Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph"

Transkript

1 Kooperační systém článkové bibliografie a aplikace pro upload, zpracování a export dat z aplikace. Import dat do ANL/Aleph Server anl. nkp.cz (http://anl.nkp.cz:2100/r/skk/p210/p10init) slouží pro upload dat od spolupracujících institucí v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie, pro jejich zpracování, správu a export z báze ANL/SKA. Exportovaná data se importují do ANL/Aleph mimo server anl.nkp.cz. Výsledkem kooperace je báze ANL - která obsahuje články a statě z dohodnutých titulů v rámci kooperace (viz též níže). Některé knihovny zasílají do ANL veškerou zpracovanou článkovou produkci, některé zpracovávají pro vlastní potřebu ještě další tituly. Záznamy z těchto titulů jsou obsaženy v příslušných katalozích a databázích. Měsíčně vycházejí NOVINKY České národní bibliografie - Články v novinách, časopisech a sbornících - 1

2 2

3 Hodnocení báze ANL knihovnickou veřejností a dalšími je na adrese 3

4 ANL, kooperace hodnocení ANL, kooperace hodnocení. Pokračování 1 ANL, kooperace hodnocení. Pokračování 2 A. Historie do r. 2007/2008 Server byl vyvinut v rámci programového projektu Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat ( ) - a výzkumného záměru Projekt propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění k plným textům ( ) - Interface pro Management kooperačního systému je též na serveru full.nkp.cz. Zahrnuje kromě aplikace na serveru anl.nkp. cz (která je popsána níže) i linky zpracování bibliografických záznam z plných textů (lokální a internetová verze) na serveru full.nkp.cz, ve kterých byly zpracovávány bibliografické záznamy pro bázi ANL a zároveň semistrukturované plné texty pro bázi ANL FULL. Schéma Managementu kooperačního systému kooperace kocem r

5 Interface pro MNG kooperačního systému na serveru je v Příloze Vývoj serveru od r je na 3. Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI. Skupina ANL, seminář, Praha, NKČR, , aktualizace květen ppt verze Kooperační systém článkové bibliografie stručný vývoj, stav v r 2008 a perspektivy - html verze 4. Materiály o kooperaci jsou vystaveny na adrese 5. Stanovisko vedoucí oddělení analytického zpracování ke zrušení oddělení je vystaveno v materiálu Oddělené analytického zpracování a jeho perspektivy v NKČR 6. Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) Jak spolupracovat v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI) 5

6 B. HW a SW - stav serveru anl.nkp.cz v r HW a SW vybavení serveru v současné době: HW V současné době je server anl.nkp.cz převeden do jednotného serverového prostředí NK Vmware vsphere 4. Konfigurace dohledového systému - https://dohled.nkp.cz. Dle zprávy z se kontroluje: - stroj: protokol: HTTP - port: cílové URL: /r/skk/p210/p10init - řetězec na cílovém URL: KOSABI SW Operační systém: CentOs 4.3 Database: Oracle Express Edition Aplikační server: Apache-tomcat Programovací jazyky: C, Java, Oracle PL/SQL Veškerý software je zdarma bez jakýchkoliv licenčních poplatků. O správu stávající databáze uploadovaných záznamů a aplikace pro management Kooperačního systému článkové bibliografie se stará externí pracovník. C. Jak kooperovat, standardy a jiné konvence, stručný přehled příjmu, zpracování dat v aplikaci, export dat z aplikace a import do ANL/Aleph (materiál) Podrobněji viz bod D. Materiál je vystaven pod názvem Poznámka k uploadu/importu (do pomocné báze ANL/SKA ) Jak spolupracovat v rámci Kooperačního systému článkové bibliografie (KOSABI) Přistupující knihovny kontaktují koordinátorku kooperačního systému (Ivana Anděrová, NKČR, ) Následuje dohoda o titulech, které je třeba v rámci kooperace zpracovávat. 6

7 Titulová základna viz materiály: Aktuálně zpracovávané tituly (cca aktuální rok): Statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie - stav k a navazující aktualizace (v mezidobí, než jsou tituly zanesené do aktuálního seznamu titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v Národní knihovně ČR v rámci kooperace (s kategoriemi titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v kooperujících institucích (kromě NKČR) (s kategoriemi titulů) Tituly zpracovávané od r. 1991: Seznam zpracovávaných titulů (kompletní) a titulů zpracovaných v minulosti (cca) v NKČR od r. zpracování Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v kooperujících institucích - krajské knihovny a MZK v Brně (od r. zpracování cca 1992) Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v odborných institucích (od r. zpracování cca 1992) Poznámka ke zpracovávaným titulům, aktualizaci excerpční základny, vývoji Kooperačního sytému článkové bibliografie a stavu kooperace Zaslání zkušebního souboru nejprve mailem koordinátorce kooperačního systému. Ta soubor prověří a uploaduje data zkušebně sama. Pokud soubor projde, přidělí programátor příslušné instituci heslo, jméno. Pokud ne, je třeba zjišťovat proč. Jméno a heslo - přidělení hesla spolupracujícím institucím dle kódu a formátu dat, ve kterém budou posílat záznamy (jméno tvoří sigla velkými písmeny bez mezer). V případě potřeby může příslušná knihovna operativně nastavit potřebný kód a formát dat z nabídky sama. Podporované knihovnické formáty a standardy v aplikaci: 7

