Dětské tábory. Povodně. na internetu. v Charitě (10) Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Markéta Hofmanová: Ženy o ženách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětské tábory. Povodně. na internetu. v Charitě (10) Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Markéta Hofmanová: Ženy o ženách."

Transkript

1 Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč (7) Ponožky na internetu Markéta Hofmanová: Ženy o ženách v Charitě (10) Povodně (8) rok poté (3) Téma: Dětské tábory

2 Kalendář Slovo do vlastních řad Podle chasidských příběhů Martina Bubera šel jednou večer rabbi Naftali domů a potkal chudého Žida, který pracoval jako noční hlídač domu a zahrady bohatého souvěrce. U koho sloužíš?, zeptal se. A když slyšel odpověď, zamyslel se a nabídl mu, že ho sám vezme do služby a dá mu za úkol, aby se ho pravidelně ptal, komu slouží on jako rabbi. Měl by oddaně sloužit Hospodinu, ale dělá to? Nepřevažují spíše jeho osobní zájmy, aby vynikl a byl bohatý? V Charitě se v denní práci pohybujeme mezi dvěma póly: mezi nutností být dobrými manažery, kteří jsou profesně zdatní, respektují zákony trhu a požadavky kvality, reagují pohotově na situaci, nebojí se soutěže a vyznají se v ekonomice a ve veškeré činnosti se inspirují evangeliem, především podobenstvím o milosrdném Samaritánu (Lk 10) a Ježíšovou řečí o konci časů (Mt 25): Co jste udělali pro jednoho z mých nejmenších bratří Teologicky jde u nezbytného zákona milosrdenství vždy o konkrétní pomoc, o mezilidský vztah, který se projevuje jednotlivým činem. Motivace k tomu vychází z našeho základního postoje jako věřících, pro něž je naplňování Božích zákonů (milosrdné lásky, solidarity ) základní povinností. Nejde nám nebo nemá jít jen o vnější skutky, o statistická čísla či finanční objem pomoci nebo jen o naplnění litery zákona o to šlo především farizeům. Nechceme přece ulpět na liteře, záleží nám na duchu, s nímž svou práci děláme. Naši současnou situaci můžeme vyjádřit i jinak: jde o (životodárné) napětí mezi ekonomií a etikou, mezi orientací trhu a mravních hodnot. Při každé sebejednodušší úvaze nebo skutku se pohybujeme mezi těmito dvěma póly; oba jsou nejvýš potřebné, ovšem nikoli tak, aby jeden převládal nad druhým (obvykle to bývá tlak tržních mechanismů, který chce vytěsnit milosrdnou lásku). Náš obecný problém je v tom, že jako pracovníci křesťanské humanitární organizace máme respektovat jak vnější podmínky, tak i Magnu chartu veškeré naší činnosti, tj. Ježíšovo evangelium vzájemné solidarity, lásky a všestranné pomoci. Charita, která by zapomněla na zákon milosrdenství a postrádala dobrý management, by velmi brzy ztratila svou nejvlastnější identitu a byla by zbytečná. To bychom měli mít stále na paměti, ať pracujeme na kterémkoli stupni řízení nebo faktické pomoci potřebným. Stále platí ono biblické: Podle skutků je poznáte. P. Ing. Miloslav Fiala, Opraem. autor je prezidentem SČKCH Stalo se... V pražské galerii Ecce terra na přelomu května a června představovali svoji národní kulturu žadatelé o azyl z Arménie, Srbska, Moldávie a dalších zemí, kteří žijí v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí. Pracovnice Oblastní charity Kutná Hora připravily Koláčovou slavnost pro obyvatele nájemního domu v Čáslavské ulici, obývaného převážně romskými rodinami. Sportovní odpoledne v Pobytovém středisku Zastávka u Brna u