Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009"

Transkript

1 P r o l o g Stvoření aneb Prastaré tajemství květu života, kniha 1 a 2 Drunvalo Melchizedek, Pragma 2009 Jsme mnohem víc, než víme. Před dlouhou dobou jsme se propadli z vysokého stavu vědomí dolů a teprve nyní se v nás začínají objevovat vzpomínky na to, co jsme zapomněli. Květ života existoval a znalo ho vše živé. Kdekoli jinde se ví, že je to vzorec stvoření, cesta dovnitř a ven; duch nás z této posvátné geometrie stvořil. Je to vepsáno v našich tělech, tyto informace jsou prastaré. Thovt, vysoký mistr z Atlantidy, Egypta a Řecka, on zejména poskytl tyto rozsáhlé informace autorovi. Žijeme ve zlomovém okamžiku pozemské historie. Svět dramaticky prožívá metamorfózu. Tím, že pochopíme náš současný stav, dokážeme se otevřít potenciálu nového rozšířeného vědomí, novému lidství na této planetě. Kniha Drunvala Malchizedeka přináší informace podložené vědeckými i matematickými důkazy, jak jsme se my, spirituální bytosti, ocitli ve fyzickém světě. Časy se nyní velmi rychle mění. V roce 1999 odhalila vědecká studie publikovaná v časopise American Demograhis, že se v této době objevuje v Americe a v západním světě zbrusu nová kultura, založená na hluboké víře v Boha, rodinu, děti, ducha, Matku Zemi a zdravé prostředí, ženskost, čestnost, meditaci, život na jiných planetách a jednotu veškerého života. Průzkum odhalil, že tvoří jednu čtvrtinu dospělých Američanů, překvapivých 44 miliónů dospělých. Je to celosvětově se objevující kultura, odehrává se zde něco velkého. Možná se nakonec změní i naše interpretace reality. Nejsme sami ve vesmíru a nebude trvat dlouho, než tyto skutečnosti budou každému zřejmé. V historii naší planety se před téměř 13 tisíci roky odehrála velmi dramatická událost a to, co se v minulosti stalo, ovlivňuje každý aspekt našeho současného života. Vše, co denně prožíváme, jaké technologie používáme, včetně válek, které zuří, jídla, které jíme, i toho, jak vnímáme své životy, je přímým důsledkem jistých událostí, jež se odehrály na konci trvání Atlantidy. Vše je propojené. Existuje pouze jedna Realita a jeden Bůh, avšak je nekonečně mnoho způsobů, jak je Realita interpretována. Na určitých realitách se více lidí shoduje a zveme je stupni vědomí. Díky jistým událostem před 16 až 13 tisíci lety, kleslo lidstvo z velmi vysokého stavu a propadlo se mnoha dimenzemi a mezistupni s rostoucí hustotou až do této 3dimenze. Bylo to jako pád do volného prostoru, ocitli jsme se v nekontrolovatelné spirále vědomí, v nezvladatelném stavu. Došlo zde k fyziologickým změnám a ke změně funkčního pojetí Reality. Nejdůležitější změna nastala ve způsobu dýchání prány, což je životní energie univerza. Prána je pro naše přežití mnohem důležitější nežli vzduch, voda, jídlo; způsob, jak dostáváme tuto energii do svých těl, zásadně ovlivňuje naše vnímání Reality. Pránická energie byla dříve vedena středem žlázy šišinky, která byla kulatá, vypadala jako oko velikosti pingpongového míčku, byla dutá, v otvoru čočka zaostřovala světlo, uvnitř byly receptory barvy. Z pohledu šišinky zjistíme, že vše je posvátnou geometrií a pochopíme, jak přesně byla realita stvořena. Vše se nachází uvnitř nás, ale k tomuto chápání nemáme přístup, protože jsme během pádu ztratili svoje vzpomínky a bez nich dýcháme odlišně. Začali jsme dýchat nosem a ústy a vedení prány mimo žlázu znamenalo rozdílné, polaritní vidění, mozková žláza šišinka degenerovala na velikost uschlého hrášku. Výsledkem bylo myšlení, že jsme uvnitř těla a z něho se díváme ven a jsme jaksi odděleni od toho, co je tam, což je naprostá iluze, mája. Prošli jsme mutací, jinak řečeno pochroumaly se chromozomy. Nad Zemí svítí červená kontrolka již 13 tisíc let a mnoho bytostí a úrovní vědomí spolupracuje na tom, aby rozřešilo otázku, jak nás navrátit zpět na cestu (DNA), kde jsme byli před tím. Bytosti ze všech koutů univerza se nám pokoušely s naším problémem pomoci, prováděly s námi experimenty, někdy legální cestou, někdy bez povolení. Pro bytosti existující v přirozeném stavu, nikoli na úrovni Pádu, je normou, že se snaží uvědomit se na několika úrovních vědomí najednou. Pro nás, kteří jsme po Pádu, je naše trojrozměrné vědomí odděleno od našich vyšších aspektů, a proto jsme si vědomi pouze toho, co se děje zde na Zemi; ve skutečnosti však existujeme přinejmenším na pěti, možná na více úrovních. Proto spojení s naším vyšším Já i nejvyšším Já je pravděpodobně tou nejdůležitější věcí, jaká se může udát v našem životě. Jakmile se spojíme s našimi Já, dostaneme absolutně jasné informace, jak postupovat krok za krokem jakoukoli realitou a jak sami sebe dovést zpět domů, do plného vědomí Boha. Návrat do našeho původního stavu je přirozeným procesem, který může probíhat snadno, ale i obtížně, a to v závislosti na našich modelech víry. Před Pádem jsme znali a zapomněli, že geometrická energetická pole okolo našich těl mohou být zvláštním způsobem roztočena za účasti našeho dechu. Tato pole obvykle rotují rychlostí blízkou rychlosti světla. Po Pádu se rychlost zmenšovala, až se pohyb zastavil. Pokud se toto pole vrátí do svých otáček, zve se Mer-Ka-Ba a poskytuje nám rozšířené vědomí o tom, kdo jsme, spojuje nás s vyššími rovinami vědomí a dokážeme si vzpomenout na nekonečné schopnosti naší bytosti. Mer-Ka-Ba je proti sobě rotující pole světla, jež vytváří současně duch i tělo. Je to jakési vozítko pro přesun z jednoho světa či dimenze do druhé a kromě pohybu různými realitami může také realitu tvořit. Božská láska zvaná někdy ničím nepodmíněná láska, všedávající, je primárním faktorem pro to, aby se Mer-Ka-Ba stala opět živoucím polem světla, bez božské lásky je pouze strojem. Když se spojíme s naším vyšším Já, vše ostatní bude automaticky následovat. Budeme stále žít svůj život, ale vše, co uděláme, bude mít velkou sílu a v našich činech, myšlenkách a emocích bude moudrost. Když jsme prodělali Pád, rozštěpili jsme se ve skutečnosti do tří, ale především do dvou hlavních prvků, mužského a ženského. Pravá hemisféra ovládá levou stranu našeho těla, to je naše ženská složka. V ženské složce jsou naše psychické a emocionální aspekty života. Tato složka ví, že je pouze jeden Bůh a vše je jednota. Tato složka sebou nenese mnoho

2 problémů. Problém spočívá v mužské složce, v levé polovině mozku. Povaha orientace mužské hemisféry má logickou složku dominantní, ženská orientace ji má potlačenou. Levá hemisféra nepozná, že Jednota existuje beze vší pochybnosti a proto mysl zůstane oddělena od celistvosti a plnosti svého potencionálu; dokonce i na Boha pohlíží z hlediska duality, jako na dva póly světla, na světlo a temnotu. Proto oficiální věda musí být ve hmotné dimenzi oddělena od takových zdrojů, jako jsou např. paranormální jevy. Projevují se tak muži, kteří říkají ženě, že její pocity nejsou právoplatné a že pouze logika je věrohodná a pravdivá a že se tudíž musíme řídit logikou. Žena nemá mužskou logiku, ona zná jinou cestu, cestu samotného života, ten plyne, a žena má rovněž pravdu. Mysl nikdy nepozná Realitu, dokud vše neprožije v srdci. Muž a žena se vzájemně doplňují. I kdyby existovala nepatrná pochybnost o Jednotě, aspekt levé hemisféry nás bude brzdit a nikdy nedokážeme chodit po vodě. Spirituální zdraví se vrací skrze vyrovnanost. Pokud vidí levá hemisféra ve všem absolutní Jednotu, začíná se uvolňovat a umožňuje integrovat obě protichůdné strany mozku a synchronizovat je. Po té začne šišinka fungovat odlišným způsobem, pak lze během meditace zaktivovat světelné tělo a může začít celý proces regenerace a obnovení naší předchozí vyšší roviny vědomí, je to proces růstu. Jakmile se Mer-Ka-Ba otáčí, můžeme velmi rychle dosáhnout pozoruhodných výsledků. Mnoho idejí a faktů, které jsme se učili ve škole, už neplatí a lidé po celém světě si to začínají uvědomovat. Nemůžeme pochopit, jak jsme se do současné situace dostali, pokud nepoznáme děje, které nás tam dovedly. Roky 1912 a 1990 byly velmi důležité. Období mezi nimi bylo pravděpodobně jedno z nejdůležitějších období na Zemi. Rok 1912 byl rokem začátků pokusů s cestováním v čase při experimentech mezi mimozemskými Šediváky a lidmi. A rok 1990 byl prvním rokem, kdy byla pro naši planetu dokončena síť pro nanebevstoupení; během té doby se stalo mnoho dalších událostí. V roce 1912 nastala změna v kurzu naší evoluce, proběhly experimenty, které se podobaly Filadelfskému experimentu v roce 1942 a 1943; důsledky experimentu byly velmi katastrofální a lze se jen domnívat, že jím byla v roce 1914 vyvolána první světová válka. Po této události to již nikdy nebylo, jako před tím. Před 1. SV se lidé velmi zajímali o spiritualitu, o meditaci, o pochopení minulosti. Po válce jako bychom duchovně usnuli a probudili se až v šedesátých letech. Sfinga je největší socha na této planetě. Byla vytvořena velmi kultivovanou kulturou, nikým, koho nyní na Zemi známe. Věda nakonec musela uznat, že je stará 10 až 15 tisíc let, možná i starší a musela se podívat na Platonova slova v novém světle, když psal o jiné kultuře na jiném kontinentě zvaném Atlantida. Nejstarší civilizovaní lidé na světě byli údajně dle konvenční vědy Sumeřané, kteří žili kolem roku př. Kr.; ovšem Sfingu nestavěli tito vlasatí barbaři. Na Zemi musel být někdo, kdo byl vysoce civilizovaný a žil před více jak 10 tisíci lety. Tím se zcela mění náš pohled na to, kdo si myslíme, že jsme. Edgar Cayce, zvaný spící prorok, předpověděl, že sfinga obsahuje dveře k Síni záznamů, kde má být podzemní komora, obsahující fyzické důkazy o vyšší pradávné civilizaci na Zemi. Ve skutečnosti se naše civilizace podle Thovta datuje do doby před 500 miliony lety a naše prvotní kultura pocházela z hvězd. Ale před 5 a půl miliony lety se stalo něco kolosálního, co ovlivnilo i akašické záznamy. Vše, co se odehraje, odehraje se jednou provždy ve vibrační formě a je uchováno, přesto tyto záznamy byly zničeny. Člověk Thovt žil na Zemi již na počátku Atlantidy, dokonce se stal jejím králem na 16 tisíc let. Před 52 tisíci lety vyřešil otázku, jak zůstat se svým vědomím neustále v těle bez umírání a zůstal v něm až do roku 1991, kdy se přesunul do nového způsobu bytí, daleko za naším chápáním. Po potopení Atlantidy spolu s dalšími pokročilými bytostmi museli počkat 6 tisíc let, než mohli znovu obnovit civilizaci. Když se Egypt probudil k životu, nazval se Thovtem. Zvláště od Thovta pochází historie světa. V Egyptě, kde byl zván Písařem, sepsal vše, co se událo; byl dobrým a nestranným pozorovatelem. Čtyřicet dvě knihy Thovtovy zaznamenávají také události po Pádu, kdy se Atlanťané dostali do Egypta, ztratili schopnost plné paměti a bylo zavedeno písmo. Písmo zavedl ve světě Thovt; seznámení se s písmem bylo nesmírně důležitou událostí, možná nejvlivnějším počinem, jenž se kdy v tomto cyklu na planetě odehrál. Slovo hieroglyf znamená posvátné písmo. Když Egypt umíral, byl to Thovt, kdo rozhýbal další velkou kulturu, Řeckou. Otcem Řecka byl Pythagoras, díky Pythagorejské škole se začalo objevovat Řecko a z Řecka vyrostla naše současná civilizace. Ve svém spise Pythagoras sám říká, že ho Thovt vzal za ruku a odvedl pod Velkou pyramidu a naučil ho vše o posvátné geometrii a vlastnostech Reality. Jakmile se zrodilo skrze Pythagora Řecko, Thovt vstoupil do této kultury jako Hermes, zvaný Trismegistos. Od té doby měl mnoho dalších jmen. Spolupracoval s Drunvalem Melchizedekem až do roku 1991, od něj pochází největší množství informací. Používali kombinaci telepatie a holografických obrazů. Pokud chtěl něco popsat, mohl autor knihy to ochutnat, pocítit, očichat, vidět i slyšet. Sám sebe považoval Thovt za pozemšťana, neboť právě tady učinil první kroky k nesmrtelnosti. Jinak všichni pocházíme ve hře života odjinud, Země není tak stará, má pouze přes pět miliard let a Duch je věčný, vždy byl a bude; vždy jsme byli a budeme. V roce 1991 opustil se svou ženou Sešat tuto oktávu univerza a vkročili do zkušenosti života zcela jiného druhu. Jejich čin je pro nás důležitý. Symbol křesťanství, kříž, pochází od skupiny Egypťanů, kteří se jmenovali Koptové a žili v době, kdy Egyptská říše zanikala. Později se stali prvotnímu křesťany, pokud k nim zahrneme dvě další egyptské skupiny, které s nimi byly spojeny Esejce a Druidy. Veškeré vědomí má výlučný základ v posvátné geometrii. Dva z velikánů minulosti, Leonardo da Vinci a Pythagoras, pracovali s posvátnou geometrií. Velikost Země je v harmonii, v poměru fí, s Měsícem a tyto poměry můžeme najít v rozměrech lidského energetického pole. Lze jen hluboce žasnout nad dokonalostí stvoření. Znalosti posvátné geometrie podporují ideu, že člověk je referenční mírou tohoto univerza. Země, měsíce a celá sluneční soustava, fyzické tělo a Vejce života jsou ve vzájemném geometrickém vztahu a Velká pyramida je slučuje dohromady. 2

3 Posvátná geometrie. Květ života jeho vzory najdeme po celém světě i v univerzu, je to prvotní jazyk Univerza, zdroj všech jazyků, čistý tvar s čistými proporcemi. Představuje cyklus ovocného stromu od plodu k semenu a zpět ke stromu v pěti fázích. Ve středu Květu života je propojeno 7 kruhů, které tvoří obraz zvaný Semeno života. Vzor, který je integrální součástí přírody, je Strom života; stojí mimo jakoukoli rasu a náboženství, je univerzálním znakem. Položíme-li obraz Semene života na obrazec Stromu života, pochopíme jejich vztah. Dokonale do sebe zapadají, je to klíč. Původní Strom života měl dvanáct prvků; patří sem ještě 13 kruh, který se může a nemusí zobrazovat. Každá linie ve Stromu života, ať je s deseti nebo s dvanácti kruhy, odměřuje šířku a délku Vesicy piscis, a zároveň všechny mají proporce Zlatého řezu. Je to první poměr, který se zviditelní, když bychom vyšli z Velké prázdnoty. Dimenzionální roviny jsou od sebe odděleny 90 stupni, též čakry i hudební tóny jsou od sebe odděleny devadesáti stupni; abychom mohli vstoupit do 4dimenze, musíme udělat obrat o devadesát stupňů. Vše v této Realitě je sinusová nebo kosinusová křivka; to, co odlišuje jednu věc od druhé, je pouze její vlnová délka a vzorec. Dimenzionální roviny jsou v podstatě vlnovými délkami s rozdílným počátečním parametrem. Pokud bychom změnili vlnovou délku svého vědomí a souběžně s tím i svůj tělesný vzorec na vlnovou délku odlišnou od tohoto univerza, pak bychom z tohoto světa zmizeli a objevili se ve světě, na který jsme se naladili. Tento vesmír má základní vlnovou délku 7,23 cm. Ve spirituálním smyslu je touto vlnovou délkou slabika Óm, hinduistický zvuk tohoto vesmíru. Tato vlnová délka je různým způsobem vtisknutá do celého našeho těla. Čím je dimenzionální úroveň vyšší, tím se vlnová délka krátí a energie přibývá, při sestupu do nižších dimenzí se vlnová délka prodlužuje, energie se snižuje a zhušťuje. Většina kultur v kosmu tyto základní vědomosti má a ví, jak se dimenzemi pohybovat. My jsme toto vše zapomněli. Dá-li Bůh, jednou si na to zase vzpomeneme. Planeta Země prochází právě teď procesem přechodu do 4dimenze a ještě dál. Zanedlouho pro nás trojrozměrná složka této planety přestane existovat po té, co si tuto další dimenzi uvědomíme. Většina lidí ve vyšších dimenzích, kteří nás pozorují a s tímto procesem pomáhají, nyní věří, že do vyšších dimenzí budeme se posunovat velmi rychle. Mezi dvěma celooktávovými vesmíry a mezi dvěma podvesmíry neboli alikvotními univerzy není nic, absolutně nic, tento prostor se zve prázdnota, dle Tibeťanů bardo. Avšak některá prázdna jsou černější než jiná a nejčernější jsou ta, která jsou mezi oktávami; ty jmenujeme Velkou prázdnotou nebo Zdí. Všechny dimenze jsou položeny jedna na druhou a každý bod časoprostoru je všechny zároveň obsahuje. Brána k jakékoli z nich je na kterémkoli místě. Ačkoli zde na Zemi, v geometrii naší reality, existují jistá posvátná místa, centra, uzlové body spojující Zemi s nebesy; jsou zde také zvláštní místa v prostoru, která jsou přímo spojena s geometrií prostoru. Zvou se někdy hvězdnými branami a otevírají prostor do dalších dimenzionálních rovin, jimiž lze snáze projít. Planety existují ve více než jedné dimenzi, Matka Země je mnohem komplexnější a složitější, než jak ji dovedeme z této zahuštěné roviny vnímat. A z jaké její dimenze k nám plyne energie, závisí na našem způsobu dýchání. Každý projev v naší realitě má ve skutečnosti tři složky, téměř v každé situaci je přítomna trojnost. Černá a bílá, šedá; horko a chlad, teplo; muž a žena, dítě; Slunce a Země, Měsíc; osy x,y,z; hmotu tvoří tři základní částice: protony, neutrony a elektrony; apod. Výjimky dvojnosti jsou velmi vzácné a souvisí s počátkem věcí, dvojnost v sobě zahrnuje zpravidla prvotní aspekty. Lidské vědomí nejpřirozenějším způsobem vnímá univerzum pomocí tří hlavních způsobů: pomocí času, prostoru a hmoty, při čemž každý z nich je odrazem svaté Trojice. Většina lidí si uvědomuje, že na Zemi se nyní děje něco neobvyklého, doba velmi akceleruje a přibývá událostí, které se dříve neděly, na planetě je mnohem více lidí, než kdykoli předtím. Porovnáme-li křivku vývoje lidských vědomostí, kapacity informací s populací, zjistíme, že ta první roste rychleji. Za dobu let do přibližně roku 1900 po Kristu, naše civilizace nashromáždila určitý počet bitů informací. O 50 let později se naše vědomosti zdvojnásobily. Za dalších 20 let se opět zdvojnásobily, po té už za 10 let. V současnosti se naše vědomosti zdvojnásobují každých několik let; vědomosti přicházejí jako lavina. Přibližně každých 18 měsíců se nyní u počítačů zdvojnásobuje rychlost a paměť. Počítače jsou vyráběny z křemíku a my lidé jsme z uhlíku, jde zde i o vzájemný vztah obou prvků. Vzhledem k těmto neuvěřitelným objemům vědomostí, které vstupují do našeho vědomí, začíná být evidentní, že nastává velká změna lidstva. Po tisíce let byly spirituální informace drženy v tajnosti, všechny duchovní skupiny a náboženství mají své tajné informace. Pak zčista jasně se rouška zahalující tajemství zvedla, stalo se tak uprostřed 60. let. Život na Zemi se každým okamžikem zrychluje a zrychluje a zřejmě vyvrcholí v něčem novém a odlišném, možná něčím, co je za hranicemi naší běžné představivosti. Proč právě v této době? Odpověď na tuto otázku je důležité pochopit, protože pak víte, proč se to děje právě teď a pak i porozumíte tomu, proč se to děje i ve vašem životě a proč máte být připraveni na nadcházející změny. Naše sluneční soustava se pohybuje vesmírem po spirále. Země a Měsíc obíhají kolem sebe navzájem. Země je třetí planeta od Slunce. Hvězdy vycházejí z naší galaxie v bílé spirále a přesně o 180 stupňů naproti jedné spirále vychází spirála druhá. Galaxie z boku vypadá jako létající talíř. Z pohledu shora světlé barvy představují bílo-světelné spirály a tmavé barvy černo-světelné spirály. Neviditelná strana naší Reality je ve skutečnosti mnohem větší než viditelná a zřejmě i významnější. Viditelná část je menší než 1% celku; neviditelné univerzum je náš pravý domov. Ve srovnání se světelnými oblastmi se tmavé chovají poněkud jinak. Naše sluneční soustava je úzce gravitačně spojena s hvězdou Sirius, se Siriem A i se Siriem B. Pohybujeme se vesmírem společně, spirálovitě se otáčíme kolem jednoho společného středu; naše osudy jsou těsně spojeny, jsme jedna 3

