ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH"

Transkript

1 NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY METODICKÝ MATERIÁL ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZPRACOVAL: BOHUMIL TARABA LEKTOR PRO VÝUKU LAICKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRVNÍ POMOCI PRAHA ŘÍJEN 2009

2 OBSAH: 1. Cíle metodického materiálu. 2. Právní postavení učitele, vychovatele školní družiny klubu v oblasti poskytování zdravotnické první pomoci. 3. Zásady pro poskytování laické zdravotnické první pomoci život zachraňující úkony. 4. Praktické rady z oblasti poskytování první pomoci se zaměřením na dětské kolektivy. 5. Zdravověda ve školní výuce, v činnosti školních družin a klubů. 6. Závěr. 7. Poznámkový arch.

3 Cíle metodického materiálu Metodický materiál je zpracován jako velmi stručná pomůcka pro práci učitelů, vychovatelů školních družin a klubů v oblasti laické zdravotnické první pomoci. Svým obsahem a zadáním rozhodně není komplexním návodem pro poskytování první pomoci v celém jejím rozsahu. Cílem metodického materiálu je vysvětlit právní postavení učitelů, vychovatelů školních družin a klubů v oblasti poskytování první pomoci, poradit postup při záchraně a ochraně lidského života a zdraví, nabídnout využití zdravovědy při činnostech dětí a mládeže. Právní postavení učitele, vychovatele školní družiny klubu v oblasti poskytování zdravotnické první pomoci Učitel nebo vychovatel školní družiny klubu není pracovníkem, který by byl profesně soustavně připravován pro poskytování první pomoci. Platí pro něho stejná pravidla jako pro každého laika, který je povinen poskytnout v případě potřeby první pomoc v rozsahu svých schopností a dovedností. Pokud se při tom dopustí neúmyslné chyby, není za ni právně odpovědný. Naopak jako laik není povinen poskytnout první pomoc v případech, kdy by byl bezprostředně

4 ohrožen jeho život či zdraví. Jako příklad lze uvést vyprošťování zraněných osob z hořícího vozidla. Pedagog tedy musí poskytnout zdravotnickou první pomoc a vzhledem ke svému zaměstnání by ji měl ovládat, ale nelze ji na něm vyžadovat na odborné a komplexní úrovni. Zde je ale třeba zdůraznit rozdíl oproti odpovědnosti za činnost při školní výuce nebo akci, při práci v družině či klubu. Pedagog totiž odpovídá za to, aby činnost dětí byla kromě jiného bezpečná, odpovídala věku, aktuálním schopnostem a zdravotnímu stavu dětí. Pokud přeci jen dojde k úrazu, musí pedagog okamžitě poskytnout první pomoc, přivolat odbornou pomoc a o události vyrozumět svého nadřízeného a rodiče zraněného dítěte. Pokud dojde na vyšetřování události, což se zpravidla stane, nadřízené pedagoga, případně orgány činné v trestním řízení bude zajímat právě činnost, kterou zraněné dítě vykonávalo v inkriminovanou dobu, jak bylo poučeno a zda byl zajištěn odpovídající dohled. Pro názornost lze uvést několik případů z praxe. Pokud se děti účastní branného závodu a jedno z nich si na nenáročném terénu zlomí nohu kvůli špatnému šlápnutí, nebude to v případě vyšetřování zřejmě žádný problém. Pokud ale trať vede bezprostředně kolem propasti, která není zabezpečená, a dítě do ní spadne, pak zde problém může nastat. Stejně je tomu s přítomností pedagoga. Pokud skupina dětí vykonává nějakou činnost, při níž dojde k úrazu, vyšetřující orgány se zpravidla ptají, zda byl přítomen pedagog. Pokud je skupina dětí při organizované činnosti bez dozoru odpovědného člověka, je v této skutečnosti obecně spatřován problém. Mezi diskutované otázky patří péče o svěřené děti v okamžiku, kdy pedagog poskytuje první pomoc zraněnému a nemůže se věnovat ostatním. Tento

