(obrazová příloha ke článku ze strany 8) Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě. Naše inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(obrazová příloha ke článku ze strany 8) Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě. Naše inovace"

Transkript

1

2 (obrazová příloha ke článku ze strany 8) Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě Naše inovace

3 Obsah ZAS 2/2015, ročník XXVI Světový autoprůmysl Dodavatelé pod tlakem globalizace Naši jubilanti TPCA oslavila 10 let výroby Z činnosti AutoSAP Zasedala Motocyklová sekce zasedání představenstva AutoSAP Zasedání rady ředitelů oživily workshopy Další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání - prezentace stavebnice Kit4Kid Naše inovace Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě Ekoinovace verifi kované TÜV SÜD Czech snižují emise vozidel BRANO a.s. pracuje na projektu MQB-B Centrální dispečink CNG stanic v Motoru Jikov Informace MOTOR JIKOV pořídil průběžný tryskač pro úpravu přírub alternátorů Sektorová rada pro strojírenství podporuje technické vzdělávání a přináší fi rmám i zaměstnancům nové možnosti Evropská unie a my Co nového u evropských výrobců motocyklů Právní servis Lze zastavit soubor pohledávek? Jak se lehce (ne)stát obětí vyděračů Z podnikového tisku Z podnikového tisku Uzávěrka čísla 30. března Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene Vážení čtenáři, březen 2015 byl ve znamení hned několika aktivit AutoSAP. Zasedalo představenstvo, rada ředitelů a motocyklová sekce. Součástí zasedání rady ředitelů byly kromě projednání nezbytných formálních záležitostí také tři workshopy s tématy Výzkum a vývoj, Technické vzdělávání a Vnitřní a vnější komunikace. Workshopy proběhly ve skutečně živé pracovní atmosféře. Jejich závěry budou sloužit pro nasměrování další činnosti AutoSAP. Zajímavým zpestřením rady ředitelů byla prezentace polytechnické dřevěné stavebnice pro mateřské školy. Jednalo se o další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělávání. Uvědomujeme si totiž, že vztah k technice je nutno budovat u dětí od nejútlejšího věku. Stavebnici Kit4Kid poskytl Moravskoslezský automobilový klastr. Podrobnosti se dočtete na následujících stránkách. Ing. Jiří Kyncl předseda redakční rady Název: Zpravodaj automobilového sdružení Vydává: Sdružení automobilového průmyslu Šéfredaktor: Ing. Jiří Kyncl Adresa redakce: Opletalova 55, Praha 1 Spojení: tel.: , fax: Internet: Grafi cká úprava: Propagační Atelier, Mazancova 3055, Praha 4 Tisk: BETIS s.r.o., Praha Běchovice Registrováno: ÚVTEI obsah ZAS 2/2015 / 1

4 Světový autoprůmysl Dodavatelé pod tlakem globalizace V březnu 2015 vyšla studie společností the Boston Consulting Group (BCG) a Fraunhofer IPA s názvem The Proximity Paradox. Studie se zabývá současným problémem automobilových dodavatelů, kteří se dostávají kvůli protichůdným požadavkům automobilových koncernů pod stále narůstající tlak. Na jedné straně musí dodavatelé snižovat náklady na výrobu, na straně druhé musí zajistit výstavbu nových závodů v zemích s rozvíjející se ekonomikou, tak aby byly blíže svým odběratelům. Nalézt správné vyvážení obou nároků bude jednou z nejdůležitějších organizačních výzev, kterým bude čelit celosvětový automobilový průmysl v příštích letech. Současná opatření nejsou dostačující. Výrobní síť roste stále rychleji, je komplexnější a ke snižování nákladů nedochází. Mnoho dodavatelů do této doby nezohledňovalo technologické trendy v rámci dlouhodobých výrobních plánů. Je důležité zlepšit organizační schopnosti fi rem, aby dosáhly optimalizace celosvětového výrobního procesu. Hlavním hnacím motorem současného transferu továren je dramatická změna v celosvětových požadavcích na automobily a lehká vozidla. V roce 2009 se nacházelo 53 % celosvětových automobilových prodejů a 56 % celosvětové automobilové produkce ve skupině vyspělých zemí, známé jako triáda ekonomik, zahrnující západní Evropu, USA a Japonsko. Do roku 2014 se jejich podíl prodejů a tržeb snížil na 46 %. Do roku 2019 se předpokládá další snižování, a to až na 40 %. Přesun továren bude mít podstatný dopad především na evropský automobilový průmysl. V Německu by mohlo být postiženo až (ze současných ) zaměstnanců automobilového průmyslu, z toho 7000 inženýrů a administrativních pracovníků. Z hlediska očekávané změny lokalizace hlavních strategických továren automobilových dodavatelů do roku 2020 největšího nárůstu (+150 %) dosáhne Čína. Východní Evropa zaznamená 50% navýšení. Studie obsahuje i doporučení autorů pro subdodavatele za účelem optimalizace a udržení konkurenceschopnosti. Celou studii naleznete na Zdroj: zpráva českého velvyslanectví Berlín, vypracovali PhDr. Tomáš Ehler, MBA a Bc. Martina Hájková, ZAS 2/2015 / 2 světový autoprůmysl