4 soustava. Každá z hvězd se ve skutečnosti pohybuje radiálně směrem od centra, i od centra galaxie. V rámci pohybu Země okolo Slunce existuje velmi pomalý kmitavý pohyb zvaný precese rovnodennosti a jeho jedna doba oběhu trvá skoro 26 tisíc let (čísla se liší, z těchto pramenů přesně let). Existují ještě další kmitavé pohyby, s kratšími i delšími periodami. Dle starých sanskrtských rukopisů jsou všechny tyto kmitavé pohyby nesmírně důležité pro vědomí na této planetě. Kmitavý pohyb zvaný precese jarní rovnodennosti probíhá elipsovitě. Konec směrem ke středu galaxie na dlouhé ose elipsy zve se apogeum. Spodní polovina elipsy ukazuje dobu návratu ke středu galaxie, horní od středu. Velké změny přicházejí kousek za oběma konci elipsy. V roce 1990 se naše pozice nacházela právě ve spodním bodě, v malé elipse a to značí, že se nacházíme v době velkých změn. Podle starobylých sanskrtských rukopisů, když dosáhneme horního malého oválu při pohybu směrem od středu galaxie, začínáme upadat do spánku a ztrácíme vědomí a padáme dolů dimenzionálními rovinami, dokud se nedostaneme do místa spodní malé elipsy, kdy se začneme opět probouzet a vystupovat skrze dimenzionální roviny nahoru. Plně procitneme až dosažením bodu v horní malé elipse, kousek za apogeem a pak začneme opět usínat. Není to stejně se opakující se pohyb uvnitř kruhu a díky tomu upadneme do spánku vždy na kratší dobu. Podobný cyklus děje se na Zemi při střídání dne a noci: jak ve velkém, tak v malém. Tibeťané zvou tyto konkrétní časové periody jugy, čili věky. Každá juga má svou vzestupnou i sestupnou fázi. Věk v horní malé elipse nazvali sestupná satja juga, následuje tréta, dvapara a káli juga, která má fázi sestupnou i na dolní polovině elipsy vzestupnou. Následuje vzestupná dvapara juga, kde se právě nalézáme. Konec káli jugy jsme opustili přibližně před 900 sty lety a nyní se nacházíme v čase, pro který byly předpovězeny úžasné věci. Tato doba přináší na Zemi obrovské změny. Když jsme procházeli káli jugou, byli jsme v nejtemnějším spánku. Neporozuměli jsme, co staré knihy říkají, nesprávně jsme interpretovali a proto bychom měli být opatrní, díky době napsání. Např. mnoho učenců tvrdilo, že jedna juga trvá 150 tisíc let, neměli pravdu, neporozuměli. Z fyzického pohledu se nacházíme mezi znameními Panny a Lva a z pohledu napříč nebeskou klenbou se na obloze pohybujeme z Ryb do věku Vodnáře. Tyto dva pohledy je třeba chápat souběžně. V roce 1930 Edgar Cayce předpověděl mnohé změny na dnešní dobu, také hovořil o posunu pólů. Geologové tomu nevěřili, avšak počali věc zkoumat a objevili, že k přepólování pólů došlo vícekrát; poslední posun nastal před 13 tisíci lety právě v bodě horní malé elipsy a další předchozí posun v době spodní elipsy. Vědci zjistili, že póly se někdy přepólují samy od sebe, objevili cyklus, kdy severní magnetický pól zůstává dlouhou dobu na svém místě a pak, v jednou dni jako mávnutím proutku přeskočí na jih. Přepnutí pokaždé proběhlo během chvíle. Za několik stovek miliónů let lze jich napočítat stovky. Spouštěcí mechanizmus pohybu pólů je zřejmě napojený na zemský geomagnetismus. Magnetické pole Země začalo slábnout před 2 tisíci lety, před 500 sty lety slábnutí počalo akcelerovat a v poslední době dějí se s magnetickým pólem neslýchané změny. Ptáci, zvířata, ryby, delfíni, velryby a další tvorové používají magnetické siločáry pro své migrační vzorce. Pokud dojde k jejich změně, ptáci létají na místa, kde by neměli být, velryby uvíznou na mělčině, což vidíme po celém světě. Také naše emocionální těla a naše paměť je svázaná s magnetickým pólem. Poruchy magnetického pole se budou stále častěji opakovat, dokud nenastane totální kolaps a posun pólů. To je jedno ze znamení konce časů. Není důvod se bát, zvláště když víme co se děje a proč se to děje a že jde o extrémně pozitivní jev. Harmonické a disharmonické úrovně vědomí. Dle Thovta na Zemi existuje pět totálně odlišných stupňů nebo úrovní vědomí, kterými člověk prochází. Především jde o odlišnou hladinu chromozomů: Každá úroveň má i odlišnou výšku těla, od cm po cm. Druhá a čtvrtá jsou disharmonické úrovně vědomí, ostatní jsou harmonické. Disharmonické úrovně nejsou v rovnováze a právě tady se teď nacházíme. Svět se stává nesmírně nestabilní a jednoho dne opustíme starý pohled na svět a uděláme ve svém vědomí obrovský transformační krok. Čím více se blížíme k této transformaci, tím více máme tendenci zničit vše, čeho jsme se dotkli. Nelze se dostat z první úrovně do třetí, aniž bychom neprošli druhou. Neměli bychom se však zde dlouho zdržovat, pokud se zde na Zemi jen o trochu déle zdržíme, naši planetu zničíme; i jen tím, čím jsme. Jsme mostem do dalšího světa a tento most uvádíme v život tím, že jsme naživu v této neuvěřitelné době. Když se podíváme na celkový obraz, vidíme dobré i špatné stránky a pochopíme, že chaos je právě částí pravdy a částí rození. V tomto okamžiku probíhá fenomenální změna lidského vědomí; za vším negativním je něco mnohem většího, rozsáhlejšího a posvátnějšího. V roce 1992 byl zveřejněn dokument: Světoví vědci varují lidstvo, podepsalo jej více než vědců ze 71 zemí. Dokument vyjmenoval seznam krizových oblastí: znečištěná voda, oceány, půda, atmosféra, úbytek rostlin a zvířecích druhů a přemnožení lidstva. Existuje více scénářů, co se bude dít; pokud se naplní byť jediný z nich, život na této planetě nakonec vymře. A kdykoli jeden systém přestane fungovat, přestanou fungovat i ty ostatní. Každou minutu vymírá na Zemi okolo 30 živočišných druhů. Z pohledu vesmíru vymírá život na této planetě velice rychle. A my se tváříme, že se nic neděje. Hromadíme si své peníze, řídíme svá auta a mneme si ruce. Pohledem, že vlastně řešíme na Zemi problémy života a smrti, se vážně zabývá jen málo lidí. I když nám vlády neposkytli celou pravdu, i když není všem dovoleno vědět všechno, tak v podstatě mnoho lidí dochází k pochopení pravdy, že zde na Zemi probíhá válka mezi penězi a životem, je to hrozné, ale pravdivé. Vlády vědí, že k odvrácení těchto krizí je nezbytné změnit způsob života, což z politického hlediska se nezdá být uskutečnitelné, žádný politik nechce provádět změny nepopulárního rázu, které by ho stály výhodný post. Vody jsou znečištěné, umírají moře a oceány. Středozemní moře je na některých místech až z 95% mrtvé. V Atlantickém oceánu pokračuje tento trend také velmi rychle. Pokud zmizí plankton, zmizíme s ním i my. Ozonovou díru mají 4

5 na svědomí různé chemikálie. Díra se rozrůstá a celá vrstva ozonu je proděravělá, takže všechna místa na Zemi se stávají člověku, zvířatům i rostlinstvu nebezpečná. V jižním Chile zvířata slepnou a na rakovinu kůže umírá stále více lidí. Největším problémem zůstává skleníkový efekt. Satelitní fotografie oceánů zaznamenávají tmavé skvrny nad Austrálií a Novou Guineou, označují vodu oceánu teplou 86 F. Dle vědecké studie Hamakera, když se voda ohřeje, stane se s planetou opak, velmi rychle se ochladí. Pokácí-li se stromy, shoří nebo jen zemřou, vypustí se do atmosféry oxid uhličitý a jeho určité množství znamená, že se spustí doba ledová; takto bylo zpuštěno již několik dob ledových. Trvá asi jen 20 let, než proběhne přechod tepla do zimy. Vlády na světě provedli již více jak 212 výbuchů nadzemních atomových bomb. V horní atmosféře se objevil CFC, výrobky s CFC jsou např. freon. Ale CFC je 4x těžší než vzduch, padá, nestoupá. Objevilo se podezření, že to byly právě výbuchy atomových bomb, které ho vynesly nahoru, nebyli jsme to my a naše spreje, způsobily to atomové vlády světa. Nyní provádějí atomové výbuchy pod zemí, což je možná nejnebezpečnější věc, která se v současnosti odehrává. Energie výbuchu se musí někam dostat a tak se odráží ještě 30 dní po explozi jako pingpongový míček dokola a způsobuje neuvěřitelnou škodu uvnitř země. Pokud se známý vědec A. Trombly nemýlí, zbývá pouze několik málo takových pokusů a Země se roztříští na malé kousky. Poslední drama je o AIDS. Ví se, že největší problém životního prostředí je nárůst světové populace. Spojené národy se měly rozhodnout, že vytvoří virus nebo nemoc, která zabije tři čtvrtiny obyvatel Země. Smíchali virus ovce a krávy a vytvořili virus AIDS, souběžně vytvořili lék. K aplikaci vybrali dvě skupiny, černochy a homosexuály. Na Haiti vypukla epidemie hepatitidy typu B mezi homosexuály a zde podle Dr. Stekera byl ve vakcíně proti hepatitidě použit i virus AIDS. Pokud bychom nebyli multidimenzionálními bytostmi, ale pouze fyzickou schránkou spojenou se Zemí, z níž nemůžeme odejít, byli bychom ve velmi vážné situaci. Ale protože jsme multidimenzionální bytosti, tak to, co se má odehrát na Zemi, může být hybným prostředkem pro nesmírný vývoj. Život je škola. Mája je mája. Pokud si uvědomíme svoji neuvěřitelně nebezpečnou situaci, můžeme se probudit a uvědomit si, čím jsme. Není už doba na to, abychom jen tak seděli a hráli si své hry. Důležité je nyní probudit svůj vnitřní život, své vnitřní vědomí; třeba meditací, která nás propojí s veškerým životem. Také uvědoměním si této situace, když ji začneme brát vážně a začneme tímto způsobem pracovat, změníme své vědomí. Jakmile vyšší vědomí vstoupí do 3D světa, nebudou problémy se životním prostředím skutečnou hrozbou. Dějiny světa. Během posledních 120 let byly objeveny a vykopány mnohé z měst, uvedených v Bibli. Byly vykopány tisíce válcovitých hliněných destiček, na nichž byla klínopisem popsána statisíciletá historie Sumeru a Země. Sumerské záznamy jsou nejstarší písemné záznamy staré asi let a velmi detailně popisují věci, které se staly až před 450 tisíci roky. Podle Thovta jsme my lidé na Zemi přes 200 tisíc let, před námi obývali Zemi jiné civilizace, které byly velmi vyspělé; zmizely beze stopy. Sumerské písemnosti patří k nejstarším, které máme, s výjimkou geometrického jazyka, jenž předcházel egyptským hieroglyfům. Existují sumerské tabulky napsané 2 tisíce let před Mojžíšem, které skoro slovo od slova popisují první kapitolu bible; dokonce obsahovaly jména Adama a Evy a jejich dětí. Planeta Nibiru (Babyloňané ji zvali Marduk) prochází naší sluneční soustavou každých 3600 let a pokaždé v té době dojde obvykle v naší sluneční soustavě k velké události (viz Sitchin: Dvanáctá planeta). Nibiru byla obydlena vědomými bytostmi Nefilim, kteří byli velmi vysocí, muži až 430 až 490 cm; nebyli nesmrtelní, ale žili dle sumerských záznamů 360 tisíc pozemských let. Asi před 450 tisíci lety začali mít problémy s atmosférou Nibiru, asi jako máme my s ozonem. Rozhodli se umístit do vyšší atmosféry částečky zlata, aby jako zrcadlo odrážely zpět světlo i teplo. Uměli cestovat vesmírem v rámci sluneční soustavy, na Zemi objevili velké zásoby zlata a přistáli na této planetě v oblasti současného Iráku, kde založili města. Zlato těžili v jihovýchodní Africe velmi dlouho, asi 100 až 150 tisíc let. Po té se nefilimští dělníci vzbouřili, nechtěli již pracovat v dolech, což bylo asi před 200 tisíci lety. Podle původních sumerských záznamů jsme byli mi lidé stvořeni tak, že 12 nefilimských vůdců použilo DNA primátů a vlastní DNA a vytvořili pokročilejší rasu, než jaká tehdy byla na Zemi. Chtěli tuto novou rasu kontrolovat a dát ji jediný úkol, těžit zlato. Skutečně ve zlatých dolech dle popisu Sumerů byly nalezeny naše kosti, staré asi 200 tisíc let, patřící Homo sapiens. Podle Thovta současná lidská rasa vznikla v roce před Kristem a původní lidé byli přemístěni na ostrov Gondwana u pobřeží jižní Afriky; zde se vyvíjeli asi před 50 až 70 tisíci roky. Sumerské záznamy popisují člověka vysokého jako jedna třetina výšky Nefilimů. Podle Thovtovy verze o původu lidské rasy byli Nefilimové, obři, naší matkou a Sirianci naším otcem. Nefilimové byli původně trojrozměrnými bytostmi, Sirianci byli původně čtyřrozměrní. Sedm Nefilimek spojilo vědomě své síly, nechali zemřít svá těla a stvořili vzorek sedmi propojených koulí vědomí, dle vzoru Genesis. Toto spojení vytvořilo bělo-modrý plamen, jemuž od pradávna říkali Květ života a přemístili jej do lůna Země. Egypťané toto lůno nazývají Síní Amenti, což je čtyřrozměrný prostor v trojrozměrném prostoru dvacet tisíc mil pod povrchem Země a je propojen s Velkou pyramidou. Uprostřed místnosti, kde je uložen plamen, stojí krychle a na něm je toto světlo, jenž je čistá prána, čisté vědomí, planetární ovum, které bylo stvořeno pro člověka, aby mohl začít novou evoluční cestu. Další rasa, Sirianci, sem přiletěli a věděli přesně, co mají dělat. Vstoupili Velkou pyramidou přímo do lůna Síně Amenti a stanuli před plamenem. Chápali spojení mezi myšlenkou a pocitem. V mysli se spojili s plamenem neboli ovem a určitým rituálem vytvářeli novou rasu na Zemi. V jedné rodině této rasy bylo 32 členů, polovina mužů a polovina žen. Naše Slunce je vodíkové, má jeden proton a jeden elektron. Tuto stavbu vodíku kopírujeme, a proto se ženíme a vdáváme vždy jeden s jednou. Na planetách s heliovým sluncem, které má dva protony, dva elektrony a dva neutrony, se 5

