vodovod, kanalizace a následné položení asfaltového koberce v ulici Mincovní asfaltový povrch v komunikaci Nad Pilou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vodovod, kanalizace a následné položení asfaltového koberce v ulici Mincovní asfaltový povrch v komunikaci Nad Pilou"

Transkript

1 číslo 03/roč. 02 list MÚ Mladá Vožice 1. BŘEZNA 2005 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Vedení města si dovoluje touto cestou popřát všem mladovožickým občanům i občanům žijícím v příměstských částech spokojené prožití svátků jara - Velikonoc Pozor anketa: Na 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice byl projednáván záměr na změnu územního plánu města Mladá Vožice. Kdo z občanů má zájem o změnu územního plánu města, nechť podá písemně své připomínky stavebnímu úřadu v Mladé Vožici do konce měsíce března Se stávajícím územním plánem se může každý občan seznámit na stavebním úřadu v Mladé Vožici v pracovní době MěÚ. Město informuje: Na základě připomínek občanů upozorňujeme, že "soudka" nad ulicí Majora Boháče (nad školou) neslouží jako místo pro venčení psů. Tato ulička je po neukázněných držitelích psů značně znečištěna. Do konce měsíce března trvá termín pro zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2005 a stejně tak poplatku ze psů. Pracovníci, kteří jsou v posledních týdnech k vidění s našimi stálými pracovníky technické skupiny nejsou zaměstnanci města. Jedná se o občany konající soudem vyměřené obecně prospěšné práce, město tedy nestojí žádné finanční prostředky. Otvírání výjezdního místa ZZS se zúčastnil i senátor Pavel Eybert (třetí zleva). Rozpočet na rok přehled investičních akcí Zastupitelstvo města Mladá Vožice schválilo rozpočet na rok 2005 dne 23. února Dovolujeme si Vám podat přehled nejvýznamnějších investičních akcí, které nás v letošním roce čekají: vodovod, kanalizace a následné položení asfaltového koberce v ulici Mincovní asfaltový povrch v komunikaci Nad Pilou rozšíření komunikace k paneláku a následný vznik parkovacích míst v této lokalitě přesun zastávky v Táborské ulici dokončení chodníku v ulici Obránců míru vybudování části chodníků v ulici 17. listopadu vyřešení "zkratky" - asfaltové chodníky odkanalizování Voračického předměstí nová fasáda na hasičské zbrojnici a knihovně nová fasáda na domě čp. 193 první část rekonstrukce sportovní haly - zde stále ještě bojujeme o dotaci, v případě, že bude úspěšní, práce budou rozsáhlejší dětské hřiště Noskov vyřešení umývárny a WC na Sokolském hřišti - bude zde umístěna buňka s umyvadly, WC a zázemím pro správce dětské hřiště v dřevěném programu - bude součástí komplexního řešení "zkratky" dokončení parčíku E. K. Rosola vybudování technické infrastruktury v Suchdolci dokončení domu s pečovatelskou službou a následné terénní úpravy související se stavbou

