(obrazová příloha ke článku ze strany 8) Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě. Naše inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(obrazová příloha ke článku ze strany 8) Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě. Naše inovace"

Transkript

1

2 (obrazová příloha ke článku ze strany 8) Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě Naše inovace

3 Obsah ZAS 2/2015, ročník XXVI Světový autoprůmysl Dodavatelé pod tlakem globalizace Naši jubilanti TPCA oslavila 10 let výroby Z činnosti AutoSAP Zasedala Motocyklová sekce zasedání představenstva AutoSAP Zasedání rady ředitelů oživily workshopy Další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání - prezentace stavebnice Kit4Kid Naše inovace Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě Ekoinovace verifi kované TÜV SÜD Czech snižují emise vozidel BRANO a.s. pracuje na projektu MQB-B Centrální dispečink CNG stanic v Motoru Jikov Informace MOTOR JIKOV pořídil průběžný tryskač pro úpravu přírub alternátorů Sektorová rada pro strojírenství podporuje technické vzdělávání a přináší fi rmám i zaměstnancům nové možnosti Evropská unie a my Co nového u evropských výrobců motocyklů Právní servis Lze zastavit soubor pohledávek? Jak se lehce (ne)stát obětí vyděračů Z podnikového tisku Z podnikového tisku Uzávěrka čísla 30. března Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene Vážení čtenáři, březen 2015 byl ve znamení hned několika aktivit AutoSAP. Zasedalo představenstvo, rada ředitelů a motocyklová sekce. Součástí zasedání rady ředitelů byly kromě projednání nezbytných formálních záležitostí také tři workshopy s tématy Výzkum a vývoj, Technické vzdělávání a Vnitřní a vnější komunikace. Workshopy proběhly ve skutečně živé pracovní atmosféře. Jejich závěry budou sloužit pro nasměrování další činnosti AutoSAP. Zajímavým zpestřením rady ředitelů byla prezentace polytechnické dřevěné stavebnice pro mateřské školy. Jednalo se o další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání. Uvědomujeme si totiž, že vztah k technice je nutno budovat u dětí od nejútlejšího věku. Stavebnici Kit4Kid poskytl Moravskoslezský automobilový klastr. Podrobnosti se dočtete na následujících stránkách. Ing. Jiří Kyncl předseda redakční rady Název: Zpravodaj automobilového sdružení Vydává: Sdružení automobilového průmyslu Šéfredaktor: Ing. Jiří Kyncl Adresa redakce: Opletalova 55, Praha 1 Spojení: tel.: , fax: Internet: Grafi cká úprava: Propagační Atelier, Mazancova 3055, Praha 4 Tisk: BETIS s.r.o., Praha Běchovice Registrováno: ÚVTEI obsah ZAS 2/2015 / 1

4 Světový autoprůmysl Dodavatelé pod tlakem globalizace V březnu 2015 vyšla studie společností the Boston Consulting Group (BCG) a Fraunhofer IPA s názvem The Proximity Paradox. Studie se zabývá současným problémem automobilových dodavatelů, kteří se dostávají kvůli protichůdným požadavkům automobilových koncernů pod stále narůstající tlak. Na jedné straně musí dodavatelé snižovat náklady na výrobu, na straně druhé musí zajistit výstavbu nových závodů v zemích s rozvíjející se ekonomikou, tak aby byly blíže svým odběratelům. Nalézt správné vyvážení obou nároků bude jednou z nejdůležitějších organizačních výzev, kterým bude čelit celosvětový automobilový průmysl v příštích letech. Současná opatření nejsou dostačující. Výrobní síť roste stále rychleji, je komplexnější a ke snižování nákladů nedochází. Mnoho dodavatelů do této doby nezohledňovalo technologické trendy v rámci dlouhodobých výrobních plánů. Je důležité zlepšit organizační schopnosti fi rem, aby dosáhly optimalizace celosvětového výrobního procesu. Hlavním hnacím motorem současného transferu továren je dramatická změna v celosvětových požadavcích na automobily a lehká vozidla. V roce 2009 se nacházelo 53 % celosvětových automobilových prodejů a 56 % celosvětové automobilové produkce ve skupině vyspělých zemí, známé jako triáda ekonomik, zahrnující západní Evropu, USA a Japonsko. Do roku 2014 se jejich podíl prodejů a tržeb snížil na 46 %. Do roku 2019 se předpokládá další snižování, a to až na 40 %. Přesun továren bude mít podstatný dopad především na evropský automobilový průmysl. V Německu by mohlo být postiženo až (ze současných ) zaměstnanců automobilového průmyslu, z toho 7000 inženýrů a administrativních pracovníků. Z hlediska očekávané změny lokalizace hlavních strategických továren automobilových dodavatelů do roku 2020 největšího nárůstu (+150 %) dosáhne Čína. Východní Evropa zaznamená 50% navýšení. Studie obsahuje i doporučení autorů pro subdodavatele za účelem optimalizace a udržení konkurenceschopnosti. Celou studii naleznete na Zdroj: zpráva českého velvyslanectví Berlín, vypracovali PhDr. Tomáš Ehler, MBA a Bc. Martina Hájková, ZAS 2/2015 / 2 světový autoprůmysl

5 Naši jubilanti TPCA oslavila 10 let výroby Desku pro základní kámen odhalili Satoši Takae a Jean Pierre Chantossel, v době spuštění sériové výroby prezident a viceprezident TPCA. Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën 10. března 2015 ofi ciálně oslavila 10 let od zahájení výroby v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. Do závodu zavítali bývalí prezidenti a viceprezidenti automobilky, zástupci regionu a mateřských společností. Součástí programu bylo odhalení desky s milníky továrny. Mramorová deska ozdobí základní kámen továrny umístěný před vstupem do areálu mezi stromy zasazenými při zahájení výstavby v roce Lípa, platan a sakura symbolizují spojení tří kultur, které se díky TPCA u Kolína potkávají - české, francouzské a japonské. Desku pro základní kámen odhalili Satoši Takae a Jean Pierre Chantossel, v době spuštění sériové výroby prezident a viceprezident TPCA. Vozy z TPCA pro Kolínsko Další bývalí prezidenti a viceprezidenti předali v rámci oslav tři nové vozy z kolínské produkce. Dále předali šek na 2,3 milionu korun na regeneraci kolínského Kmochova ostrova. Novou Toyotu AYGO získala kolínská městská policie. Vozidlo strážníci využijí ke klasické kontrolní činnosti a k měření rychlosti. Nový Peugeot 108 dostal červenobílý hasičský lak a začne pomáhat záchranářům v regionu. Ve službách středočeských hasičů už jezdí 27 Peugeotů 107. Používají se pro výkon státního požárního dozoru, ke kontrolní nebo preventivní činnosti. Třetí vůz, Citroën C1, věnuje TPCA Městskému domovu důchodců v Kolíně. V současné době domov využívá téměř 80 klientů. Vůz bude sloužit nejen pro pracovní účely zaměstnanců, ale také pro širokou škálu služeb klientům, například pro odvoz k lékaři, na společenskou akci či k vyřízení nejrůznějších záležitostí na úřadech atd. Ředitel kolínských hasičů Vladimír Dynybyl. naši jubilanti ZAS 2/2015 / 3

