Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH EDITORIAL 3 Na aktuální téma Dopravní nehody: výsledky policie a pojišťoven se různí 4 (Michal Šimon) Změny se nejprve musí zaběhnout 6 Rozhovor s plk. Ing. Leošem Tržilem, ředitelem Služby dopravní policie (Mgr. Ema Novotná) Anketa mezi pojišťovnami 8 Jaké máte zkušenosti s vyřizováním nehod, které motoristé nahlásí prostřednictvím záznamu o dopravní nehodě? (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA A PRÁVO Návrh zákona o odpadech a příležitosti pro pojištění 10 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory 11 (JUDr. Dana Králíčková) O aktuálním vývoji legislativního procesu 14 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 15 (Mgr. Eva Kozojedová) EKONOMICKÉ INFORMACE Solventnost II: znění směrnice schváleno 16 (RNDr. Jiří Fialka, Ph.D., Bc. Lucie Kvardová) Anketa 17 O schválené podobě směrnice hovoříme se zástupci z CEA, ČAP a MF. Co napoví aktuální výsledky pojišťoven? 19 (Mgr. Ing. Ondřej Martinek) Řízení daní 20 (Jana Roe) POJISTNÉ PRODUKTY Asistence při nehodě v zahraničí 22 (Ing. Vladimír Fuchs) Zdravotnictví za hranicemi: Dánsko 24 (Kolektiv autorů projektu Kulatý stůl) MedUNIQA šetří čas pacientů 26 (Ing. František Bialek) ZE SVĚTA Změny evropského pojišťovnictví 28 (Ing. Lukáš Štěpánek) Urychlit oživení evropské ekonomiky 30 (Mgr. Ondřej Karel) Novinky z EU (Mgr. Ondřej Karel) Z DOMOVA Finanční vzdělávání není samospasitelné 32 Rozhovor s Ing. Dušanem Hradilem, vedoucím oddělením ochrany spotřebitele na MF ČR a předsedou Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání. (Marcela Kotyrová) ČAP informuje a vzdělává 34 (Marcela Kotyrová) Reálný přínos sprinklerové ochrany 36 (Ing. Pavel Rybář) Pojišťovna roku 2008: tituly v rukou obhájců 38 (Mgr. Ema Novotná) Z tiskových zpráv členských pojišťoven 39 INSURANCE DIGEST What do insurance companies latest results indicate? 41 (Ondřej Martinek)

3 Foto: ČAP Vážení čtenáři, letní vydání časopisu by mělo přinášet pohodové a oddychové čtení. Z tohoto důvodu jsme se koncepci druhého letošního čísla snažili zaměřit spíše na neutrální témata, která by neměla prvoplánově vyvolávat velké vlny emocí. Aktuální vydání Pojistného obzoru tentokrát usiluje o vaši pozornost zejména v oblasti vzdělávání. O aktivitách, které vyvíjí Česká asociace pojišťoven (ČAP), a to jak vůči laické veřejnosti, tak i ve vztahu ke svým členům, informují hned dvě rubriky Legislativa a právo a Z domova. Vaší pozornosti by nemělo ujít úřední sdělení JUDr. Dany Králíčkové z České národní banky a především rozhovor s Ing. Dušanem Hradilem z Ministerstva financí. Marcelu Kotyrovou mimo jiné zajímalo, jak stát konkrétně podporuje finanční vzdělávání, které se řadí mezi nástroje na ochranu spotřebitele. Rubrika Na aktuální téma se podrobně zaměřila na změny v zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Možnost vyjádřit svůj názor získaly obě zainteresované strany policie i pojišťovny. Plk. Ing. Leoš Tržil, který se v listopadu 2008 stal ředitelem Služby dopravní policie, v rozhovoru na stranách 6 a 7 analyzoval aktuální změny v šetření dopravních nehod, a věnoval se i problematice prevence a zvýšení účinnosti prostředků, jimiž by mělo docházet k průkaznému snižování nehodovosti na našich silnicích. Z dostupných statistik policie a pojišťoven, které analyzoval specialista pro neživotní pojištění ČAP Michal Šimon, však vyplývá, že k vytouženému poklesu nehodovosti zatím nedochází. Na evropské úrovni naopak bylo dosaženo významného kroku v rámci směrnice Solventnosti II. Dne 5. května totiž de facto bylo formálně schváleno její kompromisní znění. Díky nové směrnici dojde k posílení finanční stability pojišťovacího sektoru v rámci celé Evropské unie. V letní turistické sezoně každoročně dochází ke zvýšené frekvenci cest do zahraničí. Příspěvek Vladimíra Fuchse mapuje situaci z pohledu asistenčních služeb myslím, že budete překvapeni, k jakým závěrům analýza dospěla. Další významnou část druhého čísla jsme věnovali oblasti zdravotnictví. Článek na straně 24 poprvé představuje dánský model a nedávné reformy, jimiž si musela severská ostrovní země projít. Na českém trhu byl také letos představen vůbec první komerční program zdravotní asistence. Více o konkrétních parametrech unikátního produktu se dozvíte v článku Františka Bialeka na straně 26. Příjemné léto a zajímavé čtení vám přeje, Ema Novotná Šéfredaktorka Pojistného obzoru Dear readers, Summer issues of any magazine should offer pleasant and easy reading. That is why we decided that this year s second issue of our quarterly should cover rather neutral, uncontroversial topics. The summer issue of the Pojistný obzor will thus draw your attention mainly to education. Two articles in the Law and Legislation and Local Section deal with the activities of the Czech Insurance Association (ČAP) in the field, both in relation to the general public and its members. Other items not to be missed include an official communication by Ms. Dana Králíčková from the Czech National Bank, and in particular an interview with Mr. Dušan Hradil from the Ministry of Finance. Marcela Kotyrová wanted to find out, among other things, how the government supports financial education as an instrument of consumer protection. The Current Issue section takes a close look at the changes introduced into the Road Traffic Act. Both stakeholder groups, i.e. the police and the insurance industry, have expressed their views. In an interview on pages 6 and 7, Col. Leoš Tržil, director of the Traffic Police Service since November 2008, analyzes new methods of traffic accident investigation. He also discusses prevention and ways to increase the efficiency of instruments aimed at reducing the rate of accidents on Czech roads. However, the statistics made available by the police and the insurance industry suggest that the desired fall in the number of accident has not become reality. Read the analysis by Michal Šimon, an expert on non-life insurance at ČAP. Nevertheless, on the European level the Solvency II directive has made considerable progress. Its compromise text was formally approved on 5 May. Thanks to the new directive, financial stability of the insurance industry will be boosted throughout the European Union. During the summer season, people travel abroad more often. An article by Vladimír Fuchs surveys the situation from the point of view of assistance services his conclusions may come as a surprise. A substantial part of our second issue is devoted to healthcare. The article on page 24 describes the Danish model for the first time, as well as the reforms that this Nordic country has recently undertaken. In addition, we looked at the very first commercial programme of healthcare assistance launched on the Czech market this year. You will find out more about specific parameters of this unique product in František Bialek s article on page 26. I wish you a pleasant summer and interesting reading, Ema Novotná Editor-in-Chief of Pojistný obzor Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2009 3

4 Na aktuální téma Dopravní nehody: výsledky policie a pojišťoven se různí MICHAL ŠIMON, SPECIALISTA PRO NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Počátkem ledna 2009 vstoupily v platnost změny provedené novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jaké srovnání nabízejí první statistiky? Z pohledu běžného motoristy lze za nejvýznamnější změnu zcela jednoznačně označit úpravu postupu účastníků při dopravní nehodě. Jedním z hlavních důvodů uskutečnění novelizace zákona č. 361/2000 Sb. totiž byla snaha uvolnit kapacity Policie ČR. Ta již delší dobu volala po úpravě zákona zejména proto, aby mohla v daleko širší míře vykonávat své hlavní poslání, tj. dohled nad bezpečností v silničním provozu. Také prevence byla z pohledu policie potlačována na úkor náročné agendy spojené s šetřením dopravních nehod. Podstatné změny V tuto chvíli bychom si měli připomenout změny obsažené v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, které nepřímo dopadají i na oblast pojišťovnictví. Za nejvýznamnější posun lze označit navýšení limitu výše škody, při kterém je dána povinnost ohlášení dopravní nehody Policii ČR. U původního limitu došlo ke zdvojnásobení částky, tedy z na Kč. Druhá významná novinka pak účastníkům dopravní nehody ukládá sepsat společný záznam o dopravní nehodě tehdy, když nejsou ze zákona nuceni nehodu policii ohlásit. V neposlední řadě se upravil postup v případě povinnosti oznámení dopravní nehody s účastí třetí osoby. Jak jsme již výše uvedli, jedním z hlavních motivů této novely byla snaha odlehčit složkám policie ve formě zredukování velkého množství agendy. V minulých letech totiž dopravní jednotky musely často řešit i drobné nehody s minimální vzniklou škodou. Vyjíždí tedy od nového roku policie skutečně k nehodám méně? Přestože statistiky nehodovosti Policie České republiky hlásí dramatický pokles, reálný počet nahlášených nehod z povinného ručení pojišťovnám stoupá. PČR hlásí markantní snížení nehodovosti Dopravní nehody řešené Policií ČR Počet dopravních nehod Již od prvních lednových dnů bylo v médiích možné zaznamenávat informace o rapidním úbytku dopravních nehod šetřených Policií ČR. V samém prvopočátku se tento úbytek dával částečně do souvislosti se sněhovou kalamitou, která mohla mnohé řidiče odradit od cestování. Nicméně při zveřejnění prvních statistik se zcela jednoznačně prokázalo, že se jedná o trend ustálený. Ze srovnání statistických dat policie za leden roku 2008 a 2009, vyplývá, že u dopravních nehod šetřených dopravní službou došlo k poklesu o zcela zásadních 46 %. Tento trend pokračoval i v dalších měsících prvního čtvrtletí. Pokud porovnáme měsíční data za březen 2008 a 2009, pak dokonce došlo k poklesu šetřených nehod o 63 %! V celkovém součtu prvního čtvrtletí roku 2009 tak šetřila Policie ČR celkem dopravních nehod, což je o nehod méně, než vedou statistiky ve stejném období roku Výsledky tak přinesly dramatický pokles šetřených nehod, v přepočtu o více než 45%. Méně úmrtí na silnicích Čísla z roku 2008 se snížila nejen v počtu šetřených nehod, vůbec nejvíce potěšitelné bylo zjištění, že v prvním čtvrtletí 2009 do Leden Únor Březen Zdroj: ČKP 4 Pojistný obzor 2/2009 Na aktuální téma