5 Naši jubilanti TPCA oslavila 10 let výroby Desku pro základní kámen odhalili Satoši Takae a Jean Pierre Chantossel, v době spuštění sériové výroby prezident a viceprezident TPCA. Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën 10. března 2015 ofi ciálně oslavila 10 let od zahájení výroby v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. Do závodu zavítali bývalí prezidenti a viceprezidenti automobilky, zástupci regionu a mateřských společností. Součástí programu bylo odhalení desky s milníky továrny. Mramorová deska ozdobí základní kámen továrny umístěný před vstupem do areálu mezi stromy zasazenými při zahájení výstavby v roce Lípa, platan a sakura symbolizují spojení tří kultur, které se díky TPCA u Kolína potkávají - české, francouzské a japonské. Desku pro základní kámen odhalili Satoši Takae a Jean Pierre Chantossel, v době spuštění sériové výroby prezident a viceprezident TPCA. Vozy z TPCA pro Kolínsko Další bývalí prezidenti a viceprezidenti předali v rámci oslav tři nové vozy z kolínské produkce. Dále předali šek na 2,3 milionu korun na regeneraci kolínského Kmochova ostrova. Novou Toyotu AYGO získala kolínská městská policie. Vozidlo strážníci využijí ke klasické kontrolní činnosti a k měření rychlosti. Nový Peugeot 108 dostal červenobílý hasičský lak a začne pomáhat záchranářům v regionu. Ve službách středočeských hasičů už jezdí 27 Peugeotů 107. Používají se pro výkon státního požárního dozoru, ke kontrolní nebo preventivní činnosti. Třetí vůz, Citroën C1, věnuje TPCA Městskému domovu důchodců v Kolíně. V současné době domov využívá téměř 80 klientů. Vůz bude sloužit nejen pro pracovní účely zaměstnanců, ale také pro širokou škálu služeb klientům, například pro odvoz k lékaři, na společenskou akci či k vyřízení nejrůznějších záležitostí na úřadech atd. Ředitel kolínských hasičů Vladimír Dynybyl. naši jubilanti ZAS 2/2015 / 3

6 Naši jubilanti Přeměnit Kmochův ostrov v kultivovaný, reprezentativní prostor, kde najdou možnost vyžití všechny věkové skupiny, je dlouhodobý záměr města Kolína. K jeho uskutečnění se při příležitosti 10. výročí zahájení výroby automobilka rozhodla pomoci částkou 2,3 milionu korun. První fáze revitalizace Kmochova ostrova začne letos. 10 let TPCA v číslech Sériová výroba se rozběhla 28. února Za uplynulých 10 let vyrobila fi rma TPCA vozů Toyota AYGO, Peugeot 107/108 a Citroën C1. TPCA v současnosti zaměstnává tři tisíce lidí. Další tisíce nových pracovních míst vznikly u dodavatelů nejen na Kolínsku, ale i v rámci celé České republiky. Z tuzemska putuje do TPCA celých 80 procent dodávek dílů. Na mzdách TPCA již vyplatila více než deset miliard korun. Nejen díky nadprůměrným výdělkům je TPCA velmi zajímavým zaměstnavatelem. To potvrzuje i fakt, že více než 700 současných zaměstnanců Předání šeku starostovi města Kolína V. Rakušanovi. zažilo zahájení výroby. Do státního rozpočtu TPCA odvedla deset miliard korun a další řádově desítky miliard odvedlo více než 100 dodavatelů do TPCA podnikajících v ČR. Závod, do kterého mateřské společnosti Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën investovaly přes 26 miliard korun, více než 99 % produkce vyváží. Ekonomický přínos této investice tak výrazně překračuje hranice Kolínska a řadí TPCA jednoznačně mezi nejvýznamnější společnosti celé České republiky. Kolínsko těží vedle zaměstnanosti i ze závazku TPCA pomáhat všestrannému rozvoji regionu. Na různé dobročinné projekty již automobilka věnovala 105 milionů korun. TPCA Toyota Peugeot Citroën tak výrazně přeměnila region, který je od roku 2002 jejím domovem. TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Výroba v závodě, jehož výstavba začala v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry, byla zahájena v únoru roku 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity vozů. V TPCA pracuje v současné době lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice. V současné době vyrábí městské vozy Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1, vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou. TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie, což potvrdila i certifi kace BAT (Best Available Techniques), kterou automobilka obdržela společně s certifi kátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. Rozvoj Kolínska v uplynulých deseti letech ovlivnila nejen vytvořením tisíců pracovních míst, ale aktivní je i v podpoře dobročinných projektů. Finančně podpořila více než 300 projektů v celkové částce přesahující 100 milionů korun. Dorty ve tvaru aktuálně vyráběných modelů Toyota AYGO, Peugeot 108 a Citroën C1. ZAS 2/2015 / 4 naši jubilanti

