Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph"

Transkript

1 Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Server anl. nkp.cz ( slouží pro upload dat od spolupracujících institucí v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie, pro jejich zpracování, správu a export z báze ANL/SKA. Exportovaná data se importují do ANL/Aleph mimo server anl.nkp.cz. Výsledkem kooperace je báze ANL - která obsahuje články a statě z dohodnutých titulů v rámci kooperace (viz též níže). Některé knihovny zasílají do ANL veškerou zpracovanou článkovou produkci, některé zpracovávají pro vlastní potřebu ještě další tituly. Záznamy z těchto titulů jsou obsaženy v příslušných katalozích a databázích. Měsíčně vycházejí NOVINKY České národní bibliografie - Články v novinách, časopisech a sbornících - 1

2 2

3 Hodnocení báze ANL knihovnickou veřejností a dalšími je na adrese 3

4 ANL, kooperace hodnocení ANL, kooperace hodnocení. Pokračování 1 ANL, kooperace hodnocení. Pokračování 2 A. Historie do r. 2007/2008 Server byl vyvinut v rámci programového projektu Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat ( ) a výzkumného záměru Projekt propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění k plným textům ( ) Interface pro Management kooperačního systému je též na serveru full.nkp.cz. Zahrnuje kromě aplikace na serveru anl.nkp. cz (která je popsána níže) i linky zpracování bibliografických záznam z plných textů (lokální a internetová verze) na serveru full.nkp.cz, ve kterých byly zpracovávány bibliografické záznamy pro bázi ANL a zároveň semistrukturované plné texty pro bázi ANL FULL. Schéma Managementu kooperačního systému kooperace kocem r

5 Interface pro MNG kooperačního systému na serveru je v Příloze Vývoj serveru od r je na 3. Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI. Skupina ANL, seminář, Praha, NKČR, , aktualizace květen ppt verze Kooperační systém článkové bibliografie stručný vývoj, stav v r 2008 a perspektivy - html verze 4. Materiály o kooperaci jsou vystaveny na adrese 5. Stanovisko vedoucí oddělení analytického zpracování ke zrušení oddělení je vystaveno v materiálu Oddělené analytického zpracování a jeho perspektivy v NKČR 6. Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) Jak spolupracovat v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI) 5

6 B. HW a SW - stav serveru anl.nkp.cz v r HW a SW vybavení serveru v současné době: HW V současné době je server anl.nkp.cz převeden do jednotného serverového prostředí NK Vmware vsphere 4. Konfigurace dohledového systému - Dle zprávy z se kontroluje: - stroj: protokol: HTTP - port: cílové URL: /r/skk/p210/p10init - řetězec na cílovém URL: KOSABI SW Operační systém: CentOs 4.3 Database: Oracle Express Edition Aplikační server: Apache-tomcat Programovací jazyky: C, Java, Oracle PL/SQL Veškerý software je zdarma bez jakýchkoliv licenčních poplatků. O správu stávající databáze uploadovaných záznamů a aplikace pro management Kooperačního systému článkové bibliografie se stará externí pracovník. C. Jak kooperovat, standardy a jiné konvence, stručný přehled příjmu, zpracování dat v aplikaci, export dat z aplikace a import do ANL/Aleph (materiál) Podrobněji viz bod D. Materiál je vystaven pod názvem Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) Jak spolupracovat v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI) Přistupující knihovny kontaktují koordinátorku kooperačního systému (Ivana Anděrová, NKČR, ) Následuje dohoda o titulech, které je třeba v rámci kooperace zpracovávat. 6

7 Titulová základna viz materiály: Aktuálně zpracovávané tituly (cca aktuální rok): Statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie - stav k a navazující aktualizace (v mezidobí, než jsou tituly zanesené do aktuálního seznamu titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v Národní knihovně ČR v rámci kooperace (s kategoriemi titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v kooperujících institucích (kromě NKČR) (s kategoriemi titulů) Tituly zpracovávané od r. 1991: Seznam zpracovávaných titulů (kompletní) a titulů zpracovaných v minulosti (cca) v NKČR od r. zpracování Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v kooperujících institucích - krajské knihovny a MZK v Brně (od r. zpracování cca 1992) Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v odborných institucích (od r. zpracování cca 1992) Poznámka ke zpracovávaným titulům, aktualizaci excerpční základny, vývoji Kooperačního sytému článkové bibliografie a stavu kooperace Zaslání zkušebního souboru nejprve mailem koordinátorce kooperačního systému. Ta soubor prověří a uploaduje data zkušebně sama. Pokud soubor projde, přidělí programátor příslušné instituci heslo, jméno. Pokud ne, je třeba zjišťovat proč. Jméno a heslo - přidělení hesla spolupracujícím institucím dle kódu a formátu dat, ve kterém budou posílat záznamy (jméno tvoří sigla velkými písmeny bez mezer). V případě potřeby může příslušná knihovna operativně nastavit potřebný kód a formát dat z nabídky sama. Podporované knihovnické formáty a standardy v aplikaci: 7