5 nahlášeny nejpozději jeden měsíc po svém vzniku. Ve stejném období roku 2008 pak pojišťovny zaznamenaly bezmála škod, z čehož lze průkazně vyčíst nárůst počtu hlášených událostí o zhruba 4 %. Zjištěné výsledky pojišťoven nikterak nepotvrzují pozitivní závěry statistik Policie ČR. Nehodovost se reálně zvýšila Ilustrační foto: archiv ČAP Škody z povinného ručení (nahlášené nejpozději v měsíci následujícím po nehodě) Počet škodních událostí Ze srovnání dostupných statistik Policie ČR a České kanceláře pojistitelů lze dojít k jedinému závěru: za poklesem celkového počtu šetřených nehod Policií ČR rozhodně nestojí kýžené snížení nehodovosti v silničním provozu. Naopak rapidní pokles v číslech policie můžeme výhradně přičíst navýšení limitu škody. Od 1. ledna 2009 tak minimálně podle statistik PČR došlo k očekávanému snížení počtu šetřených dopravních nehod. Pokud se tento trend potvrdí i v následujících měsících, dojde k naplnění primární podstaty zásadního motivu výše uvedených změn (tj. policie by měla díky novelizaci od ledna skutečně disponovat zvýšenou kapacitou personálu pro potřeby dohledu nad bezpečnostní silničního provozu a jeho prevenci). Budoucnost může přinést další změny šlo k poklesu usmrcených osob na našich silnicích o 7,3 %. Ačkoliv je tento výsledek nejlepší od roku 1990, na snižování aktuálního celkového počtu 178 úmrtí na českých silnicích by se mělo právě formou zvýšeného dohledu policie i nadále pracovat. Výčet všech uvedených čísel však můžeme z pohledu policie chápat jako průkazné zlepšení bezpečnostní situace na našich silnicích. Leden Únor Březen Zdroj: ČKP Přestože policejní statistiky zaznamenaly výrazně pozitivní snížení sledovaných hodnot, u výsledků pojišťoven k podobnému trendu bohužel nedochází. S napětím očekávaná čísla totiž vykázala ve sledovaných ukazatelích dokonce mírný nárůst. Podle statistických výstupů, které nám poskytla Česká kancelář pojistitelů, je zřejmé, že pojišťovny v prvním čtvrtletí letošního roku evidovaly téměř škod, které byly Urovnání nehod na ruský způsob Závěrem bychom ještě rádi upozornili na skutečnost, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v současné době projednává další návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., který mimo jiné navrhuje úplné odstranění limitu výše škody pro oznámení dopravní nehody policii. V pojišťovnách k poklesům nedochází Nejen motoristé v České republice získali nyní možnost vyřídit si formality při drobné dopravní nehodě bez asistence dopravních policistů. V Rusku je tento postup možný od letošního března, v praxi ale zřejmě funguje svérázným způsobem. Za vznikem ruského zákona stojí mohutné dopravní zácpy, které na místních silnicích vznikají v souvislosti i s minimální dopravní nehodou, kdy její účastníci s nabouranými vozidly do příjezdu policie nehýbou. V polovině dubna přineslo ČTK zprávu, že nové příležitosti zatím využil jediný hrdina, který ovšem u pojišťovny s proplacením škody neuspěl. Důvod? Zákon prý zatím není příliš srozumitelný a další upřesňující předpisy teprve vznikají. -noe- Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2009 5

6 Na aktuální téma Změny se nejprve musí zaběhnout S ředitelem Služby dopravní policie Leošem Tržilem hovoříme o změnách v práci policistů, které vyvolala novela silničního zákona. MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Při Vašem nástupu na post ředitele dopravní policie jste v listopadu 2008 představil klíčové priority. Můžete po osmi měsících představit již nějaké dílčí úspěchy? Nikdo nemůže očekávat, že se vše změní mávnutím proutku. Nicméně osvědčilo se například používání šestnácti policejních passatů na jednotlivých dálničních úsecích. Od ledna se nám denně daří zjišťovat množství přestupků a řada řidičů jezdí po dálnicích klidněji. Jednoznačně vnímají, že kontroly fungují. Dále vítáme i nový způsob šetření dopravních nehod, který se z hlediska ušetřeného času příznivě projevuje na našem výkonu. Dvojnásobný počet přestupků jsme zjistili jak v případě používání bezpečnostních pásů, tak i jízdy pod vlivem alkoholu. Výsledky se tedy dostavují, ale pochopitelně postupně. Z pohledu všech řešených dopravních nehod jsme dnes prakticky na 45 procentech z původního čísla havárií, u nichž jsme dříve asistovali. Rád bych ale zdůraznil, že policie je pouze jedním ze subjektů podílejících se na bezpečnosti provozu. Ta nemůže stát pouze na naší činnosti. V České republice jsme zvyklí vždy hledat viníka. Ve srovnání se zahraničím, kde bývá za chováním řidičů odpovědná především společnost, my obvykle označíme policii. Ovšem policie nemůže být jednoduše všudypřítomná. Jakými prostředky budete usilovat o snížení počtu mrtvých na silnících? Předeslal jste, že chcete dosáhnout desetiprocentního poklesu? V březnu tohoto roku jsme od dodavatele převzali 70 nových motocyklů. Když přičtu služebně starší stroje, které byly nakoupeny před několika málo lety, pak dnes je policie vybavena 110 motocykly, z nichž 70 disponuje dokumentační technikou. Kromě passatů mají i naše jednostopá vozidla pozitivní výsledky. Zdaleka nejde ovšem jen o oblast represe, především se musíme zaměřit na prevenci. Již dříve jsem deklaroval, že se budeme snažit zpracovat systém nebezpečných lokalit. Udělali jsme například vyhodnocení všech dálničních připojení. Dnes totiž jakákoliv dopravní nehoda způsobuje blokádu silnice a kolony. Mimochodem právě probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o postupu a možných řešeních, jak tato potenciálně nebezpečná místa označit, případně i jak zlepšit v těchto úsecích bezpečnost. V posledních týdnech statistiky zaznamenaly zvýšenou nehodovost u motocyklistů. Přispějí vaše nové stroje do boje s jejich riskantním chováním? Nové motorky jsme nasadili, protože chceme řešit a potlačovat pirátské chování na silnicích. Osobně dělím motocyklisty do tří skupin. Ta první zvládá své stroje a respektuje pravidla silničního provozu. Jsem přesvědčen, že se do ní řadí nejvíce lidí. Do druhé kategorie patří jezdci, kteří sice stroje zvládají, ale nerespektují pravidla silničního provozu. Takoví motocyklisté způsobují problémy především v obcích, kde nedodržují předepsanou rychlost. A právě k represi jejich chování je primárně určen i náš mototým. A do třetí skupiny patří ono procento usmrcených motorkářů a viníků nehod. Takoví lidé sice můžou respektovat pravidla, ale nezvládají stroj jednoduše neodhadnou své schopnosti vůči motocyklu. Následky mnohdy bývají tragické. U motocyklistů jde ale také o toleranci ze strany ostatních účastníků provozu. Motorkáře je například snadné přehlédnout, může splynout s osvětlením vozidla, nedostane přednost na křižovatce Jakými prostředky lze tedy se jmenovanými rizikovými skupinami motocyklistů bojovat? Domnívám se, že celkově bychom se měli zaměřit na záchranu jejich životů. Represe ovšem spadá do kompetence nejen policie, ale i orgánů činných ve správním řízení. My v podstatě takto můžeme působit jen v omezené míře naši činnost totiž vymezuje zejména zákon o přestupcích. Více tak musíme dělat na úrovni prevence a výchovy řidičů. V první řadě jde ale o vlastní vnímání samotných motorkářů. Mám na mysli fakt, že nejsem nijak zvlášť chráněn a jakákoliv kolize pro mě může znamenat ztrátu života. Momentálně vedeme diskuzi, jak by se měl z pohledu motocyklů změnit systém autoškol. Transformace je opravdu nutná. Zatím ale zůstává otázkou, zda například průkaz na různé kubatury omezovat věkem, nebo praxí. Podle mě by měla hrát rozhodující roli při udělování řidičských oprávnění pro jednotlivé skupiny praxe. V lednu 2009 došlo k podstatným změnám v rámci novely silničního zákona? V čem Vám zvýšená hranice Kč pro škody, ke kterým nemusí Služba dopravní policie vyjíždět, pomohla? Díky této výrazné změně již nevyjíždíme k tolika nehodám jako dříve. Rozhodně tedy Foto: ČAP 6 Pojistný obzor 2/2009 Na aktuální téma