7 Z činnosti AutoSAP Zasedala Motocyklová sekce Představitelé fi rem sdružených v Motocyklové sekci AutoSAP (MS) jednali dne Zasedání se konalo u příležitosti výstavy MOTOSALON 2015 na pražském výstavišti PVA Letňany. Po zahájení proběhla rekapitulace plnění závěrů z minulých zasedání. V rámci tohoto bodu mimo jiné Ing. Kovanda (TÜV SÜD Czech) informoval o některých teritoriálních homologacích (Čína, Japonsko, Indie) s upozorněním, že v nové globální homologaci se budou provádět zkoušky za provozu. Dále byla projednána problematika sestavování slovníku výrazů v rámci ACEM a IMMA, zajišťování statistik přes ACEM a jiné zdroje, výběr informací z ACEM a prověření zájmu dalších fi rem o činnost v MS. Následovala informace o situaci motocyklového průmyslu ČR. V tomto bodě nejprve tajemník MS Ing. Doležal informoval o statistických výsledcích v oblasti motocyklů v ČR (výroba, trh, nové registrace a park vozidel v roce 2014). Poté zástupci fi rem ČZ Řetězy, ZBROJOVKA Březnice a MITAS podali informace o situaci ve svých fi rmách. Tajemník MS Ing. S. Doležal informoval o zrušení zařazování výstav do kalendáře ACEM, o výměně informací s ACEM a o přehledu účastí na kongresech a valných hromadách ACEM v letech V oblasti výstavnictví sdělil informace o probíhající výstavě MOTOSALON 2015 s podporou AutoSAP a SDA i o paralelně probíhající regionální výstavě MOTOCYKL 2015 na holešovickém výstavišti. Ing. Novák (AutoSAP) vysvětlil systém a pravidla státní podpory výstav. Připomněl motocyklové výstavy INTERMOT 2016 (Kolín nad Rýnem) a EICMA 2015 (Miláno) zasedání představenstva AutoSAP Představenstvo AutoSAP zasedalo v Průhonicích před zasedáním rady ředitelů. Na programu byly tyto body: 1. Kontrola úkolů V tomto bodě představenstvo projednalo stav novely zákona o odpadech, situaci při získávání nových členů AutoSAP a výsledky dotazníkové akce k problematice vědy, výzkumu a inovací a lidských zdrojů. 2. Zajištěnost 85. rady ředitelů Představenstvo bylo ředitelem sekretariátu informováno o defi nitivním programu 85. zasedání rady ředitelů. 3. Organizační záležitosti, různé Představenstvo schválilo zapojení AutoSAP do iniciativy Industrie 4.0, partnerství konference Partnerství (Plzeň, ), delegáty na sněm HK ČR ( ), účast AutoSAP na MSV Brno 2015, spolupráci na konferenci Očekávaný vývoj autoprůmyslu v ČR a střední Evropě ( ) a účast lektorů AutoSAP na semináři OS KOVO ( ). Nebyla schválena participace AutoSAP na výstavě Autoshow 2015 v Praze a účast AutoSAP na výstavě Equip Auto 2015 v Paříži. Zasedání rady ředitelů oživily workshopy Zasedání 85. rady ředitelů se konalo v Průhonicích. Součástí zasedání byly tři workshopy na témata Technické vzdělávání, Výzkum a vývoj a Vnitřní a vnější komunikace. Závěry z workshopů budou sloužit jako vodítko pro další činnost AutoSAP. Členové AutoSAP naleznou podklady a prezentace na Vstup pro členy. V rámci formálního zasedání rada ředitelů: A. Schválila 1) Výsledky hospodaření AutoSAP za rok z činnosti AutoSAP ZAS 2/2015 / 5

8 Z činnosti AutoSAP B. Vzala na vědomí: 1) Zprávu revizní skupiny a výsledky hospodaření ODETTE za rok 2014 a čerpání zvláštního fondu v roce ) Výsledky mediální analýzy obrazu AutoSAP. 3) Závěry z pracovních workshopů v rámci zasedání. 4) Informaci výkonného ředitele Moravskoslezského automobilového klastru L. Glogara o programu polytechnické výchovy v mateřských školách, stavebnici Kit4Kid a školících systémech Technika v pohybu. Petra Mašínová (CEO, Newton Media) prezentovala Mediální analýzu obrazu AutoSAP. Účastníci workshopu k vnitřní a vnější komunikaci, který vedl A. Šípek (zcela vpravo). Vedoucí workshopů informovali o jejich závěrech plenární zasedání rady ředitelů. V případě workshopu k výzkumu a vývoji tak učinil člen představenstva K. Luňáček (Mecas ESI). ZAS 2/2015 / 6 z činnosti AutoSAP