6 Naši jubilanti Přeměnit Kmochův ostrov v kultivovaný, reprezentativní prostor, kde najdou možnost vyžití všechny věkové skupiny, je dlouhodobý záměr města Kolína. K jeho uskutečnění se při příležitosti 10. výročí zahájení výroby automobilka rozhodla pomoci částkou 2,3 milionu korun. První fáze revitalizace Kmochova ostrova začne letos. 10 let TPCA v číslech Sériová výroba se rozběhla 28. února Za uplynulých 10 let vyrobila fi rma TPCA vozů Toyota AYGO, Peugeot 107/108 a Citroën C1. TPCA v současnosti zaměstnává tři tisíce lidí. Další tisíce nových pracovních míst vznikly u dodavatelů nejen na Kolínsku, ale i v rámci celé České republiky. Z tuzemska putuje do TPCA celých 80 procent dodávek dílů. Na mzdách TPCA již vyplatila více než deset miliard korun. Nejen díky nadprůměrným výdělkům je TPCA velmi zajímavým zaměstnavatelem. To potvrzuje i fakt, že více než 700 současných zaměstnanců Předání šeku starostovi města Kolína V. Rakušanovi. zažilo zahájení výroby. Do státního rozpočtu TPCA odvedla deset miliard korun a další řádově desítky miliard odvedlo více než 100 dodavatelů do TPCA podnikajících v ČR. Závod, do kterého mateřské společnosti Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën investovaly přes 26 miliard korun, více než 99 % produkce vyváží. Ekonomický přínos této investice tak výrazně překračuje hranice Kolínska a řadí TPCA jednoznačně mezi nejvýznamnější společnosti celé České republiky. Kolínsko těží vedle zaměstnanosti i ze závazku TPCA pomáhat všestrannému rozvoji regionu. Na různé dobročinné projekty již automobilka věnovala 105 milionů korun. TPCA Toyota Peugeot Citroën tak výrazně přeměnila region, který je od roku 2002 jejím domovem. TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Výroba v závodě, jehož výstavba začala v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry, byla zahájena v únoru roku 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity vozů. V TPCA pracuje v současné době lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice. V současné době vyrábí městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou. TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie, což potvrdila i certifi kace BAT (Best Available Techniques), kterou automobilka obdržela společně s certifi kátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. Rozvoj Kolínska v uplynulých deseti letech ovlivnila nejen vytvořením tisíců pracovních míst, ale aktivní je i v podpoře dobročinných projektů. Finančně podpořila více než 300 projektů v celkové částce přesahující 100 milionů korun. Dorty ve tvaru aktuálně vyráběných modelů Toyota AYGO, Peugeot 108 a Citroën C1. ZAS 2/2015 / 4 naši jubilanti

7 Z činnosti AutoSAP Zasedala Motocyklová sekce Představitelé fi rem sdružených v Motocyklové sekci AutoSAP (MS) jednali dne Zasedání se konalo u příležitosti výstavy MOTOSALON 2015 na pražském výstavišti PVA Letňany. Po zahájení proběhla rekapitulace plnění závěrů z minulých zasedání. V rámci tohoto bodu mimo jiné Ing. Kovanda (TÜV SÜD Czech) informoval o některých teritoriálních homologacích (Čína, Japonsko, Indie) s upozorněním, že v nové globální homologaci se budou provádět zkoušky za provozu. Dále byla projednána problematika sestavování slovníku výrazů v rámci ACEM a IMMA, zajišťování statistik přes ACEM a jiné zdroje, výběr informací z ACEM a prověření zájmu dalších fi rem o činnost v MS. Následovala informace o situaci motocyklového průmyslu ČR. V tomto bodě nejprve tajemník MS Ing. Doležal informoval o statistických výsledcích v oblasti motocyklů v ČR (výroba, trh, nové registrace a park vozidel v roce 2014). Poté zástupci fi rem ČZ Řetězy, ZBROJOVKA Březnice a MITAS podali informace o situaci ve svých fi rmách. Tajemník MS Ing. S. Doležal informoval o zrušení zařazování výstav do kalendáře ACEM, o výměně informací s ACEM a o přehledu účastí na kongresech a valných hromadách ACEM v letech V oblasti výstavnictví sdělil informace o probíhající výstavě MOTOSALON 2015 s podporou AutoSAP a SDA i o paralelně probíhající regionální výstavě MOTOCYKL 2015 na holešovickém výstavišti. Ing. Novák (AutoSAP) vysvětlil systém a pravidla státní podpory výstav. Připomněl motocyklové výstavy INTERMOT 2016 (Kolín nad Rýnem) a EICMA 2015 (Miláno) zasedání představenstva AutoSAP Představenstvo AutoSAP zasedalo v Průhonicích před zasedáním rady ředitelů. Na programu byly tyto body: 1. Kontrola úkolů V tomto bodě představenstvo projednalo stav novely zákona o odpadech, situaci při získávání nových členů AutoSAP a výsledky dotazníkové akce k problematice vědy, výzkumu a inovací a lidských zdrojů. 2. Zajištěnost 85. rady ředitelů Představenstvo bylo ředitelem sekretariátu informováno o defi nitivním programu 85. zasedání rady ředitelů. 3. Organizační záležitosti, různé Představenstvo schválilo zapojení AutoSAP do iniciativy Industrie 4.0, partnerství konference Partnerství (Plzeň, ), delegáty na sněm HK ČR ( ), účast AutoSAP na MSV Brno 2015, spolupráci na konferenci Očekávaný vývoj autoprůmyslu v ČR a střední Evropě ( ) a účast lektorů AutoSAP na semináři OS KOVO ( ). Nebyla schválena participace AutoSAP na výstavě Autoshow 2015 v Praze a účast AutoSAP na výstavě Equip Auto 2015 v Paříži. Zasedání rady ředitelů oživily workshopy Zasedání 85. rady ředitelů se konalo v Průhonicích. Součástí zasedání byly tři workshopy na témata Technické vzdělávání, Výzkum a vývoj a Vnitřní a vnější komunikace. Závěry z workshopů budou sloužit jako vodítko pro další činnost AutoSAP. Členové AutoSAP naleznou podklady a prezentace na Vstup pro členy. V rámci formálního zasedání rada ředitelů: A. Schválila 1) Výsledky hospodaření AutoSAP za rok z činnosti AutoSAP ZAS 2/2015 / 5