příležitosti Mezinárodního dne uprchlíků ve spolupráci s dobrovolníky z Vysokoškolského katolického centra v Brně uspořádala 20. června brněnská diecézní Charita. Výročí Denního stacionáře pro děti a mládež s kombinovaným postižením Petrklíč v Ledči nad Sázavou připomněla v ledečské synagoze výstava Roční Petrklíč. Po přestávce způsobené loňskou povodní byl v červenci obnoven provoz ubytovny pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu, kterou provozuje Diecézní charita Litoměřice. Studenti Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové za pomoci místní diecézní Charity v červnu již podruhé odcestovali na týdenní výměnný pobyt v Bádensku-Württembersku. Nadace VIZE 97 manželů Havlových věnovala Diecézní charitě Plzeň 25 invalidních vozíků v hodnotě kolem jednoho sta tisíce korun. Značný zájem vzbudilo nové centrum pro lidi bez domova, které v srpnu otevřela Oblastní charita Hodonín. Počet registrovaných uchazečů záhy dvojnásobně překročil plánovanou kapacitu dvaceti míst. Charitní dům svaté Veroniky v Paskově u Frýdku-Místku oslavil 9. září desetiletí svého trvání. Po bohoslužbě biskupa Františka Václava Lobkowicze si mohli návštěvníci prohlédnout pokoje léčebného zařízení, které pečuje o třináct onkologicky nemocných pacientů. Studenti nového oboru Sociální a humanitární práce na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci zahájili 10. září studijní rok. Benefičním prodejem burčáku na tradičním Znojemském vinobraní získala místní Charita Kč na podporu své činnosti. Na kávu a kus řeči pozvala 16. září, ve svátek své patronky svaté Ludmily, Diecézní charita ostravsko-opavská veřejnost do svého střediska v Kratochvílově ulici v Ostravě. Charita Kojetín otevřela 19. září v nových prostorách v Kroměřížské ulici Romský klub. Agentura Art 3000 uspořádala 20. září v Hrušovanech nad Jevišovkou dětský den, jehož výtěžek poputoval na potřeby Oblastní charity Znojmo. Částku Kč, kterou vynesl prodej obřího dortu v plzeňském hypermarketu Carrefour, rozdělilo nákupní středisko mezi Diecézní charitu Plzeň a občanské sdružení Porozumění Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň. Zdravotně postižení z Chráněné dílny Charity sv. Alexandra z Ostravy-Kunčiček 2. a 3. října představili před prodejnou Siloe v centru Ostravy kolemjdoucím výrobu polštářků, záhlavců, kuchyňských chňapek a utěrek. Simulačního cvičení pro krizové složky města Znojma s názvem Voda pro Znojmo 2003 se ve dnech 7. a 8. října zúčastnila také Diecézní charita Brno a oblastní Charity Jihomoravského kraje. Ředitelem Oblastní charity Brno byl ze čtyř kandidátů výběrovou komisí vybrán Stanislav Vlach. Fotograf Daniel Šperl vystavuje v olomoucké galerii U mloka cyklus Bez hranic, který vznikl v denním stacionáři Rozkvět Charity Šternberk. Arcidiecézní charita Praha pořádala 23. října svůj Charitní den. Pěvecký spolek Dvořák uspořádal 28. října v bazilice Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce benefiční koncert duchovní hudby pro místní charitní Hospic. Diecézní charita Plzeň otevřela 29. října v mázhauzu plzeňské radnice výstavu věnovanou deseti letům své činnosti. Součástí brněnského veletrhu Rehaprotex Mefa, byla i letos výstava chráněných dílen a neziskových organizací Pro Váš úsměv. Od 4. do 7. listopadu se jí zúčastnily všechny oblastní Charity brněnské diecéze s prodejní výstavu ručních výrobků svých klientů. 2