9 Další příspěvek AutoSAP k Roku průmyslu a technického vzdělání prezentace stavebnice Kit4Kid AutoSAP se aktivně zapojuje do Roku průmyslu a technického vzdělávání. Dalším příkladem byla prezentace dřevěné stavebnice pro mateřské školy, kterou pro účastníky zasedání rady ředitelů zajistil člen AutoSAP, Moravskoslezský automobilový klastr - MAK (www.autoklastr.cz). Cílem polytechnické stavebnice Kit4Kid (www.autosap.cz/sfi les/zzzz-kit4kid-ref.pdf) je zábavnou formou seznamovat již nejmenší děti s technikou, pěstovat u nich elementární zručnost a radost z vlastnoručně sestaveného auta, rakety nebo letadla. AutoSAP podporuje zájem o techniku a technické vzdělávání na všech stupních škol. Tedy i na mateřských školách, protože právě zde se vytváří základní pozitivní vztah k technice. AutoSAP využívá každé příležitosti k propagaci Roku průmyslu a technického vzdělávání. Auto sestavené z prvků stavebnice Kit4Kid. Ing. J. Hanáková, projektová manažerka MAK ochotně poskytovala informace o stavebnici i další projektech MAK v oblasti polytechnické výchovy a technického vzdělávání. MAK inicioval rozvoj polytechnické výuky v mateřských školkách (MŠ). Ve spolupráci s VŠB TUO připravil projekt Svět v pohybu, jehož nosnou části je zmíněná originální polytechnická stavebnice Kit4Kid. Jako konstrukční materiál bylo po konzultacích s MŠ použito dřevo, materiál, se kterým si děti nejraději a nejdéle vydrží hrát. Stavebnice je složena z relativně malého počtu dílů, ale s ohledem na tvar a koncept (rozložení děr v dílu) poskytuje možnost tvorby neomezeného množství variant modelů. Nosnými prvky jsou krychle, kvádr, válec, výseč válce, kruh, jehlan, obdélník a dále tyče a originální systém fi xace pomoci dřevěných pojistných kroužků ( ségrovek ). Z dílů lze tvořit technické detaily, ale také složité systémy - modely pro pohyb na zemi, ve vodě a ve vzduchu. Stavebnice je k dispozici v provedení pro vnitřní používání a venkovní používání ve dvou rozměrových velikostech: menší (modul 140 mm) a větší (modul 250 mm). Moravskoslezský automobilový klastr je vlastníkem autorských práv ke stavebnici a průmyslového vzoru, zajišťuje objednávky a objednávky školícího kursu. Kontaktní osoba: Ing. J. Hanáková, z činnosti AutoSAP ZAS 2/2015 / 7

10 Naše inovace Škoda Superb se představila v Praze a v Ženevě Jak jsme již informovali v minulém čísle ZAS, světová premiéra nové Škody SUPERB se za účasti 800 VIP, celebrit a novinářů odehrála 17. února 2015 v Praze. Odborné veřejnosti se tento vůz představil o dva týdny později na slavnostním večeru Volkswagen Group Night v Ženevě v předvečer ženevského autosalonu. Vůz se vyrábí v závodě Škody Auto v Kvasinách. Nový Superb je dlouhý 4861 mm, široký 1864 mm a vysoký 1468 mm. Rozvor činí 2841 mm. Výsledkem je v porovnání s předchozí generací větší prostor pro posádku. Řidič a spolujezdec mají o 39 mm větší šířku ve výšce loktů a více místa nad hlavou. Prostor před koleny vzadu (157 mm) a nad hlavou (980 mm) je výrazně větší než u jiných vozů v tomto segmentu. Zavazadlový prostor vzrostl na 625 litrů. Celková hmotnost jednotlivých modifi kací se pohybuje mezi 1920 kg a 2245 kg. Pro vozy Škoda jsou charakteristické velmi praktické detaily Simply Clever. Superb třetí generace jich nabízí 29. Jako první vůz značky Škoda má nový Superb adaptivní regulaci podvozku Dynamic Chassis Control (DCC) včetně volby jízdního profi lu. V nabídce je automatická třízónová klimatizace. K dispozici je panoramatická střecha s elektricky otevíraným a posuvným střešním oknem, nezávislé topení, vyhřívané sedačky, bezdrátově vyhřívané přední sklo a elektricky ovládané páté dveře, které je možno doplnit o virtuální pedál. Vůz je vybaven novým parkovacím asistentem (Park Assist). Příjemným komfortním prvkem jsou dva deštníky v předních dveřích. Velmi rozsáhlá je nabídka bezpečnostních systémů: multikolizní brzda, systémy Front Assist včetně funkce nouzové brzdy City, Adaptive Cruise Control (adaptivní tempomat s automatickou regulací odstupu), Crew Protect Asisst (proaktivní ochrana posádky), Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdních pruzích), Traffi c Jam Assist (asistent pro jízdu v kolonách), Blind Spot Detect (varování před vozy v mrtvém úhlu), Rear Traffi c Alert (asistent pro vyjíždění z parkovacího místa), Emergency Assist (asistent pro případ nouze), Driver Alert (identifi kace únavy řidiče), Speedlimiter (omezovač rychlosti), Travel Assist (rozpoznávání dopravních značek), asistent pro rozjezd do stoupání, elektronická kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a dynamicky odstíněné dálkové světlo Smart Light Assist. ZAS 2/2015 / 8 naše inovace