8 Z činnosti AutoSAP B. Vzala na vědomí: 1) Zprávu revizní skupiny a výsledky hospodaření ODETTE za rok 2014 a čerpání zvláštního fondu v roce ) Výsledky mediální analýzy obrazu AutoSAP. 3) Závěry z pracovních workshopů v rámci zasedání. 4) Informaci výkonného ředitele Moravskoslezského automobilového klastru L. Glogara o programu polytechnické výchovy v mateřských školách, stavebnici Kit4Kid a školících systémech Technika v pohybu. Petra Mašínová (CEO, Newton Media) prezentovala Mediální analýzu obrazu AutoSAP. Účastníci workshopu k vnitřní a vnější komunikaci, který vedl A. Šípek (zcela vpravo). Vedoucí workshopů informovali o jejich závěrech plenární zasedání rady ředitelů. V případě workshopu k výzkumu a vývoji tak učinil člen představenstva K. Luňáček (Mecas ESI). ZAS 2/2015 / 6 z činnosti AutoSAP

9 Další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělání prezentace stavebnice Kit4Kid AutoSAP se aktivně zapojuje do Roku průmyslu a technického vzdělávání. Dalším příkladem byla prezentace dřevěné stavebnice pro mateřské školy, kterou pro účastníky zasedání rady ředitelů zajistil člen AutoSAP, Moravskoslezský automobilový klastr - MAK (www.autoklastr.cz). Cílem polytechnické stavebnice Kit4Kid (www.autosap.cz/sfi les/zzzz-kit4kid-ref.pdf) je zábavnou formou seznamovat již nejmenší děti s technikou, pěstovat u nich elementární zručnost a radost z vlastnoručně sestaveného auta, rakety nebo letadla. AutoSAP podporuje zájem o techniku a technické vzdělávání na všech stupních škol. Tedy i na mateřských školách, protože právě zde se vytváří základní pozitivní vztah k technice. AutoSAP využívá každé příležitosti k propagaci Roku průmyslu a technického vzdělávání. Auto sestavené z prvků stavebnice Kit4Kid. Ing. J. Hanáková, projektová manažerka MAK ochotně poskytovala informace o stavebnici i další projektech MAK v oblasti polytechnické výchovy a technického vzdělávání. MAK inicioval rozvoj polytechnické výuky v mateřských školkách (MŠ). Ve spolupráci s VŠB TUO připravil projekt Svět v pohybu, jehož nosnou části je zmíněná originální polytechnická stavebnice Kit4Kid. Jako konstrukční materiál bylo po konzultacích s MŠ použito dřevo, materiál, se kterým si děti nejraději a nejdéle vydrží hrát. Stavebnice je složena z relativně malého počtu dílů, ale s ohledem na tvar a koncept (rozložení děr v dílu) poskytuje možnost tvorby neomezeného množství variant modelů. Nosnými prvky jsou krychle, kvádr, válec, výseč válce, kruh, jehlan, obdélník a dále tyče a originální systém fi xace pomoci dřevěných pojistných kroužků ( ségrovek ). Z dílů lze tvořit technické detaily, ale také složité systémy - modely pro pohyb na zemi, ve vodě a ve vzduchu. Stavebnice je k dispozici v provedení pro vnitřní používání a venkovní používání ve dvou rozměrových velikostech: menší (modul 140 mm) a větší (modul 250 mm). Moravskoslezský automobilový klastr je vlastníkem autorských práv ke stavebnici a průmyslového vzoru, zajišťuje objednávky a objednávky školícího kursu. Kontaktní osoba: Ing. J. Hanáková, z činnosti AutoSAP ZAS 2/2015 / 7

10 Naše inovace Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě Jak jsme již informovali v minulém čísle ZAS, světová premiéra nové Škody SUPERB se za účasti 800 VIP, celebrit a novinářů odehrála 17. února 2015 v Praze. Odborné veřejnosti se tento vůz představil o dva týdny později na slavnostním večeru Volkswagen Group Night v Ženevě v předvečer ženevského autosalonu. Vůz se vyrábí v závodě Škody Auto v Kvasinách. Nový Superb je dlouhý 4861 mm, široký 1864 mm a vysoký 1468 mm. Rozvor činí 2841 mm. Výsledkem je v porovnání s předchozí generací větší prostor pro posádku. Řidič a spolujezdec mají o 39 mm větší šířku ve výšce loktů a více místa nad hlavou. Prostor před koleny vzadu (157 mm) a nad hlavou (980 mm) je výrazně větší než u jiných vozů v tomto segmentu. Zavazadlový prostor vzrostl na 625 litrů. Celková hmotnost jednotlivých modifi kací se pohybuje mezi 1920 kg a 2245 kg. Pro vozy Škoda jsou charakteristické velmi praktické detaily Simply Clever. Superb třetí generace jich nabízí 29. Jako první vůz značky Škoda má nový Superb adaptivní regulaci podvozku Dynamic Chassis Control (DCC) včetně volby jízdního profi lu. V nabídce je automatická třízónová klimatizace. K dispozici je panoramatická střecha s elektricky otevíraným a posuvným střešním oknem, nezávislé topení, vyhřívané sedačky, bezdrátově vyhřívané přední sklo a elektricky ovládané páté dveře, které je možno doplnit o virtuální pedál. Vůz je vybaven novým parkovacím asistentem (Park Assist). Příjemným komfortním prvkem jsou dva deštníky v předních dveřích. Velmi rozsáhlá je nabídka bezpečnostních systémů: multikolizní brzda, systémy Front Assist včetně funkce nouzové brzdy City, Adaptive Cruise Control (adaptivní tempomat s automatickou regulací odstupu), Crew Protect Asisst (proaktivní ochrana posádky), Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdních pruzích), Traffi c Jam Assist (asistent pro jízdu v kolonách), Blind Spot Detect (varování před vozy v mrtvém úhlu), Rear Traffi c Alert (asistent pro vyjíždění z parkovacího místa), Emergency Assist (asistent pro případ nouze), Driver Alert (identifi kace únavy řidiče), Speedlimiter (omezovač rychlosti), Travel Assist (rozpoznávání dopravních značek), asistent pro rozjezd do stoupání, elektronická kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a dynamicky odstíněné dálkové světlo Smart Light Assist. ZAS 2/2015 / 8 naše inovace