2 STRANA 2 Program kina BŘEZEN , Holky to chtěj taky tak 2 -komedie SRN Dannyho parťáci 2 - krim. komedie USA a AUS , Příběh žraloka - animovaný film USA Okrsek 49 - akční thriller USA , Vetřelec vs. Predátor - sci-fi horor USA, VB, ČR, SRN nehraje se Den poté - katastrofický film , Snowborďáci - nová česká komedie Deník princezny 2: královské povinnosti - romantická komedie USA Když se setmí - kriminální komedie USA Superstar - komedie F Resident Evil: Apokalypsa - sci-fi horor Kan. a VB Jubilanti v březnu 75 Vejvoda Tomáš Ševčíková Alžběta 80 Černá Jaroslava Vobořil Josef Němečková Marie (Janov) 85 Novotná Antonie (Radvanov) 92 Vejsadová Anna Prášil František Vožičan - vydává MÚ Mladá Vožice pod evidenčním číslem MK ČR E odp. redaktor: Mgr. Větrovský tel.: VOŽIČAN Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Mladá Vožice, konaného dne 23. února 2005 v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici. Zastupitelstvo města Mladá Vožice na základě předložených zpráv, návrhů a provedených voleb: Usnesením č. 1/2005 schvaluje a) zprávu o činnosti městské rady b) zprávu finančního výboru c) zprávu kontrolního výboru Usnesením č. 2/2005 a) schvaluje rozpočet města Mladá Vožice na rok 2005 příjmy Kč, financování Kč a výdaje ve výši Kč pokračování v započatých pracech na rekonstrukci otopného systému ve Zdravotnickém zařízení města Mladá Vožice Usnesením č. 3/2005 schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2005 následovně: vodné - 18,25 Kč bez DPH stočné - 12,86 Kč bez DPH Usnesením č. 4/2005 zveřejňuje záměr prodat a) část pozemku p. č. v KN 1049/11 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Stará Vožice b) části pozemku p. č. v KN 234/1 (trvalý travní porost) díl "g"o výměře 34 m 2 v k. ú. Noskov Usnesením č. 5/2005 neschvaluje a) záměr k prodeji pozemku par. Č. v KN 64/3 - dle PK 1126 (ostatní plocha) o výměře cca m 2 v k. ú. Radvanov u Mladé Vožice b) pozemek p. č. v KN 1069/31 v k.ú Mladá Vožice Usnesením č. 6/2005 schvaluje prodej pozemku p. č. v PK 1025/1 (orná půda): díl "a" o výměře 89 m 2 a díl "c" o výměře 46 m 2 v k. ú. a obci Mladá Vožice Milanu Kadlecovi ml., Mileně Kadlecové, V Suchdolci 502, Mladá Vožice za 9.145,- Kč (náklady související s převodem hradí prodávající) Usnesením č. 7/2005 schvaluje prodej pozemku p. č. v KN 1163/21 - dle PK 1126 (ostatní plocha - manipulační plocha) o výměře 12m 2 v k. ú. Janov u Ml. Vožice panu Josefu Bartůňkovi, Běleč 23, Mladá Vožice za 863 Kč Usnesením č. 8/2005 schvaluje prodej pozemku p. č. v KN 234/27 (TTP) o výměře 519m 2 v k. ú. Noskov manželům Luboši a Ivaně Čutovým, Přístavní 32, Praha 7 za 519m 2 x 150Kč/1m 2 = Kč Usnesením č. 9/2005 schvaluje název komunikace na p. č. v KN 1144/2 1. BŘEZNA Zastupitelstvo města Mladá Vožice (ostatní plocha - ostatní komunikace) v k. ú. Mladá Vožice, obci Mladá Vožice na "Lomenská" Usnesením č. 10/2005 a) bere na vědomí informace finančního poradce ing. Petra Klusáka k výběru optimální formy plátcovství DPH pro město Mladá Vožice záměr, aby se město nestalo plátcem DPH c) ukládá Radě města Mladá Vožice zajistit porovnání akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným a následně připravit městskému zastupitelstvu podklady pro založení vybrané obchodní společnosti Usnesením č. 11/2004 a) bere na vědomí materiál Stavebního úřadu Městského úřadu Mladá Vožice - "Stanovisko k ÚPD města Mladá Vožice vyhlášení ankety nad tématem změny ÚPD v městském zpravodaji Usnesením č. 12/2005 a) bere na vědomí sdělení Miroslavy Vybíralové, Jaroslava Vybírala st. a Jaroslava Vybírala ml. k majetkoprávnímu narovnání - zatížení pozemku jiného vlastníka vedením kanalizačního řádu vypracování geometrického plánu zaměření věcného břemene kanalizačního řádu po pozemku parc. č. 1119/90 v k. ú. Mladá Vožice c) ukládá Radě města Mladá Vožice předložit Miroslavě Vybíralové, Jaroslavu Vybíralovi st. a Jaroslavu Vybíralovi ml. nabídku vyplývající ze znaleckého posudku Usnesením č. 13/2005 schvaluje směrnici pro provedení inventarizace města Mladá Vožice, netýká se příspěvkových organizací zřizovaných městem Usnesením č. 14/2005 a) ruší Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Janov (evidenční číslo ), JS- DHO Blanice (e.č ), JSDHO Noskov (e.č ), JSDHO Radvánov (e.č ), JSDHO Stará Vožice (e.č ) zajištění požární ochrany v místních částech požárními družstvy Janov, Blanice, Noskov, Stará Vožice, které se tímto stávají součástí zásahové jednotky obce Mladá Vožice (kategorie JPO II, e.č ) Ing. Miroslav Dlouhý, starosta Mgr. Jaroslav Větrovský, místostarosta

