Soubory pro interaktivní výuku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubory pro interaktivní výuku"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 8 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen,,zákon ) Soubory pro interaktivní výuku 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Sídlo: Olomoucká 61, Brno, PSČ IČ: DIČ: CZ Statutární zástupce: Ing. Lubomír Štefka, ředitel školy Kontaktní osoby: Ing. Pavel Pachlopník, tel.: , nebo Ing. Karel Tejkal, tel.: , 2. Druh veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku zboží ve smyslu 8 Zákona a zároveň veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 Zákona s předpokládanou hodnotou zakázky do ,-Kč s DPH. 3. Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je dodávka 8-mi interaktivních tabulí vč. autorského software pro práci s tabulemi, 8-mi projektorů pro ultrakrátkou projekci, ozvučení, pořízení 8-mi PC, instalace a zajištění školení uživatelů. Cílem vybavení 8-mi učeben A2, A4, A5, A8, A9, A10 A11 a TEA interaktivními tabulemi s dotykovým povrchem a s ozvučením, autorským SW pro práci s tabulemi, projektory pro ultrakrátkou projekci, osobními počítači včetně instalace všech zařízení bude zajištění inovace a modernizace výuky odborných teoretických a praktických předmětů, v souladu se ŠVP a s využitím digitálních učebních materiálů. 3.1 Požadavky zadavatele na technické parametry dodávky: Interaktivní tabule Tabule s dotykovým povrchem: - Musí prostým dotykem na plochu prstem i perem umožnit ovládání aplikací a psaní poznámek (obě podmínky platí současně, uživatel má na výběr). - Na ploše musí být dotykem k dispozici základní nástroj pro ovládání aplikací - levé a pravé tlačítko myši. - Musí umožnit pracovat současně dvěma uživatelům najednou včetně výběru všech nástrojů a menu pro práci (barvy písma, geometrických tvarů apod.). - Nesmí vyžadovat přepínač modu, ať už hardwarový nebo softwarový, pro aktivaci multidotykových gest a ovládání. - Musí podporovat multidotyková gesta operačního systému i mimo SW aplikaci dodávanou společně s tabulí. - Požadovaná technologie snímání dotyků DViT (Digital Vision Touch) - Součástí tabule musí být softwarové ovladače a tvůrčí software pro uživatele lokalizovaný do češtiny. - Velikost aktivní plochy tabule min. 187 x 117 cm, s poměrem stran 16:10 1

2 - Včetně instalace, potřebné kabeláže, lišt a instalačního materiálu Poznámky: 1) S výjimkou učebny TEA budou tabule umístěny uprostřed čelní stěny. V učebně TEA bude tabule umístěna pevně na zdi dle dispozice zadavatele. 2) Požadovaná záruka na dodávku min. 36 měsíců. Povrch tabule: - Povrch tabule musí být tvrdý a odolný a musí být možné použít ho i s magnety. - Musí být matný, určený pro promítání obrazu a svými vlastnostmi omezovat odlesk. - Tabule musí rozpoznat, chce-li uživatel ovládat aplikace nebo popisovat (pořizovat poznámky) nebo mazat. Mezi těmito stavy musí tabule jednoduše rozlišovat. - Musí umožnit vpisovat poznámky do aplikaci MS Word, Excel a Powerpoint, případně dalších. Pera: - Uživatel musí mít k dispozici 2 pera píšící různými, nastavitelnými barvami a houbičku pro mazání. Nástroj (psaní, mazání) musí být aktivován pouhým zdvižením pera nebo houbičky a tabule musí aktivovaný nástroj indikovat. - Pera musí být bezdrátová, bezbateriová, mechanicky a konstrukčně odolná. - Tabule nesmí být na perech závislá, musí být ovladatelná i bez per pro případ, že se pera ztratí (nebo jsou uživateli nedostupná) Tvůrčí software pro tvorbu DUMů (digitálních učebních materiálů) - Autorský software pro tvorbu výukových materiálů (DUM) - Software musí být k dispozici minimálně pro platformy Microsoft Windows XP, Vista a Windows 7, Apple (MacOS) a Linux - Plně lokalizovaný do českého jazyka - Obsahující výukové galerie a předpřipravené aktivity pro pedagogy (pracovní listy) a studenty v počtu minimálně 6000 ks - Licence umožňující instalaci na školní i domácí počítače pedagogů - Bezplatný upgrade neomezeně - SW pro tvorbu DUMů musí umožňovat ovládání dalších pomůcek připojených k interaktivní tabuli jako je hlasovací zařízení, vizualizér - Musí umožňovat upgrade na řízení digitální třídy se stolními PC, notebooky, netbooky nebo tablety studentů Ozvučení - Aktivní reproduktory s možností montáže přímo na IA tabuli nebo na zeď učebny s komunikací přes USB rozhraní - Reproduktory mají 2 x USB rozhraní (připojení flash disku pedagoga nebo studentů) pro jednodušší práci vyučujícího - Požaduje se garance kvalitního ozvučení místnosti o rozloze min. 50 m², (sada) výkon min. 2 x 10W - Včetně potřebné kabeláže, instalačního materiálu a montáže - Požadovaná záruka: min. 24 měsíců Datový projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností vč. držáku a instalace - Datový projektor s krátkou projekcí (max. 40 cm od projekční plochy) - Požaduje se technologie tvorby obrazu 3xLCD - Světelný výkon min ANSI lm 2