5 problém téměř nikdo v praxi neřeší. Pokud je na místě více pedagogů, dá se situace uspokojivě vyřešit, pokud je na místě jeden, nezbývá než doufat, že se nic zlého nestane. Je ale třeba okamžitě informovat nadřízeného a zajistit tak jiného odpovědného člověka, který bezpečnost dětí zajistí. Tato problematika ale není předmětem tohoto materiálu, proto jen toto krátké upozornění. Vždy je vhodné řešit s nadřízeným metodiku pro tyto situace v předstihu. Zásady pro poskytování laické zdravotnické první pomoci život zachraňující úkony Jak a kdy volat na linku 155 Výjezd záchranné služby je indikován v případech, kdy je ohroženo zdraví či život pacienta. Na linku 155 volejte, když dojde k vážnému úrazu, když si pacient stěžuje na bolesti na hrudi, tlak na prsou, pokud má problémy s dýcháním, když dochází k poruchám vědomí nebo je v bezvědomí, když má křeče a požil léky či chemikálie. Základní pravidlo pro volání na linku zní: nepanikařit a srozumitelně říci, kdo volá, kde a komu se co stalo a jaký je kontakt na volajícího. Ten je důležitý, když si operátorky potřebují ověřit nějaké informace nebo se doptat na cestu. Popisujete-li zdravotní stav pacienta, zaměřte se na to nejdůležitější. Je pacient při vědomí? Dýchá normálně? Co ho bolí? Krvácí? Je bledý či zmatený? Dispečerky se vám snaží pomoci a věřte, že dotazy jim pomáhají co nejpřesněji vyhodnotit situaci. Jsou také schopny volajícímu poskytnout informace o poskytování první pomoc. I vaše první pomoc může postiženému výrazně zvýšit šanci na přežití, zvláště když jsou ohroženy jeho základní životní funkce.

6 Předlékařská resuscitace Jak postupovat, když člověk leží na zemi a nereaguje? 1. Zjištění stavu vědomí: Přistupte k němu, oslovte ho: "Pane, je vám něco?," jemně s ním zatřeste a opakujte výzvu. Pacient nereaguje. 2. Zjištění dýchání: Klekněte si k pacientovi, pravou rukou mu zakloňte hlavu (uvolníte tím kořen jazyka, který brání v proudění vzduchu do plic). Někdy záklon stačí k tomu, aby pacient začal znovu dýchat. Nikdy hlavu nepodkládejte! Přiložte dlaň, tvář nebo ucho před ústa a nos postiženého, necítíte-li proud vydechovaného vzduchu a nevidíte-li pohyb hrudníku, pacient nedýchá. Pacient nedýchá ani v případě, pokud nedýchá normálně - nepravidelné chrčení se nevyhodnocuje jako normální dýchání. 3. Zavolejte o pomoc na linku Oživování: Pacient je v bezvědomí a nedýchá normálně. 30x pravidelně stlačte hrudní kost v úrovni prsních bradavek, frekvencí 100/min. Po sérii nepřímé srdeční masáže překlekněte na úroveň hlavy pacienta. Zakloňte ji, stiskněte nos palcem a ukazováčkem za nosní chřípí a 2x do postiženého vdechněte. Mezi dvěma vdechy musíme nechat čas na vydechnutí. Resuscitaci je nutné provádět, dokud záchranář nepřevezme pacienta vždy v poměru 30:2 (30x srdeční masáž, 2 vdechy). Pokud nechcete provádět umělé dýchání, alespoň pacienta masírujte. Stabilizovaná neboli zotavovací poloha Pokud jsme u ležícího pacienta zjistili, že je v bezvědomí (nereaguje na oslovení), ale dýchá normálně, je nutné uložit ho do stabilizované polohy. Ležícímu pacientovi položte ruku do svícnu. Přiklekněte k němu, uchopte protější ruku a nohu pokrčenou v koleni a překulte pacienta směrem na sebe. Pacient tedy leží na boku. Vrchní rukou mu podložte hlavu (malíková hrana pod

