Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!"

Transkript

1 Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná, už ta skutečnost, že se k Vám dostal tento text, Vám dává velkou naději. Věřte, že z principu věci existuje na každý problém řešení a Vaším úkolem je toto řešení nalézt a otevřít se mu. Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Bez dobrého zdraví je každý prožitek, ač sebelepší, polovičním štěstím, a proto jsem předchozích 5 let svého života, každý den, odevzdal hledání řešení k uzdravení těla i ducha. Mnoho lidí přede mnou našlo mnoho účinných řešení k uzdravení, a tak jsem v mnohém mohl navázat na jejich dobře odvedenou práci. Přesto jsem musel mnohokrát zapomenout na jejich výsledky, odložit mysl skeptika stranou, abych našel novou úroveň možností, které nám jsou k dispozici v uzdravování a v probuzení obrovského potenciálu, který se skrývá v každém z nás. Stále je mnohé k zlepšení a jsem přesvědčen, že nalezneme ještě mnohem efektivnější metody léčby. Nicméně můj výzkum a dosahované výsledky mě přesvědčily, že jsem připraven nabídnout své služby a řešení širší veřejnosti s prioritou pro vážně nemocné. Popis způsobů léčení Popis způsobů léčení, které Vám předkládám, by vydalo na několik knih, však zde jej shrnuji do několika nejzákladnějších bodů, pilířů: 1) K rychlému, komplexnímu a trvalému uzdravení je nezbytný celostní přístup, tj. přístup nahlížející na Vás jako na celek, kde vše souvisí se vším. Skutečně nelze oddělit nic od celku, tj. nemůžeme oddělit tělo od psychiky, jeden orgán od druhého, vliv prostředí, prožitky, zkušenosti Vše má svůj vliv. Proto vždy upřednostňuji metody léčení celostní (holistické), působící komplexně. Vždy vyberu komunikací s podvědomím pacienta ty nejvhodnější metody a společně s pacientem jich aplikujeme několik najednou. Díky tomu vzniká velký synergický efekt, při kterém není výsledek součtem jednotlivých částí (metod), ale výrazně jej převyšuje. Ač to není tak časté, mezi některé použité metody patří samozřejmě i prostředky klasické moderní medicíny, pokud jsou pro pacienta v jeho dané situaci vhodné. Naopak je vhodné vyhnout se metodám málo účinným, které rozptylují a ubírají sil. Existuje spousta metod, které jsou dobré jako podpůrné, ale málo kdy mají dostatečnou sílu k uzdravení. Pokud ztratíte čas jejich aplikací, tak to vede lehko k přesvědčení, že to nefunguje a ke ztrátě víry a důvěry.