3 1. BŘEZNA VOŽIČAN STRANA 3 V letošním roce poprvé bych Vás, občany, chtěla oslovit s našimi poznatky týkajícími se separovaného sběru - papíru, skla a PET-lahví, které se vytřiďují z komunálního odpadu. Tak jako každoročně sledujeme nárůst produkovaného komunálního odpadu občany, roste i množství těchto vytříděných složek, což je potěšitelné. Občané jsou povinni podle zákona o odpadech odpady třídit a odkládat tam, kam jim to ukládá městská vyhláška č. 5/2001. Uspokojivě si myslím, že se ujalo třídění PET-lahví do žlutých popelnic, které město organizuje už od roku Od té doby do konce loňského roku bylo sebráno 52 t této komodity a získali jsme za ni Kč od firmy SILON a. s. Planá nad Lužnicí, kam ji dodáváme. Chtěla bych podotknout, že sběr PET-lahví je nejvíce náročný na lidskou práci našich pracovníků a lidskou disciplínu, se kterou ke sběru občané přistupují. Naši pracovníci a část roku i nezaměstnaní musejí lahve přebrat podle barev, ručně z nich vytřídit nežádoucí příměsi a dát je do lisu na slisování. Slisované balíky o hmotnosti kg odvážejí na Silon a. s. v Plané nad Lužnicí. Je to ovšem jediná komodita, za kterou někdo při dodání městu platí. Chtěla bych Vás všechny touto cestou požádat, abyste do žlutých popelnic dávali pouze PET-lahve od nápojů (ne od octa, oleje a ostatní plastové obaly, igelitové tašky, apod.-ty nejsou prodejné a naši pracovníci je musí pracně vybírat), a to sešlápnuté, čímž se šetří kapacita popel- Separovaný sběr odpadů vyžaduje disciplínu Cena vody zůstává stejná Jako každoročně, i letos se zabývalo vedení města stanovením ceny vodného a stočného pro rok Jednání o cenách začínají se společností VAK - provozovatelem vodovodu a kanalizace ve městě vždy již na sklonku roku předešlého, kdy je městu předáno vyúčtování toho daného roku. Toto vyúčtování rovněž obsahuje doporučení VAK na stanovení ceny pro rok další. Je všeobecně známo, že v Mladé Vožici se ve volebním období ještě cena vody směrem nahoru nepohybovala, a to ani v roce 2003, tedy v době katastrofálního sucha. Vyúčtování za rok 2004 konstatovalo, že příjmy a výdaje vynaložené na provoz vodovodního a kanalizačního řádu jsou v podstatě stejné, tedy bylo hospodařeno vyrovnaně. Provozova tel našeho řadu navrhoval úpravu ceny směrem nahoru o 16 %. Toto bylo odůvodněno potřebou prostředků pro kvalitnější provozování vodovodu a kanalizace. Jako první se problémem stanovení ceny vodného a stočného zabývala městská rada, která doporučila městskému zastupitelstvu cenu nezvyšovat, protože prostředky plynoucí do údržby jsou dle mínění města dostačující. Je zřejmé, že i kdyby došlo ke zvýšení cen dle návrhu VAK, stejně by nezbyly žádné prostředky na nutné investiční akce - ty stejně bude muset hradit ze svého rozpočtu město. Zastupitelstvo města stanovení ceny vodného a stočného projednalo na 16. zasedání dne 23. února 2005 a doporučení městské rady akceptovalo. Cena vody pro rok 2005 tedy je následující: vodné - 18,25 Kč, stočné - 12,86 Kč. Svoz komunálního odpadu o Velikonocích O velikonočním pondělí nebude svoz komunálního odpadu prováděn. Místo pondělka bude proveden ve středu. Místa, z kterých se odváží v úterý, budou zajištěna rovněž v úterý - nic se pro ně tedy nemění. nic. Víčka u lahví nevadí, vytřídí se na lince v Silonu a. s. Každopádně PET-lahve jako dále dobře využitelné odpady nepatří do popelnic na směsný komunální odpad. Silon a. s. v souvislosti se zájmem zahraničních odběratelů o granulát pro letošní rok nastavil i velmi slušné ceny (10 Kč za 1 kg čirých a 8 Kč za 1 kg barevných lahví). Za loňský rok bylo vytříděno bezmála 12 t PET-lahví, za které jsme dostali Kč. Z toho vyplývá, že čím méně produkujeme odpadu do našich domácích popelnic, tím menší budeme mít poplatky. Třídění skla se děje jako směsné a naši pracovníci ho vozí do výkupny Sběrných surovin a. s., odkud jej odváží jako jediná firma AMT Příbram. Tento odvoz je zadarmo a někdy bývají potíže též s tím, že do skla hází občané kdeco. Nepatří tam nic mimo skleněných obalů, ani skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami a tabulové okenní sklo. V loňském roce bylo vytříděno občany 40 t skla. V loňském roce bylo přistoupeno k rozmístění plechových kontejnerů na papír přímo ve městě Mladá Vožice. V místních částech se předpokládá, že jsou občané papír zvyklí pálit nebo odvézt do sběrny v Mladé Vožici. I když pokud by byl i z těchto místních částí zájem o třídění papíru, určitě by se našla nějaká forma svozu. Kontejnery na papír má město pronajaté od firmy COMPAG Votice s. r. o., která též provádí zhruba jedenkrát za měsíc jeho odvoz. Zde bych také chtěla apelovat na zdravý lidský rozum, že je třeba z kapacitních důvodů papír, hlavně noviny a kartony házet do kontejnerů složené a svázané. Před koncem loňského roku jsme posílili nejvíce využívaná stanoviště u nákupního střediska Jednoty a bytových domů v ul. Doudlebská a Táborská o další kontejnery. V loňském roce zaplatilo město za třídění papíru město za 9 měsíců na Kč. Nadále je samozřejmě možné odvážet papír a kartony do výkupny Sběrných surovin a. s. v ul. Poplužní v Mladé Vožici. Celkem se v kontejnerech a ve výkupně sebralo za loňský rok 25 t papíru. Veškeré třídění skla, papíru a PET-lahví jde z městského rozpočtu, občané na na něj stejně tak jako na třídění nebezpečných odpadů nemusejí zatím přispívat. Od společnosti EKO-KOM a. s. jsme dostali v loňském roce jako příspěvek na třídění komunálních odpadů Kč. Město bude muset přistoupit k postihům proti těm, kdo třídění nedodržují, neboť tím porušují předpisy a škodí nejen životnímu prostředí, ale i sami sobě, neboť poplatky za komunální odpad pro občany se počítají z nákladů na směsný komunální odpad. Závěrem bych chtěla všem poctivým občanům poděkovat za třídění odpadů a těm ostatním doporučit, aby se nad sebou zamysleli. Pokud nezačneme všichni u sebe, nic se v tomto směru nemůže zlepšit. Ing. B. Malinová - ŽP MěÚ Ml.Vožice Rada města na 62. zasedání (10. února) a 63. zasedání (17. února) mimo jiné projednala: schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice a Dopravním centrem, na zpracování pasportizace místních komunikací za cenu Kč + DPH. Pasportizace místních komunikací nám sdělí přesné rozměry cest, vlastníky pozemků a podobné cenné údaje. Pasportizace bývá jedním z požadavků při žádostech o dotace na rekonstrukci komunikací vzala na vědomí materiál - "Provoz hradu Šelmberka v roce 2005" schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Mladá Vožice a Hydrogeologickou společností, na odběr vzorků na skládce Lom, za částku Kč ročně. Odběr vzorků ze skládky nám nařizuje zákon rozhodla o bezplatném využívání internetu v městské knihovně - blíže na jiném místě listu schválila zveřejnění záměru na pronájem Mysliveckého rybníka