6 spojují dva muži a dvě ženy, aby měli děti. Staré slunce, jakým je Sirius B, které je bílým trpaslíkem a je vysoce vyvinuté, má systém 32 (germanium) protonů. Prvním ze Sirianců, kdo přišel na Zemi a byl šéfem v Jižní Africe, byl Enlil a přistál na vodě. Delfíni a velryby měli a mají nejvyšší úroveň vědomí na planetě a dle galaktických zákonů musel tedy vstoupit do moře, aby dostal povolení žít na Zemi a těžit zde zlato, neboť rasa z vnější planety musí dostat povolení od nejvyššího vědomí planetárního systému. Podle sumerských záznamů zůstal s nimi dlouhou dobu, a když nakonec vystoupil na souš, byl napůl člověkem a napůl rybou a pak v jednom okamžiku se stal celým člověkem. Zde je vhodné připomenout, že původně Kristus nebyl znám pod symbolem ryby, ale delfína. Existuje přímé spojení mezi kytovci a bytostmi lidského typu. Ze spojení obou ras narodilo se najednou sedm lidí, nejen Adam a Eva z původních příběhů a všichni byli sterilní, nemohli jsme se rozmnožovat. Dle sumerských záznamů, zatímco lidé těžili zlato v Africe, vzkvétala na severu nedaleko současného Iráku města, která byla mimořádně krásná. Rozkládala se v deštném pralese a obklopovalo je mnoho zahrad. Několik otroků z dolů bylo sem přivezeno na práce do zahrad. Jednoho dne přistoupil Enki (jehož jméno znamená had), mladší bratr Enlila, k Evě a řekl jí, že důvodem, proč Enlil zakázal lidem jíst ovoce ze stromu uprostřed zahrady, je to, že by pak byli jako Nefilimové, o čemž sám pochyboval. Proto přesvědčil Evu, aby snědla plody z jabloně ze stromu poznání dobrého a zlého; Evě tento čin dal schopnost rozmnožování, rození dětí. V Bibli se pro Boha užívá slova elohim a to znamená množné, ne jednotné číslo. Byl to Bůh, kdo stvořil lidstvo, rasu bytostí? Když Enlil zjistil, co Adam a Eva udělali, byl celý bez sebe. Zvláště nechtěl, aby jedli i z dalšího stromu v zahradě, stromu života, protože by se mohli stát nesmrtelnými. Enlil proto vykázal Adama a Evu ze zahrady na jiné místo a dál je sledoval, sepsal jména všech jejich synů a dcer a věděl vše, co se přihodilo v jejich rodině. To vše bylo zaznamenáno dva tisíce let před tím, než byla napsaná Bible. Od časů Adama a Evy se vyvíjela lidská rasa dvěma liniemi: první, kdy jsme se mohli množit a byli jsme svobodní a druhá, kdy jsme se nemohli množit a byli jsme otroky. Podle moderních vědců trvala ta druhá linie, kdy jsme těžili zlato, přinejmenším do doby před 20 tisíci lety. Tato linie byla kompletně smetena z povrchu za doby Velké potopy, zhruba před lety. Čtyři posuny zemských pólů nastaly v době, kdy se potopila Gondwana, pak když se potopila Lemurie, dál když se potopila Atlantida, což zveme Velkou potopou a čtvrtý posun zemských pólů má nastat nyní. Podle Thovta stupeň vychýlení zemské osy a stupeň posunu pólů, který podle vědy se děje poměrně pravidelně, přímo souvisí se změnou vědomí na této planetě. V současné době jsou póly prakticky posunuty o 90. To je velká změna a není pozitivní, je negativní, jdeme s úrovní vědomí dolu, ne nahoru. Thovt řekl, že po událostech s Adamem a Evou nastal velký posun zemských os a Gondwana se potopila a v Tichém oceánu se vynořila jiná pevnina nazvaná Lemurie, a na ni byli přemístěni potomci Adama a Evy. Lemurie se rozprostírala od Havajských ostrovů dolů až k Velikonočním ostrovům v sérii tisíce ostrovů. Zde se Adamova rasa vyvíjela asi okolo 70 tisíc let bez zásahu Nefilimů. V období Lemurie jsme byli velice šťastní, neměli jsme téměř žádné problémy. Naše evoluční cesta se zrychlovala a vyvíjeli jsme se velice dobře. Změnili jsme svoji kosterní strukturu, změnili jsme velikost a tvar lebky a úspěšně jsme vytvarovali svoji základnu páteře. Naše orientace byla spíše pravo-hemisférová, ženského charakteru. Evoluční cyklus si vybírá svůj charakter, naše rasa si zvolila být ženou. A když se Lemurie potopila, naše rasa byla srovnatelná s věkem dvanáctileté holčičky. Asi tisíc let před tím, než se Lemurie potopila, byli tam dva lidé, Aj a Tija. Oni objevili, že když se milujete jistým způsobem a jistým způsobem dýcháte, pak prostřednictvím takového početí dochází k jinému druhu zrození, kdy všichni tři, matka, otec a dítě se stanou nesmrtelnými. Čili když máte dítě za jistých okolností, tato zkušenost vás navždy změní. V běhu času lidé umírali a oni zůstávali naživu, začali si uvědomovat, že dokázali něco významného, tušili, že se stali nesmrtelnými. Nakonec založili školu. Byla to první mysterijní škola na Zemi, nazvaná Naakalská. V ní se lidé prostřednictvím tantry učili to, co my zveme zmrtvýchvstáním nebo nanebevstoupením. Tantra je hinduistický termín pro jógu neboli sjednocení s Bohem prostřednictvím sexuálních praktik. Oni tyto záležitosti uměli a začali je učit ostatní lidi. Než se Lemurie potopila, dokázali vyučit přibližně tisíc lidí. Šlo o interdimenzionální milování, vlastně se ani sebe vzájemně nedotýkali, ani nemuseli být v jedné místnosti, na jedné planetě. Kdyby měli k dispozici ještě pár tisíc let, mohli se dostat do bodu, kdy by se celá rasa přetransformovala do nového vědomí. Ale Bůh očividně řekl ne, teď není ta správná doba. Lemurie byla charakteru ženského a Lemuřané byli velmi psychicky založení, měli schopnosti dnes zvané též jako paranormální. Předem tedy věděli, že se Lemurie potopí a začali se na tuto událost připravovat dlouho předem. Převezli všechny svoje výtvory do jezera Titicata, do hory Mount Shasta a na jiná místa. Jejich nové osídlení sahalo od jezera Titicata přes střední Ameriku a Mexiko k severu k hoře Mount Shasta. Podle Thovta potopení Lemurie se odehrálo ve stejný okamžik jako vynoření Atlantidy; když se posunuly zemské osy, Lemurie klesla a Atlantida vyvstala. Atlantida byla poměrně velký kontinent, skládala se z jedné pevniny a devíti ostrovů. Jihovýchodní část spojených států tehdy ještě neexistovala, Florida, Louisiana, Alabama, Georgia, Jižní Karolína a některé části Texasu byli pod vodou. Ostrovy Atlantidy sahaly až k místu, kterému se nyní říká Klíče k Floridě. V květnu 1998 prezident egyptologické společnosti v Miami na Floridě prohlásil, že byla nalezena stará Atlantida blízko ostrovů Bimini; byly nalezeny podmořské pyramidy. 6

7 Když nastal pravý čas, Naakalští z Lemurie vytvořili spirituální zpodobnění lidského mozku na povrchu jejich Atlantského ostrova. Jejich záměrem bylo zrodit nové vědomí založené na tom, co se naučili na Lemurii. Věřili, že při vzniku nového vědomí Atlantidy bude první na řadě mozek a teprve potom tělo. Levá strana mozku mužská a pravá ženská jsou propojeny útvarem zvaným corpus callosum. Levá část mužská se na vše dívá absolutně logicky, tak, jak to napohled vypadá. Pravá ženská část je více zapojena do procesu něco si vyzkoušet, a ne to chápat. Ženské a mužské vnímání jsou navzájem svými zrcadlovými obrazy. Když se mužská část podívá na to, jak to vnímá ženská část, řekne: V tom není logika. Když se ženská část podívá na mužskou, řekne: Kde jsou v tom pocity? Dalším krokem byla projekce formy Stromu života na povrchu Atlantidy. Použili tvar s dvanácti kruhy, při čemž deset se jich nacházelo na hlavním ostrově, dva v okolí. Existují náznaky, že podle proporcí Stromu života byla vyprojektována dokonce i velikost a tvar měst na Atlantidě. Platon ve své knize Kritias o mnohém píše a také, že město bylo zbudováno z červených, černých a bílých kamenů. Jednoho dne mozek Atlantidy, Naakalská mysterijní škola, zčistajasna vdechla život Stromu života na povrchu Atlantidy. Nad každým kruhem Stromu života se začaly tvořit energetické víry a mozek Atlantidy psychicky zavolal Lemurské děti, které se z pobřeží Severní a Jižní Ameriky začaly přesidlovat do Atlantidy a budovat města. Lemuřané osídlili pouze osm z deseti oblastí. Mayské záznamy jasně tvrdí, že před pádem bylo na Atlantidě deset měst; stáří tohoto dokumentu je odhadováno na 3500 let, zve se Troanský kodex a je uložen v britském muzeu a detailně popisuje potopení Atlantidy a také, jak nesmírně důmyslně byla zbudovaná města a pyramidy. Dva prázdné energetické víry musely být vyplněny. Podle Thovta do nich proto vstoupili dvě mimozemské rasy naprosto odlišné. První rasou byli Hebrejci, kteří přišli z naší budoucnosti; byli jako dítě, které bylo v pátém ročníku, nedokončilo jej a muselo ho opakovat. Věděli mnoho věcí, které Atlanťané ještě nevěděli. Dostali povolení od Galaktického velitelství, aby vstoupili v onom čase na evoluční stezku Atlanťanů. Podle Thovta, jehož otec Thome se podílel na činnosti Naakalských, přinesli Hebrejští vývoji na Zemi prospěch, s jejich osídlením nebyly žádné problémy. Avšak druhá rasa, která sem v této době vstoupila, způsobila velké problémy. Tyto bytosti přišly ze sousední planety Mars. Podle Thovta vypadal Mars před miliony let podobně jako Země, byla to krásná planeta, měla oceány, vodu, stromy. Avšak její obyvatelé měli co do činění s předchozí luciferskou vzpourou, či experimentem. Na samém počátku toho experimentu jsme se nacházeli i my; všechno boží stvoření je experiment. Experimenty podobné luciferské vzpouře proběhly už čtyřikrát, kromě Lucifera se o to pokusily i jiné tři další bytosti, ale pokaždé to skončilo v celém univerzu naprostým chaosem. Experiment dramaticky selhal, planety byly zničeny a Mars byl jednou z nich. Život se tehdy pokusil vytvořit realitu oddělenou od Boha, což je totéž, co se děje nyní. Když se někdo pokusí oddělit od Boha, přetrhne svoje spojení s Realitou, která funguje na bázi lásky. Odstřihli svoje spojení s láskou, odpojili se od svého emočního těla a díky tomu se stali mužskými bytostmi s malou nebo téměř s žádnou ženskou kvalitou v sobě. Byly to čistě logické bytosti bez emocí. Všichni skončili v nekonečné válce, protože zde chyběl soucit a láska. Mars se stal bitevním polem. Než byl zničen, malá skupina obyvatel v časoprostorovém vozítku s umělou Mer-Ka-Bou opustila Mars, přenesli se do budoucnosti a nalezli místo k znovuosídlení na Zemi; to se mělo odehrát před 65 tisíci lety. O povolení ke vstupu nežádali, patřili ke vzbouřencům, neprošli normální procedurou. Vstoupili do dvanáctého víru Atlantidy a tak se stali součástí naší evoluční cesty. Tajná vláda a světoví multimiliardáři světa mají marťanský původ nebo většinu jejich genů a nepatrné nebo žádné emocionální tělo. Když dorazili na Zemi v počtu několika tisíc, první co udělali, pokusili se ovládnout Atlantidu. Atlanťané byli schopni zastavit jejich dobývání, avšak nemohli je poslat zpátky. Tyto události nastaly, když byli Atlanťané ve svém vývoji jako čtrnáctiletá dívka, které se zmocnil násilím mnohem starší muž, ve věku šedesáti nebo sedmdesáti let, bylo to jako znásilnění. Neměli jinou volbu a Marťané se nestarali, jaké měli pocity. Marťané zpočátku souhlasili, že se budou snažit pochopit ženské kvality, emocionální cítění, které postrádali. Avšak postupně začali do společnosti implantovat svou levohemisférovou technologii, o níž Lemuřané nic nevěděli. Všichni Lemuřané znali pravohemisférovou technologii, o níž dnes víme velmi málo; šlo o psychotronické stroje, virgule a podobné druhy věcí, s nimiž lze dělat absolutně vše, co si jen lze představit. Právě tak lze dělat vše s levohemisférovou technologií, když je dotažena do svého potenciálu. Ve skutečnosti jako vícedimenzionální bytosti nepotřebujeme ani jednu z technologií, a to je velké tajemství, které jsme již zapomněli. Marťané usilovně pokračovali v levohemisférové činnosti, dokud se nezměnila polarita naší evoluční stezky. Začali jsme vidět věci skrze levou hemisféru a změnili jsme svůj charakter z ženského na mužský. Marťané začali postupně vše kontrolovat a nakonec bez jediné bitvy vše ovládli, vlastnili veškeré peníze i moc. Lemuřané, ženský aspekt, byl odsunut do pozadí a bylo s ním zacházeno jako s méněcenným. Bylo to jako svatba, o kterou ženská část nestála a marťanská strana se nestarala o to, zda se jí to líbí či ne. Takhle to zůstalo po dlouhou dobu, přibližně do období před 26 tisíci lety, kdy pomalu začala nastávat další fáze. Tehdy došlo k posunu pólů a k malé změně ve vědomí. Tento posun se odehrál v bodě precese jarní rovnodennosti, v bodě, ke kterému se nyní opět blížíme. Tehdy se menší část Atlantidy potopila, což vyvolalo vlnu strachu. V té době již Atlanťané ztratili svou schopnost nahlížet do budoucnosti. Byli dlouho zmateni, trvalo přes dvěstě let, než se začali cítit opět bezpečně. Po nějakou dobu se dobře vyvíjeli, avšak před 13 až 16 tisíci lety se k Zemi přiblížila kometa, o níž předem věděli, neboť byli daleko více pokročilejší, nežli jsme dnes. Nastal velký spor, Marťané ji chtěli vymazat z oblohy svou technologií, ale ženský aspekt řekl: tato kometa je Božím pořádkem, nechme věci přirozeně plynout. Ať se stane, co se 7

8 má stát. Po mnoha argumentech Marťané zdráhavě souhlasili. Kometa spadla u západního pobřeží Atlantidy, kde je teď město Charleston. Kusy komety spadly do míst, kde žili Marťané a přivodili smrt velké části jejich populace, byli tím dotčeni a řekli: Je po všem. Právě jsme se s vámi rozvedli. Od této chvíle si budeme dělat jen to, co chceme my a dál už vás poslouchat nebudeme. Byl to počátek velké ztráty vědomí na Zemi. Marťané se rozhodli, že převezmou vládu nad Zemí. Nadvláda rostla zároveň s jejich zlostí. Chtěli znovu vytvořit syntetickou Mer-Ka-Bu, jenže už si přesně nepamatovali, jak. Připravili celý experiment a spustili spínač toku energie. Stupeň destrukce byl děsivý a hříšný, způsobil, že se otevřel otvor do nízko dimenzionálních rovin Země, ne do vyšších, ale do nižších. Udělali něco, co téměř zabilo Zemi. Přírodní katastrofy jsou proti tomu nic, ačkoli problémy, se kterými se potýkáme nyní, mají přímou návaznost na to, co bylo provedeno dávno. S opravdovým pochopením a dostatkem lásky může být životní prostředí napraveno během jediného dne. Avšak pokud by pokračoval tento experiment dál, byla by zničena Země navždy. Nemohli bychom nikdy použít Zemi jako základnu pro rašení semen. Ztracená kontrola nad polem umělé Mer-Ka-by vypustila zástupy nízko dimenzionálních duchů do vyšších dimenzionálních rovin Země. Tito duchové se dostali do světa, kterému nerozuměli, který neznali a zažívali totální strach. Museli žít, museli mít těla a tak vstoupili do lidí. Atlanťané nemohli zastavit jejich vstup do svých těl, byly jich stovky v každé osobě, každá osoba byla posedlá těmito bytostmi. Byla to největší katastrofa na Zemi, jaká se kdy odehrála. Marťanský pokus proběhl v oblasti, kterou zveme Bermudský trojúhelník. Dosud na dně oceánu rotuje elektromagnetické pole a vytváří syntetickou Mer-Ka-Bu, která zasahuje do hlubokého vesmíru a je zcela mimo kontrolu. Prvotní příčinou mnoha deformací na tomto světě, jako je pokroucení vztahů mezi lidmi, jako jsou války, problémy s manželstvím, emocionální rozrušení apod., je toto nevyrovnané pole, jež zapříčiňuje deformace až ve vzdálených oblastech vesmíru. To je důvodem, proč mimozemské bytosti se pokoušejí napravit to, co se stalo před dlouhou dobou. Co udělali v Atlantidě, bylo naprosto proti galaktickému zákonu, bylo to nelegální, ale přesto to udělali. Náprava nakonec bude zjednána, ale ne před rokem Oprava tohoto atlantského pole bude podle Thovta dokončena v tomto trojdimenzionálním roku. V době selhání Mer-Ka-By bylo na Zemi okolo 1600 pokročilých mistrů, kteří dělali vše pro nápravu této situace. Nakonec většinu duchů odstranili z lidí zpět do jejich světů. Avšak všechny systémy na Atlantidě, finanční, sociální a všechny koncepty života degenerovaly a kolabovaly, všichni lidé onemocněli. Mistři čelili událostem, jak uměli, byli dětmi, tak se modlili a volali do vyšších úrovní vědomí, včetně do Galaktického velitelství. Tento problém byl posuzován na mnoha vyšších úrovních života. Nebylo to poprvé, podobný druh událostí se stal předtím i na jiných planetách. Byly hledány prostředky, jak vyléčit celou Zemi se všemi jejími obyvateli. Věděli, že jediný způsob, jak to mohou udělat, je dostat nás zpět do Kristova stavu vědomí. Pokud bychom pak nebyli v Kristově vědomí, zničili bychom se. Ačkoli duch je věčný, výpadek života by byl dočasně ztracen. Problémem bylo, že jsme se nemohli do Kristova vědomí vrátit bez cizí pomoci, alespoň ne v krátkém čase; návrat přirozenou cestou zpět by trval velice dlouhou dobu. Problém byl tedy skutečně jen v čase. Byli jsme součástí širšího vědomí, které nás milovalo a z této lásky vzešlo přání asistovat při naší cestě zpět k vědomí nesmrtelnosti co nejrychleji, jak to jen jde. Bylo rozhodnuto, lidé na Zemi měli být objektem galaktického experimentálního projektu, který bychom provedli sami na sobě. Byly nám dány instrukce, jak postupovat a my jsme se jimi řidili úspěšně. Planetární síť jakákoli je éterická krystalická struktura, která obklopuje planetu a udržuje vědomí života všech živočišných druhů na planetě. Původně bylo okolo Země 30 milionů sítí, nyní jich je přibližně 13 až 15 milionů, jejich počet rapidně klesá. Každá z těchto sítí má svoji geometrii a každá je unikátní; právě proto jsou těla každého druhu jedinečná i způsob interpretace reality je jedinečný. Její součástí je i elektromagnetická složka spojená s třetí dimenzí a má také složky pro vyšší dimenze. Tato síť tu byla již v době Atlantidy. Mistři věděli, že díky činnosti Marťanů bude uvedena do pasivního stavu, proto se rozhodli aktivovat síť Kristova vědomí okolo Země synteticky. Byla to živá síť vyrobená uměle, asi jako vytvoření syntetického krystalu ze živé buňky živého krystalu. Pak ve správném okamžiku a v naději, že se do té doby sami nezničíme, bude nová síť dokončena, abychom mohli opět dosáhnout naší předchozí vyšší úrovně. Jeden z příkladu účinků sítě lze ukázat na známé teorii o sté opici, kdy byl učiněn vědecký postulát, že musí existovat jistý druh morfogenetické struktury nebo pole, skrze které byly opice na různých místech planety schopné se dorozumívat. Odtud nebylo daleko k přijetí faktu, že existuje energetické pole, které propojuje lidi. První úroveň lidského vědomí je základní, druhá úroveň je naše současné vědomí a třetí úroveň vědomí je Kristovo vědomí neboli vědomí Jednoty, do kterého právě vstupujeme. Po Pádu před asi 13 tisíci lety byly na Zemi aktivní pouze dvě lidské sítě, na první úrovni jsou Aborigini z Austrálie a my mutanti jsme na druhé; mutanty nás nazývají, protože jsme zmutovali do nižší úrovně, kde právě jsme. Věda málo prozkoumala Aboriginy, takže neobjevila jejich síť. Ale sítě druhé úrovně si začaly být vlády vědomé zřejmě již od 40. let minulého století, kdy po 2. SV začaly rozmisťovat své vojenské základny po celém světě na velmi odlehlých místech. Zvláště ruské a americké základny, tedy základny synů zbraně, téměř všude se kryly se sítí vědomí v uzlových bodech sítě. Nemůže to být pouhá shoda náhod, že se impérium vojenských základen rozšířilo právě do těchto míst. Pokoušeli se ovládnout tuto síť, neboť vědí, když ji ovládnou, mohou kontrolovat naše myšlení a pocity; za těmito vládami stojí tajná vláda, která kontroluje vnější projev a načasování konfliktu. 8