8 Hlavní formáty: MARC 21 a UNIMARC, další (VF aj.) AACR2 ISBD MDT / Konspekt Minimální záznam pro soubornou databázi FRBR v budoucnu Národní autority. Nejdůležitější standardy na WWW: Záznam pro soubornou databázi : VF. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Schválený materiál skupinou pro analytické zpracování Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Graficky upravený materiál z r. 2004, opravy, doplňky k přílohám Metodika pro popis článků ve formátu MARC 21 Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC Národní autority - portál Předmětové selekční jazyky - kódovník - formát - UNIMARC/MARC 21 MDT Konspekt Příjem, zpracování a export data z aplikace na anl.nkp.cz. 8

9 Upload předávání dat do kooperačního systému Nápověda Vstup do aplikace pro upload pod loginem a heslem je na Upload předávání dat do kooperačního systému Registrace Přejmenování uploadovaných záznamů Spolupracující knihovna nemusí pojmenovat soubor ve stanovené struktuře pro souborný katalog. Systém sám přejmenuje uploadované soubory do jednotné struktury dle příslušného formátu a kódu. Pokud, po dohodě se správcem, instituce uploaduje opravený soubor, je třeba připojit k původně značenému souboru řetezec opr a číslo opravy, pokud je opravovaný soubor několikrát, např. h703opr2. Doporučujeme značit soubory krátkými názvy tak, aby s případnou opravou měly délku na 10 pozic. Zkušebni soubory je možno nazvat pokus, zkouska. Následuji ladění dat tak, aby bylo možno je naimportovat do báze ANL a/nebo je zpřístupnit v JIB. Po vzájemné dohodě je možno záznamy uploadovat pravidelně. Statistiky záznamů a chyb pro jednotlivé knihovny Počet uploadovaných záznamů, počet chyb - chybové hlášky jsou přístupné pro každou knihovnu pod příslušným login a heslem a pro administrátora u příslušných dávek na Import - statistiky Registrace Statistiky se třeba doladit (z 97 procent hotovy). V mnohých případech jsou však dány možnostmi SW a možnostmi zápisu, nikoli chybou katalogizátora. BOA001 pracuje přímo v souborné databázi ANL. U každé dávky je statistika chyb: Identifikace chyby po kliknutí na siglu: 9

10 po výrazu Test: následuje označení pole (TAG), označení podpole (SUB), indikátoru apod. s příslušným výrazem vysvětlující chybu. Kritické chyby (tj. absence údajů minimálního záznamu) jsou označeny hláškou crerr. Opravy dat Méně závažné chyby nebo naopak chyby, které jsou "způsobené" příslušným SW jsou opravovány správcem aplikace před exportem z aplikace a importem do ANL. Pokud jsou chyby systematické nebo závažnější, jsou opraveny po dohodě s příslušnou institucí, která opravený soubor zašle znovu (pojmenování souborů viz dříve). Další opravy chyby a validace oproti souborům autorit je prováděna pracovníky oddělení přímo v bázi ANL. Některé chyby, na které si je třeba dát pozor (analogie jako pro Souborný katalog ČR viz ): Povolená pole, podpole Numerická pole MARC 21/UNIMARC národní pole 9XX jediné písmenné pole - návěští LDR (resp. 000 nebo lab). a) Numerická pole UNIMARC 0 - Blok identifikačních čísel 10

11 - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC Pole 0XX Identifikační čísla a čísla ČNB Identifikační čísla záznamů by měl být jedinečná (pole 001). DB ANL musí být v tomto směru přečíslována. V bázi zatím nejsou čísla ČNB (pole 015). UNIMARC Viz 0 - Blok identifikačních čísel - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC 21 Viz 4. 1 Pole 0XX b) Národní pole 9XX UNIMARC/MARC Pole 9XX Poznámka: v materiálech jsou nadefinovány pro anl. popis pomocná pole 9XX i pro různé typy názvů, používají se hlavně v NKCR. Perspektivně se pravděpodobně se z 9XX budou používat jen pole pro autory, pro všechny názvy se budou používat standardní pole. c) Písmenná pole Návěští (leader/label) V řádkovém formátu označeno jako pole LDR, lab nebo 000. Před importem se sjednocuje na LDR. UNIMARC Viz 0 - Blok identifikačních čísel - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC 21 Viz 4. 1 Pole 0XX Př: UNIMARC: LDR -----naa^^ ^^^450^ MARC21: LDR -----naa-a Písmenná pole v NKČR Vzhledem k integraci elektronických zdrojů je v NKČR zavedeno pole PSP s kódy ON a OF (pro online a offline zdroje) - 11