4 STRANA 4 VOŽIČAN 1. BŘEZNA Mateřská škola se budou děti fotografovat - série fotografií s velikonoční tématikou začínáme plavat - opět zájem dětí překračuje kapacitu bazénu, takže pojedou pouze předškoláci a nejstarší dítě z oddělení Berušek nám Kubík se Zdravěnkou zahrají v MŠ "Jarní pohádku" Základní škola - k zápisu do 1. tříd, který se konal v pátek , přišlo 52 dětí, 5 rodičů však žádá odklad školní docházky pro své děti. V případě, že nastoupí do naší školy všichni zapsaní žáci a i žáci mající odklad k , měly by mít budoucí 1. třídy ve škol. roce 2005/06 51 žáků - v přeboru Jihočeského kraje v běhu na 1500m v kategorii starších žákyň obsadila Lenka Vaňková z 8.b 3. místo. Závody se uskutečnily v Praze. - pedagogická rada za I. pololetí se konala v pondělí Škola k tomuto dni měla 463 žáků (241 na I. st., 222 na II. st., 236 chlapců, 227 dívek). S vyznamenáním prospělo 107 žáků (23,1%) z tříd, naopak neprospělo 11 žáků (2,6%), 66 žáků (14,3%) má na vysvědčení aspoň 1 dostatečnou. Nejlepšího průměrného prospěchu dosáhli žáci v hudební výchově - 1,03; pracovních činnostech - 1,05 a tělesné výchově - 1,05. Naopak nejhorší průměrný prospěch byl v německém jazyce - 2,52; fyzice - 2,39 a chemii - 2,28. Nejlepší průměrný prospěch měly tyto třídy: 2.b - 1,006; 1.b - 1,025; 1.a - 1,062, naopak nejhůře si vedly 7.a - 2,198; 9.b - 1,980 a 8.b - 1, proběhne ZÁPIS do MŠ - od 9 do 15 hodin do třídy Berušek zveme všechny maminky, které ve školním roce 2005/2006 chtějí umístit své dítě do MŠ jdeme do kina na velmi oblíbeného SHREKA uvidíme v MŠ Cirkus JUNGE z Prahy. Těšit se můžeme na klauny, artisty i hady a krokodýly. Průměrný prospěch žáků celé školy je 1,48. Pedagogická rada udělila 23 pochval třídního učitele, 34 pochval ředitele školy, 8 důtek třídního učitele, 1 důtku ředitele školy a 4 dvojky z chování. Žáci v I. pololetí zameškali celkem omluvených hodin, tj. 35,7 hod. na 1 žáka - v úterý byly vyhlášeny výsledky olympiády z dějepisu, které se zúčastnilo 43 žáků 8.-9.tříd.Nejlepší znalosti prokázal Miroslav Vodrážka z 8.b, 2. Jakub Tischler - 9.a, 3. Lucie Aronová 8.b a Petra Smetanová-9.b - v neděli uspořádala Obecně prospěšná společnost při naší škole dětský karneval v sále hotelu Záložna. Součástí karnevalu byla i diskotéka pro starší žáky - v úterý žáci 2. tříd navštívili objekt Hasičského záchranného sboru v Táboře - v okresním kole olympiády z anglického jazyka, které se konalo ve středu v Táboře, si nejlépe vedla Petra Kalinová v kategorii 6.-7.tříd,obsadila 8. místo - ve čtvrtek byla 2. kolem ukončena soutěž o nejrychlejšího počtáře 5. a 6. tříd za účasti 27 žáků. Absolutně nejlepším počtářem se stal David Schod ze 6.a. - lyžařského výcvikového kurzu, který proběhl ve dnech v Perninku Rodí se nový pohled na kapličku v Mladé Vožici. Žádáme rodiče, aby školné platili včas!!! Termín je do 15. dne příslušného měsíce a stále několik rodičů nemá zaplaceno. Podle nového školského zákona je v kompetenci ředitelky MŠ dítě takových rodičů z docházky vyloučit. Věříme, že k tomuto zákroku nebudeme muset přistoupit, ale nemůžeme toto do nekonečna tolerovat. To samé platí i o stravném. Zřiďte si trvalé příkazy se správným variabilním symbolem nebo se přijďte domluvit do MŠ. Každou středu jsme tu pro Vás! Lenka Farová - ředitelka MŠ v Krušných horách, se zúčastnilo 34 žáků 7. tříd. Kurz proběhl za ideálního zimního počasí, žáci mimo základního lyžařského výcviku absolvovali řadu přednášek (i besedu s příslušníky horské služby), navštívili plavecký bazén a kurz zakončili karnevalem. Za ubytování, stravné a jízdné zaplatil každý žák Kč. Obecně prospěšná společnost přispěla účastníkům kurzu celkovou částkou Kč - v pondělí bylo vyhodnoceno školní kolo olympiády z chemie, které se zúčastnilo 6 žáků z 9. tříd. Nejlépe si vedli žáci z 9.c - 1. Pavla Kurešová, 2. Pavel Hauzer, 3. Šárka Kohoutová - v okresní kole olympiády z dějepisu, které se konalo ve středu v Táboře, Jakub Tischler z 9.a obsadil velmi pěkné 5.místo - velice dobře si vedl Vojtěch Knotek z 9.c. v krajském kole olympiády z německého jazyka, které proběhlo ve čtvrtek v Českých Budějovicích. Obsadil 3. místo v konkurenci 7 vítězů okresních kol - v pátek besedovali příslušníci Policie České republiky s žáky 1. a 2. tříd - z očekávaných událostí v březnu: ve středu začíná plavecký výcvik tříd., ve čtvrtek a v pátek jsou velikonoční prázdniny Mgr. Stanislav Balík, ředitel školy D P S I přes mrazivé počasí, které nás postihlo v měsíci únoru a sněhovou nadílku, pokračovaly práce na stavbě DPS v plném proudu. Nezastavily se vnitřní omítky, zahájeno bylo štukování v jednotlivých bytech a zejména elektrikáři spolu s instalatéry a topenáři v souladu s harmonogramem prací, určeným stavbyvedoucím Dušanem Čeňkem a parťákem Miroslavem Dvořákem se mají co ohánět, aby stačili dokončovat své práce, aby zedníky nebrzdili. Na kontrolním dnu byl se subdodavateli vyjasněn další postup prací a s firmou E.ON bylo dohodnuto předání projektové dokumentace na přeložení VO a vlastní elektropřípojky. Josef Škrábek- stavební dozor DPS