8 Hlavní formáty: MARC 21 a UNIMARC, další (VF aj.) AACR2 ISBD MDT / Konspekt Minimální záznam pro soubornou databázi FRBR v budoucnu Národní autority. Nejdůležitější standardy na WWW: Záznam pro soubornou databázi : VF. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Záznam pro soubornou databázi : UNIMARC. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Schválený materiál skupinou pro analytické zpracování Záznam pro soubornou databázi : MARC 21. Fyzicky nesamostatné části dokumentu. Tištěné monografie a seriály Graficky upravený materiál z r. 2004, opravy, doplňky k přílohám Metodika pro popis článků ve formátu MARC 21 Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC Národní autority - portál Předmětové selekční jazyky - kódovník - formát - UNIMARC/MARC 21 MDT Konspekt Příjem, zpracování a export data z aplikace na anl.nkp.cz. 8

9 Upload předávání dat do kooperačního systému Nápověda Vstup do aplikace pro upload pod loginem a heslem je na Upload předávání dat do kooperačního systému Registrace Přejmenování uploadovaných záznamů Spolupracující knihovna nemusí pojmenovat soubor ve stanovené struktuře pro souborný katalog. Systém sám přejmenuje uploadované soubory do jednotné struktury dle příslušného formátu a kódu. Pokud, po dohodě se správcem, instituce uploaduje opravený soubor, je třeba připojit k původně značenému souboru řetezec opr a číslo opravy, pokud je opravovaný soubor několikrát, např. h703opr2. Doporučujeme značit soubory krátkými názvy tak, aby s případnou opravou měly délku na 10 pozic. Zkušebni soubory je možno nazvat pokus, zkouska. Následuji ladění dat tak, aby bylo možno je naimportovat do báze ANL a/nebo je zpřístupnit v JIB. Po vzájemné dohodě je možno záznamy uploadovat pravidelně. Statistiky záznamů a chyb pro jednotlivé knihovny Počet uploadovaných záznamů, počet chyb - chybové hlášky jsou přístupné pro každou knihovnu pod příslušným login a heslem a pro administrátora u příslušných dávek na Import - statistiky Registrace Statistiky se třeba doladit (z 97 procent hotovy). V mnohých případech jsou však dány možnostmi SW a možnostmi zápisu, nikoli chybou katalogizátora. BOA001 pracuje přímo v souborné databázi ANL. U každé dávky je statistika chyb: Identifikace chyby po kliknutí na siglu: 9

10 po výrazu Test: následuje označení pole (TAG), označení podpole (SUB), indikátoru apod. s příslušným výrazem vysvětlující chybu. Kritické chyby (tj. absence údajů minimálního záznamu) jsou označeny hláškou crerr. Opravy dat Méně závažné chyby nebo naopak chyby, které jsou "způsobené" příslušným SW jsou opravovány správcem aplikace před exportem z aplikace a importem do ANL. Pokud jsou chyby systematické nebo závažnější, jsou opraveny po dohodě s příslušnou institucí, která opravený soubor zašle znovu (pojmenování souborů viz dříve). Další opravy chyby a validace oproti souborům autorit je prováděna pracovníky oddělení přímo v bázi ANL. Některé chyby, na které si je třeba dát pozor (analogie jako pro Souborný katalog ČR viz ): Povolená pole, podpole Numerická pole MARC 21/UNIMARC národní pole 9XX jediné písmenné pole - návěští LDR (resp. 000 nebo lab). a) Numerická pole UNIMARC 0 - Blok identifikačních čísel 10

11 - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC Pole 0XX Identifikační čísla a čísla ČNB Identifikační čísla záznamů by měl být jedinečná (pole 001). DB ANL musí být v tomto směru přečíslována. V bázi zatím nejsou čísla ČNB (pole 015). UNIMARC Viz 0 - Blok identifikačních čísel - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC 21 Viz 4. 1 Pole 0XX b) Národní pole 9XX UNIMARC/MARC Pole 9XX Poznámka: v materiálech jsou nadefinovány pro anl. popis pomocná pole 9XX i pro různé typy názvů, používají se hlavně v NKCR. Perspektivně se pravděpodobně se z 9XX budou používat jen pole pro autory, pro všechny názvy se budou používat standardní pole. c) Písmenná pole Návěští (leader/label) V řádkovém formátu označeno jako pole LDR, lab nebo 000. Před importem se sjednocuje na LDR. UNIMARC Viz 0 - Blok identifikačních čísel - BLOK IDENTIFIKAČNÍCH MARC 21 Viz 4. 1 Pole 0XX Př: UNIMARC: LDR -----naa^^ ^^^450^ MARC21: LDR -----naa-a Písmenná pole v NKČR Vzhledem k integraci elektronických zdrojů je v NKČR zavedeno pole PSP s kódy ON a OF (pro online a offline zdroje) - 11