3 Dětské tábory Světlušky ve Stebně Na zahradě za farou v severočeské obci Stebno posedává hlouček dětí. Nám je zima, nám je strašná zima, křičí chlapec a děvče, přestože letní louku zalévají zlaté sluneční paprsky a rtuť teploměru šplhá ke 30 stupňům. Děti totiž nacvičují na farní zahradě pohádku O zmrzlém králi, kterou si ovšem upravily tak, že k monarchovi přidaly ještě královnu. Zatím pod širým nebem zkoušejí bez kulis a kostýmů. Lokaj marně přikládá do neexistujícího krbu polena, králi s královnou je to ale stále málo. Nechají rozhlásit, že komu se podaří je zahřát, toho bohatá odměna nemine. V tom vtrhne na louku Janek, drobný snědý klučina, padne před králem na kolena a prosí za odpuštění, usnul na stráži a kdosi mezitím odnesl královský poklad. Cože?, vyhrknou obě korunované hlavy, náš královský poklad? Po krátké honičce Janek veličenstvům prozradí svou malou lest: královský poklad zůstal, kde byl, jenže běháním se všichni zahřáli a Janka nemine odměna tisíc dukátů. SKONČILO LÉTO A S NÍM I OBLÍBENÉ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY. NĚKTERÉ Z NICH SI PŘIBLÍŽÍME. CHARITA DĚTEM Poté instruktorka Marie Zárubová zadrnká na kytaru a klubko vesměs hudebně nadaných dětí zpívá U stánků na levnou krásu a Vymyslel jsem spoustu nápadů. Pak se z fary ozve svačinááááá a děti běží pro jogurt. Fara ve Stebně je obyčejný otlučený dům s velkým hospodářským dvorem a zahradou. O letošních prázdninách se již podruhé proměnila v letní tábor pro malé klienty Komunitního centra pro děti Světluška z Ústí nad Labem-Střekova. Tento projekt ústecké oblastní Charity pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládnout úskalí školní docházky. Dopolední klub je určen pro předškoláky. Odpoledne patří dětem školního věku, kterým tu zkušené instruktorky pomohou zvládnout probranou látku a zejména jim pomáhá smysluplně prožít volný čas. Kdo chce, vyžije se v pohybové, výtvarné, hudební nebo dramatické aktivitě. Světluška začala pracovat loni a za tu dobu má na kontě pěknou řádku akcí. Jen namátkou: výlet do ZOO a na výstavu betlémů, karneval, Mikulášskou besídku i oblíbenou módní přehlídku. Na srpnovém táboře nacvičí tucet dětí od osmi do třinácti let pásmo od zpívání po divadlo, básničky a tancování. Můžeme navštívit domovy důchodců a na různých akcích ukázat, co jsme se naučili, plánuje vedoucí centra Šárka Jírová. Co by s dětmi bylo, kdyby nejeli na tábor? Asi by zůstaly doma, nebo si hrály před barákem, krčí rameny Jírová. Týdenní pobyt ve Stebně pro většinu dětí představuje jediný výlet za hranice města za celé prázdniny. Dětský tábor podpořila Evropská Unie, nadace Pomozte dětem a Ústecký magistrát. Jan Oulík Tančící šíp a Dobré srdce Tančící šíp a Dobré srdce, foto: archiv Pak se z fary ozve svačinááááá... foto: archiv Další dětskou aktivitou ústecké Charity byl letní tábor pro děti z rodin postižených loňskou povodní, pořádaný letos v červenci u řeky Mže nedaleko obce Černošína u Stříbra. Děti si tu i zkusily žít jako indiáni. Večery trávily u táborového ohně pod hvězdnatou střechou nebo u ohně pod střechou týpí. Plněním úkolů se děti naučily indiánským dovednostem, jako je korálkování či drhání, střelbě z luku či hodu kopím, umění přípravy a rozdělání ohně a dokonce i vaření. Dovedností děti přesvědčily šamana, že patří ke ztracenému národu Slunečných Indiánů a na důkaz toho je poslední den obdaroval indiánským náhrdelníkem a náčelník kmene prozradil každému jeho indiánské jméno. Své jméno dostali také Tančící šíp, Dobré srdce či zapomnětlivé Ztracené pírko. A jak zhodnotily tábor děti? Vykopaly válečnou sekeru a cestou domů v železném oři přepadly táborové vedoucí a zlochtaly je. Vedoucí se vykoupili sladkou svačinou. Martin Trousil >> 3

