F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F-Secure Mobile Security for Windows Mobile"

Transkript

1 F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit. Během instalace je předchozí verze odstraněna automaticky. Způsoby instalace: 1. Přeneste do zařízení instalační soubor.cab. 2. Nalezněte a vyberte soubor.cab v Průzkumníku souborů v zařízení. 3. Chcete-li instalaci povolit, vyberte na vyzvání možnost Ano. 4. Výběrem možnosti Ano vyjádřete souhlas s licenčními podmínkami. 5. Po nainstalování aplikace budete vyzváni k restartování zařízení. Select Vyberte možnost Ano. 6. Je-li instalace připravena, je třeba produkt aktivovat. Pokud produkt neaktivujete, nechrání vaše zařízení. Spuštění aktivace: 1. Select Když po instalaci aplikace F-Secure Mobile Security poprvé zařízení zapnete, objeví se oznámení o aktivaci. Vyberte možnost Ano. 2. Vyberte typ aktivace: Chcete-li zahájit zkušební období, vyberte možnost Bezplatná zkušební verze a možnost Další. NEBO Chcete-li používat verzi s plnou licencí, vyberte pro typ aktivace možnost Registrační číslo a vyberte možnost Další. Zadejte registrační číslo a vyberte možnost Další. 3. Výběrem možnosti Ano se připojíte k aktualizační službě. Aplikace se připojí k aktualizační službě a odešle vaše registrační číslo. Během první aktualizace aplikace stáhne nejnovější databázi definic virů. 4. Po dokončení stahování bude zobrazena zpráva s informací, že registrace byla úspěšná a že aplikace je aktivována. Aktivaci dokončíte výběrem možnosti OK. 5. Po dokončení aktivace zkontrolujte zařízení na výskyt virů, abyste se ujistili, že je čisté. Další informace najdete v části Kontrola výskytu virů. Pokud máte platný registrační kód a aktuálně používáte bezplatnou zkušební verzi aplikace, přejděte do nabídky Koupit a aktivujte registraci zadáním svého registračního klíče.

2 Spuštění produktu Poté co aplikaci F-Secure Mobile Security aktivujete, se při každém zapnutí zařízení vždy spustí automaticky: 1. Pokud používáte systém Windows Mobile Professional nebo Classic, vyberte položky Start Programy Mobile Security. Pokud používáte systém Windows Mobile Standard, vyberte položky Start Mobile Security. 2. Pokud se zobrazí výzva ke spuštění virové kontroly, vyberte možnost Ano. 2. Kontrola výskytu virů Je-li zapnuta kontrola v reálném čase, operuje aplikace F-Secure Mobile Security na pozadí a automaticky kontroluje soubory. 1. Pokud je při kontrole v reálném čase nalezen virus, zobrazí se zpráva. Chcete-li zobrazit infikované soubory, vyberte možnost Ano. Chcete-li zobrazení zavřít, vyberte možnost Ne. 2. Zobrazení Infekce zobrazuje seznam infikovaných souborů v zařízení. Pro každou položku seznamu jsou zobrazeny stav (v karanténě, uvolněno) a název infikovaného souboru. 3. Výběrem infikovaného souboru zobrazíte další podrobnosti: Pokud používáte systém Windows Mobile Professional nebo Classic, poklepejte na možnost Zobrazit podrobnosti. Pokud používáte systém Windows Mobile Standard, vyberte položky Nabídka Zobrazit podrobnosti. Zpracování infikovaných souborů Způsoby zpracování infikovaných souborů: 1. Otevřete v hlavním zobrazení nabídku Ochrana proti virům. 2. Vyberte v nabídce Ochrana proti virům možnost Infikované soubory. 3. V zobrazení Infikované soubory vyberte infikované soubory, které chcete zpracovat. 4. Vyberte jednu z následujících akcí: Odstranit Odstraní infikovaný soubor. Jedná se o doporučenou možnost. Soubor bude ze zařízení zcela odstraněn. Karanténa Pokud infikovaný soubor ještě není v karanténě, umístí soubor do karantény. Soubor umístěný do karantény je uzamknut a pokud je aplikace F-Secure Mobile Security spuštěna, nemůže soubor zařízení poškodit. Uvolnit Uvolní soubor z karantény. Uvolněný soubor již dále nebude uzamknutý. Přístup k tomuto souboru je na vaše riziko. Pokud používáte systém Windows Mobile Professional nebo Classic, poklepejte na softwarové tlačítko. Pokud používáte systém Windows Mobile Standard, vyberte položku Nabídka a poté vyberte akci.

