Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph"

Transkript

1 Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Server anl. nkp.cz (http://anl.nkp.cz:2100/r/skk/p210/p10init) slouží pro upload dat od spolupracujících institucí v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie, pro jejich zpracování, správu a export z báze ANL/SKA. Exportovaná data se importují do ANL/Aleph mimo server anl.nkp.cz. Výsledkem kooperace je báze ANL - která obsahuje články a statě z dohodnutých titulů v rámci kooperace (viz též níže). Některé knihovny zasílají do ANL veškerou zpracovanou článkovou produkci, některé zpracovávají pro vlastní potřebu ještě další tituly. Záznamy z těchto titulů jsou obsaženy v příslušných katalozích a databázích. Měsíčně vycházejí NOVINKY České národní bibliografie - Články v novinách, časopisech a sbornících - 1

2 2

3 Hodnocení báze ANL knihovnickou veřejností a dalšími je na adrese 3

4 ANL, kooperace hodnocení ANL, kooperace hodnocení. Pokračování 1 ANL, kooperace hodnocení. Pokračování 2 A. Historie do r. 2007/2008 Server byl vyvinut v rámci programového projektu Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat ( ) - a výzkumného záměru Projekt propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění k plným textům ( ) - Interface pro Management kooperačního systému je též na serveru full.nkp.cz. Zahrnuje kromě aplikace na serveru anl.nkp. cz (která je popsána níže) i linky zpracování bibliografických záznam z plných textů (lokální a internetová verze) na serveru full.nkp.cz, ve kterých byly zpracovávány bibliografické záznamy pro bázi ANL a zároveň semistrukturované plné texty pro bázi ANL FULL. Schéma Managementu kooperačního systému kooperace kocem r

5 Interface pro MNG kooperačního systému na serveru je v Příloze Vývoj serveru od r je na 3. Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI. Skupina ANL, seminář, Praha, NKČR, , aktualizace květen ppt verze Kooperační systém článkové bibliografie stručný vývoj, stav v r 2008 a perspektivy - html verze 4. Materiály o kooperaci jsou vystaveny na adrese 5. Stanovisko vedoucí oddělení analytického zpracování ke zrušení oddělení je vystaveno v materiálu Oddělené analytického zpracování a jeho perspektivy v NKČR 6. Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) Jak spolupracovat v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI) 5

6 B. HW a SW - stav serveru anl.nkp.cz v r HW a SW vybavení serveru v současné době: HW V současné době je server anl.nkp.cz převeden do jednotného serverového prostředí NK Vmware vsphere 4. Konfigurace dohledového systému - https://dohled.nkp.cz. Dle zprávy z se kontroluje: - stroj: protokol: HTTP - port: cílové URL: /r/skk/p210/p10init - řetězec na cílovém URL: KOSABI SW Operační systém: CentOs 4.3 Database: Oracle Express Edition Aplikační server: Apache-tomcat Programovací jazyky: C, Java, Oracle PL/SQL Veškerý software je zdarma bez jakýchkoliv licenčních poplatků. O správu stávající databáze uploadovaných záznamů a aplikace pro management Kooperačního systému článkové bibliografie se stará externí pracovník. C. Jak kooperovat, standardy a jiné konvence, stručný přehled příjmu, zpracování dat v aplikaci, export dat z aplikace a import do ANL/Aleph (materiál) Podrobněji viz bod D. Materiál je vystaven pod názvem Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) Jak spolupracovat v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI) Přistupující knihovny kontaktují koordinátorku kooperačního systému (Ivana Anděrová, NKČR, ) Následuje dohoda o titulech, které je třeba v rámci kooperace zpracovávat. 6

7 Titulová základna viz materiály: Aktuálně zpracovávané tituly (cca aktuální rok): Statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie - stav k a navazující aktualizace (v mezidobí, než jsou tituly zanesené do aktuálního seznamu titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v Národní knihovně ČR v rámci kooperace (s kategoriemi titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v kooperujících institucích (kromě NKČR) (s kategoriemi titulů) Tituly zpracovávané od r. 1991: Seznam zpracovávaných titulů (kompletní) a titulů zpracovaných v minulosti (cca) v NKČR od r. zpracování Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v kooperujících institucích - krajské knihovny a MZK v Brně (od r. zpracování cca 1992) Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v odborných institucích (od r. zpracování cca 1992) Poznámka ke zpracovávaným titulům, aktualizaci excerpční základny, vývoji Kooperačního sytému článkové bibliografie a stavu kooperace Zaslání zkušebního souboru nejprve mailem koordinátorce kooperačního systému. Ta soubor prověří a uploaduje data zkušebně sama. Pokud soubor projde, přidělí programátor příslušné instituci heslo, jméno. Pokud ne, je třeba zjišťovat proč. Jméno a heslo - přidělení hesla spolupracujícím institucím dle kódu a formátu dat, ve kterém budou posílat záznamy (jméno tvoří sigla velkými písmeny bez mezer). V případě potřeby může příslušná knihovna operativně nastavit potřebný kód a formát dat z nabídky sama. Podporované knihovnické formáty a standardy v aplikaci: 7

8 Hlavní formáty: MARC 21 a UNIMARC, další (VF aj.) AACR2 ISBD MDT / Konspekt Minimální záznam pro soubornou databázi FRBR v budoucnu Národní autority. Nejdůležitější standardy na WWW: Záznam pro soubornou databázi : VF. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Schválený materiál skupinou pro analytické zpracování Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Graficky upravený materiál z r. 2004, opravy, doplňky k přílohám Metodika pro popis článků ve formátu MARC 21 Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC Národní autority - portál Předmětové selekční jazyky - kódovník - formát - UNIMARC/MARC 21 MDT Konspekt Příjem, zpracování a export data z aplikace na anl.nkp.cz. 8