9 Naše síť je založena na trojúhelnících a čtvercích, charakterem je to velmi mužská síť, která se rozprostírá kolem celé planety. Nyní máme ale nahoře ještě třetí síť, kterou zveme síť vědomí jednoty; byla dokončena 4. února Síť je díky Bohu tady a s ní velká naděje pro transformaci lidstva na vyšší stupeň vědomí. Země měla pět stupňů vědomí, které korespondují s různými počty genů a různou výškou člověka. V současnosti má Země zkušenost pouze se třemi stupni vědomí. Projekt na znovuvybudování Kristovy sítě vědomí zahájili tři lidé: Thovt a bytosti jménem Ra a Araragat. Osa staré sítě vědomí jednoty vystupovala v oblasti planiny v Gíze a oni hodlali vybudovat novou síť na staré ose podle instrukcí vyššího vědomí. Museli počkat na správný okamžik, dokud precese rovnodennosti neprojde bodem poklesu vědomí. Potom měli před sebou přibližně let, aby vše dokončili do 20. století. Tato hranice nemohla být překročena, jinak bychom zničili sebe i planetu. Nejdříve museli dokončit síť ve vyšších dimenzích a po té začali budovat chrámy v této dimenzi, aby se nová síť mohla manifestovat na naší hmotné úrovni. Po té, co by začala být funkční a vyvážená, začali by nám pomáhat ve vědomém přemisťování do těchto vyšších světů bytí a začátku nové cesty domů zpět k Bohu. Velkou pyramidu zbudoval Thovt, nikoli Cheops, bylo to asi 200 let před posunem os. Později byly na stejné spirále vybudovány také zbylé dvě pyramidy. Thovt a jeho dva přátelé byli 6dimenzionálními bytostmi, na cokoli byli schopni pomyslet, vždy se stalo. Thovt, Ra a Araragat načrtli přes 83 tisíc míst na povrchu Země v bodech, kde energetické linie probíhaly a křížily se. Ve čtvrté dimenzi zkonstruovali celou síť staveb a struktur, nacházejících se nad celou planetou; všechny tyto struktury byly vytyčeny v proporcích zlatého řezu a všechny byly matematicky odvozeny od bodu v Egyptě nyní zvaného Sluneční kříž. Bylo to jedno vědomí, které vytvořilo všechna konkrétní místa od Maccu Picchu, přes Stonehenge až k Zaghouanu, všude po zeměkouli. Tato místa jsou nadčasová, byla vybudována v různých dobách, jedno vědomí vše koordinovalo. Paměť je závislá na stabilním, živém magnetickém poli podobně jako počítač. Paměť ztratili všichni lidé, kteří přežili katastrofu a neměli aktivovanou rotující Mer-Ka-Bu, při tom byli mnohem duchovně vyspělejší, nežli my dnes. Všichni museli se vším začít od začátku, zapomněli jak dýchat, museli se naučit, jak rozdělat oheň a mnoho věcí. Propadli se dimenzemi dolu, dostali se do totálně nechráněného stavu a zakotvili v totálně zahuštěném světě museli znovu jíst potravu a mnoho věcí, které už dlouho nebyly součástí jejich zkušenosti, museli se naučit přežít v každém ohledu. Bez malé skupiny pokročilých mistrů bychom vůbec nepřežili. Vedle pokročilých mistrů existovaly na Zemi ještě dvě skupiny bytostí, které měly nedotčenou Mer-Ka-Bu, Nefilimové a Siriánci. Siriánci zůstali v síni Amenti v nitru Země, Nefilimové se stáhli do některého vyššího dimenzionálního světa této planety. Mužským pólem sítě se stal Egypt, jeho protějškem byla Isis, ale celkový energetický tok byl mužský. Jižní Amerika, zvláště Peru, Střední Amerika a také část Mexika se stali ženským pólem sítě. Všechna posvátná místa na Zemi, kromě několika výjimek, byla naplánována vyšším vědomím pro čtyřrozměrnou úroveň a v současnosti je většina z nich propojena se svým trojrozměrným protějškem, čili se skutečnými stavbami. Nicméně existují některá velmi důležitá místa pouze ve čtyřrozměrné struktuře. Tyto čtyřrozměrné pyramidy především představují neutrální neboli dětskou energii Kristovy sítě. Všechny dohromady tvoří tři aspekty Kristovy sítě, která obklopuje Zemi; Matka je v Peru, Jukatánu a jižním Pacifiku, otec je v Egyptě a Dítě v Tibetu. Pyramidy vybudované v Tibetu měly původně krystalickou povahu, byly zkonstruovány pomocí trojrozměrných krystalů umístěných v rozích. Většina z nich není známa. Největší známá pyramida v Tibetu je viditelná pouze tři týdny v roce, kdy prohlédne z hlubokého sněhu. Podle Thovta existuje na Zemi pět možných různých úrovní lidského vědomí. U lidí se to projevuje rozdílnou DNA, rozdílným tělem a rozdílným způsobem vnímání Reality. Každá úroveň vědomí vyrůstá z té předchozí, až na páté úrovni vědomí naučí se přetransformovat do zcela nového způsobu projevu života, kdy opustí Zemi navždy. Hlavní viditelný rozdíl mezi jednotlivými typy je jejich výška. Lidé první úrovně jsou vysocí od 1,2 do 1,8 m a lidé páté úrovně mají výšku od 15,2 do 18,3 m. Hebrejský archanděl Metatron je vzorem dokonalosti pro předpokládaný vývoj lidstva a má výšku 55 stop, tj. pátá úroveň vědomí. O obrech, kteří žili na Zemi, se zmiňuje 6. kapitola knihy Genesis. Podle sumerských záznamů měřili 10 až 16 stop. Každá úroveň vědomí má rozdílnou DNA a nejdůležitější rozdíl je v počtu chromozomů: první úroveň má 42+2, na druhé úrovni my lidé máme 44+2, na třetí úrovni budeme mít 46+2, na další 48+2 a na páté úrovni V Egyptě se nacházela hlavní mysterijní škola a Egypt byl oblastí, která byla vybrána ke konečné obnově našeho vědomí a byla zejména místem, kde byli zároveň ti, co přežili potopení Atlantidy a pokročilí mistři. Tija a její manžel Aj byli první, kdo na základě interdimenzionálního spojení zplodili dítě prostřednictvím posvátné tantry, což vedlo k nesmrtelnosti matky, otce i dítěte. Tija i Aj jsou stále na této planetě, jsou to dvě z nejstarších bytostí na světě a vzhledem k tomu, co udělali pro lidské vědomí, i dva z nejrespektovanějších pokročilých mistrů. Ohnisko práce Drunvala Melchizedeka je zaměřeno na Otce, protože prostřednictvím Otce se musíme rozpomenout na nejdůležitější informace o Mer-Ka-bě, proto historií dalších oblastí se zabývá velmi málo. Egypťané nebudovali chrámy jen tak nazdařbůh, pro vše existoval důvod a záměr. A obvykle to bylo vytvořeno na mnoha rozdílných úrovních vědomí. Každý král a každý faraon, který kdy v Egyptě žil, měl pět jmen reprezentujících pět úrovní vědomí. V Abu Simelu jsou obrovské sedící sochy, je to jejich skutečná velikost, stojící dosahovaly by výše 60 9

10 stop/18,3 m, představují bytosti páté úrovni vědomí; jiné nižší sochy představují bytosti nižších stupnů vědomí. Smaragdové desky jsou napsány na stovce rovin vědomí a podle toho, na jaké rovině vědomí se nacházíme, chápeme věci zcela jinak, absolutně odlišným způsobem, nežli lidé jiné úrovně. Skoková evoluce. Archeologové zařazují Egypt a Sumer do zvláštní kategorie zvané skoková evoluce, neboť před nimi nebyla téměř žádná předchozí evoluce, věda o ní neví. V jednom okamžiku historie měli svůj jazyk, dovednosti, chápání a poznatky a vyspělé písemnictví, které nebylo nikdy od té doby vylepšeno. Po tomto počátečním impulzu však tyto pokročilé kultury ztratily svou počáteční jasnost, až zdegenerovaly. Je to vědecký fakt a velké tajemství pro vědu. To vše vysvětluje Thovt následně. Zákonitost časových období pochopíme dobře z kresby týkající se precese. Bod A je v místě, kde se právě nacházíme a bod C je místo, kde nastal pád Atlantidy. V bodě C se také posunují póly; věda již určila datum, kdy se to odehrálo. V této době došlo také k Noemově Velké potopě a rozpustily se polární ledové čepičky v důsledku všech změn na Zemi. V bodě C došlo k destruktivní události. Celé časové období 6 tisíc let od bodu C, kdy se odehrálo zničení, do bodu D, kdy teprve mohlo být předáno nové učení, museli Mistři čekat. Mezitím Atlanťané, vlasatí barbaři, pobývající v té době v Egyptě, se pomalu vraceli do stavu, kdy by mohli přijmout nové, nicméně v podstatě dávné vědění. 6 tisíc let muselo přibližně 1600 pokročilých mistrů čekat pod Velkou Pyramidou, aby mohli přijít s novým učením a vybudovat novou kulturu. Tatovo bratrstvo. Thovtův syn Tat zůstal s Ra po Pádu v Egyptě; později skupina vešla ve známost jako Tatovo bratrstvo. I dnes v Egyptě existuje vnější Tatovo bratrstvo, fyzičtí lidé, kteří ochraňují a udržují posvátné chrámy; v skrytu za ním stojí mistři. Když vhodný den konečně přišel, Tatovo bratrstvo hledalo osoby a skupiny, které by byly připraveny přijmout dávné vědění. Pak se jich několik zjevilo v těle a počali vyučovat, což byla doba zrodu kultury Egypta a Sumeru. Egypťanům netrvalo přijetí nových poznatků dlouhou dobu, nové učení předali své populaci a ta rychle postoupila o krůček výš. Podobně tomu bylo i v Sumeru, avšak zde evoluce byla vedena Nefilimy, mateřským aspektem, v Egyptě Sirianci, otcovským aspektem, to je hlavní rozdíl. Šlo zřejmě o rodičovské rozhodnutí, kdy obě země se počaly vyvíjet v týž časový okamžik, který byl svázaný s bodem precesního oběhu, bod D byl bodem nejpravděpodobnějšího úspěchu. Sumeřané věděli o událostech, které se staly před 450 tisíci lety proto, že jim byly tyto informace předány a oni je sepsali a řídili se podle nich. Přestože dostali tyto úžasné informace, přesto potom jejich kultura zdegenerovala, nevyvíjela se. To proto a tehdy, když se nacházeli v precesní fázi usnutí, ve spánkovém cyklu. Uprostřed Kalijugy, před 2 tisíci lety, nastal čas Ježíše, ale lidé spali, měli poměrně nízkou úroveň vědomí. Nyní se blížíme k plnému probuzení a poznáváme pravdu o našich počátcích. Lidé v Kalijuze, kteří si přečetli knihy a studie z dřívější doby, z mnohem probuzenějšího období, stěží naplno chápali, o čem se v nich píše; proto k tomu všemu přistupujme a chápejme to i s tímto vědomím. Thovt říkal, že prošel pěti posuny pólů: viděl Slunce vycházet na východě, pak na západě, celkem pětkrát. Na hrobě Súfijce Sama v Novém Mexiku je pamětní deska s nápisem: V den, kdy slunce vyjde na západě a lidé to uvidí, všichni uvěří. Hovoří se tu o čase, který právě nastává. Před Egyptem existovala v Atlantidě Naakalská mysterijní škola, kterou vedli Aj a Tija a tisíc lemurijských členů. Pokoušeli se učit Atlanťany, jak se stát nesmrtelnými. Překážkou byl čas, neboť trvalo 20 až 30 tisíc let, kdy nesmrtelného stavu dosáhla první osoba, Osiris, který nebyl Egypťan, ale Atlanťan. Osiridův příběh se ve skutečnosti odehrál v Atlantidě. Osiris žil nejprve v těle, v první úrovni vědomí. Pak byl zabit a jeho tělo bylo rozsekáno na kousky. Byl od sebe oddělen - to byla úroveň druhá, naše současná úroveň. Pak byly tato kousky opět shromážděny a on byl opět vcelku, což ho přivedlo do třetí úrovně vědomí, jíž je nesmrtelnost. Prošel tedy třemi úrovněmi vědomí, první byla celistvost, druhá oddělenost a třetí znovu spojení všech částí. Tím se stal opět celistvým a více už nezemřel. Když tímto vším Osiris prošel, objevil se jako nesmrtelná bytost, první vzkříšený mistr Atlantidy. Tato idea či šablona pro ostatní lidi, se stala v Atlantidě a později i v Egyptě náboženstvím. Atlanťané díky způsobu, jak fungoval jejich mozek, dovedli svoji paměť k dokonalosti. Jejich paměť byla transpersonální, dokázali si vzpomenout na vše, na cokoli si vzpomene jedna osoba, na to si mohou vzpomenout také ostatní lidé stejné rasy. Tento typ paměti mají Aborigini z Austrálie. Jsou na první úrovni vědomí, kdy nejsou od sebe odděleni. Mají plně dynamickou 3D holografickou paměť, dokáží zrekonstruovat v čase události místa minutu po minutě a ostatní členové mohou v jejich paměti chodit a dívat se dokola, ať jsou kdekoli; nejde o skutečný čas, zvou jej Čas snů. Jejich paměť je dokonalá, zřejmě proto neměli Atlanťané v kultuře tohoto druhu důvod něco si psát. Nepotřebovali to, ale potřeboval to marťanský aspekt, proto měli Marťané psaný jazyk. Dokonce i po Pádu měli Egypťané i jiní ohromné paměťové schopnosti, ztratili sice svou schopnost transpersonální a holografické paměti, zůstala jim paměť fotografická. Čtyřicet dvě knihy Thovtovy zaznamenávají také události po Pádu, kdy se Atlanťané dostali do Egypta, ztratili schopnost plné paměti a bylo zavedeno písmo. V egyptských záznamech je zapsáno, že písmo zavedl na světě Thovt. Tento počin završil pád a svrhl nás z první úrovně vědomí do druhé, protože byl změněn způsob, jakým přistupujeme k paměti. To zpečetilo náš osud. To, že jsme se učili psát, mělo za následek zvětšení horní poloviny naší lebky od obočí nahoru a změnilo i způsob našeho vnímání reality. Pocit oddělenosti bytí předurčil změnu mnoha aspektů života lidí; Egypťané vstoupili do tohoto stádia vývoje, přemýšleli o tom, že byli odděleni od zbytku Reality. Plán skokové evoluce se plnil dobře, vznikla první dynastie. Postupem času vyvstaly vážné problémy, které, kdyby nebyly řešeny, způsobily by nám ve dvacátém století velké katastrofy, ve skutečnosti bychom jako planeta nepřežili, neměli 10

