběrová 14 Navigační klávesy (čtyřstranné) 15 Klávesnice QWERTY 16 Fotoaparát 17 Uvolnění D-kroužku pro zadní kryt 18 Sekundární mikrofon 19 Blesk / Svítilna 20 Reproduktor 21 Klávesa služby Vertu Concierge 22 Port USB 23 Zvýšení hlasitosti 24 Snížení hlasitosti 25 Místo upevnění poutka 26 Zámek klávesnice 27 Audiozdířka 3,5 mm 28 Klávesa pro zapnutí a vypnutí Nastavení telefonu Začínáme Vložení karty SIM a baterie VAROVÁNÍ: Před manipulací s baterií telefon vždy vypněte a odpojte nabíječku. VAROVÁNÍ: Kartu SIM udržujte mimo dosah malých dětí. DŮLEŽITÉ: Karta SIM a její kontakty se snadno poškodí. Při vkládání do telefonu, vyjímání z telefonu i jiné manipulaci zacházejte s kartou SIM vždy opatrně. Odstranění zadního krytu Otočte telefon Vertu zadní stranou k sobě a nehtem zvedněte horní polovinu D-kroužku. D-kroužek podržte mezi palcem a ukazováčkem a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček o čtvrtinu otáčky, dokud kryt neodskočí. Zadní kryt jemně zdvihněte podle obrázku. 15

16 Začínáme Vložení karty SIM DŮLEŽITÉ: Před vložením nebo vyjmutím karty USIM/SIM telefon vždy vypněte. Držák karty SIM zasuňte zcela zpět do těla telefonu. Vysuňte přihrádku karty SIM směrem vzad. Vložte kartu SIM do přihrádky karty SIM a zároveň ověřte, zda je zkosený roh umístěn vpravo dole a oblast se zlatými kontakty směřuje nahoru. Vložení paměťové karty DŮLEŽITÉ: Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty telefon vždy vypněte. Paměťovou kartu vložte do slotu těsně nad přihrádkou karty SIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů. Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty. 16

17 Začínáme Kartu zcela zasuňte, aby zapadla do správné polohy. Paměťovou kartu lze vytáhnout jejím zatlačením hlouběji do slotu, čímž se uvolní a poté snadno vytáhne. Uzavření zadního krytu Dva jazýčky na spodní části zadního krytu vložte do příslušných otvorů v těle telefonu. Sklopte zadní kryt do původní polohy a lehce stiskněte, dokud nezaklapne na své místo. Kryt by se měl pevně uzavřít pomocí velmi mírného tlaku. Vložení baterie POZNÁMKA: Před opětovným vložením baterie zkontrolujte, zda jsou karta SIM a paměťová karta správně usazeny. Obraťte baterii tak, aby tři kontakty směřovaly dolů. Natočte baterii tak, aby její kontakty byly vyrovnány s kontakty v přihrádce telefonu, a vložte ji do těla telefonu. 17

18 Začínáme Zapnutí telefonu Vertu Chcete-li telefon Vertu zapnout, stiskněte a přidržte klávesu Pro zapnutí a vypnutí (na níže uvedeném obrázku). Zámek klávesnice Klávesa pro zapnutí a vypnutí Po dodání telefonu Vertu bude možná nutné dobít baterii. Telefon lze dobít připojením k nabíječce nebo počítači pomocí kabelu s konektorem mikro USB. Následující seznam obsahuje možnosti, které se zobrazí po stisknutí klávesy pro zapnutí a vypnutí: Možnosti Popis Vypnout Výběrem této možnosti vypnete telefon Zamknout klávesnici Uzamkne se klávesnice Obecné Aktivuje se profil Obecný Tichý Aktivuje se profil Tichý Jednání Aktivuje se profil Schůzka Venku Aktivuje se profil Schůzka Pager Aktivuje se profil Schůzka Offline Telefon přejde do režimu offline, v kterém se nebudete moci připojit k síti Zamknout telefon Telefon se uzamkne Aktivovat úsporu Telefon se přepne do režimu úspory energie energie Uzamknutí a odemknutí klávesnice Chcete-li předejít nechtěnému použití kláves, můžete klávesnici telefonu Vertu zamknout. Posunutím zámku klávesnice (na výše uvedeném obrázku) dojde k uzamknutí klávesnice. Dalším posunutím klávesnici uvolníte. Je-li klávesnice uzamknutá, zobrazí se ikona klíče. Při přijetí příchozího hovoru dojde automaticky k dočasnému odemknutí klávesnice. Po ukončení hovoru se klávesnice vrátí do uzamknutého stavu. TIP: Klávesnici můžete zamknout rovněž stisknutím klávesy Levá výběrová a poté klávesy Pravá výběrová. Automatická ochrana kláves Můžete nastavit automatické uzamykání klávesnice funkcí ochrany kláves, pokud není telefon po nastavenou dobu používán. Postup nastavení automatické ochrany kláves: 1. Na domovské obrazovce vyberte možnost Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Zabezpečení > Telefon a karta SIM > Prodl. aut. zámku kláves. 2. Stiskněte klávesu Středová výběrová a zadejte dobu v minutách jako prodlevu automatického zámku nebo vyberte možnost Žádny, pokud tuto funkci nechcete používat. Další informace o zabezpečení telefonu naleznete v části Nastavení zabezpečení na straně