12 MARC 21 Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů d) Neobsazené pozice a výplňové znaky UNIMARC Pro neobsazené pozice přípustné používání mezery, "stříšky" pro pevnou mezeru i spojovníku (nikoli však znaku #, který je v manuálech z typografických důvodů symbolem pro mezeru). Při konverzi do MARC21 jsou uvedené znaky převáděny na spojovník. V poli 100 musí být vyplněny minimálně : datum založení záznamu, kód data (publikační status), datum/data vydání, jazyk katalogizace, kód modifikace záznamu, kódy pro znakové sady. Viz 1-- Blok kódovaných informací BLOK KÓDOVANÝCH MARC 21 Pro neobsazené pozice se používá spojovník. Přípustná je i mezera, která je před importem nahrazena spojovníkem. V poli 008 musí být vyplněny minimálně údaje: datum založení záznamu, kód data (publikační status), datum/data vydání, kód země vydání, kód jazyka vydání, kód modifikace záznamu. Viz 4. 1 Pole 0XX Výplňový znak Jako skutečný "výplňový znak" v kódovaných údajích - na příslušných nepovinných pozicích dle manuálů UNIMARC i MARC21 - má být použit znak. Pokud knihovna tyto údaje nevyplňuje, je přípustný též spojovník. Př: UNIMARC d2003^^^^u^^y0czey0103^^^^ba 100 $a j u^^y0czey0103^^^^ba MARC s xr cze e xr cze-- e) Nová pole zavedená v ANL pro elektronické zdroje Použití pole 006 v analytickém popisu bude specifikováno tak, jak bude prakticky odzkoušeno Zatím stanoveno pole 007 pro popis textových článků z online a ofline zdrojů MARC 21 12

13 006 m f d??????? 006 m----f---d ?????? 007 co g pro offline popisované články 007 co--g- pro offline popisované články 007 cr cn pro online popisované články 007 cr-cn- pro online popisované články Viz 4. 1 Pole 0XX Viz Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů UNIMARC??? bude doplněno f) Elektronické zdroje Pole 856 pro propojení na elektronické zdroje/elektronické verze tištěných dokumentů Pro elektronické zdroje byla též vypracována typologie údajů pro možné použití v poli 856 viz Pole typologie UNIMARC Viz 8-- Blok zdrojových informací BLOK ZDROJOVÝCH MARC 21 Viz 4.6 Pole 8XX Viz Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů g) Označování znaků vyřazených z řazení Z řazení jsou vylučovány gramatické členy u selekčních prvků. tedy neužívat např. u podnázvu, poznámkách. UNIMARC Používají se dvojité špičaté závorky << >>, v nichž by měl být obsažen člen i případná mezera za ním. Jsou přípustné i standardní oddělovače - ł, ë. Pokud systém používá jiné znaky, je třeba je na exportu převést na << >>. Viz 3. Pravidla popisu PRAVIDLA POPISU 13

14 Viz Dotazy ke katalogizaci: MARC 21 Používá se 2. indikátor, kde se uvádí počet znaků vyloučených z řazení (245). V polích, kde není tato možnost, se výjimečně použije zápis jako v UNIMARCu - dvojité špičaté závorky << >> (např. <<ze >>Žerotína). U unifikovaných názvů se úvodní mluvnický člen vynechává (pole 130, 240,243, 730, 830) viz AACR2R 25.2C1. Dále se člen nepoužívá a pole 243, 246 dále pak u všech polí, kde se název uvádí v podpoli t. Pole, kde se používá 2. indikátor k vyřazení mluvnických členů z řazení: 245. Viz Dotazy ke katalogizaci: h) Zápis iniciál V selekčních údajích a/nebo autoritních tvarech se zapisují iniciály s mezerami. V popisných údajích, např. údajích o odpovědnosti se zapisují bez mezer ch) Číselné údaje, číslice, číslovky Zápis bez mezer: Zápis s mezerami: 21. ledna března 1996 (číslovky v kombinaci se slovními výrazy) Římské číslovky se nahrazují arabskými v těchto oblastech/údajích popisu: označení vydání, datum vydání, v oblasti údajů o číslování, v oblasti fyzického popisu. Pokud by náhradou římských číslic utrpěla srozumitelnost, užívají se římské číslovky. MARC 21/UNIMARC Př.: Roč. 10, č. 11, s. vii-viii Př.: 14

15 Roč. 10, č. 11, s. ii, VII (jeden článek se vyskytuje na takto označených stranách) i) Údaje o číslování a datum vydání v podpoli 773$q, $9 Podpole Marc $q, $9 byla zavedena pro řazení zdrojového dokumentu v rejstříkách, pro vyhledávání dle těchto údajů eventuelně pro propojování přes tyto údaje Pole 7XX j) Autoritní záhlaví, čísla autority, kódy czenas Záznamy pro soubornou DB ANL nemají obsahovat čísla lokální autority. Měla by být příslušnými knihovnami odstraněna a nahrazena čísly národních autorit, pokud existují, v opačném případě lokální čísla odstranit. Podpole pro číslo národní (Marc 21 podpole 7, UNIMARC podpole 3) jsou součástí národních autorit personálních a korporativních. U názvových autorit (autor-název, unifikovaný název) číslo autority neobsahují. Věcná hesla (předmět, geografické heslo, formální deskriptor) se uvádí v MARCu v podpoli 2 a v UNIMARCu v podpoli 9 kód czenas. k) Propojování analytických záznamů na jednotky/jiné záznamy V NKČR přes interní pole Aleph LKR Písmenná pole Sytém Clavius - pole 993. Elektronické zdroje - viz výše. V budoucnu hypoteticky možné propojení přes pole 7XX Pole 7XX Vážení záznamů v současné době se váhy v ANL neužívají Dle kvality věcného popisu jsou nastaveny "váhy" v konverzi (je třeba je odstranit). (Protože záznamy většinou splňují podmínky minimálního záznamu, byly záznamy odlišeny na základě kvality věcného popisu). VAH 12 - pouze minimální záznam 15

