Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie"

Transkript

1 Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej základní informace o tělesech Sluneční soustavy. Vysvětli v ročníkové práci vztah mezi vesmírem, galaxií, sluneční soustavou, hvězdami, planetami a ostatními vesmírnými tělesy d) atlas e) časopisy a noviny Význam a vývoj Geografie Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit prezentaci na význam geografie z hlediska historie a dneška zadání: vyhledej základní informace věnující se: a) vývoji geografie, b) nač starověké státy potřebovali geografii c) jak se vývoj odrazil na vnímání planety Země a jejího umístění ve vesmíru d) jaké s tím měli příslušní vědci problémy

2 Kartografie Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit prezentaci na význam kartografie zadání: vyhledej základní informace věnující se: a) vývoji kartografie, b) jak vypadaly v minulosti mapy a k čemu se používaly c) druhy měřítek a co z nich poznáme d) druhy map e) co z mapy vyčteme e) mapy Kartografie cíl projektu: vytvořit výukové pexeso na téma mapové značky. zadání : dle turistické mapy překresli mapové značky a vytvoř z nich výukovou hru.velikost čtvercových pexesových kartiček minimálně 3 cm. Počet 32 dvojic. d) zeměpisný atlas e) turistické a jiné mapy Kartografie cíl projektu: vytvořit výukové domino na téma mapové značky. zadání : dle turistické mapy překresli mapové značky a vytvoř z nich výukovou hru. Velikost obdélníkových dominových kartiček minimálně 3 x 6 cm Minimální počet mapových značek 25. d) zeměpisný atlas e) turistické a jiné mapy

3 Zeměpis 7. třída Austrálie - příroda známá i neznámá Ročníková práce je určena pro žáky sedmého ročníku základní školy cíl projektu: vytvořit výukové listy na téma příroda v Austrálii - rostliny a zvířata žijící na tomto světadílu. zadání: vyhledej základní informace o přírodě v Austrálii a neobvyklé zvířata rostliny uveď na tvrdé karty o rozměru A4 se stručnou charakteristikou. Po stopách objevitelů Ročníková práce je určena pro žáky sedmého ročníku základní školy cíl projektu: seznámení se s původním obyvatelstvem jednotlivých kontinentů a s dobrodruhy, kteří tyto kontinenty nejen pro Evropany objevili, ale také změnili na nich způsob života zadání: vyhledej základní informace o jednotlivých kontinentech a mořeplavcích, kteří vstoupili na historie kontinentů a) Kontinenty - stručná charakteristika z hlediska polohy a klimatu b) Původní obyvatelstvo žijící na kontinentech c) Mořeplavci a objevitelé nových území d) Osud objevitelů e) Co přinesl objev původnímu kontinentu f) Co přinesl objev Evropanům a světu.

4 Rozporuplná Amerika Ročníková práce je určena pro žáky sedmého ročníku základní školy cíl projektu : Amerika zejména USA a jeho vliv na svět kdysi a dnes zadání: vyhledej základní informace o Americe zejména v oblasti a) Amerika po obsazení bělochy a její působení na domorodé obyvatelstvo b) Amerika a otroctví c) Amerika a demokracie - svoboda a kriminalita d) Amerika - vysoký rozvoj ekonomiky a chudoba obyvatel e) Amerika - působení na svět - války, jejich příčiny a možné důsledky

5 Zeměpis 8. třída Krásné, ale chudé Osoblažsko Ročníková práce určena pro žáky osmého ročníku základní školy cíl projektu: představení Osoblažska - krásného, chudého, ale s nadějí na prosperitu. zadání: podrobné seznámení s charakteristikou Osoblažska - historií, dobou rozkvětu a prosperity a dalšího vývoje. a) Zakresli a pečlivě vymez hranice Osoblažska b) Uveď z hlediska historie jak se zde obyvatelům žilo, objasni pojem Malá Haná c) Vyhledej podnikatele v této oblasti a urči směr podnikání d) Vyhledej rekreační cíle této oblasti a stručně charakterizuj e) Vytypuj místa a uveď nějaké nápady, které by do této oblasti mohli přivést turisty, popřípadě podnikatele s nějakým podnikatelským záměrem e) vyprávění rodičů a prarodičů Krnovsko - jak posílit cestovní ruch Ročníková práce určena pro žáky osmého ročníku základní školy cíl projektu: představení oblasti Krnovska - jeho ekonomiky a turistických atraktivit zadání: podrobné seznámení s charakteristikou Krnovska - historií, dobou rozkvětu a prosperity a dalšího vývoje zejména po roku a) Zakresli a pečlivě vymez hranice Krnovska, uveď města v této oblasti b) Vyjmenuj podniky a závody, které se před rokem 1989 ekonomicky podíleli na rozvoji této oblasti se směrem podnikání c) Vyjmenuj podniky a závody, které se nyní ekonomicky podílejí na rozvoji této oblasti uveď směr podnikání d) Vyhledej rekreační cíle této oblasti a stručně charakterizuj e) Vytypuj místa a uveď nějaké nápady, které by do této oblasti mohli přivést turisty, popřípadě podnikatele s nějakým podnikatelským záměrem f) vyprávění rodičů a prarodičů

