DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ"

Transkript

1 Vítejte na stránkách dotazníku, který je zaměřen na rozpoznání metod výcviku sester pracujících na dětské jednotce transplantace kostní dřeně. Prosím věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku a sdělte nám své komentáře či návrhy. Tento průzkum zahrnuje 11 otázek a je anonymní. Záznam Vašich odpovědí je uložen bez Vašich identifikačních dat s výjimkou těch, které jsou předmětem odpovědí v dotazníku. Pokud jste odpověděl/a na průzkum, který obsahuje identifikaci k přístupu, buďte ubezpečen/a, že identifikační data nejsou ukládána spolu s Vašimi odpověďmi. Jsou ukládána v jiné databázi a budou obnovena jen tehdy, aby zdůraznila, že jste dokončil/a či nedokončil/a dotazník. 1/6

2 DOTAZNÍK VÝUKOVÝCH POTŘEB PRO SESTRY NA DĚTSKÉ JEDNOTCE TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vážené/í transplantační sestry/bratři, tento dotazník má za cíl zjistit výukové potřeby zdravotních sester/bratrů, pracujících především v oblasti pediatrie. Měl by pomoci zjistit oblasti a témata, které je vhodné zpracovat pro sekci elektronického vzdělávacího programu tohoto webového portálu, který právě vzniká. Po vyhodnocení výsledků získaných od účastníků tohoto průzkumu se pracovní skupina domluví na souboru témat, která budou využita při přípravě internetových kurzů, kazuistik a nástrojů pro vlastní sebehodnocení v systému internetového vzdělávání. Prosím všimněte si, že dotazník je vypracován pro anonymního uživatele, není proto nutné, abyste svoji identitu odkrývali. Tento dotazník je tvořen dvěma oddíly. ČÁST A: Hodnocení vědomostí; a ČÁST B: Hodnocení dovedností. ČÁST A se týká Vašeho vzdělání a odborného postavení a též úrovně Vašich odborných znalostí v oblasti transplantace kmenových buněk a zjišťuje Vámi preferovanou metodu praktického vzdělávání. V ČÁSTi B bychom chtěli získat přehled o úrovni Vašich praktických dovedností v různých oblastech transplantační problematiky. Budeme velice rádi, když se laskavě rozhodnete strávit chvilku času vyplněním dotazníku, protože tím nám pomůžete získat cenné informace k tomu, abychom mohli vytvořit vysoce kvalitní internetový vzdělávací portál pro sestry pracující na dětských transplantačních jednotkách. Děkujeme Vám. 2/6

3 OSOBNÍ DATA: DOTAZNÍK ČÁST - A HODNOCENÍ ZNALOSTÍ 1: * POHLAVÍ: žena muž 2: * VÉK: Použijte pouze číselný údaj 3: * SESTERSKÉ VZDĚLÁNÍ (ukončené): označte jakoukoliv správnou možnost zdravotnická SŠ Bc. - bakalářské studium; VOŠ Mgr. - magisterské stadium Ph.D. 4: * SESTERSKÁ PRAXE (měsíce): použijte pouze číselný údaj HEMATOL/ONKOL TRANSPLANTACE DĚTSKÁ TRANSPLANTACE 3/6

4 5: * PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: PROSÍM OZNAČTE X odpověď (lze označit vice možností) sestra u lůžka administrativa ambulantní sestra výzkumná sestra edukační sestra home care sestra výuková sestra - zaučovací sestra-koordinátor ostatní (upřesněte): 6. ZAPOJENÍ VE VÝZKUMNÝCH PROJEKTECH: 7: JINÉ (SPECIALIZAČNÍ OPRÁVNĚNÍ/ DIPLOM, AFERÉZA, apod.): 8:* DĚTSKÉ TRANSPLANTACE označte jakoukoliv správnou možnost ALOGENNÍ AUTOLOGNÍ METABOLICKÁ ONE MOCNĚNÍ IMUNODEFICITY JINÉ: 4/6