12 MARC 21 Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů d) Neobsazené pozice a výplňové znaky UNIMARC Pro neobsazené pozice přípustné používání mezery, "stříšky" pro pevnou mezeru i spojovníku (nikoli však znaku #, který je v manuálech z typografických důvodů symbolem pro mezeru). Při konverzi do MARC21 jsou uvedené znaky převáděny na spojovník. V poli 100 musí být vyplněny minimálně : datum založení záznamu, kód data (publikační status), datum/data vydání, jazyk katalogizace, kód modifikace záznamu, kódy pro znakové sady. Viz 1-- Blok kódovaných informací BLOK KÓDOVANÝCH MARC 21 Pro neobsazené pozice se používá spojovník. Přípustná je i mezera, která je před importem nahrazena spojovníkem. V poli 008 musí být vyplněny minimálně údaje: datum založení záznamu, kód data (publikační status), datum/data vydání, kód země vydání, kód jazyka vydání, kód modifikace záznamu. Viz 4. 1 Pole 0XX Výplňový znak Jako skutečný "výplňový znak" v kódovaných údajích - na příslušných nepovinných pozicích dle manuálů UNIMARC i MARC21 - má být použit znak. Pokud knihovna tyto údaje nevyplňuje, je přípustný též spojovník. Př: UNIMARC d2003^^^^u^^y0czey0103^^^^ba 100 $a j u^^y0czey0103^^^^ba MARC s xr cze e xr cze-- e) Nová pole zavedená v ANL pro elektronické zdroje Použití pole 006 v analytickém popisu bude specifikováno tak, jak bude prakticky odzkoušeno Zatím stanoveno pole 007 pro popis textových článků z online a ofline zdrojů MARC 21 12

13 006 m f d??????? 006 m----f---d ?????? 007 co g pro offline popisované články 007 co--g- pro offline popisované články 007 cr cn pro online popisované články 007 cr-cn- pro online popisované články Viz 4. 1 Pole 0XX Viz Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů UNIMARC??? bude doplněno f) Elektronické zdroje Pole 856 pro propojení na elektronické zdroje/elektronické verze tištěných dokumentů Pro elektronické zdroje byla též vypracována typologie údajů pro možné použití v poli 856 viz Pole typologie UNIMARC Viz 8-- Blok zdrojových informací BLOK ZDROJOVÝCH MARC 21 Viz 4.6 Pole 8XX Viz Příloha 6 - Analytický popis elektronických zdrojů g) Označování znaků vyřazených z řazení Z řazení jsou vylučovány gramatické členy u selekčních prvků. tedy neužívat např. u podnázvu, poznámkách. UNIMARC Používají se dvojité špičaté závorky << >>, v nichž by měl být obsažen člen i případná mezera za ním. Jsou přípustné i standardní oddělovače - ł, ë. Pokud systém používá jiné znaky, je třeba je na exportu převést na << >>. Viz 3. Pravidla popisu PRAVIDLA POPISU 13

14 Viz Dotazy ke katalogizaci: MARC 21 Používá se 2. indikátor, kde se uvádí počet znaků vyloučených z řazení (245). V polích, kde není tato možnost, se výjimečně použije zápis jako v UNIMARCu - dvojité špičaté závorky << >> (např. <<ze >>Žerotína). U unifikovaných názvů se úvodní mluvnický člen vynechává (pole 130, 240,243, 730, 830) viz AACR2R 25.2C1. Dále se člen nepoužívá a pole 243, 246 dále pak u všech polí, kde se název uvádí v podpoli t. Pole, kde se používá 2. indikátor k vyřazení mluvnických členů z řazení: 245. Viz Dotazy ke katalogizaci: h) Zápis iniciál V selekčních údajích a/nebo autoritních tvarech se zapisují iniciály s mezerami. V popisných údajích, např. údajích o odpovědnosti se zapisují bez mezer ch) Číselné údaje, číslice, číslovky Zápis bez mezer: Zápis s mezerami: 21. ledna března 1996 (číslovky v kombinaci se slovními výrazy) Římské číslovky se nahrazují arabskými v těchto oblastech/údajích popisu: označení vydání, datum vydání, v oblasti údajů o číslování, v oblasti fyzického popisu. Pokud by náhradou římských číslic utrpěla srozumitelnost, užívají se římské číslovky. MARC 21/UNIMARC Př.: Roč. 10, č. 11, s. vii-viii Př.: 14