5 1. BŘEZNA VOŽIČAN STRANA 5 NÁŠ ŽIVOT DOSPĚJE KE KONEČNÉMU ZDARU POŘAD BOHOSLUŽEB Ml. Vožice, Miličín ZELENÝ ČTVRTEK Ml. Vožice, Miličín VELKÝ PÁTEK Ml. Vožice, Miličín BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie Vrcholtovice, Nová Ves 8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Šebířov, Smilovy Hory 9.30 Ml. Vožice, Miličín Neustupov Vrcholtovice, Nová Ves 8.00 Velikonoční pondělí Šebířov, Smilovy Hory 9.30 Ml. Vožice, Miličín Neustupov Mnozí lidé žijí, a přesto jsou mrtví, protože nežijí skutečně, ale pouze na povrchu. Kdo však uvěřil v Krista a kdo pochopil, kým Pán skutečně je, ten už teď vstává z hrobu svého strachu, sebelítosti a slabosti. Vzkříšení se totiž naplňuje i uprostřed všedního dne. Člověk vstává z tísně do volnosti, z temna do světla a ze ztuhlosti do vitality. Milí Farníci. Slavíme Velikonoce! Ježíš byl vzkříšen! Nezůstal v zajetí smrti. Žije v Boží slávě. Zde je základ naší naděje: I naše bída a křehkost může být proměněna, náš život dospěje ke konečnému zdaru, až vyústí smrtí do Boží slávy. Přejeme Vám dobré prožití Velikonočních svátků. P. Jacek a P. Mirek. Nedoplatky - komunální odpad k r.2001 Poplatek za komunální odpad poč.osob částka/os. celkem Trv.žijící: Ml.Vožice Kč Vsi Kč Rekreační: Kč Nedoplatek celkem: Kč r Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poč.osob částka trv.pobyt: Ml.Vožice Kč Vsi Kč změny TP Kč Rekreační: Kč Nedoplatek celkem: Kč z toho: 3 osoby trvale v cizině ( nebylo ještě osvobození ve vyhl.) 3 osoby zemřely - nízká částka popl.k úhradě - nebylo přihlášeno do dědictví 12 osob - bez faktického pobytu v Ml.Vožici, nekomunikují nebo není známo kde jsou r Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poč.osob částka trv.pobyt: Ml.Vožice Kč Vsi Kč odhl.tp Kč Rekreační: Kč Nedoplatek celkem: Kč z toho: 2 osoby zemřely - nízká částka popl.k úhradě - nebylo přihlášeno do dědictví 17 osob - bez faktického pobytu v Ml.Vožici, nekomunikují nebo není známo kde jsou r.2004 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů poč.osob částka % z celk.počtu poplatníků trv.pobyt: Kč 2,48 % 2944 trv.hl. Rekreační: Kč 1,62 % 308 rekr. Nedoplatek celkem: Kč 2,40 % 3252 celkem z toho: 4 osoby zemřely - nízká částka popl.k úhradě - nebylo přihlášeno do dědictví 17 osob - bez faktického pobytu v Ml.Vožici, nekomunikují nebo není známo kde jsou Na upomínku reagovalo 11 poplatníků - dlužníků za r.2003 ( uhrazena částka 4080,-Kč) 45 poplatníků - dlužníků za r.2004 ( uhrazena částka Kč) Další postup: vydání zbývajících platebních výměrů na dosud nevyměřené nedoplatky výzva k úhradě nedoplatku v náhr.lhůtě daňová exekuce Napsali nám: Ke karnevalu V neděli 30. ledna se konal v sále hotelu Záložna dětský karneval. Účast masek byla opravdu velká a všichni se velice dobře bavili. Zásluhou dam z Dobrého rána Zuzany Svobodové a Věry Adamové, které se ujaly moderování, byla celá akce velice dobře organizována, a proto bych jim chtěla alespoň touto cestou poděkovat. Jednu výhradu ale mám. Vážení rodiče, tato akce byla určena našim dětem, ale přesto se našli i tací, kteří si neodpustili svoji oblíbenou cigaretu a klidně kouřili přímo v prostorách, kde se děti pohybovaly. Přišlo mi to velice bezohledné a proto apeluji na všechny rodiče: "Prosím nekuřte v uzavřených prostorách v přítomnosti dětí!!!". Děkuji - Gabriela Vobořilová