2 2) Lidská bytost, Vaše bytost, Vaše tělo má všechny schopnosti, znalosti a prostředky k uzdravení a vyřešení jakéhokoliv problému. Každé tzv. alternativní léčení a nakonec i velká část moderní medicíny podporuje tyto samoléčící mechanismy Vaší bytosti. Uvědomte si, že každou minutu ve Vašem těle odumře přibližně 3 miliardy buněk a jsou nahrazeny novými. Pokud tedy je organismus uveden do rovnováhy a aktivovány jeho léčivé mechanismy, jsou možnosti regenerace těla a vyléčení doslova neomezené! Vždy je jednodušší tělo instruovat k vyléčení sebe sama, než se jej snažit násilným způsobem změnit. Největší výhodou tohoto procesu je však to, že nemoc se již nevrátí a to je přeci Vaším cílem. Okamžitá úleva přijmutím pilulky může být krátkodobým vysvobozením z bolesti či problémů, ale hlavním cílem je stálé zdraví. Pokud je náš organismus uveden do rovnováhy, tak nejenom že je schopen vyléčit všechny své nemoci a problémy, ale nadále nám toto zdraví vydrží! Proto všechny metody, které použijeme k Vašemu uzdravení, budou směřovány k co nejrychlejšímu zajištění rovnováhy Vašeho těla a Vaší bytosti jako celku a tím započne obrovská vlna léčení. Ačkoliv se může zdát, že hlavním prvkem je léčitel a jeho schopnosti, tak nakonec je to Vaše tělo, které léčí a tak to vždy musí být. Stejného principu je nakonec využíváno i při léčení pilulkami, které sice přináší do organismu něco nového, ale opět využívají reakce těla na ně a tím dochází k působení. Jste to vždy Vy, Vaše tělo a Vaše mysl, kdo léčí. Na druhou stran je třeba připomenout, že častokrát se dostaneme do situace, kdy je pomoc zvenčí zcela nezbytná. Proto žijeme ve společnosti a jsme uzpůsobeni k pomoci druhým Úkolem druhých, je Vám pomoci se rozpomenout na zdraví a úžasné schopnosti, které máte k dispozici ve Vašem těle. 3) Myšlenky ovlivňují vše v našem těle a určují, co do Vašeho života přitahujete. Většina našich myšlenek a následných reakcí na ně je podvědomá, proto je nutné využít metod, které zajistí postupnou změnu Vašeho podvědomí. Existuje mnoho metod, jak tohoto docílit, opět je však nezbytné správně určit tu vhodnou metodu právě pro Vás. Je 100 % dokázáno, že myšlenky spouští v našem těle okamžité chemické reakce a že silné negativní myšlenky vedou dokonce k vytvoření takových chemických reakcí, které vytvoří jedy v našem těle a ničí tak miliony buněk Přečtěte si stručný výňatek z knihy Mysl léčí tělo k Vašemu lepšímu pochopení. Po přečtení Vám bude jasné, jak důležité je změnit skrze podvědomí naše myšlení. 4) K dosažení cíle kompletního uzdravení je zcela nezbytné postupovat systematicky, stále a mít co nejpřesnější informace, jakým způsobem se v dané situaci vydat. K cíli vede mnoho cest, někteří z Vás si ani nemohou dovolit dlouhou cestu a nikdo z Vás se jistě nechce trápit a žít v nepohodlí déle než musí. Vaše bytost/organismus má vždy v každé chvíli komplexní informace, co je pro něj dobré a co ne. Přesná znalost situace, díky možnosti se optat Vašeho podvědomí, co je pro Vás dobré a co potřebujete, je správná cesta k včasnému uzdravení bez zbytečných odboček. Získanými a rozvinutými schopnostmi číst tyto informace z Vašeho podvědomí, Vám předám přesné