9 Upload předávání dat do kooperačního systému Nápověda Vstup do aplikace pro upload pod loginem a heslem je na Upload předávání dat do kooperačního systému Registrace Přejmenování uploadovaných záznamů Spolupracující knihovna nemusí pojmenovat soubor ve stanovené struktuře pro souborný katalog. Systém sám přejmenuje uploadované soubory do jednotné struktury dle příslušného formátu a kódu. Pokud, po dohodě se správcem, instituce uploaduje opravený soubor, je třeba připojit k původně značenému souboru řetezec opr a číslo opravy, pokud je opravovaný soubor několikrát, např. h703opr2. Doporučujeme značit soubory krátkými názvy tak, aby s případnou opravou měly délku na 10 pozic. Zkušebni soubory je možno nazvat pokus, zkouska. Následuji ladění dat tak, aby bylo možno je naimportovat do báze ANL a/nebo je zpřístupnit v JIB. Po vzájemné dohodě je možno záznamy uploadovat pravidelně. Statistiky záznamů a chyb pro jednotlivé knihovny Počet uploadovaných záznamů, počet chyb - chybové hlášky jsou přístupné pro každou knihovnu pod příslušným login a heslem a pro administrátora u příslušných dávek na Import - statistiky Registrace Statistiky se třeba doladit (z 97 procent hotovy). V mnohých případech jsou však dány možnostmi SW a možnostmi zápisu, nikoli chybou katalogizátora. BOA001 pracuje přímo v souborné databázi ANL. U každé dávky je statistika chyb: Identifikace chyby po kliknutí na siglu: 9

10 po výrazu Test: následuje označení pole (TAG), označení podpole (SUB), indikátoru apod. s příslušným výrazem vysvětlující chybu. Kritické chyby (tj. absence údajů minimálního záznamu) jsou označeny hláškou crerr. Opravy dat Méně závažné chyby nebo naopak chyby, které jsou "způsobené" příslušným SW jsou opravovány správcem aplikace před exportem z aplikace a importem do ANL. Pokud jsou chyby systematické nebo závažnější, jsou opraveny po dohodě s příslušnou institucí, která opravený soubor zašle znovu (pojmenování souborů viz dříve). Další opravy chyby a validace oproti souborům autorit je prováděna pracovníky oddělení přímo v bázi ANL. Některé chyby, na které si je třeba dát pozor (analogie jako pro Souborný katalog ČR viz ): Povolená pole, podpole Numerická pole MARC 21/UNIMARC národní pole 9XX jediné písmenné pole - návěští LDR (resp. 000 nebo lab). a) Numerická pole UNIMARC 0 - Blok identifikačních čísel 10

11 - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC Pole 0XX Identifikační čísla a čísla ČNB Identifikační čísla záznamů by měl být jedinečná (pole 001). DB ANL musí být v tomto směru přečíslována. V bázi zatím nejsou čísla ČNB (pole 015). UNIMARC Viz 0 - Blok identifikačních čísel - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC 21 Viz 4. 1 Pole 0XX b) Národní pole 9XX UNIMARC/MARC Pole 9XX Poznámka: v materiálech jsou nadefinovány pro anl. popis pomocná pole 9XX i pro různé typy názvů, používají se hlavně v NKCR. Perspektivně se pravděpodobně se z 9XX budou používat jen pole pro autory, pro všechny názvy se budou používat standardní pole. c) Písmenná pole Návěští (leader/label) V řádkovém formátu označeno jako pole LDR, lab nebo 000. Před importem se sjednocuje na LDR. UNIMARC Viz 0 - Blok identifikačních čísel - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC 21 Viz 4. 1 Pole 0XX Př: UNIMARC: LDR -----naa^^ ^^^450^ MARC21: LDR -----naa-a Písmenná pole v NKČR Vzhledem k integraci elektronických zdrojů je v NKČR zavedeno pole PSP s kódy ON a OF (pro online a offline zdroje) - 11

12 MARC 21 Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů d) Neobsazené pozice a výplňové znaky UNIMARC Pro neobsazené pozice přípustné používání mezery, "stříšky" pro pevnou mezeru i spojovníku (nikoli však znaku #, který je v manuálech z typografických důvodů symbolem pro mezeru). Při konverzi do MARC21 jsou uvedené znaky převáděny na spojovník. V poli 100 musí být vyplněny minimálně : datum založení záznamu, kód data (publikační status), datum/data vydání, jazyk katalogizace, kód modifikace záznamu, kódy pro znakové sady. Viz 1-- Blok kódovaných informací BLOK KÓDOVANÝCH MARC 21 Pro neobsazené pozice se používá spojovník. Přípustná je i mezera, která je před importem nahrazena spojovníkem. V poli 008 musí být vyplněny minimálně údaje: datum založení záznamu, kód data (publikační status), datum/data vydání, kód země vydání, kód jazyka vydání, kód modifikace záznamu. Viz 4. 1 Pole 0XX Výplňový znak Jako skutečný "výplňový znak" v kódovaných údajích - na příslušných nepovinných pozicích dle manuálů UNIMARC i MARC21 - má být použit znak. Pokud knihovna tyto údaje nevyplňuje, je přípustný též spojovník. Př: UNIMARC d2003^^^^u^^y0czey0103^^^^ba 100 $a j u^^y0czey0103^^^^ba MARC s xr cze e xr cze-- e) Nová pole zavedená v ANL pro elektronické zdroje Použití pole 006 v analytickém popisu bude specifikováno tak, jak bude prakticky odzkoušeno Zatím stanoveno pole 007 pro popis textových článků z online a ofline zdrojů MARC 21 12

13 006 m f d??????? 006 m----f---d ?????? 007 co g pro offline popisované články 007 co--g- pro offline popisované články 007 cr cn pro online popisované články 007 cr-cn- pro online popisované články Viz 4. 1 Pole 0XX Viz Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů UNIMARC??? bude doplněno f) Elektronické zdroje Pole 856 pro propojení na elektronické zdroje/elektronické verze tištěných dokumentů Pro elektronické zdroje byla též vypracována typologie údajů pro možné použití v poli 856 viz Pole typologie UNIMARC Viz 8-- Blok zdrojových informací BLOK ZDROJOVÝCH MARC 21 Viz 4.6 Pole 8XX Viz Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů g) Označování znaků vyřazených z řazení Z řazení jsou vylučovány gramatické členy u selekčních prvků. tedy neužívat např. u podnázvu, poznámkách. UNIMARC Používají se dvojité špičaté závorky << >>, v nichž by měl být obsažen člen i případná mezera za ním. Jsou přípustné i standardní oddělovače - ł, ë. Pokud systém používá jiné znaky, je třeba je na exportu převést na << >>. Viz 3. Pravidla popisu PRAVIDLA POPISU 13