6 STRANA 6 V sobotu 19. února se konal I. ze série dvou turnajů nejmladších přípravek v kopané. Klání se uskutečnilo ve sportovní hale, na "umělce" by přeci jenom byla ještě zima. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev okresu, je velká škoda, že mužstvo Spartaku Sezimovo Ústí bez jakékoli omluvy nepřijelo. Mladovožičtí benjamínci v turnaji obstáli na výbornou a obsadili konečné II. místo, kdy našli pokořitele až ve finále. Výsledky TJ Sokol Mladá Vožice: Zápasy ve skupině: Mladá Vožice - Sokol Sezimovo Ústí - 3-0, branky - Knotek Josef, Větrovský Jan, Valtr Lukáš VOŽIČAN Mladí fotbalisté si dali dostaveníčko v mladovožické hale Mladá Vožice - Chotoviny - 1-0, branku vstřelil Josef Knotek Mladá Vožice - Soběslav "B" - 3-0, branky - 2 Větrovský Jan, Valtr Lukáš Finálové utkání sehráli naší hráči s Lokomotivou Veselí nad Lužnicí a po vyrovnaném boji podlehli 2-0. Druhý díl turnajů se uskuteční 26. března 2005 na Sokolském hřišti. Ze strany zúčastněných oddílů byla konstatována velká spokojenost s organizací turnaje. Za toto patří velký dík hlavním pořadatelům akce - Jindřichu Ratajovi a Pavlu Kuklovi. Dále patří velký dík rozhodčímu Miroslavu Novotnému, který nezištně odřídil všechna utkání. Cyklistický klub Kozofrky Mladá Vožice v dopoledních hodinách - otevření cyklistické sezóny jízda na historických velocipedech po Mladé Vožici a blízkém okolí. Do knihovny na internet - po internetu do knihovny BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU Každoročně se mladovožická knihovna připojuje k této celostátní akci, avšak letos poprvé nabízíme všem zájemcům o internet bezplatné služby. To znamená, že od 1. března do 31. března 2005 je připojení k internetu zdarma. Tímto chceme vyjít vstříc všem čtenářům, ale i ostatním zájemcům - především žákům a studentům, ale i starším ročníkům - a nabídnout jim možnost seznámit a zdokonalit se v práci s internetem (i ovou poštou). Zveme všechny, kteří dosud takovou příležitost neměli a chtějí zjistit, zda a k čemu by jim mohl být internet užitečný. Dále čtenářům, kteří mají zájem rozšířit své jazykové znalosti, nabízíme knihy v anglickém jazyce, které knihovna dostala darem. Je možné vybrat si přibližně z 30 titulů (detektivka, trihller, válečná literatura). Jedná se o beletrii vynikajících autorů, např. M. Higgins-Clark, T. Clancy, R. Cook, S. Sheldon.atd. Ještě jednou zveme všechny k návštěvě knihovny v duchu motta: " Do knihovny na internet, po internetu do knihovny". Knihovna Ml.Vožice Kopaná 1. BŘEZNA Program družstev kopané TJ Sokol Mladá Vožice na březen: Přípravná utkání: muži "A" - Sokol Sezimovo Ústí - Mladá Vožice - hraje se v Malšicích hodin muži "A" - Štěrboholy Praha - Mladá Vožice hodin 1. mistrovské utkání jarní části sezóny muži "A" - Olešnice - Ml. Vožice hodin Hokej Hokejový klub Mladá Vožice Pořádá v sobotu 12. března 2005 veřejné bruslení pro všechny zájemce o tento krásný sport. Uskuteční se na Zimním stadioně v Táboře od hodin do hodin, vše je v režii HC Mladá Vožice. Program HC Mladá Vožice na březen: Mladá Vožice - Dražičky Zimní stadion Soběslav Mladá Vožice - Chýnov Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Pacov Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Dražičky Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Bechyně Zimní stadion Tábor Mladá Vožice - Čenkov Zimní stadion Tábor Klub turistů výlety v únoru Sobota Zahrady IV (18 km) Konopiště - naučná stezka zámeckým parkem - Chvojen - Bystřice Odjezd autobusem v 6.30 z Ml. Vožice, v 7.00 z Tábora Návrat v do Vožice, v do Tábora.