5 9: * Prosím definujte úroveň svých znalostí a jakému způsobu edukace dáváte přednost v jednotlivých oblastech ( X znakem označte v kolonce vhodnou odpověď, můžete označit i vice než jednu). Vaše záznamy v první části, ve které zaznamenáváte (nevím, minimální, průměrné, dobré, velmi dobré) nám umožňují posoudit úroveň Vašich znalostí. Ve druhé části (napravo), která obsahuje termíny (PŘEDNÁŠKY/ KONFERENCE, PSANÉ MATERIÁL, DISKUSE KAZUISTIK, AUDIO-VIZUÁLNÍ MATERIÁL, OD ZKUŠENÉ KOLEGYNĚ/STANIČNÍ SESTRY) získáváme přehled o Vámi preferovaném způsobu edukace. ÚROVEŇ ZNALOSTI PREFEROVANÝ ZPŮSOB VÝUKY PŘEDMĚT 1 NEVÍM 2 3 PRŮMĚRNÉ 4 DOBRÉ 5 VELMI DOBRÉ PŘEDNÁŠKY/ KONFERENCE PSANÉ MATERIÁLY DISKUSE KAZUISTIK AUDIOVISUÁLNÍ MATERIÁL OD ZKUŠENÉ KOLEGYNĚ /ST.SESTRY 1) IZOLAČNÍ OPATŘENÍ NA DĚTSKÉ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTCE (DTJ) 2) TOTÁLNÍ PARENTERALNÍ VÝŽIVA DÍTĚTE 3) PÉČE O DÍTĚ PO TRANSPLANTACI S PRŮJMEM 4) REHABILITACE DÍTĚTE NA DTJ 5) VÝŽIVA SONDOU NA DTJ 6) PÉČE O KOJENCE S MUKOZITIDOU 7) PŘEDTRANSPLANTAČNÍ PŘÍPRAVA DÍTĚTE S METABOLICKÝM ONEMOCNĚNÍM 8) PODÁVÁNÍ CYKLOSPORINU 9) SPECIFICKÁ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ (HLA, CHIMÉRISMUS, CD34) 10) GRANULOCYTÁRNÍ TRANSFUZE 11) TRANSFUZE KREVNÍCH DERIVÁTŮ U DĚTÍ PO TRANSPLANTACI (ery,trombo) 12) PÉČE O DÍTĚ S TEPLOTOU A TŘESAVKOU 13) OČKOVÁNÍ PO TRANSPLANTACI (VĚKOVÉ KATEGORIE) 14) OČKOVÁNÍ RODIČŮ A SOUROZENCŮ 15) POZDNÍ NÁSLEDKY SLEDOVÁNÍ ENDOKRINNÍCH FUNKCÍ 16) TERMINÁLNÍ PÉČE U DÍTĚTE PO TRANSPLANTACI 17) ADOLESCENTI A PŘÍPRAVNÝ REŽIM 18) OBECNÁ KRITÉRIA TOXICITY 19) DIETNÍ OPATŘENÍ (PODLE OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI 5/6

6 ÚROVEŇ ZNALOSTI PREFEROVANÝ ZPŮSOB VÝUKY PŘEDMĚT 1 NEVÍM 2 3 PRŮMĚRNÉ 4 DOBRÉ 5 VELMI DOBRÉ PŘEDNÁŠKY/ KONFERENCE PSANÉ MATERIÁLY DISKUSE KAZUISTIK AUDIOVISUÁLNÍ MATERIÁL OD ZKUŠENÉ KOLEGYNĚ /ST.SESTRY 20) PÉČE O PACIENTA S GVHD PRŮJMEM A DIETNÍ OPATŘENÍ PŘI GVHD 21) AKUTNÍ KOMPLIKACE 22) ZNALOSTI O BUNĚČNOSTI ŠTĚPU 23) INFUZE DÁRCOVSKÝCH LYMFOCYTŮ (DLI) 10: JAKÉKOLIV POZNÁMKY K PŘEDCHOZÍM OTÁZKÁM ČI PŘÍBUZNÉ TÉMATŮM: 6/6

7 DOTAZNÍK ČÁST B HODNOCENÍ DOVEDNOSTÍ a ÚČASTI při Prosím definujte úroveň vašich dovedností a účasti v následujících oblastech (označte v příslušné kolonce). Pokud nemáte v dané oblasti žádnou zkušenost, napište BEZ ZKUŠENOSTI. ÚROVEŇ DOVEDNOSTI a ÚČASTI PŘEDMĚT 1 NO ZUKOSONESTI 2 VELMI 3 4 STANDARDNÍ 5 DOBRA 6 VELMI DOBRÁ Vzorová otázka: PÉČE O IMPLANTOFIX (BEZ ZKUŠENOSTI) X 1) PÉČE O HICKMANŮV KATÉTR 2) PÉČE O IMPLANTOFIX 3) PODÁVÁNÍ CHEMOTERAPIE 4) HODNOCENÍ BILANCE TEKUTIN 5) PREVENCE A PÉČE O DÍTĚ S MUKOZITIDOU 6) ORÁLNÍ MEDIKACE U DÍTĚTE 7) PREMEDIKACE, SEDACE PŘED URČITÝMI VÝKONY 8) ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ 9) MOBILIZACE PERIFERNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 10) HODNOCENÍ A ZLEPŠOVÁNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 11) DECHOVÁ REHABILITACE 12) FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ PO TRANSPLANTACI 13) PÉČE O KONEČNÍK U KOJENCE 14) PROPOUŠTĚCÍ INFORMACE, POUČENÍ RODIČŮ 15) HODNOCENÍ VÝKONNOSTI (KARNOFSKI/LANSKY SKORE) 16) PODÁVÁNÍ IMUNOGLOBULINŮ 17) INFUZE ALBUMINU 18) PÉČE O RODINU S DÍTĚTEM S FANCONIHO ANÉMIÍ 19) PROPOUŠTĚCÍ INFORMACE SPECIFICKÉ PODLE DIAGNÓZY 7/6