3 - Nativní rozlišení WXGA (1280x800 bodů) - Kontrast alespoň 2000:1 - Korekce lichoběžníkového zkreslení vertikální +/- 5 stupňů - Životnost lampy v normálním režimu 2500 hod. - Videovstup RCA, S-Video, kompozitní a HDMI vstup - Cena včetně držáku pro ultrakrátkou projekci, potřebné kabeláže, lišt, instalačního materiálu, instalace a kalibrace projekce - Včetně vypínače pro odpojení instalovaných elektrospotřebičů od elektřiny a revizní zprávy - Požadovaná záruka: min. 36 měsíců na projektor, na lampu 36 měsíců nebo min hod. Poznámka: Ve stávajících učebnách používáme přípojné místo na učitelských stolech typu BTCZ 012. Požadujeme stejné řešení v učebnách A4, A5, A8, A9, A10 a A11. V učebně A2 přípojné místo již je a na učebně TEA přípojné místo nepožadujeme Pylonový, vertikální pojezd s křídly pro popis fixem - Požadováno celkem 7 tabulí s pylonovým pojezdem s křídly a 1 tabule v učebně TEA napevno na zeď s křídly. - Pylony musí umožnit vertikální, lehce ovladatelný, tichý a synchronizovaný posuv tabule, ozvučení, křídel i projektoru v rozsahu minimálně 100 cm. - Požaduje se vyvážení tabule. - Křídla musí být popisovatelná z obou stran, současně magnetická, povrch bílý - Křídla musí umožnit skrytí interaktivní tabule v případě zavření křídel. - Požadovaná záruka: min. 24 měsíců Poznámka: Každá interaktivní tabule v učebně musí mít výklopná keramická (plastová) křídla pro psaní poznámek pomocí popisovacích fixů Stolní PC včetně monitoru k interaktivní tabuli Základní deska Chipset H61, patice LGA 1155, DDR3 1333, SATA3, USB 3.0, integrovaná GLAN, integrované AUDIO, podpora grafiky v procesorech Sandy Bridge, výstup VGA, DVI, HDMI Procesor 2 jádra, 4 vlákna, 3,3 GHz, 3 MB cache, integrovaný grafický čip Intel HD Graphics 3000 Paměť 4 GB (2x2GB, 1333MHz, DDR3) Pevný disk min. 500 GB, 7200RPM, SATA III DVD mechanika DVD±RW DL Síťová karta integrovaná Zvuková karta integrovaná Skříň + zdroj MiddleTower, zdroj min. 400W Klávesnice kvalitní USB Myš laserová Monitor 22 LED, rozlišení 1680 x 1050 (16:10), jas min. 250 cd/m², odezva max. 5ms, vstupy D-sub, DVI-D Čtečka karet USB čtečka paměťových karet - Požadovaná záruka: min. 36měsíců, na místě u zákazníka následující pracovní den od nahlášení servisu 3

4 3.1.7 Instalace - Zhotovení veškerých rozvodů zajišťujících požadované funkce tabule tak, že kabely budou vyvedeny u učitelského stolu včetně vizualizéru Školení uživatelů akreditované MŠMT - Časová dotace školení, počet osob, osvědčení pro účastníky, realizace školení v místě plnění. 4. Doba a místo plnění veřejné zakázky Termín zahájení plnění: Termín ukončení dodávky a instalace: do Termín ukončení proškolení uživatelů: do Místem plnění veřejné zakázky jsou učebny v sídle zadavatele. Prohlídka místa plnění je stanovena na den ve 14 hod., sraz všech účastníků na vrátnici školy. 5. Kvalifikační předpoklady 5.1 Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč: - předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. - uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím zavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč: - předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - předložením dokladu o oprávnění v podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Uchazeč předloží ověřené kopie dokladů požadovaných v bodě Posouzení kvalifikace Posouzení prokázání kvalifikace učiní zadavatelem jmenovaná hodnotící komise za použití postupu podle 59 zákona. Nesplní-li uchazeč kvalifikace v požadovaném rozsahu zadavatelem bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení zadavatel oznámí uchazeči bezodkladně. 4