14 Viz Dotazy ke katalogizaci: MARC 21 Používá se 2. indikátor, kde se uvádí počet znaků vyloučených z řazení (245). V polích, kde není tato možnost, se výjimečně použije zápis jako v UNIMARCu - dvojité špičaté závorky << >> (např. <<ze >>Žerotína). U unifikovaných názvů se úvodní mluvnický člen vynechává (pole 130, 240,243, 730, 830) viz AACR2R 25.2C1. Dále se člen nepoužívá a pole 243, 246 dále pak u všech polí, kde se název uvádí v podpoli t. Pole, kde se používá 2. indikátor k vyřazení mluvnických členů z řazení: 245. Viz Dotazy ke katalogizaci: h) Zápis iniciál V selekčních údajích a/nebo autoritních tvarech se zapisují iniciály s mezerami. V popisných údajích, např. údajích o odpovědnosti se zapisují bez mezer ch) Číselné údaje, číslice, číslovky Zápis bez mezer: Zápis s mezerami: 21. ledna března 1996 (číslovky v kombinaci se slovními výrazy) Římské číslovky se nahrazují arabskými v těchto oblastech/údajích popisu: označení vydání, datum vydání, v oblasti údajů o číslování, v oblasti fyzického popisu. Pokud by náhradou římských číslic utrpěla srozumitelnost, užívají se římské číslovky. MARC 21/UNIMARC Př.: Roč. 10, č. 11, s. vii-viii Př.: 14

15 Roč. 10, č. 11, s. ii, VII (jeden článek se vyskytuje na takto označených stranách) i) Údaje o číslování a datum vydání v podpoli 773$q, $9 Podpole Marc $q, $9 byla zavedena pro řazení zdrojového dokumentu v rejstříkách, pro vyhledávání dle těchto údajů eventuelně pro propojování přes tyto údaje Pole 7XX j) Autoritní záhlaví, čísla autority, kódy czenas Záznamy pro soubornou DB ANL nemají obsahovat čísla lokální autority. Měla by být příslušnými knihovnami odstraněna a nahrazena čísly národních autorit, pokud existují, v opačném případě lokální čísla odstranit. Podpole pro číslo národní (Marc 21 podpole 7, UNIMARC podpole 3) jsou součástí národních autorit personálních a korporativních. U názvových autorit (autor-název, unifikovaný název) číslo autority neobsahují. Věcná hesla (předmět, geografické heslo, formální deskriptor) se uvádí v MARCu v podpoli 2 a v UNIMARCu v podpoli 9 kód czenas. k) Propojování analytických záznamů na jednotky/jiné záznamy V NKČR přes interní pole Aleph LKR Písmenná pole Sytém Clavius - pole 993. Elektronické zdroje - viz výše. V budoucnu hypoteticky možné propojení přes pole 7XX Pole 7XX Vážení záznamů v současné době se váhy v ANL neužívají Dle kvality věcného popisu jsou nastaveny "váhy" v konverzi (je třeba je odstranit). (Protože záznamy většinou splňují podmínky minimálního záznamu, byly záznamy odlišeny na základě kvality věcného popisu). VAH 12 - pouze minimální záznam 15

16 VAH 14 - klíčová slova, předmětová hesla ne dle národních autorit ani jiných odborných heslářů VAH 16 - klíčová slova, předmětová hesla částečně dle národních autorit VAH 18 - klíčová slova, předmětová hesla dle národních autorit, event. anglické ekvivalenty, event. oborové hesláře, event. resumé česky, anglicky VAH 20 - jako VAH 18 plus předmětová hesla dle oborových heslářů a jejich ekvivalenty). Volně přístupné statistiky uploadovaných záznamů - statistiky všech uploadu a importů do báze ANL/SKA - Upload/import dat - statistiky - &ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Tabulka je dynamicky generovaná a zohledňuje všechny akce týkající se uploadu a importů do báze ANL/SKA. Tato tabulka vypovídá o počtech záznamů, které se "pohybovaly" v aplikaci a bázi ANL/SKA za různým účelem (jeden soubor se mohl vzhledem např. k jeho opravám uploadovat několikrát). Podrobně viz bod D. Následuje export dat do adresáře anl (k opravám aj. účelům) nebo do adresáře OA500 pro soubornou bibliografickou bázi ANL/Aleph viz Export statistiky volně přístupné - v současné době mimo provoz ctx_jvm=int&ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Export je ve dvou formátech: UNIMARC, MARC

17 Import do ANL/Aleph vně serveru anl.nkp.cz Mimo aplikaci anl.nkp.cz probíhá u záznamů v UNIMARCu do MARCu 21 přes program MarcMan. Záznamy v MARC 21 se importují rovnou. Statistiky importů do báze ANL vede koordinátorka k.s. viz Statistiky importů do báze ANL Zpřístupňování záznamů vzniklých v rámci kooperačního systému článků: přes bázi ANL NOVINKY České národní bibliografie - Články v novinách, časopisech a sbornících - lokální databáze spolupracujících institucí JIB Oborové brány Stahování záznamů by mělo být možné i přes JIB a Z D. Aplikace na serveru anl. nkp.cz v r a navazující aplikace podrobně, perspektivy I. Stav aplikací běžících na serveru anl.nkp.cz v r a navazující aplikace Upload, zpracování a export záznamů na serveru anl.nkp.cz před importem do Alephu probíhá ve dvou dílčích částech na na sebe navazujících 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 2. Aplikace vytvořená pro import do ANL/Aleph vně aplikace 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 17

18 Podrobně popsáno níže v bodě D 1. Aplikace na severu anl.nkp.cz v bodech: Upload Import do db ANL/SKA Oracle, globální úpravy I, konverze, testy statistiky Export, globální úpravy II Administrace Dávky na LeechFTP. Opravy na PC Odeslání mailu pro spuštění importu do ALEPHu 2. Aplikace vytvořená pro import do ANL/Aleph vně aplikace Navazuje na předchozí aplikaci. 18

