vodovod, kanalizace a následné položení asfaltového koberce v ulici Mincovní asfaltový povrch v komunikaci Nad Pilou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vodovod, kanalizace a následné položení asfaltového koberce v ulici Mincovní asfaltový povrch v komunikaci Nad Pilou"

Transkript

1 číslo 03/roč. 02 list MÚ Mladá Vožice 1. BŘEZNA 2005 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Vedení města si dovoluje touto cestou popřát všem mladovožickým občanům i občanům žijícím v příměstských částech spokojené prožití svátků jara - Velikonoc Pozor anketa: Na 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice byl projednáván záměr na změnu územního plánu města Mladá Vožice. Kdo z občanů má zájem o změnu územního plánu města, nechť podá písemně své připomínky stavebnímu úřadu v Mladé Vožici do konce měsíce března Se stávajícím územním plánem se může každý občan seznámit na stavebním úřadu v Mladé Vožici v pracovní době MěÚ. Město informuje: Na základě připomínek občanů upozorňujeme, že "soudka" nad ulicí Majora Boháče (nad školou) neslouží jako místo pro venčení psů. Tato ulička je po neukázněných držitelích psů značně znečištěna. Do konce měsíce března trvá termín pro zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2005 a stejně tak poplatku ze psů. Pracovníci, kteří jsou v posledních týdnech k vidění s našimi stálými pracovníky technické skupiny nejsou zaměstnanci města. Jedná se o občany konající soudem vyměřené obecně prospěšné práce, město tedy nestojí žádné finanční prostředky. Otvírání výjezdního místa ZZS se zúčastnil i senátor Pavel Eybert (třetí zleva). Rozpočet na rok přehled investičních akcí Zastupitelstvo města Mladá Vožice schválilo rozpočet na rok 2005 dne 23. února Dovolujeme si Vám podat přehled nejvýznamnějších investičních akcí, které nás v letošním roce čekají: vodovod, kanalizace a následné položení asfaltového koberce v ulici Mincovní asfaltový povrch v komunikaci Nad Pilou rozšíření komunikace k paneláku a následný vznik parkovacích míst v této lokalitě přesun zastávky v Táborské ulici dokončení chodníku v ulici Obránců míru vybudování části chodníků v ulici 17. listopadu vyřešení "zkratky" - asfaltové chodníky odkanalizování Voračického předměstí nová fasáda na hasičské zbrojnici a knihovně nová fasáda na domě čp. 193 první část rekonstrukce sportovní haly - zde stále ještě bojujeme o dotaci, v případě, že bude úspěšní, práce budou rozsáhlejší dětské hřiště Noskov vyřešení umývárny a WC na Sokolském hřišti - bude zde umístěna buňka s umyvadly, WC a zázemím pro správce dětské hřiště v dřevěném programu - bude součástí komplexního řešení "zkratky" dokončení parčíku E. K. Rosola vybudování technické infrastruktury v Suchdolci dokončení domu s pečovatelskou službou a následné terénní úpravy související se stavbou

2 STRANA 2 Program kina BŘEZEN , Holky to chtěj taky tak 2 -komedie SRN Dannyho parťáci 2 - krim. komedie USA a AUS , Příběh žraloka - animovaný film USA Okrsek 49 - akční thriller USA , Vetřelec vs. Predátor - sci-fi horor USA, VB, ČR, SRN nehraje se Den poté - katastrofický film , Snowborďáci - nová česká komedie Deník princezny 2: královské povinnosti - romantická komedie USA Když se setmí - kriminální komedie USA Superstar - komedie F Resident Evil: Apokalypsa - sci-fi horor Kan. a VB Jubilanti v březnu 75 Vejvoda Tomáš Ševčíková Alžběta 80 Černá Jaroslava Vobořil Josef Němečková Marie (Janov) 85 Novotná Antonie (Radvanov) 92 Vejsadová Anna Prášil František Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: VOŽIČAN Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 23. února 2005 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici. Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 1/2005 schvaluje a) zprávu o činnosti městské rady b) zprávu finančního výboru c) zprávu kontrolního výboru Usnesením č. 2/2005 a) schvaluje rozpočet města Mladá Vožice na rok 2005 příjmy Kč, financování Kč a výdaje ve výši Kč pokračování v započatých pracech na rekonstrukci otopného systému ve Zdravotnickém zařízení města Mladá Vožice Usnesením č. 3/2005 schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2005 následovně: vodné - 18,25 Kč bez DPH stočné - 12,86 Kč bez DPH Usnesením č. 4/2005 zveřejňuje záměr prodat a) část pozemku p. č. v KN 1049/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Stará Vožice b) části pozemku p. č. v KN 234/1 (trvalý travní porost) díl "g"o výměře 34 m 2 v k. ú. Noskov Usnesením č. 5/2005 neschvaluje a) záměr k prodeji pozemku par. Č. v KN 64/3 - dle PK 1126 (ostatní plocha) o výměře cca m 2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice b) pozemek p. č. v KN 1069/31 v k.