16 VAH 14 - klíčová slova, předmětová hesla ne dle národních autorit ani jiných odborných heslářů VAH 16 - klíčová slova, předmětová hesla částečně dle národních autorit VAH 18 - klíčová slova, předmětová hesla dle národních autorit, event. anglické ekvivalenty, event. oborové hesláře, event. resumé česky, anglicky VAH 20 - jako VAH 18 plus předmětová hesla dle oborových heslářů a jejich ekvivalenty). Volně přístupné statistiky uploadovaných záznamů - statistiky všech uploadu a importů do báze ANL/SKA - Upload/import dat - statistiky - &ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Tabulka je dynamicky generovaná a zohledňuje všechny akce týkající se uploadu a importů do báze ANL/SKA. Tato tabulka vypovídá o počtech záznamů, které se "pohybovaly" v aplikaci a bázi ANL/SKA za různým účelem (jeden soubor se mohl vzhledem např. k jeho opravám uploadovat několikrát). Podrobně viz bod D. Následuje export dat do adresáře anl (k opravám aj. účelům) nebo do adresáře OA500 pro soubornou bibliografickou bázi ANL/Aleph viz Export statistiky volně přístupné - v současné době mimo provoz ctx_jvm=int&ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Export je ve dvou formátech: UNIMARC, MARC

17 Import do ANL/Aleph vně serveru anl.nkp.cz Mimo aplikaci anl.nkp.cz probíhá u záznamů v UNIMARCu do MARCu 21 přes program MarcMan. Záznamy v MARC 21 se importují rovnou. Statistiky importů do báze ANL vede koordinátorka k.s. viz Statistiky importů do báze ANL Zpřístupňování záznamů vzniklých v rámci kooperačního systému článků: přes bázi ANL NOVINKY České národní bibliografie - Články v novinách, časopisech a sbornících - lokální databáze spolupracujících institucí JIB Oborové brány Stahování záznamů by mělo být možné i přes JIB a Z D. Aplikace na serveru anl. nkp.cz v r a navazující aplikace podrobně, perspektivy I. Stav aplikací běžících na serveru anl.nkp.cz v r a navazující aplikace Upload, zpracování a export záznamů na serveru anl.nkp.cz před importem do Alephu probíhá ve dvou dílčích částech na na sebe navazujících 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 2. Aplikace vytvořená pro import do ANL/Aleph vně aplikace 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 17

18 Podrobně popsáno níže v bodě D 1. Aplikace na severu anl.nkp.cz v bodech: Upload Import do db ANL/SKA Oracle, globální úpravy I, konverze, testy statistiky Export, globální úpravy II Administrace Dávky na LeechFTP. Opravy na PC Odeslání mailu pro spuštění importu do ALEPHu 2. Aplikace vytvořená pro import do ANL/Aleph vně aplikace Navazuje na předchozí aplikaci. 18

19 a) Soubory UNIMARC (označené aiu ) procházejí konverzí do MARC 21 (konvertor MarcMan) b) Soubory MARC 21 se importují rovnou (označené aim ) c) Import do ANL/Aleph 2.1 Soubory označené aiu (v UNIMARCu) 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 1.1 Aplikace pro bázi titulů v současné době se nepoužívá (na další vývoj nejsou finance) Báze Titulů zobrazení (stará verze - t. 2004) Báze Titulů zobrazení (nová verze, experiment, ladí se a je postupně plněna - r. 2007) Báze Titulů statistiky (nová verze, experiment, ladí se - r. 2007) 1.2 Aplikace pro příjem (upload) dat, import do báze ANL/SKA, zpracování dat před importem do Alephu, kontrolu a modifikaci dat, statistiky Nabídky: Upload Upload předávání dat do kooperačního systému - nápověda - Upload předávání dat do kooperačního systému. Registrace (jméno, heslo) Uživatelské jméno je sigla instituce (velká písmena, bez mezer). Každé knihovně je přiděleno heslo, dle kterého je defaultně nastaven formát i kód. Knihovny si také dle momentální potřeby mohou zvolit formát i kód. 19