6 MSK a ekologie Ročníková práce určena pro žáky osmého ročníku základní školy cíl projektu: představení oblasti Slezska a Moravskoslezského kraje - jeho ekonomiky a ekologie zadání: podrobné seznámení s charakteristikou Slezska, Moravskoslezského kraje zejména - Ostravska. S historií, dobou rozkvětu a prosperity a dalšího vývoje. Uvažuj jak ekonomika této oblasti ovlivnila životní prostředí. a) Zakresli a pečlivě vymez na jedné mapě hranice Slezska, na druhé mapě hranice Moravskoslezského kraje s uvedením větších měst této oblasti b) Vyjmenuj podniky a závody, které se před rokem 1989 nejvíce podílí na znečištění ovzduší. c) Zkus vyhledat statistiky nemocnosti a úmrtnosti této oblasti před rokem 1989 a po roku d) Údaje porovnej e) Uveď co se zlepšilo v ekologii této oblasti f) dolož obrázky. e) vyprávění rodičů a prarodičů

7 Zeměpis 9. třída Urbanizace Projekt určený pro žáky devátého ročníku základní školy cíl projektu: Uvědomit si co je to urbanizace, jak ovlivňuje život v ČR zadání: uvědomění rozdílů života ve městech a vesnicích, potřeby rozvoje měst i vesnic a) Pojem urbanizace a vývoj počtu obyvatel ve městech a vesnicích b) Rozdíl mezi městem a vesnicí c) Status města- města nejmenší d) Výhody měst e) Výhody vesnic f) Kulturu měst i vesnic určují především školy g) Úpadek měst i vesnic se zánikem či slučováním škol h) Aby naše vesnice vzkvétala e) vyprávění rodičů a prarodičů Afrika a životní podmínky jejich obyvatel Projekt určený pro žáky devátého ročníku základní školy cíl projektu: Uvědomit si problémy Afriky, zejména chudobu obyvatel, její příčiny a další vývoj životních podmínek obyvatel této oblati zadání: uvědomění rozdílů života v našich podmínkách a v podmínkách Afrického kontinentu. a) Co je to chudoba a jak ji měřit b) Ve kterých oblastech je nejvíce chudých c) Situace v Africe a její příčiny d) Statistiky dokumentující životní podmínky v Africe e) Hlad, nemoci a úmrtnost obyvatel f) Klimatické změny a nedostatek vody g) Války, ozbrojené konflikty a jejich příčiny h) Nevzdělanost a negramotnost obyvatel vliv na ekonomiku země

8 Amerika a ekologie Projekt určený pro žáky devátého ročníku základní školy cíl projektu: Uvědomit si problémy Ameriky, na jedné straně průmyslové velmoci, která se plně podřizuje ekonomice, na druhé straně je lhostejná ke klimatickým změnám a nebrání kácení deštných pralesů. zadání: uvědomění rozdílů v náhledu na rozporuplnost života v Americe, která ovlivňuje životní podmínky nejen obyvatel Ameriky ale svým důsledkem i nepříznivě ovlivňuje i životy lidí mimo tento kontinent.v zadání se soustřeďte a) konzumní život západní civilizace - co obnáší a jaké jsou rizika tohoto života (nezdravá výživa, obezita,civilizační a jiné nemoci, stresory - alkohol, drogy, promiskuita, ztráta hodnot) b) život obyvatel střední a jižní Ameriky zejména v oblasti povodí Amazonky c) Tropické pralesy- množství, funkce pro život planety d) Důvody kácení a důsledky pro danou oblast e) Důsledky kácení tropických pralesů pro svět. f) Vlivy kácení na klimatické změny a dokládající důkazy.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Regionální geografie střední Evropy a České republiky

Regionální geografie střední Evropy a České republiky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie střední Evropy a České republiky Tercie 1 hodina týdně ACTIV Board Evropa na mapě světa Vytvoří schématickou mapu Evropy

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Regionální geografie světa

Regionální geografie světa Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Regionální geografie světa Sekunda 2 hodiny týdně ACTIV Board Austrálie úvod a objevování Popíše postavení kontinentu v rámci celého světa Zhotoví

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ing.Zbyněk Lukavec

Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ing.Zbyněk Lukavec O projektu Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové formy vzdělávání na gymnáziu Cílem projektu, který byl realizován v letech 2009 2011, bylo přispět k rozšíření možností gymnaziálního

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více