ú Mladá Vožice Usnesením č. 6/2005 schvaluje prodej pozemku p. č. v PK 1025/1 (orná půda): díl "a" o výměře 89 m 2 a díl "c" o výměře 46 m 2 v k. ú. a obci Mladá Vožice Milanu Kadlecovi ml., Mileně Kadlecové, V Suchdolci 502, Mladá Vožice za 9.145,- Kč (náklady související s převodem hradí prodávající) Usnesením č. 7/2005 schvaluje prodej pozemku p. č. v KN 1163/21 - dle PK 1126 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 12m 2 v k. ú. Janov u Ml. Vožice panu Josefu Bartůňkovi, Běleč 23, Mladá Vožice za 863 Kč Usnesením č. 8/2005 schvaluje prodej pozemku p. č. v KN 234/27 (TTP) o výměře 519m 2 v k. ú. Noskov manželům Luboši a Ivaně Čutovým, Přístavní 32, Praha 7 za 519m 2 x 150Kč/1m 2 = Kč Usnesením č. 9/2005 schvaluje název komunikace na p. č. v KN 1144/2 1. BŘEZNA Zastupitelstvo města Mladá Vožice (ostatní plocha - ostatní komunikace) v k. ú. Mladá Vožice, obci Mladá Vožice na "Lomenská" Usnesením č. 10/2005 a) bere na vědomí informace finančního poradce ing. Petra Klusáka k výběru optimální formy plátcovství DPH pro město Mladá Vožice záměr, aby se město nestalo plátcem DPH c) ukládá Radě města Mladá Vožice zajistit porovnání akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a následně připravit městskému zastupitelstvu podklady pro založení vybrané obchodní společnosti Usnesením č. 11/2004 a) bere na vědomí materiál Stavebního úřadu Městského úřadu Mladá Vožice - "Stanovisko k ÚPD města Mladá Vožice vyhlášení ankety nad tématem změny ÚPD v městském zpravodaji Usnesením č. 12/2005 a) bere na vědomí sdělení Miroslavy Vybíralové, Jaroslava Vybírala st. a Jaroslava Vybírala ml. k majetkoprávnímu narovnání - zatížení pozemku jiného vlastníka vedením kanalizačního řádu vypracování geometrického plánu zaměření věcného břemene kanalizačního řádu po pozemku parc. č. 1119/90 v k. ú. Mladá Vožice c) ukládá Radě města Mladá Vožice předložit Miroslavě Vybíralové, Jaroslavu Vybíralovi st. a Jaroslavu Vybíralovi ml. nabídku vyplývající ze znaleckého posudku Usnesením č. 13/2005 schvaluje směrnici pro provedení inventarizace města Mladá Vožice, netýká se příspěvkových organizací zřizovaných městem Usnesením č. 14/2005 a) ruší Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Janov (evidenční číslo ), JS- DHO Blanice (e.č ), JSDHO Noskov (e.č ), JSDHO Radvánov (e.č ), JSDHO Stará Vožice (e.č ) zajištění požární ochrany v místních částech požárními družstvy Janov, Blanice, Noskov, Stará Vožice, které se tímto stávají součástí zásahové jednotky obce Mladá Vožice (kategorie JPO II, e.č ) Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta

3 1. BŘEZNA VOŽIČAN STRANA 3 V letošním roce poprvé bych Vás, občany, chtěla oslovit s našimi poznatky týkajícími se separovaného sběru - papíru, skla a PET-lahví, které se vytřiďují z komunálního odpadu. Tak jako každoročně sledujeme nárůst produkovaného komunálního odpadu občany, roste i množství těchto vytříděných složek, což je potěšitelné. Občané jsou povinni podle zákona o odpadech odpady třídit a odkládat tam, kam jim to ukládá městská vyhláška č. 5/2001. Uspokojivě si myslím, že se ujalo třídění PET-lahví do žlutých popelnic, které město organizuje už od roku Od té doby do konce loňského roku bylo sebráno 52 t této komodity a získali jsme za ni Kč od firmy SILON a. s. Planá nad Lužnicí, kam ji dodáváme. Chtěla bych podotknout, že sběr PET-lahví je nejvíce náročný na lidskou práci našich pracovníků a lidskou disciplínu, se kterou ke sběru občané přistupují. Naši pracovníci a část roku i nezaměstnaní musejí lahve přebrat podle barev, ručně z nich vytřídit nežádoucí příměsi a dát je do lisu na slisování. Slisované balíky o hmotnosti kg odvážejí na Silon a. s. v Plané nad Lužnicí. Je to ovšem jediná komodita, za kterou někdo při dodání městu platí. Chtěla bych Vás všechny touto cestou požádat, abyste do žlutých popelnic dávali pouze PET-lahve od nápojů (ne od octa, oleje a ostatní plastové obaly, igelitové tašky, apod.