11 bychom žádnou šanci. Mělo to co do činění s náboženskou vírou Egypťanů, zvláště, když se Horní a Dolní Egypt od sebe oddělovaly. Jak Dolní tak Horní Egypt měly 42+2 bohů neboli neter reprezentujících tyto úrovně. Z důvodu politické korektnosti, když Meni spojil tyto dvě země v jedinou, přijal všechny tyto obrazy; Egypt tedy měl 84+4 bohy reprezentující tytéž náboženské ideje, 88 různých představ Boha. Mnozí říkali: Můj Bůh je ten pravý Bůh a vaši bozi nejsou praví. Nastalo období okultní, velmi rozdvojené a chyběla představa, že ve skutečnosti je pouze jeden Bůh. Z našeho pohledu to bylo jako poškození chromozomů (42+2; proto i 42 knih Thovtových); byla to mutace a tato situace nebyla dobrá. Ani všichni členové Tatova bratrstva nedokázali uvést věci do pořádku a situace se stále více zhoršovala. Důkazy svědčí o tom, že křesťanské náboženství vzniklo z egyptského; obě náboženství mají v každém aspektu stejné paralely s výjimkou pojetí Boha. Křesťanství přišlo později, ale totálně převálcovalo egyptské náboženství. Křesťané pohlíželi na Egypťany jako na okultisty, a oni jimi také i byli, protože jejich náboženská víra byla pokažena, s jedinou výjimkou trvající 17 a půl roku během 18 dynastie za panování Achnatona. Na toto velice krátké období se v Egyptě objevil oslňující záblesk světla, který po té zmizel. Tímto zábleskem zářivého bílého světla bylo to, co zachránilo naše spirituální životy. Začalo to přibližně v roce 1500 let před Kristem. Pokročilí mistři vypracovali plán a Thovt vyprávěl autorovi následující příběh. Jako první krok se rozhodli přivést konkrétní bytost s Kristovým vědomím do konkrétního těla, aby do akašických záznamů vnesla opět vzpomínku na to, co je Kristovo vědomí. To bylo po Pádu ztraceno. Bylo rozhodnuto, že bytost s Kristovým vědomím se stane králem Egypta; aby to mohli provést, museli porušit všechna pravidla. Požádali Aje a Tiju, aby měli dítě; oba nesmrtelní měli 46+2 chromozony a oba souhlasili. Dítě bylo dáno Amenhotepovi II., aby se stalo příštím králem; stal se Amenhotepem IV., známým jako Achnaton. Mezitím Tija a Aj čekali další dítě, narodila se dívka Nefertiti, byli s Achnatonem sourozenci, vyrůstali spolu a pak se vzali a díky nim vznikla nová cesta života. Achnatonovým hlavním záměrem bylo rozbít celé náboženství založené na okultismu a zavedení monoteistického náboženství; jako Boha dal lidem Slunce. Součástí učení byla Pravda, žádné lži a překrucování, takže vše mohlo zase zpět na světlo. To byl i začátek umění, které vypadalo realisticky a které nic nestylizovalo. Lotos byl národní květinou Atlantidy, Naakalští, o kterých jsou zmínky v indických sanskrtských rukopisech, přivezli lotos do Indie. Achnaton vybudoval mysterijní školu pravého oka Horova, do té doby se informace pravého oka Horova v Egyptě nevyučovaly. Učil studenty dvanáct let a po té měl jen pět a půl roku, aby je přivedl k nesmrtelnému životu; asi tři sta lidí učinil nesmrtelnými a je domněnka, že to byly téměř všechno ženy a ti mohli jít dál cestou i mimo Egypt. Vše bylo zaneseno do akašických záznamů a do paměti, které máme v našich DNA. Nejvíce ze všech Achnatona nenáviděli kněží, protože celé egyptské náboženství bylo soustředěno do jejich rukou, oni ovládali lidi, jejich způsob života a ekonomiku. Byli bohatí a mocní a pak se objevil Achnaton a řekl: Nepotřebujeme kněze, Bůh je ve vás. Existuje pouze jeden Bůh a vy Ho můžete dosáhnout ve svém nitru. Achnaton byl také absolutní pacifista, přivedl nejsilnější armádu zpět do stavu zahálky a to se jim nelíbilo. Měl tak proti sobě nejen kněžstvo, ale i armádu, nebyl oblíbený ani u lidu, který byl zvyklý na své náboženství a miloval uctívání malých bohů. Achnaton věděl, že to vše musí udělat, třeba by to mělo skončit i jeho vlastní smrtí. Musel napravit cestu, kterou se naše kolektivní DNA zakódovala do této Reality a potřeboval vložit do akašických záznamů vzpomínku na posvátný účel Kristovy sítě. Achnaton byl nakonec sesazen z trůnu, země vstoupila do přechodného stavu, posléze nechali Aje a Tiju, aby vládli zemi, což trvalo asi třicet let. První král 19 dynastije Setim I. okamžitě změnil vše ke starým pořádkům, vše vymazal a nazval Achnatona stejně, jako nazvali později Ježíše: zločincem. Ve městě vybudovaném Achnatonem, v Tel Amarně, nezůstal kámen na kameni, město bylo rozebráno, abychom nevěděli, že Achnaton a Nefertiti vůbec žili. Určité věci byly však ukryty v místnosti hluboko pod zemí, kde byla později nalezena i bysta Nefertiti. Nesmrtelnost znamená kontinuální, nepřerušovanou paměť, nemá nic společného se životem ve stejném těle na věčnosti. Zůstanete v těle jen tak dlouho, jak jen chcete a když se rozhodnete odejít z těla, tak odejdete. Vždycky jsme žili a žít budeme, ale možná po čas nebudeme vědomí. Bytosti nesmrtelné mají nedotčenou paměť, jsou si vědomi všeho, aniž by přišlo nevědomí. Paměť je klíč k nesmrtelnosti. Umírání je proces, kterým vcházíte do stavu prázdnoty bezprostředně po smrti. Jste nevědomí, nejste si vědomi procesu umírání do té míry, že nemáte kontrolu nad jejími obrazy. Tento způsob umírání vede člověka do třetí alikvóty čtvrté dimenze, což má za následek cyklické opakování pozemské existence na Zemi, reinkarnaci. Když se reinkarnujete zpět na Zemi, nemáte vzpomínky, odkud jste přišli; tak probíhá reinkarnace stále do kola. Když člověk prochází zmrtvýchvstáním, je při vědomí a uvědomuje si plně svou Mer-Ka-Bu, ačkoli si ji obvykle plně neuvědomí až do okamžiku smrti, teprve po opuštění těla si ji začne uvědomovat. Poté znovustvoří svoje tělo a projde procesem, který ho dovede do desáté až dvanácté alikvóty čtvrté dimenze. Z této úrovně se již neprochází reinkarnacemi. Paměť se už znovu nezablokuje a bytost pokračuje k věčnému životu. Je velký rozdíl mezi umíráním a zmrtvýchvstáním a ještě větší rozdíl je v nanebevstoupení, které je uskutečnitelné od té doby, co byla v roce 1989 dokončena síť. Při nanebevstoupení vůbec nezemřete, neexistuje proces umírání, jak ho známe. Dojde k tomu, že si uvědomíte svou Mer-Ka- Bu jedním nebo druhým způsobem, čili si budete vědomi toho, že vaše tělo je světlo. Samozřejmě po té již na Zemi nebudete a tedy jakoby zemřete. Budete schopni projít naprosto vědomě prázdnotou, ze Země přes prázdnotu do vyšších dimenzí a po celou dobu si toho budete vědomi. Tímto způsobem jednoduše odejdete z tohoto života, aniž byste prošli procesem smrti, což zahrnuje 11

12 i rekonstrukci lidského těla; jednoduše člověk zmizí z tohoto světa a objeví se v jiném, při čemž projde prázdnotou. Tato kniha obsahuje řadu instrukcí, jak přesně absolvovat tento proces. Není to příliš velký rozdíl v tomto okamžiku hry života na planetě Zemi, protože pokud zemřete normálním způsobem, dostanete se do třetí alikvóty a chvilku se tam zdržíte. Až touto nadcházející změnou projdou zbývající zemské cykly, všichni lidé na této alikvótě vystoupí na tutéž dimenzionální úroveň jako ti, co prošli procesem zmrtvýchvstání nebo nanebevstoupením. O tom i hovoří Bible, kdy říká, že smrt v tomto čase bude povýšena. V podstatě neexistuje nic takového, jako smrt, existují jen rozdílné stavy bytí. Čas se krátí a autor uvádí, že právě teď se na Zemi odehrává velmi málo lidských inkarnací, samozřejmě jsou výjimky, ale rodí se i nové děti; o nich až na konci. Podle historie kněží a vojsko se spojili a podali Achnatonovi jed v léku. Podle Thovta se to přesně tak nestalo. Kněží najali tři núbijské čaroděje, kteří namíchali směs, po jejímž požití člověk vypadá jako mrtvý. Po jejím podání a vypití se zdálo, že z Achnatona vyprchaly všechny známky života, byl prohlášen za mrtvého, rychle převezen do zvláštní místnosti, uzavřen do sarkofágu víkem s magickou pečetí a pohřben na skrytém místě. Thovt řekl, že Achnaton musel čekat uvnitř sarkofágu skoro 2 tisíce let, než se kus pečeti uvolnil a zaklínadlo bylo zlomeno. Jedem by ho zabít nemohli, jed takové bytosti by neublížil, to věděli, a proto použili černou magii. Pro Achnatona jako pro nesmrtelnou bytost to nebyl problém, bylo to jako zdřímnutí. Pak se vrátil do Síně amenti. Po té, co Achnaton odešel, 300 nesmrtelných se připojilo k Tatovu bratrstvu a v ústraní vyčkávali zhruba do roku 500 před Kristem. Pak se přestěhovali do Masady v Izraeli a vytvořili Bratrstvo esejských. Těchto třista lidí vytvořilo vnitřní kruh a většina lidí obyčejných vytvořila vnější kruh, který se velmi rozrostl. Marie, matka Ježíšova, byla členkou vnitřního kruhu esejských. Byla nesmrtelnou dříve, než se stal nesmrtelným Ježíš. Josef přišel z vnějšího okruhu. Součástí plánu bylo, že bude přiveden někdo, kdo bude demonstrovat, jak přesně se stát nesmrtelným, i když je obyčejným člověkem. Chtěli tuto zkušenost vložit do akášických záznamů a učinit z ní reálnou možnost pro další následovatele. Podle Thovta se Marie a Josef dali dohromady a interdimenzionálně se spojili, aby vytvořili tělo pro Ježíše, což umožnilo, že jeho vědomí přišlo z velmi, velmi vysoké úrovně vědomí. Když sem Ježíš poprvé vstoupil, začal žít život na Zemi jako člověk, jako jeden z nás. Ve všem byl lidský. A prostřednictvím své práce sám sebe transformoval do stavu nesmrtelnosti skrze zmrtvýchvstání, nikoli skrze nanebevstoupení a zapsal do akášických záznamů proces, jak toho lze přesně dosáhnout. Toto bylo naplánováno dle Thovta velmi dlouho před tím, nežli se to odehrálo. Ve dvanácti hlavních chrámech podél Nilu se vyučovalo levé oko Horovo, čili vědomosti ženského druhu. Třináctým chrámem byla samotná Velká pyramida. Jejím prvořadým úkolem kromě jiného bylo převést někoho z naší úrovně vědomí do další úrovně. Je mnoho dalších důvodů pro její existenci, avšak nanebevstoupení a zmrtvýchvstání jsou jejím absolutním účelem. Genesisis, příběh stvoření. Křesťanské a egyptské chápání Reality je téměř identické, lidé věří, že stvoření začíná pohybem ducha. Nejprve nastal pohyb a vzápětí po té se objevilo světlo. Ze současné křesťanské Bible byl vynechán jeden detail, ve starších verzích Bible pravděpodobně nechybí a sice, první věta zní takto: Na počátku bylo šest. Tento začátek byl mnohokrát měněn. Představte si, že jste malý duch uprostřed prázdnoty. Máme šest smyslových paprsků, všechny vycházejí ze středu hlavy, z epifýzy. Jeden vychází ze třetího oka a další zezadu; třetí vychází z levé a čtvrtý z pravé části mozku, další přímo nahoru korunní čakrou a šestý dolu do našeho krku, celkem šesti směry, jsou to tytéž geometrické osy x-y-z. Egypťané věřili, že tento vrozený aspekt vědomí umožňuje počátek stvoření. Aby se uskutečnil pohyb, musí existovat něco ve vztahu k něčemu jinému. Paprsek vědomí se promítne u každého jedince ve všech šesti směrech na stejnou vzdálenost, ta je totožná u všech paprsků; rozdílná je u každého jedince vzdálenost, na jakou jsou schopni paprsek promítnout. Ve Velké prázdnotě nemáme tělo, jsme jenom duch a vytvořili jsme kolem sebe pole, prostor, který můžeme uzavřít. Studenti v mysterijních školách okolo svých bodů vědomí vytvořili čtverec, ze středu vyslali paprsek nahoru a vytvořili pyramidu se základnou čtverce. Po té vyslali paprsek dolů a vytvořili pyramidu dolů, osmistěn. Nyní lze použít kinetickou energii neboli pohyb, před tím to možné nebylo. Duch se může pohybovat mimo tento tvar, okolo něj, může zůstat nehybně ve středu tohoto tvaru a nechat pohybovat jej, rotovat, kymácet se nebo se pohybovat všemi možnými způsoby. Relativní pohyb je tak nyní umožněn. Prázdnota je nekonečná a tyto stvořené formy jsou také nic, jsou to jen pomyslné čáry stvořené z vědomí. Naznačuje nám to, co ve skutečnosti Realita je nic. Hinduisté nazývají Realitu Májou, což znamená iluze. Před tím, než studentům bylo povoleno hýbat svým vlastním bodem vědomí, naučili se otáčet touto osmistěnnou formou a vytvořili kolem sebe kouli. Přímka je mužská a jakákoli křivka je ženská, tudíž jednou z nejmužštějších forem je čtverec nebo krychle a nejženštější formou je kruh nebo koule. Nejprve tedy duch jako jedno oko, vystřelil paprsek do prázdnoty šesti směry a vytvořil prostor. Po té uzavřel prostor, když spojil konce těchto projekcí do čtverce a vytvořil pyramidu nahoru a pak i dolu, tedy osmistěn. Dále otáčením tvaru stvořil kouli. Duch nyní přebýval v kouli. První pohyb Geneze nastal, když se vědomí rozhodlo vystoupit na povrch: A duch boží se vznášel nad vodami. Bezprostřední další věc byla: A Bůh řekl: Budiž světlo, a bylo světlo. Jakmile dorazil na povrch, stvořil další osmistěn, roztočil jej kolem tří os a vytvořil další kouli stejně velikou, neboť jeho projekce do prázdnoty je stejná. Když toto duch učinil, vytvořil z protnutí dvou koulí vnitřní útvar, vesicu piscis, asi jako když se dvě mýdlové 12

13 bubliny protnou; její trojrozměrný tvar vypadá asi jako ragbyový míč. Je to geometrický obrazec, skrze který bylo vytvořeno světlo, má tvar čočky. Je to geometrický obrazec, skrze který byly stvořeny oči, které přijímají světlo; je základem geometrie elektromagnetického pole. Výtvorem prvního stvoření byla koule. První pohyb/den vytvořil vesicu piscis, která je základem světla. Výsledkem druhého pohybu/dne bylo něco, co vzniklo průnikem tří koulí, geometrický základ hvězdy-čtyřstěnu, což je jeden z nejdůležitějších tvarů života. Pokaždé byla stvořena dle jediné instrukce nová koule a bylo tak odhalováno víc informací a zviditelnily se další vzorce. Šestého dne vytvořil duch poslední sedmou kouli a tím kompletní šesti plátkový květ, to je vzorec Geneze. Je to začátek stvoření tohoto vesmíru, v němž žijeme. Není to jenom matematika a geometrie, je to živoucí mapa stvoření veškeré Reality. Je třeba, aby levá mužská hemisféra mozku pochopila jednotu všeho stvoření, aby polarita vědomí mohla být překročena. Torus je první tvar, který vychází z dokončeného vzorce Geneze a mezi ostatními existujícími tvary je zcela jedinečný; vytvoří se při rotaci vzorce Geneze kolem své středové osy, tvar má podobný americké koblize donut s nekonečně malým otvorem uprostřed. Lidské srdce má sedm svalů, které vytvářejí torus, torus je v každé životní formě, v každém atomu, je to první tvar, který vznikl, vládne mnoha aspektům života. Jakmile vědomí promítlo prvních sedm koulí, pokračovalo v rotaci a dokončilo druhý vír pohybu, završilo dokončení dokonalého trojrozměrného tvaru, kdy osmá koule je za viditelnými koulemi vzadu a spojí-li se středy všech koulí, vidíme kostku. Tento trojrozměrný hrozen koulí nazvali lidé dávných civilizací Vejcem života; je to morfogenetická struktura, která vytvořila naše tělo, veškerá fyzická existence je závislá na struktuře vejce života. Vše má základ v této jedné formě. Třetí rotací vzniká další vír. V Květu života je devatenáct kruhů, tento obrazec se nachází po celém světě. Má mnoho nedokončených kruhů na vnějším okraji. Pokud jsou dokončeny všechny, odhalí se další tajemství, další vzorec, který je jedním z nejsvatějších a nejtajemnějších forem, nazývá se Ovocem života; je to výsledek, vzorec 13 kruhů, ovoce, ze kterého bylo stvořeno tkanivo detailů této Reality. Nyní jsou všechny kruhy tohoto vzorku ženské. Existuje 13 způsobů, jak překrýt mužskou energií tento vzorec, a sice přímými liniemi 13 způsoby přes všechny kruhy a vynoří se 13 vzorců, které vedle Vejce života a torusu, vytvoří všechno v jsoucnu. Autor knihy toto označuje jako 13 informačních systémů spojených se vzorcem Ovoce života. Nejjednodušší systém vychází z propojení všech středů kruhů přímkami, výsledkem je obrazec známý jako Metatronova krychle; je to jeden z nejdůležitějších informačních systémů v univerzu, jeden z tvůrčích vzorců stvoření. Platónská tělesa. Existuje pět jedinečných tvarů, které jsou klíčem k chápání jak posvátné, tak i obyčejné geometrie, zveme je platónská tělesa: čtyřstěn, krychle, osmistěn, dvacetistěn a dvanáctistěn a šestým tělesem je centrální koule, z níž všechny věci vycházejí. Ve skrytých liniích Metatronovy krychle lze poznat všech pět těchto tvarů. Mají charakteristické vlastnosti, jako že velikost všech stran je stejná, hrany všech těles mají stejnou délku, existuje pouze jedna velikost vnitřního úhlu mezi sousedními stranami (u krychle je tento úhel 90 ) a pokud se platónské těleso vsadí do koule, všechny jeho rohy se dotýkají koule. Podle starých alchymistů a velkých duchů jako byl Pythagoras, každý z šesti tvarů měl svůj aspekt živlů. Čtyřstěn byl považován za oheň, kostka za zemi, osmistěn za vzduch, dvacetistěn za vodu a dvanáctistěn za éter (éter a prána jsou totéž, jsou v každém bodě prostoru, času a dimenze; toto je velké tajemství technologie bodu nula) a koule je prázdnota. Těchto šest prvků jsou stavební kameny univerza. Dvanáctistěn byl dříve tak posvátný, že se o něm ani nediskutovalo, neboť se nachází blízko vnější hranice našeho energetického pole a představuje nejvyšší formu vědomí. Žijeme ve velkém dvanáctistěnu, který obklopuje vesmír. Když mysl dosáhne konce prostoru, a konec prostoru existuje, najde tam dvanáctistěn uzavřený v kouli. Lidské tělo je hologram univerza a obsahuje stejné principy. Do systému zapadá i 12 znamení Zodiaku. Dvanáctistěn je velice důležitý, je bodem uzavírajícím geometrii, na mikroskopické úrovni jsou dvanáctistěn a dvacetistěn parametry poměrů v DNA v matrici všeho života. Tři sloupce na obrázku v knize lze vztáhnout ke Stromu života a ke třem primárním energiím univerza: mužské nalevo, ženské napravo, dětské uprostřed. Fyzikální podstatu univerza lze znázornit protonem nalevo, elektronem napravo a neutronem ve středu. Vyšli jsme z prázdnoty, je to počátek procesu stvoření a kouli-prázdnotu nacházíme u dítěte, nebo-li ve středovém sloupci. Levý sloupec se čtyřstěnem a krychlí je mužská část vědomí, střední sloup je corpus callosum, který spojuje levou a pravou stranu mozku. Pravý sloup s dvanáctistěnem a dvacetistěnem je ženská část vědomí, pravá část mozku. Mnohoúhelníky nalevo mají strany z trojhranných a čtyřhranných tvarů, a ty napravo z trojhranných a pětihranných tvarů. Z hlediska vědomí na Zemi chybí pravá strana, vytvořili jsme mužskou, levou stranu zemského vědomí a nyní musíme dotvořit ženskou část kvůli celistvosti a rovnováze; pravá strana je spojena s vědomím Krista nebo-li Jednoty. Dvanáctistěn je základní formou sítě Kristova vědomí okolo Země. Molekula DNA je konstruovaná v duálním vztahu dvanáctistěnu a dvacetistěnu. Někdo může vidět DNA jako rotující krychli, rotace krychle vytváří molekulu DNA. V pozadí DNA stojí posvátná geometrie, ačkoli tam mohou být další skryté vztahy. 72 stupňový úhel otáčení v naší DNA je propojen s matricí Velkého bílého bratrstva; 72 řádů je s ním spojeno, hovoří se o 72 řádech andělů, Hebrejci hovoří o 72 jménech Božích. Sedmdesát dva souvisí totiž se způsobem, jak jsou konstruovaná platónská tělesa, což se týká i sítě Kristova vědomí okolo Země. 13