3 3. Ochrana proti neoprávněnému síťovému provozu Brána firewall operuje v aplikaci F-Secure Mobile Security bezobslužně na pozadí. Monitoruje příchozí a odchozí síťový a internetový provoz a chrání uživatele před pokusy o vniknutí. Předem nadefinované úrovně brány firewall umožňují uživateli změnit úroveň ochrany podle vlastních potřeb. Výběr úrovně zabezpečení Výběr úrovně zabezpečení: 1. Otevřete v hlavním zobrazení nabídku Brána firewall. 2. Vyberte v nabídce Brána firewall možnost Nastavení. 3. Vyberte jednu z následujících úrovní brány firewall: Odmítnout vše Zastavuje veškerý síťový přenos. Vysoká Povoluje většinu běžně používaných aplikací a blokuje veškerý příchozí provoz. Normální Povoluje všechna odchozí připojení a blokuje veškerý příchozí provoz. Povolit vše Povoluje veškerý síťový přenos. Vlastní Povoluje síťový přenos na základě pravidel uživatele. Chcete-li upravit sadu vlastních pravidel, vyberte úroveň zabezpečení Vlastní a položku Upravit vlastní pravidla. 4. Ochrana důvěrných informací Pomocí ochrany proti krádežím zajistíte, že vaše zařízení a data na něm uložená nebudou v případě krádeže zařízení zneužita. Paměťové karty lze snadno vyjmout. Důvěrné informace ukládejte do paměti zařízení. Kód zabezpečení Kód zabezpečení slouží k dálkovému určení polohy, zamknutí nebo vymazání zařízení. Minimální délka kódu zabezpečení je alespoň osm znaků. Použijte kód, který si snadno zapamatujete, ale který lze těžko uhodnout. Kód zabezpečení uložte na bezpečném místě. Vzdálené aplikace Anti-theft Pomocí vzdáleného lokátoru můžete zaslat SMS zprávu ztracenému zařízení a tím určit jeho polohu. Vzdálené zamknutí slouží ke vzdálenému zamknutí zařízení odesláním vámi vytvořené zprávy SMS do zařízení. Chcete-li používat vzdálené zamknutí, ponechávejte zapnutý zámek zařízení. Vzdálené vymazání slouží ke vzdálenému vymazání zařízení odesláním vámi vytvořené zprávy SMS do zařízení. Vymazání odstraní ze zařízení veškerá data, která jsou v něm uložena.

4 Nastavení vzdáleného zamknutí a vymazání: 1. Otevřete v hlavním zobrazení nabídku Ochrana proti krádežím. 2. Vyberte v nabídce Ochrana proti krádežím možnost Nastavení. 3. Zvolte funkce, které chcete zapnout: Chcete-li aktivovat vzdálené určení polohy zařízení, zvolte položku Zapnout lokátor. Chcete-li vzdáleně vymazat zařízení, zvolte položku Zapnout vzdálené vymazání. Chcete-li vzdáleně zamknout zařízení, zvolte položku Zapnout vzdálené zamknutí. Vzdálené zamknutí lze povolit pouze tehdy, je-li zamknutý zámek zařízení. 4. Zadejte svůj kód zabezpečení. Opakovaným zadáním kód potvrďte. Chcete-li aktivovat vzdálené určení polohy, zamknout nebo vymazat zařízení: Chcete-li určit polohu zařízení, pošlete do zařízení SMS s následující zprávou: #LOCATE#<kód zabezpečení> (Například: #locate# ) Chcete-li zařízení zamknout, pošlete do zařízení SMS s následující zprávou: #LOCK#<kód zabezpečení> (Například: #lock# ) Chcete-li zařízení vymazat, pošlete do zařízení SMS s následující zprávou: #WIPE#<kód zabezpečení> (Například: #wipe# ) SMS výstraha Pokud dojde ke změně karty SIM ve vašem zařízení, ochrana proti krádežím vám může zaslat upozornění. Chcete-li použít upozornění textovou zprávou, zapněte nastavení Upozornění textovou zprávou při změně karty SIM a zadejte telefonní číslo, na které by v případě změny karty SIM v zařízení měla být textová zpráva odeslána. 5. Ochrana při procházení Internetu Ochrana procházení poskytuje ochranu před weby, které mohou odcizit vaše osobní údaje, jako jsou čísla platebních karet, informace o účtu uživatele a hesla. Ochrana procházení kontroluje weby, které procházíte aplikací Internet Explorer. Pokud je aplikace Internet Explorer výchozím prohlížečem, je po aktivaci softwaru F-Secure Mobile Security ochrana procházení zapnuta automaticky. Jestliže používáte prohlížeč jiného výrobce, nebude vás ochrana procházení na Internetu chránit. Nastavení ochrany procházení: 1. Otevřete v hlavním zobrazení nabídku Ochrana procházení. 2. Vyberte v nabídce Ochrana procházení možnost Nastavení. 3. Pokud chcete ochranu procházení zapnout, vyberte možnost Povolit ochranu procházení.