-ty nejsou prodejné a naši pracovníci je musí pracně vybírat), a to sešlápnuté, čímž se šetří kapacita popel- Separovaný sběr odpadů vyžaduje disciplínu Cena vody zůstává stejná Jako každoročně, i letos se zabývalo vedení města stanovením ceny vodného a stočného pro rok Jednání o cenách začínají se společností VAK - provozovatelem vodovodu a kanalizace ve městě vždy již na sklonku roku předešlého, kdy je městu předáno vyúčtování toho daného roku. Toto vyúčtování rovněž obsahuje doporučení VAK na stanovení ceny pro rok další. Je všeobecně známo, že v Mladé Vožici se ve volebním období ještě cena vody směrem nahoru nepohybovala, a to ani v roce 2003, tedy v době katastrofálního sucha. Vyúčtování za rok 2004 konstatovalo, že příjmy a výdaje vynaložené na provoz vodovodního a kanalizačního řádu jsou v podstatě stejné, tedy bylo hospodařeno vyrovnaně. Provozova tel našeho řadu navrhoval úpravu ceny směrem nahoru o 16 %. Toto bylo odůvodněno potřebou prostředků pro kvalitnější provozování vodovodu a kanalizace. Jako první se problémem stanovení ceny vodného a stočného zabývala městská rada, která doporučila městskému zastupitelstvu cenu nezvyšovat, protože prostředky plynoucí do údržby jsou dle mínění města dostačující. Je zřejmé, že i kdyby došlo ke zvýšení cen dle návrhu VAK, stejně by nezbyly žádné prostředky na nutné investiční akce - ty stejně bude muset hradit ze svého rozpočtu město. Zastupitelstvo města stanovení ceny vodného a stočného projednalo na 16. zasedání dne 23. února 2005 a doporučení městské rady akceptovalo. Cena vody pro rok 2005 tedy je následující: vodné - 18,25 Kč, stočné - 12,86 Kč. Svoz komunálního odpadu o Velikonocích O velikonočním pondělí nebude svoz komunálního odpadu prováděn. Místo pondělka bude proveden ve středu. Místa, z kterých se odváží v úterý, budou zajištěna rovněž v úterý - nic se pro ně tedy nemění. nic. Víčka u lahví nevadí, vytřídí se na lince v Silonu a. s. Každopádně PET-lahve jako dále dobře využitelné odpady nepatří do popelnic na směsný komunální odpad. Silon a. s. v souvislosti se zájmem zahraničních odběratelů o granulát pro letošní rok nastavil i velmi slušné ceny (10 Kč za 1 kg čirých a 8 Kč za 1 kg barevných lahví). Za loňský rok bylo vytříděno bezmála 12 t PET-lahví, za které jsme dostali Kč. Z toho vyplývá, že čím méně produkujeme odpadu do našich domácích popelnic, tím menší budeme mít poplatky. Třídění skla se děje jako směsné a naši pracovníci ho vozí do výkupny Sběrných surovin a. s., odkud jej odváží jako jediná firma AMT Příbram. Tento odvoz je zadarmo a někdy bývají potíže též s tím, že do skla hází občané kdeco. Nepatří tam nic mimo skleněných obalů, ani skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami a tabulové okenní sklo. V loňském roce bylo vytříděno občany 40 t skla. V loňském roce bylo přistoupeno k rozmístění plechových kontejnerů na papír přímo ve městě Mladá Vožice. V místních částech se předpokládá, že jsou občané papír zvyklí pálit nebo odvézt do sběrny v Mladé Vožici. I když pokud by byl i z těchto místních částí zájem o třídění papíru, určitě by se našla nějaká forma svozu. Kontejnery na papír má město pronajaté od firmy COMPAG Votice s. r. o., která též provádí zhruba jedenkrát za měsíc jeho odvoz. Zde bych také chtěla apelovat na zdravý lidský rozum, že je třeba z kapacitních důvodů papír, hlavně noviny a kartony házet do kontejnerů složené a svázané. Před koncem loňského roku jsme posílili nejvíce využívaná stanoviště u nákupního střediska Jednoty a bytových domů v ul. Doudlebská a Táborská o další kontejnery. V loňském roce zaplatilo město za třídění papíru město za 9 měsíců na Kč. Nadále je samozřejmě možné odvážet papír a kartony do výkupny Sběrných surovin a. s. v ul. Poplužní v Mladé Vožici. Celkem se v kontejnerech a ve výkupně sebralo za loňský rok 25 t papíru. Veškeré třídění skla, papíru a PET-lahví jde z městského rozpočtu, občané na na něj stejně tak jako na třídění nebezpečných odpadů nemusejí zatím přispívat. Od společnosti EKO-KOM a. s. jsme dostali v loňském roce jako příspěvek na třídění komunálních odpadů Kč. Město bude muset přistoupit k postihům proti těm, kdo třídění nedodržují, neboť tím porušují předpisy a škodí nejen životnímu prostředí, ale i sami sobě, neboť poplatky za komunální odpad pro občany se počítají z nákladů na směsný komunální odpad. Závěrem bych chtěla všem poctivým občanům poděkovat za třídění