20 K dispozici jsou v současné době tyto formáty: K dispozici jsou v současné době tyto kódy: 20

21 1.2.2 Import do báze ANL/SKA (Oracle) Pro import do báze ANL/SKA je třeba se zaregistrovat. Při zpracování vstupních dat aplikací při importu do báze ANL/SKA (Oracle) probíhají následující procesy: Konverze struktury dat (do formátu Aleph) Import statistiky. Registrace (jméno, heslo, statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem i jednotlivé dávky detailně) Přípustné přijímané kódy a formáty - viz bod Konvence značení souborů: uživatelé nemusí užívat předepsanou složitou konvenci (viz Minimální záznamy). Aplikace sama soubory přejmenuje. Knihovny přispívají jednou do měsíce (uzus, který lze změnit dle potřeby). Zpracování vstupních dat aplikací při importu do báze ANL/SKA Konverze struktury dat (do formátu Aleph) Globální úpravy I.: Nahrazení znaku pro "tvrdé mezery" znakem SPACE Úprava Sigla ( malá->velká písmena, vynecháni mezer) 21

22 Úprava Label Úprava indikátorů (písmeno O/o -> num 0, písmeno l -> num 1) Test UNIMARC (kontrola polí, indikátorů, závislostí) Test MARC 21 (kontrola polí, indikátorů, závislostí) Test na kritické chyby crerr (testuje přítomnost povinných polí) Přidělení váhy záznamu Překódování do UTF-8 Kontrola na duplicity dle klíčů v rámci báze ANL/SKA Uložení dat do báze ANL/SKA Výsledky zpracování uloženy do tabulky pro statistiky Import statistiky. Registrace (jméno, heslo, statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem i jednotlivé dávky detailně) Statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem Pozn.: koordinátorka k.s. má přístup ke všem dávkám 22

23 Jednotlivé dávky detailně LST seznam zpracovaných článků hypertextově aktivních, po kliknutí se zobrazí záznam, modře zvýrazněn název článku, v jehož záznamu je chyba 23

24 3795 (číslo dávky) 24

25 Po kliknutí na siglu se objeví názvy chybných záznamů, které jsou propojeny se záznamy Pozn.: některé hlášky je třeba odladit (vzniklé částečně např. změnami v zápise apod. zde např. hláška o 773 g záznam je z tohoto pohledu pořádku), chyba je správně určena jen v 1. hlášce Pozn: některé chyby edituje v souborech koordinátorka k.s. mimo aplikaci (odstranění nadbytečných údajů v poli 773 d, některé nové chyby vyplývající ze nového zápisu a z hlášek o chybách). Spolupracující knihovny si mohou chyby opravit ve svých databázích dle příslušných hlášek. Pokud, po dohodě se správcem, instituce uploaduje opravený soubor, je třeba připojit k původně značenému souboru řetezec opr a číslo opravy, pokud je opravovaný soubor několikrát, např. h703opr2. Doporučujeme značit soubory krátkými názvy tak, aby s případnou opravou měly délku na 10 pozic. Zkušebni soubory je možno nazvat pokus, zkouska. Upload/import dat statistiky volně přístupné (přehled počtu uploadů ) 25

26 &ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Tabulka je dynamicky generovaná a zohledňuje všechny akce týkající se uploadu a importů do báze ANL/SKA. Tato tabulka vypovídá o počtech záznamů, které se "pohybovaly" v aplikaci a bázi ANL/SKA za různým účelem (jeden soubor se mohl vzhledem např. k jeho opravám uploadovat několikrát). V tabulce jsou uvedeny uploady za aktuální rok. Počet dávek zahrnuje všechny dávky do báze ANL/SKA úspěšné i neúspěšné, tj. které neprošly. Počet zaslaných záznamů uploadem zahrnuje všechny uploadované záznamy i ty, které nemohly být naimportovány, tj. byly narušeny. Počet importovaných záznamů celkem do báze ANL/SKA nezahrnuje chybné záznamy, které neprošly uploadem a byly narušeny (špatný znak aj.), zahrnuje však chybné záznamy, které prošly. Počet chybných záznamů Export dat Export provádí pouze koordinátorka k.s. 26

27 Export je možno provádět do dvou adresářů: Adresář pro soubory určené pro import do Alephu (OA500) nebo adresář (ANL) pro soubory určené k např. opravám (podadresář export, import) a k publikování dokumentů na www (podadresář doc) a další podadresáře určené k pracovním účelům. Tyto adresáře jsou přístupné přes administraci a též přes LeechFTP. Export se provádí ve dvou formátech: UNIMARC a MARC 21 27

28 Názvová konvence exportních souborů z aplikace na anl.nkp.cz V názvech souborů je automaticky zohledněno datum a zda se jedná o UNIMARC nebo MARC 21. Př: aim _5281 Př: aiu _5295 Globální opravy II. Na výstupu dochází ještě k vytváření polí FMT, LBL (dříve i ZAR, ZAZ) a k úpravě nebo potlačení některých polí, generování pomocného pole pro datum zdrojového dokumentu 461/463$9 v UNIMARCu, doplnění pole 856 o podpole y a 2. indikátor, doplnění PSP s kódu ON, OFF. Export statistiky volně přístupné (přehled exportů do adresáře k opravám a pro import do Alepnu) momentálně mimo funkci Administrace Přístup pouze pro koordinátoku k.s. Z aplikací, které jsou v administraci, se v současné době používá aplikace: Klíče (každý záznam v pomocné bázi ANL/SKA má klíč, podle kterého lze zjistit duplicitu záznamu v bázi ANL/SKA) cca rok nazpět. 28