7 došlo ke kýženému poklesu zatížení skupin dopravních nehod. Pokud nás řidiči zavolají, pak se potýkáme se změnami i při způsobu šetření nehod. V rámci domluvy s Českou asociací pojišťoven provádíme zkrácený postup při vyplňování záznamu o nehodě, kde jen potvrzujeme zavinění. I tento fakt pro nás znamená velkou časovou úsporu. Policisté později nemají se zpracováním těchto nehod žádnou další administrativu. Přestupek jen zapíší do BODYSu [evidence bodového systému, pozn. red.]. Tímto získáváme čas pro vlastní výkon v dohledu nad silničním provozem. Jak často vyjíždějí dopravní složky k nehodám zbytečně? Je už i za oněch několik měsíců patrný nějaký pozitivní vývoj? Od ledna do dubna jsme k nehodám s vyčíslením škody pod korun vyjížděli celkem 13tisíckrát. Do jisté míry za tímto číslem stojí jak nedostatečná informovanost mezi samotnými řidiči, tak i horší distribuce informací v rámci pojišťoven. Máme zkušenosti, že některé pobočky stále vyžadují šetření nehody policií, byť škoda stotisícový limit nepřesahuje. Počet se ale v návaznosti na postupně se zabíhající praxi mění k lepšímu. Z pohledu veřejnosti se ale dosavadní praxe také výrazně zjednodušila. Například v rámci šetření dopravních nehod firemních vozidel došlo pro samotné účastníky k velkým časovým úsporám. Komplexnější hodnocení situace je ovšem v tuto chvíli poněkud předčasné. Jsou podle aktuálních průběhů zásahů policie u dopravních nehod jejich účastníci dostatečně a správně informováni? Na začátku se zdálo, že pojišťovny změnu příliš nevítaly, a veřejnost tedy ne zcela dostatečně informovaly. Osobně jsem očekával, že třeba v rámci zasílání zelených karet budou pojišťovny připojovat právě i jednotné formuláře. Každý by ho měl mít u sebe ve vozidle. My jsme díky spolupráci s Českou asociací pojišťoven získali 60 tisíc kusů, které policisté v případě potřeby řidičům předávají a eventuelně jen potvrzují zavinění. Splnila z pohledu dopravní policie novela deklarovaný účel? Věnují se nyní pracovníci dopravní policie v mnohem širším měřítku prevenci a dohledu nad bezpečností a plynulostí dopravního provozu? V řadě případů ano, přesto nás zčásti oněch dosavadních 13 tisíc výjezdů omezuje. Nicméně musím poznamenat, že je z výstupů jednotlivých krajů jednoznačně patrný pokles šetření nehodovosti. Výsledky se ale liší například v Jihomoravském kraji se pohybujeme na pouhých 25 procentech z celkového ročního objemu, zatímco v Severočeském kraji jsme tak výrazný pokles zatím nezaznamenali. Tam se pohybujeme na 75 procentech. Vše je ale podle mě otázkou času, až se změny zaběhnou. Žádá si tedy systém ještě nějaké úpravy? Když nám dříve chyběl personál, nejprve jsme stahovali naše zaměstnance z výkonu služby. Dnes je naopak budeme do výkonu vracet. Současná administrativa už nás tak časově nezatěžuje. Dřívější papírování snad ani nemělo žádný význam. Dnes vyznačíme zavinění do protokolu nebo do záznamu Policie se snaží maximálně odstranit nadbytečnou administrativu a místo toho dostat co možná nejvyšší počet svých lidí na silnice. o nehodě a tento úkon je podle mého dostatečný. Některé pojišťovny ale zpočátku paradoxně požadovaly kromě záznamu o nehodě, a to s námi vyznačeným zaviněním, ještě další relaci. Tu jsme ale dodat nedmohli. Policie totiž tento typ nehod neeviduje, naopak ji řeší jen v rámci přestupkového řízení. Co plánujete v oblasti prevence dopravních nehod v blízké budoucnosti? Před letním obdobím připravujeme s BESIPem a Ministerstvem dopravy strategii pro snížení rizik a následků v rámci zvýšeného cestovního ruchu. Aktuální situaci v dopravním provozu si ale v první řadě musí uvědomit sami řidiči. Policie se nyní snaží maximálně odstranit nadbytečnou administrativu a dostat co možná nejvyšší počet svých lidí na silnice i s využitím techniky, kterou máme k dispozici. S tím také zákonitě souvisejí i preventivní akce, aktivní účast na různých setkáních, kde prezentujeme problematiku bezpečnosti silničního provozu. Nedávno jsme například celorepublikově vyhodnotili úpravy přechodů pro chodce. Máme v plánu projednávat strategii zvyšování bezpečnosti na komunikacích, ale i bezpečnosti komunikací jako takových. Dopravní inženýrství totiž dokáže 60 až 75 procent problémových míst vyřešit. Jak vnímáte dosavadní spolupráci dopravní policie s pojišťovnami z pohledu oné změny v rámci novely silničního zákona? Pravidelně komunikujeme s Českou asociací pojišťoven i Českou kanceláří pojistitelů. Spolupráce je podle mě dobrá, ale věřím, že bude ještě lepší, jakmile se nám podaří vyřešit postup u odtahů z míst dopravních nehod s pomocí asistenčních služeb. Jsem přesvědčen, že pokud zvládneme zrealizovat připravovaný projekt, podaří se nám eliminovat existující korupční jednání. Změny v práci policie, ale i pojišťoven se pod vlivem novely teprve optimalizují. Co je podle Vás na vzájemné spolupráci obou subjektů ještě potřeba zlepšit? V první řadě by pojišťovny neměly vysloveně řidičům doporučovat, aby nechali každou nehodu vyšetřit policií. Některé z nich to ještě dnes vyžadují. Z hlediska bezpečnosti bych uvítal, kdyby se pojišťovny více zapojily do preventivních akcí a přispěly například svou spoluúčastí nebo i nějakou investicí do bezpečnostních projektů. Co se týče dalších legislativních návrhů třeba že by dopravní nehody s jakoukoliv hmotnou škodou policie neměla řešit vůbec jsem zastáncem teorie nejprve vyhodnotit stávající zákon a teprve potom uvažovat o dalších řešeních. Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor. Plk. Ing. Leoš Tržil (*1973) na postu ředitele Služby dopravní policie (SDP) působí od 1. listopadu Ve služebním poměru Policie ČR je od roku Dříve pracoval na Obvodním oddělení policie v Lednici, poté jako dopravní inženýr na dopravním inspektorátu v Břeclavi. V září roku 2002 se stal vedoucím Dálničního oddělení Podivín. Od roku 2005 vedl odbor dopravní policie Správy Jihomoravského kraje. Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2009 7

8 Na aktuální téma Anketa mezi pojišťovnami MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN foto: archiv pojišťoven Zeptali jsme se pojišťoven, jaké mají zkušenosti s vyřizováním nehod, které motoristé nahlásili prostřednictvím společného záznamu o dopravní nehodě. 1. Přibližně u kolika procent likvidovaných škod eviduje vaše pojišťovna společný záznam o nehodě? 2. Jakých nejčastějších chyb se klienti při jeho vyplňování dopouštějí? 3. Jakým způsobem vnímáte jeho zavedení usnadnila změna pojišťovnám samotnou likvidaci škod, nebo naopak zkomplikovala? následně reálné náklady opravy (ceny práce vč. lakování, ceny náhradních dílů). Cca třetina škod nad 100 tisíc je bez pokusu o přivolání PČR, a jde tedy o porušování zákona. 3. Situace se samozřejmě zkomplikovala: Allianz pojišťovna Pavla Paseková vedoucí oddělení komunikace 1. Žádné statistiky si v tomto směru nevedeme. Pokud vezmeme škody, kde policie být nemusí, pak je podle subjektivních odhadů likvidátorů společný záznam sepsán pouze u cca % škod, ale z toho je cca 10 % opatřeno nálepkou policie s vyznačením určitých dat (tzn., že policie zavolána byla). Policii volají zejména ti, kteří si nejsou jisti (odhadem výše škody, řeší sporné zavinění apod.) nebo vědí, že ze zákona nemusí (škoda do limitu, zřejmá příčina, nejsou svědci), ale obávají se obtížného uplatňování svých nároků na pojišťovně. Pozn. Pokud tedy účastník nehody trvá na jejím šetření policií a policii zavolá, zástupce policie je povinen (dle zákona o policii) se dostavit na místo nehody (škody) a provést příslušná šetření. Neexistuje žádný právní předpis, jak musí policie postupovat a jakou formu (relace, zápis, plánek, foto, ) musí šetření a zjištění mít. Rozsah zpracování dopravní nehody policistou je dán interními předpisy policie. Prvotně policie vždy zkontroluje, zda účastníci vyplnili společný záznam o nehodě a případně jim radou s vyplněním pomůže. Pokud je policista přivolán k dopravní nehodě, která nespadá do kategorie dopravních nehod povinně policii hlášených, pak dále: posoudí míru zavinění, určí viníka nehody, vyřeší dopravní přestupek, určí rozsah a výši sankce (ústní napomenutí, bloková pokuta), míru zavinění vyznačí na společném záznamu o nehodě. Policista nalepí na zadní stranu společného záznamu o nehodě nálepku formátu A5 s předtištěným textem, kde do volných polí doplní jméno přestupce (viníka) a porušení příslušného ustanovení zákona ( ), razítko a případně i podpis. Tato forma nálepky a postup jsou vytvořeny na podkladě spolupráce orgánů Policie ČR a České asociace pojišťoven. 2. Nedostatečný popis nehody (bývá problém zjistit příčiny a pozice účastníků kdo je viník a kdo poškozený), chybějící nákresy místa nehody a poloha vozidel, chybějící podpis jednoho z účastníků, občas špatně čitelné písmo. Obecně podle našich zkušeností je výše škody klientem nesprávně odhadnuta zejména u novějších vozidel. Většina klientů ji odhadne jako nižší, než jsou Účastníci se po vyplnění společného záznamu a předání pojistiteli mnohdy domnívají, že již nemusejí podávat samotné hlášení škody (telefonicky, přes internet apod.). To je omyl. Každý dotazník či formulář je pro většinu lidí nepříjemná záležitost, a pokud k vyplňování přistoupí, chtějí mít většinou vše co nejdříve za sebou. To vede k tomu, že neodpovědí na všechny dotazy či nevyplní všechny potřebné předepsané kolonky, zapomenou se podepsat apod. Pro další činnost a kroky na místě nehody chybí nezávislý subjekt (autorita), která ví, co je třeba dělat, zjistit, sepsat, rozhodnout. Nyní již záleží na tom, jak autority řidičů, jejich zkušenosti a orientace v situaci (nebo naopak stres, nervozita, spěch, strach) ovlivní zápis do společného záznamu. Zákon neukládá účastníkům (řidičům) povinnost dohodnout se na zavinění. Pokud tedy z vyplněného společného záznamu nevyplývá jednoznačně příčina/y nehody (což se stává), nezbývá likvidátorovi než opětovně kontaktovat řidiče či svědky s žádostí o další upřesnění a doplnění. Toto může vést jak k dalšímu obtěžování účastníků, tak k prodloužení doby likvidace. I tak jsou v některých případech uhrazeny nároky jen částečně nebo dokonce odmítnuty. Při šetření policií byl (je) větší objem objektivních dat týkající se řidičů, pohybu vozidel, místa nehody, příp. povětrnostních podmínek, viditelnosti, stop na místě, povrch, tvar křižovatky a okolí apod. 8 Pojistný obzor 2/2009 Na aktuální téma