4 Dětské tábory TŘI OTÁZKY PRO Dr. Jaroslava Šturmu dětského psychologa Jezdil jste jako dítě také na tábory? Na tábory jsem jako dítě jezdil spíše výjimečně, což bylo dáno i dobou. Součástí nabídky byly tábory pionýrské a my jsme s bratrem byli jediní na škole, kteří pionýry nebyli. Padaly v úvahu i tábory se sportovním či turistickým zaměřením, ale nebyl jsem sportovní typ. Hrála tu roli pochopitelná obava rodičů, abychom nebyli mimo rodinu vystaveni nějakým převýchovným tlakům. Mohu dnes říci, že spíše výjimečnou zkušenost s pobytem na táboře považuji pro mne za pozitivní, užili jsme si s ostatními dětmi a v něčem mi ta častější zkušenost možná i chyběla. Jaký je váš názor, jako dětského psychologa, na prázdninové tábory? Jako otec a psycholog shledávám dobře vedený dětský tábor jako cenné obohacení a zpestření programu a příležitost k sociálnímu zrání a novým zkušenostem. Je jen důležité vyčkat času, kdy děti pro přece jen vícedenní odloučení od domova dozrají, nemělo by se tak dít lámáním přes koleno. To se týká zejména dětí mladšího školního věku. U dětí, které se tábora obávají, by se mělo postupovat citlivě, dát jim příležitost děti a vedoucí, s nimiž by měly jet, předem dostatečně poznat. Co může dát pobyt na prázdninovém táboře dětem ze sociálně slabších rodin nebo dětem uprchlíků? Pro tyto děti může být dobře vedený tábor cenným krokem na cestě integrace do společnosti vrstevníků, zkušeností přijetí, poznáním nových činností a zájmů, vytvářením nových dovedností. Pro děti uprchlíků může být účast na táboře významným krokem na cestě adaptace v novém kulturním a jazykovém prostředí. Tyto děti bývají někdy novým pozitivním zkušenostem otevřenější než jiné. S narůstajícím věkem může účast na táboře znamenat pokrok v procesu socializace, kdy se dítě odpoutává od bezprostřední závislosti na rodině a vytváří si bohaté kontakty s vrstevníky. Zvláštní význam tu mají tábory zaměřené určitým směrem, spjaté společným úsilím a činností a rozvíjením zájmů. jou >> Maják se rozsvítil na Vysočině Za horama, za dolama Tak začínala pohádka dětí z centra Jakub Klub v Přelouči. Toto nízkoprahové centrum pro děti a mládež bylo založeno loni v dubnu a od té doby uspořádalo již řadu akcí i pro veřejnost. Loni slavili mladí herci největší úspěch s muzikálem Andělíček Stříbrovlásek. Vyvrcholením letošních letních prázdnin pro děti byl kočovný tábor na přelomu července a srpna. A jako při každém kočování ani u nás nechybělo divadelní představení a také kočovnické cikánské ustrojení. Děti již půl roku nacvičovaly Letní tábory pořádané Oblastní charitou Kutná Hora mají již několikaletou tradici. Staly se součástí programů Komunitního centra Maják, které organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně slabších rodin zejména romských, a Nízkoprahového centra Domek, určeného dětem a mladým lidem žijícím na sídlištích. Letošní tábor proběhl v Rohozné u Jihlavy a oproti předešlým rokům se tu setkaly děti od 6 do 15 let z Majáku a Domku, tj. děti z romské komunity a ze sídlišť. První úspěch se dostavil hned při odjezdu. Až na jednoho chlapce přišly k autobusu všechny děti. V minulosti totiž romští rodiče děti na tábor nechtěli pustit. A když už se je přeci jen podařilo přemluvit, nakonec děti v den odjezdu stejně nedorazily. Většina dětí přijela na tábor poprvé, některé se vůbec prvně v životě dostaly mimo své město. Naše původní obava z velkého věkového rozpětí se brzy rozplynula. Nejstarší děti, z nichž většina s námi byla na táboře již podruhé nebo potřetí, pomáhaly s nejmladšími caparty. U nejmenších dětí, z nichž některé byly poprvé bez rodičů, zabíral skvěle kouzelný jogurt proti stýskání. Nádherná krajina Vysočiny byla příležitostí k výletům a poznávání nových míst. Nechyběly hry, soutěže a výlety. Nejúspěšnější byla celodenní návštěva ZOO v Jihlavě. Podařilo se nám také sjednat návštěvu romského centra Charity Jihlava. Pro děti to byl velký zážitek, zejména ty majákové měly co porovnávat. A hned zaznívaly hlasy: Paní učitelko, my bychom chtěli v Majáku taky počítače. Ale nakonec se všechny děti shodly na tom, že Maják je nejlepší, protože je náš. Jihlavský výlet nebyl jediný. Ani náročnější trasa nebyla pro děti problémem. Vystoupali jsme na rozhlednu na vrchu Čeřínek. Po cestě jsme doplňovali energii borůvkami. Ani tento rok na prázdninovém táboře nechyběly výtvarné činnosti. Děti si tak mohly domů odvézt obrázky, které namalovaly na sklo nebo masky ozdobené vším, co našly v lese. Protože náš tým byl výtvarnický, dostávaly děti denně za své výkony ručně malované diplomy. Bez diplomu neodjeli ani vedoucí. Tábor však nepřinesl jen nové kamarády, spoustu zážitků, výlety a legraci. Mnohé děti se s příchodem do nového prostředí uvolnily a potřebovaly se svěřit s problémy a traumaty. I to je součástí naší práce. Smyslem našich aktivit totiž není pouze vyplnění volného času dětí, ale také poskytnutí včasné pomoci v případě problému a nasměrování dítěte k odborníkovi. A tak hodnotím letní tábor Rohozná 2003 jako jeden z nejnáročnějších. V nečekaných situacích se rozkryly problémy, o kterých jsme neměli ani tušení. Smysl našich aktivit se zde dokonale naplnil. Iva Vencovská Kočovníci se Sněhurkou pohádku Sněhurka, se kterou poté putovaly po vesnicích v okolí Přelouče. Premiéra se uskutečnila 27. července na farní zahradě římskokatolické farnosti v Přelouči. Na další představení se mladí kočovníci přesunuli do sousední vesnice Břehy. Byli jsme překvapeni hojnou účastí. Přišlo se na nás podívat na 200 lidí. Jejich potlesk byl krásnou odměnou pro naše malé herce. Dalším cílem byl Strášov a poté Voleč. Z jednoho místa na další se celý ansámbl přesouval po svých a jako správní kočovníci jsme přespávali pod širým nebem. Ti méně odvážní nocovali ve stanu, ale přišli o krásné noci s hvězdami nad hlavou a také rána, kdy nás probouzelo slunce. Doprovázeli nás také dva koně, na kterých se mohly děti po představení svést. Přálo nám i počasí. Slunce se stále usmívalo a nám se šlo hned veseleji. Publikum bylo vždy úžasné, odměnilo nás velikým potleskem, a to v nás navždy zůstane. Lucie Pavelková 4