29 Podrobný popis klíčů - viz Příloha 1. Z adresářů se nejčastěji používají adresáře: OA500 - kde jsou soubory připravené pro import do Alephu. 29

30 KOSABI Admin. Registrace pouze Admin. Zobrazení exportovaných dat - dávek v adresáři pro Aleph OA500 pouze v administraci pro koordinátoru k.s. na serveru anl.nkp.cz Zobrazení jedné dávky 30

31 1.2.5 Zobrazení stejných dávek přes LeechFTP Stažení souborů k opravám z LeechFTP, opravy záznamů Soubory k opravám si může koordinátora k.s. stáhnout pomocí LeechFTP. Opravené soubory opět pomocí LeechFTP nandat. Podle výpisu u jednotlivých dávek může koordinátora k.s. opravit záznamy v příslušném editoru vně aplikace Odeslání mailu pro spuštění importu do ALEPHu Na základě mailu se stanovenou strukturou, který odešle koordinátora k.s. systému proběhne import souborů do ANL/ALEPH. 2. Konverze UNIMARCu do MARCu 21 Import do báze ANL/ALEPH (aplikace vyvinutá v NKČR) 2.1 Před importem do Alephu probíhá ještě konverze dat, které jsou v UNIMARCu, z UNIMARcu do M21, vně aplikace (momentálně jedna knihovna) přes program MarcMan na základě označeného souboru jako UNIMARC (aiu ). 31

32 2.2 Data, která jsou v MARC 21 pokračují bez konverze (označená aim ). 2.3 Import ANL/Aleph. O provedeném importu do ANL je zaslána správci mailem hláška. 3. Evidenci proběhlých importů u jednotlivých knihoven provádí koordinátorka k.s. sama (statistiky jsou od r. 1992). 32

33 4. Spolupracující instituce v Kooperačním systému článkové bibliografie V současné době přispívá pravidelně do báze ANL včetně NKČR: Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování - Národní knihovna ČR, Knihovnický institut - Ústav zemědělských a ekonomických informací - Národní pedagogická knihovna - Národní technická knihovna - AVČR Archeologický ústav - Národní filmový archiv - Divadelní ústav - Moravská zemská knihovna 33

34 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně - Krajská knihovna Karlovy Vary - Krajská vědecká knihovna v Liberci - Vědecká knihovna v Olomouci - Moravskoslezská knihovna v Ostravě - Krajská knihovna v Pardubicích - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Západočeská univerzita v Plzni - Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně - Stručný vývoj kooperace a přehledná tabulka kooperace dle institucí, stav kooperace Širší kooperace zahrnuje i Národní lékařskou knihovnu, která do báze ANL nepřispívá. Kooperace je založena na delimitaci zpracovávaných titulů r ověřovací kooperace (NK a některé regionální knihovny) r provoz systému, NK a postupně regionální knihovny r postupně přistupují specializované instituce Do r se importovaly záznamy do ALEPHu ručně, v letech vyvíjena aplikace pro upload záznamů, koncem r ověřovací provoz aplikace upload, od r provoz aplikace upload pro import záznamů do pomocné báze ANL/SKA, z ní se exportují záznamy do adresáře určeného pro import do ANL/ALEPH. Tabulka 1. Instituce, které přispívají do ANL, kontakty (P- provoz, OP- ověřovací provoz,t - oveřovací provoz na malém vzorku záznamů (test/experiment), J - jednání, PR - příprava, M - metodická spolupráce, K - kontakty) 34

35 Sigla Instituce Kooperace v Koopera ce v r. ABA001 ABA003 ABA009 ABA012 ABA013 Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Ústav zemědělských a potravinářských informací Národní pedagogická knihovna Národní technická knihovna ABB001 AVČR Archeologický ústav P pouze 1. pololetí, 2. pololetí T, OP až P 2006 Kooperace v r. 2007, 2008 Kooperace v r Kooperace v r Poznámka upload do ANL SKA (a následný import do ANL) P P P M 21 ukládá do ANL/ALEPH, M21 P P P M 21 přímý import do ANL/ALEPH, M21 P P P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 T P P, přechod na MARC 21 P P P, přechod na MARC 21 P M 21 P M 21 KP Sys, upload do ANL/SKA, M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 P P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA..., malé dávky, M 21 ABB036 AVČR Historický ústav K K ISIS, nepřispívá ABC023 Knihovna ČGS PR K Clavius, zatím ABC135 ABC016 ABD003 Národní filmový archiv Ústav mezinárodních vztahů UK, Právnická fakulta OP až P nepřispívá P P P UNIMARC ARL. Upload do ANL/SKA... K, T K M21 Clavius, nepřispívá K K ALEPH, nepřispívá UK, Knihovna K K ALEPH, 35