9 Toto vše napomáhalo k určení všech příčin vedoucích ke vzniku škody a tedy k určení likvidity a zavinění (tzv. právního základu k náhradě škody). Z pohledu šetření škody musí být dnes pracovníci pojišťovny obezřetnější k okolnostem a znakům nekalého jednání účastníků. Česká pojišťovna Václav Bálek, tiskový mluvčí 1. Podle našich dosavadních zkušeností se nám Euroformuláře o dopravních nehodách vyskytují u škod z povinného ručení zhruba v % případů. 2. Většinou je řidiči vyplňují bez větších problémů, přesto některé ne vyloženě chyby, ale nedostatky se vyskytují. Mezi ty nejčastější patří hůře čitelné písmo, nebo neuvedení telefonických kontaktů. Pokud jde o kontakty, tak v rámci urychlení a zjednodušení likvidace je určitě užitečné, aby řidiči na formulář napsali i jeden nepovinný údaj . Likvidátor je pak může operativně kontaktovat kvůli případnému doplnění chybějících údajů, či vysvětlení. Větším problémem je neoznačení okolností nehody v prostředním sloupci formuláře a průběh nehody, čímž je ztížena orientace, co a jak se stalo. Likvidátoři ČP by ocenili stručné dopsání průběhu nehody s jednoznačně vyznačeným viníkem, pokud se účastníci na tomto shodnou. Důležitá pro likvidaci je i informace o nedohodnutí se na zavinění, pokud k takové situaci dojde, ve formuláři na to sice není kolonka, ale tato informace je velmi podstatná a na místě nikoho nenapadne ji do formuláře připojit. A poslední rada na závěr - vyplněním záznamu mají účastníci většinou naši pojištění za to, že tímto pojistnou událost (PU) nahlásili a splnili svoji zákonnou povinnost nahlášení PU. Ale pozor, formulář nenahrazuje oznámení pojišťovně. To klienti ČP mohou udělat velmi pohodlně jedním telefonátem na linku Klientského servisu. 3. Nové zákony přinesly významnou změnu zejména pro řidiče, ale jak je vidět, poradili si s ní bez větších nesnází. Při samotné likvidaci jde o výrazné usnadnění tam, kde je formulář vyplněn pečlivě a jsou uvedeny všechny údaje, je možno PU zrychleně došetřit (například telefonátem s pojištěným), a provést tak šetření, a hlavně náhradu škody rychle ke spokojenosti poškozených. Česká podnikatelská pojišťovna Renata Svobodová, tisková mluvčí 1. Tento záznam evidujeme zhruba u 25 % zaregistrovaných pojistných událostí. 2. V souvislosti s novelizací zákona přechází na účastníky dopravní nehody větší část zodpovědnosti za řešení situace, zejména při zdokumentování místa nehody a vzniklých škod. Velmi často se v praxi setkáváme s tím, že na tiskopisu chybí potřebné údaje, chyby se týkají také dokumentace k dopravní nehodě (v nákresu plánku a popisu dopravní nehody). 3. Vzhledem k nedostatkům, jichž se účastníci nehody při vyplňování tiskopisu dopouštějí, musí pojišťovna opětovně vyzývat klienty o upřesnění potřebných informací. Dochází tak ke zbytečným průtahům při vyřízení likvidace škody. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG Ing. Marek Vích, tiskový mluvčí 1. Procento těchto škod neustále narůstá, tento trend zjevně odráží časem se zvyšující informovanost řidičů o povinnosti tento Záznam pořídit. V současné době činí cca % škod, které dle zákona nemusely být šetřeny PČR, a účastníkům tak vznikla povinnost Záznam pořídit. Lze se setkat i se situací, kdy máme k dispozici jak protokol PČR, tak Záznam. Ve vztahu k celkovému počtu likvidovaných škod pak PU se Záznamem představují cca 15 %. 2. Záznam nemusí ze zákona být ve formě Evropského záznamu o nehodě, avšak tento formulář je zatím téměř výhradně používán. Jednotlivé kolonky Záznamu jsou poměrně jednoznačně označeny, obtížně se tak lze splést v jejich vyplnění. Především se tedy setkáváme s tím, že účastníci vyplní jen některé, podle nich ty důležité kolonky. To však zpravidla nevede k obtížím s likvidací. Místem pro nepřesnosti je nákres nehody, avšak zásadní problémy ani tyto chyby nepřináší. 3. Ke zhoršení předchozí situace nedošlo. Již před účinností předmětné novely silničního zákona pojistitelé vyřizovaly pojistné události, které nebyly šetřeny PČR. V těchto případech účastníci neměli povinnost písemně podchytit okolnosti vzniku škody, a často tak docházelo k tomu, že poškozený se následně ocitl v důkazní nouzi, když se spoléhal na pouhou ústní domluvu s druhým účastníkem. Zavedení Záznamu je tedy něčím navíc proti předchozí právní úpravě. Situaci lze přirovnat k pořekadlu lepší něco než nic. Výjimečně se setkáváme s tím, že po sepsání Záznamu některý účastník podá pojistiteli odlišné stanovisko. Tento účastník však musí zdůvodnit a prokázat, proč své stanovisko změnil, jinak nelze k takové změně přihlížet. Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2009 9

10 Legislativa a právo Návrh zákona o odpadech a příležitosti pro pojištění V březnu 2009 rozeslalo Ministerstvo životního prostředí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o odpadech. ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Foto: archiv MŽP ČR Novým zákonem bude v plném rozsahu nahrazena platná právní úprava, tj. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem přípravy nového návrhu zákona byla především nutnost implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Z důvodové zprávy též vyplývá, že návrh dále reaguje na řízení o porušení Smlouvy o založení ES, které proti ČR v současné době vede Evropská komise z důvodu nekompatibility platné právní úpravy se směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. V zájmu přehlednosti právní úpravy ministerstvo zpracovalo nikoli pouhou novelizaci platné právní úpravy, nýbrž návrh zcela nového zákona. Bylo jistě vzato v úvahu, že zákon č. 185/2001 Sb. byl již sedmnáctkrát novelizován, především z důvodu postupné transpozice požadavků vyplývajících z dalších právních předpisů ES (například směrnice 2000/53/ES, směrnice 2002/96/ES, směrnice 2002/95/ES). Základní změny proti platné právní úpravě lze ve stručnosti charakterizovat následovně: Rozhodujícím věcným cílem navrhovaného zákona je motivace k dodržování odpovídající hierarchie nakládání s odpady, zejména snaha snížit množství odstraňovaných odpadů a naopak zvýšit jejich materiálové využívání. Tomuto cíli odpovídá nastavení systému ekonomických nástrojů. V oblasti komunálního odpadu se navrhuje zavedení jediného systému platby za komunální odpad, a to ve výši odpovídající nákladům obcí na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu. V návaznosti na požadavek směrnice se zavádí povinnost zpracovat programy předcházení vzniku odpadů, které budou obsahovat konkrétní opatření a cíle k předcházení vzniku odpadů. Obce musí umožnit svým občanům třídit základní druhotné suroviny: papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony a postupně zavést systém obecního kompostování. Pokud jde o transpozici koncepce rozšířené odpovědnosti výrobců za odpad vznikající z jejich výrobků, tak výrobce je povinen financovat veškeré náklady spojené s odpadními výrobky, zejména jejich zpětný odběr a následné materiálové využití, a to v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo úrovně zpětného odběru a recyklačních cílů stanovených pro jednotlivé druhy výrobků zákonem, resp. evropskými předpisy. Návrh zákona usiluje o nastavení transparentních pravidel v praxi kolektivních systémů v jednotlivých skupinách elektrozařízení. Ustanovení upravující skládkování odpadů se mění tak, aby bylo dosaženo plné slučitelnosti se směrnicí 1999/31/ES o skládkách odpadů. Provoz skládky se rozděluje na tři fáze, přičemž každá bude schvalována jako samostatné zařízení. Souhlas k provozu jednotlivých fází provozu skládky bude krajský úřad vydávat až po provedeném vlastním místním šetření. Nově bude provozovatel skládky povinen složit finanční rezervu ještě před zahájením provozu první fáze provozu skládky. Finanční záruka a pojištění V návrhu ustanovení 52 je upravena finanční záruka a pojištění. Vychází se v podstatě z Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů. V článku 6 bodu 1 tohoto nařízení se uvádí, že u všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být poskytnuta finanční záruka nebo odpovídající pojištění, které pokrývají dopravní náklady, náklady na využití nebo odstranění, včetně nezbytných předběžných postupů a náklady na uskladnění po dobu 90 dnů. V návrhu zákona je stanoveno, že výši finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění provádí oznamovatel nebo ministerstvo, přičemž kalkulaci provedenou oznamovatelem schvaluje ministerstvo. Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky nebo odpovídajícího pojištění jsou pak specifikovány v příloze č. 7 návrhu. Finanční záruka a pojištění jsou již ale upraveny v platném zákoně (viz 57 zákona č. 185/2001 Sb.). Návrh nového zákona v podstatě jen některé otázky zpřesňuje. Finanční zajištění havárie skládek V návrhu ustanovení 104 je provozovateli skládky stanovena povinnost před zahájením první fáze provozu skládky nebo její části: uložit na samostatný účet částku ve výši nákladů nutných na odstranění škod případně vzniklých v první fázi provozu skládky nebo její části nebo z důvodů ukončení provozu, uzavřít pojistnou smlouvu pro případy náhrady škod případně vzniklých v první fázi provozu skládky nebo její části nebo z důvodů ukončení provozu během první fáze provozu skládky, nebo 10 Pojistný obzor 2/2009 Legislativa a právo

11 prokázat jinou formu finančního zajištění. V důvodové zprávě se zmiňuje, že ustanovení 104 a 105 návrhu zákona reagují na požadavek ES na přesnou transpozici směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadu. Text směrnice požaduje, že určitá částka (finanční rezerva) musí existovat již před samotným zahájením první fáze provozu skládky. Dále směrnice vyžaduje možnost využití peněžních prostředků finanční rezervy nejen na práce související s rekultivací a zajištěním péče o skládku po jejím uzavření (tj. ve druhé a třetí etapě provozu skládky), ale i na práce související s odvrácením havárie nebo omezení dopadů havárie v první etapě provozu skládky (tj. ještě před jejím uzavřením). Návrh ustanovení 104 provozovateli skládky ukládá uzavřít pojistnou smlouvu pro případy náhrady škod. Pro vysvětlení lze dodat, že první fáze provozu skládky je definována v návrhu 3 odst. 2 písm. c) takto: provozování zařízení k odstraňování odpadů jejich ukládáním na skládku. Stanovisko asociace Česká asociace pojišťoven se velmi zodpovědně věnovala návrhu zákona o odpadech se zaměřením právě na výše uvedená ustanovení ( 52 a příloha č. 7, 104). Navrhla úpravy textu tak, aby lépe vyhovoval terminologii a podmínkám provozování pojištění. Pokud jde konkrétně o 104, navrhla vymezit odpovídající pojištění jako pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem skládky. Připomínky byly na ministerstvo odeslány dne 31. března K průběhu legislativního procesu se ještě vrátíme. Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory JUDR. DANA KRÁLÍČKOVÁ ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA SEKCE REGULACE A ANALÝZ FINANČNÍHO TRHU Česká národní banka (ČNB) vydala koncem dubna úřední sdělení upřesňující povinnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurs bylo vydáno z důvodu nekonkrétní právní úpravy, která stanoví povinnost absolvovat doškolovací kursy, aniž by upravovala bližší pravidla, jak tuto povinnost splnit. Podmínky odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů upravuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (dále jen zákon ). Z ustanovení 18 odst. 9 zákona vyplývá, že pojišťovací zprostředkovatelé, včetně jejich odpovědných zástupců a zaměstnanců, a samostatní likvidátoři pojistných událostí jsou povinni doplňovat si úroveň odborných znalostí, a to formou absolvování doškolovacích kursů, každých pět let po ukončení odborného studia nebo od vykonání odborné zkoušky. Úřední sdělení, jehož plné znění naleznete níže, upřesňuje způsob plnění zákonné povinnosti, tedy návrhy procesů, jak optimálně aplikovat právní úpravu, zejména pokud jde o účel a rozsah doškolovacích kursů, nastavení počátku pětiletého období, způsob prokazování absolvování doškolovacího kursu, pořádání doškolovacích kursů apod. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí absolvovat doškolovací kurs Česká národní banka k ustanovení 18 odst. 9 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), (dále jen zákon ), sděluje: Článek I Právní úprava 1. Zákon v 18 odst. 9 stanoví povinnost osobám, které jsou podle zákona povinny prokázat svoji odbornou způsobilost ukončeným odborným studiem nebo odbornou zkouškou, průběžně si doplňovat svoje odborné znalosti. Těmito osobami se rozumí pojišťovací zprostředkovatelé všech kategorií, včetně jejich odpovědných zástupců a zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, a dále samostatní likvidátoři pojistných událostí, včetně jejich odpovědných zástupců a zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí. 2. Zákon stanoví osobám podle bodu 1 povinnost po 5 letech od ukončení odborného studia nebo od vykonání odborné zkoušky a poté po každých 5 následujících letech absolvovat doškolovací kurs. Legislativa a právo Pojistný obzor 2/