15 Roč. 10, č. 11, s. ii, VII (jeden článek se vyskytuje na takto označených stranách) i) Údaje o číslování a datum vydání v podpoli 773$q, $9 Podpole Marc $q, $9 byla zavedena pro řazení zdrojového dokumentu v rejstříkách, pro vyhledávání dle těchto údajů eventuelně pro propojování přes tyto údaje Pole 7XX j) Autoritní záhlaví, čísla autority, kódy czenas Záznamy pro soubornou DB ANL nemají obsahovat čísla lokální autority. Měla by být příslušnými knihovnami odstraněna a nahrazena čísly národních autorit, pokud existují, v opačném případě lokální čísla odstranit. Podpole pro číslo národní (Marc 21 podpole 7, UNIMARC podpole 3) jsou součástí národních autorit personálních a korporativních. U názvových autorit (autor-název, unifikovaný název) číslo autority neobsahují. Věcná hesla (předmět, geografické heslo, formální deskriptor) se uvádí v MARCu v podpoli 2 a v UNIMARCu v podpoli 9 kód czenas. k) Propojování analytických záznamů na jednotky/jiné záznamy V NKČR přes interní pole Aleph LKR Písmenná pole Sytém Clavius - pole 993. Elektronické zdroje - viz výše. V budoucnu hypoteticky možné propojení přes pole 7XX Pole 7XX Vážení záznamů v současné době se váhy v ANL neužívají Dle kvality věcného popisu jsou nastaveny "váhy" v konverzi (je třeba je odstranit). (Protože záznamy většinou splňují podmínky minimálního záznamu, byly záznamy odlišeny na základě kvality věcného popisu). VAH 12 - pouze minimální záznam 15

16 VAH 14 - klíčová slova, předmětová hesla ne dle národních autorit ani jiných odborných heslářů VAH 16 - klíčová slova, předmětová hesla částečně dle národních autorit VAH 18 - klíčová slova, předmětová hesla dle národních autorit, event. anglické ekvivalenty, event. oborové hesláře, event. resumé česky, anglicky VAH 20 - jako VAH 18 plus předmětová hesla dle oborových heslářů a jejich ekvivalenty). Volně přístupné statistiky uploadovaných záznamů - statistiky všech uploadu a importů do báze ANL/SKA - Upload/import dat - statistiky - &ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Tabulka je dynamicky generovaná a zohledňuje všechny akce týkající se uploadu a importů do báze ANL/SKA. Tato tabulka vypovídá o počtech záznamů, které se "pohybovaly" v aplikaci a bázi ANL/SKA za různým účelem (jeden soubor se mohl vzhledem např. k jeho opravám uploadovat několikrát). Podrobně viz bod D. Následuje export dat do adresáře anl (k opravám aj. účelům) nebo do adresáře OA500 pro soubornou bibliografickou bázi ANL/Aleph viz Export statistiky volně přístupné - v současné době mimo provoz ctx_jvm=int&ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Export je ve dvou formátech: UNIMARC, MARC

17 Import do ANL/Aleph vně serveru anl.nkp.cz Mimo aplikaci anl.nkp.cz probíhá u záznamů v UNIMARCu do MARCu 21 přes program MarcMan. Záznamy v MARC 21 se importují rovnou. Statistiky importů do báze ANL vede koordinátorka k.s. viz Statistiky importů do báze ANL Zpřístupňování záznamů vzniklých v rámci kooperačního systému článků: přes bázi ANL NOVINKY České národní bibliografie - Články v novinách, časopisech a sbornících - lokální databáze spolupracujících institucí JIB Oborové brány Stahování záznamů by mělo být možné i přes JIB a Z D. Aplikace na serveru anl. nkp.cz v r a navazující aplikace podrobně, perspektivy I. Stav aplikací běžících na serveru anl.nkp.cz v r a navazující aplikace Upload, zpracování a export záznamů na serveru anl.nkp.cz před importem do Alephu probíhá ve dvou dílčích částech na na sebe navazujících 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 2. Aplikace vytvořená pro import do ANL/Aleph vně aplikace 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 17

18 Podrobně popsáno níže v bodě D 1. Aplikace na severu anl.nkp.cz v bodech: Upload Import do db ANL/SKA Oracle, globální úpravy I, konverze, testy statistiky Export, globální úpravy II Administrace Dávky na LeechFTP. Opravy na PC Odeslání mailu pro spuštění importu do ALEPHu 2. Aplikace vytvořená pro import do ANL/Aleph vně aplikace Navazuje na předchozí aplikaci. 18