14 Bratrstvo se pokouší dovést vědomí do pravé planetární hemisféry a funguje skrze fyzický vztah hvězdicové dvanácti/dvacetistěnné formy, což je základ Kristova vědomí okolo světa. Původní řád se jmenoval Alfa a Omega řád Melchizedeka, který byl zformulován Machiaventou Melchizedekem přibližně před lety. Od té doby bylo vytvořeno ostatních sedmdesát jedna řádů. Nejmladší je bratrstvo sedmi paprsků v Bolivii v Peru, 72. řád. Každý z těchto řádů má životní vzorec ve tvaru sinusoidy, některé z nich vznikají na určitou dobu a pak zase načas zmizí, mají svůj biorytmus podobně jako lidské tělo. Rosekruciáni mají stoletý cyklus, objeví se na sto let a pak na sto let zcela zmizí, pak se znovu objeví, pracují dalších sto let atd. Všichni jsou v jiném cyklu a všichni fungují za jediným účelem, vrátit Kristovo vědomí zpět na tuto planetu, znovu obnovit tento ztracený ženský aspekt vědomí a přivést do rovnováhy levou a pravou stranu planetárního mozku. Máme dva druhy atomových bomb na Zemi: štěpnou a fúzní. Štěpení je rozložení hmoty na její částice a fúze je jejich spojení. Štěpení je v celém vesmíru nezákonné, protože když roztrhneme hmotu štěpením, tak korespondující místo ve vesmíru s ním spojené je také zasaženo, dle zákona jak nahoře, tak dole, jak v malém, tak ve velkém, neboť mikrokosmos a makrokosmos jsou spojeny. V případě fúze jde o spojení v řádu, všechna známá slunce v univerzu jsou fúzními reaktory. Kromě toho výbuchy atomových bomb vytvářejí na Zemi enormní nerovnováhu. Ve stvoření existuje rovnováha mezi živly, ale výbuch způsobuje značný příval ohně na jedno místo, dojde k narušení rovnováhy a planeta na to musí reagovat. Alchymie je vědění, jak udržovat věci v rovnováze. Když člověk pochopí posvátnou geometrii a pozná jejich vzájemné vztahy a Řád, má příslušné vědomosti a poznatky, může tvořit společně s Bohem. Tuto starou vědu znali v pradávnu v Indii, Egyptu a Tibetu, rozuměli ji v Řecku a pak byla na dlouhou dobu zapomenuta; v současnosti se začínáme rozpomínat, co tvar ve skutečnosti znamená. Přes všechny rozdílné formy manifestované v této Realitě jsou samotné atomy koule. Koule představuje hlavní formu, z níž vše od počátku pochází. Veškeré předivo našeho jsoucna je vytvořeno z kuliček různých velikostí. Nacházíme se na země-kouli, Měsíc, Slunce a hvězdy jsou koule; celé univerzum, jak makro tak mikrokosmos, je stvořeno z koulí tím či oním způsobem. Všechny světelné vlny putující prostorem jsou koule. Atomy se při krystalizaci vždy uspořádávají specifickým způsobem. Výsledné molekuly mají vždy spojitost s posvátnou geometrií a pěti platónskými tělesy. Pět platónských těles ovlivňuje strukturální vzory krystalů a kovů. Existuje aspoň sto tisíc druhů různých krystalů a stále se nacházejí nové; všechny lze zařadit do šesti kategorií a všechny jsou odvozeny od krychle. Dokonce uvnitř jakéhokoli semene nalezneme geometrické útvary související s platónskými tělesy a především s krychlí. Prvních pět platónských těles koresponduje s pěti notami pentatonické stupnice. Oktáva má sedm not, zbylé dvě doplňují kubookteadr a rombický dvanáctistěn a spolu navíc vytvářejí chromatickou stupnici a je tam také třináctá nota, návratová. Existuje tudíž 13 mnohostěnů, které vytvářejí chromatickou hudební stupnici. Z nich se tvoří dalších stejných 13, třebaže ve hvězdicové formě a spolu dávají 26 tvarů, dvě oktávy. V řeči formy je těchto 26 tvarů klíčem k harmonii veškeré této Reality. Krystalizovaná voda vytváří šestiúhelníkové vzorky, které zveme sněhové vločky. Protože každý virus je mnohostěn, existují různé způsoby, jak s nimi nakládat. Lze je skrze jisté harmonické frekvence EMP odfouknout, nebo je sladit. Pokud je harmonizujete, můžete se s nimi spárovat, jako to dělají antiviry. Nebo je lze jednoduše vyřadit z existence vytvořením vlnové formy, jež je zrcadlovým obrazem jejich charakteru; existuje mnoho způsobů, jak naložit s AIDS. Krystaly mají mimořádné schopnosti, nejsou jen výsledkem chemické reakce, ony rostou podobně jako lidé, jsou živé a vědomé, lze s nimi komunikovat. Mají i pohlaví, jsou buď ženské nebo mužské nebo obojetné. Můžete se zadívat do krystalu a rozpoznat, jakým směrem se otáčí; najděte nejnižší okénko a podívejte se, kde je další ploška. Pokud je nalevo, pak krystal rotuje po směru hodinových ručiček a je ženský, opačně je mužský. Pokud jsou plošky na obou stranách a ve stejné výšce, můžete vidět dvě spirály pohybující se okolo krystalu oběma směry a tento krystal je bisexuální. Často jsou dva krystaly spojeny v základně a jsou jakoby obtočeny kolem sebe. Nazývají se krystalová dvojčata a skoro vždy je tvoří mužský a ženský krystal. V periodické tabulce je šestým prvkem uhlík. Je pro nás nejdůležitější, je základem organické chemie, umožňuje nám mít tělo. Uhlík vytváří nekonečné formy a řetězce a vzorce a chemicky reaguje skoro se vším ve své blízkosti; to je prvořadá charakteristika, která dělá uhlík živým atomem. Křemík je v tabulce přímo pod uhlíkem, s rozdílem jedné oktávy, a také se vyznačuje určitými principy života; vytváří nekonečné vzorky a chemicky reaguje skoro se vším, co je blízko něho. Zemská kůra jako skořápka je tvořená 25% křemíku a se svými křemíkovými sloučeninami je to vlastně 87%. Byly objeveny i křemíkové mořské živé houby, které rostou a reprodukují se a neobsahují uhlík. Počítače ženou lidstvo do nové zkušenosti života na zemi; vyrábějí se z křemíku. Počítačový průmysl se snaží vyrobit počítače, které si uvědomují samy sebe. Až budeme mít takové počítače, nic nebude stejné jako dřív. Jsme k tomu velmi blízko. Tak my, životní formy založené na uhlíku, vytváříme životní formy založené na křemíku a navzájem na sebe působíme. Zdá se, že uhlík a křemík musí mít velmi zvláštní vztah. Každá známá forma života začíná v kouli; všichni začínáme jako koule. Učili jsme se, že k početí je třeba jedné spermie. Nyní je známo, že k početí (s výjimkou umělé manipulace) je třeba stovky spermií a z nich se musí na povrchu spojit deset až dvanáct spermií v určitém vzorci, jenž jim umožní dostat se přes membránu do vajíčka. Ježíš přišel na tuto Země-kouli plnou lidí a shromáždil dvanáct mužů a zdá se, že to, co udělal, bez pomoci dvanácti učedníků udělat nemohl. 14

15 Autor se domnívá, že to, co určuje pohlaví, je počet spermií, které se spojí, aby umožnily jedné proniknout do vajíčka a Ježíš si vybral dvanáct. Věda v roce 1992 prokázala, že ženská část je určující pro to, která spermie pronikne k vajíčku, vybere si a dovolí to pouze jedné z nich. Spermie poté doroste do koule stejné velikosti, jako je vajíčko, potom se vzájemně prostoupí a vytvoří geometrický vztah vesica piscis, obraz prvního dne Geneze; a v této geometrii jsou ve skutečnosti obsaženy všechny informace této Reality (a světla). Růst směřuje nejprve dovnitř a potom ven. V další fázi se buňky dělí na osm, vytvoří jeden čtyřstěn směřující nahoru a jeden směřující dolu a vznikne tak hvězda-čtyřstěn, Vejce života, vzniklé z druhé rotace ducha. Každý jednotlivý známý život na Zemi a pravděpodobně i všude jinde, musí projít Vejcem života. Je to jeden z nejdůležitějších momentů ve stvoření těla. Andělé řekli, že těchto osm původních buněk je vzhledem k našemu tělu nesmrtelných. Každá jednotlivá buňka těla umírá v pěti až sedmiletém období a je nahrazena novou, jen těchto osm původních buněk zůstává naživu od početí až do smrti těla. Lidské tělo je referenční mírou tohoto univerza; absolutně vše ve vesmíru může být změřeno a určeno z našich těl a z energetických polí kolem nich. V lidské struktuře existují určité možnosti, a jakmile je určena velikost jedné části těla, je zároveň dána i velikost části další atd. Poměr fí byl vždy pro zednáře důležitým aspektem; proporce fí se nacházejí i v architektuře japonské pagody, řecký Parthenon ztělesňuje tytéž matematické principy a také Velká pyramida, ač se liší od těchto staveb. Řekové měli dobré vědomosti o poměru fí, tak jako Egypťané a mnoho lidí starých kultur. Při vytváření díla užívali současně obě poloviny mozku. Používali levou polovinu mozku, aby všechno měřili a používali také pravou hemisféru mozku a mohli tak vtisknout tváři jakýkoli výraz a vytvořili dle libosti sochu, která něco dělala či držela; kombinovali obě mozkové poloviny. Římané nevěděli o posvátné geometrii nic, a proto římské umění vypadá jako by ho vytvořili amatéři. Další posvátnou formou je spirála. Žijeme ve spirále naší galaxie, slyšíme, protože malý aparát v našich uších má tvar spirály. Spirály jsou v celé přírodě, najdeme je v parozích zvířat, u slunečnic, lasturách, piniových šiškách i na mnoha jiných rostlinách. Okolo našeho těla existuje osm spirál s osmi středy kolem středu těla ve stejném vzorci a se stejnými středy jako původních osm buněk. Fibonacci žil o 250 let dříve než da Vinci; byl řeholníkem, často meditoval i při chůzi a všiml si, že se rostliny a květiny sdružují podle čísel. Nakonec sekvence 1,1,2,3,5,8,13 atd. vešla ve známost jako Fibonacciho řada: pokud máte tři čísla posloupnosti, dokážete určit další sečtením dvou členů posloupnosti. Je to velmi specifická sekvence a je klíčová pro život. Spirála zlatého řezu je ideální, je to jako Bůh, jde z věčnosti do věčnosti, nemá počátek ani konec. Příroda, aby se vyhnula tomuto problému, vytvořila Fibonacciho řadu, která není spirálou zlatého řezu, ale velmi se jí přibližuje, takže rozdíl lze poznat jen stěží; ačkoli jsou původní body rozdílné, velmi rychle se k sobě přibližují. Existují dva druhy spirál, přímky jsou mužské, křivky ženské. Fibonacciho řada je ženská a dvojková (binární) řada je mužská, obě jsou primární, vycházejí přímo ze zlatého řezu, právě tak jako dvě primární barvy, jež vycházejí z bílého světla, červená a modrá. Binární řadou je mitóza, která se pokaždé jednoduše zdvojnásobuje: 1,2,4,8,16,32. Dospělé lidské tělo musí nahradit v jedné sekundě života dvě a půl milionu červených krvinek. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je cesta miotického buněčného dělení, je zapotřebí pouze 46 dělení, aby bylo dosaženo 10 na 14 buněk lidského těla. Číslo 46 je také počet chromozomů v každé průměrné buňce. Jako základ pro fungování počítačů jsme vybrali binární posloupnost; je to základ pro celý počítačový systém a je to jeden z primárních základů života samého. Pokud máme počítač, který má 46 čipů, můžeme dostat kterékoli číslo mezi 1 a 100 bilionů jenom zapnutím a vypnutím 46 malých čipů. Právě to umožnilo odhalení vědomostí, k němuž na této planetě tak rychle dochází. A naše tělo používá tuto technologii již miliony let. Věda začíná chápat tuto základní posvátnou geometrii mřížky o 64 čtvercích kolem člověka. Ve skutečnosti okolo toho vzniká zcela nová věda, ačkoli díky politice to nemá lehké, nazývá se technologie bodu nula. Uvažuje se o bodu nula jako o množství energie, jíž má hmota, když dosáhne absolutní nuly, nebo také se hovoří o pěti místech na vlnové formě. Body spojené s touto vlnovou formou mají spojitost i s dýcháním; těmito body se dosahuje bodu nula. Jsou to pravděpodobně brány do jiného světa. V pozadí pojmu bodu nula je určitá geometrie nacházející se kolem lidského těla, které je referenční mírou stvoření. Ženské spirály mají počátek v dolní části, neboli v nejbližším bodu ke středu. Dvě horní pozice vytvářejí mužskou spirálu a dvě spodní ženskou v dvojitém čtverci, kde jsou čtyři rohy, kde může spirála vznikat. Mužské linie nikdy neprocházejí středem čtyř čtverců, ženské tudy procházejí vždy. Ženský aspekt dvou ženských spirál tvoří srdce; pokaždé tyto ženské křivky procházejí bodem nula v přesném středu lidského těla. Tento bod nula je bodem stvoření nebo tím, co označujeme za lůno. Z tohoto důvodu mají ženy ve svých tělech lůna a muži ne. Od doby Nikoly Tesly vlády nedovolily, aby se dále rozvíjely znalosti o bodu nula. Proč? Tesla chtěl dát světu energii zadarmo v neomezeném množství, při čemž věděl, že ji lze získat z technologie bodu nula. Ale J.P. Morgan, který vlastnil mnoho měděných dolů, nechtěl, aby byla elektřina zadarmo. Místo toho chtěl, aby elektřina proudila měděnými dráty, aby byla změřitelná a veřejnost za ni platila a on vydělával peníze. Tesla byl zastaven a svět od té doby začal být ovládán. Od roku 1940 každý, kdo zkoumal technologii bodu nula a mluvil o ní veřejně, zmizel nebo byl zabit, až do nedávna. V roce 1997 společnost Lightworks tajně shromáždila tyto nové vědce a nafilmovala jejich práci na videokazetu, popsala historii a ukázala na jednoduchých modelech práci těchto vynálezů. Předvedli stroje, které po spuštění dávaly více elektřiny, než spotřebovaly. Ukázali baterie, které nebylo třeba dobíjet. Ukázali, jak obyčejný motor na plyn přebudovaný na obyčejnou vodu má větší výkon než motor na plyn. Ukázali panely, které vytvářely vařící vodu až do venkovní teploty -40 Farenheita a další nápady. Tato společnost dala tuto videokazetu do oběhu a umístila ji na Webových stránkách. To přinutilo 15