3 informace, co dělat a čemu se vyhnout a co je pro Vás efektivní a správný směr. Zároveň Vás budu pravidelně kontrolovat, zda dochází ke stálému zlepšení a zda cesta, kterou jsme zvolili, je ta správná. S takovýmto přístupem je jisté, že cíle bude dosaženo. Pokud nevidíte na cíl Vaší cesty, je snadné se ztratit, ale pokud jej máte stále před sebou či máte GPS, která Vám stále udává správný směr, je pouze otázka času, kdy se do cíle dostanete! Jakým způsobem budete léčeni Stručně řečeno, takovými prostředky a způsoby, které zjistím na základě informací od Vašeho podvědomí, že povedou nejefektivněji a bez vedlejších účinků k Vašemu kompletnímu uzdravení. Vše záleží na Vaší aktuální situaci, Vašem rozpoložení, okolnostech které Vás provázejí a Vašich možnostech. Obvykle je použito těchto prostředků, nástrojů, postupů: Analýza aktuální léčby a doporučení v čem pokračovat, čemu se vyhnout či co je zbytečné. Pokud je stav akutní, navržení co zvolit k rychlé změně situace, aby byl čas na komplexní léčbu. Toto je velice důležité, neboť často je pacient zahnán do kouta a učiní zbrklé rozhodnutí, které již není možné vzít zpět a není tak již možné zajistit jeho plné zdraví či s velkým úsilím. Detoxikace organismu na fyzické úrovni. Bude stanoven ten pro Vás nejlepší způsob fyzické očisty. Obvykle se především jedná o určitou změnu ve stravování, kde se však vynasnažím, aby pro Vás vše bylo co nejpříjemnější, neboť není mým cílem zvyšovat Váš stres. Energetická očista Vaší bytosti od všeho negativního a neprospěšného. Jakákoliv myšlenka a působení prostředí zanechává ve Vašich jemněhmotných tělech (energetických obalech) zbytky, negativní pozůstatky, které se nakonec projevují i fyzicky. Toto vše je za pomoci působení energetických/vibračních léčení očištěno. V tomto směru je použito tzv. léčení přikládání rukou podobné Reiki či Reconnection, nicméně je použito mnohem silnějších variant. Dále regenerace všech Vašich energetických drah (tzv. meridiány) a energetických vírů (tzv. čakry). Vaše tělo není vyživováno pouze fyzicky, ale jak potrava, tak naše okolí je naplněno řadou jemněhmotných energií, které jsou nezbytné k přežití a správné funkci organismu. Tyto energie jsou přenášeny pomocí energetických center a drah, pokud jsou tyto přerušeny či zablokovány, vzniká problém, který se po čase projeví i fyzicky. Pomocí speciálních léčitelských technik a postupů jsou tyto dány zcela do pořádku a Váš organismus se vrátí do své optimální funkčnosti a započne samo-léčení, regenerace Vaší bytosti. Tohoto principu úspěšně využívá čínská medicína pomocí akupresury a akupunktury. Nicméně fyzickým způsobem je velice časově i technicky náročné vyhledat všechny body a správně na ně působit. Zrušení Vašich neprospěšných vzorců chování, negativních přesvědčení, bloků a traumat. Tyto všechny ovlivňují Vaše myšlení a směřují Vás směrem, kterým obvykle vědomě nechcete. Mnoho těchto traumat a bloků vzniká v dětství, mnoho jich je tzv. zděděných atd. Pomocí citlivé komunikace s Vaším podvědomím, jsou tyto neprospěšné záležitosti rozpuštěny a Vy se tak stanete mnohem svobodnější bytostí a budete konečně schopni plně