11 Prostřednictvím rozhraní SmartGate lze pomocí mobilních zařízení sledovat a následně využívat data o vozidle. K dispozici je přístup k vysokorychlostnímu internetu s bezdrátovým připojením mobilních zařízení k internetu. Aplikací ŠKODA Media Command App umožňuje ovládat systém infotainmentu také ze zadních sedaček pomocí tabletu. Zákazníci si mohou vybrat mezi pěti benzinovými motory TSI (92 kw až 206 kw) a třemi naftovými motorizacemi se vstřikováním common-rail (88 kw až 140 kw). Agregáty splňují emisní normu Euro 6. Jsou vybaveny systémem Start-Stop a rekuperací brzdné energie. S výjimkou základní benzinové motorizace 1,4 TSI (92 kw) jsou pro všechny agregáty k dispozici dvouspojkové převodovky DSG. Čtveřice motorů 1,4 TSI/110 kw, 2,0 TSI/206 kw, 2,0 TDI/110 kw a 2,0 TDI/140 kw je v nabídce i s variantou pohonu všech kol na bázi spojky Haldex 5. generace. Ekoinovace verifikované TÜV SÜD Czech snižují emise vozidel Mezi prioritní cíle Evropské unie patří snižování emisí CO 2 způsobených dopravou. Evropské předpisy stanovují průměrnou hodnotu těchto emisí u vozidel prodaných v roce 2020 na 95 g CO 2 /km. Emise CO 2 jsou přímo závislé na spotřebě pohonných hmot. Proto se automobilky i jejich dodavatelé intenzivně snaží snižovat spotřebu paliva. Nad automobilkami překračujícími stanovenou hranici visí hrozba fi nančních sankcí. Proto se počítá doslova každý gram. Současné metodiky měření spotřeby však nejsou schopny vyhodnotit přínos některých inovací, které při skutečném provozu spotřebu paliva snižují. Jelikož například probíhá měření spotřeby paliva s vypnutými světlomety, na změřených hodnotách se náhrada klasických žárovek například LED zdroji neprojeví. Při běžném provozu však ano. Proto Evropská komise (EK) zveřejnila metodiku, která umožňuje dodatečné započtení přínosu inovativních technologií ke snížení emisí CO 2. Každá ekoinovace musí projít schvalovacím procesem EK. TÜV SÜD Czech jako nezávislá technická zkušebna je součástí tohoto procesu. Podmínkou schválení je, že technologie nesmí být součástí standardního evropského jízdního cyklu (NEDC), kterým se dnes stanovují spotřeba a emise CO 2, ale musí mít přímý vliv na snížení spotřeby. informace ZAS 2/2015 / 9

12 Naše inovace Dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovací Nařízení Evropské komise č. 443/2009 stanovuje podstatu věci. Jeho prováděcí předpis stanovuje postup od podání žádosti až po schválení. Žádost o schválení podává výrobce přímo EK. K žádosti musí být přiložena Ověřovací zpráva, kterou vypracoval nezávislý a autorizovaný subjekt (tj. technická zkušebna jako TÜV SÜD Czech). K žádosti musí být dále přiložena metodika zkoušky, kterou byla ověřena inovativní technologie. Výrobce má dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovativní technologie. Pro vybrané druhy specifi kované v technických pokynech lze zvolit prokázání výpočtem - tzv. zjednodušený přístup. Jinak se využívá úplný přístup, kterým se ověřují požadované vlastnosti vozu z hlediska emisí CO 2. Po schválení obdrží daná ekoinovace patřičný kód. Evropská komise umožňuje odpočet emisí CO 2 až do výše 7 g CO 2 /km. Inovativnost se prokáže tím, že v rozhodném roce 2009 nebylo touto technologií vybaveno více než 3 % všech nových zaregistrovaných osobních automobilů. Uznané ekoinovace v Evropě Celý postup je zřejmý z dosud uznaných ekoinovací, jako např. zapouzdřený motorový prostor od automobilky Daimler, alternátor s vyšší účinností od společnosti Valeo, řízení stavu nabití baterie u hybridních vozidel s využitím GPS od fi rmy Bosch, používání LED diod v některých funkcích osvětlení vozidla u značky Audi a další. Webasto přeměňuje solární energii na elektrickou energii Jednou z uznaných ekoinovací, na které spolupracovala fi rma TÜV SÜD Czech, je projekt solární střechy nabíjející akumulátor od fi rmy Webasto. Fotovoltaický panel přeměňuje solární energii na elektrickou energii, která se ukládá v akumulátoru vozidla. Tuto ekoinovaci schválila EK 18. listopadu 2014 na základě podané přihlášky a ověřovací zprávy TÜV SÜD Czech. Zprávu vypracoval tým složený z expertů na emise z divize Auto Service a expertů na solární systémy z divize Industry Service. Díky mezioborové spolupráci bylo možno posoudit návrh společnosti Webasto a ověřit, že přínos solární střechy pro uvedený příklad dosáhl u zážehového motoru 2,3 g CO 2 /km a u vznětového 1,6 g CO 2 /km. Tyto hodnoty převyšují požadavek EK na snížení alespoň o jeden gram CO 2 na kilometr. Ve světle zvyšujících se požadavků EK na snižování emisí CO 2 způsobených dopravou můžeme v budoucnu očekávat více podobných projektů. Vzhledem k tomu, že inovativní přístupy a ochrana životního prostředí se nachází v jádru hodnot společnosti TÜV SÜD Czech, odborníci naší společností jsou plně připraveni je přivítat na svět. BRANO a.s. pracuje na projektu MQB-B Zámek 5. dveří MQB-B. Projekt zámku 5. dveří MQB-B a přitahovače je svým objemem velmi rozsáhlý. Dodávat se bude do celkem dvanácti destinací (z Hradce nad Moravicí do jedenácti + jeden projekt z Číny do Číny ), a to v šesti variantách. Ve hře je dvacet modelů aut. Roční dodávky by měly dosáhnout až 1,4 milionu kusů ročně v Evropě a 600 tisíc v Číně. U aktuátoru pak budou dodávky v Evropě činit 900 tisíc kusů ročně a v Číně 200 tisíc kusů. Aktuátor, stejně jako zámek 5. dveří jsou velmi složité projekty, uvádí vedoucí projektového týmu Václav Juříček. Nominaci má BRANO od konce minulého roku. Vývojáři nyní řeší výběrové řízení na dodávku nové klimatizované komory s externím boxem pro testování projektu zámku 5. dveří MQB-B a přitahovače. Montáž bude probíhat na SBU DS, kde budou instalovány nové lisovací stroje. Tento projekt se týká konkrétně koncernu Volkswagen, a to vozů VW, Audi, Škoda Auto a Seat. Objeví se však i ve vozech Bentley, dodává Václav Juříček. Sériová výroba začne začátkem příštího roku. ZAS 2/2015 / 10 informace