11 Prostřednictvím rozhraní SmartGate lze pomocí mobilních zařízení sledovat a následně využívat data o vozidle. K dispozici je přístup k vysokorychlostnímu internetu s bezdrátovým připojením mobilních zařízení k internetu. Aplikací ŠKODA Media Command App umožňuje ovládat systém infotainmentu také ze zadních sedaček pomocí tabletu. Zákazníci si mohou vybrat mezi pěti benzinovými motory TSI (92 kw až 206 kw) a třemi naftovými motorizacemi se vstřikováním common-rail (88 kw až 140 kw). Agregáty splňují emisní normu Euro 6. Jsou vybaveny systémem Start-Stop a rekuperací brzdné energie. S výjimkou základní benzinové motorizace 1,4 TSI (92 kw) jsou pro všechny agregáty k dispozici dvouspojkové převodovky DSG. Čtveřice motorů 1,4 TSI/110 kw, 2,0 TSI/206 kw, 2,0 TDI/110 kw a 2,0 TDI/140 kw je v nabídce i s variantou pohonu všech kol na bázi spojky Haldex 5. generace. Ekoinovace verifikované TÜV SÜD Czech snižují emise vozidel Mezi prioritní cíle Evropské unie patří snižování emisí CO 2 způsobených dopravou. Evropské předpisy stanovují průměrnou hodnotu těchto emisí u vozidel prodaných v roce 2020 na 95 g CO 2 /km. Emise CO 2 jsou přímo závislé na spotřebě pohonných hmot. Proto se automobilky i jejich dodavatelé intenzivně snaží snižovat spotřebu paliva. Nad automobilkami překračujícími stanovenou hranici visí hrozba fi nančních sankcí. Proto se počítá doslova každý gram. Současné metodiky měření spotřeby však nejsou schopny vyhodnotit přínos některých inovací, které při skutečném provozu spotřebu paliva snižují. Jelikož například probíhá měření spotřeby paliva s vypnutými světlomety, na změřených hodnotách se náhrada klasických žárovek například LED zdroji neprojeví. Při běžném provozu však ano. Proto Evropská komise (EK) zveřejnila metodiku, která umožňuje dodatečné započtení přínosu inovativních technologií ke snížení emisí CO 2. Každá ekoinovace musí projít schvalovacím procesem EK. TÜV SÜD Czech jako nezávislá technická zkušebna je součástí tohoto procesu. Podmínkou schválení je, že technologie nesmí být součástí standardního evropského jízdního cyklu (NEDC), kterým se dnes stanovují spotřeba a emise CO 2, ale musí mít přímý vliv na snížení spotřeby. informace ZAS 2/2015 / 9

12 Naše inovace Dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovací Nařízení Evropské komise č. 443/2009 stanovuje podstatu věci. Jeho prováděcí předpis stanovuje postup od podání žádosti až po schválení. Žádost o schválení podává výrobce přímo EK. K žádosti musí být přiložena Ověřovací zpráva, kterou vypracoval nezávislý a autorizovaný subjekt (tj. technická zkušebna jako TÜV SÜD Czech). K žádosti musí být dále přiložena metodika zkoušky, kterou byla ověřena inovativní technologie. Výrobce má dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovativní technologie. Pro vybrané druhy specifi kované v technických pokynech lze zvolit prokázání výpočtem - tzv. zjednodušený přístup. Jinak se využívá úplný přístup, kterým se ověřují požadované vlastnosti vozu z hlediska emisí CO 2. Po schválení obdrží daná ekoinovace patřičný kód. Evropská komise umožňuje odpočet emisí CO 2 až do výše 7 g CO 2 /km. Inovativnost se prokáže tím, že v rozhodném roce 2009 nebylo touto technologií vybaveno více než 3 % všech nových zaregistrovaných osobních automobilů. Uznané ekoinovace v Evropě Celý postup je zřejmý z dosud uznaných ekoinovací, jako např. zapouzdřený motorový prostor od automobilky Daimler, alternátor s vyšší účinností od společnosti Valeo, řízení stavu nabití baterie u hybridních vozidel s využitím GPS od fi rmy Bosch, používání LED diod v některých funkcích osvětlení vozidla u značky Audi a další. Webasto přeměňuje solární energii na elektrickou energii Jednou z uznaných ekoinovací, na které spolupracovala fi rma TÜV SÜD Czech, je projekt solární střechy nabíjející akumulátor od fi rmy Webasto. Fotovoltaický panel přeměňuje solární energii na elektrickou energii, která se ukládá v akumulátoru vozidla. Tuto ekoinovaci schválila EK 18. listopadu 2014 na základě podané přihlášky a ověřovací zprávy TÜV SÜD Czech. Zprávu vypracoval tým složený z expertů na emise z divize Auto Service a expertů na solární systémy z divize Industry Service. Díky mezioborové spolupráci bylo možno posoudit návrh společnosti Webasto a ověřit, že přínos solární střechy pro uvedený příklad dosáhl u zážehového motoru 2,3 g CO 2 /km a u vznětového 1,6 g CO 2 /km. Tyto hodnoty převyšují požadavek EK na snížení alespoň o jeden gram CO 2 na kilometr. Ve světle zvyšujících se požadavků EK na snižování emisí CO 2 způsobených dopravou můžeme v budoucnu očekávat více podobných projektů. Vzhledem k tomu, že inovativní přístupy a ochrana životního prostředí se nachází v jádru hodnot společnosti TÜV SÜD Czech, odborníci naší společností jsou plně připraveni je přivítat na svět. BRANO a.s. pracuje na projektu MQB-B Zámek 5. dveří MQB-B. Projekt zámku 5. dveří MQB-B a přitahovače je svým objemem velmi rozsáhlý. Dodávat se bude do celkem dvanácti destinací (z Hradce nad Moravicí do jedenácti + jeden projekt z Číny do Číny ), a to v šesti variantách. Ve hře je dvacet modelů aut. Roční dodávky by měly dosáhnout až 1,4 milionu kusů ročně v Evropě a 600 tisíc v Číně. U aktuátoru pak budou dodávky v Evropě činit 900 tisíc kusů ročně a v Číně 200 tisíc kusů. Aktuátor, stejně jako zámek 5. dveří jsou velmi složité projekty, uvádí vedoucí projektového týmu Václav Juříček. Nominaci má BRANO od konce minulého roku. Vývojáři nyní řeší výběrové řízení na dodávku nové klimatizované komory s externím boxem pro testování projektu zámku 5. dveří MQB-B a přitahovače. Montáž bude probíhat na SBU DS, kde budou instalovány nové lisovací stroje. Tento projekt se týká konkrétně koncernu Volkswagen, a to vozů VW, Audi, Škoda Auto a Seat. Objeví se však i ve vozech Bentley, dodává Václav Juříček. Sériová výroba začne začátkem příštího roku. ZAS 2/2015 / 10 informace