4 projevit Váš potenciál. Tento přístup zdaleka přesahuje samotné léčení nemoci, ačkoliv je pro něj nezbytný. Tento postup je podobný psychologickému postupu, nicméně je mnohem komplexnější, hlubší a přímočařejší. Důležité je zde zmínit, že zde není zapojena mysl terapeuta, nýbrž nadřazená inteligence, kterou můžeme nazvat vyšší silou, která řídí tento proces očisty. Já jako terapeut zprostředkuji pomocí speciálních technik tuto sílu a nasměruji ji, kde je třeba a zázraky se dějí Změna Vašeho myšlení a podvědomí, změna Vašeho zaměření positivním směrem. Pomocí nauky o tzv. Zákonu přitažlivosti, který praví Na co zaměřuješ svoji pozornost, to do života přitahuješ!. Tento princip vidíme stále v každodenním životě. Pokud máte hlad, najednou všude vidíte stravující se lidi, výlohy s jídlem, obchod s potravinami, cedule s nabídkou občerstvení Náš mozek za nás zpracuje 400 miliard bitů informací každou vteřinu, nicméně my jsme si vědomi pouze bitů! Absolutního zlomku. Je to jako práce s počítačem, klikem myši určíte, o co máte zájem, a vše ostatní se vyřeší mimo obrazovku, mimo Vaše vědomí. Tedy Váš organismus si je vždy plně vědom všeho, co se kolem něj děje s naprostou přesností, ale pouze pokud mu dáte impuls ( mám hlad, potřebuji najít zdroj potravy ), začne tyto informace posílat i do Vašeho vědomí! Pokud chceme skutečně změnit náš život, musíme změnit naše zaměření a zaměření našeho podvědomí, doslova jej přeprogramovat. Pomocí technik jako jsou afirmace (positivní výroky), vizualizace a mnoho dalších, pro Vás na míru vytvořím prostředky, pomocí kterých dojde k postupné změně programování a otevření se zdraví, lásce, spokojenosti. Těšte se na změnu Vašich životů v každém aspektu, nejenom zdraví! A samozřejmě komplexní duchovní léčení na všech úrovních Vaší bytosti! Pokud jste nemocní ať fyzicky či psychicky, obvykle se uzavřete obrovské léčivé síle, která je všude přítomna. Pak je na místě využít pomoci od druhého člověka. Existují různé postupy pro přenos této léčivé síly, nicméně zde je nutné pochopit základní princip. Princip můžeme připodobnit žákovi a učiteli, kdy učitel předává žákovi svoji zkušenost. Vždy potřebujete učitele na vyšší úrovni než je ta Vaše, aby Vás mohl naučit něco nového. Podobně to funguje i při léčení, kdy léčitel přenáší zkušenost zdraví na Vás! Zprostředkovává univerzální sílu, která každé částečce Vašeho těla předá zkušenost zdraví a předá informaci, vibraci zdraví. Tato částečka, buňka pak může okamžitě změnit svoji vibrace z nezdravé na zdravou. Léčitel však může přenést pouze to, co sám má zpracované. Pokud bude nemocný, pokud bude mít nějaké blokády, tak budou fungovat jako filtr a na nemocného nepřenese správnou vibraci nebo bude příliš slabá. Je tak zcela zásadní, aby léčitel prvně udělal obrovský kus práce na sobě, očistil a uzdravil sebe a stal se tak dokonalým přenašečem této síly. Dobrého léčitele poznáte na první pohled, neboť bude vypadat zdravě. Léčení je v podstatě otevření léčitele vyšší síle a vyslání obrovsky silné myšlenky do každé části Vaší bytosti jako pacienta, se záměrem vyléčení. Pokud je tento záměr opravdu silný, může se stát tzv. zázrak okamžitě, neboť buňka může změnit svoji strukturu opravdu během okamžiku. Čím silnější záměr a sílu dokáže léčitel přenést, tím rychleji Váš organismus jako pacienta bude reagovat a navrátí se do rovnováhy.

5 Co získáte a za jakou cenu Vzhledem k vysoké poptávce nabízím pouze dvě základní možnosti individuální léčby a nenabízím klasické hodinové léčení. Na léčení je třeba se vždy předem dohodnout. a) Léčení Jedná se komplexní léčení Vaší bytosti k nastolení Vaší rovnováhy a zajištění, že samo-léčící procesy Vašeho těla se nastartují a Vy se postupně navrátíte do zdravého stavu. Součástí je: 1x komplexní kontaktní léčení, kdy za daný čas se vynasnažím předat maximum, co budu moci, se zaměřením na hlavní problémy které určíte. 15x následné dálkové léčení, kdy budete relaxovat ve Vašem domově a léčivá síla bude přenášena dálkově (vzdálenost ve skutečnosti nehraje roli). Dostanete návod a prostředky jak provádět léčení sebe sama z Vašeho domova velice účinnými postupy a tak budete moci dále pracovat na svém uzdravování. Získáte návod na očistu Vašeho těla, detoxifikaci. Návod k správnému pitnému režimu a určení, kolik vody přijmout denně. Dostanete obecný návod jak pracovat se svým podvědomím, jak jej programovat k dosažení zdraví a spokojenosti ve Vašem životě. Co získáte, cíl: Vyléčení Vašeho problému nebo nasměrování ke zdraví. Mnoho lidí na základě této terapie se vnitřně změní, opustí své zastaralé vzorce, otevřou se možnosti zdraví a jejich život se začne měnit a nabere směr ku zdraví těla i ducha. Cena: dle komplikovanosti a dohody, informujte se na PS: V případě vážného problému doporučuji využít možnost b), která umožňuje individuální přístup a dohled, zda vše probíhá správně a k cíli a poskytuje záruku úspěchu, která při této možnosti nemohu nabídnout. b) Kompletní individuální péče o Vás Tato komplexní terapie má za cíl vyléčit Váši vážnou nemoc či problém a ještě mnohem více. Terapie změní Váš život k plnému projevení Vašeho potenciálu a získání pocitu svobody. Cílem je, že každý okamžik Vašeho života je pro Vás radostí a užíváte si jej. Při tomto léčení s Vámi pracuji zcela individuálně. Všechny rady jsou přesně na míru Vám a situaci v jaké se nacházíte. Po celou dobu je kontrolováno, zda zvolené léčení a přístup vede k cíli, zda na Vás účinkuje. Pracujeme společně na Vašem vyléčení. Jakákoliv vážná změna situace je konzultována, stejně tak jsme ve spojení s Vaším lékařem a ideálně i s ním spolupracujeme, pokud je k tomu otevřený. Pokud nikoliv a zjistíme, že je třeba této pomoci, najdeme jiného. Tato terapie vychází z faktu, že na vše existuje řešení a ať je Váš problém jakýmkoliv, společně nalezneme cestu k Vašemu zdraví, k vyřešení problému jednou pro vždy! Součástí je: Potřebný počet kontaktních léčení v délce, která je třeba. Pravidelné obvykle každodenní dálkové léčení pomocí obrovské léčivé síly.