8 ÚROVEŇ DOVEDNOSTI a ÚČASTI PŘEDMĚT 1 NO ZUKOSONESTI 2 VELMI 3 4 STANDARDNÍ 5 DOBRA 6 VELMI DOBRÁ 20) PÉČE O KOJENCE NA DTJ 21) PÉČE O MLADŠÍ DÍTĚ (3 10LET) 22) PÉČE O ADOLESCENTA 23) PODÁVÁNÍ ATG 24) HODNOCENÍ BOLESTI, OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA S BOLESTÍ 25) POSTUPY PŘI TEPLOTĚ 26) NESPOLUPRACUJÍCÍ DÍTĚ 27) ZAVEDENÍ PERIFERNÍ KANYLY 28) POSTUPY PŘI MASIVNÍM KRVÁCENÍ DO ZAŽÍVACÍHO TRAKTU 29) POSTUPY PŘI KŘEČÍCH U PACIENTA PO TRANSPLANTACI 30) POSTUPY PŘI DECHOVÉ TÍSNI 31) PODÁNÍ ŠTĚPU - ROZMRAŽENÉHO 32) POSTUPY PŘI NEPRŮCHODNOSTI KATÉTRU 33) KATÉTROVÁ INFEKCE 34) PÉČE O DÍTĚ KOLONIZOVANÉ VRE nebo MRSA 35) TERAPIE KYSLÍKEM 36) PÉČE O RÁNY U IMUNOSUPRIMOVANÉHO PACIENTA 37) PSYCHOSOCIÁLNÍ ADAPTACE PACIENTA A RODINY PO TRANSPLANTACI 38) PÉČE O DÍTĚ S NEVOLNOSTÍ A ZVRACENÍM 39) PÉČE O PACIENTA S VENOOKLUZIVNÍ NEMOCÍ JATER 40) PÉČE O PACIENTA LÉČENÉHO ELIMINAČNÍ METODOU ( HEMODIALÝZA, PLAZMAFERÉZA, CVVH, apod.) Úspěšně jste dokončil/a dotazník a poskytl/a jste zpětnou vazbu projektovému týmu. Velice Vám děkujeme za Váš příspěvek. 8/6

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová

Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. Dagmar Lamaczová Informovanost sester o dárcovství kostní dřeně Dagmar Lamaczová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zjistit informovanost sester o dárcovství kostní dřeně. V teoretické části se

Více

Informovanost zájemců o vstupu do registru dárců kostní dřeně. Michaela Ostravská

Informovanost zájemců o vstupu do registru dárců kostní dřeně. Michaela Ostravská Informovanost zájemců o vstupu do registru dárců kostní dřeně. Michaela Ostravská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce zpracovává tématiku dárcovství kostní dřeně. Teoretická

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní hygienický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva... 3 Úvod... 5 Shrnutí... 7 Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva Úvod Shrnutí Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě komplexní péče

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotních studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotních studií Informovanost laické veřejnosti o transplantaci kostní dřeně Diana Křepelová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk

Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk Vysokodávkovaná protinádorová chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk Informace pro nemocné Jiří Mayer, Jiří Vorlíček a kolektiv Brno 1999 1 Na těchto informacích dále spolupracovali: Z. Kořístek,

Více

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně

FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ. Problematika dárcovství kostní dřeně FAKULTA ZDRAVOTNIKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Lucie Husárková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Problematika dárcovství kostní dřeně Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Problematika dárcovství kostní dřeně nábor do registru dárců kostní dřeně. Radana Halířová

Problematika dárcovství kostní dřeně nábor do registru dárců kostní dřeně. Radana Halířová Problematika dárcovství kostní dřeně nábor do registru dárců kostní dřeně Radana Halířová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá registrem dárců kostní dřeně

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 LOGBOOK STUDIJNÍ PROGRAM - SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ B 5345

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 LOGBOOK STUDIJNÍ PROGRAM - SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ B 5345 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 LOGBOOK STUDIJNÍ PROGRAM - SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ B 5345 STUDIJNÍ OBOR - ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Tento materiál je výstupem

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Problematika dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců

Problematika dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Lucie Husárková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Problematika dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců Bakalářská práce Vedoucí

Více

Problematika dárcovství orgánů

Problematika dárcovství orgánů Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Problematika dárcovství orgánů Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy INFORMOVANOST MUŽŮ O NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ VARLAT

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy INFORMOVANOST MUŽŮ O NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ VARLAT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy INFORMOVANOST MUŽŮ O NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ VARLAT Diplomová práce Bc. Nataša SOCHOROVÁ II. ročník kombinované studium

Více

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název vzdělávacího programu... 3 3. Popis vzdělávacího programu... 3 4. Cíl... 4 5. Cílová

Více