19 a) Soubory UNIMARC (označené aiu ) procházejí konverzí do MARC 21 (konvertor MarcMan) b) Soubory MARC 21 se importují rovnou (označené aim ) c) Import do ANL/Aleph 2.1 Soubory označené aiu (v UNIMARCu) 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 1.1 Aplikace pro bázi titulů v současné době se nepoužívá (na další vývoj nejsou finance) Báze Titulů zobrazení (stará verze - t. 2004) Báze Titulů zobrazení (nová verze, experiment, ladí se a je postupně plněna - r. 2007) Báze Titulů statistiky (nová verze, experiment, ladí se - r. 2007) 1.2 Aplikace pro příjem (upload) dat, import do báze ANL/SKA, zpracování dat před importem do Alephu, kontrolu a modifikaci dat, statistiky Nabídky: Upload Upload předávání dat do kooperačního systému - nápověda - Upload předávání dat do kooperačního systému. Registrace (jméno, heslo) Uživatelské jméno je sigla instituce (velká písmena, bez mezer). Každé knihovně je přiděleno heslo, dle kterého je defaultně nastaven formát i kód. Knihovny si také dle momentální potřeby mohou zvolit formát i kód. 19

20 K dispozici jsou v současné době tyto formáty: K dispozici jsou v současné době tyto kódy: 20

21 1.2.2 Import do báze ANL/SKA (Oracle) Pro import do báze ANL/SKA je třeba se zaregistrovat. Při zpracování vstupních dat aplikací při importu do báze ANL/SKA (Oracle) probíhají následující procesy: Konverze struktury dat (do formátu Aleph) Import statistiky. Registrace (jméno, heslo, statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem i jednotlivé dávky detailně) Přípustné přijímané kódy a formáty - viz bod Konvence značení souborů: uživatelé nemusí užívat předepsanou složitou konvenci (viz Minimální záznamy). Aplikace sama soubory přejmenuje. Knihovny přispívají jednou do měsíce (uzus, který lze změnit dle potřeby). Zpracování vstupních dat aplikací při importu do báze ANL/SKA Konverze struktury dat (do formátu Aleph) Globální úpravy I.: Nahrazení znaku pro "tvrdé mezery" znakem SPACE Úprava Sigla ( malá->velká písmena, vynecháni mezer) 21

22 Úprava Label Úprava indikátorů (písmeno O/o -> num 0, písmeno l -> num 1) Test UNIMARC (kontrola polí, indikátorů, závislostí) Test MARC 21 (kontrola polí, indikátorů, závislostí) Test na kritické chyby crerr (testuje přítomnost povinných polí) Přidělení váhy záznamu Překódování do UTF-8 Kontrola na duplicity dle klíčů v rámci báze ANL/SKA Uložení dat do báze ANL/SKA Výsledky zpracování uloženy do tabulky pro statistiky Import statistiky. Registrace (jméno, heslo, statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem i jednotlivé dávky detailně) Statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem Pozn.: koordinátorka k.s. má přístup ke všem dávkám 22

23 Jednotlivé dávky detailně LST seznam zpracovaných článků hypertextově aktivních, po kliknutí se zobrazí záznam, modře zvýrazněn název článku, v jehož záznamu je chyba 23

24 3795 (číslo dávky) 24

25 Po kliknutí na siglu se objeví názvy chybných záznamů, které jsou propojeny se záznamy Pozn.: některé hlášky je třeba odladit (vzniklé částečně např. změnami v zápise apod. zde např. hláška o 773 g záznam je z tohoto pohledu pořádku), chyba je správně určena jen v 1. hlášce Pozn: některé chyby edituje v souborech koordinátorka k.s. mimo aplikaci (odstranění nadbytečných údajů v poli 773 d, některé nové chyby vyplývající ze nového zápisu a z hlášek o chybách). Spolupracující knihovny si mohou chyby opravit ve svých databázích dle příslušných hlášek. Pokud, po dohodě se správcem, instituce uploaduje opravený soubor, je třeba připojit k původně značenému souboru řetezec opr a číslo opravy, pokud je opravovaný soubor několikrát, např. h703opr2. Doporučujeme značit soubory krátkými názvy tak, aby s případnou opravou měly délku na 10 pozic. Zkušebni soubory je možno nazvat pokus, zkouska. Upload/import dat statistiky volně přístupné (přehled počtu uploadů ) 25

26 &ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Tabulka je dynamicky generovaná a zohledňuje všechny akce týkající se uploadu a importů do báze ANL/SKA. Tato tabulka vypovídá o počtech záznamů, které se "pohybovaly" v aplikaci a bázi ANL/SKA za různým účelem (jeden soubor se mohl vzhledem např. k jeho opravám uploadovat několikrát). V tabulce jsou uvedeny uploady za aktuální rok. Počet dávek zahrnuje všechny dávky do báze ANL/SKA úspěšné i neúspěšné, tj. které neprošly. Počet zaslaných záznamů uploadem zahrnuje všechny uploadované záznamy i ty, které nemohly být naimportovány, tj. byly narušeny. Počet importovaných záznamů celkem do báze ANL/SKA nezahrnuje chybné záznamy, které neprošly uploadem a byly narušeny (špatný znak aj.), zahrnuje však chybné záznamy, které prošly. Počet chybných záznamů Export dat Export provádí pouze koordinátorka k.s. 26

27 Export je možno provádět do dvou adresářů: Adresář pro soubory určené pro import do Alephu (OA500) nebo adresář (ANL) pro soubory určené k např. opravám (podadresář export, import) a k publikování dokumentů na www (podadresář doc) a další podadresáře určené k pracovním účelům. Tyto adresáře jsou přístupné přes administraci a též přes LeechFTP. Export se provádí ve dvou formátech: UNIMARC a MARC 21 27

28 Názvová konvence exportních souborů z aplikace na anl.nkp.cz V názvech souborů je automaticky zohledněno datum a zda se jedná o UNIMARC nebo MARC 21. Př: aim _5281 Př: aiu _5295 Globální opravy II. Na výstupu dochází ještě k vytváření polí FMT, LBL (dříve i ZAR, ZAZ) a k úpravě nebo potlačení některých polí, generování pomocného pole pro datum zdrojového dokumentu 461/463$9 v UNIMARCu, doplnění pole 856 o podpole y a 2. indikátor, doplnění PSP s kódu ON, OFF. Export statistiky volně přístupné (přehled exportů do adresáře k opravám a pro import do Alepnu) momentálně mimo funkci Administrace Přístup pouze pro koordinátoku k.s. Z aplikací, které jsou v administraci, se v současné době používá aplikace: Klíče (každý záznam v pomocné bázi ANL/SKA má klíč, podle kterého lze zjistit duplicitu záznamu v bázi ANL/SKA) cca rok nazpět. 28