13 Centrální dispečink CNG stanic v Motoru Jikov Nepřetržité sledování všech velkých stanic CNG umožní společnosti Motor Jikov nový centrální dispečink CNG stanic. V podstatě se jedná o počítač se speciálně vyvinutým softwarem, který bude prostřednictvím internetu propojen online s našimi plnicími stanicemi CNG, které máme instalované v České republice. Připojeny budou stanice MJ Variant Plus a MJ Compact Plus v areálu Motoru Jikov a samozřejmě všechny vybudované velké veřejné stanice, objasnil ředitel divize Speciální obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jiří Slíva. Prostřednictvím dispečinku bude možné kromě monitorování provozu stanic i jejich základní ovládání na dálku. Uvidíme ihned poruchové stavy, chybové zprávy, požadavky systému, provozní parametry a další informace. To nám umožní bezprostředně reagovat na případné podněty a tím výrazně zlepšit naše servisní a provozní služby, což samozřejmě opět povede k naší vyšší konkurenceschopnosti v této oblasti obchodu, zdůraznil Jiří Slíva. MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává na trh kompletní sortiment plniček CNG a také provádí jejich servis, provádí projekční, engineeringové a stavební práce a zajišťuje fi - nancování výstavby a provozu. Kromě dodávky malých a vnitropodnikových plniček pokračuje v budování veřejných plnicích stanic CNG. V loňském roce otevřela fi rma stanice v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově. Letos dokončila stavbu plničky u dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku a plánuje dalších šest veřejných čerpacích stanic. MOTOR JIKOV GROUP využívá automobily a vysokozdvižné vozíky s pohonem na CNG ve své fi remní fl otile, kde tvoří více než polovinu všech vozidel. Roční úspora nákladů na pohonné hmoty přesahuje dva miliony korun. informace Plnicí stanice CNG MJ Variant Plus instalovaná v areálu fi rmy MOTOR JIKOV v Českých Budějovicích letos v únoru. MOTOR JIKOV jde příkladem ve využívání CNG a ročně tak spoří 2 mil. Kč. ZAS 2/2015 / 11

14 Informace MOTOR JIKOV pořídil průběžný tryskač pro úpravu přírub alternátorů Sériovou výrobu přírub pro nové alternátory desáté generace a zadní přírubu startéru společnosti Mitsubishi Electric zahájí divize Tlaková slévárna společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a. s. na konci léta. Příprava a investice do strojového vybavení však probíhá intenzivně již rok. Nejnověji pořídila společnost za 5,5 milionu korun průběžný tryskač značky Rösler, který využije při apretaci vysokotlakých hliníkových odlitků. Tryskač, který nám umožní apretovat příruby pro alternátory, byl jednou z nezbytných investic k lokalizaci projektu Mitsubishi na Tlakové slévárně. Další investicí bylo pořízení vysokotlakého robotizovaného pracoviště COLOSIO s uzavírací silou 1000 tun. V investicích budeme pokračovat i letos, v plánu máme proinvestovat sto milionů korun, uvedl generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Odlitky tělesa desáté generace alternátorů Mitsubishi, které se objeví například ve vozech automobilky PSA. Výrobu startérové příruby rozjíždíme v současné době, u alternátorové počítáme se startem na přelomu srpna a září. V Evropě by se měla fi rma Mitsubishi Electric stát dvorním dodavatelem alternátorů a startérů pro automobilku PSA, uvedl ředitel pro projektové řízení MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil. Průběžný tryskač pořízený v rámci projektu Rozšíření technologického výrobního centra programu Potenciál Operačního programu podnikání a inovace bude v postupných krocích využíván i pro další projekty a tryskání stávajících výrobků. Mezi ty patří především odlitky válců pro motorové pily pro fi rmu Mahle a celá skupina odlitků pro výrobce nákladních automobilů Scania, doplnil Tomáš Prášil. ZAS 2/2015 /12 informace