19 Začínáme Klávesa Domů Klávesa My Key Klávesa Domů je umístěna v levé horní části telefonu. Jedním stisknutím klávesy Domů se odkudkoli vrátíte na obrazovku Domovská obrazovka. Klávesa Domů bliká několika různými způsoby v závislosti na stavu telefonu. Indikátor Blikající bílé světlo Blikající zelené světlo Stálé zelené světlo Blikající červené světlo Blikající modré světlo Dvojitě blikající červené světlo Vysvětlení Telefon je zapnutý, ale neaktivní Probíhá nabíjení baterie Baterie je plně nabitá Baterie je téměř vybitá a je třeba ji dobít Došlo k události, jako je nová zpráva, zmeškaný hovor či Hlasový hovor je ztlumený My Key je klávesa, kterou může uživatel nakonfigurovat pro rychlý přístup až ke čtyřem vybraným aplikacím. Klávesa My Key je umístěna v pravé horní části telefonu. Postup nastavení klávesy My Key: 1. Provádíte-li nastavení klávesy My Key poprvé, zobrazí se stisknutím klávesy My Key čtyři pole, v nichž můžete zvolit aplikace, které chcete do daného pole přidat. 2. Stiskněte klávesu Středová výběrová na umístění aplikace, vyberte v seznamu aplikaci a poté stiskněte klávesu pro možnost OK. 3. Lze také zvolit možnost Žádná pro kteroukoli ze čtyř voleb nebo prostě aktivovat jen jednu. Postup výběru aplikace pomocí klávesy My Key: 1. Stisknutím klávesy My Key zobrazte rozbalovací menu. 2. Pomocí navigačních kláves nahoru a dolů přecházejte mezi ikonami a stisknutím klávesy Středová výběrová otevřete požadovanou aplikaci. Funkci My Key zpřístupníte výběrem možnosti Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > My Key. 19