12 Legislativa a právo Ilustrační foto: archiv ČAP Článek II Určení data počátku pětiletého období 1. Počátek pětiletého období pro absolvování doškolovacího kursu je odvozován ode dne zápisu pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí do registru vedeného podle zákona, není-li dále uvedeno jinak. 2. Pojišťovací nebo zajišťovací makléř registrovaný u Ministerstva financí před 1. lednem 2005, který splnil podmínky dané 29 odst. 1 zákona a zároveň prokázal (doložil) Ministerstvu financí do svoji odbornou způsobilost, je povinen absolvovat první doškolovací kurs po 5 letech ode dne jeho zápisu do registru vedeného podle zákona. 3. Pokud pojišťovací nebo zajišťovací makléř, pojišťovací agent a samostatný likvidátor pojistných událostí, kteří provozovali svoji činnost před a prokázali odbornou způsobilost v souladu s 29 odst. 4 zákona nejpozději do , jsou povinni první doškolovací kurs absolvovat po 5 letech ode dne ukončení odborného studia nebo od data vykonání odborné zkoušky. 4. Je-li odborná způsobilost prokazována dokladem o absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole, je počátek pětiletého období odvozován ode dne zápisu pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí do registru vedeného podle zákona. 5. Počátek následného (a každého dalšího) pětiletého období se odvíjí od data počátku pětiletého období pro absolvování doškolovacího kursu, bez ohledu na datum absolvování konkrétního doškolovacího kursu. 6. Předpokládá se, že osoba podle článku I bodu 1 bude doškolovací kurs absolvovat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí pětiletého období uvedeného v bodech 1 až 5 tohoto článku. Článek III Rozsah doškolovacího kursu Doškolovací kurs směřuje k tomu, aby odborné znalosti byly úplné a aktuální. Časový rozsah doškolovacího kursu je třeba zvolit v závislosti na kvalifikačních stupních odborné způsobilosti osob, kterým je určen s tím, že konkrétní obsahovou náplň vzdělávacího programu je nezbytné zaměřit zejména na legislativní změny, které nastaly v daném období v oblastech právní úpravy specifikovaných v přílohách č. 3 až 5 k vyhlášce č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). Článek IV Doložení splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs 1. Splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs prokazuje pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí České národní bance na její vyžádání dokladem o absolvování tohoto kursu. 2. Předložení dokladu prokazujícího splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs lze u vázaného pojišťovacího zprostředkovatele a u výhradního pojišťovacího agenta nahradit písemným prohlášením pojišťovny, pro kterou jsou tito pojišťovací zprostředkovatelé činní. Obdobně lze postupovat u podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, kdy předložení dokladu, prokazujícího splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs, může být nahrazeno písemným prohlášením pojišťovacího agenta, pojišťovacího makléře nebo výhradního pojišťovacího agenta, pro kterého je podřízený pojišťovací zprostředkovatel činný. 3. Doklad prokazující splnění povinnosti absolvovat doškolovací kurs obsahuje zejména časový rozsah a obsahovou náplň doškolovacího kursu. Článek V Pořádání doškolovacích kursů 1. Pořádat doškolovací kursy jsou oprávněny pojišťovny, které provozují vzdělávací činnost v souladu s jejich povolením (činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností), a dále školy, školicí zařízení a specializované profesní instituce taxativně uvedené v příloze č. 6 vyhlášky. 2. Vzdělávací programy související s doškolovacími kursy je třeba přizpůsobit svým časovým rozsahem a odborným zaměřením podle kvalifikačních stupňů odborné způsobilosti osob podle článku I bodu 1, tyto programy pojišťovny, školy, školicí zařízení a specializované profesní instituce uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Viceguvernér: Ing. Miroslav Singer v. r. Sekce vzdělávání České asociace pojišťoven připravuje metodiku a obsah doškolovacích kursů určených pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí. Dalším aktivitám ČAP v oblasti vzdělávání se podrobněji věnuje rubrika Z domova, kde naleznete rozhovor s Ing. Dušanem Hradilem, zástupcem ředitele odboru a vedoucím oddělení Ochrany spotřebitele. 12 Pojistný obzor 2/2009 Legislativa a právo

13 Beck-online právní informační systém s komentáři, monografiemi a vzory smluv a podání Inzerce Právníci v ČR se dočkali komplexního řešení právního informačního systému. Na jednom místě mají k dispozici aktuální právní předpisy, velké množství kvalitně zpracované judikatury a nově i plné texty komentářů, příruček a monografií nakladatelství C. H. Beck. Pražská pobočka nakladatelství se tak vydala ve stopách své mateřské firmy a zpřístupnila své rodinné stříbro novou formou širší veřejnosti. Nová koncepce systému nabízí široké možnosti využití Beck-online je vhodný nejen pro uživatele, kteří ke své práci potřebují pouze právní předpisy, ale také pro pracovníky právních oddělení, kteří využijí pečlivě zpracovanou judikaturu i bohatou databázi literatury. On-line řešení aplikace má řadu předností. Právní předpisy jsou denně aktualizovány, proto se uživatelé mohou spolehnout, že pracují právě s aktuální verzí zákona. Správa systému je velmi jednoduchá v podstatě žádná! Beck-online není třeba instalovat, je dostupný všude, kde mají pracovníci přístup k internetu. Díky tomu je snadné zprovoznit jej v celé síti A5 Beck-online Business :54 Str. 1 poboček pojišťovny a přístupy pružně nastavovat dle potřeby. On-line prostředí zná dnes každý, proto je práce s Beck-online jednoduchá a intuitivní i pro nové uživatele. V nakladatelství C. H. Beck uvádí, že po spuštění aplikace výrazně narostl počet předplatitelů právního informačního systému (dříve LexDATA), vzrostla spokojenost a ubyl počet školení. Podle slov Ing. Lukáše Mikuly, vedoucího obchodního oddělení Beck-online, to ukazuje na jednoduchost ovládání Beck-online. Zároveň dochází k časovým i finančním úsporám jak na straně nakladatelství, tak na straně klienta, dodává. Základ systému Beck-online Basic obsahuje kompletní Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv, další předpisy z věstníků a zpravodajů ministerstev, judikaturu, právnický slovník a legislativní zpravodajství, což je příjemná služba pro uživatele. Cena Beck-online Basic pak byla stanovena na Kč pro jednoho uživatele. Literatura je rozdělena do sedmi odborných modulů dle právních oblastí, což opět zpříjemňuje práci s Beck-online. Uživatel se v systému dobře orientuje, může lehce filtrovat nalezené dokumenty, a práce je tak rychlejší. Nakladatelství připravilo z modulů cenově zvýhodněné balíčky Standard, Business a Premium čímž se snaží usnadnit zákazníkům výběr a nabídnout jim větší množství informací za příznivou cenu. Pro potřeby pojišťoven se zdá být ideálním řešením balíček Business, obsahující komentáře, monografie, vzory smluv a podání a odborné články z právnických časopisů z pěti oblastí práva: Občanské, Obchodní a finanční, Justiční a procesní, Autorské a soutěžní a Pracovní. Celkem balíček Business obsahuje 47 publikací nakladatelství C. H. Beck a kompletní články ze 4 jeho časopisů. Beck-online je možné nezávazně otestovat na stránkách v rozsahu dle potřeb uživatele a následné setkání s odborníkem nakladatelství C. H. Beck nastíní ideální variantu řešení nejen pro pojišťovnu, ale i pro samostatného poradce. Beck-online Business pojistka kvalitních a vždy aktuálních právních informací Obsahuje celkem 47 komentářů a monografií a 4 časopisy nakladatelství C. H. Beck. Společně s právními předpisy a judikaturou obsaženou v modulu Basic představuje řešení pro každé právní oddělení. Trestní právo Občanské právo Ústavní a správní právo Soutěžní právo a duševní vlastnictví Justiční a procesní právo Basic Pracovní a sociální právo Obchodní a finanční právo Jaké publikace v Beck-online například naleznete? Občanský zákoník I Občanský zákoník II Nakladatelství C. H. Beck, Řeznická 17, Praha 1, tel.: ,

14 Legislativa a právo O aktuálním vývoji legislativního procesu ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Legislativní proces u některých návrhů nových právních předpisů z 31 připomínkovaných Českou asociací pojišťoven v loňském roce pokračuje i letos. Následující stať si klade za cíl čtenářům přiblížit stav legislativního procesu u vybraných právních předpisů, které se týkají pojištění a pojišťovnictví. Návrh zákona o pojišťovnictví (sněmovní tisk 571) První čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (PS PČR) proběhlo dne Návrh byl přikázán Rozpočtovému výboru, jemuž měly být předloženy pozměňovací návrhy do Předpokládá se projednání ve druhém a třetím čtení na plenární schůzi PS PČR, která má být zahájena dne V rámci pozměňovacích návrhů se navrhuje účinnost zákona od Tento termín by měl platit i pro návrh tzv. změnového zákona (sněmovní tisk č. 572) a prováděcí vyhlášky České národní banky (tzv. obezřetnostní a tzv. výkaznickou). Návrh občanského zákoníku Návrh nového občanského zákoníku předložilo Ministerstvo spravedlnosti vládě České republiky dne V období leden březen se jím zabývaly pracovní komise Legislativní rady vlády a ve dnech její plénum. Vláda jej schválila dne a postoupí ho k projednání do PS PČR. Na další vývoj bude třeba vyčkat. (Pojištění je upraveno v ustanoveních ) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 717) Poslanecká sněmovna projednala tento návrh v prvním čtení na své schůzi dne Výbor pro životní pojištění se jím zabýval na svých zasedáních dne a Druhé čtení se konalo dne a třetí čtení by se mělo konat ještě na červnové schůzi. Tento zákon má nabýt účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Návrh zákona o penzijním spoření (sněmovní tisk 825) Vnější připomínkové řízení probíhalo zhruba v období prosinec 2008 leden Následně se návrhem zabývaly příslušné pracovní komise Legislativní rady vlády ČR. Vláda návrh schválila dne a předložila ho k projednání do PS PČR, kde získal číslo sněmovního tisku 825. Zákon by měl nabýt účinnosti dnem Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh k projednání vládě ČR počátkem ledna Návrh zákona byl schválen na jednání pléna Legislativní rady vlády, které se konalo ve dnech Vláda ČR návrh schválila dne Ilustrační foto: ČAP U tohoto návrhu zákona se navrhuje účinnost od 1. ledna Pojistný obzor 2/2009 Legislativa a právo