13 Centrální dispečink CNG stanic v Motoru Jikov Nepřetržité sledování všech velkých stanic CNG umožní společnosti Motor Jikov nový centrální dispečink CNG stanic. V podstatě se jedná o počítač se speciálně vyvinutým softwarem, který bude prostřednictvím internetu propojen online s našimi plnicími stanicemi CNG, které máme instalované v České republice. Připojeny budou stanice MJ Variant Plus a MJ Compact Plus v areálu Motoru Jikov a samozřejmě všechny vybudované velké veřejné stanice, objasnil ředitel divize Speciální obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiří Slíva. Prostřednictvím dispečinku bude možné kromě monitorování provozu stanic i jejich základní ovládání na dálku. Uvidíme ihned poruchové stavy, chybové zprávy, požadavky systému, provozní parametry a další informace. To nám umožní bezprostředně reagovat na případné podněty a tím výrazně zlepšit naše servisní a provozní služby, což samozřejmě opět povede k naší vyšší konkurenceschopnosti v této oblasti obchodu, zdůraznil Jiří Slíva. MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává na trh kompletní sortiment plniček CNG a také provádí jejich servis, provádí projekční, engineeringové a stavební práce a zajišťuje fi - nancování výstavby a provozu. Kromě dodávky malých a vnitropodnikových plniček pokračuje v budování veřejných plnicích stanic CNG. V loňském roce otevřela fi rma stanice v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově. Letos dokončila stavbu plničky u dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku a plánuje dalších šest veřejných čerpacích stanic. MOTOR JIKOV GROUP využívá automobily a vysokozdvižné vozíky s pohonem na CNG ve své fi remní fl otile, kde tvoří více než polovinu všech vozidel. Roční úspora nákladů na pohonné hmoty přesahuje dva miliony korun. informace Plnicí stanice CNG MJ Variant Plus instalovaná v areálu fi rmy MOTOR JIKOV v Českých Budějovicích letos v únoru. MOTOR JIKOV jde příkladem ve využívání CNG a ročně tak spoří 2 mil. Kč. ZAS 2/2015 / 11

14 Informace MOTOR JIKOV pořídil průběžný tryskač pro úpravu přírub alternátorů Sériovou výrobu přírub pro nové alternátory desáté generace a zadní přírubu startéru společnosti Mitsubishi Electric zahájí divize Tlaková slévárna společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a. s. na konci léta. Příprava a investice do strojového vybavení však probíhá intenzivně již rok. Nejnověji pořídila společnost za 5,5 milionu korun průběžný tryskač značky Rösler, který využije při apretaci vysokotlakých hliníkových odlitků. Tryskač, který nám umožní apretovat příruby pro alternátory, byl jednou z nezbytných investic k lokalizaci projektu Mitsubishi na Tlakové slévárně. Další investicí bylo pořízení vysokotlakého robotizovaného pracoviště COLOSIO s uzavírací silou 1000 tun. V investicích budeme pokračovat i letos, v plánu máme proinvestovat sto milionů korun, uvedl generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Odlitky tělesa desáté generace alternátorů Mitsubishi, které se objeví například ve vozech automobilky PSA. Výrobu startérové příruby rozjíždíme v současné době, u alternátorové počítáme se startem na přelomu srpna a září. V Evropě by se měla fi rma Mitsubishi Electric stát dvorním dodavatelem alternátorů a startérů pro automobilku PSA, uvedl ředitel pro projektové řízení MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil. Průběžný tryskač pořízený v rámci projektu Rozšíření technologického výrobního centra programu Potenciál Operačního programu podnikání a inovace bude v postupných krocích využíván i pro další projekty a tryskání stávajících výrobků. Mezi ty patří především odlitky válců pro motorové pily pro fi rmu Mahle a celá skupina odlitků pro výrobce nákladních automobilů Scania, doplnil Tomáš Prášil. ZAS 2/2015 /12 informace

15 Sektorová rada pro strojírenství podporuje technické vzdělávání a přináší firmám i zaměstnancům nové možnosti Zaměstnavatelé a vzdělavatelé se sdružili do 29 sektorových rad a vytvářejí Národní soustavu kvalifi kací (NSK). Díky ní získávají uchazeči o práci možnost zvýšit si svou odbornost a obdržet kvalifi kační doklad, který personalisté akceptují. Zaměstnavatelé zase dostávají jistotu, že je zaměstnanec řádně a dostatečně kvalifi kován. Na tvorbě NSK se spolupodílí Sektorová rada pro strojírenství. Kromě toho se soustředí i na další aktivity, jež přispívají ke zvýšení prestiže technických oborů. Členové sektorové rady z významných strojírenských podniků, organizací a škol, jako MOTOR JIKOV Group, ŠKODA AUTO, Jihostroj, AutoSAP, SPŠ Uherský Brod a VOŠ a SPŠ automobilní a technická, České Budějovice, se účastní různých konferencí, workshopů a akcí, na nichž přispívají svými zkušenostmi a náměty k řešení. Dokladem úspěšného působení Sektorové rady pro strojírenství je vyhodnocení práce sektorových rad, v němž jako jediná získala čtyřikrát po sobě excelentních výsledků. Sektorová rada pro strojírenství zpracovala 63 kvalifi kací. Strojírenské kvalifi kace poskytuje více než 330 autorizovaných osob, u nichž se uskutečnilo přes tisíc zkoušek z profesních kvalifi kací. Největší zájem je o profesní kvalifi kace Obsluha CNC obráběcích strojů, Montér ocelových konstrukcí a Zámečník. Ředitelka pro lidské zdroje společnosti MOTOR JIKOV Group a předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství Věra Vrchotová doplňuje: Jsme první společností, která NSK implementovala do personálních procesů. NSK využíváme při inzerování volných pracovních pozic. Akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifi kace. Profesní kvalifi kace jsme zapracovali do popisů pracovních pozic, popisů činností v katalogu profesí a do adaptačního plánu. Jsme autorizovanou osobou pro několik strojírenských profesních kvalifi kací. Svým zaměstnancům nabízíme získání osvědčení o zkoušce z profesní kvalifi kace. Tím zvýšíme jejich hodnotu pro nás i pro celý trh práce. Sektorová rada pro strojírenství spolupracuje i na dalších projektech, jako byla kupříkladu Národní soustava povolání, UNIV 3 nebo nově Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu. Více podrobností naleznete na webových stránkách a Členové Sektorové rady pro strojírenství s diplomy za získání excelence. informace ZAS 2/2015 / 13