7 ústy) a hlavu zakloňte. Pokud by pacient začal zvracet, díky podložené a zakloněné hlavě nedojde k udušení. První pomoc při krvácení Vnější velké krvácení je nutné zastavit. Na krvácející ránu pevně přiložte tlakový obvaz. Jestliže krev po obvázání prosakuje, přidejte další. Je-li zdroj krvácení na končetině, zvedněte ji, aby rána byla nad úrovní srdce - tím krvácení snížíte. Většinu krvácení zvládnete použitím tlakových obvazů. Užití škrtidla je velmi výjimečné - pokud rána krvácí přes tři tlakové obvazy, použijte jej. Škrtidlo lze použít jen na končetině, ta pak musí být bledá a bez hmatného tepu. Vždy zaznamenejte čas zaškrcení; končetina nesmí být zaškrcená více než hodinu, škrtidlo nepovolujte a znovu nepřikládejte. Při vnitřním krvácení člověk krvácí většinou do dutiny břišní a u pacienta se rozvine šokový stav. Příznaky šoku jsou bledost, pocení, slabý puls na zápěstí, zrychlený tep, pacientovi je zima, třese se, může být zmatený nebo má poruchy vědomí. První pomocí při šokovém stavu je tzv. protišoková poloha: pacienta položte na zem, zvedněte mu nohy do výšky cm a podložte je. Pokud máte podezření na poranění břicha, nohy zvedněte pokrčené. Postiženého přikryjte (pacient cítí chlad, který prohlubuje šokový stav). Zraněnému nepodávejte žádné tekutiny a prášky. Fixování zlomenin Zlomeniny rozdělujeme na zavřené a otevřené. Nikdy je nenarovnáváme; končetinu ponechte ve stejné poloze a fixujte ji dlahou. Dlahu přiložte ke zlomené končetině a ovažte dlaha musí dosahovat až za další kloub. Pokud má zraněný zlomené předloktí, dlahu je nutné přiložit až nad loket. Pokud nemáte originální dlahu, je jednoduché vyrobit si improvizovanou dlahou

8 může být silný klacek, deštník, dlouhé pravítko, trubka obložené měkkým materiálem. Zlomenou nohu můžete fixovat i přivázáním ke druhé. Při znehybňování horních končetin se také používá trojcípý šátek, na nějž poraněnou ruku zavěsíte. Otevřené zlomeniny jsou ty, které v místě zlomeniny mají tržnou ránu. U nich ránu nejprve sterilně zakryjte, abyste zamezili znečištění, a fixujte ji stejně jako zlomeniny zavřené. První pomoc při popáleninách Popálení ohrožuje člověka rozvojem šoku, popálením dýchacích cest, celkovou intoxikací jedovatými zplodinami a infekcí. 1. stupeň popálenin se projevuje zčervenáním, zduřením a bolestivostí kůže. Při popáleninách 2. stupně se k bolesti a zarudnutí přidají puchýře. Nejzávažnější 3. stupeň je typický nekrózou, přiškvařením, šedým, bílým nebo černým zbarvením kůže a tím, že pacient necítí bolest. Před tím než začnete postiženému poskytovat první pomoc, je nutné eliminovat zdroj popálení (oheň, hořící oděv atd.). Pokud není oděv k tělu přiškvařen, sundáme jej. Okamžitě chlaďte popáleniny proudem tekoucí vody, popáleninu polévejte, ponořte do studené vody nebo na ni přiložte studený obklad. Nechlaďte ledovou vodou, ideální je 8 C. Po ochlazení ránu sterilně zakryjte. Praktické rady z oblasti poskytování první pomoci se zaměřením na dětské kolektivy Léky podáváme dětem na akcích škol, školních družin či klubů výhradně na základě potvrzení či indikace od lékaře.

9 Všechny akutní stavy včetně úrazů, bolesti hlavy či břicha řešíme vyrozuměním rodičů a žádostí, aby si dítě okamžitě vyzvedli a zajistili odpovídající péči. Pokud toho rodiče nejsou například z časových rodičů schopni nebo jde-li o výlet či pobytovou akci mimo školu, zařídíme to sami. V těchto případech je nutné mít potvrzení od lékaře, že dítě bylo vyšetřeno a jaká léčba mu byla doporučena. Fenoménem dnešní doby jsou návykové látky drogy. Je však velice těžké a právně problematické někoho označit za narkomana. Rodiče se této skutečnosti často za každou cenu brání. Obecně je ale naší povinností vyloučit z výuky, činnosti školní družiny či klubu jedince, kteří svým aktuálním stavem a chováním ohrožují zdraví či dokonce život svůj nebo lidí v okolí. V praxi tedy z obavy o zdraví či život dítěte zajistíme buďto přímo nebo prostřednictvím rodičů odbornou pomoc bez toho, abychom odhadovali diagnózu. Odkazujeme na náhlé, blíže nespecifikované zdravotní potíže. Správný postup při odstranění přisátého klíštěte je, že nejlépe pomocí speciálních kleštiček z umělé hmoty (dostupné v lékárně) klíště vytrhneme, resp. napneme a ono se samo pustí. Potom ránu vydesinfikujeme a ještě několik dnů sledujeme. Pokud se vytvoří červená skvrna, která přetrvává, okamžitě navštívíme lékaře. Nic ale nezkazíme, pokud klíště odstraníme například vykroucením pomocí hygienické tyčinky. Pro volání zdravotnické záchranné služby využíváme v České republice nejčastěji tísňové telefonní linky 155 a 112. Pokud je to možné, voláme raději číslo 155. Výhodou totiž je, že se nám ozve přímo zdravotník. Námi podanou