15 Z nových právních předpisů MGR. EVA KOZOJEDOVÁ PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ PRO POJISTNÉ PRÁVO (AIDA) 1. Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákon. Nový trestní zákon nahrazuje dosavadní trestní zákon č. 140/1961 Sb. a přináší mnoho změn. Obsahuje novou systematiku zvláštní části, když hlavním zájmem je ochrana života a zdraví. Za nejvýznamnější změny jsou považovány: snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 let na 14 let, formální pojetí trestného činu (není zkoumán stupeň nebezpečnosti, ale pouze naplnění znaků skutkové podstaty), dělení trestných činů na zločiny a přečiny, zavedení nových trestných činů (např. stalking nebo zabití). Trestní zákon dále zavádí dva nové druhy trestů domácí vězení a zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a celkově při ukládání trestů upřednostňuje alternativní tresty před trestem odnětí svobody. U peněžitých trestů se rovněž zvyšuje výše, do které lze trest uložit, a rozšiřují se možnosti uložení. U řady trestných činů se zvyšuje trestní sazba (např. vražda, těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, atd.). Účinnost Zákon č. 41/2009 Sb. o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku. Účinnost , část Zákon č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon stanoví podmínky poskytování informací o trestním řízení a o poškozeném a jeho blízkých osobách orgány činnými v trestním řízení. Účinnost Vyhláška č. 76/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. Vyhláška upravuje v návaznosti na novelu katastrálního zákona poskytování údajů z katastru nemovitostí. Účinnost Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Účinnost , část první bod 10 účinnost Nařízení vlády č. 88/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu. Nařízení vlády obsahuje seznam fyzických osob a organizovaných skupin, jimž nebo jejichž představitelům je zakázáno poskytovat zboží, služby nebo činnosti stanovené zákonem o provádění mezinárodních sankcí. Účinnost Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., jíž se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Vyhláška se mj. doplňuje o některé nové značky a mění vyobrazení značky. Dále se zkracuje o jeden měsíc období, po které značka Zimní výbava přikazuje řidičům používat zimní pneumatiky, (nově od 1. listopadu do 31. března). Účinnost Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech). Zákon zavádí povinnost tzv. subjektů veřejného zájmu (mj. i pojišťoven, zajišťoven, penzijních fondů) zřídit výbor pro audit. Jedná se o nový povinný orgán společnosti, který např. sleduje postup při sestavování účetní závěrky, hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, sleduje proces povinného auditu, doporučuje auditora a posuzuje jeho nezávislosti. V případě pojišťoven, zajišťoven, penzijních fondů a dalších subjektů stanoví zákon za splnění podmínek uvedených v 44 odst. 6 výjimku z povinnosti zřídit výbor pro audit. Povinnosti dle tohoto zákona musí být splněny nejpozději do Účinnost Zákon č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zákon omezuje odpovědnost za škodu vlastníků nemovitostí. Změnou ustanovení 27 odst. 4 byla zrušena odpovědnost vlastníků přilehlých nemovitostí za škody způsobené závadami ve schůdnosti chodníku. Nyní za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, odpovídá vlastník chodníku. Odpovědnosti se vlastník chodníku může zprostit jen prokázáním skutečnosti, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Účinnost Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zákon zavádí a vymezuje obsah tzv. základních registrů, kterými jsou registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace a registr práv a povinností. Registry by měly představovat jednotný, vzájemně provázaný a ucelený zdroj údajů pro výkon veřejné správy. Údaje obsažené v těchto registrech se označují jako referenční údaje a jsou považovány za důvěryhodné (neprokáže-li se opak). Odpadá tak nutnost ověřovat správnost referenčních údajů a tedy i povinnost občanů a dalších subjektů údaje opakovaně dokládat. Účinnost , část Legislativa a právo Pojistný obzor 2/

16 Ekonomické informace Solventnost II: znění směrnice schváleno RNDr. JIŘÍ FIALKA, PH.D., BC. LUCIE KVARDOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA SOLVENCY II ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Za českého předsednictví se podařilo ukončit vyjednávání o směrnici Solventnost II. V Evropské unii trvalo několik let, než směrnice dosáhla nynější podoby. Projekt Solventnost II, který upravuje vzhled výpočtu kapitálových požadavků pro jednotlivé pojišťovny, byl iniciován Evropskou komisí v roce 2000 a měl za cíl zapracovat zásadní změny přístupu ke kapitálovému požadavku do současného evropského rámce pojišťovnictví. Již zpočátku bylo zamýšleno, že režim Solventnost II bude mít podobnou strukturu jako jemu předcházející dokončená regulace v bankovnictví (Basel II). Struktura tří pilířů je využita k zajištění konzistentního přístupu ke kapitálové přiměřenosti a regulaci napříč jednotlivými pojistiteli a členskými státy. Na nový režim vykazování kapitálové přiměřenosti pojišťoven byl aplikován čtyřstupňový mechanismus přijímání, schvalování a kontroly regulatorních opatření pro kapitálové trhy, tzv. Lamfalussyho proces. Jednotlivé úrovně, podstatu a klíčové účastníky procesu znázorňuje následující tabulka. Schválení směrnice Solventnost II Podle původních předpokladů se účinnost režimu Solventnost II očekávala již v roce V současnosti to vypadá, že se posílení Konečně se dočkáme posílení finanční stability pojišťovacího sektoru. ECOFIN se s Evropským parlamentem shodnul na kompromisním znění směrnice SII dne 5. května Lamfalussyho proces Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Čeho se týká? Co je podstatou? Kdo jej vyvíjí? Směrnice Solventnost II Prováděcí opatření Standardy pro dozorové orgány Obsahuje všeobecný rámec principů a stěžejní politické zásady Detailní technická dokumentace určená pro implementaci postupů a předpisů Postupy pro pravidelnou činnost dozoru a snaha o zvýšení sjednocení činností napříč jednotlivými státy Úroveň 4 Vyhodnocení Sledování souladu s předpisy a jejich prosazení Evropská komise Evropská komise CEIOPS Evropská komise Kdo schvaluje? Evropský parlament, Evropská rada Evropská komise (se souhlasem EIOPC a Evropského parlamentu) CEIOPS Evropská komise finanční stability pojišťovacího sektoru konečně dočkáme a nový režim nabude platnosti 31. října Po dlouhodobých vyjednáváních došlo 26. března 2009 v Bruselu mezi velvyslanci členských států EU k neformálnímu schválení kompromisního textu rámcové směrnice Solventnost II. Kompromis spočíval v tom, že došlo k vyjmutí dlouhodobě diskutovaného tématu skupinového režimu (tzv. group support ) ze směrnice. Dvanáct převážně menších členských států bylo proti skupinové podpoře, na druhé straně byl tento koncept silně podporován např. vládou i dozorem Velké Británie a asociací britských pojistitelů. Nadále se však předpokládá, že dojde k opětnému obnovení diskuze na toto téma po volbách do Evropského parlamentu. Druhou otázkou k projednávání bylo zacházení s akciovým rizikem (tzv. equity dampener ). Dohoda spočívá v tom, že tento přístup bude možné použít za podmínky, že jej členský stát implementuje do národní legislativy. Jeho použití bude možné jen v těch členských státech, které jeho používání povolí, a bude se vztahovat na vybrané produkty životního pojištění. Pro : 593 hlasů Návrh směrnice v pozměněné podobě byl postoupen 22. dubna 2009 Evropskému parlamentu ke schválení. Tento kompromisní návrh byl přijat jak vyjednavači Rady EU, tak i vyjednavači Parlamentu EU, čímž došlo k ukončení vyjednávání. Cílem návrhu směrnice Solventnost II, který Parlament projednával prostřednictvím zprávy Petera Skinnera (tzv. Skinner s report ), je přispět k vyšší finanční stabilitě pojišťovacích a zajišťovacích společností zavedením podrobnějších požadavků kapitálové přiměřenosti lépe zohledňující rizika, kterým tyto společnosti čelí. Evropský parlament jednoznačnou převahou 593 hlasů pro ku 80 proti schválil výslednou podobu směrnice, a umožnil tím její definitivní přijetí před koncem tohoto volebního období. Dne 5. května 2009 došlo de facto k závěrečnému formálnímu schválení směrnice Solventnost II v průběhu zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN). Díky tomuto schválení budou členské státy povinny převést směrnici do svých vnitrostátních právních předpisů nejpozději do 31. října Pojistný obzor 2/2009 Ekonomické informace

17 Po dvou letech platnosti směrnice předloží Evropská komise návrh na případné zlepšení některých konkrétních aspektů směrnice a po třech letech předloží návrh na posílení dozoru nad skupinami a řízení kapitálu v rámci skupiny společností, včetně podpory skupin. Reakce CEA na schválení směrnice Jako reakci na učiněné kompromisy Evropského parlamentu a Rady, vydala Evropská federace pro pojištění a zajištění (CEA) dokument, ve kterém se písemně vyjádřila k daným stanoviskům. Detailní stanovisko federace naleznete v anketě níže. CEA je i nadále připravena se aktivně zapojit do tvorby úrovně 2 směrnice, aby se zajistilo dosáhnutí nejlepšího možného dozorového rámce v Evropě. Reakce ČAP na schválení směrnice Stručný přehled událostí v oblasti Solventnost II březen Dosažení kompromisu nad předběžným textem směrnice Solventnost II v Bruselu CEIOPS vydal první kolo konzultačních papírů ke konceptu Prováděcích opatření 1. duben Formální schválení konečné verze směrnice výborem stálých zástupců členských zemí při EU (COREPER) 22. duben Odsouhlasení směrnice na plenárním zasedání Evropského parlamentu 5. květen Formální schválení směrnice radou ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) červen znám. Právě nyní pro všechny evropské pojišťovny nastala ta správná chvíle k analyzování současného stavu a změn potřebných k tomu, aby byly včas připraveny na účinnost režimu ke konci roku Jednotlivé evropské pojišťovny si především kladou za cíl vyhnout se dodatečným kapitálovým požadavkům. Jedním z podnikaných kroků Zahájení druhého kola konzultací ke konceptu Prováděcích opatření vydaných CEIOPS 1., 8., 15. červen Konečné termíny pro zasílání připomínek prvního kola konzultačních papírů Prováděcích opatření CEIOPS říjen čtvrtletí čtvrtletí 2010 CEIOPS vydá konečnou verzi k Prováděcím opatřením Případná další kvantitativní dopadová studie (QIS5) testování Prováděcích opatření CEIOPS pokračuje na přípravách dokumentace k úrovni čtvrtletí Evropská komise vydá návrh dokumentu pro Solventnost II Prováděcích opatření 2011 Příprava jednotlivých států na uvedení Solventnosti II v účinnost říjen Účinnost režimu Solventnost II Přípravy na režim Solventnost II již začaly. Nejen ve Velké Británii provádějí významné pojišťovny rozdílové analýzy. pojišťoven je přepočet solventnostního kapitálového požadavku pomocí kvantitativní dopadové studie (QIS4) k 31. prosinci Další kroky zahrnují například provádění rozdílových analýz. Čas před spuštěním nového režimu se krátí, a proto i ČR vidí nutnost přípravy na tento režim jako velmi aktuální téma. Z iniciativy ČNB vznikl projekt implementace směrnice Solventnosti II do národní legislativy, který v současné době úspěšně probíhá pod záštitou ČAP. Úkolem ČAP je koordinovat pracovní skupiny k identifikovaným oblastem Solventnosti II složených z představitelů České společnosti aktuárů (ČSpA), ČNB, MF a ČAP. Největší připravenost pro vstup do režimu Solventnost II zatím vykazuje Velká Británie. Místní pojišťovny mají velký zájem na používání interních modelů, a proto zde již v současné době dochází k registracím pro jejich testování. Anketa 1. Rada EU prakticky schválila podobu rámcové směrnice Solventnost II. Jak vnímáte její výslednou podobu? 2. můžete se zmínit o konkrétních bodech, u nichž jste očekávali jinou podobu? Česká asociace pojišťoven (ČAP) také dohodu vítá. Díky ní totiž dojde k novému posílenému režimu dohledu, po němž volali evropští pojistitelé již delší dobu. Takto významný posun v dané problematice znamená i postup v rámci předpokládaného časového plánu. Solventnost je veledůležitou součástí legislativy a v současném ekonomickém prostředí by bylo jakékoliv zpoždění nešťastné. V souladu s názorem CEA také ČAP lituje, že z původního návrhu byla vyňata úprava skupinové podpory. ČAP proto očekává, že Evropa vyřeší otázku skupin co nejdříve. Vývoj se zájmem sleduje a v rámci svých možností se na procesu směřujícímu k zavedení nového konceptu Solventnost II podílí (viz odpověď K. Šimonové). Příprava na implementaci směrnice Ačkoliv je projekt Solventnost II stále ve fázi vývoje, všeobecný rámec podoby je již Alberto Corinti ředitel sekce ekonomiky a financí, Evropská federace pojišťoven a zajišťoven (CEA) 1. CEA rámcovou směrnici Solventnost II, kterou Komise schválila, jednoznačně vítá. Modernizace obezřetnostního rámce, jenž umožňuje mnohem sofistikovanější řízení rizik, znamená jak pro pojišťovny, tak i pro klienty dobrou zprávu. Solventnost II totiž pojišťovny podněcuje k používání nejmodernějších postupů v rámci řízení rizik, což v důsledku povede ke zvýšené ochraně spotřebitele. V době ekonomické krize je proto schválení směrnice dobrou zprávou. Nová právní úprava prospěje i samotným pojišťovnám, neboť technické rezervy, jimiž musejí Ekonomické informace Pojistný obzor 2/