5 Aktualita I stáří lze prožít důstojně Domov důchodců sv. Jiří v Plzni je toho dokladem Život pana Karla byl pohnutý zejména za války. Dvakrát prožil nucené nasazení v říši, kárný tábor v Mirošově, půl roku se skrýval v brdských lesích. Byli tam se mnou i Rusové, kteří utekli z německého zajetí, vypráví pan Karel. Pak nás ale někdo prozradil. Byli jsme zatčeni a vyslýcháni na gestapu v Klatovech. Mlátili nás a vyhrožovali. Nic jsem neřekl, věděl jsem, že by za to někdo trpěl, tak jsem tvrdil, že jsem jídlo kradl a spal v senících tajně. Jednou v noci se mi zdál zvláštní sen: viděl jsem horu porostlou palmovými Poslední ze sedmi desítek obyvatel se v těchto dnech stěhují do nového, moderního Domova důchodců sv. Jiří v Plzni-Doubravce. Stavbu financovalo město, důvěru provozovatele si vysloužila Městská charita. Nekonvenční, ale účelné a pohledné. Foto: autorka Křesílko jako doma Pro obyvatele je přestěhování přece jen velký životní zlom, proto je důležitý individuální přístup, připomíná vedoucí domova Jitka Koskubová. Od prvních okamžiků dbáme na to, aby se tu cítili jako doma. Tomu jsou uzpůsobeny i prostory. Pro klienty je připraveno 20 jednolůžkových a 25 dvoulůžkových pokojů, které si obyvatelé mohou doplnit oblíbeným nábytkem. Někdo si přiveze křesílko, jiný stůl, židle či knihovničku. Často také televizi a ledničku, i když ty jsou k dispozici ve společných prostorách, doplňuje mladá žena, kterou vedení nového zařízení zcela pohltilo. Každý pokoj je standardně vybaven polohovací postelí a skříní, obyvatelé mohou získat i další nábytek stůl, židle, poličky. K dispozici mají také kuchyňku, která je na každém patře, kulturní a společenskou místnost, tělocvičnu, rehabilitační zařízení, dílnu na ergoterapii. V domově je ordinace lékařky, pravidelně sem přichází kadeřnice i pedikérka. Zájemcům z domova i okolního sídliště slouží zdejší kaple. O klienty pečuje 35 zaměstnanců, převážně pečovatelek a zdravotních sester. Samozřejmostí je výborná kuchyně, která připravuje jídlo pětkrát denně. Na konec chodby nevidíš Nekonvenční stavba ve tvaru jakéhosi šneka neměla jednoduchý vývoj. Před několika lety když se ve městě výrazně projevil nedostatek míst pro seniory požádal městský obvod Doubravka Charitu, aby vypracovala návrh, jak by mohl takový důstojný domov pro seniory vypadat. Zpracování se tehdy ujal ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr s pracovníky sociálního odboru obvodu. Po zkušenostech z Německa a Rakouska jsem věděl, vzpomíná Jiří Lodr, že chodby, které tvoří osu domu, by neměly být krátké a rovné. Pro mnohé obyvatele budou znamenat jednu z mála možností procházek, a proto jsme volili oblé tvary. Všechny požadavky akceptovalo architektonické Studio Hysek a projekt pak realizovalo Studio AIP. Neobvyklý tvar sice vzbuzoval zprvu nedůvěru a obavy, že se stavba prodraží, postupně si získával stále více příznivců. Dnes jeho ladnost doceňují zejména obyvatelé, kteří chodeb a krásného výhledu využívají ke společnému posezení i odpočinku. Sen mi přinesl naději Osudy některých klientů by mohly posloužit za námět ke knize. Například jedenaosmdesátiletý pan Karel. Tady je krásný výhled. Támhle je Chlum, Krkavec a tam Lochotín Ještě pamatuju, když tu byli sedláci a pole, kochá se pohledem z okna. Klientky domova Věra Haklová a Blažena Toušová. Foto: autorka Z oblých chodeb je krásný výhled do okolí. Foto: autorka háji. Nahoře stál kříž s Ježíšem. Po cestě šlo k němu procesí a zpívalo. Ráno jsem si řekl: To je naděje, všechno vydržíš! A taky jsem to vydržel. Sedm lidí tehdy německý zvláštní soud poslal na popraviště, několik zbylých, mezi nimi i pan Karel, dostalo káznici. Vězňové prošli Pankrácí, káznicí ve Straubingu a nakonec skončili v koncentračním táboře Dachau. Tam už byl chaos, vypráví pan Karel. Už se nezplyňovalo, ale všude leželi lidé, kteří zemřeli hladem a vysílením. Ráno přijel vůz, navlékli jim na palce provázky s čísly a odvezli je. Po dvou měsících nás osvobodili Američané. Pan Karel se po válce oženil a začal v Plzni pracovat jako pošťák. Před 11 lety ovdověl. Dosud se o něj starala dcera s rodinou, dnes celodenní péči převzal domov. Jako čerstvý obyvatel se těší, že tu najde kamarády, kteří budou stejně vášnivě jako on hrát šachy. V koutě čeká také harmonika a on už plánuje, jak vyzkouší zdejší akustiku. Ostatně, dobrovolná aktivita obyvatel je vítaná. Uplatní se také při úpravě zimní zahrady nebo třeba výzdobě místností pro ergoterapii. Důstojně prožít stáří je možné. Charitní zařízení jsou toho důkazem. Irena Kastnerová 5