36 TGM v Jinonicích ABE304 Divadelní ústav OP P UNIMARC/M 21 BOA001 Moravská zemská knihovna BOD031 CBA001 HBG001 HKA001 JIG001 KLG001 KVG001 MU Fakulta sociálních studií Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Krajská knihovna Vysočiny Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Městská knihovna Jihlava Ministerstvo životního prostředí Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně Krajská knihovna Karlovy Vary KMG001 Knihovna Kroměřížska LIA001 OLA001 OSA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci Vědecká knihovna v Olomouci Moravskoslezská knihovna v Ostravě nepřispívá KP Sys, upload do ANL/SKA P P P P M21 ukládá do ANL/ALEPH P P P, přechod na MARC 21 T OP ALEPH, upload do ANL/SKA poslední v r. 2007, M21 P M21 ARL, upload do ANL/SKA T až OP OP P P UNIMARC Clavius, upload do ANL/SKA. M21 P P P, přechod na MARC 21 K P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 Clavius nepřispívá T M 21 bude testování P P P, přechod P M21 ARL, upload na M21 do ANL/SKA, M21 P ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 T T Clavius, odzkoušen upload P P P, přechod na M21 P M21 ARL, upload do ANL/SKA, M21 P P P P M21 ALEPH, upload do ANL/SKA P P P P UNIMARC Tinlib, resp. T-Series, přechod na M21 v r. 36

37 PAG001 PNA001 PND003 ULG001 ZLG001 Krajská knihovna v Pardubicích Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeská univerzita v Plzni Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně 2009, upload do ANL/SKA, M21 T OP OP M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, P P P, přechod na MARC 21 P M21 M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 M M ALEPH, upload do ANL/SKA, nepřispívá P P T, P Clavius T až OP OP T, OP MARC 21, přechod na M21 P M21 P M21 Clavius, upload do ANL/SKA, M21 KP WIN SQL, upload do ANL/SKA, M21 Anopress K jednání Ministerstvo životního prostředí T test (bude) SKAT K jednání Státní okresní K archiv Liberec Clavius, Vademekum nepřispívá Tabulka 2. Instituce, které jsou součástí kooperačního sytému článků, ale nepřispívají a nebudou přispívat (PP provoz) ABA008 Národní lékařská knihovna PP PP ALEPH/Medvik Tabulka 3. Instituce, které přebírají záznamy z ANL v rámci projektu ABD063 UK, Přírodovědecká projekt ALEPH 37

38 fakulta, Geografická knihovna Další, nově navázané kontakty na přelomu 2010/2011 na Kooperační systém článkové bibliografie - možnosti budoucí kooperace, upřesnění stávající kooperace V materiálu jsou zjištěny možnosti budoucí kooperace. V r zahájila koordinátorka k.s. jednání o spolupráci se SKAT a Anopress. České články v JIB - Oborové brány Excerpční základna: Kooperační systém článkové bibliografie a excerpční základna kooperačního systému - Aktuálně zpracovávané tituly (cca aktuální rok): Statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie - stav k a navazující aktualizace (v mezidobí, než jsou tituly zanesené do aktuálního seznamu titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v Národní knihovně ČR v rámci kooperace (s kategoriemi titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v kooperujících institucích (kromě NKČR) (s kategoriemi titulů) Tituly zpracovávané od r. 1991: 38

39 Seznam zpracovávaných titulů (kompletní) a titulů zpracovaných v minulosti (cca) v NKČR od r. zpracování Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v kooperujících institucích - krajské knihovny a MZK v Brně (od r. zpracování cca 1992) Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v odborných institucích (od r. zpracování cca 1992) II. Perspektivy 1. Je třeba vyladit chybové hlášky v UNIMARCu a MARCu 21 (z 97 % jsou hotovy). 2. Koordinátora k.s. vypracovala zadání pro eliminaci nadbytečných údajů z nakladatelských údajů v poli 773, které se v některých systémech stahují spolu s názvem periodika. Program je připraven, na ostrý provoz třeba otestovat. 3. Odstranit program pro přidělování VAH 4. Se zrušením Odd. analytického zpracování zadáno koordinátorce k.s. předat server anl.nkp.cz do UIT (Útvar informačních technologií NKČR). 5. Aplikace dle rozhodnutí ZONF (Zpracování a ochrana novodobých fondů) má být převedena pravděpodobně pod Souborný katalog. 6. V r zmapovala koordinátora kooperačního systému situaci v r a budoucí možnou spolupráci na: Oddělení analytického zpracování a jeho perspektivy Kooperační systém článkové bibliografie - možnosti budoucí kooperace, upřesnění stávající kooperace. 1 Minidotazník, porovnání titulů NKČR, krajských knihoven a MZK v rámci stávající kooperace se SKAT, Anopress. Porovnání NKČR a odborných knihoven v rámci stávající kooperace, odborných knihoven a Anopress. Návrhy na některé přesuny titulů 39