odpadů a těm ostatním doporučit, aby se nad sebou zamysleli. Pokud nezačneme všichni u sebe, nic se v tomto směru nemůže zlepšit. Ing. B. Malinová - ŽP MěÚ Ml.Vožice Rada města na 62. zasedání (10. února) a 63. zasedání (17. února) mimo jiné projednala: schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice a Dopravním centrem, na zpracování pasportizace místních komunikací za cenu Kč + DPH. Pasportizace místních komunikací nám sdělí přesné rozměry cest, vlastníky pozemků a podobné cenné údaje. Pasportizace bývá jedním z požadavků při žádostech o dotace na rekonstrukci komunikací vzala na vědomí materiál - "Provoz hradu Šelmberka v roce 2005" schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice a Hydrogeologickou společností, na odběr vzorků na skládce Lom, za částku Kč ročně. Odběr vzorků ze skládky nám nařizuje zákon rozhodla o bezplatném využívání internetu v městské knihovně - blíže na jiném místě listu schválila zveřejnění záměru na pronájem Mysliveckého rybníka

4 STRANA 4 VOŽIČAN 1. BŘEZNA Mateřská škola se budou děti fotografovat - série fotografií s velikonoční tématikou začínáme plavat - opět zájem dětí překračuje kapacitu bazénu, takže pojedou pouze předškoláci a nejstarší dítě z oddělení Berušek nám Kubík se Zdravěnkou zahrají v MŠ "Jarní pohádku" Základní škola - k zápisu do 1. tříd, který se konal v pátek , přišlo 52 dětí, 5 rodičů však žádá odklad školní docházky pro své děti. V případě, že nastoupí do naší školy všichni zapsaní žáci a i žáci mající odklad k , měly by mít budoucí 1. třídy ve škol. roce 2005/06 51 žáků - v přeboru Jihočeského kraje v běhu na 1500m v kategorii starších žákyň obsadila Lenka Vaňková z 8.b 3. místo. Závody se uskutečnily v Praze. - pedagogická rada za I. pololetí se konala v pondělí Škola k tomuto dni měla 463 žáků (241 na I. st., 222 na II. st., 236 chlapců, 227 dívek). S vyznamenáním prospělo 107 žáků (23,1%) z tříd, naopak neprospělo 11 žáků (2,6%), 66 žáků (14,3%) má na vysvědčení aspoň 1 dostatečnou. Nejlepšího průměrného prospěchu dosáhli žáci v hudební výchově - 1,03; pracovních činnostech - 1,05 a tělesné výchově - 1,05. Naopak nejhorší průměrný prospěch byl v německém jazyce - 2,52; fyzice - 2,39 a chemii - 2,28. Nejlepší průměrný prospěch měly tyto třídy: 2.b - 1,006; 1.b - 1,025; 1.a - 1,062, naopak nejhůře si vedly 7.a - 2,198; 9.b - 1,980 a 8.b - 1, proběhne ZÁPIS do MŠ - od 9 do 15 hodin do třídy Berušek zveme všechny maminky, které ve školním roce 2005/2006 chtějí umístit své dítě do MŠ jdeme do kina na velmi oblíbeného SHREKA uvidíme v MŠ Cirkus JUNGE z Prahy. Těšit se můžeme na klauny, artisty i hady a krokodýly. Průměrný prospěch žáků celé školy je 1,48. Pedagogická rada udělila 23 pochval třídního učitele, 34 pochval ředitele školy, 8 důtek třídního učitele, 1 důtku ředitele školy a 4 dvojky z chování. Žáci v I. pololetí zameškali celkem omluvených hodin, tj. 35,7 hod. na 1 žáka - v úterý byly vyhlášeny výsledky olympiády z dějepisu, které se zúčastnilo 43 žáků 8.-9.tříd.Nejlepší znalosti prokázal Miroslav Vodrážka z 8.b, 2. Jakub Tischler - 9.a, 3. Lucie Aronová 8.b a Petra Smetanová-9.b - v neděli uspořádala Obecně prospěšná společnost při naší škole dětský karneval v sále hotelu Záložna. Součástí karnevalu byla i diskotéka pro starší žáky - v úterý žáci 2. tříd navštívili objekt Hasičského záchranného sboru v Táboře - v okresním kole olympiády z anglického jazyka, které se konalo ve středu v Táboře, si nejlépe vedla Petra Kalinová v kategorii 6.-7.tříd,obsadila 8. místo - ve čtvrtek byla 2. kolem ukončena soutěž o nejrychlejšího počtáře 5. a 6. tříd za účasti 27 žáků. Absolutně nejlepším počtářem se stal David Schod ze 6.a. - lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl ve dnech v Perninku Rodí se nový pohled na kapličku v Mladé Vožici. Žádáme rodiče, aby školné platili včas!!! Termín je do 15. dne příslušného měsíce a stále několik rodičů nemá zaplaceno. Podle nového školského zákona je v kompetenci ředitelky MŠ dítě takových rodičů z docházky vyloučit. Věříme, že k tomuto zákroku nebudeme muset přistoupit, ale nemůžeme toto do nekonečna tolerovat. To samé platí i o stravném. Zřiďte si trvalé příkazy se správným variabilním symbolem nebo se přijďte domluvit do MŠ. Každou středu jsme tu pro Vás! Lenka Farová - ředitelka MŠ v Krušných horách, se zúčastnilo 34 