29 Podrobný popis klíčů - viz Příloha 1. Z adresářů se nejčastěji používají adresáře: OA500 - kde jsou soubory připravené pro import do Alephu. 29

30 KOSABI Admin. Registrace pouze Admin. Zobrazení exportovaných dat - dávek v adresáři pro Aleph OA500 pouze v administraci pro koordinátoru k.s. na serveru anl.nkp.cz Zobrazení jedné dávky 30

31 1.2.5 Zobrazení stejných dávek přes LeechFTP Stažení souborů k opravám z LeechFTP, opravy záznamů Soubory k opravám si může koordinátora k.s. stáhnout pomocí LeechFTP. Opravené soubory opět pomocí LeechFTP nandat. Podle výpisu u jednotlivých dávek může koordinátora k.s. opravit záznamy v příslušném editoru vně aplikace Odeslání mailu pro spuštění importu do ALEPHu Na základě mailu se stanovenou strukturou, který odešle koordinátora k.s. systému proběhne import souborů do ANL/ALEPH. 2. Konverze UNIMARCu do MARCu 21 Import do báze ANL/ALEPH (aplikace vyvinutá v NKČR) 2.1 Před importem do Alephu probíhá ještě konverze dat, které jsou v UNIMARCu, z UNIMARcu do M21, vně aplikace (momentálně jedna knihovna) přes program MarcMan na základě označeného souboru jako UNIMARC (aiu ). 31

32 2.2 Data, která jsou v MARC 21 pokračují bez konverze (označená aim ). 2.3 Import ANL/Aleph. O provedeném importu do ANL je zaslána správci mailem hláška. 3. Evidenci proběhlých importů u jednotlivých knihoven provádí koordinátorka k.s. sama (statistiky jsou od r. 1992). 32

33 4. Spolupracující instituce v Kooperačním systému článkové bibliografie V současné době přispívá pravidelně do báze ANL včetně NKČR: Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování - Národní knihovna ČR, Knihovnický institut - Ústav zemědělských a ekonomických informací - Národní pedagogická knihovna - Národní technická knihovna - AVČR Archeologický ústav - Národní filmový archiv - Divadelní ústav - Moravská zemská knihovna 33

34 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně - Krajská knihovna Karlovy Vary - Krajská vědecká knihovna v Liberci - Vědecká knihovna v Olomouci - Moravskoslezská knihovna v Ostravě - Krajská knihovna v Pardubicích - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Západočeská univerzita v Plzni - Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně - Stručný vývoj kooperace a přehledná tabulka kooperace dle institucí, stav kooperace Širší kooperace zahrnuje i Národní lékařskou knihovnu, která do báze ANL nepřispívá. Kooperace je založena na delimitaci zpracovávaných titulů r ověřovací kooperace (NK a některé regionální knihovny) r provoz systému, NK a postupně regionální knihovny r postupně přistupují specializované instituce Do r se importovaly záznamy do ALEPHu ručně, v letech vyvíjena aplikace pro upload záznamů, koncem r ověřovací provoz aplikace upload, od r provoz aplikace upload pro import záznamů do pomocné báze ANL/SKA, z ní se exportují záznamy do adresáře určeného pro import do ANL/ALEPH. Tabulka 1. Instituce, které přispívají do ANL, kontakty (P- provoz, OP- ověřovací provoz,t - oveřovací provoz na malém vzorku záznamů (test/experiment), J - jednání, PR - příprava, M - metodická spolupráce, K - kontakty) 34

35 Sigla Instituce Kooperace v Koopera ce v r. ABA001 ABA003 ABA009 ABA012 ABA013 Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Ústav zemědělských a potravinářských informací Národní pedagogická knihovna Národní technická knihovna ABB001 AVČR Archeologický ústav P pouze 1. pololetí, 2. pololetí T, OP až P 2006 Kooperace v r. 2007, 2008 Kooperace v r Kooperace v r Poznámka upload do ANL SKA (a následný import do ANL) P P P M 21 ukládá do ANL/ALEPH, M21 P P P M 21 přímý import do ANL/ALEPH, M21 P P P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 T P P, přechod na MARC 21 P P P, přechod na MARC 21 P M 21 P M 21 KP Sys, upload do ANL/SKA, M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 P P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA..., malé dávky, M 21 ABB036 AVČR Historický ústav K K ISIS, nepřispívá ABC023 Knihovna ČGS PR K Clavius, zatím ABC135 ABC016 ABD003 Národní filmový archiv Ústav mezinárodních vztahů UK, Právnická fakulta OP až P nepřispívá P P P UNIMARC ARL. Upload do ANL/SKA... K, T K M21 Clavius, nepřispívá K K ALEPH, nepřispívá UK, Knihovna K K ALEPH, 35

36 TGM v Jinonicích ABE304 Divadelní ústav OP P UNIMARC/M 21 BOA001 Moravská zemská knihovna BOD031 CBA001 HBG001 HKA001 JIG001 KLG001 KVG001 MU Fakulta sociálních studií Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Krajská knihovna Vysočiny Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Městská knihovna Jihlava Ministerstvo životního prostředí Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně Krajská knihovna Karlovy Vary KMG001 Knihovna Kroměřížska LIA001 OLA001 OSA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci Vědecká knihovna v Olomouci Moravskoslezská knihovna v Ostravě nepřispívá KP Sys, upload do ANL/SKA P P P P M21 ukládá do ANL/ALEPH P P P, přechod na MARC 21 T OP ALEPH, upload do ANL/SKA poslední v r. 2007, M21 P M21 ARL, upload do ANL/SKA T až OP OP P P UNIMARC Clavius, upload do ANL/SKA. M21 P P P, přechod na MARC 21 K P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 Clavius nepřispívá T M 21 bude testování P P P, přechod P M21 ARL, upload na M21 do ANL/SKA, M21 P ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 T T Clavius, odzkoušen upload P P P, přechod na M21 P M21 ARL, upload do ANL/SKA, M21 P P P P M21 ALEPH, upload do ANL/SKA P P P P UNIMARC Tinlib, resp. T-Series, přechod na M21 v r. 36