16 svět, aby změnil své směřování. O dva týdny později Japonsko a Anglie oznámily, že jsou blízko k vyřešení problému studené fúze. O rok později Německo oznámilo patent na stroj na volnou energii založený na uhlíku, tenký list látky, která navždy vytvářela elektřinu 400 watů; všechny malé přístroje, jako počítače, fény, mixéry, svítilny nemusejí být zapojeny na starý systém. Posvátná geometrie je klíčová k pochopení toho, jak Egypťané dosáhli zmrtvýchvstání. K umělému navození stavu vědomí vedoucího k nesmrtelnosti použili vědu. My nehodláme dosáhnout takového vědomí uměle, provedeme to přirozeně, ale je užitečné vědět, jak se o to pokoušela stará civilizace. Harmonie hudby a zákony fyziky mají vzájemnou souvislost. Harmonie hudby je umístěna uvnitř čtyřstěnu, a tyto harmonie jsou určitelné. Od té doby jsme objevili další geometrický vzorec, jenž odhaluje všechny klíče, a otevřel všechny vnitřní významy toho, co vlastně byl Egypt. Egypťané zúžili veškerou svou filosofii do odmocniny ze 2, 3 a 5 a trojúhelníku Mnoho lidí dostalo k této matematice vysvětlení, ale existuje ještě další vysvětlení, skryté za geometrií čtyřstěnu. Tato idea míjela většinu lidí, ale je tady a my se k ní nyní dopracujeme. Když vidíme světlo, které se blíží přímo k nám, je bílé. Pokud se nepohybuje přímo k nám, je černé. Ve skutečnosti je celá noční obloha naplněna zářivým bílým světlem, ale vidíme pouze světlo, které jde pouze směrem k nám; nevidíme světelné vlny pohybující se šikmo od nás, vidíme jen černou barvu. Pokud bychom mohli vidět všechno, bylo by to oslňující. Černé světlo ve spirále mezi světlými rameny spirály je ženská energie a tma ve vesmíru je prázdnota, což není totéž. S každou linií v posvátné geometrii je vždy spojen citový a zkušenostní aspekt. Neexistuje pouze mentální, ale také část emoční, kterou lze zažít. Kresba posvátné geometrie může uvést lidské vědomí do levé hemisféry, avšak vždy existuje způsob, jakým lze také vstoupit do pravé hemisféry. Hudba může vstoupit do lidské zkušenosti jako zvuk a můžeme jí naslouchat a pociťovat ve svém nitru anebo ji můžeme chápat prostřednictvím levé hemisféry jako formu proporcí a matematiky. Forma a posvátná geometrie s ní spojená je zdroj, avšak způsob, jak člověk tyto informace zakouší, je odlišný. Je o mnoho jednodušší přijímat informace přes pravou hemisféru než přes logickou levou hemisféru, obojí je stejně hodnotné. Všechny zákony přírody mohou být odvozeny přímo z posvátné geometrie. Kniha 2. Ovoce života je základnou všech 13 informačních systémů, které se tvoří zvláštním přiložením mužských přímek přes ženské kruhy Ovoce života. V 1.systému vznikla Metatronova krychle, která dala vzniknout pěti platónským tělesům; jejich formy vytvořily struktury v celém tomto univerzu. 2.systém byl vytvořen přímkami vycházejícími ze středu Ovoce života a soustředných kruhů; tento systém vytváří polární graf, což dalo vzniknout hvězdě-čtyřstěnu vepsané v kouli a to je základem vzájemného vztahu vibrací, zvuku, harmonie, hudby a hmoty s veškerým stvořením. 3. informační systém budeme nazývat kruhy a čtverce lidského vědomí; zve se také kvadratura kruhu. Podle Thovta jsou všechny typy vědomí integrovány v jednom jediném obrazu posvátné geometrie. Je to klíč k času, prostoru, k dimenzím a zrovna tak k vědomí samému. Každá úroveň je geometrický obraz nebo čočka, kterou se duch dívá na tuto jednu Realitu, což dává unikátní zkušenost. Z informací o posvátných poměrech čtverce a kruhu vztahující se k jejich tělům, lze určit jejich přesnou úroveň vědomí. V případě člověka se používá kruh a čtverec; k určení úrovně vědomí u jiných forem než je lidská, jako jsou zvířata, hmyz a mimozemské formy života, jsou poměry vždy odvozeny z krychle. Rovnocenné mužské a ženské energie získáme nakreslením čtverce, který je dokonale opsán kolem kružnice. Poměr fí dostaneme, když se obvod čtverce rovná nebo blíží obvodu kruhu. Při hledání téměř dokonalých poměrů fí Thovt poradil nakreslit devět soustředných kružnic a kolem každé z nich nakreslit čtverec tak, aby byl dokonale kolem kružnic opsán, při čemž strana čtverce a průměr kruhu jsou totožné. Jak těsně se obvod čtverce a obvod kruhu přibližují k poměru fí, je klíč k lidskému životu. Teprve čtvrtý čtverec proniká pátým kruhem a zdá se, že má téměř dokonalý poměr fí. Poměr fí se pak znovu objevuje na pátém a šestém čtverci. Pak nečekaně sedmý čtverec proniká devátým kruhem v téměř dokonalém poměru fí. To je počátek geometrické posloupnosti, která může pokračovat do nekonečna; posloupnost, kde my lidé jsme pouze na druhém možném kroku. Život v univerzu se rozprostírá mnohem dále, než kam si jen dokážeme představit; jsme jen dosud semínkem, které obsahuje počátek a právě tak i konec. Poměr čtvrtého čtverce k pátému kruhu a sedmého čtverce k devátému kruhu je téměř stejný jako poměr fí. Podle Thovta toto nastává u první a třetí úrovně vědomí. Jsou blízko k tomu, aby se staly harmonickým vědomím, které plodí sebevědomí. Existují jen dva čtverce mezi 1. a 3. úrovní, naši úroveň představuje pátý čtverec ve vztahu k šestému kruhu. Není to dokonalý poměr, také my sami nejsme dokonalí. Otočením čtverce druhé úrovně o 45 se přemostí druhá a třetí úroveň vědomí a to také jsme, jsme spojujícím mostem. Obsahujeme aboridžinské vědomí a nedokonale máme lásku Kristovu; cestu ke Kristovu vědomí ukazujeme naší lidskou láskou. Kosočtverečný pohled je klíčem k naší 2. úrovni. Jsme disharmonické vědomí, jsme však nutným mostem, ale měli bychom se z této úrovně dostat co nejrychleji ven, neboť ničíme vše, co nám přijde pod ruku; nedostatek moudrosti může zničit i nás samotné. Nicméně pro život jsme přesto nepostradatelní. Vědomí první úrovně se stává sebeuvědomělým mezi čtvrtým a pátým kruhem a to proto, že za touto částí vzorce je skrytý posvátný obraz, Ovoce života. Přesně v tomto okamžiku vývoje bylo Ovoce života dokončeno a po prvé se objevil poměr fí a tím nastal poprvé okamžik, kdy se vědomí mohlo manifestovat. Dva z velikánů minulosti si uvědomovali význam Květu života a aplikovali tyto znalosti do každodenního života, Leonardo da Vinci, který byl zednář a Pythagoras, otec 16

17 novodobého světa. Leonardo byl prvním, který si všiml jeho poměrů a aplikoval je do fyzikálních vynálezů, ozubené mechaniky, předvídal vrtulník a vynalezl mnohé pozoruhodné věci. Země, Měsíc a celá sluneční soustava, fyzické tělo člověka a Vejce života jsou ve vzájemném geometrickém vztahu a Velká pyramida je slučuje dohromady, každou ze tří úrovní vědomí má v sobě zakomponovanou. První úroveň vědomí je založena na pětce, je zde pět mřížových jednotek, dělitelných 1 a 5. Druhá úroveň vědomí má od základny k vrcholu šest jednotek, což je dělitelné 3. Pyramida na třetí úrovni vědomí má výšku 9 jednotek, je to úroveň Kristova vědomí a trojka je společným jmenovatelem druhé a třetí úrovně vědomí. Velká pyramida se napojuje na obrovské geometrické pole Země, zvláště na osmistěnné pole Země, které má analogii s naším vlastním polem. Vzhledem k mase pyramidy a geometriím, které jsou v pyramidě použity, se energetické pole bílého parsku spirálovitě točí nahoru, postupně se extrémně zesiluje a rozpíná se až do středu galaxie. Energie tmavého světla přichází shora, pohybuje se spirálovitě skrz bod nula a spojuje se středem Země. Tímto způsobem Velká pyramida spojuje střed Země se středem naší galaxie; má základ ve třetí úrovni a synchronizuje naši úroveň vědomí s úrovní Kristova vědomí. Zasvěcovacím procesem mohl projít žák mysterijní školy po 12 letech tréninku ve škole pravého oka a po 12 letech ve škole levého oka. Pokud byl člověk po 24 letech připraven zažít uměle zkušenost Kristova vědomí, pak nejprve zažil energii tmavého světla v prostoru, kde byla Studna k zasvěcení; tato ženská energie ho zavedla do Síně Amenti, neboli lůna Země, která se nachází uvnitř Země, ale nikoli ve středu. Po té byl zasvěcovaný umístěn do sarkofágu v zasvěcovací Královské komoře na dva a půl až na čtyři dny. Zde na přesně daném místě paprsek bílého světla, mužská energie, procházel hlavou a šišinkou mozkovou, v níž je skryto tajemství k celému tomuto procesu a zde zakusil jsoucno celého stvoření. Po té, co se vrátil do svého těla, byl odveden do Královniny komory, kde byl tento zážitek stabilizován, aby se mohl vrátit do každodenního života a pomáhat ostatním nalézt jejich cestu. Ke konečnému zasvěcení došlo až po dlouhé době, třeba i v příštím životě. Šlo o krátký obřad, aby se stvrdilo, že adept je stále na cestě a že je stabilizován po dlouhé období. Jsme teprve na počátku zkoumání vědy o posvátné geometrii úrovní vědomí lidského druhu. Prozkoumali jsme zatím první tři úrovně, nicméně nám tyto vědomosti umožňují pochopit, kde jsme byli, kde jsme teď a kam jdeme. V Egyptě bývaly tři mysterijní školy. Mužská škola se zvala pravé oko Hora, ženská škola levé oko Hora. Třetí škola byla škola dítěte, zvaná prostřední nebo třetí oko Hora, což je život sám; děti jsou prostřední oko Hora. Egypťané považovali život za nejdůležitější školu ze všech; vše, co se v životě stane, je lekcí, která nás připravuje na vyšší úrovně bytí, které svět zve smrtí. Ženská cesta prozkoumává lidskou povahu emocí a pocitů jak pozitivních tak negativních, sexuální energii, zrození a smrt, určité psychické energie a vše, co není logické. Z hlediska ženského světa emocí a citů je u zasvěcence důležitá jejich rovnováha, pokud tomu tak není, zastaví to jedince ve vývoji. Když se přesouváme do vyšších světů světla, projevujeme svoje myšlenky a pocity okamžitě, a to může být problémem, neboť téměř vždy manifestujeme své strachy. Proto, abychom přežili ve vyšších světech, musíme překonat nejprve strachy zde na Zemi a dosáhnout emoční rovnováhy. Bytosti Hathor byly hlavními učiteli školy levého oka Hora. Nepocházejí ze Země, byly vždy odedávných dob zde a asistovali lidstvu v rozvoji vědomí. Jde o rasu 4dimenzionálních bytostí z Venuše; jsou nejinteligentnějšími bytostmi sluneční soustavy a fungují jako ústředí neboli hlavní úřad pro všechen život pod Sluncem. Vstoupí-li kdo do naší sluneční soustavy zvnějšku, musí projít kontrolou Venuše. Bytosti Hathor mají ohromnou lásku, jejich láska je na úrovni Kristova vědomí, velmi milují delfíny, ke komunikaci používají zpěvné zvuky. Jsou 3 až 5 m vysoké, měří jako Nefilimové. Zvuk používají k léčení, k obnovení rovnováhy v přírodě, jako když zpíváme Óm. Jsou učiteli lidské rasy, dříve mnoho jejich soch zničili Římané, domnívajíce se, že jde o jakýsi druh ďábelského ducha. V chrámu v Dendeře se nachází symbol Marduku, planety obřích Nefilimů. Dva typy způsobů rození kopírují dvě primární sekvence života: Fibonacciho posloupnost je ženská a binární posloupnost je mužská, neboli neposkvrněné početí je ženským typem a fyzická kopulace je mužským typem. Včela může dát život samečkovi, kdykoli se jí zlíbí; pokud chce stvořit samičku, potřebuje se spářit se samečkem, čili sameček potřebuje jenom matku, samička oba. Propíchnutím ženského vajíčka narodí se dcera str. 356 an. Interdimenzionální oplodnění jde o propojení se na jiné úrovni bytí, není třeba být ani na jedné planetě; zahrnuje stále sex a orgasmus, ale nevyžaduje fyzické spojení. V době po Adamovi a Evě se lidé učili spojovat fyzicky a postupovat binárně, ale matka Thovtova Sekuhet se zamilovala do muže a naučili se spojovat interdimenzionálně. V průběhu početí a narození dítěte Thovta pochopili, co je nesmrtelnost a stali se nesmrtelnými. Sekutet je výjimečně krásná žena, je jí přibližně 200 tisíc let a je stále ve stejném těle. Z interdimenzionálních spojení zdá se, rodí se jen chlapci: Ježíš, Krišna apod. Rodiče Thovta Sekutet a Thome byli původně součástí nové rasy stvořené za účelem těžby zlata. Později Thome odešel do 4 dimenze Venuše, spojil se s jejich evolucí a stal se Hathor. Jeho rodokmen po té cestoval do vesmíru, na Venuši, Sirius, Plejády, a tak to pokračovalo po Adamovi a Evě až do doby Atlantidy. Thovt autorovi sdělil, že sám měl dítě se svojí matkou dle Febinaciho posloupnosti a zároveň i dítě se Šesat dle binární posloupnosti, což se před tím ještě nestalo. Mít dítě může tedy znamenat dveře k nesmrtelnosti. Pokud jde o pravou lásku, je zde další možnost pokud jde o nanebevstoupení skrze posvátný svazek a interdimenzionální početí. Skrze takové spojení lze obnovit živoucí svatou trojici na Zemi. 17

18 Základním principiálním prvkem Květu života je kruh či koule a do každého kruhu se vejde přesně 7 menších kruhů a vztah 7 v 1 je také základem vzorku Ovoce života (str obr.): neuvěřitelná harmonie, geometrická posloupnost, lze postupovat stejně dovnitř jako ven, do nekonečna, neboť celý kruh s menšími kruhy je centrálním kruhem ještě větší sítě, neexistují zde místa počátků a konců; je zde podobnost poměru zlatého řezu, vypadá to jako holografické Ovoce života. Posvátná geometrie je přesná věda. Vliv starých civilizací na náš současný svět. Pod komplexem v Gíze je podzemní město pro 10 tisíc lidí, kteří dosáhli stavu nesmrtelnosti. Mistři, zvaní též Bílé bratrstvo, hodlají vstoupit do nového vědomí, což určí navždy i výsledek lidské evoluce. Lidská populace je stále vysoce polarizovaná, ale spěje k bodu, kdy nastane změna, což závisí na srdcích lidí. Země v lednu 1999, v tzv. egyptském oknu, měla předpoklad pro sjednocení Země v jednom duchu a v povznesení se do vyšších úrovní vědomí, což nevyšlo; svět právě v té době vstoupil do války s Irákem, namísto míru. Stavby v Gíze korespondují s hvězdným vzorem Orionu. Sfinga měla ženskou tvář a tělo lva, spojovala symbolicky Pannu a Lva. Tři pyramidy se nacházejí v Panně a ve Lvu. Filadelfský experiment provedlo námořnictvo USA na konci 2. SV v roce Zpočátku jej vedl Tesla, což se málo ví; cílem bylo zneviditelnění lodi a autor se domnívá, že Tesla byl napojen na Šediváky. Dle informace od andělů, byl tento experiment propojen s dalšími experimenty v čase, prostoru a dimenzích. Prvopočáteční experiment byl proveden na Marsu před miliónem let; Marťané dorazili na Zemi na počátku Atlantidy. Další experiment byl dokončen na konci existence Atlantidy asi před 13 tisíci lety, čímž byl vytvořen fenomén Bermudského trojuhelníku a způsobil velké potíže i ve vzdáleném vesmíru. Tento experiment se vymkl kontrole, kdy ve snaze vytvořit umělou Mer-Ka-Bu k ovládnutí Atlantidy zapomněli Marťané, jak to přesně provést. Vyřešit tento problém bylo primárním úkolem Šediváků, proto přišli na Zemi; později se nás však pokusili zneužít, aby vytvořili hybridní rasu pro svou záchranu. Jejich experiment nebyl úspěšný, zřejmě věci více zhoršil a byl asi příčinou 1. SV. Později byl proveden projekt Montank, který se snažil o nápravu Filadelfského experimentu. Další experiment proběhl v roce Všechny tyto experimenty jsou navzájem propojeny, neboť se dotýkaly vyšších dimenzí založených na vědě Mer- Ka-By. Experimenty nebyly tvořeny s láskou, proto chybí rovnováha. Úhlopříčka z Gizy ukazovala na oblast Čtyř rohů v USA a ukazuje se, že něco důležitého se tam nachází; oblast je zakázaná a hlídaná vojáky. Autor se domnívá, že Egypt bude nakonec hrát roli v odhalování vědomí Země. Andělé sdělili, že se bude konat nová předběžná zkouška, která by měla uvést situaci do rovnováhy. Americká vláda objevila, že Mer-Ka-Bou se dokáže ovlivňovat a kontrolovat lidská mysl. Existuje mnoho experimentů, které vlády provádějí na svých obyvatelích, nehledě na životní prostředí na Zemi. Poznáním a používáním síly lidského světelného těla nedostává člověk do rovnováhy jen sám sebe, ale i celý svět. Za určitých okolností jsou všechny věci možné, žije v nás Velký Duch, dokážeme uzdravit sami sebe i svět, a můžeme asistovat na povznesení Matky Země do dalšího světa, pokud je naše láska dostatečně velká. Mer-Ka-Ba neboli světelné tělo člověka. V každé mysterijní škole Egypta hrála ústřední roli Mer-Ka-Ba. Mer je speciální druh světla, proti sobě rotující pole světla. Ka zde na Zemi pojmově obsahuje ducha člověka a Ba je interpretací reality, obvykle na Zemi představuje lidské tělo. Mer-Ka-ba jsou proti sobě rotující pole světla, která interagují s duchem i tělem a přenášejí je z jednoho světa do druhého; je to vzorec stvoření sám o sobě, z něhož vše, co existuje, pochází. Egypťané chápali to tak, že bez těchto znalostí a zkušeností není možné dosáhnout jiných světů. Spirituální vůdce Zuluů říká, že jeho předci se sem dostali z vesmíru v Mer-Ka-Bě. V hebrejštině je to Mer-Ka-Vah a znamená to jak trůn boží, tak i vůz či vozítko, které veze lidské tělo a ducha z jednoho místa na druhé. Mer-Ka-Ba je živá, láska je její život, jsou to linie energie, které umožňují životní energii, práně, proudit do nás a zpět k Bohu, je to samotné spojení s Bohem, láska nás spojuje s Bohem v jeden celek. Láska je polovinou světla, které víří okolo nás a vědomosti tvoří druhou polovinu. Když se láska a vědomosti stanou jedním, objeví se Kristus; pravda se musí zažít. Ženská cesta je uvnitř biosféry méně poškozená, mužská část potřebuje naléhavě vyvážit. Čakra je energetický bod uvnitř a někdy vně lidského těla, má specifickou kvalitu. Je to jako čočka, skrze níž vše, co existuje, je interpretováno. Podél páteře existuje systém 8 čaker; je také ucelený systém 13 čaker a je mnoho menších čaker. Vejce života je jako forma 8 koulí ve tvaru hvězdy čtystěnu; jejich rozevřením do řetězu máme 8 čakrový systém člověka. 8 původních buněk, 8 čaker a 8 elektrických obvodů lidského těla je spojeno v čínské medicíně s krychlí nebo 4stěnem; elektrické obvody mají mnoho kanálků, meridiánů spojujících každou buňku těla. Energie v čakrách se pohybuje stejným způsobem jako na hudební stupnici, čakry i oktávy existují nad i pod vlastní oktávou a teoreticky pokračují do nekonečna; v hudbě i ve vědomí i v dimenzích to platí stejně. Osmou čakru zvou Indové Božství a nachází se v délce jedné dlaně nad hlavou a je rovněž počátkem, 1. notou další soustavy čaker. Pod naším tělem se nachází další soustava čaker, ze které jsme vyšli. Energie se v těle pohybuje po spirále, proti směru hodinových ručiček je pohyb energie mužského typu, po směru je ženská cesta. Každá čakra má svou kvalitu: 1. zve se přežití, 2. sexualita, 3. vůle, ovládání, ego, 4. srdce, 5. zvuk, 6. posvátná geometrie stvoření, též třetí oko, 7. spiritualita (je v rovině za 6. čakrou) a 8. další svět bytí. Mezi 3. a 4. a mezi 7. a 8. čakrou je tzv. půl krok, zeď, změna směru, takže ze zdola jsou vyšší čakry duchu skryté do té doby, dokud se nenaučí nižší čakry zvládnout a dokud moudrost neukáže bytosti cestu k vyšší inteligenci. Většina světa žije posud v prvních třech čakrách. Ale 18