20 Začínáme Vyhrazené klávesy Klávesy Menu, Kalendář, Kontakty a El. pošta jsou ve výchozím nastavení vyhrazeny. Tyto vyhrazené klávesy nabízejí rychlý přístup k určitým aplikacím a úkolům. Ke každé klávese byla přiřazena aplikace nebo úloha. Klávesy reagují odlišným způsobem na krátké a dlouhé stisknutí. V následující tabulce jsou uvedena výchozí nastavení vyhrazených kláves: Vyhrazené klávesy Některé klávesy může nakonfigurovat uživatel. Chcete-li nakonfigurovat klávesu, vyberte možnost Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > Dvojfunkční klávesa. Výběrové klávesy Číslo klávesy (viz strana 15) Klávesy Levá výběrová a Pravá výběrová umožňují volit možnosti zobrazené ve spodní části displeje přímo nad příslušnou klávesou Zvolit. Klávesy nastavení hlasitosti Krátké stisknutí otevře Dlouhé stisknutí otevře 3 Menu Spouštění aplikací 4 Kalendář Novou schůzku 10 Kontakty Nový kontakt 11 El. pošta Nový Hlasitost lze zvyšovat nebo snižovat stisknutím kláves nastavení hlasitosti na pravé straně telefonu. Viz níže zobrazené klávesy, + (zvýšení hlasitosti) a - (snížení hlasitosti). Klávesnice Qwerty Telefon Vertu používá klávesnici typu qwerty. Použitý jazyk softwaru lze v případě potřeby změnit. Vyberte možnost Menu > Ovlád. panel > Nastavení > Obecné > Přizpůsobení > Jazyk a poté možnosti Jazyk telefonu a Jazyk psaní. Psaní textu pomocí klávesnice Interpunkční znaménka můžete vložit stisknutím odpovídající klávesy nebo kombinace kláves. Přepínání mezi různými velikostmi znaků zajistíte stisknutím klávesy Shift. Chcete-li vložit číslice nebo znaky natisknuté na vrcholu kláves, stiskněte a přidržte odpovídající klávesu nebo stiskněte a přidržte funkční klávesu a stiskněte odpovídající klávesu. Chcete-li odemknout klávesnici v režimu číslic, stiskněte dvakrát funkční klávesu. Chcete-li smazat znak, stiskněte klávesu Backspace. Chcete-li smazat několik znaků, stiskněte a přidržte klávesu Backspace. Chcete-li vložit znaky nebo symboly, které nejsou na klávesnici zobrazeny, stiskněte klávesu Sym, kterou zobrazíte dvě obrazovky se speciálními znaky. Chcete-li kopírovat text, stiskněte a přidržte klávesu Shift a navigační klávesou zvýrazněte slovo, slovní spojení nebo řádek textu, který chcete kopírovat. Stiskněte klávesy Ctrl + C. Chcete-li vložit text do dokumentu, přesuňte se na požadované místo a stiskněte klávesy Ctrl + V. Chcete-li změnit jazyk psaní, stiskněte klávesy Shift + Sym nebo případně, pokud používáte klávesnici pro psaní textu, vyberte možnost Volby > Možnosti vkládání > Jazyk psaní a z dostupných možností zvolte jazyk. Chcete-li aktivovat prediktivní zadávání textu, vyberte možnost Volby > Možnosti vkládání > Aktivovat predikci. Chcete-li provést nastavení pro automatické dokončování slov, úroveň oprav chyb v textu a shody čísel, vyberte možnost Volby > Možnosti vkládání > Nastavení. 20

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E52 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 6.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 O vašem přístroji 5 Síťové služby 6 Správa digitálních práv 6 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržování softwaru přístroje a aplikací

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 6.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 6 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu 8 Nápověda

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části telefonu 5 Psaní na klávesnici 6 Tlačítko Zprávy 7 Vložení SIM karty nebo baterie 7 Vložení paměťové

Více

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E63 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E63 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-437 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 5. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Hledání nápovědy 9 Podpora 9 Nápověda v přístroji 9 Dokažte s přístrojem

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-412 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

KA Č U ÍR Ř NÍ P Č N E FER RE

KA Č U ÍR Ř NÍ P Č N E FER RE REFERENČNÍ PŘÍRUČKA ZAČÍNÁME- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 OBSAH BALENÍ KOMPLETU VERTU... 1 DISK CD-ROM... 1 SÍTĚ... 1 KONVENCE POUŽITÉ V PŘÍRUČCE... 1 SLOVNÍK... 1 TELEFON

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru na dálku 7 Aktualizace softwaru přístroje

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 5.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení SIM karty a baterie 12 Nabíjení baterie 14

Více

Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954

Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954 Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954 1.1. vydání CS 207.1 Uživatelská příručka Nokia 207 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty a baterie 4 Vložení paměťové karty 6 Nabíjení

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia 5800 XpressMusic - Uživatelská příručka. 7.1. vydání

Nokia 5800 XpressMusic - Uživatelská příručka. 7.1. vydání Nokia 5800 XpressMusic - Uživatelská příručka 7.1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-356 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Uživatelská příručka Nokia 301 Dual SIM RM-839

Uživatelská příručka Nokia 301 Dual SIM RM-839 Uživatelská příručka Nokia 301 Dual SIM RM-839 1.2. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Informace o podmínkách používání služeb Nokia a zásadách ochrany osobních údajů najdete na webu www.nokia.com/privacy.

Více

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání

Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka. 9213155 1. vydání Nokia 5730 Xpress Music - Uživatelská příručka 9213155 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-465 je ve shodě

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 5.3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení SIM karty a baterie 12 Nabíjení baterie 14

Více

Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka

Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka Nokia 6600i slide - Uživatelská příručka 9215852 2. vydání 2 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-570 je ve shodě se

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více