19 a) Soubory UNIMARC (označené aiu ) procházejí konverzí do MARC 21 (konvertor MarcMan) b) Soubory MARC 21 se importují rovnou (označené aim ) c) Import do ANL/Aleph 2.1 Soubory označené aiu (v UNIMARCu) 1. Aplikace na serveru anl.nkp.cz 1.1 Aplikace pro bázi titulů v současné době se nepoužívá (na další vývoj nejsou finance) Báze Titulů zobrazení (stará verze - t. 2004) Báze Titulů zobrazení (nová verze, experiment, ladí se a je postupně plněna - r. 2007) Báze Titulů statistiky (nová verze, experiment, ladí se - r. 2007) 1.2 Aplikace pro příjem (upload) dat, import do báze ANL/SKA, zpracování dat před importem do Alephu, kontrolu a modifikaci dat, statistiky Nabídky: Upload Upload předávání dat do kooperačního systému - nápověda - Upload předávání dat do kooperačního systému. Registrace (jméno, heslo) Uživatelské jméno je sigla instituce (velká písmena, bez mezer). Každé knihovně je přiděleno heslo, dle kterého je defaultně nastaven formát i kód. Knihovny si také dle momentální potřeby mohou zvolit formát i kód. 19

20 K dispozici jsou v současné době tyto formáty: K dispozici jsou v současné době tyto kódy: 20

21 1.2.2 Import do báze ANL/SKA (Oracle) Pro import do báze ANL/SKA je třeba se zaregistrovat. Při zpracování vstupních dat aplikací při importu do báze ANL/SKA (Oracle) probíhají následující procesy: Konverze struktury dat (do formátu Aleph) Import statistiky. Registrace (jméno, heslo, statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem i jednotlivé dávky detailně) Přípustné přijímané kódy a formáty - viz bod Konvence značení souborů: uživatelé nemusí užívat předepsanou složitou konvenci (viz Minimální záznamy). Aplikace sama soubory přejmenuje. Knihovny přispívají jednou do měsíce (uzus, který lze změnit dle potřeby). Zpracování vstupních dat aplikací při importu do báze ANL/SKA Konverze struktury dat (do formátu Aleph) Globální úpravy I.: Nahrazení znaku pro "tvrdé mezery" znakem SPACE Úprava Sigla ( malá->velká písmena, vynecháni mezer) 21

22 Úprava Label Úprava indikátorů (písmeno O/o -> num 0, písmeno l -> num 1) Test UNIMARC (kontrola polí, indikátorů, závislostí) Test MARC 21 (kontrola polí, indikátorů, závislostí) Test na kritické chyby crerr (testuje přítomnost povinných polí) Přidělení váhy záznamu Překódování do UTF-8 Kontrola na duplicity dle klíčů v rámci báze ANL/SKA Uložení dat do báze ANL/SKA Výsledky zpracování uloženy do tabulky pro statistiky Import statistiky. Registrace (jméno, heslo, statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem i jednotlivé dávky detailně) Statistiky uploadů pro každou knihovnu celkem Pozn.: koordinátorka k.s. má přístup ke všem dávkám 22

23 Jednotlivé dávky detailně LST seznam zpracovaných článků hypertextově aktivních, po kliknutí se zobrazí záznam, modře zvýrazněn název článku, v jehož záznamu je chyba 23

24 3795 (číslo dávky) 24

25 Po kliknutí na siglu se objeví názvy chybných záznamů, které jsou propojeny se záznamy Pozn.: některé hlášky je třeba odladit (vzniklé částečně např. změnami v zápise apod. zde např. hláška o 773 g záznam je z tohoto pohledu pořádku), chyba je správně určena jen v 1. hlášce Pozn: některé chyby edituje v souborech koordinátorka k.s. mimo aplikaci (odstranění nadbytečných údajů v poli 773 d, některé nové chyby vyplývající ze nového zápisu a z hlášek o chybách). Spolupracující knihovny si mohou chyby opravit ve svých databázích dle příslušných hlášek. Pokud, po dohodě se správcem, instituce uploaduje opravený soubor, je třeba připojit k původně značenému souboru řetezec opr a číslo opravy, pokud je opravovaný soubor několikrát, např. h703opr2. Doporučujeme značit soubory krátkými názvy tak, aby s případnou opravou měly délku na 10 pozic. Zkušebni soubory je možno nazvat pokus, zkouska. Upload/import dat statistiky volně přístupné (přehled počtu uploadů ) 25