19 rychle se to mění, protože Matka Země se probouzí. Mezi 4. a 5. čakrou je změna polarity mužské v ženskou a naopak a také prázdnota. Tento model je platný jak pro každou osobu, tak pro stát, planetu, galaxii, tedy pro vše, co je živé. USA je nová země ve starém světě. Do padesátých let se většina lidí nacházela v jedné ze tří nižších čaker: lidé byli zaujati mocí, penězi, majetkem, domy, auty, sexem, jídlem, vskutku materialistické bytí. Pak se v 60. letech změnilo vědomí, lidé začali meditovat a vstupovat do vyšších čaker. Indie, Tibet a části Číny jsou místa, kde existuje již dlouho stát a lidé se přesunuli již do 4. až 7. čakry; zeď za sedmou čakrou zastavila jejich další postup. Jakmile se vědomí člověka posune do vyšších stavů vědomí, ztrácí zájem o svá nižší centra bytí. Nestará se až tak o fyzickou stránku, o své domy, je více zaujat informacemi a zkušenostmi z vyšších center, má snahu zjistit, o čem je Realita na vyšších úrovních, což je typické i pro Indii a Tibet. Jakmile člověk dosáhne a zaměří se na 7.čakru, což je již obtížné, jediným zájmem je, co se stane po smrti, tedy na dalších úrovních života, což je případ starého Egypta. Lidé, kteří prošli posmrtnou zkušeností a vrátili se s touto vzpomínkou zpátky do těla, většinou udělají vše proto, aby zjistili, co se jim to stalo. Také požitím psychedelik lze objevit způsob, jak se dostat na vyšší rovinu bytí. Psychedelika se užívala po celém světě v celé historii lidstva ve většině náboženských kultur. Psychedelika nejsou drogy, spiritualita se jinak ubírá než u drog, které způsobují specifické klamy a nabuzují pocit ega. Tato zkušenost lidi natolik změní, že hledají cestu do vyššího vědomí obvykle již bez psychedelik. V 60. letech přes dva miliony Američanů si vzalo LSD a byli vykopnuti do vyšších center mimo kontrolu, bez zasvěcení, proto bylo i hodně obětí, ale také mnoho jich zakotvilo v srdeční čakře, dostali se přes první zeď. Tato éra psychedelik otevřela dveře pro cestu vědomí Spojených států jako zemi. Následovala pak doba meditací, jógy, guruů a jiných duchovních praktik. V Egyptě po absolvování 24letého tréninku bylo zasvěcenci podáno vhodné psychedelikum a byl položen do sarkofágu v králově komoře obvykle na tři dny. Účelem bylo nalézt dveře a vstoupit do vyšších světů, vrátit se zpět na Zemi a pomáhat ostatním. Osm čaker našich těl má svoje kopie v prostoru okolo našich těl. Jsou to koule energie, které jsou zasazeny na vrcholech pole hvězdy 4stěnu, které obklopuje naše tělo do prostoru. Každá vnitřní čakra má životní pulz spojený s vnější čakrou a systémem jako celek. Egyptský systém 13 čaker můžeme použít jen zcela samostatně. Energie stoupá čakrami pěti kanály, které se pohybují ve spirále způsobem ženským nebo mužským. Energie vstupuje body a otvory v základně těla v oblasti hráze. Ve starém Egyptě se domnívali, že orgasmus je klíčem k věčnému životu a to se důvěrně týká 5. čakry tohoto systému. Většina lidí ignoruje, co se stane s jejich sexuální energií po orgasmu. Ale Egypťané dávno objevili, že tomu tak nemusí být vždy. Získali informace ve svých hovorech s bratrstvem pod Velkou pyramidou ze starověké Atlantidy, že 5. čakra je první místo, kde systém rotujících čaker provede jeden celý kruh, kdy čakra má energie jak ze předu tak i ze zadu i ze strany těla; z bočního pohledu jde o symbol ankhu. Také u křesťanů je tento symbol obvykle spojován se zmrtvýchvstáním. Pokud je sexuální energie vědomě vedena po obvodu ankhu, vrátí se zpět do páteře a bude dál rezonovat a vibrovat a životní energie nebude ztracena, naopak se zdá, že to energii zvyšuje. V egyptském systému nebyly pouze dvě sexuální polarity, ale celkem 64, dle lidské molekuly DNA se 64 kondony. Ve zjednodušeném modelu se pracuje se 4 sexuálními typy: mužským, ženským, bisexuálním a neutrálním. Z nich vzešlo kombinací 8 základních sexuálních typů, další kombinací pak 64. Tak identifikovali osm zcela rozdílných osobností přímo spojených s osmi základními buňkami, které vedou k osmi čakrám, jež jsou základnou osmi bodů 4 stěnu okolo těla. Duch, který přijde na Zemi, uspořádá si 4 stěny okolo těla tak, aby byl mužem či ženou. V dalších životech vyzkouší všech osm základních osobností, aby měl všechny zkušenosti života zde na Zemi. Obvykle začne upřednostňovat jednu z nich a tu používá častěji. Egypťanům trvalo 12 let, než prošli každou ze sexuálních osobnostních konfigurací, aby získali velkou moudrost a pochopení života. Nefilinové osobně vyřešili, jak se dostat ze 12. do 13.čakry a změnit dimenzionální úroveň. Použili techniku s rychlou změnou, která má tvar písmene L, což se stalo jejich přezdívkou: El, též Elders neboli starší. Před pádem Atlantidy jsme udělali jednu 90 stupňovou obrátku, což je velmi náročné až šokové. Je jednodušší provést dvě obrátky 45stupňové, což je nejsnazší známá cesta, tak ji provedli Thovt a Sešat a mnoho pokročilých mistrů během svého procesu nanebevstoupení. Energetická pole kolem těla vznikají pohybem energie a vědomí uvnitř čaker. První energetické pole, které vychází z těla, je prána nebo pole čchi, zvané též éterické pole; obvykle je to světle modré měkké světlo hned nad černým polem, které je bezprostředně nad kůží. Toto světlo je prána neboli životní energie těla a je snadné naučit se ji vidět, tato energie je spojena s dechem. Za polem prány, které vyzařuje ven z těla, se nachází další pole energie, které je spojeno s myšlenkami a emocemi, které vytváří elektromagnetické pole. Dnes již některé kamery dokážou snímat toto pole neboli auru. Všichni na úrovni podvědomí rozumíme barvám a po určitém tréninku lze tato pole vidět, je k tomu dost literatury. Je to něco, jako dívání se na stenogram; chce to jemně se soustředit, přepnout se do další úrovně a dívat se okolo těla. Lidská aura se nachází v poli ve tvaru vejce, které obklopuje tělo; vně pole jsou geometrické obrazce elektromagnetického charakteru. Vně aurického pole se nacházejí geometrická pole světla, která dohromady tvoří masivní světelné tělo člověka. Mer-Ka-ba je potenciální geometrické pole světla, které utváří vědomí. Člověk ho však musí vyvinout během velmi dlouhé doby své evoluce. V současnosti má živoucí pole Mer-Ka-By asi o,1% lidstva. Během nástupu věku Vodnáře by se tento stav měl výrazně změnit. Mer-Ka-ba se rozprostírá do všech možných dimenzí. Pole hvězdy, 4 stěnu je prvním geometrickým 19

20 polem vně těla a říká se o něm, že jsou to dveře do Mer-Ka-by. Toto pole bude zřejmě většina z nás používat v tomto čase na Zemi. Stvoření světa děje se podle zákonů posvátné geometrie. V mitóze vyvíjíme se od koule ke 4 stěnu, ke hvězdě 4 stěnu, ke krychli, opět ke kouli a nakonec k torusu. Další vývoj pokračuje ven z těla do vzdálenosti asi 16,7 m okolo těla, kdy se vytvářejí uskupení vzájemně propojených energetických těl, která jsou užívána tak, jak se člověk vyvíjí. Jakmile začne člověk duchovně růst vědomě, začne se jeho život na Zemi měnit a duchovní vývoj se urychluje. Jakmile si je život vědom svého probuzení, začne si asistovat a vede člověka dál k jeho rozkrývání. Pokud člověk odedávna pobývá na Zemi a nepřišel mezitím odněkud jinud na Zemi, jeho Mer-Ka-ba nebyla používána 13 tisíc let. Speciální dechová technika pomůže znovu obnovit živoucí Mer-Ka-Bu. Někdo si ji bude umět vizualizovat, jiní ji mohou pocítit, obojí je rovnocenné. Přesné míry čtyřstěnů vycházejí z rovnováhy polarit těla. Sluneční čtyřstěn jsou energie otce, které jsou předány dítěti při početí a zemský čtyřstěn jsou energie matky předané při početí. Zažitá traumata v dětství, zejména od početí do tří let věku, se zrcadlí ve čtyřstěnu. Poškozený nebo narušený čtyřstěn bude mít vliv na dítě tak dlouho, dokud se neuzdraví. Téměř každá lidská bytost na Zemi zažila během svého dětství i později traumata, proto je třeba podstoupit terapii nebo léčení emocí. Ne náhodou ve staroegyptské mysterijní škole byl ženský aspekt vždy první na řadě, až po vyléčení emocí se žáci učili aspektu pravého oka Hora, levé hemisféry. U civilizace s převahou mužského principu je chápání ženské cesty dosti obtížné, avšak nutné, protože nevyléčené emoce zastaví člověka v duchovním růstu. Protože nechceme pociťovat bolestivé emoce, uložili jsme si je do svých svalů, nervů, do svých světelných těl. Jenom bytost ve své emoční rovnováze relativně zdravá, může úspěšně rozvíjet vyšší vědomí. Je to ženské emoční tělo, které přivádí Mer-Ka-Bu k životu, nejen mužské vědomosti, jak ji vytvořit. Je mnoho vzorců hvězdné brány, ale každá obsahuje lásku a pravdu jako součást vzorce. Každá možná úroveň vědomí v univerzu je v lidském energetickém poli, ale pouze potencionálně. Když člověk začne vědomě s dýcháním a prána začne proudit, pak vyšší Já začne ovládat život a čistit ho. Veškerá psychická energie se rozpadá do dvou částí: pozornosti a záměru. Kamkoli mysl zaměří svou pozornost, tak se to stane; při čemž systém víry ovládá možnosti člověka. Dýchací trubice prochází mnoha energetickými poli s mnoha možnostmi. Dýchací trubice má speciální geometrický nebo krystalický vrchlík, který dokonale pasuje do nového energetického pole, otevřeného vědomě a se záměrem a umožňuje nové práně, aby vstoupila do dýchací trubice. Prána má rozdílné kvality, které se liší charakterem světů, ze kterých proudí a vedle Mer-Ka-By mění vědomí. Člověk má možnost aktivizovat svoje světelné tělo. Úplné světelné tělo obklopuje všechny životní formy a všechny formy jsou živé. Mer-Ka-Ba je vzorec, skrze který jsou všechny viditelné i neviditelné věci stvořeny, má tudíž nekonečné možnosti. Je nejen prostředkem pro vzestup, je s ní spojeno daleko více věcí. Jedinými limitujícími faktory mohou být paměť, představivost a hranice vědomí. Jinak záleží na tom, jak se vědomí uvnitř Mer-ka-By rozhodne. Pokud se lidské ego rozhodne využít světelné tělo negativním způsobem, aby někoho poškodilo, ovládlo, egoisticky z něčeho těžilo apod., dostane se mu tvrdých výchovných lekcí. Proto Bůh uspořádal univerzum tak, aby se to stát nemohlo; neboť aby byla Mer-Ka-ba živá, vyžaduje lásku. Život je škola na rozpomínání se. Pokud se propojíme se svým vyšším Já, jeho instrukce nás dovedou do smysluplné meditace a sebeuvědomění. Jakmile si uvědomíme, že vše je siddhis, pak začíná zázračná fáze, začínají se manifestovat siddhis a začínáme správně chápat smysl a účel života. Je to stadium života, do kterého svět začíná vstupovat, proto je tak důležité s tímto vším se seznámit, pochopit a praktikovat. Siddhis je síla psychiky, je to aspekt vědomí, kterým musíme projít. Pokud jsme dosud netransformovali své ego, může to mít pro nás neblahé následky. Pokud se budou lidé spoléhat na Boha, vše potřebné bude vždy k dosažení, jde o zákon přirozenosti, který Bůh stvořil s člověkem; ale pokud se budou spoléhat sami na sebe, Bůh jim nepomůže, jelikož se tak sami rozhodli. Nebezpečí hrozí nejen z toho, že se může ego přeceňovat a využít siddhis k osobní moci a prospěchu, ale také do něj může vstoupit strach, což vývoj vždy pozastaví. Počítače jsou vyrobeny z krystalů a jak krystaly, tak i počítače mají podobné rysy jako Mer-Ka-Ba. Programování krystalů se podobá programování Mer-Ka-By. Krystaly jsou živé bytosti, dokážou přijímat i vysílat frekvenci i komplikované vlnové formy kamkoli v rámci elektromagnetického pole, což zahrnuje lidské myšlenky, pocity a emoce; to vše dokážou krystaly pojmout a vysílat zpět. Krystal dokáže pojmout jen tolik programů, kolik je na konci krystalů stěn a zdá se, že Mer- Ka-ba nemá limit. Existují čtyři způsoby, jak programovat Mer-Ka-Bu, souvisí se sexuální klasifikací. Mužské programování lze přesně popsat a je logické: pokud uděláte tohle, bude výsledek takový. V šinaistickém náboženství existuje 113 způsobů, jak meditovat, 112 způsobů je mužských a poslední anebo první je ženský. Ženská stezka se řídí pocity a intuicí, je jako tekoucí voda sledující cestu nejmenšího odporu. Charakter mužského programování předpokládá nutnost být specifický. Ženské programování nemá žádnou logiku ani formu, prostě naprogramuje Mer-Ka-Bu, aby si zvolila jakoukoli možnost, která je nejvhodnější, aniž by byla specifická a proto bude vždy úspěšná. Další možnost je vložit svůj osud do rukou božích. Obojetné programování užívá oba předchozí způsoby současně, začne běžet ženský program a současně se spustí specifický mužský program, aby dokončil záměr. Žádné programování - na Zemi se neutrální osoba vyskytuje jen výjimečně, zatímco v kosmu je běžná, a ta neprogramuje vůbec. Existují osoby, které jsou vně polarity a nereagují na ni, dívají se na vše z perspektivy zcela jiné, pro nás téměř nepředstavitelné. 20

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Poděkování 11. Upozornění 12 I. ÚVOD Prastaré vědění lidstva Příjem kosmických informací přes kůži Princip harmonie a léčení 15

Poděkování 11. Upozornění 12 I. ÚVOD Prastaré vědění lidstva Příjem kosmických informací přes kůži Princip harmonie a léčení 15 OBSAH Poděkování 11 Upozornění 12 I. ÚVOD 13 1. Prastaré vědění lidstva 13 2. Příjem kosmických informací přes kůži 14 3. Princip harmonie a léčení 15 4. Léčení kosmickými symboly 16 II. ČLOVĚK V UNIVERZU

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184

Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184 Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184 Strana 1: Rok vynoření: Chopme se příležitosti A Year of Emergence: Let s Seize the Opportunity V minulém roce, roce 2012, nebudeme přehánět, když řekneme, že se

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Hledejte kosmickou plachetnici

Hledejte kosmickou plachetnici ASTRONOMICKÉ informace - 3/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, 337 11 Rokycany http://hvr.cz Hledejte kosmickou plachetnici Kosmická sonda NASA pojmenovaná Nano Sail-D rozvinula na oběžné dráze

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony Astronomové při sledování oblohy zaznamenávají především úhly a pozorují něco, co se nazývá nebeská sféra. Nicméně, hvězdy nejsou od Země vždy

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze.

Projekt byl rozdělen na 3 části, dva se uskutečnily ve škole, jednou byli žáci na exkurzi do Planetária a Mořského světa v Praze. Výuka fyziky v projektech se ZŠ se zaměřuje: výuku fyziky a řešení fyzikálních problémů procvičování logiky, dedukce, aplikace znalosti na daný jev ukázku pokusů k danému tématu propojení fyzikálních jevů

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

(??) Podívám-li se na něj, tak se musím ptát, co se nachází za hranicí prvního prostoru?

(??) Podívám-li se na něj, tak se musím ptát, co se nachází za hranicí prvního prostoru? Samozřejmě vím, že jsem mnoho Vašich dotazů nezodpověděl. Chtěl bych Vás ujistit, že jistě najdeme příležitost v některé z následujících kapitol. Nyní se pusťme do 4. kapitoly o prostoru s názvem Makroprostor

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II. Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: "No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit?

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit? A farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. 1M41,42 Mimochodem, byl to patrně královský pečetní prsten. Vtlačením tohoto

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Chemické složení vesmíru

Chemické složení vesmíru Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více