7 1. BŘEZNA VOŽIČAN STRANA 7 Hrad Šelmberk pro návštěvníky v roce 2005 Na hradě mohou návštěvníci shlédnout stálou expozici umístěnou v zachovalé hradní věži, projít si celou věž až na ochoz, který se nachází ve výšce 28 m. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout zříceniny horního (starého) a dolního (mladšího) hradu. V hradní expozici si mohou návštěvníci prohlédnout středověkou zbrojnici, mučící kout, obytnou místnost pána hradu, nalezenou keramiku na hradě a hlavně dozvědět se různé zajímavé informace k hradu a okolí od průvodce nebo z vystavených informačních stojanů. Otevírací doba: V měsíci dubnu, květnu, červnu, září a říjnu každou sobotu od do hodin. V měsíci červenci a srpnu: úterý - pátek hodin, sobota hodin, neděle hodin. Vstupné na hradě činí pro dospělé 10 Kč, pro děti 5 Kč. Potomek rytířského rodu z Radvanova na Vožicku, odešel jako osmiletý studovat do Prahy. V Svatováclavském semináři, spravovaném jezuity, se navzdory svým učitelům stal přesvědčeným stoupencem josefinského osvícenství. V Svatováclavském semináři, spravovaném jezuity, se navzdory svým učitelům stal přesvědčeným stoupencem josefinského osvícenství. V sedmnácti zběhl z právnických studií a zvolil si vojenskou dráhu. S vojsky prošel velkou část Evropy a v bitevním ohni byl mnohokrát raněn. Po odchodu do výslužby se stal tento "bílý oficír" vítaným hostem pražských vlasteneckých salónů. Obrozenecké myšlenky podnítily Jeníka k amatérskému historickému spisování. Posbíral kdejaký dokument a z těch pak sestavoval mnohasvazkové soubory. Do jednoho z nich pojal také písňovou sbírku, jednu z prvních u nás. Zhola nedotčen preromantickými názory, řadí v ní, jak stádo běží, písně lidu obecného, venkovského i městského (včetně těch, kteréž by censura v tisk také uvedsti nikoli nedopustila ), jak je slyšel za svého vojančení nebo jak si je pamatoval z dětství, aby ukázal "kterak český písně obecného lidu k sluchu a srdci znějí a jak náramně ty německý neohrabané, bez vší vtipnosti jsou". Písně starodávně lidu obecného českého namnoze nezbedné a pohoršlivé: Program akcí: DUBEN "Jarní probuzení do středověku" - jak to asi mohlo vypadat na středověkém hradě, když se probouzel ze zimní nepohody do jarních dnů. Na hradě budou k vidění různé postavy v dobových kostýmech, dobové prohlídky hradu, střelba z kuše a luku. Doba konání hodin. KVĚTEN "Středověk pro děti" - ukázky řemesel, středověkého boje, hry pro děti "Zlatá šlapka" - doprovodný program pro děti, dobové hry, oživený hrad. Doba konání hodin. ČERVEN "Jarmark na Šelmberku" - dobový jarmark, ukázka středověkých řemesel, šermířská vystoupení po celý den, hry pro děti, příležitost vyzkoušet si některá řemesla, hrad plný dobových postav. Doba konání hodin. ČERVENEC "Vítání prázdnin na Šelmberku" - pohádkový hrad - hrad obsadí různé pohádkové bytosti hodin "Noční prohlídky" - aneb, jak to vypadalo v temných večerních hodinách na středověkém hradě. Doba konání hodin. SRPEN "Noční prohlídky II."- hrad plný strašidel a dobových postav. Doba konání hodin "Středověk na Šelmberku" - oživený středověký hrad. Podrobný popis akcí bude uveřejněn na internetových stránkách hradu (selmberk.aktualne.cz) vždy tři týdny před akcí. V průběhu roku budou probíhat ještě malé neuveřejňované akce, ukázky historických zbraní, dětské hry, odborné výklady. Po dohodě je možné pro větší skupiny návštěvníků si prohlídku dopředu zamluvit , Michal Bielik Malá chvilka nad knihou - Jan Jeník z Bratřic ( ) K Radvanovu cesta zelená se, je tam hezká holka, nevdává se. Vdávej se, má panenko, nebo ne, co jest mne jedenkráte do tebe! V Oustějově povorali k Radvanovu jedou vorat. Vzkažte tam mou milou, všecku roztomilou, nastokrát pozdravovat! Můj kůň vraný, osedlaný, na něm pěkná čapraka, Pánu Bohu vás poroučím, radvanovský děvčata! Radvanovský zámek mezi horama. Nemůžeš mne zapřít, žes mi nedala! Když jsem dala, dala jsem vyšívaný s harasem pěkný bílý šátek s třima rohama. Tak nemůžeš zapřít, žes mně nedala! Než bych dala radvanovským chlapcům, chlapcům, raději ji dám vyzobati brabcům, brabcům! Nedám, nedám, bojím se hříchu, udělal by si mně škodu na břichu. Co to máš Andulko, co to máš za tělo? Jak jsem tě uhlídal, hned se mně ho chtělo. Co to máš, Andulko, co to máš za ňadry? Kulaté jablíčka, aby mně nezvadly. Buďme teď veselí, dokuď život máme, snad se za krátký čas, víc neuhlídáme. Připravil: Václav Slabý Copak mě, má milá neznáš, neznáš, vždyť jsem já z Vožice bednář, bednář. Až já ti nadělám víka, víka, budeš moct přikrejvat mlíka, mlíka. Letošní zima nezahálí a připravuje dětem výborné podmínky k dětským hrám.