18 Ekonomické informace 1. Rada EU prakticky schválila podobu rámcové směrnice Solventnost II. Jak vnímáte její výslednou podobu? 2. můžete se zmínit o konkrétních bodech, u nichž jste očekávali jinou podobu? povinně disponovat, budou nyní mnohem více spjaty s riziky, kterým pojišťovny čelí. Prosazování optimálního postavení kapitálových požadavků vůči riziku dále ovlivní design a cenu pojistných produktů, což povede k jejich vyšší inovativnosti a konkurenceschopnosti. Pro evropské pojistitele Solventnost II dále zavádí harmonizované informační požadavky, které přinesou větší transparentnost a porovnatelnost produktů pro pojistníky v celé Evropě. Harmonizovaná pravidla solventnosti také napomůžou v rozvoji jednotného trhu, čímž se zvýší konkurence v nastavení cen a zvětší prostor pro produkty, které bude možné nabízet na celoevropské úrovni. Solventnost II je rámcovou směrnicí a již nyní naplno probíhají přípravné práce na implementačních opatřeních druhé úrovně, která ustanovení směrnice detailně rozvádějí. CEA se procesu příprav aktivně účastní a v rámci zveřejňovaných konzultací dělá vše pro to, aby zajistila, že bude dosaženo nejlepšího možného dohledu nad evropskými pojišťovnami. 2. CEA vnímá, že s vyjmutím ustanovení o skupinové podpoře ze směrnice Evropa propásla příležitost zavést nástroj vhodný pro účinný dohled nad nadnárodními skupinami. Právě na potřebu jeho zavedení klade důraz zpráva tzv. De Larosiérovy skupiny o dohledu nad finančním trhem. Evropský pojistný průmysl vždy zastával názor, že režim skupinového dohledu je základním prvkem režimu SII, založeného na řízení rizik. Vhodný skupinový dohled skutečně poskytuje zvýšenou ochranu pojistníkům prostřednictvím optimální alokace kapitálu pojišťoven. Kamila Šimonová členka řídicího výboru Pracovní skupiny SII Česká asociace pojišťoven 1. Schválení rámcové směrnice Solventnost II vnímám jako zásadní krok k implementaci nového regulatorního režimu, který významně posunuje dosud aplikovaná pravidla pro solventnost a risk management pojišťoven. Solventnost II představuje ekonomický pohled na kapitál a nové přístupy k ohodnocení rizik, kterým jsou pojišťovny vystaveny. Výsledná podoba směrnice však obsahuje několik kompromisů, jež byly nezbytné pro přijetí normy jako celku. Z těchto kompromisů je zcela zásadní nepřijetí skupinové podpory jako významné součásti skupinového dohledu pro nadnárodní společnosti. 2. V otázce skupinové podpory nebylo dosaženo potřebného konsenzu a celá tato oblast byla z konečného znění směrnice vyškrtnuta. Podle mého názoru tak evropský pojistný trh přichází o nástroj efektivního řízení kapitálu na úrovni nadnárodních skupin. Princip skupinové podpory by umožňoval mimo jiné využití diverzifikačních efektů v rámci skupiny a možnost převodu kapitálu do určité úrovně mezi jednotlivými společnostmi ve skupině. Zavedení takového systému by kladlo vysoké nároky na kvalitní spolupráci dohledových orgánů v rámci EU. Je možné, že se po implementaci projektu Solventnost II a několika letech praxe k tomuto tématu evropské orgány znovu vrátí. Daniel Tošner vedoucí oddělení Pojišťovnictví a penzijní připojištění, Ministerstvo financí ČR 1. Z pohledu vedení předsednictví je výsledná podoba směrnice nejlepším možným kompromisem, kterého bylo možné za daných podmínek dosáhnout. Na jedné straně obsahuje řešení, která vyhovují všem stranám zúčastněným na vyjednávání, na druhé straně jsou tato řešení stále přijatelná i pro ostatní. Paradoxně nejvíce se diskuze týkaly tzv. režimu skupinové podpory ( group support regime ). Původně se jednalo o poměrně odvážný koncept, který během vyjednávání ztrácel podporu. Přesto se o něm jednalo až do naprostého konce s tím, že výsledný kompromis v podstatě neobsahuje stěžejní inovaci, tj. zjednodušené zacházení s kapitálem ve skupině (pojišťoven/zajišťoven), kterou měl tento režim přinést. Směrnice je poměrně obsáhlá, nicméně strukturou přehledná. To lze považovat za jednoznačný přínos. Orientace ve stávajících směrnicích byla totiž poměrně obtížná. Do budoucna by tak práce s evropskými texty měla být výrazně snazší. 2. Prvním bodem je akciové riziko ( equity risk ). Jeden z členských států požadoval, aby se k tomuto riziku přistupovalo benevolentně jinými slovy, aby na krytí ztrát s ním spojených bylo třeba méně kapitálu. Je zajímavé, že v tomto požadavku byl vlastně osamocen, a přesto se mu jej podařilo, byť v omezené míře, prosadit. Je tomu tak přesto, že se všichni zbývající hráči shodli na tom, že jde o technicky nesprávný pohled. Ambicí českého předsednictví bylo tento přístup zúžit na minimum, což se vcelku podařilo. Zmíněný přístup s sebou nese otázky i pro český trh. Výsledné řešení připouští, že tento, řekněme, odlišný přístup si může členský stát zavést do svého právního řádu. Zřejmě nebude pochyb o tom, že onen nejmenovaný stát si jej pro své pojišťovny/zajišťovny zavede. Jak bude v této souvislosti reagovat český trh? Bude tuto skutečnost považovat za konkurenční výhodu jiných pojišťoven? Podle Solvency II se odlišný přístup zacházení s akciovým rizikem použije na důchodové dávky ( retirement benefits ). S tím může souviset i další, konkrétnější otázka. Typickým produktem souvisejícím s odkládáním finančních prostředků na důchod jsou anuity životních pojišťoven. Lze se celkem oprávněně domnívat, že právě takové anuity pod pojem retirement benefits spadají. Bude i zde český trh váhat? Dalším bodem je srovnání limitů pro minimální kapitálový požadavek ( Minimum Capital Requirement ). Jeho výše se inspiruje dosavadní výší garančního fondu. Podle stávajících směrnic dochází za určitých okolností k úpravě výše garančního fondu. Lze očekávat, že do roku 2012, kdy se má Solvency II promítnout do právního řádu, dojde k úpravě výše těchto částek. Evropa zde mohla zajít o kousek dál a částky již od počátku zvýšit, zejména co se zajištění týče. Obecně lze říci, že směrnice obsahuje vše potřebné pro zavedení režimu založeného na řízení rizika a dohledu nad ním. Jde proto o pozitivní posun v sektoru pojišťovnictví. Pro české předsednictví toto znamená úspěch, neboť se výraznou měrou zasloužilo o její přijetí právě v této podobě. Výsledku tak dosáhlo tam, kde jiná předsednictví ztroskotala. 18 Pojistný obzor 2/2009 Ekonomické informace