6 Kauza Charita Lipník uspěla u Ústavního soudu Boj Davida proti ministerskému Goliáši pokračuje V prvním letošním čísle časopisu Caritas jsme informovali o tom, že v lednu loňského roku vstoupil v platnost zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Zákon vzbudil v církvích oprávněné obavy a nespokojenost. Některé jeho paragrafy a ustanovení totiž nutily charity a diakonie, aby bez zjevného důvodu měnily právní postavení, a tím zeslabovaly vazbu těchto organizací na církev. Zmíněný zákon sice poskytoval charitám a diakoniím roční přechodné období pro přeregistraci na jiný typ právnické osoby, ale uvedení těchto ustanovení v praxi by vedlo k řadě komplikací, finančních ztrát a v některých případech možná i k ukončení činnosti. Ještě v době přípravy zákona Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a několik tehdy opozičních senátorů vyjadřovalo svůj nesouhlas s jeho posledním zněním Brzy po přijetí zákona se obrátila skupina jedenadvaceti senátorů především z KDU- -ČSL a členy tehdejší Čtyřkoalice na Ústavní soud s požadavkem sporný zákon zrušit. Senátory u Ústavního soudu zastupovala JUDr. Kateřina Šimáčková, podle níž bylo z dílčích ustanovení zákona nejhorší to, které zakazovalo církevním právnickým osobám vykonávat po svém jakoukoliv činnost kromě výkonu kultu. Pro člověka, který se na právo dívá z ústavního pohledu, je naprosto nepřijatelné srovnání původního zákona z roku 1991 a zmíněné právní úpravy z počátku roku Původní norma poskytovala mnohem větší standard lidských práv, v podstatě církvím říkala: máte určitá práva a stát se zaručuje pomáhat vám v jejich uplatnění. Z ducha nového zákona vyplývá: máte sice určitá práva, ale zároveň toho musíte hodně dodržovat, vyjádřila svůj právní názor loni na podzim doktorka Šimáčková. Pro neústupnost úřadu Loni 27. listopadu Ústavní soud svým rozhodnutím zrušil sporná ustanovení zákona č. 3/2002 Sb. O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a u části jiných ustanovení uvedl, že upřednostňuje ústavně konformní výklad těchto ustanovení. Pro charity a diakonie z verdiktu vyplývá, že mohou fungovat i nadále tak, jako doposud. Už tehdy však JUDr. Šimáčková předvídala, že úředníci ministerstva kultury, do jehož kompetence církve a jejich organizace spadají, budou dělat charitám a diakoniím nadále problémy, protože: verdikt Ústavního soudu bohužel nechápou jako radu, jak zákon vykládat, ale jako osobní porážku. V Lipníku už mohou sloužit lidem Nejkřiklavější případ, kdy odbor církví ministerstva kultury jednal podle vlastního výkladu nového církevního zákona, je případ Oblastní charity Lipník nad Bečvou v olomoucké arcidiecézi. Ředitelka odboru církví RNDr. Jana Řepová, která je v této věci kompetentní, odmítla na počátku letošního roku evidovat o Oblastní charitu Lipník nad Bečvou jako právnickou osobu, přestože je ministerstvo kultury podle zákona jedinou kompetentní institucí pro tento akt. Odmítnutí evidence ministerstvo zdůvodnilo tím, že ve stanovách Arcidiecézní charity Olomouc, kterými se řídí také Oblastní charita Lipník nad Bečvou, je jako jeden z cílů uvedeno zřizování a provozování zdravotnických zařízení. Takovýto subjekt nelze evidovat podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Ministerstvo nemůže nést odpovědnost za jejich činnost, která spadá do pravomocí jiných ministerstev, zněla odpověď ředitelky Řepové. Pro neústupnost ministerstva skončila také tato causa u Ústavního soudu. Ke stížnosti Charity se přidal její zřizovatel, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. A Ústavní soud dal letos 1. října opět zapravdu JUDr. Kateřině Šimáčkové, která Charitu a arcibiskupa ve sporu zastupovala. Soud zakázal ministerstvu kultury, aby pokračovalo v porušování práva zakotveného v čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod, spočívajícím v neprovedení evidence Oblastní charity Lipník nad Bečvou. Ústavní soud se naší ústavní stížností zabýval, i když jsme nevyčerpali všechny procesní prostředky a obrátili jsme se na Ústavní soud přímo, neboť konstatoval, že se v dané věci týká o stížnost, která svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a že je třeba provést ústavně konformní výklad zákona o církvích, píše JUDr. Šimáčková a verdiktu soudu. Ústavní soud ČR stávající zákonnou úpravu interpretoval opakovaně tak, že evidence ministerstva kultury není konstitutivní akt, který by poskytoval církevní právnické osobě právní subjektivitu, ale že má pouze deklaratorní povahu, a že je to církev, která církevní právnické osobě právní osobě uděluje. S rozsudkem Ústavního soudu je spokojena JUDr. Kateřina Šimáčková i ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt: Jsem rád, že Charity budou moci dělat to, co je jejich posláním, tedy sloužit potřebným. Že však ještě není všem dnům konec, naznačují podle doktorky Šimáčkové snahy ministerstva kultury, které připravuje návrh změny církevního zákona. Návrh se zmiňuje o tom, že církevní organizace mají nabýt právní subjektivitu až po registraci ministerstvem a ne v okamžiku rozhodnutí příslušné církve. Zpracovala -mik- 6