6 Kompletní očista Vašeho těla, jemněhmotných těl i mysli. To je obvykle dlouhodobější proces, kdy se postupně vyplavují hlubší problémy, traumata a ta jsou očišťována. Identifikování příčiny nemoci/problému a její odstranění, vyřešení. Pravidelná kontrola, zda vše jde směrem k uzdravení, zda kráčíte správným směrem a zda zvolené léčení a postup přináší výsledky. Toho je dosaženo především dotazováním Vašeho podvědomí, které si je vždy vědomo Vašeho přesného stavu. Vytvoření individuálního plánu stravování a detoxikace organismu. Individuální plán změny Vašich podvědomých vzorců, tzv. přeprogramování podvědomí, kdy se postupně začnete zaměřovat na zdraví a spokojený život. Budu se o Vás starat až do Vašeho vyléčení! Atd. Co získáte, cíl: Získáte zdraví, vyřešení problému. Chápu, že mnozí z Vás, si nyní ani nedovedou představit, že by mohli být zcela zdraví. Třeba máte problém od narození, nebo Vám lékaři dávají nemalé či žádné šance To je v pořádku, kam nejdále nyní dokážete dohlédnout, na to se zaměřte, však vězte, že mnozí byli v podobné situaci a uspěli. Cena: dle komplikovanosti a dohody, informujte se na Platba obvykle probíhá předem jako záloha (podložená směnkou). Tato záloha Vám bude vrácena, pokud do 14 měsíců nedojde k vyléčení či výrazné změně! Upozornění: Je třeba předem se ozvat a popsat stručně svůj problém a jeho charakteristiku a já určím, zda Vám mohu pomoci a zda budeme spolupracovat. Dále prosím počítejte s tím, že počet pacientů je omezen, abych se mohl každému dostatečně věnovat. Co léčím, s čím se na mě můžete obracet Rozličné druhy rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění Odbourávání virusu HIV Alzhaimer, roztroušení skleróza Vysoký/nízký krevní tlak Autoimunní onemocnění A další ze stovek popsaných onemocnění Vzhledem k odlišnému přístupu, není pro mě důležité zaškatulkování nemoci do kategorií, názvů. Obraťte se na mě s jakýmkoliv problémem a následně určím, zda Vám mohou či nemohu pomoci, či co bych Vám doporučil. Dále rozličné psychické poruchy, poruchy chování apod. V neposlední řadě neplodnost, problémy s početím, nadměrnou váhu a další.