19 Co napoví aktuální výsledky pojišťoven? MGR. ING. ONDŘEJ MARTINEK PŘEDSEDA PRACOVNÍ SKUPINY STATISTIKY ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Česká asociace pojišťoven (ČAP) shromáždila předběžné údaje o výsledcích členských pojišťoven za období leden až březen Jak si vede české pojišťovnictví? Sběr dat se v 1. čtvrtletí roku 2009 tentokrát uskutečnil ve dvou kolech. V prvním kole ČAP shromáždila základní údaje o předepsaném pojistném za neživotní a životní pojištění, ve druhém kole byly do výsledků zahrnuty i údaje ze statistik, které pojišťovny zpracovávají pro potřeby dohledu České národní banky (ČNB). Ze základních údajů vyplývá, že celkové předepsané pojistné 30 členských pojišťoven ČAP (včetně ČKP) dosáhlo hodnoty 36,9 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 tato suma reprezentuje nárůst o 4,4 %. Vzhledem k faktu, že se členské pojišťovny ČAP na českém trhu aktuálně podílejí z téměř 98 %, lze tento údaj považovat za dostatečně spolehlivý i ve vztahu k celému trhu. Dosažený nárůst celkového předepsaného pojistného znamená udržení tempa růstu z roku 2008, což lze v současných ekonomických podmínkách považovat za úspěch. Celkově však vývoj trhu za 1. čtvrtletí 2009 neposkytuje zcela jasnou zprávu o dopadech finanční krize na odvětví. Roste podíl pojistného na HDP? Naše odpověď bude tentokrát pozitivní: roste, a to zhruba na úrovni 6 %. Domácímu pojišťovnictví ovšem, zjednodušeně řečeno, pomohl zhruba 3,5% odhadovaný reálný pokles HDP. Samotný trh se na výsledku podílel 4,4% růstem, nicméně 2 % si vzala inflace. Dosažení růstu díky poklesu základny, s níž se poměřujeme, však není zprávou příznivou, a lze předpokládat, že pojišťovny by se těšily i z nižšího tempa růstu podílu pojistného na HDP, pokud by k němu docházelo zároveň se zvyšováním HDP. Ekonomické problémy pojistnému pomohly ještě v jednom ukazateli, a to v reálném růstu pojistného. Při míře inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku tj. ve výši 2,3 % jsme za první čtvrtletí 2009 dosáhli reálného růstu pojistného na úrovni přesahující 2 %. Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném pak ve sledovaném období vytrvale rostl, stále však ještě nedosáhl ani celoročního průměru přesahujícího 40 %. Nejasná zpráva Z údajů ČAP vyplývá, že čtyřmi desetinami procentního bodu přispělo k růstu trhu zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, i tak je 4% růst pěkné číslo. Segment životního pojištění meziročně vzrostl o 6,6 %, za tahouna růstu však můžeme opět označit běžně placené pojistné (+8,2 %). Jednorázové pojistné v celku mírně vzrostlo o 2,4 %. Na základě údajů o struktuře pojistného a obchodní produkci ale musíme opět konstatovat, že ani počátek roku 2009 nebyl příznivě nakloněn moderním životním pojistkám, které dovolují klientům platit pojistné, když mají peníze, a naopak neplatit, když peníze scházejí. Jednorázové pojistné na běžně placených smlouvách akcelerovalo svůj pokles na 34,2 %. Chceme-li myslet pozitivně, musíme opět uznat, že klienti nadále hojnou měrou využívají nabídnuté flexibility. I přesto se klasické jednorázové produkty stále drží. Obchodní produkce v této třídě produktů, měřená počtem smluv, poklesla sice o 3,6 %, ve finančním vyjádření ovšem vzrostla o 25,6 %. Výsledkem je pak růst předepsaného pojistného o 50,3 %. Zatím tedy není jasné, zda peníze, které se objevily na klasických jednorázových smlouvách, jsou ty chybějící z flexibilních smluv a zda se máme proto domnívat, že v časech krize se klienti vracejí k produktům s garantovanou pojistnou částkou a technickou úrokovou mírou. Nebo se na trhu vyskytují dva zcela odlišné klientské segmenty segment klientů, které krize postihla a čerpají úspory ze svých pojistek, a segment klientů krizí nezasažených, kteří hojně využívají současných lákavých investičních příležitostí. Růst průměrného pojistného na klasických jednorázových smlouvách se rýsuje na úrovni 30 %. Co nového v neživotním pojištění? Segment přinesl další zajímavou odpověď: máme nového lídra trhu. Kooperativa, pojišťovna, a. s., VIG, vykázala růst 5,8 %, a vystřídala tak na první příčce v neživotním pojištění Českou pojišťovnu. Ta naopak zaznamenala 5% pokles. Neživotní pojištění dosáhlo celkového růstu 3,1 % a po očištění o vliv zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele lze konstatovat, že vzrostlo o 2,7 %. Pojištění vozidel (havárie a odpovědnost z provozu vozidla) v 1. čtvrtletí 2009 v podstatě zůstalo na úrovni předchozího roku u havárie růst o 1,7 %, u odpovědnosti z provozu vozidla pokles o 1 %. Počet smluv ve kmeni u odpovědnosti z provozu vozidla současně hlásí nárůst 6,5 %, což by svědčilo o poklesu na straně průměrného pojistného. Jestliže jsme loni konstatovali, že se na výraznějším růstu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pravděpodobně odrazil doznívající hospodářský optimismus z 1. pololetí, zůstává otázkou, jak interpretovat letošní růst na srovnatelné úrovni 8 %. A stejný rébus si pro nás přichystala i podnikatelská pojištění ekonomika hlásí krizi a pojištění roste o 11,4 %. Krize ano, nebo ne? Aktuální výsledky za první čtvrtletí zatím nabízejí nejednoznačnou odpověď. Pojištění vozidel a jednorázové pojistné na běžně placených smlouvách říkají, že krize české pojišťovnictví zasáhla. Běžně placené životní pojistné, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a podnikatelská pojištění však krizí neprocházejí. Ekonomické informace Pojistný obzor 2/

20 Ekonomické informace Řízení daní Jana Roe Manažer daňového a právního oddělení Deloitte Advisory s.r.o. Téměř každá společnost má povinnost platit daně úřadům v místech působnosti. Jak ale zvýšit přidanou hodnotu daňového řízení? A jaké jsou světové trendy v řízení daňových rizik? Současný průzkum v oblasti finančního řízení firem ukazuje, že společnosti očekávají od svého daňového vedení kvalitnější podporu velkých transakcí, operativního rozhodování a risk managementu. Daně se přesunuly z izolované pozice plnění daňových povinností na více sledované místo integrované do běhu firmy, což je do značné míry způsobeno globalizací. Firmy působící v globálním prostředí čerpají kapitál na různých kapitálových trzích a musí se podřídit měnícím se účetním standardům a regulaci, zvýšenému zájmu investorů, rozvoji znalostí finančních úřadů a jejich mezinárodní spolupráce. Tyto atributy jsou typické pro pojišťovny, kde je navíc významně posílen regulační a reputační aspekt. Proto by pojišťovny měly svému daňovému řízení věnovat potřebnou pozornost. Přínosy efektivního daňového managementu zahrnují rychlý přístup k daňovým informacím pro podporu obchodního rozhodování a časové úspory při přípravě a kontrole daňových výpočtů, což umožňuje podniku zaměřit se na činnosti s přidanou hodnotou, jakými jsou daňové plánování a řízení daňových rizik, namísto opakujících se rutinních činností. Základní principy řízení daní Daňová strategie napojení na business a jasné vedení Výchozím bodem pro řízení a kontrolu podnikových daní je definování daňové strategie, která navazuje na celkovou strategii společnosti a podporuje dosažení globálních cílů. Daňová strategie tak určuje zaměření daňového vedení a propojení daňových cílů s obchodními cíli společnosti. Strategie by měla obsahovat měřitelné a jasně stanovené cíle, jako např. výši plánované efektivní daňové sazby. Napojení na ostatní oddělení Daňové řízení nemá běžně podporu od ostatních oddělení společnosti, neboť je vnímáno pouze jako nutné zlo a daňoví manažeři se nezúčastní rozhodování ohledně chodu firmy. Přitom případy z praxe ukazují, že ignorování daňového hlediska může mít katastrofický dopad na ziskovost. Základem úspěšného propojení daní s obchodními cíli je proto efektivní propojení daňového řízení s ostatními oblastmi řízení ve firmě. Komunikace je obousměrná, kde ostatní oddělení využívají informace od daňového manažera pro podporu v rozhodování při plánování významných transakcí. Naopak, daňové oddělení potřebuje přístup ke kvalitním informacím pro účinné daňové plánování a řízení daňových rizik. Standardizace a automatizace procesů Mnoho daňových rizik a neefektivností vyplývá z nedostatků v současném nastavení procesů v oblasti daňového řízení. Důležité je standardizovat a případně automatizovat opakované procesy a zajistit propojení jednotlivých daňových procesů mezi sebou a s procesy ostatních oddělení. Standardizace a automatizace opakovaných procesů pak uvolní čas pro daňové plánování a další aktivity s přidanou hodnotou. Investice do technologie Technologie na zpracování daňových dat ve světě poskytují možnosti začlenění daňového softwaru přímo do účetního systému a automatizaci daňových výpočtů pro daň z příjmu i DPH. Bohužel, specializovaný daňový software zatím není v Čechách plně rozvinutou možností. Už nyní je však možné využít alespoň různé typy automatických exportů a importů dat v rámci informačního systému společnosti pro účely daňového řízení. Obvyklé používání excelu pro daňové výpočty, bez integrace kontrol do výpočtu a propojení výpočtů přináší různá rizika a omezenou možnost využití daňových dat v podnikovém řízení a operačním rozhodování. Investice do lidí Daňový manažer, úzce specializovaný na technické daňové záležitosti a bez potřebného obchodního rozhledu, není pro efektivní daňové řízení dobrou volbou. Pro efektivní správu daní je nutné mít manažera, který má dostatečné technické znalosti, avšak také komunikační dovednosti a obchodní myšlení. Podnik by měl takovému kandidátovi nabídnout odpovídající profesní vzdělávání, motivaci a dostatečné ohodnocení. Daňová rizika Daňové riziko je potenciál pro neočekávaně nepříznivý daňový výsledek obchodu nebo transakce a jeho negativní dopady, včetně sankčních S ohledem na specifika pojišťovnictví (zvýšené regulatorní požadavky a vysoké reputační riziko) by pojišťovny měly věnovat zvýšenou pozornost daňovému plánování a řízení daňových rizik. 20 Pojistný obzor 2/2009 Ekonomické informace

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 1 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Stát již nebude levnou kořistí 4 Ing. M. Šimáček, náměstek ministra financí, exkluzivně pro Pojistný obzor

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Práce mne žene dopředu 4 Rozhovor s Vladimírem Mrázem, čestným prezidentem ČAP (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009 Pojistný obzor Ročník 86 2009 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Cesta ke sjednocení pravidel pro distribuci finančních produktů 4 (Mgr. Klára Hájková) Zprostředkování finančních

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 2 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Image pojišťovnictví se neustále mění 4 (Mgr. Ema Novotná, Agáta Jankovská) Evropské pojišťovny 2010: na

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 7 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008 Pojistný obzor Ročník 85 2008 3 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Na jediné strategii stavět nelze 4 O důchodovém systému v ČR s Vladimírem Bezděkem (Mgr. Ema Novotná) Reforma,

Více

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

POJISTNÝ OBZOR 11 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 11 OBSAH 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 11 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 1 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Evropské integrační dilema: Zvýšit centrální dirigismus? 4 Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Prof. Ing. Eva

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 86 2009 Pojistný obzor Ročník 86 2009 3 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH II EDITORIAL III NA AKTUÁLNÍ TÉMA Záplavy 2009: české letní déja vu 4 (Theodor Fiala) Eurobarometr na téma klimatické změny 5 Živly

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 11 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

AUDITOR 8/2008. Současné postupy Kárné komise. @ e-příloha Auditor 8/2008. Obsah

AUDITOR 8/2008. Současné postupy Kárné komise. @ e-příloha Auditor 8/2008. Obsah AUDITOR 8/2008 Obsah AKTUALITY... 2 Návrh zákona o auditorech prošel prvním čtením... 3 Noví auditoři složili slib... 3 Z poznatků Kárné komise (Ing. Jiří Vrba)... 5 TÉMA ČÍSLA OUTSOURCING Obecně k outsourcingu...

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 10 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více