7 Událost Před deseti lety začínali z ničeho, dnes pečují o zástup seniorů, matek s dětmi v tísni a sociálně potřebných. Výtěžkem Tříkrálové sbírky hravě předstihnou zalidněná velkoměsta. Jejich chráněné dílny dávají potřebnou náplň života lidem s postižením a výrobky uspokojí i velmi náročná chodidla. Řeč je o Oblastní charitě Uherský Brod a jejich pletacích strojích na výrobu ponožek. Ponožky na internetu Uherskobrodská Charita vykročila do třetího tisíciletí S pletením ponožek jsme začali teprve loni, říká ředitelka uherskobrodské Oblastní charity Jarmila Tomancová. Charitní dílny sídlí v ulici U Olšavy, v areálu bývalého komunálu, ale část dílen se přestěhuje do společné budovy v centru města v sousedství azylového domu. Objekt se teprve staví a s jeho kolaudací se počítá příští rok. Chráněná dílna sv. Josefa se skládá ze dvou částí s odlišným posláním: z terapeutické dílny a chráněné dílny. V terapeutické dílně pracují osoby se závažnějším zdravotním či mentálním postižením. Sebeuplatnění na trhu práce bez této pomoci je pro ně těžké, až nemožné. Jan Priessnitz. Foto: autor Někdo plete, jiný podřimuje V prostorné místnosti sedí kolem stolu do tvaru podkovy osm klientů, vedle některých se vrší hromady hadříků. Více už se nás sem nevejde, říká Lenka Surá, vedoucí terapeutické dílny. Klientům se věnují dvě pracovnice. Začínáme o půl sedmé, nachystáme materiál, rozstříháme a rozkreslíme co je potřeba, říká paní Surá. Polotovar ponožky je nutno dokončit (zaměstnanec Luboš). O hodinu později začnou chodit klienti. Jen Naďa je také půlsedmák, ale Ivanka přijde až v devět. Práci klienti dělají podle toho, jak se ten den cítí, snažíme se přizpůsobit každému z nich, říká paní Surá. Naďu baví plést na pletacím stroji, tak plete. Vyrábí polotovar, ze kterého vzniknou pletené panenky a hračky. Lada vycpává hračky ve tvaru zvířátek, Péťa si maluje nebo také vycpává. Někdy se jí nechce ani to, tak podřimuje. Ostatní tkají koberečky, látkové koláže, prostřihávané obrázky, zdobí květináče, vyrábějí obrázky ubrouskovou technikou. V poledne si klienti přinesou oběd. Chceme, aby se snažili sami, nenosíme jim nic pod nos, zní zásada. Kolem třetí hodiny se klienti loučí. Téměř veškerý materiál, tedy látky, vlny, nůžky, fixy, lepidla, krabičky a přepravky jsme získali darem od firem z města a okolí, chválí si paní Surá dobrou spolupráci s podnikateli. Výrobky jsou určeny nemocným dětem nebo jsou zpeněžovány na prodejních akcích a výstavách. Výtěžek z prodeje jde na finanční podporu dílny. Hlavním cílem chráněné dílny je bořit bariéry mezi světem zdravých a handicapovaných, říká Jarmila Tomancová. Dalším cílem je podle ní snaha zařadit postižené lidi do normální společnosti, posílit jejich sebevědomí a umožnit jim, aby zůstali ve svém přirozeném prostředí. Foto: autor Díky, mám práci! Hned vedle terapeutické dílny se nachází chráněná dílna. V jedné místnosti vrčí pletací stroje, vedle je sklad a expedice. Z mašinky právě odpadl polotovar šedivé ponožky. Zas je deset korun vydělaných, řekne věčně usměvavý Jan Priessnitz, muž devatera řemesel a duše celé dílny. Ale vzápětí vzdychne kdyby to tak byla pravda!. Výrobky chráněné dílny od froté ponožek až po dámské silonky, odpovídají státním normám. Ve spolupráci s úřadem práce dílna zaměstnává osm lidí s různým postižením. Jsem rád, že jsme sehnal práci. Nikde nebyla, nechtěli brát, říká David, jeden ze zaměstnanců. Charita jezdí s výrobky na prodejní výstavy a pouti po okolí. Na brodském jarmarku mají pravidelně svůj stánek, ale se zbožím jezdí i do Brna a do Prahy. Od června nabízí výrobky chráněné dílny v jihozápadním rohu brodského náměstí obchůdek U Marie a od letošního podzimu chtějí zprovoznit elektronický obchod na internetu. Pro svoji unikátnost byl projekt chráněné dílny vybrán do letošní jarní charitní mediální kampaně s názvem Žijí mezi námi pořádané k letošnímu Roku handicapovaných. Kampaní chce Charita upozornit veřejnost na problémy lidí se zdravotním postižením a vzbudit zájem o jejich osudy. Ke čtyřem pletacím strojům přibyly dva nové. Na nákup přispěl svým darem generální partner Sdružení Česká katolická charita Česká spořitelna. Asistent ředitele Oblastní pobočky Zlín Jiří Vyleťal, potvrdil, že kampaň, kterou podporují, je zcela v duchu hesla České spořitelny Jsme vám blíž. Jan Oulík 7