7 Jak rychle můžete očekávat výsledky Výsledky se dostaví obvykle velice rychle po první terapii, vše však záleží na typu onemocnění. Celkové uzdravení či výrazná změna k lepšímu se obvykle dostaví během 6 měsíců! Závěr Ať jste sem zavítali z jakéhokoli důvodu, přeji Vám z celého srdce pevné a stálé zdraví, mnoho radosti a lásky ve Vašem životě. S úctou Oldřich Dvořák profesionální léčitel zakladatel obecně prospěšné společnosti Synergie HB o.p.s zakladatel projektu Transformace 333 PS: Často slýchám od lidí říkat když já na to nevěřím, tak to nebude fungovat. Je jedno jestli věříte či nikoliv, univerzální zákony fungují na každého, stejně jako gravitace či že mikrovlnka ohřeje neviditelnou silou Vaše jídlo. Takže tato možnost je i pro ty z vás, kteří nevěří! Kontaktní informace: Zašlete informace o Vaše problému a telefonní kontakt na Vás (případně Skype) a já Vás budu v nejbližší době kontaktovat pro další domluvu.

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Biorezonanční terapie

Biorezonanční terapie Chceme, aby se Vám dařilo dobře! Biorezonanční terapie BICOM celostní přístup a vysoká úspěšnost odhalení a odstranění skrytých příčin onemocnění - ne pouze příznaků metoda bez léků a bez vedlejších účinků

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Funkce éterického tìla

Funkce éterického tìla Funkce éterického tìla Éterické tělo má několik důležitých funkcí, jimiž se podílí na celistvosti člověka jako takového. Funkce éterického těla jsou: tvorba a zachovávání energetických toků v těle oživování

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost

Základní příčiny: Jiné hledisko třídění příčin: 1) genetická vnímavost Je důležité pochopit, že autistické spektrum je důsledkem vícero příčin, je to tzv. multikauzální choroba. To, kdy se vyvine choroba nebo jak bude vážná, záleží v zásadě na citlivosti každého jednotlivce.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31?

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31? V minulém díle jsem neuvedl komentář k obrázkům č. 31, 32 a 33. Při jejich výkladu jsme schopni vidět koridory, kterými postupně harmonizované částice letí. Myslím tím, všech 32 částic. Všichni lidé jsou

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Laboratorní zdroj - 1. část

Laboratorní zdroj - 1. část Laboratorní zdroj - 1. část Publikované: 12.02.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V sérii článků, se spolu s kolegou Michalem OK2HAZ, budeme věnovat popisu naší práce při stavbě laboratorního

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Moderní spiritualita nového milénia je mnohotvárná, někdy se nemůžeme rozhodnout, který systém duchovního učení je lepší než ten druhý.

Moderní spiritualita nového milénia je mnohotvárná, někdy se nemůžeme rozhodnout, který systém duchovního učení je lepší než ten druhý. 1 ÚVOD Život nemusí být pouhý vyčerpávající proces, kdy žijeme ze dne na den, prožíváme střídavě jasno a střídavě oblačno, a pasivně očekáváme budoucnost. Neustále, v každém jsoucím okamžiku, jsme obklopeni

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více

Magie Vědomého Uzdravení

Magie Vědomého Uzdravení Magie Vědomého Uzdravení jak za 21 dní nastartovat uzdravení a zbavit se nemocí bez léků a lékařů autor: Jan Čejka www.vedome-uzdraveni.cz Vydavatel: Jan Šuba Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba Makniha.cz

Více

DESATERO PRO VAŠE OČI

DESATERO PRO VAŠE OČI Jak si zlepšit zrak Podmínky nutné, nikoliv postačující DESATERO PRO VAŠE OČI V TÉTO E-KNIZE SE DOZVÍTE: že zrak se přizpůsobuje vnějším podmínkám a dioptrické korekci jaké jsou podmínky nutné pro to,

Více

A B = A A B P A B C = P A P B P C = =

A B = A A B P A B C = P A P B P C = = 9..8 Nezávislé jevy II Předpoklady: 907 Jsou-li nezávislé jevy a. Jsou nezávislé i jevy a? Z obrázku je vidět, že platí: ( ) ( ) = ( ( ) ) ( ( ) ) = ( ) ( ) P P P P P = použijeme nezávislost jevů, : P

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Léčba stresu. Eva Kubenková, Michal Chýlek

Léčba stresu. Eva Kubenková, Michal Chýlek Eva Kubenková, Michal Chýlek 2013 Podrobné informace k programu Léčby stresu, informace o lektorech Léčby stresu a technické informace o místu konání, termínech, cenách, platbách a kontaktech. Podrobný

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

METAMORFNÍ TECHNIKA Motýlí metoda proměny duševních vzorců a schémat chování

METAMORFNÍ TECHNIKA Motýlí metoda proměny duševních vzorců a schémat chování Cesta k celostnímu zdraví METAMORFNÍ TECHNIKA Motýlí metoda proměny duševních vzorců a schémat chování Jemný dotek mocné transformační síly Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Právě teď je skvělý čas pro

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat.