16 Evropská unie a my Co nového u evropských výrobců motocyklů Evropské motocyklové výrobce sdružuje asociace ACEM. AutoSAP je členem této asociace společně s dalšími 17 národními sdruženími a svazy a 14 výrobci motocyklů, mopedů, tříkolek a čtyřkolek. Odhaduje se, že motocyklový průmysl v EU zajišťuje pracovních míst. Koncem února ACEM publikoval prohlášení, že vítá plány Evropské komise na rozvoj infrastruktury pro vozidla s alternativními pohony. V roce 2014 však pouze 1-2 % motocyklů registrovaných v EU mělo alternativní nebo elektrický pohon. Výrobci motocyklů proto požadují stejnou podporu jako výrobci automobilů: hustší síť dobíjecích/čerpacích stanic, větší fi nanční podporu výzkumným projektům a poskytování relevantních pobídek zákazníkům. 26. března 2015 ACEM znovu zvolila svým prezidentem Stephana Schallera, prezidenta společnosti BMW Motorrad. Stalo se tak na valné hromadě konané ACEM v italské Florencii. Hostitelem byla společnost Piaggio. Novým členem asociace se stala fi rma MV Agusta. Stephan Schaller byl znovu zvolen prezidentem ACEM. Lze zastavit soubor pohledávek? Právní servis Čerpá-li podnikatel úvěr, často jej zajišťuje zástavním právem a jako zástavu používá své pohledávky. V praxi se vyvinul způsob zajištění tzv. souborem pohledávek, např. všemi pohledávkami z obchodního styku apod. Nový občanský zákoník takový způsob zajištění podporuje a nestaví se mu do cesty. Ve vztahu k budoucím pohledávkám dokonce odpadá nutnost uzavírání dodatků obsahujících seznamy nových pohledávek vzniklých v mezidobí, pokud je vymezení budoucích pohledávek v zástavní smlouvě dostatečně určité. Je však třeba si uvědomit, že soubor pohledávek není v drtivé většině případů hromadnou věcí a podle stanoviska Notářské komory z července 2014 tak nemůže být zástava k souboru pohledávek zapsána do Rejstříku zástav. Jelikož však občanský zákoník umožňuje zastavit pohledávku dvěma způsoby: buď prostou smlouvou, anebo zápisem do Rejstříku zástav, vyvstává pro praxi jedno nebezpečí číhající v 1371 odst. 3 nového Občanského zákoníku: dá-li dlužník jednotlivou pohledávku jinému zástavnímu věřiteli do zástavy sice později, než byla zastavena v souboru s jinými, avšak zápisem do Rejstříku zástav, přeskočí tento nový zástavní věřitel v čase prvního zástavního věřitele, jehož zástavu tvoří soubor pohledávek. ZAS 2/2015 / 14 evropská unie a my/právní servis

17 Právní servis Jak se lehce (ne)stát obětí vyděračů V průběhu minulých let, ale i v nedávné době byla medializována zpráva, že vysoce organizovaná česká skupina podnikatelů a právníků v Česku úspěšně vydírá některé dodavatele automobilek. Scénář je ve všech známých případech podobný. Skupina ovládne subdodavatelskou fi rmu, vyvolá soudní spor pro nějakou drobnost či fi ktivní pohledávku a zablokuje tím výrobu své oběti. Postiženým fi rmám tak reálně hrozí řetězové ochromení celé výroby. Jakékoliv prostoje a zpoždění jsou v automobilovém průmyslu draze sankcionovány. Na to vyděračská skupina vsází. Přiložený obrázek ukazuje, jak tento zločinný záměr funguje. Organizovaná skupina vyděračů získá kontrolu nad menší subdodavatelskou fi rmou, a tím také i přímý přístup k originálním formám pro odlévání dílů, které jsou subdodavatelům k výrobě poskytnuty automobilkou. Tyto formy jsou v krátké době prakticky nenahraditelné a pro postiženou fi rmu tak mají nevyčíslitelnou hodnotu. Forma, kterou kalibruje a schvaluje automobilka, bývá na určitý světový region přidělena jen jedna. Poté, co je subdodavatelská fi rma ovládnuta vyděračskou skupinou, ovlivní územní soudní příslušnost změnou ofi ciální adresy a následně vyvolá s dodavatelem soudní spor pro nějakou banalitu. Z toho titulu hlavnímu dodavateli záhy oznámí, že nebude dodávat příslušné díly. Subdodavatel ovládaný vyděrači přitom má odlévací formu stále ve svém držení, byť je zapůjčená. Hlavní dodavatel tak nemá operativní možnost rychle zřídit alternativní výrobu takových součástek jinde. Zatímco fi rma koupená vyděrači má minimální hodnotu, potenciální řetězové následky z pozastavení výroby by byly obrovské. Jak se ale nestát obětí? Nejdůležitější je prevence. Podle našich zkušeností určitě stojí za to věnovat energii preventivnímu důslednému monitorování ekonomického stavu subdodavatelů a, pokud možno, smluvně podchytit jeho závazek tyto informace v potřebné míře pravidelně poskytovat do určité míry podobně, jako to činí banky poskytující úvěr, říká Michael Mullen, vedoucí partner PwC Legal pro region střední a východní Evropy, který se s podobnými vyděračskými aktivitami setkal a několikrát úspěšně pomáhal svým klientům se s těmito záležitostmi vyrovnat. Z právního pohledu pak existuje několik mechanismů, které mohou sloužit jako určitá forma prevence v podobných případech, například důsledné trvání na vlastnickém titulu k odlévacím formám včetně vyloučení možnosti, že subdodavatel k těmto formám uplatní z jakéhokoli důvodu zadržovací právo, případně zástavu odlévacích forem a její zapsání do registru zástav. Dalším možným nástrojem je neodvolatelná plná moc pro úkony spojené s formami a neodvolatelný souhlas s přístupem do provozovny subdodavatele, udělený za účelem monitorování stavu forem a dodržování pravidel pro jejich užívání. Velice užitečná je také pravidelná kontrola subdodavatelů: jejich vlastnictví ve veřejných rejstřících, kontrola zda, a kolikrát byl na dodavatele podán insolvenční návrh, zda návrhy vykazují znaky šikanózních návrhů (neboli účelové snahy o vyvolání insolvence), případně pravidelná analýza dat z veřejných zdrojů za účelem posouzení rizika hrozícího úpadku u dodavatele. Díky dostupnosti dat v rejstřících je možné vykonávat kontinuální, automatické monitorování vybraných rizikových dodavatelů v obchodním rejstříku na změny vlastnictví, statutárního orgánu, dozorčí rady, adresy, nebo z pohledu nespolehlivosti plátce DPH a také v insolvenčním rejstříku na návrhy podané na konkrétní seznam dodavatelů. Je potřeba mít ale na paměti, že jako v jiných oblastech podvodníci se vždy snaží být o krok napřed a jsou velice kreativní, takže se dají očekávat i jiné přístupy. V každém případě, štěstí přeje připraveným Pavel Jankech, PricewaterhouseCoopers Česká republika Marek Kreisl, PricewaterhouseCoopers Legal, advokátní kancelář právní servis ZAS 2/2015 / 15