37 PAG001 PNA001 PND003 ULG001 ZLG001 Krajská knihovna v Pardubicích Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeská univerzita v Plzni Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně 2009, upload do ANL/SKA, M21 T OP OP M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, P P P, přechod na MARC 21 P M21 M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 M M ALEPH, upload do ANL/SKA, nepřispívá P P T, P Clavius T až OP OP T, OP MARC 21, přechod na M21 P M21 P M21 Clavius, upload do ANL/SKA, M21 KP WIN SQL, upload do ANL/SKA, M21 Anopress K jednání Ministerstvo životního prostředí T test (bude) SKAT K jednání Státní okresní K archiv Liberec Clavius, Vademekum nepřispívá Tabulka 2. Instituce, které jsou součástí kooperačního sytému článků, ale nepřispívají a nebudou přispívat (PP provoz) ABA008 Národní lékařská knihovna PP PP ALEPH/Medvik Tabulka 3. Instituce, které přebírají záznamy z ANL v rámci projektu ABD063 UK, Přírodovědecká projekt ALEPH 37

38 fakulta, Geografická knihovna Další, nově navázané kontakty na přelomu 2010/2011 na Kooperační systém článkové bibliografie - možnosti budoucí kooperace, upřesnění stávající kooperace V materiálu jsou zjištěny možnosti budoucí kooperace. V r zahájila koordinátorka k.s. jednání o spolupráci se SKAT a Anopress. České články v JIB - Oborové brány Excerpční základna: Kooperační systém článkové bibliografie a excerpční základna kooperačního systému - Aktuálně zpracovávané tituly (cca aktuální rok): Statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie - stav k a navazující aktualizace (v mezidobí, než jsou tituly zanesené do aktuálního seznamu titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v Národní knihovně ČR v rámci kooperace (s kategoriemi titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v kooperujících institucích (kromě NKČR) (s kategoriemi titulů) Tituly zpracovávané od r. 1991: 38

39 Seznam zpracovávaných titulů (kompletní) a titulů zpracovaných v minulosti (cca) v NKČR od r. zpracování Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v kooperujících institucích - krajské knihovny a MZK v Brně (od r. zpracování cca 1992) Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v odborných institucích (od r. zpracování cca 1992) II. Perspektivy 1. Je třeba vyladit chybové hlášky v UNIMARCu a MARCu 21 (z 97 % jsou hotovy). 2. Koordinátora k.s. vypracovala zadání pro eliminaci nadbytečných údajů z nakladatelských údajů v poli 773, které se v některých systémech stahují spolu s názvem periodika. Program je připraven, na ostrý provoz třeba otestovat. 3. Odstranit program pro přidělování VAH 4. Se zrušením Odd. analytického zpracování zadáno koordinátorce k.s. předat server anl.nkp.cz do UIT (Útvar informačních technologií NKČR). 5. Aplikace dle rozhodnutí ZONF (Zpracování a ochrana novodobých fondů) má být převedena pravděpodobně pod Souborný katalog. 6. V r zmapovala koordinátora kooperačního systému situaci v r a budoucí možnou spolupráci na: Oddělení analytického zpracování a jeho perspektivy Kooperační systém článkové bibliografie - možnosti budoucí kooperace, upřesnění stávající kooperace. 1 Minidotazník, porovnání titulů NKČR, krajských knihoven a MZK v rámci stávající kooperace se SKAT, Anopress. Porovnání NKČR a odborných knihoven v rámci stávající kooperace, odborných knihoven a Anopress. Návrhy na některé přesuny titulů 39

40 V r zahájila koordinátorka k.s. jednání o spolupráci se SKAT, Anopress. III. Financování aplikace, která na serveru anl. nkp.cz běží V letech byl vývoj a provoz serveru financován z projektů jmenovaných v bodě A. Po ukončení projektů t byly propláceny objednávky nejdříve z projektu JIB, cca poslední čtyři roky z prostředků OIT, resp. ÚIT NKČR. Naposledy byla vystavena objednávka v r v hodnotě Kč na celý rok. O aplikaci se stará dosud (březen 2011) extení programátor. Za tuto dobu je třeba pana programátora zaplatit. Pokud se mají některé věci ještě v této aplikaci dotáhnout, je třeba vystavit objednávku na r Pokud se bude aplikace převádět pod Souborný katalog, mohou vyplynout eventuelní požadavky na programátora serveru anl. nkp.cz z jednání o převodu serveru pod Souborný katalog. Příloha 1: Klíče pro kontrolu duplicit Zdrojový MARC21 UNIMARc Poznámka dokument Název 773$t 461/463 $1200 $a Kde jsou vazební pole nebo nebo 461/463 $t Datum vydání 773$9 461/463 $9 nebo 461/463 $1210 $d nebo 461/463 $d Svazek/ročník 773$q 461/463 $q Kde nejsou vazební pole Lokace 773$g 461/463 $1200 $v 40

41 ISSN 773 $x 461/463 $1011$a nebo 461/463 x ISBN 773 $z 461/463 $1010$a nebo 461/463 y Kde jsou vazební pole nebo Kde nejsou vazební pole Kde jsou vazební pole nebo Kde nejsou vazební pole Příloha 2: Interface pro MNG kooperačního systému na serveru full.nkp.cz Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI Management KOSABI (správa a údržba systému) Management KOSABI - charakteristika. Vstup Management KOSABI - architektura. Vstup (Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů r v současné době se neaplikuje) Schéma je v bodě A. TamTam Data Extraktor - TTDE. Vstup (Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů r v současné době se neaplikuje) 41

42 42

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům?

Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Česká (národní?) článková bibliografie přežitek, nebo moderní služba čtenářům? Tamara Pršínová Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice prsinova @cbvk.cz Knihovny současnosti Olomouc 2014 Historie průkopník

Více

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Souborný katalog ČR pro veřejné knihovny Veřejné knihovny pro Souborný katalog ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 Pardubice 16-17. září 2009 Eva Svobodová - Danuše Vyorálková Národní

Více

SERVER A BÁZE ANL FULL. V rámci nabídky na serveru jsou umístěny následující aplikace a/nebo informace:

SERVER  A BÁZE ANL FULL. V rámci nabídky na serveru  jsou umístěny následující aplikace a/nebo informace: SERVER HTTP://FULL.NKP.CZ A BÁZE ANL FULL V rámci nabídky na serveru http://full.nkp.cz jsou umístěny následující aplikace a/nebo informace: 1. Aplikace pro zpřístupnění plných textů v bázi ANL FULL v

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE

PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE PRŮBĚH PŘECHODU CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR NA SYSTÉM ORACLE Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR Praha Uvedený příspěvek stručně informuje o současném stavu CASLIN Souborném katalogu ČR a shrnuje

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

1999 244 000 0 244 000 Suma 3 440 000 1 230 000 2 210 000

1999 244 000 0 244 000 Suma 3 440 000 1 230 000 2 210 000 PROPOJENÍ ANALYTICKÝCH ZÁZNAMŮ S PLNÝMI TEXTY A OPTIMALIZACE ZPŘÍSTUPNĚNÍ PLNÝCH TEXTŮ (souhrnná informace) Charakteristika projektu Projekt VaV, výzkumný záměr (koncepční a částečně realizační) Řešitelka:

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Knihovnické procesy - akvizice - zpracování - uchovávání - zpřístupňování 1 2 Katalog - definice - tvorba dokumentografického fondu, tj. sekundárních dokumentů (katalogů a

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

ČTYŘI ROKY REÁLNÉHO FUNGOVÁNÍ CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR A JEHO BUDOUCNOST

ČTYŘI ROKY REÁLNÉHO FUNGOVÁNÍ CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR A JEHO BUDOUCNOST ČTYŘI ROKY REÁLNÉHO FUNGOVÁNÍ CASLIN SOUBORNÉHO KATALOGU ČR A JEHO BUDOUCNOST Gabriela Krčmařová, Národní knihovna ČR CASLIN Souborný katalog ČR(dále jen souborný katalog) je největší reálný souborný katalog

Více

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR Výměna zkušeností na úseku práce s dospělými Orlová 12.10.2016 PhDr. Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný katalog ČR Centrální adresář knihoven

Více

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY

CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY CASLIN SOUBORNÝ KATALOG ČESKÉ REPUBLIKY Gabriela Krčmařová Úvodem považuji za nezbytné uvést několik poznámek k projektu CASLIN jako takovému. V souvislosti se zrušením oddělení pro CASLIN v Národní knihovně

Více

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014

Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 Souborný katalog ČR jako nástroj a výsledek spolupráce knihoven (nejen v Jihočeském kraji ) - novinky 2014 ŠKOLENÍ PRO KNIHOVNY JIHOČESKÉHO KRAJE NOVÉ TRENDY V ČESKÉ KATALOGIZAČNÍ PRAXI JVK ČR - 19. LISTOPADU

Více

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003)

Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Časová a finanční rozvaha vývoje systému CUBUS v roce 2002 (2003) Vývoj systému CUBUS v roce 2002 (2003) lze rozdělit do tří základních oblastí: I. Dokončení rozpracovaných funkcí systému CUBUS (do 30.6.2002),

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy

Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Možnosti změny koncepce katalogizace v ČR: první analýzy Edita Lichtenbergová NK ČR Knihovny současnosti 2014, Olomouc, 11. 9. 2014 Změnu koncepce může ovlivnit 1) Úspornost RDA a formátu založeném na

Více

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.

ProArc. open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů. Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav. ProArc open source řešení pro produkci a archivaci digitálních dokumentů Martina NEZBEDOVÁ Knihovna AV ČR, v. v. i., Praha nezbedova@knav.cz INFORUM 2015: 21. ročník konference o profesionálních informačních

Více

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013 Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR Aleph 17.6.2013 Aleph základní informace 49 knihoven má on line katalog 27 knihoven má i on line výpůjčku záznamy všech knihoven jsou v Souborném katalogu AV

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

VISK 9 A JEHO PROMĚNA aneb Veřejné informační služby knihoven v poločase výsledky, perspektivy a problémy z pohledu garantů jednotlivých podprogramů

VISK 9 A JEHO PROMĚNA aneb Veřejné informační služby knihoven v poločase výsledky, perspektivy a problémy z pohledu garantů jednotlivých podprogramů VISK 9 A JEHO PROMĚNA aneb Veřejné informační služby knihoven v poločase výsledky, perspektivy a problémy z pohledu garantů jednotlivých podprogramů Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR V roce 2001, prvním

Více

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty Minimální MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální y Původní rozsah údajů minimálního u podle AACR2R pro speciální y vystavený na stránkách NK ČR http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/marc-specdok

Více

KOOPERACE. českých knihoven. Soubory národních autorit. jako výsledek. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody.

KOOPERACE. českých knihoven. Soubory národních autorit. jako výsledek. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody. National Authority Files/ Names Soubory národních autorit jako výsledek KOOPERACE českých knihoven Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména AKP,

Více

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Indikátory u polí jsou vyznačeny pouze, pokud znamenají rozdíl v typu zapisovaných údajů. p údaj je povinný vždy a údaj je povinný, pokud je aplikovatelný

Více

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR

ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR ANL+ Veronika Ševčíková Národní knihovna ČR Obsah dnešní přednášky Představení ANL+ Co v bázi ANL+ naleznete Zajištění ANL+ v knihovnách ANL+ v rozhraní Primo ANL+ v rozhraní JIB Dotazy Co je ANL+ Zdroj

Více

České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace

České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace Ing. Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Konference Knihovny současnosti 10. 9. 2015, Olomouc Obsah Digitalizační projekty Výsledky průzkumu

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna

MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX. Michal Záviška Národní lékařská knihovna MARC 21 Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX Michal Záviška Národní lékařská knihovna Témata Návěští Pole 001, 003 a 005 Kódované údaje 008, 007 ne indikátory a podpole ano Čísla a kódy 01X-09X Návěští

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu

Návěští (NO) Návěští. Indikátory a podpole. Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu Návěští (NO) Indikátory a podpole Návěští nemá žádné indikátory a podpole, údaje jsou definovány pozicí. Znakové pozice 00-04 Délka záznamu 05 Status záznamu a doplněný záznam c opravený záznam d zrušený

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška 184 PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška Anotace Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Novinky v projektu OBÁLKYKNIH.cz

Novinky v projektu OBÁLKYKNIH.cz Knihovny současnosti 2015 Novinky v projektu OBÁLKYKNIH.cz Jiří Nechvátal Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích info@obalkyknih.cz O projektu obalkyknih.cz Agreguje různé zdroje informací o

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS.

Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. Aplikace pro elektronicke odesla nı da vky Listu o prohlı dce zemr ele ho a dals ı ch da vek do NZIS. ÚVOD Od 1. 1. 2016 vejde v platnost novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

Více

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR ALEPH

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR ALEPH Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR ALEPH 5.5.2016 Aleph základní informace 50 knihoven má on line katalog 29 knihoven má výpůjčku záznamy všech knihoven jsou v Souborném katalogu AV ČR KNAV poskytuje:

Více

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody.

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody. Národní autority a jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Úvodem

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Centrální adresář knihoven

Centrální adresář knihoven Centrální adresář knihoven informace o stavu projektu Sloučení báze Adresáře knihoven a informačních institucí v ČR (ADR) a Evidence knihoven MK ČR (EK) Seminář Regionální funkce Pardubice 20.-21.10.2015

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

Knihovny.cz - jak se zapojit

Knihovny.cz - jak se zapojit Knihovny.cz - jak se zapojit Petra Žabičková Moravská zemská knihovna v Brně petra.zabickova@mzk.cz Anotace přednášky Hlavní přínosy pro knihovny a jejich uživatele Současný stav projektu Centrální portál

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Jednotné informační brány Z i m a 2 0 1 1 / 1 2 - R o č n í k X - Z D A R M A Vážení uživatelé, Informační zpravodaj JIB, který jste právě otevřeli, má letos v záhlaví Ročník X, takže

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005 Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačně řešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně Regionáln lní informace jako přidanp idaná hodnota katalogu krajské knihovny Jiří Mika Středo edočeská vědecká knihovna v Kladně Obsah prezentace Poznámky k terminologii Ohlédnut dnutí do historie Regionáln

Více

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3

OBSAH. 1. Úvod Požadavky na SW vybavení... 3 Obsah OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Požadavky na SW vybavení... 3 2. Popis Reliance J... 4 2.1 Start vizualizace... 4 2.2 Hlavní okno... 5 2.2.1 Menu Služby... 6 2.2.2 Menu Nápověda... 8 2.3 Nastavení hodnoty...

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace. Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Digitalizace v ČR a její podchycení v registru digitalizace Helena Dvořáková Národní knihovna ČR Národní lékařská knihovna, Praha, 22. 5. 2014 Počátky digitalizace v ČR - rukopisy 1995 NK ČR - Memoria

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 RETROKON Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

MARC 21 Selekční údaje. Lenka Maixnerová

MARC 21 Selekční údaje. Lenka Maixnerová MARC 21 Selekční údaje Lenka Maixnerová 1 Hlavní a vedlejší záhlaví Záhlaví pod osobním jménem Záhlaví pod jménem korporace nebo akce Záhlaví pod názvem (názvy díla, unifikovaný název, název edice) Záhlaví

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ARCHIVACE PLNÝCH TEXTŮ ČESKÝCH LÉKAŘSKÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH ČASOPISŮ Konference Knihovny současnosti 2010 Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák Úvod V roce 2004 zapojení do programu

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012

Nejčastější dotazy. Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Nejčastější dotazy Klient IPAC Formuláře Různé Vývoj 23. 8. 2012 Petra Bártková arl@lib.cas.cz KLIENT - aktualizace Dotaz Dnes jsem chtěla nainstalovat verzi klienta 163n1, instalace proběhla obvyklým

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven

Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Souborný katalog ČR a Centrální adresář knihoven Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Slovácké muzeum Uherské Hradiště 27.4.2016 Eva Svobodová Národní knihovna ČR Souborný katalog

Více

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky PhDr. Linda Jansová, Ph.D. (linda.jansova@nkp.cz) Kateřina Nekolová, M.A. (katerina.nekolova@nkp.cz) přednáší PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz)

Více

Obálky knih.cz - rozvoj projektu v roce 2016

Obálky knih.cz - rozvoj projektu v roce 2016 VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI Obálky knih.cz - rozvoj projektu v roce 2016 Zpráva o plnění cílů projektu VISK 3 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 2016 Zhodnocení

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ PŘIHLÁŠENÍ A PODPORA UŽIVATELŮ Produkční (ostré) prostředí (slouží pro realizaci OP, zadávají se pouze ostrá data) https://mseu.mssf.cz Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ iskp@mpsv.cz

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 24. května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: tel.: 222 871

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Příprava Centrálního portálu českých knihoven

Příprava Centrálního portálu českých knihoven Knihovnická koncepce a její implementace do praxe Příprava Centrálního portálu českých knihoven Vít Richter Podklady: PhDr. Bohdana Stoklasová 37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ AMG ČR Muzeum města Ústí nad Labem,

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Projekt NAKI e-deposit

Projekt NAKI e-deposit Projekt NAKI e-deposit Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Základní info 4-letý projekt (2012-2015), grantová podpora MK ČR (program aplikovaného výzkumu

Více

Příprava projektů pro program VISK 3

Příprava projektů pro program VISK 3 Příprava projektů pro program VISK 3 Olomouc Workshop pro pracovníky metodických oddělení 9.5.2017 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz VISK veřejné informačních služby knihoven Dotační program

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Bibliografický popis dle RDA -seriály

Bibliografický popis dle RDA -seriály Bibliografický popis dle RDA -seriály RDA - staré tisky zpracování vychází z obecných pravidel zopakujeme: zapíšeme, co vidíme, včetně chyb nezkracujeme slova, nevynecháváme další autory, nepřepisujeme

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Soubory národních jmenných autorit

Soubory národních jmenných autorit Soubory národních jmenných autorit Včera, dnes, a zítra Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Projekt Kooperativní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více