5 6. Nabídka uchazeče 6.1 Základní požadavky na nabídku - nabídka bude zpracována v českém jazyce a v písemné podobě - nabídka bude podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče / za uchazeče - nabídka bude podána v jednom originále v uzavřené obálce. Na přední straně obálky bude uvedeno : obchodní firma/ jméno a příjmení uchazeče, sídlo/ místo podnikání uchazeče, adresa zadavatele a označení:,,soutěž - Soubory pro interaktivní výuku - NEOTVÍRAT. - nabídka bude obsahovat všechny části a přílohy požadované touto zadávací dokumentací - součástí nabídky budou dvě uchazečem podepsaná vyhotovení návrhu kupní smlouvy - nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci, všechny listy nabídky budou navzájem spojeny či sešity tak, aby byly zapečetěny před jejich vyjmutím z nabídky 6.2 Struktura nabídky Nabídku je uchazeč povinen předložit v následující struktuře: - krycí list nabídky odpovídající příloze č. 1 této zadávací dokumentace - doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče podle čl. 5 této zadávací dokumentace - nabídková cena ve struktuře podle čl. 6.3 této zadávací dokumentace - doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče, předkládá se jen tehdy, pokud za uchazeče nebo právnickou osobu jedná jiná osoba, a oprávnění této jiné osoby k jednání za uchazeče nevyplývá z obchodního rejstříku či jiné podobné evidence - dvě uchazečem/ osobou oprávněnou jednat jménem/ za uchazeče podepsaná vyhotovení návrhu kupní smlouvy 6.3 Způsob zpracování nabídkové ceny - nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele včetně kalkulovaného zisku a bude sestavena jako cena pevná a nejvýše přípustná - nabídková cena bude uvedena v Kč, v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Takto členěná cena bude uvedena na krycím listě zakázky, který je přílohou č.1 této výzvy. - nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy - současně žádáme uchazeče o samostatné nacenění PC včetně operačního systému a samostatné nacenění monitorů. 6.4 Platební podmínky - zadavatel nebude poskytovat zálohy před zahájením dodávky a prací - plnění předmětu veřejné zakázky bude uhrazeno zadavatelem po řádném protokolárním předání a převzetí dodávky na základě uchazečem doručené faktury (daňového dokladu), které budou mít náležitosti podle příslušných právních předpisů České republiky, a bude vždy znít na aktuálně předanou dodávku a provedené práce (poskytnuté plnění). Způsobem podle předchozí věty bude zadavatelem hrazeno plnění předmětu veřejné zakázky do výše 90% sjednané ceny. Nárok na úhradu zbývající části sjednané ceny ve výši 10 % vznikne vybranému uchazeči až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení, nebráních již používání předmětu zakázky zadavateli, a po provedení školení uživatelů. Splatnost jednotlivých faktur (daňových dokladů) bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 5

6 dokladu zadavateli. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. - v případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti podle tohoto čl. 6.4 zadávací dokumentace, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění či opravě, aniž se dostane do prodlení s úhradou ceny díla či plněním jiné povinnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). 6.5 Záruční lhůta - délka záruční lhůty, jež uchazeč poskytne na předmět veřejné zakázky, bude vyjádřena počtem kalendářních měsíců. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí dodávky. Délka záruční doby bude stanovena na celý předmět veřejné zakázky, nikoliv na samostatné celky nebo jednotlivá zařízení, výrobky, příp. montážní práce. Uvede-li uchazeč rozdílné délky záruční doby pro jednotlivá zařízení, materiály, výrobky, montážní práce atd., bude při hodnocení brána v úvahu pouze nejkratší z uvedených lhůt. - uchazeč v nabídce podrobně popíše záruční a pozáruční podmínky (zajišťování servisu a oprav včetně hodinové sazby za práci), neboť je součástí hodnocení kritéria záruční lhůta 6.6 Smluvní pokuty - pokud uchazeč (prodávající) nepředá předmět zakázky ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli (kupujícímu) smluvní pokutu 2 000,-Kč za každý den počínaje dnem následujícím po vypršení smluvně stanovené lhůty k předání dodávky. - nebudou-li odstraněny nedodělky a vady v termínu obsaženém v zápise o předání zakázky - zboží je zadavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1 000,-Kč. - pro případ neodstranění vad v záruční lhůtě je stanovena smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč denně za každý jednotlivý případ prodlení - nárokováním, resp. úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele (kupujícího) na náhradu škody. Zadavatel (kupující) je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 7. Způsob, lhůta a místo pro podání nabídek - nabídku lze podat zadavateli poštou či osobně. Podání jiným způsobem, zejména elektronickou formou, není možné. - poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Olomoucká 61, Brno - osobně se nabídka podává zadavateli na adrese jeho sídla, na sekretariátu ředitele zadavatele, a to v pracovních dnech od 7.30 hod. do hod., v den otevírání obálek od 7.00 hod. do hod. - lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění výzvy zadavatelem a končí dnem a hodinou otevírání obálek, tedy dne ve 13 hod. v zasedací místnosti zadavatele. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). 6