5 4. V části Používaná síť vyberte, zda chcete ochranu procházení používat neustále nebo jen když procházíte Internet prostřednictvím sítě svého operátora: Chcete-li používat ochranu procházení, jen když používáte síť svého operátora, vyberte možnost Pouze můj operátor. Chcete-li ponechat ochranu zapnutou, když cestujete nebo se pohybujete mimo síť svého operátora, vyberte možnost Všichni operátoři. 6. Zajištění aktuálnosti produktu Automatické aktualizace Součástí aplikace F-Secure Mobile Security je služba zajišťující automatické aktualizace; to znamená, že databáze definic virů v aplikaci je pravidelně aktualizována. Pouze aktuální databáze definic virů totiž dokáže zařízení chránit proti nejnovějším virům. Automatické aktualizace jsou spuštěny po aktivaci produktu. Aby mohla být aplikace aktualizována, vyžaduje aktivní připojení k Internetu. Když je k dispozici připojení k Internetu, aplikace zkontroluje čas poslední aktualizace databáze definic virů a v případě potřeby stáhne nové aktualizace. Ruční aktualizace Aplikaci a databázi definic virů lze také aktualizovat ručně: 1. V hlavním zobrazení vyberte položky Nabídka Aktualizace. 2. Výběrem možnosti Ano potvrďte, že chcete získat nejnovější aktualizaci. 3. Je-li k dispozici nová aktualizace aplikace a zobrazí se výzva k jejímu stažení, vyberte možnost Ano. 4. Po dokončení aktualizace zkontrolujte zařízení na přítomnost virů výběrem možnosti Ano. Další informace najdete v části Kontrola výskytu virů. Další informace Technická podpora Potřebujete-li další informace, stáhněte si z adresy uživatelskou příručku k produktu (dostupná v angličtině). Máte-li ohledně aplikace jakékoli otázky, na které jste nenašli odpověď v příručkách ani ve službách online na adrese můžete kontaktovat svého místního prodejce F-Secure nebo přímo společnost F-Secure Corporation.

6 PRÁVNÍ OMEZENÍ F-Secure a trojúhelníkové logo jsou registrované ochranné známky společnosti F-Secure Corporation a názvy, symboly a loga produktů F-Secure jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti F-Secure Corporation. Všechny názvy produktů uvedené v této příručce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností. Společnost F-Secure Corporation se zříká vlastnických zájmů týkajících se známek a názvů jiných vlastníků. Přestože společnost F-Secure Corporation vynakládá maximální úsilí na zajištění přesnosti těchto informací, není zodpovědná za chyby a nepřesnosti, které se zde mohou vyskytnout. Společnost F-Secure Corporation si vyhrazuje právo měnit specifikace uvedené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Není-li uvedeno jinak, jsou společnosti, názvy a data, jež jsou použita v příkladech, smyšlená. Žádná z částí tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronickými či mechanickými, za jakýmkoliv účelem, bez explicitního písemného povolení od společnosti F-Secure Corporation. Tento produkt může být chráněn některými z následujících patentů společnosti F-Secure: GB , GB , GB , GB , GB , GB , GB Copyright 2010 F-Secure Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27

Obsah. Začínáme...6. Práce s obrázky...36. Volání...17. Přenos a použití obsahu...43. Přehrávač Walkman...27 Obsah Začínáme...6 Sestavení...6 Zapnutí telefonu...6 Nápověda...7 Nabíjení baterie...8 Přehled telefonu...9 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...13 Paměť...14 Jazyk telefonu...15 Zadávání textu...15

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více