15 Sektorová rada pro strojírenství podporuje technické vzdělávání a přináší firmám i zaměstnancům nové možnosti Zaměstnavatelé a vzdělavatelé se sdružili do 29 sektorových rad a vytvářejí Národní soustavu kvalifi kací (NSK). Díky ní získávají uchazeči o práci možnost zvýšit si svou odbornost a obdržet kvalifi kační doklad, který personalisté akceptují. Zaměstnavatelé zase dostávají jistotu, že je zaměstnanec řádně a dostatečně kvalifi kován. Na tvorbě NSK se spolupodílí Sektorová rada pro strojírenství. Kromě toho se soustředí i na další aktivity, jež přispívají ke zvýšení prestiže technických oborů. Členové sektorové rady z významných strojírenských podniků, organizací a škol, jako MOTOR JIKOV Group, ŠKODA AUTO, Jihostroj, AutoSAP, SPŠ Uherský Brod a VOŠ a SPŠ automobilní a technická, České Budějovice, se účastní různých konferencí, workshopů a akcí, na nichž přispívají svými zkušenostmi a náměty k řešení. Dokladem úspěšného působení Sektorové rady pro strojírenství je vyhodnocení práce sektorových rad, v němž jako jediná získala čtyřikrát po sobě excelentních výsledků. Sektorová rada pro strojírenství zpracovala 63 kvalifi kací. Strojírenské kvalifi kace poskytuje více než 330 autorizovaných osob, u nichž se uskutečnilo přes tisíc zkoušek z profesních kvalifi kací. Největší zájem je o profesní kvalifi kace Obsluha CNC obráběcích strojů, Montér ocelových konstrukcí a Zámečník. Ředitelka pro lidské zdroje společnosti MOTOR JIKOV Group a předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství Věra Vrchotová doplňuje: Jsme první společností, která NSK implementovala do personálních procesů. NSK využíváme při inzerování volných pracovních pozic. Akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifi kace. Profesní kvalifi kace jsme zapracovali do popisů pracovních pozic, popisů činností v katalogu profesí a do adaptačního plánu. Jsme autorizovanou osobou pro několik strojírenských profesních kvalifi kací. Svým zaměstnancům nabízíme získání osvědčení o zkoušce z profesní kvalifi kace. Tím zvýšíme jejich hodnotu pro nás i pro celý trh práce. Sektorová rada pro strojírenství spolupracuje i na dalších projektech, jako byla kupříkladu Národní soustava povolání, UNIV 3 nebo nově Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu. Více podrobností naleznete na webových stránkách a Členové Sektorové rady pro strojírenství s diplomy za získání excelence. informace ZAS 2/2015 / 13

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu.

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi článek ze strany 9 Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. 60 let VŠE v Praze článek ze strany 6 Aula VŠE Praha. ZAS 2/2013 1 (ZAS

Více

Nová kompaktní limuzína ŠKODA se jmenuje Rapid

Nová kompaktní limuzína ŠKODA se jmenuje Rapid Nová kompaktní limuzína ŠKODA se jmenuje Rapid článek ze strany 13 Studii MissionL, předzvěst Škody Rapid, v Pekingu představili zástupci komunistické strany Číny, společnosti SAIC-VW, Škody Auto a VW.

Více

Trojčata z TPCA prošla faceliftem. Mezinárodní uznání pro vůz TATRA PHOENIX. článek ze strany 9. Toyota Aygo. článek ze strany 12

Trojčata z TPCA prošla faceliftem. Mezinárodní uznání pro vůz TATRA PHOENIX. článek ze strany 9. Toyota Aygo. článek ze strany 12 Trojčata z TPCA prošla faceliftem článek ze strany 9 Toyota Aygo. Mezinárodní uznání pro vůz TATRA PHOENIX článek ze strany 12 Působivá kabina Tatry Phoenix v provedení sklápěč 8x8. ZAS 1/2012 1 (ZAS 1/2012,

Více

Představujeme nové členy

Představujeme nové členy Představujeme nové členy YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. Plazy 128 293 01 Mladá Boleslav Tel.: 724 616 263 E-mail: Pavellala@yapp.com http://www.yapp.com Rybník 242 560 02 Česká Třebová Rok založení:

Více

ŠKODA Rapid. Tatra na veletrhu EuroSatory 2012. článek ze strany 9. ŠKODA Rapid. článek ze strany 13

ŠKODA Rapid. Tatra na veletrhu EuroSatory 2012. článek ze strany 9. ŠKODA Rapid. článek ze strany 13 ŠKODA Rapid článek ze strany 9 ŠKODA Rapid. Tatra na veletrhu EuroSatory 2012 článek ze strany 13 Tatra Phoenix je představitelem fi losofi e výrobku Commercial of-the-shelf s minimálními úpravami, a přesto

Více

Naše inovace. Představujeme naše členy. První snímky nové Škody Superb (obrazová příloha ke článku ze strany 8)

Naše inovace. Představujeme naše členy. První snímky nové Škody Superb (obrazová příloha ke článku ze strany 8) Naše inovace První snímky nové Škody Superb (obrazová příloha ke článku ze strany 8) Nová ŠKODA Superb při závěrečných testech. Představujeme naše členy Schwarzmüller (obrazová příloha k prezentaci ze

Více

Z činnosti AutoSAP. Výroční tisková konference AutoSAP. (obrazová příloha ke článku ze strany 5)

Z činnosti AutoSAP. Výroční tisková konference AutoSAP. (obrazová příloha ke článku ze strany 5) Výroční tisková konference AutoSAP Z činnosti AutoSAP (obrazová příloha ke článku ze strany 5) Úsměvy na tvářích nejvyšších představitelů AutoSAP (B. Wojnara, viceprezidenta, M. Jahna, prezidenta a A.