26 &ctx_connid= &ctx_outlang=cz&ctx_gz=no Tabulka je dynamicky generovaná a zohledňuje všechny akce týkající se uploadu a importů do báze ANL/SKA. Tato tabulka vypovídá o počtech záznamů, které se "pohybovaly" v aplikaci a bázi ANL/SKA za různým účelem (jeden soubor se mohl vzhledem např. k jeho opravám uploadovat několikrát). V tabulce jsou uvedeny uploady za aktuální rok. Počet dávek zahrnuje všechny dávky do báze ANL/SKA úspěšné i neúspěšné, tj. které neprošly. Počet zaslaných záznamů uploadem zahrnuje všechny uploadované záznamy i ty, které nemohly být naimportovány, tj. byly narušeny. Počet importovaných záznamů celkem do báze ANL/SKA nezahrnuje chybné záznamy, které neprošly uploadem a byly narušeny (špatný znak aj.), zahrnuje však chybné záznamy, které prošly. Počet chybných záznamů Export dat Export provádí pouze koordinátorka k.s. 26

27 Export je možno provádět do dvou adresářů: Adresář pro soubory určené pro import do Alephu (OA500) nebo adresář (ANL) pro soubory určené k např. opravám (podadresář export, import) a k publikování dokumentů na www (podadresář doc) a další podadresáře určené k pracovním účelům. Tyto adresáře jsou přístupné přes administraci a též přes LeechFTP. Export se provádí ve dvou formátech: UNIMARC a MARC 21 27

28 Názvová konvence exportních souborů z aplikace na anl.nkp.cz V názvech souborů je automaticky zohledněno datum a zda se jedná o UNIMARC nebo MARC 21. Př: aim _5281 Př: aiu _5295 Globální opravy II. Na výstupu dochází ještě k vytváření polí FMT, LBL (dříve i ZAR, ZAZ) a k úpravě nebo potlačení některých polí, generování pomocného pole pro datum zdrojového dokumentu 461/463$9 v UNIMARCu, doplnění pole 856 o podpole y a 2. indikátor, doplnění PSP s kódu ON, OFF. Export statistiky volně přístupné (přehled exportů do adresáře k opravám a pro import do Alepnu) momentálně mimo funkci Administrace Přístup pouze pro koordinátoku k.s. Z aplikací, které jsou v administraci, se v současné době používá aplikace: Klíče (každý záznam v pomocné bázi ANL/SKA má klíč, podle kterého lze zjistit duplicitu záznamu v bázi ANL/SKA) cca rok nazpět. 28

29 Podrobný popis klíčů - viz Příloha 1. Z adresářů se nejčastěji používají adresáře: OA500 - kde jsou soubory připravené pro import do Alephu. 29

30 KOSABI Admin. Registrace pouze Admin. Zobrazení exportovaných dat - dávek v adresáři pro Aleph OA500 pouze v administraci pro koordinátoru k.s. na serveru anl.nkp.cz Zobrazení jedné dávky 30

31 1.2.5 Zobrazení stejných dávek přes LeechFTP Stažení souborů k opravám z LeechFTP, opravy záznamů Soubory k opravám si může koordinátora k.s. stáhnout pomocí LeechFTP. Opravené soubory opět pomocí LeechFTP nandat. Podle výpisu u jednotlivých dávek může koordinátora k.s. opravit záznamy v příslušném editoru vně aplikace Odeslání mailu pro spuštění importu do ALEPHu Na základě mailu se stanovenou strukturou, který odešle koordinátora k.s. systému proběhne import souborů do ANL/ALEPH. 2. Konverze UNIMARCu do MARCu 21 Import do báze ANL/ALEPH (aplikace vyvinutá v NKČR) 2.1 Před importem do Alephu probíhá ještě konverze dat, které jsou v UNIMARCu, z UNIMARcu do M21, vně aplikace (momentálně jedna knihovna) přes program MarcMan na základě označeného souboru jako UNIMARC (aiu ). 31

32 2.2 Data, která jsou v MARC 21 pokračují bez konverze (označená aim ). 2.3 Import ANL/Aleph. O provedeném importu do ANL je zaslána správci mailem hláška. 3. Evidenci proběhlých importů u jednotlivých knihoven provádí koordinátorka k.s. sama (statistiky jsou od r. 1992). 32

33 4. Spolupracující instituce v Kooperačním systému článkové bibliografie V současné době přispívá pravidelně do báze ANL včetně NKČR: Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování - Národní knihovna ČR, Knihovnický institut - Ústav zemědělských a ekonomických informací - Národní pedagogická knihovna - Národní technická knihovna - AVČR Archeologický ústav - Národní filmový archiv - Divadelní ústav - Moravská zemská knihovna 33