žáků 7. tříd. Kurz proběhl za ideálního zimního počasí, žáci mimo základního lyžařského výcviku absolvovali řadu přednášek (i besedu s příslušníky horské služby), navštívili plavecký bazén a kurz zakončili karnevalem. Za ubytování, stravné a jízdné zaplatil každý žák Kč. Obecně prospěšná společnost přispěla účastníkům kurzu celkovou částkou Kč - v pondělí bylo vyhodnoceno školní kolo olympiády z chemie, které se zúčastnilo 6 žáků z 9. tříd. Nejlépe si vedli žáci z 9.c - 1. Pavla Kurešová, 2. Pavel Hauzer, 3. Šárka Kohoutová - v okresní kole olympiády z dějepisu, které se konalo ve středu v Táboře, Jakub Tischler z 9.a obsadil velmi pěkné 5.místo - velice dobře si vedl Vojtěch Knotek z 9.c. v krajském kole olympiády z německého jazyka, které proběhlo ve čtvrtek v Českých Budějovicích. Obsadil 3. místo v konkurenci 7 vítězů okresních kol - v pátek besedovali příslušníci Policie České republiky s žáky 1. a 2. tříd - z očekávaných událostí v březnu: ve středu začíná plavecký výcvik tříd., ve čtvrtek a v pátek jsou velikonoční prázdniny Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy D P S I přes mrazivé počasí, které nás postihlo v měsíci únoru a sněhovou nadílku, pokračovaly práce na stavbě DPS v plném proudu. Nezastavily se vnitřní omítky, zahájeno bylo štukování v jednotlivých bytech a zejména elektrikáři spolu s instalatéry a topenáři v souladu s harmonogramem prací, určeným stavbyvedoucím Dušanem Čeňkem a parťákem Miroslavem Dvořákem se mají co ohánět, aby stačili dokončovat své práce, aby zedníky nebrzdili. Na kontrolním dnu byl se subdodavateli vyjasněn další postup prací a s firmou E.ON bylo dohodnuto předání projektové dokumentace na přeložení VO a vlastní elektropřípojky. Josef Škrábek- stavební dozor DPS

5 1. BŘEZNA VOŽIČAN STRANA 5 NÁŠ ŽIVOT DOSPĚJE KE KONEČNÉMU ZDARU POŘAD BOHOSLUŽEB Ml. Vožice, Miličín ZELENÝ ČTVRTEK Ml. Vožice, Miličín VELKÝ PÁTEK Ml. Vožice, Miličín BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie Vrcholtovice, Nová Ves 8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Šebířov, Smilovy Hory 9.30 Ml. Vožice, Miličín Neustupov Vrcholtovice, Nová Ves 8.00 Velikonoční pondělí Šebířov, Smilovy Hory 9.30 Ml. Vožice, Miličín Neustupov Mnozí lidé žijí, a přesto jsou mrtví, protože nežijí skutečně, ale pouze na povrchu. Kdo však uvěřil v Krista a kdo pochopil, kým Pán skutečně je, ten už teď vstává z hrobu svého strachu, sebelítosti a slabosti. Vzkříšení se totiž naplňuje i uprostřed všedního dne. Člověk vstává z tísně do volnosti, z temna do světla a ze ztuhlosti do vitality. Milí Farníci. Slavíme Velikonoce! Ježíš byl vzkříšen! Nezůstal v zajetí smrti. Žije v Boží slávě. Zde je základ naší naděje: I naše bída a křehkost může být proměněna, náš život dospěje ke konečnému zdaru, až vyústí smrtí do Boží slávy. Přejeme Vám dobré prožití Velikonočních svátků. P. Jacek a P. Mirek. Nedoplatky - komunální odpad k r.2001 Poplatek za komunální odpad poč.osob částka/os. celkem Trv.žijící: Ml.Vožice Kč Vsi Kč Rekreační: Kč Nedoplatek celkem: Kč r Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poč.osob částka trv.pobyt: Ml.Vožice Kč Vsi Kč změny TP Kč Rekreační: Kč Nedoplatek celkem: Kč z toho: 3 osoby trvale v cizině ( nebylo ještě osvobození ve vyhl.) 3 osoby zemřely - nízká částka popl.k úhradě - nebylo přihlášeno do dědictví 12 osob - bez faktického pobytu v Ml.Vožici, nekomunikují nebo není známo kde jsou r Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poč.osob částka trv.pobyt: Ml.Vožice Kč Vsi Kč odhl.tp Kč Rekreační: Kč Nedoplatek celkem: Kč z toho: 2 osoby zemřely - nízká částka popl.k úhradě - nebylo přihlášeno do dědictví 17 osob - bez faktického pobytu v Ml.Vožici, nekomunikují nebo není známo kde jsou r.2004 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poč.osob částka % z celk.počtu poplatníků trv.pobyt: Kč 2,48 % 2944 trv.hl. Rekreační: Kč 1,62 % 308 rekr. Nedoplatek celkem: Kč 2,40 % 3252 celkem z toho: 4 osoby zemřely - nízká částka popl.k úhradě - nebylo přihlášeno do dědictví 17 osob - bez faktického pobytu v Ml.Vožici, nekomunikují nebo není známo kde jsou Na upomínku reagovalo 11 poplatníků - dlužníků za r.2003 ( uhrazena částka 4080,-Kč) 45 poplatníků - dlužníků za r.2004 ( uhrazena částka Kč) Další postup: vydání zbývajících platebních výměrů na dosud nevyměřené nedoplatky výzva