7 8. Zadávací lhůta - uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 30 kalendářních dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. - uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do okamžiku uzavření kupní smlouvy, nejvíce však o 30 dnů. 9. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel zvolil za základní kritérium pro hodnocení nabídek kritérium ekonomické výhodnosti. Nabídku kvalifikovaného uchazeče proto bude posuzovat hodnotící komise jmenovaná zadavatelem neveřejně podle níže uvedených dílčích kritérií, která zadavatel stanovil a kterým přidělil váhu vyjádřenou v procentech. Kritéria určená zadavatelem pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu včetně přidělené váhy: výše nabídkové ceny včetně DPH 80% délka záruční doby na dodávku jako celek (měsíce), 20% záruční a pozáruční servis a jeho podmínky Výše nabídkové ceny včetně DPH jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou. Délka záruční doby jako celek (měsíce), záruční a pozáruční servis za nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejdelší záruční dobou a nejvýhodnějšími podmínkami záručního a pozáručního servisu Při hodnocení kritérií nabídky, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (např. kritérium výše nabídkové ceny včetně DPH) bude použit následující vzorec: nejvýhodnější nabídka (nejnižší hodnota) x váha kritéria v procentech hodnota hodnocené nabídky Při hodnocení kritérií nabídky, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejvyšší hodnotu (např. délka záruční doby) bude použit následující vzorec: hodnota hodnocené nabídky x váha kritéria v procentech nejvýhodnější nabídka (nejvyšší hodnota) Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. 10. Obchodní podmínky Návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č.2 této výzvy. 7

8 11. Ostatní požadavky a podmínky Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí, nesou je uchazeči. Nabídky nebudou uchazečům vráceny. Zadavatel nepřipouští variantní řešení technické ani cenové. Vítězný uchazeč nesmí zakázku postoupit jinému subjektu. Nabídka, která: a) nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami nebo b) bude označena nebo doručena v rozporu s těmito zadávacími podmínkami nebo c) bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude zadavatelem hodnocena. Zadavatel si vyhrazuje právo: a) neuzavřít kupní smlouvu s žádným z uchazečů b) zadání veřejné zakázky zrušit c) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací podmínky d) nevybrat žádnou nabídku uchazeče bez uvedení důvodu e) dále jednat a upřesnit konečné znění kupní smlouvy Tato zadávací dokumentace je samostatným dokumentem výzvy k podání nabídek. 12. Přílohy Přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace je: Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy V Brně dne Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 8

9 9

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ICT vybavení Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ICT vybavení

Více

Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace se sídlem: Krkonošská 613, 468 61, Desná III IČ: 70982597

Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace se sídlem: Krkonošská 613, 468 61, Desná III IČ: 70982597 Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu dle 12 ods.3 zákona 137/2006 Sb., na dodávky (dále jen zakázka. Zakázka je zadávána v souladu s pravidly a zásadami Smlouvy o založení ES a závaznými pravidly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky 1) NÁZEV ZAKÁZKY Technika pro interaktivní výuku, výpočetní technika, LMS systém 2) ZADAVATEL Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky 46/09/80 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Nákup výpočetní techniky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup výpočetní techniky VZ/2014/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy: Střední

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Otevřená škola

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Číslo zakázky: 1/2012 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky : Operační program Vzdělávání pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16 /01.0065 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 028/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0031 Název projektu: Škola hrou počítače ve

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli... 2 2. Předmět veřejné zakázky...

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole Základní škola a mateřská

Více

Zadávací dokumentace výběrové řízení

Zadávací dokumentace výběrové řízení Projekt Zavádění moderních prvků ve výuce SŠ Kostka, CZ.1.07/1.5.00/34.0670 Zadávací dokumentace výběrové řízení 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zakázky: Dodávka HW pro modernizaci výuky Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Název: IČO : 60418451 Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby: Zadávací dokumentace Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém

Více