8 STRANA 8 VOŽIČAN Sport i společenská událost! V neděli 27. března 2005 se uskuteční od 13 hodin I. ročník velikonočního bowlingového turnaje amatérů. Pořadatelé z bowlingu Faraon Mladá Vožice zvou všechny zájemce o tuto atraktivní hru. Turnaj nebude jen sportovním zápolením, ale i společenskou událostí, kterou zakončí večerní diskotéka plná hudebních hitů. Přihlášky a info na tel.: (M. Reitschläger). PÉŘOVÉ VÝROBKY - ČISTÍRNA PEŘÍ Ivana a Josef VRÁNOVI Janov 3, Mladá Vožice tel.: mob.: vrana. volny. cz Vyrobíme Vám: - deky, dvojdeky, peřiny, polštáře, polštářky a jiné dle Vašeho přání - Deky prošité do kostek! - Široká nabídka kvalitní sypkoviny od českého výrobce (30 druhů) ŽÁDNÉ PLATBY PŘEDEM!! ODVOZ A DOVOZ ZDARMA!!!Výroba a prodej Naše ceny? Nejlevnější v okrese!!! Např.: Prošívaná deka již od 890 Kč povlečení Polštář 70x90 již od 200 Kč z damašku Peřina 40x200 již od 650 Kč 1. BŘEZNA GRAFICKÉ A REKLAMNÍ PRÁCE J A N H O D O U Š E K vizitky, letáky, cedule, reklama, grafické návrhy, manuály, katalogy, oznámení, sazby textu... mob , POHŘEBNÍ SLUŽBA MELICH - Mladá Vožice oznamuje, že jednatelství Pohřební služby v Mladé Vožici bylo přemístěno do nových prostor: Husovo náměstí č. 180 (bývalá Květinka u autobusového nádraží) úřední hodiny: Po - Pá tel: jednatelství Mladá Vožice mimo úřední hodiny pí. Kynclová, Mladá Vožice nepřetržitá služba Melich - Tábor Klientům oznamujeme, že jedná o Pohřební službu - Melich Tábor, jednatelství Mladá Vožice. V důsledku toho kremace zesnulých probíhají přímo v našem, táborském krematoriu, z čehož vyplývají i příznivější cenové relace. Upozorňujeme, že nejsme v žádném vztahu (pracovním či smluvním) s firmou PS Volf - Pojbuky Koupím domek, chalupu nebo byt. Stav nerozhoduje. Telefon MĚSTO Mladá Vožice (okres Tábor) Žižkovo nám. 80, Mladá Vožice nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rekreačních chat v katastrálním území Noskov parc. č. 234/1 (o výměře 529 m 2 ), 234/25 (592 m 2 ), 234/26 (540 m 2 ), 234/28 (515 m 2 ), 234/29 (cca 505 m 2 ), 234/30 (cca 505 m 2 ) vše trvalý travní porost. Město nepočítá s budováním zpevněné cesty v lokalitě ani inženýrských sítí. Prodej za minimální cenu 150 Kč za 1 m 2 bude průběžně schvalován Zastupitelstvem města. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků hradí kupující ( mimo daně z převodu nemovitosti). Další informace lze získat na Městském úřadu v Mladé Vožici - Mgr. Větrovský: mobil , Ing. Malinová : tel ,13 Své žádosti s nabídkou ceny zasílejte písemně na adresu Města Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, Mladá Vožice.

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice

Usnesení zastupitelstva města Mladá Vožice číslo 06/roč. 03 1. ČERVNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Usnesení zastupitelstva města z 25. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 22. května 2006 v zasedací síni Městského

Více

Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel.

Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel. číslo 05/roč. 03 list MÚ 1. KVĚTNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech Se životem občanů i osob podnikajících ve městě a

Více

Výstavba vodojemu v Horních Koutech

Výstavba vodojemu v Horních Koutech číslo 01/roč. 03 list MÚ 1. LEDNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Výstavba vodojemu v Horních Koutech Mateřinku navštívil Mikulaš s andělem a čerty. Vice na straně 4. Problémy

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín Číslo 1 leden 2002 Přání do nového roku Vážení spoluobčané, Pomalu doznívá ono krásné vzrušení, které každoročně prožíváme v období před a v průběhu snad nejkrásnějších svátků - svátků vánočních. Stromečky

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, s otočením listu v kalendáři přichází nový rok. Právě přelom letopočtu

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

kalendář akcí duben 2014

kalendář akcí duben 2014 kalendář akcí duben 2014 1. 4. Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) 8.30-11.30 h. Senior-klub (SCJS) 14.00 h. MĚŘENÍ FYZICKÉ BILANCE (více: Z činnosti...) 13.00-16.00 h. 2. 4. St Schůzka klubu učitelů

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

základních škol v Napajedlích pro školní rok 2007/2008 Zápis se koná ve ètvrtek 1. února 2007 od 14 do 17 hodin

základních škol v Napajedlích pro školní rok 2007/2008 Zápis se koná ve ètvrtek 1. února 2007 od 14 do 17 hodin NAPAJEDELSKÉ VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA ROÈNÍK XII. LEDEN 1/2007 Vážení spoluobèané, doufám, že pro Vás byly prožité vánoční svátky příjemným zastavením, na kterém jste načerpali mnoho radosti do života, klidu

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 www.zdirec.cz Cena 5, Kè PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 Tichý čas Vánoc Sen o bílých Vánocích je snad v každém z nás koledy a cinkot zvonků se tiše nesou krajinou, a sněží, sněží, sněží Bílá barva

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více