18 Z podnikového tisku Klíčové hodnoty v praxi Tento příběh je o Výzvě, Spolupráci, Zákaznících, ale zejména o Lidech a jejich přístupu ke každodenním úkolům. Před několika dny se porouchal jeden ze dvou návštěvnických vláčků. Přestaly mu fungovat brzdy. Technici z Finální montáže a z Údržby vláček rozebrali, prozkoumali a zjistili, že bude potřeba objednat náhradní díly až v Koreji, což by byla ztráta několika měsíců. Naši technici se pokusili o zdánlivě nemožné a brzdový systém opravili s pomocí dostupných součástek a materiálů, takže se vláček po týdnu vrátil zpátky do plného provozu. Velké díky všem, kdo z Finální montáže a Údržby pomohli! Převzetí Výročních cen města Na slavnostním večeru v Šemberově divadle byly uděleny Výroční ceny města Vysoké Mýto za rok Cenu Za sponzorství společenských aktivit obdržela naše společnost Iveco Czech Republic za fi nanční podporu slavnostního otevření Muzea českého karosářství, za podporu vysokomýtských škol, sportovních klubů, neziskových sociálních a kulturních organizací a spolků. MOTOR JIKOV pomáhá vylepšovat opařanskou dětskou nemocnici Šek na sto tisíc korun předal generální ředitel MOTOR JIKOV Group Miroslav Dvořák ředitelce Dětské psychiatrické nemocnice Ivě Hodkové. MOTOR JIKOV pomáhá nemocnici od roku Finančně podporuje rehabilitačně resocializační programy. Letos využije nemocnice peníze na nákup fl orbalové podlahy do bývalé prádelny. Zástupci firmy ČZ podali představitelům odborů informace o výsledcích hospodaření v roce informoval členy výboru OS KOVO vedoucí controllingu Ing. J. Pěnkava o hospodářských výsledcích roku 2014 a J. Pavlíček o vývoji mezd. Za první dva měsíce 2015 není situace příznivá vlivem sankcí uvalených na Rusko z důvodu ukrajinského konfl iktu. Těžko je předvídat, jaký bude vývoj v nejbližším období. Čin roku 2014 pro Janu Mikulovou Ocenění Čin roku 2014 udělilo vedení BRANO GROUP key account manažerce Janě Mikulové. Zvítězila v konkurenci ostatních Činů měsíce 2014 za získání následných projektů Grifftaster a vyjednání důležitých podmínek se zákazníkem. Pneumatika ContiPremiumContact 5 získala nejvyšší ocenění Letní pneumatika ContiPremiumContact 5 získala nejvyšší hodnocení v dalších aktuálních testech. Jedním z nich byl prestižní test 35 pneumatik organizovaný předními autokluby z Německa, Rakouska a Švýcarska společně se spotřebitelskou organizací Stifftung Warentest. Pneumatika ContiPremiumContact 5 v rozměru 185/60 R 14 pro kompaktní vozy zaznamenala nejlepší výsledky v ovladatelnosti na vodě a na suchu a předvedla dobré vlastnosti na mokru. Experti na pneumatiky ji charakterizovali jako velice vyváženou letní pneumatiku. Informace B. Wojnara a J. Povšíka zaměstnancům Na výroční tiskové konferenci byly zveřejněny hospodářské výsledky společnosti ŠKODA AUTO za rok Proto nám dovolte, abychom vás naše zaměstnance hned vzápětí společně informovali o variabilním bonusu za uplynulý rok. Pokořili jsme rekordní hranici 1 milionu vyrobených vozů a i proto variabilní část bonusu dosáhne rekordní hodnoty Kč. Bonus bude vyplacen v květnu. Celkový letošní bonus v průměru dosáhne rekordních Kč. Je to férová odměna za vysoký výkon, který vy zaměstnanci ŠKODA AUTO dlouhodobě podáváte a patří vám za něj naše poděkování. Vize nula: Již žádné nehody a žádná další úmrtí Výstražné systémy vybočení z jízdního pruhu, systémy mrtvého úhlu, tempomat asistenční systémy jsou stále častější a chytřejší. Až nastane doba plně automaticky řízených aut, budou roční statistiky nehod minulostí? Ne, autonomní řízení neznamená konec nehod. Autům se budou dostávat do cesty neočekávané předměty a kolize budou nevyhnutelné. Evropská komise stanovila pro program Vize nula cílový rok Dochází k plynulému přechodu od částečně k úplně autonomnímu řízení. Spotřebitel si ani nevšimne, že systémy budou fungovat automaticky po dlouhou dobu a ve stále více oblastech aplikace. ZAS 2/2015 /16 z podnikového tisku

19

20

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů Přes

Více

ŠKODA KAROQ: tajemství odhalena!

ŠKODA KAROQ: tajemství odhalena! ŠKODA KAROQ: tajemství odhalena! Dlouhá cesta nového modelu ŠKODA napříč Evropou vyvrcholila ve čtvrtek večer v moderním výstavním sále Artipelag ve švédském Stockholmu. ŠKODA KAROQ se přestal ostýchat,

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace

CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV. profil / partnerství / aplikace CNG plnicí technologie MOTOR JIKOV profil / partnerství / aplikace Since 1899 800 zaměstnanců Profil export do 26 zemí 1,3 mld. obrat Kč Amerika Asie Evropa Oceánie Tradice společnosti MOTOR JIKOV Group

Více

NOVÁ ŠKODA KODIAQ DATA A FAKTA

NOVÁ ŠKODA KODIAQ DATA A FAKTA NOVÁ ŠKODA KODIAQ DATA A FAKTA DESIGN Nový, atraktivní designový jazyk značky ŠKODA přichází do segmentu velkých SUV Rozeznatelný na první pohled díky skvělé souhře elegantních linií, dynamických křivek

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 03.12.2010 Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Obsah

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu Nejkrásnější způsob, jak řídit praktický automobil Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu / Ohromující design překypující emocemi / Inovace jako například přední LED světlomety / Příkladná dynamika

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Tisková zpráva Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Září 2012 PI 7811 Zvýšení hospodárnosti a

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK

PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK PRVENSTVÍ PIRELLI V TESTECH LETNÍCH PNEUMATIK Období teplejšího počasí je před námi, a tak je ten správný čas k testování produktů určených pro léto. Zkušení testovací jezdci významných automobilových

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Scout Připravena na každou cestu odolná ŠKODA Octavia Scout. Vnější zrcátka s automatickým sklápěním se po přidržení tlačítka uzamčení na dálkovém ovládání samočinně sklopí.

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Prof. Dr. h.c. WINFRIED VAHLAND PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA Ženevský autosalon 2013 2 Prof. Dr. h. c. Winfried Vahland, předseda představenstva ŠKODA AUTO, Výroční tisková konference 20. března 2013 Nové trhy,

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr.

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Ceník Nový Sharan Zdvihový objem (l) 2,0 TDI BMT 2,0 TDI BMT 4MOTION 2,0 TDI BMT Převodovka Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 5.0 110 (150) 910 900 940 900 5.6 110 (150) 970 900 1 000 900 5.3

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč878,600 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Technik prodeje osobních automobilů (kód: M)

Technik prodeje osobních automobilů (kód: M) Technik prodeje osobních automobilů (kód: 23-122-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Prodejce motorových

Více

KOMPLETNÍ SORTIMENT* * Akce se nevztahuje na kompresory a plničky klimatizace a jejich příslušenství.