34 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně - Krajská knihovna Karlovy Vary - Krajská vědecká knihovna v Liberci - Vědecká knihovna v Olomouci - Moravskoslezská knihovna v Ostravě - Krajská knihovna v Pardubicích - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje - Západočeská univerzita v Plzni - Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem - Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně - Stručný vývoj kooperace a přehledná tabulka kooperace dle institucí, stav kooperace Širší kooperace zahrnuje i Národní lékařskou knihovnu, která do báze ANL nepřispívá. Kooperace je založena na delimitaci zpracovávaných titulů r ověřovací kooperace (NK a některé regionální knihovny) r provoz systému, NK a postupně regionální knihovny r postupně přistupují specializované instituce Do r se importovaly záznamy do ALEPHu ručně, v letech vyvíjena aplikace pro upload záznamů, koncem r ověřovací provoz aplikace upload, od r provoz aplikace upload pro import záznamů do pomocné báze ANL/SKA, z ní se exportují záznamy do adresáře určeného pro import do ANL/ALEPH. Tabulka 1. Instituce, které přispívají do ANL, kontakty (P- provoz, OP- ověřovací provoz,t - oveřovací provoz na malém vzorku záznamů (test/experiment), J - jednání, PR - příprava, M - metodická spolupráce, K - kontakty) 34

35 Sigla Instituce Kooperace v Koopera ce v r. ABA001 ABA003 ABA009 ABA012 ABA013 Národní knihovna ČR, odd. analytického zpracování Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Ústav zemědělských a potravinářských informací Národní pedagogická knihovna Národní technická knihovna ABB001 AVČR Archeologický ústav P pouze 1. pololetí, 2. pololetí T, OP až P 2006 Kooperace v r. 2007, 2008 Kooperace v r Kooperace v r Poznámka upload do ANL SKA (a následný import do ANL) P P P M 21 ukládá do ANL/ALEPH, M21 P P P M 21 přímý import do ANL/ALEPH, M21 P P P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 T P P, přechod na MARC 21 P P P, přechod na MARC 21 P M 21 P M 21 KP Sys, upload do ANL/SKA, M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 P P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA..., malé dávky, M 21 ABB036 AVČR Historický ústav K K ISIS, nepřispívá ABC023 Knihovna ČGS PR K Clavius, zatím ABC135 ABC016 ABD003 Národní filmový archiv Ústav mezinárodních vztahů UK, Právnická fakulta OP až P nepřispívá P P P UNIMARC ARL. Upload do ANL/SKA... K, T K M21 Clavius, nepřispívá K K ALEPH, nepřispívá UK, Knihovna K K ALEPH, 35

36 TGM v Jinonicích ABE304 Divadelní ústav OP P UNIMARC/M 21 BOA001 Moravská zemská knihovna BOD031 CBA001 HBG001 HKA001 JIG001 KLG001 KVG001 MU Fakulta sociálních studií Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Krajská knihovna Vysočiny Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Městská knihovna Jihlava Ministerstvo životního prostředí Středočeská vědecká krajská knihovna v Kladně Krajská knihovna Karlovy Vary KMG001 Knihovna Kroměřížska LIA001 OLA001 OSA001 Krajská vědecká knihovna v Liberci Vědecká knihovna v Olomouci Moravskoslezská knihovna v Ostravě nepřispívá KP Sys, upload do ANL/SKA P P P P M21 ukládá do ANL/ALEPH P P P, přechod na MARC 21 T OP ALEPH, upload do ANL/SKA poslední v r. 2007, M21 P M21 ARL, upload do ANL/SKA T až OP OP P P UNIMARC Clavius, upload do ANL/SKA. M21 P P P, přechod na MARC 21 K P M 21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 Clavius nepřispívá T M 21 bude testování P P P, přechod P M21 ARL, upload na M21 do ANL/SKA, M21 P ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 T T Clavius, odzkoušen upload P P P, přechod na M21 P M21 ARL, upload do ANL/SKA, M21 P P P P M21 ALEPH, upload do ANL/SKA P P P P UNIMARC Tinlib, resp. T-Series, přechod na M21 v r. 36

37 PAG001 PNA001 PND003 ULG001 ZLG001 Krajská knihovna v Pardubicích Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Západočeská univerzita v Plzni Studijní a vědecká knihovna v Ústí nad Labem Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně 2009, upload do ANL/SKA, M21 T OP OP M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, P P P, přechod na MARC 21 P M21 M21 ALEPH, upload do ANL/SKA, M21 M M ALEPH, upload do ANL/SKA, nepřispívá P P T, P Clavius T až OP OP T, OP MARC 21, přechod na M21 P M21 P M21 Clavius, upload do ANL/SKA, M21 KP WIN SQL, upload do ANL/SKA, M21 Anopress K jednání Ministerstvo životního prostředí T test (bude) SKAT K jednání Státní okresní K archiv Liberec Clavius, Vademekum nepřispívá Tabulka 2. Instituce, které jsou součástí kooperačního sytému článků, ale nepřispívají a nebudou přispívat (PP provoz) ABA008 Národní lékařská knihovna PP PP ALEPH/Medvik Tabulka 3. Instituce, které přebírají záznamy z ANL v rámci projektu ABD063 UK, Přírodovědecká projekt ALEPH 37