k úhradě nedoplatku v náhr.lhůtě daňová exekuce Napsali nám: Ke karnevalu V neděli 30. ledna se konal v sále hotelu Záložna dětský karneval. Účast masek byla opravdu velká a všichni se velice dobře bavili. Zásluhou dam z Dobrého rána Zuzany Svobodové a Věry Adamové, které se ujaly moderování, byla celá akce velice dobře organizována, a proto bych jim chtěla alespoň touto cestou poděkovat. Jednu výhradu ale mám. Vážení rodiče, tato akce byla určena našim dětem, ale přesto se našli i tací, kteří si neodpustili svoji oblíbenou cigaretu a klidně kouřili přímo v prostorách, kde se děti pohybovaly. Přišlo mi to velice bezohledné a proto apeluji na všechny rodiče: "Prosím nekuřte v uzavřených prostorách v přítomnosti dětí!!!". Děkuji - Gabriela Vobořilová

6 STRANA 6 V sobotu 19. února se konal I. ze série dvou turnajů nejmladších přípravek v kopané. Klání se uskutečnilo ve sportovní hale, na "umělce" by přeci jenom byla ještě zima. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev okresu, je velká škoda, že mužstvo Spartaku Sezimovo Ústí bez jakékoli omluvy nepřijelo. Mladovožičtí benjamínci v turnaji obstáli na výbornou a obsadili konečné II. místo, kdy našli pokořitele až ve finále. Výsledky TJ Sokol Mladá Vožice: Zápasy ve skupině: Mladá Vožice - Sokol Sezimovo Ústí - 3-0, branky - Knotek Josef, Větrovský Jan, Valtr Lukáš VOŽIČAN Mladí fotbalisté si dali dostaveníčko v mladovožické hale Mladá Vožice - Chotoviny - 1-0, branku vstřelil Josef Knotek Mladá Vožice - Soběslav "B" - 3-0, branky - 2 Větrovský Jan, Valtr Lukáš Finálové utkání sehráli naší hráči s Lokomotivou Veselí nad Lužnicí a po vyrovnaném boji podlehli 2-0. Druhý díl turnajů se uskuteční 26. března 2005 na Sokolském hřišti. Ze strany zúčastněných oddílů byla konstatována velká spokojenost s organizací turnaje. Za toto patří velký dík hlavním pořadatelům akce - Jindřichu Ratajovi a Pavlu Kuklovi. Dále patří velký dík rozhodčímu Miroslavu Novotnému, který nezištně odřídil všechna utkání. Cyklistický klub Kozofrky Mladá Vožice v dopoledních hodinách - otevření cyklistické sezóny jízda na historických velocipedech po Mladé Vožici a blízkém okolí. Do knihovny na internet - po internetu do knihovny BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU Každoročně se mladovožická knihovna připojuje k této celostátní akci, avšak letos poprvé nabízíme všem zájemcům o internet bezplatné služby. To znamená, že od 1. března do 31. března 2005 je připojení k internetu zdarma. Tímto chceme vyjít vstříc všem čtenářům, ale i ostatním zájemcům - především žákům a studentům, ale i starším ročníkům - a nabídnout jim možnost seznámit a zdokonalit se v práci s internetem (i ovou poštou). Zveme všechny, kteří dosud takovou příležitost neměli a chtějí zjistit, zda a k čemu by jim mohl být internet užitečný. Dále čtenářům, kteří mají zájem rozšířit své jazykové znalosti, nabízíme knihy v anglickém jazyce, které knihovna dostala darem. Je možné vybrat si přibližně z 30 titulů (detektivka, trihller, válečná literatura). Jedná se o beletrii vynikajících autorů, např. M. Higgins-Clark, T. Clancy, R. Cook, S. Sheldon.atd. Ještě jednou zveme všechny k návštěvě knihovny v duchu motta: " Do knihovny na internet, po internetu do knihovny". Knihovna Ml.Vožice Kopaná 1. BŘEZNA Program družstev kopané TJ Sokol Mladá Vožice na březen: Přípravná utkání: muži "A" - Sokol Sezimovo Ústí - Mladá Vožice - hraje se v Malšicích hodin muži "A" - Štěrboholy Praha - Mladá Vožice hodin 1. mistrovské utkání jarní části sezóny muži "A" - Olešnice - Ml. Vožice hodin Hokej Hokejový klub Mladá Vožice Pořádá v sobotu 12. března 2005 veřejné bruslení pro všechny zájemce o tento krásný sport. Uskuteční se na Zimním stadioně v Táboře od hodin do hodin, vše je v režii HC Mladá Vožice. Program HC Mladá Vožice na březen: Mladá Vožice - Dražičky Zimní stadion Soběslav Mladá Vožice - Chýnov Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Pacov Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Dražičky Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Bechyně Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Čenkov Zimní stadion Tábor Klub turistů výlety v únoru Sobota Zahrady IV (18 km) Konopiště - naučná stezka zámeckým parkem - Chvojen - Bystřice Odjezd autobusem v 6.30 z Ml. Vožice, v 7.00 z Tábora Návrat v do Vožice, v do Tábora.