KOMPLETNÍ SORTIMENT* * Akce se nevztahuje na kompresory a plničky klimatizace a jejich příslušenství. ELITNÍ CENY TÝDNE 21. 11. 27. 11. 2016 47/2016 50% SLEVA KOMPLETNÍ SORTIMENT* * Akce se nevztahuje na kompresory a plničky klimatizace a jejich příslušenství. Vážení zákazníci, v týdnu od 21. 11. do 27.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů

EUROPART CZ. Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí. V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Školení pro zákazníky 2015 - II. pololetí V této brožurce najdete termíny technických školení firmy EUROPART a našich dodavatelů Slovo úvodem... Vážení zákazníci společnosti EUROPART, také v roce 2015

Více

ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI

ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI ŽIVOT VE MĚSTECH ZAŽÍVÁ REVOLUCI 4.10.2016 Veronika Svobodová Area Fleet Manager CZ and SK MĚSTA V ROCE 2025 2 % 50 % 70 % 75 % ÚZEMÍ POPULACE HDP SPOTŘEBA ENERGIE VÝZVY kvalita ovzduší / zdraví veřejná

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan

Statistický projekt. Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef. Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Statistický projekt Název projektu: V jakých jezdíme automobilech. Autoři: Beneš Tomáš, Budka Josef Oponenti: Bahenský Pavel, Buzák Jan Cílem našeho statistického projektu je zjistit, jakým vozovým parkem

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč704,900 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Prezentace. Divize Auto

Prezentace. Divize Auto Prezentace Divize Auto Historie ČZ a.s. 1919 Založena pod jménem Jihočeská zbrojovka 1923 Výroba malých zbraní 1930 Výroba jízdních kol 1931 Výroba řetězů 1934 Výroba nářadí 1935 Výroba motocyklů 1954

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014 Porsche Classic Zajímavé produkty 1/2014 Je dobré vědět, že pro něco nenahraditelného existují originální náhradní díly. Více než 70 % všech vyrobených vozů Porsche stále jezdí. Staráme se o to, aby tomu

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení ALEX Original TRCH2000 s topením (Chladící výkon při 0 C = 2686W ) - pohon od motoru vozidla - střešní zapuštěná kondenzační jednotka, - bez el. přípojky, s topením do + 10 C - motorová

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG TECHNOLOGIE PLNĚNÍ CNG Král Václav Ing. Manažer prodeje CNG MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s. SÍŤ VEŘEJNÝCH ČERPACÍCH STANIC 61 stanic v ČR výhody Flexibilita a rychlost výstavby Dostupnost CNG i v místech,

Více

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010

Město Tábor. Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor. XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Město Tábor Zkušenosti s využitím pohonu na CNG ve městě Tábor XVII. Celostátní konference NSZM, Praha, 2.12. 2010 Obsah prezentace Co je CNG? Jak to v Táboře začalo Využití CNG v autobusové dopravě Využití

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC

Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC Energetická potřeba v koncepčních regionech pro projekt CEP-REC Obsah Struktura zprávy o energetické potřebě... 2 Příručka pro vypracování zprávy... 2 1 Přehled před modelováním energetické potřeby...

Více

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013 Praha, 11.listopadu 2013 S příchodem zimního období zveřejňují hlavní evropské a ruské automobilové časopisy testy zimních pneumatik, které srovnávají nejvýznamnější

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Obecné cíle a řešené dílčí etapy

Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Obecné cíle a řešené dílčí etapy 5.1.3. Nestacionární zkoušky motorů Ověření emisního chování vozidel při simulaci různých reálných provozních podmínek Verifikace spotřeby

Více

Nové Ducato. Nové Ducato

Nové Ducato. Nové Ducato Nové Ducato Vážení, Ducato představuje od svého prvního uvedení na trh v roce 1981 naprostou špičku v segmentu 2G. Krok za krokem je tento vůz inovován zaváděním nových funkcí a prvků. Nové Ducato nabízí

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caravelle Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ]

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ] Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/88 kw 1,6 TDI/88 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) 2,0 TDI/140 kw 2,0 TDI/140 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií

Více

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Kolín Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Předmětná lokalita I. Příprava strategické PZ Kolín Ovčáry na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002,

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN-ČISTÁ MOBILITA VAZBA NA ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN-ČISTÁ MOBILITA VAZBA NA ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN-ČISTÁ MOBILITA VAZBA NA ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE OBSAH PREZENTACE STATISTIKY VÝCHOZÍHO STAVU ALTERNATIVNÍCH POHONŮ V ČR A EU NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČISTÉ MOBILITY (NAP CM) NAVAZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č.09/2016. Pořízení osobního automobilu na CNG. Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, IČ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č.09/2016. Pořízení osobního automobilu na CNG. Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín, IČ Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ve smyslu 27 s uplatněním výjimky dle 31 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA č.09/2016 Pořízení osobního

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

Exkurze: 5. května 2010 Zpracoval: Stanislav Šír, O2

Exkurze: 5. května 2010 Zpracoval: Stanislav Šír, O2 Exkurze: 5. května 2010 Zpracoval: Stanislav Šír, O2 1 1. Výroba 1.1. Úvod Hlavní části karoserie v TPCA se vyrábí na lisovacím stroji. Materiál a jiné důležité věci k výrobě obstarává 200 dodavatelů.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Tisková zpráva, Strana 1 z 6

Tisková zpráva, Strana 1 z 6 Tisková zpráva, Strana 1 z 6 ŠKODA AUTO v roce 2013: Úspěšná realizace růstové strategie ŠKODA v roce 2013 dodala svým zákazníkům 920 800 vozů (2012: 939 200) Rekordní rok s osmi novými nebo zcela přepracovanými

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHEMIK-OPERÁTOR Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Klíčová finanční data 2012

Klíčová finanční data 2012 Klíčová finanční data 2012 Skupina ŠKODA AUTO dodávky zákazníkům v ročním porovnání 2012 2011 939 202 879 184 Skupina ŠKODA AUTO tržby celkem v ročním porovnání (mil. Kč) 2012 2011 262 649 252 562 Skupina

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ BOHDAN WOJNAR ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Úspěchy firmy zajišťují rekordní zaměstnanost Skupina ŠKODA zajišťuje celosvětově pracovní místa pro více než 28 500 zaměstnanců V České

Více

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) CENÍK KE KAŽDÉ VERZI KOMPLETNÍ SERVIS OPTIWAY NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA EURO6 Typ Motor POLOCOMBI (poloprosklené) 5-6 míst COMBI (prosklené) 5-6 / 8-9

Více