Více

Hyundai i30 kombi měl premiéru v Ženevě. Jawa excelovala na Motosalonu v Brně. článek ze strany 9

Hyundai i30 kombi měl premiéru v Ženevě. Jawa excelovala na Motosalonu v Brně. článek ze strany 9 Hyundai i30 kombi měl premiéru v Ženevě článek ze strany 9 Hyundai i30 kombi se poprvé představilo v poslední dekádě února 2012. Ofi ciální premiéra byla v Ženevě. Jawa excelovala na Motosalonu v Brně

Více

3. 6. 3. 2011 PRAHA - LETŇANY MEZINÁRODNÍ VELETRH MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ. www.bvv.cz/motosalon

3. 6. 3. 2011 PRAHA - LETŇANY MEZINÁRODNÍ VELETRH MOTOCYKLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ. www.bvv.cz/motosalon Rozšíření Technologického centra Škody Auto článek ze strany č. 9 Celkový pohled na Technologické centrum Škoda Auto od řeky Jizery. Pracoviště vývoje a zkoušek parkovacích senzorů. 3. 6. 3. 2011 MEZINÁRODNÍ

Více

Obsah. ZAS 4/2014, ročník XXV ZAS 4/2014 / 1. obsah. Světový autoprůmysl Indie zatím neplní předpoklady země zaslíbené autoprůmyslu...

Obsah. ZAS 4/2014, ročník XXV ZAS 4/2014 / 1. obsah. Světový autoprůmysl Indie zatím neplní předpoklady země zaslíbené autoprůmyslu... Obsah ZAS 4/2014, ročník XXV Světový autoprůmysl Indie zatím neplní předpoklady země zaslíbené autoprůmyslu........ 2 Naši jubilanti 95 let strojírenské výroby v ČZ.............................. 3 Z činnosti

Více

Autosalon Brno 2011. článek ze strany 10

Autosalon Brno 2011. článek ze strany 10 Autosalon Brno 2011 článek ze strany 10 Součástí doprovodného programu bylo setkání klasických automobilů. Slunné počasí přálo i této více než šedesátileté Škodě Spartak. Momentka z prohlídky VIP: Ing.

Více

Nová airbagová laboratoř TÜV SÜD v Nymburce otevřena

Nová airbagová laboratoř TÜV SÜD v Nymburce otevřena Nová airbagová laboratoř TÜV SÜD v Nymburce otevřena článek ze strany 6 Airbagová laboratoř TÜV SÜD Czech v Nymburce. Nová světelná technologie společnosti 3M článek ze strany 7 Světelnou technologii ULL

Více

Sériová výroba modelu ŠKODA Rapid zahájena. Magneton mezníky historie. článek ze strany 12

Sériová výroba modelu ŠKODA Rapid zahájena. Magneton mezníky historie. článek ze strany 12 Sériová výroba modelu ŠKODA Rapid zahájena článek ze strany 12 Škoda Rapid se vyrábí společně s modelem Octavia. Kapacita linky má dosáhnout 1 200 vozů denně. Magneton mezníky historie článek ze strany

Více

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání

Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou. Export a podpora státu záchrana v době krize. Společník ve S větě podnikání Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Miroslav Rumpela: Ve výrobě nábytku držíme krok s Evropou Export a podpora státu záchrana

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 ŠkodaAuto VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah Škoda Auto události roku 2002 4 Zpráva dozorčí rady 6 Členové představenstva 8 Zpráva představenstva o činnosti podniku 10 Vývoj české ekonomiky v roce 2002 Technický

Více

Sen nebo nutnost vysokorychlostních tratí

Sen nebo nutnost vysokorychlostních tratí WWW.TECHMAGAZIN.CZ LISTOPAD 2010 28 Kč 1 EUR Revoluční konstrukční technologie Pařížské vábení Jak rozhýbat vnitřní trh Evropské unie? Na problematiku technického vzdělávání odpovídá ministr průmyslu a

Více

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013

První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz na konci ledna 2013 3 Roboti v MOTORU JIKOV hrají i dámu 4 Odléváme válce pro Husqvarnu 6 Se sněhem si poradí výkonná sněhová fréza Premiéra na českobudějovické výstavě Vzdělání a řemeslo Nový kontrakt divize Tlaková slévárna

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

ŠkodaAuto Výroční zpráva 2004 SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto Výroční zpráva 2004 SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto Výroční zpráva 2004 SIMPLY CLEVER Jen málokterý výrobce automobilů se může pochlubit více než stoletou nepřetržitou tradicí. Škoda Auto však mezi ně patří. Její cesta k dnešní prosperitě začala

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji

4/2013 FIREMNÍ. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji PARTNER FIREMNÍ 4/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji Energie? Kdo se nestará, zaplatí zpravidla nejvíce > 6: Petr Vanča: Krize nám pomohla > 10: Podpora podnikání: Připravuje se

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem

Dnešek i budoucnost elektromobility. Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2011 28 Kč 1 EUR Hi-tech simulátory s napoleonským rodokmenem ERP, CRM, CAD, BI, SCM... Když výrobu řídí počítače Jaderné reaktory už se dokáží chladit i bez elektřiny a přežít

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

Rozjeďte to na plný zemní plyn

Rozjeďte to na plný zemní plyn Rozjeďte to na plný zemní plyn V České republice dnes funguje již 85 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Jednou z nově otevřených je veřejná CNG stanice v Příbrami společnosti Vemex,

Více