10 informaci okamžitě vyhodnotí a na místo události vyšle odpovídající složení posádky. Navíc nám v případě potřeby radí, jak poskytovat pomoc před příjezdem profesionálů. Pokud zavoláme linku 112, může se stát, že se ozve třeba hasič, který telefonát buďto přepojí kolegovi zdravotníkovi nebo získanou informaci tlumočí. To si většinou vyžádá časovou prodlevu. Systém přijímání a vyřizování tísňových telefonátů se ale často liší podle krajů. Linka 112 má ale své nesporné výhody. Jednou z nich je fakt, že pokud jsme v místě, kde náš mobilní operátor nemá pro volání z mobilního telefonu signál, po vyťukání čísla 112 bude tísňový hovor přijat sítí jiného operátora, který v dané lokalitě signál má. Dispečinky linky 112 jsou navíc mnohem více personálně obsazeny operátory, kteří ovládají cizí jazyky. Zdravověda v činnosti školních družin a klubů Zdravovědu lze úspěšné využít pro samotnou školní výuku, činnost školních družin a klubů. Kromě toho, že děti zabavíme, dáme jim i šanci získat užitečné vědomosti a dovednosti pro život. Samozřejmě, že učitelé, vychovatelé školních družin a klubů nemohou vědět vše o zdravotnické první pomoci, aby děti, alespoň ze začátku, mohli učit. Navíc často chybí i potřebné vybavení, které není laciné, a ředitelé škol se jeho nákupu ve své většině brání. Řešením je pozvání lektora první pomoci, například z řad instruktorů Českého červeného kříže, existují však i samostatní lektoři. Ti mají k dispozici resuscitační loutku, obinadla i další materiál. Někteří z nich navíc disponují potřebami pro maskování poranění. Výuka tak může být názorná, kdy ze zlomené nohy kouká kost či z tepny stříká krev. Platí však pravidlo, že maskování musí být

11 úměrné věku dětí. Nemá děsit, má učit. Pokud výuka první pomoci zaujme, je třeba děti dále motivovat. Jednou z možností může být účast na soutěži. Takovéto akce pořádá Český červený kříž i jiné organizace a instituce. Závěr: Při zpracování tohoto metodického materiálu byly použity veřejně dostupné standardní postupy pro poskytování předlékařské první pomoci. Pro získání uceleného přehledu v této problematice je vhodné absolvovat příslušné kurzy nebo nastudovat odbornou literaturu určenou laikům.

Příručka první pomoci

Příručka první pomoci Příručka první pomoci www.zachranka.cz Chcete se naučit poskytovat první pomoc? My vás to naučíme! Zdravotnická záchranná služba Středočeské kraje pořádá kurzy první pomoci, pro jednotlivce, skupiny,

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014

PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014 1 PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014 2 Obsah Zákonná ustanovení o první pomoci Základní životní funkce Řetězec přežití, technická první pomoc, Volání RZP,

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Znalosti členů Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v oblasti zdravotnické první pomoci, vyprošťování a manipulace se

Více

90. Povinnosti zaměstnanců

90. Povinnosti zaměstnanců První pomoc při úrazu elektrickým proudem 90. Povinnosti zaměstnanců Všichni zaměstnanci jsou povinni : a) dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice

Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav. Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice Úroveň znalostí zásad první pomoci u členů Sborů dobrovolných hasičů v okrese Břeclav Autor:Vlasta Matušková DiS - členka SDH Šitbořice PODĚKOVÁNÍ Děkuji paní Marii Stejskalové za odborné vedení mé absolventské

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS

PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS Sandra Roberts První pomoc na palubě Copyright Sandra Roberts 2010 Originální vydání 2011 John Wiley&Sons Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex, PO

Více

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ kolektiv autorů Vážení čtenáři, jistě znáte rčení, že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Chránit zdraví, život a důstojnost, předcházet nemocem a zmírňovat lidské

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více