40 V r zahájila koordinátorka k.s. jednání o spolupráci se SKAT, Anopress. III. Financování aplikace, která na serveru anl. nkp.cz běží V letech byl vývoj a provoz serveru financován z projektů jmenovaných v bodě A. Po ukončení projektů t byly propláceny objednávky nejdříve z projektu JIB, cca poslední čtyři roky z prostředků OIT, resp. ÚIT NKČR. Naposledy byla vystavena objednávka v r v hodnotě Kč na celý rok. O aplikaci se stará dosud (březen 2011) extení programátor. Za tuto dobu je třeba pana programátora zaplatit. Pokud se mají některé věci ještě v této aplikaci dotáhnout, je třeba vystavit objednávku na r Pokud se bude aplikace převádět pod Souborný katalog, mohou vyplynout eventuelní požadavky na programátora serveru anl. nkp.cz z jednání o převodu serveru pod Souborný katalog. Příloha 1: Klíče pro kontrolu duplicit Zdrojový MARC21 UNIMARc Poznámka dokument Název 773$t 461/463 $1200 $a Kde jsou vazební pole nebo nebo 461/463 $t Datum vydání 773$9 461/463 $9 nebo 461/463 $1210 $d nebo 461/463 $d Svazek/ročník 773$q 461/463 $q Kde nejsou vazební pole Lokace 773$g 461/463 $1200 $v 40

41 ISSN 773 $x 461/463 $1011$a nebo 461/463 x ISBN 773 $z 461/463 $1010$a nebo 461/463 y Kde jsou vazební pole nebo Kde nejsou vazební pole Kde jsou vazební pole nebo Kde nejsou vazební pole Příloha 2: Interface pro MNG kooperačního systému na serveru full.nkp.cz Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI Management KOSABI (správa a údržba systému) Management KOSABI - charakteristika. Vstup Management KOSABI - architektura. Vstup (Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů r v současné době se neaplikuje) Schéma je v bodě A. TamTam Data Extraktor - TTDE. Vstup (Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů r v současné době se neaplikuje) 41

42 42

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR Praha Uvedený příspěvek stručně informuje o současném stavu CASLIN Souborném katalogu ČR a shrnuje

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu Návěští (NO) Indikátory a podpole Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu 05 Status záznamu a doplněný záznam c opravený záznam d zrušený

Více

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Michal Záviška Národní lékařská knihovna Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007 ne indikátory a podpole ano Čísla a kódy 01X-09X Návěští

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, Zuzana Hájková JVK květen 2009 MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Zuzana Hájková JVK květen 2009 Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007, 006 ne indikátory a podpole, údaje definuje jejich pozice

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Registr digitalizace (RD)

Registr digitalizace (RD) Registr digitalizace (RD) URL adresa: Kontaktní e-mail: http://registrdigitalizace.cz/ rdcz@nkp.cz Registr digitalizace (RD) je společným projektem Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR a společnosti

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Kontroly dat Chyby v zápisu UT WOS Zápis identifikátorů UT SCOPUS, DOI Návod na průběžné kontroly UT WOS export, doplnění Afiliace autorů výsledky

Kontroly dat Chyby v zápisu UT WOS Zápis identifikátorů UT SCOPUS, DOI Návod na průběžné kontroly UT WOS export, doplnění Afiliace autorů výsledky Kontroly dat Chyby v zápisu UT WOS Zápis identifikátorů UT SCOPUS, DOI Návod na průběžné kontroly UT WOS export, doplnění Afiliace autorů výsledky kontrol Autority autorů nejčastější dotazy, sloučení,

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Nejčastější dotazy Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Petra Bártková arl@lib.cas.cz KLIENT - aktualizace Dotaz Dnes jsem chtěla nainstalovat verzi klienta 163n1, instalace proběhla obvyklým

Více

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ ELEKTRONICKÁ PEDAGOGICKÁ KNIHOVNA NOVÁ SLUŽBA NEJEN PRO OBLAST PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ Ludmila Čumplová, ÚIV NPKK Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je specializovaná knihovna s celorepublikovou

Více

Knihovní systém DAWINCI

Knihovní systém DAWINCI Knihovní systém DAWINCI Marián Bujalka * mb@aspas.cz Ján Grman ** grman@svop.sk 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek se věnuje knihovnímu systému DAWINCI, předkládá nejvýraznější úpravy uplynulého roku a nastiňuje

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému

Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému Souborný katalog a Národní autority jak obejít omezení komerčního systému Helena Dvořáková * Helena.Dvorakova@nkp.cz 1 Abstrakt: Komerční integrovaný knihovní systém může dobře sloužit praktickému provozu

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem

KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická UJEP Ústí nad Labem Když jsem se zamýšlel nad vhodným tématem příspěvku, napadlo mne pokusit se podívat na Internet očima

Více

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webový knihovní systém Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Co všechno nabízíme? ISHARE REKS Smartkatalog www.lanius.cz www.skat.cz RFID UHF Carmen Clavius Požadavky na moderní KIS Základní: zajištění provozu

Více