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe.

Sdružení Česká katolická charita. CENA 10 Kč. Setkání národů (10) (14) Írán postihlo. zemětřesení. Cesta (8) po Jižní Americe. Sdružení Česká katolická charita CENA 10 Kč Setkání národů (10) (14) Írán postihlo zemětřesení (3) Téma: Cesta (8) po Jižní Americe Adopce na dálku Kalendář Přišel nepoznán Byla Stříbrná neděle; farář

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE vesmírná reklama dobrá vůle přeměněná ve skutečnost sdružení pracující s tělesně handicapovanými když dva dělají totéž skaut je prospěšný

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Bulletin speciál Číslo 9 15. září 2014 Milí přátelé, bracím se na vás v krizové situaci, v níž se dnes nachází západní Afrika. Téměř tisíc obyvatel podlehlo viru ebola a další

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3.

ZRCADLO. Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3. ZRCADLO Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník VII., číslo 3., říjen 2014 VŠECHNY BARVY DUHY 2014 KLOBOUK DOLŮ! Vyprodané Divadlo Antonína

Více

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU

MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU Feničané v Brně RUČNÍ OVLÁDÁNÍ Kompenzační pomůcky MODELKY NA VOZÍKU Kultura, společenské akce RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA VOLFOVA TOUHA A VŮLE Sport, cestování 3/2011 Ročník

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským

Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským Červen 2011/číslo 6 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Rozhovor s Vladimírem Hejtmanským V měsíci květnu oslavil krásné životní jubileum náš spoluobčan pan Ladislav Hejtmanský. Při této příležitosti

Více

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl

Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví. Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí. Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 2/ 2011 Rok 2011 Evropský rok dobrovolnictví Jak funguje Centrum krizových a mimořádných událostí Dohoda o hmotné odpovědnosti má svůj smysl 01 úvod Rozhodnutí je na Vás Proč se rozhodnout pro Slezskou

Více

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv.

Slezskoostravské. O kapli v Antošovicích. strana 2 strana 3 strana 6 strana 7 Věřící z Kunčiček přivezli z Padovy ostatky sv. Slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVIII říjen 2010 zdarma Dušičky jsou za dveřmi Rozhovory s místostarosty

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

zpravodaj Tři nová dětská hřiště opravila radnice MČ Brno-střed koncem loňského roku městská část osobnost měsíce Závěr loňského roku

zpravodaj Tři nová dětská hřiště opravila radnice MČ Brno-střed koncem loňského roku městská část osobnost měsíce Závěr loňského roku Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 1 Leden 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce I v roce 2012 budeme na tomto místě každý měsíc uveřejňovat fotografii osobnosti, která má co do

Více

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři,

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Prosinec 2011 6/ ročník

Více

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak.

Obsah. Charita Zlín v roce 2012 (výroční zpráva) Vydává Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín Tisk: Kodiak print s.r.o., Zlín, www.kodiak. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 Obsah Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín 2 Slovo P. Františka Sedláčka 3 Vznik a poslání Charity Zlín 4 Kde nás najdete 4 Organizační struktura 5 Občanská

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více