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. (.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. Předpokládám, že si vzpomenete na většinu zásad, o kterých jsme již v určitých souvislostech mluvili.

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti.

Intervalové stromy. Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme. 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. Intervalové stromy Představme si, že máme posloupnost celých čísel p 0, p 1,... p N 1, se kterou budeme průběžně provádět tyto dvě operace: 1. Změna jednoho čísla v posloupnosti. 2. Zjištění součtu čísel

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech

Provozní řád. lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech Provozní řád lesní mateřské školy DÚLEK v Úvalech 1 ÚVOD Provozní řád lesní mateřské školky DÚLEK, z. s. (dále jen LMŠ DÚLEK) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí,

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více

Feng Shui Ludmila Djemelová

Feng Shui Ludmila Djemelová Feng Shui Ludmila Djemelová Strana 1 Tento e-book je informační produkt a podléhá autorským právům. Jakékoli jeho šíření a poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je nezákonné. Obsah Feng Shui cesta

Více

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227

Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Kodex profesionálního jednání Evropské asociace tradiční čínské medicíny (ETCMA) Verze 1_090227 Přeložila Nina Fibigerová Tento Kodex profesionálního jednání budiž přeložen do jazyků všech členských asociací

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník červen 2013 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Indická masáž hlavy ošetřuje záda i paže Indická masáž hlavy není pouze masáží hlavy. Přesvědčit

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě.

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Jak bloky vznikají a jak je zrušit. jana@tancimzivotem.cz úvod Jsme předurčeni a stvořeni být šťastní. Užít

Více

Přesně. Zkusme si to namalovat.

Přesně. Zkusme si to namalovat. Připomeňme si, co je hlavní zásadou, o které v Pansofii mluvíme. Je to svobodná vůle v konání každého archetypu podle jeho aktuálního stavu BYTÍ resp. dle jeho stavu poznání. Snažím se ukázat na číselné

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT K1587.indd 11 27.10.2008 12:00:20 Ovládněme svůj fotoaparát Vybíráme fotoaparát Přestože na trhu existuje nespočetná řada digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek, musíme

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života?

6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? 6. Kde v DNA nalézáme rozdíly, zodpovědné za obrovskou diverzitu života? Pamatujete na to, co se objevilo v pracích Charlese Darwina a Alfreda Wallace ohledně vývoje druhů? Aby mohl mechanismus přírodního

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Příbalová informace-informace pro uživatele. ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované tablety

Příbalová informace-informace pro uživatele. ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls256954/2012. Příbalová informace-informace pro uživatele ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované

Více

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy. Vyhodnocení dotazníkového šetření. Příloha č. 1 Příloha č. 1 Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy Vyhodnocení dotazníkového šetření Pro dotazníkové šetření bylo náhodným výběrem zvoleno 1500 mateřských škol (MŠ) ze všech krajů České republiky,

Více

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA?

JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? JAK PŮSOBÍ AKTIVNÍ SED NA ŽIDLI THERAPIA? Zpracovala Zuzana Beranová fyzioterapeutka rehabilitace Zdravíčko Krnov 2009-03-04 a M1 dodává: spoluautorka židle THERAPIA (paní Beranová je příliš skromná) CÍL

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody Čtvrté skupenství vody: Hexagonální voda: Na univerzitě ve Washingtonu bylo objeveno čtvrté skupenství vody, což může vysvětlit

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace Vlastní praxe Jak již bylo řečeno, jedná se o sestavu velmi dynamických cviků, které musí být vykonávány v přesném pořadí tak, jak budou uvedeny nyní. Popis jednotlivých cviků jsem doplnila dokumentujícími

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch.