7 1. BŘEZNA VOŽIČAN STRANA 7 Hrad Šelmberk pro návštěvníky v roce 2005 Na hradě mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici umístěnou v zachovalé hradní věži, projít si celou věž až na ochoz, který se nachází ve výšce 28 m. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout zříceniny horního (starého) a dolního (mladšího) hradu. V hradní expozici si mohou návštěvníci prohlédnout středověkou zbrojnici, mučící kout, obytnou místnost pána hradu, nalezenou keramiku na hradě a hlavně dozvědět se různé zajímavé informace k hradu a okolí od průvodce nebo z vystavených informačních stojanů. Otevírací doba: V měsíci dubnu, květnu, červnu, září a říjnu každou sobotu od do hodin. V měsíci červenci a srpnu: úterý - pátek hodin, sobota hodin, neděle hodin. Vstupné na hradě činí pro dospělé 10 Kč, pro děti 5 Kč. Potomek rytířského rodu z Radvanova na Vožicku, odešel jako osmiletý studovat do Prahy. V Svatováclavském semináři, spravovaném jezuity, se navzdory svým učitelům stal přesvědčeným stoupencem josefinského osvícenství. V Svatováclavském semináři, spravovaném jezuity, se navzdory svým učitelům stal přesvědčeným stoupencem josefinského osvícenství. V sedmnácti zběhl z právnických studií a zvolil si vojenskou dráhu. S vojsky prošel velkou část Evropy a v bitevním ohni byl mnohokrát raněn. Po odchodu do výslužby se stal tento "bílý oficír" vítaným hostem pražských vlasteneckých salónů. Obrozenecké myšlenky podnítily Jeníka k amatérskému historickému spisování. Posbíral kdejaký dokument a z těch pak sestavoval mnohasvazkové soubory. Do jednoho z nich pojal také písňovou sbírku, jednu z prvních u nás. Zhola nedotčen preromantickými názory, řadí v ní, jak stádo běží, písně lidu obecného, venkovského i městského (včetně těch, kteréž by censura v tisk také uvedsti nikoli nedopustila ), jak je slyšel za svého vojančení nebo jak si je pamatoval z dětství, aby ukázal "kterak český písně obecného lidu k sluchu a srdci znějí a jak náramně ty německý neohrabané, bez vší vtipnosti jsou". Písně starodávně lidu obecného českého namnoze nezbedné a pohoršlivé: Program akcí: DUBEN "Jarní probuzení do středověku" - jak to asi mohlo vypadat na středověkém hradě, když se probouzel ze zimní nepohody do jarních dnů. Na hradě budou k vidění různé postavy v dobových kostýmech, dobové prohlídky hradu, střelba z kuše a luku. Doba konání hodin. KVĚTEN "Středověk pro děti" - ukázky řemesel, středověkého boje, hry pro děti "Zlatá šlapka" - doprovodný program pro děti, dobové hry, oživený hrad. Doba konání hodin. ČERVEN "Jarmark na Šelmberku" - dobový jarmark, ukázka středověkých řemesel, šermířská vystoupení po celý den, hry pro děti, příležitost vyzkoušet si některá řemesla, hrad plný dobových postav. Doba konání hodin. ČERVENEC "Vítání prázdnin na Šelmberku" - pohádkový hrad - hrad obsadí různé pohádkové bytosti hodin "Noční prohlídky" - aneb, jak to vypadalo v temných večerních hodinách na středověkém hradě. Doba konání hodin. SRPEN "Noční prohlídky II."- hrad plný strašidel a dobových postav. Doba konání hodin "Středověk na Šelmberku" - oživený středověký hrad. Podrobný popis akcí bude uveřejněn na internetových stránkách hradu (selmberk.aktualne.cz) vždy tři týdny před akcí. V průběhu roku budou probíhat ještě malé neuveřejňované akce, ukázky historických zbraní, dětské hry, odborné výklady. Po dohodě je možné pro větší skupiny návštěvníků si prohlídku dopředu zamluvit , Michal Bielik Malá chvilka nad knihou - Jan Jeník z Bratřic ( ) K Radvanovu cesta zelená se, je tam hezká holka, nevdává se. Vdávej se, má panenko, nebo ne, co jest mne jedenkráte do tebe! V Oustějově