38 fakulta, Geografická knihovna Další, nově navázané kontakty na přelomu 2010/2011 na Kooperační systém článkové bibliografie - možnosti budoucí kooperace, upřesnění stávající kooperace V materiálu jsou zjištěny možnosti budoucí kooperace. V r zahájila koordinátorka k.s. jednání o spolupráci se SKAT a Anopress. České články v JIB - Oborové brány Excerpční základna: Kooperační systém článkové bibliografie a excerpční základna kooperačního systému - Aktuálně zpracovávané tituly (cca aktuální rok): Statistika zpracovávaných titulů v Kooperačním systému článkové bibliografie - stav k a navazující aktualizace (v mezidobí, než jsou tituly zanesené do aktuálního seznamu titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v Národní knihovně ČR v rámci kooperace (s kategoriemi titulů) Aktuální seznam titulů analyticky zpracovávaných v kooperujících institucích (kromě NKČR) (s kategoriemi titulů) Tituly zpracovávané od r. 1991: 38

39 Seznam zpracovávaných titulů (kompletní) a titulů zpracovaných v minulosti (cca) v NKČR od r. zpracování Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v kooperujících institucích - krajské knihovny a MZK v Brně (od r. zpracování cca 1992) Seznam zpracovávaných titulů a titulů zpracovaných v minulosti v odborných institucích (od r. zpracování cca 1992) II. Perspektivy 1. Je třeba vyladit chybové hlášky v UNIMARCu a MARCu 21 (z 97 % jsou hotovy). 2. Koordinátora k.s. vypracovala zadání pro eliminaci nadbytečných údajů z nakladatelských údajů v poli 773, které se v některých systémech stahují spolu s názvem periodika. Program je připraven, na ostrý provoz třeba otestovat. 3. Odstranit program pro přidělování VAH 4. Se zrušením Odd. analytického zpracování zadáno koordinátorce k.s. předat server anl.nkp.cz do UIT (Útvar informačních technologií NKČR). 5. Aplikace dle rozhodnutí ZONF (Zpracování a ochrana novodobých fondů) má být převedena pravděpodobně pod Souborný katalog. 6. V r zmapovala koordinátora kooperačního systému situaci v r a budoucí možnou spolupráci na: Oddělení analytického zpracování a jeho perspektivy Kooperační systém článkové bibliografie - možnosti budoucí kooperace, upřesnění stávající kooperace. 1 Minidotazník, porovnání titulů NKČR, krajských knihoven a MZK v rámci stávající kooperace se SKAT, Anopress. Porovnání NKČR a odborných knihoven v rámci stávající kooperace, odborných knihoven a Anopress. Návrhy na některé přesuny titulů 39

40 V r zahájila koordinátorka k.s. jednání o spolupráci se SKAT, Anopress. III. Financování aplikace, která na serveru anl. nkp.cz běží V letech byl vývoj a provoz serveru financován z projektů jmenovaných v bodě A. Po ukončení projektů t byly propláceny objednávky nejdříve z projektu JIB, cca poslední čtyři roky z prostředků OIT, resp. ÚIT NKČR. Naposledy byla vystavena objednávka v r v hodnotě Kč na celý rok. O aplikaci se stará dosud (březen 2011) extení programátor. Za tuto dobu je třeba pana programátora zaplatit. Pokud se mají některé věci ještě v této aplikaci dotáhnout, je třeba vystavit objednávku na r Pokud se bude aplikace převádět pod Souborný katalog, mohou vyplynout eventuelní požadavky na programátora serveru anl. nkp.cz z jednání o převodu serveru pod Souborný katalog. Příloha 1: Klíče pro kontrolu duplicit Zdrojový MARC21 UNIMARc Poznámka dokument Název 773$t 461/463 $1200 $a Kde jsou vazební pole nebo nebo 461/463 $t Datum vydání 773$9 461/463 $9 nebo 461/463 $1210 $d nebo 461/463 $d Svazek/ročník 773$q 461/463 $q Kde nejsou vazební pole Lokace 773$g 461/463 $1200 $v 40

41 ISSN 773 $x 461/463 $1011$a nebo 461/463 x ISBN 773 $z 461/463 $1010$a nebo 461/463 y Kde jsou vazební pole nebo Kde nejsou vazební pole Kde jsou vazební pole nebo Kde nejsou vazební pole Příloha 2: Interface pro MNG kooperačního systému na serveru full.nkp.cz Kooperační systém článkové bibliografie KOSABI Management KOSABI (správa a údržba systému) Management KOSABI - charakteristika. Vstup Management KOSABI - architektura. Vstup (Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů r v současné době se neaplikuje) Schéma je v bodě A. TamTam Data Extraktor - TTDE. Vstup (Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů r v současné době se neaplikuje) 41

42 42

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Systém M-CAST v českém kontextu

Systém M-CAST v českém kontextu 038 Systém M-CAST v českém kontextu Marie Balíková / Národní knihovna ČR / e-mail: marie.balikova@nkp.cz Abstrakt: Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System)

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více