Vhodnost. Je vyráběna ve Švýcarsku firmou Puris AG. Pro více informací navštivte www.puris.ch. O kúře CO JE DETOXIKACE? Detoxikace je proces, který tělo denně vykonává, kdy jsou toxiny uvolňovány a odstraňovány pomocí jater, plic, ledvin, lymfatického systému a kůže. Dnešní strava s vysokým obsahem

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz

Vlídná povzbuzení na každý den. Josef Schultz Vlídná povzbuzení na každý den Josef Schultz KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Schultz, Josef Vlídná povzbuzení na každý den / Josef Schultz. -- Vyd. 1. -- Praha : Portál, 2002. -- 384 s. ISBN

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96605/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

STRATEGIE DETOXIKACE. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena

STRATEGIE DETOXIKACE. MUDr. Josef Jonáš. Joalis s.r.o. Všechna práva vyhrazena STRATEGIE DETOXIKACE MUDr. Josef Jonáš 1 Základem detoxikace je vytvoření podmínek pro obnovu fyziologické regulace organismu 2 Regulace probíhá na základě genových programů prostřednictvím hormonů enzymů

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 Potahované tablety Atorvastatinum

Více

OBSAH Tvůrčí fotografické techniky

OBSAH Tvůrčí fotografické techniky 1 OBSAH Tvůrčí fotografické techniky KONTRAST Str. 1 Role kontrastu ve fotografickém 6 2 Kontrast prvků v obraze 13 2.1 Kontrast prvků figurativních a nefigurativních 13 2.2 Kontrast hlavního motivu 15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ. smyslná. prírodní komplexní. pro krásu a dobrý životní pocit

ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ. smyslná. prírodní komplexní. pro krásu a dobrý životní pocit ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ prírodní komplexní pro krásu a dobrý životní pocit smyslná SKUTEÈNÝ ZÁZRAK Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak Pøed nìkolika lety jsem

Více

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER OBSAH Úvod 1.O Particleru 2.Popis programu 2.1 Hlavní okno programu 2.1.1 - Horní lišta 2.1.1.1 Soubor 2.1.1.2 Vzhled 2.1.1.3 - Nastavení 2.1.1.4 - Pomoc 2.1.2 - Pracovní

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Život bez čipů = svoboda a láska, nebo život s čipy v těle = otroctví a neláska.

Život bez čipů = svoboda a láska, nebo život s čipy v těle = otroctví a neláska. Milí lidé, skrze zneužití technologií (mobily, internet, počítačové systémy, biometrii a čipové průkazy až k čipům na těle) se buduje rafinovaně, nenápadně a postupně celosvětový systém ovládání lidí -

Více

TIENS Multifunkční přístroj na masáž hlavy

TIENS Multifunkční přístroj na masáž hlavy TIENS Multifunkční přístroj na masáž hlavy Používejte každý den! Kdykoli! Kdekoli! Často kladené otázky 1. Co přesně je TIENS Multifunkční přístroj na masáž hlavy? TIENS Multifunkční přístroj na masáž

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele VAQTA Adult 50 U/ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná Pro dospělé Přečtěte

Více

Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva

Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva Nízkoemisní zóna v Klimkovicích - důvodová zpráva Nízkoemisní zóna v Klimkovicích důvodová zpráva Rada města Klimkovic na svém zasedání dne 16. 2. 2012 schválila text nařízení o nízkoemisní zóně na území

Více

Elektroakupunktura. Obj. č.: 84 03 94

Elektroakupunktura. Obj. č.: 84 03 94 NÁVOD K OBSLUZE Elektroakupunktura Obj. č.: 84 03 94 S elektrickým akupunkturním přístrojem LW-901 od firmy Light Wave naleznete obratem ruky správné místo k provádění akupunkturního ošetření. Neboť signální

Více