povorali k Radvanovu jedou vorat. Vzkažte tam mou milou, všecku roztomilou, nastokrát pozdravovat! Můj kůň vraný, osedlaný, na něm pěkná čapraka, Pánu Bohu vás poroučím, radvanovský děvčata! Radvanovský zámek mezi horama. Nemůžeš mne zapřít, žes mi nedala! Když jsem dala, dala jsem vyšívaný s harasem pěkný bílý šátek s třima rohama. Tak nemůžeš zapřít, žes mně nedala! Než bych dala radvanovským chlapcům, chlapcům, raději ji dám vyzobati brabcům, brabcům! Nedám, nedám, bojím se hříchu, udělal by si mně škodu na břichu. Co to máš Andulko, co to máš za tělo? Jak jsem tě uhlídal, hned se mně ho chtělo. Co to máš, Andulko, co to máš za ňadry? Kulaté jablíčka, aby mně nezvadly. Buďme teď veselí, dokuď život máme, snad se za krátký čas, víc neuhlídáme. Připravil: Václav Slabý Copak mě, má milá neznáš, neznáš, vždyť jsem já z Vožice bednář, bednář. Až já ti nadělám víka, víka, budeš moct přikrejvat mlíka, mlíka. Letošní zima nezahálí a připravuje dětem výborné podmínky k dětským hrám.

8 STRANA 8 VOŽIČAN Sport i společenská událost! V neděli 27. března 2005 se uskuteční od 13 hodin I. ročník velikonočního bowlingového turnaje amatérů. Pořadatelé z bowlingu Faraon Mladá Vožice zvou všechny zájemce o tuto atraktivní hru. Turnaj nebude jen sportovním zápolením, ale i společenskou událostí, kterou zakončí večerní diskotéka plná hudebních hitů. Přihlášky a info na tel.: (M. Reitschläger). PÉŘOVÉ VÝROBKY - ČISTÍRNA PEŘÍ Ivana a Josef VRÁNOVI Janov 3, Mladá Vožice tel.: mob.: vrana. volny. cz Vyrobíme Vám: - deky, dvojdeky, peřiny, polštáře, polštářky a jiné dle Vašeho přání - Deky prošité do kostek! - Široká nabídka kvalitní sypkoviny od českého výrobce (30 druhů) ŽÁDNÉ PLATBY PŘEDEM!! ODVOZ A DOVOZ ZDARMA!!!Výroba a prodej Naše ceny? Nejlevnější v okrese!!! Např.: Prošívaná deka již od 890 Kč povlečení Polštář 70x90 již od 200 Kč z damašku Peřina 40x200 již od 650 Kč 1. BŘEZNA GRAFICKÉ A REKLAMNÍ PRÁCE J A N H O D O U Š E K vizitky, letáky, cedule, reklama, grafické návrhy, manuály, katalogy, oznámení, sazby textu... mob , POHŘEBNÍ SLUŽBA MELICH - Mladá Vožice oznamuje, že jednatelství Pohřební služby v Mladé Vožici bylo přemístěno do nových prostor: Husovo náměstí č. 180 (bývalá Květinka u autobusového nádraží) úřední hodiny: Po - Pá tel: jednatelství Mladá Vožice mimo úřední hodiny pí. Kynclová, Mladá Vožice nepřetržitá služba Melich - Tábor Klientům oznamujeme, že jedná o Pohřební službu - Melich Tábor, jednatelství Mladá Vožice. V důsledku toho kremace zesnulých probíhají přímo v našem, táborském krematoriu, z čehož vyplývají i příznivější cenové relace. Upozorňujeme, že nejsme v žádném vztahu (pracovním či smluvním) s firmou PS Volf - Pojbuky Koupím domek, chalupu nebo byt. Stav nerozhoduje. Telefon MĚSTO Mladá Vožice (okres Tábor) Žižkovo nám. 80, Mladá Vožice nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rekreačních chat v katastrálním území Noskov parc. č. 234/1 (o výměře 529 m 2 ), 234/25 (592 m 2 ), 234/26 (540 m 2 ), 234/28 (515 m 2 ), 234/29 (cca 505 m 2 ), 234/30 (cca 505 m 2 ) vše trvalý travní porost. Město nepočítá s budováním zpevněné cesty v lokalitě ani inženýrských sítí. Prodej za minimální cenu 150 Kč za 1 m 2 bude průběžně schvalován Zastupitelstvem města. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující ( mimo daně z převodu nemovitosti). Další informace lze získat na Městském úřadu v Mladé Vožici - Mgr. Větrovský: mobil , Ing. Malinová : tel ,13 Své žádosti s nabídkou ceny zasílejte písemně na adresu Města Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, Mladá Vožice.

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více